Danmarksmesterskab. for transportlærlinge. Forebyggelse af højresvingsulykker er et helt centralt emne i transportbranchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarksmesterskab. for transportlærlinge. Forebyggelse af højresvingsulykker er et helt centralt emne i transportbranchen"

Transkript

1 2014 DM Danmarksmesterskab for transportlærlinge 12 Forebyggelse af højresvingsulykker er et helt centralt emne i transportbranchen 20 Følg 24-årige Nikolai Ovesen på amerikansk langfart 26 Supplér din erhvervsuddannelse med en disponentuddannelse. Det er en gevinst for dig og for din virksomhed 28 Prøv også lige Uddannelsesquizzen på bagsiden af magasinet

2 Leder Som transportlærling kan du være med til at sætte den dagsorden, der skal bringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken ned. Din uddannelse gør dig trafiksikker Fuel Advice Hver dråbe tæller Danmark har brug for faglært arbejdskraft, der er uddannet til at håndtere den avancerede teknik, som i dag er en naturlig del af hverdagen i transportbranchen. Både inden for lager-, logistik- og chaufførområdet. Samtidig har vi brug for, at transportbranchens medarbejdere har den viden og indsigt, det kræver at bringe fragten sikkert frem med stor omtanke og opmærksomhed i forhold til omverdenen og medtrafikanter. God og sikker trafikadfærd er helt essentiel, og det bidrager erhvervsuddannelserne inden for transportområdet i høj grad til. Både når det handler om energirigtig kørsel og om sikker kørsel. Ikke mindst når det også gælder den præventive indsats, der foregår via undervisning i uheldsforebyggelse ved højresving. n Mogens Kjærgaard Møller Direktør i Rådet for Sikker Trafik God og sikker trafikadfærd er helt essentiel, og det bidrager erhvervsuddannelserne inden for transportområdet i høj grad til I Rådet for Sikker Trafik har vi stort fokus på virksomheder og deres arbejde med trafiksikkerhed. Mange virksomheder arbejder målrettet for at gøre deres medarbejdere mere trafiksikre. Alligevel ser vi en del skader - både på materiel og personer. Vi kan se, at mange skader og ulykker ofte sker på grund af uopmærksomme og stressede chauffører. Erhvervsuddannelserne inden for transportområdet bidrager til at sikre, at de personer, der dagligt håndterer varer og gods udfører deres arbejde på den sikreste måde. Og at være en god chauffør er også at være bevidst om trafiksikkerhed. Som transportlærling kan du allerede nu være med til at sætte den dagsorden, der skal bringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken ned. Ved at rette din fulde opmærksomhed på trafikken - og sige fra i stressede situationer - kan du bidrage til, at du og dine medtrafikanter kommer sikkert frem og hjem igen. DM for transportlærlingene er med til at sætte fokus på miljø og sikkerhed i forhold til den omverden, det involverer. Her mødes de dygtigste lærlinge, der sætter en ære i at vise, at deres uddannelse kræver mere end et stort kørekort - og at branchen rummer udfordringer, som kræver, at både godschaufføren og lager- og logistikoperatøren er klædt rigtig godt på rent uddannelsesmæssigt. Jeg vil ønske jer alle et rigtig godt DM! Kør sikkert - og held og lykke med jeres videre uddannelse. Bedste hilsner Mogens Kjærgaard Møller Volvo Fuel Advice med individuel chauffør-træning kan med en regelmæssig opfølgning og en professionel rapport reducere dit brændstofforbrug med op til 5% og det varer ved. Se mere på volvotrucks.dk/fueladvice 2 Danmarksmesterskab for transportlærlinge 2014 VOLVO Fuel Advice. For BETYDELIGE BESPARELSER.

3 Velkomst Det er ikke hvem som helst, der skal fejres den 24. maj hos EUC Syd i Aabenraa. Det er nemlig Danmarks dygtigste transportlærlinge, som skal dyste om pokaler og hyldest, når der afholdes DM for transportlærlinge Der er spot på de dygtige unge ved DM for transportlærlinge n Hans Kjeldgaard Christiansen Sekretariatschef i TUR Det er nogle meget dygtige unge mennesker, vi hvert år ser kæmpe for sejr Hans Kjeldgaard Christiansen Det er hvert år en stor fornøjelse at byde velkommen til DM for transportlærlinge. Mesterskaberne udgør et særligt udstillingsvindue, der giver de unge transportlærlinge mulighed for at demonstrere deres færdigheder og de krav til kvalifikationer, som erhvervsuddannelsen inden for transport stiller dem overfor. Det er nogle meget dygtige unge mennesker, vi hvert år ser kæmpe for sejr. De er et levende bevis på, at de danske transportarbejdere er up to date i forhold til nye værkstøjer, arbejdsopgaver og krav, som stilles ved arbejdets udførelse. Det bidrager til, at Danmark fortsat besidder en solid konkurrenceevne, og at branchen herigennem tilfører øget vækst. Bag de dygtige unge, står der nogle meget dygtige transportskoler og virksomheder. Skolerne yder en imponerende indsats og ved præcis, hvordan de unge skal modtages og motiveres, mens også praktikvirksomhederne spiller en altafgørende rolle. Det er her, at de unge får testet og videreudviklet deres evner i den virkelige verden, og vi ser gang på gang virksomheder, der i høj grad brænder for at give deres lærlinge en rigtig god uddannelse. Transporterhvervet er en bred branche med mange muligheder. Har man faglært status, kan man f.eks. blive kørsels- eller lagerdisponent via en etårig uddannelse, og derfra er der adgang til den korte videregående uddannelse som logistikøkonom og til den videregående merkonomuddannelse i International Transport og Logistik. DM er vinduet til dette - til fremtiden, til uddannelserne og til virksomhederne. Derfor er det mig en stor glæde på TURs vegne at byde velkommen til DM for transportlærlinge På vegne af TURs organisationer og samarbejdspartnere vil jeg gerne rette en særlig tak til de sponsorer, skoler og faglærere, der gør det muligt, at vi den 24. maj kan fejre Danmarks mest talentfulde transportlærlinge. Om TUR Transporterhvervets Uddannelser (TUR) fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD til transportområdet. TUR ejes af arbejdsgiverforeninger og fagforbund inden for transportbranchen og er en interesseorganisation, der har som sit formål at varetage transporterhvervets uddannelsesmæssige interesser over for de offentlige uddannelsessystemer. Fremtidens chauffører og lagerarbejdere har svendebrev - og er medlemmer af 3F Som medlem af 3F er hjælpen altid nær, hvis du får problemer med løn, arbejdsforhold, pension, efteruddannelse o.l. 3F er en forening, hvor det er medlemmerne der bestemmer. Bliv medlem - og få medindflydelse på hvordan 3F skal prioritere fremtidens faglige indsats. 4 Danmarksmesterskab for transportlærlinge 2014

4 EUD Reform En reform der styrker vores erhvervsuddannelser n Jan Aage Hansen, 3F Formand i TUR TURs formand Jan Aage Hansen er forhand lingssekretær i transportgruppen i 3F, mens TURs næstformand Niels Henning Holm Jørgensen er chefkonsulent i DI. Begge har store forventninger til resultatet af den kommende EUD-reform, og sammen udpeger de flere initiativer, der kan være med til at gøre de danske erhvervsuddannelser endnu bedre. Blandt andet sætter de spot på de klare adgangskrav, EUD10 og ambitionen om at skabe et bedre skolemiljø og en tættere kontakt til erhvervslivet. Klare adgangskrav vil give et kvalitetsløft - Vi er godt tilfredse med, at der nu kommer adgangskrav. Kravet til selvstændighed kommer jo forholdsvist tidligt i vores lærlingeuddannelser, og derfor er signalet om, at man skal kunne præstere noget også inden for transportuddannelserne en meget vigtig faktor, forklarer Niels Henning Holm Jørgensen. Han bakkes op af Jan Aage Hansen, der samtidig ønsker at understrege, at der stadig findes åbninger for de personer, der ikke nødvendigvis i første omgang lever op n Niels Henning Holm Jørgensen, DI Næstformand i TUR Vi ser frem til at bruge anledningen til at gøre vores erhvervsuddannelser endnu bedre. Og det kommer til at ske i tæt samarbejde med blandt andet skolerne Jan Aage Hansen til adgangskravene. F.eks. med etableringen af EUD10. - Det giver os rigtig gode muligheder for at klæde de unge, der ikke er klar efter 9. klasse, rigtig godt på i forhold til at begynde på en erhvervsuddannelse, fortæller Jan Aage Hansen. Et bedre skolemiljø og en tættere kontakt til erhvervslivet Med reformen lægges der yderligere op til, at der på erhvervsskolerne skal skabes et mere attraktivt ungdomsmiljø, hvor Erhvervsuddannelsesreformen blev en realitet i slutningen af februar I TUR hersker der ingen tvivl om, at den nye reform byder på mange spændende muligheder for at give de danske erhvervsuddannelser et kvalitetsløft. undervisningen i højere grad end i dag vil være forankret i holdfællesskaber. Det skal etablere en bedre basis for udvikling af sociale og faglige fællesskaber. Det fremhæver TURs formand Jan Aage Hansen, som et vigtigt indsatsområde. - Vi synes, at det er meget interessant, at der fremsættes planer om at skabe et mere attraktivt ungdomsmiljø på skolerne. Det kan godt knibe lidt nu på den front, og en styrkelse af det sociale miljø vil gøre gavn for alle, og det vil være en særlig støtte i forhold til at fastholde de lidt svagere elever, understreger Jan Aage Hansen. Derudover indføres der med reformen et minimum antal timer for lærerstyret undervisning, mens der ligeledes er fokus på kompetenceløft af lærerne. F.eks. afsættes der midler til, at lærere kan komme i praktik i kortere forløb i en virksomhed. Og det får en varm velkomst af TURs formandskab. - Der afsættes rigtig mange ressourcer til at opkvalificere lærerne og til at skabe en tættere kontakt til erhvervslivet. Det vil i den grad styrke vores erhvervsuddannelser, konstaterer Niels Henning Holm Jørgensen. Samtidig understreger han, at der netop Reformen i hovedtræk Den 24. februar blev der indgået en ny reform af erhvervsuddannelserne. Aftalen blev indgået mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Reformen bliver en realitet fra efteråret inden for transportområdet allerede er et veletableret samarbejde med transportskolerne i forhold til opkvalificering af faglærerne gennem TUR Faglæreruddannelser. Det er et godt udgangspunkt, der skal udbygges med reformen. En reform med mange fine initiativer Med reformen etableres der en særlig erhvervsuddannelse for voksne (EUV) det bliver også godt modtaget af Niels Henning Holm Jørgensen og Jan Aage Hansen. - Det er fint, at vi med EVU en får tydeliggjort de voksnes vej til en erhvervsuddannelse. Det har vi jo en fast tradition for inden for transportområdet, og vi har brug for det. Så vi sætter stor pris på, at det bliver tydeliggjort med reformen, fortæller Jan Aage Hansen. TURs formandskab ser dermed mange fine initiativer ved den nye reform, og begge parter ser frem til at smøge ærmerne op i forbindelse med etableringen af reformen. - Nu er vi meget spændte på at dykke ned i selve arbejdet med at implementere reformen. Her skal vi blandt andet se på, hvordan man forestiller sig, at grundforløbets 1. del skal foregå, mens vi også skal gøre os mange overvejelser omkring EUX. Det er en udfordring, som vi tager meget alvorligt, fortæller Niels Henning Holm Jørgensen. Og han bakkes op af Jan Aage Hansen, der afslutter: - Vi ser frem til at bruge anledningen til at gøre vores erhvervsuddannelser endnu bedre. Der indføres adgangskrav, så elever skal have mindst 02 i hhv. dansk og matematik. Derudover gælder det, at en elev, der har indgået en uddannelsesaftale, har direkte adgang, mens der også vil være mulighed for at søge om optagelse ud fra en helhedsvurdering baseret på prøve og samtale på erhvervsskolen. 12 fællesindgange nedlægges, og der etableres fire hovedområder Grundforløbet består af to dele på i alt 40 uger for unge, der kommer fra 9. eller 10. klasse i op til et år efter afsluttet skolegang. Andre elever begynder direkte på grundforløbets 2. del og får dermed et grundforløb på 20 uger Grundforløbsundervisningen foregår i holdfællesskaber (klasser) for at sikre et bedre ungdoms-uddannelsesmiljø Mere undervisning gennem et minimums antal undervisningstimer (25 klokketimer fra 2015 og 26 klokketimer fra 2016), tydeligere sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikuddannelse, mere differentieret undervisning, kompetenceløft af lærere samt ledelses- og institutionsudvikling EUX indføres på alle relevante uddannelser, og der bliver flere højniveaufag Ny erhvervsuddannelse for voksne (EUV) 6 Danmarksmesterskab for transportlærlinge 2014 Danmarksmesterskab for transportlærlinge

5 Tidligere deltagere Om at deltage ved DM for transportlærlinge TUR har spurgt en række af DM-deltagerne fra 2013, hvordan det var at være med til DM for transportlærlinge. Simon Nørgaard Pedersen Uddannelse: Godschauffør (færdig i august 201 Alder: 21 år Læreplads: ØSG A/S Skole: EUC Lillebælt Nuværende ansættelse: Nuværende ansættelse: Vognmand Peter Thomsen, Stenderup Uddannelse: Lageroperatør med speciale i logistik (færdig i juli 201 Alder: 23 år Læreplads: GLS Herning Skole: UC Holstebro Nuværende ansættelse: GLS Herning Michael Korsgård Thomsen Det var jo en super hyggelig dag sammen med kammeraterne fra skolen. Samtidig var det fedt at vinde chaufførguldet og flere af disciplinerne. Der er jo mulighed for at komme på podiet rigtig mange gange. Så det var en rigtig god oplevelse at være med. Jeg fik en 1. plads med hjem inden for lagermesterskabet. Og en masse flotte præmier. Det havde jeg slet ikke regnet med. Så det kom som noget af en overraskelse. Men det var en rigtig god dag, hvor jeg blev bakket godt op af både familie og kollegaer. Jeg blev også godt udfordret. F.eks. kører jeg ikke truck til dagligt, så det var da lidt udfordrende. Morten Kjær Laustsen Uddannelse: Lageroperatør med speciale i logistik (færdig i oktober 201 Alder: 20 år Læreplads: Actona Company A/S Skole: UC Holstebro Nuværende ansættelse: Actona Company A/S Det var rigtig sjovt at være med, og jeg havde slet ikke regnet med at vinde sølv. På den måde fik jeg også lige testet mine kompetencer på en anden måde, end jeg gør til dagligt. Det var fedt. Jeg vandt også den disciplin, jeg havde sværest ved. Truck med langgods. Så det var ret overraskende. UC Holstebro bakkede også godt op med et helt tourhold, så vi havde det også rigtig sjovt sammen. Casper Kjær Korntved Uddannelse: Godschauffør (færdig august 201 Alder: 20 år Læreplads: Godstransport Kolding A/S Skole: EUC Lillebælt Nuværende ansættelse: Ved at uddanne sig til kørselsdisponent hos Godstransporten Kolding A/S Det var en god dag. Det var sjovt at konkurrere i noget, som man er god til. Og der var da flere udfordringer undervejs. F.eks. er jeg slet ikke vant til at køre med hænger eller kran, så det krævede da lige lidt ekstra. Derfor var jeg også ganske godt tilfreds med min 3. plads.. 8 Danmarksmesterskab for transportlærlige 2013

6 Svendebrev Inden for erhvervsuddannelserne findes der flere veje til svendebrevet. Den mest almindelige er erhvervsuddannelsen for unge, som bygger på en uddannelsesaftale, og hvor hele uddannelsen tager 3 år. For voksne er der mulighed for at få svendebrevet på kortere tid afhængigt af erhvervserfaring og uddannelse på f.eks. AMU. De mange veje til svendebrevet Er du lærling: Få din egen bogpakke gratis For at styrke uddannelsen af professionelle chauffører og lagermedarbejdere finansierer TSU og GUU fondene en bogpakke med bøger, som du kan bruge på din uddannelse. FOTO: PEROV STANISLAV / SHUTTERSTOCK Ordinær aftale for unge Erhvervsuddannelsen for unge. Kræver ingen forudgående erfaring. Du skal helst være fyldt 17 år og have afsluttet 9. klasse. Ordinær aftale for voksne Erhvervsuddannelsen for voksne uden erfaring fra branchen. Voksenerhvervsuddannelsen For voksne som er fyldt 25 år, og som har minimum 1 års erfaring fra branchen. Meritvejen for de erfarne For voksne, som er fyldt 25 år og som har minimum 4 års erfaring fra branchen. Ny mesterlære Den praktiske vej for dem, der ønsker at gennemføre det første år af uddannelsen via praktisk oplæring i virksomheden, eventuelt med supplerende skoleundervisning. Den 2. vej for voksne For unge/voksne, der er fyldt 21 år og ikke nødvendigvis har erfaring fra transporterhvervet. Mere om erhvervsuddannelser Grundlæggende voksenuddannelse For voksne, som er fyldt 25 år og som har minimum 2 års erfaring fra transportbranchen, men som ikke har mulighed for at indgå lærekontrakt med en virksomhed. For alle de beskrevne erhvervsuddannelsesveje gælder det, at der foretages en meritvurdering, således at man ikke skal uddannes i noget, man allerede kan. LAGER OG INTERN TRANSPORTRT Grundbog GODSTRANSPORT MED LASTBIL ENERGIRIGTIG KØRSEL Miljøhensyn Miljøteknik i transportkøretøjer Brændstof besparende kørsel LAGERØKONOMI VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS Stykgods og tank/tankcontainer EDB-LAGERSTYRING 1 Navision Attain 1 stregkoder håndterminalernaler 2013 MINIGUIDE DIGITALT KONTROLAPPARAT GAFFELTRUCK LASTBILMONTEREDE KRANER SUNDHED FOR CHAUFFØRER KØRETØJETS OPBYGNING Indretning Opbygning Vedligeholdelse Sådan får du dine egne bøger: Er du medlem af 3f, så gå ind på og læs mere om, hvordan du får bogpakken. Her kan du også hente et ansøgningsskema. Læs mere om de mange muligheder på tur.dk. 10 Danmarksmesterskab for transportlærlinge 2014 TUR Forlag Bygmestervej 5, 1. sal 2400 København NV

7 Pas på de blinde vinkler En branche der tager ansvar Forebyggelse af højresvingsulykker er et helt centralt emne i transportbranchen, hvor flere og flere vognmænd investerer mange ressourcer i at være med til at øge trafiksikkerheden. Danske Fragtmænd A/S er en af de virksomheder, der i den grad går op i at være med til at øge trafiksikkerheden. Her har man i mange år haft stort fokus på uheldsforebyggelse: - Trafiksikkerhed har altid været et vigtigt fokusområde for os, fortæller Henriette K. Aagaard, der er marketing- og kommunikationschef hos Danske Fragtmænd. Hun peger blandt andet på, at man i øjeblikket er travlt optaget af et større projektforløb, som skal munde ud i en overordnet trafiksikkerhedspolitik for virksomheden. Det sker i tæt samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og DI, og ambitionen er, at en overordnet plan kan rulles ud og præsenteres for organisationen henover sommeren Derudover deltager vi på 8. år i kampagnen Trafiksikkerhed i øjenhøjde. Her har vi et tæt samarbejde med DTL, 3F Transport-gruppe, Volvo Lastvogne Danmark A/S, Codan Forsikring, Energiselskabet OK og Børneulykkesfonden. Sammen oplyser vi børn omkring sikker adfærd i trafikken, fortæller Henriette K. Aagaard. Vi ser det som en investering En af de vognmænd under Danske Fragtmænd, der er involveret i Trafiksikkerhed i øjenhøjde, er Bach & Pedersen Fragt A/S, som har adresse i Randers. I løbet af de sidste tre år har det indebåret en hel del undervisning af klasses elever på lokalområdets skoler. Her får eleverne blandt andet lov til at komme med op i lastbilen for at få et indblik i, hvor svært det kan være for lastbilchaufføren at få øje på cyklister i den blinde vinkel. - Vi giver dem en intensiv undervisning i, hvordan de som cyklister skal gebærde sig i trafikken, og vi har særligt fokus på de områder, hvor det kan være umuligt for chaufføren at få øje på dem. Det har en rigtig god indvirkning på eleverne. De kan se, at det her er farligt, fortæller Carsten Pedersen, der er medindehaver og terminalchef hos Bach & Pedersen. Udover at eleverne får syn for sagen fra lastbilens førerhus, præsenterer Carsten Pedersen og hans kollegaer også børnene for vigtigheden af, at de får øjenkontakt med chaufføren, når de er ude i trafikken. - Jeg plejer at sige, at de skal vinke til chaufføren. Hvis han vinker igen, kan de være sikre på, at han har set dem, fortæller Carsten Pedersen. Cykelhjelme og refleksveste er også på programmet, når Bach & Pedersen underviser eleverne. De bruger som regel 3-4 timer på skolen og har dermed undervist i omegnen af børn gennem årene. Det kræver ressourcer, men Carsten Pedersen er ikke i tvivl om, at det er det hele værd. - Vi ser det som en meget vigtig investering. Kan vi bare redde èt liv ved det her, så er det det hele værd. Vi vil hellere end gerne fortælle om det. Få kamera på Vognmand Anders Bay, der holder til i Skævinge, er heller ikke i tvivl om, at det er vigtigt at investere nogle ressourcer i forhold til at sikre sig i mod højresvingsulykker. Derfor har han fået monteret 3 kameraer på samtlige biler. De 3 kameraer er tilsluttet en skærm i førerhuset, og det giver ham og hans chauffører mulighed for et helt andet overblik end tidligere. - Det kan virkelig anbefales. Det giver os mulighed for at følge med på en helt anden måde end tidligere, fortæller Anders Bay, der dog også understreger, at information og undervisning er altafgørende, når det handler om forebyggelse. Derfor har han også selv via DTL deltaget i undervisningen af rundt regnet 250 skoleelever i Frederikssund. - Det er jo ikke noget, vi får en krone for. Men det betyder ikke noget. Jeg vil gerne hjælpe med det her. Jeg har jo også selv børn, og det er virkelig vigtigt, at vi får dem klædt godt på til at færdes i trafikken, afslutter Anders Bay. Vi ser det som en meget vigtig investering. Kan vi bare redde èt liv ved det her, så er det det hele værd. Vi vil hellere end gerne fortælle om det n Carsten Pedersen, Medindehaver og terminalchef Bach & Pedersen. Pallereol P90 Silverline Markedets mest alsidige reol til pallehåndtering Testet og godkendt iht. den nye europæiske DS/EN-norm for kvalitet og sikkerhed med et bjælkeprogram der passer til de gængse palle typer: EUR og IND. Kundetilpassede løsninger: konventionelt lager, gennemløb, mobile pallereoler, dybdestabling eller pushback. Et af Constructors fokusområder er sikkerhed på lageret. Vi har DS/ INSTA-certificerede kontrollører over hele landet. Lad os give dig et tilbud på at udføre det lovpligtige, årlige eftersyn af jeres lager. A Member of the Constructor Group Tlf / 12 Danmarksmesterskab for transportlærlinge 2014 Danmarksmesterskab for transportlærlinge

8 Cargo dynasty Danmarksmester Danske Fragtmænd har mere end 100 års erfaring med transport og logistik, og erhvervskunder har allerede valgt os som deres foretrukne logistikpartner. i logistik Der er en voksende interesse for spil som læremidler til skolernes undervisning. Samtidig er der mange ubesvarede spørgsmål, fx: Hvorfor overhovedet bruge spil? Hvad betyder det for mig som lærer? Hvordan pokker skal jeg gribe det an? Danske Fragtmænd sætter en ære i at uddanne fremtidens chauffører og lagerarbejdere og vi gør det med omtanke. Spil som læremiddel Af Mathias Poulsen, cand. mag i Medievidenskab Når man kigger på den voksende palette med tilgængelige læremidler, så bliver det vigtigere og vigtigere at udvikle en forståelse for, hvad de forskellige medieformer har at bidrage med, så vi kan træffe kvalificerede valg og fravalg. Hvis man skærer helt ind til benet, så handler de fleste spil om at løse konkrete problemer, der giver mening i spillets kontekst. På den måde bliver spil rammen om mere handlingsorienterede læreprocesser, hvor teori og praksis (ideelt set) smelter sammen, og hvor man som spiller føler reel indflydelse på spillets udfald. Problemerne i spil er gerne iscenesat på en måde, så de skaber den slags optimale udfordringer, der er udgangspunktet for Csikszentmihalyis flowteori, og dermed også minder om det, som Seymour Papert har kaldt hard fun. Disse problemer møder vi i et rum, hvor det er trygt at fejle, og hvor det indgår som en naturlig del af læreprocessen. Når man kigger på mange spilleres strategi, så minder det om den naturvidenskabelige metode, hvor man eksperimenterer, iagttager, opstiller en hypotese, afprøver den og løbende justerer indsatsen. Eksperimenterne får ydermere lov at udfolde sig i et fiktivt univers, hvor man - i princippet - kan udforske og undersøge hvad som helst, uanset hvor svært tilgængeligt eller farligt det normalt ville være. Mens det er uhyre vanskeligt at give meningsfuld og rettidig feedback til hver enkelt elev, så er spil ofte rigtig gode til netop dette. Man får som spiller mange former for feedback, både via tekst, lyd og hele det visuelle udtryk, der giver et rigt grundlag Om forfatteren for at ændre strategien. For mange mennesker er spil først og fremmest noget man er sammen om, et socialt fænomen, hvor man i vid udstrækning oplever samarbejde som meningsfuldt og vigtigt, og hvor forskellige kompetencer supplerer hinanden. Det er ikke alle spil, der klarer sig lige godt på alle disse områder, men samlet set er det især nogle af de nævnte karakteristika, der gør spil egnede som læremidler. Mathias Poulsen er cand. mag i Medievidenskab (AU), og indehaver af konsulentvirksomheden Play Consulting. Han arbejder med computerspil i undervisningen, både i grundskolen og på de gymnasiale uddannelser. Han afholder kurser, underviser, tilrettelægger og afvikler udviklingsforløb og kvalitative undersøgelser, ligesom han indgår i strategisk udvikling og mere faste samarbejdsformer med uddannelsesinstitutioner. Besøg hans hjemmeside på: Læs den hele artiklen her: cargodynasty.dk/undervisningsforloeb /spil-som-laeremidel/ Danske Fragtmænd medarbejdere biler 22 fragtterminaler kvm. lagerhoteller 14 Danmarksmesterskab for transportlærlinge 2014

9 Drømmejob GUU GUU - Godstransportområdets Uddannelses- og Udviklingsfond Jeg kan godt lide at komme ud til kunderne og få nogle gode historier. Gøre andre mennesker glade. Man går aldrig galt i byen med et smil på læben GUU - Godstransportområdets Uddannelses- og Udviklingsfond Læs mere om mulighederne for støtte på GUU En af pigerne i transportbranchen Victoria Holland har altid drømt om at komme til at arbejde inden for transportbranchen. De store biler har nemlig fascineret hende, lige siden hun som 4-årig lærte at slå græs med familiens havetraktor. Victoria Holland er født og opvokset i Svenstrup i Nordjylland, hvor hun i den grad er blevet flasket op blandt store køretøjer. Hendes far har kørt lastbiler og større maskiner på sit fritidslandbrug, hvor Victoria altid har været med på sidelinjen. Og før Victoria selv kunne nå pedalerne, sad hun på skødet af ham, når traktoren skulle ud at køre. Men nu kan Victoria i den grad selv nå pedalerne. I 2013 deltog hun ved DM for transportlærlinge i dag er hun færdiguddannet godschauffør hos vognmand Kristian Rytter i Svenstrup. Det var også her hun i sin tid fik læreplads via AMU Nordjylland, hvor hun tog sin uddannelse. - Jeg er rigtig glad for at arbejde for Kristian, vi har et godt sammenhold blandt kollegaerne. Vi hjælper hinanden, fortæller Victoria om sin arbejdsplads, der tæller i alt 46 ansatte. Klar på lidt af hvert Victoria er 21 år gammel, og hun har efterhånden prøvet rigtig mange ting hos Kristian Rytter, der beskrives som et af 16 Danmarksmesterskab for transportlærlinge 2014 Nordjyllands mest alsidige vognmandsfirmaer. Udover almindelig vognmandskørsel beskæftiger virksomheden sig nemlig også med en række andre nicher, blandt andet jordboring og miljøteknik. Og Victoria får lov til at være med til det hele. - Jeg har prøvet lidt af hvert i min læretid. Jeg har blandt andet kørt gummiged i vores grusgrav, kørt kranopgaver, tømt containere, kørt særtransport med blokvogn og været med i vinterberedskabet. Jeg er altid klar til at springe på lidt af hvert. Men det er ikke kun de konkrete arbejdsopgaver, der giver jobbet mening for Victoria. Hun sætter nemlig også stor pris på kundekontakten, som er en naturlig del af chaufførjobbet. - Jeg kan godt lide at komme ud til kunderne og få nogle gode historier. Gøre andre mennesker glade. Man går aldrig galt i byen med et smil på læben. Så er de fleste folk til at snakke med. Det er en vigtig ting, konstaterer Victoria, der trives rigtig godt i sit fag og i sit job hos Kristian Rytter. - Jeg synes, at jeg nærmer mig min drømmefremtid. Jeg har drømmejobbet, drømmebilen og min dejlige hund. Nu mangler jeg bare drømmehuset på landet, som jeg er ved at spare sammen til. Mine drømme har altid peget i den her retning. Jeg kunne ikke forestille mig at leve anderledes, end jeg gør nu, afslutter Victoria. Victorias vej ind i branchen Svenstrup Folkeskole (9. klasse) Thorsgaard Efterskole (10. klasse) AMU Nordjylland (grundforløbet Transport og logistik + hovedforløb godschauffør). Læreplads hos Vognmand Kristian Rytter Flere lærlinge skal løfte transporterhvervet DTL og 3F samarbejder om GUU - Godstransportområdets Uddannelses- og Udviklingsfond. Vi er enige om, at fonden skal støtte initiativer, der hæver uddannelsesniveauet i Transportog logistikbranchen. Fondens midler kommer fra indbetalinger fra virksomhederne. Og midlerne skal tilbage igen til virksomheder og medarbejdere, der tager initiativer til at blive dygtigere. Til gavn for dem selv og til inspiration for alle. Eksempler på støtte fra GUU: - En praktikpladspræmie på kroner til virksomheder, der har gennemført uddannelse af en lærling Refusion af det svendeprøvegebyr, som virksomheden opkræves af TUR Betaling for lærlingenes obligatoriske studietur Betaling for bogpakker til lærlingene. Pakken består af de lærebøger, som anvendes i uddannelsens skoleperioder. Værdien af bogpakken er på mellem og kr. Kampagne for flere lærlinge i transport- og logistikbranchen Projekt Succes på Vejen, hvor det undersøges hvordan vi kan få flere unge til at vælge en chaufføreller lageruddannelse Vi støtter uddannelse af lærlinge til et faglært transporterhverv Kontaktpersoner: Louise Holm Sommer, Dansk Erhverv, tlf Poul Christensen, 3F, tlf

10 trivsel Hvis du interesserer dig for din lærling, får du igen på samme konto som ordet i sig selv beskriver, at man som arbejdsgiver er villig til at ofre tid på opgaven. Hvis man tager lærlinge bør man være forberedt på, at det kræver noget tid og planlægning. Vores erfaring er, at jo bedre man følger lærlingen og kender de faglige emner, de skal igennem på skolen, jo bedre kan man støtte op om lærlingen. Resultatet er, at man som virksomhed får gladere og dygtigere lærlinge. Det siger jo sig selv, at hvis man interesserer sig for nogen, så får man også igen på den samme konto, afslutter Christel Asmussen. På Danfoss Distribution Services i Rødekro i Sønderjylland ser de det som en vigtig opgave at uddanne lærlinge. Det giver engagerede og motiverede medarbejdere, der både kan og vil involvere sig i virksomhedens processer. n Christel Asmussen Uddannelsesansvarlig hos Danfoss Distribution Services På Danfoss europæiske centrallager i Sønderjylland håndteres omkring pluk pr. døgn. Det svarer til cirka 300 ton varer dagligt eller cirka en leveringer om året. At kunne leve op til dette kræver nøje planlagt logistik, samt dygtige og engagerede medarbejdere. Èn af de måder, hvorpå Danfoss Distribution Center skaffer dygtige medarbejdere, er ved selv at uddanne lagermedarbejdere. Og det er en ordning, de har stort succes med fortæller uddannelsesansvarlig, Christel Asmussen. Hun er ikke i tvivl om, at lærlingene er til gavn for virksomheden. Vi mærker meget tydeligt, hvordan vores lærlinge bliver dygtigere og mere selvstændige, efterhånden som de kommer igennem deres uddannelse. De bliver simpelthen mere engagerede i det arbejde, de udfører, og de bliver også mere interesserede i, hvordan vi kan forbedre arbejdsgangene, fortæller Christel Asmussen. Bakker lærlingene op Christel Asmussen er uddannelsesansvarlig hos Danfoss Distribution Services, hvor der arbejder 156 medarbejdere på 18 lageret. Her er der en fast plan for, at der skal være minimum to lærlinge på hvert dag- og aftenhold. Hun fortæller, at virksomheden ser det som en vigtig opgave, at lærlingene bliver bakket op i deres uddannelse. Derfor ligger der også en helt fast turnusplan for, hvad lærlingene skal igennem i løbet af deres uddannelse. Vi har en helt klar plan for, hvad vores lagerlærlinge skal igennem. På den måde bliver de klædt på til deres skoleforløb. Det betyder meget for samspillet, at vi giver dem noget med i rygsækken. Vi oplever, at når vi gør det på den måde, så kommer lærlingene også tilbage med fornyede tanker og energi, når de har været på skole, fortæller Christel Asmussen. Var selv maskinarbejderlærling Som ung startede Christel Asmussen som maskinarbejderlærling. Derfor ved hun også, hvad det vil sige at gå igennem et lærlingeforløb. Og det var ikke alle, der havde lige stor forståelse for, hvad en ung pige lavede i det fag. I dag har hun været ansat i Danfoss i 35 år, og det er der specielt en stor grund til. D a n marksmesterskab f or tra n s p ort l æ r l i n ge I en virksomhed som denne er der rige muligheder for, at man kan komme rundt i forskellige job. Det handler blot om, at man viser, at man gerne vil, og at man er engageret. Og det er også det, vi kræver af vores lærlinge, fortæller Christel Asmussen. Hvis man vil være lærling hos Danfoss Distribution Center, er det vigtigt, at man har lysten til at lære nyt. Derudover skal man have bestået grundforløbet på uddannelsen. Det mener Christel Asmussen er med til at vise, at man grundlæggende har det faglige på plads. At være lærling hos os er ikke en læreplads man tager bare for at få to år til at gå. Man skal have lyst til at lære noget, og være villig til at prøve noget nyt. Til gengæld følger vi lærlinges forløb meget nøje og går meget op i, at være der for dem, og sørge for, at de har det godt. Tiden betaler sig Med adskillige års erfaring med uddannelse af lærlinge, mener Christel Asmussen, at lærlinge er en god investering. Hun pointerer dog, at en investering kræver, Danmarks stærke fagblade ang årg ts mar mer Num BES ANER KØ R OG KR LASTBILE : Eimskip på optur Solid lanten Nordat Side 20 49,00 Nr. 4 April årgang Pris kr. 44,50 Nkr. j HH Agro Storvorde Mobil hhagro ApS Engve er lse ov rlig Lette nelsesfo n a d ud ortt Transp skoms overen ds på pla Industri ig Dansk 3F og ået en 3-år lahar indg omst for overensk bejdere, eedar germ r og havn chaufføree. arbejder andomstforhportoverenskpå trans i alt lingerne omfatter tte. det ansa områ ansatte er ekstra For de gerne s løndelige ndlin forha fordi dere t cendet oprin vores spil i vigtige, bliver aftal gælder når ikke i Vi vil gøre ende, niveau fordi det forslag. se gæld e uddanog tralt, aftale. r de indflydel t af denn s, lover ig ætte en treår ed blive emt indholde skal fasts Derm løn best nelse Aabak. uden r ser tre år ansattes Martin ke Speditøre næste at forhandat man neldans lt for de for ddan positivt, e loka mulighed e aftal Det det som r speditøruuddannel bedr ge en le en omheden. tilgodese to muli stri art af i virks Dansk Indu de. sen med inden opstvirksomoplyser s hjemmesi sessporelevtid i en isationen lipblandt tter fi det på dere get der toårig beny edcheorgander vil Forli Skibet søfolk, fordi er forb hed. Bran dog, at kning for gode jrumm nter pinske svært at få opba et andet af medarbesesgangsforve med r & -over hvis politisk er for søfolk, sigerkrog ringe uddannel der, Boris en være gøre HHX t, annelsenårigt elevke el ael es af anen -udd at dans dern er - bety nen Af Mika p Lass HHX igen perm nde to in Aabak Nørejer Mich rækkes Myru skibs frem. Mart mulighedaltimeløn pr. sen fra. efterfølge ordningenellen foret Lars siger øgende iag reformen dechristen Shippingafviat norm2,10 kroner ; 2,25 forløb, er. HHX-modnnelsess itørl skole e forsl isk oprin r sped dervs aring 2014 den en polit delig til resundby s stige mart erhv og tilføj oprin de udda nye EUX- sordning ned ld til vigtige for et speditøru marts 1. Den forkl3f Sømæn-d med I forho er der to - I det iden skåret t en time pr. time 1. er pr. af Frygten d mod for den overgang e timo e være indelse når ses dogsom tvær kroner 2,40 kron (i alt grundsku i forb ervsudda lige aftal r: var elevt det havd nie, når eres i g på overpraktikog og elsen erhv til t opta dene, flere r res en 2015 marts 2016 dann ændringe et år, skal evalu ns e. et årlig 600 eleve nhhx1. udskudt e efterlyser Der indfø Med time regeringe rm er er). katastrof unkt ere. ning for merkantil 400 og itionsbra srefo repladser. udgangsp ge e læng r er 6,75 kron side 4 nelse gangsord r på det nnelsesafmellem er sped de har disse Som udlændin lsen fra og måsk Speditøre itør light t et 2020 studente så udda gynd Sped indrømme aftalen, at vejen ke om året, anden er blev Læs mere Over de, skal alle jds- og for - I Dans at der der beog påbe kan områ Trods -uddanchen. en HHX eller se bag arbe er. Vi lse e for, indgået 2020 gen bety af HHX id, r nnel di have vi gladtil vore ønsk ngerende taler 1. august gerin ark, eleve l udda ldstillade siden elevt nnelsesti opho jde i Danm lyttet vores velfu 2020, og inden en udda til 2 år. Afder vedplus to årsantilt EUX gymnasia til n tte at arbe t op landske dannemt merk kontor holder nelse omfa inden nelse sig. med være ddan res et dforløbe drøfter inmen udenansat på be elevu da vil det at det er i hove indfø for elever nder et artierne 2019 erfar til, n b heru ale. sømænd må anløgange se, også inde ng talep forlø af iale, bevi på, at peci ske skibehavne 25 de tage stilli en skal for os at gøre det udgangen som spec speditørsogså en ning for at danske af en perio at adm. måden gerne gangsord særligt skaber. t specielt et terer i løbe måneder udenlse. - Man dannelse r anent. che, fremtiden branom over at kommen llade perm Speditøre s bran orud på 12 Sådan Aabak fra ke ring i ler l gøres ke ing in Dans arbejdsti at den var kont t mod vore te målrettet have begrænsn t af - I Danshelst set, års erfa ing dir. Mart isationen om at rette b direk ddanrdmoduomhed Den overhold er, vi 20 e vi det HHX-ordn cheorgan r aftalen en ny havd EUX-forlø itørelevu ghed var Så har es standa rtvirks til rende t, men itøre sped eas Vest blev ikke e muli Sped udkastet seslov. nuvæ viderefør bevarer mod 14. javor transpo t Andr n. Denn vi skibe i perioden frem e ændre uddannel blevet nelse er, at at uddanne år lpasse da det og et din typ e erhvervs vigtigste en for 2011 tre årige jde nuar danske havn ri netop ering mulighed r via den samarbee ændringe in lippinske anløb Dispon Godt speditøre e Mart jds- og ntlig otte fi olker med uden arbe på oking/ ng De væseskyldes ifølg Bo et godt lk lse st oki en søfo msƞort Bo aftal ikke mind Kristian ldstillade k Web overensko opho Aaba e med Rosa t. rbejd skibe or faldt dom t sama (V) og med med Løn & Byre Derf men ogsåbet op Jensen Aalborg en (EL), men i i form af Lund partier i forlø e om aftal tirsdag andre endelige på bøde til den kroner. for Bøde ske filippin søfolk k, in Aaba tør Martr. (Foto: direk Adm. Speditøre r) ke itøre Dans ke Sped Dans et Anaf skib ApS Ejerne Vester på dreas t en bøde er idøm kroner for brug af uden ulovlig søfolk, skri landske jyske.dk. ver nord SpediDanske editørsp tører: elsen er uddann i hvert t redde til ind fald N R v for g? beho in Har du el IT-Løsn sib en Ňek iteten ektiv Er eff til Ring nu hr på 309 Maa Gitte rtløsning transpo NAV 2013 cs Komplet 3 t Dynami l ner tspørgsmå rbejdspart og priva ge sama i erhvervs- MSEN IT THO T BIRG TFIRMAE 40 at.dk Lüth ADVOKA Henrik Telefon 74 en & Din dagli Microsof TRAN SPOR T I SPED ITION I LAGE... k? høj no overblik Har du forretning? over dinsalgschef 3 Tæt på ttranspor branchen Fragtf eb i Afrika er R H OT 2 F E B R U A R Å R G A N G Unik bu til No lktank-løsn rge ing N PÅ ATIO ORM på tlf.: RE INF akt os EL FÅ ME eller kont.dk ssoō.tran www Kr. 44, :58: 06/03/ BK returuge 19 rg padbo Thoms Birgit 6330 Padbo at.dk ater: e 18 Advok negad Jernba Fax 74 DTT - KOMFORTABELT ARBEJDSTØJ TIL DIG PÅ FARTEN De Nr. 05.indd 1 De tu SIDE 6 nge t ræk MAN TGX-t til de helt tunrækker me d 16 ge ma skintra liters V8 motor nsport er. med Gods i D a n marksmesterskab f or tra n s p ort l æ r l i n ge

11 Læs mere på tsu.dk for mere om mulighederne for at komme i praktik i Canada. Og følg Nicolais eventyr på Facebook: det canadiske eventyr Følg DM for transportlærlinge på Facebook! Som noget nyt i år kan du nu følge DM for transportlærlinge på Facebook. Følg lærlingene i deres forberedelser, se billeder fra dagen og vind flotte præmier. facebook.com/dmfortransportlaerlinge Sæt kryds i kalenderen lørdag den 24. maj! Nicolai på amerikansk langfart Nicolai Ovesen har efter små to måneder fået canadisk kørekort og kørt den første tur til USA. Og turen var hele ventetiden værd. Af TSU - Det var sgu dejligt at få alle de praktiske forberedelser overstået og komme ud at køre, fortæller Nicolai Ovesen. Den 24-årige chauffør, som er den første i rækken af mange fremtidige nyuddannede chauffører, der får muligheden for at tage et års eventyr bag rattet af en lastbil i Canada, gør status over de første to måneder i Canada, hvor han arbejder for vognmandsfirmaet ADTS. Første lange tur på egen hånd gik sydpå over grænsen til USA og ned til Virginia langs den amerikanske østkyst. Og den var imødeset med længsel. - Jeg har ikke et øjeblik fortrudt, at jeg tog herover, selvom det var lidt frustrerende i starten, at man ikke bare kunne sætte sig ind i lastbilen og køre. Men turen til Virginia var rigtig fed, så det er det hele værd, siger Nicolai, da han har pustet ud oven på de godt 4500 km og fejret jomfruturen med en god bøf på sin yndlingspub. 20 Danmarksmesterskab for transportlærlinge 2014 God hjælp fra mentor - Nu er jeg rigtig i gang med at gøre det, jeg kom herover for. Nemlig at køre lastbil og at se noget nyt. Det er virkelig fedt at udrette noget for sin løn, siger Nicolai. - Før man kan komme ud at køre, skal man igennem en masse forberedelser, og man skal tage canadisk kørekort, forklarer han. I de små to måneder, der gik fra Nicolai ankom, og til han endelig var klar til at køre lastbil, har han fået god hjælp og godt selskab af York Nap, som er en af ADTS s masterdrivere. York har fungeret som mentor for Nicolai. En hollænder, som har slået sig ned med sin familie i Canada, hvor der er arbejde at få for en dygtig chauffør. - Han har været en stor hjælp, mens jeg egentlig mest har gået og ventet på at kunne komme ud at køre, fortæller Nicolai. Køreprøve-ups I Nicolais tilfælde blev forberedelsen en anelse længere end planlagt. I første omgang fordi de canadiske autoriteter fandt en minimal fejl på Nicolais øjne. En lille synsfejl han ikke selv var klar over, at han havde. Et par kørebriller løste problemet, men så gik det galt igen. - Jeg var desværre så nervøs til den første køreprøve, at jeg dumpede, indrømmer Nicolai. Anden gang var dog lykkens gang for den unge Hr. Ovesen, og så var vejen banet for det egentlige eventyr. - Næste tur går hen over Canada fra Moncton, hvor ADTS ligger, og ned til Oakville lige syd for Toronto, fortæller Nicolai, der glæder sig til at tilbagelægge de ca kilometer på egen hånd. - Det bliver fedt. Det er jo det, jeg er her for, konstaterer han. Nu er jeg rigtig i gang med at gøre det, jeg kom herover for. Nemlig at køre lastbil og at se noget nyt Gaffeltruckkørsel med vandtønde & præcisionskørsel med lastbil Kom og se Danmarks dygtigste chaufførlærlinge og lagerlærlinge, når de skal dyste om at blive dette års danmarksmestre. Lærlingene udfordres på blandt andet præcision og tid, når de skal gennemføre 5 discipliner, der alle indeholder en række normale arbejdsfunktioner fra lager- og chaufførbranchen. Ved præmieoverrækkelsen fejres både de enkelte disciplinvindere og de samlede DM-vindere inden for henholdsvis chauffør- og lagermesterskabet. Kom og se hvad det kræver af de dygtige chaufførlærlinge og lagerlærlinge at vinde DM Det foregår hos EUC Syd i Aabenraa lørdag den 24. maj på Lundsbjerg Industrivej 50 fra kl Discipliner i DM for lagerlærlinge: Teoriprøve i TUR systemet Multitest, som lærlingene kender fra skolen Klargøring af palle samt stuvning af paller i container ved hjælp af løftevogn Varesalg med plukning vha. stabler og klargøring på palle til transport Gaffeltruckkørsel med vandtønde samt præcisionsstabling af paller Manøvrering af langgods med gaffeltruck samt læsning på trailer Discipliner i DM for chaufførlærlinge: Teoriprøve i TUR systemet Multitest, som lærlingene kender fra skolen Præcisionskørsel med forvogn og forvogn/hænger Præcisionskørsel med trækker og trækker/trailer Lastfordeling på trailer med brug af gaffeltruck og efterfølgende lastsikring Kranarbejde med lastbilmonteret kran, kategori D

12 Hvad så? Løn & praktik? Lovlig aftale? Et år bag rattet i canada Arbejdstiderne? Ferie? Er du ung & nyuddannet chauffør Jeg kan få en uddannelsesaftale - tør jeg skrive under? Så grib chancen for at få dit livs EvEntyr De har ringet tilbage fra virksomheden. De tilbyder en uddannelsesaftale, og jeg kan starte til den første. Vil jeg? Kan jeg? Tør jeg? Hvad gør jeg? Af Poul Christensen, konsulent, 3F Transportgruppen I en tid med mange tusind unge, der venter på en uddannelsesaftale, kan man så tillade sig overhovedet at stille nogen spørgsmål, når man bliver tilbudt en uddannelsesaftale? Ja, det kan man godt. Det er altid en god ide at tænke sig godt om. Og det er altid en god ide at få rådgivning fra sin fagforening. Det vil sige 3F, når det det gælder uddannelsen inden for transport og logistik. For det første er virksomheden godkendt til at ansætte lærlinge? Det ved skolen. Skulle virksomheden ikke være godkendt, kan det blive det på mindre end 2 uger. Det kan TUR hjælpe til med. På kan du i øvrigt selv se, hvilke virksomheder, der er godkendt til den uddannelse, du søger. Du kan også se, om de for tiden har lærlinge, og hvornår de afslutter deres praktiktid (OBS. Mulighed for at du kan blive den næste lærling!). For det andet - kan du sige nej? Ja, det kan du godt. Men husk, at hvis du er i skolepraktik (SKP), kan det medføre, at du mister din SKP-ret. Retten til SKP afhænger nemlig af, at du er egnet, mobil både fagligt og geografisk, samt aktiv søgende. For det tredje er arbejdstiderne ikke helt urimelige, med alt for meget overarbejde osv.? Hvis du er under 18, kan du ikke pålægges overarbejde. Hvis du er fyldt 18, betragtes du som voksen, og så gælder de samme regler for dig som for de øvrige voksne kollegaer. Reglerne fremgår af lovgivningen og af overenskomsten. Hvis du udfører overarbejde, skal du have tillæg for det. Og overarbejdet skal varsles i henhold til overenskomstens regler. Varsling og tillæg kan være indviklede sager. Så spørg din tillidsrepræsentant eller den lokale 3F afdeling til råds. For det fjerde hvad med lønnen? Du skal have den løn, der fremgår af den overenskomst, der gælder for branchen, også selvom virksomheden ikke er dækket af en overenskomst. Det siger lovgivningen (lov om erhvervsuddannelse). Når det gælder transport og logistik, vil det stort set altid være overenskomsten med 3F, der gælder. I langt de fleste tilfælde giver dette ikke anledning til problemer. Er du i tvivl, så må du en tur forbi 3F med din uddannelsesaftale og dine løn-sedler. Så checker de, om alt er i orden. For det femte nu skal du til at skrive dagbog Eller i hvert fald til at skrive i en kalender, hvornår du møder ind, og hvornår du slutter arbejdsdagen. Det kan få afgørende betydning, hvis der opstår uenighed om, hvor mange timer, du har arbejdet. Kalenderen kan du få i 3F. For det sjette meld dig ind i 3F Det er billigt, blot 1-2 kroner om dagen for lærlinge. Som medlem har du altid adgang til faglig rådgivning af din løn og dine øvrige arbejdsforhold. Du kan få en flot bogpakke. Du bliver inviteret med til forskellige aktiviteter for unge og for lærlinge. Og du får bedre rettigheder til dagpenge, hvis du bliver arbejdsløs efter uddannelsen. Så skriv bare under på uddannelsesaftalen når du altså har været omkring 3F. SE krav & ansøgningsskema på tsu.dk 22 Danmarksmesterskab for transportlærlinge 2014

13 ITD Om ITD Din hjælp i dagligdagen ITD er brancheorganisation for danske vognmænd og virksomheder inden for transport ca. 650 medlemsvirksomheder. Medlemmerne har omkring ansatte i Danmark. Brancheorganisationen ITD har besluttet sig for at bakke DM for transportlærlinge aktivt op. Det handler om transporterhvervets fremtid. ITD bakker op om DM for transportlærlinge n Nikolaj Stig Nielsen. Kommunikationschef i ITD DM er et rigtigt godt arrangement, som fortjener endnu mere opmærksomhed. Kan vi lokke nogle nysgerrige til, kan det være, at nysgerrigheden bliver til interesse for selv at blive chauffør for nogle. Det ville være rigtigt fedt, siger Nikolaj Stig Nielsen Prøvetur med lastbil ITD vil blandt andet lokke med en prøvetur i en rigtig lastbil rundt om EUC Syd i Aabenraa, hvor DM foregår. Der er også gratis kaffe fra en kaffecykel og mulighed for at børn og barnlige sjæle kan køre en tur med fjernstyrede mini-lastbiler. Endelig stiller ITD også med en miniracerbane, som brancheorganisationen har lånt i Universe i Nordborg. Her gælder det om at samle sin egen minilastbil og få den ned ad en rampe på bedste tid. Næsten al godstransport foregår med lastbiler i Danmark. Vores budskab er, at det ikke er lige meget, hvordan transporterne bliver udført. Det skal gøres med glæde og engagement og frem for alt skal det gøres professionelt, slutter Nikolaj Stig Nielsen. Vi får brug for endnu flere dygtige chauffører i fremtiden. Vi vil gerne være med til at fortælle, at det både er sjovt og udfordrende at være chauffør. Og det er samtidig et vigtigt job, for samfundet ville jo gå helt i stå uden lastbiler. Sådan siger Nikolaj Stig Nielsen, der er kommunikationschef i ITD. ITD er en brancheorganisation, der har vognmænd og transportvirksomheder som medlemmer. ITD s medlemmer beskæftiger omkring personer i Danmark. Heraf er cirka chauffører. For en moderne lastbilvognmand er dagligdagen fyldt med store og små udfordringer. ITD er brancheorganisationen, der hjælper dig med at overvinde dem. Vi kender reglerne og markedet, og vi gør alt, hvad vi kan for at nde svarene, når du har spørgsmål. Vi er rigtigt stolte over at arbejde for den branche, der mere end nogen anden holder hjulene i gang i Danmark. Professionalisme og udvikling er det også dine nøgleord, så er hjælpen aldrig mere end en telefonopringning væk, når du er medlem hos os. Lokke nysgerrige til ITD støtter i år DM for transportlærlinge ved at lave en række aktiviteter på dagen. Formålet er at lokke flere interesserede ud at se de dygtige chauffører dyste om DM-titlen. ITD stiller blandt andet med en bane, hvor du kan køre med minilastbiler på tid, når der er DM for transportlærlinge i Aabenraa den 24. maj. Brancheorganisation for den danske vejgodstransport 24 Danmarksmesterskab for transportlærlinge 2014

14 Fakta om uddannelsen Disponentuddannelsen en rigtig god investering Suppler din erhvervsuddannelse med en disponentuddannelse. Det er en stor gevinst både for dig og for din virksomhed. I 2008 så en ny erhvervsuddannelse dagens lys: Disponentuddannelsen inden for henholdsvis kørsels- eller lager- og terminalområdet. Knap seks år senere har uddannelsen vokset sig til en solid størrelse, der byder på fag, som blandt andet omhandler arbejdsmarkedsforhold, logistikledelse, kvalitetsstyring, kundeforhold og ledelsesteorier. UC Holstebro er en af de fem skoler, der udbyder uddannelsen, og her kunne man i december 2013 tage afsked med endnu et hold færdiguddannede disponenter. Chefkonsulent hos DTL Brian Svendsen var som censor med til at bedømme resultatet af deltagernes indsats og det skorter ikke på rosende ord, når han skal beskrive de nyudklækkede disponenter. - Jeg vurderer dem jo lidt som om, at jeg skulle ansætte dem, og de imponerer mig. De ved virkelig, hvad de taler om. Det er nogle meget indsigtsfulde medarbejdere, som afslutter den her uddannelse. Uddannelsen forløber over et år og er tilrettelagt, så man skiftevis er i skole og tilbage i den virksomhed, som man har indgået en uddannelsesaftale med. Mange får her en aftale med den virksomhed, hvor de allerede er ansat, og de har dermed en masse erfaring fra den virkelige verden med sig. Og det er netop noget af det, som Brian Svendsen udpeger som en af uddannelsens store styrker. - De ved, at tingene kræver hårdt arbejde. Forandringer kan være svære at implementere, og det ved de. De har erfaringen fra den virkelige verden. Både menneskeligt og rent teknisk. Her står teorien ikke alene, og det er en stor styrke, sammenfatter Brian Svendsen. Man får så mange kompetencer Brian Svendsen er ikke alene om at se styrker ved disponentuddannelsen. Det samme gør nemlig Helle Gregersen, som var en af de 11 heldige, der fik papir på titlen som lager- og logistikoperatør i december sidste år hos UC Holstebro. Hun beskriver sit år på uddannelsen som en meget vigtig investering. - Jeg har fået så mange ekstra kompetencer ved at investere i det her uddannelsesår på disponentuddannelsen hos UC Holstebro, fortæller Helle Gregersen, der, som en af de yngste deltagere på holdet, er 24 år. Hun er ansat hos Bojsen Biler A/S i Skive, hvor hun til daglig står for en del disponering. Hun udpeger blandt andet erfaringsudvekslingen med de andre deltagere og virksomhedsbesøgene, som et meget udbytterigt element ved uddannelsen. - Det var virkelig inspirerende med alle de inputs, vi fik udefra. Undervisningen i klasselokalet blev jo suppleret med en masse oplæg fra virksomhedsrepræsentanter, mens vi også var på flere virksomhedsbesøg. Samtidig var vores sparring på holdet også enormt berigende. Vi lærte rigtig meget af hinanden, understreger Helle Gregersen, der også kan fortælle, at de efterfølgende har oprettet en netværksgruppe for holdet. Her skal de årligt mødes for at holde erfaringsudvekslingen ved lige. Jeg har fået så mange ekstra kompetencer ved at investere i det her uddannelsesår på disponentuddannelsen hos UC Holstebro Ekspert i virksomheden Disponentuddannelsen afsluttes med et projekt, hvor deltagerne har mulighed for at tage udgangspunkt i deres egen virksomhed. - Det giver vedkommende et enormt overblik over de problematikker og udfordringer, der eksisterer i virksomheden, og det er jo en stor gevinst for den enkelte virksomhed, fastslår Brian Svendsen. Helle Gregersen tog også udgangspunkt i sin virksomhed og skrev et projekt med fokus på motivationsteorier i ledelsen. Og det gjorde hun rigtig godt hun fik nemlig et 12 tal både skriftligt og mundtligt. - Jeg skal helt sikkert arbejde videre med det her. Det er rigtig spændende og udfordrende. Ikke to dage er ens. Jeg er i øjeblikket ansat på 25 timer hos Bojsen Biler A/S, men jeg håber på, at der venter en fuldtidsstilling inden for disponering lige rundt om hjørnet, afslutter hun Svendebrev er påkrævet før uddannelsesstart Varer 1 år, heraf 15 uger på skole Kombination af projektopgaver og almindelig faglig undervisning Afsluttende mundtlig eksamen Gratis uddannelse med minimum ret til overenskomstmæssig løn Ideel genvej til øvrige uddannelser inden for området Bliv kørselsdisponent inden for godstransport eller inden for personbefordring. Som kørselsdisponent får du kompetencer til at styre virksomhedens godstransporter/ personbefordringer og disponere materiel og mandskab. På uddannelsen lærer du de gældende transportregler, har fag som ledelse, kommunikation, samarbejde og kvalitetssikring, samt lærer at benytte relevante IT-systemer osv. Bliv lager og terminaldisponent Som lager- og terminaldisponent lærer du at styre lagre og terminaler. På uddannelsen lægges der vægt på IT-systemer og kvalitetssikring og på at disponere materiel og mandskab. Derudover har du fag som ledelse, kommunikation, samarbejde og kvalitetssikring, som giver dig kompetencer, du skal have for at kunne disponere et lager. Følgende skoler udbyder disponentuddannelsen: AMU Nordjylland, UC Holstebro, EUC Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole og Selandia. Kontakt din nærmeste skole, hvis du vil høre mere om disponentuddannelsen, eller ring til TUR på Danmarksmesterskab for transportlærlinge 2014 Danmarksmesterskab for transportlærlinge

15 Uddannelsesquizzen! A Med et svendebrev i hånden er der mulighed for, at man kan uddanne sig som kørsels- eller lager- og terminaldisponent. E Ifølge overenskomsten har medarbejdere i transportbranchen ret til 2 ugers selvvalgt efteruddannelse hvert år. Hvad kaldes uddannelsen også? Hvad hedder hjemmesiden, hvor du kan finde alle AMU-kurser inden for transport? Trin 3 Step 3 Operatøruddannelsen Meritvejen B TUR Forlag har i samarbejde med TSU (Transportsektorens Uddannelsesfond) udviklet et gratis online computerspil, hvor du kan opbygge din egen transportvirksomhed. Hvad hedder spillet? Terminalen Transport Planner Cargo Dynasty Cargo Empire C TUR udvikler og vedligeholder uddannelser til transportbranchen i Danmark. Hvad står TUR for? Transport og Uddannelser Transporterhvervets Uddannelser Truck og Uddannelses Rådet Transportsektorens Uddannelses Råd D Løn og arbejdsvilkår for medarbejdere inden for transportbranchen reguleres i overenskomsten. Hvem laver hovedoverenskomsten for transportområdet? Krifa og ITD 3F og DI 3F og BAR Transport og en gros FOA og DI amukurs.dk uvm.dk tur.dk amu-efteruddannelse.dk F Hvis du har gennemført en ungdomsuddannelse som chauffør, har du mulighed for at søge om at komme et år til udlandet og arbejde via Transportsektorens Uddannelsesfond (TSU). Hvilket land sender TSU nyuddannede chauffører til? Australien Frankrig Sydafrika Canada G DM for transportlærlinge afholdes lørdag den 24. maj. Hvor afholdes DM? Transportmessen i Herning Parken i København EUC Syd i Aabenraa AMU i Aalborg H Hvor mangle lærlinge deltager i DM for transportlærlinge? 12 lagerlærlinge og 12 chaufførlærlinge 20 lagerlærlinge og 20 chaufførlærlinge 30 lagerlærlinge og 30 chaufførlærlinge 60 lagerlærlinge og 60 chaufførlærlinge Udfyld og aflever quizzen, når du besøger DM for transportlærlinge den 24. maj. Der er en præmie på højkant! Danske Fragtmænd

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden Indholdsfortegnelse Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden 5 Lærlingeuddannelsen for unge 6 Lærlingeuddannelsen for dine erfarne chauffører Meritvejen 7

Læs mere

Danmarksmesterskab for transportlærlinge

Danmarksmesterskab for transportlærlinge DM Danmarksmesterskab for transportlærlinge 2013 MCH Messecenter Herning, den 6. april Transportuddannelserne åbner for en god karriere inden for transportbranchen og byder på gode uddannelsesmuligheder

Læs mere

KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017

KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017 KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017 TRANSPORT- OG LAGERKURSER EUC Syd Lundsbjerg Industrivej 0 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Mere info på www.eucsyd.dk SYD Buschauffør/Rutebil- og turistbuschauffør Kørekort Bus

Læs mere

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond LÆRLINGE er en god investering Transportsektorens Uddannelsesfond Invester i fremtidens arbejdskraft Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. ATL og 3F har bedt fire

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne

udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne DM Danmarksmesterskab for transportlærlinge 2012 AARHUS TECH, 12. maj Hasselager Allé 2, Aarhus Det var friheden på vejen og det at være sin egen herre, der tiltrak mig Patrick Dalsgaard Olesen, vinder

Læs mere

I disse beregninger, som ATL og 3F nu fremlægger, viser det sig, at lærlinge ikke kun er en god investering, men også en god forretning.

I disse beregninger, som ATL og 3F nu fremlægger, viser det sig, at lærlinge ikke kun er en god investering, men også en god forretning. Forord Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. Det er ATL og 3F enige om. Derfor lægger begge parter stor vægt på, at der er velfungerende lærlingeuddannelser til

Læs mere

LÆRLINGE. Forord. er en god investering. Branchen har brug for velkvalificerede

LÆRLINGE. Forord. er en god investering. Branchen har brug for velkvalificerede LÆRLINGE er en god investering Forord Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. Det er ATL og 3F enige om. Derfor lægger begge parter stor vægt på, at der er velfungerende

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser TUR Baggrund Det faglige udvalgs overvejelser omkring oprettelse af selvstændige uddannelser Fakta om de nye uddannelser Konsekvenser af EUD reformen Grafiske oversigter, et vejledningsmateriale 1 TUR

Læs mere

Fakta om godschaufføruddannelsen

Fakta om godschaufføruddannelsen Fakta om godschaufføruddannelsen Hvad kan en godschauffør med svendebrev? En godschauffør kan udføre fx distributionskørsel, fragtmandskørsel, entreprenørkørsel, kørsel med containere, kranarbejde, tankvognskørsel

Læs mere

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning Meritvejen - de erfarnes vej til svendebrev Meritvejen Meritvejen er lavet for de meget erfarne. Vælger du meritvejen kan du blive faglært uden

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl. 10.00 10.15 Reformen - et kort oplæg om ændringer særligt

Læs mere

Vi kommer hurtigt i gang og ser resultater. Side 10. Danmarksmesterskab for transportlærlinge 2016

Vi kommer hurtigt i gang og ser resultater. Side 10. Danmarksmesterskab for transportlærlinge 2016 Danmarksmesterskab for transportlærlinge 2016 TEC Hvidovre, den 21. maj Det er blevet sjovere at tage en transportuddannelse Flere motiverede elever gennemfører grundforløbet Side 6 ADHD ingen hindring

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovation og innovativ undervisning hvad forstår vi ved det? Hvad er din forståelse af begrebet

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada

Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada NB: Inden du udfylder ansøgningen, bør du læse vejledningen grundigt igennem. Fulde navn: Cpr.nr.: Adresse: Postnr., by: e-mail: Mobiltelefonnr.:

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE. som CHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for

ERHVERVSUDDANNELSE. som CHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for ERHVERVSUDDANNELSE som CHAUFFØR Uddannelsesjournal for lærling: ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / - 20 Denne Uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Virksomheden

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev - september 2014

Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Vvs-energiuddannelsen arbejdet hårdt med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Tiltrådt af organisationerne 27-08-2010 Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især godschauffører og lagerog terminalmedarbejdere,

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada

Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada NB: Inden du udfylder ansøgningen, bør du læse vejledningen grundigt igennem. Fulde navn: Cpr.nr.: Adresse: Postnr., by: e-mail: Mobiltelefonnr.:

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Elektrikeruddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling

Elektrikeruddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Elektrikeruddannelsen Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Elektrikeruddannelsen en teknisk uddannelse i en branche i rivende udvikling Derfor skal

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Profil: International transport og logistik

Profil: International transport og logistik Profil: International transport og logistik Grundforløbet - starten på din uddannelse På indgangen Transport og logistik har du mulighed for at sammensætte en international grundforløbsprofil, der består

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Kørselsdisponent eller Lager- og terminaldisponent UDANNELSESINFORMATION:

Kørselsdisponent eller Lager- og terminaldisponent UDANNELSESINFORMATION: UDANNELSESINFORMATION: Kørselsdisponent eller Lager- og terminaldisponent (Trin 3) Er du faglært chauffør eller lageroperatør, og har du lyst til at arbejde med styring og disponering af transporter eller

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Klædt på til Network Marketing

Klædt på til Network Marketing Klædt på til Network Marketing Overvejer du at starte i Network Marketing eller er du netop blevet en del af denne spændende branche? Her finder du et par værktøjer til rygsækken - baseret på mine erfaringer

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

at skolen slår skoleperiode sammen til et sammenhængende forløb

at skolen slår skoleperiode sammen til et sammenhængende forløb 1. Ansøger EUC Syd, Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg 2. Vedrører FoU-pulje for SKP. Indsatsområder 1 og 2 3. Kontaktperson Afdelingschef Jan Szezny Andersen 4. Projekttitel Nye veje i skolepraktik

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen Side 4 4.1 Alder Side

Læs mere

Indfør skadefore byggelse det betaler sig

Indfør skadefore byggelse det betaler sig Indfør skadefore byggelse det betaler sig Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug for hjælp ved en skade. Rolig, vi hjælper

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere

Talentudvikling på tværs af merkantile erhvervsuddannelser

Talentudvikling på tværs af merkantile erhvervsuddannelser Talentudvikling på tværs af merkantile erhvervsuddannelser Program 1. Kort oplæg om projektet v. Projektleder Michael Kjær Pedersen 2. Erfaringer set fra et underviserperspektiv v. Underviser Christian

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen er en forholdsvis ny uddannelse, der havde sit første optag i august 2011. Dansk El-Forbund og TEKNIQ har med en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Virksomhedsnetværket

Virksomhedsnetværket Virksomhedsnetværket - udsatte unges vej til et godt arbejdsliv headspace er anderledes. De unge, der kommer her, kommer med en anden tilgang. De kommer, fordi de har brug for det, fordi de gerne vil gøre

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde Infodag for praktikvejledere 1. oktober 2015 Nye skolepraktikplaner SSH 2016 Mål for EUD reformen 2015 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere

Læs mere

TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK

TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK N I N G g praktik N Y O P BrgYi G mellem teori o mere syne TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK ER SVENDEBREV OG GYMNASIALT NIVEAU I EN UDDANNELSE HVAD ER EN EUX?

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. - hvad gør jeg så? HÅNDBOG OM MERITVEJEN 1 HÅNDBOG OM MERITVEJEN

INDHOLDSFORTEGNELSE. - hvad gør jeg så? HÅNDBOG OM MERITVEJEN 1 HÅNDBOG OM MERITVEJEN En håndbog INDHOLDSFORTEGNELSE HÅNDBOG OM MERITVEJEN TSU, Transportsektorens Uddannelsesfond Redaktion 1. udgave: Kitte Verup, TUR 1. udgang, 1. oplag Layout og dtp: Andreas Haladyn Grafisk Printed in

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især godschauffører og lager- og terminalmedarbejdere, inden

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK NY OPBYGNING mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK HVAD ER EN EUX? EUX Byggeri og håndværk er en uddannelse, der kombinerer håndværk

Læs mere

EUD/EUX-business. Grenaa og Rønde. VID ERhvervsuddannelser. EUD/EUX-Business

EUD/EUX-business. Grenaa og Rønde. VID ERhvervsuddannelser. EUD/EUX-Business EUD/EUX-business Grenaa og Rønde VID ERhvervsuddannelser EUD/EUX-Business KICKSTART DIN KARRIERE PÅ 1 + 2 ÅR STUDENT OG FAGLÆRT PÅ 2 + 2 ÅR HER FÅR DU DEN BEDSTE HANDELSSKOLEUDDANNELSE De elever, der er

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Guide: HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Emil stryger mod svendebrevet Direktør: Faglærte bliver en mangelvare Indhold 4

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

TRAFIKHJULET TEST DIN VIDEN OG VIND!

TRAFIKHJULET TEST DIN VIDEN OG VIND! Placering af telt: Kæmpestranden mellem J14 Alle arrangementer er åbne og kræver ikke tilmelding Torsdag 11.juni 15.00-16.00 TRAFIKHJULET TEST DIN VIDEN OG VIND! Hvor meget ved danskerne egentlig om trafiksikkerhed?

Læs mere

Indholdsfortegnelse over bilag

Indholdsfortegnelse over bilag Indholdsfortegnelse over bilag Bilag 1: Interview med Helge Bjørneboe Fynsk, Tømrerfaglærer, EUC Syd... 1 Bilag 2: Interview af nyuddannet tømrersvend hos Tømrer-snedkermester Juul Valentin, Simon Borch

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Efteruddannelse for. lastbilchauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil

Efteruddannelse for. lastbilchauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil Efteruddannelse for lastbilchauffører Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil 3F Tr a n s p o r t g r u p p e n November 2008 2 Bedre grund- og efteruddannelse

Læs mere

Mido vil være VVS montør

Mido vil være VVS montør Mido vil være VVS montør Af Hanne Brøndum Mido har været i Danmark i snart tre år. Han lærte dansk på Lærdansk i Odense, og han bestod danskuddannelse 2 i december 2012. I januar 2013 begyndte han på Syddansk

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 110 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Tale til åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg UDU alm. del, spørgsmål K og L. Spørgsmålene

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere