Fakta om Tryg Senior. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om Tryg Senior. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012"

Transkript

1 Fakta om Tryg Senior Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet. En senior stiller andre krav end en ung - og omvendt. Samler du dine forsikringer i Tryg, får du både kontante og trygge fordele, der er tilpasset det sted, du er i livet. Her kan du læse om forsikringerne i Tryg Senior, og de fordele der følger med. Tryg Senior er et tilbud til alle, hvor den ældste i husstanden er fyldt 50 år. Du kan tilmelde dig Tryg Senior, hvis du opfylder tre enkle krav 1. Du skal være fyldt 50 år. 2. Du skal have indboforsikring og mindst én af vores nyeste forsikringer eller pensioner: Villa Fritidshus Ulykke Sundhedsforskring Personbil eller varepersonbil Pensionsordning i Nordea Bank eller Nordea Liv & Pension. 3. Du skal betale alle dine forsikringer gennem BetalingsService, og Tryg skal have oplyst cpr.-nr. på alle forsikrede i husstanden. Opfylder du disse tre grundkrav, får du 10% rabat på indboforsikringen, villaforsikringen og fritidshusforsikringen samt 15% på bilforsikringen og ulykkesforsikringen, hvis de indgår i Tryg Senior. Du får også 10% rabat på villaforsikringen og fritidshusforsikringen samt 15% på bilforsikring og ulykkes forsikring, hvis de indgår i Tryg Senior. Og du kan få del i de mange andre fordele, f: Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp til en særlig pris Adgang til psykologisk krisehjælp, hvis du i din fritid har været involveret i en ulykke eller lignende Køreteknisk kursus med økonomisk kørsel til favorabel pris Mulighed for at oprette, der er en enkel form for livsforsikring. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior Fordelen ved en kundegruppelivsforsikring er, at du får en fornuftig dækning til en billig præmie. Tryg Senior-kunder, som ikke er fyldt 55 år, kan få en kundegruppelivsforsikring, der dækker til de fylder 60 år. Vi skal have tilfredsstillende helbreds oplysninger, før forsikringen kan oprettes. Du har mulighed for at tegne med tre forskellige dødsfaldssummer og supplere med invaliditetssum og dækning ved kritisk sygdom. Den valgte sum for død og invaliditet nedsættes med 10% om året, fra du fylder 51 år til du fylder 60 år. med supplerende dækninger er en gruppeforsikring, der udbetales som et engangsbeløb hvis du dør inden du fylder 60 år hvis din erhvervsevne varigt nedsættes med 2/3 eller mere ved ulykke eller sygdom hvis du får en kritisk sygdom, f en ondartet kræftform eller blodprop i hjertet. Psykologisk krisehjælp Hvad nytter det at få udbetalt en skadecheck, hvis det er din sjæl, der har lidt skade? Som Tryg Senior-kunde kan vi tilbyde op til 10 timers psykologisk krise hjælp pr. person, hvis du har været involveret i en alvorlig hændelse i privatlivet, der kræver professionel krisehjælp. Det kan være et trafik uheld, en pludseligt op stået livs truende sygdom i familien eller et overfald. Hændelser, som kan få enhver i psykisk ubalance. Behandlingen skal være påbegyndt 3 måneder efter, hændelsen fandt sted. Tryg /5 Fakta om Tryg Senior

2 Tryg har psykologer, der er særligt uddannede til at yde denne form for hjælp. Tryg Linjen har åbent døgnet rundt og kan kontaktes på tlf Også husstandens ude- og aleneboende børn under 21 år kan benytte Tryg Linjens psykologiske krisehjælp. Kun én selvrisiko pr. skade Er du med i Tryg Senior, skal du kun betale én selv risiko pr. skade - den højeste - selv om flere af de forsikringer, der indgår i Tryg Senior er involverede. Eksempel: Din villaforsikring med selvrisiko skal betale en skade på dit hus. Er skaden sket i forbindelse med et indbrud, erstatter Indboforsikring med selvrisiko de stjålne ting. Som Tryg Senior-kunde skal du kun betale én selvrisiko, nemlig den højeste. Du sparer altså selvrisikoen på den ene forsikring. Rejseforsikrings fordele Rejser du som den eneste fra din husstand, sammen med en ven, dækker din rejseforsikring også din rejse ledsager. I skal dog følges ad på hele rejsen. Rejser du sammen med andre fra din husstand, dækker forsikringen én ekstra rejsedeltager under 18 år (f en ven eller veninde til et af dine børn). Forsikringer med Tryg Senior-fordele Indbo Indboforsikringen giver dig tryghed i hverdagen - både ude og hjemme idet den dækker skade på dine private ting f efter brand-, tyveri-, vand- og el-skade. Forsikringen dækker også retshjælp og ansvar, som er det erstatningsansvar du kan blive pålagt, hvis du er uheldig at skade andre personer eller deres ting. Indboforsikringen kan udvides med tilvalgsdækningerne: Pludselig skade Elektronikskade. Har du tyverialarm med alarmoverførsel til godkendt alarmcentral, får du 10% rabat på den del af præmien, der vedrører dine private ting. Har du lokalalarm (dvs. uden overførsel til godkendt alarmcentral), får du 5% rabat på den del af præmien, der vedrører dine private ting. Husk derfor at fortælle os, hvis du får en tyverialarm. Fordel for Tryg Senior-kunder med indboforsikring: Villaforsikring Villaforsikringen kan indgå i Tryg Senior. Vores villaforsikring består af 2 moduler grunddækningen villaforsikring og tilvalgsdækningen Udvidet Tryghed. Grunddækningen villaforsikring Grunddækningen er sammensat, så den indeholder de dækninger, der hører til en god villaforsikring. Den indeholder: Brandskade Stormskade mm. Husejeransvar og Privat Retshjælp Skjulte rør- og kablerskade Stikledningsskade Glas- og sanitetsskade Insekt- og svampeskade Rådskade. Udvidet Tryghed Vælger du Udvidet Tryghed får du en helt unik forsikring, der giver dig sikkerhed for at få dækket skader, der normalt ikke er dækket af en villaforsikring f udvidet vandskade og mekaniske funktionsfejl. Fordel for Tryg Senior-kunder med villaforsikring: Bilforsikring Bilforsikringen, der kan indgå i Tryg Senior, skal dække enten ansvar og kasko eller ansvar alene for din personbil eller for din varepersonbil. Hos Tryg får du overblik over din bilforsikring og dine muligheder for at sammensætte den, så den passer til dig. Hvad dækker en bilforsikring? Det bestemmer du selv, bortset fra den lovpligtige ansvarsforsikring, som du altid skal tegne, når du ejer en bil. Kaskoforsikringen er bilens egen forsikring, der dækker skader ved påkørsel, brand, tyveri m.m. Bilforsikringen er trinreguleret. For hvert år du kører uden skader, rykker du frem til nyt, billigere præmietrin, indtil du bliver elitebilist. Får du en skade, rykker du ikke tilbage, men bliver stående på det nuværende præmietrin i året efter skaden. Din bilforsikring bliver altså ikke dyrere, selv om du er uheldig at få en skade. Endvidere består bilforsikringen af en række dækninger, som du kan vælge: Udvidet Glas, Bilsavn, Værdiforringelse og Førerforsikring. Dækningerne kan kombineres på forskellige måder, så du får de dækninger, der svarer præcist til dit behov. Bedre indplacering af nye bilister Nye bilister uden bonusoptjening indplaceres på trin 2. Er du ny bilist og med i Tryg Senior er der mulighed for en bedre indplacering, hvis bilen både er ansvars- og kaskoforsikret, er på hvide plader og har ma. 90 HK. Ring på telefon og hør mere. 2/5 Fakta om Tryg Senior

3 Bedre indplacering af dine børn Er du Tryg Senior-kunde og har du hjemmeboende børn, er der mulighed for en bedre indplacering på børnenes første bilforsikring. Det forudsætter blot, at familiens bil/biler har været skadefri i den tid, barnet har haft kørekort. Fordelen gælder også udeboende børn indtil 3 år efter de er flyttet hjemmefra. Ring på telefon og hør mere. Tryg Vejhjælp Yder assistance i form af hjælp på stedet, bugsering af bil, og videretransport for fører og passagerer ved driftstop eller uheld i Danmark, hvor bilen ikke kan fortsætte ved egen kraft samt ved opstået ildebefindende, sygdom eller tilskadekomst under kørsel hos føreren. Til Tryg Vejhjælp er knyttet en fordelagtig lånebil. Udvidet Tryg Vejhjælp Udvidet Tryg Vejhjælp koster 340 kr. for kunder i Tryg Familie (2012). Kursus i sikker og økonomisk kørsel Som Tryg Senior-kunde kan vi tilbyde dig et kursus i sikker og økonomisk kørsel, specielt sammensat til dig som kunde i Tryg. Kurset skærper dine evner som bilist og det kan let betyde forskellen mellem liv og død i en kritisk situation. Uanset om du ønsker at teste dine færdigheder, blive mere sikker i trafikken eller lære din nye bil bedre at kende, så kommer vores kursus rundt om det hele både det praktiske, det teoretiske og det menneskelige. Kurset har fokus på to områder, nemlig økonomisk kørsel og køreteknik. Kurset foregår på moderne køretekniske anlæg, og du får vejledning af professionelle instruktører. Du kører i din egen bil. Når du har gennemført kurset: Kan du lettere håndtere uventede situationer og bliver dermed en bedre bilist Ved du hvordan økonomisk kørsel giver besparelser på udgifterne til brændstof og dermed hvordan du kan være med til reducere CO2 udledningen. Prisen pr. deltager er 995 kr. inklusiv moms og forplejning over dagen. Du kan læse mere om kurset og bestilling af dette på tryg.dk. Fordele for Tryg Senior-kunder med bilforsikring: Vi giver 15% rabat på bilforsikring Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp til en særlig pris Bedre indplacering af nye bilister Bedre indplacering af dine børn. Ulykkesforsikring En ulykkesforsikring kan tegnes, så den dækker i fritiden eller døgnet rundt. Den dækker ved død eller medicinsk invaliditet (méngrad) som følge af en ulykke. En ulykkesforsikring kan også dække tandskader, der er en direkte følge af en ulykke. Derudover dækkes vridskader, forstuvninger og brud, der sker pludseligt. Har du vores ulykkesforsikring, kan den indgå i Tryg Senior. Fordele for Tryg Senior-kunder med ulykkesforsikring: Vi giver 15% rabat på ulykkesforsikring Børn under 3 år er omfattet af forsikringen med en sum ved varigt mén på kr. inkl. tandskadedækning Vi forsikrer dig hele livet. Når du fylder 59 år, stiger prisen dog, men dækningen er uændret. Fritidshusforsikring Fritidshusforsikringen kan indgå i Tryg Senior. Forsikringen kan f omfatte brandforsikring, hus- og grund ejerforsikring med bl.a. storm- og vand skade dækning. Fritidshusforsikringen kan også omfatte en ansvars forsikring, der dækker det erstatnings ansvar, du som husejer har ved skade på andre personer eller deres ting, samt en retshjælpsforsikring. Fritidshusforsikringen kan suppleres med følgende tilvalgsdækninger: Insekt- og svampeforsikring Rørskadeforsikring Stikledningsforsikring Indboforsikring. Fordel for Tryg Senior-kunder med fritidshusforsikring: Fordele på øvrige forsikringer: Vi giver: 10% rabat på rejseforsikring 10% rabat på hundeforsikring 15% rabat på lystfartøjsforsikring Fordel for Tryg Senior-kunder med pensions ordning i Nordea Kunder i Tryg Senior, som har pensionsordning i Nordea Liv & Pension eller Nordea Bank, kan gøre brug af Health Care Rådgivningen, som f giver råd om efterløn, fleksjob, sygedagpenge, nedsat arbejdsevne og om hvordan pensionsordninger påvirker efterløn og delpension. Servicen er selvfølgelig underlagt tavsheds pligt. Health Care Rådgivningen har tlf /5 Fakta om Tryg Senior

4 Det er let at få vores nyeste forsikringer Når du er kunde i Tryg Senior får du mulighed for at benytte dig af de mange fordele. Det er i sig selv en fordel at få vores nyeste forsikringer, idet deres dækningsomfang er helt tidssvarende. Om fordelene i Tryg Senior Som det fremgår, får du en række fordele og tilbud, når du vælger Tryg Senior. Og betingels erne for at være med er lette at opfylde. Opfylder du på et tidspunkt ikke betingelserne mere, mister du retten til at gøre brug af de mange fordele. Men vi håber naturligvis, at du fortsat vil opfylde betingelserne og blive i Tryg Senior. Betingelser for Tryg Senior fremgår af dette faktablad. For de forsikringer og produkter, der indgår i Tryg Senior, er det hhv. police, forsikringsbetingelser og abonnementsvilkår mv. der gælder. Når du får rabat i Tryg Senior, kan du ikke også opnå rabatter i forbindelse med andre forsikringsaftaler. Tryg Senior kan med mindst 3 måneders varsel skriftligt opsige Tryg Senior til udløb af et kalenderår, såfremt vi ikke længere ønsker fordelen og de enkelte forsikringer/produkter fortsætter iht. gældende tarif, forsikringsbetingelser, abonnementsvilkår m.v. Der tages forbehold for prisændringer. Du kan altid finde den seneste udgave af dette faktablad på tryg.dk. Hvis du vil have mere at vide Besøg tryg.dk og tryghedsraadgiveren.dk På vores hjemmeside tryg.dk kan du tjekke dit forsikringsbehov, beregne pris, bestille tilbud og anmelde skader. Besøg tryghedsraadgiveren.dk, hvor du kan teste din viden om tyveri, brand og vandskade. Her finder du også gode råd om hvordan du sikrer dit hjem, din familie og alt det du holder af. De gode råd vises bl.a. på film. F kan du opleve en tidligere indbrudstyv fortælle om sine erfaringer. Og børnene kan gennemgå interaktive brandøvelser, der ender med titlen som brandinspektør. Med Tryghedsrådgiveren har vi forsøgt at give svære spørgsmål enkle svar, som er nemme at forstå. Du er også velkommen til at ringe Det er vigtigt, at dine forsikringer passer til dit liv. Du er altid velkommen til at ringe på mandag-fredag mellem kl. 8 og kl. 18, hvis du ønsker at tale med en personlig rådgiver om forsikring og pension, der passer til netop dine ønsker og behov. Hvis du er kunde i Nordea kan du også kontakte din lokale Nordea filial, ringe på eller besøge nordea.dk. Gå på opdagelse på tryg.dk På tryg.dk kan du anmelde skader og se dine forsikringer. Under "Forebyg skade" kan du på tjeklister samt i lyd og billeder se, hvordan du bedst sikrer dit hjem og din familie. Og på tryg.dk/mail kan du give os tilladelse til, at vi må sende dig s. 4/5 Fakta om Tryg Senior

5 Sådan kommer du med i Tryg Senior Forsikringer Kontante og trygge fordele Fordelene træder i kraft Bemærkninger Når du tilmeldes Tryg Senior Når dine forsikringer træder i kraft Du skal have: Indbo 10% rabat på indboforsikring Én selvrisiko pr. skade. Og mindst én af disse: Bil 15% rabat på bilforsikring Tryg Vejhjælp. Bedre indplacering af nye bilister Bedre indplacering af dine børn. Når bilforsikringen træder i kraft. Villa 10% rabat på villaforsikring Fritidshus 10% rabat på fritidshusforsikring Ulykke 15% rabat på ulykkesforsikring Medforsikring af børn børn under 3 år. Pensionsordning Pensionsordning i Nordea Bank eller i Nordea Liv & Pension. Andre fordele: Øvrige forsikringer 10% rabat på rejse- og hundeforsikring 15% rabat på lystfartøjsforsikring. Mulighed for at købe (enkel form for livsforsikring). Tricktyveridækning. Psykologisk krisehjælp (via Tryg Linjen). - Ma 10 timer - Behandlingen skal være påbegyndt 3 mdr. efter, hændelsen fandt sted - Kun hændelser, der er sket i privatlivet Adgang til Health Care Rådgivningen. Kun i forbindelse med pensionsordning. Nordea Fordelsprogram. Er du kunde i Nordea, kan Tryg Senior også tælle med i bankens Fordelsprogram. FAK (04.13) 5/5 Fakta om Tryg Senior

Fakta om Tryg Familie

Fakta om Tryg Familie Fakta om Tryg Familie Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet.

Læs mere

Fakta om Tryg Ung. Fordele for alle, der er med i Tryg Ung. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012

Fakta om Tryg Ung. Fordele for alle, der er med i Tryg Ung. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Fakta om Tryg Ung Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring æn drer sig gennem hele livet.

Læs mere

Fakta om Tryg Senior. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior

Fakta om Tryg Senior. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior Fakta om Tryg Senior Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet. En senior stiller andre krav end en ung - og omvendt.

Læs mere

Fakta om Tryg Familie

Fakta om Tryg Familie Fakta om Tryg Familie Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet. At være familie stiller andre krav end til den,

Læs mere

Fakta om Tryg Landbrug

Fakta om Tryg Landbrug Fakta om Tryg Landbrug Fordele der skaber tryghed Tryg Landbrug er et fordelsprogram for dig, der har samlet flere af dine forsikringer hos os. Med Tryg Landbrug får du rabat på en række forsikringer og

Læs mere

Fakta om Nordea Tryg Plus

Fakta om Nordea Tryg Plus Fakta om Jo flere forsikringer, desto flere fordele Som Nordeakunde har du mulighed for særligt fordelagtige priser og fordele på dine private forsikringer, når du køber dem gennem Nordea. Udgangspunktet

Læs mere

Fakta om YoungLiving. Forsikring til dig, som er mellem 18 og 34 år. YoungLiving Base. Flere fordele med YoungLiving. Hvem kan få YoungLiving?

Fakta om YoungLiving. Forsikring til dig, som er mellem 18 og 34 år. YoungLiving Base. Flere fordele med YoungLiving. Hvem kan få YoungLiving? Fakta om YoungLiving Synes du også, det er svært at finde rundt i forsikringsjunglen? Vil du helst bare have en forsikring, der passer til dig, uden at skulle bruge timer på at forstå indholdet? FAK 20091-12

Læs mere

Dit liv. Dine forsikringer

Dit liv. Dine forsikringer Dit liv. Dine forsikringer a Velkommen codan.dk 2 Alle mennesker er forskellige. Derfor har vi brug for forskellige forsikringer. Hos os sammensætter du selv dine forsikringer, så de passer til, hvem du

Læs mere

Prisliste 01.01.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen?

Prisliste 01.01.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? Prisliste 01.01.2014 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? 2 Priser 01.01.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark?

Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark? Prisliste 01.01.2014 02 Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark? Ønsker du at se priser og info på studieforsikringen, kan du finde dette på www.pharmadanmark.dk 2 Priser 01.01.2014

Læs mere

Prisliste 01.01.2012 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen?

Prisliste 01.01.2012 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? Prisliste 01.01.2012 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? 2 Priser 01.01.2012 Prisoversigten omfatter helårlige 2012-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Prisliste 01.01.2012. Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af

Prisliste 01.01.2012. Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af Prisliste 01.01.2012 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af 2 Priser 01.01.2012 Prisoversigten omfatter helårlige 2012-præmier. Præmierne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Prisliste 01.01.2010 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen?

Prisliste 01.01.2010 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? Prisliste 01.01.2010 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? 1 Priser 01.01.2010 Prisoversigten omfatter helårlige 2010-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Fakta om Tryg Young Living

Fakta om Tryg Young Living Fakta om Tryg Young Living Synes du også, det er svært at finde rundt i forsikringsjunglen? Vil du helst bare have en forsikring, der passer til dig, uden at skulle bruge timer på at forstå indholdet?

Læs mere

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Akademisk Arkitektforening?

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Akademisk Arkitektforening? Prisliste 01.07.2014 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Akademisk Arkitektforening? 2 Priser 01.07.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert år med det

Læs mere

Prisliste 01.01.2015 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i HOD?

Prisliste 01.01.2015 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i HOD? Prisliste 01.01.2015 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i HOD? 2 Priser 01.01.2015 Prisoversigten omfatter helårlige 2015-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks Statistik

Læs mere

Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Tandlægernes Tryghedsordninger?

Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Tandlægernes Tryghedsordninger? Prisliste 01.01.2015 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Tandlægernes Tryghedsordninger? Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej 85 2900 Hellerup Telefon 39 46 00 80 Email: web@tryghedsordningerne.dk

Læs mere

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Akademisk Arkitektforening?

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Akademisk Arkitektforening? Prisliste 01.07.2014 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Akademisk Arkitektforening? 2 Priser 01.07.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert

Læs mere

Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark?

Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark? Prisliste 01.01.2013 02 Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark? Ønsker du at se priser og info på studieforsikringen, kan du finde dette på www.pharmadanmark.dk Priser 01.01.2013

Læs mere

Prisliste 01.07.2014. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening?

Prisliste 01.07.2014. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening? Prisliste 01.07.2014 Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening? Priser 01.07.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert år

Læs mere

Prisliste 01.01.2013. Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af

Prisliste 01.01.2013. Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af Prisliste 01.01.2013 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af 2 Priser 01.01.2013 Prisoversigten omfatter helårlige 2013-præmier. Præmierne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Jordbrugsakademikerne og tilknyttede studenterforeninger?

Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Jordbrugsakademikerne og tilknyttede studenterforeninger? Prisliste 01.01.2015 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Jordbrugsakademikerne og tilknyttede studenterforeninger? Foreningen af Naturressourcestuderende (FN) Foreningen af Landskabsarkitektstuderende

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Forsikringsbogen. Nyttige links

Forsikringsbogen. Nyttige links Nyttige links Når du alligevel bevæger dig rundt på internettet, er her nogle links som kan anbefales: www.hk.dk/forsikring her kan du læse om privat- og medlemsforsikringer www.alka.dk her kan du se,

Læs mere

Forsikrings- bogen HK Forsikring

Forsikrings- bogen HK Forsikring Forsikringsbogen 2008 Indholdsfortegnelse Forsikring af ting 4... Familieforsikring 8... Husforsikring 9... Bilforsikring 10... Anmeldelse af skader Forsikring af personer 11... Ulykkesforsikring 14...

Læs mere

Oplev fordelene som KerneKunde i Codan

Oplev fordelene som KerneKunde i Codan Oplev fordelene som KerneKunde i Codan Rådgivningsmødet Velkommen Forventninger til mødet Udarbejdelse af forsikringsforslag Gennemgang af forsikringer Når du skifter forsikringsselskab Du er ekstra godt

Læs mere

Få en god start med Privatsikring

Få en god start med Privatsikring Få en god start med Privatsikring Velkommen til Privatsikring Vi er glade for at byde dig velkommen til Privatsikring og håber at, du finder dig til rette i rollen som forsikringsrådgiver. Med Privatsikring

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Din arbejdsplads har en aftale med Topdanmark, som giver dig ekstra rabat på vores gode forsikringer. Her kan du læse mere om

Læs mere