Historisk Atlas Fyn. - En browserbaseret kortapplikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historisk Atlas Fyn. - En browserbaseret kortapplikation"

Transkript

1 Historisk Atlas Fyn - En browserbaseret kortapplikation

2 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 2 Introduktion Rasmus Lorentzen Odense Bys Museer (museum.odense.dk) IT Udvikling OBM omfatter bl.a. museerne H. C. Andersens Hus Den Fynske Landsby Carl Nielsen Museet Andre IT projekter ved OBM Interne databaser: Kalender, booking, billeddatabase Eksterne databaser: HCA databaser, odensebilleder.dk Online museumsbutik IT standere til museerne forgængeren til HAF

3 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 3 Oversigt Design Klassisk kortvisning kontra HAF Præsentation af HAF Opbygning Kortlaget Datalaget Hovedlaget CMS (Content Management System)

4 Design

5 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 5 Designfasen 1. Formidlingsmæssige overvejelser Hvem er modtageren / slutbrugeren? Hvad skal formidles, hvilke historier skal fortælles? Hvor skal det modtages (hvad kan modtagerens computer?) 2. Valg af teknologi Hvad understøtter bedst det vi kom frem til under 1? Hvordan ser den nuværende situation ud for mulige teknologier?

6 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 6 Faren ved at forelske sig i en highlevel teknologi (Flash, Java applet, andre plugins) Vælger man den fordi den ser godt ud, eller fordi den er velegnet til ens projekt? Vælger man den fordi alle andre gør? Svært at have en kreativ og dynamisk udviklingsproces, hvis man allerede har valgt en teknologi. Viser det sig senere at teknologien havde flere begrænsninger end muligheder? Hvem sagde brugervenlighed?

7 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 7 HAF benytter sig af lowlevel teknologi.net 1.1,.NET 2.0, JavaScript, AJAX, DHTML, CSS, MSSQL og MapXtreme Derved undgås problemer med plugins

8 Klassisk kortvisning kontra HAF

9 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 9 Den klassiske browserbaserede kortvisning Synkron Kun kommunikation mellem klient og server ved indlæsning af siden. Statisk, langsom Fordel: Trinløst zoomniveau Eksempel: Min mening: Ikke brugervenlig

10 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 10 Den nye metode Asynkron IKKE nødvendigvis AJAX teknologi Kommunikation mellem klient og server også efter indlæsning af siden Opdeler kortet i faste, små feltstørrelser Muliggør løbende indlæsning af kort Giver faste zoomniveauer HAF har ikke hugget koden, kun den dynamiske idé fra google: maps.google.com Mere responsiv, intuitiv og brugervenlig

11 Præsentation af HAF

12 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 12

13 Opbygning

14 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 14 Opbygning: 3 lag (IFRAMES) OBM Topbjælke 1. Hovedlaget (default.aspx) Temaer Min tur Diverse data 2. Datalaget (OmniMap.aspx) 3. Kortlaget (OmniMapInner.aspx) Kortvalg Kortlag Søg Diverse data Kort nav.

15 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 15 Visual Studio Solution Explorer

16 Kortlaget

17 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 17 Kortlagets opbygning

18 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 18 Teknikken bag kortlaget JavaScript, DHTML og CSS JavaScript genererer felterne (images): for(y=0; y<yblocks; y++) { for(x=0; x<xblocks; x++) { for(l=0; l<=1; l++) { newelem = document.createelement('img') newelem.id = 'maptile' + x + y + l newelem.classname = 'tile tilex'+l+x +' tiley'+l+y +' layer'+l... document.body.appendchild(newelem) } } } JavaScript

19 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 19 Scrolling af kortlaget

20 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 20 Teknikken bag scrolling af kortlaget function mapmovedraw(scrolltox, scrolltoy) { majorcoordx = Math.round(scrollToX / blocksize) majorcoordy = Math.round(scrollToY / blocksize)... if (majorcoordx < oldmajorcoordx) { maptilex = (mappivotcol+(xblocks-1)) % xblocks styletilex[curlayer][maptilex].left = parseint(styletilex[curlayer][maptilex].left) - xblocks * blocksize for (y = 0; y < yblocks; y++) { loadimage(newmappivotcol, (newmappivotrow + y2draworder[y]) % yblocks, majorcoordx - xblocks, majorcoordy + y2draworder[y]) }... }... window.scrollto(scrolltox, scrolltoy) oldmajorcoordx = majorcoordx oldmajorcoordy = majorcoordy } JavaScript

21 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 21 Gentegning af kortlaget

22 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 22 Teknikken bag gentegning af kortlaget function mapredraw() { var x = parseint(xblocks / 2), y = parseint(yblocks / 2), step = 1, nextstep = 1, direction = 0 while (x > -2 y > -2) { if (x >= 0 && x < xblocks && y >= 0 && y < yblocks) { loadimage((x+mappivotcol) % xblocks, (y+mappivotrow) % yblocks, majorcoordx + x - xblocks, majorcoordy + y) } if (direction == 0) x++ if (direction == 1) y++ if (direction == 2) x-- if (direction == 3) y-- step-- if (step == 0) { nextstep += 0.5 step = parseint(nextstep) direction = (direction + 1) % 4 } } } JavaScript

23 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 23 Zoom af kortlaget

24 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 24 Zoom ud

25 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 25 Zoom ind

26 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 26 Teknikken bag zoom af kortlaget function scaletiles() { zoomcount++... if (parseint(stylelayer[curlayer].width) > blocksize) { stylelayer[curlayer].width = parseint(stylelayer[curlayer].width) - 32 stylelayer[curlayer].height = parseint(stylelayer[curlayer].height) - 32 stylelayer[1-curlayer].width = parseint(stylelayer[1-curlayer].width) - 16 stylelayer[1-curlayer].height = parseint(stylelayer[1-curlayer].height) - 16 }... for (x=0; x < xblocks; x++) { styletilex[1-curlayer][(x + oldmappivotcol) % xblocks].left = tempxold + x * parseint(stylelayer[1-curlayer].width) styletilex[curlayer][(x + mappivotcol) % xblocks].left = tempxnew + x * parseint(stylelayer[curlayer].width) }... settimeout('scaletiles()', 10)... } JavaScript

27 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 27 Diagram over korttile håndtering Den klassiske HAF metode (krak.dk) Synkron kommunikation Browser Webserver Kortserver

28 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 28 Kortserveren HAF bruger MapXtreme som kortserver MapXtreme er en.net 1.1 udgave af GIS programmet MapInfo Med MapXtreme kan man generere et billede:... map.setview(new MapInfo.Geometry.DRect(X1, Y1, X2, Y2), map.getdisplaycoordsys()) mpex = New MapExport(map) mpex.exportsize = New ExportSize(256 * scalesize + 32, 512 * scalesize + 32) mpex.border = ExportBorder.Off mpex.pixelformat = ExportPixelFormat.Format24bpp mpex.transparent = False img = mpex.export()... ASP.NET 1.1

29 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 29 Kortcachen det nye element Kortcachen er et stort billedlager (webserver) af tiles med mappenstrukturen: /MapTiles/map<id>/zoom<niveau>/x<x>/y<y>.jpg Hvor <id>, <niveau>, <x> og <y> er variable Som udgangspunkt er kortcachen tom, og fyldes op når en bruger tilgår et specifikt kort Pladsforbrug Hvert kort vil kunne fylde op mod 1Gb Med 1000 kort giver det et max pladsforbrug på 1Tb Harddiske koster heldigvis ikke så meget i dag Data en kan nemt genskabes

30 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 30 Flow for visning af korttile Scenarie 1 1. Browseren er naiv og satser på at billedet allerede findes i kortcachen 2. Det er den og kortcachen sender billedet tilbage Browser Webserver Kortcache Kortserver

31 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 31 Flow for visning af korttile Scenarie 2 1. Browseren er naiv og satser på at billedet allerede findes i kortcachen 2. Det er den IKKE så der genereres en 404 fejl på IIS en på serveren Browser 3. IIS en er sat op til at pege alle 404 fejl til kortserveren 4. Kortserveren fortolker 404 fejlen og generer det manglende billede 5. Kortserveren gemmer billedet på serveren og sender billedet direkte til browseren Webserver Kortcache Kortserver

32 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 32 Teknikken bag kortserveren Public Class GetMapTile Inherits System.Web.UI.Page... Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load... raw = context.request.rawurl m = raw.substring(raw.indexof("/map") + 4, raw.indexof("/zoom") - raw.indexof("/map") - 4) z = raw.substring(raw.indexof("/zoom") + 5, raw.indexof("/x") - raw.indexof("/zoom") - 5) x = raw.substring(raw.indexof("/x") + 2, raw.indexof("/y") - raw.indexof("/x") - 2) y = raw.substring(raw.indexof("/y") + 2, raw.indexof(".jpg") - raw.indexof("/y") - 2) outputpath = ConfigurationSettings.AppSettings("MapTilesPath") & _ "\map" & m & "\zoom" & z & "\x" & x & "\" outputfile = "y" & y & ".jpg" If Not Directory.Exists(outputPath) Then Directory.CreateDirectory(outputPath) End If FromCoords(m, z, x, y, outputpath & outputfile) End Sub... End Class ASP.NET 1.1

33 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 33 Private Sub FromCoords(ByRef m As Integer, ByRef z As Integer, ByRef x As Integer, ByRef y As Integer, ByRef path As String)... map.setview( New MapInfo.Geometry.DRect(offsetX - tileextent / 2 + x * tileextent - tileextent / 16, offsety - tileextent / 2 - y * tileextent - tileextent / 16, offsetx + tileextent / 2 + x * tileextent + tileextent / 16, offsety + tileextent / 2 - y * tileextent + tileextent / 16), map.getdisplaycoordsys()) mpex = New MapExport(map) mpex.exportsize = New ExportSize(256 * scalesize + 32, 256 * scalesize + 32)... img = mpex.export() bmp = New Bitmap(256, 256) gra = Graphics.FromImage(bmp) gra.interpolationmode = Drawing2D.InterpolationMode.HighQualityBicubic gra.smoothingmode = Drawing2D.SmoothingMode.AntiAlias gra.compositingquality = Drawing2D.CompositingQuality.HighQuality gra.drawimage(img, 0-16, 0-16, , ) bmp.save(path, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg) bmp.save(context.response.outputstream, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg)... End Sub ASP.NET 1.1

34 Datalaget

35 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 35

36 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 36 HAF ikke kun et kort Datalaget AJAX kommer til sin ret Kombination af kort og anden data Temaer, lokaliteter, områder Tekst, billede, lyd, video, grafer, regneark... Nøgleord: Interaktivitet, overskuelighed, genkendelighed Forsøger at holde det simpelt, samtidigt med, at kunne vise store mængder af data.

37 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 37 AJAX Asynkron JavaScript And XML Asynkron: Foregår asynkront med indlæsning af siden JavaScript: Man har i lang tid kunnet lave HTTP kald vha. JavaScript. IE: new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP") Mozilla: new XMLHttpRequest() XML: Misvisende da man i princippet kan overføre alle former for data

38 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 38 AJAX.NET Professional En opensource AJAX wrapper klasse til.net 1.1 og 2.0 Gør AJAX delen browseruafhængig Muliggør kald i JavaScript direkte til.net funktioner Mulighed for callback

39 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 39 AJAX.NET Professional Simpelt eksempel Namespace HAF Public Class _default Inherits System.Web.UI.Page... <AjaxPro.AjaxMethod()> _ Public Function GetThemeTitle(ByVal ID As Integer) As String Dim DT As DataTable ASP.NET 2.0 DT = Omni.OmniAjax.SQLSelect("SELECT Title FROM HAFTheme WHERE ThemeID = & ID) Return DT.Rows[0].Title End Function... End Class End Namespace function test(themeid) { var res = _default.getthemetitle() alert(res.value) } JavaScript

40 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 40 Visning af indhold i datalaget del 1 function lpcclass() { var obj var objid var id } JavaScript function loadpanelcontent(id, obj) { var tempclass = new lpcclass() tempclass.loadpanelcontent(id, obj) } lpcclass.prototype.loadpanelcontent = function(id, obj) {... this.obj = obj this.objid = obj.id this.id = id... getdbcontent(...panel0..., this.loadpanelcontent_callback.bind(this)) }

41 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 41 Visning af indhold i datalaget del 2 lpcclass.prototype.loadpanelcontent_callback = function(res) { document.getelementbyid('panel0').innerhtml = res.value... openpanel(0, 1)... getdbcontent(...panel1..., this.loadpanelcontent_callback2.bind(this)) } JavaScript lpcclass.prototype.loadpanelcontent_callback2 = function(res) { document.getelementbyid('panel1').innerhtml = res.value... openpanel(1, 1) centerdot(this.objid)... }

42 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 42 Billedhåndtering Alle billeder ligger som <IMG> tags i teksten med indirekte src attribut og DB reference: <IMG src= ani/scaleimage.ashx?dbref=tableid:2 columnname:bille did primid:28220 &width=162&height=111 dbref=tableid:2 columnname:billedid primid:28220 > Bliver udvidet til andre medietyper

43 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 43 ScaleImage.ashx Public Class Writer : Implements IHttpHandler Public Sub ProcessRequest(ByVal context As HttpContext) Implements IHttpHandler.ProcessRequest... dbref = context.request.querystring.get("dbref") width = context.request.querystring.get("width") height = context.request.querystring.get("height") path = GetPathFromDBref(dbref) img = Image.FromFile(path) bmp = New Bitmap(width, height, PixelFormat.Format32bppRgb) gra = Graphics.FromImage(bmp) gra.interpolationmode = Drawing2D.InterpolationMode.HighQualityBicubic gra.smoothingmode = Drawing2D.SmoothingMode.HighQuality gra.compositingquality = Drawing2D.CompositingQuality.HighQuality gra.drawimage(img, 0, 0, width, height)... 'bmp.save(pathscale, imgenc(1), encpar) bmp.save(context.response.outputstream, imgenc(1), encpar)... End Sub End Class ASP.NET 2.0

44 Hovedlaget

45 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 45

46 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 46 Hovedlagets indhold Temaer Temaer kan omarrangeres Hvert tema indeholder et antal punkter i en 1 til 1 relation Hvert punkt er knyttet til ét geografisk punkt Min Tur Baggrundskort Søg

47 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 47 Åbning af et temaer var dots = new Array() function dotloadall(themeid) { var res = Omni.OmniAjax.SQLSelect('SELECT ObjID, HAFGeo.GeoID AS GeoID, GeoX, GeoY, Title FROM HAFGeo, '+ OmniMap.themes[themeID].DBTable +' WHERE HAFGeo.GeoID = '+ OmniMap.themes[themeID].DBTable +'.GeoID AND '+ OmniMap.themes[themeID].DBTable +'.ThemeID = ' + themeid + ' ORDER BY HAFGeo.Created') return res.value } function dotdrawall(themeid) { for (var i = 0; i < dots[themeid].rows.length; i++) { dotdraw(themeid, i) } settimeout('shadowzoom('+themeid+', 8)', 500) } JavaScript

48 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 48 Plot et punkt function dotdraw(themeid, dotid) { zoomdiff = Math.pow(2, zoomlevel) newelem = document.createelement('img') newelem.id = dots[themeid].rows[dotid].objid newelem.src = 'images/dots/dot' + themeid + 'color.png' newelem.classname = 'png dot' newelem.style.position = 'absolute' newelem.style.width = newelem.style.height = newelem.style.left = parseint(dots[themeid].rows[dotid].geox / zoomdiff) + centerofscroll - 14 newelem.style.top = parseint(dots[themeid].rows[dotid].geoy / zoomdiff) + centerofscroll - 14 newelem.style.zindex = document.getelementbyid('menuthemetable'+themeid).style.zindex * newelem.onclick = dotclick newelem.alt = removehtml(dots[themeid].rows[dotid].title) newelem.setattribute('themeid', themeid) newelem.setattribute('geoid', dots[themeid].rows[dotid].geoid) newelem.setattribute('geox', dots[themeid].rows[dotid].geox) newelem.setattribute('geoy', dots[themeid].rows[dotid].geoy) OmniMap.OmniMapInner.document.body.appendChild(newElem) } JavaScript

49 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 49 PNG billedfiler Giver mulighed for halvgennemsigtige billeder Ikke native understøttelse i IE! Workaround: pngbehavior.htc CSS: IMG {}.png {behavior: url('../common/htc/pngbehavior.htc')} Microsofts definition på HTC: An HTC is an HTML file that contains script and a set of HTC-specific elements that define the component; it is saved with an.htc extension Oversat: Man kan ændre i den måde IE opfører sig på

50 CMS (Content Management System)

51 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 51

52 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 52 WYSIWYG editor Intuitiv Kræver ingen kendskab til den bagvedliggende teknologi Gør det muligt at lægge redaktørarbejdet ud til så mange mennesker som muligt Mulighed for senere inddragelse af andre institutioner / kommuner Skaber små mini HTML-dokumenter på siden

53 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 53 Teknikken bag WYSIWYG editoren getdbcontent funktionen ændrer opførelse i redigeringstilstanden Normalt returneres ren HTML til direkte indsættelse I redigeringstilstanden returneres en IFRAME med HTML indholdet fra før

54 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 54 Initialisering af WYSIWYG IFRAME function initiframe(doc, text) {... doc.designmode = 'On' doc.open() doc.write('<head>') doc.write('<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/stile.css">') doc.write('</head>') doc.write('<body contenteditable> ) doc.write(text) doc.write('</body>') doc.close() doc.designmode = 'Off' } JavaScript

55 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 55 Formatering i WYSIWYG editoren Siden IE 4.0 har det været muligt at sende simple kommandoer via JavaScript til IFRAMES der har attributten CONTENTEDITABLE curieditobj.doc.execcommand( bold, false) Virker på current selection IE opretter selv den bagvedliggende HTML Dog nødvendigt at rydde op i HTML en inden den gemmes i en database

56 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 56 Sådan ryddes der op i HTML en vha reg. exp. function OmniPrepareSave(html) { tempobj = html //Komma ændres til koden for samme: tempobj = tempobj.replace(/,/g, ',') //fjerner uønskede linebreaks: tempobj = tempobj.replace(/\r \n/g, '') //Backslash ændres til koden for backslash: tempobj = tempobj.replace(/[\\]/g, '\') //Enkelt anførselstegn ændres til koden for samme: tempobj = tempobj.replace(/[\x27]/g, ' ') //Dobbelt anførselstegn ændres til koden for samme: tempobj = tempobj.replace(/[\x22]/g,'') //fjerner Microsoft XML tags: tempobj = tempobj.replace(/<o:p>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<\/o:p>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<\?xml([^<]*)\/>/g, '') //fjerner SPAN's: tempobj = tempobj.replace(/<span[^<]*>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<\/span>/g, '') JavaScript

57 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn //fjerner FONT's: tempobj = tempobj.replace(/<font[^<]*>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<\/font>/g, '') //fjerner TABLE's: tempobj = tempobj.replace(/<table[^<]*>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<\/table>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<tr[^<]*>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<\/tr>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<td[^<]*>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<\/td>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<spacer[^<]*>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<\/tbody>/g, '') //fjerner H's: tempobj = tempobj.replace(/<h\d[^<]*>/g, '') tempobj = tempobj.replace(/<\/h\d>/g, '') //'&' i links skal være '&': tempobj = tempobj.replace(/&/g, '&') return tempobj } JavaScript

58 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 58 Databasebrowseren AJAX Visionen Alt hvad vi har i vores databaser, der kan geografisk stedfæstes, skal kunne sættes ind i HAF Sammenkædning med vores andre databaser i en Vidensportal til museum.odense.dk

59 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 59 Fremtidige planer Optimere visningen af punkter Mulighed for fladevisninger Indsættelse af lyd, video, grafer, mm Flere baggrundskort på én gang Som photoshoplag Sidestillet

60 Odense Bys Museer Historisk Atlas Fyn 60 Spørgsmål? Kode der ønskes uddybet? Andet?

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Dynamiske Billeder, Image Map & XY coordinater. ASP.NET og Access Databasen.

Dynamiske Billeder, Image Map & XY coordinater. ASP.NET og Access Databasen. Dynamiske Billeder, Image Map & XY coordinater. ASP.NET og Access Databasen. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 22. april 2008 Hvorfor denne tutorial: Denne tutorial er ikke direkte pensum på datamatikkerskolen,

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

MapBasic &.NET interaktion. MapBasic.NET. Jakob Lanstorp IT konsulent COWI. Odense 23. Juni 2011. 1 8 jun 2011 MapBasic &.

MapBasic &.NET interaktion. MapBasic.NET. Jakob Lanstorp IT konsulent COWI. Odense 23. Juni 2011. 1 8 jun 2011 MapBasic &. MapBasic &.NET interaktion MapBasic.NET Jakob Lanstorp IT konsulent COWI Odense 23. Juni 2011 1 MapBasic &.NET interaktion Erfaring med MapBasic.NET / Visual Studio Anden programmering 2 Program Hurtig

Læs mere

Extension udvikling i Mozilla Firefox. Henrik Gemal

Extension udvikling i Mozilla Firefox. Henrik Gemal Extension udvikling i Mozilla Firefox Henrik Gemal Side 1 Hvem er jeg? Web udvikler hos TDC Laver TDC.dk og TDCOnline.dk Laver HTML, CSS, PHP Med i Mozilla projektet i mange år Udviklet et par extensions

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Byg web sider. Introduktion:

Byg web sider. Introduktion: Introduktion: Du kender nu nogle enkle HTML tags, så nu er det på tide, at du kommer i gang med at lave din første side! Når du har nogle HTML-sider klar skal du have dem lagt op, så dine venner kan se

Læs mere

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov Dokumentation Grafisk Workflow Et af produkterne, jeg skulle lave, var et redesign af FreQuence s info hjemmeside. A B Punkt 1 Ansvar: Jeg har selv stået for opsætningen af hjemmeside og selv bestemt,

Læs mere

SAX Simple API for XML.

SAX Simple API for XML. SAX Simple API for XML. En API (Application Programming Interface) et bibliotek eller et sæt af funktioner eller metoder. SAX er et sådant bibliotek af abstrakte metoder som f. eks. startdocument() eller

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

Flash Logic Free CMS. Manual og brugervejledning

Flash Logic Free CMS. Manual og brugervejledning Flash Logic Free CMS Manual og brugervejledning Indhold: 1. Funktionalitet 2. Fil-oversigt 3. Baggrundsbillede 4. Banner-billede 5. Redigering af tekst 6. Brug af html-tags 7. Web site navn 8. Upload til

Læs mere

Who s to blame? Jeppe Rørbæk. Jeppe.rorbaek@teknologisk.dk +45 22 70 55 07. Konsulent og underviser på Teknologisk Institut MCP, MCAD, MCSD, MCT

Who s to blame? Jeppe Rørbæk. Jeppe.rorbaek@teknologisk.dk +45 22 70 55 07. Konsulent og underviser på Teknologisk Institut MCP, MCAD, MCSD, MCT Who s to blame? Jeppe Rørbæk Jeppe.rorbaek@teknologisk.dk +45 22 70 55 07 Konsulent og underviser på Teknologisk Institut MCP, MCAD, MCSD, MCT Introduktion til ATLAS AJAX Intro / hensigten med ATLAS Hvordan

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

portfolio GRAFISK WORKFLOW

portfolio GRAFISK WORKFLOW Grafisk Workflow Opgaven Der skal laves hjemmeside til et lille privat bageri. Kunden ønsker et overskueligt site. Hjemmesiden skal kort og godt fortælle om Skejby Centrets Bageri og deres produkter og

Læs mere

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside.

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. 10-12-2004 Holstebro HTX Bent Arnoldsen Synopsis. Projektet her er en menu til hjemmesider, som er lavet så den er let at tilrette, når man tilføjer eller

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Visualisering. Kan opdeles i 2 dele Præsentations værktøj Portal

Visualisering. Kan opdeles i 2 dele Præsentations værktøj Portal Innofactor Plc 2000-2012 Visualisering Stigende krav til visualisering Brugervenlighed - flere brugere skal kunne anvende og lave visualiseringer Dynamisk Æstetisk Flere forskellige former for visualiseringer

Læs mere

Web sider. Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det?

Web sider. Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det? Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det? I dag skal du lære at lave hjemmesider, så du også kan bidrage til at opbygge

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Ressourcekatalog. Christian Glantz. Kongens Lyngby 2010 IMM-B.Eng-2010-25

Ressourcekatalog. Christian Glantz. Kongens Lyngby 2010 IMM-B.Eng-2010-25 Ressourcekatalog Christian Glantz Kongens Lyngby 2010 IMM-B.Eng-2010-25 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone +45 45253351,

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Internet vs WWW. Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information

Internet vs WWW. Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information web som medie Internet vs WWW Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information Internet protokoller (forskellige måder at udveksle information

Læs mere

HTML5. Den kommende webstandard

HTML5. Den kommende webstandard Den kommende webstandard Hvad er HTML5? Hvad er HTML5? En specifikation under udarbejdelse fra W3C Hvad er HTML5? En specifikation under udarbejdelse fra W3C En række af følgespecifikationer HTML5 startede

Læs mere

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C#

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Praktiske tips for at komme i gang. Gunnar Jul Jensen, Cowi Hvorfor nu det? Mdl og Vba kan det hele Fordelene er : udviklingsmiljøet er eksternt

Læs mere

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 PHP-Projekt IT projekt uge 4 9 Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 4-3-2013 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 2 Brainstorm... 2 User stories... 2 Problemformulering...

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Curriculum Vitae & Præsentation

Curriculum Vitae & Præsentation Jakobs C.V. Version 2011_01_26 Curriculum Vitae & Præsentation Navn Jakob Krarup (født 8. maj 1972) Bopæl Ringkøbingvej 44 9220 Aalborg Øst Kontaktoplysninger Telefon: 321 123 32 Mobil: 25 18 88 91 Mail:

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2.

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2. GRAFISK PRODUKTION OG WORK- FLOW CSS Wrapper paragraph h1 h2 DREAMWEAVER CS5 Class Tags Kodning Design a.link, a.hover, a.visited HTML Kundekontakt Komposition og modulopbygning Skelet Pixels Layout Usabillity

Læs mere

WORKFLOW. RESPONSIV HJEMMESIDE MED ET FARVETWIST Hjemmesidedesign og udvikling. www.mads-pj.dk/clothesly

WORKFLOW. RESPONSIV HJEMMESIDE MED ET FARVETWIST Hjemmesidedesign og udvikling. www.mads-pj.dk/clothesly WORKFLOW RESPONSIV HJEMMESIDE MED ET FARVETWIST Hjemmesidedesign og udvikling www.mads-pj.dk/clothesly DOKUMENTATION OPGAVE Opgaven jeg stillede mig selv, var at designe og kode et koncept til en webshop

Læs mere

Historisk Tidsskrift teknisk dokumentation Side 1

Historisk Tidsskrift teknisk dokumentation Side 1 Historisk Tidsskrift teknisk dokumentation Side 1 1. Indledning...2 1.1 Referencer...2 1.2 Versionshistorie...2 1.3 Definitioner...2 1.4 Dokumentationens opbygning...2 2. Generel beskrivelse...3 2.1 Oversigt...3

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Ordbøgerne.dk. Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06.

Ordbøgerne.dk. Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06. Ordbøgerne.dk Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06 Side 1 af 35 Indholdsfortegnelse Indledning:...3 Design...4 Visuelt design:...4

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. Kasper Staal - Portfolio - H2

GRAFISK WORKFLOW. Kasper Staal - Portfolio - H2 GRAFISK WORKFLOW Kasper Staal - Portfolio - H2 Opgaven Denne opgave bestod i at design et website til min egen virksomed 3DService.dk. Websitet skulle være responsivt, og indeholde de mest gængse informationer

Læs mere

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer.

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer. 1/9 Firmapræsentation... 3 Martin Larsen... 3 Kontaktoplysninger... 3 Arbejdsform... 4 Hvad udfører vi?... 4 Forudsætninger... 4 Hvorfor gør vi det?... 4 Hvordan gør vi det?... 4 Hvad koster det?... 4

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow GRAFISK WORKFLOW 1 Opgavebeskrivelse I forbindelse med et nyt online koncept Web in a box skulle jeg lave en Photoshop-skabelon, der kan eksportere materiale til en hjemmeside automatisk. Selve konceptet

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål

Oftest stillede spørgsmål Oftest stillede spørgsmål Her finder du svaret på nogle væsentlige spørgsmål vedrørede brugen af Historiefaget.dk. Tekniske spørgsmål Elevernes navne stemmer ikke overens med deres eget Der kan være to

Læs mere

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 API Modeller... 2 Webshop2 API Model v1... 3

Læs mere

Datalogi HTML Aarhus Katedralskole

Datalogi HTML Aarhus Katedralskole HTML HTML er en forkortelse for HyperText Markup Language og er således et markeringssprog og ikke et programmeringssprog! HTML bruges til at opmærke indholdet på en hjemmeside, og skal ses som en måde

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14

Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14 Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14 Gruppe 5 http://kostecki.dk/cph/cupcakes/v2/opskrifter.php Christina Juulmann www.chrissycreations.dk Jacob Kostecki www.kostecki.dk Jayne Alice www.jaynealice.com

Læs mere

Grafisk. Hjemmesiden er designet til en nyopstartet virksomhed kaldet Tegnestuen M. De har både en arkitektafdeling og en tømrer-/ snedkerafdeling.

Grafisk. Hjemmesiden er designet til en nyopstartet virksomhed kaldet Tegnestuen M. De har både en arkitektafdeling og en tømrer-/ snedkerafdeling. Grafisk w o rk f l ow jemmesiden er designet til en nyopstartet virksomhed kaldet Tegnestuen M. De har både en arkitektafdeling og en tømrer-/ snedkerafdeling. Deres vision er at skabe enkle og inspirerende

Læs mere

Indhold. Senest opdateret : 30. juli 2010. Side 1 af 5

Indhold. Senest opdateret : 30. juli 2010. Side 1 af 5 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 Webshop2 API Model... 3 Brugen af API et... 4

Læs mere

PHP Crash course. Databaser

PHP Crash course. Databaser PHP Crash course Databaser PHP Intro PHP er et server scripting sprog der kan bruges til at lave aktivt indhold på hjemme sider. Der er to betingelser som skal opfyldes for at serveren fortolker PHP koden.

Læs mere

WEBDESIGN & WEBKOMMUNIKATION

WEBDESIGN & WEBKOMMUNIKATION WEBDESIGN & WEBKOMMUNIKATION 16. februar 2012 #3 - Webteknologier + HTML5 fortsat PROGRAM FOR I DAG 1. Webteknologier 2. Best practice & semantik 3. Det handler om struktur 4. Hvis tid: Links 5. Hvis tid:

Læs mere

RETNINGSLINJER EKSTRA BLADET TABLET

RETNINGSLINJER EKSTRA BLADET TABLET RETNINGSLINJER EKSTRA BLADET TABLET GENERELLE RETNINGSLINJER Annoncøren er ansvarlig for bannermateriale, funktionalitet og design. Bannere, der forstyrrer det redaktionelle indhold eller forårsager tekniske

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Nødvendigheden for at almindelig god bruger til edb. Her taler jeg ikke om at blive en superbruger men bare en bruger der styr på almindelig

Læs mere

Kom godt i gang med iframe

Kom godt i gang med iframe Kom godt i gang med iframe Denne introduktion til iframe henvender sig til dig, der arbejder med skolens onlinekommunikation. Den forklarer, hvordan du med en forholdsvis enkel HTML-kode automatisk kan

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Introduktion til ActionScript, fortsat

Introduktion til ActionScript, fortsat Introduktion til ActionScript, fortsat Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net i n t e r a c t i v e s p a c e s. n e t Kaspar Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Dagens program Opsamling

Læs mere

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hjemmeside struktur... 3 Rettigheder... 4 Opret Nyhed... 6 Opret Kalender Event... 7 Opret Arrangement... 9 Fast side... 10 Forside... 11 Tekst... 11 Billeder... 11

Læs mere

Google Tag Manager tracking

Google Tag Manager tracking Google Tag Manager tracking IDA Universe København, januar 2015 INDHOLD 1. INTRODUKTION... 3 2. TEST AF IMPLEMENTERING... 3 2.1. WASP Web Analytics Solution Profiler... 3 2.2. Firebug... 3 2.3. Tamper

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

App-designer: Uddybende vejledning

App-designer: Uddybende vejledning App-designer: Uddybende vejledning 1 Indledning Da der i formidlingsøjemed er øget interesse for at udvikle apps, har Center for E-læring udviklet en Appdesigner, så afdelingerne kan spare penge på udviklingen

Læs mere

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet Kenn Römer-Bruhn WordPress - gør dig synlig på nettet version 1.3 2. september 2013 Lidt om hvem Kenn er Arbejdsområder i dag: Forfatter, skribent, redaktør, forlægger, fotojournalist, blogger, grafisk

Læs mere

Google Maps og SAS/GRAPH software

Google Maps og SAS/GRAPH software Google Maps og SAS/GRAPH software Jens Dahl Mikkelsen, Business Advisor, Information Management Agenda Formål Introduktion til geografisk visning af data SAS/GRAPH software Google Maps, Google Earth Geokodning

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

Historisk Dynamisk Danmarks Kort

Historisk Dynamisk Danmarks Kort Dynamisk Danmarks Kort & Historisk Dynamisk Danmarks Kort [Abdullah H Al-kasseb] [Studie nummer: s021181] [Løbenummer: IMM-Eng-2008-22] Forord. Denne rapport er udarbejdet for søndagsavisen, rapporten

Læs mere

Lav dine egne hjemmesider/websider

Lav dine egne hjemmesider/websider Sider, der skal publiceres på World Wide Web, laves i et særligt format, html, som fortæller browseren, hvordan den skal vise tekst og billeder. Html (Hypertext markup language) er meget fleksibelt og

Læs mere

Tjekliste til samtlige bannere på danskespil.dk

Tjekliste til samtlige bannere på danskespil.dk Tjekliste til samtlige bannere på danskespil.dk 1 Bemærk!!! Det er sjældent at bureauet skal levere samtlige bannere. Standard pakken er et promotion banner Forside og community bannere på danskespil.dk

Læs mere

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb Dokumentation Workflow Grafisk produktion Trine Alexandersen 1. hovedforløb Jeg har valgt at vise min egen hjemmeside som workflow. Siden er min e-portfolio som skal vise hvad jeg lærer under min uddannelse

Læs mere

Mit grafiske workflow inkluderer:

Mit grafiske workflow inkluderer: GRAFISK WORKFLOW Opgave: Opgaven var at producere en bog og et website med temaet stilhistorie. Jeg har valgt at beskrive mit grafiske workflow i produktionen af websitet. Kravene var, at der skulle være

Læs mere

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller Denne opgave handler om hvordan man opbevarer data fra databasekald på en struktureret måde. Den skal samtidig give jer erfaringer med objekter, der kommer til

Læs mere

ODEUM ASP prisliste. De listede moduler er de moduler der er tilgængelige under ODEUM ASP licensen. Prisen er 40% af modulets listepris pr. år.

ODEUM ASP prisliste. De listede moduler er de moduler der er tilgængelige under ODEUM ASP licensen. Prisen er 40% af modulets listepris pr. år. ODEUM ASP prisliste De listede moduler er de moduler der er tilgængelige under ODEUM ASP licensen. Prisen er 40% af modulets listepris pr. år. PRODUKT PRIS ODEUM Basis Forfatter modul til opbygning af

Læs mere

NP Ecommerce. Produktguide for NaviConnect. Ecommerce

NP Ecommerce. Produktguide for NaviConnect. Ecommerce NP Ecommerce Produktguide for NaviConnect Ecommerce Indhold Varekort - Magento:... 2 Grundlæggende vareinformation:... 2 Priser og specielt fremtræden:... 4 Metainformation:... 5 Attributsæt, billeder,

Læs mere

Programmering I Java/C#

Programmering I Java/C# Programmering I Java/C# Dit første projekt Datatekniker Intro to C# C# (C Sharp) Et enkelt, moderne, generelt anvendeligt, objektorienteret programmeringssprog Udviklet af Microsoft, ledet af danskeren

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Guide til, hvordan du tilføjer en GIPPLER- fane til din Facebook side

Guide til, hvordan du tilføjer en GIPPLER- fane til din Facebook side Guide til, hvordan du tilføjer en GIPPLER- fane til din Facebook side Bemærk! Vi bruger i denne guide både Facebook og en applikation på Facebook for, at lave din GIPPLER- fane. Vi kan af naturlige årsager

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Problemformulering I dette projekt ønsker vi at lave en uafhængig hjemmeside til brug af turister, som gerne vil læse neutral information (dvs. information der ikke er farvet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:...

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... 9 Nogle HTML tags... 9 Databaser og PHP Når vi snakker

Læs mere

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S Apps og smartphones HMI mobil devices og produktions-it Anders Rolann, evikali A/S Agenda Kort om evikali A/S Mobil Teknologi Smartdevices Fordele og ulemper ved smart devices Vision Brug af Apps i automation

Læs mere

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Indhold 2 Start Lidt om sidens layout 3 Åbn den downloadede fil i CoffeeCup og gem den som dit eget projekt 3 Knapperne Ring og Mail Indsæt nyt link på Ring og mail

Læs mere

Adgang til kundeportalen

Adgang til kundeportalen Til elleverandørerne Adgang til kundeportalen 3. april 2012 XSTJ/LRO Følgende dokument har til formål at orientere elleverandørerne om implementering og testning af den it-funktionalitet, som skal sikre

Læs mere

$ %' ) * %' +,! - Myarray %' /0 /0 122 +3 /0 /0

$ %' ) * %' +,! - Myarray %' /0 /0 122 +3 /0 /0 !"#!"# "# %&') * #" % && %' Dim MyArray2) As Integer ) * %' +,! - Myarray MyArray0). %' /0 /0 122 + /0 /0 +4 / 0) Dim MyArray1 to 2) As Integer 5MyarrayMyArray1)" +6 Option Base 1 Option Explicit %' 76

Læs mere

Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo

Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo Denne guide indeholder følgende emner: A. Rettigheder B. Oprettelse af profil på Endomondo C. Oprettelse af selve ruten D. Redigering af oprettet

Læs mere

Qbrick s krav til video filtyper

Qbrick s krav til video filtyper Indhold Qbrick s krav til video filtyper... 1 Krav til ordningen/området... 1 Qbrick s krav til video leverandør... 1 Video og billede størrelser i WCM:... 1 Upload en video... 2 Trin 1: Mediefiler...

Læs mere

Lad os lave en hjemmeside. Kikker du på http://www.olehasselbalch.dk, vil du højst sandsynligt se dette.

Lad os lave en hjemmeside. Kikker du på http://www.olehasselbalch.dk, vil du højst sandsynligt se dette. Lad os lave en hjemmeside. Kikker du på http://www.olehasselbalch.dk, vil du højst sandsynligt se dette. Spørgsmålet er nu, hvordan laver man sådan en side? Du skal have et såkaldt webhotel, hvilket jeg

Læs mere

Webside score simmi.it

Webside score simmi.it Webside score simmi.it Genereret August 01 2015 12:13 PM Scoren er 45/100 SEO Indhold Titel SIMMI - TORINO - Bomboniere, Sacchettini, Tipografia, Accessori, Confettate, Fardamè, per le Nozze, Længde :

Læs mere