Grenaa Gymnasiums Kostskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grenaa Gymnasiums Kostskole"

Transkript

1 Grenaa Gymnasiums Kostskole Kostskolens Studie- og ordensregler

2 Velkommen til Grenaa! At bo på en kostskole er en mellemting mellem at bo ude alene på et værelse, og at bo hjemme hos familien. Du kan i udstrakt grad gøre som du har lyst til, men som i en familie er der også på kostskolen nogle regler der skal følges. Du bestemmer selv, hvornår du skal være hjemme, hvornår du vil læse lektier eller gå i seng om aftenen. Og du bestemmer naturligvis også selv, om du vil lukke din dør og være dig selv eller om du vil snakke med kammeraterne, kostlærerne eller det øvrige personale på kostskolen. Det er et højt prioriteret mål hos os, at du får så gode muligheder for at læse og passe skolegangen som muligt. Derfor er der perioder, hvor der skal være ro i huset, så alle får mulighed for at læse lektier uden at blive forstyrret. Mange mennesker er afhængige af hinanden. Du har derfor et medansvar for dagligdagen på kostskolen, og du er med til at skabe en gode tone mellem kammeraterne og personalet. Derfor er det din pligt at udvise godt kammeratskab, god opførsel samt påtage dig at udføre de arbejdsopgaver, der følger med at bo her. Det samme kan du kræve af andre. Velkommen til Kostskolen! Med venlig hilsen Ole Fjord Rektor Velkommen til Grenaa Gymnasiums kostskole - i daglig tale "kosten" hvilket betyder at du snart vil være "kostelev". Som del af en stor gruppe på knap 90 kostskoleelever, vil du komme til at opleve, at det både er sjovt, men indimellem også udfordrende, at bo sammen med så mange andre unge. Du vil opleve at få venner for livet på kostskolen - og finde ud af at det kræver at du er hensynsfuld og hjælpsom for at få fællesskabet til at fungere. Kostskolen er en blid måde at flytte hjemmefra på. Måltider og en masse andre praktiske ting er der sørget for, hvilket gør det muligt for dig både at passe skolen og have et rigt socialt liv på kostkolen. Der bor elever fra mange forskellige kulturer på kostskolen og der er gode muligheder for både at forbedre dit engelsk eller dit danske hvis du ønsker det. Alle informationer og møder foregår både på dansk og engelsk.de mange forskellige kulturer som er repræsenteret på kostskolen skaber rum for at alle kan passe ind og blandt andet gennem kostskolens aktiviteter kan du lære de andre kostselver at kende. Kostskolens Studie -og Ordensregler gælder for dig i den periode du bor på kostskolen og du har ved indflytningen skrevet under på at du har læst og vil overholde dem. Jeg glæder mig til at møde dig! Med venlig hilsen Helle Høgh Kostskoleleder

3 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTISKE OPLYSNINGER Adresseændring... 1 Læge og sygdom... 1 Kostlærere... 2 Kontaktkostlærer... 2 Vagttelefon... 3 Opholdsbetaling for kostskolen... 3 Opsigelse... 4 Fraflytning... 4 Forsikring... 4 DAGENS GANG PÅ KOSTSKOLEN Morgenvækning... 5 Pligter på kostskolen... 5 Gæster... 6 Kollegianerrådet... 6 Torsdagsmøder... 7 Måltider... 7 Særlige kostbehov... 7 Temaaftener og kostudvalg... 8 Spiseplaner... 8 BRUG AF FACILITETER Tøjvask... 9 Fællesarealer... 9 IT, computere og netværk Badeforhold Fjernsyn og licens HVAD VI IØVRIGT FORVENTER AF DIG Rygning Alkohol Cykler Euforiserende stoffer Inspektion af værelser Brand Rengøring af værelset Stearinlys, bål og åben ild Skolegang Vinduer Fravær fra kostskolen Ro på kostskolen Mobning Kæledyr Gymnasiefester Nøgler og nøglechip El-artikler og miljø Aflåsning Ferier OVERHOLDELSE AF REGLER Forældre og elevunderskrift Overtrædelse af Studie og Ordensregler... 15

4 kostskolens studie- og ordensregler Du har valgt kostskolen som dit hjem for den næste periode i dit ungdomsliv. Det bliver helt sikkert en spændende tid hvor du selv skal styre en stor del af din dagligdag, sørge for at passe skolen samt dine forpligtelser på kostskolen. I det følgende kan du læse om kostskolens studie - og ordensregler. Det er forbavsende let at få næsten 90 mennesker til at bo under samme tag, når alle kender, forstår og overholder det samme regelsæt. Derfor skal du læse reglerne herunder, og når du udfylder din ansøgning til kostskolen, skriver du under på, at du vil overholde betingelserne. Nye elever på kostskolen vil altid få en gennemgang af studie - og ordensreglerne. PRAKTISKE OPLYSNINGER Adresseændring Når du flytter ind på kostskolen, er det en stor fordel, hvis du ændrer din folkeregisteradresse. Det betyder at du automatisk får læge, og er du under 18 år får du også en tandlæge. Din nye folkeregisteradressen er: Grenaa Gymnasiums Kostskole Værelse nr. [dit værelsesnummer] Fuglevænget Grenaa Danmark Hvis du er udenlandsk statsborger, skal du huske at søge om opholdstilladelse i Danmark. Det anbefales ligeledes at du ansøger om et dansk CPR-nummer. Regler og procedurer kan du finde på Hvis forældre eller kontaktpersoner ændrer adresse og/eller telefonnumre i den periode du er elev på kostskolen, skal dette straks meddeles både kostskolen og gymnasiets kontor. Læge og sygdom Når du skifter folkeregisteradresse til kostskolen, skal du også vælge læge i Grenaa. Hvis du bliver syg, skal du altid underrette kostskolens personale, enten mundtligt pr. telefon eller sms. Brugere af lægeanvist og receptpligtigt medicin skal meddele dette til kostlederen ved indflytning.

5 Kostlærere Der er knyttet 5 kostlærere til kostskolen, som på skift overnatter der. Den ene kostlærer bor fast på kostskolen. Det er altid muligt at få kontakt med en kostlærer. Enten finder du kostlæreren i bygningen eller du kan kontakte vedkommende på telefon, hvorefter kostlæreren kan være på kostskolen i løbet af ganske kort tid. Den vagthavende kostlærer deltager i måltiderne, hvor du kan få løst praktiske ting eller lave en aftale om at mødes på et senere tidspunkt. Man kan derfor altid henvende sig til kostlæreren med både små og store problemer. Hvis der er uro, støj og larm på kostskolen, er det kostlæreren man klager til. Kostlærerens henstillinger skal altid følges - uden undtagelse! Kostlæreren kan altid træffes på kostlærertelefonen på telefon mellem kl og Alle hverdage mellem kl og skal man henvende sig til kostskolelederen. Kostlærernes vagtplan kan findes på kostskolens opslagstavler. Kontaktkostlærer Når du flytter ind på kostskolen bliver du automatisk tilknyttet en kontaktkostlærer. Læreren vil vise dig tilrette på kostskolen og efter 1-2 måneder tage en intro-samtale med dig. Med samtalen vil vi gerne finde ud af om du har det godt på kostskolen og om du har nogle ønsker både til studiemiljøet på kostskolen og din fritid. Efter samtalen vil kontaktkostlæreren ringe eller maile til dine forældre og kort orientere om samtalen og skabe åbenhed for, at dine forældre kan tage kontakt, hvis de har brug for det. Kontaktkostlæreren vil tage kontakt til dig, hvis der opstår en situation, hvor det ser ud til, at du ikke trives eller hvis dit fravær fra skolen er stigende. Det er meget lettere at løse små problemer end at vente til problemerne har vokset sig store og uoverskuelige. Kostlærerne set fra venstre er Claudia Brandt, Klaus Brandt, Jens Toft, Mette Lillelund og Helle Høgh. Claudia Brandt er kontaktkostlærer for værelserne Klaus Brandt er kontaktkostlærer for værelserne og Jens Toft er kontaktkostlærer for værelserne Mette Lillelund er kontaktkostlærer for værelserne Helle Høgh er kontaktkostlærer for værelserne og og Bemærk at i skoleåret 2012/2013 er Dan Lysgaard vikarierende kostlærer for Claudia Brandt.

6 Vagttelefon I dagtimerne sker al henvendelse til kostlederen eller kostskolens øvrige personale. Mellem kl. 16:00 og 08:00 skal man henvende sig til den vagthavende kostlærer. Vedkommende kan træffes enten på vagtværelset eller på vagttelefonen. Hvis der opstår et akut problem, som kræver omgående handling, er du velkommen til at ringe eller sms e til den vagthavende kostlærer på vagttelefonen på tlf Det gælder både i hverdagene og i weekenden. Opholdsbetaling for kostskolen Opholdsbetaling skal ske forud og senest den 7. i måneden. Girokort sendes enten til forældre eller elev alt efter aftale ved indflytningen. Opholdsbetalingen betales i 10 rater. Juni og juli måneder er betalingsfrie, med mindre du flytter ind efter 1. februar. Så vil du også blive opkrævet husleje for juni måned. Det er også muligt at betale for et helt skoleår ad gangen. Dette aftales med bogholderiet på Grenaa Gymnasium. Bogholderiet kan kontaktes alle hverdage på tlf Betalingsmulighederne er enten via fast bankoverførsel eller indbetaling af girokort. PBS er ikke en mulighed. Hvis betalingsbetingelserne ikke overholdes, fører dette i yderste konsekvens til opsigelse af værelset på kostskolen.

7 Opsigelse Hvis du ønsker at fraflytte kostskolen, er der et opsigelsesvarsel på en måned (senest den sidste dag i måneden). Der skal derfor betales for den måned, hvor opsigelsen afleveres, samt den efterfølgende måned. Opsigelsen skal ske skriftligt på en blanket, som kan downloades på kostskolens hjemmeside. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre skrive under på opsigelsen. Ved midlertidig bortvisning betales opholdsafgiften som normalt. Ved varig bortvisning skal opholdsafgiften betales måneden ud, medmindre værelset kan udlejes umiddelbart efter fraflytning. Fraflytning Du skal aflevere værelset i samme stand som du modtog det. Hvis værelset ikke afleveres i ordentlig stand, kan du blive mødt med krav om betaling for reparation og ekstra arbejde med rengøring og klargøring af værelset. Husk at aflevere nøgler og nøglebrik til kostlederen. Ved fraflytning midt i perioden skal du aflevere en flytteformular, som udfyldes, underskrives og afleveres til kostlederen. For beboere under 18 år gælder det, at forældre skal underskrive fraflytningsformularen. Inden værelset fraflyttes, skal det synes og godkendes af den daglige leder af kostskolen. Der udleveres en vejledning i, hvordan du skal rengøre og efterlade værelset. De samme regler gælder, hvis du bliver bortvist fra kostskolen. Forsikring Hvis du kommer til at ødelægge noget, skal du give besked til den daglige leder og så kommer du til at erstatte det. Kostskolens forsikring dækker ikke skader af elever, så det er vigtigt, at du selv er forsikret. Når du opholder dig i kostskolens motionsrum, dækker kostskolens forsikring heller ikke. Tjek med dine forældre om du er omfattet og dækket af deres forsikring.

8 DAGENS GANG PÅ KOSTSKOLEN Morgenvækning Man kan bede om at blive vækket om morgenen, enten kl eller kl Dette gøres ved at henvende sig til kostlederen. Pligter på kostskolen Du har mødepligt til alle måltider og skal give besked til et medlem af personalet, hvis du ikke deltager i dem. Du har ligeledes mødepligt til torsdagsmøder og andre indkaldte møder på kostskolen. Du skal også passe dine huslige pligter, som for eksempel rengøringsvagter og køkkenvagter. Ryd op efter dig selv på alle offentlige arealer indendørs såvel som udendørs. Sørg for at gøre tekøkkenet rent når du har brugt det. Mikrobølgeovnen skal tørres af og køleskabet skal holdes rent. Hvis fællesarealerne er beskidte, uhumske og rodede, bliver der ikke gjort rent af kostskolens personale. Det er strengt forbudt at smide affald på kostskolens område eller i bygningen. Brug skraldespandene! Du har som elev på kostskolen på skift forskellige pligter, hvor du er ansvarlig for at gøre rent, rydde op og hjælpe til i køkkenet.

9 Gæster Man må kun have gæster på kostskolen hvis man selv er til stede. Som vært er du ansvarlig for din gæst, og din gæst skal naturligvis overholde kostskolens regler. Det er kun tilladt at have én overnattende gæst ad gangen. Overnattende gæster tilmeldes ved at aflevere en udfyldt gæsteseddel til vagthavende kostlærer ved aftensmaden kl Hvis gæsten skal være på kostskolen i weekenden, skal tilmeldingen ske senest torsdag aften til aftensmaden. Det er også sidste frist for tilmelding til måltiderne i weekenden. Alle gæster, der ikke er tilmeldt kostlæreren som overnattende gæst, skal forlade kostskolen senest kl Det er ikke tilladt at have gæster i frokostpausen mellem Forældre og søskende er velkomne til at spise med på kostskolen, og kan meldes til hos den vagthavende kostlærer eller køkkenpersonalet. Der kan maksimalt overnatte 10 tilmeldte gæster på kostskolen i weekenden. Overskrides det antal, har den vagthavende kostlærer ret til at afvise gæster. Kollegianerrådet Medlemmerne af kollegianerrådet vælges hvert år i januar måned. I rådet arbejder vi med alle spørgsmål vedrørende kostskolen. Vi diskuterer forslag til ændringer af kostskolens Studie- og Ordensregler, hvad pengene på kostelevernes elevkonto skal bruges til og meget mere.

10 Torsdagsmøder Hver torsdag kl holder vi et kort møde, hvor formanden for kollegianerrådet er mødeleder. Der er mødepligt for alle kostskolens elever. På mødet gives praktiske informationer om aktiviteter, temaaftener m.m. Alle elever kan tage ordet omkring både stort og småt. Måltider Maden er en vigtig del af kostskolelivet. Det er ved måltiderne, at man mødes og taler om stort og småt, samtidig med at du får dine energidepoter tanket op med god, hjemmelavet og sund mad. Vi bestræber os på, at det er rart og hyggeligt at spise i spisestuen, og at maden er indbydende og sund. Medarbejderne i kostskolens køkken sætter en ære i, at maden er hjemmelavet og frisk tilberedt. Vi laver en kombination af god dansk mad og en hel del international mad. Køkkenpersonalet er bestemt ikke bange for at prøve nye retter fra fremmede himmelstrøg. Der er mødepligt til alle måltider på kostskolen. Når du kommer og spiser til måltiderne, kan kostskolens personale se, at du trives og får det du har brug for. Menuen for den varme mad, som serveres kl , kan du finde på opslagstavlen i spisestuen, og hvis du har fødselsdag, må du vælge, hvad vi skal have at spise til frokost og til eftermiddagsserveringen. Særlige kostbehov Hvis du har særlige kostbehov, skal du oplyse det på ansøgningsskemaet til kostskolen. Det kan for eksempel være, hvis du er vegetar, lider af allergi, eller følger religiøse forhold, som betyder, at der er fødevarer, du ikke spiser. Ved indflytning tager vi en samtale med dig om dine særlige kostbehov, hvor vi klarlægger hvilken kost du kan spise. Af hensyn til hvor meget mad der skal tilberedes, er det vigtigt, at du skriver dig på weekendlisten, hvis du skal være på kostskolen i weekenden. Hvis du ikke er tilmeldt, kan du ikke spise med. Gæster skal altid være meldt til spisning på forhånd. Vi har alle forskellige måder at opføre os på, når vi spiser. Det afhænger af, hvad man er vant til, og der kan naturligvis også være kulturbestemte forskelle. Det bedste råd er, at du holder øje med, hvad der forventes af dig i spisesituationerne og lægger mærke til hvad andre gør. Der er stor forskel på at spise sammen i en familie og spise 90 personer sammen. Personalet vil altid vise dig tilrette, og der er ofte skiltning på maden, som selvfølgelig skal respekteres. Når du spiser med i spisestuen, skal dine hænder være nyvaskede, og du skal altid have sko eller strømper på. Det er ikke tilladt at spise med i nattøj eller badekåbe. Husk også at hænge dit overtøj udenfor spisestuen. Det er ikke tilladt at tale i telefon i spisestuen. Det er ikke tilladt at tage service med ud af spisestuen. I forbindelse med morgenmaden og aftensmaden er du velkommen til at pakke mad sammen og tage mad med, hvis du skulle blive sulten uden for måltiderne. Det gælder både til morgenmad og aftensmad, hvor der lægges papir og poser frem til formålet.

11 Spiseplaner Måltider på kostskolen mandag til fredag: Kl Morgenmad. Buffet med hjemmebagt brød, pålæg, yoghurt og morgenmadsprodukter, samt kaffe, te og juice. Kl Kl Kl Kl ca. Frokost du kommer hjem fra skole og spiser varm mad. Eneste måltid med bordplan. Eftermiddagsservering. Oftest brød med ost eller pålæg, lidt frugt eller grønt. Saftevand, kaffe og te. Aftensbuffet med kold mad, salat, grønt og lune retter. Kaffe/te og brød i dagligstuen. Måltider på kostskolen i weekenden (lørdag og søndag): Kl Kl Kl ca. Brunch med brød, pålæg, æg, stegt bacon, ost, yoghurt, morgenmadsprodukter, kaffe, te, juice, masser af frisk frugt og grønt. Varm aftensmad. Kaffe/te og brød i dagligstuen. Temaaftener og kostudvalg Flere gange i løbet af skoleåret laver vi en anderledes aften på kostskolen. Det kan være indisk temaaften med gæstekok, som i samarbejde med elever og køkkenpersonale tilbereder en overdådig indisk buffet. Ofte krydrer vi sådanne aftener med indisk dans eller et lille foredrag noget som relaterer til aftenens menu. I kostskolens kostudvalg diskuterer vi alt omkring måltiderne, sundhed og tilberedning af maden. Meld dig ind og få reel indflydelse.

12 BRUG AF FACILITETER Tøjvask På hver gang findes der en vaskemaskine og tørretumbler til fri afbenyttelse. Du skal selv sørge for vaskepulver mm. Benyt venligst ikke skyllemiddel. Husk at rense fnugfilteret efter brug af tørretumbleren. Der er mulighed for at tørre tøj på tørrestativer i kælderen, eller i haven. I syrummet er det muligt at stryge, sy eller reparere tøj. Fællesarealer I dagligstuen er der TV, musikanlæg og klaver. Her kan der spilles pool, bordtennis, bordfodbold, dart samt forskellige brætspil. På 1. gang er der opholdsstue med dvd-afspiller, surround-anlæg, projektor og lærred. På hver af de tre etager er der et fælles tekøkken og et opholdsrum. I tekøkkenet er der mikrobølgeovn, elkedel og køleskab. Der er også et lille aflåseligt skab til hver elev til at opbevare lidt køkkenting i. På kostskolen er der computere, printer og scanner til fri afbenyttelse. Hvis du vil bruge dagligstuen til noget privat, skal du aftale dette i god tid med kostlæreren. Fælles for såvel indendørs- og udendørsarealer er, at de generelle regler for indtagelse af alkohol og læse- og nattero gælder.

13 IT, computere og netværk Gangcomputere, printere og trådløst netværk er gratis og må bruges af alle. Det er ikke tilladt at: - bruge kostskolens computere eller internet til at hente, kopiere, videredistribuere eller lagre ulovligt materiale som film, musik, spil, programmer osv. Overtrædelse vil medføre øjeblikkelig bortvisning samt anmeldelse til politiet. - dele film, musik, spil, programmer og andre store filer mellem computere via kostskolens netværk, da det belaster netværket unødigt. - fjerne computer, printer, mus, tastatur, kabler og lign. fra computerne på gangene. Badeforhold Der findes separate baderum til drenge og piger på hver etage. Du skal selv medbringe håndklæder, sæbe, shampoo og andre personlige artikler. Medbring evt. også en badekåbe til turen mellem baderum og dit værelse. Fjernsyn og licens I dagligstuen er der fjernsyn. Der er antennestik på alle værelser til tilslutning af eget TV. Beboere under 18 skal ikke betale licens og medieafgift. Beboere over 18 er selv ansvarlige for at tilmelde sig licens og medieafgift. Licens og medieafgift omfatter TV, radio, computer, PDA samt IPads og mobiltelefoner med internetadgang.

14 HVAD VI I ØVRIGT FORVENTER AF DIG Rygning Det er kun tilladt at ryge i kostskolens udendørs rygepavillon. Forbuddet gælder med andre ord også kostskolens udendørs fællesarealer! For vandpiber gælder de samme regler. Alkohol Det er forbudt at indtage eller være påvirket af alkohol på kostskolen og kostskolens område undtagen fredag og lørdag. Fredag og lørdag er det tilladt at indtage alkohol i moderate mængder i tidsrummet kl Al indtagelse af alkohol må kun finde sted på værelserne det vil sige ingen alkohol på fællesarealerne. Eneste tilladte alkohol er almindelig øl, vin samt alkoholsodavand. Alkohol må ikke stå synligt fremme i hverdagene. Stærk spiritus er ikke tilladt på kostskolen og vil blive konfiskeret. Enhver form for organiseret videresalg og oplagring af øl, vin og spiritus er forbudt. Når kostskolen holder fest og temaaften, serveres der ikke alkohol. Eneste undtagelser er gammel elevfest og dimissionsfest.

15 Cykler Cykler parkeres i cykelkælderen. Cykelkælderen er aflåst, men du opfordres alligevel til at låse den. Euforiserende stoffer Brugen af euforiserende stoffer i enhver form er strengt forbudt, så længe du er indskrevet på kostskolen. Forbuddet gælder alle midler med euforiserende effekt som fx. også svampe, opløsningsmidler, lim og lightergas. Ved begrundet mistanke om brug af euforiserende stoffer vil kostskolens personale foretage en narkotikatest, i henhold til samtykkeerklæringen på din ansøgning. En positiv test kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra kostskolen. Nægter eleven at deltage i narkotikatesten, kan eleven ligeledes blive bortvist. Inspektion af værelser Hvis det skønnes nødvendigt, kan personalet på kostskolen foretage en uanmeldt inspektion af værelserne. Brand Det er strengt forbudt at forhindre kostskolens brandudstyr i at fungere, eller at aktivere alarmerne i utide. Ligeledes er det forbudt at blokere branddøre og flugtruter. Overtrædelse af dette forbud vil medføre erstatning og øjeblikkelig bortvisning. Lyder brandalarmen, skal du, så vidt det er muligt, lukke dit vindue og din dør og gå over til trappen uden for gymnasiet og afvente nærmere instrukser. På hvert værelse er der en brandalarm og en evakueringsplan. Der bliver lavet brandøvelser to gange årligt. Rengøring af værelset Du skal selv gøre rent på dit værelse. En gang om måneden tjekker den daglige leder og rengøringspersonalet, om værelset er rent. Når du forlader værelset op til en ferie, skal det være rent, alt elektrisk udstyr skal slukkes og vinduet skal lukkes helt. Stearinlys, bål og åben ild På grund af brandfare er det ikke tilladt at have åben ild på værelserne. Dette gælder alle former for stearinlys, olielamper, fyrfadslys, stjernekastere, røgelsespinde osv. Man må ikke starte bål op på kostskolens bålplads, før man har indhentet tilladelse fra den vagthavende kostlærer. Dette gælder også kostskolens pejs.

16 Vinduer Hvis vinduet åbnes helt op, må du ikke forlade værelset imens. Vinduet er forsynet med en lås, så det kan åbnes på klem. Denne lås skal altid benyttes, hvis der ønskes udluftning, mens værelset er forladt. Skolegang Din aktive skolegang på Grenaa Gymnasium er en forudsætning for at bo på kostskolen. Du har med andre ord pligt til at møde til tiden, passe din skole og lave dine lektier, så længe du bor her. Vedvarende ubegrundet fravær medfører bortvisning. Det er ikke muligt at bo på kostskolen, hvis man ikke er elev på Grenaa Gymnasium. Fravær fra kostskolen Hvis man ikke har tænkt sig at overnatte på kostskolen, skal dette meddeles den vagthavende kostlærer, eller kostlederen, senest kl samme dag. Hvis du ikke skal overnatte på kostskolen i hele, eller dele af, weekenden, skal du give den vagthavende kostlærer, eller kostlederen, besked senest torsdag kl Er du frameldt kostskolen i weekenden, og alligevel dukker op, kan du ikke deltage i måltiderne. Ro på kostskolen Generelt er det alle elevers og gæsters pligt at sørge for, at der er almindelig ro og orden på kostskolen. Der er læsero på alle hverdage mellem kl og kl Fra kl til kl skal der være absolut ro på kostskolen. Dette gælder både på hverdage og i weekender. I det hele taget forventer vi, at du er en god kammerat og viser hensyn. Det samme kan du selvfølgelig forvente af andre.

17 Mobning Mobning er i alle former helt uacceptabelt, og man er forpligtet til at videregive oplysninger, hvis man er bekendt med, at en kostelev bliver udsat for mobning. Gymnasiefester Der holdes med jævne mellemrum fester på gymnasiet. I forbindelse med festerne må der ikke finde forfester eller afterparties sted på kostskolen. Der skal også til gymnasiefester være ro kl Nøgler og nøglechip Det er ikke tilladt at låne hverken nøgler eller nøglechip ud til gæster, venner og klassekammerater, eller andre beboere på kostskolen. Smider du nøgler eller nøglechip væk, skal du erstatte dem. El-artikler og miljø Det er ikke tilladt at have storforbrugende el-artikler på værelset som fx. køleskabe, mikroovne, elkedler, brødristere og lignende. Der henvises til skolens faciliteter. Fjernsyn, radio, spillekonsoller og computere er naturligvis tilladt. Du skal af hensyn til miljøet slukke alle elartikler og lyset - og lukke vinduet - når værelset forlades. Aflåsning Kostskolens yderdøre er som udgangspunkt altid låst, og man skal derfor bruge sin udleverede brik samt en pinkode for at komme ind. Sørg altid for at låse værelset af når du forlader det også selv om det kun er kortvarigt. Ferier I ferierne er det ikke muligt at opholde sig på kostskolen. Kostskolen er lukket i efterårsferien, juleferien, vinterferien, påskeferien og sommerferien. Kostskolen lukker ned kl sidste skoledag før ferien og åbner igen kl dagen før første skoledag. Du skal oplyse til vagthavende kostlærer hvor du tilbringer ferien. Ferieplanen er fastlagt to år frem og kan ses på både kostskolens og gymnasiets hjemmeside. Kæledyr Det er ikke tilladt at have kæledyr på kostskolen.

18 OVERHOLDELSE AF REGLER Forældre og elevunderskrift Er eleven under 18 år, har forældrene med deres underskrift på ansøgningsskemaet erklæret sig indforstået med kostskolens ordensregler og interne regler. Samtidig godkendes samtykkeerklæringen til, at kostskolen må teste eleven ved begrundet mistanke om brug af euforiserende stoffer. Der gives samtidig tilladelse til, at kostskolen må kontakte hjemmet efter eleven er fyldt 18 år, når der tildeles en skriftlig advarsel, bortvisning eller positiv test for brug af euforiserende stoffer. Overtrædelse af Studie- og Ordensregler Hvis du overtræder Studie- og Ordensreglerne, kan en af følgende sanktioner blive taget i brug: Mundtlig henstilling, mundtlig advarsel, skriftlig advarsel, midlertidig bortvisning eller permanent bortvisning. Ved skriftlige advarsler, bortvisning og positiv test for brug af euforiserende stoffer kontaktes dine forældre uanset alder. Det er rektor som giver skriftlige advarsler og bortvisninger efter indstilling fra kostlærerne.

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring FACEBOOK.COM/SKOLEHJEM Velkommen På EUC Nord

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn FACEBOOK.COM/FRHSKOLEHJEM Velkommen På

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog

Kongensgaards elevhåndbog Kongensgaards elevhåndbog Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Velkommen på kostskolen

Velkommen på kostskolen Velkommen på kostskolen REKTORS VELKOMST Struer Statsgymnasiums kostskole er en kostskole med ca. 120 elever fra Danmark og fra en lang række andre lande i hele verden. Kostskolen har dermed et internationalt

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Velkommen Genoptræningscenter Remstruplund er et døgntilbud til borgere i Silkeborg Kommune, som har brug for

Læs mere

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte og ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig

Læs mere

Velkommen til Hvidovre og Brøndby-Huset

Velkommen til Hvidovre og Brøndby-Huset Velkommen til Hvidovre og Brøndby-Huset Værelset: Du tildeles eget værelse og på værelset forefindes: - Seng, dyne, pude, rullemadras samt sengelinned - Et lille bord - En billedhylde - Et klædeskab med

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Indhold Advarsler og bortvisning

Indhold Advarsler og bortvisning Retningslinjer for Risskov Efterskole Indhold Advarsler og bortvisning 1 Alkohol og rusmidler 2 Computer mm 2 Cykel 2 Fritidsarbejde 2 Gæster 2 Meddelelsesbogen 3 Mobiltelefon 3 Måltider 3 Rengøring 4

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Vilvorde Roskilde Tekniske Skole Skolehjem Skolehjem Skolehjem Praktiske oplysninger Vi byder dig med denne folder velkommen til Roskilde Tekniske Skoles skolehjem, Ledreborg Allé

Læs mere

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Velkommen I denne pjece kan du læse om dagligdagen på genoptræningscentret. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte medarbejderne

Læs mere

Velkommen. til skoleåret 2012-13

Velkommen. til skoleåret 2012-13 Velkommen til skoleåret 2012-13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Skolens adresse Halvorsmindevej 107-109, 9800 Hjørring (www.halvorsminde.dk.) Skolens kontor Kontortid: 9.00 14.30 Tlf.: 98 92 12 22 Fax: 98 91 10

Læs mere

HF-Cold Hawaii. Tillæg 2. udgave. Skoleåret 2014-2015

HF-Cold Hawaii. Tillæg 2. udgave. Skoleåret 2014-2015 HF-Cold Hawaii Tillæg 2. udgave Skoleåret 2014-2015 Indhold 1. Surfkollegiet... 3 1.1 Ordensregler på surfkollegiet... 3 1.2 Værelsesindretning... 4 1.3 Overnattende gæster... 4 1.4 Oprydning og rengøring...

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET 1 Generelt Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til at efterkomme de forskrifter,

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE 2017 Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger Aarhus Efterskole Brunbakkevej 21 8270 Højbjerg tlf 8627 1777 Udenfor kontorets åbningstid vil man kunne kontakte en vagtlærer på dette

Læs mere

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion Februar 2014 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016 Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2015-2016 2 Infofolder Udgave pr. 11. maj 2015 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

VELKOMMEN BØRNEAFSNITTET. Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgisk afdeling

VELKOMMEN BØRNEAFSNITTET. Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgisk afdeling VELKOMMEN BØRNEAFSNITTET Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgisk afdeling Afdelingen: Ortopædkirurgisk børneafsnit modtager patienter i alderen 0-18 år. Afsnittet er placeret på Ortopædkirurgisk sengeafdeling

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion April 2015 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

2010/2011 Skolefritidsordningen ved

2010/2011 Skolefritidsordningen ved 2010/2011 Skolefritidsordningen ved Grundlagt 1898 Hovedgaden 47, 4270 Høng Information SFO: Direkte telefonnummer er 5884 1775 Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng SFO Skolefritidsordning modtager

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Dagsrytme for Børnehuset

Dagsrytme for Børnehuset Hverdags morgen: Dagsrytme for Børnehuset Kl. 6.00 Vi møder ind nattevagten har fordelt børn. Vi snakker sammen om hvordan natten er gået. Nattevagten overleverer informationer. Vi starter med at tage

Læs mere

Patientinformation PATIENTHOTELLET. - et alternativ til sygehusindlæggelse. Velkommen til Vejle Sygehus

Patientinformation PATIENTHOTELLET. - et alternativ til sygehusindlæggelse. Velkommen til Vejle Sygehus Patientinformation PATIENTHOTELLET - et alternativ til sygehusindlæggelse Velkommen til Vejle Sygehus 1 Patienthotellet Patienthotellet ved Vejle Sygehus tilbyder overnatning til selvhjulpne patienter

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45 2013 2014 Telefonnumre Skolen: 59 31 53 45 Kontortid mellem kl. 08.00-12.30 alle dage. Herefter besvares telefonen i det omfang vi er på kontoret. Telefonsvareren aflyttes om morgenen. Vagtmobil: 21 23

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Information om aflastende ophold

Information om aflastende ophold Information om aflastende ophold i Rehabiliteringsenheden, Demens- og Hjernecentrum Aarhus 2 AARHUS KOMMUNE Kære borger, familie og netværk Du og dine pårørende bydes hermed velkommen til Rehabiliteringsenheden.

Læs mere

Velkommen til Gl. Højgaard

Velkommen til Gl. Højgaard Velkommen til Gl. Højgaard Når du flytter ind Der vil være et værelse klar til dig med bl.a. møbler, sengetøj og håndklæder. Hvis du selv har nogle møbler, må du gerne tage dem med. Du vil blive modtaget

Læs mere

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være SKOLEHJEMMET et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Telefon: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@tcaa.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhverskollegium Øster

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC * * * Juni 2013 www.kglteater.dk

DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC * * * Juni 2013 www.kglteater.dk Juni 2013 www.kglteater.dk DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC I det følgende gives en række informationer om praktiske forhold på Dr. Margrethe Kollegiet og om de regler, som eleverne skal efterleve, når de

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere

HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO

HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO Indhold Side Overordnede husregler Køkkenregler Regler for foreningskontor Andre praktiske oplysninger Alarm Brand- og evakueringsplan 3 4 5 6 7 8 Sekretariatets

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 lærere VELKOMMEN HJERTELIG VELKOMMEN Vi er glade for at netop I har valgt Halvorsminde Efterskole 1.0. I er med på det første hold, hvor rammerne og indholdet i høj grad

Læs mere

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2016-2017

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2016-2017 HF-Cold Hawaii Tillæg Skoleåret 2016-2017 Indhold 1. Surfkollegiet... 3 1.1 Ordensregler på surfkollegiet... 4 1.2 Værelsesindretning... 4 1.3 Overnattende gæster... 4 1.4 Oprydning og rengøring af fællesarealer...

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2014-2015

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2014-2015 HF-Cold Hawaii Tillæg Skoleåret 2014-2015 Indhold 1. Surfkollegiet... 3 1.2 Værelsesindretning... 4 1.3 Overnattende gæster... 4 1.4 Spisesal... 4 1.5 Weekender og sommerferie... 4 1.6 Internet... 4 1.7

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte Brejninggaard Efterskole 2011-2012 Orienteringshæfte I sidder nu med orienteringshæftet fra Brejninggaard Efterskole, hvor I kan få svar på mange af de spørgsmål, som I måtte have før skolestart. A Affaldssortering

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2015 2016 Indledning Den 16. december 2015 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC * * * Maj 2016 www.kglteater.dk

DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC * * * Maj 2016 www.kglteater.dk Maj 2016 www.kglteater.dk DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC I det følgende gives en række informationer om praktiske forhold på Dr. Margrethe Kollegiet og om de regler, som eleverne skal efterleve, når de bor

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

TRÆNINGSCENTER FORTUNEN DØGNOPHOLD

TRÆNINGSCENTER FORTUNEN DØGNOPHOLD TRÆNINGSCENTER FORTUNEN DØGNOPHOLD Velkommen til Træningscenter Fortunen Formål med dit rehabiliterings ophold Målet er at du efter opholdet på Træningscenter Fortunen, igen bliver i stand til at klare

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Velkommen til. SFO Firkløveren. Skolen på la Cours Vej Emil Chr. Hansensvej 2

Velkommen til. SFO Firkløveren. Skolen på la Cours Vej Emil Chr. Hansensvej 2 Velkommen til SFO Firkløveren Skolen på la Cours Vej Emil Chr. Hansensvej 2 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 21 04 70 Mail: firkloeveren@frederiksberg.dk Web: www.frb-lc.dk 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til

Læs mere

et godt sted at være

et godt sted at være et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@techcollege.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhvervskollegium Øster Uttrup

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Gymnasie-elev og klar til at flytte hjemmefra? Kollegianerens 10 gode grunde til at flytte på kollegium:

Gymnasie-elev og klar til at flytte hjemmefra? Kollegianerens 10 gode grunde til at flytte på kollegium: Gymnasie-elev og klar til at flytte hjemmefra? Få en rundvisning Ønsker du en rundvisning eller har du nogle spørgsmål eller andet, så kontakt kollegiets leder Anders Høgenhaug Johnsen på 29930438 Hos

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Velkommen på Allerød Plejecenter

Velkommen på Allerød Plejecenter Velkommen på Allerød Plejecenter En værd at vide pjece for dig og dine pårørende 1 Ældre & Sundhed Velkommen på plejecenter i Allerød Kommune Plejeboligen er dit hjem, og vi tilstræber, at du kan fortsætte

Læs mere

Husorden for Solgården

Husorden for Solgården Husorden for Solgården Velkommen til Solgården I dette materiale har vi samlet forskellige informationer, som kan være relevante i forbindelse med opholdet på Solgården. Efterskolen Solgården Vardevej

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere