MINE LANGELANDSKE RØDDER. af Arne Navne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINE LANGELANDSKE RØDDER. af Arne Navne"

Transkript

1 MINE LANGELANDSKE RØDDER af Arne Navne

2 Mine langelandske rødder Slægtsbog hovedsalig med langelandske personer Proband og forfatter Arne Navne Forsiden: Svalebølle Mølle var en af de første møller, som fik selvsvikkende vindfang. Det fik den allerede i 1872, men ved århundredskiftet var selvsvikningen på ny opgivet og møllen gået tilbage til sejl. Læs mere i bogen Møller og Møllefolk på Langeland udgivet af Langelands Museum i 1982

3 Mine langelandske rødder Udgivet af Arne Navne, 2013 Kopiering er tilladt med tydelig kildeangivelse Layout, sats og repro: Arne Navne Bogen er kun udgivet som e-bog i pdf-format 1. udgave (1. november 2013) Rettelser 16/ (nyt afsnit 14) Forlag: Navne

4 Forord Min interesse og nysgerrighed for hvad der lå bag mit efternavns historie førte til, at jeg i slutningen af 1970 erne begyndte med slægtsforskning. Det blev til en slægtsbog om Slægten Navne i Denne slægtsbog blev fremstillet på skrivemaskine og uden muligheder for skanning og behandling af billedmateriale på samme måde som i dag. Senere er bogen ændret og kan ses (downloades) på min hjemmeside Da omtalte bog kun omhandlede slægten Navne og dens efterkommere, kom der til at mangle en del af mine aner, hvilket jeg prøver at afhjælpe med denne bog. Læs disse oplysninger om vore forfædre under mottoet Kend fortiden før du dømmer den ( Kend fortiden før du dømmer den ) God fornøjelse Arne Navne Rosenvænget Stenløse Hjemmeside: (adresser i 2012)

5 Om bogen I denne bog bliver hvert anepar, omtalt under samme afsnit. Man vil ofte møde ordene ane og efterslægt. Ane er en persons forældre, bedsteforældre osv. Efterslægt er en persons børn, børnebørn osv. I skemaerne i starten af afsnittene har hver person et anenummer, hvor det fremgår, at en persons far har det dobbelte nummer og moren det dobbelte nummer plus 1. Nummeret nederst på siderne, er afsnittets nummer efterfulgt af siden i afsnittet. F.eks. vil 4.3 angive, at den første person i afsnittet har anenummer 4 og det er 3. side. Bagerst er indsat en anetavle, hvor de aner, der indgår i afsnittet er indrammet. Her er også et personindeks.. I slutningen af hver afsnit er omtalt parrets efterslægt. Det indeholder omtale af fælles børn og eventuelt andre ægteskaber. Ved det barn der er en af anerne henvises til andet afsnit. I de ældste slægtled kan personens aner (forældrene m.m.) også blive omtalt. Bagerst er en oversigt der viser bogens infobokse. Kort er ikke målsat og ikke alle veje er indtegnet.

6 Ejvind Navne og Else Marie Hansen Familierelation til Arne Navne *1943 Proband Forældre Bedsteforældre Oldeforældre 1. Arne Ejvind Else Rudolf Inger Karl Johanne Rasmus Anne Niels Karen Hans Maren Jørgen Annesine Data: 2. Ejvind Navne født 28. december 1909 i Rudkøbing (Ndr. Landevej 7) og døbt i Simmerbølle Kirke 6. februar Konfirmeret i Simmerbølle Kirke Han døde 24. september 2002 på Rudkøbing Plejehjem og bisat, via Rudkøbing Kirke, 28. september 2002 på Simmerbølle Kirkegård. Beskæftigelse - gartner og postbud.. Viet 23. august 1936 i SimmerbølleKirke med: 3. Else Marie Hansen født 23. maj 1912 i Illebølle, Lindelse Sogn, og døbt 21. juli i Lindelse Kirke. Hun døde på Rudkøbing Sygehus 7. maj 1982 og blev bisat, via Rudkøbing Kirke, 10. maj 1982 på Simmerbølle Kirkegård. Beskæftigelse - husmoder. De røde pile viser hvor Else og Ejvind boede i Rudkøbing. Til venstre Strandgade 9 og til højre Nørrebro 195. Blå pil viser hvor Ejvind boede fra 2001 til hans død i 2002 Ejvind Navne. Han blev født i forældrenes hus på Ndr. Landevej 7 ved Rudkøbing Mose. Her havde de en købmandsforretning, som moderen passede, mens hans far gik på arbejde som postbud i Rudkøbing (se afsnit 4). I huset var også et plejebarn, Ellen, der dengang var 4 år (se afsnit 4.5). Da Ejvind var 7 år fik han en lillebror, Arne, der kun nåede at blive 8 år før han døde (se afsnit 4.5). 2.1

7 Ejvind har fortalt følgende om sin skoletid på fire skoler i Rudkøbing ( ). Jeg startede min skolegang i bygningerne på Kirkegårdspladsen, og denne skole var gratis for alle elever. Dengang var hele bygningen indrettet til skole. Der var også klasseværelse på første sal, og når vi gik op ad trappen med vore træsko og træskostøvler, larmede det gevaldigt. Uden for klasserne havde vi nogle små rum, hvor fodtøjet blev placeret, og hvor vi skiftede til sutsko. Der var både drenge og piger i klassen, men vi var skarpt adskilt - også i frikvartererne. Her sneg vi os over til fru Røllings butik i Smedegade, hvor vi købte kræmmerhus med hjemmelavede karameller af sirup - de kostede 2 øre stykket. Min morbror havde syet et meget fint tornyster af kalveskind, som jeg burde være stolt af, men jeg ville nu hellere have en almindelig rygsæk, der ikke var så stiv. Der var skolegang hver dag. I starten skrev vi med grifler på små tavler, det gav nogle iskolde lyde, som nogle fik kuldegysninger af. Senere skrev vi med pen og blæk. Den mest eftertragtede pen var en elastik-pen der lignede guld. Et ternet hæfte skulle holde mindst 1 år. Ud over regning og læsning blev vi undervist i naturhistorie og botanik. Vi havde også anskueligheds-undervisning, hvortil vi havde nogle store plancher, hvor der f.eks. var tegnet billeder af en høst, lige fra kornet blev sået, til det blev tærsket og opbevaret. Næste dag skulle vi så genfortælle hvad læreren havde fortalt. Bag skolen lå der en gymnastiksal. Om middagen blev salen indtaget af nogle damer, som kogte gule ærter, grønkål og lignende, der blev serveret gratis for "de fattige børn". De øvrige børn måtte spise deres madpakker i skolegården. Under Den spanske Syge blev der holdt mandtal hver dag, og var der nye meldinger om sygdom, fik vi fri den dag. Jeg husker tydeligt hvor vi, på grund af den ekstra fridag, løb jublende ned ad Østergade og råbte hurra, og grundet vore træsko larmede det meget. Senere har jeg tit tænkt på, at det var noget makabert. Af lærer husker jeg frk. Mouritsen, der gjorde meget ud af, at vi skulle skrive mere flydende. Fru Larsen var lidt snerpet. Engang blev lokalet fyldt af en mistænkelig lugt, og på hendes inspektion rundt i klassen, kom hun snusende til min sidekammerat, Einar, som så trykkede en kraftig vind ud af bagenden. Vi fik en vikar, Rueløkke, som havde det med at slå på eleverne. En gang blev det forældrene for meget, og en klage bevirkede, at Rueløkke måtte give en undskyldning, hvilket gjorde meget ondt på ham. Skolen følte også, at de var ansvarlig for elevernes gang og opførelse til og fra skolen. Således måtte smedens søn tit sidde efter, fordi han altid tændte sin pibe på hjemvejen. De mange eftersidningstimer hjalp dog ikke, han tog sig fortsat et bak på piben efter skoletid. Efter 4. eller 5. klasse kom jeg på den kommunale Mellem- og Realskole i Ahlefeldtsgade (den blev senere til Alderdomshjem og derefter Medborgerhus). Det var en betalingsskole, hvor vi skulle betale 5 kr. om måneden. De dygtigste fik dog fripladser, og mindre bemidlede kunne søge kommunen om friplads. Bøgerne skulle vi også selv anskaffe, og her var det om at kende nogle større kammerater, der havde passet godt på bøgerne. Til morgensangen skulle vi have vore sangbøger med, og havde vi glemt dem, gav det en eftersidning. Efter kort tid blev denne bygning for lille, og en del af os blev flyttet til Teknisk Skoles bygninger - også i Ahlefeldtsgade. I 1921 blev den nye skole på Kastanievej færdig, og jeg flyttede nu til min fjerde skole. Flytningen foregik på den måde, at vi marcherede i lange rækker, hvor hver elev bar en ting f.eks. en udstoppet fugl, et stort atlas og så videre. Dengang måtte lærerne godt slå eleverne, dog skulle der være et vidne, som gerne var en anden lærer. Eleven blev så ført ned i gymnastiksalen, hvor han skulle trække bukserne ned og lægge sig over en stol, hvorefter lærerne kunne fornøje sig med at lave striber på elevens bagdel. Følgende beretning er fortalt af Ejvind, og er fra tiden omkring Den stammer fra Rudkøbing Mose, som dengang ejedes af Grube, der boede i det sidste hus ned til mosen. Om vinteren, når mosen frøs til, blev isen "høstet", og gemt til om sommeren, hvor bl. a. manglen på kulde til madvarer og lignende gjorde isen til en salgsvare. Til dette arbejde indkaldte Grube et par drenge og fem husmænd, hvoraf de 3 mødte med hest og vogn. En mand var ude på isen, hvor han med en sav, der bestod af en lang klinge med et håndtag i den ene ende, savede store isflager 2.2

8 fri af isen. De to drenge rutschede derefter isen ind til bredden, hvor der stod en mand og huggede isen i mindre stykker. I skrænten ned til mosen var der i forvejen bygget et træhus, der var isoleret med et tykt lag tang. Døren var stængt, og der var lavet et hul i taget. Husmændene med hestevognene læssede nu isstykkerne på deres vogne og kørte dem op på skrænten, hvorfra isen blev kastet ned gennem hullet i taget. Når huset var fyldt op blev hullet omhyggeligt dækket til, og isen lå nu godt isoleret under det tykke lag af tang. En husmand med hest og vogn fik 10 kr. pr. dag, og vi drenge fik 3 kr. Det var jo ikke den store dagløn, men det var sikkert en kærkommen indtægt midt om vinteren. Når sommeren begyndte, læssede Karl Grube sin hestevogn med is, lagde våde sække over og kørte til Rudkøbing, hvor han solgte en spand is for 25 øre. Senere på sommeren, når der kom åkander i mosen, lagde han åkanderne oven på isen, og solgte dem til de folk som syntes det var flot med en åkande i en skål. Efterhånden som isen forsvandt i det tangbeklædte træhus, blev pladsen udlejet til slagtere fra Rudkøbing, som hængte hele slagtede dyr derind. Isen kunne holde sig det meste af sommeren, og Grube kunne derefter håbe, at det ville blive en god kold vinter igen. Ejvind startede efter skolegangen som tjenestekarl hos Jens Larsen i Kadsebølle. Herfra gik han til konfirmationsforberedelse i Simmerbølle. I de kommende 4 år var han karl hos Chresten Rasmussen i Rifbjerg og hos Peter Winther Madsen i Simmerbølle. Den 1.marts 1928 kom Ejvind til gartneriet Rosenhøj i Svendborg, hvor han var i ca. l år. Efter soldatertiden, hvilket var 5 måneder som infanterist i Odense, var han ca. 1½ år på et gartneri i Kertinge samt l år på et gartneri i Ullebølle. Efter stillingen på gartneriet i Ullebølle fik Ejvind en stilling ved postvæsnet i Rudkøbing, hvor han blev fastansat som postbud 1. august Denne stilling havde han i 40 år til han blev pensioneret 28. december Else Marie Hansen blev født i forældrenes hus i Illebølle ved Lindelse. Hun var nummer 7 af 9 søskende, hvoraf 1 var død ½ år gammel. Moderen drev en købmandsforretning og faderen var slagtermester (se afsnit 6). Efter skolegangen i Illebølle Skole, kom Else ud at tjene og var bl.a. på Hotel Ærøskøbing, som dengang ejedes af hendes moster og onkel. En periode var hun også på et hotel i Bogense. Før hendes vielse med Ejvind, tjente hun, sammen med hendes søster Anna, på Hovbohus restauration på Nordlangeland, som ejedes af hendes kommende svigermors bror. Efter Else og Ejvind vielse i Simmerbølle Kirke, kørte hele selskabet til Ejvinds forældre på Nørrebro 207 i Rudkøbing, hvor der blev serveret kaffe med kager og fotograferet (se næste side). Herefter kørte hele selskabet til Hovbohus på Nordlangeland, hvor festen blev afholdt. Ejvind og Else boede de fire første år af deres ægteskab i en lejlighed på første sal i Strandgade 9, Rudkøbing. I 1940 flyttede til eget hus på Nørrebro 195 i Rudkøbing. Her havde Ejvinds far købt 2 grunde, da det var deres håb, at de senere kunne flytte op som nabo til deres eneste søn. Det blev imidlertid aldrig til noget. Else som brud 23. august 1936 Ejvind som soldat (forrest tv.) i

9 Bryllupsgæster ved Else og Ejvinds bryllup 23. august Fotograferet i Ejvinds forældres have. 1. Temine Petersen (g.m. 3) 2. Anna Jørgensen (Elses søster) 3. Niels Petersen (g.m. 1) 4. Rudolf Hansen (g.m. 27) 5. Inger Ottesen (g.m. 7) 6. Peter Petersen (g.m. 8) 7. Karl Ottesen (g.m. 5) 8. Singer K. Petersen (g.m. 6) 9. Ingeborg Hansen (g.m. 12) 10. Tine Bertelsen (g.m. 13) 11. Magrethe Hansen (datter til 9+12) 12. Peter Hansen (g.m. 9) 13. Peter Bertelsen (g.m. 10) 14. Signe Navne (g.m. 16) 15. Eva Hansen (g.m. 17) 16. Rasmus Navne (g.m. 14) 17. Hans Hansen (g.m. 15) 18. Ella Navne (g.m. 20) 19. Marie Navne (datter til 23+25) 20. Håkon Navne (g.m. 18) Hans Hansen (g.m. 24) 22. Evald Hansen (g.m.33) 23. Katrine Navne (g.m. 25) 24. Anna Hansen (g.m. 21) 25. Oluf Navne (g.m. 23) Karla Hansen (g.m. 4) 28. Johanne Hansen (mor til bl.a. 29) 29. Else Navne (brudden) 30. Ejvind Navne (gommen) 31. Inger Karoline Navne (mor til 30-g.m.32) 32. Rudolf Navne (far til 30 - g.m. 31) 33. Julie Hansen (g.m. 22) Niels Åge Navne (søn til 14+16) 38. Edith Hansen (datter til 9+12) 39. Mogens Navne (søn til 14+16) Blå navne er Ejvinds familie Røde er Elses familie

10 Huset på Nørrebro 195 Huset blev bygget på den ca. 1000m 2 grund, der lå mellem Nørrebro og Langelandsbanens spor til Spodsbjerg og Bagenkop. Herfra var der kun 100 meter hen til Ejvinds forældres have. Huset var uden isolation, med etlags vinduer og kakkelovns opvarmning. I køkkenet var der et komfur, hvor al maden blev tilberedt. Der var ingen opvarmning i kælderen. På første sal (soveværelserne) kom hurtigt en kakkelovn, da familien flyttede derop i de strengeste vintre, hvor der ofte var is på væggene i stuerne. Efter mange overvejelser blev der indrettet et toilet i kælderen, men ingen badeværelse. Det var hvad man fik for kr. i Datteren Inge (i midten) foran Nørrebro 195 omkring 1945 Først 10 år efter kom der et brusebad på værkstedet i kælderen, ellers foregik al personlig vask ved husets eneste vask i køkkenet. I kælderen var indrettet et stort spisekammer, da hverken is eller køleskabe fandtes dengang. Else og Ejvind blev boende her hele deres liv. Dog flyttede Ejvind på plejehjem, det sidste år før han døde i I 1965 blev der bygget en kvist på bagsiden af huset, og her blev oprettet en stue, hvor Ejvinds far flyttede ind, og boede til sin død i Nørrebro 197 set fra bagsiden, Familiens dagligdag I Else og Ejvinds tid nåede de at opleve 2 Verdenskrige, hvor den sidste startede, da de flyttede til deres nye hus på Nørrebro. De oplevede også de første flyvemaskiner, biler, radioer, grammofoner og telefoner mm. Desuden elektricitetens indførelse med mulighed for lys via el-pærer og kogeplader til madlavning i steder for komfurer opvarmet med træ samt køleskabe og frysere i stedet for spisekamre med salt og røgvarer. Vaskedage En af de store forandringer var vaskemaskinernes indførelse. Før den tid var de 3-5 familier, der slog sig sammen en gang om måneden, for at vaske deres tøj. Det var damerne, der forestod dette arbejde. De skulle samtidig sørge for børnene og madlavningen, hvilket der gerne var en af damerne der påtog sig. Tøjet blev kogt i gruekedler, der blev opvarmet med brænde. Derefter blev tøjet vasket på vaskebræt, som senere blev afløst af den første Ferm vaskemaskine, der dog kun erstattede vaskebrættet. Så blev tøjet skyllet, hængt til Else med strikketøjet ca

11 Tv. Else og Ejvind under en ferietur til Jylland med Elses søster, Eva, og hendes mand, Hans, i sommeren tørre i det fri og rullet eller strøget. Det hele tog gerne 2 dage. Else var hjemmegående og sørgede for børnene, rengøring, madlavning og almindelig vedligeholdelse af tøj mm. Ind imellem havde hun noget rengøringsarbejde hos forskellige familier i Rudkøbing. Ejvind (tv.) som postbud omkring Ejvind var postbud i Rudkøbing og i hans fritid, var han meget aktiv, og havde altid mange projekter. I sit værksted i kælderen var der altid stor aktivitet. En tid fremstillede og reparerede han piber, sleb sakse og knive og fremstillede forskellige genstande til butikkerne i Rudkøbing. Ejvind var også interesseret i fotografering, og nåede at tage mange billeder som han selv fremkaldte. Omkring 1950 byggede han, sammen med en nabo og genbo, en pram, som de sejlede med i flere år. Herefter byggede han sammen med genboen, en motorbåd, reparerede en jolle hvor agterpartiet manglede, byggede den første optimistjolle i Rudkøbing og restaurerede en skærgårdskrydser til hans søn og dennes kammerat. Desuden var der en stor have der skulle holdes, og ofte måtte de hjælpe til hos Ejvinds forældre. Fra en af de mange fælles udflugter med deres motorbåd June. Sejljollen th. er deres søns. Foto I 1940 erne blev der foretaget mange cykelture til skov og strand, og selvfølgelig altid med en god hjemmelavet frokost. Fra omkring 1950 blev der brugt mange fritidstimer på vandet. I sommer-weekenderne gik turen til de omliggende øer sammen med andre både, og aftenturene blev brugt til badning. Disse aktiviteter var nok skyld i, at de aldrig følte behov for at rejse uden for øen. Det blev kun til nogle besøg hos Ejvinds plejesøster i Næstved og Elses søster i Odense, og senere til sønnen og svigerdatteren i København. Først i 1965, hvor de var henholdsvis 53 og 56 år, fik de egen bil, hvorefter de tog på cam- Else og Rosa i deres båd June i Campingtur omk Fra venstre Thorvald, Else, Rosa og Ejvind.

12 Ejvind i sin motorjolle med noget af dagens fangst i pingture med genboen, hvor en enkel tur gik til Norge. Ellers foregik disse ture i Danmark. Efter salget af motorbåden omkring 1965 købte Ejvind en motorjolle, som han brugte til fiskeri. Det var hovedsalig ål fanget i ruser, hvilket affødte nogle ålefester. Således blev der, til hans 60-års fødselsdag, kun serveret ål, tilberedt på flere måder. Else fik omkring 1979 en hjerneblødning, som gjorde hende lam i højre side, og i 1982 døde hun af lungekræft på Rudkøbing Sygehus kort før hendes 70-års fødselsdag. Ejvind blev boende i huset, og sørgede selv for madlavning frem til han ikke mere kunne klare haven mm, og måtte flytte på plejehjem i 2001, hvor han efter en del sygdomme sov ind 1 år efter. Else og Ejvind var gift i 46 år og fik 2 børn. EFTERSLÆGT 1. Inge Lisy Navne født 24. august 1937 i Rudkøbing og gift 27. maj 1961 på Gladsaxe Rådhus med Bent Sørensen født 9. juli 1935 i Bagenkop, Magleby Sogn. Inge blev udlært i trikotageforretningen Østerby, der lå på Østergade i Rudkøbing. Midt i 1950érne var hun med en veninde på en busrejse til Rhinen i Tyskland. Det var dengang ikke almindeligt med selskabsrejser. Bent blev udlært som automekaniker, og under hans tid ved militæret, var han udstationeret til en dansk kasserne i Nordtyskland. Herfra tog han som civil til Kiruna i Nordsverige og da han mødte Inge, tog hun i 1959 også ophold i Kiruna. Efter nogle år her og i Midtsverige, vendte de hjem til Langeland og blev gift i Gladsaxe 27. maj Herefter tog Inge navnet Inge Lisy Sørensen. Efter nogle år med bopæl i Rudkøbing, flyttede de til Tranekær, hvor de byggede en servicestation med salg af benzin og reparationer af biler. Inge og Bent fik 3 børn: 1.1 Kai Sørensen født 13. februar 1962 i Rudkøbing og gift, efter bofællesskab siden 1986, 23. december 1889 på Herning Rådhus med Lotte Toftdal født 17. april 1964 i Skt. Johannes Kirke i Herning. Kai og Lotte blev skilt De havde børnene: Morten Toftdal født 26. august 1990 på Tagensbo i København NV Ellen Toftdal født 31. juli 1992 på Tagensbo i København NV. Kai gifter sig igen 21. maj 2005, efter bofællesskab siden 1998, med Suzette Clément født i oktober De fik børnene: Magnus Luvis Clemént født 7. december 2002 i Sverige Mille Clemént født 5. juni 2004 i Sverige. Før deres ægteskab havde Suzette børnene Daniel Leander Clemént født

13 september 1990 og Monica Lea Clemént født 4. oktober Kaj og Suzette blev skilt i Sten Sørensen født 19. august 1967 i Tranekær og gift 20. juli 1996 i Stoense, efter fællesbo siden 1989, med Lene Nogel født 4. september 1969 i Stoense. Sten og Lene fik 2 børn: Kasper Nogel født 24. oktober 1994 i Stoense Rikke Nogel født 29. januar 1998 i Stoense. 1.3 Mette Sørensen født 3. april 1973 på Rudkøbing Sygehus og døbt i Tranekær Kirke. Mette skifter navn i 2005 til Mette Navne Sørensen. Efter vielsen 3. september 2005 i Holmens Kirke i København skifter hun navn til Mette Navne Jensen og bliver her gift med Tom Grastrup Jensen født 22. november 1978 i Sønderborg og døbt i Haderslev. Mette og Tom havde i 2012 ét barn: Valdemar Morten Navne Jensen født 6. juni 2011 på Odense Sygehus Jesper Navne født 25. juli 1990 på Glostrup Sygehus og døbt i Torslunde Kirke i Ishøj Jonas Navne født 5. april 1993 på Glostrup Sygehus og døbt i Ishøj Landsby. 2.2 Jan Navne født 19. juni 1967 på Nørrebro i København og døbt i Hans Tausen Kirke, Islands Brygge, København S. Jan gifter sig 18. november 1995 i Sankt Matthæus Kirke - København V efter fællesbo siden 1989 med Anette Ellegård Sørensen født 21. maj 1969 i Skjern. Efter vielsen tog Anette navnet Anette Ellegård Navne. Jan og Anette fik 2 børn: Tobias Ellegård Navne født 24. marts 2000 på Hvidovre Sygehus og døbt i Sankt Matthæus - København V Mikkel Ellegård Navne født 25. juli 2001 på Roskilde Sygehus og døbt i Jyllinge Kirke. 2. Arne Bent Navne født 25. juli 1943 på Rudkøbing Sygehus og døbt i Simmerbølle Kirke. Arne blev udlært som radiomekaniker hos Uhrskov Radio i Rudkøbing. 1. juni 1963 gifter han sig på Svendborg Rådhus med Gurli Kragh født 22. december 1943 på Frederiksberg og døbt i Hans Tausen Kirke på Islands Brygge, København S. Gurli skifter herefter navn til Gurli Navne. De flytter i 1964 til Islands Brygge i København S, hvor de bor til Herefter flytter de til eget hus i Stenløse, ca. 30 km fra København. Gurli og Arne fik 2 børn: 2.1 Eva Navne født 2. november 1965 på Nørrebro i København og døbt i Hans Tausen Kirke, Islands Brygge, København S. Eva gifter sig 17. november 1990 på Ishøj Rådhus, efter fællesbo siden 1983, med Jørgen Bo Andersen født 19. november 1964 på Frederiksberg og døbt i Flintholm Kirke i Hvidovre. Efter vielsen skiftede Jørgen navn til Jørgen Bo Navne. Eva og Jørgen fik 2 børn: 2.8

14 Rudolf Hansen Navne og Inger Karoline Hansen Familierelation til Arne Navne *1943 Proband Forældre Bedsteforældre Oldeforældre 1. Arne Eivind Else Rudolf Inger Karl Johanne Rasmus Anne Niels Karen Hans Maren Jørgen Annesine Data: 4. Rudolf Hansen Navne født 27. juli 1881 i Bagenkop - Magleby Sogn på Langeland, døbt 16. oktober 1881 i Magleby, konfirmeret 12. april 1886 i Simmerbølle, død 9. april 1968 på Nørrebro 195 i Rudkøbing, begravet 13. april 1968 på Simmerbølle Kirkegård. Beskæftigelse - arbejdsmand og postbud.. Viet søndag den 25. august 1907 i Simmerbølle Kirke med: 5. Inger Karoline Hansen født 5. februar 1882 ved Rudkøbing Mose, døbt 10. marts 1882 i Rudkøbing Kirke, konfirmeret 12. april 1896 i Simmerbølle Kirke, død 24. marts 1963 på Nørrebro 207 i Rudkøbing, begravet på Simmerbølle Kirkegård, beskæftigelse husmoder og købmand. De røde pile viser hvor Rudolf og Inger boede. Øverst th. Ndr. Landevej 7. Øverst tv. Nørrebro 207. Nederste: Rolighedsvej 5 Rudkøbing ca Rudolf Hansen Navne. Da Rudolf blev født, i forældrenes hus nord for Bagenkop By (se afsnit 8), havde han 2 brødre og hans mormor og morfar, Peder Hansen "Korse" og Anne Kristine Jensdatter, boede på aftægt i samme hus. Da Rudolf var 2 år, døde hans far af lungebetændelse, og da han var 3 år døde morfaderen. Moderen, der efter hendes mands død, havde født Rudolfs 3. bror, blev siddende i uskiftet bo, men da der dengang ikke var nogen form for socialt sikkerhedsnet for folk i nød, har det sikkert været strengt for hende, hendes 4 børn og hendes svigermoder. Rudolf kom som 10-årig i pleje hos hans fars fætter, Niels Pedersen Navne, på Navnegården i Simmerbølle. Herfra 4.1

15 gik han i Kassebølle Friskole. Rudolf beretter fra sin konfirmationsdag i 1896: "Arbejdet i stalden skulle ordnes før kirkegangen, så der var nok at se til fra morgenstunden. For at nå det hele måtte jeg skrå over markerne til kirken, så mine nye støvler blev mudret til. Det var ikke pænt, at blive konfirmeret med beskidte støvler, hvilket jeg også blev belært om, da vi kom hjem". Efter en tid som tjenestekarl hos Jens Larsen på Enghavegård i Kassebølle blev Rudolf gårdskarl i grovvareforretningen Bagenkop Jensen i Rudkøbing. Han aftjente senere sin værnepligt som dragon i Odense, og var herefter på et højskoleophold i Vestbirk. Inger Karoline Hansen Inger blev i daglig tale kaldt ved sit mellemnavn, Karoline, og dem der kendte hende, medens hun var gift, kendte hende kun under navnet Karoline Navne. Hun blev født som nummer 5 af en søskendeflok på 9, hvoraf de 7 var drenge (se afsnit 10). Da pigernes plads dengang var i huset, er det sikkert der, hun har gjort sin gavn i ungdommen. Dog skulle der have været tid til et ophold på Vejstrup Højskole. Det år, 1907, da Inger og Rudolf blev gift, fik de borgerbrev som detaillist og overtog hermed købmandsforretningen ved Rudkøbing Mose (Ndr. Landevej 7 - martr. 121 i Kohaven) efter Ingers forældre. Ingers far gik i gang med at bygge et hus til ham og konen oppe ved landevejen (Ndr. Landevej 11), hvor de flyttede op i Købmandsforretningen på Ndr. Landevej 7 (v. Rudkøbing Mose) ca Fra v.: Tjenestepigen, Inger Anne Marie (Rudolfs mor), Rudolf og i døren deres søn Ejvind. 4.2 Rudolf og Inger Karoline Navne ved deres vielse 25. august I 1907 fik Rudolf også ansættelse ved postvæsenet i Rudkøbing. Et af de skriftlige spørgsmål, der skulle besvares, var: Kan De cykle? - Han startede på ruten Blangshave-Henninge, så det kunne godt blive til en gåtur på 10 km. hver dag. Han blev oplært af postbudet Maren Hansen, der dengang var 66 år. Senere blev Rudolfs barn (Ejvind Navne) og Marens barnebarn (Else Hansen) gift (se afsnit 2). Rudolf forlod postvæsenet 1. august 1948, da var han lige fyldt 67 år. Inger har haft rigeligt at se til med at passe hus, forretningen, deres nyfødte søn (Ejvind 1909) og plejebarnet (Ellen), så da svigerforældrene flyttede i 1910, fik hun også en pige til at hjælpe med i huset. Datidens kunder krævede mere tid end i dag. De kom ofte langvejs fra, så der blev både serveret kaffe med hjemmebag og til tider en enkelt brændevin. Når Rudolf kom hjem fra postruten måtte han, medens "banebisserne" byggede Langelandsbanen, ud og samle ølflasker langs banelinjen. Dengang betalte man ikke flaskepant, men lovede at komme retur med flaskerne. Om det var disse besværligheder der gjorde, at de måtte opgive forretningen i 1914

16 Inger og Rudolfs familie ca Fra venstre: Inger, sønnen Arne, Rudolf, plejebarnet Ellen og forrest sønnen Ejvind. og flytte til Rolighedsvej 5 i Rudkøbing vides ikke. Huset på Rolighedsvej blev købt for kr. Dengang var Rolighedsvej en jordvej og kun ført igennem til Reberbanen, så Rudolf måtte lægge fliser hen til Spodsbjergvej. Det var i øvrigt først i 1919 vejen fik navnet Rolighedsvej, tidligere blev den bl.a. kaldt Sygehusevej. På kvisten logerede en ældre dame fra Rifbjerg. Hun var sengeliggende, og en dag da Inger, Rudolf og deres søn kom hjem fra gudstjeneste i Simmerbølle, var hun død. At Rudolf og Inger var tilknyttet Simmerbølle Kirke skyldtes, at de ikke kunne lide præsten i Rudkøbing - han var for hellig. Efter damen på 1. sal var død, flyttede pakmester Jensen Baklyhus, Nørrebro 207, Rudkøbing ca ind og han flyttede senere med, da familien i 1918 flyttede til Nørrebro 207. I perioden på Rolighedsvej blev Rudolf angrebet af "Den spanske syge", og måtte isoleres på sygehuset overfor. Sygdommen satte sig til ørebetændelse, og Rudolf måtte gennem en større operation. Efter denne tid havde han en vis frygt for sygehuse, hvilket bevirkede, at han ikke ville lade sig opererer for mavesår, som han led meget af i årene før hans død. I 1918 solgte de huset på Rolighedsvej for ca kr. og købte huset på Nørrebro 207 for kr. Huset var fra midten af 1800-tallet, og det vides at en forhenværende ejer, Jacob Hansen, solgte det 29. april 1873 til Herman Møller. Møller solgte ejendommen i 1914, da Langelandsbanen skar 2 3/4 album (1460 kvadratmeter) af grunden, til Frederik Larsen Bøye, der plantede frugttræer og byggede et større hønsehus. Senere overtog Ingers bror, Alfred Hansen, ejendommen. Dengang var der stadig stald i den ene ende af huset, hvor Alfred hævede loftet m.m. Det var dog først da Inger og Rudolf overtog huset, at der blev indlagt elektricitet. Haven blev herefter renset for ukrudt, og mange husker den som en pragthave med mange frugttræer, buske og blomster. Hønsehuset med dammen, frugtkælderen der var gravet ind i højen og oven på højen var bygget en stor paddehat. Det varierede terræn gjorde, at det også var en spændende have. Foruden høns, hund og katte havde de også en hest. Først en islænder og efter krigen en hest som tyskerne efterlod sig. Den var meget sky i starten, men blev senere en god trækkraft til plo-

17 Rudolf og Karoline Navne ved Baklyhus 1936 ven, harverne, tromlen, jumben, fjedrevognen, arbejdsvognen og om vinteren til kanen. I mange år kørte Rudolf frugt til kunder i Rudkøbing, og en del år sendte de også frugt med parketten (fragtskib) til København. Da de flyttede til Nørrebro 207, hvor huset blev kaldt Bakkelyhus, skulle der betales Kohavebyg. Det viste sig at være en afgift, der skulle betales til præsten, som skulle holde en tyr og en orne til parring. Da ordningen ophørte, glemte kommunen at afskaffe afgiften, og pengene gik til kommunekassen. Rudolf fik sammen med de øvrige beboer afskaffet denne skat, ligesom man påpegede, at de ikke burde betale hundeskat, da byens vægter ikke kom i Kohaven, så beboerne havde behov for at holde hund. Der blev så indført den regel, at folk der boede mere end 100 meter fra offentlig vej ikke skulle betale hundeskat. Der blev hermed en længere sag mellem politimesteren og Rudolf, da deres hus lå 100 meter fra vejen, men ikke hvis man målte fra bunden af grøften. I 1923 døde deres søn 4.4 Arne. Inger fik herved et chok, som bevirkede, at hun ikke turde være alene hjemme om natten, når Rudolf var på arbejde. Deres søn, Ejvind, måtte derfor stoppe på sin plads i Kassebølle og flytte hjem. Inger og Rudolf hjalp mange mennesker, og var meget afholdte. Deres store omgangskreds bevirkede mange kaffeselskaber. Man mødtes til kaffe og hjemmebag, og sangbøgerne kom altid frem. En overgang havde de vævestue, som nærmest må sammenlignes med en aftenskole i dag. Se mere om dagliglivet hos Inger og Rudolf i barnebarnet Arne Navnes beretning. Da Gustav Jørgensen (den åbenhoved) sidst i trediverne solgte grunde fra gården på Nørrebro 167, købte Inger og Rudolf grunden Nørrebro 197, hvor der skiftevis blev dyrket roer og lucerne. Den 29. januar 1944 om morgenen stod Rudolf og barberede sig i deres bryggers. Pludselig blev der uro i hønsegården udenfor, og ind trådte en flyversoldat. Han var agterskytte på en engelsk bombeflyver, der under bombningen af Berlin blev ramt, så den ene brændstoftank blev læk. Besætningen, der hovedsagelig var fra Australien, valgte at forlade maskinen. Manden der dukkede op hos Rudolf var landet på marken bag Bakkelyhus og hed Ross A. Whitfield. Rudolf kunne ikke et ord engelsk, så der blev hentet hjælp hos andre. Der var ingen der turde hjælpe flyveren med at flygte til Sverige, så han blev overladt til tyskerne om eftermiddagen. Tyskerne var meget vrede over, at de ikke kunne finde faldskærmen, men man levede i en tid hvor det var svært at få tøj, og Skovtur med jumben. Ca Tv. Rudolf og helt th. svigerdatteren Else med datteren Inge.

18 især silke, så den er nok forduftet. Efter krigen hørte man fra flyveren, og han havde ikke lidt overlast i den tyske fangelejr. Episoden er nærmere beskrevet i bogen En dråbe i havet udgivet af Rudkøbing byhistoriske Arkiv i Politisk set var Inger og Rudolf meget betaget af daværende dr. P. Munch - altså radikal. De mente, at Munch og Stauning var den bedste gave Danmark havde fået. De sidste år før Inger døde var hun stærkt forkalket, hvilket gav Rudolf en del problemer. Han ville imidlertid ikke overlade Inger til "De gamles Hjem" eller lignende. Som Rudolf sagde: "Så længe Inger rækker mig hånden om morgenen og siger tak, når jeg har klædt hende på, kan jeg ikke svigte hende". Inger og Rudolf "sov i arm" om natten, og en morgen Rudolf vågnede, var Inger sovet ind. Efter hendes død boede barnebarnet, Arne, og hans kone, Gurli, hos ham i et års tid og derefter barnebarnet, Inge, og hendes mand, Bent, i næsten et år. I 1965 flyttede Rudolf op til sønnen og svigerdatteren på Nørrebro 195, hvor han boede til sin død. Han var blevet hjemme fra en køretur for at se hestespring i fjernsynet (en af hans store interesser) og derefter gået ned bag i haven for at skuffe ukrudt. Her fik han en blodprop, og var kravlet ind under et æbletræ, hvor hans hund sad og passede på. EFTERSLÆGT Fælles børn: 1. Ejvind Navne født 1908 (se sektion 2). 2. Arne Navne født søndag den 5. november 1916 på Rolighedsvej 5 - Rudkøbing. Død torsdag den 20. september 1924 på Rudkøbing Sygehus og begravet 26. september 1924 på Simmerbølle Kirkegård. Arne nåede at begynde i Kassebølle Friskole inden han døde. Til transport brugte han sin mors cykel uden frihjul. Han elskede at løbe uden fodtøj, og fik på et tidspunkt skåret sig under foden. Dengang kontaktede man ikke lægen eller skadestuen, men rensede selv sårene. Da lægen blev tilkaldt, kunne han holde Arne op i armene, og han var helt stiv - stivkrampen var indtrådt. Han blev indlagt på Rudkøbing Sygehus, hvor lægerne mente, han havde børnelammelse, og blev derfor isoleret blandt andre lidelsesfælder. Arne overlevede ikke dette sygeophold. 4.5 Forrest fra v.: Ejvind, fætteren Haakon og bagerst Arne (alle med efternavnet Navne). Foto fra Plejebarn: Ellen Gudrun Ingeborg Hansen født lørdag den 11. november 1905 i Kædeby Haver, Humble. Død i Næstved. Viet med købmand Svend Nielsen. Kort efter Ellens fødsel døde hendes mor på Rudkøbing Sygehus, og hendes far, Johannes Marius Hansen (Ingers bror), bortadopterede Ellen til Rudolf og Inger. Hvornår dette skete er ikke kendt, men i folketællingerne i 1911 bor Ellen hos Rudolf og Inger i huset ved Rudkøbing Mose. Ellen blev gift med Svend Nielsen, og de flyttede til Næstved (Præstøvej), hvor de havde en købmandsforretning. De fik ingen børn, men adopterede en dreng (Ole Nielsen), der var født omkring Han blev udlært som elektriker i Næstved. Efter Ingers død ophørte kontakten mellem Rudolf og Ellen. Ellen og Svends plejebarn: Ole Nielsen født omkring 1945

19 Karl M. Hansen og Johanne C. Jørgensen Familierelation til Arne Navne *1943 Proband Forældre Bedsteforældre Oldeforældre 1. Arne Eivind Else Rudolf Inger Karl Johanne Rasmus Anne Niels Karen Hans Maren Jørgen Annesine Data: 6. Karl Marius Hansen født 19. oktober 1879 på Nørrebro Rudkøbing, døbt 15. februar 1880 i Rudkøbing, konfirmeret 1. oktober 1893 i Rudkøbing, død 17. september 1932 på Rudkøbing Sygehus, begravet 21. september 1932 i Lindelse, beskæftigelse slagter. Gift 14. december 1902 i Lindelse med: 7. Johanne Christine Jørgensen født 17. september 1881 på Kildemosevej 21 i Illebølle - Lindelse, døbt 23. oktober 1881 i Lindelse, konfirmeret 6. oktober 1895 i Lindelse, død 16. juli 1944 på Kildemosevej 19 i Illebølle, begravet 20. juli 1944 i Lindelse, beskæftigelse husmoder og købmand.. Den røde pil viser hvor Karl og Johanne boede. Karl Marius Hansen Da Karl blev født, havde han 5 brødre og en søster, og tre år efter fik han en lillebror. Karl har gået i skole på Kirkegårdspladsen i Rudkøbing, hvor der var en Friskole, der var gratis, og en Borgerskole, hvor forældrene skulle betale for undervisningen. Fjorten dage efter Karls konfirmation kom han ud og tjene på forskellige gårde. Først hos R. Jørgensen i Herslev, hvor han var i to år. Herefter et år hos D. Larsen på Svendstrupgård i Skrøbelev, hvor hyren var 40 kr. for vinterhalvåret og 65 kr. for sommeren. I november 1896 fik han arbejde hos Anders Andersen i Uglebjerg på Hou, og her var lønnen steget til 140 kr. for et helt år, men det blev kun til 8 måneder, da han så flyttede tilbage til Skrøbelev, 6.1

20 hvor han var i 5 måneder. Ovenstående oplysninger er hentet fra Karls skudsmålsbog, som man dengang fik i konfirmationsgave, og bogen skulle følge en, som et pas gjorde det. Der var strenge straffe for at rette eller misligholde den, hvilket også gjaldt for arbejdsgiveren. Som nævnt afsluttede Karl på Skrøbelevgård 1. november 1897, og ifølge skudsmålsbogen var grunden, at han ville udvandre til Amerika. Dette blev ikke til noget, men han kom i lære som pølsemager hos en slagter på Ahlefeldtsgade i Rudkøbing. Karl blev udlagt som barnefader til hans kommende kones førstefødte den 25. februar Før Karl giftede sig, skulle han aftjene sin værnepligt, hvilket skete fra 31. marts til 2. november 1902 i Nyborg. Ifølge hans soldaterbog var han middel af vækst, 61 tommer høj (ca. 160 cm.), mørkhåret og havde brune øjne. Efter en måned ved Hærens Militærarbejderdepot kom han til Trainafdelingen. (se hans forældre i afsnit 12). Johanne Christine Jørgensen Da Johanne blev født, havde hun en bror og søster og senere kom to søstre. I huset boede hendes morfar Anders Christensen, der var tømrermester. Da Johanne var 4 år døde hendes far juleaften, og 8 år efter døde hendes morfar. Moderen giftede sig ikke igen, så det blev en meget fattig barndom for Johanne. Det er fortalt, at der sjældent var til pålæg på skolemadderne, hvor der mellem rugbrødet blev lagt en slags pandekage. Johanne har sikkert være ude og tjene, men da hun var 19 år boede hun hjemme hos sin moder. Grunden var måske den, at Johanne var gravid. Huset i Illebølle kom igen til at rumme 3 generationer. (se hendes forældre i afsnit 14). Som nævnt fødte Johanne deres første barn inden de blev gift, og efter vielsen flyttede de sammen med Johannes moder på Kildemosevej 21 i Illebølle i Lindelse sogn. Det har nok knebet med pladsen, for den 31. december 1910 købte Karl huset af svigermoderen for 250 kroner og fik opført et nyt hus på grunder, der senere fik adressen Kildemosevej 19. Johannes købmandsforretning på Kildemosevej 19 set mod NV omkring

ISBN 978-87-998378-0-9

ISBN 978-87-998378-0-9 ISBN 978-87-998378-0-9 1 Min elskede farmor Emilie Johannes Hansen Johansens livlige datter Emilie fra Nyboder, blev min farmor. Jeg er meget stolt af, at være et af hendes 19 børnebørn. Min farmors liv

Læs mere

Landbruget var min store drøm

Landbruget var min store drøm Landbruget var min store drøm Fra smedesøn i Sivested til gårdejer i Fladstrup af Poul Smed Petersen Det Historiske Udgiverværksted I Grenaa 2000 Forord I de lange vinteraftener 1985-86 fik jeg lyst til

Læs mere

Min mor, Kristine Laura Christensen, var født i Greve den 11. oktober 1894. Hun døde i Roskilde den 6. september 1958.

Min mor, Kristine Laura Christensen, var født i Greve den 11. oktober 1894. Hun døde i Roskilde den 6. september 1958. Arnes fortælling Jeg er født den 25. september 1941 på en mindre landejendom, et statshusmandsbrug, i Vester Syv pr. Viby Sj. som en "efternøler" ca. 9 år yngre end den næstyngste af børnene. Min mor Min

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 Indhold Forord Rundt om i de gamle sogne, sidder mange med en viden om før og lyst til at formidle den. Derfor udgiver Lokalhistorisk Arkiv og Silkeborg

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

GLIMT FRA MIT LIV. Licie Bjerregaard-Rune

GLIMT FRA MIT LIV. Licie Bjerregaard-Rune GLIMT FRA MIT LIV Licie Bjerregaard-Rune 2 GLIMT FRA MIT LIV af Licie Bjerregaard-Rune Redigeret af Morten Bjerregaard Jepsen Eget forlag 2008 by Licie Bjerregaard-Rune Dette værk kan ikke gøres til genstand

Læs mere

En fynbos barndom og ungdom

En fynbos barndom og ungdom Eksempel på livshistorie, model 3: En fynbos barndom og ungdom Hans har fået: Tre interviews a cirka halvanden time i eget hjem. Mulighed for at komme med rettelser til teksten. En times korrektur per

Læs mere

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Esper Sørensen Vinde Historier 1793-1998 Privat udgivelse Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Copyright Denne bog er skrevet af: Esper Sørensen Alle rettigheder forbeholdes. Første oplag 1998, privat udgivelse.

Læs mere

Barndomserindringer 1960 og 70 erne. Statshusmandsstedet Skovly og

Barndomserindringer 1960 og 70 erne. Statshusmandsstedet Skovly og Barndomserindringer 1960 og 70 erne Statshusmandsstedet Skovly og familien Kjær, Anni, Edith, Bodil, Henning og Mogens. af børnene Anni, Bodil og Mogens Kjær Indholdsfortegnelse: Forord:... 2 Edtih og

Læs mere

ÅRSSKRIFT JUBILÆUM 2007

ÅRSSKRIFT JUBILÆUM 2007 SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG ÅRSSKRIFT JUBILÆUM 2007 34. årgang www.slaegten-fisker.dk BESTYRELSEN Formand Erik Fisker Født 947 Erhverv Tømrer Adresse Rismarken 4 8800 Viborg

Læs mere

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1 Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1999. Det fjerde skrift om Brund i serien Lokalhistoriske

Læs mere

Tilbageblik. - Barndomsminder fra Schacksgade og Korsløkkeskolen i Odense 1941-59. af Bente Hansen Roe

Tilbageblik. - Barndomsminder fra Schacksgade og Korsløkkeskolen i Odense 1941-59. af Bente Hansen Roe Tilbageblik - Barndomsminder fra Schacksgade og Korsløkkeskolen i Odense 1941-59 af Bente Hansen Roe 1941 2005 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Der var krig... 2 Far og mor... 4 Mormor og morfar i København...

Læs mere

Opbygning. Ane-kriterium

Opbygning. Ane-kriterium Indhold Forord... 2 Opbygning... 3 Ane-kriterium... 3 Anenumre... 4 Mine forældres aner... 4 Far's aner... 5 Mor's aner... 5 Min far... 6 Min mor... 7 Statistik... 8 Anetavle - 5 generationer i halvcirkel...

Læs mere

Ane F1 Lars Peter Kristian Marius Sørensen og Asta Johanne Hansen

Ane F1 Lars Peter Kristian Marius Sørensen og Asta Johanne Hansen Ane F1 Lars Peter Kristian Marius Sørensen og Asta Johanne Hansen Far blev født 26. august 1913 i Fuglsangshuset, Løjes Mølle i Reerslev sogn, Holbæk amt, som nummer 4 i en søskendeflok på 9. Han var søn

Læs mere

En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen

En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen Jeg er født 8. september 1929 oppe på loftet i det hus, der ligger nr. to henne fra gadekæret, kaldet Barberens Hus 1. Mor og Far købte 25 tdr.

Læs mere

Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde. Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn.

Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde. Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn. Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn. Hvor mange søskende har du haft? Vi var ti drenge og seks piger. Hvad nummer

Læs mere

Forord 3 Min egen historie 4. Anna og Johannes flytter til Skørping 38. Børnene 41. Bedstemors slægt 70. Bedstefars slægt 83

Forord 3 Min egen historie 4. Anna og Johannes flytter til Skørping 38. Børnene 41. Bedstemors slægt 70. Bedstefars slægt 83 Indholdsfortegnelse Forord 3 Min egen historie 4 Min mor Ruth 4 Barndommens land 10 Mine brødre Kim, Dan og Palle 34 Anna og Johannes flytter til Skørping 38 Forlovelse 38 Facts om Skørping og omegn 39

Læs mere

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010 Erik Bach Erindringer om stort og småt 1930-2010 1 Erindringer om stort og småt, 1930-2010 Erik Bach 2010 Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Bendt Wikke Marketing A/S Printed in Denmark 2010 ISBN

Læs mere

Startet i efteråret 1993.

Startet i efteråret 1993. 1 Startet i efteråret 1993. Min skrivelyst har altid været stor, og i nutidens "Computertider" hvor det er blevet nemt at skrive, tilføje og redigere, har jeg fået lyst til at skrive lidt om min barndom,

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

Løst og fast om min Far. Jytte Laurberg Jonasen

Løst og fast om min Far. Jytte Laurberg Jonasen Løst og fast om min Far af Jytte Laurberg Jonasen En døv drengs opvækst i Horsens og Nyborg. Hans arbejdsliv som skrædder i København, og hans familie- og foreningsliv i perioden 1907 1998. Beretningen

Læs mere

Silkeborg Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Syn for Sogn 2011 Lokalhistorier fra Silkeborgegnen Silkeborg Arkiv og forfatterne Redaktion: Bent Thor Rita Nielsen Teddy Greibe Peter Mouritsen Lis Thavlov

Læs mere

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Uddrag fra Slægtsbogen om Attermann-slægten 1590-1970 af Lizzi Knoop. Johanne Kirstine Henderikke Frederikke Sørensen og Frederik

Læs mere

Ane 1 Lars Peter Kristian Marius Sørensen og Asta Johanne Hansen

Ane 1 Lars Peter Kristian Marius Sørensen og Asta Johanne Hansen Ane 1 Lars Peter Kristian Marius Sørensen og Asta Johanne Hansen Far blev født 26. august 1913 i Fuglsangshuset, Løjes Mølle i Reerslev sogn, Holbæk amt, som nummer 4 i en søskendeflok på 9. Han var søn

Læs mere

Barndomserindringer. Gudrun Steen Knudsen

Barndomserindringer. Gudrun Steen Knudsen 1 Barndomserindringer af Gudrun Steen Knudsen 2 Forord. Da Gudruns syn efter Ferdinands død blev dårligere og dårligere, fik hun lyst til at skrive sine barndomserindringer, mens hun endnu kunne skrive

Læs mere

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011.

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. VALBORG BANK JONASEN Erindringer 1984 Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. Min adresseliste: Fra 21. 6.1914 til foråret 1919: Faster Kirkeby pr. Skjern Fra forår 1919 til 1.11.1929: Klap Mølle, Velling

Læs mere

Peter Bryskes egen Livshistorie

Peter Bryskes egen Livshistorie Peter Bryskes egen Livshistorie 1 Indholdsfortegnelse Mit fødehjem...3 Min barndom...7 Mine ungdomsår...16 På valsen...18 I Geneve, Schweiz...18 Til Nice...20 Og så til Paris...22 Sommerferie i Danmark...24

Læs mere

NORDSJÆLLAND. Jørgen Nielsen døde 56 år gammel den 29.10.1889 og var da Murer i Skotterup, og han blev begravet fra Tikøb Kirke den 3.11.

NORDSJÆLLAND. Jørgen Nielsen døde 56 år gammel den 29.10.1889 og var da Murer i Skotterup, og han blev begravet fra Tikøb Kirke den 3.11. NORDSJÆLLAND SKOTTERUP. Bertha Caroline Nielsen var født d. 19. August 1862 og døbt i Tikøb Kirke d. 19. August 1862. Fadere ved dåben var: Fisker Niels Petersen og hans kone Karen af Skotterup. Stine

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 2-37. årgang 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere