Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt"

Transkript

1 Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

2 Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme. En kraftig stormflod ramte Køge Bugt i 1872 med store skader til følge, og de sidste par år har højere vandstand i havet og St. Vejle Å medført skader i Ishøj. Stormene Bodil og Egon ødelagde værdier for millioner på de danske kyster i 2013 og 2014 heldigvis var skaderne minimale for Ishøj Kommune, da disse storme medførte fralands vind og ingen bølgepåvirkning. Måske vil den næste storm ramme anderledes. Ishøj er som lavtliggende kystkommune særlig følsom for ændringer i havvandsstand langs kysten, og har desuden store værdier knyttet til kystområdet. Ishøj Kommune er udpeget af staten, til at udarbejde en risikostyringsplan på bag grund af EU s oversvømmelsesdirektiv. Analyser viser, at ved en stormflod svarende til Bodil i 2013, eller en såkaldt 1000 års hændelse (fig 1), vil havoversvømmelser give skader på bygninger, indbo og infrastruktur i Ishøj Kommune svarende til 460 millioner kroner i totale omkostninger. Mange af kommunens borgere vil være direkte berørte af oversvømmelserne. Især boligområderne syd for jernbanen og boligområderne langs St. Vejle Å og Lille Vejle Å, samt Ishøj havn vil være ramte. Ved mindre hændelser, der kan forekomme hyppigere (statistisk set hvert 20. eller 100. år) er skaderne mindre, men både Strandparken og havneområderne er berørte med skader for flere millioner kroner. Klimaforandringerne vil øge risikoen for havoversvømmelser og Ishøj Kommune vil efter al sandsynlighed opleve flere og oftere ekstreme vejrsituationer med oversvømmelser til følge. Derfor skal der gøres noget allerede nu. Heldigvis er kystbeskyttelse mod havoversvømmelser ikke bare en udgift for kommunen. Køge Bugt Strandpark har vist, at sikring af digehøjde kombineret med kystbeskyttelse kan give samfundsmæssig merværdi i form af rekreativt naturligt kystområde. Strandparken skaber bedre natur, miljø og rekreative opholdsrum for borgerne, og sikrer samtidig kysten mod havoversvømmelser til et vist niveau. Risikostyringsplanen giver kommunen et over blik over, hvordan vi bedst kan modstå havoversvømmelser fra Køge Bugt samtidig med, at vi beskytter miljøet og udvikler kommunen.

3 Fig 1. Kortet viser hvor stor udbredelsen af en havoversvømmelse ville være, hvis det var en såkaldt 1000 års hændelse.

4 Hvordan kommer vi i gang? Kommunen vil så vidt muligt indarbejde kystbeskyttelse i de naturlige omgivelser, så der også skabes merværdi for kommunens borgere. I Ishøj Kommune prioriterer vi først de lavest hængende frugter i de forebyggende indsatser. Det omfatter løbende vedligeholdelse og eventuelt hævning af digerne og sandfodring af klitterne, samt konkrete planer for beredskabsindsatserne under en havoversvømmelse. Vi ønsker at inddrage borgerne i de forebyggende indsatser således, at der skabes ejer skab og en øget viden om kystens installationer. Der udover har kommunen fokus på, at borgere og erhvervsliv skal oplyses om risikoen for havoversvømmelse, deres ansvar og hvordan de kan handle i en stormflodssituation. Det er vigtigt, at de forebyggende indsatser samtænkes med kommunens øvrige planer samt med kommunens og Ishøj Forsynings investeringer. Information til borgerne Dige langs kysten og luftfoto af Køge Bugt Strandpark

5

6 Hvad skal der gøres? En risikostyringsplan skal have fokus på at sikre kommunen ved indsatser før, under og efter en havoversvømmelse. Herved er det muligt at forhindre væsentlige skader på personer, bebyggelse, kulturarv og miljø. Det vil desuden reducere de økonomiske omkostninger væsentligt. Fig 2. En risikostyringsplan har fokus på før, under og efter en oversvømmelse.

7 Vi forebygger oversvømmelser i truede områder og er bevidste om, hvordan vi beskytter mennesker, miljø og værdier før, under og efter en stormflodshændelse Under en stormflod, sørger et beredskab for at reducere skaderne mest muligt Efter en stormflod, vil kommunale skader blive udbedret hurtigst muligt Før: Ishøj Kommune skal identificere et ensartet sikringsniveau. Stigningen i havvandsstand betyder, at hvis sikringsniveauet sættes til en 1000 års hændelse, så skal digerne og klitterne gradvist hæves. Derved reduceres risikoen for skader ved havoversvømmelser i Ishøj Kommune. Sikringsniveauet bør afstemmes med de andre kommuner i Køge Bugt, så der udbygges en sammenhængende og ensartet kystbeskyttelse. I praksis skal digerne langs kysten og åerne overvåges og udbedres løbende. Højvandspumper etableres ved Ishøj Havn for ved højvande at kunne pumpe vand fra åer og søer ud i Køge Bugt. Der skal udpeges landarealer til opmagasinering af vand. Der skal udarbejdes såkaldte action cards, så kommunen, virksomheder og borgerne ved, hvordan de i praksis skal håndtere havoversvømmelser i fællesskab. Under: Relevante kommunale afdelinger skal afsætte nødvendigt materiel og mandskab til håndtering af havoversvømmelser i Ishøj Kommune. Beredskabet skal sikre, at redningsmandskabet er forberedt og instrueret i at kunne håndtere mobile beskyttelsesanlæg mod oversvømmelser fra hav, og at der sker en optimal anvendelse af eksisterende materiel og krisehåndteringssystemer. Efter: Skaderne registreres og derefter genopbygges eventuelt skadede kommunale bygninger, infrastruktur, diger m.v. i en prioriteret rækkefølge. Derudover vil kommunen evaluere indsatsen og foretage en vurdering af, om der er behov for nye forebyggende indsatser.

8 Hvem har ansvar for kystsikringen? Mange aktører skal i spil, når risikostyringsplanen skal igangsættes. Private grundejere langs kysten og åerne skal informeres og aktiveres. I Ishøj Kommune skal plan, miljø, vej og park og ejendomsafdelinger involveres. Strandparken I/S og Ishøj Forsyning skal også være med. Endelig skal Kystdirektoratet og Naturstyrelsen involveres som myndigheder, der giver tilladelser, hvis skønnes nødvendigt. Strandparken I/S har ansvar for at vedligeholde digerne i Ishøj Kommune og hos nabokommunerne. Det er medlemskommunerne af Strandparken I/S, som skal afholde udgifterne til evt. forhøjelse af indre som ydre diger og klitter ved Strandparken. Grundejere har ansvaret for at beskytte deres ejendom og anlæg mod oversvømmelser fra havet. Ejerne har således også ansvaret for at søge om tilladelse hos Kystdirektoratet til at udføre kystbeskyttelse, hvis det anses som mere end almindelig vedligeholdelse. Kommunen har mulighed for at bidrage til kystbeskyttelsen. Køge Bugt Strandpark

9 Mål for håndtering af oversvømmelser: Konkrete forebyggende indsatser til kystbeskyttelse sættes i gang Planlægning, arealanvendelse og byggeri tilpasses risikoen for oversvømmelser Borgere og erhvervsliv informeres om risikoen for oversvømmelser fra hav og hvordan de bør handle i en stormflodssituation. Kommunen og vores samarbejdspartnere har mandskab og materiel, der går i aktion ved en stormflodssituation.

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT Vallensbæk Kommune RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT PROJEKT Vallensbæk Kommune Projekt nr. 218359 Dokument nr. 1212733689 Version 1 Udarbejdet af HGE/MTL/PFKL Kontrolleret af JCR/PFKL

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Kortlægning af klimaforandringer

Kortlægning af klimaforandringer Kortlægning af klimaforandringer - muligheder og barrierer for handling Maj 2012 Task Force for Klimatilpasning ISBN 978-87-7279-608-6 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING OG OPSAMLING

Læs mere

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark December 2012 Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud

Læs mere

Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning

Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning Udarbejdet af den Tværministerielle Arbejdsgruppe for Klimatilpasning August 2007 Finansministeriet, Forsvarsministeriet,

Læs mere

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark om regeringens strategi for klimatilpasning Oktober 2008 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Energistyrelsen

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Nationalt Risikobillede (NRB)

Nationalt Risikobillede (NRB) Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk ISBN: 978-87-91590-69-6 Udgivet: 9. april 2013 2 Indhold Forord... 4 1. Indledning...

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Alle taler om vejret vi gør noget ved det

Alle taler om vejret vi gør noget ved det side 1 Alle taler om vejret Resultatet af 70 kommuners brug af forsikringsdata side 2 side 3 Indhold 70 kommuner har haft gavn af forsikringsselskabernes data om skybrud 4 70 pct. tænker på vandskader,

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

VIL DU SÆLGE DIN VIRKSOMHED SOM ET HÅNDVÆRKERTILBUD ELLER NYINSTANDSAT?

VIL DU SÆLGE DIN VIRKSOMHED SOM ET HÅNDVÆRKERTILBUD ELLER NYINSTANDSAT? VIL DU SÆLGE DIN VIRKSOMHED SOM ET HÅNDVÆRKERTILBUD ELLER NYINSTANDSAT? Vi er ikke i tvivl om, at vores hus skal være i en ordentlig stand for at opnå den bedste salgspris. Afhængig af hvem man er som

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere