Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr"

Transkript

1

2 Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr Dette hæfte er en introduktion til foderplanlægning i DLBR NorFor Foderplan, Ungdyr. Med DLBR NorFor får du det optimale værktøj til fodervurdering og en effektiv beregning af næringsstofomsætning og udnyttelse. Vejledningen beskriver kun, hvor der er forskelle i DLBR NorFor mellem malkekøer og ungdyr. Funktionaliteterne der er nævnt på side 12 i denne vejledning, beskrives nærmere i NorFor vejledningen til Malkekøer fra side 23 og frem. NorFor tager hensyn til samspillet mellem dyr og foderration. Foderværdien er afhængig af foderrationens sammensætning, og af hvor meget dyret æder. Det betyder, at næringsstoffernes indbyrdes påvirkning får stor betydning, mens foderværdien af det enkelte fodermiddel får mindre betydning. I hæftet er der eksempler på skærmbillederne i programmet, hvor de forskellige funktioner er forklaret med nummererede henvisninger til teksten. Udgivet September 2009 Redaktør Tryk Dansk Landbrugsrådgivning Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Udgiver Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, KvægIT, Support Se eller ring på Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af denne publikation. 2

3 Indholdsfortegnelse Installering og opstart af DLBR NorFor... 5 Indgangsbillede... 7 Opret en foderplan... 8 Kvier... 9 Redigér foderplan... 9 Tyre Redigér foderplan Stude Redigér foderplan

4

5 Installering og opstart af DLBR NorFor Installering og opstart af DLBR NorFor Første gang du skal bruge DLBR NorFor, skal det først installeres på din pc. DLBR NorFor installeres via dette link: Du vælger enten Installer online version her eller Installer online & offline version her. Sidstnævnte installeres, hvis du ønsker at bruge DLBR Nor- For uden adgang til internettet. Når DLBR NorFor er installeret på din pc, vælger du Start DLBR NorFor her. DLBR NorFor kan også startes via: Start Alle programmer Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Kvægpakken. 5

6 Installering og opstart af DLBR NorFor Der fremkommer et loginbillede hvor du skal angive brugernavn og adgangskode: Ved problemer med installering af DLBR NorFor, kan du henvende dig til Hotline i Dansk Kvæg på tlf.:

7 Indgangsbillede Indgangsbillede Skærmbillede 1 viser indgangsbilledet til DLBR NorFor Foderplan. I venstre side af vinduet finder du navigationsområdet (1), der giver adgang til de forskellige moduler i DLBR NorFor Foderplan: Foderplaner, hvor du opretter og redigerer foderplaner Foderkontrol, hvor du opretter og redigerer foderkontroller Fodermidler, hvor du opretter fodermidler i besætningsfodermiddeltabellen og redigerer fodermidler Foderanalyser, hvor du overfører foderanalyser fra analysefirma til besætningens fodermiddeltabel Skærmbillede 1: Indgangsbillede til DLBR NorFor Foderplan Navigationsområdet indeholder også genveje til funktionaliteten i menuerne for det pågældende modul (2). Hvis der tidligere er oprettet foderplaner i besætningen, vises de i hovedvinduet (3). 7

8 Opret en foderplan Opret en foderplan Du opretter en ny foderplan ved at klikke på knappen Ny (se Skærmbillede 1, nederst). Så kommer boksen, vist i Skærmbillede 2, frem. Her kan du: 1. Give foderplanen et passende navn 2. Vælge dyretype (proceduren for Malkekøer forklares i en separat vejledning) 3. Angive i hvilken periode foderplanen skal gælde. Perioden vælges via kalenderen, ved at klikke på pilene ved henholdsvis start- og slutdato. 4. Klik OK Skærmbillede 2: Oprettelse af en foderplan Når foderplanen er oprettet vælger man OK og skærmbillede 3 vises. Her kan du vælge forskellige faner. Fanernes indhold varierer, afhængig af om der er valgt at lave en foderplan til Kvier, Tyre eller Stude. 8

9 Kvier Kvier Redigér foderplan Fanebladet Dyre og Grundoplysninger Skærmbillede 3: Fanebladet Dyre og grundoplysninger, Kvier Her kan du: 1. Vælge om dyrefordelingen skal tastes manuelt eller om du vil bruge oplysninger fra Kvægdatabasen. 2. Redigere grundoplysningerne: Race (der kan vælges Tung DRH, Jersey, Tung RDM og Tung SDM- DH) Kælvningsvægt. Du kan enten taste vægten eller bruge pilene. Kælvningsalder i hele måneder. Du kan enten taste eller bruge pilene. Start forberedelse kælvekvie (0-10 uger). Dit valg bestemmer slutvægt og alder i den sidste fodergruppe under opdrætsperiode. Slut småkalveperiode (6-14 uger). Dit valg bestemmer startalder og vægt i den første fodergruppe under opdrætsperiode. 9

10 Kvier 3. Til kvier er det muligt at opdele i 1, 2, 3, 4 eller 10 fodergrupper 4. Vægtintervallet i fodergrupperne kan redigeres. Der tastes i Vægt fra i den efterfølgende fodergruppe. 5. Den daglige tilvækst kan redigeres for hver fodergruppe. Tilvæksten i den sidste fodergruppe beregnes, som en konsekvens af vægt ved kælvning, alder ved kælvning og den indtastede daglige tilvækst i de øvrige fodergrupper. 6. Kviekalve er med under Kvier. Der kan vælges op til 8 fodergrupper til kalve og Alder fra kan redigeres ved at taste i Alder fra i den efterfølgende fodergruppe. 7. Ændre grundoplysningerne tilbage til standard. Den viste opsætning er standardopsætningen. Fanebladet Generelt Skærmbillede 4: Fanebladet Generelt 10

11 Kvier På fanebladet Generelt kan du give foderplanen et navn eller ændre navnet, hvis du har kopieret en eksisterende foderplan. Du kan også skrive kommentarer (de kommer ikke med på udskrifter), angive periode og se, hvornår foderplanen er oprettet og evt. ajourført, samt hvem der har gjort det. Hvis du sætter et flueben i Anvendt, kan foderplanen overføres til en Foderkontrol. Fanebladet Fodring Afhængig af antallet af fodergrupper, der er valgt under Dyre og Grundoplysninger, ser fodringsbilledet forskelligt ud. Nedenstående viser skærmbilledet, når der er valgt standard for kvier, og kalvene er tilvalgt Skærmbillede 5: Fanebladet Fodring Øverst (1) er de forskellige fodergrupper; Kvier: kg, kg og kg, samt kalve: 0-2 uger, 2-4 uger, 4-6 uger og 6-8 uger. Fodermidlerne, der indgår i foderrationen for hver fodergruppe (i kg tørstof), er vist under fodergrupperne (2). Under hver fodergruppe er rationsparametrene vist for fodergruppen (3). Bemærk: Til småkalve kan der ikke optimeres en foderplan, der kan konsekvensberegnes. Ved småkalve er en del af rationsparametrene NaN 11

12 Kvier (Not a Number). Det skyldes, at ved småkalve konsekvensberegnes rationsparametrene ud fra fodermidlernes standardværdi og ikke gennem NorFors fordøjelsesmodel. Alle øvrige funktionaliteter, herunder tilvalg af fodermidler, redigering af fodermidler, tilvalg af rationsparametre, oprettelse af blanding, samt udskrifter foregår som beskrevet i vejledningen Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer, s

13 Tyre Tyre Redigér foderplan Her omtales kun fanen Dyre og Grundoplysninger, idet Generel- og Fodringsfanerne er identiske med forklaringen under afsnittet om Kvier. Dyre og Grundoplysninger Skærmbillede 6: Dyre og Grundoplysninger, Tyre Her kan du: 1. Vælge om dyrefordelingen skal tastes manuelt eller om du vil bruge oplysninger fra Kvægdatabasen. 2. Vælge produktionsform. Enten Ungtyre eller Slagtekalve Ved produktionsform Ungtyre er slagtevægten som standard 450 kg, mens slagtealderen er 12 måneder. Ved produktionsform Slagtekalve er slagtevægten som standard sat til 400 kg, mens slagtealderen er 10 måneder. 13

14 Tyre 3. Redigere grundoplysningerne: Race (der kan vælges Tung, DRH, Jersey, Tung RDM og Tung SDM-DH) Slagtevægt. Du kan enten taste vægten eller bruge pilene Slagtealder i hele måneder. Du kan enten taste eller bruge pilene Slut småkalveperiode (6-14 uger). Dit valg bestemmer start alder og vægt i den første fodergruppe under slagtekalveperiode. 4. Opdeling i fodergrupper: Ungtyre kan opdeles i 1, 2, 3 og 7 fodergrupper Slagtekalve kan opdeles i 1, 2, 3 og 6 fodergrupper 5. Vægtintervallet i fodergrupperne kan redigeres. Der tastes i Vægt i den efterfølgende fodergruppe. 6. Den daglige tilvækst kan redigeres for hver fodergruppe. Tilvæksten i den sidste fodergruppe, beregnes som en konsekvens af slagtevægt, slagtealder og den indtastede daglige tilvækst i de øvrige fodergrupper. 7. Tyrekalve er med under Tyre. Der kan vælges op til 8 fodergrupper til kalve og Alder fra kan redigeres ved at taste i Alder fra i den efterfølgende fodergruppe. Til kalve kan der ikke optimeres en foderplan, der kan kun konsekvensberegnes. 8. Ændre grundoplysningerne tilbage til standard. Den viste opsætning er standardopsætningen. Sæt flueben i de fodergrupper, du vil lave foderplan til. 14

15 Stude Stude Redigér foderplan Dyre og Grundoplysninger Her omtales kun fanen Dyre og Grundoplysninger, idet Generel- og Fodringsfanerne er identiske med forklaringen under afsnittet om Kvier Skærmbillede 7: Dyre og Grundoplysninger, Stude Her kan du: 1. Vælge om dyrefordelingen skal tastes manuelt, eller om du vil bruge oplysninger fra Kvægdatabasen. 2. Redigere grundoplysningerne: a. Race (der kan vælges Tung, DRH, Jersey, Tung RDM og Tung SDM-DH) b. Indgangsvægt. Du kan enten taste vægten eller bruge pilene. c. Indgangsalder. Du kan enten taste alderen eller bruge pilene. d. Afgangsvægt. Du kan enten taste vægten eller bruge pilene. e. Slagtealder i hele måneder. Du kan enten taste eller bruge pilene. 15

16 Stude 3. Opdele i fodergrupper. Der kan opdeles i 1, 2, 3 og 10 fodergrupper. 4. Redigere vægtintervallet i fodergrupperne. Der kan opdeles i 1, 2, 3 og 10 fodergrupper. 5. Redigere den daglige tilvækst for hver fodergruppe. Tilvæksten i den sidste fodergruppe beregnes som en konsekvens af afgangsvægt, slagtealder og den indtastede daglige tilvækst i de øvrige fodergrupper. 6. Ændre grundoplysningerne tilbage til standard. Den viste opsætning er standardopsætningen. Sæt flueben i de fodergrupper, du vil lave foderplan til. 16

17

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderregistrering og Foderkontrol

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderregistrering og Foderkontrol Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderregistrering og Foderkontrol 1 Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderstyring Dette hæfte er en introduktion til Foderkontrol og Foderregistrering i DLBR NorFor Foderstyring.

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Bedriftsplan

Kom godt i gang med DLBR Bedriftsplan Kom godt i gang med DLBR Bedriftsplan Dette hæfte giver en introduktion til DLBR Bedriftsplan. Yderligere informationer samt anvisninger på håndtering af forskellige emner vedrørende Bedriftsplan kan du

Læs mere

Kom godt i gang med Klovregistrering

Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Denne vejledning giver en introduktion til Klovregistreringsprogrammet, som er udviklet af Dansk Kvæg i samråd med engagerede klovbeskærere.

Læs mere

Næsgaard MOBILE Tid. Næsgaard MOBILE Tid. Login. Registrering

Næsgaard MOBILE Tid. Næsgaard MOBILE Tid. Login. Registrering Næsgaard MOBILE Tid Generelt Næsgaard MOBILE Tid er et tillægsmodul og skal anvendes sammen med modulet Næsgaard MARK Online i PC programmet. Næsgaard MOBILE Tid kan anvendes separat eller sammen med Næsgaard

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline læsning. Her får

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06 Undervisningsmateriale til ProjectFlow ProjectFlow version 10.02.06 Elementer i ProjectFlow Projektprocesserne i ProjectFlow er bygget op omkring en række elementer, som bringes i spil med hinanden. Dokumenter

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Kom godt i gang med Bogføring

Kom godt i gang med Bogføring Kom godt i gang med Bogføring Dette hæfte giver en introduktion til Bogføring. Yderligere informationer samt anvisninger på håndteringer af forskellige emner vedrørende bogføring kan du finde på landscentrets

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler.

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. ViTre pakkens Profilstyring ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. Indledning Mulighederne i ViTre pakken er mange, når først indstillingsprofilen er oprettet. Ved at oprette og

Læs mere