Grenaa Gymnasiums Kostskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grenaa Gymnasiums Kostskole"

Transkript

1 Grenaa Gymnasiums Kostskole Kostskolens Studie- og ordensregler

2 Velkommen til Grenaa! At bo på en kostskole er en mellemting mellem at bo ude alene på et værelse, og at bo hjemme hos familien. Du kan i udstrakt grad gøre som du har lyst til, men som i en familie er der også på kostskolen nogle regler der skal følges. Du bestemmer selv, hvornår du skal være hjemme, hvornår du vil læse lektier eller gå i seng om aftenen. Og du bestemmer naturligvis også selv, om du vil lukke din dør og være dig selv eller om du vil snakke med kammeraterne, kostlærerne eller det øvrige personale på kostskolen. Det er et højt prioriteret mål hos os, at du får så gode muligheder for at læse og passe skolegangen som muligt. Derfor er der perioder, hvor der skal være ro i huset, så alle får mulighed for at læse lektier uden at blive forstyrret. Mange mennesker er afhængige af hinanden. Du har derfor et medansvar for dagligdagen på kostskolen, og du er med til at skabe en gode tone mellem kammeraterne og personalet. Derfor er det din pligt at udvise godt kammeratskab, god opførsel samt påtage dig at udføre de arbejdsopgaver, der følger med at bo her. Det samme kan du kræve af andre. Velkommen til Kostskolen! Med venlig hilsen Ole Fjord Rektor Velkommen til Grenaa Gymnasiums kostskole - i daglig tale "kosten" hvilket betyder at du snart vil være "kostelev". Som del af en stor gruppe på knap 90 kostskoleelever, vil du komme til at opleve, at det både er sjovt, men indimellem også udfordrende, at bo sammen med så mange andre unge. Du vil opleve at få venner for livet på kostskolen - og finde ud af at det kræver at du er hensynsfuld og hjælpsom for at få fællesskabet til at fungere. Kostskolen er en blid måde at flytte hjemmefra på. Måltider og en masse andre praktiske ting er der sørget for, hvilket gør det muligt for dig både at passe skolen og have et rigt socialt liv på kostkolen. Der bor elever fra mange forskellige kulturer på kostskolen og der er gode muligheder for både at forbedre dit engelsk eller dit danske hvis du ønsker det. Alle informationer og møder foregår både på dansk og engelsk.de mange forskellige kulturer som er repræsenteret på kostskolen skaber rum for at alle kan passe ind og blandt andet gennem kostskolens aktiviteter kan du lære de andre kostselver at kende. Kostskolens Studie -og Ordensregler gælder for dig i den periode du bor på kostskolen og du har ved indflytningen skrevet under på at du har læst og vil overholde dem. Jeg glæder mig til at møde dig! Med venlig hilsen Helle Høgh Kostskoleleder

3 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTISKE OPLYSNINGER Adresseændring... 1 Læge og sygdom... 1 Kostlærere... 2 Kontaktkostlærer... 2 Vagttelefon... 3 Opholdsbetaling for kostskolen... 3 Opsigelse... 4 Fraflytning... 4 Forsikring... 4 DAGENS GANG PÅ KOSTSKOLEN Morgenvækning... 5 Pligter på kostskolen... 5 Gæster... 6 Kollegianerrådet... 6 Torsdagsmøder... 7 Måltider... 7 Særlige kostbehov... 7 Temaaftener og kostudvalg... 8 Spiseplaner... 8 BRUG AF FACILITETER Tøjvask... 9 Fællesarealer... 9 IT, computere og netværk Badeforhold Fjernsyn og licens HVAD VI IØVRIGT FORVENTER AF DIG Rygning Alkohol Cykler Euforiserende stoffer Inspektion af værelser Brand Rengøring af værelset Stearinlys, bål og åben ild Skolegang Vinduer Fravær fra kostskolen Ro på kostskolen Mobning Kæledyr Gymnasiefester Nøgler og nøglechip El-artikler og miljø Aflåsning Ferier OVERHOLDELSE AF REGLER Forældre og elevunderskrift Overtrædelse af Studie og Ordensregler... 15

4 kostskolens studie- og ordensregler Du har valgt kostskolen som dit hjem for den næste periode i dit ungdomsliv. Det bliver helt sikkert en spændende tid hvor du selv skal styre en stor del af din dagligdag, sørge for at passe skolen samt dine forpligtelser på kostskolen. I det følgende kan du læse om kostskolens studie - og ordensregler. Det er forbavsende let at få næsten 90 mennesker til at bo under samme tag, når alle kender, forstår og overholder det samme regelsæt. Derfor skal du læse reglerne herunder, og når du udfylder din ansøgning til kostskolen, skriver du under på, at du vil overholde betingelserne. Nye elever på kostskolen vil altid få en gennemgang af studie - og ordensreglerne. PRAKTISKE OPLYSNINGER Adresseændring Når du flytter ind på kostskolen, er det en stor fordel, hvis du ændrer din folkeregisteradresse. Det betyder at du automatisk får læge, og er du under 18 år får du også en tandlæge. Din nye folkeregisteradressen er: Grenaa Gymnasiums Kostskole Værelse nr. [dit værelsesnummer] Fuglevænget Grenaa Danmark Hvis du er udenlandsk statsborger, skal du huske at søge om opholdstilladelse i Danmark. Det anbefales ligeledes at du ansøger om et dansk CPR-nummer. Regler og procedurer kan du finde på Hvis forældre eller kontaktpersoner ændrer adresse og/eller telefonnumre i den periode du er elev på kostskolen, skal dette straks meddeles både kostskolen og gymnasiets kontor. Læge og sygdom Når du skifter folkeregisteradresse til kostskolen, skal du også vælge læge i Grenaa. Hvis du bliver syg, skal du altid underrette kostskolens personale, enten mundtligt pr. telefon eller sms. Brugere af lægeanvist og receptpligtigt medicin skal meddele dette til kostlederen ved indflytning.

5 Kostlærere Der er knyttet 5 kostlærere til kostskolen, som på skift overnatter der. Den ene kostlærer bor fast på kostskolen. Det er altid muligt at få kontakt med en kostlærer. Enten finder du kostlæreren i bygningen eller du kan kontakte vedkommende på telefon, hvorefter kostlæreren kan være på kostskolen i løbet af ganske kort tid. Den vagthavende kostlærer deltager i måltiderne, hvor du kan få løst praktiske ting eller lave en aftale om at mødes på et senere tidspunkt. Man kan derfor altid henvende sig til kostlæreren med både små og store problemer. Hvis der er uro, støj og larm på kostskolen, er det kostlæreren man klager til. Kostlærerens henstillinger skal altid følges - uden undtagelse! Kostlæreren kan altid træffes på kostlærertelefonen på telefon mellem kl og Alle hverdage mellem kl og skal man henvende sig til kostskolelederen. Kostlærernes vagtplan kan findes på kostskolens opslagstavler. Kontaktkostlærer Når du flytter ind på kostskolen bliver du automatisk tilknyttet en kontaktkostlærer. Læreren vil vise dig tilrette på kostskolen og efter 1-2 måneder tage en intro-samtale med dig. Med samtalen vil vi gerne finde ud af om du har det godt på kostskolen og om du har nogle ønsker både til studiemiljøet på kostskolen og din fritid. Efter samtalen vil kontaktkostlæreren ringe eller maile til dine forældre og kort orientere om samtalen og skabe åbenhed for, at dine forældre kan tage kontakt, hvis de har brug for det. Kontaktkostlæreren vil tage kontakt til dig, hvis der opstår en situation, hvor det ser ud til, at du ikke trives eller hvis dit fravær fra skolen er stigende. Det er meget lettere at løse små problemer end at vente til problemerne har vokset sig store og uoverskuelige. Kostlærerne set fra venstre er Claudia Brandt, Klaus Brandt, Jens Toft, Mette Lillelund og Helle Høgh. Claudia Brandt er kontaktkostlærer for værelserne Klaus Brandt er kontaktkostlærer for værelserne og Jens Toft er kontaktkostlærer for værelserne Mette Lillelund er kontaktkostlærer for værelserne Helle Høgh er kontaktkostlærer for værelserne og og Bemærk at i skoleåret 2012/2013 er Dan Lysgaard vikarierende kostlærer for Claudia Brandt.

6 Vagttelefon I dagtimerne sker al henvendelse til kostlederen eller kostskolens øvrige personale. Mellem kl. 16:00 og 08:00 skal man henvende sig til den vagthavende kostlærer. Vedkommende kan træffes enten på vagtværelset eller på vagttelefonen. Hvis der opstår et akut problem, som kræver omgående handling, er du velkommen til at ringe eller sms e til den vagthavende kostlærer på vagttelefonen på tlf Det gælder både i hverdagene og i weekenden. Opholdsbetaling for kostskolen Opholdsbetaling skal ske forud og senest den 7. i måneden. Girokort sendes enten til forældre eller elev alt efter aftale ved indflytningen. Opholdsbetalingen betales i 10 rater. Juni og juli måneder er betalingsfrie, med mindre du flytter ind efter 1. februar. Så vil du også blive opkrævet husleje for juni måned. Det er også muligt at betale for et helt skoleår ad gangen. Dette aftales med bogholderiet på Grenaa Gymnasium. Bogholderiet kan kontaktes alle hverdage på tlf Betalingsmulighederne er enten via fast bankoverførsel eller indbetaling af girokort. PBS er ikke en mulighed. Hvis betalingsbetingelserne ikke overholdes, fører dette i yderste konsekvens til opsigelse af værelset på kostskolen.

7 Opsigelse Hvis du ønsker at fraflytte kostskolen, er der et opsigelsesvarsel på en måned (senest den sidste dag i måneden). Der skal derfor betales for den måned, hvor opsigelsen afleveres, samt den efterfølgende måned. Opsigelsen skal ske skriftligt på en blanket, som kan downloades på kostskolens hjemmeside. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre skrive under på opsigelsen. Ved midlertidig bortvisning betales opholdsafgiften som normalt. Ved varig bortvisning skal opholdsafgiften betales måneden ud, medmindre værelset kan udlejes umiddelbart efter fraflytning. Fraflytning Du skal aflevere værelset i samme stand som du modtog det. Hvis værelset ikke afleveres i ordentlig stand, kan du blive mødt med krav om betaling for reparation og ekstra arbejde med rengøring og klargøring af værelset. Husk at aflevere nøgler og nøglebrik til kostlederen. Ved fraflytning midt i perioden skal du aflevere en flytteformular, som udfyldes, underskrives og afleveres til kostlederen. For beboere under 18 år gælder det, at forældre skal underskrive fraflytningsformularen. Inden værelset fraflyttes, skal det synes og godkendes af den daglige leder af kostskolen. Der udleveres en vejledning i, hvordan du skal rengøre og efterlade værelset. De samme regler gælder, hvis du bliver bortvist fra kostskolen. Forsikring Hvis du kommer til at ødelægge noget, skal du give besked til den daglige leder og så kommer du til at erstatte det. Kostskolens forsikring dækker ikke skader af elever, så det er vigtigt, at du selv er forsikret. Når du opholder dig i kostskolens motionsrum, dækker kostskolens forsikring heller ikke. Tjek med dine forældre om du er omfattet og dækket af deres forsikring.

8 DAGENS GANG PÅ KOSTSKOLEN Morgenvækning Man kan bede om at blive vækket om morgenen, enten kl eller kl Dette gøres ved at henvende sig til kostlederen. Pligter på kostskolen Du har mødepligt til alle måltider og skal give besked til et medlem af personalet, hvis du ikke deltager i dem. Du har ligeledes mødepligt til torsdagsmøder og andre indkaldte møder på kostskolen. Du skal også passe dine huslige pligter, som for eksempel rengøringsvagter og køkkenvagter. Ryd op efter dig selv på alle offentlige arealer indendørs såvel som udendørs. Sørg for at gøre tekøkkenet rent når du har brugt det. Mikrobølgeovnen skal tørres af og køleskabet skal holdes rent. Hvis fællesarealerne er beskidte, uhumske og rodede, bliver der ikke gjort rent af kostskolens personale. Det er strengt forbudt at smide affald på kostskolens område eller i bygningen. Brug skraldespandene! Du har som elev på kostskolen på skift forskellige pligter, hvor du er ansvarlig for at gøre rent, rydde op og hjælpe til i køkkenet.

9 Gæster Man må kun have gæster på kostskolen hvis man selv er til stede. Som vært er du ansvarlig for din gæst, og din gæst skal naturligvis overholde kostskolens regler. Det er kun tilladt at have én overnattende gæst ad gangen. Overnattende gæster tilmeldes ved at aflevere en udfyldt gæsteseddel til vagthavende kostlærer ved aftensmaden kl Hvis gæsten skal være på kostskolen i weekenden, skal tilmeldingen ske senest torsdag aften til aftensmaden. Det er også sidste frist for tilmelding til måltiderne i weekenden. Alle gæster, der ikke er tilmeldt kostlæreren som overnattende gæst, skal forlade kostskolen senest kl Det er ikke tilladt at have gæster i frokostpausen mellem Forældre og søskende er velkomne til at spise med på kostskolen, og kan meldes til hos den vagthavende kostlærer eller køkkenpersonalet. Der kan maksimalt overnatte 10 tilmeldte gæster på kostskolen i weekenden. Overskrides det antal, har den vagthavende kostlærer ret til at afvise gæster. Kollegianerrådet Medlemmerne af kollegianerrådet vælges hvert år i januar måned. I rådet arbejder vi med alle spørgsmål vedrørende kostskolen. Vi diskuterer forslag til ændringer af kostskolens Studie- og Ordensregler, hvad pengene på kostelevernes elevkonto skal bruges til og meget mere.

10 Torsdagsmøder Hver torsdag kl holder vi et kort møde, hvor formanden for kollegianerrådet er mødeleder. Der er mødepligt for alle kostskolens elever. På mødet gives praktiske informationer om aktiviteter, temaaftener m.m. Alle elever kan tage ordet omkring både stort og småt. Måltider Maden er en vigtig del af kostskolelivet. Det er ved måltiderne, at man mødes og taler om stort og småt, samtidig med at du får dine energidepoter tanket op med god, hjemmelavet og sund mad. Vi bestræber os på, at det er rart og hyggeligt at spise i spisestuen, og at maden er indbydende og sund. Medarbejderne i kostskolens køkken sætter en ære i, at maden er hjemmelavet og frisk tilberedt. Vi laver en kombination af god dansk mad og en hel del international mad. Køkkenpersonalet er bestemt ikke bange for at prøve nye retter fra fremmede himmelstrøg. Der er mødepligt til alle måltider på kostskolen. Når du kommer og spiser til måltiderne, kan kostskolens personale se, at du trives og får det du har brug for. Menuen for den varme mad, som serveres kl , kan du finde på opslagstavlen i spisestuen, og hvis du har fødselsdag, må du vælge, hvad vi skal have at spise til frokost og til eftermiddagsserveringen. Særlige kostbehov Hvis du har særlige kostbehov, skal du oplyse det på ansøgningsskemaet til kostskolen. Det kan for eksempel være, hvis du er vegetar, lider af allergi, eller følger religiøse forhold, som betyder, at der er fødevarer, du ikke spiser. Ved indflytning tager vi en samtale med dig om dine særlige kostbehov, hvor vi klarlægger hvilken kost du kan spise. Af hensyn til hvor meget mad der skal tilberedes, er det vigtigt, at du skriver dig på weekendlisten, hvis du skal være på kostskolen i weekenden. Hvis du ikke er tilmeldt, kan du ikke spise med. Gæster skal altid være meldt til spisning på forhånd. Vi har alle forskellige måder at opføre os på, når vi spiser. Det afhænger af, hvad man er vant til, og der kan naturligvis også være kulturbestemte forskelle. Det bedste råd er, at du holder øje med, hvad der forventes af dig i spisesituationerne og lægger mærke til hvad andre gør. Der er stor forskel på at spise sammen i en familie og spise 90 personer sammen. Personalet vil altid vise dig tilrette, og der er ofte skiltning på maden, som selvfølgelig skal respekteres. Når du spiser med i spisestuen, skal dine hænder være nyvaskede, og du skal altid have sko eller strømper på. Det er ikke tilladt at spise med i nattøj eller badekåbe. Husk også at hænge dit overtøj udenfor spisestuen. Det er ikke tilladt at tale i telefon i spisestuen. Det er ikke tilladt at tage service med ud af spisestuen. I forbindelse med morgenmaden og aftensmaden er du velkommen til at pakke mad sammen og tage mad med, hvis du skulle blive sulten uden for måltiderne. Det gælder både til morgenmad og aftensmad, hvor der lægges papir og poser frem til formålet.

11 Spiseplaner Måltider på kostskolen mandag til fredag: Kl Morgenmad. Buffet med hjemmebagt brød, pålæg, yoghurt og morgenmadsprodukter, samt kaffe, te og juice. Kl Kl Kl Kl ca. Frokost du kommer hjem fra skole og spiser varm mad. Eneste måltid med bordplan. Eftermiddagsservering. Oftest brød med ost eller pålæg, lidt frugt eller grønt. Saftevand, kaffe og te. Aftensbuffet med kold mad, salat, grønt og lune retter. Kaffe/te og brød i dagligstuen. Måltider på kostskolen i weekenden (lørdag og søndag): Kl Kl Kl ca. Brunch med brød, pålæg, æg, stegt bacon, ost, yoghurt, morgenmadsprodukter, kaffe, te, juice, masser af frisk frugt og grønt. Varm aftensmad. Kaffe/te og brød i dagligstuen. Temaaftener og kostudvalg Flere gange i løbet af skoleåret laver vi en anderledes aften på kostskolen. Det kan være indisk temaaften med gæstekok, som i samarbejde med elever og køkkenpersonale tilbereder en overdådig indisk buffet. Ofte krydrer vi sådanne aftener med indisk dans eller et lille foredrag noget som relaterer til aftenens menu. I kostskolens kostudvalg diskuterer vi alt omkring måltiderne, sundhed og tilberedning af maden. Meld dig ind og få reel indflydelse.

12 BRUG AF FACILITETER Tøjvask På hver gang findes der en vaskemaskine og tørretumbler til fri afbenyttelse. Du skal selv sørge for vaskepulver mm. Benyt venligst ikke skyllemiddel. Husk at rense fnugfilteret efter brug af tørretumbleren. Der er mulighed for at tørre tøj på tørrestativer i kælderen, eller i haven. I syrummet er det muligt at stryge, sy eller reparere tøj. Fællesarealer I dagligstuen er der TV, musikanlæg og klaver. Her kan der spilles pool, bordtennis, bordfodbold, dart samt forskellige brætspil. På 1. gang er der opholdsstue med dvd-afspiller, surround-anlæg, projektor og lærred. På hver af de tre etager er der et fælles tekøkken og et opholdsrum. I tekøkkenet er der mikrobølgeovn, elkedel og køleskab. Der er også et lille aflåseligt skab til hver elev til at opbevare lidt køkkenting i. På kostskolen er der computere, printer og scanner til fri afbenyttelse. Hvis du vil bruge dagligstuen til noget privat, skal du aftale dette i god tid med kostlæreren. Fælles for såvel indendørs- og udendørsarealer er, at de generelle regler for indtagelse af alkohol og læse- og nattero gælder.

13 IT, computere og netværk Gangcomputere, printere og trådløst netværk er gratis og må bruges af alle. Det er ikke tilladt at: - bruge kostskolens computere eller internet til at hente, kopiere, videredistribuere eller lagre ulovligt materiale som film, musik, spil, programmer osv. Overtrædelse vil medføre øjeblikkelig bortvisning samt anmeldelse til politiet. - dele film, musik, spil, programmer og andre store filer mellem computere via kostskolens netværk, da det belaster netværket unødigt. - fjerne computer, printer, mus, tastatur, kabler og lign. fra computerne på gangene. Badeforhold Der findes separate baderum til drenge og piger på hver etage. Du skal selv medbringe håndklæder, sæbe, shampoo og andre personlige artikler. Medbring evt. også en badekåbe til turen mellem baderum og dit værelse. Fjernsyn og licens I dagligstuen er der fjernsyn. Der er antennestik på alle værelser til tilslutning af eget TV. Beboere under 18 skal ikke betale licens og medieafgift. Beboere over 18 er selv ansvarlige for at tilmelde sig licens og medieafgift. Licens og medieafgift omfatter TV, radio, computer, PDA samt IPads og mobiltelefoner med internetadgang.

14 HVAD VI I ØVRIGT FORVENTER AF DIG Rygning Det er kun tilladt at ryge i kostskolens udendørs rygepavillon. Forbuddet gælder med andre ord også kostskolens udendørs fællesarealer! For vandpiber gælder de samme regler. Alkohol Det er forbudt at indtage eller være påvirket af alkohol på kostskolen og kostskolens område undtagen fredag og lørdag. Fredag og lørdag er det tilladt at indtage alkohol i moderate mængder i tidsrummet kl Al indtagelse af alkohol må kun finde sted på værelserne det vil sige ingen alkohol på fællesarealerne. Eneste tilladte alkohol er almindelig øl, vin samt alkoholsodavand. Alkohol må ikke stå synligt fremme i hverdagene. Stærk spiritus er ikke tilladt på kostskolen og vil blive konfiskeret. Enhver form for organiseret videresalg og oplagring af øl, vin og spiritus er forbudt. Når kostskolen holder fest og temaaften, serveres der ikke alkohol. Eneste undtagelser er gammel elevfest og dimissionsfest.

15 Cykler Cykler parkeres i cykelkælderen. Cykelkælderen er aflåst, men du opfordres alligevel til at låse den. Euforiserende stoffer Brugen af euforiserende stoffer i enhver form er strengt forbudt, så længe du er indskrevet på kostskolen. Forbuddet gælder alle midler med euforiserende effekt som fx. også svampe, opløsningsmidler, lim og lightergas. Ved begrundet mistanke om brug af euforiserende stoffer vil kostskolens personale foretage en narkotikatest, i henhold til samtykkeerklæringen på din ansøgning. En positiv test kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra kostskolen. Nægter eleven at deltage i narkotikatesten, kan eleven ligeledes blive bortvist. Inspektion af værelser Hvis det skønnes nødvendigt, kan personalet på kostskolen foretage en uanmeldt inspektion af værelserne. Brand Det er strengt forbudt at forhindre kostskolens brandudstyr i at fungere, eller at aktivere alarmerne i utide. Ligeledes er det forbudt at blokere branddøre og flugtruter. Overtrædelse af dette forbud vil medføre erstatning og øjeblikkelig bortvisning. Lyder brandalarmen, skal du, så vidt det er muligt, lukke dit vindue og din dør og gå over til trappen uden for gymnasiet og afvente nærmere instrukser. På hvert værelse er der en brandalarm og en evakueringsplan. Der bliver lavet brandøvelser to gange årligt. Rengøring af værelset Du skal selv gøre rent på dit værelse. En gang om måneden tjekker den daglige leder og rengøringspersonalet, om værelset er rent. Når du forlader værelset op til en ferie, skal det være rent, alt elektrisk udstyr skal slukkes og vinduet skal lukkes helt. Stearinlys, bål og åben ild På grund af brandfare er det ikke tilladt at have åben ild på værelserne. Dette gælder alle former for stearinlys, olielamper, fyrfadslys, stjernekastere, røgelsespinde osv. Man må ikke starte bål op på kostskolens bålplads, før man har indhentet tilladelse fra den vagthavende kostlærer. Dette gælder også kostskolens pejs.

16 Vinduer Hvis vinduet åbnes helt op, må du ikke forlade værelset imens. Vinduet er forsynet med en lås, så det kan åbnes på klem. Denne lås skal altid benyttes, hvis der ønskes udluftning, mens værelset er forladt. Skolegang Din aktive skolegang på Grenaa Gymnasium er en forudsætning for at bo på kostskolen. Du har med andre ord pligt til at møde til tiden, passe din skole og lave dine lektier, så længe du bor her. Vedvarende ubegrundet fravær medfører bortvisning. Det er ikke muligt at bo på kostskolen, hvis man ikke er elev på Grenaa Gymnasium. Fravær fra kostskolen Hvis man ikke har tænkt sig at overnatte på kostskolen, skal dette meddeles den vagthavende kostlærer, eller kostlederen, senest kl samme dag. Hvis du ikke skal overnatte på kostskolen i hele, eller dele af, weekenden, skal du give den vagthavende kostlærer, eller kostlederen, besked senest torsdag kl Er du frameldt kostskolen i weekenden, og alligevel dukker op, kan du ikke deltage i måltiderne. Ro på kostskolen Generelt er det alle elevers og gæsters pligt at sørge for, at der er almindelig ro og orden på kostskolen. Der er læsero på alle hverdage mellem kl og kl Fra kl til kl skal der være absolut ro på kostskolen. Dette gælder både på hverdage og i weekender. I det hele taget forventer vi, at du er en god kammerat og viser hensyn. Det samme kan du selvfølgelig forvente af andre.

17 Mobning Mobning er i alle former helt uacceptabelt, og man er forpligtet til at videregive oplysninger, hvis man er bekendt med, at en kostelev bliver udsat for mobning. Gymnasiefester Der holdes med jævne mellemrum fester på gymnasiet. I forbindelse med festerne må der ikke finde forfester eller afterparties sted på kostskolen. Der skal også til gymnasiefester være ro kl Nøgler og nøglechip Det er ikke tilladt at låne hverken nøgler eller nøglechip ud til gæster, venner og klassekammerater, eller andre beboere på kostskolen. Smider du nøgler eller nøglechip væk, skal du erstatte dem. El-artikler og miljø Det er ikke tilladt at have storforbrugende el-artikler på værelset som fx. køleskabe, mikroovne, elkedler, brødristere og lignende. Der henvises til skolens faciliteter. Fjernsyn, radio, spillekonsoller og computere er naturligvis tilladt. Du skal af hensyn til miljøet slukke alle elartikler og lyset - og lukke vinduet - når værelset forlades. Aflåsning Kostskolens yderdøre er som udgangspunkt altid låst, og man skal derfor bruge sin udleverede brik samt en pinkode for at komme ind. Sørg altid for at låse værelset af når du forlader det også selv om det kun er kortvarigt. Ferier I ferierne er det ikke muligt at opholde sig på kostskolen. Kostskolen er lukket i efterårsferien, juleferien, vinterferien, påskeferien og sommerferien. Kostskolen lukker ned kl sidste skoledag før ferien og åbner igen kl dagen før første skoledag. Du skal oplyse til vagthavende kostlærer hvor du tilbringer ferien. Ferieplanen er fastlagt to år frem og kan ses på både kostskolens og gymnasiets hjemmeside. Kæledyr Det er ikke tilladt at have kæledyr på kostskolen.

18 OVERHOLDELSE AF REGLER Forældre og elevunderskrift Er eleven under 18 år, har forældrene med deres underskrift på ansøgningsskemaet erklæret sig indforstået med kostskolens ordensregler og interne regler. Samtidig godkendes samtykkeerklæringen til, at kostskolen må teste eleven ved begrundet mistanke om brug af euforiserende stoffer. Der gives samtidig tilladelse til, at kostskolen må kontakte hjemmet efter eleven er fyldt 18 år, når der tildeles en skriftlig advarsel, bortvisning eller positiv test for brug af euforiserende stoffer. Overtrædelse af Studie- og Ordensregler Hvis du overtræder Studie- og Ordensreglerne, kan en af følgende sanktioner blive taget i brug: Mundtlig henstilling, mundtlig advarsel, skriftlig advarsel, midlertidig bortvisning eller permanent bortvisning. Ved skriftlige advarsler, bortvisning og positiv test for brug af euforiserende stoffer kontaktes dine forældre uanset alder. Det er rektor som giver skriftlige advarsler og bortvisninger efter indstilling fra kostlærerne.

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og historie Med denne

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Gymnasie-elev og klar til at flytte hjemmefra? Kollegianerens 10 gode grunde til at flytte på kollegium:

Gymnasie-elev og klar til at flytte hjemmefra? Kollegianerens 10 gode grunde til at flytte på kollegium: Gymnasie-elev og klar til at flytte hjemmefra? Få en rundvisning Ønsker du en rundvisning eller har du nogle spørgsmål eller andet, så kontakt kollegiets leder Anders Høgenhaug Johnsen på 29930438 Hos

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

Livet på Herlufsholm

Livet på Herlufsholm Livet på Herlufsholm Nedenstående beskrivelse bygger på Herlufsholms Skoles værdier (se indledning). HOLDNING Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms disciple forstår og respekterer de fælles

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 6 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 EFOREN... 7 INSPEKTØREN... 7 KONTORET... 7 VÆGTERORDNING... 7 PERSONALEKLAGER... 7 INDFLYTNING og UDFLYTNING

Læs mere

INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015

INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015 INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015 NB. Da der løbende kan forekomme ændringer i reglementet, opfordres du ALTID til at kigge på den

Læs mere

Håndbog for forældre og elever

Håndbog for forældre og elever Håndbog for forældre og elever Sydvestjyllands Efterskole Årgang 2014/15 Håndbog for elever på Sydvestjyllands Efterskole Velkommen på Sydvestjyllands Efterskole. Til en levende skole med et levende fællesskab

Læs mere

Fra 1972 koncentrerede Korinth sig om landbrugets grunduddannelse og er i dag landets eneste skoleafdeling, der har dette speciale.

Fra 1972 koncentrerede Korinth sig om landbrugets grunduddannelse og er i dag landets eneste skoleafdeling, der har dette speciale. Velkommen til Dalum Landbrugsskole Afdeling Korinth DALUM LANDBRUGSSKOLE Dalum Landbrugsskole er grundlagt i 1862 af den berømte højskolemand Christen Kold, der sammen med Grundtvig udviklede den danske

Læs mere

Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg. Storegade 10 2650 Hvidovre. Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15

Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg. Storegade 10 2650 Hvidovre. Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15 Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg Storegade 10 2650 Hvidovre Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15 Pensionen.Kastanienborg@kriminalforsorgen.dk Indledning Pensionen Kastanienborg er en stor gammel

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Rødding Højskole RØDE ENCYCLOPÆDIE

Rødding Højskole RØDE ENCYCLOPÆDIE Rødding Højskole RØDE ENCYCLOPÆDIE Rødding Højskoles Røde Encylopædie Læs opslagsværket som et leksikon med svar på alt omkring Rødding Højskole. Kan med fordel læses forfra, bagfra, i en køre eller som

Læs mere

Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov.

Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov. A Alfabetisk liste Aftente: Aftente serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 20.00. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet). Aktiviteter:

Læs mere

Infomappe. Kvintus Kollegiet

Infomappe. Kvintus Kollegiet Infomappe Kvintus Kollegiet Velkommen Tillykke med dit nye kollegieværelse her på Kvintus Kollegiet. Du bor nu på et kollegium der har nogle af Danmarks største værelser, alle med eget køkken og bad. Endvidere

Læs mere

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur Informationer til nye elever Dyr, Planter og Natur EUC Nordvest - Morsø Landbrugsskole - Hvis du kan lide at bruge både hoved og hænder Thomas Schlichting Forstander Landbrugsskolen udbyder hele Landbrugsuddannelsen,

Læs mere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag:

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag: INFO- hæfte 2015/16 Skoleåret starter søndag den 9. august 2015 Program for 1. dag: 14.00-15.00: Eleverne ankommer Indkvartering 15.15: Velkomst i hallen Kaffe 17.00: Afsked med forældrene Ved ankomsten

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

Efterskolelivet på Tjele Efterskole. Skoleår 2014/2015 Oprettet 01-05-2010 Redigeret 05-08-2014

Efterskolelivet på Tjele Efterskole. Skoleår 2014/2015 Oprettet 01-05-2010 Redigeret 05-08-2014 A_ Efterskolelivet Skoleår 2014/2015 Oprettet 01-05-2010 Redigeret 05-08-2014 Beskrivelse af skolens aktivitet, som dokumentation over for Undervisningsministeriet Alle skolens aktiviteter der indgår i

Læs mere

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET Dette dokument er et forsøg på at lave en samlet oversigt over praktiske oplysninger, anliggender og forhold der gør sig gældende for beboere på Kvintus Kollegiet. Ud over

Læs mere

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Vision Den enkelte beboers behov er styrende for vort arbejde Værdier Hareskovbo er et hus, hvor beboere, personale og pårørende med deres forskellighed,

Læs mere

Dalum Landbrugsskole har desuden en omfattende kursus- og konferencevirksomhed med deltagere fra hele verden.

Dalum Landbrugsskole har desuden en omfattende kursus- og konferencevirksomhed med deltagere fra hele verden. Velkommen til Dalum Landbrugsskole DALUM LANDBRUGSSKOLE Dalum Landbrugsskole er bygningsmæssigt grundlagt i 1862 af den berømte højskolemand Christen Kold, der sammen med Grundtvig udviklede den danske

Læs mere