Fejldiagnostik. Instruktioner for vurdering af problemer med koblingssystemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fejldiagnostik. Instruktioner for vurdering af problemer med koblingssystemer"

Transkript

1 Fejldiagnostik Instruktioner for vurdering af problemer med koblingssystemer

2 Indholdet af dette dokument er juridisk bindende og er udelukkende beregnet til orientering. I henhold til gældende lov påtager Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG sig intet ansvar ud fra, eller i forbindelse med, denne brochure. Copyright Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG maj 2012 Alle rettigheder forbeholdt. At reproducere, distribuere, overlevere, stille denne brochure til rådighed for offentligheden, samt at udgive denne brochure på nogen måde - det være sig i sin helhed, såvel som en del deraf - er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra firmaet Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG.

3 Indhold Indhold 1 LuK - tips til at undgå problemer og fejl i koblingssystemet 4 2 Kobling kobler ikke ud 8 3 Koblingen glider 16 4 Koblingen rusker 20 5 Koblingen støjer 25 6 Betjeningen af koblingen er træg 31 7 Koblingskursus LuK 32 8 Hurtig oversigt over årsager til beskadigelse 38 9 LuKs tips for diagnostik af beskadigelse samt service 42 3

4 1 LuK - tips til at undgå problemer og fejl i koblingssystemet 1 LuK - tips til at undgå problemer og fejl i koblingssystemet Hovedårsager til fejl/instruktioner: Svinghjul Som et friktionskomponent i koblingssystemet påvirkes (slides) svinghjulet af koblingens drift over længere tid. Ridser, pletter, spor af overophedning eller buler tyder på, at det udsættes for termisk belastning.disse spor skal fjernes umiddelbart. Svinghjulet må kun anvendes igen gennem bearbejdelse efter foreskrevet tolerance. Sørg for at også kontaktfladen, som koblingen skal skrues på, bearbejdes på samme niveau som friktionsfladen. Ved denne lejlighed anbefales det også at kontrollere svinghjulets startkrans. Dobbeltpladesvinghjul (DMS/DFC) Ved montering skal der i hvert enkelt tilfælde anvendes nye fastgørelsesskruer, da det drejer sig om strækskruer. En del, der er blevet tabt eller har faldt ned under montering, må ikke senere anvendes (efter faldet kan lejets løbebane blive beskadiget). Før du monterer trykpladen, anbefaler vi at du rengør friktionsfladen på dobbeltpladesvinghjulet med et affedtende rengøringsmiddel. Det er nødvendigt at være opmærksom på afstanden mellem omdrejningssensorene og tænderne på dobbeltpladesvinghjulet. Bearbejdelse af dobbeltpladesvinghjulets friktionsflader er ikke tilladt. Brug af befæstigelsessskruer med forkert længde ved montering af trykpladen kan føre til uønsket støj, såvel som komponentens funktion kan påvirkes (fordybninger på det primære svinghjul). Det er nødvendigt at sikre, at centreringstapperne ikke bliver trykket, noget som meget vel kan føre til de ovennævnte defekter. Tjek tilstanden på sensoren for motorens indstilling Ved montering af dobbeltpladesvinghjul i BMW skal man absolut sørge for at montere centreringsbøsning for krumtapakslen, motorens gang vil måske blive ujævn. Hvad angår Mercedes-Benz med dobbeltpladesvinghjul er der nødvendigt at montere centreringstappen. Retningslinjer Afhængig af komponentens konstruktion er de følgende tekniske parametre tillad, som ikke påvirker funktionaliteten. En begrænset aksial tolerance mellem det sekundære og primære materiale er tilladt. I tilkoblet tilstand kan den sekundære plade i omdrejningsretningen drejes og stiller sig ikke automatisk tilbage til den oprindelige position. Spor efter smøremiddel fra tætningsdækslerne på DMS bagside (fra motorsiden) er tilladt og fører ikke til fejl. Kompakt DFC-kobling til VW: Ved demontering og montering af trykpladen skal markeringene på låget overholdes (de 2 linier på låget står rettet mod DMStungen). Pilotleje (koblingens føringsleje) Det er lille som et fingerbøl, men ved beskadigelse kan det forårsage stor skade. Ved slør kan der ikke kobles ud, der opstår støj og fører til akselforskydninger, som resulterer i beskadigelse af koblingsnavet. Et beskadiget pilotleje fører til vibrationer i gearkassens aksel og forårsager brækkede vibrationssvingningsdæmpere og påvirker gearkassens akselplacering. Et sortiment pilotlejer kan bestilles under varenummer: Akslens tætning Præcist her er der en særlig høj risiko for koblingens beskadigelse. Små spor af fedt eller olie påvirker væsentligt koblingens funktion. Spor efter olie i koblingshuset eller på koblingen indikerer at de må tætnes igen. I ældre køretøjer med højt kilometertal bør tætningerne udskiftes. Hovedårsag til defekter er før eller senere akslernes tætninger, der ikke fungerer. Lille og derfor ofte overset problem i VW-modeller med trækkobling: udrykkerlejets trykstangstætning ved gearkassens indgangsaksel. Koblingsnav Letvægtskonstruktioner i biler omfatter også koblingsnav. Disse slankede koblingsnav reagerer på rystelser/slag forårsaget af hård håndtering, med at der kan opstå sideslag. Selv om hver enkelt koblingsnav er testet i LuKs fabrik, er det muligt, at den lange vej til værkstedet har forårsaget beskadigelse på grund af uforsigtig håndtering og efterfølgende "sidekast". Inden montering skal koblingsnavet testes for tendens til sidekast (max. 0,5 mm). Reklamation koblingsnav med sidekast kan ikke anerkendes. 4

5 Koblingens udrykkerleje En funktionstest af udrykkerlejet er ikke muligt på værkstedet. Derfor anbefales det altid at udskifte lejet. Det skal glide let på styrebøsningen. En slidt styrebøsning fører til at der opstår uønsket støj. Centraludrykkersystemet Centraludrykkermekanismen er såvel som koblingen underlagt naturlig slid, som måske ikke altid er umiddelbart synlig og præcist kan identificeres. Centraludrykkersystemet skal umiddelbart kontrolleres for olielækage og beskadigelse. Derfor er der fortsat en risiko for, at efter udskiftning af kobling så skal kunden efter kort tid igen besøge værkstedet, fordi der ikke rettidigt blev konstateret en defekt i centraludrykkersystemet. Professionel reparation betyder derfor altid følgende: udskiftning af trykplade, nav og centraludrykkerlejet. Reparation af det centraludrykkerlejet er ikke muligt. Udrykkerlejets styrebøsning Tjek at det sidder fast og korrekt. Styrebøsningen skal være sat på fuldstændig centreret og symmetrisk med gearkassens hovedaksel. Slidte og indtrykkede steder på styrebøsningen kan påvirke udrykkerlejets vandring, og medføre at koblingen rusker og/eller glider. Beskadigede, eventuelt slidte styrebøsninger skal udskiftes umiddelbart, blandt andet kan de også forårsage en sværere (træg) betjening af koblingen. Også her tilbyder Schaeffler Automotive Aftermarket i sit program et bredt sortiment af styrebøsninger. Varenumrene finder du i dit katalog for personbiler. Retningslinjer For VW og Audi, der stadig er udstyret med en plastik styrebøsning, er det nødvendigt at udskifte disse ud med en udgave i metal under varenummer: Schaeffler Automotive Aftermarket nr Man kan se på membranfjederens anlægsflader/-spidser om koblingen har været korrekt centreret. Udrykkerarmen Kontroller at armen kan bevæge sig let. For stor tolerancen reducerer koblingens vandring. Ujævn slitage på udrykkerarmene fører til at udrykkerlejet tilter/tipper og forhindrer fejlfri funktion. Udrykkeraksel Til vurdering af defekten skal udrykkerakslen absolut demonteres. I monteret tilstand er en kontrol umuligt.en beskadiget akselplacering er årsag til svær gang og/eller slør. Udrykkerakslen skal smøres! Schaeffler Automotive Aftermarkets varenummer for højeffektivt smørefedt: Koblingskablet En præcis funktionstest af kablet på værkstedet er ikke muligt. Koblingskablet er et komponent, der bliver slidt. Derfor er det ved hver udskiftning af kobling også nødvendigt at udskifte kablet. Sørg for kablens korrekt position af kablet under montering. Koblingskablet må under ingen omstændigheder vise tydelige tegn på beskadigelse, såsom bøjninger og/eller knæk. Schaeffler Automotive Aftermarkets leverandørprogram finder du i vognfortegnelsen. Centrering Ofte glemmer man den.konsekvens: Koblingens funktion er direkte påvirket efter montering ( rusker, manglende udkobling) Vi anbefaler ubetinget at kontrollere centreringen ved svinghjulet. Smøremidler Til smøring af koblingsnavets navprofil, udrykkerlejet og styrebøsningen må der kun bruges smøremiddel uden indhold af faste partikler. Schaeffler Automotive Aftermarket tilbyder i sit program under varenummer et højeffektivt smøremiddel ved udskiftning af koblinger. Efter at smøremidlet er smurt på koblingsakslen sættes koblingsnavet på akslen og overskydende fedt fjernes. Kemisk forniklede nav er det ikke nødvendigt at smøre! En slidt, bøjet eller brækket udrykkerarm medfører at den nødvendige vandring på koblingen ikke opnåes. 5

6 1 LuK - tips til at undgå problemer og fejl i koblingssystemet Skade-diagnostik/årsager til fejl Ved vurdering af defekter i koblingssystemer, fejldiagnostik, samt for at finde og reparere fejl, bør kriterier og anbefalede procedurer overholdes, så defekter kan blive effektivt og fuldstændigt fjernet. Procedure ved reparation af fejl i koblingssystem er som følger: 1. er til reklamation? 2. Fejlfinding 3. Fejldiagnostik 4. Fjernelse af fejl erne til reklamationer er grundlæggende oplysninger for fejlfinding, der kan have een eller flere årsager. På en endnu monteret, eller allerede demonteret del, anbefales det grundigt at undersøge delen eller udføre kontrolmålinger, for at bestemme den korrekte diagnose af årsagerne til fejl og defekte komponenter i koblingssystemet, som det er nødvendigt at reparere eller udskifte. er til reklamation For fejlkorrektion er det nødvendigt at kende de nøjagtige oplysninger om årsagerne til kundens reklamation. er til reklamation og defekter i koblingssystemet kan bogstaveligt talt regnes på een hånd og faktisk beskrivelse af dem er i de fleste tilfælde svær. Fem grundlæggende årsager til reklamation af koblingssystemer: Kobling kobler ikke ud Koblingen glider Koblingen rusker Koblingen støjer Betjeningen af koblingen er svær/træg Fejlfinding På grundlag af en klar konstatering om årsagen til reklamationen er det muligt at fejlfinde i et afgrænset område. Ved søgning efter koblingsfejl demonterer man ofte som det første koblingens komponenter, hvilket kan betyde et stort tidstab. Man glemmer ofte, at søge efter defekten på de steder, hvor den ofte kan fjernes med relativt enkle midler, nemlig i nærheden af koblingen. Defekter i forbindelse med af koblingen er i de fleste tilfælde ikke forbundet med funktionsfejl i selve koblingen. Ved nærmere undersøgelse kan man finde en lang række eksterne faktorer, der kan have en betydelig indvirkning på koblingens funktion. Her er nogle eksempler Forkert justering af karburatoren eller brændstofindsprøjtningen er årsag til dårlig motorgang i tomgang. Fejlen viser sig under kørsel som at koblingen rusker. Fokert tændingsindstilling kan også resultere i at koblingen rusker. Ved standsning af motoren opstår der rusken, der forårsager chokbelastning på de tangentiale bladfjedre. Beskadigede tangentiale bladfjedre forårsager problemer med udkobling af koblingen. For bløde/defekte motorophæng viser sig ved at motoren slår tilbage ved gearskifte og tilkobling. Dette forårsager en ændring mellem statisk og dynamisk friktionskoefficient på koblingens friktionsoverflader og og afspejles ved at koblingen rusker. Tung/svær betjening af speederpedalen kan også forårsage at koblingen rusker. Tung/svær betjening af speederpedal samt for bløde/defekte motorophæng forårsager at drivlinen bøjer sig. 6

7 Et slidt koblingskabel forårsager at koblingen rusker eller ikke kobler korrekt ud. Overholdes indstillingsværdierne ikke forårsager det problemer med at koblingen rusker eller ikke kobler korrekt ud, og at andre koblingsdele bliver beskadiget. En defekt i det hydrauliske udkoblingssystem forårsager ligeledes problemer med at koblingen rusker eller ikke kobler korrekt ud. Knækket koblingsmembran forårsager kraftige stød og beskadiger tangentialfjedrene, så der opstår problemer med til-/udkobling. Tekniske retningslinjer kan findes på: og For meget forskydning i gearkassens placering eller beskadigede centreringshylstre er årsag til misforhold (akseforskydning) mellem motorens krumtapaksel og gearkassens højgearaksel. Dette forårsager at koblingen rusker eller ikke kan koble ud. Korrekt Forkert Som et resultat af forskydning af akslen, vrides koblingsnavet ved til-/udkobling, og forårsager brud der hvor koblingsmembranen er naglet. 7

8 2 Kobling kobler ikke ud 2 Koblingen kobler ikke ud 1. Membranfjederens spidser hulslebne Koblingens leje blokeret Koblingens udrykkerleje går trægt Koblingens udrykkerleje har forkert tolerance 2. Udkoblingsfinger knækket Koblingens udrykkerleje er kke centreret Koblingens udrykkerleje har forkert tolerance Udrykkerarmens og højgearakslens placering forkert 3. Slidspor i udrykkerlejets glidebøsning Forkert smurt, ikke smurt eller ikke tilstrækkelig smurt Gliderøret er slidt 8

9 4. Udrykkerlejets gaffel knækket Beskadiget udkoblingssystem 5. Trykpladen brækket Trykpladen overophedet som konsekvens af at koblingen har gledet længere tid Koblingen glider gennem som konsekvens af slidt belægning Udkoblingssystemet går trægt Slavecylinder defekt Olie på belægningen (akslens pakdåser/tætninger defekte) 6. Koblingsdæksel deformeret Monteringsfejl Der er ikke taget hensyn til centreringstapper på svinghjulet 9

10 2 Kobling kobler ikke ud 7. Udrykkerlejets gliderør slidt Gliderøret ikke smurt med fedt 8. Koblingens dæksel bøjet (VW) Monteringsfejl Der er ikke taget hensyn til centreringstapper på svinghjulet 9. Gevind i boltehuller beskadiget, bladfjeder knækket (VW) Monteringsfejl Koblingsboltene har ikke været sikret med låsemiddel Forstærkningspladen mellem koblingsbolte og koblingshus har ikke været monteret 10

11 10. Slidte nitter ved segmentfjederen (VW) Monteringsfejl Forkert montering af låsering for trykpladen Forkert låsering 11. Knækkede tangentialfjedre Slør i drivlinen/kardanen F.eks. en beskadiget Hardy-kobling (BMW) Betjeningens fejl Fratrækking til 1. eller 2. geartrin Fejl ved skifte af gear Forkert kobling Manglende overholdelse af motorens rotationsretning (Renault) 12. Bøjede tangentialfjedre Slør i drivlinen/kardanen F.eks. en defekt hardyskive (BMW) Betjeningsfejl Trukket/slæbt i 1. eller 2. gear Forkert gearskifte Forkert håndtering Kobling været faldt på gulvet før montering, evt. under montering Utilstrækkeligt tilspænding af monteringsskruerne 11

12 2 Kobling kobler ikke ud 13. Beskadigede navriller Monteringsfejl Koblingsnavet er presset ind på gearakslen med vold (navet har ikke centreret) Forkert koblingsnav 14. Korroderet koblingsnav (riller) Gearakslen er ikke blevet smurt med fedt 15. Ensidigt/konisk slidte navriller Pilotlejet er defekt Vinkelforskydning mellem motoren og gearkassen 12

13 16. Slidspor på torsionsdæmperen Monteringsfejl Koblingsnavet har ikke været korrekt monteret Forkert koblingsnav 17. Koblingsnavets bagplade bøjet (tallerkenformet) Monteringsfejl Ved montering af gearkassen på motoren er bagpladen bøjet af gearakslen 18. Segmentfjedre i koblingsnavet knækket Beskadiget eller manglende pilotleje Parallel- eller vinkelforskydning mellem motoren og gearkassen Gearkassen er gledet ned under monteringen 13

14 2 Kobling kobler ikke ud 19. Afrevet belægning Koblingsnavets omdrejninger højere end belægningens max. tilladte omdrejninger. Denne tilstand opstår i køretøjer, der kører ned ad bakke og ved udkoblet kobling, når køretøjets hastighed er større end den tilsvarende maksimale tilladte hastighed for det geartrin, der er brugt. Denne beskadigelse er uafhængig af motorens omdrejningstal; gearkassens højgearaksels omdrejningstal er det afgørende. 20. Brændt, evt. løs belægning Belægning indsmurt i olie Defekte pakdåser/pakringe Udkoblingssystemet går trægt, er eventuelt beskadiget Under bearbejdelse af svinghjulet er dybdemålet ikke blevet overholdt, resp. er anlægsfladen for montering af koblingen ikke blevet bearbejdet. 21. Sideslag på koblingsnavet Koblingsnavet er ikke blevet kontrolleret for sideslag inden monteringen (tolerance max. 0,5 mm) 14

15 22. Beskadiget kugleleje i udrykkerlejets hus På grund af manglende lejespillerum er der sket en overophedning som har medført en lækage af smørefedt, hvorved lejet er blevet blokeret 23. Bøjet lejehus Koblingslejet blev blokeret på gliderøret Beskadiget gliderør Defekt lejring af udrykkerarmen 24. Slidt lejeflange Udrykkerarmens grundindstilling forkert (Opel) Utilstrækkelig forspænding af koblingsleje (forskriftsmæssigt Nm) 15

16 3 Koblingen glider 3 Koblingen glider 1. Overophedning af trykplade Olie eller smøremiddel på belægningen (reduktion af friktionskoefficienten) Defekt pakdåse/pakring Udrykkerlejespillerum for lille Beskadiget udrykkersystem, f.eks hydraulik, koblingskabel Betjeningsfejl Glider for længe ved tilkobling 2. Dybe riller og spor af overophedning på trykpladen Belægningens tykkelse under slidgrænsen Koblingslejet har ingen spillerum Beskadiget udrykkersystem Koblingen har været i drift uden at være helt tilkoblet 3. Membranfjedrens spidser hulslebne Koblingslejet blokeret som følge af utilstrækkelig lejespillerum Udrykkerlejet går trægt eller er delvis blokeret 16

17 4. Slidspor fra rester/snavs i udrykkerlejets glidemuffe Forkert smurt, ikke smurt eller utilstrækkeligt smurt Glidemuffen er slidt 5. Belægning inderste del indsmurt i olie Akslens pakdåse/pakring beskadiget Navrillerne/-profilen overdrevent smurt 6. Belægningen forbrændt/forkullet Belægning indsmurt i olie Defekt pakdåse/pakring Reduktion af friktionskoefficienten som konsekvens af at koblingen har gledet i alt for lang tid (overophedning) 17

18 3 Koblingen glider 7. Belægning indsmurt i olie Akslens pakdåse/pakring ved motor eller gearkasse beskadiget 8. Belægning fedtet For store mængder af fedt på navet Det overskydende fedt fra koblingsakslens riller er ikke blevet fjernet (sprøjt af smøremiddel fra navet) 9. Belægning slidt ned til nitterne Slidt belægning Køretøjet kørt videre på trods af glidende kobling Kørefejl Gledet for længe ved tilkobling Forkert kobling Beskadiget udrykkersystem 18

19 10. Slidspor i belægningen på svinghjulssiden Svinghjulet er ikke blevet udskiftet Anlægsfladen på svinghjulet er ikke blevet bearbejdet 11. Slidspor på torsionsdæmperen Monteringsfejl Koblingsnav monteret forkert Forkert koblingsnav 12. Gliderør for udrykkerlejet defekt Ikke smurt, eller dårligt smurt Koblingens udrykkerleje går trægt 19

20 4 Koblingen rusker 4 Koblingen rusker 1. Navets riller/profil uhensigtsmæssig smurt Der er anvendt fedt med faste ingredienser (f.eks. metaller) 2. Bøjet tangentialfjeder Slør i drivlinen/kardanen f.eks. en defekt hardyskive (BMW) Betjeningsfejl Trukket/slæbt i 1. eller 2. gear Fejl ved skifte af gear Forkert håndtering Kobling været faldt på gulvet før montering, evt. under montering Dårlig fastspænding af koblingen ved montering 3. Membranfjederens spidser er blevet bøjet Monteringsfejl Membranfjederens spidser er blevet bøjet ved montering 20

21 4. Belægningen fedtet For store mængder af fedt på navet Det overskydende fedt fra koblingsakslens riller er ikke blevet fjernet (sprøjt af smøremiddel fra navet) 5. Slidspor fra rester/snavs i udrykkerlejets glidemuffe Forkert smurt, ikke smurt eller utilstrækkeligt smurt Glidemuffen er slidt 6. Slidspor i belægningen på svinghjulssiden Svinghjulet er ikke blevet udskiftet Anlægsfladen på svinghjulet er ikke blevet bearbejdet 21

22 4 Koblingen rusker 7. Beskadigede navriller Monteringsfejl Koblingsnavet er presset ind på gearakslen med vold (navet var ikke centreret) Forkert koblingsnav 8. Gaffelfæstet er slidt Gaffelfæstet er ikke smurt med fedt Udrykkerarmen er slidt 9. Koblingslejet er uhensigtsmæssig smurt Der er anvendt fedt med faste ingredienser (f.eks. metaller) 22

23 10. Gliderør slidt Ikke smurt, eller dårligt smurt Koblingens udrykkerleje går trægt 11. Slidspor udenfor fordybningens centrum Beskadiget udrykkersystem Lejet er defekt Gliderøret er defekt 12. Svinghjul slidt/defekt Svinghjul blev ikke bearbejdet/udskiftet 23

24 4 Koblingen rusker 13. Bøjede tangentialfjedre Slør i drivlinen/kardanen som konsekvens af den defekte hardyskive 14. Gaffelfæste knækket Beskadiget udrykkersystem 15. Belægning inderste del indsmurt i olie Akslens pakdåse/pakring beskadiget Navriller/-profilen overdrevent smurt 24

25 5 Koblingen støjer 5 Koblingen støjer 1. Membranfjederens spidser hulslebne Koblingens udrykkerleje blokeret Koblingens udrykkerleje går trægt Koblingens udrykkerleje har manglende spillerum 2. Slidspor på torsionsdæmperen Monteringsfejl Koblingsnav monteret forkert Forkert koblingsnav 3. Slidspor på holdefjeder Monteringsfejl Holdefjedre sad mod koblingen 25

26 5 Koblingen støjer 4. Beskadigede huller i torsionsdæmperen Kørefejl Kørsel ved ekstremt lave hastigheder og sejtræk, overbelaster torsionsdæmperen og fjedrene. Forkert koblingsnav 5. Torsionsfjeder brudt ud Belægning indsmurt i olie Forkert motorindstilling Beskadiget udrykkersystem Ruskende svingninger beskadiger torsionsdæmperen 6. Torsionsdæmperens afstandsbolte beskadiget Kørefejl Kørsel ved ekstremt lave hastigheder og sejtræk, overbelaster torsionsdæmperen. Forkert koblingsnav 26

27 7. Ensidigt/konisk slidte navriller, torsionsdæmperen beskadiget Pilotlejet er beskadiget Vinkelforskydning mellem motoren og gearkassen 8. Beskadigede navriller Manglende eller beskadigede navriller Parallel- eller vinkelforskydning mellem motoren og gearkassen Defekt højgearaksel eller defekt ophæng af akslen Svingningsskader 9. Beskadiget kugleleje i udrykkerlejets hus Arsag På grund af manglende lejespillerum er der sket en overophedning som har medført en lækage af smørefedt, hvorved lejet er blevet blokeret 27

28 5 Koblingen støjer 10. Slidt lejeflange Udrykkerarmens grundindstilling forkert (Opel) Utilstrækkelig forspænding af koblingsleje (forskriftsmæssigt Nm) 11. Slidt gliderør Udrykkerarmens grundindstilling forkert Udrykkerarmen slidt på den ene side, og/eller sidder skævt 12. Gennemslidt anlægsring for koblingsleje Koblingens udrykkerleje går trægt Forkert lejespillerum Utilstrækkelig forspænding af koblingsleje (forskriftsmæssigt Nm) 28

29 13. Slitage på udrykkerarmen Udrykkerarmen er ikke blevet udskiftet 14. Gaffelfæstet er slidt Gaffelfæstet er ikke smurt med fedt Udrykkerarmen er slidt 15. Slidspor udenfor fordybningens centrum Beskadiget udrykkersystem Lejet er defekt Gliderøret er defekt 29

30 5 Koblingen støjer 16. Gaffelfæste knækket Beskadiget udrykkersystem 17. Slidspor på koblingens dæksel Koblingen blev trykket/presset for meget og lejets gaffelfæste er stødt mod koblingens dæksel. 18. Torsionsfjedre brudt ud Kørefejl Kørsel ved ekstremt lave hastigheder og sejtræk, overbelaster torsionsdæmperen og fjedrene særdeles meget. Olieindsmurt/fedtet torsionsdæmper og -fjedre 30

31 6 Betjeningen af koblingen er træg 19. Nav ødelagt Monteringsfejl Korrekt position for koblingsnav er ikke blevet overholdt ved montering. Forkert centrering 6 Betjeningen af koblingen er træg 1. Slidt gliderør Ikke smurt/dårligt smurt Koblingens udrykkerleje går trægt 31

32 7 Koblingskursus LuK 7 Koblingskursus LuK Dobbeltpladesvinghjul: Konstruktion og funktion Dobbelpladesvinghjulet fordeler inerti-krafterne og forskyder resonansområdet tydeligt under normale driftsmæssige omdrejninger. Ved periodisk forbrændingsproces i motoren forekommer der nødvendigvis ujævne svingninger. Dobbeltpladesvinghjulets fjederdæmpesystem eliminerer en betydelig del af disse svingninger, og gør det muligt med en smidig gang for alle aktuelle dele (den sekundære inerti-masse, trykpladen, koblingsnavet, gearkassen, drivlinen) Primært svinghjul og dæmperhus 2 Sekundært svinghjul og friktionsflader 3 Dæksel (den primære svingmasse) 4 Navet 5 Buetrykfjeder 6 Fjederstyreskål 7 Flange og membranfjeder 8 Fedtrum 9 Tætningsmembran 10 Friktions- og støtteskive 11 Radialt kugleleje 12 O-ring 13 Tætnings- og isolationsdæksel 14 Membranfjeder for basisfriktion 15 Belastnings-friktionsskive 16 Membranfjeder 17 Dækplade 18 Nitte 19 Skive 20 Centreringstap 21 Startkrans m. tænder 22 Ventilationshuller 23 Fastgørelseshul 24 Positionshul 25 Lasersvejsning 26 Kobling med membranfjeder 27 Fast/udæmpet koblingsnav 32

33 Funktionsskema konventionelt system Gearkassen Resonans ved omkring 1300 omdr./min Motor 2 Svinghjul, kobling 3 Koblingsnavets torsionsdæmper 4 Gearkassen Funktionsskema dobbeltpladesvinghjul Gearkassen Resonans ved omkring 300 omdr./min Motor 2 Primære svinghjul 3 DMS-vibrationssvingningsdæmpere 4 Sekundære svinghjul, koblingsnav, kobling 5 Gearkassen Effekt (transmission af vibrationssvingninger) Konventionelt svinghjul med koblingsnav med torsionsdæmpere Dobbeltpladesvinghjul Omdrejninger [omdr./min.] Motor Gearkassen Omdrejninger [omdr./min.] ,5 1 1,5 0 0,5 1 1,5 Tid [s] Tid [s] Motor Gearkassen 33

34 7 Koblingskursus LuK Dæmpet dobbeltpladesvinghjul - konstruktion og funktion Motor [Nm] Motor [Nm] Berechnung Beregning Messung Måling 400 Loop i den normale kørestilling Teilschleife med im lav Normalfahrbereich dæmpning 300 mit niedriger Dämpfung 200 Store Große dæmpning Dämpfung belastningsændringer 100 bei Lastwechselvorgängen Omdrejningsvinklen Verdrehwinkel [ ] 1 Primært svinghjul og dæmperhus 2 Sekundært svinghjul og friktionsflader 3 Dæksel (det primære svinghjul) 4 Buetrykfjeder 5 Tætningsmembran 6 Fjederstyreskål 7 Dækselring med flange 8 Ventilationshuller 9 Startkrans m. tænder 10 Tætningsmembran 11 Afstivningsplade 12 Kontravægt 13 Ventilationshuller 14 Radialt kugleleje med tætnings- og isolationsdæksel 15 Unbrakoskrue 16 Membranfjeder 17 Friktionsskive 18 Fastholdelsesplade 19 Membranfjeder 20 Centreringstap 21 Strammetap 22 Fedtrum 23 Lasersvejsning 24 Gennemgående hul til skruetrækker 25 Trykplade med friktionsflade 26 Ventilationshuller 27 Membranfjeder 28 Flip-ring 29 Nittebolt 30 Bladfjeder 31 Nitte 32 Hul til skruetrækker 33 Koblingsnav 34 Unbrakoskrue 35 Membranfjeder 36 Segmentnitte 37 Fjedersegment 38 Belægningsnitte 39 Koblingsbelægning 40 Nitte 41 Koblingsnav 42 Ring (det primære svinghjul) 43 Nitte 34

35 SAC koblingens trykplade konstruktion og funktion Nyt Slidt Udkoblingskraft Kraftsensor 15 Slidt Nyt 1 Dæksel 2 Omstillingsring (anlægsring) 3 Membranfjeder 4 Membranfjeder 5 Sensor membranfjeder 6 Nittebolt 7 Nittebolt 8 Bladfjeder 9 Trykplade 10 Stop 11 Koblingsnav 12 Sensor membranfjeder 13 Primære membranfjeders drejelige placering 14 Stopkile 15 Primære membranfjeder 35

36 7 Koblingskursus LuK Koblingsnav konstruktion og funktion Svingninger i tomgang 1 Friktionsring for fordæmper 2 Membranfjeder for fordæmper (1. trin) 3 Navflange for fordæmper 4 Trykfjeder for fordæmper 5 Trykfjeder for fordæmper 6 Hus for fordæmper 7 Membranfjeder for hoveddæmper (1. trin) 8 Konus til centrering 9 Membranfjeder for fordæmper (2. trin) 10 Belastnings-friktionsskive for fremordnet dæmper 11 Hus for fordæmper 12 Membranfjeder for hoveddæmper (2. trin) 13 Friktionsskive for fordæmper 14 Belægningsnitte 15 Friktionsbelægning 16 Fjedersegment 17 Segmentnitte 18 Modtryksskive 19 Trykfjeder for hoveddæmper 20 Trykfjeder for hoveddæmper 21 Medbringerskive 22 Centerbøsning m. riller 23 Friktionsskive for hoveddæmper 24 Navflange for hoveddæmper 25 Afstandsbolt 36 Acceleration [1/s2] ,1 0,2 0 0,1 0,2 Tid [s] Tid [s] Uden svingningsdæmper Med svingningsdæmper Motor Gearkassen

37 Ved udskiftning af kobling Koblingens trykplade 2 Koblingsnav 3 Koblingens udrykkerleje 4 Svinghjul 5 Gearkassens aksel 6 Krumtapaksel Korrekt Forkert 19 Det vigtigste først: Er der valgt de rigtige koblingsdele til køretøjet? Kontroller altid før montering og sammenligne eventuelt med demonterede dele. Det er nødvendigt at tage særlig hensyn til følgende: 7 Kontroller pilotlejet, udskift eventuelt. 8 Kontroller motorens og gearkassens pakdåser/pakringe for utæthed, og udskift eventuelt. 9 Svinghjul: Kontroller for ridser og revner på friktionsoverfladen. Tag hensyn til de foreskrevne tolerancemål ved bearbejdning/ slibning af friktionsfladen. Dobbeltpladesvinghjul (DMS): Friktionsfladen må ikke bearbejdes/slibes! 10 Kontroller koblingsnavet for sidekast før montering (max. 0,5 mm). 11 Kontroller koblingens indgangsaksel for beskadigelse, smør navets profil eller aksel.fjern overskydende fedt. Producentens anbefaling: Højeffektivt smørefedt fra LuK (Schaeffler Automotive Aftermarket nr ). Smørefedt med faste ingredienser (metaller) er ikke hensigtsmæssig. Bemærk: Kemisk forniklede nav skal ikke smøres! 12 Sørg for korrekt centrering af koblingsnavet før montering! Anvend centreringsværktøj. 13 Kontroller koblingens gliderør til udrykkerlejet er det slidt, så udskift, brug et passende smørefedt. 14 Krydsspænd koblingens tryplade med det foreskrevne tilspændingsmoment. SAC-koblingerne skal altid afmonteres og monteres ved brug af specialværktøj fra Schaeffler Automotive Aftermarket (Schaeffler Automotive Aftermarket nr ). 15 Pas på centrering af koblingens trykplades tilpasningskant på svinghjulet. Hvis ikke centreret: pas på koblingstrykpladens tilpasningskant på svinghjulet. 16 Skævheder på membrantungernes diagonale position, eller på udrykkerame, som skyldes tolerancer i belægningens tykkelse, tilpasser sig selv efter kort tid. Ved efterfølgende justering af forudindstillingen, foretaget af LuK, bortfalder garantien! 17 Kontroller koblingens aktivering for funktion og slitage! Udskift koblingskablet - kontroller placeringen. 18 Kontroller det hydrauliske system for tæthed og fjern eventuelt luft. Kontroller slavecylinderens vandring, og kontroller at stangen går tilbage til udgangsposition. Udskift det hydrauliske centraludrykkerleje (CSC) ved udskiftning af kobling. 19 Kontroller motorens og gearkassens centrering igen. Udskift defekte centreringsbøsninger. 20 Udrykkerlejer med spillerum justeres til en tolerance på 2 3 mm afstand. Et medløbende leje arbejder med en forspænding på Nm. Udrykkerleje med plastmuffe må kun kombineres med styrebøsning af metal. 37

Kompetence fra den Originale udstyrs leverandør

Kompetence fra den Originale udstyrs leverandør Reparations Tips Kompetence fra den Originale udstyrs leverandør GKN Driveline er verdens førende leverandør af komponenter og systemer til transmissioner til bilindustrien. Vores globale markeds førende

Læs mere

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Data: Motor: Model 381 (Danmark) En cylinder luftkølet Boring / slaglængde: 40 x 39,7 mm Plejlstangs længde: 84 mm Slagvolumen: 49 ccm Kompression forhold: 5,2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR INDEHOLDER FULD KOMPONENTOVERSIGT OG TEGNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL MANUAL HÅNDHOLDT KERNEBOREMASKINE RH151 Læs og følg denne vejledning omhyggeligt, før betjening begyndes.

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Denne

Læs mere

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi.

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Brugervejledning Instrumenter og implantater godkendt af AO Foundation Indhold Indledning Generelle

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning Indhold 1. Indledning 5 1.1.Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2.Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner 7 2.1. Advarselsskilte 7 2.2.Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Monterings- og driftsvejledning

Monterings- og driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear Type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Udgave 07/2011 17012481 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

Om brændstofsystemet til dieselmotorer

Om brændstofsystemet til dieselmotorer Om brændstofsystemet til dieselmotorer Tegningen indeholder følgende komponenter med rørføring. Brændstoftank (påfyldningsrør og afluftningsrør er ikke vist) Grovfilter med vandudskiller (nederste del)

Læs mere

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning Driftsvejledning Allmäher AS 65/4TH DS Enduro Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning dummy Forord Udfyld dataene om din maskine nedenfor.

Læs mere

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800 Brugsanvisning Original brugsanvisning Udgave 5 I April 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Ultra Platinum-sprøjter

Ultra Platinum-sprøjter Reparation Ultra Platinum-sprøjter 313733D DA - Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionel brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive atmosfærelokaliteter.-

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog www.variant.dk Data - Min trailer Model: Stelnr.: Dato for indregistrering: Registreringsnr.: Service og eftersyn Dato: Udført af: Dato: Udført af: Dato: Udført

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. En beskæresaks med kabel Et armbind En slibesten En justeringsnøgle En tube med smørefedt

BRUGERVEJLEDNING. En beskæresaks med kabel Et armbind En slibesten En justeringsnøgle En tube med smørefedt pellenc s.a. Route de Cavaillon, B.P. 47, 84122 PERTUIS cedex (France) Tél : +33(0)4 90 09 47 00 Fax : +33(0)4 90 09 64 09 E-mail : pellenc.sa@pellenc.com www.pellenc.com DAN Oversættelse af den originale

Læs mere

Lely splendimo Skivehøstere

Lely splendimo Skivehøstere Lely splendimo Skivehøstere www.lely.com innovators in agriculture Få muligheden for at skårlægge på det bedst egnede tidspunkt Forurener mindst muligt Den intelligente konstruktion følger jordbunden perfekt.

Læs mere