Geo-Nyt 78. april Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geo-Nyt 78. april 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF"

Transkript

1 Geo-Nyt 78 april 2013 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

2 Niels Vinther formand Lønstrupvej Vanløse tlf Birgit Sandermann Justesen næstformand Kollelevbakken Virum tlf Dennis Noe kasserer Kabbelejevej Holstebro tlf Marie-Louise Søndberg Brudesøvej Egtved tlf Morten Ravn sekretær Klintevej Frederikssund tlf Dorte Nørregaard Madsen Rugmarksvej Nyborg tlf Jette Selvig Juel Egelundsvej Køge tlf Tine Marie Foldrup Gartnergade Nyborg tlf Formand: Niels Vinther Næstformand: Birgit Sandermann Justesen Kasserer: Dennis Noe Sekretær: Morten Ravn Fagligt forum for geografi: Niels Vinther Pædagogisk Samarbejdsudvalg: Morten Ravn Fagligt forum for nv: Jette Selvig Juel Kontakt til webmaster: Birgit Sandermann Justesen Kontakt til regionerne: Dorte Nørregaard Madsen Geo-kurser: Birgit Sandermann Justesen Kontakt til Geografforbundet: Birgit Sandermann Justesen, Niels Vinther Fagkonsulent: Lars Andersen Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K, tlf , Foreningens websider: Forsidefoto: Gletcheris i Alperne. Foto: Niels Vinther 2

3 Nyt fra formanden I tirsdags var jeg med til at udpege de sidste 4 elever, der skal til den internationale Geografiolympiade i Kyoto til sommer. Det er meget inspirerende at være med at arbejde sammen med elever, der alle er meget højt begavede og som har et fagligt vinderinstinkt ud over det sædvanlige. Selve finalen er beskrevet andet sted i dette blad, men jeg vil fokusere på at GeoOL-konkurrencen er et afsæt for både lærere og elever til at lære mere om geografi og de muligheder faget rummer. Jeg håber at endnu flere vil deltage næste år. Fagets bredde blev synliggjort i årets AT-emne, der jo ikke var lige så oplagt for naturgeografi som sidste år, men som trods alt har fået mange til at skrive om spændende problemstillinger. Mine elever har skrevet om alt fra Arktis over Samsø til Sahel med vidt forskellige problemstillinger. Man sidder tilbage med fornemmelsen, at det først er når eleverne har skrevet AT i faget, at de forstår faget til bunds. Regionalmøderne, der formentlig lige er afholdt når du modtager bladet, men i skrivende stund ikke er afholdt, har haft stor søgning. Noget af det der har fået mange til at melde sig, er det indlagte Laboratoriekursus med udgangspunkt i hæftet: Den danske jordbund passer vi på den? Dette praksisorienterede minikursus er væsentligt for at vi på en nem måde kan opgradere vores faglige viden og ageren, indenfor et felt hvor jeg i hvert fald ikke er klædt særlig godt på. 3

4 Nyt fra formanden (fortsat) Nyt Nyt På generalforsamlingskurset til efteråret har været så heldige at vi har fået Martin Breum, vært på deadline og forfatter til bogen Når isen forsvinder (se anmeldelse i denne udgave af GeoNyt) til at fortælle om Arktis. Det bliver et spændende indslag i kurset, der har fokus på tematisk geografi, hvor der bliver præsenteret eksempler på undervisningsforløb om bla. Arktis. Derudover præsenteres en stærk model, geo-detektiven, til opbygning af casebaserede og målrettede forløb. Geodetektiven er en analogi til en kriminalsag, hvor man arbejder med indsamling og bearbejdning af beviser, fra mordet er begået til der kan fremlægges veldokumenterede beviser i retten. Vi glæder os til at præsentere modellen. Biologer, Svend Erik Nielsen, forgæves skrevet et brev til undervisningsministeren, som har svaret. Både brev og svar kan læses her i bladet. I øvrigt tak til de mange der bruger foreningens facebookside (Geografilærerforeningen), hvor jeg blev gjort opmærksom på sagen første gang. Alle er meget velkomne til at skrive på siden. Jeg ønsker alle et godt forår - hvis det altså kommer? Med venlig hilsen Niels Vinther, formand. Slutteligt kan jeg ikke lade være med at nævne den bekymring, der følger i kølvandet på lovforslag 171, der sidestiller matematik på B-niveau med andre naturvidenskabelige fag. Det kan få stor betydning for søgningen og derfor er det ekstra vigtigt, at der forberedes ekstra spændende undervisning i grundforløbet, så eleverne kan se at naturgeografi er noget andet end geografi i grundskolen. Der er brug for naturgeografi som perspektiverende naturvidenskabeligt fag i gymnasiet. For at bremse forslaget har jeg, sammen med formanden for Foreningen af Danske 4

5 Nyt fra fagkonsulenten Udviklingsprogrammet Hele 72 % af en årgangen elever i folkeskolen sørger ind på de gymnasiale uddannelser; uddannelser, der er i løbende udvikling. Udviklingsprogrammets 2. fase har ansøgningsfrist 15. april, og som I har set, har Geografilærerforeningen været aktiv og sendt hele udviklingsplanen ud til alle medlemmer, ligesom de har opfordret til at få ressourcepersoner ind i arbejdet med udviklingskurser. Fint at en række personer har meldt sig, men der er fortsat plads til interesserede, der ønsker at deltage i arbejdet med udvikle vores fag. Det kunne være pragtfuldt hvis mange lærere fra mange skoler blandede sig i udviklingen af ungdomsuddannelserne og af vores fag. Nogle af tankerne bag udviklingsprogrammet er mere udfoldet i et lille materiale fra MBU: Endnu bedre uddannelser for unge og voksne fra december Det kan findes på den lange adresse: Udd/Erhvervs/2012/Dec/~/media/UVM/ Filer/Udd/Erhverv/PDF12/121217%20 Endnu%20bedre%20uddannelser%20%20 for%20unge%20og%20voksne_2.ashx I de kommende uger holdes der tre regionalmøder, hvor jeg håber, at vi blandt andet kan få debat om eksamensspørgsmålenes sværhedsgrad på B-niveauet, og om hvad der kendetegner et godt niveau i SRP. Den faglige forening kombinerer regionalmøderne med inspiration til og debat om undervisningstilrettelæggelse i naturvidenskabelig faggruppe i hf: ikke kun relevant for hf-lærere, men for alle, da rigtig mange kommer ud som censor i faggruppen. Der er også inspiration af hente til NV-undervisningen i stx. Endvidere bliver dagens tema jordbundsøvelser. GeoCase arbejder på en ny kuffert til jordbundsbrug, og i den forbindelse søger GeoCase lærere, der vil være med i udviklingsarbejdet omkring SRP er med jordbund som tema. Se omtale andet steds i GeoNyt. Til efteråret afholdes kursus i kemi for geografer, og der bliver forhåbentlig sat gang i udviklingen af et laboratoriekursus, som har været efterlyst af især mange nye lærere; og ved skiftet mellem september og oktober afholder foreningen kursus med fokus på de arktiske egne i tilknytning til generalforsamlingen. Kursets andet fokus vil være didaktisk: Hvordan underviser man kompetenceorienteret i naturgeografi?! Mange gode initiativer at bakke op om. Ministeriet afholder konference om geo videnskab torsdag den 21. november 2013 på Rosborg Gymnasium, hvor 5

6 Nyt fra fagkonsulenten (fortsat) Fagkonsulent Lars Andersen ved regionalmødet i Kolding der bliver debat om fagets udvikling, de skriftlige opgaver (vejledende opgaver forventes på gaden i løbet af foråret), efteruddannelsesinitiativer, oplevelser og udfordringer som lærer i geovidenskab m.v., samtidig med en faglig inspiration. Det endelige program udsendes i oktober, men sæt kryds i kalenderen allerede nu. Der er syv hold i gang, men vi forventer lidt flere hold næste år. NTScenteret har ansat Niels Vinther, Greve Gymnasium, (foreningens formand), i en to-årig stilling med formål at hjælpe skolerne i gang, understøtte rekruttering, sætte fokus på geovidenskaben allerede i folkeskolens ældste klasser m.v. Det er snart eksamenstid, hvorfor jeg vil gentage en række opfordringer og fakta vedr. undervisningsbeskrivelser og prøver. Det er tid til at få pudset undervisningsbeskrivelserne af, således at elever og censor har mulighed for at sætte sig ind i, hvad der er arbejdet med på det enkelte hold. Angiv hvilke faglige mål, der er forfulgt i de enkelte forløb. Sørg for at feltarbejde, eksperimenter, skriftlige opgaver, film m.v. indgår i beskrivelsen. Angiv hvilken litteratur, der er anvendt ved de enkelte forløb, og angiv det så tydeligt, at ingen kan være i tvivl; spørg eventuelt dine elever om de helt tydeligt forstår, hvad I har lavet! Vi bruger jo nogle gange andre ord og vendinger end eleverne om de samme fagområder. Nedenfor et link til UVMs side om undervisningsbeskrivelser: Gym/PDF07/Eksamen/071001_undervisningsbeskrivelse_skabelon.ashx 6

7 Annemette Witt fortæller om NF på regionalmødet i Kolding Eksamen/censur en kort opsummering Geografi C på hf-e/vuc: Eksaminator laver spørgsmål med (opdaterede, og også helt aktuelle) bilag. Tænk spørgsmål og bilag, så kursisterne kan inddrage egne arbejder. Forberedelse og prøve varer hver ca. 24 minutter. Naturvidenskabelig faggruppe på hf: flerfaglig prøve. På nogle kurser møder man med alle kompetencer (fag) fra skolens side: dvs en eksaminator i biologi, geografi og kemi (nogle eksaminatorer har måske to af fagene); andre steder er eksamensskolen kun repræsenteret ved biologi/kemi, når der kommer en geograficensor. Censor i geografi får derfor i denne situation også tildelt rollen som eksaminator. Underviser du ikke selv på nf så læs læreplan og vejledning til naturvidenskabelig faggruppe grundigt. Som censor vil du fra kurset modtage kursisternes evalueringsopgaver. Du modtager den originale version; kursisterne har fået kommentarer til opgaverne, men skal ikke lave en ny version. Endvidere vil du som censor modtage en oversigt over gennemførte feltarbejder, eksperimenter, andet empirisk arbejde m.v. Prøven er to-delt, og varer ca. 40 minutter inkl. votering; der foretages en samlet vurdering. Naturgeografi C: Opgaven er udformet af eksaminator. Opgaven skal indeholde en naturgeografisk problemstilling med almen relevans. Der er dernæst nævnt tre underpunkter, som opgaven skal indeholde. Der er ca. 24 minutters forberedelse/ca. 24 minutters prøve. Som eksaminator skal du altså formulere den overordnede naturgeografiske problemstilling og den specificerede delproblemstilling, som krævet i 3. pind i opgaveformuleringsmodellen i læreplanen. Eksaminanden kan vælge at besvare opgaven i egen rækkefølge, men du skal formulere spørgsmålet, som angivet i 7

8 Nyt fra fagkonsulenten (fortsat) læreplanen. Sørg gerne for at eleven kan anvende sine egne opgaver m.v. i opgavebesvarelsen. Naturgeografi B: Eksaminator udarbejder en opgavetitel, en uddybende opgavetekst samt vedlægger kendte og ukendte bilag/materialer i et omfang svarende til sider i tilknytning til et eller flere af de behandlede emner. Opgaverne uden bilag skal offentliggøres 5 (hverdage) dage før prøven. Cirka 24 timers forberedelsestid, dog ikke mindre. I forberedelsestiden udarbejder eksaminanden en disposition for besvarelsen af den stillede opgave inkl. det materiale, der tænkes inddraget i opgavens besvarelse. Det er en god idé at bede eleven medbringe 3 eksemplarer af dispositionen til prøven: en til sig selv, en til eksaminator og en til censor. Prøven varer 30 minutter. Sørg for at opgaven bliver en reel arbejdsopgave, hvor eleven i forberedelsestiden besvarer den stillede opgave, for det er ikke meningen af prøven skal være reproduktion eleven skal vise sine kompetencer ved at analysere og fortolke f.eks. kort, satellitbilleder, sten, dataserier eller tilsvarende, og gerne problematisere med baggrund i en kort artikel. Husk at en opgave ikke nødvendigvis kun inddrager et kernestofområde (+ supplerende stof), men gerne flere. Vurder selv hvor lang tid det tager at studere et kort eller en sten eller.. og sæt det i relation til de siders tekst: eleven skal have materiale i et omfang som ækvivalerer den tid eleven skulle bruge ved at læse og arbejde grundigt med siders tekst. Det er vigtig at pointere, at vi skal have et ordentlig (højt) fagligt niveau i bilagene. Find artikler fra f.eks. Aktuel Naturvidenskab, Videnskab.dk, videnskabelige tidsskrifter m.v. og lad det afspejle det niveau, som undervisningen har været på. Hvis du bliver udtrukket som censor/eksaminator, vil jeg anbefale, at du sætter dig grundigt ind i de justerede læreplaner og vejledninger ligesom det kan være en god ide, at se på eksamensbekendtgørelsen (nyeste version er fra august 2012). Find det hele via eller via I de enkelte læreplaner er angivet hvor mange gange en opgave/øvelse/feltarbejde m.v. må indgå i de forskellige prøveformer. For alle prøver gælder eksamensbekendtgørelsen. Et kort uddrag fra 12, Stk. 4. Opgaverne til prøver med mundtlig besvarelse fordeles ved lodtrækning blandt eksaminanderne. 8

9 Antallet af trækningsmuligheder skal overstige antallet af eksaminander med mindst 3. Alle trækningsmuligheder skal fremlægges ved prøvens start.... (Dvs: Ingen tilbagelægning ved prøve over flere dage. Har man 30 elever skal der altså ligge 34 numre/spørgsmål klar, når første elev trækker.) Opgaverne og eventuelt andet materiale sendes til censor mindst 5 hverdage før prøvens afholdelse, medmindre særlige forhold er til hinder herfor. Find og læs den fulde tekst via En god ide: Eksaminator kontakter censor, når eksamensplanen er offentliggjort. Aftal med det samme hvordan spørgsmål m.v. skal fremsendes og hvortil; nogle træffes måske ikke på skolen i de 5 dage inden prøven pga andre arbejdsopgaver med prøver og eksamen. Vedrørende AT: Husk at vi følger læreplanen fra august 2010 (justerede faglige mål og dermed justeret bedømmelsesgrundlag i forhold til læreplanen fra 2005). Studieretningsprojektet Måske er det i rigtig god tid at debattere SRP, men alligevel! Fagene i studieretningsprojekterne indgår ligeværdigt, og det betyder, at der skal laves analyser og vurderinger, findes yderligere materialer og arbejdes i dybden med begge fag; det går ikke at lave en redegørelse i naturgeografi og en analyse i samfundsfag! Eleverne skal have vejledning, og de skal også have vejledning til at finde gode materialer, hvis de ikke selv kan finde noget relevant eller finde noget på et relevant fagligt niveau: Det er ikke i orden, at eleverne citerer bøger om f.eks. jordskælv, som er skrevet til elever i klasse. Der findes materialer på gymnasialt niveau eller højere. Det faglige niveau sikres. Nogle gange kunne det også være fint, hvis eleverne havde taget udgangspunkt i faglig viden fra deres lærebog og et atlas i det for blindt at have skrevet af fra Wikipedia. På emnesiden er det ikke i orden at skrive en opgave, hvor det eneste (natur)geografiske element er demografi, og ej heller en opgave, hvor man laver en analyse af Bush tale i forbindelse med Katrina-orkanen i faget engelsk samtidig med, at man i naturgeografi fortæller om klassifikation af orkaner; det er en opgave, der stritter i alle retninger, og hvor eleverne får en opgave, der nærmeste er uløselig. Hvor er sammenhængen mellem et klassifikationssystem og en tale af en amerikansk præsident. Det eneste der kæder historien 9

10 Nyt fra fagkonsulenten (fortsat) sammen er begivenheden en særlig stor orkan, men et fagligt samspil ses næppe. Nogle opgaver bliver så fagligt tynde, at de bør afvises på et tidligt tidspunkt. En god vejledning kan nok hjælpe eleven videre, så fagkombinationen og emnekredsen kan bibeholdes. Eleverne har krav på en sammenhængende opgave, hvor de behandler et emne, hvor deres faglighed i begge fag kommer i spil, og hvor de kan arbejde videre og dybere end hvad den daglige undervisning giver mulighed for. I studieretningsprojektet skal man både opfylde de særlige faglige mål for opgaven og udvalgte faglige mål i fagene. Det er vigtig at tænke, at der skal være en kant til det andet fag. Det går ikke man i samfundsfag og naturgeografi skriver det samme om udviklingspolitik i begge fag samfundsfag kan i denne sammenhæng belyse udviklingspolitikken og naturgeografi tage sig af det kontekstuelle. Det kan også være en rigtig god ide at få eleven til at arbejde med et konkret forsøg/feltarbejde/datasæt. Stil i opgaveformuleringen krav om at eleven skal inddrage en kortere tekst (vedlagt opgaven), hvor man som lærer har sikret sig, at det faglige niveau er højt nok. Det kan hjælpe eleven med at lægge niveauet i selve opgavebesvarelsen. Lad os sammen hæve det faglige niveau i naturgeografi i SRP-sammenhæng. Med venlig hilsen Lars Andersen Telefon hvis jeg ikke lige svarer så send en sms eller en mail. 10

11 Brev til Christine Antorini Kære undervisningsminister og uddannelsesordførere Angående lovforlag L171 om ændring af reglerne for Matematik B Vil I som uddannelsesordførere lægge stemmer til at skære ned på naturvidenskaben i gymnasiet for at spare 4 millioner kroner? I Foreningen af Danske Biologer og i Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF er vi bekymrede for at L171 vil få den uønskede effekt, at færre elever vil søge ind på de videregående naturvidenskabelige uddannelser. Vi, formændene for de faglige foreninger, Svend Erik Nielsen (Foreningen af Danske Biologer) og Niels Vinther (Geografilærerforeningen), mener at lovforslaget samlet set vil gå ud over naturvidenskaben i gymnasiet, og give færre unge smag for at arbejde med naturvidenskaben senere i livet. Med gymnasiereformen fra 2005 var det intentionen, at der skulle mere naturvidenskab ind i gymnasiet. Med det nye lovforslag er der stor risiko for, at antallet af elever som vælger biologi eller naturgeografi på B niveau vil falde. Naturvidenskab er mange ting ikke kun teoretiske beregninger af planeters baner omkring sole eller beregninger af parablers toppunkter. Indenfor andre dele af naturvidenskaben er der rivende udvikling, med mange muligheder for job, både indenfor sundhedsvidenskab, biologisk produktion, energiløsninger og klimatilpasninger. Kendskabet til disse fagområder bliver begrænset med lovforslag L171. Hvis en student vil læse biologi eller geografi på universitetet, bliver der stillet optagelseskrav om blandt andet matematik A derimod er det ikke et krav, at de har haft biologi eller naturgeografi. Vi foreslår at universiteterne stiller mere nuancerede optagelseskrav. Hvis formålet med det nye lovforslag er at færre skal supplere, så foreslår vi at universiteterne og de videregående uddannelser ændrer på optagelseskravene og gør biologi og naturgeografi adgangsgivende. En anden mulighed kunne være at lægge noget mere matematik ind i naturgeografi, som 11

12 man allerede har gjort i biologi. Hvis det er nødvendigt med yderligere ændringer i biologi og naturgeografi for at gøre de to fag adgangsgivende, kunne man gøre dette ved mindre læreplansændringer. Dermed gøres de studerende mere parate til naturvidenskabelige studier. Man kan også tillade at de studerende tager supplerende matematik på en videregående uddannelse. Vi mener man skal se positivt på den store søgning til at supplere Matematik på GSK. Den store søgning til GSK tyder på at eleverne har skiftet holdning til naturvidenskab undervejs i gymnasiet. Med lovforslag L 171 vil mange gå gennem STX uden at få den inspiration, der ligger i de to naturvidenskabelige fag, således at de ikke vil få den spændende oplevelse af naturvidenskab og færre vil derfor få lyst til at søge ind på et naturvidenskabeligt studium. Vi er bange for at lovforslaget kan få betydning for samfundet, hvor færre bliver klædt på til at varetage de mange problemstillinger indenfor sundhed, miljø, klima og energi i fremtiden. Med venlig hilsen Svend Erik Nielsen og Niels Vinther L171 12

13 Svar fra ministeren Kære Niels Vinther og Svend Erik Nielsen Tak for jeres henvendelse af 13. marts 2013 om biologi- og geografilærerforeningernes bekymringer over lovforslaget L171 om muligheden for at lade valg af matematik B erstatte valget af et naturvidenskabeligt fag på B-niveau. Baggrunden for lovforslaget er, at en alt for stor del af stx-studenterne har behov for at supplere studentereksamen med matematik B, inden de kan optages på videregående uddannelse. Det forsinker studenternes start på videregående uddannelse, og det er dyrt. Derfor fremsættes lovforslaget om, at eleverne kan vælge matematik B i stedet for et naturvidenskabeligt B-niveau. Det er bestemt ikke ønsket, at der skal skæres ned på naturvidenskaben i de gymnasiale uddannelser. Ønsket er derimod netop at sikre, at flest mulige elever har adgangsgivende kompetencer til at begynde på en videregående uddannelse også inden for naturvidenskab. Effekten af forslaget afhænger helt af, hvordan de enkelte elever vælger at agere. Vi vil følge udviklingen nøje. Ingen tvinges til noget i kraft af de nye muligheder. Omvendt kan forslaget måske åbne muligheder for, at der oprettes nye studieretninger med et naturvidenskabeligt fag på B-niveau, da elevernes behov for matematik på B-niveau i nogle tilfælde kan dækkes som et valgfag. Dette vil igen give flere variationsmuligheder i forhold til studieretningsprojekter. Jeg vil desuden opfordre til, at vi alle sætter et større fokus på hvordan vi får de unge mennesker til frivilligt at vælge naturvidenskab. Den ideelle situation er vel den, at eleverne efter eget ønske, og fordi det er spændende, vælger et naturvidenskabeligt fag på et højere niveau. 13

14 ... Svar fra ministeren Det er en udfordring som både skolerne og de faglige foreninger kan bidrage til at løse, om end jeg godt ved, at løsningen nok ikke er helt enkel. Når erfaringerne fra udviklingsplanen skal opsummeres, vil vi også vurdere effekten af lovændringen. Herefter kan der tages stilling til, om en eventuel negativ effekt på antallet af elever med et naturvidenskabeligt fag på B-niveau har et omfang, der giver grundlag for enten at vende tilbage til nuværende regler eller at iværksætte andre kompenserende tiltag. Jeres henvendelse drejer sig også om optagelseskravene til de videregående uddannelser, hvor hverken biologi eller geografi er adgangsgivende. Beslutninger om, hvilke fag og niveauer der giver adgang til hvilke studier, hører hjemme hos uddannelsesminister Morten Østergaard. Jeg følger selvfølgelig udviklingen af søgningen til fagene på B-niveau, og jeg drøfter adgangskrav til videregående uddannelser med uddannelsesministeren, men eventuelle beslutninger herom ligger i hans ministerium. Med venlig hilsen Christine Antorini L171 14

15 Glæd jer til ny udstilling Annonce 24. Maj Oplev hvordan idéer, opfindelser og forskellige teknologier er blevet udviklet, tilpasset, forfinet og igen og igen anvendes i nye sammenhænge og koblinger.

16 RÅSTOFFER I Råstofudnyttelse i byggesektoren Kursus for undervisere i Fysik Geovidenskab A Naturgeografi 3-dages kursus, august 2013 på DTU, hvor råstofudnyttelsen er i centrum. Kurset danner faglig basis for kurset Råstoffer II, der afholdes næste år, august 2014, i Sisimiut, Grønland. Arrangør Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med Fysiklærerforeningen og Geografilærerforeningen. Indhold Af temaer og emner der berøres kan nævnes: Geologiske dannelsesprocesser, sediment geologi, Danmarks geologi, materialelære, beton, støbning, styrketests, hydrometeranalyser, densitet, konsistensgrænser, lejringstæthed. Arbejdsform Faglige oplæg, øvelse med ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse, ekskursion (dag 2), laboratorieanalyser og databehandling, didaktiske diskussioner. Tidspunkt Mandag den 19. august 2013 kl. 11 til onsdag den 21. august kl. 15 Sted DTU, Kgs. Lyngby Kursusform Eksternat overnatning kan arrangeres Pris 3.800,- kr. Tilmelding LMFK sekretariatet, Slotsgade 2, 3. sal, 2200 København N senest 22. juni 2013 Oplysninger 16

17 Materialer fra grusgrave og andre glaciale former indsamles og analyseres. Fotos: Thomas Ingeman-Nielsen 17

18 KEMI for geografer Inspirations- og laboratoriekursus case-baseret Kursusudbyder Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF Formål Gennem foredrag og små forsøg i laboratoriet at give naturgeografi- og geografilærere indblik i og forståelse af de for geologi og geografi vigtigste kemiske processer. Indhold Få svar på spørgsmål som: Hvad sker der kemisk, når der dannes en guldåre? Atmosfærekemi hvorfor dannes der syreregn? Ozonlaget; hvordan dannes det? og nedbrydes det? Påvirker vulkanudbrud klimaet? Hvorfor er methan en stærk drivhusgas? Hvorfor frigives der meget methan, når permafrosten tør? Hvordan er C0 2 -forholdene i de øverste jordlag? ph i geofaglige sammenhænge. Arbejdsform Foredrag, oplæg, artikler, laboratorieforsøg Målgruppe Undervisere i naturgeografi, naturvidenskabelig fagpakke, geovidenskab og geografi Undervisere Fastlægges endeligt senere følg med på Emu en Tid og sted Mandag d. 4. november 2013 kl til tirsdag d. 5. november 2013 kl Mærsk Mc-kinney Møller Videncenter Akademigrunden 18, 4180 Sorø Pris 2.800,- kr. Tilmelding Senest 22. oktober 2013 til Oplys venligst navn, skole og skolens EAN-nummer 18

19 Generalforsamling Generalforsamling 2013 Mandag den 30. september 2013 kl Rosborg Gymnasium Dagsorden A. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. b. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning. c. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. d. Indkomne forslag, jfr. stk.2. e. Opstilling af kandidater. f. Valg af medlemmer til bestyrelsen. g. Valg af revisor og revisorsuppleant. h. Fastsættelse af kontingent. i. Eventuelt. B. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Følgende er på valg: Morten Ravn, Dennis Noe og Marie-Louise Søndberg alle er villige til genvalg Husk betaling af kontingent Kontingentet for medlemskab af Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF er i kr. Kontingentet dækker perioden maj 2013-maj Beløbet skal indsættes på foreningens konto i Danske Bank reg. nr: 3106, konto nr.: senest d. 10. juni Anfør navn og CPR-nummer på indbetalingen. Kontingentet er fradragsberettiget, og indberettes af foreningen såfremt CPRnummer oplyses ved indbetalingen. Kontingentet for studerende, pædagogikumkandidater og pensionister er 100 kr. 19

20 Ny skriftlighed GEO-detektiven det' fandme uhyggeligt! Forestil dig, at du er geografilæreren, som skal til at planlægge et undervisningsforløb. Hvilke overvejelser gør du dig? Udfordringer Ifølge bekendtgørelsen skal undervisning tage udgangspunkt i aktuelle problemstillinger, som giver mening for eleverne. Altså autentiske problematikker, som er relevante at forstå og mulige at finde løsninger på. Ifølge skolens indsatsområder skal alle lærere arbejde med ny skriftlighed i den daglige undervisning. Eleverne skal være bevidste om, at hvert fag repræsenterer et selvstændigt fagsprog og de skal lære at mestre fagets sprog ved relevante skriveøvelser, for derigennem at lære, mens de skriver. Dvs. at de ikke blot skal skrive det, de har lært de skal lære, mens de skriver! I studieretningen har flere kollegaer lagt op til samarbejde i både SRP og i AT. Derfor skal du i dit forløb huske at tænke fagets metoder ind, så de står knivskarp for eleverne. Metoderne kan trænes i samspil med kompetencerne fra bekendtgørelsen. Samtidig skal eleverne for at kunne skrive SRP i naturgeografi, kunne argumentere korrekt fagligt og arbejde med problemstillinger i den brede forståelsesramme. De skal kunne gå meta. Dertil kommer kravet om kernestof, som skal nås inden året er omme, og en vis mængde eksperimentelt arbejde skal også indgå. Let, synes nogle lærere, mens andre synes, at det er noget af en udfordring. Ofte falder man i den fælde, at man blot giver de næste fem sider i grundbogen for som lektie. Den gennemgår jo på glimrende vis, hvad fx et jordskælv er. Men med det antal timer, der er på et c-niveau hold, er der ikke tid til slavisk at gennemgå kernestoffet ud fra grundbogen. Derudover kræver eleverne (og bekendtgørelsen) en undervisning med relevante problemstillinger. Undersøgelser viser, at eleverne ønsker at lære og dygtiggøre sig, men meget motivation slukkes ved for meget klassisk tavleundervisning, hvor lektien gennemgås. (Jf. Gymnasieskolen 3/2013 og GeoNyt76). Tænk hvis du som lærer havde et enkelt didaktisk redskab til at planlægge og gennemføre en undervisning, som tager hånd om alle de ovennævnte parametre. Det var den udfordring, som lå til grund for vores udviklingsprojekt (under MBU); Fra faglig rapport til akademisk opgave. 20

21 Foto: istockphoto Transformationsskrivning Vi startede projektet med at have fokus på transformationsskrivning i geografi. Transformationsskrivning er, når man bevidst arbejder med at omskrive en tekst fra én genre til en anden, mens emnet forbliver det samme. Det kunne være en DMI-rapport over vandstandsvariationer i Hornbæk Havn, der omskrives til en populærvidenskabelig artikel med samme genstandsfelt. Eller omvendt en populærvidenskabelige artikel, som omskrives til en naturvidenskabelige rapport. Eller en journal over et forsøg, der omskrives til en naturvidenskabelig rapport. Men undervejs i projektet opstod Geodetektiven. Geo-detektiven Geo-detektiven er en analogi til en kriminalsag. Fra mordet er begået til der kan fremlægges veldokumenterede beviser i retten skal man gennem mange små trin. I klassen indkredser eleverne og læreren den aktuelle mordgåde ; Hvad sker der når polarisen smelter? Hvorfor sulter man på Afrikas Horn? Hvordan sikrer vi os mod monsterregn? osv. Spørgsmål der findes meningsfulde svar på - om end de ikke nødvendigvis er entydige. Ud fra den viden, der eksisterer i klassen kan man så opstille en række hypoteser om den skyldige. Disse hypoteser undersøges så i de efterfølgende timer, hvor der løbende skrives dokumentation/ argumentation til sagsmappen. Den største forberedelsesbyrde ligger inden timerne, hvor hypoteserne efterprøves. Læreren sørger for relevant materiale/lektie, som indkredser emnet/hypotesen. Det skal være tydeligt for eleverne, hvilket delprodukt de skal producere til sagmappen. På dette tidspunkt har eleverne normalt ikke forståelse for hele problematikken. Det er netop tanken, at 21

Naturvidenskabelig faggruppe

Naturvidenskabelig faggruppe Naturvidenskabelig faggruppe Fagkonsulenter for faggruppen: Kresten C. Torp, biologi Lars Andersen, geografi Keld Nielsen, kemi Fra forsøg til læreplan 2010 Nyt fag ved reformen i 2005 Efterfølgende debat

Læs mere

Problemorienteret undervisning med Geodetektiven

Problemorienteret undervisning med Geodetektiven d e t n at u r - o g b i o v i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t Problemorienteret undervisning med Geodetektiven Rie Hjørnegaard Malm, Lene Møller Madsen, Niels Vinther & Morten Winter Ravn Big Bang

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Naturvidenskabelig grundforløb

Naturvidenskabelig grundforløb Naturvidenskabelig grundforløb Den naturvidenskabelige revolution 1500-1750 ISBN 13 9788761613813 Forfatter(e) Marie Sørensen, Nanna Dissing Bay Jørgensen Følger de fem videnskabsmænd Kopernikus, Brahe,

Læs mere

NYHEDER FRA MINISTERIET

NYHEDER FRA MINISTERIET 6.OKTOBER 2015 NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLOGI NYHEDER FRA MINISTERIET Siden sidst har Danmark fået ny regering og ny minister Ellen Trane Nørby. Vores ministerium har også fået nyt navn. Det hedder

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget.

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget. Biologi B 1. Fagets rolle Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder såvel

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF

Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF Referat - Arbejdsdøgn på DSB-konferencecenter, Knudshoved 28.-29. april 2017 Tilstede: Nina Pedersen, Maria Schou, Niels Vinther, Birgit Justesen, Rikke Harpøth, Jette Juel, Camilla Ehlers-Kock (kun fredag),

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 1 RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 GENERELT VEDR. EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B Psykologi B har synopsisprøve, dvs. eksaminanderne får udleveret prøvematerialet mindst 24 timer før selve eksamen. Se

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Engelskfaget i stx udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Nyt i faget Dansk som andetsprog

Nyt i faget Dansk som andetsprog Almen voksenuddannelse Nyt i faget Dansk som andetsprog Juli 2012 Indhold Bekendtgørelsesændringer Ændringer af undervisningsvejledningen Ny prøve i skriftlig fremstilling, niveau G Mundtlige prøver udviklingsarbejde

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLO- GI (SEPTEMBER 2013)

NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLO- GI (SEPTEMBER 2013) NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLO- GI (SEPTEMBER 2013) NYHEDER FRA UVM Den nye sæson for forsøg og udvikling er sparket i gang med en konference i Høje Tåstrup den 13.september, hvor en række skoler fremlagde

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Øget samspil med det biologisk område mindre med fysik i dag Kemi bør arbejde på bedre samspil med fysik (især B-niveauerne) uden at miste samarbejdet

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning AT 3 med SYNOPSIS STUK april 2013 LWO Kilde: Bjarne Villads Larsen i Samfundsfagsnyt 162 Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt ARGUMENTATION - KULTURMØDER

Læs mere

FAQ Eksamen i engelsk stx/hf Maj 2013

FAQ Eksamen i engelsk stx/hf Maj 2013 FAQ Eksamen i engelsk stx/hf Maj 2013 Kære kolleger eksaminatorer og censorer Under følgende overskrifter er svar på de mest almindelige spørgsmål vedr. eksamen i engelsk mundtligt, skriftligt og i AT.

Læs mere

Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget

Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget 1 Kort nyt Fip-kurser i foråret Møder vil blandt andet have fokus på læreplanerne typisk kl. 10-16 Annonceres

Læs mere

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF Januar-februar Valg af sag, problemformulering og bærende fag. Mandag d. 25. januar, kl. 12.00-12.45, i auditoriet. AT ressourcerummet åbnes. Hver elev

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Nyhedsbrev om idéhistorie B på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om idéhistorie B på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om idéhistorie B på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august og

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kemi handler om stoffers egenskaber og betingelserne for, at de reagerer. Alt levende og vores materielle verden er baseret på, at

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

INFO OM EKSAMEN I 9.X Den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi

INFO OM EKSAMEN I 9.X Den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi INFO OM EKSAMEN I 9.X 2016-2017 INDHOLD Side 1 Side 2 Side 3 Generelle informationer Formuler en problemstilling Kilde: naturfagsproeven.gyldendal Planlæg forsøg og undersøgelser Kilde: naturfagsproeven.gyldendal

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Lærervejledning til OPFINDELSER

Lærervejledning til OPFINDELSER Lærervejledning til OPFINDELSER Af Mette Meltinis og Anette Vestergaard Nielsen Experimentarium 2013 Indholdsfortegnelse OPFINDELSER+...+1+ OPFINDELSER+...+3+ MÅLGRUPPE+...+3+ FAGLIGHED+...+3+ FAGLIGE+BEGREBER:+...+3+

Læs mere

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Lov om gymnasiale uddannelser Generelt Særlige fokusområder ( 29): Håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet i et studie- og karriereperspektiv og personligt

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Progressionsplan for det skriftlige

Progressionsplan for det skriftlige Progressionsplan for det skriftlige Skolens progressionsplan for det skriftlige bygger på det obligatoriske forløb om skriftlighed i dansk i 1.g/1.t og det skriftlige basiskursus inden for rammerne af

Læs mere

SAMSPILLET MELLEM GYMNASIET OG DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER MED SPECIFIKT FOKUS PÅ DET FAGLIGE NIVEAU

SAMSPILLET MELLEM GYMNASIET OG DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER MED SPECIFIKT FOKUS PÅ DET FAGLIGE NIVEAU SAMSPILLET MELLEM GYMNASIET OG DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER MED SPECIFIKT FOKUS PÅ DET FAGLIGE NIVE DISPOSITION Skæbnefællesskab Fra student til studerende Samarbejdet mellem gymnasieskolen og universiteterne

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Mine oplevelser i forbindelse med beskikket censorvirksomhed ved den fællesfaglige naturfagsprøve sommeren 2016

Mine oplevelser i forbindelse med beskikket censorvirksomhed ved den fællesfaglige naturfagsprøve sommeren 2016 Mine oplevelser i forbindelse med beskikket censorvirksomhed ved den fællesfaglige naturfagsprøve sommeren 2016 Denne beskrivelse er en sammenskrivning(konglomerat) af mine refleksioner og noter på baggrund

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten

Nyt fra fagkonsulenten Nyt fra fagkonsulenten Kære kolleger Siden det meget beskedne nyt jeg udsendte i august-nummeret af Noter, er der sket lidt, der gør det relevant med et opfølgende nyhedsbrev, der ikke kan vente til at

Læs mere

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet Nyhedsbrev om studieområdet på htx Tema: Prøven i studieområdet Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen April 2011 1 Hvorfor dette nyhedsbrev? I juni 2010 kom der som bekendt en ny læreplan for studieområdet.

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Anvendelsesorientering i fremmedsprog. Økologi og bæredygtighed i Tyskland. Sankt Annæ Gymnasium Det frie Gymnasium

Anvendelsesorientering i fremmedsprog. Økologi og bæredygtighed i Tyskland. Sankt Annæ Gymnasium Det frie Gymnasium Afrapportering for projekter, der deltager i netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser. Runde 2 /

Læs mere

Kursuskatalog efteråret 2010

Kursuskatalog efteråret 2010 P. E. Eriksensvej 1-8850 Bjerringbro www.nvhus.dk Kursuskatalog efteråret 2010 Hvad skal jeg i natur og teknik? Bioteknologi i grundskolen Edvotek Anvendelsesorienteret bioteknologi i gymnasiet Arbejdsmåder

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 Plan foråret 2015 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 23. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 27. april, kl. 10.45-11.30, auditoriet:

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget, Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannels 2012-13 BUU alm. del Bilag 16, EUU alm. del Bilag 22, FIV alm. del Bilag 12 Offentligt TALEPAPIR

Læs mere

Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk

Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk 3. marts 2015 Jour.nr: 201575300/0001 Høringssvar lovforslag om folkeskolens prøver Danmarks

Læs mere

Biologi A stx, juni 2010

Biologi A stx, juni 2010 Biologi A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt

Læs mere

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium PORTFOLIO til Det internationale område Roskilde Handelsgymnasium Efterår 2012 Program # $%&' ( %)*+ % # "## &##, '- #"# # &#.!" $ %*% #/"# $# 0%* # # ## 1% * 2-%*. ". ## 3%-.# 1% # ".".. $!# 2 Introduktion

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe toårigt hf, august 2017

Naturvidenskabelig faggruppe toårigt hf, august 2017 Bilag 18 Naturvidenskabelig faggruppe toårigt hf, august 2017 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Faggruppen omfatter fagene biologi, geografi og kemi. Faggruppen benytter sig af naturvidenskabelige metoder,

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer

Læs mere

Andet arbejdsseminar i projektet om faglig overgang

Andet arbejdsseminar i projektet om faglig overgang Andet arbejdsseminar i projektet om faglig overgang Sorø Akademi 25. marts 2014 Formål med dagen - Alle deltagende projekter har fået feedback på deres projekter, som de kan bruge i den videre udvikling

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere

Geo-Nyt 82. september Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Geo-Nyt 82. september Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Geo-Nyt 82 september 2014 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Af Ole Bay, Aalborg Katedralskole Om metode i naturgeografi Jeg har selv oplevet fremgangsmåden i min undervisning geografi som at

Læs mere

Geo-Nyt 77. januar 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Geo-Nyt 77. januar 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Geo-Nyt 77 januar 2013 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Niels Vinther formand Lønstrupvej 100 2720 Vanløse tlf. 40 79 35 03 niels.vinther@greve-gym.dk Birgit Sandermann Justesen næstformand

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Den korte version + bilag

Den korte version + bilag Det tværfaglige eksamensprojekt på HF-e og HF2 projektdagene: 26. april 29. april 2011 Den korte version + bilag 1. Fagene 2. Tilmelding 3. Før projektugen 4. Projektdagene: fra tirsdag den 26. april til

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Slutrapport til Region Hovedstaden

Slutrapport til Region Hovedstaden 14. februar 2013 Slutrapport til 1. Fakta om projektet Projektets navn: Bioteknologi i gymnasiet i Projektperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Projektets finansiering: Tilskud fra : 9,65 mio.

Læs mere

Eksamensinformation skoleåret 12/13

Eksamensinformation skoleåret 12/13 Eksamensinformation skoleåret 12/13 Der er kommet ny eksamensbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. september 2012 og har virkning for eksamener efter denne dato. Dette skriv indeholder to dele; en del

Læs mere

Kære lærerstuderende!

Kære lærerstuderende! I anledning af studiestart tilbyder vi lige nu fordel agtige bograbatter til nye studerende, der melder sig ind i Geografforbundet. Læs videre og se, hvordan du kan få fantastiske fagbøger uden at sprænge

Læs mere

Kursusprogram 2013 Fagdidaktisk kursus i organisation 27.11 2013 Hotel Fredericia

Kursusprogram 2013 Fagdidaktisk kursus i organisation 27.11 2013 Hotel Fredericia Kursusprogram 2013 Fagdidaktisk kursus i organisation 27.11 2013 Hotel Fredericia Kursets identitet På det fagdidaktiske kursus i organisation undervises både om didaktik, men specielt i didaktik, forstået

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

FAGKONSULENTEN'S RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI C

FAGKONSULENTEN'S RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI C FAGKONSULENTEN'S RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI C GENERELT VEDR. EKSAMEN 2016 Helt overordnet afholdes eksamen i psykologi på baggrund af læreplanerne i psykologi samt eksamensbekendtgørelsen. Psykologi

Læs mere

Studieretninger 2016-2019

Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016 2019 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B..side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere