Fejldiagnostik. Instruktioner for vurdering af problemer med koblingssystemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fejldiagnostik. Instruktioner for vurdering af problemer med koblingssystemer"

Transkript

1 Fejldiagnostik Instruktioner for vurdering af problemer med koblingssystemer

2 Indholdet af dette dokument er juridisk bindende og er udelukkende beregnet til orientering. I henhold til gældende lov påtager Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG sig intet ansvar ud fra, eller i forbindelse med, denne brochure. Copyright Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG maj 2012 Alle rettigheder forbeholdt. At reproducere, distribuere, overlevere, stille denne brochure til rådighed for offentligheden, samt at udgive denne brochure på nogen måde - det være sig i sin helhed, såvel som en del deraf - er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra firmaet Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG.

3 Indhold Indhold 1 LuK - tips til at undgå problemer og fejl i koblingssystemet 4 2 Kobling kobler ikke ud 8 3 Koblingen glider 16 4 Koblingen rusker 20 5 Koblingen støjer 25 6 Betjeningen af koblingen er træg 31 7 Koblingskursus LuK 32 8 Hurtig oversigt over årsager til beskadigelse 38 9 LuKs tips for diagnostik af beskadigelse samt service 42 3

4 1 LuK - tips til at undgå problemer og fejl i koblingssystemet 1 LuK - tips til at undgå problemer og fejl i koblingssystemet Hovedårsager til fejl/instruktioner: Svinghjul Som et friktionskomponent i koblingssystemet påvirkes (slides) svinghjulet af koblingens drift over længere tid. Ridser, pletter, spor af overophedning eller buler tyder på, at det udsættes for termisk belastning.disse spor skal fjernes umiddelbart. Svinghjulet må kun anvendes igen gennem bearbejdelse efter foreskrevet tolerance. Sørg for at også kontaktfladen, som koblingen skal skrues på, bearbejdes på samme niveau som friktionsfladen. Ved denne lejlighed anbefales det også at kontrollere svinghjulets startkrans. Dobbeltpladesvinghjul (DMS/DFC) Ved montering skal der i hvert enkelt tilfælde anvendes nye fastgørelsesskruer, da det drejer sig om strækskruer. En del, der er blevet tabt eller har faldt ned under montering, må ikke senere anvendes (efter faldet kan lejets løbebane blive beskadiget). Før du monterer trykpladen, anbefaler vi at du rengør friktionsfladen på dobbeltpladesvinghjulet med et affedtende rengøringsmiddel. Det er nødvendigt at være opmærksom på afstanden mellem omdrejningssensorene og tænderne på dobbeltpladesvinghjulet. Bearbejdelse af dobbeltpladesvinghjulets friktionsflader er ikke tilladt. Brug af befæstigelsessskruer med forkert længde ved montering af trykpladen kan føre til uønsket støj, såvel som komponentens funktion kan påvirkes (fordybninger på det primære svinghjul). Det er nødvendigt at sikre, at centreringstapperne ikke bliver trykket, noget som meget vel kan føre til de ovennævnte defekter. Tjek tilstanden på sensoren for motorens indstilling Ved montering af dobbeltpladesvinghjul i BMW skal man absolut sørge for at montere centreringsbøsning for krumtapakslen, motorens gang vil måske blive ujævn. Hvad angår Mercedes-Benz med dobbeltpladesvinghjul er der nødvendigt at montere centreringstappen. Retningslinjer Afhængig af komponentens konstruktion er de følgende tekniske parametre tillad, som ikke påvirker funktionaliteten. En begrænset aksial tolerance mellem det sekundære og primære materiale er tilladt. I tilkoblet tilstand kan den sekundære plade i omdrejningsretningen drejes og stiller sig ikke automatisk tilbage til den oprindelige position. Spor efter smøremiddel fra tætningsdækslerne på DMS bagside (fra motorsiden) er tilladt og fører ikke til fejl. Kompakt DFC-kobling til VW: Ved demontering og montering af trykpladen skal markeringene på låget overholdes (de 2 linier på låget står rettet mod DMStungen). Pilotleje (koblingens føringsleje) Det er lille som et fingerbøl, men ved beskadigelse kan det forårsage stor skade. Ved slør kan der ikke kobles ud, der opstår støj og fører til akselforskydninger, som resulterer i beskadigelse af koblingsnavet. Et beskadiget pilotleje fører til vibrationer i gearkassens aksel og forårsager brækkede vibrationssvingningsdæmpere og påvirker gearkassens akselplacering. Et sortiment pilotlejer kan bestilles under varenummer: Akslens tætning Præcist her er der en særlig høj risiko for koblingens beskadigelse. Små spor af fedt eller olie påvirker væsentligt koblingens funktion. Spor efter olie i koblingshuset eller på koblingen indikerer at de må tætnes igen. I ældre køretøjer med højt kilometertal bør tætningerne udskiftes. Hovedårsag til defekter er før eller senere akslernes tætninger, der ikke fungerer. Lille og derfor ofte overset problem i VW-modeller med trækkobling: udrykkerlejets trykstangstætning ved gearkassens indgangsaksel. Koblingsnav Letvægtskonstruktioner i biler omfatter også koblingsnav. Disse slankede koblingsnav reagerer på rystelser/slag forårsaget af hård håndtering, med at der kan opstå sideslag. Selv om hver enkelt koblingsnav er testet i LuKs fabrik, er det muligt, at den lange vej til værkstedet har forårsaget beskadigelse på grund af uforsigtig håndtering og efterfølgende "sidekast". Inden montering skal koblingsnavet testes for tendens til sidekast (max. 0,5 mm). Reklamation koblingsnav med sidekast kan ikke anerkendes. 4

5 Koblingens udrykkerleje En funktionstest af udrykkerlejet er ikke muligt på værkstedet. Derfor anbefales det altid at udskifte lejet. Det skal glide let på styrebøsningen. En slidt styrebøsning fører til at der opstår uønsket støj. Centraludrykkersystemet Centraludrykkermekanismen er såvel som koblingen underlagt naturlig slid, som måske ikke altid er umiddelbart synlig og præcist kan identificeres. Centraludrykkersystemet skal umiddelbart kontrolleres for olielækage og beskadigelse. Derfor er der fortsat en risiko for, at efter udskiftning af kobling så skal kunden efter kort tid igen besøge værkstedet, fordi der ikke rettidigt blev konstateret en defekt i centraludrykkersystemet. Professionel reparation betyder derfor altid følgende: udskiftning af trykplade, nav og centraludrykkerlejet. Reparation af det centraludrykkerlejet er ikke muligt. Udrykkerlejets styrebøsning Tjek at det sidder fast og korrekt. Styrebøsningen skal være sat på fuldstændig centreret og symmetrisk med gearkassens hovedaksel. Slidte og indtrykkede steder på styrebøsningen kan påvirke udrykkerlejets vandring, og medføre at koblingen rusker og/eller glider. Beskadigede, eventuelt slidte styrebøsninger skal udskiftes umiddelbart, blandt andet kan de også forårsage en sværere (træg) betjening af koblingen. Også her tilbyder Schaeffler Automotive Aftermarket i sit program et bredt sortiment af styrebøsninger. Varenumrene finder du i dit katalog for personbiler. Retningslinjer For VW og Audi, der stadig er udstyret med en plastik styrebøsning, er det nødvendigt at udskifte disse ud med en udgave i metal under varenummer: Schaeffler Automotive Aftermarket nr Man kan se på membranfjederens anlægsflader/-spidser om koblingen har været korrekt centreret. Udrykkerarmen Kontroller at armen kan bevæge sig let. For stor tolerancen reducerer koblingens vandring. Ujævn slitage på udrykkerarmene fører til at udrykkerlejet tilter/tipper og forhindrer fejlfri funktion. Udrykkeraksel Til vurdering af defekten skal udrykkerakslen absolut demonteres. I monteret tilstand er en kontrol umuligt.en beskadiget akselplacering er årsag til svær gang og/eller slør. Udrykkerakslen skal smøres! Schaeffler Automotive Aftermarkets varenummer for højeffektivt smørefedt: Koblingskablet En præcis funktionstest af kablet på værkstedet er ikke muligt. Koblingskablet er et komponent, der bliver slidt. Derfor er det ved hver udskiftning af kobling også nødvendigt at udskifte kablet. Sørg for kablens korrekt position af kablet under montering. Koblingskablet må under ingen omstændigheder vise tydelige tegn på beskadigelse, såsom bøjninger og/eller knæk. Schaeffler Automotive Aftermarkets leverandørprogram finder du i vognfortegnelsen. Centrering Ofte glemmer man den.konsekvens: Koblingens funktion er direkte påvirket efter montering ( rusker, manglende udkobling) Vi anbefaler ubetinget at kontrollere centreringen ved svinghjulet. Smøremidler Til smøring af koblingsnavets navprofil, udrykkerlejet og styrebøsningen må der kun bruges smøremiddel uden indhold af faste partikler. Schaeffler Automotive Aftermarket tilbyder i sit program under varenummer et højeffektivt smøremiddel ved udskiftning af koblinger. Efter at smøremidlet er smurt på koblingsakslen sættes koblingsnavet på akslen og overskydende fedt fjernes. Kemisk forniklede nav er det ikke nødvendigt at smøre! En slidt, bøjet eller brækket udrykkerarm medfører at den nødvendige vandring på koblingen ikke opnåes. 5

6 1 LuK - tips til at undgå problemer og fejl i koblingssystemet Skade-diagnostik/årsager til fejl Ved vurdering af defekter i koblingssystemer, fejldiagnostik, samt for at finde og reparere fejl, bør kriterier og anbefalede procedurer overholdes, så defekter kan blive effektivt og fuldstændigt fjernet. Procedure ved reparation af fejl i koblingssystem er som følger: 1. er til reklamation? 2. Fejlfinding 3. Fejldiagnostik 4. Fjernelse af fejl erne til reklamationer er grundlæggende oplysninger for fejlfinding, der kan have een eller flere årsager. På en endnu monteret, eller allerede demonteret del, anbefales det grundigt at undersøge delen eller udføre kontrolmålinger, for at bestemme den korrekte diagnose af årsagerne til fejl og defekte komponenter i koblingssystemet, som det er nødvendigt at reparere eller udskifte. er til reklamation For fejlkorrektion er det nødvendigt at kende de nøjagtige oplysninger om årsagerne til kundens reklamation. er til reklamation og defekter i koblingssystemet kan bogstaveligt talt regnes på een hånd og faktisk beskrivelse af dem er i de fleste tilfælde svær. Fem grundlæggende årsager til reklamation af koblingssystemer: Kobling kobler ikke ud Koblingen glider Koblingen rusker Koblingen støjer Betjeningen af koblingen er svær/træg Fejlfinding På grundlag af en klar konstatering om årsagen til reklamationen er det muligt at fejlfinde i et afgrænset område. Ved søgning efter koblingsfejl demonterer man ofte som det første koblingens komponenter, hvilket kan betyde et stort tidstab. Man glemmer ofte, at søge efter defekten på de steder, hvor den ofte kan fjernes med relativt enkle midler, nemlig i nærheden af koblingen. Defekter i forbindelse med af koblingen er i de fleste tilfælde ikke forbundet med funktionsfejl i selve koblingen. Ved nærmere undersøgelse kan man finde en lang række eksterne faktorer, der kan have en betydelig indvirkning på koblingens funktion. Her er nogle eksempler Forkert justering af karburatoren eller brændstofindsprøjtningen er årsag til dårlig motorgang i tomgang. Fejlen viser sig under kørsel som at koblingen rusker. Fokert tændingsindstilling kan også resultere i at koblingen rusker. Ved standsning af motoren opstår der rusken, der forårsager chokbelastning på de tangentiale bladfjedre. Beskadigede tangentiale bladfjedre forårsager problemer med udkobling af koblingen. For bløde/defekte motorophæng viser sig ved at motoren slår tilbage ved gearskifte og tilkobling. Dette forårsager en ændring mellem statisk og dynamisk friktionskoefficient på koblingens friktionsoverflader og og afspejles ved at koblingen rusker. Tung/svær betjening af speederpedalen kan også forårsage at koblingen rusker. Tung/svær betjening af speederpedal samt for bløde/defekte motorophæng forårsager at drivlinen bøjer sig. 6

7 Et slidt koblingskabel forårsager at koblingen rusker eller ikke kobler korrekt ud. Overholdes indstillingsværdierne ikke forårsager det problemer med at koblingen rusker eller ikke kobler korrekt ud, og at andre koblingsdele bliver beskadiget. En defekt i det hydrauliske udkoblingssystem forårsager ligeledes problemer med at koblingen rusker eller ikke kobler korrekt ud. Knækket koblingsmembran forårsager kraftige stød og beskadiger tangentialfjedrene, så der opstår problemer med til-/udkobling. Tekniske retningslinjer kan findes på: og For meget forskydning i gearkassens placering eller beskadigede centreringshylstre er årsag til misforhold (akseforskydning) mellem motorens krumtapaksel og gearkassens højgearaksel. Dette forårsager at koblingen rusker eller ikke kan koble ud. Korrekt Forkert Som et resultat af forskydning af akslen, vrides koblingsnavet ved til-/udkobling, og forårsager brud der hvor koblingsmembranen er naglet. 7

8 2 Kobling kobler ikke ud 2 Koblingen kobler ikke ud 1. Membranfjederens spidser hulslebne Koblingens leje blokeret Koblingens udrykkerleje går trægt Koblingens udrykkerleje har forkert tolerance 2. Udkoblingsfinger knækket Koblingens udrykkerleje er kke centreret Koblingens udrykkerleje har forkert tolerance Udrykkerarmens og højgearakslens placering forkert 3. Slidspor i udrykkerlejets glidebøsning Forkert smurt, ikke smurt eller ikke tilstrækkelig smurt Gliderøret er slidt 8

9 4. Udrykkerlejets gaffel knækket Beskadiget udkoblingssystem 5. Trykpladen brækket Trykpladen overophedet som konsekvens af at koblingen har gledet længere tid Koblingen glider gennem som konsekvens af slidt belægning Udkoblingssystemet går trægt Slavecylinder defekt Olie på belægningen (akslens pakdåser/tætninger defekte) 6. Koblingsdæksel deformeret Monteringsfejl Der er ikke taget hensyn til centreringstapper på svinghjulet 9

10 2 Kobling kobler ikke ud 7. Udrykkerlejets gliderør slidt Gliderøret ikke smurt med fedt 8. Koblingens dæksel bøjet (VW) Monteringsfejl Der er ikke taget hensyn til centreringstapper på svinghjulet 9. Gevind i boltehuller beskadiget, bladfjeder knækket (VW) Monteringsfejl Koblingsboltene har ikke været sikret med låsemiddel Forstærkningspladen mellem koblingsbolte og koblingshus har ikke været monteret 10

11 10. Slidte nitter ved segmentfjederen (VW) Monteringsfejl Forkert montering af låsering for trykpladen Forkert låsering 11. Knækkede tangentialfjedre Slør i drivlinen/kardanen F.eks. en beskadiget Hardy-kobling (BMW) Betjeningens fejl Fratrækking til 1. eller 2. geartrin Fejl ved skifte af gear Forkert kobling Manglende overholdelse af motorens rotationsretning (Renault) 12. Bøjede tangentialfjedre Slør i drivlinen/kardanen F.eks. en defekt hardyskive (BMW) Betjeningsfejl Trukket/slæbt i 1. eller 2. gear Forkert gearskifte Forkert håndtering Kobling været faldt på gulvet før montering, evt. under montering Utilstrækkeligt tilspænding af monteringsskruerne 11

12 2 Kobling kobler ikke ud 13. Beskadigede navriller Monteringsfejl Koblingsnavet er presset ind på gearakslen med vold (navet har ikke centreret) Forkert koblingsnav 14. Korroderet koblingsnav (riller) Gearakslen er ikke blevet smurt med fedt 15. Ensidigt/konisk slidte navriller Pilotlejet er defekt Vinkelforskydning mellem motoren og gearkassen 12

13 16. Slidspor på torsionsdæmperen Monteringsfejl Koblingsnavet har ikke været korrekt monteret Forkert koblingsnav 17. Koblingsnavets bagplade bøjet (tallerkenformet) Monteringsfejl Ved montering af gearkassen på motoren er bagpladen bøjet af gearakslen 18. Segmentfjedre i koblingsnavet knækket Beskadiget eller manglende pilotleje Parallel- eller vinkelforskydning mellem motoren og gearkassen Gearkassen er gledet ned under monteringen 13

14 2 Kobling kobler ikke ud 19. Afrevet belægning Koblingsnavets omdrejninger højere end belægningens max. tilladte omdrejninger. Denne tilstand opstår i køretøjer, der kører ned ad bakke og ved udkoblet kobling, når køretøjets hastighed er større end den tilsvarende maksimale tilladte hastighed for det geartrin, der er brugt. Denne beskadigelse er uafhængig af motorens omdrejningstal; gearkassens højgearaksels omdrejningstal er det afgørende. 20. Brændt, evt. løs belægning Belægning indsmurt i olie Defekte pakdåser/pakringe Udkoblingssystemet går trægt, er eventuelt beskadiget Under bearbejdelse af svinghjulet er dybdemålet ikke blevet overholdt, resp. er anlægsfladen for montering af koblingen ikke blevet bearbejdet. 21. Sideslag på koblingsnavet Koblingsnavet er ikke blevet kontrolleret for sideslag inden monteringen (tolerance max. 0,5 mm) 14

15 22. Beskadiget kugleleje i udrykkerlejets hus På grund af manglende lejespillerum er der sket en overophedning som har medført en lækage af smørefedt, hvorved lejet er blevet blokeret 23. Bøjet lejehus Koblingslejet blev blokeret på gliderøret Beskadiget gliderør Defekt lejring af udrykkerarmen 24. Slidt lejeflange Udrykkerarmens grundindstilling forkert (Opel) Utilstrækkelig forspænding af koblingsleje (forskriftsmæssigt Nm) 15

16 3 Koblingen glider 3 Koblingen glider 1. Overophedning af trykplade Olie eller smøremiddel på belægningen (reduktion af friktionskoefficienten) Defekt pakdåse/pakring Udrykkerlejespillerum for lille Beskadiget udrykkersystem, f.eks hydraulik, koblingskabel Betjeningsfejl Glider for længe ved tilkobling 2. Dybe riller og spor af overophedning på trykpladen Belægningens tykkelse under slidgrænsen Koblingslejet har ingen spillerum Beskadiget udrykkersystem Koblingen har været i drift uden at være helt tilkoblet 3. Membranfjedrens spidser hulslebne Koblingslejet blokeret som følge af utilstrækkelig lejespillerum Udrykkerlejet går trægt eller er delvis blokeret 16

17 4. Slidspor fra rester/snavs i udrykkerlejets glidemuffe Forkert smurt, ikke smurt eller utilstrækkeligt smurt Glidemuffen er slidt 5. Belægning inderste del indsmurt i olie Akslens pakdåse/pakring beskadiget Navrillerne/-profilen overdrevent smurt 6. Belægningen forbrændt/forkullet Belægning indsmurt i olie Defekt pakdåse/pakring Reduktion af friktionskoefficienten som konsekvens af at koblingen har gledet i alt for lang tid (overophedning) 17

18 3 Koblingen glider 7. Belægning indsmurt i olie Akslens pakdåse/pakring ved motor eller gearkasse beskadiget 8. Belægning fedtet For store mængder af fedt på navet Det overskydende fedt fra koblingsakslens riller er ikke blevet fjernet (sprøjt af smøremiddel fra navet) 9. Belægning slidt ned til nitterne Slidt belægning Køretøjet kørt videre på trods af glidende kobling Kørefejl Gledet for længe ved tilkobling Forkert kobling Beskadiget udrykkersystem 18

19 10. Slidspor i belægningen på svinghjulssiden Svinghjulet er ikke blevet udskiftet Anlægsfladen på svinghjulet er ikke blevet bearbejdet 11. Slidspor på torsionsdæmperen Monteringsfejl Koblingsnav monteret forkert Forkert koblingsnav 12. Gliderør for udrykkerlejet defekt Ikke smurt, eller dårligt smurt Koblingens udrykkerleje går trægt 19

20 4 Koblingen rusker 4 Koblingen rusker 1. Navets riller/profil uhensigtsmæssig smurt Der er anvendt fedt med faste ingredienser (f.eks. metaller) 2. Bøjet tangentialfjeder Slør i drivlinen/kardanen f.eks. en defekt hardyskive (BMW) Betjeningsfejl Trukket/slæbt i 1. eller 2. gear Fejl ved skifte af gear Forkert håndtering Kobling været faldt på gulvet før montering, evt. under montering Dårlig fastspænding af koblingen ved montering 3. Membranfjederens spidser er blevet bøjet Monteringsfejl Membranfjederens spidser er blevet bøjet ved montering 20

21 4. Belægningen fedtet For store mængder af fedt på navet Det overskydende fedt fra koblingsakslens riller er ikke blevet fjernet (sprøjt af smøremiddel fra navet) 5. Slidspor fra rester/snavs i udrykkerlejets glidemuffe Forkert smurt, ikke smurt eller utilstrækkeligt smurt Glidemuffen er slidt 6. Slidspor i belægningen på svinghjulssiden Svinghjulet er ikke blevet udskiftet Anlægsfladen på svinghjulet er ikke blevet bearbejdet 21

22 4 Koblingen rusker 7. Beskadigede navriller Monteringsfejl Koblingsnavet er presset ind på gearakslen med vold (navet var ikke centreret) Forkert koblingsnav 8. Gaffelfæstet er slidt Gaffelfæstet er ikke smurt med fedt Udrykkerarmen er slidt 9. Koblingslejet er uhensigtsmæssig smurt Der er anvendt fedt med faste ingredienser (f.eks. metaller) 22

23 10. Gliderør slidt Ikke smurt, eller dårligt smurt Koblingens udrykkerleje går trægt 11. Slidspor udenfor fordybningens centrum Beskadiget udrykkersystem Lejet er defekt Gliderøret er defekt 12. Svinghjul slidt/defekt Svinghjul blev ikke bearbejdet/udskiftet 23

24 4 Koblingen rusker 13. Bøjede tangentialfjedre Slør i drivlinen/kardanen som konsekvens af den defekte hardyskive 14. Gaffelfæste knækket Beskadiget udrykkersystem 15. Belægning inderste del indsmurt i olie Akslens pakdåse/pakring beskadiget Navriller/-profilen overdrevent smurt 24

25 5 Koblingen støjer 5 Koblingen støjer 1. Membranfjederens spidser hulslebne Koblingens udrykkerleje blokeret Koblingens udrykkerleje går trægt Koblingens udrykkerleje har manglende spillerum 2. Slidspor på torsionsdæmperen Monteringsfejl Koblingsnav monteret forkert Forkert koblingsnav 3. Slidspor på holdefjeder Monteringsfejl Holdefjedre sad mod koblingen 25

26 5 Koblingen støjer 4. Beskadigede huller i torsionsdæmperen Kørefejl Kørsel ved ekstremt lave hastigheder og sejtræk, overbelaster torsionsdæmperen og fjedrene. Forkert koblingsnav 5. Torsionsfjeder brudt ud Belægning indsmurt i olie Forkert motorindstilling Beskadiget udrykkersystem Ruskende svingninger beskadiger torsionsdæmperen 6. Torsionsdæmperens afstandsbolte beskadiget Kørefejl Kørsel ved ekstremt lave hastigheder og sejtræk, overbelaster torsionsdæmperen. Forkert koblingsnav 26

27 7. Ensidigt/konisk slidte navriller, torsionsdæmperen beskadiget Pilotlejet er beskadiget Vinkelforskydning mellem motoren og gearkassen 8. Beskadigede navriller Manglende eller beskadigede navriller Parallel- eller vinkelforskydning mellem motoren og gearkassen Defekt højgearaksel eller defekt ophæng af akslen Svingningsskader 9. Beskadiget kugleleje i udrykkerlejets hus Arsag På grund af manglende lejespillerum er der sket en overophedning som har medført en lækage af smørefedt, hvorved lejet er blevet blokeret 27

28 5 Koblingen støjer 10. Slidt lejeflange Udrykkerarmens grundindstilling forkert (Opel) Utilstrækkelig forspænding af koblingsleje (forskriftsmæssigt Nm) 11. Slidt gliderør Udrykkerarmens grundindstilling forkert Udrykkerarmen slidt på den ene side, og/eller sidder skævt 12. Gennemslidt anlægsring for koblingsleje Koblingens udrykkerleje går trægt Forkert lejespillerum Utilstrækkelig forspænding af koblingsleje (forskriftsmæssigt Nm) 28

29 13. Slitage på udrykkerarmen Udrykkerarmen er ikke blevet udskiftet 14. Gaffelfæstet er slidt Gaffelfæstet er ikke smurt med fedt Udrykkerarmen er slidt 15. Slidspor udenfor fordybningens centrum Beskadiget udrykkersystem Lejet er defekt Gliderøret er defekt 29

30 5 Koblingen støjer 16. Gaffelfæste knækket Beskadiget udrykkersystem 17. Slidspor på koblingens dæksel Koblingen blev trykket/presset for meget og lejets gaffelfæste er stødt mod koblingens dæksel. 18. Torsionsfjedre brudt ud Kørefejl Kørsel ved ekstremt lave hastigheder og sejtræk, overbelaster torsionsdæmperen og fjedrene særdeles meget. Olieindsmurt/fedtet torsionsdæmper og -fjedre 30

31 6 Betjeningen af koblingen er træg 19. Nav ødelagt Monteringsfejl Korrekt position for koblingsnav er ikke blevet overholdt ved montering. Forkert centrering 6 Betjeningen af koblingen er træg 1. Slidt gliderør Ikke smurt/dårligt smurt Koblingens udrykkerleje går trægt 31

32 7 Koblingskursus LuK 7 Koblingskursus LuK Dobbeltpladesvinghjul: Konstruktion og funktion Dobbelpladesvinghjulet fordeler inerti-krafterne og forskyder resonansområdet tydeligt under normale driftsmæssige omdrejninger. Ved periodisk forbrændingsproces i motoren forekommer der nødvendigvis ujævne svingninger. Dobbeltpladesvinghjulets fjederdæmpesystem eliminerer en betydelig del af disse svingninger, og gør det muligt med en smidig gang for alle aktuelle dele (den sekundære inerti-masse, trykpladen, koblingsnavet, gearkassen, drivlinen) Primært svinghjul og dæmperhus 2 Sekundært svinghjul og friktionsflader 3 Dæksel (den primære svingmasse) 4 Navet 5 Buetrykfjeder 6 Fjederstyreskål 7 Flange og membranfjeder 8 Fedtrum 9 Tætningsmembran 10 Friktions- og støtteskive 11 Radialt kugleleje 12 O-ring 13 Tætnings- og isolationsdæksel 14 Membranfjeder for basisfriktion 15 Belastnings-friktionsskive 16 Membranfjeder 17 Dækplade 18 Nitte 19 Skive 20 Centreringstap 21 Startkrans m. tænder 22 Ventilationshuller 23 Fastgørelseshul 24 Positionshul 25 Lasersvejsning 26 Kobling med membranfjeder 27 Fast/udæmpet koblingsnav 32

33 Funktionsskema konventionelt system Gearkassen Resonans ved omkring 1300 omdr./min Motor 2 Svinghjul, kobling 3 Koblingsnavets torsionsdæmper 4 Gearkassen Funktionsskema dobbeltpladesvinghjul Gearkassen Resonans ved omkring 300 omdr./min Motor 2 Primære svinghjul 3 DMS-vibrationssvingningsdæmpere 4 Sekundære svinghjul, koblingsnav, kobling 5 Gearkassen Effekt (transmission af vibrationssvingninger) Konventionelt svinghjul med koblingsnav med torsionsdæmpere Dobbeltpladesvinghjul Omdrejninger [omdr./min.] Motor Gearkassen Omdrejninger [omdr./min.] ,5 1 1,5 0 0,5 1 1,5 Tid [s] Tid [s] Motor Gearkassen 33

34 7 Koblingskursus LuK Dæmpet dobbeltpladesvinghjul - konstruktion og funktion Motor [Nm] Motor [Nm] Berechnung Beregning Messung Måling 400 Loop i den normale kørestilling Teilschleife med im lav Normalfahrbereich dæmpning 300 mit niedriger Dämpfung 200 Store Große dæmpning Dämpfung belastningsændringer 100 bei Lastwechselvorgängen Omdrejningsvinklen Verdrehwinkel [ ] 1 Primært svinghjul og dæmperhus 2 Sekundært svinghjul og friktionsflader 3 Dæksel (det primære svinghjul) 4 Buetrykfjeder 5 Tætningsmembran 6 Fjederstyreskål 7 Dækselring med flange 8 Ventilationshuller 9 Startkrans m. tænder 10 Tætningsmembran 11 Afstivningsplade 12 Kontravægt 13 Ventilationshuller 14 Radialt kugleleje med tætnings- og isolationsdæksel 15 Unbrakoskrue 16 Membranfjeder 17 Friktionsskive 18 Fastholdelsesplade 19 Membranfjeder 20 Centreringstap 21 Strammetap 22 Fedtrum 23 Lasersvejsning 24 Gennemgående hul til skruetrækker 25 Trykplade med friktionsflade 26 Ventilationshuller 27 Membranfjeder 28 Flip-ring 29 Nittebolt 30 Bladfjeder 31 Nitte 32 Hul til skruetrækker 33 Koblingsnav 34 Unbrakoskrue 35 Membranfjeder 36 Segmentnitte 37 Fjedersegment 38 Belægningsnitte 39 Koblingsbelægning 40 Nitte 41 Koblingsnav 42 Ring (det primære svinghjul) 43 Nitte 34

35 SAC koblingens trykplade konstruktion og funktion Nyt Slidt Udkoblingskraft Kraftsensor 15 Slidt Nyt 1 Dæksel 2 Omstillingsring (anlægsring) 3 Membranfjeder 4 Membranfjeder 5 Sensor membranfjeder 6 Nittebolt 7 Nittebolt 8 Bladfjeder 9 Trykplade 10 Stop 11 Koblingsnav 12 Sensor membranfjeder 13 Primære membranfjeders drejelige placering 14 Stopkile 15 Primære membranfjeder 35

36 7 Koblingskursus LuK Koblingsnav konstruktion og funktion Svingninger i tomgang 1 Friktionsring for fordæmper 2 Membranfjeder for fordæmper (1. trin) 3 Navflange for fordæmper 4 Trykfjeder for fordæmper 5 Trykfjeder for fordæmper 6 Hus for fordæmper 7 Membranfjeder for hoveddæmper (1. trin) 8 Konus til centrering 9 Membranfjeder for fordæmper (2. trin) 10 Belastnings-friktionsskive for fremordnet dæmper 11 Hus for fordæmper 12 Membranfjeder for hoveddæmper (2. trin) 13 Friktionsskive for fordæmper 14 Belægningsnitte 15 Friktionsbelægning 16 Fjedersegment 17 Segmentnitte 18 Modtryksskive 19 Trykfjeder for hoveddæmper 20 Trykfjeder for hoveddæmper 21 Medbringerskive 22 Centerbøsning m. riller 23 Friktionsskive for hoveddæmper 24 Navflange for hoveddæmper 25 Afstandsbolt 36 Acceleration [1/s2] ,1 0,2 0 0,1 0,2 Tid [s] Tid [s] Uden svingningsdæmper Med svingningsdæmper Motor Gearkassen

37 Ved udskiftning af kobling Koblingens trykplade 2 Koblingsnav 3 Koblingens udrykkerleje 4 Svinghjul 5 Gearkassens aksel 6 Krumtapaksel Korrekt Forkert 19 Det vigtigste først: Er der valgt de rigtige koblingsdele til køretøjet? Kontroller altid før montering og sammenligne eventuelt med demonterede dele. Det er nødvendigt at tage særlig hensyn til følgende: 7 Kontroller pilotlejet, udskift eventuelt. 8 Kontroller motorens og gearkassens pakdåser/pakringe for utæthed, og udskift eventuelt. 9 Svinghjul: Kontroller for ridser og revner på friktionsoverfladen. Tag hensyn til de foreskrevne tolerancemål ved bearbejdning/ slibning af friktionsfladen. Dobbeltpladesvinghjul (DMS): Friktionsfladen må ikke bearbejdes/slibes! 10 Kontroller koblingsnavet for sidekast før montering (max. 0,5 mm). 11 Kontroller koblingens indgangsaksel for beskadigelse, smør navets profil eller aksel.fjern overskydende fedt. Producentens anbefaling: Højeffektivt smørefedt fra LuK (Schaeffler Automotive Aftermarket nr ). Smørefedt med faste ingredienser (metaller) er ikke hensigtsmæssig. Bemærk: Kemisk forniklede nav skal ikke smøres! 12 Sørg for korrekt centrering af koblingsnavet før montering! Anvend centreringsværktøj. 13 Kontroller koblingens gliderør til udrykkerlejet er det slidt, så udskift, brug et passende smørefedt. 14 Krydsspænd koblingens tryplade med det foreskrevne tilspændingsmoment. SAC-koblingerne skal altid afmonteres og monteres ved brug af specialværktøj fra Schaeffler Automotive Aftermarket (Schaeffler Automotive Aftermarket nr ). 15 Pas på centrering af koblingens trykplades tilpasningskant på svinghjulet. Hvis ikke centreret: pas på koblingstrykpladens tilpasningskant på svinghjulet. 16 Skævheder på membrantungernes diagonale position, eller på udrykkerame, som skyldes tolerancer i belægningens tykkelse, tilpasser sig selv efter kort tid. Ved efterfølgende justering af forudindstillingen, foretaget af LuK, bortfalder garantien! 17 Kontroller koblingens aktivering for funktion og slitage! Udskift koblingskablet - kontroller placeringen. 18 Kontroller det hydrauliske system for tæthed og fjern eventuelt luft. Kontroller slavecylinderens vandring, og kontroller at stangen går tilbage til udgangsposition. Udskift det hydrauliske centraludrykkerleje (CSC) ved udskiftning af kobling. 19 Kontroller motorens og gearkassens centrering igen. Udskift defekte centreringsbøsninger. 20 Udrykkerlejer med spillerum justeres til en tolerance på 2 3 mm afstand. Et medløbende leje arbejder med en forspænding på Nm. Udrykkerleje med plastmuffe må kun kombineres med styrebøsning af metal. 37

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Indholdsfortegnelse Formål... s. 02 1.0 Monteringsfejl 2.0 Kørselsforhold 1.1... s. 03 1.2... s. 03 1.3... s. 03 1.4... s. 04 2.1... s. 04 2.2... s. 04

Læs mere

Kompetence fra den Originale udstyrs leverandør

Kompetence fra den Originale udstyrs leverandør Reparations Tips Kompetence fra den Originale udstyrs leverandør GKN Driveline er verdens førende leverandør af komponenter og systemer til transmissioner til bilindustrien. Vores globale markeds førende

Læs mere

LuK reparationsløsning til såkaldt tør dobbeltkobling Teknik/diagnostik ved skader Specialværktøj/af- og påmontering

LuK reparationsløsning til såkaldt tør dobbeltkobling Teknik/diagnostik ved skader Specialværktøj/af- og påmontering LuK reparationsløsning til såkaldt tør dobbeltkobling Teknik/diagnostik ved skader Specialværktøj/af- og påmontering 7 trins gearkasse 0AM til Audi, Seat, Skoda og Volkswagen Indholdet af dette dokument

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Data: Motor: Model 381 (Danmark) En cylinder luftkølet Boring / slaglængde: 40 x 39,7 mm Plejlstangs længde: 84 mm Slagvolumen: 49 ccm Kompression forhold: 5,2

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-168308e

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-168308e 2 Værkstedshåndbog Koblingsudstyr 07 VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB Udgave e, 2007-05-10 Mangfoldiggørelse af indholdet i denne publikation, helt eller delvist, er forbudt uden skriftlig tilladelse fra VBG

Læs mere

E user manual. D betriebsanleitung. F notice d utilisation. Nl handleiding. Dk brugsanvisning. Sv bruksanvisning. DualDrive December 2002 1

E user manual. D betriebsanleitung. F notice d utilisation. Nl handleiding. Dk brugsanvisning. Sv bruksanvisning. DualDrive December 2002 1 E user manual D betriebsanleitung F notice d utilisation Nl handleiding Dk brugsanvisning Sv bruksanvisning DualDrive December 2002 1 Denne instruktion indeholder vigtige informationer om dit SRAM i-motion

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Når du leverer bilen tilbage

Når du leverer bilen tilbage Når du leverer bilen tilbage Privatleasing Inspektionstjek Når aftalen på din leasede bil udløber, skal du levere bilen tilbage. Inspektionsfirmaet gennemgår bilen efter en standardiseret metode. Det betyder,

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal Alcoa smedede aluminiumsfælge Fakta & Tal VIDSTE DU? Alcoa fælge er de stærkeste fælge Hver fælg starter som en hel blok meget stærk og korrosionsbestandig aluminiumslegering. Med et tryk på 8000 ton bliver

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Elproducerende cykel

Elproducerende cykel Elproducerende cykel Byggevejledning Indhold: Introduktion 3 Vejledning: Klargøring af cykel 4 Montering af elmotor/generator i stel 6 Montering af cykel i træningsstativ 8 Montering af ensretter og spændingsregulering

Læs mere

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Kontakt information Adresse: SCAN-VISAN A/S Sletterødvej 43 Padesø DK-5560 Aarup Danmark Telefon: (+45)

Læs mere

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL 10 års GARANTI BEVIS Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibevis COSENTINO, S.A. garanterer den registrerede indehaver af det monterede SILESTONE produkt og/eller ECO by Cosentino produkt imod

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Bilag. Eksempler på dårlige og farlige forhold. Kilde: Mooring and Anchoring Ships Vol. 1 / 2, The Nautical Institute

Bilag. Eksempler på dårlige og farlige forhold. Kilde: Mooring and Anchoring Ships Vol. 1 / 2, The Nautical Institute FORTØJNING BILAG Bilag Eksempler på dårlige og farlige forhold. Kilde: Mooring and Anchoring Ships Vol. 1 / 2, The Nautical Institute Foto: Walter Vervloesen (Formand for IMCS) Særlig tak til The Nautical

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Privatleasing. Når din leasingbil skal retur. Side 1 af 7 Privatleasing JF/07.13

Privatleasing. Når din leasingbil skal retur. Side 1 af 7 Privatleasing JF/07.13 Privatleasing Når din leasingbil skal retur Side 1 af 7 Privatleasing Når aftalen på din leasede bil udløber, skal du levere bilen tilbage. Her gennemgås bilen efter en standardiseret metode. Det betyder,

Læs mere

Erhvervsleasing. Når din leasingbil skal retur. Side 1 af 8 Erhvervsleasing JF/07.13

Erhvervsleasing. Når din leasingbil skal retur. Side 1 af 8 Erhvervsleasing JF/07.13 Erhvervsleasing Når din leasingbil skal retur Side 1 af 8 Erhvervsleasing Når aftalen på din leasede bil udløber, skal du levere bilen tilbage. Her gennemgås bilen efter en standardiseret metode. Det betyder,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 <<

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 << SM 6 Betjeningsvejledning >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring SM 6 >> Staring SM 6 Kære STARING-kunde

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Privatleasing. Når du leverer bilen tilbage... Side 1 af 7 Privatleasing PF/08.10

Privatleasing. Når du leverer bilen tilbage... Side 1 af 7 Privatleasing PF/08.10 Privatleasing Når du leverer bilen tilbage... Side 1 af 7 Privatleasing Når aftalen på din leasede bil udløber, skal du levere bilen tilbage. FDM gennemgår bilen efter en standardiseret metode. Det betyder,

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Cykel vedligehold. Vi kan ikke drages til ansvar for skader på cykel eller materiel opstået under reparation eller renovation.

Cykel vedligehold. Vi kan ikke drages til ansvar for skader på cykel eller materiel opstået under reparation eller renovation. CYKELVEDLIGEHOLD 1 Cykel vedligehold Mange af punkterne i denne guide tager udgangspunkt i cykler med udvendige gear. De fleste af punkterne kan dog direkte overføres til cykler med indvendige gear, da

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Skift af venstre forhjulsleje på Citroen Berlingo 1.8i årgang 2000 Haynes er skrevet til biler, som ikke er rustne. Her kommer en praktisk

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Uret var dårligt samlet med nymoderne skruer det går sandelig ikke!

Uret var dårligt samlet med nymoderne skruer det går sandelig ikke! Til Lars Sørensen. Her er lidt billeder af hvordan jeg har restaureret dit ur. Uret var som forventet i dårlig stand sådan er det altid når man har fat i antikviteter Som bekendt er uret fremstillet i

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

ERFA dag. 26. september 2014

ERFA dag. 26. september 2014 ERFA dag. 26. september 2014 11:10 12:00 DVs teknikere Eftersyn af vinger Skader på vinger på store møller Hvad ser vi på nye møller Eftersyn ved skift af servicefirma Slid af krøjeplader på Bonus møller

Læs mere

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj Frigørelsesværktøj Udskiftelige skær på klippere, modhager på spredere, batteri med høj ydeevne og innovativ betjeningsknap er med til at gøre WEBER-RESCUE til et førende brand på markedet. Effektivt og

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning MPE 60 DK c Manicure-/Pedicure-sæt Betjeningsvejledning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Kære

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6.

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6. INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er C-akse egentlig? 2 Værktøjsholdere 3 Koblingssystemer 4 Værktøjsopmåling 5 C-akse programmering 6 Bolthulcirkel 6 Not-fræsning 6 Spiral fræsning 7 Boring med udspåning aksialt

Læs mere

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 JB Medico Armstrong gasarm +45 70205826 kontakt@jbmedico.com Samlingsvejledning Indholdsfortegnelse Nomenklatur... 4 Nødvendigt værktøj til installationen...

Læs mere

Acceptable og ikke acceptable skader

Acceptable og ikke acceptable skader Acceptable og ikke acceptable skader UDVENDIG På de følgende sider finder du eksempler på acceptable og ikke acceptable skader. Med denne viden om hvordan bilen vurderes, kan du undgå omkostninger udover

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Vedligeholds Manual. KOMPAN produkter generelt

Vedligeholds Manual. KOMPAN produkter generelt Vedligeholds Manual KOMPAN produkter generelt Copyright KOMPAN A/S KOMPAN Generel vedligeholdsinstruktion Tillykke med dit nye KOMPAN produkt! Du har valgt et højkvalitetsprodukt, som vil holde til mange

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

UNDERVOGN TEKNISK SKOLE OPSÆTNING AF JUSTERBAR FÅ DET OPTIMALE UD AF DIN BIL

UNDERVOGN TEKNISK SKOLE OPSÆTNING AF JUSTERBAR FÅ DET OPTIMALE UD AF DIN BIL TEKNISK SKOLE FÅ DET OPTIMALE UD AF DIN BIL OPSÆTNING AF JUSTERBAR UNDERVOGN NÆSTEN ALLE SPORTSUNDERVOGNE PÅ MARKEDET ER EFTERHÅNDEN JUSTERBARE I HØJDE OG HÅRDHED. MEN HVAD BETYDER UDTRYK SOM REBOUND OG

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Hydraulisk Borehammer HRD20

Hydraulisk Borehammer HRD20 Hydraulisk Borehammer HRD20 Fra serienr. 3195 Revideret 03.11.2014 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCN borehammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler

Læs mere