Grenaa Gymnasiums Kostskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grenaa Gymnasiums Kostskole"

Transkript

1 Grenaa Gymnasiums Kostskole Kostskolens Studie- og ordensregler

2 Velkommen til Grenaa! At bo på en kostskole er en mellemting mellem at bo ude alene på et værelse, og at bo hjemme hos familien. Du kan i udstrakt grad gøre som du har lyst til, men som i en familie er der også på kostskolen nogle regler der skal følges. Du bestemmer selv, hvornår du skal være hjemme, hvornår du vil læse lektier eller gå i seng om aftenen. Og du bestemmer naturligvis også selv, om du vil lukke din dør og være dig selv eller om du vil snakke med kammeraterne, kostlærerne eller det øvrige personale på kostskolen. Det er et højt prioriteret mål hos os, at du får så gode muligheder for at læse og passe skolegangen som muligt. Derfor er der perioder, hvor der skal være ro i huset, så alle får mulighed for at læse lektier uden at blive forstyrret. Mange mennesker er afhængige af hinanden. Du har derfor et medansvar for dagligdagen på kostskolen, og du er med til at skabe en gode tone mellem kammeraterne og personalet. Derfor er det din pligt at udvise godt kammeratskab, god opførsel samt påtage dig at udføre de arbejdsopgaver, der følger med at bo her. Det samme kan du kræve af andre. Velkommen til Kostskolen! Med venlig hilsen Ole Fjord Rektor Velkommen til Grenaa Gymnasiums kostskole - i daglig tale "kosten" hvilket betyder at du snart vil være "kostelev". Som del af en stor gruppe på knap 90 kostskoleelever, vil du komme til at opleve, at det både er sjovt, men indimellem også udfordrende, at bo sammen med så mange andre unge. Du vil opleve at få venner for livet på kostskolen - og finde ud af at det kræver at du er hensynsfuld og hjælpsom for at få fællesskabet til at fungere. Kostskolen er en blid måde at flytte hjemmefra på. Måltider og en masse andre praktiske ting er der sørget for, hvilket gør det muligt for dig både at passe skolen og have et rigt socialt liv på kostkolen. Der bor elever fra mange forskellige kulturer på kostskolen og der er gode muligheder for både at forbedre dit engelsk eller dit danske hvis du ønsker det. Alle informationer og møder foregår både på dansk og engelsk.de mange forskellige kulturer som er repræsenteret på kostskolen skaber rum for at alle kan passe ind og blandt andet gennem kostskolens aktiviteter kan du lære de andre kostselver at kende. Kostskolens Studie -og Ordensregler gælder for dig i den periode du bor på kostskolen og du har ved indflytningen skrevet under på at du har læst og vil overholde dem. Jeg glæder mig til at møde dig! Med venlig hilsen Helle Høgh Kostskoleleder

3 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTISKE OPLYSNINGER Adresseændring... 1 Læge og sygdom... 1 Kostlærere... 2 Kontaktkostlærer... 2 Vagttelefon... 3 Opholdsbetaling for kostskolen... 3 Opsigelse... 4 Fraflytning... 4 Forsikring... 4 DAGENS GANG PÅ KOSTSKOLEN Morgenvækning... 5 Pligter på kostskolen... 5 Gæster... 6 Kollegianerrådet... 6 Torsdagsmøder... 7 Måltider... 7 Særlige kostbehov... 7 Temaaftener og kostudvalg... 8 Spiseplaner... 8 BRUG AF FACILITETER Tøjvask... 9 Fællesarealer... 9 IT, computere og netværk Badeforhold Fjernsyn og licens HVAD VI IØVRIGT FORVENTER AF DIG Rygning Alkohol Cykler Euforiserende stoffer Inspektion af værelser Brand Rengøring af værelset Stearinlys, bål og åben ild Skolegang Vinduer Fravær fra kostskolen Ro på kostskolen Mobning Kæledyr Gymnasiefester Nøgler og nøglechip El-artikler og miljø Aflåsning Ferier OVERHOLDELSE AF REGLER Forældre og elevunderskrift Overtrædelse af Studie og Ordensregler... 15

4 kostskolens studie- og ordensregler Du har valgt kostskolen som dit hjem for den næste periode i dit ungdomsliv. Det bliver helt sikkert en spændende tid hvor du selv skal styre en stor del af din dagligdag, sørge for at passe skolen samt dine forpligtelser på kostskolen. I det følgende kan du læse om kostskolens studie - og ordensregler. Det er forbavsende let at få næsten 90 mennesker til at bo under samme tag, når alle kender, forstår og overholder det samme regelsæt. Derfor skal du læse reglerne herunder, og når du udfylder din ansøgning til kostskolen, skriver du under på, at du vil overholde betingelserne. Nye elever på kostskolen vil altid få en gennemgang af studie - og ordensreglerne. PRAKTISKE OPLYSNINGER Adresseændring Når du flytter ind på kostskolen, er det en stor fordel, hvis du ændrer din folkeregisteradresse. Det betyder at du automatisk får læge, og er du under 18 år får du også en tandlæge. Din nye folkeregisteradressen er: Grenaa Gymnasiums Kostskole Værelse nr. [dit værelsesnummer] Fuglevænget Grenaa Danmark Hvis du er udenlandsk statsborger, skal du huske at søge om opholdstilladelse i Danmark. Det anbefales ligeledes at du ansøger om et dansk CPR-nummer. Regler og procedurer kan du finde på Hvis forældre eller kontaktpersoner ændrer adresse og/eller telefonnumre i den periode du er elev på kostskolen, skal dette straks meddeles både kostskolen og gymnasiets kontor. Læge og sygdom Når du skifter folkeregisteradresse til kostskolen, skal du også vælge læge i Grenaa. Hvis du bliver syg, skal du altid underrette kostskolens personale, enten mundtligt pr. telefon eller sms. Brugere af lægeanvist og receptpligtigt medicin skal meddele dette til kostlederen ved indflytning.

5 Kostlærere Der er knyttet 5 kostlærere til kostskolen, som på skift overnatter der. Den ene kostlærer bor fast på kostskolen. Det er altid muligt at få kontakt med en kostlærer. Enten finder du kostlæreren i bygningen eller du kan kontakte vedkommende på telefon, hvorefter kostlæreren kan være på kostskolen i løbet af ganske kort tid. Den vagthavende kostlærer deltager i måltiderne, hvor du kan få løst praktiske ting eller lave en aftale om at mødes på et senere tidspunkt. Man kan derfor altid henvende sig til kostlæreren med både små og store problemer. Hvis der er uro, støj og larm på kostskolen, er det kostlæreren man klager til. Kostlærerens henstillinger skal altid følges - uden undtagelse! Kostlæreren kan altid træffes på kostlærertelefonen på telefon mellem kl og Alle hverdage mellem kl og skal man henvende sig til kostskolelederen. Kostlærernes vagtplan kan findes på kostskolens opslagstavler. Kontaktkostlærer Når du flytter ind på kostskolen bliver du automatisk tilknyttet en kontaktkostlærer. Læreren vil vise dig tilrette på kostskolen og efter 1-2 måneder tage en intro-samtale med dig. Med samtalen vil vi gerne finde ud af om du har det godt på kostskolen og om du har nogle ønsker både til studiemiljøet på kostskolen og din fritid. Efter samtalen vil kontaktkostlæreren ringe eller maile til dine forældre og kort orientere om samtalen og skabe åbenhed for, at dine forældre kan tage kontakt, hvis de har brug for det. Kontaktkostlæreren vil tage kontakt til dig, hvis der opstår en situation, hvor det ser ud til, at du ikke trives eller hvis dit fravær fra skolen er stigende. Det er meget lettere at løse små problemer end at vente til problemerne har vokset sig store og uoverskuelige. Kostlærerne set fra venstre er Claudia Brandt, Klaus Brandt, Jens Toft, Mette Lillelund og Helle Høgh. Claudia Brandt er kontaktkostlærer for værelserne Klaus Brandt er kontaktkostlærer for værelserne og Jens Toft er kontaktkostlærer for værelserne Mette Lillelund er kontaktkostlærer for værelserne Helle Høgh er kontaktkostlærer for værelserne og og Bemærk at i skoleåret 2012/2013 er Dan Lysgaard vikarierende kostlærer for Claudia Brandt.

6 Vagttelefon I dagtimerne sker al henvendelse til kostlederen eller kostskolens øvrige personale. Mellem kl. 16:00 og 08:00 skal man henvende sig til den vagthavende kostlærer. Vedkommende kan træffes enten på vagtværelset eller på vagttelefonen. Hvis der opstår et akut problem, som kræver omgående handling, er du velkommen til at ringe eller sms e til den vagthavende kostlærer på vagttelefonen på tlf Det gælder både i hverdagene og i weekenden. Opholdsbetaling for kostskolen Opholdsbetaling skal ske forud og senest den 7. i måneden. Girokort sendes enten til forældre eller elev alt efter aftale ved indflytningen. Opholdsbetalingen betales i 10 rater. Juni og juli måneder er betalingsfrie, med mindre du flytter ind efter 1. februar. Så vil du også blive opkrævet husleje for juni måned. Det er også muligt at betale for et helt skoleår ad gangen. Dette aftales med bogholderiet på Grenaa Gymnasium. Bogholderiet kan kontaktes alle hverdage på tlf Betalingsmulighederne er enten via fast bankoverførsel eller indbetaling af girokort. PBS er ikke en mulighed. Hvis betalingsbetingelserne ikke overholdes, fører dette i yderste konsekvens til opsigelse af værelset på kostskolen.

7 Opsigelse Hvis du ønsker at fraflytte kostskolen, er der et opsigelsesvarsel på en måned (senest den sidste dag i måneden). Der skal derfor betales for den måned, hvor opsigelsen afleveres, samt den efterfølgende måned. Opsigelsen skal ske skriftligt på en blanket, som kan downloades på kostskolens hjemmeside. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre skrive under på opsigelsen. Ved midlertidig bortvisning betales opholdsafgiften som normalt. Ved varig bortvisning skal opholdsafgiften betales måneden ud, medmindre værelset kan udlejes umiddelbart efter fraflytning. Fraflytning Du skal aflevere værelset i samme stand som du modtog det. Hvis værelset ikke afleveres i ordentlig stand, kan du blive mødt med krav om betaling for reparation og ekstra arbejde med rengøring og klargøring af værelset. Husk at aflevere nøgler og nøglebrik til kostlederen. Ved fraflytning midt i perioden skal du aflevere en flytteformular, som udfyldes, underskrives og afleveres til kostlederen. For beboere under 18 år gælder det, at forældre skal underskrive fraflytningsformularen. Inden værelset fraflyttes, skal det synes og godkendes af den daglige leder af kostskolen. Der udleveres en vejledning i, hvordan du skal rengøre og efterlade værelset. De samme regler gælder, hvis du bliver bortvist fra kostskolen. Forsikring Hvis du kommer til at ødelægge noget, skal du give besked til den daglige leder og så kommer du til at erstatte det. Kostskolens forsikring dækker ikke skader af elever, så det er vigtigt, at du selv er forsikret. Når du opholder dig i kostskolens motionsrum, dækker kostskolens forsikring heller ikke. Tjek med dine forældre om du er omfattet og dækket af deres forsikring.

8 DAGENS GANG PÅ KOSTSKOLEN Morgenvækning Man kan bede om at blive vækket om morgenen, enten kl eller kl Dette gøres ved at henvende sig til kostlederen. Pligter på kostskolen Du har mødepligt til alle måltider og skal give besked til et medlem af personalet, hvis du ikke deltager i dem. Du har ligeledes mødepligt til torsdagsmøder og andre indkaldte møder på kostskolen. Du skal også passe dine huslige pligter, som for eksempel rengøringsvagter og køkkenvagter. Ryd op efter dig selv på alle offentlige arealer indendørs såvel som udendørs. Sørg for at gøre tekøkkenet rent når du har brugt det. Mikrobølgeovnen skal tørres af og køleskabet skal holdes rent. Hvis fællesarealerne er beskidte, uhumske og rodede, bliver der ikke gjort rent af kostskolens personale. Det er strengt forbudt at smide affald på kostskolens område eller i bygningen. Brug skraldespandene! Du har som elev på kostskolen på skift forskellige pligter, hvor du er ansvarlig for at gøre rent, rydde op og hjælpe til i køkkenet.

9 Gæster Man må kun have gæster på kostskolen hvis man selv er til stede. Som vært er du ansvarlig for din gæst, og din gæst skal naturligvis overholde kostskolens regler. Det er kun tilladt at have én overnattende gæst ad gangen. Overnattende gæster tilmeldes ved at aflevere en udfyldt gæsteseddel til vagthavende kostlærer ved aftensmaden kl Hvis gæsten skal være på kostskolen i weekenden, skal tilmeldingen ske senest torsdag aften til aftensmaden. Det er også sidste frist for tilmelding til måltiderne i weekenden. Alle gæster, der ikke er tilmeldt kostlæreren som overnattende gæst, skal forlade kostskolen senest kl Det er ikke tilladt at have gæster i frokostpausen mellem Forældre og søskende er velkomne til at spise med på kostskolen, og kan meldes til hos den vagthavende kostlærer eller køkkenpersonalet. Der kan maksimalt overnatte 10 tilmeldte gæster på kostskolen i weekenden. Overskrides det antal, har den vagthavende kostlærer ret til at afvise gæster. Kollegianerrådet Medlemmerne af kollegianerrådet vælges hvert år i januar måned. I rådet arbejder vi med alle spørgsmål vedrørende kostskolen. Vi diskuterer forslag til ændringer af kostskolens Studie- og Ordensregler, hvad pengene på kostelevernes elevkonto skal bruges til og meget mere.

10 Torsdagsmøder Hver torsdag kl holder vi et kort møde, hvor formanden for kollegianerrådet er mødeleder. Der er mødepligt for alle kostskolens elever. På mødet gives praktiske informationer om aktiviteter, temaaftener m.m. Alle elever kan tage ordet omkring både stort og småt. Måltider Maden er en vigtig del af kostskolelivet. Det er ved måltiderne, at man mødes og taler om stort og småt, samtidig med at du får dine energidepoter tanket op med god, hjemmelavet og sund mad. Vi bestræber os på, at det er rart og hyggeligt at spise i spisestuen, og at maden er indbydende og sund. Medarbejderne i kostskolens køkken sætter en ære i, at maden er hjemmelavet og frisk tilberedt. Vi laver en kombination af god dansk mad og en hel del international mad. Køkkenpersonalet er bestemt ikke bange for at prøve nye retter fra fremmede himmelstrøg. Der er mødepligt til alle måltider på kostskolen. Når du kommer og spiser til måltiderne, kan kostskolens personale se, at du trives og får det du har brug for. Menuen for den varme mad, som serveres kl , kan du finde på opslagstavlen i spisestuen, og hvis du har fødselsdag, må du vælge, hvad vi skal have at spise til frokost og til eftermiddagsserveringen. Særlige kostbehov Hvis du har særlige kostbehov, skal du oplyse det på ansøgningsskemaet til kostskolen. Det kan for eksempel være, hvis du er vegetar, lider af allergi, eller følger religiøse forhold, som betyder, at der er fødevarer, du ikke spiser. Ved indflytning tager vi en samtale med dig om dine særlige kostbehov, hvor vi klarlægger hvilken kost du kan spise. Af hensyn til hvor meget mad der skal tilberedes, er det vigtigt, at du skriver dig på weekendlisten, hvis du skal være på kostskolen i weekenden. Hvis du ikke er tilmeldt, kan du ikke spise med. Gæster skal altid være meldt til spisning på forhånd. Vi har alle forskellige måder at opføre os på, når vi spiser. Det afhænger af, hvad man er vant til, og der kan naturligvis også være kulturbestemte forskelle. Det bedste råd er, at du holder øje med, hvad der forventes af dig i spisesituationerne og lægger mærke til hvad andre gør. Der er stor forskel på at spise sammen i en familie og spise 90 personer sammen. Personalet vil altid vise dig tilrette, og der er ofte skiltning på maden, som selvfølgelig skal respekteres. Når du spiser med i spisestuen, skal dine hænder være nyvaskede, og du skal altid have sko eller strømper på. Det er ikke tilladt at spise med i nattøj eller badekåbe. Husk også at hænge dit overtøj udenfor spisestuen. Det er ikke tilladt at tale i telefon i spisestuen. Det er ikke tilladt at tage service med ud af spisestuen. I forbindelse med morgenmaden og aftensmaden er du velkommen til at pakke mad sammen og tage mad med, hvis du skulle blive sulten uden for måltiderne. Det gælder både til morgenmad og aftensmad, hvor der lægges papir og poser frem til formålet.

11 Spiseplaner Måltider på kostskolen mandag til fredag: Kl Morgenmad. Buffet med hjemmebagt brød, pålæg, yoghurt og morgenmadsprodukter, samt kaffe, te og juice. Kl Kl Kl Kl ca. Frokost du kommer hjem fra skole og spiser varm mad. Eneste måltid med bordplan. Eftermiddagsservering. Oftest brød med ost eller pålæg, lidt frugt eller grønt. Saftevand, kaffe og te. Aftensbuffet med kold mad, salat, grønt og lune retter. Kaffe/te og brød i dagligstuen. Måltider på kostskolen i weekenden (lørdag og søndag): Kl Kl Kl ca. Brunch med brød, pålæg, æg, stegt bacon, ost, yoghurt, morgenmadsprodukter, kaffe, te, juice, masser af frisk frugt og grønt. Varm aftensmad. Kaffe/te og brød i dagligstuen. Temaaftener og kostudvalg Flere gange i løbet af skoleåret laver vi en anderledes aften på kostskolen. Det kan være indisk temaaften med gæstekok, som i samarbejde med elever og køkkenpersonale tilbereder en overdådig indisk buffet. Ofte krydrer vi sådanne aftener med indisk dans eller et lille foredrag noget som relaterer til aftenens menu. I kostskolens kostudvalg diskuterer vi alt omkring måltiderne, sundhed og tilberedning af maden. Meld dig ind og få reel indflydelse.

12 BRUG AF FACILITETER Tøjvask På hver gang findes der en vaskemaskine og tørretumbler til fri afbenyttelse. Du skal selv sørge for vaskepulver mm. Benyt venligst ikke skyllemiddel. Husk at rense fnugfilteret efter brug af tørretumbleren. Der er mulighed for at tørre tøj på tørrestativer i kælderen, eller i haven. I syrummet er det muligt at stryge, sy eller reparere tøj. Fællesarealer I dagligstuen er der TV, musikanlæg og klaver. Her kan der spilles pool, bordtennis, bordfodbold, dart samt forskellige brætspil. På 1. gang er der opholdsstue med dvd-afspiller, surround-anlæg, projektor og lærred. På hver af de tre etager er der et fælles tekøkken og et opholdsrum. I tekøkkenet er der mikrobølgeovn, elkedel og køleskab. Der er også et lille aflåseligt skab til hver elev til at opbevare lidt køkkenting i. På kostskolen er der computere, printer og scanner til fri afbenyttelse. Hvis du vil bruge dagligstuen til noget privat, skal du aftale dette i god tid med kostlæreren. Fælles for såvel indendørs- og udendørsarealer er, at de generelle regler for indtagelse af alkohol og læse- og nattero gælder.

13 IT, computere og netværk Gangcomputere, printere og trådløst netværk er gratis og må bruges af alle. Det er ikke tilladt at: - bruge kostskolens computere eller internet til at hente, kopiere, videredistribuere eller lagre ulovligt materiale som film, musik, spil, programmer osv. Overtrædelse vil medføre øjeblikkelig bortvisning samt anmeldelse til politiet. - dele film, musik, spil, programmer og andre store filer mellem computere via kostskolens netværk, da det belaster netværket unødigt. - fjerne computer, printer, mus, tastatur, kabler og lign. fra computerne på gangene. Badeforhold Der findes separate baderum til drenge og piger på hver etage. Du skal selv medbringe håndklæder, sæbe, shampoo og andre personlige artikler. Medbring evt. også en badekåbe til turen mellem baderum og dit værelse. Fjernsyn og licens I dagligstuen er der fjernsyn. Der er antennestik på alle værelser til tilslutning af eget TV. Beboere under 18 skal ikke betale licens og medieafgift. Beboere over 18 er selv ansvarlige for at tilmelde sig licens og medieafgift. Licens og medieafgift omfatter TV, radio, computer, PDA samt IPads og mobiltelefoner med internetadgang.

14 HVAD VI I ØVRIGT FORVENTER AF DIG Rygning Det er kun tilladt at ryge i kostskolens udendørs rygepavillon. Forbuddet gælder med andre ord også kostskolens udendørs fællesarealer! For vandpiber gælder de samme regler. Alkohol Det er forbudt at indtage eller være påvirket af alkohol på kostskolen og kostskolens område undtagen fredag og lørdag. Fredag og lørdag er det tilladt at indtage alkohol i moderate mængder i tidsrummet kl Al indtagelse af alkohol må kun finde sted på værelserne det vil sige ingen alkohol på fællesarealerne. Eneste tilladte alkohol er almindelig øl, vin samt alkoholsodavand. Alkohol må ikke stå synligt fremme i hverdagene. Stærk spiritus er ikke tilladt på kostskolen og vil blive konfiskeret. Enhver form for organiseret videresalg og oplagring af øl, vin og spiritus er forbudt. Når kostskolen holder fest og temaaften, serveres der ikke alkohol. Eneste undtagelser er gammel elevfest og dimissionsfest.

15 Cykler Cykler parkeres i cykelkælderen. Cykelkælderen er aflåst, men du opfordres alligevel til at låse den. Euforiserende stoffer Brugen af euforiserende stoffer i enhver form er strengt forbudt, så længe du er indskrevet på kostskolen. Forbuddet gælder alle midler med euforiserende effekt som fx. også svampe, opløsningsmidler, lim og lightergas. Ved begrundet mistanke om brug af euforiserende stoffer vil kostskolens personale foretage en narkotikatest, i henhold til samtykkeerklæringen på din ansøgning. En positiv test kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra kostskolen. Nægter eleven at deltage i narkotikatesten, kan eleven ligeledes blive bortvist. Inspektion af værelser Hvis det skønnes nødvendigt, kan personalet på kostskolen foretage en uanmeldt inspektion af værelserne. Brand Det er strengt forbudt at forhindre kostskolens brandudstyr i at fungere, eller at aktivere alarmerne i utide. Ligeledes er det forbudt at blokere branddøre og flugtruter. Overtrædelse af dette forbud vil medføre erstatning og øjeblikkelig bortvisning. Lyder brandalarmen, skal du, så vidt det er muligt, lukke dit vindue og din dør og gå over til trappen uden for gymnasiet og afvente nærmere instrukser. På hvert værelse er der en brandalarm og en evakueringsplan. Der bliver lavet brandøvelser to gange årligt. Rengøring af værelset Du skal selv gøre rent på dit værelse. En gang om måneden tjekker den daglige leder og rengøringspersonalet, om værelset er rent. Når du forlader værelset op til en ferie, skal det være rent, alt elektrisk udstyr skal slukkes og vinduet skal lukkes helt. Stearinlys, bål og åben ild På grund af brandfare er det ikke tilladt at have åben ild på værelserne. Dette gælder alle former for stearinlys, olielamper, fyrfadslys, stjernekastere, røgelsespinde osv. Man må ikke starte bål op på kostskolens bålplads, før man har indhentet tilladelse fra den vagthavende kostlærer. Dette gælder også kostskolens pejs.

16 Vinduer Hvis vinduet åbnes helt op, må du ikke forlade værelset imens. Vinduet er forsynet med en lås, så det kan åbnes på klem. Denne lås skal altid benyttes, hvis der ønskes udluftning, mens værelset er forladt. Skolegang Din aktive skolegang på Grenaa Gymnasium er en forudsætning for at bo på kostskolen. Du har med andre ord pligt til at møde til tiden, passe din skole og lave dine lektier, så længe du bor her. Vedvarende ubegrundet fravær medfører bortvisning. Det er ikke muligt at bo på kostskolen, hvis man ikke er elev på Grenaa Gymnasium. Fravær fra kostskolen Hvis man ikke har tænkt sig at overnatte på kostskolen, skal dette meddeles den vagthavende kostlærer, eller kostlederen, senest kl samme dag. Hvis du ikke skal overnatte på kostskolen i hele, eller dele af, weekenden, skal du give den vagthavende kostlærer, eller kostlederen, besked senest torsdag kl Er du frameldt kostskolen i weekenden, og alligevel dukker op, kan du ikke deltage i måltiderne. Ro på kostskolen Generelt er det alle elevers og gæsters pligt at sørge for, at der er almindelig ro og orden på kostskolen. Der er læsero på alle hverdage mellem kl og kl Fra kl til kl skal der være absolut ro på kostskolen. Dette gælder både på hverdage og i weekender. I det hele taget forventer vi, at du er en god kammerat og viser hensyn. Det samme kan du selvfølgelig forvente af andre.

17 Mobning Mobning er i alle former helt uacceptabelt, og man er forpligtet til at videregive oplysninger, hvis man er bekendt med, at en kostelev bliver udsat for mobning. Gymnasiefester Der holdes med jævne mellemrum fester på gymnasiet. I forbindelse med festerne må der ikke finde forfester eller afterparties sted på kostskolen. Der skal også til gymnasiefester være ro kl Nøgler og nøglechip Det er ikke tilladt at låne hverken nøgler eller nøglechip ud til gæster, venner og klassekammerater, eller andre beboere på kostskolen. Smider du nøgler eller nøglechip væk, skal du erstatte dem. El-artikler og miljø Det er ikke tilladt at have storforbrugende el-artikler på værelset som fx. køleskabe, mikroovne, elkedler, brødristere og lignende. Der henvises til skolens faciliteter. Fjernsyn, radio, spillekonsoller og computere er naturligvis tilladt. Du skal af hensyn til miljøet slukke alle elartikler og lyset - og lukke vinduet - når værelset forlades. Aflåsning Kostskolens yderdøre er som udgangspunkt altid låst, og man skal derfor bruge sin udleverede brik samt en pinkode for at komme ind. Sørg altid for at låse værelset af når du forlader det også selv om det kun er kortvarigt. Ferier I ferierne er det ikke muligt at opholde sig på kostskolen. Kostskolen er lukket i efterårsferien, juleferien, vinterferien, påskeferien og sommerferien. Kostskolen lukker ned kl sidste skoledag før ferien og åbner igen kl dagen før første skoledag. Du skal oplyse til vagthavende kostlærer hvor du tilbringer ferien. Ferieplanen er fastlagt to år frem og kan ses på både kostskolens og gymnasiets hjemmeside. Kæledyr Det er ikke tilladt at have kæledyr på kostskolen.

18 OVERHOLDELSE AF REGLER Forældre og elevunderskrift Er eleven under 18 år, har forældrene med deres underskrift på ansøgningsskemaet erklæret sig indforstået med kostskolens ordensregler og interne regler. Samtidig godkendes samtykkeerklæringen til, at kostskolen må teste eleven ved begrundet mistanke om brug af euforiserende stoffer. Der gives samtidig tilladelse til, at kostskolen må kontakte hjemmet efter eleven er fyldt 18 år, når der tildeles en skriftlig advarsel, bortvisning eller positiv test for brug af euforiserende stoffer. Overtrædelse af Studie- og Ordensregler Hvis du overtræder Studie- og Ordensreglerne, kan en af følgende sanktioner blive taget i brug: Mundtlig henstilling, mundtlig advarsel, skriftlig advarsel, midlertidig bortvisning eller permanent bortvisning. Ved skriftlige advarsler, bortvisning og positiv test for brug af euforiserende stoffer kontaktes dine forældre uanset alder. Det er rektor som giver skriftlige advarsler og bortvisninger efter indstilling fra kostlærerne.

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC * * * Juni 2013 www.kglteater.dk

DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC * * * Juni 2013 www.kglteater.dk Juni 2013 www.kglteater.dk DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC I det følgende gives en række informationer om praktiske forhold på Dr. Margrethe Kollegiet og om de regler, som eleverne skal efterleve, når de

Læs mere

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion Februar 2014 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2014-2015

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2014-2015 HF-Cold Hawaii Tillæg Skoleåret 2014-2015 Indhold 1. Surfkollegiet... 3 1.2 Værelsesindretning... 4 1.3 Overnattende gæster... 4 1.4 Spisesal... 4 1.5 Weekender og sommerferie... 4 1.6 Internet... 4 1.7

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Gymnasie-elev og klar til at flytte hjemmefra? Kollegianerens 10 gode grunde til at flytte på kollegium:

Gymnasie-elev og klar til at flytte hjemmefra? Kollegianerens 10 gode grunde til at flytte på kollegium: Gymnasie-elev og klar til at flytte hjemmefra? Få en rundvisning Ønsker du en rundvisning eller har du nogle spørgsmål eller andet, så kontakt kollegiets leder Anders Høgenhaug Johnsen på 29930438 Hos

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion April 2015 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være SKOLEHJEMMET et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Telefon: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@tcaa.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhverskollegium Øster

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Viljen til at ville lykkes!

Viljen til at ville lykkes! Viljen til at ville lykkes! VELKOMMEN Først og fremmest velkommen på IKA Ringsted uanset om du er elev eller forældre. Vi vil med dette lille hæfte forsøge at give et indblik i IKA livet samt give svar

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises.

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises. PENSIONEN LYSHOLMGÅRD HUSORDEN 01. august 2004 Det er nødvendigt at have en række spilleregler, så vi alle sammen kan være her og have det godt. Husordenen er derfor sat sammen af regler, som Lysholmgård

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet.

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet. KALØ-normer Normer og samvær Et godt ophold hos os er båret af at alle vil bidrage til fællesskabet. Et fællesskab er godt når alle søger at efterleve de fælles værdier og de normer vi opstiller. Ingen

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Vejledning til lejerne

Vejledning til lejerne Vejledning til lejerne Postadresse: TDC Pensionskasse, Aarhus afd. Ejendomsservice Sletvej 30, 6-044 8310 Tranbjerg J e-mail: pensionejendom@tdc.dk telefon: 66 66 44 44 CVR-nr. 71967611 www.tdcpensionskasse.dk

Læs mere

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her.

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. VELKOMMEN TIL BOSTEDET ELLENGÅRDEN Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. På Bostedet Ellengården er ansat; 1 Forstander,

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Birkerød Gymnasiums. Husorden

Birkerød Gymnasiums. Husorden Birkerød Gymnasiums Kostskole Husorden 2 indhold Velkommen til Kostskolen 3 Birkerød Kostskoles vision, værdier og kultur 4 Mad og måltidspolitik 6 Ind- og udflytning samt brug af værelset 7 Indflytning

Læs mere

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg 1. Åbningstider Mandag- torsdag: 7:00-16:00 Fredag: 7:00-15:15 Jeres barn skal afleveres efter den angivne åbningstid

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Erhvervskollegiet - Elever

Erhvervskollegiet - Elever Velkommen til Erhvervskollegiet I dette hæfte finder du oplysninger, som du kan få brug for i din hverdag på Erhvervskollegiet. På Erhvervskollegiet arbejder vi på at: Du føler dig godt modtaget. Du føler

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 FOR U12 PIGER OG DRENGE (årgang 02-03) U14 PIGER OG DRENGE (årgang 00-01) U16 PIGER OG DRENGE (årgang 98-99) U18 PIGER OG DRENGE (årgang

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød 1 2 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. De første 30 boliger er klar til

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 - på gensyn den 9. august 2015. Rev. 30.06.15 Adresser Besøg Brandinstruks Busordning Elevbank Computer Ferier Hvis du under opholdet

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund. Byder søndag den 19 maj 2013. Kl. 12.50. Velkommen i Odense Idrætspark. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Til SENIOR DM 2013

Danmarks Gymnastik Forbund. Byder søndag den 19 maj 2013. Kl. 12.50. Velkommen i Odense Idrætspark. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Til SENIOR DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder søndag den 19 maj 2013 Kl. 12.50 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til SENIOR DM 2013 i TeamGym Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

bostedet caroline marie ung i centrum

bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie VELKOMMEN Caroline Marie er dit bosted i centrum af København, to minutter fra Nørreport Station og med udsigt over Botanisk Have. Du kan bo

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Velkommen i Kløverløkken. Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! At starte i institution kan være både sjovt og

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Informationshæfte Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium

Informationshæfte Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium 5.januar 2015 Redigeret af Liv Birkemose, 411 Indhold 1. Generelt om OMK... 3 1.1 Arrangementer... 3 1.2 Udvalg og Klubber... 3 3. Inspektøren... 4 4. Vaskekælderen...

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU

VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU Nordfyns Højskole er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. OM SKOLEN Skolen er omgivet af skøn natur,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør. NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Bogensholmlejren

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Juni 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Biblioteket Domus Vista

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere