Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer."

Transkript

1 Generalforsamling Ejerforeningen Vejlbyparken, Blok A-Øst 12. april 2012 Formandens beretning Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer. Tilbud Postkasser Tidligere har der været forespurgt om nye og postkasser og vi har set på diverse tilbud tilsendt pr. post og på nettet, men skønnede at det ville blive for dyrt at udskifte i alle opgange. Jævnfør tidligere modtaget salgsmateriale ville udgiften samlet blive mindst kr alene for postkasser inkl. forsendelse (reelt.dk). Medregnes udgift til nedtagning og bortskaffelse af de gamle samt montering af de nye, skal vi regne med mindst det dobbelte beløb. Tæpperens I forbindelse med en fælles arbejdsdag var det hensigten at foretage tæpperens i opgangene og bestyrelsen indhentede tilbud på leje af tæpperensere og rensemidler, men rensningen blev ikke gennemført, da det på selve arbejdsdagen var nødvendigt at omprioritere opgaverne som følge af færre fremmødte beboere end forventet. (se fælles arbejdsdage) Waoo fibernet I løbet af august/september deltog bestyrelsen under Grundejerforeningens regi i formøder med NRGI om etableringen af fibernet i lejlighederne. Måneden efter blev der afholdt tilmeldings- og informationsmøder hhv. den 5/10 og 13/10 på parkeringspladserne med efterfølgende mulighed for en god snak om internet og forplejning fra medbragt pølsevogn. Tilbudet om fibernet betød, at selve etableringen herunder gravearbejde og trækning af fibrene var gratis mod normalt en pris á kr pr. lejlighed. Den endelige etablering med trækning af fibre og opsætning af fiberboks blev foretaget i løbet af marts/april. Bestyrelsen besluttede at benytte lejligheden til at få fiberbokse sat op i hhv. selskabslokalet/hobbyrum, bestyrelseslokalet og i teknikrummet. Yderligere informationer om etableringsforløbet og tilbudene kan ses på Grundejerforeningens hjemmeside: Reparationer og vedligeholdelse: En ny energimærkerapport var påkrævet, da den forrige var fra 2006 og gældende i 3 år men forlænget ved ny lovgivning til Den nye rapport blev i nært samarbejde med viceværten udført i maj 2011 af NRGI og er gældende for en 10-årig periode. Senere (medio juni) blev den revideret ved gennemgang af Energistyrelsen, da de tjekker op på enkelte energimærkerapporter. Desværre blev vi herefter nedgraderet fra A til B-niveau i varmeforbrug, men det er dog stadig et lavt forbrug. Ved gennemgang af rapporten blev det her nævnt, at vi evt. kan spare energi ved at udskifte varmebeholderen med en mere tidssvarende. Dette vil i givet fald betyde, at det varme vand kunne skiftes 3 gange i døgnet i stedet for som nu 1 gang i døgnet. Bestyrelsen vil løbende følge op på forslag fra rapporten vedr. energibesparelse. Mindre reparationer: Bom ved brandvej Vi er i øjeblikket i dialog med de øvrige ejerforeninger i blokkene om enten at etablere vejbump eller at male ny tekst på bommen. Desuden har Bo i efteråret sat en ny lukkemekanisme på bommen, så den bedre kan fæstnes. Det kan forhåbentlig dæmpe, den til tider, megen trafik, på brandvejen. Justering af dørpumper, løse håndtag på yderdøre og løsthængende lamper: Dørpumperne tjekkes jævnligt af viceværten, da det er vigtigt at dørene lukker automatisk og pt. skønnes det ikke nødvendigt at indkøbe nye dørpumper. Såfremt nogle døre ikke lukker ordentligt er det vigtigt, at give viceværten besked herom, da branddøre i kælderen skal være lukkede.

2 Ligeledes er det vigtigt at holde øje med, at både dørene i kælderen med udgang til parkeringspladsen og kælderdøre i opgangene er låst. Endelig er håndtagene på hhv. yderdøre til parkeringspladsen og ved selskabslokalet blevet repareret samt en løsthængende lampe i selskabslokalets entré. Vand I slutningen af februar blev en lækage opdaget i kælderen ud for teknikrummet. Det viste sig at det var nødvendigt at udskifte en ventil. Senere hen gav det nogle problemer med at vand i køkken og bad især i opgang 2 ikke blev varmt hurtigt nok, hvorfor det var nødvendigt at efterjustere. Der har desuden været enkelte private reparationer, der har krævet lukning for vandet. Af hensyn til øvrige beboere er det her vigtigt at der gives besked om lukning for vandet ved opslag i opgangene mindst 2 dage i forvejen og selve lukningen skal foretages i samråd med viceværten. Efterhånden er også ventilerne til hovedhanerne ved at være slidte og dermed svære at håndtere. Viceværten vil derfor i den kommende tid indhente tilbud på opsætning af nye ventiler. Forsikringssag Vandskade i opgang 16 I opg. 16 har der været en problematik med at få en taksator fra forsikringsselskabet ud og tjekke skaden. Hvis det bliver kutyme fremover er det et problem for ejerforeningen, idet vi risikerer at blive fanget mellem ejer og forsikringsselskab, når tilkaldte håndværkere ikke kan afgøre en skades omfang. Siden sagen startede har der været 3 håndværkere tilkaldt (2 vvs-folk og 1 murer), men sagen trak i langdrag grundet uoverensstemmelse om skadeårsagen. Eftersom både de involverede ejere og bestyrelsen var utilfredse med den håndtering af sagen som ejerforeningens forsikringsselskab udviste, henvendte bestyrelsen sig siden hen med en klageskrivelse til forsikringsselskabet. Primært er det bestyrelsens opfattelse, at sagsgangen hurtigt kunne have været afsluttet, såfremt forsikringsselskabet havde imødekommet anmodninger om en taksator til afklaring af skadeårsag, udbedring og forsikringsspørgsmålet. Hen over sommeren påpegede den sidst tilkaldte håndværker, at skaden var opstået i selve lejligheden og ikke som følge af fejl i skjulte rør i lejligheden ovenover. Ud fra denne vurdering dækker Ejerforeningens forsikring ikke og bestyrelsen betragtede derfor sagen som afsluttet, idet ejerens egen forsikring måtte dække eller ejeren måtte selv sørge for at reparere skaden. Diverse kælderrum: Vaskekælder: Vi holder jævnligt øje med status på el, vand og forbrug på de nye vaskemaskiner jævnfør regnskabet har vi sparet på både el og vand. I maj/juni har vi haft kontakt til Miele med en klage vedr. fejl i vaskekort bl.a. var pris ikke angivet på disse. Miele har herefter sørget for at påsætte en pris i form af røde mærkater. Bestyrelseslokalet: Efter lokalet blev malet er der yderligere opsat nyt interiør i form af reol, gulvtæppe, hylde, lamper etc. (stor tak til Charlotte og Gravers). Siden hen blev der først etableret internetforbindelse via Stofa og senest fibernet. Endelig er der indkøbt og opsat en printer med forbindelse til fibernettet. (tak til Bo og Holger) Oprydning: Til egen ros skal det nævnes, at formanden og viceværten i flere omgange har gennemgået gamle mapper og etableret nye, så dokumenterne nu kan forefindes i udvalgte emnemapper. Eksempelvis er alle årsrapporter fra samlet i én mappe. 2

3 Selskabslokalet I august måned blev en toiletdør ødelagt ved en fest og efterfølgende har vor tømrer indkøbt en ny specialmalet dør og isat denne. Regningen blev videresendt til den pågældende lejer af lokalet. For nylig har bestyrelsen taget initiativ til en række mindre forbedringer. I forbindelse med udlejning af selskabslokalet er det f.eks. vigtigt at faciliteterne er i ordentlig stand herunder rengøring af lokalerne. Her skal vi især være opmærksomme på rengøring af ovn og service. Såfremt der under udlejning skulle opstå et problem - f.eks. med manglende sikringer, skal der desuden være en bagvagt / kontaktperson, som lejeren kan henvende sig til. Initiativerne førte endvidere til følgende tiltag: En ny opvaskemaskine er indkøbt og opsat således, at det ikke længere er nødvendigt at åbne/lukke for vandtilførslen. En lille støvsuger til rengøring i lokalerne (tilbud fra Rie) Et fødselsdagsstel til 40 personer bestående af kopper og underkopper (tilbud fra Rie) Desuden skal vi være opmærksomme på at få suppleret op på service jævnfør gennemgangen ved forrige fælles arbejdsdag. Bestyrelsen diskuterede tillige brugen af selskabslokalet og omgivende områder både i kælder og udenfor herunder forslag om at kunne holde yderdør åben for rygere uden at den står helt åben. Det er naturligvis svært helt at undgå støj, men der opfordres til som lejer, at være meget opmærksom på ikke at genere beboerne. Hobbyrum: Der har desværre været eksempler på, at der ikke var ryddet ordentligt op efter brug. Det skal derfor indskærpes at brugere rydder op efter sig selv. Vicevært: Storskrald: Holger har haft kontakt med Affald Varme i Aarhus Kommune, idet der i november måned var problemer med at få afhentet en del henstillet affald ved containeren på parkeringspladsen. Diverse administrative mangler var åbenbart skyld i en forglemmelse af afhentningen. Affaldsskakter: I løbet af vinteren og foråret har der været nogle lugtgener fra skakterne. Disse lugter tit og ofte af hunde/katteekskrementer og lignende. Ildelugtende affald skal puttes i udendørs container. Viceværten har gjort beboerne opmærksomme på problemet ved opslag i opgangene. Affaldscontainere: Affaldskapaciteten slår ikke til længere, så det blev for nylig besluttet at leje en ekstra affaldsspand. Ved samme lejlighed har viceværten ved opslag igen måttet opfordre beboerne til at sortere affaldet bedre, så containerne til dagrenovation ikke bliver brugt til pap og aviser. I øvrigt har der en overgang været et problem med at få tømt affaldsspandene i løbet af februar måned, men problemet blev løst efter kontakt til Affald Varme. Forsikringspolice arbejdsskade: Vi har modtaget en ny police fra vores forsikringsselskab vedr. arbejdsskadeforsikring for viceværten. Den forrige arbejdsskadeforsikring, ved andet selskab, blev opsagt forrige år ved indgåelse af vores nye bygningsforsikringsaftale, men grundet opsigelsesvarsel, træder den nye arbejdsskadesforsikring først i kraft i år. Aftalen er en lovpligtig standardaftale. 3

4 Information til beboere: Velkomstfoldere: Ved indgangsdørene i kælderen blev der opsat velkomstfoldere til nye beboerer/lejere til fri afbenyttelse, idet vi havde et antal ubenyttede foldere liggende. Som nævnt ovenfor har viceværten i opgangene informeret ved opslag om diverse lugtgener i kælderen pga. manglende overholdelse af reglerne for brug af skakterne. Vær derfor opmærksom på håndtering af husholdningsaffald. (se i øvrigt mere på ejerforeningens hjemmeside om de generelle regler: ) Fælles arbejdsdage: Grundet travlhed i foråret med diverse tilbudsmøder og beboermøde med de øvrige ejerforeninger, blev der i 2011 kun afholdt én fælles arbejdsdag. Den blev afholdt lørdag den 8.oktober. Som nævnt tidligere var det her planlagt, at der skulle have været foretaget tæpperens og nedvaskning af væggene i opgangene, men som følge af bl.a. for få tilmeldte og konstateringen af løbende toiletter betød en nødvendig omprioritering af arbejdsopgaverne. Således blev der indkøbt 3 nye vandbesparende toiletter, der blev installeret ved hhv. toilettet i selskabslokalet, hobbyrummet og vaskeriet. Endvidere blev der på dagen foretaget optælling af køkken, pletmaling på gangen, oprydning af hobbyrum og opstilling af diverse træningsredskaber. Nu fungerer hobbyrummet således som et super træningsrum for alle beboere. Tak til alle deltagere for en god produktiv dag. Datoen for den næste arbejdsdag er fastsat til den 9.juni Her vil én af arbejdsopgaverne især være maling af udvendigt træværk ved fælleslokalerne. TV-forhold: Den nye aftale med Stofa trådte i kraft fra den 1.juli 2011 forud var gået beboermøder med Stofa om tvpakkernes indhold. Til aftalen hørte etablering af stik til tv og bredbånd i hobbyrummet og i bestyrelseslokalet. Efter tilpasning af vort antenneanlæg i kælderen viste det sig, at der i én af lejlighederne ikke var optimale modtageforhold. Signalet i kælderen blev repareret, da det har været for svagt, hvilket har kunnet give forstyrrelser på nogle kanaler. På fællesmødet den 19.maj blev forskellige pakkeløsninger med hd-programmer og zaptor gennemgået. Siden har Stofa udsendt et informationsbrev til alle ejere/beboere, hvoraf det fremgår, at pr. 1.juli er alle automatisk tilmeldt den lille pakke og såfremt den store pakke ønskes, skal man give Stofa besked herom. Ved faktureringen siden hen har der desværre været problemer, idet Stofa i nogle tilfælde har opkrævet kr. 39 i administration, selvom fakturaen var tilmeldt PBS. Desuden har der været problemer med overgang til stor pakke, da ikke alle ejere tilsyneladende havde modtaget brevet med tilmeldingsblanketten. Aftalen betød endvidere, at der blev udsendt information om ændring af fællesudgifterne. Heraf fremgik det, at udgiften til den lille pakke automatisk lægges oven i udgiftsbeløbet for de sidste 3 indbetalinger. Imidlertid er der i 2012 sket nogle ændringer, der har betydning for den fælles opkrævning af den lille tvpakke. Der blev således fremsendt en opkrævning til Ejerforeningen, med en stigning på 33 %. Stofa giver som årsag, at TV2 er blevet en betalingskanal og priserne på ophavsrettigheder er steget væsentligt. Ifølge aftale med Stofa skulle regningen være på 177 kroner pr. kvartal pr. lejlighed, hvilket er steget til 236 kroner pr kvartal pr. lejlighed. Bestyrelsen fandt ikke en prisstigning på 33 % acceptabel og klagede derfor til både Stofa og Antenneforeningen, men desværre uden mulighed for at kunne ændre denne voldsomme prisstigning. 4

5 Ændring af digitale signaler: I forbindelse med nye digitale signaler har enkelte beboere henvendt sig til bestyrelsen for at få afklaret eventuelle problemer med signalerne. Antenneforeningen har i begyndelsen af januar ændret digitalt signal, således at det nu kun er mpeg4, der sendes. Dette har kun betydning for modtagelse af HD-kanaler. Såfremt der forekommer afbrydelse af signaler, er det tilrådeligt at tænde og slukke eventuelle digitale bokse og atter søge kanalerne. Paraboler: På et tidspunkt blev det konstateret, at nogle beboere havde opsat paraboler på altanerne. I følge gældende ordensregler, er det ikke tilladt at montere antenner udendørs på ejendommen (herunder paraboler). Ved udlejning er det derfor vigtigt, at ejeren giver besked herom til lejerne. Økonomi: I løbet af oktober måned kom en lejlighed desværre på tvangsauktion. Bestyrelsen deltog for at overvære auktionen og samtidig for at svare på relevante spørgsmål om ejerforeningens forhold. Tvangsauktionen betød, at vi på manglende indbetalinger af de fælles omkostninger fik et tab på kr Senere har vi kontaktet EJL for en diskussion af muligheden for at sætte summen op på det pantebrev ejerforeningen har som første prioritet. Ønsket er en forhøjelse fra kr til kr , så eventuelle fremtidige tab kan minimeres. I januar måned modtog vi et svar fra EJL vedr. pantebrevssummen. Ifølge EJL kan der enten udstedes et nyt pantebrev eller vore vedtægter kan lyses pantstiftende. I sidstnævnte tilfælde skal en evt. vedtægtsændring om pant i den enkelte lejlighed, såfremt der er gæld til Ejerforeningen, først godkendes på en generalforsamling. Ved ændringer af pantebrevet er der en yderligere problematik om prioritet i forhold til andre gældsposter. Øvrige ejerforeninger: Den 26.september blev der afholdt et fælles møde med de andre ejerforeninger i blokkene. På mødet blev der bl.a. diskuteret forhold omkring renovering af altandøre og vinduer, regler for paraboler og synligt vasketøj på altanerne, eventuelle besparelser på BioClean (f.eks. fjernelse af hække) og trafikforhold på brandvejene (f.eks. opsætning af vejbump) Blok A-Vest er interesseret i en fælles løsning med renovering af bommen og evt. vejbump.. Siden mødet har blok B forespurgt om interessen for at oprette en fælles legeplads på det område, hvor der i dag er boldbane til basketball. En ny legeplads ville beløbe sig til ca kr. om året for hver blok. Vi er åbne for planen, men vil gerne have at alle ejerforeningerne er med i fællesskab. Deltagelse i planen forudsætter, at vi ikke bliver draget juridisk til ansvar. Det er hensigten at det firma, der bygger legepladsen også står for driften i 3 år. Ligeledes har det været nævnt, at der kunne søges sponsorer til at dække driftsomkostningerne. 5

6 Beboerklager: Afløb: I en lejlighed er der hældt afløbsrens ned i afløbet i badeværelset uden afløbets si først er renset. Bestyrelsen i to omgange kontaktet ejeren af lejligheden, for at gøre opmærksom på vigtigheden af at denne rensning foretages jævnligt. Samme problematik har gjort sig gældende i en anden lejlighed, hvor der i badeværelset fremtræder en mindre vandskade som følge af nedsivende vand pga. manglende rensning af risten. Fremover må det præciseres over for især nye beboere, at problemet kan opstå. Hundegøen: Der har været en del klager over hunde, der stod og gøede i lang tid, når deres ejere ikke var hjemme. Bestyrelsen har informeret hundeejerne om problemets omfang i henhold til gældende regler både mundtligt og skriftligt. En eventuel opstramning af vedtægterne tages op til diskussion på generalforsamlingen. Larm fra selskabslokale: Vi kan desværre ikke gøre ret meget, udover at opfordre lejer og gæster til at vise hensyn til andre beboere. Larm under rygning udenfor behøver jo ikke genere resten af ejendommen. Så der henstilles til, at man tænker sig lidt om og dæmper sig lidt når man færdes såvel indenfor, som udenfor. Klage over dørringning: En sag der tidligere har været oppe på generalforsamlingen er desværre fortsat, idet en ejer er generet af vækning ved ringen på hoveddør eller anden elektronisk støj tidligt om morgenen. Beboere i opgangen har været forespurgt uden resultat, om de havde kendskab til problemet. Det har bl.a. været på tale at opsætte et videokamera, men ifølge lovgivningen er det ikke muligt pt. Politiet har været informeret, men har ikke mulighed for at foretage sig yderligere uden bevismateriale. Endelig har Formanden for nylig kontaktet Ejerlejlighedernes landsforening for juridisk bistand i sagen. EJL mener ikke vi som ejerforening er i stand til at gøre mere, end der er blevet gjort. Ejerforeningen har ikke hjemmel til at foretage sig yderligere Lugt- og lydgener i en lejlighed Bestyrelsen har for nylig modtaget klager over problemer i en lejlighed mht. lugt- og lydgener. Problemet har tidligere været behandlet ved en lignende henvendelse, men det har ikke været muligt at afklare problemet, idet der ikke er andre i opgangen, som føler sig generet. Endtil videre foreslår bestyrelsen at man forsøgsvis kan lufte mere ud i opgangen for at se, om det kunne afhjælpe problemet. Med hensyn til lydproblemer, kan der være tale om larm fra vandrørene eller susen fra ventilationen. Også i denne sag har vi henvendt os til EJL for at få afklaret, om der er mulighed for tekniske undersøgelser og i givet fald, om det skal finansieres privat eller af ejerforeningen. Udendørsarealer: Hærværk mod bilrude på parkeringsplads På opfordring fra formanden underrettede de beboere, som opdagede hærværket, politiet om skadens omfang, således at bilens ejer kunne informeres. Generelt har vi heldigvis været forskånet for denne type hærværk. Grundejerforeningen: Lysstandere: Sommeren over er der blevet udskiftet nogle standere rundt omkring på området efterhånden som de er gået i stykker. To lamper ved østsiden af blokken blev udnævnt til prøvelamper for over en periode at se, om de afgav et ordentligt lys. 6

7 Til Grundejerforeningens generalforsamling 15.marts 2012: Af interesse for ejerforeningen kan nævnes, at der på Grundejerforeningens nylige generalforsamling var forslag fremme om ændring af vedtægterne vedr. etablering og vedligeholdelse af anlæg (skilte, bænke, bomme etc.) på Grundejerforeningens fællesarealer. Vedtægtsændringen er en følge af diskussionerne på Grundejerforeningens forrige generalforsamling, hvor flere ejerforeninger ønskede en fælles skiltning under Grundejerforeningens regi. En foreslået vedtægtsændring med fokus på hhv. fremtidige anlæg på fællesarealer og tilhørende vedligeholdelsespligter og på fordeling af vedligeholdelsespligten ved ældre tilsvarende anlæg, blev ikke gennemført som følge af modstand fra især ejerforeningerne i blokkene. Holger blev stemt ind i bestyrelsen som suppleant i Grundejerforeningen (tillykke med det) 5. april 2012 Ulrich Kleiminger Formand for Ejerforeningen, Vejlbyparken Blok A-Øst 7

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Formandens beretning. I August måned blev varmeanlægget besigtiget af en konsulent fra et vvs-firma og efterfølgende blev et tilbud afgivet.

Formandens beretning. I August måned blev varmeanlægget besigtiget af en konsulent fra et vvs-firma og efterfølgende blev et tilbud afgivet. Generalforsamling Ejerforeningen Vejlbyparken, Blok A-Øst 4. april 2013 Formandens beretning Året der gik bød især på udvendigt vedligehold, idet det var tid for at få malet træværk, men der har også været

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde.

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde. Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 20.00 Afbud: Camilla 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelser. Fælles Forum Konklusion Loftsrum Kælderrumsopgørelse 2) Godkendelse

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Torsdag d. 12. april 2012 kl. 1900 i selskabslokalet

Referat fra generalforsamling. Torsdag d. 12. april 2012 kl. 1900 i selskabslokalet Referat fra generalforsamling Torsdag d. 12. april 2012 kl. 1900 i selskabslokalet 16 ejere var fremmødt 1. Valg af dirigent Mette Stefansdottir blev valgt. Redegjorde for, at generalforsamlingen var lovlig

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling. Torsdag den 16.april 2015 kl. 1900 i selskabslokalet

Referat af generalforsamling. Torsdag den 16.april 2015 kl. 1900 i selskabslokalet Referat af generalforsamling Torsdag den 16.april 2015 kl. 1900 i selskabslokalet 1. Valg af dirigent Anita blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt med lovligt varsel. 2. Formandens

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Ejerforeningen Langelinie 17-27

Ejerforeningen Langelinie 17-27 Ejerforeningen Langelinie 17-27 Foreningen Foreningen omfatter 18 lejligheder. I nr. 17, findes, i stuen lejl. 1-4 i opgangen og på 1. sal lejl. 1-5 på svalegangen og lejl. 6-9 i opgangen. Derudover nr.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

Husorden afdeling 78 - Isagervej

Husorden afdeling 78 - Isagervej Indhold Lejlighed... 1 Ventilation... 2 Ændringer... 2 Husdyr... 2 Støj... 2 Fællesområder... 3 Rygeloven... 3 Fællesvaskeriet... 3 Antenneforhold... 3 Affaldshåndtering... 4 Terrasser... 4 Knallerter...

Læs mere

Referat Generalforsamling 2013:

Referat Generalforsamling 2013: Referat Generalforsamling 2013: Tilstedeværende: Kasper Skovning, Henrik Sørensen, Morten Rolsing, Marie Kristensen, Knud Hansen, Hanne Bjørnhart, Tommy Nagel, Dennis Andersen. Valg af dirigent: Henrik

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Generalforsamling Ejerforeningen Vejlbyparken, Blok A-Øst 16. april Formandens beretning

Generalforsamling Ejerforeningen Vejlbyparken, Blok A-Øst 16. april Formandens beretning Generalforsamling Ejerforeningen Vejlbyparken, Blok A-Øst 16. april 2015 Formandens beretning Reparationer og vedligeholdelse: Generelt er bestyrelsen ved at udarbejde et styringsværktøj til støtte for

Læs mere

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Affald Affald må ikke henkastes eller anbringes noget andet sted end i affaldsskakten, forsvarligt emballeret i

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Til stede: Lina, Tom, Bo, Kristian, Thor og Jørgen. Afbud: Ida Marie Dagsorden 1. Informationer til bestyrelsen og indkomne mails 2. Status på

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Ejerforeningen Viborgparken, Pebermyntevej 1, 8800 Viborg Forslag 4a: Forslag om brug af overskud fra udlejning af carporte Villy Hoffmann foreslår at man drøfter hvordan overskuddet fra udlejning af carporte

Læs mere

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Tilstede: til beboermødet var der repræsenteret 12 stemmeberettigede lejemål Referent: Charlotte Siig Niclasen

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2007

Bestyrelsens Beretning 2007 Grundejerforeningen MOSEDE BYPARK Bestyrelsens Beretning 2007 I henhold til foreningens vedtægter skal bestyrelsen på generalforsamlingen afgive beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. I

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmøde: 5. maj 2015 Tilføjelser godkendt på afdelingsmødet den 10. maj 2016.

Vedtaget på afdelingsmøde: 5. maj 2015 Tilføjelser godkendt på afdelingsmødet den 10. maj 2016. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Grønlandsgård. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Beboermøde 25. september 2014

Beboermøde 25. september 2014 Beboermøde 25. september 2014 Til stede: Lizette 11.2.4, Ramesh 9.1.2, Peter 11.1.4, Nina 7.4.2, Nicoline 11.1.2, Zenia 7.2.3, Julie 11.5.2, Tina 13.0.4, Troels 7.2.4, Majken 7.2.4, Malene 5.3.3, Sussi

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Medlemsnyt september 2007

Medlemsnyt september 2007 Medlemsnyt september 2007 Bestyrelsen lovede på den ordinære generalforsamling, at der fremover jævnligt ville udkomme nyhedsbreve til medlemmerne. I dette nyhedsbrev vil vi orientere om det der er sket

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Andelsboligforeningen Studsgaarden

Andelsboligforeningen Studsgaarden Andelsboligforeningen Studsgaarden Bestyrelsens beretning 2009/2010 Som vi plejer sender vi bestyrelsens beretning ud før generalforsamlingen i stedet for at læse den højt ved generalforsamlingen så alle

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i A/B Østrigsgården Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.30

Referat af Ordinær generalforsamling i A/B Østrigsgården Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.30 Referat af Ordinær generalforsamling i A/B Østrigsgården Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.30 April 2013 Til stede: 15 andelshavere (inkl. bestyrelsen) bestyrelsen havde fået 2 fuldmagter. Dagsordenen:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Ejerforeningen Arnbjerg Allé

Ejerforeningen Arnbjerg Allé Ejerforeningen Arnbjerg Allé Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2009 Deltagere: Hans Kostow (formand), Anni Øgaard (kasserer), Gitte Morsund (sekretær), Afbud fra: Ketty Klein (suppleant) Sted: Hos Anni

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Velkommen til Sofiegade/Amagergade

Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Med denne lille folder vil vi gerne byde dig/jer velkommen i ejendommen Sofiegade 21-23 / Amagergade

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat fra Christiansbjerg Kollegiets beboermøde 30/4 2013

Referat fra Christiansbjerg Kollegiets beboermøde 30/4 2013 Antal fremmødte: 13 eksl. bestyrelsens 3 medlemmer Valg af dirigent og referent Dirigent: Christina Referent: Camilla Budget gennemgang + godkendelse Bestyrelsen har hos kollegiekontoret godkendt budgettet

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV. Afholdt d.26. november Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV. Afholdt d.26. november Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV Afholdt d.26. november 2015 Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Overskudes

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Afholdt d. 15/6-2015 Fremmødte: Anette Engelund Friis (Formand),, Morten Bay Knudsen (Kasserer), Jimmy Ude Pedersen (Referent/Husorden), Allan

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 BRANDDØRE... 3 FODRING AF

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Belek

Ejerlejlighedsforeningen Belek Ejerlejlighedsforeningen Belek Nyhedsbrev nr. 1 Onsdag den 29. marts 2006 Kære medlemmer Der har været fuld fart på arbejdet i bestyrelsen siden den stiftende generalforsamling i februar. Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-boligforening

Postfunktionærernes Andels-boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 09/06 2011 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk x Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 4, KAGSHUSENE

HUSORDEN FOR AFDELING 4, KAGSHUSENE POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 3C 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 September 2014 HUSORDEN FOR AFDELING 4, KAGSHUSENE Afdelingen består af nedenstående blokke, der

Læs mere

til husorden ved mlingen 2014

til husorden ved mlingen 2014 til husorden ved mlingen 2014 Bestyrelsen ønsker at skabe et bedre overblik i vores husorden, således at bestemmelser om de forskellige områder ikke både fremgår af husorden og vedtægter eller husorden

Læs mere

Referat af generalforsamling 2015

Referat af generalforsamling 2015 Tidspunkt: 24.03.2015 Sted: Odinsvej 1A, 2. sal. Referat af generalforsamling 2015 Til Ejerkredsen Odinsvej 1, 1A & 1B 8230 Åbyhøj Tilstedeværende: 1A st. Maria 1A 1. sal Bodil & Keld 1A 2.sal Dieter &

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 016 - Sjællandsparken Godkendt på afdelingsmøde den 16.08.2016 Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler. 3 Affald... 3 Altaner og altankasser.. 3 Barnevogne, cykler,

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015

Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015 Afholdt: Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015 Dato: 3. maj 2015 Tid: kl. 10:00 Sted: Fælleshuset Fremmødte: Mathias (lejl. 13), Lis (lejl. 24), Martin (lejl. 104), Karina (lejl. 218). Dagsorden: 1. Posten

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 HUSORDEN OG ORDENSREGLER AFFALD: Der er opstillet affaldscontainere langs Strandparken og Hendrik Pontoppidansgade til henholdsvis køkkenaffald, aviser/papir og

Læs mere

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald Husorden afd.3 HUSORDEN: Husordenen er et sæt regler, der er vedtaget af afdelingens beboere. Husordenen handler blandt andet om, hvordan vi beboere skal opføre os for ikke at genere vore naboer eller

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

RKE Schweizervænget Godkendt på afdelingsmødet den 24. maj Husorden. for. Schweizervænget RKE. Husorden Side 1 af 6

RKE Schweizervænget Godkendt på afdelingsmødet den 24. maj Husorden. for. Schweizervænget RKE. Husorden Side 1 af 6 Husorden for Schweizervænget RKE Husorden Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder

Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder Hospitalsenheden Vest November 2014 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Adgang til boligen... 4 Forsikring... 4 Husdyr... 4 Indgangsdøre... 4

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN HUSORDENSREGLEMENT FOR Ejerforeningen SKOTGÅRDEN Jensløvs Tværvej 1A 5B 2920 Charlottenlund Ejerforeningens bestyrelse og Qvortrup Administration A/S April 2010 Side 1 I Ejerforeningen Skotgården, med

Læs mere

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende:

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Odinsvej 1,1A og 1B. Generalforsamlingen afholdes enten søndag den 7. december

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Deltagere: Per Simonsen, Mette Cords, Per Porsborg, Marianne Sørensen og Susie Carlsson Fraværende: - Referent: Susie Carlsson

Deltagere: Per Simonsen, Mette Cords, Per Porsborg, Marianne Sørensen og Susie Carlsson Fraværende: - Referent: Susie Carlsson Ejerforeningen Isefjord Bestyrelsesmøde Torsdag d. 19. februar 2009 Kl. 19.00 22.00 Deltagere: Per Simonsen, Mette Cords, Per Porsborg, Marianne Sørensen og Susie Carlsson Fraværende: - Referent: Susie

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

EJERFORENINGEN BYPORTEN

EJERFORENINGEN BYPORTEN Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. december 2011 Deltagere fra Bestyrelsen: Brian Rømer Michael Rolin Carsten Uhre Peter Mering Øvrige deltagere: Allan Jørgensen, Datea Finn Leth, Datea Sisse Veje, Datea Marianne

Læs mere

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. VELKOMMEN Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. Husordenen for ejerforeningen er vedhæftet. Reglerne i husordenen

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 1. Organisation Boligselskabet BSB Søllerød ejer tre ejendomme: Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 Administrationen

Læs mere

Ordinær generalforsamlingsreferat, 30 april. 2014. Ejerforeningen Søvang I og II.

Ordinær generalforsamlingsreferat, 30 april. 2014. Ejerforeningen Søvang I og II. Ordinær generalforsamlingsreferat, 30 april. 2014. Ejerforeningen Søvang I og II. Ad.1. Carl Tiedemann blev valg til dirigent. Ad.2. Ulla Holm blev valgt som referent. Ad.3. Formand for bestyrelsen Carsten

Læs mere