Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. ved bestyrelsesformand Vagn Sørensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. ved bestyrelsesformand Vagn Sørensen"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år ved bestyrelsesformand Vagn Sørensen TDC A/S Ordinær generalforsamling 6. marts 2014

2 Side 2 Indledning 2013 har for TDC været et år, hvor vi endnu en gang skulle bevise vores evne til at omstille og udvikle virksomheden for at levere stadig bedre kundeoplevelser, forsvare vores førerpositioner og sikre en solid indtjening. Det er ingen hemmelighed, at vores markeder er dynamiske og kendetegnede ved intensiv konkurrence kombineret med skarp regulering. Men udfordringerne er ikke nye for os, og vi har atter formået at styre sikkert igennem de vanskelige farvande og holde os til den udstukne kurs. Samtidig har vi i den grad taget fat på implementeringen af vores strategi frem mod 2015, så vi er rustet til at møde fremtidens krav. Det er baggrunden for, at vi kan fastholde vores attraktive udbyttepolitik og levere det forventede udbytte til vores aktionærer. For trods pres på omsætningen har vi gennem fortsatte effektiviseringer og produktivitetsforbedringer sikret en solid indtjening og en pæn udvikling i vores pengestrømme. Ligeledes har vi gennemført anlægsinvesteringer helt på linie med forventningerne og i tråd med vores 2015-strategi, så vi kan skabe fremtidens netværk og levere løsninger i verdensklasse. På den operationelle side har vi opnået vigtig fremgang hvad angår kundetilfredshed og anbefalingsscoren. Samtidig har vi demonstreret succes med at levere sammenhængende løsninger og fastholdt en god medarbejdertilfredshed. Når det er lykkedes at opnå alt dette på et udfordrende marked, så skal æren tilskrives en vedholdende indsats og et dedikeret samarbejde på tværs af hele koncernen. Derfor er det med tilfredshed, at jeg i dag kan berette om de solide resultater, som TDC har skabt i det forgangne år resultater til gavn for aktionærer, kunder og medarbejdere. Og selvfølgelig også for det samfund, vi er en del af og bidrager til. Senere vil jeg fremlægge koncernens finansielle resultater, men jeg vil gerne allerede nu fremhæve nogle højdepunkter.

3 Side 3 Solid performance trods udfordringer Grundlæggende er vi samlet set nået godt i mål i forhold til de finansielle forventninger, vi opstillede for Det lyder måske ikke af så meget, men i et år præget af fortsat økonomisk træghed og intens konkurrence på vores markeder, har det krævet en præstation ud over det sædvanlige at leve op til vores ambitiøse målsætninger og den præstation er blevet leveret. Vi må dog klart erkende, at vores omsætning kom under stærkere pres end forventet, til trods for positive tendenser på bredbåndsmarkedet. Foruden de forventede negative regulatoriske effekter, oplevede vi nemlig en skuffende omsætning fra vores nordiske forretninger og i salget af mobilterminaler. Samtidig var udviklingen i vores fastnettelefoniforretning dårligere end forventet. Det skyldes hovedsageligt, at vi ikke som i 2012 lykkedes med at hæve omsætningen per kunde i vores erhvervsforretning. Hele vejen igennem har vi holdt skarpt øje med udviklingen på tværs af forretningen og løbende sat modtræk i søen. Således nåede vi godt i mål på de reviderede forventninger til omsætningen, der blev offentliggjort i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal. Ikke desto mindre faldt omsætningen samlet set med 1,5 mia. kr. i forhold til 2012, og det kan vi ikke være tilfredse med. Derfor står emnet naturligvis øverst på dagsordenen for Vi formåede dog at afbøde presset på toplinien, da vi i højere grad end forventet lykkedes med at finde besparelser i interne såvel som eksterne driftsomkostninger. Det har vi gjort ved til stadighed at søge effektivitetsforbedringer og optimere vores arbejdsprocesser i det daglige. Det har også været gunstigt, at vi havde 17% færre fejlretningstimer end i 2012, og med reorganiseringen af TDC Group har vi opnået øget fleksibilitet og ressourcemæssige synergier. Vores eksterne omkostninger fik vi ligeledes reduceret betragteligt. Eksempelvis gennem lavere omkostninger til facility management efter sammenlægninger med datterselskaber, et optimeret leverandør-setup på it-området og ved at rationalisere brugen af markedsføringsressourcer på tværs af koncernen.

4 Side 4 Dermed sikrede vi også, at vores indtjening landede i den pæne ende af det forventede interval og med en indtjeningsgrad på over 40%, hvilket gør os til et af Europas mest effektive og profitable teleselskaber. Samtidig har vi opnået en ganske solid udvikling i vores cashflow, hvilket er med til at understøtte udbetalingen af det forventede aktieudbytte på 3,70 kr. pr. aktie. I 2013 fuldførte de fem kapitalfonde også deres planlagte exit, hvilket kombineret med selskabets stabile resultater førte til en totalindtjening per aktie på mere end 30%. Derfor er det med tilfredshed, at jeg i dag kan sige, at TDC også i 2013 har 'leveret varen' og har holdt det, vi har stillet vores investorer i udsigt. Det gælder også for vores anlægsinvesteringer, hvor vi i overensstemmelse med strategien har øget niveauet fra 3,5 til 3,7 mia. kr. Her skal det især bemærkes, at vores netværksinvesteringer blev styrket med hele 250 mio. kr. i forhold til Dermed har vi kunne sætte fart på udbygningen af vores 4G-mobilnet og styrket kapaciteten i vores bredbåndsnetværk for at kunne levere endnu højere hastigheder gennem både fiber-, kabel-tv- og kobbernettet. På mobilsiden har vi i løbet af 2013 på over 300 lokationer rundt i Danmark enten opsat en ny mobilmast eller opgraderet med øget kapacitet og ny teknologi. I 2014 sætter vi yderligere tryk på udbygningen; der skal nyt udstyr på eksisterende mobilmaster, og der skal opsættes 150 nye mobilmaster. Når man ser på vores kablede teknologier, har vi i årets løb udbygget med km fiberkabler. Dertil kommer 460 nye fremskudte mikrocentraler, der giver yderligere husstande adgang til markant hurtigere bredbåndsforbindelser. Også den udbygning fortsætter vi med i 2014; yderligere ca. 400 nye mikrocentraler skal opsættes, og vi vil indføre nye teknologier som pair-bonding, der kan fordoble bredbåndshastighederne gennem kobbernettet til rigtig mange husstande. Når jeg nævner disse investeringer, så hænger det sammen med, at de udgør fundamentet for vores strategiske prioritet om at have de bedste mobil- og fastnet i Danmark både hvad angår hastighed, dækning og kvalitet. Som den absolut største beslutning i 2013 på investeringssiden må jeg i den sammenhæng fremhæve vores seksårige aftale med Huawei om at levere det bedste mobile netværk.

5 Side 5 Her har de foreløbige erfaringer allerede vist, at aftalen vil indebære væsentlige forbedringer af såvel dækning som kapacitet for både 3G- og 4G-mobilnettet. Samtidig er det blevet klart, at vores 800 MHz-licens vil gøre os i stand til at bygge et uovertruffet 4G-netværk. Vi kommer således til at kunne dække langt størstedelen af befolkningen med 4G allerede ved udgangen af i år. Og inden udgangen af 2015 vil vi kunne nå hele 99% af befolkningen. Dette leder mig frem til vores 2015-strategi, som jeg gerne vil kommentere nærmere, både hvad angår eksekveringen og den nye organisering, der skal understøtte dette. Udfoldelse af 2015-strategien På vej ind i 2013 lagde vi en særdeles ambitiøs plan for at sætte alle sejl til vores nye strategi frem mod Samlet set er vi kommet godt fra start takket være en intensiv indsats fra alle medarbejdere. Visse elementer har dog taget længere tid og haft lavere effekt end forventet, hvilket har givet anledning til justeringer undervejs. Men overordnet har vi opnået god fremdrift i vores eksekvering. Helt centralt i strategien står styrkelsen af kundeoplevelser på tværs af TDC Group. Her har vores indsats gennem TAK-programmet været afgørende for, at vi har opnået vigtig fremgang i kundetilfredshed. Vi kan også se, at flere af vores kunder nu anbefaler TDC's brands til andre. Disse resultater er opnået trods udfordringer med at nå servicemålene i call-centrene, hvor der fortsat er behov for forbedring. Fremadrettet skal kundeoplevelsen styrkes yderligere gennem øget sammenhæng mellem kontaktflader og en markant forbedring af kundernes digitale selvbetjeningsmuligheder. Vores produktportefølje er styrket med en række lanceringer af nye tjenester, der netop skal øge kundernes oplevelse af sammenhæng. På privatmarkedet har vi i TDCbrandet oplevet succes med kombinationsproduktet HomeTrio Mobil og med den nye mobilportefølje Mobil Familie, der er målrettet til husstande og par. Det gælder også videreudviklingen af vores TDC Play-univers, der er tilgængelig på tværs af platforme og giver en samlet adgang til musik, video, tv og personlige medietjenester.

6 Side 6 I vores YouSee-brand har fokus især været på at skabe øget valgfrihed for kunderne gennem bredbånd med "bland-selv", der giver kunderne mulighed for at justere frit mellem upload- og download-hastigheder. På tv-siden har YouSee ligeledes givet flere valgmuligheder med à la carte tv-kanaler, mens Fullrate succesfuldt lancerede et forbedret tv-udbud med fokus på brugervenlighed og attraktive priser. Vores strategiske fokus på husstande og sammenhængende løsninger er faktisk allerede begyndt at vise resultater. Eksempelvis har integrationen af Onfone i YouSeebrandet åbnet nye muligheder for at øge salget af mobilløsninger til vores tvkundebase. Da vi samtidig fortsatte med at sælge flere og større pakker til kunderne i TDC-brandet, lykkedes det os at opnå en stigning på 46% i antallet af husstande med et gennemsnitligt forbrug på over 600 kr. om måneden før moms. På erhvervsmarkedet har den nye integrerede løsning TDC One solgt mere end forventet. Og vi har store forventninger til det nyannoncerede telemedicinske abonnement til den offentlige sektor, hvor TDC skaber mulighed for at levere sundhedsydelser over afstand ved at installere en bredbåndsforbindelse hjem til patienterne, hvortil der kan tilkobles telemedicinsk udstyr. For andre sammenhængende løsninger på erhvervsmarkedet har udviklingen til gengæld været haltende. Konkret har Nordic været udfordret i stagnerende og meget konkurrenceprægede markeder, specielt på toplinien, hvor vi oplevede et mindre fald i modsætning til tidligere års vækst. Imidlertid voksede indtjeningen, om end væksten var mindre end tidligere år. I vores danske erhvervsforretning oplevede vi intens konkurrence på markedet for fiberforbindelser, hvor TDC er under stærke konkurrentangreb især om kunder i den offentlige sektor. Netop hvad angår fibermarkedet, er det til gengæld værd at fremhæve vores erhvervelse af ComX, der betyder, at TDC nu dækker hovedstadsområdet endnu bedre og bredere med fiberforbindelser og har fået nye kundeforhold. Eksekveringen af 2015-strategien har også medført behov for at positionere koncernen til at levere mere effektivt på de nye sigtelinier. Derfor blev der den 1. juli 2013 gennemført en omfattende reorganisering af TDC Group. Her var de største ændringer integrationen af YouSee's aktiviteter i Consumer og sammenlægningen af call-centre,

7 Side 7 butikker og onlineafdelinger i den nye forretningsenhed 'Channels'. Og tidligere på året blev en række aktiviteter i Netdesign og Hosting integreret i Erhverv, hvilket har givet succes i form af flere store erhvervskontrakter. Samlet set har den nye organisationsstruktur knyttet TDC tættere sammen med en række af datterselskaberne, og TDC Group fremstår nu som en mere strømlinet organisation med en endnu klarere brand-portefølje. Kommercielt er alle brands blevet styrket og positioneret skarpere under én samlet regional markedsstrategi. Samtidig har vi åbnet op for, at viden og best practices kan anvendes på tværs af organisationen og støtte den digitale transformation. Det har naturligvis krævet en del kræfter at implementere den nye organisation, herunder udviklingen af nye arbejdsgange og samarbejdsmønstre, men vi begynder allerede nu at høste betydelig synergi fra den funktionelle organisering. Fremadrettet vil vi yderligere forbedre vores omkostningseffektivitet, skalerbarhed og kompetencer. Så selvom vi er kommet langt, vil udviklingen af den fremtidige forretningsmodel fortsat være på dagsordenen i de kommende år. Som led heri har vi bl.a. iværksat en analyse af mulighederne for outsourcing af opgaver, der i dag ligger hos Operations, Channels og Hovedkontoret. I 2013 har vi også fokuseret på at gennemføre radikal forenkling af vores systemer og fornyelse af vores it-platforme for at sikre en mere strømlinet og fleksibel drift. Forenkling vil fortsat være på dagsordenen i de kommende år som et led i TDC's digitale transformation, ligesom en ny it-strategi vil blive udviklet i Både i 2013 og i de første måneder af 2014 har der desuden været en række ændringer i direktionen, og det glæder mig at kunne konstatere, at det er lykkedes at hente særdeles stærke kandidater ind. TDC er en dynamisk virksomhed i stærk bevægelse, og derfor er det både naturligt og sundt, at der fra tid til anden ændres i holdopstillingen. Jeg er helt overbevist om, at vores direktion både samlet set og hver for sig er klar til at møde udfordringerne med fuld styrke. I den kommende tid ser vi frem til at udfolde strategien yderligere og udnytte alle de styrker, som virksomheden rummer.

8 Side 8 Samfundsansvar skaber værdi Jeg vil i år også gerne knytte nogle ord til hvordan TDC som virksomhed arbejder med samfundsansvar, også kendt som Corporate Social Responsibility eller i daglig tale blot CSR. Hos TDC har ansvarlighed og bæredygtighed længe været en naturlig del af vores forretning. Når vi arbejder strategisk med CSR, så skyldes det dels, at omverdenen naturligvis forventer, at vi tænker den langsigtede bæredygtighed ind i forretningen. Og fordi CSR er med til at styrke TDC ved at sikre fokus på hvordan vi som virksomhed kan håndtere og afhjælpe samfundsmæssige udfordringer og dermed åbne for nye muligheder eller forebygge risici. Det gælder eksempelvis, når vi opgraderer vores netværk, så vi sikrer bedre dækning og større kapacitet. Det styrker vores forretning, men det er i den grad også vigtigt for samfundet, at der er gode forbindelser til den digitale verden. Eller når vi bruger videomøder til at reducere behovet for transport det sparer både brændstof, tid og CO 2, og vi sælger idéen videre til vores kunder. Vi har faktisk reduceret vores udledning af CO 2 med over 20% siden 2010, og dermed er vi godt på vej til at nå vores mål om at reducere med 40% inden Vi arbejder således med CSR fordi det skaber værdi både for virksomheden og for samfundet. Og jeg synes vi kan være stolte af, at vores målrettede klimaindsats blev hædret ved CSR Awards 2013 her i Danmark, hvor TDC blev kåret som vinder af 'CO 2 Reduction Prize'. Den anerkendelse vil vi bruge som katalysator til at fortsætte indsatsen med fornyet styrke. Vederlagspolitik Nu vil jeg i overensstemmelse med anbefalingerne for god selskabsledelse sige nogle ord om TDC's vederlagspolitik for den øverste ledelse og bestyrelse.

9 Side 9 Bestyrelsen har vedtaget en vederlagspolitik, der gælder for bestyrelsen og direktionen. Vederlagspolitikken blev senest godkendt på den ordinære generalforsamling i 2013, og enhver ændring af vederlagspolitikken vil blive forelagt generalforsamlingen til godkendelse. Vederlagspolitikken indeholder en udtømmende beskrivelse af de komponenter, som indgår i bestyrelsens og direktionens vederlag. I henhold til vederlagspolitikken aflønnes bestyrelsen alene med kontant vederlag for at undgå interessekonflikter i forbindelse med indgåelse og opgørelse af resultatafhængig aflønning. Direktionens vederlag består af fast løn, pensionsbidrag, bil samt kort- og langsigtede resultatafhængige lønelementer. De faste løndele er på et attraktivt niveau, men ikke højere end at der fortsat er et kraftigt incitament til gennem opnåelse af ønskede resultater at opnå en højere samlet aflønning. Sammensætningen af lønelementerne tager udgangspunkt i behovet for både resultater inden for et enkelt regnskabsår og for en langsigtet sund udvikling for selskabet. Performancekravene til den resultatafhængige del af aflønningen er fastsat således, at der er sikret sammenfaldende interesser mellem direktion og aktionærer. Der er i dag tre forslag til ændring af vederlagspolitikken, der vil blive behandlet særskilt som angivet i dagsordenen. Sammenfattende kan jeg meddele, at TDC følger de anbefalinger om vederlagspolitikkens form og indhold, der er udstukket af Komitéen for God Selskabsledelse. Endelig skal jeg for god ordens skyld tilføje, at selskabet fuldt og helt efterlever den vedtagne vederlagspolitik i forbindelse med ledelsens aflønning.

10 Side 10 Afslutning Jeg vil gerne runde af med nogle perspektiver på fremtiden for TDC. Rollen som teleselskab er under forandring. Nye aktører kommer til, samtidig med at den teknologiske udvikling helt grundlæggende omformer vores markeder. I denne udvikling er TDC konstant tvunget til at overveje og gentænke, hvori vores fremtidige forretningsmodel består. Vi befinder os med andre ord i en brydningstid, hvor vores kerneforretning er i bevægelse. Heldigvis står vi i den gunstige position, at vi med vores 2015-strategi allerede er i fuld gang med den omstilling, der skal give os fleksibiliteten, effektiviteten og kvaliteten til at møde fremtidens scenarier med succes. For med strategien har vi lagt en ambitiøs kurs, der skal sikre, at vi vedvarende kan skabe endnu mere værdi for vores kunder ved hjælp af integrerede løsninger, der understøttes af en stærk infrastruktur- og teknologiplatform, og et klart fokus på at levere så godt og så effektivt som overhovedet muligt. Samtidig har vi i 2013 taget fat på et nyt kapitel i TDC's rejse, idet vi har taget endeligt afsked med kapitalfondene. Nye investorer er naturligvis kommet med om bord, og det glæder mig at kunne konstatere, at TDC's aktionærbase nu er karakteriseret ved at have mange veletablerede og langsigtede investorer. Det er en stærk tillidserklæring til TDC s potentiale fremover. Med det stærke fundament, TDC står med i dag, og en solid strategi at pejle efter, er jeg overbevist om, at vi er godt rustet til at løse de udfordringer, fremtiden bringer. Vi står nu klar til at begive os videre på vores færd og udfolde næste fase i vores strategi. Og jeg er overbevist om, at TDC også igennem 2014 vil være i stand til at fastholde en stabil indtjening og skabe solide resultater til gavn for vores kunder, vores medarbejdere, vores aktionærer, og det samfund, vi er en del af. Tak for ordet.

Jeg vil senere fremlægge koncernens finansielle resultater, men jeg vil gerne her fremhæve følgende:

Jeg vil senere fremlægge koncernens finansielle resultater, men jeg vil gerne her fremhæve følgende: TDC A/S ordinære generalforsamling 2012 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Indledning Ser man tilbage på 2011, så har TDC skulle bevæge sig i et terræn, der har været yderst

Læs mere

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 9. marts 2011 AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Indledning 2010 har været præget af en yderst udfordrende markedssituation og faldende priser. På trods af dette

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO TDC - Mangfoldighed i ledelsen Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO 1 I dag leverer TDC en bred portefølje af løsninger Grundlagt 21. august 1882 ~9.000 medarbejdere ~9

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016

TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016 Til Nasdaq Copenhagen 27. januar 2016 Selskabsmeddelelse 2/2016 TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016 TDC vil på sin Kapitalmarkedsdag

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK I overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse har IC Companys A/S's bestyrelse vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, som

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling.

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling. Nilfisk Holding A/S' vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Denne politik indeholder de overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen i Nilfisk Holding A/S ("Nilfisk Holding"

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder Kullegaard Holbæk Erhvervsforum Kunder 11.10.16 Fakta Etableret i 1980. Mere end 60 ansatte fordelt på kontorer i Holbæk og København. Kanalstræde 10, 2. sal 4300 Holbæk Trekronergade 149B, 1. tv. 2500

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5.

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Vi i bestyrelsen har siden sommeren forrige år været optaget af et længerevarende strategiarbejde, der har haft til

Læs mere

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand Per Wold-Olsen indledte generalforsamlingen

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007 Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007 Bestyrelsen for Mols-Linien A/S har på sit møde d.d. behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01.01.2007-30.09.2007. Bedre resultat end

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 214 Den 8. maj 214 Selskabsmeddelelse nr. 5-14 Eksekvering af igangsatte initiativer forløber planmæssigt. Omsætning og resultat som forventet i 1. kvartal 214 og uændrede

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

om ENERGISElSKAbERNES fibernet

om ENERGISElSKAbERNES fibernet 6 punkterede MYTER om energiselskabernes fibernet 2 1 MYTE: Danskerne vil ikke have fibernet Fibernet er den hurtigst voksende bredbåndsteknologi i Danmark. Antallet af danskere der vælger fibernet, stiger

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Det gør det nemt og overskueligt for kunden og muligt for JN Data at levere sikker og stabil IT-drift effektivt - og til en attraktiv pris.

Det gør det nemt og overskueligt for kunden og muligt for JN Data at levere sikker og stabil IT-drift effektivt - og til en attraktiv pris. STRATEGI 2020 I JN Data har vi lanceret en strategi med et kommercielt sigte. Med strategien har vi en klar ambition om, at vi i 2020 er en one stop shop for vores kunder. Det betyder, at vi finder vi

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Randers, 26. maj 2005 Side 1 af 5 Administrerende direktør Ditlev Engel har fremlagt rammerne for en strategisk handlingsplan for Vestas Wind Systems

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014

FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014 Side 1 af 5 FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014 Slide 4 - Årsrapportering Årsrapporten for 2013 og CSR-rapporten for 2013 har været tilgængelig på hjemmesiden

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Honorar- og lønpolitik for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Lønpolitik for bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 20 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2013 Danske Banks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for

Læs mere

Virksomheden Realdania

Virksomheden Realdania Virksomheden Realdania Realdania er en forening med medlemsdemokrati, der driver en filantropisk virksomhed og støtter projekter inden for det byggede miljø. Grundlaget for det filantropiske arbejde er

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast IT- og Telestyrelsen Att.: Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 1 Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 2 Koncernstruktur 25. marts 2015 I 3 Hovedbudskaber Strategisk retning skal accelerere værdiskabelsen NKT s aktive ejerskab styrket Nilfisk -

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Resume af lønpolitik. Juni 2016

Resume af lønpolitik. Juni 2016 Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kort beskrivelse af indhold... 4 3. Ansvarlig for tildeling af løn og goder... 5 4. Tildeling af løn og goder... 5 5. Tilsyn og seneste revision af lønpolitik...

Læs mere

TDC Group. På vej mod et Digitalt DNA September 2015

TDC Group. På vej mod et Digitalt DNA September 2015 1 TDC Group På vej mod et Digitalt DNA September 2015 Content-fokus 2 Vores historie har ændret sig radikalt 2014 Det førende Skandinaviske kommunikations- og home entertainment selskab - 2005 Rygraden

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling 2016 H+H International A/S København, 14. april 2016 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere