Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. ved bestyrelsesformand Vagn Sørensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. ved bestyrelsesformand Vagn Sørensen"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år ved bestyrelsesformand Vagn Sørensen TDC A/S Ordinær generalforsamling 6. marts 2014

2 Side 2 Indledning 2013 har for TDC været et år, hvor vi endnu en gang skulle bevise vores evne til at omstille og udvikle virksomheden for at levere stadig bedre kundeoplevelser, forsvare vores førerpositioner og sikre en solid indtjening. Det er ingen hemmelighed, at vores markeder er dynamiske og kendetegnede ved intensiv konkurrence kombineret med skarp regulering. Men udfordringerne er ikke nye for os, og vi har atter formået at styre sikkert igennem de vanskelige farvande og holde os til den udstukne kurs. Samtidig har vi i den grad taget fat på implementeringen af vores strategi frem mod 2015, så vi er rustet til at møde fremtidens krav. Det er baggrunden for, at vi kan fastholde vores attraktive udbyttepolitik og levere det forventede udbytte til vores aktionærer. For trods pres på omsætningen har vi gennem fortsatte effektiviseringer og produktivitetsforbedringer sikret en solid indtjening og en pæn udvikling i vores pengestrømme. Ligeledes har vi gennemført anlægsinvesteringer helt på linie med forventningerne og i tråd med vores 2015-strategi, så vi kan skabe fremtidens netværk og levere løsninger i verdensklasse. På den operationelle side har vi opnået vigtig fremgang hvad angår kundetilfredshed og anbefalingsscoren. Samtidig har vi demonstreret succes med at levere sammenhængende løsninger og fastholdt en god medarbejdertilfredshed. Når det er lykkedes at opnå alt dette på et udfordrende marked, så skal æren tilskrives en vedholdende indsats og et dedikeret samarbejde på tværs af hele koncernen. Derfor er det med tilfredshed, at jeg i dag kan berette om de solide resultater, som TDC har skabt i det forgangne år resultater til gavn for aktionærer, kunder og medarbejdere. Og selvfølgelig også for det samfund, vi er en del af og bidrager til. Senere vil jeg fremlægge koncernens finansielle resultater, men jeg vil gerne allerede nu fremhæve nogle højdepunkter.

3 Side 3 Solid performance trods udfordringer Grundlæggende er vi samlet set nået godt i mål i forhold til de finansielle forventninger, vi opstillede for Det lyder måske ikke af så meget, men i et år præget af fortsat økonomisk træghed og intens konkurrence på vores markeder, har det krævet en præstation ud over det sædvanlige at leve op til vores ambitiøse målsætninger og den præstation er blevet leveret. Vi må dog klart erkende, at vores omsætning kom under stærkere pres end forventet, til trods for positive tendenser på bredbåndsmarkedet. Foruden de forventede negative regulatoriske effekter, oplevede vi nemlig en skuffende omsætning fra vores nordiske forretninger og i salget af mobilterminaler. Samtidig var udviklingen i vores fastnettelefoniforretning dårligere end forventet. Det skyldes hovedsageligt, at vi ikke som i 2012 lykkedes med at hæve omsætningen per kunde i vores erhvervsforretning. Hele vejen igennem har vi holdt skarpt øje med udviklingen på tværs af forretningen og løbende sat modtræk i søen. Således nåede vi godt i mål på de reviderede forventninger til omsætningen, der blev offentliggjort i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal. Ikke desto mindre faldt omsætningen samlet set med 1,5 mia. kr. i forhold til 2012, og det kan vi ikke være tilfredse med. Derfor står emnet naturligvis øverst på dagsordenen for Vi formåede dog at afbøde presset på toplinien, da vi i højere grad end forventet lykkedes med at finde besparelser i interne såvel som eksterne driftsomkostninger. Det har vi gjort ved til stadighed at søge effektivitetsforbedringer og optimere vores arbejdsprocesser i det daglige. Det har også været gunstigt, at vi havde 17% færre fejlretningstimer end i 2012, og med reorganiseringen af TDC Group har vi opnået øget fleksibilitet og ressourcemæssige synergier. Vores eksterne omkostninger fik vi ligeledes reduceret betragteligt. Eksempelvis gennem lavere omkostninger til facility management efter sammenlægninger med datterselskaber, et optimeret leverandør-setup på it-området og ved at rationalisere brugen af markedsføringsressourcer på tværs af koncernen.

4 Side 4 Dermed sikrede vi også, at vores indtjening landede i den pæne ende af det forventede interval og med en indtjeningsgrad på over 40%, hvilket gør os til et af Europas mest effektive og profitable teleselskaber. Samtidig har vi opnået en ganske solid udvikling i vores cashflow, hvilket er med til at understøtte udbetalingen af det forventede aktieudbytte på 3,70 kr. pr. aktie. I 2013 fuldførte de fem kapitalfonde også deres planlagte exit, hvilket kombineret med selskabets stabile resultater førte til en totalindtjening per aktie på mere end 30%. Derfor er det med tilfredshed, at jeg i dag kan sige, at TDC også i 2013 har 'leveret varen' og har holdt det, vi har stillet vores investorer i udsigt. Det gælder også for vores anlægsinvesteringer, hvor vi i overensstemmelse med strategien har øget niveauet fra 3,5 til 3,7 mia. kr. Her skal det især bemærkes, at vores netværksinvesteringer blev styrket med hele 250 mio. kr. i forhold til Dermed har vi kunne sætte fart på udbygningen af vores 4G-mobilnet og styrket kapaciteten i vores bredbåndsnetværk for at kunne levere endnu højere hastigheder gennem både fiber-, kabel-tv- og kobbernettet. På mobilsiden har vi i løbet af 2013 på over 300 lokationer rundt i Danmark enten opsat en ny mobilmast eller opgraderet med øget kapacitet og ny teknologi. I 2014 sætter vi yderligere tryk på udbygningen; der skal nyt udstyr på eksisterende mobilmaster, og der skal opsættes 150 nye mobilmaster. Når man ser på vores kablede teknologier, har vi i årets løb udbygget med km fiberkabler. Dertil kommer 460 nye fremskudte mikrocentraler, der giver yderligere husstande adgang til markant hurtigere bredbåndsforbindelser. Også den udbygning fortsætter vi med i 2014; yderligere ca. 400 nye mikrocentraler skal opsættes, og vi vil indføre nye teknologier som pair-bonding, der kan fordoble bredbåndshastighederne gennem kobbernettet til rigtig mange husstande. Når jeg nævner disse investeringer, så hænger det sammen med, at de udgør fundamentet for vores strategiske prioritet om at have de bedste mobil- og fastnet i Danmark både hvad angår hastighed, dækning og kvalitet. Som den absolut største beslutning i 2013 på investeringssiden må jeg i den sammenhæng fremhæve vores seksårige aftale med Huawei om at levere det bedste mobile netværk.

5 Side 5 Her har de foreløbige erfaringer allerede vist, at aftalen vil indebære væsentlige forbedringer af såvel dækning som kapacitet for både 3G- og 4G-mobilnettet. Samtidig er det blevet klart, at vores 800 MHz-licens vil gøre os i stand til at bygge et uovertruffet 4G-netværk. Vi kommer således til at kunne dække langt størstedelen af befolkningen med 4G allerede ved udgangen af i år. Og inden udgangen af 2015 vil vi kunne nå hele 99% af befolkningen. Dette leder mig frem til vores 2015-strategi, som jeg gerne vil kommentere nærmere, både hvad angår eksekveringen og den nye organisering, der skal understøtte dette. Udfoldelse af 2015-strategien På vej ind i 2013 lagde vi en særdeles ambitiøs plan for at sætte alle sejl til vores nye strategi frem mod Samlet set er vi kommet godt fra start takket være en intensiv indsats fra alle medarbejdere. Visse elementer har dog taget længere tid og haft lavere effekt end forventet, hvilket har givet anledning til justeringer undervejs. Men overordnet har vi opnået god fremdrift i vores eksekvering. Helt centralt i strategien står styrkelsen af kundeoplevelser på tværs af TDC Group. Her har vores indsats gennem TAK-programmet været afgørende for, at vi har opnået vigtig fremgang i kundetilfredshed. Vi kan også se, at flere af vores kunder nu anbefaler TDC's brands til andre. Disse resultater er opnået trods udfordringer med at nå servicemålene i call-centrene, hvor der fortsat er behov for forbedring. Fremadrettet skal kundeoplevelsen styrkes yderligere gennem øget sammenhæng mellem kontaktflader og en markant forbedring af kundernes digitale selvbetjeningsmuligheder. Vores produktportefølje er styrket med en række lanceringer af nye tjenester, der netop skal øge kundernes oplevelse af sammenhæng. På privatmarkedet har vi i TDCbrandet oplevet succes med kombinationsproduktet HomeTrio Mobil og med den nye mobilportefølje Mobil Familie, der er målrettet til husstande og par. Det gælder også videreudviklingen af vores TDC Play-univers, der er tilgængelig på tværs af platforme og giver en samlet adgang til musik, video, tv og personlige medietjenester.

6 Side 6 I vores YouSee-brand har fokus især været på at skabe øget valgfrihed for kunderne gennem bredbånd med "bland-selv", der giver kunderne mulighed for at justere frit mellem upload- og download-hastigheder. På tv-siden har YouSee ligeledes givet flere valgmuligheder med à la carte tv-kanaler, mens Fullrate succesfuldt lancerede et forbedret tv-udbud med fokus på brugervenlighed og attraktive priser. Vores strategiske fokus på husstande og sammenhængende løsninger er faktisk allerede begyndt at vise resultater. Eksempelvis har integrationen af Onfone i YouSeebrandet åbnet nye muligheder for at øge salget af mobilløsninger til vores tvkundebase. Da vi samtidig fortsatte med at sælge flere og større pakker til kunderne i TDC-brandet, lykkedes det os at opnå en stigning på 46% i antallet af husstande med et gennemsnitligt forbrug på over 600 kr. om måneden før moms. På erhvervsmarkedet har den nye integrerede løsning TDC One solgt mere end forventet. Og vi har store forventninger til det nyannoncerede telemedicinske abonnement til den offentlige sektor, hvor TDC skaber mulighed for at levere sundhedsydelser over afstand ved at installere en bredbåndsforbindelse hjem til patienterne, hvortil der kan tilkobles telemedicinsk udstyr. For andre sammenhængende løsninger på erhvervsmarkedet har udviklingen til gengæld været haltende. Konkret har Nordic været udfordret i stagnerende og meget konkurrenceprægede markeder, specielt på toplinien, hvor vi oplevede et mindre fald i modsætning til tidligere års vækst. Imidlertid voksede indtjeningen, om end væksten var mindre end tidligere år. I vores danske erhvervsforretning oplevede vi intens konkurrence på markedet for fiberforbindelser, hvor TDC er under stærke konkurrentangreb især om kunder i den offentlige sektor. Netop hvad angår fibermarkedet, er det til gengæld værd at fremhæve vores erhvervelse af ComX, der betyder, at TDC nu dækker hovedstadsområdet endnu bedre og bredere med fiberforbindelser og har fået nye kundeforhold. Eksekveringen af 2015-strategien har også medført behov for at positionere koncernen til at levere mere effektivt på de nye sigtelinier. Derfor blev der den 1. juli 2013 gennemført en omfattende reorganisering af TDC Group. Her var de største ændringer integrationen af YouSee's aktiviteter i Consumer og sammenlægningen af call-centre,

7 Side 7 butikker og onlineafdelinger i den nye forretningsenhed 'Channels'. Og tidligere på året blev en række aktiviteter i Netdesign og Hosting integreret i Erhverv, hvilket har givet succes i form af flere store erhvervskontrakter. Samlet set har den nye organisationsstruktur knyttet TDC tættere sammen med en række af datterselskaberne, og TDC Group fremstår nu som en mere strømlinet organisation med en endnu klarere brand-portefølje. Kommercielt er alle brands blevet styrket og positioneret skarpere under én samlet regional markedsstrategi. Samtidig har vi åbnet op for, at viden og best practices kan anvendes på tværs af organisationen og støtte den digitale transformation. Det har naturligvis krævet en del kræfter at implementere den nye organisation, herunder udviklingen af nye arbejdsgange og samarbejdsmønstre, men vi begynder allerede nu at høste betydelig synergi fra den funktionelle organisering. Fremadrettet vil vi yderligere forbedre vores omkostningseffektivitet, skalerbarhed og kompetencer. Så selvom vi er kommet langt, vil udviklingen af den fremtidige forretningsmodel fortsat være på dagsordenen i de kommende år. Som led heri har vi bl.a. iværksat en analyse af mulighederne for outsourcing af opgaver, der i dag ligger hos Operations, Channels og Hovedkontoret. I 2013 har vi også fokuseret på at gennemføre radikal forenkling af vores systemer og fornyelse af vores it-platforme for at sikre en mere strømlinet og fleksibel drift. Forenkling vil fortsat være på dagsordenen i de kommende år som et led i TDC's digitale transformation, ligesom en ny it-strategi vil blive udviklet i Både i 2013 og i de første måneder af 2014 har der desuden været en række ændringer i direktionen, og det glæder mig at kunne konstatere, at det er lykkedes at hente særdeles stærke kandidater ind. TDC er en dynamisk virksomhed i stærk bevægelse, og derfor er det både naturligt og sundt, at der fra tid til anden ændres i holdopstillingen. Jeg er helt overbevist om, at vores direktion både samlet set og hver for sig er klar til at møde udfordringerne med fuld styrke. I den kommende tid ser vi frem til at udfolde strategien yderligere og udnytte alle de styrker, som virksomheden rummer.

8 Side 8 Samfundsansvar skaber værdi Jeg vil i år også gerne knytte nogle ord til hvordan TDC som virksomhed arbejder med samfundsansvar, også kendt som Corporate Social Responsibility eller i daglig tale blot CSR. Hos TDC har ansvarlighed og bæredygtighed længe været en naturlig del af vores forretning. Når vi arbejder strategisk med CSR, så skyldes det dels, at omverdenen naturligvis forventer, at vi tænker den langsigtede bæredygtighed ind i forretningen. Og fordi CSR er med til at styrke TDC ved at sikre fokus på hvordan vi som virksomhed kan håndtere og afhjælpe samfundsmæssige udfordringer og dermed åbne for nye muligheder eller forebygge risici. Det gælder eksempelvis, når vi opgraderer vores netværk, så vi sikrer bedre dækning og større kapacitet. Det styrker vores forretning, men det er i den grad også vigtigt for samfundet, at der er gode forbindelser til den digitale verden. Eller når vi bruger videomøder til at reducere behovet for transport det sparer både brændstof, tid og CO 2, og vi sælger idéen videre til vores kunder. Vi har faktisk reduceret vores udledning af CO 2 med over 20% siden 2010, og dermed er vi godt på vej til at nå vores mål om at reducere med 40% inden Vi arbejder således med CSR fordi det skaber værdi både for virksomheden og for samfundet. Og jeg synes vi kan være stolte af, at vores målrettede klimaindsats blev hædret ved CSR Awards 2013 her i Danmark, hvor TDC blev kåret som vinder af 'CO 2 Reduction Prize'. Den anerkendelse vil vi bruge som katalysator til at fortsætte indsatsen med fornyet styrke. Vederlagspolitik Nu vil jeg i overensstemmelse med anbefalingerne for god selskabsledelse sige nogle ord om TDC's vederlagspolitik for den øverste ledelse og bestyrelse.

9 Side 9 Bestyrelsen har vedtaget en vederlagspolitik, der gælder for bestyrelsen og direktionen. Vederlagspolitikken blev senest godkendt på den ordinære generalforsamling i 2013, og enhver ændring af vederlagspolitikken vil blive forelagt generalforsamlingen til godkendelse. Vederlagspolitikken indeholder en udtømmende beskrivelse af de komponenter, som indgår i bestyrelsens og direktionens vederlag. I henhold til vederlagspolitikken aflønnes bestyrelsen alene med kontant vederlag for at undgå interessekonflikter i forbindelse med indgåelse og opgørelse af resultatafhængig aflønning. Direktionens vederlag består af fast løn, pensionsbidrag, bil samt kort- og langsigtede resultatafhængige lønelementer. De faste løndele er på et attraktivt niveau, men ikke højere end at der fortsat er et kraftigt incitament til gennem opnåelse af ønskede resultater at opnå en højere samlet aflønning. Sammensætningen af lønelementerne tager udgangspunkt i behovet for både resultater inden for et enkelt regnskabsår og for en langsigtet sund udvikling for selskabet. Performancekravene til den resultatafhængige del af aflønningen er fastsat således, at der er sikret sammenfaldende interesser mellem direktion og aktionærer. Der er i dag tre forslag til ændring af vederlagspolitikken, der vil blive behandlet særskilt som angivet i dagsordenen. Sammenfattende kan jeg meddele, at TDC følger de anbefalinger om vederlagspolitikkens form og indhold, der er udstukket af Komitéen for God Selskabsledelse. Endelig skal jeg for god ordens skyld tilføje, at selskabet fuldt og helt efterlever den vedtagne vederlagspolitik i forbindelse med ledelsens aflønning.

10 Side 10 Afslutning Jeg vil gerne runde af med nogle perspektiver på fremtiden for TDC. Rollen som teleselskab er under forandring. Nye aktører kommer til, samtidig med at den teknologiske udvikling helt grundlæggende omformer vores markeder. I denne udvikling er TDC konstant tvunget til at overveje og gentænke, hvori vores fremtidige forretningsmodel består. Vi befinder os med andre ord i en brydningstid, hvor vores kerneforretning er i bevægelse. Heldigvis står vi i den gunstige position, at vi med vores 2015-strategi allerede er i fuld gang med den omstilling, der skal give os fleksibiliteten, effektiviteten og kvaliteten til at møde fremtidens scenarier med succes. For med strategien har vi lagt en ambitiøs kurs, der skal sikre, at vi vedvarende kan skabe endnu mere værdi for vores kunder ved hjælp af integrerede løsninger, der understøttes af en stærk infrastruktur- og teknologiplatform, og et klart fokus på at levere så godt og så effektivt som overhovedet muligt. Samtidig har vi i 2013 taget fat på et nyt kapitel i TDC's rejse, idet vi har taget endeligt afsked med kapitalfondene. Nye investorer er naturligvis kommet med om bord, og det glæder mig at kunne konstatere, at TDC's aktionærbase nu er karakteriseret ved at have mange veletablerede og langsigtede investorer. Det er en stærk tillidserklæring til TDC s potentiale fremover. Med det stærke fundament, TDC står med i dag, og en solid strategi at pejle efter, er jeg overbevist om, at vi er godt rustet til at løse de udfordringer, fremtiden bringer. Vi står nu klar til at begive os videre på vores færd og udfolde næste fase i vores strategi. Og jeg er overbevist om, at TDC også igennem 2014 vil være i stand til at fastholde en stabil indtjening og skabe solide resultater til gavn for vores kunder, vores medarbejdere, vores aktionærer, og det samfund, vi er en del af. Tak for ordet.

2013 Koncern- årsrapport

2013 Koncern- årsrapport 2013 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11 2013 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

2012 Koncern- årsrapport

2012 Koncern- årsrapport Koncernårsrapport 2012 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Udtalelse fra den administrerende direktør

Udtalelse fra den administrerende direktør Designkoncept og illustrationer: Bysted A/S Implementering af design og opsætning: SkabelonDesign A/S Foto: Joachim Ladefoged og Getty Images Tryk: Scanprint A/S Om TDC Udtalelse fra den administrerende

Læs mere

2012 levede op til vore forventninger

2012 levede op til vore forventninger Meddelelse 1-2013 2012 levede op til vore forventninger 2012 levede op til vore forventninger om omsætning, EBITDA og anlægsinvesteringer Stærk vækst i EFCF i 4. kvartal resulterede i solid udvikling for

Læs mere

2011 Koncern årsrapport

2011 Koncern årsrapport 2011 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Ledelsens beretning BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER 2013/14 var det første hele år efter købet af King Systems og et år, hvor lancerede fire produkter herunder bragte ascope 3 ind

Læs mere

Bedrifter og resultater 4 Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Resultat i 2011 6 Forventninger 10

Bedrifter og resultater 4 Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Resultat i 2011 6 Forventninger 10 2011 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

TDC Årsrapport 2010 2

TDC Årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 2 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hovedtal Væsentlige koncernbegivenheder 6 6 TDC kort fortalt 10 TDC s udvikling siden

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Solide resultater trods et meget udfordrende marked

Solide resultater trods et meget udfordrende marked Solide resultater trods et meget udfordrende marked Omsætningen steg 0,5%, og EBITDA steg 1,6%, og 2011 forventningerne blev således realiseret Resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster

Læs mere

Aktionærinformation 1/2015

Aktionærinformation 1/2015 Aktionærinformation 1/2015 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere

Årsrapport 2011/2012

Årsrapport 2011/2012 Årsrapport 2011/2012 Roblons vækst på væsentlige markeder i 2011/12 + 43% + 38% Indholdsfortegnelse 4 Roblon i tal 5 Resumé 6 På vej 8 Ledelsens beretning 17 Et større globalt aftryk 19 Høj vækst i Indonesien

Læs mere

CSR- & ÅRSRAPPORT 2014

CSR- & ÅRSRAPPORT 2014 PÅ VEJ MOD ET BÆREDYGTIGT VIDENSSAMFUND Hos SE kæmper vi hver dag målrettet for mere bæredygtig energi og bedre digital kommunikation. Det gør vi ved at udfordre vanetænkning og sætte nye standarder til

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Årsrapport 2010 Indhold Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Strategi og forventninger 12 Strategi 14 Nøgletalsoversigt KPI 16 Forsikringsbranchen

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen.

Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen. DFDS generalforsamling, København d. 22. marts 2013 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord Årsrapport 2013 Indhold 1 Sådan møder vi vores kunder 2 Tilbud 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 10 Sådan skaber vi værdi for vores kunder 12 Marked og drivkræfter 15 Strategi og

Læs mere

AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12 WWW.AXCEL.DK

AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12 WWW.AXCEL.DK AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12 WWW.AXCEL.DK AXCELFUTURE ARBEJDER FOR ET BEDRE INVESTERINGSKLIMA I DANMARK 24 AXCEL I HOVEDTRÆK AXCELS VIRKSOMHEDER STRATEGI OG NØGLETAL 12 28 HOVED- OG NØGLETAL FOR AXCELS FONDE ÅRSRESULTAT

Læs mere

Formandens beretning. For det første Ekstraordinære kundeoplevelser Her bruger vi de 100.000 årlige passagerinterviews og de dybtgående interviews og

Formandens beretning. For det første Ekstraordinære kundeoplevelser Her bruger vi de 100.000 årlige passagerinterviews og de dybtgående interviews og Formandens beretning Jeg henviser til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2012. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de internationale standarder for finansiel

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere