Historisk Atlas Fyn. - En browserbaseret kortapplikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historisk Atlas Fyn. - En browserbaseret kortapplikation"

Transkript

1 Historisk Atlas Fyn - En browserbaseret kortapplikation

2 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 2 Introduktion Rasmus Lorentzen Odense Bys Museer (museum.odense.dk) IT Udvikling OBM omfatter bl.a. museerne H. C. Andersens Hus Den Fynske Landsby Carl Nielsen Museet Andre IT projekter ved OBM Interne databaser: Kalender, booking, billeddatabase Eksterne databaser: HCA databaser, odensebilleder.dk Online museumsbutik IT standere til museerne forgængeren til HAF

3 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 3 Oversigt Design Klassisk kortvisning kontra HAF Præsentation af HAF Opbygning Kortlaget Datalaget Hovedlaget CMS (Content Management System)

4 Design

5 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 5 Designfasen 1. Formidlingsmæssige overvejelser Hvem er modtageren / slutbrugeren? Hvad skal formidles, hvilke historier skal fortælles? Hvor skal det modtages (hvad kan modtagerens computer?) 2. Valg af teknologi Hvad understøtter bedst det vi kom frem til under 1? Hvordan ser den nuværende situation ud for mulige teknologier?

6 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 6 Faren ved at forelske sig i en highlevel teknologi (Flash, Java applet, andre plugins) Vælger man den fordi den ser godt ud, eller fordi den er velegnet til ens projekt? Vælger man den fordi alle andre gør? Svært at have en kreativ og dynamisk udviklingsproces, hvis man allerede har valgt en teknologi. Viser det sig senere at teknologien havde flere begrænsninger end muligheder? Hvem sagde brugervenlighed?

7 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 7 HAF benytter sig af lowlevel teknologi.net 1.1,.NET 2.0, JavaScript, AJAX, DHTML, CSS, MSSQL og MapXtreme Derved undgås problemer med plugins

8 Klassisk kortvisning kontra HAF

9 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 9 Den klassiske browserbaserede kortvisning Synkron Kun kommunikation mellem klient og server ved indlæsning af siden. Statisk, langsom Fordel: Trinløst zoomniveau Eksempel: Min mening: Ikke brugervenlig

10 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 10 Den nye metode Asynkron IKKE nødvendigvis AJAX teknologi Kommunikation mellem klient og server også efter indlæsning af siden Opdeler kortet i faste, små feltstørrelser Muliggør løbende indlæsning af kort Giver faste zoomniveauer HAF har ikke hugget koden, kun den dynamiske idé fra google: maps.google.com Mere responsiv, intuitiv og brugervenlig

11 Præsentation af HAF

12 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 12

13 Opbygning

14 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 14 Opbygning: 3 lag (IFRAMES) OBM Topbjælke 1. Hovedlaget (default.aspx) Temaer Min tur Diverse data 2. Datalaget (OmniMap.aspx) 3. Kortlaget (OmniMapInner.aspx) Kortvalg Kortlag Søg Diverse data Kort nav.

15 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 15 Visual Studio Solution Explorer

16 Kortlaget

17 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 17 Kortlagets opbygning

18 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 18 Teknikken bag kortlaget JavaScript, DHTML og CSS JavaScript genererer felterne (images): for(y=0; y<yblocks; y++) { for(x=0; x<xblocks; x++) { for(l=0; l<=1; l++) { newelem = document.createelement('img') newelem.id = 'maptile' + x + y + l newelem.classname = 'tile tilex'+l+x +' tiley'+l+y +' layer'+l... document.body.appendchild(newelem) } } } JavaScript

19 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 19 Scrolling af kortlaget

20 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 20 Teknikken bag scrolling af kortlaget function mapmovedraw(scrolltox, scrolltoy) { majorcoordx = Math.round(scrollToX / blocksize) majorcoordy = Math.round(scrollToY / blocksize)... if (majorcoordx < oldmajorcoordx) { maptilex = (mappivotcol+(xblocks-1)) % xblocks styletilex[curlayer][maptilex].left = parseint(styletilex[curlayer][maptilex].left) - xblocks * blocksize for (y = 0; y < yblocks; y++) { loadimage(newmappivotcol, (newmappivotrow + y2draworder[y]) % yblocks, majorcoordx - xblocks, majorcoordy + y2draworder[y]) }... }... window.scrollto(scrolltox, scrolltoy) oldmajorcoordx = majorcoordx oldmajorcoordy = majorcoordy } JavaScript

21 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 21 Gentegning af kortlaget

22 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 22 Teknikken bag gentegning af kortlaget function mapredraw() { var x = parseint(xblocks / 2), y = parseint(yblocks / 2), step = 1, nextstep = 1, direction = 0 while (x > -2 y > -2) { if (x >= 0 && x < xblocks && y >= 0 && y < yblocks) { loadimage((x+mappivotcol) % xblocks, (y+mappivotrow) % yblocks, majorcoordx + x - xblocks, majorcoordy + y) } if (direction == 0) x++ if (direction == 1) y++ if (direction == 2) x-- if (direction == 3) y-- step-- if (step == 0) { nextstep += 0.5 step = parseint(nextstep) direction = (direction + 1) % 4 } } } JavaScript

23 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 23 Zoom af kortlaget

24 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 24 Zoom ud

25 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 25 Zoom ind

26 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 26 Teknikken bag zoom af kortlaget function scaletiles() { zoomcount++... if (parseint(stylelayer[curlayer].width) > blocksize) { stylelayer[curlayer].width = parseint(stylelayer[curlayer].width) - 32 stylelayer[curlayer].height = parseint(stylelayer[curlayer].height) - 32 stylelayer[1-curlayer].width = parseint(stylelayer[1-curlayer].width) - 16 stylelayer[1-curlayer].height = parseint(stylelayer[1-curlayer].height) - 16 }... for (x=0; x < xblocks; x++) { styletilex[1-curlayer][(x + oldmappivotcol) % xblocks].left = tempxold + x * parseint(stylelayer[1-curlayer].width) styletilex[curlayer][(x + mappivotcol) % xblocks].left = tempxnew + x * parseint(stylelayer[curlayer].width) }... settimeout('scaletiles()', 10)... } JavaScript

27 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 27 Diagram over korttile håndtering Den klassiske HAF metode (krak.dk) Synkron kommunikation Browser Webserver Kortserver

28 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 28 Kortserveren HAF bruger MapXtreme som kortserver MapXtreme er en.net 1.1 udgave af GIS programmet MapInfo Med MapXtreme kan man generere et billede:... map.setview(new MapInfo.Geometry.DRect(X1, Y1, X2, Y2), map.getdisplaycoordsys()) mpex = New MapExport(map) mpex.exportsize = New ExportSize(256 * scalesize + 32, 512 * scalesize + 32) mpex.border = ExportBorder.Off mpex.pixelformat = ExportPixelFormat.Format24bpp mpex.transparent = False img = mpex.export()... ASP.NET 1.1

29 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 29 Kortcachen det nye element Kortcachen er et stort billedlager (webserver) af tiles med mappenstrukturen: /MapTiles/map<id>/zoom<niveau>/x<x>/y<y>.jpg Hvor <id>, <niveau>, <x> og <y> er variable Som udgangspunkt er kortcachen tom, og fyldes op når en bruger tilgår et specifikt kort Pladsforbrug Hvert kort vil kunne fylde op mod 1Gb Med 1000 kort giver det et max pladsforbrug på 1Tb Harddiske koster heldigvis ikke så meget i dag Data en kan nemt genskabes

30 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 30 Flow for visning af korttile Scenarie 1 1. Browseren er naiv og satser på at billedet allerede findes i kortcachen 2. Det er den og kortcachen sender billedet tilbage Browser Webserver Kortcache Kortserver

31 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 31 Flow for visning af korttile Scenarie 2 1. Browseren er naiv og satser på at billedet allerede findes i kortcachen 2. Det er den IKKE så der genereres en 404 fejl på IIS en på serveren Browser 3. IIS en er sat op til at pege alle 404 fejl til kortserveren 4. Kortserveren fortolker 404 fejlen og generer det manglende billede 5. Kortserveren gemmer billedet på serveren og sender billedet direkte til browseren Webserver Kortcache Kortserver

32 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 32 Teknikken bag kortserveren Public Class GetMapTile Inherits System.Web.UI.Page... Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load... raw = context.request.rawurl m = raw.substring(raw.indexof("/map") + 4, raw.indexof("/zoom") - raw.indexof("/map") - 4) z = raw.substring(raw.indexof("/zoom") + 5, raw.indexof("/x") - raw.indexof("/zoom") - 5) x = raw.substring(raw.indexof("/x") + 2, raw.indexof("/y") - raw.indexof("/x") - 2) y = raw.substring(raw.indexof("/y") + 2, raw.indexof(".jpg") - raw.indexof("/y") - 2) outputpath = ConfigurationSettings.AppSettings("MapTilesPath") & _ "\map" & m & "\zoom" & z & "\x" & x & "\" outputfile = "y" & y & ".jpg" If Not Directory.Exists(outputPath) Then Directory.CreateDirectory(outputPath) End If FromCoords(m, z, x, y, outputpath & outputfile) End Sub... End Class ASP.NET 1.1

33 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 33 Private Sub FromCoords(ByRef m As Integer, ByRef z As Integer, ByRef x As Integer, ByRef y As Integer, ByRef path As String)... map.setview( New MapInfo.Geometry.DRect(offsetX - tileextent / 2 + x * tileextent - tileextent / 16, offsety - tileextent / 2 - y * tileextent - tileextent / 16, offsetx + tileextent / 2 + x * tileextent + tileextent / 16, offsety + tileextent / 2 - y * tileextent + tileextent / 16), map.getdisplaycoordsys()) mpex = New MapExport(map) mpex.exportsize = New ExportSize(256 * scalesize + 32, 256 * scalesize + 32)... img = mpex.export() bmp = New Bitmap(256, 256) gra = Graphics.FromImage(bmp) gra.interpolationmode = Drawing2D.InterpolationMode.HighQualityBicubic gra.smoothingmode = Drawing2D.SmoothingMode.AntiAlias gra.compositingquality = Drawing2D.CompositingQuality.HighQuality gra.drawimage(img, 0-16, 0-16, , ) bmp.save(path, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg) bmp.save(context.response.outputstream, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg)... End Sub ASP.NET 1.1

34 Datalaget

35 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 35

36 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 36 HAF ikke kun et kort Datalaget AJAX kommer til sin ret Kombination af kort og anden data Temaer, lokaliteter, områder Tekst, billede, lyd, video, grafer, regneark... Nøgleord: Interaktivitet, overskuelighed, genkendelighed Forsøger at holde det simpelt, samtidigt med, at kunne vise store mængder af data.

37 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 37 AJAX Asynkron JavaScript And XML Asynkron: Foregår asynkront med indlæsning af siden JavaScript: Man har i lang tid kunnet lave HTTP kald vha. JavaScript. IE: new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP") Mozilla: new XMLHttpRequest() XML: Misvisende da man i princippet kan overføre alle former for data

38 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 38 AJAX.NET Professional En opensource AJAX wrapper klasse til.net 1.1 og 2.0 Gør AJAX delen browseruafhængig Muliggør kald i JavaScript direkte til.net funktioner Mulighed for callback

39 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 39 AJAX.NET Professional Simpelt eksempel Namespace HAF Public Class _default Inherits System.Web.UI.Page... <AjaxPro.AjaxMethod()> _ Public Function GetThemeTitle(ByVal ID As Integer) As String Dim DT As DataTable ASP.NET 2.0 DT = Omni.OmniAjax.SQLSelect("SELECT Title FROM HAFTheme WHERE ThemeID = & ID) Return DT.Rows[0].Title End Function... End Class End Namespace function test(themeid) { var res = _default.getthemetitle() alert(res.value) } JavaScript

40 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 40 Visning af indhold i datalaget del 1 function lpcclass() { var obj var objid var id } JavaScript function loadpanelcontent(id, obj) { var tempclass = new lpcclass() tempclass.loadpanelcontent(id, obj) } lpcclass.prototype.loadpanelcontent = function(id, obj) {... this.obj = obj this.objid = obj.id this.id = id... getdbcontent(...panel0..., this.loadpanelcontent_callback.bind(this)) }

41 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 41 Visning af indhold i datalaget del 2 lpcclass.prototype.loadpanelcontent_callback = function(res) { document.getelementbyid('panel0').innerhtml = res.value... openpanel(0, 1)... getdbcontent(...panel1..., this.loadpanelcontent_callback2.bind(this)) } JavaScript lpcclass.prototype.loadpanelcontent_callback2 = function(res) { document.getelementbyid('panel1').innerhtml = res.value... openpanel(1, 1) centerdot(this.objid)... }

42 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 42 Billedhåndtering Alle billeder ligger som <IMG> tags i teksten med indirekte src attribut og DB reference: <IMG src= ani/scaleimage.ashx?dbref=tableid:2 columnname:bille did primid:28220 &width=162&height=111 dbref=tableid:2 columnname:billedid primid:28220 > Bliver udvidet til andre medietyper

43 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 43 ScaleImage.ashx Public Class Writer : Implements IHttpHandler Public Sub ProcessRequest(ByVal context As HttpContext) Implements IHttpHandler.ProcessRequest... dbref = context.request.querystring.get("dbref") width = context.request.querystring.get("width") height = context.request.querystring.get("height") path = GetPathFromDBref(dbref) img = Image.FromFile(path) bmp = New Bitmap(width, height, PixelFormat.Format32bppRgb) gra = Graphics.FromImage(bmp) gra.interpolationmode = Drawing2D.InterpolationMode.HighQualityBicubic gra.smoothingmode = Drawing2D.SmoothingMode.HighQuality gra.compositingquality = Drawing2D.CompositingQuality.HighQuality gra.drawimage(img, 0, 0, width, height)... 'bmp.save(pathscale, imgenc(1), encpar) bmp.save(context.response.outputstream, imgenc(1), encpar)... End Sub End Class ASP.NET 2.0

44 Hovedlaget

45 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 45

46 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 46 Hovedlagets indhold Temaer Temaer kan omarrangeres Hvert tema indeholder et antal punkter i en 1 til 1 relation Hvert punkt er knyttet til ét geografisk punkt Min Tur Baggrundskort Søg

47 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 47 Åbning af et temaer var dots = new Array() function dotloadall(themeid) { var res = Omni.OmniAjax.SQLSelect('SELECT ObjID, HAFGeo.GeoID AS GeoID, GeoX, GeoY, Title FROM HAFGeo, '+ OmniMap.themes[themeID].DBTable +' WHERE HAFGeo.GeoID = '+ OmniMap.themes[themeID].DBTable +'.GeoID AND '+ OmniMap.themes[themeID].DBTable +'.ThemeID = ' + themeid + ' ORDER BY HAFGeo.Created') return res.value } function dotdrawall(themeid) { for (var i = 0; i < dots[themeid].rows.length; i++) { dotdraw(themeid, i) } settimeout('shadowzoom('+themeid+', 8)', 500) } JavaScript

48 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 48 Plot et punkt function dotdraw(themeid, dotid) { zoomdiff = Math.pow(2, zoomlevel) newelem = document.createelement('img') newelem.id = dots[themeid].rows[dotid].objid newelem.src = 'images/dots/dot' + themeid + 'color.png' newelem.classname = 'png dot' newelem.style.position = 'absolute' newelem.style.width = newelem.style.height = newelem.style.left = parseint(dots[themeid].rows[dotid].geox / zoomdiff) + centerofscroll - 14 newelem.style.top = parseint(dots[themeid].rows[dotid].geoy / zoomdiff) + centerofscroll - 14 newelem.style.zindex = document.getelementbyid('menuthemetable'+themeid).style.zindex * newelem.onclick = dotclick newelem.alt = removehtml(dots[themeid].rows[dotid].title) newelem.setattribute('themeid', themeid) newelem.setattribute('geoid', dots[themeid].rows[dotid].geoid) newelem.setattribute('geox', dots[themeid].rows[dotid].geox) newelem.setattribute('geoy', dots[themeid].rows[dotid].geoy) OmniMap.OmniMapInner.document.body.appendChild(newElem) } JavaScript

49 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 49 PNG billedfiler Giver mulighed for halvgennemsigtige billeder Ikke native understøttelse i IE! Workaround: pngbehavior.htc CSS: IMG {}.png {behavior: url('../common/htc/pngbehavior.htc')} Microsofts definition på HTC: An HTC is an HTML file that contains script and a set of HTC-specific elements that define the component; it is saved with an.htc extension Oversat: Man kan ændre i den måde IE opfører sig på

50 CMS (Content Management System)

51 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 51

52 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 52 WYSIWYG editor Intuitiv Kræver ingen kendskab til den bagvedliggende teknologi Gør det muligt at lægge redaktørarbejdet ud til så mange mennesker som muligt Mulighed for senere inddragelse af andre institutioner / kommuner Skaber små mini HTML-dokumenter på siden

53 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 53 Teknikken bag WYSIWYG editoren getdbcontent funktionen ændrer opførelse i redigeringstilstanden Normalt returneres ren HTML til direkte indsættelse I redigeringstilstanden returneres en IFRAME med HTML indholdet fra før

54 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 54 Initialisering af WYSIWYG IFRAME function initiframe(doc, text) {... doc.designmode = 'On' doc.open() doc.write('<head>') doc.write('<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/stile.css">') doc.write('</head>') doc.write('<body contenteditable> ) doc.write(text) doc.write('</body>') doc.close() doc.designmode = 'Off' } JavaScript

55 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 55 Formatering i WYSIWYG editoren Siden IE 4.0 har det været muligt at sende simple kommandoer via JavaScript til IFRAMES der har attributten CONTENTEDITABLE curieditobj.doc.execcommand( bold, false) Virker på current selection IE opretter selv den bagvedliggende HTML Dog nødvendigt at rydde op i HTML en inden den gemmes i en database

56 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 56 Sådan ryddes der op i HTML en vha reg. exp. function OmniPrepareSave(html) { tempobj = html //Komma ændres til koden for samme: tempobj = tempobj.replace(/,/g, ',') //fjerner uønskede linebreaks: tempobj = tempobj.replace(/\r \n/g, '') //Backslash ændres til koden for backslash: tempobj = tempobj.replace(/[\\]/g, '\') //Enkelt anførselstegn ændres til koden for samme: tempobj = tempobj.replace(/[\x27]/g, ' ') //Dobbelt anførselstegn ændres til koden for samme: tempobj = tempobj.replace(/[\x22]/g,'') //fjerner Microsoft XML tags: tempobj = tempobj.replace(/<o:p>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<\/o:p>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<\?xml([^<]*)\/>/g, '') //fjerner SPAN's: tempobj = tempobj.replace(/<span[^<]*>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<\/span>/g, '') JavaScript

57 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn //fjerner FONT's: tempobj = tempobj.replace(/<font[^<]*>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<\/font>/g, '') //fjerner TABLE's: tempobj = tempobj.replace(/<table[^<]*>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<\/table>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<tr[^<]*>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<\/tr>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<td[^<]*>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<\/td>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<spacer[^<]*>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<\/tbody>/g, '') //fjerner H's: tempobj = tempobj.replace(/<h\d[^<]*>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<\/h\d>/g, '') //'&' i links skal være '&': tempobj = tempobj.replace(/&/g, '&') return tempobj } JavaScript

58 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 58 Databasebrowseren AJAX Visionen Alt hvad vi har i vores databaser, der kan geografisk stedfæstes, skal kunne sættes ind i HAF Sammenkædning med vores andre databaser i en Vidensportal til museum.odense.dk

59 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 59 Fremtidige planer Optimere visningen af punkter Mulighed for fladevisninger Indsættelse af lyd, video, grafer, mm Flere baggrundskort på én gang Som photoshoplag Sidestillet

60 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 60 Spørgsmål? Kode der ønskes uddybet? Andet?

Universitet: Uddannelse: Emne: Afleveringsfrist: Bemærkninger: Udarbejdet af:

Universitet: Uddannelse: Emne: Afleveringsfrist: Bemærkninger: Udarbejdet af: Universitet: Danmarks Tekniske Universitet Uddannelse: It-Diplom Ingeniør Emne: Dynamisk filter komponent Afleveringsfrist: Mandag den 14. juni 2010 Bemærkninger: Rapporten er en eksamensrapport til 20

Læs mere

Historisk Dynamisk Danmarks Kort

Historisk Dynamisk Danmarks Kort Dynamisk Danmarks Kort & Historisk Dynamisk Danmarks Kort [Abdullah H Al-kasseb] [Studie nummer: s021181] [Løbenummer: IMM-Eng-2008-22] Forord. Denne rapport er udarbejdet for søndagsavisen, rapporten

Læs mere

BOGEN OM ASP.NET 4.0 WEB FORMS ASP.NET UDVIKLING MED C# OG VB.NET MICHELL CRONBERG

BOGEN OM ASP.NET 4.0 WEB FORMS ASP.NET UDVIKLING MED C# OG VB.NET MICHELL CRONBERG BOGEN OM ASP.NET 4.0 WEB FORMS ASP.NET UDVIKLING MED C# OG VB.NET MICHELL CRONBERG Bogen om ASP.NET 4.0 Web Forms ASP.NET udvikling med C# og VB.NET Michell Cronberg Copyright 2010 Konsulentfirmaet M.

Læs mere

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage I dette modul skal du lære at oprette og arbejde med hjemmesider med programmet Frontpage 2003. Men først skal du lære lidt om HTML-kodning. Selv om du ikke behøver at kende til HTML for at skabe hjemmesider

Læs mere

Simulering af menneskelig opførsel i en grafbaseret repræsentation af et virkeligt scenarie

Simulering af menneskelig opførsel i en grafbaseret repræsentation af et virkeligt scenarie Simulering af menneskelig opførsel i en grafbaseret repræsentation af et virkeligt scenarie Mikkel Kaas Pedersen Kongens Lyngby 2012 IMM-B.eng-2012-35 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical

Læs mere

Business Monitor Dashboard Migration

Business Monitor Dashboard Migration Danmarks Tekniske Universitet Lyngby 2013 Business Monitor Dashboard Migration IT-Diplomingeniør eksamenprojekt udført hos Author: Javid Bahramzy Supervisor: Bjarne Poulsen External supervisor: Frederik

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

University College Nordjylland Teknologi og Business

University College Nordjylland Teknologi og Business University College Nordjylland Teknologi og Business Datamatiker Dmaa0213 5. Semester Afsluttende projekt Projekt deltagere: Ulrik Larsen In this project I have developed a Magento website: www.kalejdoskopshop.dk,

Læs mere

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Problemformulering I dette projekt ønsker vi at lave en uafhængig hjemmeside til brug af turister, som gerne vil læse neutral information (dvs. information der ikke er farvet

Læs mere

ASP noter til eksamen (Af Morten Rasmussen, januar 2003)

ASP noter til eksamen (Af Morten Rasmussen, januar 2003) ASP noter til eksamen (Af Morten Rasmussen, januar 2003) 1 Active Server Pages...2 2 Sprog...2 3 Struktur...2 3.1 Installation af web server...2 3.2 Forskel på CGI og ASP...2 3.3 Første termer...2 3.4

Læs mere

Byg web sider. Introduktion:

Byg web sider. Introduktion: Introduktion: Du kender nu nogle enkle HTML tags, så nu er det på tide, at du kommer i gang med at lave din første side! Når du har nogle HTML-sider klar skal du have dem lagt op, så dine venner kan se

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

Datalogi HTML Aarhus Katedralskole

Datalogi HTML Aarhus Katedralskole HTML HTML er en forkortelse for HyperText Markup Language og er således et markeringssprog og ikke et programmeringssprog! HTML bruges til at opmærke indholdet på en hjemmeside, og skal ses som en måde

Læs mere

Design og implementering af et lagersystem

Design og implementering af et lagersystem Design og implementering af et lagersystem Martin Skytte Sørensen Kongen Lyngby 2013 IMM-B.Eng-2013-32 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modeling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

System/produkt designdokument for Danish Rox

System/produkt designdokument for Danish Rox System/produkt designdokument for Danish Rox Dansk Beton Revisions historie Dato Version Beskrivelse Forfatter 2009-12-18 1.0 Her blev vores rapport helt færdig. Gruppe 2 0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...

Læs mere

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30 CS TYPO3 Manual TYPO3 CMS Opbygning...2 Log ind...2 Backend...3 Frontend...5 Hvor skal jeg klikke?...6 Gem, gem og vis, gem og luk og luk...7 Håndtering af sider og menuer...8 Sammenhæng mellem sider og

Læs mere

5. semesters projekt. Personalesystem. EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for

5. semesters projekt. Personalesystem. EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for 5. semesters projekt EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for Personalesystem Jørn Justesen: Kasper Holm: Indholdsfortegnelse Projektetablering...

Læs mere

innovating communication

innovating communication innovating communication Multimediedesigneruddannelsen, 2. semester Eksamensprojekt, maj 2010 Erhvervsakademiet København Nord, Trongårdsvej 44, Lyngby Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion 1.1 Indledning

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Webdesign med WordPress 3

Webdesign med WordPress 3 Webdesign med WordPress 3 Til webdesign har jeg valgt at bruge det gratis program WordPress i stedet for Microsofts programmer. WordPress er lettere at bruge, og samtidig er det lettere at lave flotte

Læs mere

Dag 1. Dag 2. Generelt. Internet generelt Hjemmesider generelt Tekstformatering Links Grafik Tabeller

Dag 1. Dag 2. Generelt. Internet generelt Hjemmesider generelt Tekstformatering Links Grafik Tabeller Frontpage kursus Dag 1 Dag 2 Internet generelt Hjemmesider generelt Tekstformatering Links Grafik Tabeller Frames Formularer Mere grafik Hvordan kommer man UD Web-bots Generelt "Regler" for gode hjemmesider

Læs mere

Konstruktion af websites - 1. kursusgang Øvelse 1 opsætning af tekst

Konstruktion af websites - 1. kursusgang Øvelse 1 opsætning af tekst Konstruktion af websites - 1. kursusgang Øvelse 1 opsætning af tekst Lav ved hjælp af teksteditor og browser en webside, der indeholder elementer som den herunder - tilføj desuden din udgave af hjemmeside

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIG WEB FOR WEBREDAKTØRER

GUIDEN / TILGÆNGELIG WEB FOR WEBREDAKTØRER GUIDEN / TILGÆNGELIG WEB FOR WEBREDAKTØRER VÆRKTØJET TIL TILGÆNGELIG WEB CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET Introduktion Fasthold navigationsstrukturen

Læs mere

38,- Hjemmesider for alle. Web Design. Olav Junker Kjær. 1. udgave. www.knowware.dk

38,- Hjemmesider for alle. Web Design. Olav Junker Kjær. 1. udgave. www.knowware.dk 38,- Hjemmesider for alle Web Design Olav Junker Kjær www.knowware.dk 1. udgave Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 =

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

PDF Modul & Online Markedsføring

PDF Modul & Online Markedsføring Danmarks Tekniske Universitet IMM 23. Januar 2009 PDF Modul & Online Markedsføring Af Frederik Christian Heerup-Larsson IMM-B.Eng-2009-53 Side 1 1. Abstract Denne rapport omhandler design og udvikling

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere