Historisk Atlas Fyn. - En browserbaseret kortapplikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historisk Atlas Fyn. - En browserbaseret kortapplikation"

Transkript

1 Historisk Atlas Fyn - En browserbaseret kortapplikation

2 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 2 Introduktion Rasmus Lorentzen Odense Bys Museer (museum.odense.dk) IT Udvikling OBM omfatter bl.a. museerne H. C. Andersens Hus Den Fynske Landsby Carl Nielsen Museet Andre IT projekter ved OBM Interne databaser: Kalender, booking, billeddatabase Eksterne databaser: HCA databaser, odensebilleder.dk Online museumsbutik IT standere til museerne forgængeren til HAF

3 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 3 Oversigt Design Klassisk kortvisning kontra HAF Præsentation af HAF Opbygning Kortlaget Datalaget Hovedlaget CMS (Content Management System)

4 Design

5 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 5 Designfasen 1. Formidlingsmæssige overvejelser Hvem er modtageren / slutbrugeren? Hvad skal formidles, hvilke historier skal fortælles? Hvor skal det modtages (hvad kan modtagerens computer?) 2. Valg af teknologi Hvad understøtter bedst det vi kom frem til under 1? Hvordan ser den nuværende situation ud for mulige teknologier?

6 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 6 Faren ved at forelske sig i en highlevel teknologi (Flash, Java applet, andre plugins) Vælger man den fordi den ser godt ud, eller fordi den er velegnet til ens projekt? Vælger man den fordi alle andre gør? Svært at have en kreativ og dynamisk udviklingsproces, hvis man allerede har valgt en teknologi. Viser det sig senere at teknologien havde flere begrænsninger end muligheder? Hvem sagde brugervenlighed?

7 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 7 HAF benytter sig af lowlevel teknologi.net 1.1,.NET 2.0, JavaScript, AJAX, DHTML, CSS, MSSQL og MapXtreme Derved undgås problemer med plugins

8 Klassisk kortvisning kontra HAF

9 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 9 Den klassiske browserbaserede kortvisning Synkron Kun kommunikation mellem klient og server ved indlæsning af siden. Statisk, langsom Fordel: Trinløst zoomniveau Eksempel: Min mening: Ikke brugervenlig

10 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 10 Den nye metode Asynkron IKKE nødvendigvis AJAX teknologi Kommunikation mellem klient og server også efter indlæsning af siden Opdeler kortet i faste, små feltstørrelser Muliggør løbende indlæsning af kort Giver faste zoomniveauer HAF har ikke hugget koden, kun den dynamiske idé fra google: maps.google.com Mere responsiv, intuitiv og brugervenlig

11 Præsentation af HAF

12 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 12

13 Opbygning

14 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 14 Opbygning: 3 lag (IFRAMES) OBM Topbjælke 1. Hovedlaget (default.aspx) Temaer Min tur Diverse data 2. Datalaget (OmniMap.aspx) 3. Kortlaget (OmniMapInner.aspx) Kortvalg Kortlag Søg Diverse data Kort nav.

15 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 15 Visual Studio Solution Explorer

16 Kortlaget

17 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 17 Kortlagets opbygning

18 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 18 Teknikken bag kortlaget JavaScript, DHTML og CSS JavaScript genererer felterne (images): for(y=0; y<yblocks; y++) { for(x=0; x<xblocks; x++) { for(l=0; l<=1; l++) { newelem = document.createelement('img') newelem.id = 'maptile' + x + y + l newelem.classname = 'tile tilex'+l+x +' tiley'+l+y +' layer'+l... document.body.appendchild(newelem) } } } JavaScript

19 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 19 Scrolling af kortlaget

20 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 20 Teknikken bag scrolling af kortlaget function mapmovedraw(scrolltox, scrolltoy) { majorcoordx = Math.round(scrollToX / blocksize) majorcoordy = Math.round(scrollToY / blocksize)... if (majorcoordx < oldmajorcoordx) { maptilex = (mappivotcol+(xblocks-1)) % xblocks styletilex[curlayer][maptilex].left = parseint(styletilex[curlayer][maptilex].left) - xblocks * blocksize for (y = 0; y < yblocks; y++) { loadimage(newmappivotcol, (newmappivotrow + y2draworder[y]) % yblocks, majorcoordx - xblocks, majorcoordy + y2draworder[y]) }... }... window.scrollto(scrolltox, scrolltoy) oldmajorcoordx = majorcoordx oldmajorcoordy = majorcoordy } JavaScript

21 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 21 Gentegning af kortlaget

22 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 22 Teknikken bag gentegning af kortlaget function mapredraw() { var x = parseint(xblocks / 2), y = parseint(yblocks / 2), step = 1, nextstep = 1, direction = 0 while (x > -2 y > -2) { if (x >= 0 && x < xblocks && y >= 0 && y < yblocks) { loadimage((x+mappivotcol) % xblocks, (y+mappivotrow) % yblocks, majorcoordx + x - xblocks, majorcoordy + y) } if (direction == 0) x++ if (direction == 1) y++ if (direction == 2) x-- if (direction == 3) y-- step-- if (step == 0) { nextstep += 0.5 step = parseint(nextstep) direction = (direction + 1) % 4 } } } JavaScript

23 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 23 Zoom af kortlaget

24 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 24 Zoom ud

25 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 25 Zoom ind

26 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 26 Teknikken bag zoom af kortlaget function scaletiles() { zoomcount++... if (parseint(stylelayer[curlayer].width) > blocksize) { stylelayer[curlayer].width = parseint(stylelayer[curlayer].width) - 32 stylelayer[curlayer].height = parseint(stylelayer[curlayer].height) - 32 stylelayer[1-curlayer].width = parseint(stylelayer[1-curlayer].width) - 16 stylelayer[1-curlayer].height = parseint(stylelayer[1-curlayer].height) - 16 }... for (x=0; x < xblocks; x++) { styletilex[1-curlayer][(x + oldmappivotcol) % xblocks].left = tempxold + x * parseint(stylelayer[1-curlayer].width) styletilex[curlayer][(x + mappivotcol) % xblocks].left = tempxnew + x * parseint(stylelayer[curlayer].width) }... settimeout('scaletiles()', 10)... } JavaScript

27 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 27 Diagram over korttile håndtering Den klassiske HAF metode (krak.dk) Synkron kommunikation Browser Webserver Kortserver

28 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 28 Kortserveren HAF bruger MapXtreme som kortserver MapXtreme er en.net 1.1 udgave af GIS programmet MapInfo Med MapXtreme kan man generere et billede:... map.setview(new MapInfo.Geometry.DRect(X1, Y1, X2, Y2), map.getdisplaycoordsys()) mpex = New MapExport(map) mpex.exportsize = New ExportSize(256 * scalesize + 32, 512 * scalesize + 32) mpex.border = ExportBorder.Off mpex.pixelformat = ExportPixelFormat.Format24bpp mpex.transparent = False img = mpex.export()... ASP.NET 1.1

29 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 29 Kortcachen det nye element Kortcachen er et stort billedlager (webserver) af tiles med mappenstrukturen: /MapTiles/map<id>/zoom<niveau>/x<x>/y<y>.jpg Hvor <id>, <niveau>, <x> og <y> er variable Som udgangspunkt er kortcachen tom, og fyldes op når en bruger tilgår et specifikt kort Pladsforbrug Hvert kort vil kunne fylde op mod 1Gb Med 1000 kort giver det et max pladsforbrug på 1Tb Harddiske koster heldigvis ikke så meget i dag Data en kan nemt genskabes

30 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 30 Flow for visning af korttile Scenarie 1 1. Browseren er naiv og satser på at billedet allerede findes i kortcachen 2. Det er den og kortcachen sender billedet tilbage Browser Webserver Kortcache Kortserver

31 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 31 Flow for visning af korttile Scenarie 2 1. Browseren er naiv og satser på at billedet allerede findes i kortcachen 2. Det er den IKKE så der genereres en 404 fejl på IIS en på serveren Browser 3. IIS en er sat op til at pege alle 404 fejl til kortserveren 4. Kortserveren fortolker 404 fejlen og generer det manglende billede 5. Kortserveren gemmer billedet på serveren og sender billedet direkte til browseren Webserver Kortcache Kortserver

32 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 32 Teknikken bag kortserveren Public Class GetMapTile Inherits System.Web.UI.Page... Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load... raw = context.request.rawurl m = raw.substring(raw.indexof("/map") + 4, raw.indexof("/zoom") - raw.indexof("/map") - 4) z = raw.substring(raw.indexof("/zoom") + 5, raw.indexof("/x") - raw.indexof("/zoom") - 5) x = raw.substring(raw.indexof("/x") + 2, raw.indexof("/y") - raw.indexof("/x") - 2) y = raw.substring(raw.indexof("/y") + 2, raw.indexof(".jpg") - raw.indexof("/y") - 2) outputpath = ConfigurationSettings.AppSettings("MapTilesPath") & _ "\map" & m & "\zoom" & z & "\x" & x & "\" outputfile = "y" & y & ".jpg" If Not Directory.Exists(outputPath) Then Directory.CreateDirectory(outputPath) End If FromCoords(m, z, x, y, outputpath & outputfile) End Sub... End Class ASP.NET 1.1

33 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 33 Private Sub FromCoords(ByRef m As Integer, ByRef z As Integer, ByRef x As Integer, ByRef y As Integer, ByRef path As String)... map.setview( New MapInfo.Geometry.DRect(offsetX - tileextent / 2 + x * tileextent - tileextent / 16, offsety - tileextent / 2 - y * tileextent - tileextent / 16, offsetx + tileextent / 2 + x * tileextent + tileextent / 16, offsety + tileextent / 2 - y * tileextent + tileextent / 16), map.getdisplaycoordsys()) mpex = New MapExport(map) mpex.exportsize = New ExportSize(256 * scalesize + 32, 256 * scalesize + 32)... img = mpex.export() bmp = New Bitmap(256, 256) gra = Graphics.FromImage(bmp) gra.interpolationmode = Drawing2D.InterpolationMode.HighQualityBicubic gra.smoothingmode = Drawing2D.SmoothingMode.AntiAlias gra.compositingquality = Drawing2D.CompositingQuality.HighQuality gra.drawimage(img, 0-16, 0-16, , ) bmp.save(path, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg) bmp.save(context.response.outputstream, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg)... End Sub ASP.NET 1.1

34 Datalaget

35 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 35

36 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 36 HAF ikke kun et kort Datalaget AJAX kommer til sin ret Kombination af kort og anden data Temaer, lokaliteter, områder Tekst, billede, lyd, video, grafer, regneark... Nøgleord: Interaktivitet, overskuelighed, genkendelighed Forsøger at holde det simpelt, samtidigt med, at kunne vise store mængder af data.

37 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 37 AJAX Asynkron JavaScript And XML Asynkron: Foregår asynkront med indlæsning af siden JavaScript: Man har i lang tid kunnet lave HTTP kald vha. JavaScript. IE: new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP") Mozilla: new XMLHttpRequest() XML: Misvisende da man i princippet kan overføre alle former for data

38 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 38 AJAX.NET Professional En opensource AJAX wrapper klasse til.net 1.1 og 2.0 Gør AJAX delen browseruafhængig Muliggør kald i JavaScript direkte til.net funktioner Mulighed for callback

39 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 39 AJAX.NET Professional Simpelt eksempel Namespace HAF Public Class _default Inherits System.Web.UI.Page... <AjaxPro.AjaxMethod()> _ Public Function GetThemeTitle(ByVal ID As Integer) As String Dim DT As DataTable ASP.NET 2.0 DT = Omni.OmniAjax.SQLSelect("SELECT Title FROM HAFTheme WHERE ThemeID = & ID) Return DT.Rows[0].Title End Function... End Class End Namespace function test(themeid) { var res = _default.getthemetitle() alert(res.value) } JavaScript

40 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 40 Visning af indhold i datalaget del 1 function lpcclass() { var obj var objid var id } JavaScript function loadpanelcontent(id, obj) { var tempclass = new lpcclass() tempclass.loadpanelcontent(id, obj) } lpcclass.prototype.loadpanelcontent = function(id, obj) {... this.obj = obj this.objid = obj.id this.id = id... getdbcontent(...panel0..., this.loadpanelcontent_callback.bind(this)) }

41 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 41 Visning af indhold i datalaget del 2 lpcclass.prototype.loadpanelcontent_callback = function(res) { document.getelementbyid('panel0').innerhtml = res.value... openpanel(0, 1)... getdbcontent(...panel1..., this.loadpanelcontent_callback2.bind(this)) } JavaScript lpcclass.prototype.loadpanelcontent_callback2 = function(res) { document.getelementbyid('panel1').innerhtml = res.value... openpanel(1, 1) centerdot(this.objid)... }

42 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 42 Billedhåndtering Alle billeder ligger som <IMG> tags i teksten med indirekte src attribut og DB reference: <IMG src= ani/scaleimage.ashx?dbref=tableid:2 columnname:bille did primid:28220 &width=162&height=111 dbref=tableid:2 columnname:billedid primid:28220 > Bliver udvidet til andre medietyper

43 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 43 ScaleImage.ashx Public Class Writer : Implements IHttpHandler Public Sub ProcessRequest(ByVal context As HttpContext) Implements IHttpHandler.ProcessRequest... dbref = context.request.querystring.get("dbref") width = context.request.querystring.get("width") height = context.request.querystring.get("height") path = GetPathFromDBref(dbref) img = Image.FromFile(path) bmp = New Bitmap(width, height, PixelFormat.Format32bppRgb) gra = Graphics.FromImage(bmp) gra.interpolationmode = Drawing2D.InterpolationMode.HighQualityBicubic gra.smoothingmode = Drawing2D.SmoothingMode.HighQuality gra.compositingquality = Drawing2D.CompositingQuality.HighQuality gra.drawimage(img, 0, 0, width, height)... 'bmp.save(pathscale, imgenc(1), encpar) bmp.save(context.response.outputstream, imgenc(1), encpar)... End Sub End Class ASP.NET 2.0

44 Hovedlaget

45 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 45

46 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 46 Hovedlagets indhold Temaer Temaer kan omarrangeres Hvert tema indeholder et antal punkter i en 1 til 1 relation Hvert punkt er knyttet til ét geografisk punkt Min Tur Baggrundskort Søg

47 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 47 Åbning af et temaer var dots = new Array() function dotloadall(themeid) { var res = Omni.OmniAjax.SQLSelect('SELECT ObjID, HAFGeo.GeoID AS GeoID, GeoX, GeoY, Title FROM HAFGeo, '+ OmniMap.themes[themeID].DBTable +' WHERE HAFGeo.GeoID = '+ OmniMap.themes[themeID].DBTable +'.GeoID AND '+ OmniMap.themes[themeID].DBTable +'.ThemeID = ' + themeid + ' ORDER BY HAFGeo.Created') return res.value } function dotdrawall(themeid) { for (var i = 0; i < dots[themeid].rows.length; i++) { dotdraw(themeid, i) } settimeout('shadowzoom('+themeid+', 8)', 500) } JavaScript

48 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 48 Plot et punkt function dotdraw(themeid, dotid) { zoomdiff = Math.pow(2, zoomlevel) newelem = document.createelement('img') newelem.id = dots[themeid].rows[dotid].objid newelem.src = 'images/dots/dot' + themeid + 'color.png' newelem.classname = 'png dot' newelem.style.position = 'absolute' newelem.style.width = newelem.style.height = newelem.style.left = parseint(dots[themeid].rows[dotid].geox / zoomdiff) + centerofscroll - 14 newelem.style.top = parseint(dots[themeid].rows[dotid].geoy / zoomdiff) + centerofscroll - 14 newelem.style.zindex = document.getelementbyid('menuthemetable'+themeid).style.zindex * newelem.onclick = dotclick newelem.alt = removehtml(dots[themeid].rows[dotid].title) newelem.setattribute('themeid', themeid) newelem.setattribute('geoid', dots[themeid].rows[dotid].geoid) newelem.setattribute('geox', dots[themeid].rows[dotid].geox) newelem.setattribute('geoy', dots[themeid].rows[dotid].geoy) OmniMap.OmniMapInner.document.body.appendChild(newElem) } JavaScript

49 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 49 PNG billedfiler Giver mulighed for halvgennemsigtige billeder Ikke native understøttelse i IE! Workaround: pngbehavior.htc CSS: IMG {}.png {behavior: url('../common/htc/pngbehavior.htc')} Microsofts definition på HTC: An HTC is an HTML file that contains script and a set of HTC-specific elements that define the component; it is saved with an.htc extension Oversat: Man kan ændre i den måde IE opfører sig på

50 CMS (Content Management System)

51 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 51

52 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 52 WYSIWYG editor Intuitiv Kræver ingen kendskab til den bagvedliggende teknologi Gør det muligt at lægge redaktørarbejdet ud til så mange mennesker som muligt Mulighed for senere inddragelse af andre institutioner / kommuner Skaber små mini HTML-dokumenter på siden

53 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 53 Teknikken bag WYSIWYG editoren getdbcontent funktionen ændrer opførelse i redigeringstilstanden Normalt returneres ren HTML til direkte indsættelse I redigeringstilstanden returneres en IFRAME med HTML indholdet fra før

54 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 54 Initialisering af WYSIWYG IFRAME function initiframe(doc, text) {... doc.designmode = 'On' doc.open() doc.write('<head>') doc.write('<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/stile.css">') doc.write('</head>') doc.write('<body contenteditable> ) doc.write(text) doc.write('</body>') doc.close() doc.designmode = 'Off' } JavaScript

55 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 55 Formatering i WYSIWYG editoren Siden IE 4.0 har det været muligt at sende simple kommandoer via JavaScript til IFRAMES der har attributten CONTENTEDITABLE curieditobj.doc.execcommand( bold, false) Virker på current selection IE opretter selv den bagvedliggende HTML Dog nødvendigt at rydde op i HTML en inden den gemmes i en database

56 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 56 Sådan ryddes der op i HTML en vha reg. exp. function OmniPrepareSave(html) { tempobj = html //Komma ændres til koden for samme: tempobj = tempobj.replace(/,/g, ',') //fjerner uønskede linebreaks: tempobj = tempobj.replace(/\r \n/g, '') //Backslash ændres til koden for backslash: tempobj = tempobj.replace(/[\\]/g, '\') //Enkelt anførselstegn ændres til koden for samme: tempobj = tempobj.replace(/[\x27]/g, ' ') //Dobbelt anførselstegn ændres til koden for samme: tempobj = tempobj.replace(/[\x22]/g,'') //fjerner Microsoft XML tags: tempobj = tempobj.replace(/<o:p>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<\/o:p>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<\?xml([^<]*)\/>/g, '') //fjerner SPAN's: tempobj = tempobj.replace(/<span[^<]*>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<\/span>/g, '') JavaScript

57 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn //fjerner FONT's: tempobj = tempobj.replace(/<font[^<]*>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<\/font>/g, '') //fjerner TABLE's: tempobj = tempobj.replace(/<table[^<]*>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<\/table>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<tr[^<]*>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<\/tr>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<td[^<]*>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<\/td>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<spacer[^<]*>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<\/tbody>/g, '') //fjerner H's: tempobj = tempobj.replace(/<h\d[^<]*>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<\/h\d>/g, '') //'&' i links skal være '&': tempobj = tempobj.replace(/&/g, '&') return tempobj } JavaScript

58 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 58 Databasebrowseren AJAX Visionen Alt hvad vi har i vores databaser, der kan geografisk stedfæstes, skal kunne sættes ind i HAF Sammenkædning med vores andre databaser i en Vidensportal til museum.odense.dk

59 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 59 Fremtidige planer Optimere visningen af punkter Mulighed for fladevisninger Indsættelse af lyd, video, grafer, mm Flere baggrundskort på én gang Som photoshoplag Sidestillet

60 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 60 Spørgsmål? Kode der ønskes uddybet? Andet?

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Dynamiske Billeder, Image Map & XY coordinater. ASP.NET og Access Databasen.

Dynamiske Billeder, Image Map & XY coordinater. ASP.NET og Access Databasen. Dynamiske Billeder, Image Map & XY coordinater. ASP.NET og Access Databasen. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 22. april 2008 Hvorfor denne tutorial: Denne tutorial er ikke direkte pensum på datamatikkerskolen,

Læs mere

Denne artikel er til dem der ønsker at vide mere om hvad CSS er og hvad CSS kan bruges til hvad angår WWW.

Denne artikel er til dem der ønsker at vide mere om hvad CSS er og hvad CSS kan bruges til hvad angår WWW. Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk CSS - en gennemgang Denne artikel er til dem der ønsker at vide mere om hvad CSS er og hvad CSS kan bruges til hvad angår WWW. Der er lidt CSS historie

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

Værktøjer fra værktøjskassen. Søren Breddam, Stevns Kommune

Værktøjer fra værktøjskassen. Søren Breddam, Stevns Kommune Værktøjer fra værktøjskassen Søren Breddam, Stevns Kommune sb@stevns.dk 1stevns kommune Mapbasic i Stevns Kommune Data Kørsel af planlagte opgaver, så data altid er opdaterede. Logfil til overvågning Dagligt

Læs mere

MapBasic &.NET interaktion. MapBasic.NET. Jakob Lanstorp IT konsulent COWI. Odense 23. Juni 2011. 1 8 jun 2011 MapBasic &.

MapBasic &.NET interaktion. MapBasic.NET. Jakob Lanstorp IT konsulent COWI. Odense 23. Juni 2011. 1 8 jun 2011 MapBasic &. MapBasic &.NET interaktion MapBasic.NET Jakob Lanstorp IT konsulent COWI Odense 23. Juni 2011 1 MapBasic &.NET interaktion Erfaring med MapBasic.NET / Visual Studio Anden programmering 2 Program Hurtig

Læs mere

Byg web sider. Introduktion:

Byg web sider. Introduktion: Introduktion: Du kender nu nogle enkle HTML tags, så nu er det på tide, at du kommer i gang med at lave din første side! Når du har nogle HTML-sider klar skal du have dem lagt op, så dine venner kan se

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Dit budskab i centrum

Dit budskab i centrum Dit budskab i centrum Websites hurtigt og nemt Wizi er et standard Content Management System udviklet "in-house" af Vizion Factory NewMedia. Vi har implementeret skræddersyede CMS løsninger for vores kunder

Læs mere

GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE

GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE BRILLIANT BIKINIES WEBSITE MARÍ DYRMOSE OPGAVEN OPGAVEBESKRIVELSE Brilliant Bikini kompagniet skulle have designet og programmeret en website, hvor de kunne præsentere deres

Læs mere

Serversideprogrammering, CMS og eshop. Dag 1: Introduktion og serverside programmering Niels Østergaard

Serversideprogrammering, CMS og eshop. Dag 1: Introduktion og serverside programmering Niels Østergaard Serversideprogrammering, CMS og eshop Dag 1: Introduktion og serverside programmering Niels Østergaard Dagens program Introduktion til forløbet Begrebet serverside Introduktion til PHP-programmering Tilmelding

Læs mere

Extension udvikling i Mozilla Firefox. Henrik Gemal

Extension udvikling i Mozilla Firefox. Henrik Gemal Extension udvikling i Mozilla Firefox Henrik Gemal Side 1 Hvem er jeg? Web udvikler hos TDC Laver TDC.dk og TDCOnline.dk Laver HTML, CSS, PHP Med i Mozilla projektet i mange år Udviklet et par extensions

Læs mere

Who s to blame? Jeppe Rørbæk. Jeppe.rorbaek@teknologisk.dk +45 22 70 55 07. Konsulent og underviser på Teknologisk Institut MCP, MCAD, MCSD, MCT

Who s to blame? Jeppe Rørbæk. Jeppe.rorbaek@teknologisk.dk +45 22 70 55 07. Konsulent og underviser på Teknologisk Institut MCP, MCAD, MCSD, MCT Who s to blame? Jeppe Rørbæk Jeppe.rorbaek@teknologisk.dk +45 22 70 55 07 Konsulent og underviser på Teknologisk Institut MCP, MCAD, MCSD, MCT Introduktion til ATLAS AJAX Intro / hensigten med ATLAS Hvordan

Læs mere

Curriculum Vitae. Type År Sidst Niveau Type År Sidst Niveau

Curriculum Vitae. Type År Sidst Niveau Type År Sidst Niveau Curriculum Vitae Personoplysninger Navn: Søren Hvidkjær Andersen Adresse: Solbærmarken 5 By: 8641 Sorring Mobil: +45 24 82 98 87 E-mail: soren@hvidand.dk Født: 16. Juli 1971 Civilstand: Introduktion Gift

Læs mere

3. PROJEKT, 2 SEMESTER

3. PROJEKT, 2 SEMESTER 3. PROJEKT, 2 SEMESTER Bruger undersøgelse, af sociale medie. KENDSKAB TIL OG BRUG AF ONLINE SOCIALE MEDIER FORENINGEN AF DANSKE INTERAKTIVE MEDIER, FÅET TIL OPGAVE AT AFDÆKKE DANSKERNES BRUG AF SOCIALE

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Mini Afsluttende Projekt

Mini Afsluttende Projekt Mini Afsluttende Projekt Tobias Sønderskov Hansen og Lau Lund Leadbetter Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 2.4 - IT 2013 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mindmap... 3 User Stories... 4

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov Dokumentation Grafisk Workflow Et af produkterne, jeg skulle lave, var et redesign af FreQuence s info hjemmeside. A B Punkt 1 Ansvar: Jeg har selv stået for opsætningen af hjemmeside og selv bestemt,

Læs mere

Webteknologi evalueringsopgave Vinter 2011-2012 - Niels Sundstrup

Webteknologi evalueringsopgave Vinter 2011-2012 - Niels Sundstrup Niels Sundstrup Webteknologi evalueringsopgave Vinter 2011-2012 - Niels Sundstrup Webteknologi - Carl- Henrik Nielsen - Syddansk Universitet, Kolding - Udlevering: 12. januar 2012 Aflevering: 19. januar

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW OPGAVEBESKRIVELSE KVALITETSVURDERING HJÆLPEMIDLER BROWSER BRUGERVENLIGHED/USABILLITY

GRAFISK WORKFLOW OPGAVEBESKRIVELSE KVALITETSVURDERING HJÆLPEMIDLER BROWSER BRUGERVENLIGHED/USABILLITY GRAFISK WORKFLOW OPGAVEBESKRIVELSE Min kunde er en ung mand som ønskede at få lavet en hjemmeside til hans fremtidig firma, den skulle være responsiv og simpel. Da kunden ikke havde noget ønske om selv

Læs mere

Webside score starwarsgalaxyof heroeshack.website

Webside score starwarsgalaxyof heroeshack.website Webside score starwarsgalaxyof heroeshack.website Genereret December 11 2016 16:00 PM Scoren er 73/100 SEO Indhold Titel Star Wars Galaxy Of Heroes Hack - Unlimited Credits & Crystals - Star Wars Galaxy

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

SAX Simple API for XML.

SAX Simple API for XML. SAX Simple API for XML. En API (Application Programming Interface) et bibliotek eller et sæt af funktioner eller metoder. SAX er et sådant bibliotek af abstrakte metoder som f. eks. startdocument() eller

Læs mere

Tracking af YouTube i Google Tag Manager og Universal Analytics (Seneste version)

Tracking af YouTube i Google Tag Manager og Universal Analytics (Seneste version) Tracking af YouTube i Google Tag Manager og Universal Analytics (Seneste version) Introduktion til Google Tag Manager og Youtube... 1 Opsæt Tags, Variabler og Triggers... 4 A) Variabler (variables)...

Læs mere

Password-beskyttelse af visse filer

Password-beskyttelse af visse filer W EB DESIGN 101 K ODEORDSBESKYTTELSE A F VISSE FI LER Password-beskyttelse af visse filer P å et websted kan det være interessant kun at give en del af brugerskaren adgang til visse filer. Der er en mængde

Læs mere

WORKFLOW. RESPONSIV HJEMMESIDE MED ET FARVETWIST Hjemmesidedesign og udvikling. www.mads-pj.dk/clothesly

WORKFLOW. RESPONSIV HJEMMESIDE MED ET FARVETWIST Hjemmesidedesign og udvikling. www.mads-pj.dk/clothesly WORKFLOW RESPONSIV HJEMMESIDE MED ET FARVETWIST Hjemmesidedesign og udvikling www.mads-pj.dk/clothesly DOKUMENTATION OPGAVE Opgaven jeg stillede mig selv, var at designe og kode et koncept til en webshop

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW HJEMMESIDE EL FIRMA ANDERSEN EL

GRAFISK WORKFLOW HJEMMESIDE EL FIRMA ANDERSEN EL GRAFISK WORKFLOW HJEMMESIDE EL FIRMA ANDERSEN EL OPGAVEBESKRIVELSE Min kunde er en ung mand som ønskede at få lavet en hjemmeside til hans fremtidig firma, den skulle være responsiv og simpel. Da kunden

Læs mere

Flash Logic Free CMS. Manual og brugervejledning

Flash Logic Free CMS. Manual og brugervejledning Flash Logic Free CMS Manual og brugervejledning Indhold: 1. Funktionalitet 2. Fil-oversigt 3. Baggrundsbillede 4. Banner-billede 5. Redigering af tekst 6. Brug af html-tags 7. Web site navn 8. Upload til

Læs mere

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser? OODBMS Vs. RDBMS 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?... 3 OODBMS i erhvervslivet... 4 Bagsiden af medaljen... 5 OODBMS i praksis... 6 Konklusion... 8 2 Hvorfor skal

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Netværk & elektronik

Netværk & elektronik Netværk & elektronik Oversigt Ethernet og IP teori Montering af Siteplayer modul Siteplayer teori Siteplayer forbindelse HTML Router (port forwarding!) Projekter Lkaa Mercantec 2009 1 Ethernet På Mars

Læs mere

portfolio GRAFISK WORKFLOW

portfolio GRAFISK WORKFLOW Grafisk Workflow Opgaven Der skal laves hjemmeside til et lille privat bageri. Kunden ønsker et overskueligt site. Hjemmesiden skal kort og godt fortælle om Skejby Centrets Bageri og deres produkter og

Læs mere

Visualisering. Kan opdeles i 2 dele Præsentations værktøj Portal

Visualisering. Kan opdeles i 2 dele Præsentations værktøj Portal Innofactor Plc 2000-2012 Visualisering Stigende krav til visualisering Brugervenlighed - flere brugere skal kunne anvende og lave visualiseringer Dynamisk Æstetisk Flere forskellige former for visualiseringer

Læs mere

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 PHP-Projekt IT projekt uge 4 9 Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 4-3-2013 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 2 Brainstorm... 2 User stories... 2 Problemformulering...

Læs mere

IKT og Videnrepræsentationer

IKT og Videnrepræsentationer IKT og Videnrepræsentationer CSTBI-2 2010 5. kursusgang Introduktion til html Kjeld Svidt ks@civil.aau.dk Personlige hjemmesider De enkelte gruppemedlemmer kan lave egne hjemmesider i mappen public_html

Læs mere

Vejledning i visning af udvalgte adresser på Google

Vejledning i visning af udvalgte adresser på Google Vejledning i visning af udvalgte adresser på Google Udarbejdet af Lars P. Beck Side 2 af 19 Indledning Det er den almindelige opfattelse at når vi taler om kort på Internettet, så taler vi om Google Maps.

Læs mere

Web sider. Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det?

Web sider. Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det? Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det? I dag skal du lære at lave hjemmesider, så du også kan bidrage til at opbygge

Læs mere

Webside score theimblog.net

Webside score theimblog.net Webside score theimblog.net Genereret August 21 2015 02:33 AM Scoren er 53/100 SEO Indhold Titel et Marketing Blog - Great Tips And Advice Længde : 47 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver.

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Webside score pre-r.com

Webside score pre-r.com Webside score pre-r.com Genereret Januar 08 2016 17:33 PM Scoren er 67/100 SEO Indhold Titel Pre-R Mobile Urgent Care in San Luis Obispo, CA Længde : 49 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver.

Læs mere

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRO 3 STARTEN AF SPECIALISERINGEN 3 ANKOMST TIL SKOTLAND 4 DATABASER 5 NETVÆRK 5 INTERAKTION 5 AFSLUTNING AF SPECIALISERINGEN 5 KONKLUSION 6 Side

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge da- tafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Webside score unlockdealers.com

Webside score unlockdealers.com Webside score unlockdealers.com Genereret Januar 10 2017 13:35 PM Scoren er 57/100 SEO Indhold Titel Unlock Dealers - Unlock codes start from $1 Dealers and Customers Wanted Længde : 72 Kan optimeres;

Læs mere

Bedrebolig.htk.dk. Beskrivelse af version 2. 26. juni 2015

Bedrebolig.htk.dk. Beskrivelse af version 2. 26. juni 2015 Bedrebolig.htk.dk Beskrivelse af version 2 26. juni 2015 1 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Gennemgang af løsningens sider og deres formål... 4 2.1 Forside... 4 2.2 Beregn... 4 2.3 Din boligs oplysninger...

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Online billede filtrering

Online billede filtrering Online billede filtrering Eksamensprojekt 2014 Andreas Lorentzen, klasse 3.4 Roskilde Tekniske Gymnasium Programmering C 09-05-2014 I dette projekt vil jeg demonstrerer en af de mange ting moderne browsere

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Ressourcekatalog. Christian Glantz. Kongens Lyngby 2010 IMM-B.Eng-2010-25

Ressourcekatalog. Christian Glantz. Kongens Lyngby 2010 IMM-B.Eng-2010-25 Ressourcekatalog Christian Glantz Kongens Lyngby 2010 IMM-B.Eng-2010-25 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone +45 45253351,

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

RETNINGSLINJER EKSTRA BLADET TABLET

RETNINGSLINJER EKSTRA BLADET TABLET RETNINGSLINJER EKSTRA BLADET TABLET GENERELLE RETNINGSLINJER Annoncøren er ansvarlig for bannermateriale, funktionalitet og design. Bannere, der forstyrrer det redaktionelle indhold eller forårsager tekniske

Læs mere

Opgaven. Væsentlighed. Problemstillinger. Browserkompabilitet. Layout. Kvalitetsvurdering. Format. Processer. Komposition og modulopbygning

Opgaven. Væsentlighed. Problemstillinger. Browserkompabilitet. Layout. Kvalitetsvurdering. Format. Processer. Komposition og modulopbygning Opgaven Opgaven var fiktiv, og gik ud på at lave en side med titlen Husk Hjelmen - hvilket skulle være en underside, til rådet for sikker trafik. I sidens layout skulle vi vise at der var plads til at

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Webside score qdcreations.com

Webside score qdcreations.com Webside score qdcreations.com Genereret November 18 2015 18:51 PM Scoren er 52/100 SEO Indhold Titel QDCreations Global Inq' New York Interior Design - Brooklyn, Manhattan, Queens and Bronx Længde : 88

Læs mere

HTML5. Den kommende webstandard

HTML5. Den kommende webstandard Den kommende webstandard Hvad er HTML5? Hvad er HTML5? En specifikation under udarbejdelse fra W3C Hvad er HTML5? En specifikation under udarbejdelse fra W3C En række af følgespecifikationer HTML5 startede

Læs mere

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation Teknisk dokumentation Scene 11 Html kode javascript kode Til at sætte et stykke lyd ind på en hjemmeside, skal man bruge det semantiske tag . Inde i tag et skal man bruge et empty tag, ,

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow GRAFISK WORKFLOW 1 Opgavebeskrivelse I forbindelse med et nyt online koncept Web in a box skulle jeg lave en Photoshop-skabelon, der kan eksportere materiale til en hjemmeside automatisk. Selve konceptet

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2.

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2. GRAFISK PRODUKTION OG WORK- FLOW CSS Wrapper paragraph h1 h2 DREAMWEAVER CS5 Class Tags Kodning Design a.link, a.hover, a.visited HTML Kundekontakt Komposition og modulopbygning Skelet Pixels Layout Usabillity

Læs mere

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside.

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. 10-12-2004 Holstebro HTX Bent Arnoldsen Synopsis. Projektet her er en menu til hjemmesider, som er lavet så den er let at tilrette, når man tilføjer eller

Læs mere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere Integrationsmanual Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus Brugervejledning til udviklere Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere 2016 1 1. Indholdsfortegnelse Nyt kapitel

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål

Oftest stillede spørgsmål Oftest stillede spørgsmål Her finder du svaret på nogle væsentlige spørgsmål vedrørede brugen af Historiefaget.dk. Tekniske spørgsmål Elevernes navne stemmer ikke overens med deres eget Der kan være to

Læs mere

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C#

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Praktiske tips for at komme i gang. Gunnar Jul Jensen, Cowi Hvorfor nu det? Mdl og Vba kan det hele Fordelene er : udviklingsmiljøet er eksternt

Læs mere

Webside score qiwork.pt

Webside score qiwork.pt Webside score qiwork.pt Genereret December 03 2015 16:54 PM Scoren er 55/100 SEO Indhold Titel QIWORK. Creative Studio Længde : 25 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver. Beskrivelse Design

Læs mere

Online billede filtrering

Online billede filtrering Online billede filtrering Eksamensprojekt 2014 Andreas Lorentzen, klasse 3.4 Roskilde Tekniske Gymnasium Programmering C 09-05-2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning Teori Problemformulering Målgruppe Indledende

Læs mere

Form og dens underlige box model

Form og dens underlige box model Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Form og dens underlige box model Denne artikel handler om hvilke problemer man som webudvikler kan komme ud for, og hvordan man løser dem. Jeg kommer

Læs mere

Design Diaries.

Design Diaries. Design Diaries http://blog.lykkeeilert.dk/ Patricia Gambula Larsen Patrick Lykke Eilert Ninette Andersen cph-pl130@cphbusiness.dk cph-pe58@cphbusiness.dk cph-na96@cphbusiness.dk INDHOLD Use case model

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

The Design Diaries Project 3 2. Semester. Blog om designprincipper

The Design Diaries Project 3 2. Semester. Blog om designprincipper The Design Diaries Project 3 2. Semester Blog om designprincipper By Lif Neergaard www.lifmediadesign.dk cph-ln175@cphbusiness.dk Mathias Larsen www.nefjam.dk cph-ml414@cphbusiness.dk Ida Christensen www.idamedia.dk

Læs mere

Curriculum Vitae & Præsentation

Curriculum Vitae & Præsentation Jakobs C.V. Version 2011_01_26 Curriculum Vitae & Præsentation Navn Jakob Krarup (født 8. maj 1972) Bopæl Ringkøbingvej 44 9220 Aalborg Øst Kontaktoplysninger Telefon: 321 123 32 Mobil: 25 18 88 91 Mail:

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW PORTFOLIO NIKLAS POULSEN H1

GRAFISK WORKFLOW PORTFOLIO NIKLAS POULSEN H1 GRAFISK WORKFLOW PORTFOLIO NIKLAS POULSEN H1 GRAFISK WORKFLOW DOKUMENTATION OPGAVEN Denne opgave er lavet som en fiktiv opgave. Opgaven er lavet for et fiktivt firma, som tilbyder personlig fitness træning.

Læs mere

MS Visual Studio Basic 2010. En kort vejledning

MS Visual Studio Basic 2010. En kort vejledning Du kan hente programmet gratis her: MS Visual Studio Basic 2010 Express http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads#d-2010-express Tryk på Install Now og følg vejledningen. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Webside score bugs.eclipse.org

Webside score bugs.eclipse.org Webside score bugs.eclipse.org Genereret August 06 2016 16:58 PM Scoren er 40/100 SEO Indhold Titel Bugzilla Main Page Længde : 18 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver. Beskrivelse Længde

Læs mere

Webside score futurehunter.net

Webside score futurehunter.net Webside score futurehunter.net Genereret Juni 02 2015 21:33 PM Scoren er 59/100 SEO Indhold Titel Always take higher ground Leadership comes through experience Længde : 63 Perfekt, din titel indeholder

Læs mere

Webside score powerstripe.net

Webside score powerstripe.net Webside score powerstripe.net Genereret November 24 2015 19:09 PM Scoren er 50/100 SEO Indhold Titel POWER/STRIPE Commercial & Industrial Cleaning Længde : 49 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og

Læs mere

Webside score digitalenvelopes.

Webside score digitalenvelopes. Webside score digitalenvelopes.email Genereret November 01 2015 11:45 AM Scoren er 59/100 SEO Indhold Titel digitalenvelopes.email Encrypted Webmail Længde : 42 Perfekt, din titel indeholder mellem 10

Læs mere

Internet vs WWW. Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information

Internet vs WWW. Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information web som medie Internet vs WWW Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information Internet protokoller (forskellige måder at udveksle information

Læs mere

Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider

Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider IOS CMS Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider IOS CMS 2009: et med alle funktioner CMS system med ny og kraftfuld

Læs mere

Byggebasen Javascript

Byggebasen Javascript EG Data Inform Byggebasen Javascript Implementering af ansvarsperioder og produktdata på eget site Jens Karsø 2013 Indhold Byggebasen javascript-plugin til DB12-site... 2 DB12-site kommunikationsmodel...

Læs mere

Webside score x-fund.info

Webside score x-fund.info Webside score x-fund.info Genereret December 01 2016 16:39 PM Scoren er 38/100 SEO Indhold Titel x-fund creativ studio» Portfolio x-fund global ag, 2013 Længde : 64 Perfekt, din titel indeholder mellem

Læs mere

HVAD ER WORDPRESS 2 HVORDAN LOGGES IND 3 HVORDAN NAVIGERES DER 4 HVORDAN SKRIVES EN SIMPEL NYHED 5 AVANCEREDE NYHEDER 6 HVORDAN RETTES EN NYHED 7

HVAD ER WORDPRESS 2 HVORDAN LOGGES IND 3 HVORDAN NAVIGERES DER 4 HVORDAN SKRIVES EN SIMPEL NYHED 5 AVANCEREDE NYHEDER 6 HVORDAN RETTES EN NYHED 7 JonLitle.dk HVAD ER WORDPRESS 2 HVORDAN LOGGES IND 3 HVORDAN NAVIGERES DER 4 HVORDAN SKRIVES EN SIMPEL NYHED 5 AVANCEREDE NYHEDER 6 HVORDAN RETTES EN NYHED 7 PROFIL 7 KOMMENTARER 7 Hvad er Wordpress Wordpress

Læs mere

GRAFISK DESIGN GRÅ ROSA VIOLET. BESKRIVELSE AF OPGAVEN Fiktiv opgave hvor jeg har udarbejdet et logo, et visitkort og en hjemmeside for en fotograf.

GRAFISK DESIGN GRÅ ROSA VIOLET. BESKRIVELSE AF OPGAVEN Fiktiv opgave hvor jeg har udarbejdet et logo, et visitkort og en hjemmeside for en fotograf. GRAFISK DESIGN BESKRIVELSE AF OPGAVEN Fiktiv opgave hvor jeg har udarbejdet et logo, et visitkort og en hjemmeside for en fotograf. KRAV TIL UDTRYKKET Moderne Enkelt Minimalistisk Responsivt Brugervenligt

Læs mere

Historisk Tidsskrift teknisk dokumentation Side 1

Historisk Tidsskrift teknisk dokumentation Side 1 Historisk Tidsskrift teknisk dokumentation Side 1 1. Indledning...2 1.1 Referencer...2 1.2 Versionshistorie...2 1.3 Definitioner...2 1.4 Dokumentationens opbygning...2 2. Generel beskrivelse...3 2.1 Oversigt...3

Læs mere

Datalogi HTML Aarhus Katedralskole

Datalogi HTML Aarhus Katedralskole HTML HTML er en forkortelse for HyperText Markup Language og er således et markeringssprog og ikke et programmeringssprog! HTML bruges til at opmærke indholdet på en hjemmeside, og skal ses som en måde

Læs mere

PHP Crash course. Databaser

PHP Crash course. Databaser PHP Crash course Databaser PHP Intro PHP er et server scripting sprog der kan bruges til at lave aktivt indhold på hjemme sider. Der er to betingelser som skal opfyldes for at serveren fortolker PHP koden.

Læs mere

.NET 4.5 og C# 5.0. Denne artikel beskriver nogle af de nye features i.net 4.5 og C# 5.0. Den forudsætter et vist kendskab til.net og C#.

.NET 4.5 og C# 5.0. Denne artikel beskriver nogle af de nye features i.net 4.5 og C# 5.0. Den forudsætter et vist kendskab til.net og C#. Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk.NET 4.5 og C# 5.0 Denne artikel beskriver nogle af de nye features i.net 4.5 og C# 5.0. Den forudsætter et vist kendskab til.net og C#. Skrevet den 11.

Læs mere

Introduktion til redigeringsfaciliteterne

Introduktion til redigeringsfaciliteterne Sitecore Foundry 3.0 Introduktion til redigeringsfaciliteterne 25. april 2012 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lav en hjemme side der kan sælge fly billetter til en stor i Europa.

Lav en hjemme side der kan sælge fly billetter til en stor i Europa. EKSAMENS OPGAVE Lav en hjemme side der kan sælge fly billetter til en stor i Europa. Det første jeg startede ud med var at brainstorme hvad det var jeg skulle bruge i min side da jeg nu ved hvad den skal

Læs mere

Grafisk. Hjemmesiden er designet til en nyopstartet virksomhed kaldet Tegnestuen M. De har både en arkitektafdeling og en tømrer-/ snedkerafdeling.

Grafisk. Hjemmesiden er designet til en nyopstartet virksomhed kaldet Tegnestuen M. De har både en arkitektafdeling og en tømrer-/ snedkerafdeling. Grafisk w o rk f l ow jemmesiden er designet til en nyopstartet virksomhed kaldet Tegnestuen M. De har både en arkitektafdeling og en tømrer-/ snedkerafdeling. Deres vision er at skabe enkle og inspirerende

Læs mere

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer.

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer. 1/9 Firmapræsentation... 3 Martin Larsen... 3 Kontaktoplysninger... 3 Arbejdsform... 4 Hvad udfører vi?... 4 Forudsætninger... 4 Hvorfor gør vi det?... 4 Hvordan gør vi det?... 4 Hvad koster det?... 4

Læs mere