MINE LANGELANDSKE RØDDER. af Arne Navne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINE LANGELANDSKE RØDDER. af Arne Navne"

Transkript

1 MINE LANGELANDSKE RØDDER af Arne Navne

2 Mine langelandske rødder Slægtsbog hovedsalig med langelandske personer Proband og forfatter Arne Navne Forsiden: Svalebølle Mølle var en af de første møller, som fik selvsvikkende vindfang. Det fik den allerede i 1872, men ved århundredskiftet var selvsvikningen på ny opgivet og møllen gået tilbage til sejl. Læs mere i bogen Møller og Møllefolk på Langeland udgivet af Langelands Museum i 1982

3 Mine langelandske rødder Udgivet af Arne Navne, 2013 Kopiering er tilladt med tydelig kildeangivelse Layout, sats og repro: Arne Navne Bogen er kun udgivet som e-bog i pdf-format 1. udgave (1. november 2013) Rettelser 16/ (nyt afsnit 14) Forlag: Navne

4 Forord Min interesse og nysgerrighed for hvad der lå bag mit efternavns historie førte til, at jeg i slutningen af 1970 erne begyndte med slægtsforskning. Det blev til en slægtsbog om Slægten Navne i Denne slægtsbog blev fremstillet på skrivemaskine og uden muligheder for skanning og behandling af billedmateriale på samme måde som i dag. Senere er bogen ændret og kan ses (downloades) på min hjemmeside Da omtalte bog kun omhandlede slægten Navne og dens efterkommere, kom der til at mangle en del af mine aner, hvilket jeg prøver at afhjælpe med denne bog. Læs disse oplysninger om vore forfædre under mottoet Kend fortiden før du dømmer den ( Kend fortiden før du dømmer den ) God fornøjelse Arne Navne Rosenvænget Stenløse Hjemmeside: (adresser i 2012)

5 Om bogen I denne bog bliver hvert anepar, omtalt under samme afsnit. Man vil ofte møde ordene ane og efterslægt. Ane er en persons forældre, bedsteforældre osv. Efterslægt er en persons børn, børnebørn osv. I skemaerne i starten af afsnittene har hver person et anenummer, hvor det fremgår, at en persons far har det dobbelte nummer og moren det dobbelte nummer plus 1. Nummeret nederst på siderne, er afsnittets nummer efterfulgt af siden i afsnittet. F.eks. vil 4.3 angive, at den første person i afsnittet har anenummer 4 og det er 3. side. Bagerst er indsat en anetavle, hvor de aner, der indgår i afsnittet er indrammet. Her er også et personindeks.. I slutningen af hver afsnit er omtalt parrets efterslægt. Det indeholder omtale af fælles børn og eventuelt andre ægteskaber. Ved det barn der er en af anerne henvises til andet afsnit. I de ældste slægtled kan personens aner (forældrene m.m.) også blive omtalt. Bagerst er en oversigt der viser bogens infobokse. Kort er ikke målsat og ikke alle veje er indtegnet.

6 Ejvind Navne og Else Marie Hansen Familierelation til Arne Navne *1943 Proband Forældre Bedsteforældre Oldeforældre 1. Arne Ejvind Else Rudolf Inger Karl Johanne Rasmus Anne Niels Karen Hans Maren Jørgen Annesine Data: 2. Ejvind Navne født 28. december 1909 i Rudkøbing (Ndr. Landevej 7) og døbt i Simmerbølle Kirke 6. februar Konfirmeret i Simmerbølle Kirke Han døde 24. september 2002 på Rudkøbing Plejehjem og bisat, via Rudkøbing Kirke, 28. september 2002 på Simmerbølle Kirkegård. Beskæftigelse - gartner og postbud.. Viet 23. august 1936 i SimmerbølleKirke med: 3. Else Marie Hansen født 23. maj 1912 i Illebølle, Lindelse Sogn, og døbt 21. juli i Lindelse Kirke. Hun døde på Rudkøbing Sygehus 7. maj 1982 og blev bisat, via Rudkøbing Kirke, 10. maj 1982 på Simmerbølle Kirkegård. Beskæftigelse - husmoder. De røde pile viser hvor Else og Ejvind boede i Rudkøbing. Til venstre Strandgade 9 og til højre Nørrebro 195. Blå pil viser hvor Ejvind boede fra 2001 til hans død i 2002 Ejvind Navne. Han blev født i forældrenes hus på Ndr. Landevej 7 ved Rudkøbing Mose. Her havde de en købmandsforretning, som moderen passede, mens hans far gik på arbejde som postbud i Rudkøbing (se afsnit 4). I huset var også et plejebarn, Ellen, der dengang var 4 år (se afsnit 4.5). Da Ejvind var 7 år fik han en lillebror, Arne, der kun nåede at blive 8 år før han døde (se afsnit 4.5). 2.1

7 Ejvind har fortalt følgende om sin skoletid på fire skoler i Rudkøbing ( ). Jeg startede min skolegang i bygningerne på Kirkegårdspladsen, og denne skole var gratis for alle elever. Dengang var hele bygningen indrettet til skole. Der var også klasseværelse på første sal, og når vi gik op ad trappen med vore træsko og træskostøvler, larmede det gevaldigt. Uden for klasserne havde vi nogle små rum, hvor fodtøjet blev placeret, og hvor vi skiftede til sutsko. Der var både drenge og piger i klassen, men vi var skarpt adskilt - også i frikvartererne. Her sneg vi os over til fru Røllings butik i Smedegade, hvor vi købte kræmmerhus med hjemmelavede karameller af sirup - de kostede 2 øre stykket. Min morbror havde syet et meget fint tornyster af kalveskind, som jeg burde være stolt af, men jeg ville nu hellere have en almindelig rygsæk, der ikke var så stiv. Der var skolegang hver dag. I starten skrev vi med grifler på små tavler, det gav nogle iskolde lyde, som nogle fik kuldegysninger af. Senere skrev vi med pen og blæk. Den mest eftertragtede pen var en elastik-pen der lignede guld. Et ternet hæfte skulle holde mindst 1 år. Ud over regning og læsning blev vi undervist i naturhistorie og botanik. Vi havde også anskueligheds-undervisning, hvortil vi havde nogle store plancher, hvor der f.eks. var tegnet billeder af en høst, lige fra kornet blev sået, til det blev tærsket og opbevaret. Næste dag skulle vi så genfortælle hvad læreren havde fortalt. Bag skolen lå der en gymnastiksal. Om middagen blev salen indtaget af nogle damer, som kogte gule ærter, grønkål og lignende, der blev serveret gratis for "de fattige børn". De øvrige børn måtte spise deres madpakker i skolegården. Under Den spanske Syge blev der holdt mandtal hver dag, og var der nye meldinger om sygdom, fik vi fri den dag. Jeg husker tydeligt hvor vi, på grund af den ekstra fridag, løb jublende ned ad Østergade og råbte hurra, og grundet vore træsko larmede det meget. Senere har jeg tit tænkt på, at det var noget makabert. Af lærer husker jeg frk. Mouritsen, der gjorde meget ud af, at vi skulle skrive mere flydende. Fru Larsen var lidt snerpet. Engang blev lokalet fyldt af en mistænkelig lugt, og på hendes inspektion rundt i klassen, kom hun snusende til min sidekammerat, Einar, som så trykkede en kraftig vind ud af bagenden. Vi fik en vikar, Rueløkke, som havde det med at slå på eleverne. En gang blev det forældrene for meget, og en klage bevirkede, at Rueløkke måtte give en undskyldning, hvilket gjorde meget ondt på ham. Skolen følte også, at de var ansvarlig for elevernes gang og opførelse til og fra skolen. Således måtte smedens søn tit sidde efter, fordi han altid tændte sin pibe på hjemvejen. De mange eftersidningstimer hjalp dog ikke, han tog sig fortsat et bak på piben efter skoletid. Efter 4. eller 5. klasse kom jeg på den kommunale Mellem- og Realskole i Ahlefeldtsgade (den blev senere til Alderdomshjem og derefter Medborgerhus). Det var en betalingsskole, hvor vi skulle betale 5 kr. om måneden. De dygtigste fik dog fripladser, og mindre bemidlede kunne søge kommunen om friplads. Bøgerne skulle vi også selv anskaffe, og her var det om at kende nogle større kammerater, der havde passet godt på bøgerne. Til morgensangen skulle vi have vore sangbøger med, og havde vi glemt dem, gav det en eftersidning. Efter kort tid blev denne bygning for lille, og en del af os blev flyttet til Teknisk Skoles bygninger - også i Ahlefeldtsgade. I 1921 blev den nye skole på Kastanievej færdig, og jeg flyttede nu til min fjerde skole. Flytningen foregik på den måde, at vi marcherede i lange rækker, hvor hver elev bar en ting f.eks. en udstoppet fugl, et stort atlas og så videre. Dengang måtte lærerne godt slå eleverne, dog skulle der være et vidne, som gerne var en anden lærer. Eleven blev så ført ned i gymnastiksalen, hvor han skulle trække bukserne ned og lægge sig over en stol, hvorefter lærerne kunne fornøje sig med at lave striber på elevens bagdel. Følgende beretning er fortalt af Ejvind, og er fra tiden omkring Den stammer fra Rudkøbing Mose, som dengang ejedes af Grube, der boede i det sidste hus ned til mosen. Om vinteren, når mosen frøs til, blev isen "høstet", og gemt til om sommeren, hvor bl. a. manglen på kulde til madvarer og lignende gjorde isen til en salgsvare. Til dette arbejde indkaldte Grube et par drenge og fem husmænd, hvoraf de 3 mødte med hest og vogn. En mand var ude på isen, hvor han med en sav, der bestod af en lang klinge med et håndtag i den ene ende, savede store isflager 2.2

8 fri af isen. De to drenge rutschede derefter isen ind til bredden, hvor der stod en mand og huggede isen i mindre stykker. I skrænten ned til mosen var der i forvejen bygget et træhus, der var isoleret med et tykt lag tang. Døren var stængt, og der var lavet et hul i taget. Husmændene med hestevognene læssede nu isstykkerne på deres vogne og kørte dem op på skrænten, hvorfra isen blev kastet ned gennem hullet i taget. Når huset var fyldt op blev hullet omhyggeligt dækket til, og isen lå nu godt isoleret under det tykke lag af tang. En husmand med hest og vogn fik 10 kr. pr. dag, og vi drenge fik 3 kr. Det var jo ikke den store dagløn, men det var sikkert en kærkommen indtægt midt om vinteren. Når sommeren begyndte, læssede Karl Grube sin hestevogn med is, lagde våde sække over og kørte til Rudkøbing, hvor han solgte en spand is for 25 øre. Senere på sommeren, når der kom åkander i mosen, lagde han åkanderne oven på isen, og solgte dem til de folk som syntes det var flot med en åkande i en skål. Efterhånden som isen forsvandt i det tangbeklædte træhus, blev pladsen udlejet til slagtere fra Rudkøbing, som hængte hele slagtede dyr derind. Isen kunne holde sig det meste af sommeren, og Grube kunne derefter håbe, at det ville blive en god kold vinter igen. Ejvind startede efter skolegangen som tjenestekarl hos Jens Larsen i Kadsebølle. Herfra gik han til konfirmationsforberedelse i Simmerbølle. I de kommende 4 år var han karl hos Chresten Rasmussen i Rifbjerg og hos Peter Winther Madsen i Simmerbølle. Den 1.marts 1928 kom Ejvind til gartneriet Rosenhøj i Svendborg, hvor han var i ca. l år. Efter soldatertiden, hvilket var 5 måneder som infanterist i Odense, var han ca. 1½ år på et gartneri i Kertinge samt l år på et gartneri i Ullebølle. Efter stillingen på gartneriet i Ullebølle fik Ejvind en stilling ved postvæsnet i Rudkøbing, hvor han blev fastansat som postbud 1. august Denne stilling havde han i 40 år til han blev pensioneret 28. december Else Marie Hansen blev født i forældrenes hus i Illebølle ved Lindelse. Hun var nummer 7 af 9 søskende, hvoraf 1 var død ½ år gammel. Moderen drev en købmandsforretning og faderen var slagtermester (se afsnit 6). Efter skolegangen i Illebølle Skole, kom Else ud at tjene og var bl.a. på Hotel Ærøskøbing, som dengang ejedes af hendes moster og onkel. En periode var hun også på et hotel i Bogense. Før hendes vielse med Ejvind, tjente hun, sammen med hendes søster Anna, på Hovbohus restauration på Nordlangeland, som ejedes af hendes kommende svigermors bror. Efter Else og Ejvind vielse i Simmerbølle Kirke, kørte hele selskabet til Ejvinds forældre på Nørrebro 207 i Rudkøbing, hvor der blev serveret kaffe med kager og fotograferet (se næste side). Herefter kørte hele selskabet til Hovbohus på Nordlangeland, hvor festen blev afholdt. Ejvind og Else boede de fire første år af deres ægteskab i en lejlighed på første sal i Strandgade 9, Rudkøbing. I 1940 flyttede til eget hus på Nørrebro 195 i Rudkøbing. Her havde Ejvinds far købt 2 grunde, da det var deres håb, at de senere kunne flytte op som nabo til deres eneste søn. Det blev imidlertid aldrig til noget. Else som brud 23. august 1936 Ejvind som soldat (forrest tv.) i

9 Bryllupsgæster ved Else og Ejvinds bryllup 23. august Fotograferet i Ejvinds forældres have. 1. Temine Petersen (g.m. 3) 2. Anna Jørgensen (Elses søster) 3. Niels Petersen (g.m. 1) 4. Rudolf Hansen (g.m. 27) 5. Inger Ottesen (g.m. 7) 6. Peter Petersen (g.m. 8) 7. Karl Ottesen (g.m. 5) 8. Singer K. Petersen (g.m. 6) 9. Ingeborg Hansen (g.m. 12) 10. Tine Bertelsen (g.m. 13) 11. Magrethe Hansen (datter til 9+12) 12. Peter Hansen (g.m. 9) 13. Peter Bertelsen (g.m. 10) 14. Signe Navne (g.m. 16) 15. Eva Hansen (g.m. 17) 16. Rasmus Navne (g.m. 14) 17. Hans Hansen (g.m. 15) 18. Ella Navne (g.m. 20) 19. Marie Navne (datter til 23+25) 20. Håkon Navne (g.m. 18) Hans Hansen (g.m. 24) 22. Evald Hansen (g.m.33) 23. Katrine Navne (g.m. 25) 24. Anna Hansen (g.m. 21) 25. Oluf Navne (g.m. 23) Karla Hansen (g.m. 4) 28. Johanne Hansen (mor til bl.a. 29) 29. Else Navne (brudden) 30. Ejvind Navne (gommen) 31. Inger Karoline Navne (mor til 30-g.m.32) 32. Rudolf Navne (far til 30 - g.m. 31) 33. Julie Hansen (g.m. 22) Niels Åge Navne (søn til 14+16) 38. Edith Hansen (datter til 9+12) 39. Mogens Navne (søn til 14+16) Blå navne er Ejvinds familie Røde er Elses familie

10 Huset på Nørrebro 195 Huset blev bygget på den ca. 1000m 2 grund, der lå mellem Nørrebro og Langelandsbanens spor til Spodsbjerg og Bagenkop. Herfra var der kun 100 meter hen til Ejvinds forældres have. Huset var uden isolation, med etlags vinduer og kakkelovns opvarmning. I køkkenet var der et komfur, hvor al maden blev tilberedt. Der var ingen opvarmning i kælderen. På første sal (soveværelserne) kom hurtigt en kakkelovn, da familien flyttede derop i de strengeste vintre, hvor der ofte var is på væggene i stuerne. Efter mange overvejelser blev der indrettet et toilet i kælderen, men ingen badeværelse. Det var hvad man fik for kr. i Datteren Inge (i midten) foran Nørrebro 195 omkring 1945 Først 10 år efter kom der et brusebad på værkstedet i kælderen, ellers foregik al personlig vask ved husets eneste vask i køkkenet. I kælderen var indrettet et stort spisekammer, da hverken is eller køleskabe fandtes dengang. Else og Ejvind blev boende her hele deres liv. Dog flyttede Ejvind på plejehjem, det sidste år før han døde i I 1965 blev der bygget en kvist på bagsiden af huset, og her blev oprettet en stue, hvor Ejvinds far flyttede ind, og boede til sin død i Nørrebro 197 set fra bagsiden, Familiens dagligdag I Else og Ejvinds tid nåede de at opleve 2 Verdenskrige, hvor den sidste startede, da de flyttede til deres nye hus på Nørrebro. De oplevede også de første flyvemaskiner, biler, radioer, grammofoner og telefoner mm. Desuden elektricitetens indførelse med mulighed for lys via el-pærer og kogeplader til madlavning i steder for komfurer opvarmet med træ samt køleskabe og frysere i stedet for spisekamre med salt og røgvarer. Vaskedage En af de store forandringer var vaskemaskinernes indførelse. Før den tid var de 3-5 familier, der slog sig sammen en gang om måneden, for at vaske deres tøj. Det var damerne, der forestod dette arbejde. De skulle samtidig sørge for børnene og madlavningen, hvilket der gerne var en af damerne der påtog sig. Tøjet blev kogt i gruekedler, der blev opvarmet med brænde. Derefter blev tøjet vasket på vaskebræt, som senere blev afløst af den første Ferm vaskemaskine, der dog kun erstattede vaskebrættet. Så blev tøjet skyllet, hængt til Else med strikketøjet ca

11 Tv. Else og Ejvind under en ferietur til Jylland med Elses søster, Eva, og hendes mand, Hans, i sommeren tørre i det fri og rullet eller strøget. Det hele tog gerne 2 dage. Else var hjemmegående og sørgede for børnene, rengøring, madlavning og almindelig vedligeholdelse af tøj mm. Ind imellem havde hun noget rengøringsarbejde hos forskellige familier i Rudkøbing. Ejvind (tv.) som postbud omkring Ejvind var postbud i Rudkøbing og i hans fritid, var han meget aktiv, og havde altid mange projekter. I sit værksted i kælderen var der altid stor aktivitet. En tid fremstillede og reparerede han piber, sleb sakse og knive og fremstillede forskellige genstande til butikkerne i Rudkøbing. Ejvind var også interesseret i fotografering, og nåede at tage mange billeder som han selv fremkaldte. Omkring 1950 byggede han, sammen med en nabo og genbo, en pram, som de sejlede med i flere år. Herefter byggede han sammen med genboen, en motorbåd, reparerede en jolle hvor agterpartiet manglede, byggede den første optimistjolle i Rudkøbing og restaurerede en skærgårdskrydser til hans søn og dennes kammerat. Desuden var der en stor have der skulle holdes, og ofte måtte de hjælpe til hos Ejvinds forældre. Fra en af de mange fælles udflugter med deres motorbåd June. Sejljollen th. er deres søns. Foto I 1940 erne blev der foretaget mange cykelture til skov og strand, og selvfølgelig altid med en god hjemmelavet frokost. Fra omkring 1950 blev der brugt mange fritidstimer på vandet. I sommer-weekenderne gik turen til de omliggende øer sammen med andre både, og aftenturene blev brugt til badning. Disse aktiviteter var nok skyld i, at de aldrig følte behov for at rejse uden for øen. Det blev kun til nogle besøg hos Ejvinds plejesøster i Næstved og Elses søster i Odense, og senere til sønnen og svigerdatteren i København. Først i 1965, hvor de var henholdsvis 53 og 56 år, fik de egen bil, hvorefter de tog på cam- Else og Rosa i deres båd June i Campingtur omk Fra venstre Thorvald, Else, Rosa og Ejvind.

12 Ejvind i sin motorjolle med noget af dagens fangst i pingture med genboen, hvor en enkel tur gik til Norge. Ellers foregik disse ture i Danmark. Efter salget af motorbåden omkring 1965 købte Ejvind en motorjolle, som han brugte til fiskeri. Det var hovedsalig ål fanget i ruser, hvilket affødte nogle ålefester. Således blev der, til hans 60-års fødselsdag, kun serveret ål, tilberedt på flere måder. Else fik omkring 1979 en hjerneblødning, som gjorde hende lam i højre side, og i 1982 døde hun af lungekræft på Rudkøbing Sygehus kort før hendes 70-års fødselsdag. Ejvind blev boende i huset, og sørgede selv for madlavning frem til han ikke mere kunne klare haven mm, og måtte flytte på plejehjem i 2001, hvor han efter en del sygdomme sov ind 1 år efter. Else og Ejvind var gift i 46 år og fik 2 børn. EFTERSLÆGT 1. Inge Lisy Navne født 24. august 1937 i Rudkøbing og gift 27. maj 1961 på Gladsaxe Rådhus med Bent Sørensen født 9. juli 1935 i Bagenkop, Magleby Sogn. Inge blev udlært i trikotageforretningen Østerby, der lå på Østergade i Rudkøbing. Midt i 1950érne var hun med en veninde på en busrejse til Rhinen i Tyskland. Det var dengang ikke almindeligt med selskabsrejser. Bent blev udlært som automekaniker, og under hans tid ved militæret, var han udstationeret til en dansk kasserne i Nordtyskland. Herfra tog han som civil til Kiruna i Nordsverige og da han mødte Inge, tog hun i 1959 også ophold i Kiruna. Efter nogle år her og i Midtsverige, vendte de hjem til Langeland og blev gift i Gladsaxe 27. maj Herefter tog Inge navnet Inge Lisy Sørensen. Efter nogle år med bopæl i Rudkøbing, flyttede de til Tranekær, hvor de byggede en servicestation med salg af benzin og reparationer af biler. Inge og Bent fik 3 børn: 1.1 Kai Sørensen født 13. februar 1962 i Rudkøbing og gift, efter bofællesskab siden 1986, 23. december 1889 på Herning Rådhus med Lotte Toftdal født 17. april 1964 i Skt. Johannes Kirke i Herning. Kai og Lotte blev skilt De havde børnene: Morten Toftdal født 26. august 1990 på Tagensbo i København NV Ellen Toftdal født 31. juli 1992 på Tagensbo i København NV. Kai gifter sig igen 21. maj 2005, efter bofællesskab siden 1998, med Suzette Clément født i oktober De fik børnene: Magnus Luvis Clemént født 7. december 2002 i Sverige Mille Clemént født 5. juni 2004 i Sverige. Før deres ægteskab havde Suzette børnene Daniel Leander Clemént født

13 september 1990 og Monica Lea Clemént født 4. oktober Kaj og Suzette blev skilt i Sten Sørensen født 19. august 1967 i Tranekær og gift 20. juli 1996 i Stoense, efter fællesbo siden 1989, med Lene Nogel født 4. september 1969 i Stoense. Sten og Lene fik 2 børn: Kasper Nogel født 24. oktober 1994 i Stoense Rikke Nogel født 29. januar 1998 i Stoense. 1.3 Mette Sørensen født 3. april 1973 på Rudkøbing Sygehus og døbt i Tranekær Kirke. Mette skifter navn i 2005 til Mette Navne Sørensen. Efter vielsen 3. september 2005 i Holmens Kirke i København skifter hun navn til Mette Navne Jensen og bliver her gift med Tom Grastrup Jensen født 22. november 1978 i Sønderborg og døbt i Haderslev. Mette og Tom havde i 2012 ét barn: Valdemar Morten Navne Jensen født 6. juni 2011 på Odense Sygehus Jesper Navne født 25. juli 1990 på Glostrup Sygehus og døbt i Torslunde Kirke i Ishøj Jonas Navne født 5. april 1993 på Glostrup Sygehus og døbt i Ishøj Landsby. 2.2 Jan Navne født 19. juni 1967 på Nørrebro i København og døbt i Hans Tausen Kirke, Islands Brygge, København S. Jan gifter sig 18. november 1995 i Sankt Matthæus Kirke - København V efter fællesbo siden 1989 med Anette Ellegård Sørensen født 21. maj 1969 i Skjern. Efter vielsen tog Anette navnet Anette Ellegård Navne. Jan og Anette fik 2 børn: Tobias Ellegård Navne født 24. marts 2000 på Hvidovre Sygehus og døbt i Sankt Matthæus - København V Mikkel Ellegård Navne født 25. juli 2001 på Roskilde Sygehus og døbt i Jyllinge Kirke. 2. Arne Bent Navne født 25. juli 1943 på Rudkøbing Sygehus og døbt i Simmerbølle Kirke. Arne blev udlært som radiomekaniker hos Uhrskov Radio i Rudkøbing. 1. juni 1963 gifter han sig på Svendborg Rådhus med Gurli Kragh født 22. december 1943 på Frederiksberg og døbt i Hans Tausen Kirke på Islands Brygge, København S. Gurli skifter herefter navn til Gurli Navne. De flytter i 1964 til Islands Brygge i København S, hvor de bor til Herefter flytter de til eget hus i Stenløse, ca. 30 km fra København. Gurli og Arne fik 2 børn: 2.1 Eva Navne født 2. november 1965 på Nørrebro i København og døbt i Hans Tausen Kirke, Islands Brygge, København S. Eva gifter sig 17. november 1990 på Ishøj Rådhus, efter fællesbo siden 1983, med Jørgen Bo Andersen født 19. november 1964 på Frederiksberg og døbt i Flintholm Kirke i Hvidovre. Efter vielsen skiftede Jørgen navn til Jørgen Bo Navne. Eva og Jørgen fik 2 børn: 2.8

14 Rudolf Hansen Navne og Inger Karoline Hansen Familierelation til Arne Navne *1943 Proband Forældre Bedsteforældre Oldeforældre 1. Arne Eivind Else Rudolf Inger Karl Johanne Rasmus Anne Niels Karen Hans Maren Jørgen Annesine Data: 4. Rudolf Hansen Navne født 27. juli 1881 i Bagenkop - Magleby Sogn på Langeland, døbt 16. oktober 1881 i Magleby, konfirmeret 12. april 1886 i Simmerbølle, død 9. april 1968 på Nørrebro 195 i Rudkøbing, begravet 13. april 1968 på Simmerbølle Kirkegård. Beskæftigelse - arbejdsmand og postbud.. Viet søndag den 25. august 1907 i Simmerbølle Kirke med: 5. Inger Karoline Hansen født 5. februar 1882 ved Rudkøbing Mose, døbt 10. marts 1882 i Rudkøbing Kirke, konfirmeret 12. april 1896 i Simmerbølle Kirke, død 24. marts 1963 på Nørrebro 207 i Rudkøbing, begravet på Simmerbølle Kirkegård, beskæftigelse husmoder og købmand. De røde pile viser hvor Rudolf og Inger boede. Øverst th. Ndr. Landevej 7. Øverst tv. Nørrebro 207. Nederste: Rolighedsvej 5 Rudkøbing ca Rudolf Hansen Navne. Da Rudolf blev født, i forældrenes hus nord for Bagenkop By (se afsnit 8), havde han 2 brødre og hans mormor og morfar, Peder Hansen "Korse" og Anne Kristine Jensdatter, boede på aftægt i samme hus. Da Rudolf var 2 år, døde hans far af lungebetændelse, og da han var 3 år døde morfaderen. Moderen, der efter hendes mands død, havde født Rudolfs 3. bror, blev siddende i uskiftet bo, men da der dengang ikke var nogen form for socialt sikkerhedsnet for folk i nød, har det sikkert været strengt for hende, hendes 4 børn og hendes svigermoder. Rudolf kom som 10-årig i pleje hos hans fars fætter, Niels Pedersen Navne, på Navnegården i Simmerbølle. Herfra 4.1

15 gik han i Kassebølle Friskole. Rudolf beretter fra sin konfirmationsdag i 1896: "Arbejdet i stalden skulle ordnes før kirkegangen, så der var nok at se til fra morgenstunden. For at nå det hele måtte jeg skrå over markerne til kirken, så mine nye støvler blev mudret til. Det var ikke pænt, at blive konfirmeret med beskidte støvler, hvilket jeg også blev belært om, da vi kom hjem". Efter en tid som tjenestekarl hos Jens Larsen på Enghavegård i Kassebølle blev Rudolf gårdskarl i grovvareforretningen Bagenkop Jensen i Rudkøbing. Han aftjente senere sin værnepligt som dragon i Odense, og var herefter på et højskoleophold i Vestbirk. Inger Karoline Hansen Inger blev i daglig tale kaldt ved sit mellemnavn, Karoline, og dem der kendte hende, medens hun var gift, kendte hende kun under navnet Karoline Navne. Hun blev født som nummer 5 af en søskendeflok på 9, hvoraf de 7 var drenge (se afsnit 10). Da pigernes plads dengang var i huset, er det sikkert der, hun har gjort sin gavn i ungdommen. Dog skulle der have været tid til et ophold på Vejstrup Højskole. Det år, 1907, da Inger og Rudolf blev gift, fik de borgerbrev som detaillist og overtog hermed købmandsforretningen ved Rudkøbing Mose (Ndr. Landevej 7 - martr. 121 i Kohaven) efter Ingers forældre. Ingers far gik i gang med at bygge et hus til ham og konen oppe ved landevejen (Ndr. Landevej 11), hvor de flyttede op i Købmandsforretningen på Ndr. Landevej 7 (v. Rudkøbing Mose) ca Fra v.: Tjenestepigen, Inger Anne Marie (Rudolfs mor), Rudolf og i døren deres søn Ejvind. 4.2 Rudolf og Inger Karoline Navne ved deres vielse 25. august I 1907 fik Rudolf også ansættelse ved postvæsenet i Rudkøbing. Et af de skriftlige spørgsmål, der skulle besvares, var: Kan De cykle? - Han startede på ruten Blangshave-Henninge, så det kunne godt blive til en gåtur på 10 km. hver dag. Han blev oplært af postbudet Maren Hansen, der dengang var 66 år. Senere blev Rudolfs barn (Ejvind Navne) og Marens barnebarn (Else Hansen) gift (se afsnit 2). Rudolf forlod postvæsenet 1. august 1948, da var han lige fyldt 67 år. Inger har haft rigeligt at se til med at passe hus, forretningen, deres nyfødte søn (Ejvind 1909) og plejebarnet (Ellen), så da svigerforældrene flyttede i 1910, fik hun også en pige til at hjælpe med i huset. Datidens kunder krævede mere tid end i dag. De kom ofte langvejs fra, så der blev både serveret kaffe med hjemmebag og til tider en enkelt brændevin. Når Rudolf kom hjem fra postruten måtte han, medens "banebisserne" byggede Langelandsbanen, ud og samle ølflasker langs banelinjen. Dengang betalte man ikke flaskepant, men lovede at komme retur med flaskerne. Om det var disse besværligheder der gjorde, at de måtte opgive forretningen i 1914

16 Inger og Rudolfs familie ca Fra venstre: Inger, sønnen Arne, Rudolf, plejebarnet Ellen og forrest sønnen Ejvind. og flytte til Rolighedsvej 5 i Rudkøbing vides ikke. Huset på Rolighedsvej blev købt for kr. Dengang var Rolighedsvej en jordvej og kun ført igennem til Reberbanen, så Rudolf måtte lægge fliser hen til Spodsbjergvej. Det var i øvrigt først i 1919 vejen fik navnet Rolighedsvej, tidligere blev den bl.a. kaldt Sygehusevej. På kvisten logerede en ældre dame fra Rifbjerg. Hun var sengeliggende, og en dag da Inger, Rudolf og deres søn kom hjem fra gudstjeneste i Simmerbølle, var hun død. At Rudolf og Inger var tilknyttet Simmerbølle Kirke skyldtes, at de ikke kunne lide præsten i Rudkøbing - han var for hellig. Efter damen på 1. sal var død, flyttede pakmester Jensen Baklyhus, Nørrebro 207, Rudkøbing ca ind og han flyttede senere med, da familien i 1918 flyttede til Nørrebro 207. I perioden på Rolighedsvej blev Rudolf angrebet af "Den spanske syge", og måtte isoleres på sygehuset overfor. Sygdommen satte sig til ørebetændelse, og Rudolf måtte gennem en større operation. Efter denne tid havde han en vis frygt for sygehuse, hvilket bevirkede, at han ikke ville lade sig opererer for mavesår, som han led meget af i årene før hans død. I 1918 solgte de huset på Rolighedsvej for ca kr. og købte huset på Nørrebro 207 for kr. Huset var fra midten af 1800-tallet, og det vides at en forhenværende ejer, Jacob Hansen, solgte det 29. april 1873 til Herman Møller. Møller solgte ejendommen i 1914, da Langelandsbanen skar 2 3/4 album (1460 kvadratmeter) af grunden, til Frederik Larsen Bøye, der plantede frugttræer og byggede et større hønsehus. Senere overtog Ingers bror, Alfred Hansen, ejendommen. Dengang var der stadig stald i den ene ende af huset, hvor Alfred hævede loftet m.m. Det var dog først da Inger og Rudolf overtog huset, at der blev indlagt elektricitet. Haven blev herefter renset for ukrudt, og mange husker den som en pragthave med mange frugttræer, buske og blomster. Hønsehuset med dammen, frugtkælderen der var gravet ind i højen og oven på højen var bygget en stor paddehat. Det varierede terræn gjorde, at det også var en spændende have. Foruden høns, hund og katte havde de også en hest. Først en islænder og efter krigen en hest som tyskerne efterlod sig. Den var meget sky i starten, men blev senere en god trækkraft til plo-

17 Rudolf og Karoline Navne ved Baklyhus 1936 ven, harverne, tromlen, jumben, fjedrevognen, arbejdsvognen og om vinteren til kanen. I mange år kørte Rudolf frugt til kunder i Rudkøbing, og en del år sendte de også frugt med parketten (fragtskib) til København. Da de flyttede til Nørrebro 207, hvor huset blev kaldt Bakkelyhus, skulle der betales Kohavebyg. Det viste sig at være en afgift, der skulle betales til præsten, som skulle holde en tyr og en orne til parring. Da ordningen ophørte, glemte kommunen at afskaffe afgiften, og pengene gik til kommunekassen. Rudolf fik sammen med de øvrige beboer afskaffet denne skat, ligesom man påpegede, at de ikke burde betale hundeskat, da byens vægter ikke kom i Kohaven, så beboerne havde behov for at holde hund. Der blev så indført den regel, at folk der boede mere end 100 meter fra offentlig vej ikke skulle betale hundeskat. Der blev hermed en længere sag mellem politimesteren og Rudolf, da deres hus lå 100 meter fra vejen, men ikke hvis man målte fra bunden af grøften. I 1923 døde deres søn 4.4 Arne. Inger fik herved et chok, som bevirkede, at hun ikke turde være alene hjemme om natten, når Rudolf var på arbejde. Deres søn, Ejvind, måtte derfor stoppe på sin plads i Kassebølle og flytte hjem. Inger og Rudolf hjalp mange mennesker, og var meget afholdte. Deres store omgangskreds bevirkede mange kaffeselskaber. Man mødtes til kaffe og hjemmebag, og sangbøgerne kom altid frem. En overgang havde de vævestue, som nærmest må sammenlignes med en aftenskole i dag. Se mere om dagliglivet hos Inger og Rudolf i barnebarnet Arne Navnes beretning. Da Gustav Jørgensen (den åbenhoved) sidst i trediverne solgte grunde fra gården på Nørrebro 167, købte Inger og Rudolf grunden Nørrebro 197, hvor der skiftevis blev dyrket roer og lucerne. Den 29. januar 1944 om morgenen stod Rudolf og barberede sig i deres bryggers. Pludselig blev der uro i hønsegården udenfor, og ind trådte en flyversoldat. Han var agterskytte på en engelsk bombeflyver, der under bombningen af Berlin blev ramt, så den ene brændstoftank blev læk. Besætningen, der hovedsagelig var fra Australien, valgte at forlade maskinen. Manden der dukkede op hos Rudolf var landet på marken bag Bakkelyhus og hed Ross A. Whitfield. Rudolf kunne ikke et ord engelsk, så der blev hentet hjælp hos andre. Der var ingen der turde hjælpe flyveren med at flygte til Sverige, så han blev overladt til tyskerne om eftermiddagen. Tyskerne var meget vrede over, at de ikke kunne finde faldskærmen, men man levede i en tid hvor det var svært at få tøj, og Skovtur med jumben. Ca Tv. Rudolf og helt th. svigerdatteren Else med datteren Inge.

18 især silke, så den er nok forduftet. Efter krigen hørte man fra flyveren, og han havde ikke lidt overlast i den tyske fangelejr. Episoden er nærmere beskrevet i bogen En dråbe i havet udgivet af Rudkøbing byhistoriske Arkiv i Politisk set var Inger og Rudolf meget betaget af daværende dr. P. Munch - altså radikal. De mente, at Munch og Stauning var den bedste gave Danmark havde fået. De sidste år før Inger døde var hun stærkt forkalket, hvilket gav Rudolf en del problemer. Han ville imidlertid ikke overlade Inger til "De gamles Hjem" eller lignende. Som Rudolf sagde: "Så længe Inger rækker mig hånden om morgenen og siger tak, når jeg har klædt hende på, kan jeg ikke svigte hende". Inger og Rudolf "sov i arm" om natten, og en morgen Rudolf vågnede, var Inger sovet ind. Efter hendes død boede barnebarnet, Arne, og hans kone, Gurli, hos ham i et års tid og derefter barnebarnet, Inge, og hendes mand, Bent, i næsten et år. I 1965 flyttede Rudolf op til sønnen og svigerdatteren på Nørrebro 195, hvor han boede til sin død. Han var blevet hjemme fra en køretur for at se hestespring i fjernsynet (en af hans store interesser) og derefter gået ned bag i haven for at skuffe ukrudt. Her fik han en blodprop, og var kravlet ind under et æbletræ, hvor hans hund sad og passede på. EFTERSLÆGT Fælles børn: 1. Ejvind Navne født 1908 (se sektion 2). 2. Arne Navne født søndag den 5. november 1916 på Rolighedsvej 5 - Rudkøbing. Død torsdag den 20. september 1924 på Rudkøbing Sygehus og begravet 26. september 1924 på Simmerbølle Kirkegård. Arne nåede at begynde i Kassebølle Friskole inden han døde. Til transport brugte han sin mors cykel uden frihjul. Han elskede at løbe uden fodtøj, og fik på et tidspunkt skåret sig under foden. Dengang kontaktede man ikke lægen eller skadestuen, men rensede selv sårene. Da lægen blev tilkaldt, kunne han holde Arne op i armene, og han var helt stiv - stivkrampen var indtrådt. Han blev indlagt på Rudkøbing Sygehus, hvor lægerne mente, han havde børnelammelse, og blev derfor isoleret blandt andre lidelsesfælder. Arne overlevede ikke dette sygeophold. 4.5 Forrest fra v.: Ejvind, fætteren Haakon og bagerst Arne (alle med efternavnet Navne). Foto fra Plejebarn: Ellen Gudrun Ingeborg Hansen født lørdag den 11. november 1905 i Kædeby Haver, Humble. Død i Næstved. Viet med købmand Svend Nielsen. Kort efter Ellens fødsel døde hendes mor på Rudkøbing Sygehus, og hendes far, Johannes Marius Hansen (Ingers bror), bortadopterede Ellen til Rudolf og Inger. Hvornår dette skete er ikke kendt, men i folketællingerne i 1911 bor Ellen hos Rudolf og Inger i huset ved Rudkøbing Mose. Ellen blev gift med Svend Nielsen, og de flyttede til Næstved (Præstøvej), hvor de havde en købmandsforretning. De fik ingen børn, men adopterede en dreng (Ole Nielsen), der var født omkring Han blev udlært som elektriker i Næstved. Efter Ingers død ophørte kontakten mellem Rudolf og Ellen. Ellen og Svends plejebarn: Ole Nielsen født omkring 1945

19 Karl M. Hansen og Johanne C. Jørgensen Familierelation til Arne Navne *1943 Proband Forældre Bedsteforældre Oldeforældre 1. Arne Eivind Else Rudolf Inger Karl Johanne Rasmus Anne Niels Karen Hans Maren Jørgen Annesine Data: 6. Karl Marius Hansen født 19. oktober 1879 på Nørrebro Rudkøbing, døbt 15. februar 1880 i Rudkøbing, konfirmeret 1. oktober 1893 i Rudkøbing, død 17. september 1932 på Rudkøbing Sygehus, begravet 21. september 1932 i Lindelse, beskæftigelse slagter. Gift 14. december 1902 i Lindelse med: 7. Johanne Christine Jørgensen født 17. september 1881 på Kildemosevej 21 i Illebølle - Lindelse, døbt 23. oktober 1881 i Lindelse, konfirmeret 6. oktober 1895 i Lindelse, død 16. juli 1944 på Kildemosevej 19 i Illebølle, begravet 20. juli 1944 i Lindelse, beskæftigelse husmoder og købmand.. Den røde pil viser hvor Karl og Johanne boede. Karl Marius Hansen Da Karl blev født, havde han 5 brødre og en søster, og tre år efter fik han en lillebror. Karl har gået i skole på Kirkegårdspladsen i Rudkøbing, hvor der var en Friskole, der var gratis, og en Borgerskole, hvor forældrene skulle betale for undervisningen. Fjorten dage efter Karls konfirmation kom han ud og tjene på forskellige gårde. Først hos R. Jørgensen i Herslev, hvor han var i to år. Herefter et år hos D. Larsen på Svendstrupgård i Skrøbelev, hvor hyren var 40 kr. for vinterhalvåret og 65 kr. for sommeren. I november 1896 fik han arbejde hos Anders Andersen i Uglebjerg på Hou, og her var lønnen steget til 140 kr. for et helt år, men det blev kun til 8 måneder, da han så flyttede tilbage til Skrøbelev, 6.1

20 hvor han var i 5 måneder. Ovenstående oplysninger er hentet fra Karls skudsmålsbog, som man dengang fik i konfirmationsgave, og bogen skulle følge en, som et pas gjorde det. Der var strenge straffe for at rette eller misligholde den, hvilket også gjaldt for arbejdsgiveren. Som nævnt afsluttede Karl på Skrøbelevgård 1. november 1897, og ifølge skudsmålsbogen var grunden, at han ville udvandre til Amerika. Dette blev ikke til noget, men han kom i lære som pølsemager hos en slagter på Ahlefeldtsgade i Rudkøbing. Karl blev udlagt som barnefader til hans kommende kones førstefødte den 25. februar Før Karl giftede sig, skulle han aftjene sin værnepligt, hvilket skete fra 31. marts til 2. november 1902 i Nyborg. Ifølge hans soldaterbog var han middel af vækst, 61 tommer høj (ca. 160 cm.), mørkhåret og havde brune øjne. Efter en måned ved Hærens Militærarbejderdepot kom han til Trainafdelingen. (se hans forældre i afsnit 12). Johanne Christine Jørgensen Da Johanne blev født, havde hun en bror og søster og senere kom to søstre. I huset boede hendes morfar Anders Christensen, der var tømrermester. Da Johanne var 4 år døde hendes far juleaften, og 8 år efter døde hendes morfar. Moderen giftede sig ikke igen, så det blev en meget fattig barndom for Johanne. Det er fortalt, at der sjældent var til pålæg på skolemadderne, hvor der mellem rugbrødet blev lagt en slags pandekage. Johanne har sikkert være ude og tjene, men da hun var 19 år boede hun hjemme hos sin moder. Grunden var måske den, at Johanne var gravid. Huset i Illebølle kom igen til at rumme 3 generationer. (se hendes forældre i afsnit 14). Som nævnt fødte Johanne deres første barn inden de blev gift, og efter vielsen flyttede de sammen med Johannes moder på Kildemosevej 21 i Illebølle i Lindelse sogn. Det har nok knebet med pladsen, for den 31. december 1910 købte Karl huset af svigermoderen for 250 kroner og fik opført et nyt hus på grunder, der senere fik adressen Kildemosevej 19. Johannes købmandsforretning på Kildemosevej 19 set mod NV omkring

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

MINE LANGELANDSKE RØDDER. af Arne Navne

MINE LANGELANDSKE RØDDER. af Arne Navne MINE LANGELANDSKE RØDDER af Arne Navne Mine langelandske rødder Slægtsbog hovedsalig med langelandske personer Proband og forfatter Arne Navne Forsiden: Svalebølle Mølle var en af de første møller, som

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Slagtermester Svend Kristensen

Slagtermester Svend Kristensen Slagtermester Svend Kristensen Svend Kristensen blev hjemmefødt på Jørlunde overdrev d. 22 februar 1903 af forælderene Hans Peder Kristensen og hustru Karen Kristensen f. Johansen Barnedåben blev publiceret

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008 Side 108 Kristinedalsvej Kristinedalsvej 2 Kristinedalsvej 2 Foto marts 2007 Dette hus er bygget i 1939 af vognmand Osvald Jensen. Garagerne blev bygget først, og her boede Osvald Jensen indtil han flyttede

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

K Y N D B Y P O S T E N

K Y N D B Y P O S T E N K Y N D B Y P O S T E N Generalforsamling i Kyndby Bylaug Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Kyndby Bylaug. Onsdag den 28. marts 2012 kl. 19.00 i konfirmandstuen ved præstegården. Dagsorden

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født , (datter af? #18 og? #19) død

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født , (datter af? #18 og? #19) død 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Jens 1 Jensen #8, født 20-02-1878, (søn af? #16 og? #17) død 19-05-1956. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født 03-09-1874, (datter af? #18 og? #19) død

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Lars Christian Iver Christensen,

Lars Christian Iver Christensen, Han blev født den 23. september 1890 i hjemmet Freerslev mark, Freerslev sogn, Haslev som den 7. og sidste i en søskendeflok. Forældre Jens Christensen og Mette Pedersdatter Blev døbt i Freerslev kirke

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN "1

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN 1 MADS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS JENSEN "1 Mads Jensen *1817-1886 1. Mads Jensen Mads blev født den 10. maj 1817 i Esbøll, han

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Forfædre til Martin Lavrits Hansen

Forfædre til Martin Lavrits Hansen Forfædre til Martin Lavrits Hansen Generation nr. 1 1. Martin Lavrits Hansen, født 20 juni 1887 i Matr. 51a, Stettinstræde 4, Dragør. Han er søn af 2. Martin Nielsen og 3. Ane Cathrine Hansen. Mere om

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Cecilie og Carl fra Carlsberg Bryggeri 15. januar 2015

Cecilie og Carl fra Carlsberg Bryggeri 15. januar 2015 Cecilie og Carl fra Carlsberg Bryggeri 15. januar 2015 Dette er historien om mine tipoldeforældre Cecilie Cathrine Sørensen og Carl Lorentz Holm på min mormors side. Familieforholdet ser således ud: Tipoldeforældre:

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Ane 2 og 3 Johannes Valdemar Hansen og Ellen Kirstine Bodil Larsen

Ane 2 og 3 Johannes Valdemar Hansen og Ellen Kirstine Bodil Larsen Ane 2 og 3 Johannes Valdemar Hansen og Ellen Kirstine Bodil Larsen Valdemar blev født 1 dec 1881 på Stabjerggård i Årslev, Sorø amt, som yngst i en søskendeflok på 4, han var søn af gårdmand Niels Hansen

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

K Y N D B Y P O S T E N

K Y N D B Y P O S T E N K Y N D B Y P O S T E N Skt. Hans på Klokkerbakken Bylauget har igen i år indhentet tilladelse af Flemming Andersen til, at afholde Sankt Hans bål på Klokkerbakken. Vi forsøger at gentage successen fra

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Ingers konfirmation 1939

Ingers konfirmation 1939 Inger Anna Kristiansen Thorsten Kristiansen Inger er født i 1924 og opvokset i et lille husmandssted i landsbyen Boltinge nær Ringe på Fyn hos sine forældre, en søster og 2 plejebørn, som blev opdraget

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Esther Kirstine Pedersen, 1920-2000

Esther Kirstine Pedersen, 1920-2000 Esther Kirstine Pedersen blev født den 5. marts 1920 i Usserød, som dengang hørte til Birkerød kommune. Hendes forældre er Søren Pedersen og Karen Marie Sørensen, og hun er deres andet barn, idet hendes

Læs mere

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver:

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Tak for jeres arbejde med at ajourføre slægtsregnskabet. Jeg kan fortælle, at vores mor 6.7. Else Kirstine (Stinne)

Læs mere

Ane F10 og F11 Jørgen Madsen og Juliane Marie Hansdatter

Ane F10 og F11 Jørgen Madsen og Juliane Marie Hansdatter Ane F10 og F11 Jørgen Madsen og Juliane Marie Hansdatter Jørgen blev født 25 feb 1825 på Fladbjerg i Snøde på Langeland, Svendborg amt, søn af husfæster Mads Christiansen(1773-1829) og hustru Kirsten Rasmusdatter(1794-1832)

Læs mere

Anne Petersen Februar 2013

Anne Petersen Februar 2013 Anne Petersen Februar 2013 Billeder af barndomshjemmet Barndomshjemmet i Sommersted Anne Petersen blev født i 1903 på gården Bjerndrupvej nr. 1 sådan hedder adressen i dag. Til gården hørte ca. 20?? ha,

Læs mere

Jørgen Thorvald Jensen

Jørgen Thorvald Jensen Jørgen Thorvald Jensen I Uffe Jensens erindringer kan bl.a. læses: Forældre: Jens Peter Jensen og Anne Jørgensdatter *23.02.1880(31) Fastrup, Gjellerup FT1890 Bor hos forældrene i Fastrup K01.04.1894(121)

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Jacobsen og Inger Kirstine Hansdatter Mand Hans Jacobsen 1

Familiegrupperapport for Hans Jacobsen og Inger Kirstine Hansdatter Mand Hans Jacobsen 1 Mand Hans Jacobsen 1 Født 15 Jan. 1819 Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg 2 Dåb 17 Jan. 1819 Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg 2 Død 8 Jul. 1895 Tranekær, Langeland Nørre, Svendborg 3 Begravet 13 Jul.

Læs mere