Mandag d. 20. juli kl i Aa kirke Toke Møldrup, cello Yaron Kohlberg, klaver. Musik af bl.a. Gordon, Sjostakovitj, Debussy, Skrjabin og Brahms

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mandag d. 20. juli kl. 20.00 i Aa kirke Toke Møldrup, cello Yaron Kohlberg, klaver. Musik af bl.a. Gordon, Sjostakovitj, Debussy, Skrjabin og Brahms"

Transkript

1

2 Mandag d. 20. juli kl i Aa kirke Toke Møldrup, cello Yaron Kohlberg, klaver Musik af bl.a. Gordon, Sjostakovitj, Debussy, Skrjabin og Brahms Torsdag d. 23. juli kl i Aa kirke Kroger Kvartetten Musik af Carl Nielsen, Stravinskij og Mendelssohn Mandag d. 27. juli kl i Aa kirke Elisabeth Zeuthen Schneider, violin Kristoffer Hyldig, klaver Musik af Beethoven Torsdag d. 30. juli kl i Aa kirke Armon String Trio Musik af Sibelius, Reger og Beethoven Åbne prøver i Aa kirke juli Mandag d. 3. august kl i Aa kirke Nordic String Quartet Musik af Haydn, Ravel og Beethoven Åbne prøver i Aa kirke 31. juli - 2. august Torsdag d. 6. august kl i Aa kirke Ensemble Nordlys Musik af Carl Nielsen, Niels W. Gade, Rued Langgaard, Vagn Holmboe og Fini Henriques Mandag d. 10. august kl i Østermarie kirke Arte Dei Suonatori Bolette Roed, blokfløjte m.fl. En opera uden ord Musik af bl.a. Händel, Telemann og Vivaldi Torsdag d. 13. august kl i Aa kirke Anne Øland, klaver Musik af Carl Nielsen og Beethoven Mandag d. 17. august kl i Østerlars kirke Ensemble Trecanum Vokalmusik fra middelalderen Torsdag d. 20. august kl i Østermarie kirke LutosAir Quintet Musik af Haydn, Augustyn, Szeligowski, Niels Rosing-Schow og Blumer Mandag d. 24. august kl i Østermarie kirke Komponistaften med Sunleif Rasmussen Michala Petri, blokfløjte Kroger Kvartetten Musik af Sunleif Rasmussen, Beethoven og Mozart Torsdag d. 27. august kl i Aa kirke Libertine Consort Musik af bl.a. Couperin, Marais og Rameau Book online:

3 47. koncertrække 20. juli august 2015

4 Velkommen Bornholms Musikfestival byder i sommeren 2015 for 47. gang velkommen til en række klassiske koncerter på Bornholm. Koncerterne finder sted i perioden 20. juli august. Vi er glade for igen at kunne præsentere et alsidigt program med musik fra barokken til helt nykomponeret musik. Vi fejrer desuden 150-års jubilaren Carl Nielsen med hans musik på en stor del af årets koncerter. Nogle kunstnere har deltaget i festivalen tidligere, mens andre er nye og spændende bekendtskaber, der lige er startet på deres karriere. Vi takker de mange, der har hjulpet til med at arrangere og afvikle årets festival. Især skylder vi professor Tim Frederiksen en stor tak for hans aktive medvirken ved de åbne prøver med de unge musikere. Bornholms Musikfestival har med stor tak modtaget støtte fra Augustinus Fonden, Bornholms Musikråd, Knud Højgaards Fond, Nordea-fonden, Solistforeningen, Sparekassens Bornholms Fond, Statens Kunstfond, Simon Spies Fonden, Wilhelm Hansen Fonden og 15. Juni Fonden. Projektet er endvidere støttet af Dansk Komponist Forenings Produktionspulje og KODA s Kulturelle Midler. Arrangørerne 2 BILLETSALG Indtil to dage før koncerterne kan billetter købes på følgende steder: KARTENVORVERKAUF Bis zwei Tage vor dem Konzert sind Eintrittskarten erhältlich bei: Svanekegaarden, Svaneke Allinge Turistinformation, Allinge Nexø-Dueodde Turistbureau, Nexø Kulturbutikken, Store Torv, Rønne Bornholms Velkomstcenter, Rønne Musikexperten, St. Torvegade, Rønne Sydbornholms Turistinformation, Aakirkeby Online:

5 Willkommen Bornholms Musikfestival bietet Ihnen diesen Sommer zum 47. Mal wieder eine Vielfalt von klassischen Konzerten an. Die Konzerte finden vom 20. Juli bis 27. August statt. Wir freuen uns, wieder ein vom Barock bis zur Gegenwart reichendes Programm vorstellen zu können. Die Musik Carl Nielsens, dessen 150. Geburtstag wir dieses Jahr feiern, ist besonders stark vertreten. Einige der Künstler haben schon am Festival der vorhergehenden Jahre mitgewirkt, andere sind neue und vielversprechende Musiker, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Bornholms Musikfestival dankt allen herzlich, die an diesem Festival mitgewirkt und mitgeholfen haben. Wir schulden auch Professor Tim Frederiksen großen Dank für sein aktives Mitwirken bei den offenen Proben mit jungen Musikern. Bornholms Musikfestival ist dankbar für finanzielle Unterstützung von Seiten des Augustinus Fonden, Bornholms Musikråd, Knud Højgaards Fond, Nordea-fonden, Solistforeningen, Sparekassens Bornholms Fond, Statens Kunstfond, Simon Spies Fonden, Wilhelm Hansen Fonden und 15. Juni Fonden. Die Veranstalter With support from Danish Composers Society s Production Pool/KODA s Cultural Funds Generalforsamling i foreningen Bornholms Musikfestivals Venner 27. august 2015 kl. 18 (umiddelbart før festivalens sidste koncert) i Aa kirkes konfirmandstue Dagsorden iflg. vedtægterne Foreningen byder på et let måltid 3

6 Koncertstederne Aa kirke Aa kirke har fra gammel tid været betragtet som Bornholms hovedkirke. Den er bygget i 1100-tallet og var direkte tilknyttet domkapitlet i Lund, indtil Skåne gik tabt for Danmark i Byggematerialet er grønsandsten i to nuancer, en lys og en mørk, hentet fra egnen omkring Aakirkeby. En del af skibet er dog udført af den grå bornholmske silurkalksten. Kirkens kor har smukt tilhugne rundbuefriser på gesimserne og ved den meget høje og brede korbue. Kirkens karakteristiske tårn er efter al sandsynlighed af forholdsvis tidlig dato. Dets tagkonstruktion har nogen lighed med Manteltårnet på Hammershus og til skrives derfor lübeckerne. Våbenhuset med den kuppelagtige hvælving regnes blandt de ældste af sin art. Våbenhuse var i det hele taget sjældne i romansk tid. I gavlen bemærkes særligt de to vinduer med tvillingebuerne, båret af små søjler med elegant udformede sandstenskapitæler. Aa kirkes inventar er usædvanlig smukt. Døbefonten er hugget i sandsten i sidste halvdel af 1100-tallet af den gotlandske stenmester Sighraf. På fontens sider er der 11 felter med relieffer, der skildrer begivenheder i Kristi liv, og i kløverbladsbuerne over felterne er der med runer givet forklaring på billederne. Altertavle og prædikestol er udført af den skånske billedskærer Jakob Kremberg. Der er tale om snitværker i højrenæssancestil. Altertavlen er en såkaldt katekismustavle med nadverordene som indskrift på dansk og latin, efter god luthersk skik. I topfeltet ses i øvrigt Lund domkapitels våbenmærke, Skt. Laurentius med risten, og årstallet Østerlars kirke Østerlars kirke, en af Bornholms vigtigste turistattraktioner, er formodentlig bygget omkring år 1150 og er dermed den ældste af Bornholms fire rundkirker. De syv tykke stræbepiller langs ydermuren og den kegleformede tagkonstruktion er dog langt nyere tilføjelser. Spåntaget blev lagt omkring Kirken er bygget af kløvede kampesten i romansk stil. Den var også tænkt som tilflugtssted i tilfælde af ufred, og der menes oprinde ligt at have været en åben vægtergang øverst langs murkanten, som nu er dækket af taget. Hvælvingen over det cirkulære kirkerum bæres i midten af en åben pille. Kirken er udsmykket med kalkmalerier, der kan dateres til omkring 1350, og som bl.a. forestiller scener fra Jesu liv. Kalkmalerierne på midterpillen viser bl.a. dommedagsscener. Kirken er viet til Skt. Laurentius. Østermarie kirke Vor Frue kirke i Østermarie er bygget som en korskirke i 1891, og den afløste den brøstfældige og dårligt vedligeholdte middel alder kirke, der nu ligger som ruin syd for den nuværende kirke. Mens nedrivningen af den gamle kirke stod på, dukkede spændende, arkitektoniske træk frem, som ikke tidligere havde været kendt. Det gælder sporene af to tøndehvælv i kirkeskibet samt stentaget over koret. Det sidste tyder på en for bind else helt til Irland, og derfor fik resterne lov at stå. I kirken hænger det epitafium, der var anbragt ved bornholmernes frihedshelt Jens Kofoeds grav. Han boede i sognet på Maglegård og ses på billedtavlen med sine to koner og 24 børn. Kirkens orgel, et Marcussen-orgel fra Åbenrå, har 24 stemmer. 4

7 Kirchen und Konzertsäle Aa Kirche Aa Kirche gilt von Alters her als die Hauptkirche Bornholms. Gebaut wurde sie im 12. Jahrhundert, und sie unterstand unmittelbar dem Domkapitel in Lund, bis Schonen 1658 für Dänemark verloren ging. Das Baumaterial ist Grünsandstein in einem hellen und einem dunklen Ton, und stammt aus der Umgebung von Aakirkeby. Ein Teil des Kirchenschiffes ist jedoch aus grauem Bornholmer Silurkalkstein. Den Chorraum der Kirche schmücken Rundbogenfriesen auf den Gesimsen und ein hoher und breiter Chorbogen. Der charakteristische Kirchturm stammt wahrscheinlich aus etwas späterer Zeit. Seine Dachkonstruktion ist derjenigen des Mantelturms von Hammershus ähnlich und weist auf die Lübecker hin. Die Vorhalle ( Waffenhaus genannt) wird zu den ältesten dieser Art gezählt, und hat die alte Kuppelwölbung bewahrt. Im Giebel findet man zwei Fenster mit Zwillingsbogen, getragen von kleinen Säulen mit elegant geformten Kapitälen aus Sandstein. Das Taufbecken ist aus Sandstein, ein Werk des Steinmetz Meister Sighraf von Gotland (zweite Hälfte des 12. Jh.). Die Seiten des Taufbeckens schildern in 11 Reliefs Ereignisse aus dem Leben Christi. In den Kleeblattbogen über den Feldern werden die Bilder in Runenschrift erklärt. Das Altarbild und die Kanzel stammen von dem Holzschnitzer Jakob Kremberg aus Schonen, im Stil der Hoch-Renaissance. Das Altarbild ist eine sogenannte Katechis mus tafel und trägt die Worte des Heiligen Abendmahls in Dänisch und Latein, wie es lutherischer Brauch war. Das obere Feld weist das Wappen des Domkapitels Lund auf, Sankt Laurentius mit dem Rost, sowie die Jahreszahl Østerlars Kirche Østerlars Kirche ist eine der wichtigsten Attraktionen Bornholms und zählt jährlich über Besucher. Sie ist vermutlich um 1150 erbaut und somit die älteste der vier Rundkirchen auf Bornholm. Die sieben massiven Strebepfeiler an der Außenwand und das kegelförmige Dach sind jedoch weit spätere Ergänzungen. Das hölzerne Schindeldach ist um 1744 entstanden. Die Kirche ist aus zerteilten Rundsteinen in romanischem Stil erbaut. Sie diente ursprünglich auch als Zufluchtsort und Verteidigungswerk, und es befand sich vermutlich oben an der heute vom Dach verdeckten Mauerkante ein Wachgang. Das Gewölbe über dem runden Kirchenraum wird in der Mitte von einem offenen Pfeiler getragen. An mehreren Wänden der Kirche sind um 1350 gemalte Fresken zu sehen, darunter Szenen aus Christi Leben. Die Fresken auf dem Mittelpfeiler stellen unter anderem das jüngste Gericht dar. Østerlars Rundkirche ist dem heiligen Laurentius geweiht. Østermarie Kirche Vor Frue Kirke (Frauenkirche) in Østermarie ist eine Kreuzkirche aus dem Jahre 1891, als Nachfolgerin der verfallenen mittelalterlichen Kirche, die heute als Ruine südlich der neuen Kirche zu sehen ist. Während des Abbruchs der alten Kirche tauchten interessante architektonische Züge auf, die unbeachtet gewesen waren, u.a. Spuren von zwei Tonnengewölben im Kirchenschiff und ein steinernes Dach über dem Chor. Letzteres lässt auf eine Verbindung zu Irland schließen. Diese Überbleibsel sind bewahrt. In der Kirche hängt das Epitaph, das am Grabe des Bornholmer Freiheitshelden Jens Kofoed angebracht war. Er lebte in dieser Gemeinde auf dem Hof Maglegård. Das Epitaph zeigt ihn mit seinen beiden Frauen und 24 Kindern. Die in Apenrade gebaute Marcussen-Orgel der Kirche hat 24 Stimmen. 5

8 Noter om de medvirkende 1. koncert TOKE MØLDRUP er født i 1980 i Århus ind i en guitaristslægt. Jeg har altid vidst at jeg skulle være musiker og er vokset op i et barndomshjem overrendt af alverdens musikpersonligheder. Jeg begyndte tidligt at spille klaver, og komponerede ihærdigt som barn. Da jeg var elleve, frygtede mine forældre så meget for min mentale sundhed med alle de mange alenetimer foran tangenterne, at de gav mig en cello i hånden, så jeg kunne begynde at spille sammen med andre. Jeg husker tydeligt fornemmelsen af at have valgt det rigtige instrument, da selveste cellisten Morten Zeuthen dunkede mig anerkendende i ryggen med kommentaren Det er godt, min dreng! Jeg har spillet mange steder i verden, med mange dygtige musikere og orkestre, og jeg er blevet begavet med flere legater og priser. Augustinus Fonden har venligst stillet en sjælden David Tecchler-cello (Rom 1697) til min rådighed. Jeg har altid interesseret mig mest for indholdet af musikken, og har et ret tidløst forhold til den. Bach (Johann Sebastian) er eksempelvis lyslevende for mig, og jeg forestiller mig ham af og til, nærmest som ved et syn, at være til stede ved mine koncerter. Jeg synes, at tidens tendens til hovedsageligt at fokusere på menneskers ydre fremtoning er interessant set ud fra et hvor er menneskeheden på vej hen - synspunkt, men det er ikke en side der interesserer mig i mit musikalske liv. Skuespilleren Sharon Stone udtalte engang, at hun ikke ville medvirke nøgen i en film: Jeg ville løbe nøgen ned ad gaden, hvis der var en god nok grund til det, sagde hun. Jeg sprang ikke nøgen, men iført smoking og butterfly (og tilskyndet af fotografen Nikolaj Lund) på et tidspunkt i vandet med min cello. Det kunne ligne et desperat reklamestunt, men rent faktisk var der en vigtig grund til den dags udfordringer på festspilsdirektør Beyers badebro; springet, der også pryder forsiden på min debut-cd Passionate, symboliserede på sin vis sidste del af mit årelange tilløb til et uigenkaldeligt sidste spring ind i kunstens verden. Her bliver jeg resten af mit liv og det er et vidunderligt sted at være. Toke Møldrup YARON KOHLBERG er en meget aktiv pianist, der har givet koncerter over store dele af verden, både solokoncerter, som kammermusiker og som solist med mange orkestre. Siden 2011 har Kohlbeg spillet regelmæssigt med Bishara Haroni i den højt roste Duo Amal, en israelsk-palæstinensisk pianoduo, der optræder internationalt. Han har deltaget i mange konkurrencer og vundet mange priser, blandt andet andenprisen ved Cleveland International Piano Competition. Han har ligeledes modtaget mange legater, herunder The America-Israel Cultural Foundation Scholarship regelmæssigt siden Det er også blevet til flere roste cd er, bl.a. med Toke Møldrup, som han giver mange koncerter med. Kohlberg er født i Israel i 1983, uddannet i Tel Aviv, har givet masterclasses og siddet i juryen ved flere klaverkonkurrencer. 2. koncert Samspillet i KROGER KVARTETTEN giver os musikere et frirum, hvor vi kan afprøve kreative idéer, har tid til at finpudse en takt i en Beethoven-kvartet på helt nørdet grundig måde, får skærpet ørerne og henter inspiration til hele vores musikalske virke. Vi har her et forum, hvor vi kan samarbejde helt tæt med store komponister og andre kunstnere, og det udvikler os hele tiden og giver energi til vores ensemble. Vi arbejder demokratisk i kvartetten, ligesom man er nødt til at 6

9 være både givende og lyttende, når musikken spiller. Det er en tillid til hinanden, som vi har bygget op over mange års samspil. Kroger Kvartetten har gennem de sidste 10 år været en central spiller i det danske musikliv. De seneste år er vi også kommet meget frem på de store scener i Sverige, hvor man kalder os en Øresundsregionskvartet, da Johan og Katia bor i Malmø. Kvartetten har vundet flere priser og modtog i 2009 Danmarks Radios P2-pris Lyttil-nyt Prisen for sit banebrydende arbejde, der ifølge juryen har været med til at sætte nye standarder og normer for kvartetspil herhjemme. Vores cd med Per Nørgårds strygekvartetter fra 2008 blev mødt med superlativer og topkarakterer fra anmeldere i ind- og udland. Det er mildt sagt forbløffende at høre et ungt ensemble navigere gennem Nørgårds kvartetter med et musikantisk mesterskab, som hører til verdenseliten, skrev Valdemar Lønsted bl.a. i Information ved udgivelsen af kvartettens debut-cd. Pladen er guld i sig selv, et mesterværk i sin helhed skrev Berlingske og gav cd en seks stjerner. Cd en var resultatet af flere års tæt arbejde med Per Nørgård, som har tilegnet flere af sine kvartetter til os, og som har haft grundlæggende betydning for os som musikere. Siden 2011 er kvartetten basisensemble ved festivalen Klassiske Koncerter i Djurs og Mols. Her nyder vi at kunne invitere kolleger, vi har lyst til at spille med, og eksperimenterer med at få koncerterne ud i anderledes rammer. Vi går gerne på opdagelse i andre genrer og har de sidste par år været på succesfulde turnéer med jazzmusikere som Niels Landgren, Jan Lundgren og den amerikanske avantgardesaxofonist Steve Coleman. Det udfordrer vores musikalitet og samspil og giver også noget, vi kan tage med os tilbage til vores klassiske værker. God fornøjelse med koncerten. Kroger Kvartetten 3. koncert På mange måder er der sammenfald i ELISABETH ZEUTHEN SCHNEIDERS og KRISTOFFER HYLDIGS baggrund og uddannelse, blot er der markant aldersforskel! Et faktum som beriger og inspirerer os begge. Elisabeth er uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med solistdebut i Kristoffer debuterede samme sted i Vores første møde var netop på DKDM, men da var det i lærer-elev-rollen. Kristoffer var Elisabeths kammermusikelev, og kimen til samarbejde og gensidig inspiration blev lagt her. Vores temperament og engagement passer godt sammen. Vi har begge været solister med danske symfoniorkestre, blandt andre Ålborg og Sjællands Symfoniorkester. Vi har begge modtaget betydningsfulde priser, blandt andre Carl Nielsen- og Sonningfondens store rejselegater. Vores cd-indspilninger er hver for sig meget omfattende og har været fremhævet for dybde og særklasse. Sammen findes vi på en nyudgivelse med den interessante komponist Leopold van der Pals musik. Her spiller vi en klavertrio sammen med komponistens efterkommer, cellisten Tobias van der Pals. Elisabeth Zeuthen Schneider har gennem hele sit musikerliv afdækket og studeret musik for violin og taster, hvilket har givet sig udslag i cd-udgivelser med orgel og lut, cembalo og naturligvis klaver. Hun er medstifter af og deltager i den store internationale ThyChamberMusicFestival, hvor hun har optrådt, undervist og været mentor i 20 år. Hun kombinerer en udøvende karriere med sin ansættelse som docent på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. 7

10 Kristoffer Nyholm Hyldig er en af denne generations virkelig store danske pianister, der udover solistisk virke dyrker samspillet med andre instrumentalister og sangere og derved udforsker de forskellige klangverdener, der kræves for at spille sammen med varierende instrumenter og besætninger. Han spiller jævnligt i musikforeninger og festivaler, både som solist, kammermusiker og akkompagnatør, og har lavet indspilninger for Zentropa og Det Kgl. Teaters Skuespilhus. Elisabeth Zeuthen Schneider 4. koncert ARMON STRING TRIO er en dansk strygetrio, der består af tre unge musikere, som alle brænder for kammermusikken. Vi blev dannet i sommeren 2013 og har siden da modtaget undervisning af professor Tim Frederiksen på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København. I april 2014 deltog Armon i P2s Kammermusikkonkurrence, hvor vi modtog specialprisen fra Sammenslutningen af Danske Musikforeninger, der i de kommende sæsoner vil engagere os til en række koncerter i hele landet. Som strygetrio nyder vi at fordybe os i de højtelskede hovedværker af blandt andre Beethoven, Mozart og Schubert, men finder også glæde ved musik, der kan være med til at skubbe til grænserne for klassisk musik eller som måske ligefrem er med til at nedbryde dogmerne om låste genrebetegnelser. Repertoiret for strygetrio er langt fra et overflødighedshorn af værker, som det gælder for f.eks. strygekvartetten. Som strygetrio er vi nødt til at være opsøgende, nysgerrige, til tider træde uden for standardrepertoiret og dermed finde alle de skjulte skatte, der findes for besætningen. Vi sætter en lige så stor ære i at få lov til at bringe de mindre kendte, men ikke mindre fantastiske og alsidige værker ud over scenekanten. Nysgerrighed og nærvær er nøgleord for vores arbejde på og bag scenen. Navnet Armon er inspireret af det græske ord harmonia, der betyder harmoni et ord, der kan overføres på flere forskellige aspekter af det at spille kammermusik. Armon String Trio 5. koncert NORDIC STRING QUARTET blev dannet i foråret 2013 ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København. Vi er fire passionerede strygere, der alle brænder for kammermusik. Vi har allerede markeret os på den skandinaviske musikscene og haft omfattende koncertvirksomhed. Vi har også modtaget Odd Fellow Logernes Musikpris Efter invitation fra kongehuset optrådte vi i august 2013 ved Dronning Margrethe og Prins Henriks årlige sommerkoncert på deres slot i Caix, Frankrig, hvor vi høstede stor anerkendelse for vores spil. Vi har spillet sammen med den berømte pianist Boris Berman fra Yale University og med den kendte lettiske klaversolist Sergej Osokin. I 2014 blev vi med højeste karakter optaget som ensemble ved Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums solistklasse, hvor vi nu studerer. På samme tid vandt vi førstepris i konservatoriets legatkonkurrence. Vi har allerede haft en række koncerter ved bl.a. Tivoli Festival, Copenhagen Summer Festival, Fanø Kammermusikfestival, Bornholms Musikfestival og Ofelia Live i Skuespilhuset, og vi har høstet stor anerkendelse for samspil og interpretation. Vi arbejder med og bliver coachet af Professor Tim Frederiksen, Lars Anders Tomter og Alexandre Zapolski. Nordic String Quartet 8

11 6. koncert ENSEMBLE NORDLYS blev dannet i 1997 og har siden turneret i over 20 lande i Europa, Asien og USA med koncerter i Carnegie Hall i New York, i London, Berlin, Warszawa, Stockholm, Tel Aviv, Athen m.v. Vi udgav i år en cd med Kvartet til Tidens Ende af Olivier Messiaen, som har høstet internationale roser. Vi har i ensemblet gjort det til en mission at nedbryde skellene mellem de forskellige tidsaldres musik. Med de fire instrumenter klarinet, violin, cello og klaver får vi stor mulighed for at variere klang, udtryk og repertoire, og koncertprogrammerne indeholder ofte musik fra flere århundreder. Alt for ofte ser man nyskrevet musik præsenteret på koncerter og festivaler øremærkede til den nye musik og sjældent på de klassiske festivaler. Vores erfaring siger, at et koncertprogram sagtens kan rumme de store spænd i musikhistorien, og at de nye og gamle værker kan sætte hinanden i relief. Det har vi mulighed for at prøve af på vores egen koncertrække i Unitarernes Hus på Østerbro. Her får både unge og etablerede komponister mulighed for at udvælge klassiske værker, der skal stå side om side med deres egen musik. Vi eksperimenterer med mange stilarter og koncepter og har for nyligt både været igennem franske madrigaler fra 1500-tallet og New York, New York, som ellers er bedst kendt med Frank Sinatra. Til aftenens koncert har vi i ensemblet selv udvalgt værker på Carl Nielsens vegne, både frem og tilbage i tiden. Kristoffer Hyldig 7. koncert ARTE DEI SUONATORI blev grundlagt i Poznan (Polen) i 1993 af violinisterne Ewa og Aureliusz Golinski og er i dag det mest anerkendte polske ensemble på den internationale musikscene. Orkestrets repertoire omfatter flere end 600 kompositioner fra og 1800-tallets musik, der spænder vidt i stil og form. Siden 1998 har orkestret stået for en omfattende serie af tidlig-musik-begivenheder, som hurtigt udviklede sig til Early Music Persona Grata, en festival som nu er den største serie af koncerter i Polen, der tager udangspunkt i historisk opførelsespraksis. Udover fem festivaler, som Arte dei Suonatori er medskaber og -organisator af, spiller orkestret over hele Europa med transmissioner på radio og tv. Orkestret har siden sin start samarbejdet med talrige fremtrædende solister og dirigenter fra tidlig-musik-scenen. Arte dei Suonatoris tilgang til musikken har skabt stor international bevågenhed, hvilket en række priser vidner om. og BOLETTE ROED Som blokfløjtesolist, uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, København, samt Conservatoire National Supérieur, Lyon, har jeg haft en travl karriere lige siden min solistdebut i Jeg er desuden uddannet læge fra Københavns Universitet. Jeg giver koncerter i store dele af verden, og møderne med de mange forskellige kulturer, traditioner og musikalske landskaber er til stadighed inspirerende. Som en alsidig musiker arbejder jeg udover det klassiske repertoire også med improvisation, folkemusik og verdensmusik. Jeg har altid holdt meget af alle de mange forskellige genrer fra musikhistorien som blokfløjten repræsenterer fra middelalder til ny musik og jeg har fået tilegnet mange nye værker, samtidig med at jeg har specialiseret mig i middelalder-, renæssance- og barokmusikken. Repertoiret er uudtømmeligt alle genrer står mit hjerte lige nær og gensidigt beriger de hinanden. 9

12 Jeg har mange faste og højt specialiserede ensembler, blandt andre Alpha Elephant House Quartet, Concert Pastoral og Lune Rousse, et improvisationsensemble med base i Frankrig. Jeg har samarbejdet tæt med Arte dei Suonatori og været solist med Concerto Copenhagen og flere af vore symfoniorkestre. Sideløbende med min koncertvirksomhed underviser jeg siden 2009 på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og giver masterclasses. DR og EBU transmitterer ofte fra mine koncerter, og jeg har indspillet en lang række cd er. 8. koncert ANNE ØLAND er elev af Herman D. Koppel og debuterede i Hun har studeret i Rom, Salzburg og Geneve, vundet flere priser og modtaget mange legater og priser. I 1997 blev hun Ridder af Dannebrog. Som docent ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og senere professor ved Det Jyske Musikkonservatorium har hun haft stor indflydelse på udviklingen af unge talentfulde pianister og har instrueret flere af vore førende kammerensembler, ligesom hun giver masterclasses både i Danmark og udlandet. Hertil kommer en omfattende koncertvirksomhed og indspilninger af både Beethovens og Carl Nielsens samlede værker for klaver. Se i øvrigt programnoterne. 9. koncert TRECANUM er en latinsk oversættelse af det græske ord Trishagion, som betegner en gammel græsk liturgisk salme om den hellige treenighed. Ensemble Trecanum blev skabt i 1996 af professor Etienne Stoffel fra konservatoriet i Strasbourg og sangere, der har et godt kendskab til gregoriansk, liturgisk sang og tidlig middelalderlig vokalmusik. Etienne Stoffel stiftede Center for Gregorianske studier i Metz og har været discipel af to munke i klosteret i Solesmes. Stoffel og ensemblet har siden 1996 turneret både i Frankrig og overalt i Europa. Ensemblet har en gang tidligere besøgt Bornholm, hvor det gav koncert i Ibs Kirke. Ensemblet har udgivet to cd er: Ava Maria og Emmanuel. Kunstnerisk leder for Ensemble Trecanum er Etienne Stoffel. Han er født i Paris, er cellist og afsluttede konservatorieuddannelsen i Paris i 1971 med førsteprisen. Han har undervist i sit instrument, i kammermusik og i gregoriansk sang på konservatoriet i Colmar i 1975 og derefter på konservatoriet i Strasbourg fra 1985 til Ensemble Trecanum 10. koncert Vi besluttede at skabe LUTOSAIR QUINTET i 100 året for Witold Lutosławskis fødsel. Vi tog hans efternavn og kombinerede det med luften, så det refererede til det element, der får lyden frem på vores instrumenter. Vi er nu en af de mest aktive træblæserkvintetter i Polen. Vi er alle solister i Wrocław filharmoniske orkester, og vi har spillet sammen i forskellige kammerensembler gennem mange år. Efter en invitation fra det polske institut i Leipzig spillede vi ved en koncert for over tusind tilhørere. I 2014 havde vi æren af at repræsentere Polen ved det internationale projekt MusMa (The Music Masters on Air) og ved festivalen Wratislavia Cantans spillede vi polske førsteopførelser af fire træblæserkvintetter fra forskellige lande. Vi lægger stor vægt på at promovere polsk og samtidig musik. I 2015 har vi spillet to koncerter i Ægypten: i Cairo og i det store Bibliotheca Alesandrina. LutosAir Quintet er et af ensemblerne i det polske Nationale Forum 10

13 for Musik. Vi spiller som nævnt alle som soloblæsere i Wrocław filharmoniske orkester og har spillet eller spiller i forskellige polske orkestre. Vi er alle på nær Alicia uddannet ved Wrocław Musikakademi. Jan Krzeszowiec, fløjte, er også lærer ved Wrocław Musikakademi og vicepræsident i Polske Fløjtespilleres Sammenslutning. Han har modtaget mange priser ved fløjtekonkurrencer i Polen og udlandet. Wojciech Merena har også været solooboist ved Wrocław-operaen. Maciej Cobosz, klarinet, er dommer ved nationale konkurrencer og har været førsteklarinettist ved Warszawa filharmoniske orkester. Alicja Kieruzalska, fagot, har studeret både i Warszawa og Stuttgart. Siden 2014 er hun også solofagottist ved Royal Philharmonic Orchestra i London. Mateusz Felinski på horn startede som niårig og vandt i 1991 den nationale konkurrence for unge musikere i Szczecinek. LutosAir Quintet 11. koncert Opvokset på øen Sandoy med sandbanker og lymegræs var stærk blæst, akkompagneret af det store Nordatlantiske Ocean en allestedsnærværende lydkulisse gennem SUNLEIF RASMUSSENS barndom og ungdom. Styrken og kompleksiteten i hans musik reflekterer ofte naturen og tilføjer en sanselig og mangfoldig oplevelse for hans publikum, hvormed bevidstheden om hans oprindelse er tydelig i hans musik. Rasmussens orkestrering og kompositoriske metode bringer traditionelle temaer til live i helt nye omstændigheder. Hans 1. symfoni Oceanic Days, som han vandt Nordisk Råds Musikpris for, reflekterer inspirationen fra Færøernes natur og fra Færøernes traditionelle musik, hvorfra Rasmussen har skabt et værk af omfattende dimensioner. I de sidste fem år har han boet sammen med Michala Petri, og har skrevet en del musik for blokfløjten, hvoraf en del vil høres ved denne koncert. MICHALA PETRI har i mange år været en international førende virtuos på sit instrument, blokfløjten, og hun har en strålende karriere som travl omrejsende solist med koncerter overalt i verden og en perlerække af meget roste cd-indspilninger bag sig. Allerede i 1969 debuterede hun kun elleve år gammel som solist i Tivolis Koncertsal. Og lige siden studieårene ved Hochschule für Musik und Theater i Hannover har hun med stor intensitet turneret i store dele af verden. Her har hun optrådt på centrale festivals og spillet i førende koncertsale, bl.a. som solist med en række af verdens førende kammer- og symfoniorkestre. Det er blevet til mere end koncerter, og listen over internationale topnavne, som hun har arbejdet sammen med, er lang! Michala Petris repertoire spænder vidt fra tidlig barok til den helt nykomponerede musik, hvor en levende interesse for at udforske og udvide sit instruments muligheder har gjort hende til en markant inspirationskilde for mange af nutidens komponister i både ind- og udland. Hendes talrige indspilninger har indbragt hende mængder af internationale topanmeldelser, nomineringer og priser. Fremhæves må også to meget vellykkede cd-indspilninger af kinesisk musik i dialog med kinesiske kunstnere, hvormed hun har føjet en ny dimension til sit store kunstneriske virke. Michala Petri har modtaget mange priser, bl.a. i 2000 Léonie Sonnings musikpris, og i 2005 blev hun tildelt den europæiske kulturstiftelse Pro Europas solistpris. I 2011 blev hun udnævnt til ridder af 1. grad. KROGER KVINTETTEN, se 2. koncert Bertel Krarup 11

14 12. koncert LIBERTINE CONSORT Hanna Thiel, viola da gamba: Jeg er opvokset i Tyskland, og med en mor som klaverlærer har jeg været omgivet af musik siden min barndom. Som tolvårig opdagede jeg viola da gambaen og gjorde den efterhånden til mit hovedinstrument. Jeg begyndte min musikalske uddannelse ved Bremens Universitet for Kunst i 2008 med professor Hille Perl som lærer, fortsatte siden studierne i København hos Susie Napper og tog diplomeksamen i Jeg arbejder som freelance-musiker og har haft æren af at optræde med mange fantastiske og inspirerende musikere, både venner, kolleger og legender på kurser, koncerter, festivals og cd-indspilninger, fremfor alt i Tyskland og Skandivavien. Desuden spiller jeg også med mine egne ensembler som Violette de Nuit, Cordial Consort og Les Badines. Nina Grigorjeva, barokfagot og barokharpe: Jeg er freelance-musiker med fokus på tidlig musik og folkemusik. Jeg er uddannet i Stockholm og Bremen, spiller barokharpe, historiske fagotter og synger. Lige nu studerer jeg master i barokharpe på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium hos Andrew Lawrence King. Udover koncerter og operaopsætninger med barokorkestre og kammermusikensembler sætter jeg teaterforestillinger op, leder kurser, underviser privatelever og spiller til historisk og folkelig dans. Marcus Mohlin, cembalo: Som de fleste startede jeg på klaver, men kom på musikhögskolan i Malmø i kontakt med barokviolinisten Peter Spisky, som har betydet meget for mig. Han lod mig deltage i et projekt, hvor jeg prøvede cembalo. Jeg blev med det samme tændt på rytmen og klarheden i instrumentet, men frem for alt improvisationen ud fra basstemmen, som er cembalistens opgave. Derefter studerede jeg i Stockholm, men beholdt kontakten med Spisky i Malmø og København. Jeg spiller i hele Europa og arbejder med orkestre som bl.a. Concerto Copenhagen og Lars Ulrik Mortensen, som jeg har indspillet Bachs koncerter for flere cembali med. Mine koncerter sendes ofte i radioen, og jeg har indspillet musikken til En kongelig affære. Udover mit arbejde med tidlig musik er jeg stadig med i rødderne i den svenske folkemusik, hvor jeg spiller violin, gerne til dans. Winnie Bugge Frandsen, traversfløjte: Jeg trådte mine musikalske barnesko på Bornholms Musikskole. Senere tog jeg timer hos Henrik Svitzer i København og blev optaget med tværfløjte på Det Fynske Musikkonservatorium, hvor jeg sluttede i 2004 efter en toårig afstikker til London. Jeg havde ved et tilfælde fået købt en cd med samtlige Bach-sonater for fløjte indspillet på traversfløjte. Jeg var omgående overbevist og besluttede at skifte til traversfløjte. I 2014 kunne jeg som den første i Danmark debutere med traversfløjte som hovedfag. Jeg spiller ofte med ved opsætninger af oratorier, passioner og kantater i hele Øresundsregionen, og jeg spiller mange koncerter i kirker, musikfestivaler og -foreninger og lægger ved alle koncerter vægt på at fortælle om mit lidt særlige instrument. En cd fra Classico er på vej, hvor jeg spiller hidtil uindspillede fløjtesonater af danske eller danskvirkende komponister fra perioden ca Både musikken og personerne bag er meget farverige. 12

15 Hør mere musik på BORNHOLMS BIBLIOTEKER Gå på biblioteket når koncerten er slut og find din yndlingsmusik og lidt ferielæsning. Eller hør musikken på bibliotekernes netmusik: bibliotek.brk.dk HØJSKOLE glas KErAmiK billedkunst SmyKKEr musik KOrTE KUrSEr maj - oktober LAngE KUrSEr oktober - april ALmindingSvEJ AAKirKEby

16 Toke Møldrup & Yaron Kohlberg Anne Øland Kroger Kvartetten 14 Kristoffer Hyldig & Elisabeth Zeuthen Schneider

17 Armon String Trio Nordic String Quartet Ensemble Nordlys 15

18 Arte Dei Suonatori & Bolette Roed 16 Libertine Consort

19 Ensemble Trecanum LutosAir Quintet Sunleif Rasmussen Michala Petri 17

20 Über die Mitwirkenden 1. Konzert TOKE MØLDRUP ist 1980 in Århus in eine Gitarrenfamilie geboren. Ich habe schon immer gewusst, dass ich Musiker werden wollte und bin in einem Haus aufgewachsen, das sozusagen von Musikpersönlichkeiten überrannt wurde. Ich habe früh angefangen, Klavier zu spielen, und habe als Kind energisch komponiert. Als ich elf Jahre alt wurde, waren meine Eltern so sehr besorgt in Bezug auf meine mentale Gesundheit mit all den Stunden alleine am Klavier, dass sie mir ein Cello in die Hand gaben, so dass ich anfangen konnte, mit anderen Mitschülern zusammen zu musizieren. Ich erinnere mich deutlich an das Gefühl, das richtige Instrument gewählt zu haben, als der bekannte Cellist Morten Zeuthen mir anerkennend auf den Rücken klopfte mit dem Kommentar Das ist gut, mein Junge! Ich bin vielerorts in der Welt aufgetreten, mit vielen hochstehenden Musikern und Orchestern, und ich bin mit sowohl Stipendien wie auch Preisen bedacht worden. Die Augustinus-Stiftung hat mir großzügig ein seltenes David Tecchler Cello (Rom 1697) zur Verfügung gestellt. Ich habe mich schon immer für den Inhalt der Musik interessiert und habe ein recht zeitloses Verhältnis dazu. Bach (Johann Sebastian) ist z.bsp. sehr lebendig für mich, und manchmal stelle ich mir vor, dass er, fast wie ein Schatten, bei meinen Konzerten anwesend ist. Ich finde die menschliche Tendenz, vorwiegend auf die äußerliche Darstellung Wert zu legen, interessant, ausgehend vom Blickwinkel Wohin ist die Menschheit denn unterwegs?, aber das ist keinesfalls eine Seite, die mich in meinem musikalischen Leben beschäftigt. Die Schauspielerin Sharon Stone hat einmal gesagt, dass sie nicht nackt in einem Film mitwirken wollte: Ich würde nackt durch die Straßen laufen, wenn es dafür einen wirklich guten Grund gäbe, sagte sie. Ich selbst sprang nicht nackt, sondern im Smoking mit Fliege (aufgefordert vom Fotografen Nikolaj Lund) einmal mit meinem Cello ins Wasser. Das sah wohl aus wie ein desperater Reklame-Stunt, aber es gab tatsächlich einen wichtigen Grund für diese Herausforderung auf der Badebrücke: Der Sprung, der auch das Titelblatt meiner Debüt-CD Passionate schmückt, symbolisierte gewissermaßen den letzten Teil meines jahrelangen Anlaufs zu einer unwiderruflich professionellen Karriere als Künstler und Musiker. Hier bleibe ich für den Rest meines Lebens und das ist ein herrlicher Ort. Toke Møldrup YARON KOHLBERG ist ein äußerst aktiver Pianist, der in Konzerten auf vielen Weltbühnen aufgetreten ist, sowohl als Solist wie auch als Kammermusiker und mit vielen Orchestern. Seit 2011 hat Kohlberg regelmäßig mit Bishara Haroni im anerkannten israelisch-palästinensischen Klavierduo Duo Amal gespielt, das international auftritt. Er hat an vielen Wettbewerben teilgenommen und viele Preise gewonnen, u.a. den zweiten Preis bei der Cleveland International Piano Competition. Ebenso hat er zahlreiche Stipendien erhalten, u.a. seit 1992 regelmäßig The America- Israel Cultural Foundation Scholarship. Er hat auch mehrere CDs veröffentlicht, die ihm Anerkennung gebracht haben, z.bsp. mit Toke Møldrup, mit dem er oft auftritt. Kohlberg ist 1983 in Israel geboren, ausgebildet in Tel Aviv, hat an Masterclasses unterrichtet und hat als Jurymitglied bei mehreren Klavierwettbewerben mitgewirkt. 18

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

Mandag d. 18. juli i Østermarie Kirke. Værker af Haydn, Mendelssohn og Bartók. Torsdag d. 21. juli i Aa Kirke. Young-Choon Park (KOR) klaver

Mandag d. 18. juli i Østermarie Kirke. Værker af Haydn, Mendelssohn og Bartók. Torsdag d. 21. juli i Aa Kirke. Young-Choon Park (KOR) klaver 1 2 3 Mandag d. 18. juli i Østermarie Kirke Quatuor Arod (F) strygekvartet Værker af Haydn, Mendelssohn og Bartók Torsdag d. 21. juli i Aa Kirke Young-Choon Park (KOR) klaver Værker af Schumann, Liszt

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Årstiderne ny musik i et nordisk klima. Ars Nova Copenhagen Paul Hillier, dirigent

Årstiderne ny musik i et nordisk klima. Ars Nova Copenhagen Paul Hillier, dirigent 1 2 3 4 Mandag d. 21. juli kl. 20.00 i Aa kirke Årstiderne ny musik i et nordisk klima Musik af Piazzolla, Rasmus Zwicki, Fredrik Österling, Sunleif Rasmussen og Martin Rane Bauck Torsdag d. 24. juli kl.

Læs mere

Ansøgning Reference Brev

Ansøgning Reference Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010 Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km ATLETIK & MOTION ANMELDUNG UND INFORMATION: www.grenzlauf.dk VORTRAINING JEDEN MONTAG um 18.00 Uhr bei den Grænsehallerne WILLKOMMEN ZUM GRENZLAUF

Læs mere

Slægtsforskning i Tyskland

Slægtsforskning i Tyskland Slægtsforskning i Tyskland Hvis man ikke har fødselssted og dato fra folketællinger, kan de måske findes i pasprotokoller. Når man har fødselsstedet og fødselsdatoen man søge i: http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind Screening i tysk Navn: Vejledning Start med at læse teksten på side 1. Lav herefter de efterfølgende opgaver. Du skal lave alle opgaver. Du har 75 minutter til at lave screeningen. Tilladte hjælpemidler

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

Leuchtturm: Tønder Kommune

Leuchtturm: Tønder Kommune Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel: Tønder Festival Handleplan: Tønder Festival er valgt som Tønder Kommunes Kulturelle Fyrtårn i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig i 2015. Tønder

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Rejs med os tilbage i musikhistorien!

Rejs med os tilbage i musikhistorien! Rejs med os tilbage i musikhistorien! Aarhus Symfoniorkester spiller klassisk musik. Noget af musikken er skrevet nu, men det meste af den klassiske musik er skrevet for flere hundrede år siden. I dette

Læs mere

Mandag d. 9. juli kl. 20 i Svanekegaarden Mathias Hedegaard, tenor Tove Lønskov, klaver

Mandag d. 9. juli kl. 20 i Svanekegaarden Mathias Hedegaard, tenor Tove Lønskov, klaver 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Mandag d. 9. juli kl. 20 i Svanekegaarden Mathias Hedegaard, tenor Tove Lønskov, klaver Lieder og sange af bl.a. Schubert, Weyse, Heise, Fauré, Debussy og Poulenc Torsdag

Læs mere

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis kultkit-kickoff 28. 11. 2015 Rønnebæksholm Næstved Velkomst Begrüßung Linda Frederiksen Kulturudvalgsformand i Næstved Kommune Vorsitzende

Læs mere

Fløng Kirke KONCERTER 2013 / 2014

Fløng Kirke KONCERTER 2013 / 2014 Søndag den 25. august 2013 kl. 13.00 FDF Gladsaxe Brass Band Friluftskoncert foran Sognets Hus I tilfælde af dårligt vejr gennemføres koncerten i Sognets Hus FDF Gladsaxe Brass Band byder på en varieret

Læs mere

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts?

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts? Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel Handleplan: Tønder Festival Fyrtårnsprojektets indhold? Handlungsplan: Tønder Festival Inhalt des Leuchtturmprojekts? Tønder Festival ønsker at

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Skive kammermusikforening

Skive kammermusikforening efterår 2013 forår 2014 www.skivekammermusikforening.dk Melisma Saxophone Quartet, Ensemble MidtVest, De 3 fløjter, Duoen Teresa Kaban og Henryk Blazej, Armon String Trio Skive Kammermusikforening byder

Læs mere

Bewerbung Zeugnis. Zeugnis - Einleitung. Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt. Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt

Bewerbung Zeugnis. Zeugnis - Einleitung. Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt. Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt - Einleitung Sehr geehrter Herr, Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt Sehr geehrte Frau, Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt Kære Hr., Kære Fru., Sehr geehrte Damen und Herren, Kære

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

Vorwort // Forord. Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC. Året rundt med Professor dr. ABC. Impressum // Kolofon

Vorwort // Forord. Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC. Året rundt med Professor dr. ABC. Impressum // Kolofon MaleB Vorwort // Forord Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Erst hat der Professor Dr. ABC seine Wintermütze auf, dann trägt er Badehosen und plötzlich braucht er wieder

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresse Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212 Silverback

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY Herrn Peter Müller Falkenstraße Hamburg Deutschland

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY Herrn Peter Müller Falkenstraße Hamburg Deutschland - Adresse Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive

Læs mere

KLASSISK MUSIKER -UDØVER, UNDERVISER OG IVÆRKSÆTTER Uddannelsen for den alsidige klassiske musiker

KLASSISK MUSIKER -UDØVER, UNDERVISER OG IVÆRKSÆTTER Uddannelsen for den alsidige klassiske musiker KLASSISK MUSIKER -UDØVER, UNDERVISER OG IVÆRKSÆTTER Uddannelsen for den alsidige klassiske musiker Uddannelsen sigter mod at forberede de studerende på det meget varierede arbejdsliv, der møder mange konservatorieuddannede

Læs mere

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet,

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet, Landsholdet 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre Med: SdU-landsholdet, FC Angeln 02 (Schleswig-Holstein-Liga) TSB Flensburg - ETSV Weiche Flensburg II - IF Tønning - IF Stjernen Flensborg (Verbandsliga)

Læs mere

CITATER OG UDDRAG AF ANMELDELSER AF SPOR 2015. - Anmeldelse af afslutningskoncerten på SPOR 2015, Århus Stiftstidende, 11.

CITATER OG UDDRAG AF ANMELDELSER AF SPOR 2015. - Anmeldelse af afslutningskoncerten på SPOR 2015, Århus Stiftstidende, 11. PRESSEMAPPE 2015 CITATER OG UDDRAG AF ANMELDELSER AF SPOR 2015 Unge musiktalenter med en kriblende komponist i maven kan som noget nyt få undervisning i at sætte klange sammen på forårets SPOR-festival

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

MODERNE KLAVER 2 37 KLAVERSTYKKER NATALIA V. POULSEN

MODERNE KLAVER 2 37 KLAVERSTYKKER NATALIA V. POULSEN MODERNE KLAVER 2 37 KLAVERSTYKKER NATALIA V. POULSEN Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 2007 MUFO ISMN-nr:

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 13.11.2017 Dato: Torsdag den 2. november 2017 kl. 15.30 Referat: Arbejdsmarkedsudvalg Referent: Andrea Graw-Teebken Sted: Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg Bilag: TOP 2

Læs mere

Hovedudsagnsord i datid

Hovedudsagnsord i datid Hovedudsagnsord i datid Hvis du engang før har skullet lære at bøje tyske udsagnsord i datid, har du måske lært, at der fandtes "svage" og "stærke" verber, som i datid havde hver sit sæt endelser, som

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk fortsættersprog, niveau B GWE/ANJ

Læs mere

Angepasst mehrsprachig. Die Verhandlung sprachlicher Normen bei Jugendlichen. Birte Dreier Roskilde Universitet bdreier@ruc.dk

Angepasst mehrsprachig. Die Verhandlung sprachlicher Normen bei Jugendlichen. Birte Dreier Roskilde Universitet bdreier@ruc.dk Angepasst mehrsprachig. Die Verhandlung sprachlicher Normen bei Jugendlichen. Birte Dreier Roskilde Universitet bdreier@ruc.dk Gliederung Das Amagerprojekt Untersuchungsmaterial Was ist Sprache? Normen

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader.

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Velkommen i Bornholms største svømmehal! Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Moderne bassiner I Rønne Svømmehal har vi 3 moderne bassiner: > Et almindeligt svømme-

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

25. August 28. August FLENSBURG Sønderborg AAbenraa

25. August 28. August FLENSBURG Sønderborg AAbenraa K O N G E L I G C L A S S I C 25. August 28. August 2016 FLENSBURG Sønderborg AAbenraa 1855 fand die erste Regatta in der westlichen Ostsee (Flensburg) statt. Seit 2012 findet in Erinnerung an dieses historische

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40 55 36 45, www.plus50.nu www.plus50.nu Trio Della Trenta. Fortællekoncert.

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40 55 36 45, www.plus50.nu www.plus50.nu Trio Della Trenta. Fortællekoncert. 1 plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40 55 36 45, www.plus50.nu www.plus50.nu Trio Della Trenta. Fortællekoncert. Kammermusik 2 I 1709 gennemførte Frederik d. IV en noget lyssky

Læs mere

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning LOLA RENNT Et undervisningsforløb til film og bog Lærervejledning LOLA RENNT handler om Lola, der løber for livet, nærmere bestemt kæresten Mannis liv. Han skal bruge en masse penge meget hurtigt, ellers

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk niveau B Thomas Steenbjerg

Læs mere

Leuchtturm: Tønder Kommune

Leuchtturm: Tønder Kommune Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel: Tønder Festival Handleplan: Tønder Festival er valgt som Tønder Kommunes Kulturelle Fyrtårn i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig frem til 2016.

Læs mere

6. Navneord i ental (substantiver i singularis)

6. Navneord i ental (substantiver i singularis) 6. Navneord i ental (substantiver i singularis) M = Maskulinum (hankøn) F = Femininum (hunkøn) N = Neutrum (intetkøn) Ubestemt kendeord ein eine ein Bestemt kendeord der die das Sæt følgende navneord i

Læs mere

SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord. Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr.

SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord. Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr. SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr. Peter Jensen Carl Nielsen sange i arrangement for obo, strygekvartet, bas og klaver

Læs mere

Ny Musik for Strygere august 2016

Ny Musik for Strygere august 2016 Ny Musik for Strygere 23.-31. august 2016 Lecture recitals FOF Aarhus, Bispesalen Foredragsserien præsenteres i samarbejde med FOF Aarhus (lecture recitals er foredrag akkompagneret af musikeksempler,

Læs mere

Die ersten Schritte. Das bin ich. Ich heiße und ich. wohne in. Ich bin Jahre alt und. ich gehe in Klasse. Mein Hobby ist. Meine besten Freunde heißen:

Die ersten Schritte. Das bin ich. Ich heiße und ich. wohne in. Ich bin Jahre alt und. ich gehe in Klasse. Mein Hobby ist. Meine besten Freunde heißen: Das bin ich Ich heiße und ich wohne in. Ich bin Jahre alt und ich gehe in Klasse Mein Hobby ist Meine besten Freunde heißen: Sæt streger imellem de sætninger der betyder det samme. Jeg bor i Berlin. Hvor

Læs mere

BERLIN über alles. Eine Stafette/Memoryspiel

BERLIN über alles. Eine Stafette/Memoryspiel BERLIN über alles Eine Stafette/Memoryspiel Spillet spilles som stafet med materialesættets 10 souvenirs og 10 udvalgte billedkort fra spillet Berlin Minimemo. De røde kort nedenfor passer til materialesættets

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Franzi hat Geburtstag

Franzi hat Geburtstag Franzi hat Geburtstag Niveau 5. klasse Varighed 4-5 lektioner Om forløbet Forløbet tager afsæt i en kort film fra Goethe Institut London om anden Franzi, der fejrer sin fødselsdag. Med udgangspunkt i filmens

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

Basiskurser og efteruddannelse

Basiskurser og efteruddannelse Dansk Amatørmusik Ledelse af børnekor Basiskurser og efteruddannelse Aarhus, Slagelse, Odense, Fredericia Kurserne arrangeres i samarbejde mellem Musiklærerforeningen, FUK, Folkekirkens Musikskoler, Børnekorakademiet,

Læs mere

70 ÅRS 11. marts 2017

70 ÅRS 11. marts 2017 70 ÅRS JUBILÆUM 11. marts 2017 PROGRAM FOR FESTLIGHEDERNE Kl. 16.30 FDF Grenaa s Brassband under ledelse af dirigent Peter Præstholm byder alle gæster musikalsk velkommen. Kl. 17.00 Morten Skovmand Fernisering

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Skive kammermusikforening

Skive kammermusikforening efterår 2012 forår 2013 www.skivekammermusikforening.dk Trio Nebula, Young-Choon Park, Duo Delirium, William s Birds, Trioen Meike Fomsgaard Franke, Amelie Helmstad og Emil Møller Jensen Skive Kammermusikforening

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Koncerthuset Klassisk Sæson. Ein deutsches Requiem. Sang

Koncerthuset Klassisk Sæson. Ein deutsches Requiem. Sang 11 12 Koncerthuset Klassisk Sæson Ein deutsches Requiem Sang Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem I Chor: Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Die mit Tränen säen, werden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Karen Nylev

Læs mere

14. Forholdsord med dativ

14. Forholdsord med dativ ØVELSE 5 Lav sætninger efter følgende mønster. (Husk at aus og bei styrer dativ!) ❿ Ich - die Schweiz - ein Rechtsanwalt. Ich stamme aus der Schweiz und arbeite bei einem Rechtsanwalt. 1. Jochen - das

Læs mere

Neonweiß. Kopiark 28. Die Jahreszeiten

Neonweiß. Kopiark 28. Die Jahreszeiten Kopiark 28 Neonweiß Lyt til sangen og syng med. Skriv, hvilken årstid sangen foregår. Skriv, hvilke ord der bruges til at beskrive årstiden: Neonweiß gießt sich die Sonne übers Eis. Schattenlos eiskalte

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

Himmerland og den fælles sjæl

Himmerland og den fælles sjæl Himmerland og den fælles sjæl - om at spille ny musik på tværs af genrer, grænser og kulturer Det er en mild efterårs aften i marts på en af Australiens største folk festivals. De mange mennesker i det

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Susanne Krarup Schrøder

Læs mere

Elisabeth Zeuthen Schneider Violin Anniina Leppäniemi Violin Anne Soren Bratsch Tobias van der Pals Cello Dora Seres Fløjte Olli Leppäniemi Klarinet

Elisabeth Zeuthen Schneider Violin Anniina Leppäniemi Violin Anne Soren Bratsch Tobias van der Pals Cello Dora Seres Fløjte Olli Leppäniemi Klarinet Elisabeth Zeuthen Schneider Violin Anniina Leppäniemi Violin Anne Soren Bratsch Tobias van der Pals Cello Dora Seres Fløjte Olli Leppäniemi Klarinet Sverre Larsen Klaver EN STOR TAK TIL: TOYOTA FONDEN

Læs mere

SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord. Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr.

SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord. Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr. SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr. Peter Jensen Sletternes sønner Fra venstre mod højre: forrest: Rune, Max, Frederik

Læs mere

Lektion 3. A. Tirsdag den 11.6. Eftermiddag

Lektion 3. A. Tirsdag den 11.6. Eftermiddag Lektion 3 A. Tirsdag den 11.6. Eftermiddag I går var Gert i Braunschweig. Da var det mandag. I dag er det tirsdag, og han ligger i en seng i København. I morgen vågner Gert i en fængselscelle, men det

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden 2017-2020 skaber liv i kulturarven med tidlig musik fra før år 1800 har fokus på det historiske og sætter middelalderbyen på verdenskortet præsenterer 8-12 sæsonkoncerter med de førende skandinaviske kunstnere

Læs mere

Musikalsk billedfortælling

Musikalsk billedfortælling B H Musikalsk Følg med os ind i komponisternes verden til de steder, de udfoldede deres geni. Mens billeder ruller over lærredet, fortæller vi medrivende og humoristisk om deres liv og spiller deres musik

Læs mere

Fredagsforelæsninger på Københavns Universitet

Fredagsforelæsninger på Københavns Universitet Program for Dansk-Tysk Selskab 2017 (Printversion af programmet som offentliggjort igennem Nyhedsbrevet november 2017) Følg med på websiden, der sker løbende opdateringer November 2017 Foredrag Tidl. overborgmester

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Tysk-Dansk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Tysk-Dansk hilsen : ægteskab Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. par Die

Læs mere

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger C a r l N i e l s e n E d v a r d G r i e g J e a n S i be l i u s Nordiske fortællinger m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Nordiske fortællinger I dette hæfte skal du arbejde med tre nordiske

Læs mere

Jutlandia Saxofonkvartet

Jutlandia Saxofonkvartet 1 2 Mandag d. 24. juli kl. 20.00 i Aa Kirke Komponistaften med Martin Åkerwall Eugene Hye-Knudsen cello Martin Åkerwall klaver Værker af Åkerwall, Schumann, Beethoven og Debussy Torsdag d. 27. juli kl.

Læs mere

sein = at være Nutid Datid Førnutid

sein = at være Nutid Datid Førnutid GRAMMATISK OVERSIGT Hjælpeudsagnsordene (Øvelse nr. 1, 2, 3, 4 og 5) sein = at være 1. person ich bin war bin gewesen 2. person du bist warst bist gewesen 3. person er/sie/es ist war ist gewesen 1. person

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hhx Tysk fortsættersprog

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Ty fortsætter b Kristian

Læs mere

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Mindesten fra den tyske flygtningelejr i Oksbøl. Til minde om ofrene fra 1945 1949. Tyske soldater stiger ud af bilen. Tonsvis af mad Vi har undersøgt hvor meget kost

Læs mere

www.weinsberg.com simple clever smart S/DK/NO

www.weinsberg.com simple clever smart S/DK/NO www.weinsberg.com simple clever smart 2011 2012 S/DK/NO CaraBus Wer braucht schon Fahrplan und Haltestelle? Hvem har brug for en køreplan? Og stoppesteder? Wer braucht schon Fahrplan und Haltestelle? CaraBus

Læs mere

Sangkunst og strygermusik. Støttekoncert for Sønderjysk pigekor Lørdag den 19. september 2009 kl. 19.00

Sangkunst og strygermusik. Støttekoncert for Sønderjysk pigekor Lørdag den 19. september 2009 kl. 19.00 Sangkunstogstrygermusik StøttekoncertforSønderjyskpigekor Lørdagden19.september2009kl.19.00 Pigekorettakkerdeoptrædendekunstnereog sponsorerforderesstøttetilkinaturen!! Detvilefterfølgendeværemuligtat

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Beethovens 9. symfoni

Beethovens 9. symfoni Beethovens 9. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Ved koncerten skal du høre en symfoni. Symfonien er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

Geschäftskorrespondenz Brief

Geschäftskorrespondenz Brief - Adresse Deutsch Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikanisches Adressenformat: Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl Dänisch Mr. J.

Læs mere

Zeitschrift des Deutsch-Dänischen Kulturvereins Rhein-Main e.v. Nyhedsbrev for Tysk-Dansk Kulturforening Rhein-Main e.v.

Zeitschrift des Deutsch-Dänischen Kulturvereins Rhein-Main e.v. Nyhedsbrev for Tysk-Dansk Kulturforening Rhein-Main e.v. Seite/Side 1 Inhalt Indholdsfortegnelse Seite - Side Inhalt Indhold 3 : Vorwort des 2. Vorsitzenden Fordord fra næstformanden 4 : 5 : 6-8 : 9-11 : Wofür stehen die neuen Logos Gorm und Margrethe und Viking?

Læs mere