Electronic Labelmaker. Elektronisk Märkmaskin. Elektronisk Tekstmaskin. Elektronisk Etiketmaskine. Elektroninen Tarrakirjoitin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Electronic Labelmaker. Elektronisk Märkmaskin. Elektronisk Tekstmaskin. Elektronisk Etiketmaskine. Elektroninen Tarrakirjoitin"

Transkript

1 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina Electronic Labelmaker User Guide Elektronisk Märkmaskin Bruksanvisning Elektronisk Tekstmaskin Brukerveiledning Elektronisk Etiketmaskine Brugermanual Elektroninen Tarrakirjoitin Käyttöohjeet Page 3 Sida 11 Side 18 Sida 27 Sivu 35

2 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina 26 Stik til adapter Connector Tapeudgang LCD-display Afskæringsknap On/Off-tast Style-tast Ramme/Juster-tast Font/Fixed Længde-tast Extra-tast Nummeriske tegn Alfabetiske tegn Print-tast Navigationstaster med OK-tast Fortryd-tast Tilbagetast/ Ny Etiket-tast Retur/OK-tast CAPS-tast Symbol-tast 150 Mellemrumstangent Shift-taster Figur 1 LabelMANAGER 150 elektronisk etiketmaskine 26

3 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina 27 Om din nye DYMO LabelMANAGER 150 Med LabelMANAGER 150 (LM150)-maskinen kan du lave en lang række forskellige selvklæbende etiketter i høj kvalitet. Du har mulighed for at udskrive dine etiketter i mange forskellige størrelser og skrifttyper. LM150-maskinen bruger DYMO D1- tapekasetter i bredderne 6mm, 9 mm eller 12 mm. Disse tapekassetter fås i et stort udvalg af farver. Se vedrørende information omkring køb af tape og tilbehør til din LM150-maskine. Garantiregistrering Udfyld venligst garantiregistreringskortet og returner det til den relevante kundeserviceadresse inden syv dage. Se Garantihæftet for yderligere information. Kom i gang Følg instruktionerne i dette afsnit, og udskriv din første etiket. Isætning af batterier LM150-maskinen bruger fem AA-batterier. Sådan sættes batterierne i maskinen 1. Tryk på batterirummes klap for at åbne lågen til batterirummet. Se figur Sæt batterierne i maskinen, så de passer med polangivelserne (+ og ). 3. Luk lågen til batterirummet. Fjern batterierne, hvis maskinen ikke skal bruges gennem længere tid. Tilslutning af adapteren Når adapteren sluttes til LM150-maskinen, stoppes strømtilførslen fra batterierne. Sådan tilsluttes adapteren 1. Tilslut adapteren til stikket øverst på maskinens venstre side. 2. Tilslut derefter adapteren til en stikkontakt. Tag adapterstikket ud af LM150-maskinen, før strømforsyningen fra stikkontakten stoppes, ellers vil de seneste indstillinger i hukommelsen gå tabt. Isætning af tapekassette Sådan sættes tapekassetten i maskinen 1. Tryk på låsen, og åbn lågen til kassetterummet. Fjern kartonen DK Kassette knap Figur 3 Figur 2 Første gang du bruger maskinen, skal du fjerne beskyttelsespappet mellem printhovedet og rullen. Se figur 3. 27

4 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina Indstil kassettesporet til den størrelse tapekassette, du indsætter i maskinen. Se figur 3. Hakket i kassetten passer hen over sporet, når indstillingen er korrekt. 3. Sørg for at tape og farvebånd er strammet op i kassetten, og at tapen passerer korrekt gennem tapestyret. Om nødvendigt drejes spolen med uret for at stramme farvebåndet. 4. Isæt tape og farvebånd positioneret som vist mellem printhovedet og rullen. CLICK! Figur 4 Printhoved 5. Tryk hårdt, indtil kassetten glider på plads med et klik. Undersøg om tape og farvebånd sidder korrekt. 6. Luk lågen til kassetterummet. Indstillinger Valg af sprog Du kan vælge imellem flere forskellige sprogopsætninger. Vælg sprog 1. Tryk på ON/OFF-knappen. 2. Tryk Extra. 3. Brug piletasterne til indtil du finder select language. Tryk OK. 4. Brug piletasterne til at løbe igennem de forskellige sprog. Tryk OK, når det sprog du ønsker står i displayet. Vælg tommer eller centimeter Du kan vælge imellem tommer og centimeter. Indstilling af måleenhed 1. Tryk Extra. 2. Brug piletasterne indtil du finder Select Units og tryk OK. 3. Brug piletasterne til at vælge imellem inches eller cm. Tryk OK. Du er nu klar til at udskrive din første etiket! Udskriv din første etiket Sådan udskrives din første etiket 1. Tryk på ON/OFF-knappen. 2. Indskriv teksten til en simpel etiket. 3. Tryk på Print-tasten for at udskrive etiketten. 4. Tryk på afskærings-knappen, og fjern derefter etiketten fra printeren. Tillykke! Du har udskrevet din første etiket. Læs videre i denne manual, og lær mere om de forskellige muligheder, der findes i LM150- maskinen for at ændre skriftstørrelse, skrifttype og formatering. Lær din maskine at kende De følgende afsnit beskriver detaljeret hver enkelt funktion. Gør dig bekendt med placeringen af funktionen og funktionstasterne på din LM150-maskine. Se DYMO LabelMANAGER 150. Displayet LM150-maskinens LCD-display viser typisk en række på 13 tegn. Men du kan indtaste op til 99 tegn og mellemrum. Displayet svarer til et vindue, som kører hen over teksten. (Se figur 5). Antallet af viste tegn i displayet kan variere på grund af proportionale mellemrum. 28

5 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina 29 The quick brown fox jumps over the lazy dog. Figur 5 Herudover vises funktionsindikatorer i displayet, der angiver, hvilke funktioner, der er valgt. Se figur 6. Fixed Length # of Copies CAPS mode Font Style Underline/ Align/ Scrollbar Box Justify Figur 6 On/Off På On/Off-knappen tændes og slukkes for maskinen. Hvis der ikke tastes nogen tegn, slukker maskinen automatisk efter to minutter. Den sidst udskrevne etiket gemmes i hukommelsen og vises i displayet, når maskinen tændes igen. De sidst valgte indstillinger genskabes også. Små og store bogstaver Med CAPS-tasten skifter man mellem store og små bogstaver. Når CAPS-tasten er aktiveret, vil CAPS-indikatoren fremkomme i displayet, og alle bogstaver, der tastes, vil blive skrevet med stort. Når der trykkes på CAPS-tasten igen, vil alle bogstaver, der tastes, blive skrevet med småt. Shift Når Shift-tasten trykkes ned samtidig med, at der tastes en bogstavtast, vil bogstavet blive skrevet med stort. Når Shift-tasten bruges sammen med et tal eller en funktionstast, vælges den anden funktion, der er vist på tasten. For eksempel, når der trykkes på Backspace-tasten, vil tegnet til venstre for cursoren blive slettet; men når Shift-Backspace-tasterne holdes nede samtidig, vil hele teksten blive slettet, og displayet er klar til, at du kan indskrive en ny etiket. Mellemrumstangent Med Mellemrumstangenten indsættes en eller flere mellemrum i teksten. Backspace Backspace fjerner tegnet til venstre for cursoren. Shift-Backspace fjerner hele etiketteksten og formateringen. Cancel Når der tastes Cancel, forlader man en menu uden at have foretaget et valg, eller man fortryder en handling. Navigationstaster Du kan redigere din etiket ved hjælp af Venstre- og Højre-piletasterne. Du kan navigere gennem de forskellige valg i menuerne ved hjælp af Op- og Ned-piletasterne. Derefter tastes OK for at vælge det pågældende. Formatering af etiketter Der findes en række forskellige formateringsmuligheder, der vil ændre udseendet på dine etiketter. LM150 husker den sidste indstilling af format. Det betyder, at hver gang du går ind i de følgende formatvalg, vil den automatisk foreslå det format, som du anvendte sidst. Ændring af skrifttype Du har mulighed for at anvende tre forskellige skrifttyper til dine etiketter: Smal, Normal og Bred. Sådan indstilles skrifttypen 1. Tryk på Font/Length-tasten. 2. Brug piletasterne til at rykke til den ønskede skriftstørrelse, og tryk derefter OK. 29

6 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina 30 Typografi Du kan vælge mellem seks forskellige typografier til din tekst: Kursiv Outline Skygge v e Fed Du kan kun anvende én typografi af gangen. En typografi kan anvendes på alle alfanumeriske tegn og de fleste symboler. Sådan tilføjes typografi 1. Tryk på Style-tasten. 2. Brug piletasterne til at rykke til den ønske typografi, og tryk derefter OK. Spejlvendt i c a r t l Sådan laver du etiketter med to linier 1. Indskriv teksten til første linie, og tast Retur. Et tegn vises i slutningen af den første linie i displayet, men vil ikke blive udskrevet på etiketten. 2. Indskriv teksten til anden linie. Tryk Print. Brug af symboler og specielle tegn Din LM150-maskine kan tilføje symboler og andre specielle tegn til dine etiketter. Tilføjelse af symboler Din LM150-maskine understøtter det udvidede tegnsæt som vist i figur 8. Indramning af tekst Du kan yderligere fremhæve tekst ved at vælge at indsætte en ramme rundt om teksten eller ved at tilføje en understregning. En etikettekst kan understreges eller indrammes i en kasse, men man kan ikke vælge understregning og indramning samtidig. Du kan se de tilgængelige fonte i figur 7. Figur 7 Sådan vælges rammer 1. Tryk på Frame/Align-tasten. 2. Brug piletasterne til at rykke frem til den ønskede ramme, og tast derefter OK. On two-line labels, both lines are underlined. However, both lines are enclosed in a single box for the box styles. Etiketter med to linier Du har mulighed for at lave etiketter med to linier, hvor du bruger 9mm eller 12 mm tape. På 6mm-tape kan der kun skrives en linie. Figure 8 Sådan tilføjes symboler 1. Tryk Symbol. Den første række af symboler fremkommer i displayet.. 2. Brug piletasterne til at rykke til det ønskede symbol. Når cursoren når til slutningen af den første linie, skal du fortsætte med at rykke til højre, hvorefter den næste linie af symboler fremkommer. Du kan også trykke 30

7 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina 31 på det bogstav, der svarer til den ønskede række af symboler for at hoppe til den ønskede række. 3. Når du har fundet det ønskede symbol, tast OK for at tilføje symbolet til din etikettekst. Tilføjelse af internationale tegn Din LM150-maskine understøtter det udvidede latinske tegnsæt, ved brug af RACE-teknologi på samme måde som på en mobiltelefon; hvis du trykker på et bogstav gentagne gange umiddelbart efter hinanden, fremkommer forskellige variationer af det pågældende bogstav. Fx hvis du gentagne gange trykker på bogstavet a, vil følgende variationer over bogstavet a fremkomme: a à á â ã ä å. Rækkefølgen af tegnene afhænger af det valgte sprog. Udskrivningsmuligheder Du kan udskrive flere kopier af den samme etiket, udskrive etiketter med fastsat længde, redigere tekstformat og justere udskrivningskontrasten. Udskrivning af flere kopier Du kan udskrive op til 16 kopier af en etiket i én arbejdsgang. Når du udskriver flere kopier, vil der blive udskrevet en stiplet line mellem hver etiket til at klippe efter. Sådan udskrives flere kopier af etiketten 1. Tryk Extra, og brug derefter piletasterne til at vælge Set # Copies. 2. Tryk på Op-pilen for at øge antallet af kopier, der skal udskrives. 3. Tryk på Ned-pilen for at reducere antallet af kopier, der begynder ved Tryk OK. 5. Tryk Print for at starte udskrivningen. Indstilling af fast længde på etiketterne Normalt bestemmes etikettens længde ud fra længden på den tekst, der skrives på etiketten. Du kan dog til et bestemt formål have brug for en etiket med en fast længde uanset længden på teksten. Det er muligt at fastsætte længden på en etiket til mellem 40 mm og 400 mm i intervaller af 2 mm ad gangen. Maskinen er som udgangspunkt indstillet til en fast etiketlængde på 40 mm. Enhver ændring, du foretager i den fastsatte længde, vil gælde, indtil du ændrer længden igen. Sådan fastsættes etiketlængden 1. Tryk Shift-Font/Fixed Length. 2. Brug piletasterne til at finde ON og tryk OK. 2. Tryk på Op-pilen for at øge længden. 3. Tryk på Ned-pilen for at reducere længden. 4. Tryk OK for at indstille den fastsatte længde. 5. Når du har udskrevet etiketten, skal du trykke Clear for at slå den fastsatte længde fra, ellers vil alle dine efterfølgende etiketter blive udskrevet med den fastsatte længde. Se udskrift Du har mulighed for at se teksten eller formatet på etiketten, før du udskriver den. En etiket med to linier vises som en etiket med en enkelt linie. Sådan får du vist udskriften 1. Tryk Extra. 2. Brug Ned-piletasten for at vælge Print Preview, og tryk derefter OK. 3. Brug piletasterne til at vælge Text eller Format. Hvis du vælger, vil teksten til etiketten køre hen over displayet. Hvis du vælger Format, vil det pågældende format blive vist kortvarigt. Justering af tekst Når du udskriver en etiket med fast længde, kan du vælge at placere teksten til venstre på etiketten, i midten eller til højre på etiketten. 31

8 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina 32 Sådan justeres teksten 1. Tryk Shift-Frame/Align. 2. Brug piletasterne til at vælge den ønskede placering, og tryk derefter OK. 3. Tryk Clear for at slå den faste længde fra. Tryk og hold afskæringsknappen nede Indsæt en blyant Justering af udskrivningskontrasten Du kan indstille udskrivningskontrasten for at finjustere udskriftskvaliteten på din etiket. Sådan indstilles kontrasten 1. Tryk Extra. 2. Brug piletasterne til at vælge Set Contrast, og tryk derefter OK. 3. Brug piletasterne til at vælge en af de fem kontrastindstillinger, og tryk derefter OK. Vedligeholdelse af maskinen Din LM150-maskine er fremstillet til at have en lang og problemfri levetid, og den kræver meget lidt vedligeholdelse. Rengøring af maskinen Rengør din LM150-maskine jævnligt, så den bliver ved med at fungere korrekt. Sådan rengøres knivbladet 1. Fjern tapekassetten. 2. Indsæt spidsen af en kuglepen eller blyant mellem det L-formede stykke og tapestyret. 3. Tryk og hold knivarmen nede for at få adgang til knivbladet. 4. Rens derefter begge sider af knivbladet med vat og sprit. 5. Slip knivarmen. Sådan rengøres printhovedet Aftør printhovedet med rengøringsudstyret, der findes i låget til taperummet. Figur 9 DYMO D1-tapekassetter Tilbehør Bredde: 6mm 9mm 12mm Længde: 7m 7m 7m Sort/klar Blå/klar Rød/klar Sort/hvid Blå/hvid Rød/hvid Sort/blå Sort/rød Sort/gul Sort/grøn Hvid/klar Hvid/sort Sort/sølv Sort/gul Sort/fluo grøn Sort/ fluo rød Nylon Fleksibel Perm. polyester DC Adapter

9 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina 33 Problemløsning Kik følgende løsningsmuligheder igennem, hvis du skulle få problemer med din LabelMANAGER 150. Problem/Besked Intet display Dårlig udskriftskvalitet Dårlig afskæring af tape Printing... Løsning Kontrollér at printeren er tændt. Udskift batterierne. Udskift batterierne. Kontrollér at tapekassetten sidder korrekt. Rens printhovedet. Udskift tapekassetten. Rens knivsbladede. Se vedligehold din printer Gør ingenting. Beskeden vil forsvinde, så snart udskrivningen er slut.! For mange linier Antallet af tilladte linier er overskredet. Ændrer antallet af liner eller skift til en større tape.! For mange karakterer Antallet af tilladte karakterer i hukommelsen er overskredet. Slet dele eller hele hukommelsen.! Isæt tapekassette Tapekassetten mangler eller er tom. Isæt ny tapekassette.! Batteriniveau lavt Batterierne er næsten opbrugte. Udskift batterierne eller tilslut DC adapter.! Tape fastklemt Motoren er stoppet grundet tape jam. Fjern fastklemt tape og udskift kassetten. Set Denne besked efterfølges af en information om Fast etiketlængde er valgt, men indholdet kræver min. længde for etiketten. Gør en af følgende ting: en længere etiket. Forøg den fast længde på etiketten eller Vælg en smallere font. Skulle du stadig have brug for hjælp, så kontakt DYMO Hotline. Du finder telefonnummeret i garantibogen eller på vores hjemmeside dymo.dk under support. 33

10 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina 42 Documentation Feedback At DYMO Corporation, we are constantly working to produce the highest quality documentation for our products. We welcome your feedback. Send us your comments or suggestions about our user guides or online help. Please include the following information with your feedback: Product name and version number Type of documentation: printed, PDF, or Online Help Topic title (for online Help) or page number (for printed or PDF manual) Brief description of content (for example, step-by-step instructions that are inaccurate, information that requires clarification, areas where more detail is needed, and so on) Your suggestions for how to correct or improve the documentation We also welcome your suggestions about additional topics you would like to see covered in the documentation. Send messages to: Please keep in mind that this address is only for documentation feedback. If you have a technical question, please contact Costumer Support. Återkoppling På DYMO försöker vi hela tiden uppdatera våra produkter och handböcker, vi välkomnar dina kommentarer. VV skriv ner följande information tillsmamans med dina synpunkter: Produkt och typ Typ av dokumentation som du har synpunkter på vilket avsnitt eller sida som synpunkten gäller information that, lätt beskrivning av var problemet finns Ditt förslag till åtgärd Gärna synpunkter på annat du skulle vilja ha i dokumnetationen. Skicka detta till: Observera att denna adress är bara för feedback på dokumentation, har du andra frågor vv kontakta vår kundsupport på Fornøyd med dokumentasjonen? Hos DYMO jobber vi iherdig for å utvikle den beste dokumentasjon for våre maskiner. Vi hører gjerne fra deg hvis du har kommentarer med hensyn til våre brukerveiledninger eller online hjelp. Sammen med dine synspunkter trenger vi: Produktnavn og versjonsnummer. Type dokumentasjon: trykt, PDF, eller Online Hjelp Tema (for Online Hjelp) eller sidenummer (for trykt eller PDF manual) Kort beskrivelse av innholdet ( trinn-for-trinn instruksjoner som er mangelfulle, informasjon som trenger avklaring, områder som kan trenge flere detaljer, osv) Dine forslag til korreksjoner eller forbedringer av dokumentasjonen. Vil vil også gjerne se dine forslag til områder som du synes bør være med i tillegg. 42

11 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina 43 Send til: NB: Denne adressen er bare for tilbakemelding på dokumentasjon. Har du et teknisk spørsmål, så ta kontakt med DYMO Call Center. Vi modtager gerne dine ideer Vi arbejder fortsat på at forbedre vores dokumentation omkring vores produkter. Vi vil derfor gerne modtage dine forslag til forbedringer. Send venligst dine forslag eller kommentarer til vores brugermanual, online hjælp eller andet. Venligst medsend følgende: Produkt og serienummer. Hvilken form for dokumentation gælder kommentaren (trykt, PDF, On-line Hjælp etc.). Emne eller sidenummer. Kort beskrivelse af indholdet (fx trin for trin instruktion som er forkert, information der ikke er klar, områder hvor der er behov for flere detaljer. Dine forslag til ændringer eller forbedringer. Vi modtager også gerne forslag til områder, som du mener bør indgå i dokumentationen. Send en til: Husk venligst at denne adresser kun kan anvendes til kommentarer omkring dokumentation. Hvis du behøver hjælp, så kontakt venligst Hotline. Palaute Me DYMOssa työskentelemme jatkuvasti pitääksemme yllä mahdollisimman korkeaa laatua. Otamme kiitollisina vastaan palautteesi. Lähetä meille kommenttisi tai ehdotuksesi käyttöohjeesta tai käyttäjätukemme toimivuudesta. Ole hyvä, ja liitä palautteeseesi seuraavat tiedot: Tuotteen nimi ja mallinumero Ohjeen muoto: tuloste, PDF vai puhelinneuvonta Aihe (puhelinneuvonta) tai sivun numero (tuloste tai PDF ohje) Lyhyt kuvaus sisällöstä (esim. vaiheittaiset ohjeet, jotka ovat epätarkkoja; tieto joka kaipaa selvennystä; alueet, joilta kaipaat lisätietoa jne.) Ehdotuksesi, miten ko. asiaa voisi parantaa Otamme mielellämme vastaan myös muita ehdotuksia, jotka mielestäsi selventäisivät käyttöohjetta. Lähetä viestisi osoitteeseen: Muista että tämä sähköpostiosoite on ainoastaan käyttöopastukseen liittyvää palautetta varten. Jos sinulla on kysymyksiä tai käyttöongelmia, ota yhteyttä Käyttäjätukeen. 43

12 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina 44 This product is CE marked in accordance with the EMC directive and the low voltage directive and is designed to conform with the following international standards: US Safety EN 60950, IEC 950, UL 1950 EMC emissions EN Class B, CIS PR22 Class B, FCC pt15 Sub pt B Class B EMC immunity EN , IEC801-2 & IEC801-3 EU Immunity EN (1997): Electromagnetic Compatibility (EMC) - Information Technology equipment, Immunity Characteristics Emissions EN (2001): Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 6: Generic Standards - Section 3 :Emission standard for residential, commercial and light industrial environments. Although unlikely, it is possible that abnormal behavior may result from electrostatic discharges. In such cases, should normal operation not resume, follow the relevant procedure as detailed in the trouble-shooting section: No response to keys. The user should avoid directly touching the thermal print head. Esselte is an ISO registered company. Plastic components of this printer have been marked to enable final disposal in a manner that is sensitive to the environment. Esselte BVBA Industriepark-Noord Sint-Niklaas 02/ DYMO Corporation. All Rights Reserved. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means or translated into another language without the prior written consent of DYMO Corporation. LabelMANAGER is a registered trademark of DYMO Corporation. DYMO is a registered trademark of Esselte Corporation. All other trademarks are the property of their respective holders.

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

DYMO DYMO. Strømforsyning

DYMO DYMO. Strømforsyning 1 1 Introduktion Med Dymo LabelPOINT 200 kan du lave en lang række selvklæbende kvalitetsetiketter på op til 90 tegn. Dymo LabelPOINT bruger 6mm, 9mm eller 12mm brede tapekassetter i en række forskellige

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Overensstemmelseserklæring (Kun Europa)

Overensstemmelseserklæring (Kun Europa) Overensstemmelseserklæring (Kun Europa) Vi, BROTHER INDUSTRIES, LTD. -, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, -, Japan, erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 9000I http://da.yourpdfguides.com/dref/823732

Din brugermanual NOKIA 9000I http://da.yourpdfguides.com/dref/823732 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2 Log ind og vælg editor... 3 OLRGKL og OLRGLKU Redigering i Sitecore... 3 Særligt om Page Editorens

Læs mere

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 Kjeld Carlsen Indholdet kan frit kopieres og bruges til undervisning indenfor alle Ikke-kommercielle ældreorganisationer. 29-07-2009 Microsoft product screen

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

DYMO Label Software Brugervejledning

DYMO Label Software Brugervejledning DYMO Label Software Brugervejledning DYMO Corporation 44 Commerce Road Stamford, CT 06902-4561 USA Telefon: 001 203 355-9000 Fax: 001 203 355-9090 Oplysninger om udstyr Beskrivelse: Printer med direkte

Læs mere

Brugervejledning til DYMO Label Software. Version 7.6

Brugervejledning til DYMO Label Software. Version 7.6 Brugervejledning til DYMO Label Software Version 7.6 Ophavsret 2004-2006 DYMO. Alle rettigheder forbeholdes. Version 7.6 Revideret 07/06. Ingen del af dette dokument eller denne software må gengives eller

Læs mere

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Log ind i hjemmeside CMSet eller intranet CMSet og vælg editor... 2 Redigering i Sitecore OLRKL(U)... 2 Content Editorens opbygning... 3 Felterne i Content Editorens

Læs mere

Din brugermanual PIONEER DBR-S120SC http://da.yourpdfguides.com/dref/1227841

Din brugermanual PIONEER DBR-S120SC http://da.yourpdfguides.com/dref/1227841 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse Brugervejledning Instrulog A/S 440411-001 Rev. E Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com.

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

FinePrints Anvendelsesområder

FinePrints Anvendelsesområder FinePrint Uses 1 af 1 FinePrints Anvendelsesområder Spar papir og skån miljøet Ved at anvende formindskning til 2, 4 eller 8 sider pr side, er det muligt at spare en betydelig mængde papir og toner/blæk,

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Victor Reader Classic 3.1 ved HumanWare

Victor Reader Classic 3.1 ved HumanWare Victor Reader Classic 3.1 ved HumanWare Humanware Technical Writing www.humanware.ca Kom i gang session med Victor Reader Classic Velkommen til Victor Reader Classic, din nye digitale talende bogafspiller.

Læs mere

Using Sitecore 5.3. An End-User s Guide to Using and Administrating Sitecore

Using Sitecore 5.3. An End-User s Guide to Using and Administrating Sitecore Using Sitecore 5.3 An End-User s Guide to Using and Administrating Sitecore Author: Sitecore Corporation Date: March 8, 2007 Release: Revision 1.1 Language: Danish Sitecore is a registered trademark. All

Læs mere

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING Brother laserprinter HL-1230 HL-1440 HL-1450 HL-1470N BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan til enhver tid udskrive eller læse denne manual fra cd-rom en. Opbevar altid

Læs mere

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi OWNER S MANUAL NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi Indhold: Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse...3 Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner...5 Knapper

Læs mere

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5 Warning The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. This equipment has

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere