Electronic Labelmaker. Elektronisk Märkmaskin. Elektronisk Tekstmaskin. Elektronisk Etiketmaskine. Elektroninen Tarrakirjoitin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Electronic Labelmaker. Elektronisk Märkmaskin. Elektronisk Tekstmaskin. Elektronisk Etiketmaskine. Elektroninen Tarrakirjoitin"

Transkript

1 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina Electronic Labelmaker User Guide Elektronisk Märkmaskin Bruksanvisning Elektronisk Tekstmaskin Brukerveiledning Elektronisk Etiketmaskine Brugermanual Elektroninen Tarrakirjoitin Käyttöohjeet Page 3 Sida 11 Side 18 Sida 27 Sivu 35

2 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina 26 Stik til adapter Connector Tapeudgang LCD-display Afskæringsknap On/Off-tast Style-tast Ramme/Juster-tast Font/Fixed Længde-tast Extra-tast Nummeriske tegn Alfabetiske tegn Print-tast Navigationstaster med OK-tast Fortryd-tast Tilbagetast/ Ny Etiket-tast Retur/OK-tast CAPS-tast Symbol-tast 150 Mellemrumstangent Shift-taster Figur 1 LabelMANAGER 150 elektronisk etiketmaskine 26

3 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina 27 Om din nye DYMO LabelMANAGER 150 Med LabelMANAGER 150 (LM150)-maskinen kan du lave en lang række forskellige selvklæbende etiketter i høj kvalitet. Du har mulighed for at udskrive dine etiketter i mange forskellige størrelser og skrifttyper. LM150-maskinen bruger DYMO D1- tapekasetter i bredderne 6mm, 9 mm eller 12 mm. Disse tapekassetter fås i et stort udvalg af farver. Se vedrørende information omkring køb af tape og tilbehør til din LM150-maskine. Garantiregistrering Udfyld venligst garantiregistreringskortet og returner det til den relevante kundeserviceadresse inden syv dage. Se Garantihæftet for yderligere information. Kom i gang Følg instruktionerne i dette afsnit, og udskriv din første etiket. Isætning af batterier LM150-maskinen bruger fem AA-batterier. Sådan sættes batterierne i maskinen 1. Tryk på batterirummes klap for at åbne lågen til batterirummet. Se figur Sæt batterierne i maskinen, så de passer med polangivelserne (+ og ). 3. Luk lågen til batterirummet. Fjern batterierne, hvis maskinen ikke skal bruges gennem længere tid. Tilslutning af adapteren Når adapteren sluttes til LM150-maskinen, stoppes strømtilførslen fra batterierne. Sådan tilsluttes adapteren 1. Tilslut adapteren til stikket øverst på maskinens venstre side. 2. Tilslut derefter adapteren til en stikkontakt. Tag adapterstikket ud af LM150-maskinen, før strømforsyningen fra stikkontakten stoppes, ellers vil de seneste indstillinger i hukommelsen gå tabt. Isætning af tapekassette Sådan sættes tapekassetten i maskinen 1. Tryk på låsen, og åbn lågen til kassetterummet. Fjern kartonen DK Kassette knap Figur 3 Figur 2 Første gang du bruger maskinen, skal du fjerne beskyttelsespappet mellem printhovedet og rullen. Se figur 3. 27

4 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina Indstil kassettesporet til den størrelse tapekassette, du indsætter i maskinen. Se figur 3. Hakket i kassetten passer hen over sporet, når indstillingen er korrekt. 3. Sørg for at tape og farvebånd er strammet op i kassetten, og at tapen passerer korrekt gennem tapestyret. Om nødvendigt drejes spolen med uret for at stramme farvebåndet. 4. Isæt tape og farvebånd positioneret som vist mellem printhovedet og rullen. CLICK! Figur 4 Printhoved 5. Tryk hårdt, indtil kassetten glider på plads med et klik. Undersøg om tape og farvebånd sidder korrekt. 6. Luk lågen til kassetterummet. Indstillinger Valg af sprog Du kan vælge imellem flere forskellige sprogopsætninger. Vælg sprog 1. Tryk på ON/OFF-knappen. 2. Tryk Extra. 3. Brug piletasterne til indtil du finder select language. Tryk OK. 4. Brug piletasterne til at løbe igennem de forskellige sprog. Tryk OK, når det sprog du ønsker står i displayet. Vælg tommer eller centimeter Du kan vælge imellem tommer og centimeter. Indstilling af måleenhed 1. Tryk Extra. 2. Brug piletasterne indtil du finder Select Units og tryk OK. 3. Brug piletasterne til at vælge imellem inches eller cm. Tryk OK. Du er nu klar til at udskrive din første etiket! Udskriv din første etiket Sådan udskrives din første etiket 1. Tryk på ON/OFF-knappen. 2. Indskriv teksten til en simpel etiket. 3. Tryk på Print-tasten for at udskrive etiketten. 4. Tryk på afskærings-knappen, og fjern derefter etiketten fra printeren. Tillykke! Du har udskrevet din første etiket. Læs videre i denne manual, og lær mere om de forskellige muligheder, der findes i LM150- maskinen for at ændre skriftstørrelse, skrifttype og formatering. Lær din maskine at kende De følgende afsnit beskriver detaljeret hver enkelt funktion. Gør dig bekendt med placeringen af funktionen og funktionstasterne på din LM150-maskine. Se DYMO LabelMANAGER 150. Displayet LM150-maskinens LCD-display viser typisk en række på 13 tegn. Men du kan indtaste op til 99 tegn og mellemrum. Displayet svarer til et vindue, som kører hen over teksten. (Se figur 5). Antallet af viste tegn i displayet kan variere på grund af proportionale mellemrum. 28

5 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina 29 The quick brown fox jumps over the lazy dog. Figur 5 Herudover vises funktionsindikatorer i displayet, der angiver, hvilke funktioner, der er valgt. Se figur 6. Fixed Length # of Copies CAPS mode Font Style Underline/ Align/ Scrollbar Box Justify Figur 6 On/Off På On/Off-knappen tændes og slukkes for maskinen. Hvis der ikke tastes nogen tegn, slukker maskinen automatisk efter to minutter. Den sidst udskrevne etiket gemmes i hukommelsen og vises i displayet, når maskinen tændes igen. De sidst valgte indstillinger genskabes også. Små og store bogstaver Med CAPS-tasten skifter man mellem store og små bogstaver. Når CAPS-tasten er aktiveret, vil CAPS-indikatoren fremkomme i displayet, og alle bogstaver, der tastes, vil blive skrevet med stort. Når der trykkes på CAPS-tasten igen, vil alle bogstaver, der tastes, blive skrevet med småt. Shift Når Shift-tasten trykkes ned samtidig med, at der tastes en bogstavtast, vil bogstavet blive skrevet med stort. Når Shift-tasten bruges sammen med et tal eller en funktionstast, vælges den anden funktion, der er vist på tasten. For eksempel, når der trykkes på Backspace-tasten, vil tegnet til venstre for cursoren blive slettet; men når Shift-Backspace-tasterne holdes nede samtidig, vil hele teksten blive slettet, og displayet er klar til, at du kan indskrive en ny etiket. Mellemrumstangent Med Mellemrumstangenten indsættes en eller flere mellemrum i teksten. Backspace Backspace fjerner tegnet til venstre for cursoren. Shift-Backspace fjerner hele etiketteksten og formateringen. Cancel Når der tastes Cancel, forlader man en menu uden at have foretaget et valg, eller man fortryder en handling. Navigationstaster Du kan redigere din etiket ved hjælp af Venstre- og Højre-piletasterne. Du kan navigere gennem de forskellige valg i menuerne ved hjælp af Op- og Ned-piletasterne. Derefter tastes OK for at vælge det pågældende. Formatering af etiketter Der findes en række forskellige formateringsmuligheder, der vil ændre udseendet på dine etiketter. LM150 husker den sidste indstilling af format. Det betyder, at hver gang du går ind i de følgende formatvalg, vil den automatisk foreslå det format, som du anvendte sidst. Ændring af skrifttype Du har mulighed for at anvende tre forskellige skrifttyper til dine etiketter: Smal, Normal og Bred. Sådan indstilles skrifttypen 1. Tryk på Font/Length-tasten. 2. Brug piletasterne til at rykke til den ønskede skriftstørrelse, og tryk derefter OK. 29

6 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina 30 Typografi Du kan vælge mellem seks forskellige typografier til din tekst: Kursiv Outline Skygge v e Fed Du kan kun anvende én typografi af gangen. En typografi kan anvendes på alle alfanumeriske tegn og de fleste symboler. Sådan tilføjes typografi 1. Tryk på Style-tasten. 2. Brug piletasterne til at rykke til den ønske typografi, og tryk derefter OK. Spejlvendt i c a r t l Sådan laver du etiketter med to linier 1. Indskriv teksten til første linie, og tast Retur. Et tegn vises i slutningen af den første linie i displayet, men vil ikke blive udskrevet på etiketten. 2. Indskriv teksten til anden linie. Tryk Print. Brug af symboler og specielle tegn Din LM150-maskine kan tilføje symboler og andre specielle tegn til dine etiketter. Tilføjelse af symboler Din LM150-maskine understøtter det udvidede tegnsæt som vist i figur 8. Indramning af tekst Du kan yderligere fremhæve tekst ved at vælge at indsætte en ramme rundt om teksten eller ved at tilføje en understregning. En etikettekst kan understreges eller indrammes i en kasse, men man kan ikke vælge understregning og indramning samtidig. Du kan se de tilgængelige fonte i figur 7. Figur 7 Sådan vælges rammer 1. Tryk på Frame/Align-tasten. 2. Brug piletasterne til at rykke frem til den ønskede ramme, og tast derefter OK. On two-line labels, both lines are underlined. However, both lines are enclosed in a single box for the box styles. Etiketter med to linier Du har mulighed for at lave etiketter med to linier, hvor du bruger 9mm eller 12 mm tape. På 6mm-tape kan der kun skrives en linie. Figure 8 Sådan tilføjes symboler 1. Tryk Symbol. Den første række af symboler fremkommer i displayet.. 2. Brug piletasterne til at rykke til det ønskede symbol. Når cursoren når til slutningen af den første linie, skal du fortsætte med at rykke til højre, hvorefter den næste linie af symboler fremkommer. Du kan også trykke 30

7 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina 31 på det bogstav, der svarer til den ønskede række af symboler for at hoppe til den ønskede række. 3. Når du har fundet det ønskede symbol, tast OK for at tilføje symbolet til din etikettekst. Tilføjelse af internationale tegn Din LM150-maskine understøtter det udvidede latinske tegnsæt, ved brug af RACE-teknologi på samme måde som på en mobiltelefon; hvis du trykker på et bogstav gentagne gange umiddelbart efter hinanden, fremkommer forskellige variationer af det pågældende bogstav. Fx hvis du gentagne gange trykker på bogstavet a, vil følgende variationer over bogstavet a fremkomme: a à á â ã ä å. Rækkefølgen af tegnene afhænger af det valgte sprog. Udskrivningsmuligheder Du kan udskrive flere kopier af den samme etiket, udskrive etiketter med fastsat længde, redigere tekstformat og justere udskrivningskontrasten. Udskrivning af flere kopier Du kan udskrive op til 16 kopier af en etiket i én arbejdsgang. Når du udskriver flere kopier, vil der blive udskrevet en stiplet line mellem hver etiket til at klippe efter. Sådan udskrives flere kopier af etiketten 1. Tryk Extra, og brug derefter piletasterne til at vælge Set # Copies. 2. Tryk på Op-pilen for at øge antallet af kopier, der skal udskrives. 3. Tryk på Ned-pilen for at reducere antallet af kopier, der begynder ved Tryk OK. 5. Tryk Print for at starte udskrivningen. Indstilling af fast længde på etiketterne Normalt bestemmes etikettens længde ud fra længden på den tekst, der skrives på etiketten. Du kan dog til et bestemt formål have brug for en etiket med en fast længde uanset længden på teksten. Det er muligt at fastsætte længden på en etiket til mellem 40 mm og 400 mm i intervaller af 2 mm ad gangen. Maskinen er som udgangspunkt indstillet til en fast etiketlængde på 40 mm. Enhver ændring, du foretager i den fastsatte længde, vil gælde, indtil du ændrer længden igen. Sådan fastsættes etiketlængden 1. Tryk Shift-Font/Fixed Length. 2. Brug piletasterne til at finde ON og tryk OK. 2. Tryk på Op-pilen for at øge længden. 3. Tryk på Ned-pilen for at reducere længden. 4. Tryk OK for at indstille den fastsatte længde. 5. Når du har udskrevet etiketten, skal du trykke Clear for at slå den fastsatte længde fra, ellers vil alle dine efterfølgende etiketter blive udskrevet med den fastsatte længde. Se udskrift Du har mulighed for at se teksten eller formatet på etiketten, før du udskriver den. En etiket med to linier vises som en etiket med en enkelt linie. Sådan får du vist udskriften 1. Tryk Extra. 2. Brug Ned-piletasten for at vælge Print Preview, og tryk derefter OK. 3. Brug piletasterne til at vælge Text eller Format. Hvis du vælger, vil teksten til etiketten køre hen over displayet. Hvis du vælger Format, vil det pågældende format blive vist kortvarigt. Justering af tekst Når du udskriver en etiket med fast længde, kan du vælge at placere teksten til venstre på etiketten, i midten eller til højre på etiketten. 31

8 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina 32 Sådan justeres teksten 1. Tryk Shift-Frame/Align. 2. Brug piletasterne til at vælge den ønskede placering, og tryk derefter OK. 3. Tryk Clear for at slå den faste længde fra. Tryk og hold afskæringsknappen nede Indsæt en blyant Justering af udskrivningskontrasten Du kan indstille udskrivningskontrasten for at finjustere udskriftskvaliteten på din etiket. Sådan indstilles kontrasten 1. Tryk Extra. 2. Brug piletasterne til at vælge Set Contrast, og tryk derefter OK. 3. Brug piletasterne til at vælge en af de fem kontrastindstillinger, og tryk derefter OK. Vedligeholdelse af maskinen Din LM150-maskine er fremstillet til at have en lang og problemfri levetid, og den kræver meget lidt vedligeholdelse. Rengøring af maskinen Rengør din LM150-maskine jævnligt, så den bliver ved med at fungere korrekt. Sådan rengøres knivbladet 1. Fjern tapekassetten. 2. Indsæt spidsen af en kuglepen eller blyant mellem det L-formede stykke og tapestyret. 3. Tryk og hold knivarmen nede for at få adgang til knivbladet. 4. Rens derefter begge sider af knivbladet med vat og sprit. 5. Slip knivarmen. Sådan rengøres printhovedet Aftør printhovedet med rengøringsudstyret, der findes i låget til taperummet. Figur 9 DYMO D1-tapekassetter Tilbehør Bredde: 6mm 9mm 12mm Længde: 7m 7m 7m Sort/klar Blå/klar Rød/klar Sort/hvid Blå/hvid Rød/hvid Sort/blå Sort/rød Sort/gul Sort/grøn Hvid/klar Hvid/sort Sort/sølv Sort/gul Sort/fluo grøn Sort/ fluo rød Nylon Fleksibel Perm. polyester DC Adapter

9 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina 33 Problemløsning Kik følgende løsningsmuligheder igennem, hvis du skulle få problemer med din LabelMANAGER 150. Problem/Besked Intet display Dårlig udskriftskvalitet Dårlig afskæring af tape Printing... Løsning Kontrollér at printeren er tændt. Udskift batterierne. Udskift batterierne. Kontrollér at tapekassetten sidder korrekt. Rens printhovedet. Udskift tapekassetten. Rens knivsbladede. Se vedligehold din printer Gør ingenting. Beskeden vil forsvinde, så snart udskrivningen er slut.! For mange linier Antallet af tilladte linier er overskredet. Ændrer antallet af liner eller skift til en større tape.! For mange karakterer Antallet af tilladte karakterer i hukommelsen er overskredet. Slet dele eller hele hukommelsen.! Isæt tapekassette Tapekassetten mangler eller er tom. Isæt ny tapekassette.! Batteriniveau lavt Batterierne er næsten opbrugte. Udskift batterierne eller tilslut DC adapter.! Tape fastklemt Motoren er stoppet grundet tape jam. Fjern fastklemt tape og udskift kassetten. Set Denne besked efterfølges af en information om Fast etiketlængde er valgt, men indholdet kræver min. længde for etiketten. Gør en af følgende ting: en længere etiket. Forøg den fast længde på etiketten eller Vælg en smallere font. Skulle du stadig have brug for hjælp, så kontakt DYMO Hotline. Du finder telefonnummeret i garantibogen eller på vores hjemmeside dymo.dk under support. 33

10 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina 42 Documentation Feedback At DYMO Corporation, we are constantly working to produce the highest quality documentation for our products. We welcome your feedback. Send us your comments or suggestions about our user guides or online help. Please include the following information with your feedback: Product name and version number Type of documentation: printed, PDF, or Online Help Topic title (for online Help) or page number (for printed or PDF manual) Brief description of content (for example, step-by-step instructions that are inaccurate, information that requires clarification, areas where more detail is needed, and so on) Your suggestions for how to correct or improve the documentation We also welcome your suggestions about additional topics you would like to see covered in the documentation. Send messages to: Please keep in mind that this address is only for documentation feedback. If you have a technical question, please contact Costumer Support. Återkoppling På DYMO försöker vi hela tiden uppdatera våra produkter och handböcker, vi välkomnar dina kommentarer. VV skriv ner följande information tillsmamans med dina synpunkter: Produkt och typ Typ av dokumentation som du har synpunkter på vilket avsnitt eller sida som synpunkten gäller information that, lätt beskrivning av var problemet finns Ditt förslag till åtgärd Gärna synpunkter på annat du skulle vilja ha i dokumnetationen. Skicka detta till: Observera att denna adress är bara för feedback på dokumentation, har du andra frågor vv kontakta vår kundsupport på Fornøyd med dokumentasjonen? Hos DYMO jobber vi iherdig for å utvikle den beste dokumentasjon for våre maskiner. Vi hører gjerne fra deg hvis du har kommentarer med hensyn til våre brukerveiledninger eller online hjelp. Sammen med dine synspunkter trenger vi: Produktnavn og versjonsnummer. Type dokumentasjon: trykt, PDF, eller Online Hjelp Tema (for Online Hjelp) eller sidenummer (for trykt eller PDF manual) Kort beskrivelse av innholdet ( trinn-for-trinn instruksjoner som er mangelfulle, informasjon som trenger avklaring, områder som kan trenge flere detaljer, osv) Dine forslag til korreksjoner eller forbedringer av dokumentasjonen. Vil vil også gjerne se dine forslag til områder som du synes bør være med i tillegg. 42

11 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina 43 Send til: NB: Denne adressen er bare for tilbakemelding på dokumentasjon. Har du et teknisk spørsmål, så ta kontakt med DYMO Call Center. Vi modtager gerne dine ideer Vi arbejder fortsat på at forbedre vores dokumentation omkring vores produkter. Vi vil derfor gerne modtage dine forslag til forbedringer. Send venligst dine forslag eller kommentarer til vores brugermanual, online hjælp eller andet. Venligst medsend følgende: Produkt og serienummer. Hvilken form for dokumentation gælder kommentaren (trykt, PDF, On-line Hjælp etc.). Emne eller sidenummer. Kort beskrivelse af indholdet (fx trin for trin instruktion som er forkert, information der ikke er klar, områder hvor der er behov for flere detaljer. Dine forslag til ændringer eller forbedringer. Vi modtager også gerne forslag til områder, som du mener bør indgå i dokumentationen. Send en til: Husk venligst at denne adresser kun kan anvendes til kommentarer omkring dokumentation. Hvis du behøver hjælp, så kontakt venligst Hotline. Palaute Me DYMOssa työskentelemme jatkuvasti pitääksemme yllä mahdollisimman korkeaa laatua. Otamme kiitollisina vastaan palautteesi. Lähetä meille kommenttisi tai ehdotuksesi käyttöohjeesta tai käyttäjätukemme toimivuudesta. Ole hyvä, ja liitä palautteeseesi seuraavat tiedot: Tuotteen nimi ja mallinumero Ohjeen muoto: tuloste, PDF vai puhelinneuvonta Aihe (puhelinneuvonta) tai sivun numero (tuloste tai PDF ohje) Lyhyt kuvaus sisällöstä (esim. vaiheittaiset ohjeet, jotka ovat epätarkkoja; tieto joka kaipaa selvennystä; alueet, joilta kaipaat lisätietoa jne.) Ehdotuksesi, miten ko. asiaa voisi parantaa Otamme mielellämme vastaan myös muita ehdotuksia, jotka mielestäsi selventäisivät käyttöohjetta. Lähetä viestisi osoitteeseen: Muista että tämä sähköpostiosoite on ainoastaan käyttöopastukseen liittyvää palautetta varten. Jos sinulla on kysymyksiä tai käyttöongelmia, ota yhteyttä Käyttäjätukeen. 43

12 LM150 NEUdef.qxd :18 Pagina 44 This product is CE marked in accordance with the EMC directive and the low voltage directive and is designed to conform with the following international standards: US Safety EN 60950, IEC 950, UL 1950 EMC emissions EN Class B, CIS PR22 Class B, FCC pt15 Sub pt B Class B EMC immunity EN , IEC801-2 & IEC801-3 EU Immunity EN (1997): Electromagnetic Compatibility (EMC) - Information Technology equipment, Immunity Characteristics Emissions EN (2001): Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 6: Generic Standards - Section 3 :Emission standard for residential, commercial and light industrial environments. Although unlikely, it is possible that abnormal behavior may result from electrostatic discharges. In such cases, should normal operation not resume, follow the relevant procedure as detailed in the trouble-shooting section: No response to keys. The user should avoid directly touching the thermal print head. Esselte is an ISO registered company. Plastic components of this printer have been marked to enable final disposal in a manner that is sensitive to the environment. Esselte BVBA Industriepark-Noord Sint-Niklaas 02/ DYMO Corporation. All Rights Reserved. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means or translated into another language without the prior written consent of DYMO Corporation. LabelMANAGER is a registered trademark of DYMO Corporation. DYMO is a registered trademark of Esselte Corporation. All other trademarks are the property of their respective holders.

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

DYMO DYMO. Strømforsyning

DYMO DYMO. Strømforsyning 1 1 Introduktion Med Dymo LabelPOINT 200 kan du lave en lang række selvklæbende kvalitetsetiketter på op til 90 tegn. Dymo LabelPOINT bruger 6mm, 9mm eller 12mm brede tapekassetter i en række forskellige

Læs mere

Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk etiketteringsmaskine. LCD-display. USB-stik Netstik. Tape-udgang

Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk etiketteringsmaskine. LCD-display. USB-stik Netstik. Tape-udgang USB-stik Netstik LCD-display Tape-udgang wwwdymocom Typografi/Størrelse Font/Fast længde Ramme/Justering Symboler Tænd-sluk Knivblad Indstillinger Hukommelse Sprog Se inden udskrivning/ Indsæt Tab CAPS

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Find din LabelManager etiketmaskine og få arbejdet fra hånden

Find din LabelManager etiketmaskine og få arbejdet fra hånden Find din etiketmaskine og få arbejdet fra hånden Uanset om du bruger få eller mange etiketter, har vi etiketmaskinen til dig Vælg den etiketmaskine, der passer til dig og oplev, hvor nemt og hurtigt det

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Indhold. Introduktion...1. Oprettelse af etiketter...11. Service og support...33

Indhold. Introduktion...1. Oprettelse af etiketter...11. Service og support...33 Indhold Introduktion...1 Installation af LabelMANAGER PC... 1 Registrering af softwaren... 1 Vinduet LabelMANAGER PC... 3 Bestilling af tapekassetter... 9 Hjælp til programmet... 10 Oprettelse af etiketter...11

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN Brugervejledning til elektroniske hyldeforkanter med RealPrice og SVANEN EG forbeholder sig ret til ændringer

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c SDC85A (0-08) Pitney Bowes Limited, 2008 Printet i England *SDC85A* DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c Oversigt, vælge en værdi Lær din DM300c/DM400c

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave.

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave. Niels Erik Wille Universitetslektor (emeritus), cand.mag. Kurset Ret&Rigtigt F10 Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer:, og Perfect. Foreløbig udgave. Kapitæler / Small caps Kapitæler

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING Ver. 1.7 Marts 2015 INDHOLD 1 SHIPPPING MANAGER...3 1.1 Status på forsendelser... 3 2 FORSENDELSER... 4 2.1 Opret en ny forsendelse... 4 2.2 Forsendelser uden for EU (Internationale

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict250eg

Installationsvejledning til Countertop ict250eg Installationsvejledning til Countertop ict250eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0126 1. Indledning

Læs mere

Avaya IPO Operator Express v. 1.0 Brugermanual

Avaya IPO Operator Express v. 1.0 Brugermanual Avaya IPO Operator Express v. 1.0 Brugermanual COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but not

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere