Electronic Labelmaker. Elektronisk Märkmaskin. Elektronisk Tekstmaskin. Elektronisk Etiketmaskine. Elektroninen Tarrakirjoitin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Electronic Labelmaker. Elektronisk Märkmaskin. Elektronisk Tekstmaskin. Elektronisk Etiketmaskine. Elektroninen Tarrakirjoitin"

Transkript

1 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina Electronic Labelmaker User Guide Elektronisk Märkmaskin Bruksanvisning Elektronisk Tekstmaskin Brukerveiledning Elektronisk Etiketmaskine Brugermanual Elektroninen Tarrakirjoitin Käyttöohjeet Page 3 Sida 11 Side 18 Sida 27 Sivu 35

2 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina 26 Stik til adapter Connector Tapeudgang LCD-display Afskæringsknap On/Off-tast Style-tast Ramme/Juster-tast Font/Fixed Længde-tast Extra-tast Nummeriske tegn Alfabetiske tegn Print-tast Navigationstaster med OK-tast Fortryd-tast Tilbagetast/ Ny Etiket-tast Retur/OK-tast CAPS-tast Symbol-tast 150 Mellemrumstangent Shift-taster Figur 1 LabelMANAGER 150 elektronisk etiketmaskine 26

3 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina 27 Om din nye DYMO LabelMANAGER 150 Med LabelMANAGER 150 (LM150)-maskinen kan du lave en lang række forskellige selvklæbende etiketter i høj kvalitet. Du har mulighed for at udskrive dine etiketter i mange forskellige størrelser og skrifttyper. LM150-maskinen bruger DYMO D1- tapekasetter i bredderne 6mm, 9 mm eller 12 mm. Disse tapekassetter fås i et stort udvalg af farver. Se vedrørende information omkring køb af tape og tilbehør til din LM150-maskine. Garantiregistrering Udfyld venligst garantiregistreringskortet og returner det til den relevante kundeserviceadresse inden syv dage. Se Garantihæftet for yderligere information. Kom i gang Følg instruktionerne i dette afsnit, og udskriv din første etiket. Isætning af batterier LM150-maskinen bruger fem AA-batterier. Sådan sættes batterierne i maskinen 1. Tryk på batterirummes klap for at åbne lågen til batterirummet. Se figur Sæt batterierne i maskinen, så de passer med polangivelserne (+ og ). 3. Luk lågen til batterirummet. Fjern batterierne, hvis maskinen ikke skal bruges gennem længere tid. Tilslutning af adapteren Når adapteren sluttes til LM150-maskinen, stoppes strømtilførslen fra batterierne. Sådan tilsluttes adapteren 1. Tilslut adapteren til stikket øverst på maskinens venstre side. 2. Tilslut derefter adapteren til en stikkontakt. Tag adapterstikket ud af LM150-maskinen, før strømforsyningen fra stikkontakten stoppes, ellers vil de seneste indstillinger i hukommelsen gå tabt. Isætning af tapekassette Sådan sættes tapekassetten i maskinen 1. Tryk på låsen, og åbn lågen til kassetterummet. Fjern kartonen DK Kassette knap Figur 3 Figur 2 Første gang du bruger maskinen, skal du fjerne beskyttelsespappet mellem printhovedet og rullen. Se figur 3. 27

4 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina Indstil kassettesporet til den størrelse tapekassette, du indsætter i maskinen. Se figur 3. Hakket i kassetten passer hen over sporet, når indstillingen er korrekt. 3. Sørg for at tape og farvebånd er strammet op i kassetten, og at tapen passerer korrekt gennem tapestyret. Om nødvendigt drejes spolen med uret for at stramme farvebåndet. 4. Isæt tape og farvebånd positioneret som vist mellem printhovedet og rullen. CLICK! Figur 4 Printhoved 5. Tryk hårdt, indtil kassetten glider på plads med et klik. Undersøg om tape og farvebånd sidder korrekt. 6. Luk lågen til kassetterummet. Indstillinger Valg af sprog Du kan vælge imellem flere forskellige sprogopsætninger. Vælg sprog 1. Tryk på ON/OFF-knappen. 2. Tryk Extra. 3. Brug piletasterne til indtil du finder select language. Tryk OK. 4. Brug piletasterne til at løbe igennem de forskellige sprog. Tryk OK, når det sprog du ønsker står i displayet. Vælg tommer eller centimeter Du kan vælge imellem tommer og centimeter. Indstilling af måleenhed 1. Tryk Extra. 2. Brug piletasterne indtil du finder Select Units og tryk OK. 3. Brug piletasterne til at vælge imellem inches eller cm. Tryk OK. Du er nu klar til at udskrive din første etiket! Udskriv din første etiket Sådan udskrives din første etiket 1. Tryk på ON/OFF-knappen. 2. Indskriv teksten til en simpel etiket. 3. Tryk på Print-tasten for at udskrive etiketten. 4. Tryk på afskærings-knappen, og fjern derefter etiketten fra printeren. Tillykke! Du har udskrevet din første etiket. Læs videre i denne manual, og lær mere om de forskellige muligheder, der findes i LM150- maskinen for at ændre skriftstørrelse, skrifttype og formatering. Lær din maskine at kende De følgende afsnit beskriver detaljeret hver enkelt funktion. Gør dig bekendt med placeringen af funktionen og funktionstasterne på din LM150-maskine. Se DYMO LabelMANAGER 150. Displayet LM150-maskinens LCD-display viser typisk en række på 13 tegn. Men du kan indtaste op til 99 tegn og mellemrum. Displayet svarer til et vindue, som kører hen over teksten. (Se figur 5). Antallet af viste tegn i displayet kan variere på grund af proportionale mellemrum. 28

5 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina 29 The quick brown fox jumps over the lazy dog. Figur 5 Herudover vises funktionsindikatorer i displayet, der angiver, hvilke funktioner, der er valgt. Se figur 6. Fixed Length # of Copies CAPS mode Font Style Underline/ Align/ Scrollbar Box Justify Figur 6 On/Off På On/Off-knappen tændes og slukkes for maskinen. Hvis der ikke tastes nogen tegn, slukker maskinen automatisk efter to minutter. Den sidst udskrevne etiket gemmes i hukommelsen og vises i displayet, når maskinen tændes igen. De sidst valgte indstillinger genskabes også. Små og store bogstaver Med CAPS-tasten skifter man mellem store og små bogstaver. Når CAPS-tasten er aktiveret, vil CAPS-indikatoren fremkomme i displayet, og alle bogstaver, der tastes, vil blive skrevet med stort. Når der trykkes på CAPS-tasten igen, vil alle bogstaver, der tastes, blive skrevet med småt. Shift Når Shift-tasten trykkes ned samtidig med, at der tastes en bogstavtast, vil bogstavet blive skrevet med stort. Når Shift-tasten bruges sammen med et tal eller en funktionstast, vælges den anden funktion, der er vist på tasten. For eksempel, når der trykkes på Backspace-tasten, vil tegnet til venstre for cursoren blive slettet; men når Shift-Backspace-tasterne holdes nede samtidig, vil hele teksten blive slettet, og displayet er klar til, at du kan indskrive en ny etiket. Mellemrumstangent Med Mellemrumstangenten indsættes en eller flere mellemrum i teksten. Backspace Backspace fjerner tegnet til venstre for cursoren. Shift-Backspace fjerner hele etiketteksten og formateringen. Cancel Når der tastes Cancel, forlader man en menu uden at have foretaget et valg, eller man fortryder en handling. Navigationstaster Du kan redigere din etiket ved hjælp af Venstre- og Højre-piletasterne. Du kan navigere gennem de forskellige valg i menuerne ved hjælp af Op- og Ned-piletasterne. Derefter tastes OK for at vælge det pågældende. Formatering af etiketter Der findes en række forskellige formateringsmuligheder, der vil ændre udseendet på dine etiketter. LM150 husker den sidste indstilling af format. Det betyder, at hver gang du går ind i de følgende formatvalg, vil den automatisk foreslå det format, som du anvendte sidst. Ændring af skrifttype Du har mulighed for at anvende tre forskellige skrifttyper til dine etiketter: Smal, Normal og Bred. Sådan indstilles skrifttypen 1. Tryk på Font/Length-tasten. 2. Brug piletasterne til at rykke til den ønskede skriftstørrelse, og tryk derefter OK. 29

6 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina 30 Typografi Du kan vælge mellem seks forskellige typografier til din tekst: Kursiv Outline Skygge v e Fed Du kan kun anvende én typografi af gangen. En typografi kan anvendes på alle alfanumeriske tegn og de fleste symboler. Sådan tilføjes typografi 1. Tryk på Style-tasten. 2. Brug piletasterne til at rykke til den ønske typografi, og tryk derefter OK. Spejlvendt i c a r t l Sådan laver du etiketter med to linier 1. Indskriv teksten til første linie, og tast Retur. Et tegn vises i slutningen af den første linie i displayet, men vil ikke blive udskrevet på etiketten. 2. Indskriv teksten til anden linie. Tryk Print. Brug af symboler og specielle tegn Din LM150-maskine kan tilføje symboler og andre specielle tegn til dine etiketter. Tilføjelse af symboler Din LM150-maskine understøtter det udvidede tegnsæt som vist i figur 8. Indramning af tekst Du kan yderligere fremhæve tekst ved at vælge at indsætte en ramme rundt om teksten eller ved at tilføje en understregning. En etikettekst kan understreges eller indrammes i en kasse, men man kan ikke vælge understregning og indramning samtidig. Du kan se de tilgængelige fonte i figur 7. Figur 7 Sådan vælges rammer 1. Tryk på Frame/Align-tasten. 2. Brug piletasterne til at rykke frem til den ønskede ramme, og tast derefter OK. On two-line labels, both lines are underlined. However, both lines are enclosed in a single box for the box styles. Etiketter med to linier Du har mulighed for at lave etiketter med to linier, hvor du bruger 9mm eller 12 mm tape. På 6mm-tape kan der kun skrives en linie. Figure 8 Sådan tilføjes symboler 1. Tryk Symbol. Den første række af symboler fremkommer i displayet.. 2. Brug piletasterne til at rykke til det ønskede symbol. Når cursoren når til slutningen af den første linie, skal du fortsætte med at rykke til højre, hvorefter den næste linie af symboler fremkommer. Du kan også trykke 30

7 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina 31 på det bogstav, der svarer til den ønskede række af symboler for at hoppe til den ønskede række. 3. Når du har fundet det ønskede symbol, tast OK for at tilføje symbolet til din etikettekst. Tilføjelse af internationale tegn Din LM150-maskine understøtter det udvidede latinske tegnsæt, ved brug af RACE-teknologi på samme måde som på en mobiltelefon; hvis du trykker på et bogstav gentagne gange umiddelbart efter hinanden, fremkommer forskellige variationer af det pågældende bogstav. Fx hvis du gentagne gange trykker på bogstavet a, vil følgende variationer over bogstavet a fremkomme: a à á â ã ä å. Rækkefølgen af tegnene afhænger af det valgte sprog. Udskrivningsmuligheder Du kan udskrive flere kopier af den samme etiket, udskrive etiketter med fastsat længde, redigere tekstformat og justere udskrivningskontrasten. Udskrivning af flere kopier Du kan udskrive op til 16 kopier af en etiket i én arbejdsgang. Når du udskriver flere kopier, vil der blive udskrevet en stiplet line mellem hver etiket til at klippe efter. Sådan udskrives flere kopier af etiketten 1. Tryk Extra, og brug derefter piletasterne til at vælge Set # Copies. 2. Tryk på Op-pilen for at øge antallet af kopier, der skal udskrives. 3. Tryk på Ned-pilen for at reducere antallet af kopier, der begynder ved Tryk OK. 5. Tryk Print for at starte udskrivningen. Indstilling af fast længde på etiketterne Normalt bestemmes etikettens længde ud fra længden på den tekst, der skrives på etiketten. Du kan dog til et bestemt formål have brug for en etiket med en fast længde uanset længden på teksten. Det er muligt at fastsætte længden på en etiket til mellem 40 mm og 400 mm i intervaller af 2 mm ad gangen. Maskinen er som udgangspunkt indstillet til en fast etiketlængde på 40 mm. Enhver ændring, du foretager i den fastsatte længde, vil gælde, indtil du ændrer længden igen. Sådan fastsættes etiketlængden 1. Tryk Shift-Font/Fixed Length. 2. Brug piletasterne til at finde ON og tryk OK. 2. Tryk på Op-pilen for at øge længden. 3. Tryk på Ned-pilen for at reducere længden. 4. Tryk OK for at indstille den fastsatte længde. 5. Når du har udskrevet etiketten, skal du trykke Clear for at slå den fastsatte længde fra, ellers vil alle dine efterfølgende etiketter blive udskrevet med den fastsatte længde. Se udskrift Du har mulighed for at se teksten eller formatet på etiketten, før du udskriver den. En etiket med to linier vises som en etiket med en enkelt linie. Sådan får du vist udskriften 1. Tryk Extra. 2. Brug Ned-piletasten for at vælge Print Preview, og tryk derefter OK. 3. Brug piletasterne til at vælge Text eller Format. Hvis du vælger, vil teksten til etiketten køre hen over displayet. Hvis du vælger Format, vil det pågældende format blive vist kortvarigt. Justering af tekst Når du udskriver en etiket med fast længde, kan du vælge at placere teksten til venstre på etiketten, i midten eller til højre på etiketten. 31

8 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina 32 Sådan justeres teksten 1. Tryk Shift-Frame/Align. 2. Brug piletasterne til at vælge den ønskede placering, og tryk derefter OK. 3. Tryk Clear for at slå den faste længde fra. Tryk og hold afskæringsknappen nede Indsæt en blyant Justering af udskrivningskontrasten Du kan indstille udskrivningskontrasten for at finjustere udskriftskvaliteten på din etiket. Sådan indstilles kontrasten 1. Tryk Extra. 2. Brug piletasterne til at vælge Set Contrast, og tryk derefter OK. 3. Brug piletasterne til at vælge en af de fem kontrastindstillinger, og tryk derefter OK. Vedligeholdelse af maskinen Din LM150-maskine er fremstillet til at have en lang og problemfri levetid, og den kræver meget lidt vedligeholdelse. Rengøring af maskinen Rengør din LM150-maskine jævnligt, så den bliver ved med at fungere korrekt. Sådan rengøres knivbladet 1. Fjern tapekassetten. 2. Indsæt spidsen af en kuglepen eller blyant mellem det L-formede stykke og tapestyret. 3. Tryk og hold knivarmen nede for at få adgang til knivbladet. 4. Rens derefter begge sider af knivbladet med vat og sprit. 5. Slip knivarmen. Sådan rengøres printhovedet Aftør printhovedet med rengøringsudstyret, der findes i låget til taperummet. Figur 9 DYMO D1-tapekassetter Tilbehør Bredde: 6mm 9mm 12mm Længde: 7m 7m 7m Sort/klar Blå/klar Rød/klar Sort/hvid Blå/hvid Rød/hvid Sort/blå Sort/rød Sort/gul Sort/grøn Hvid/klar Hvid/sort Sort/sølv Sort/gul Sort/fluo grøn Sort/ fluo rød Nylon Fleksibel Perm. polyester DC Adapter

9 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina 33 Problemløsning Kik følgende løsningsmuligheder igennem, hvis du skulle få problemer med din LabelMANAGER 150. Problem/Besked Intet display Dårlig udskriftskvalitet Dårlig afskæring af tape Printing... Løsning Kontrollér at printeren er tændt. Udskift batterierne. Udskift batterierne. Kontrollér at tapekassetten sidder korrekt. Rens printhovedet. Udskift tapekassetten. Rens knivsbladede. Se vedligehold din printer Gør ingenting. Beskeden vil forsvinde, så snart udskrivningen er slut.! For mange linier Antallet af tilladte linier er overskredet. Ændrer antallet af liner eller skift til en større tape.! For mange karakterer Antallet af tilladte karakterer i hukommelsen er overskredet. Slet dele eller hele hukommelsen.! Isæt tapekassette Tapekassetten mangler eller er tom. Isæt ny tapekassette.! Batteriniveau lavt Batterierne er næsten opbrugte. Udskift batterierne eller tilslut DC adapter.! Tape fastklemt Motoren er stoppet grundet tape jam. Fjern fastklemt tape og udskift kassetten. Set Denne besked efterfølges af en information om Fast etiketlængde er valgt, men indholdet kræver min. længde for etiketten. Gør en af følgende ting: en længere etiket. Forøg den fast længde på etiketten eller Vælg en smallere font. Skulle du stadig have brug for hjælp, så kontakt DYMO Hotline. Du finder telefonnummeret i garantibogen eller på vores hjemmeside dymo.dk under support. 33

10 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina 42 Documentation Feedback At DYMO Corporation, we are constantly working to produce the highest quality documentation for our products. We welcome your feedback. Send us your comments or suggestions about our user guides or online help. Please include the following information with your feedback: Product name and version number Type of documentation: printed, PDF, or Online Help Topic title (for online Help) or page number (for printed or PDF manual) Brief description of content (for example, step-by-step instructions that are inaccurate, information that requires clarification, areas where more detail is needed, and so on) Your suggestions for how to correct or improve the documentation We also welcome your suggestions about additional topics you would like to see covered in the documentation. Send messages to: Please keep in mind that this address is only for documentation feedback. If you have a technical question, please contact Costumer Support. Återkoppling På DYMO försöker vi hela tiden uppdatera våra produkter och handböcker, vi välkomnar dina kommentarer. VV skriv ner följande information tillsmamans med dina synpunkter: Produkt och typ Typ av dokumentation som du har synpunkter på vilket avsnitt eller sida som synpunkten gäller information that, lätt beskrivning av var problemet finns Ditt förslag till åtgärd Gärna synpunkter på annat du skulle vilja ha i dokumnetationen. Skicka detta till: Observera att denna adress är bara för feedback på dokumentation, har du andra frågor vv kontakta vår kundsupport på Fornøyd med dokumentasjonen? Hos DYMO jobber vi iherdig for å utvikle den beste dokumentasjon for våre maskiner. Vi hører gjerne fra deg hvis du har kommentarer med hensyn til våre brukerveiledninger eller online hjelp. Sammen med dine synspunkter trenger vi: Produktnavn og versjonsnummer. Type dokumentasjon: trykt, PDF, eller Online Hjelp Tema (for Online Hjelp) eller sidenummer (for trykt eller PDF manual) Kort beskrivelse av innholdet ( trinn-for-trinn instruksjoner som er mangelfulle, informasjon som trenger avklaring, områder som kan trenge flere detaljer, osv) Dine forslag til korreksjoner eller forbedringer av dokumentasjonen. Vil vil også gjerne se dine forslag til områder som du synes bør være med i tillegg. 42

11 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina 43 Send til: NB: Denne adressen er bare for tilbakemelding på dokumentasjon. Har du et teknisk spørsmål, så ta kontakt med DYMO Call Center. Vi modtager gerne dine ideer Vi arbejder fortsat på at forbedre vores dokumentation omkring vores produkter. Vi vil derfor gerne modtage dine forslag til forbedringer. Send venligst dine forslag eller kommentarer til vores brugermanual, online hjælp eller andet. Venligst medsend følgende: Produkt og serienummer. Hvilken form for dokumentation gælder kommentaren (trykt, PDF, On-line Hjælp etc.). Emne eller sidenummer. Kort beskrivelse af indholdet (fx trin for trin instruktion som er forkert, information der ikke er klar, områder hvor der er behov for flere detaljer. Dine forslag til ændringer eller forbedringer. Vi modtager også gerne forslag til områder, som du mener bør indgå i dokumentationen. Send en til: Husk venligst at denne adresser kun kan anvendes til kommentarer omkring dokumentation. Hvis du behøver hjælp, så kontakt venligst Hotline. Palaute Me DYMOssa työskentelemme jatkuvasti pitääksemme yllä mahdollisimman korkeaa laatua. Otamme kiitollisina vastaan palautteesi. Lähetä meille kommenttisi tai ehdotuksesi käyttöohjeesta tai käyttäjätukemme toimivuudesta. Ole hyvä, ja liitä palautteeseesi seuraavat tiedot: Tuotteen nimi ja mallinumero Ohjeen muoto: tuloste, PDF vai puhelinneuvonta Aihe (puhelinneuvonta) tai sivun numero (tuloste tai PDF ohje) Lyhyt kuvaus sisällöstä (esim. vaiheittaiset ohjeet, jotka ovat epätarkkoja; tieto joka kaipaa selvennystä; alueet, joilta kaipaat lisätietoa jne.) Ehdotuksesi, miten ko. asiaa voisi parantaa Otamme mielellämme vastaan myös muita ehdotuksia, jotka mielestäsi selventäisivät käyttöohjetta. Lähetä viestisi osoitteeseen: Muista että tämä sähköpostiosoite on ainoastaan käyttöopastukseen liittyvää palautetta varten. Jos sinulla on kysymyksiä tai käyttöongelmia, ota yhteyttä Käyttäjätukeen. 43

12 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina 44 This product is CE marked in accordance with the EMC directive and the low voltage directive and is designed to conform with the following international standards: US Safety EN 60950, IEC 950, UL 1950 EMC emissions EN Class B, CIS PR22 Class B, FCC pt15 Sub pt B Class B EMC immunity EN , IEC801-2 & IEC801-3 EU Immunity EN (1997): Electromagnetic Compatibility (EMC) - Information Technology equipment, Immunity Characteristics Emissions EN (2001): Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 6: Generic Standards - Section 3 :Emission standard for residential, commercial and light industrial environments. Although unlikely, it is possible that abnormal behavior may result from electrostatic discharges. In such cases, should normal operation not resume, follow the relevant procedure as detailed in the trouble-shooting section: No response to keys. The user should avoid directly touching the thermal print head. Esselte is an ISO registered company. Plastic components of this printer have been marked to enable final disposal in a manner that is sensitive to the environment. Esselte BVBA Industriepark-Noord Sint-Niklaas 02/ DYMO Corporation. All Rights Reserved. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means or translated into another language without the prior written consent of DYMO Corporation. LabelMANAGER is a registered trademark of DYMO Corporation. DYMO is a registered trademark of Esselte Corporation. All other trademarks are the property of their respective holders.

Electronic Labelmaker. Elektronisk märkmaskin. Elektronisk Tekstmaskin. Elektronisk Tekstmaskine. Sähköinen tarrakirjoitin

Electronic Labelmaker. Elektronisk märkmaskin. Elektronisk Tekstmaskin. Elektronisk Tekstmaskine. Sähköinen tarrakirjoitin LM350 NEU.qxd 07-11-2003 15:19 Pagina 1 350 Electronic Labelmaker User Guide Elektronisk märkmaskin Handbok Elektronisk Tekstmaskin Brukerveiledning Elektronisk Tekstmaskine Brugsanvisning Sähköinen tarrakirjoitin

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Om DYMO LabelPOINT 150. Sådan kommer du i gang. Etiketkassetter. Strømforsyning. Registrering af garanti

Om DYMO LabelPOINT 150. Sådan kommer du i gang. Etiketkassetter. Strømforsyning. Registrering af garanti Om LabelPOINT 150 LabelPOINT 150 etiketteringsmaskine kan bruges til udskrivning af mange forskellige selvklæbende etiketter i mange forskellige formater og udformninger i høj kvalitet. Etiketteringsmaskinen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketteringsmaskine... 75 Sådan kommer du i gang... 75

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketteringsmaskine... 75 Sådan kommer du i gang... 75 72 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketteringsmaskine... 75 Produktregistrering...75 Sådan kommer du i gang... 75 Strømforsyning...75 Batterier...75 Tilslutning af den valgfrie strømforsyning...76 Isætning

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

DYMO DYMO. Strømforsyning

DYMO DYMO. Strømforsyning 1 1 Introduktion Med Dymo LabelPOINT 200 kan du lave en lang række selvklæbende kvalitetsetiketter på op til 90 tegn. Dymo LabelPOINT bruger 6mm, 9mm eller 12mm brede tapekassetter i en række forskellige

Læs mere

Om LabelPoint 350 etiketteringsmaskinen. Sådan kommer du i gang. Strømforsyning. Registrering af garanti. Genopladelige batterier.

Om LabelPoint 350 etiketteringsmaskinen. Sådan kommer du i gang. Strømforsyning. Registrering af garanti. Genopladelige batterier. Om LabelPoint 350 etiketteringsmaskinen LabelPOINT 350 kan bruges til udskrivning af mange forskellige selvklæbende etiketter i mange forskellige formater og udformninger i høj kvalitet. Etiketteringsmaskinen

Læs mere

Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk etiketteringsmaskine. LCD-display. USB-stik Netstik. Tape-udgang

Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk etiketteringsmaskine. LCD-display. USB-stik Netstik. Tape-udgang USB-stik Netstik LCD-display Tape-udgang wwwdymocom Typografi/Størrelse Font/Fast længde Ramme/Justering Symboler Tænd-sluk Knivblad Indstillinger Hukommelse Sprog Se inden udskrivning/ Indsæt Tab CAPS

Læs mere

Indhold Om din nye etiketmaskine... 61 Kom i gang... 61 Ibrugtagning af etiketmaskinen... 64 Overblik over etiketmaskinen... 65

Indhold Om din nye etiketmaskine... 61 Kom i gang... 61 Ibrugtagning af etiketmaskinen... 64 Overblik over etiketmaskinen... 65 Indhold Om din nye etiketmaskine... 61 Produktregistrering... 61 Kom i gang... 61 Om batterisættet... 61 Isætning af batterisættet... 62 Genopladning af batterisættet... 62 Isætning af tapekassetten...

Læs mere

Brugervejledning. LabelManager 420P

Brugervejledning. LabelManager 420P Brugervejledning LabelManager 420P 17 18 19 20 21 22 16 1 15 2 14 13 3 4, - + 5 % Shift 6 12 7 8 11 10 9 Figur 1 DYMO LabelManager 420P etiketmaskine 1 Udskriv 9 Specialtegn 17 Format 2 Eksempel 10 Mellemrumstast

Læs mere

Indhold Om din nye etiketmaskine Kom i gang Ibrugtagning af etiketmaskinen Overblik over etiketmaskinen... 65

Indhold Om din nye etiketmaskine Kom i gang Ibrugtagning af etiketmaskinen Overblik over etiketmaskinen... 65 Indhold Om din nye etiketmaskine... 61 Produktregistrering... 61 Kom i gang... 61 Om batterisættet... 61 Isætning af batterisættet... 62 Genopladning af batterisættet... 62 Isætning af tapekassetten...

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Professionelle etiketmaskiner til kontoret

Professionelle etiketmaskiner til kontoret Professionelle etiketmaskiner til kontoret Indhold Professionelle DYMO etiketmaskiner kan øge effektiviteten på kontoret. Du kan hurtigt og nemt navngive og identificere LabelManager 120P 4 Enkel etiketmaskine

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Industriel etiketmaskine

Industriel etiketmaskine WRAP FLAG 1 FLAG 2 FIXED TBLOCK VERT CAPS BFONT STYLE BOX ULINE BCODE PRINT CLEAR VERT BOX/UL CARD ID ALIGN ERASE BCODE LANG SAVE SAVE GRAPHIC 219 Industriel etiketmaskine Brugermanual www.dymo.dk 2 WRAP

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG

KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG Specialtrykkeriet Arco KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG Vi håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugerhåndbog. www.dymo.com

Brugerhåndbog. www.dymo.com www.dymo.com Brugerhåndbog Tapeudgang Baggrundslys LCD-display Tænd/sluk Afskæring/fremfør Udskriv/antal kopier Genvejstaster Stregkode Symbol Bibliotek Færdig/ESC Tilbage/ryd Navigationstast OK Størrelse/store

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Tips & Tricks nr. 92 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web

Tips & Tricks nr. 92 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 www.dxc.technology www.dxc.technology/ludus Tips & Tricks

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 3

Indholdsfortegnelse. Side 3 pocketloader Rev.1.0 2009 KEsolutions AS - all rights reserved Author: JS.10.02.2009 Indholdsfortegnelse Servicemenu... Side 5 Adgang... Side 5 Menuoversigt... Side 6 101: INDSÆT PÅ KORT... Side 6 102:

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Udskiftning af overførselsbæltet

Udskiftning af overførselsbæltet Printeren overvåger overførselsbæltets levetid. Når overførselsbæltet er opbrugt, viser printeren 80 Bælte opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte overførselsbæltet. Hvis du vil

Læs mere

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web Målet med dette Tips & Tricks er at beskrive, hvordan man laver PDF-formularer til brug i LUDUS Web. Læs

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller INDHOLD BESKRIVELSE... 4 KOM I GANG... 6 Strøm... 6 Forstærker forbindelse... 6 Afspilning af plade... 6 USB/SD afspilning og optagelse... 7 VEDLIGEHOLDELSE... 9 Skift tonearm

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Log på som

Læs mere

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 DA Brugervejledning e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110 FAQ IJ80/110 Display IJ80/110 1. Skift af farvepatron og tank (tank kun i IJ110) samt isætning af labels. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. HUSK! Fjern beskyttelsestapen

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD209CX

Betjeningstillæg C-HD209CX Betjeningstillæg C-HD209CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Words and Sentences Træn engelsk! LäraMera Program AB og Leripa AB Kristina Grundström Erik Truedsson

Words and Sentences Træn engelsk! LäraMera Program AB og Leripa AB Kristina Grundström Erik Truedsson Words and Sentences Træn engelsk! LäraMera Program AB og Leripa AB Grafik Kristina Grundström Musik Erik Truedsson Stemme Helen Melhuish 1 INDHOLDSFORTEGNELSE WORDS AND SENTENCES 1 Words and Sentences

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere