Vejledning for Rope Access Arbejde (erhvervsklatring).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for Rope Access Arbejde (erhvervsklatring). www.bara.dk"

Transkript

1 Vejledning for Rope Access Arbejde (erhvervsklatring). Side 1 af 12

2 Side 2 af 12

3 Vejledning for Rope Access Arbejde (erhvervsklatring). Side 3 af 12

4 Vejledning for Rope Access* Arbejde (Erhvervsklatring). Indhold: Emne: Side: Indledning 5 Udstyr. 6 - Reb 6 - Sele 6 - Hjelm 6 - Karabiner 6 - Descender 6 - Ascender 6 - Back-up-værktøj 6 Opsætning, planlægning og gennemførelse af rope access arbejde. 7 Nødprocedurer og redninger. 7 Kommunikation. 7 Uddannelse og autorisation. 7 Ansvarsforhold. 8 Definitioner. 9 Normer, lovgivning, standarder og referencer. 10 BARA. Brancheforeningen for Autoriseret Rope Access. BARA, 8. maj, Side 4 af 12

5 Vejledning for Rope Access* Arbejde (Erhvervsklatring). Indledning: Nærværende Vejledning for Rope Access* Arbejde er oprindeligt udarbejdet, bl.a. på opfordring fra Faldsikringsgruppen under Brancheforeningen for Personligt Arbejdsmiljø. Vejledningen har siden været igennem en længere proces med justeringer og tilpasninger til praksis og justeringer til gældende krav for rope access arbejde, f.eks. jvf. diverse certificeringsstandarder. Derudover har vejledningen været igennem en høringsrunde i branchen. Endelig har den skandinaviske Brancheforening for Autoriseret Rope Access, BARA, samlet og nedskrevet resultatet i nedenstående Vejledning for Rope Access Arbejde. Vejledningen henvender sig bl.a. til arbejdere, firmaer, arbejdsgivere, forsikringsselskaber og myndigheder m.fl., der har brug for vejledning mht. forsvarlig brug af rope access (erhvervsklatring). Som sådan overflødiggør nærværende Vejledning for Rope Access Arbejde også afsnittet om rapelling (rebunderstøttet arbejde) i Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler (Brug af stilladser, stiger og rapelling), Bekendtgørelse nr af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, som ændret ved... - bekendtgørelse nr. 670 af 7. august 1995, - bekendtgørelse nr. 832 af 27. november 1998, - bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004 og - bekendtgørelse nr 1420 af 27. december/2008. Målet med denne Vejledning for Rope Access Arbejde er at præsentere de krav og forventninger til bl.a. udstyr, arbejdsudførelse, redninger og øvrige procedurer indenfor professionelt rope access arbejde, som vi, som brancheforening på området stiller til arbejdet og til vore medlemmer. Målet er således ikke alene at beskrive nuværende krav til og standarder for arbejde i højden, men også at beskrive og præsentere skærpede sikkerhedskrav og -procedurer på de punkter, hvor vi mener, at de er nødvendige for at arbejde sikkert med rope access. Eventuelle afvigelser fra gældende normer, krav og standarder i denne vejledning bygger i givet fald på, at vi anlægger et højere sikkerhedsniveau, end gældende krav ellers lægger op til. Vejledningen opfylder således alle gældende sikkerhedskrav, og på en del områder præsenterer vejledningen skærpede krav og højere sikkerhedsstandarder, end der ellers lægges op til. Vejledningen fungerer således som en beskrivelse af best practise for professionelt rope access arbejde. Dermed tror og håber vi, at vi kan være med til skabe og fastholde den højeste sikkerhedsstandard for professionelt rope access arbejde. Vejledningen gælder alle, der arbejder med rope access* og beskriver bl.a. krav til; - udstyr, - opsætning af rebsystemer, - tilrettelæggelse og gennemførelse af rope access opgaver, - nødprocedurer og redninger, - kommunikation, - uddannelse og autorisation, - ansvarsforhold. arbejdsgiverens og arbejderens, - normer, lovgivning, standarder og referencer samt - rapportering af tæt-på-hændelser og uheld i forbindelse med professionel rope access. Side 5 af 12

6 Udstyr: Udstyr til personlig sikkerhed skal normalt opfylde kravene til personlige værnemidler. Dette gælder dog ikke nødvendigvis for alt rope access* udstyr, hvis brugeren kan dokumentere at have modtaget særlig uddannelse i anvendelsen af dette. Udstyr til rope access skal opfylde gældende krav og standarder (se afsnittet herom), dog bør det minimum holde 22 kn. Før ibrugtagning skal det kontrolleres, om rope access udstyret er helt og funktionsdygtigt. Særlig opmærksomhed og uddannelse kræves ved brug af dynamiske reb. Desuden skal udstyret mindst en gang om året efterses og godkendes for bl.a. trådbrud, revner, slid eller anden beskadigelse af en kompetent person med særlig uddannelse / autorisation hertil, f.eks. en autoriseret rope access supervisor*. Service og vedligeholdese skal foretages i overensstemmelse med producentens anvisninger. Reb: Der skal benyttes to af hinanden uafhængige kernmantel (strømpe) reb. Diameteren bør være mm. Det ene reb benyttes som vægtbærende arbejdsreb, mens det andet benyttes som ubelastet sikringsreb. I udgangspunktet benyttes altid statiske eller semistatiske reb, men ved opgaver, der kan indebære faldrisiko, kan dynamiske reb også benyttes. Sele: Alle rope access arbejdere skal være sikrede med en sele, der opfylder gældende krav, dog bør den mindst holde 22 kn i det forreste indbindingspunkt. Selen skal både være monteret, spændt og benyttes i hht. producentens anbefalinger. Selen kan desuden være suppleret med et sæde, der muliggør aflastning i arbejdssituationerne. Hjelm: Alle rope access arbejdere skal bære godkendt hjelm med hagerem, der skal være spændt. Karabiner: Der skal benyttes låsekarabiner i alle led af sikringskæden. Disse defineres enten som en tri-lock-karabin eller en skruekarabin, begge med en styrke på min. 22 kn. Descender: Descenderen skal opfylde gældende krav og bl.a. have en automatisk aflåsningsfunktion. Ascender: Ascenderen skal opfylde gældende krav. Back-up-værktøj: Back-up-værktøjet skal yde dynamisk beskyttelse imod alle fald, herunder også eventuelle fald under redning. Side 6 af 12

7 Opsætning, planlægning og gennemførelse af rope access arbejde: Alle rope access opgaver skal løses af mindst to, særligt uddannede og autoriserede personer, jvf. de senere beskrevne krav hertil. Rope access arbejde skal udføres i mindst to af hinanden uafhængige systemer - normalt et arbejdssreb og et sikringsreb. Disse systemer kan ofte med fordel opsættes nedsænkbare, men det kræver dog i givet fald særlig træning, uddannelse og certificering heri. Uanset, så bør der bindes knude for enden af begge reb. Hvis rope access arbejderen har modtaget særlig uddannelse heri og, hvis det fremgår af APV, risikoanalyse og redningsplan, at det yder tilstrækkelig sikkerhed, kan der undtagelsesvis benyttes ét dynamisk reb til førstemandsklatring. Om nødvendigt beskyttes rebene mod skarpe kanter og slid mv. ved brug af f.eks. kantbeskytter, rebbeskytter, redirect eller sidestabilisering. Sikringspunkterne til rebene samt opsætningen af disse skal være godkendt af en certificeret rope access supervisor. - Arbejdsrebet består af et statisk eller semistatisk reb (Ø = mm.). Rebet bør nå fra toppen og helt ned, så der uden videre kan abseiles hele vejen ned ad dette. Hvis arbejdet eller sikkerheden nødvendiggør dette, kan dette krav undtagelsesvis fraviges. Rebet bør have knude for enden af rebet. Rope access arbejderen bevæger sig op eller ned ad dette reb ved hjælp af en descender, og/eller en ascender. - Sikringsrebet består af et statisk eller dynamisk reb (Ø = mm.). Rebet skal ved arbejdets påbegyndelse nå fra toppen og helt ned og bør have en knude for enden. Rope access arbejderen sikrer sig til dette reb ved hjælp et godkendt back-up værktøj. Nødprocedurer og redninger: Ved alt rope access arbejde skal der foreligge en risikoanalyse samt en plan for redning af alle involverede rope access arbejdere fra alle tænkelige situationer. Endvidere skal der på arbejdsstedet være udstyr, der muliggør disse redninger. Endelig skal der være personale, der er certificeret til at udføre alle relevante redninger. Kommunikation: Der skal benyttes effektiv kommunikation mellem de involverede arbejdere. Uddannelse og autorisation: Alle rope access arbejdere skal være særligt uddannede og certificerede til at udføre rope access arbejde. Se definitioner*. Ved arbejdet skal certificeringen være gyldig, og dokumentation herfor skal forefindes. Der skal altid være mindst én certificeret rope access supervisor til stede. Rope access certificeringen skal have offentliggjorte certificeringskrav og skelne mellem Worker- og Supervisor- uddannelser og -certificeringer, f.eks. IRATA, PRAT, SPRAT, ARAA mv. Rope access arbejdere skal løbende føre logbog over arbejdstimer med rope access arbejde og kunne fremlægge denne logbog. Logbogen indgår desuden f.eks. ved autorisationsfornyelser. Derudover kan logbogen indeholde muligheden for løbende hændelsesrapporteringer. Side 7 af 12

8 Ansvarsforhold: Det er arbejdsgiverens / rope access firmaets ansvar, at; - sikre, at virksomhedens lovpligtige arbejdsskadeforsikring også dækker rope access arbejde. - sikre, at den enkelte ansatte er oplyst om og har accepteret de særlige undtagelser, der normalt gælder for ulykkesforsikringer mht. rebarbejde, klatring og abseil (rapelling)* eller alternativt at tilbyde den ansatte en sådan forsikring, der dækker under arbejdet. - sikre, at alle rope access arbejdere har gyldig certificering til rope access arbejde, jvf. anerkendt rope access uddannelses- og certificering system. - sikre, at alle rope access arbejdere forsynes med egnet rope access udstyr, der opfylder gældende krav (se udstyr), samt at udstyret bliver brugt under hele arbejdet. - sørge for eftersyn af udstyret iht. producentens anvisninger af en kompetent person, som er uddannet hertil, f.eks. rope access supervisoren. - der foregår efterbehandling og analysering af indrapporterede tæt-på-hændelser og ulykker og eventuel efterfølgende revision af de berørte arbejds- og sikkerhedsrutiner. - revision af eksisterende rutiner foretages af en person med særlig uddannelse indenfor rope access, f.eks. fra en rope access brancheforening eller evt. den ansvarlige rope access supervisor. Det er rope access supervisorens ansvar at; - udarbejde og implementere særlig rope access risikoanalyse samt redningsplan (JHA (Job Hazard Analysis) eller APV (Arbejds Plads Vurdering)) for alle rope access opgaver. - sikre tilstedeværelse og brug af alle nødvendige værnemidler til sikring af arbejderne. - sørge for overholdelse og implementering af alle relevante regler for arbejdets udførelse. - sørge for, at det til arbejdet nødvendige udstyr opfylder alle relevante regler for arbejdets udførelse. - sørge for advarsler og effektiv afspærring i risikoområdet under arbejdspladsen. - sørge for opsætning af rebsystemer mv. samt for godkendelse af ankerpunkter, standpladser og opsætninger af reb mv. - løbende overvåge rope access arbejdets udførelse. - analysere hændelser og evt. ulykker og om nødvendigt udarbejde hændelsesrapporter. - løbende ændre og revidere risikoanalyse samt arbejds- og redningsplaner. - gennemføre evt. redninger i alle tænkelige rope access situationer. Det er den enkelte rope access arbejders ansvar at; - bruge det udleverede udstyr i overensstemmelse med kravene til korrekt brug heraf. - følge de givne anvisninger for arbejdets udførelse. - sørge for daglig vedligeholdelse og renholdelse af udstyret. - sørge for indrapportering af alle tæt-på-hændelser og uheld på den af arbejdsgiveren anviste måde. Side 8 af 12

9 * Definitioner: - Rope access: Erhvervsmæssig klatring i to-rebssystemer. Ét system (arbejdsrebet), der bærer kropsvægten og ét andet system (back-up rebet), der er et ubelastet rebsystem, der er helt uafhængigt af arbejdsrebet Alt rope access arbejde udføres af særligt uddannede og certificerede rope access arbejdere. Alt rope access arbejdere kræver supervision af mindst én særligt uddannet og certificeret rope access supervisor (se nedenfor). Til rope access arbejde hører alt arbejde, hvor et reb bærer kropsvægten hos arbejderen. Brug af motoriserede tranportmidler på rebene henhører således under rope access, bl. a. fordi, der fortsat kræves brug af back-up-systemer, opsætning af ankerpunkter samt ikke mindst en effektiv, ikke-motoriset redning i reb. - Rope access arbejder: Alle der arbejder med autoriseret rope access (se nedenfor). - Rope access worker: Person med særlig uddannelse og certificering, der kan udføre enklere opgaver indenfor rope access, jvf. det tilhørende certificeringssystem. - Rope access supervisor: Person med særlig uddannelse og certificering (se nedenfor), der kan udføre alle rope access opgaver, jvf. det tilhørende certificeringssystem. Rope access supervisoren har desuden det overordnede ansvar for rope access arbejdets tilrettelæggelse og gennemførelse. Derudover har rope access supervisoren ansvar for udarbejdelse og implementering af en fuldstændig redningsplan samt for eventuel udførelse af denne. - Rope access uddannelse og -certificering: Et anerkendt rope access system med offentliggjorte certificeringsstandarder, der skelner mellem (rope access) arbejdere (workers) og supervisors. - Faldfaktor: Længden af et fald, divideret med længden det ibrugværende dynamiske reb. Faldfaktor; F = f / r. (0<F<2). (f = længden af det samlede fald. r = længden af det på faldtidspunktet ibrugværende reb). - Abseil: Descent. Selvadministreret nedkørsel ad et reb med brug af en descender samt sikring i et deraf helt uafhængigt back-up reb. - Rebklatring. Ascent. Klatring på et reb, typisk med brug af en ascender, samt sikring i et deraf helt uafhængigt back-up reb. - Førstemandsklatring: Klatring, hvor der klatres på en struktur med sikring af dynamisk reb og løbende mellemsikringer. - Traversering: Horisontal bevægelse i lodret terræn. - Kammeratredning: Redning af kollega, der hænger i reb eller er kommet til skade ved arbejde i reb. - Arbejdsreb: Reb, der bærer rope access arbejderens vægt. (Hovedsystemet). - Sikringsreb: Reb, der sikrer rope access arbejderen mod eventulle svigt af hovedsystemet. (Back-up systemet). - Støttesystem. Forhindrer arbejderen i at komme ud forbi kant. Forhindrer fald. - Faldsikring. Sikring imod chockbelastning ved fald, typisk vha. brug af falddæmper. Udarbejdet af: BARA, Brancheforeningen for Autoriseret Rope Access. Side 9 af 12

10 ** Normer, lovgivning, standarder og referencer for rope access arbejde: Nedenstående liste er lavet, den 28. april, 2012 og kan ikke anses for fuldkommen, idet der f.eks. løbende vil være behov for opdateringer, bl.a. for at tilpasse sig til nationale og regionale regler. AFS1981:14. Skydd mot skada genom fall. AFS1981:15. Skydd mot skada genom ras. AFS1982:3. Ansamarbete. AFS1985:10. Manhål på vissa behållare. AFS1986:26. Arbete på fartyg. AFS1987:2. Högfrekventa elektromagnetiska fält AFS1990:12. Ställningar., Uppdaterat vid AFS 1994:14, AFS 1995:07, AFS 2003:5 och 2004:4 AFS1993:3. Arbete i slutet utrymme. AFS1995:5. Utrustningar för xplosionsfarliga miljö. AFS1996:7. Utförande av personlig skyddsutrustning. AFS1997:2. Arbete i stark värme. AFS1999:3. Byggnads- och anläggningsarbete. AFS1999:7. Förstahjälpen och krisstöd. AFS2000:6. Mast- och stolparbete. Uppdaterat vid AFS 2005:11 AFS2000:42. Arbetsplatsens utformning. AFS2001:3. Användning av personlig skyddsutrustning. AFS2001:9. Hamnarbete AFS2003:3. Explsionsfarlig miljö. AFS2004:3. Stegar och arbetsbockar. AFS2005:6. Medicinska kontroller i arbetslivet. AFS2006:4. Användning av arbetsutrustning. AFS2006:7. Tillfälliga personlyft med kranar eller liftar. AFS2009:3. Arbetsplatsens utformning. ACOLAR LOLER: 2007-June-13v2 HSE Guidance how LOLER applies to Rope access. BSI - Terms and Definitions and Equipment Checklist - Rope Access Code Of Practice. BS 7985 Code of practice for the use of rope access methods for industrial purposes. CONSTRUCTION EMPLOYERS FEDERATION - Tool box talks manual. EN 136:1998 Respiratory protective devices. Full face masks. Requirements, testing, marking. EN 141:1991 Specification for gas filters and combined filters used in respiratory protective equipment. EN 143:1991 Specification for particle filters used in respiratory protective equipment. EN 149:1992 Specification for filtering half masks to protect against particles. EN 166:1996 Personal eye protection. Specifications. EN 167:1995 Personal eye protection. Optical test methods. EN 168:1995 Personal eye protection. Non-optical test methods. EN 341:1993 Personal protective equipment against falls from a height - Descender devices (for rescue). EN 352 Hearing protectors. Safety requirements and testing (3 parts) , , EN 354:1993 Personal protective equipment against falls from a height - Lanyards. EN 355:1993 Personal protective equipment against falls from a height - Energy absorbers. EN 358:1993 Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height - Belts for work positioning and restraint and work positioning lanyards.). EN 360:2002 Personal protective equipment against falls from a height - Retractable type fall arresters. EN 361:1993 Personal protective equipment against falls from a height - Full body harnesses. EN 362:1993 Personal protective equipment against falls from a height. Connectors. EN 363:1993 Personal protective equipment against falls from a height. Fall arrest systems. EN 364:1993 Personal protective equipment against falls from a height. Test methods. EN 365:1993 Personal protective equipment against falls from a height. General requirements for instructions for use and for marking. EN 371:1992 Specification for AX gas filters and combined filters against low boiling organic compounds used in respiratory protective equipment. EN 372:1992 Specification for SX gas filters and combined filters against specific named compounds used in respiratory protective equipment. EN 374:1994 Protective gloves against chemicals and micro-organisms. EN 388:1994 Protective gloves against mechanical risks. EN 397:1995 Specification for industrial safety helmets. Side 10 af 12

11 EN 405:1993 Respiratory protective devices: valved filtering half masks to protect against gases or gases and particles. EN 407:1994 Protective gloves against thermal risks (heat and/or fire). EN 420:1994 General requirements for gloves + amd Feb EN 564: 1997 Mountaineering equipment. Accessory cord. Slings. EN 565: 1997 Mountaineering equipment. Tape. EN 566: 1997 Mountaineering equipment. Slings. EN 567:1997 Mountaineering equipment. Rope clamps. Safety requirements and test methods. EN 795:1997 Protection against falls from a height. Anchor devices. Requirements and testing. EN 813:1997 Personal protective equipment for the prevention of falls from a height. Sit harnesses. EN 892:1997 Mountaineering equipment. Dynamic mountaineering ropes. Safety requirements and test methods. EN 919:1995 Ropes. Fibre ropes for general service. Determination of certain physical and mechanical properties. EN :1997 Safety requirements, test methods for safety nets. EN :1998 Safety requirements for the erection of safety nets. EN 1496:1996 Rescue equipment - rescue lifing devices. EN 1497:1996 Rescue equipment - rescue harnesses. EN 1496:1996 Rescue equipment - rescue loops. EN 1808:1999 Safety requirements on suspended access equipment - Design calculations, stability criteria, construction - Tests. EN 1891:1998 Personal protective equipment for the prevention of falls from a height. Low stretch kernmantel ropes. EN 12275:1998 Mountaineering equipment. Connectors. Safety requirements and test methods. EN 12277:1998 Mountaineering equipment. Harnesses. Safety requirements and test methods. HSE 451/2002. Harness suspension trauma. Industrial Rope Access Procedures SKALA /Ropeworks guidelines. IRATA Certification Requirements. IRATA ICOP (Internation Code Of Practice) PRAT Certification Requirements. PrEN Mountaineering equipment. Helmets. Safety requirements and test methods. PrEN Personal protective equipment for the prevention of falls from a height: Rope Access work positioning systems - Rope adjustment devices. SPRAT Safe practice for Rope Access Work. SPRAT Certification Requirements for Rope Access Work. UIAA standards for climbing equipment. WAHSA : TGN points for the use of fall protection equipment. TGN 02 Guidance on selection, use, maintenance and inspection of retractable fall arresters.. TGN 03 Guidance on inspecting personal fall protection equipment. TGN 04 Guidance on the use of single and twin energy absorbing lanyards. TGN 05 Guidance on rescue after a fall from height. TGN 06 Guidance on inspecting eyebolts used for personal fall protection purposes. TGN 07 Sources of information relating to work at height. Side 11 af 12

12 BARA. Brancheforeningen for Autoriseret Rope Access. BARA, 8. maj, Side 12 af 12

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet Faldsikring Vejledning handler om, hvornår man skal bruge faldsikringsudstyr, hvordan det skal bruges og de krav, der stilles til mærkning mv. At-vejledning D.5.5-2 Juli 2007 - Opdateret oktober 2014 Erstatter

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring

At-VEJLEDNING. Faldsikring At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.5 Faldsikring Juli 2007 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Regler for klatring. Udgivet af FDF, 1996 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88

Regler for klatring. Udgivet af FDF, 1996 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Udgivet af FDF, 1996 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Regler for klatring Udarbejdet af: Erik Agertoft og Morten Nielsen for FDFs friluftsgruppe Tegninger: Claus Krogh Madsen Layout:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring. At-vejledning D.5.5-3

At-VEJLEDNING. Faldsikring. At-vejledning D.5.5-3 At-VEJLEDNING Faldsikring At-vejledning D.5.5-3 Juli 2007 - Opdateret oktober 2016 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds bestyrelse,

Læs mere

FALDSIKRING. www.icm-arsima.com

FALDSIKRING. www.icm-arsima.com FALDSIKRING BLUE STAR 217 Anvendelse Ulykker forårsaget af fald er blandt de farligste på arbejdsmarkedet. Det er arbejdsgivers ansvar, at der under arbejdets udførelse er etableret korrekte foranstaltninger

Læs mere

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds bestyrelse,

Læs mere

Rebunderstøttet arbejde

Rebunderstøttet arbejde Rebunderstøttet arbejde Version 2 2013-06-19 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte USAR Rebunderstøttet arbejde Forfatter: Jesper Rossen, Jacob Dronninglund Madsen, Thomas Rasmussen og Tais Krøger Ziethen

Læs mere

Vejledning til gennemførelse af Praktisk eksamen til Træklatreinstruktør

Vejledning til gennemførelse af Praktisk eksamen til Træklatreinstruktør Baggrund: Som det ses herunder har vi valgt at lave en procedure hvor der reddes på ekstra reb. Dette på baggrund af at det ofte i de sammenhænge samrådet arbejder, er børn der skal hentes ned. Der kan

Læs mere

Toprebsklatring. - en introduktion

Toprebsklatring. - en introduktion Toprebsklatring - en introduktion Dennis Waldemar / klatrevægsinstruktør / 2006 Klatring en introduktion - af Dennis Waldemar Formålet med dette forløb er at introducere kursisten til klatring på klatrevæg

Læs mere

Ankre og abseil. Kursusstandard for Kursus i ankre og abseil. Kursusstandarden består af tre dele:

Ankre og abseil. Kursusstandard for Kursus i ankre og abseil. Kursusstandarden består af tre dele: Kursusstandard for Kursus i ankre og abseil Kursusstandarden består af tre dele: Formalia regler for administration af Dansk Klatreforbunds kursus i abseil Kursets indhold beskriver de elementer, der som

Læs mere

Faldsikringsmateriel Seler COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 361:2002

Faldsikringsmateriel Seler COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 361:2002 Dansk Standard DS/EN 361 2. udgave 2002-08-05 Faldsikringsmateriel Seler Personal protective equipment against falls from a height Full body harnesses DS/EN 361 København DS projekt: 34652 ICS: 13.340.99

Læs mere

Dansk Klatreforbunds norm for Vægklatreinstruktør eksamen

Dansk Klatreforbunds norm for Vægklatreinstruktør eksamen Dansk Klatreforbunds norm for Vægklatreinstruktør eksamen Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds bestyrelse,

Læs mere

Vejledning Praktisk eksamen til Træklatreinstruktør Version januar 2018

Vejledning Praktisk eksamen til Træklatreinstruktør Version januar 2018 Dette billedmateriale skal ses som en vejledning der beskriver selve den praktiske eksamensprocedure. Baggrundsviden kan evt. læses i kompendiet til rekreativ træklatring. kompendium i rekreativ træklatring

Læs mere

Kursusstandard for Instruktør 3 ankre, abseil og rebteknikker

Kursusstandard for Instruktør 3 ankre, abseil og rebteknikker Kursusstandard for Instruktør 3 ankre, abseil og rebteknikker Kursusstandarden består af følgende dele: Formalia - regler for administration af Dansk Klatreforbunds Instruktør 3-kursus Pensum for uddannelsen

Læs mere

South Arne HSEQ Esbjerg 30-03

South Arne HSEQ Esbjerg 30-03 South Arne HSEQ Esbjerg 30-03 03-2004 Søren A Sørensen Offshore Installation Manager Emner Hvorfor det er så vigtigt offshore Hvad der skal til for at få en god HSEQ kultur og for AT KUNNE OPNÅ DET MAN

Læs mere

Standplads og Abseil Standplads og abseil Side 1 af 10

Standplads og Abseil Standplads og abseil Side 1 af 10 Standplads og Abseil Side 1 af 10 1. udgave 2010 Kent Klein Jessen Dette værk er licenseret under en Creative Commons by-nc-sa Licens Foto: Kent Klein Jessen Illustrationer: WWW I denne serie findes: Førstemandsklatring

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

Norm for Toprebsleder på klippe Dansk Klatreforbund

Norm for Toprebsleder på klippe Dansk Klatreforbund Version 2009 Ændringer 26.10.08 - AC Norm for Toprebsleder på klippe Dansk Klatreforbund 1. INDLEDNING 2 2. FORHÅNDSKRAV TIL ASPIRANTEN 2 3. MODULOPBYGNING AF UDDANNELSEN 3 4. AUTORISATION AF TOPREBSLEDERE

Læs mere

Oplæg om kvalitet og sikkerhedsniveau på Dansk Bjergklubs uddannelse til (klub)klatreinstruktør

Oplæg om kvalitet og sikkerhedsniveau på Dansk Bjergklubs uddannelse til (klub)klatreinstruktør 01/09/00 Oplæg om kvalitet og sikkerhedsniveau på Dansk Bjergklubs uddannelse til (klub)klatreinstruktør Denne side er lavet for at hæve niveauet i debatten om sikkerhed ved klatring og ved klatreaktiviteter

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 17. September 2012 Side 1 af 17 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Produkt Service Certifikat nr. 713001037 Gyldig til 28/2 2014 Henrik Carlson ApS Ternevej 14

Læs mere

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017 Specificering af akkrediteringsområder: Specificering af akkrediteringsområde for national lovgivning: Produkter Procedurer Specifikation Trykbærende udstyr Periodiske undersøgelser udført som egenkontrol

Læs mere

Udvælgelse, brug, pleje og vedligeholdelse af personlige værnemidler til forebyggelse af elektrostatiske risici i farlige områder (eksplosionsfare)

Udvælgelse, brug, pleje og vedligeholdelse af personlige værnemidler til forebyggelse af elektrostatiske risici i farlige områder (eksplosionsfare) DS-information DS/CEN/CLC/TR 16832:2015 1. udgave 2015-05-06 Udvælgelse, brug, pleje og vedligeholdelse af personlige værnemidler til forebyggelse af elektrostatiske risici i farlige områder (eksplosionsfare)

Læs mere

FALDSIKRINGSUDSTYR / FALL PROTECTION EQUIPMENT

FALDSIKRINGSUDSTYR / FALL PROTECTION EQUIPMENT FALDSIKRINGSUDSTYR / FALL PROTECTION EQUIPMENT Seler Faldsikringsseler, Tractel, HT 56.... -1 Faldsikringssele, Tractel, HT Easyclimb... -1 Helsele, basis, SEH2... -2 Helsele, komfortabel, SEH4.... -2

Læs mere

FALDSIKRINGSGUIDE. - find den korrekte faldsikring til din arbejdssituation

FALDSIKRINGSGUIDE. - find den korrekte faldsikring til din arbejdssituation FLSIKRINGSGUIE - find den korrekte faldsikring til din arbejdssituation VÆR T VIE når du skal vælge korrekt FLSIKRING Klassifikation af personligt sikkerhedsudstyr 1 Valg af ankerpunkt Findes der et eksisterende

Læs mere

Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008

Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008 Indsats Faldsikring Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008 Indsats Faldsikring Forfattere: Faglige konsulenter: Copyright 2008 Illustrationer og billeder: Redigering, Opsætning & Tryk: Udgivet af:

Læs mere

Norm for. :UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Dansk Klatreforbund

Norm for. :UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Dansk Klatreforbund Dansk Klatreforbund Norm for UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Norm for UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Dansk Klatreforbund Index: 1. Indledning 2 2. Modulopbygning af uddannelsen 2 2a Ansøgerkrav 2

Læs mere

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 1 KVALITET OG SERVICE... 4 1.1 Aftalevilkår... 4 1.2 Kundetilfredshed... 4 1.3 Kvalitetsmål... 4 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser... 4 1.5 Forsikring... 4

Læs mere

Fra inde til ude. Kursusbeskrivelse for kurset fra-inde-til-ude. Kursusbeskrivelsen består af tre dele:

Fra inde til ude. Kursusbeskrivelse for kurset fra-inde-til-ude. Kursusbeskrivelsen består af tre dele: Kursusbeskrivelse for kurset fra-inde-til-ude Kursusbeskrivelsen består af tre dele: Formalia regler for administration af Dansk Klatreforbunds kursus Sportsklatring på klippe. Kursets indhold beskriver

Læs mere

Instruktør 2 kursusbeskrivelse

Instruktør 2 kursusbeskrivelse Instruktør 2 kursusbeskrivelse Forord Denne kursusbeskrivelse dækker uddannelsen til Instruktør 2 i Dansk Klatreforbunds uddannelsesstige. Alle de færdigheder, som kræves for at bestå eksamen, er nævnt

Læs mere

DEFINITION AF FALDSIKRING: Faldsikring er, at beskytte en person fra at falde en vis afstand og derved skade sig.

DEFINITION AF FALDSIKRING: Faldsikring er, at beskytte en person fra at falde en vis afstand og derved skade sig. I den første folder om seler, prøvede landsklubbens miljøudvalg at vise den mangfoldighed af forskellige seler, og hvad man burde være opmærksom på når den enkelte, skulle finde frem til den mest egnede

Læs mere

DTU test center for hygiejnisk design anvendelse i undervisningen

DTU test center for hygiejnisk design anvendelse i undervisningen 7.11.2012 DTU test center for hygiejnisk design anvendelse i undervisningen Per Væggemose Nielsen IPU Søltofts Plads, Building 221 pvn@ipu.dk 452 52631 / 2962 0843 Agenda Introduktion Anvendelse af Test

Læs mere

FALDSIKRINGSUDSTYR / FALL PROTECTION EQUIPMENT

FALDSIKRINGSUDSTYR / FALL PROTECTION EQUIPMENT FALDSIKRINGSUDSTYR / FALL PROTECTION EQUIPMENT Seler Faldsikringsseler, Tractel, HT 22.... -1 Faldsikringsseler, Tractel, HT 56.... -1 Faldsikringssele, Tractel, HT Easyclimb... -1 Helsele, basis, SEH2...

Læs mere

HÅNDTERING AF KEMIKALIER I DONG OIL & GAS. Kemiens Dag 23. november 2016

HÅNDTERING AF KEMIKALIER I DONG OIL & GAS. Kemiens Dag 23. november 2016 HÅNDTERING AF KEMIKALIER I DONG OIL & GAS Kemiens Dag 23. november 2016 Agenda Introduktion Principper for styring af kemikalier onshore Principper for sikker kemikaliehåndtering offshore Konkrete værktøjer

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

TØR DU LA VÆRE? Energy Absorbers with Lanyard Redningsudstyr sæt. Fall Protection Anchor Point Rygsæk. Lanyard and Fall Arrester SKC-Blok

TØR DU LA VÆRE? Energy Absorbers with Lanyard Redningsudstyr sæt. Fall Protection Anchor Point Rygsæk. Lanyard and Fall Arrester SKC-Blok FALDSIKRINGSUDSTYR Faldsikringsudstyr Indhold blockfor Bånd TØR DU LA VÆRE? Faldliner med falddæmper Faldseler Fall Protection Faldsikringsblokke Index Faldsikringsforankring Bags Faldsikringskits blockfor

Læs mere

Træpille bæredygtighed WP1. Michael Schytz 8. april 2014

Træpille bæredygtighed WP1. Michael Schytz 8. april 2014 Træpille bæredygtighed WP1 Michael Schytz 8. april 2014 WP1 Træpille bæredygtighed To formål med WP1 Identificer relevante bæredygtighedskriterier og certificeringsmuligheder Sammenligning af CO2 balance

Læs mere

Erhvervsklatring for eventteknikere

Erhvervsklatring for eventteknikere 1 Om undervisningsmaterialet Dette undervisningsmateriale er udarbejdet af Niels Østergaard og Jes Bering Christensen, EUC Nord. Første version af materialet er udarbejdet december 2013. Denne version

Læs mere

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Beskrivelse Beta II Hæve/sænkebord: Stel: Bordplade: Bordet er udført i et enkelt og stringent design, der er lagt vægt på stabilitet og funktionalitet. Bordet er

Læs mere

ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg. Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen

ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg. Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen nipkn@dongenergy.dk ISO standarder indenfor sikkerhed og træpillehåndtering: Arbejdstitler: 1. Safe

Læs mere

Øjenværn Ansigtsskærme (visirer) på hjelme til brand-, ambulance- og redningsmandskab

Øjenværn Ansigtsskærme (visirer) på hjelme til brand-, ambulance- og redningsmandskab Dansk standard DS/EN 14458 1. udgave 2004-11-25 Øjenværn Ansigtsskærme (visirer) på hjelme til brand-, ambulance- og redningsmandskab Personal eye-equipment Faceshields and visors for use with firefighters',

Læs mere

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Februar 2002 Særlige Vejledning sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder Forsikring & Pension Indholdsfortegnelse 000 Indledning 3 10 Alment 3 100 Forskrifter og regler 6

Læs mere

Basic Safety Training

Basic Safety Training Basic Safety Training Approved by Det Norske Veritas according to the GWO-standard Hvorfor GWO Formålet med GWO standarden er at forebygge og forhindre ulykker og arbejdsskader i vindmølleindustrien.

Læs mere

Eksamen den 21. maj 2008 for Adventure 2.

Eksamen den 21. maj 2008 for Adventure 2. Eksamen den 21. maj 2008 for Adventure 2. Formål Formålet med eksamen er at få bekræftet at den enkelte elev på egen hånd, kan foretage de gennemgået adventure aktiviteter. Indhold Obligatorisk opgave

Læs mere

KURSER FALDSIKRINGS KORREKT 29% LÆR AT BRUGE DIT SIKKERHEDSUDSTYR AF ALLE ARBEJDSULYKKER SKYLDES FALD OG STYRT FRA ARBEJDSSTEDET

KURSER FALDSIKRINGS KORREKT 29% LÆR AT BRUGE DIT SIKKERHEDSUDSTYR AF ALLE ARBEJDSULYKKER SKYLDES FALD OG STYRT FRA ARBEJDSSTEDET FALDSIKRINGS KURSER LÆR AT BRUGE DIT SIKKERHEDSUDSTYR KORREKT 29% AF ALLE ARBEJDSULYKKER SKYLDES FALD OG STYRT FRA ARBEJDSSTEDET BLIV IKKE EN DEL AF STATISTIKKEN! 6 KURSER DER SIKRER Grundkursus for den

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandarden består af tre dele:

Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandarden består af tre dele: Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering Kursusstandarden består af tre dele: Formalia regler for administration af Dansk Klatreforbunds kursus 1. Kursets indhold beskriver de elementer, der som

Læs mere

Regler for servicering af husstandsmøller i alle aldre og størrelser

Regler for servicering af husstandsmøller i alle aldre og størrelser Regler for servicering af husstandsmøller i alle aldre og størrelser Temadag om mini- og husstandsmøller Fredag d. 20. september, 2013 Messe C i Fredericia Peggy Friis DTU Vindenergi Energistyrelsens Godkendelsessekretariat

Læs mere

Industri Farmaceut Foreningen

Industri Farmaceut Foreningen 11.02.2016 Medicinsk udstyr Industri Farmaceut Foreningen Jacobsen Pharma & MedTech Advice AS www.jacobsenadvice.com Agenda: Hvad er medicinsk udstyr Lovgivning Klassifikation Eksempler Godkendelsesprocedure

Læs mere

Hvordan benyttes standarder i forbindelse med lovgivning? - Kristian Baasch Thomsen - Per Rafn Crety

Hvordan benyttes standarder i forbindelse med lovgivning? - Kristian Baasch Thomsen - Per Rafn Crety Hvordan benyttes standarder i forbindelse med lovgivning? - Kristian Baasch Thomsen - Per Rafn Crety Forkortelser mv. Engelsk Dansk Annex Bilag Regulation Forordning DOC Declaration of Conformity Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Kompendie til materialelære

Kompendie til materialelære Kompendie til materialelære Materialelære Side 1 af 16 Materialelære 1. udgave 2010 Kent Klein Jessen Dette værk er licenseret under en Creative Commons by-nc-sa Licens Foto: Kent Klein Jessen Illustrationer:

Læs mere

Standarder og køreplan for udvikling af metoder til karakterisering af nanomaterialer

Standarder og køreplan for udvikling af metoder til karakterisering af nanomaterialer Standarder og køreplan for udvikling af metoder til karakterisering af nanomaterialer Europa Kommissionen har gennem mandat M461 inviteret de europæiske standardiseringsorganer til at samarbejde om udviklingen

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde?

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde? Ved alenearbejde skærpes kravene til sikkerhed og forebyggelse, så medarbejderen ikke udsættes for unødig risiko i arbejdet. Alenearbejde er ikke en risikofaktor i sig selv, men vær opmærksom på, at nogle

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s.

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. MLC 2006 Implementering Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. Agenda Regelsættet Regeleksempler Implementering Udfordringer Status MLC 2006 Formål Yderligere sikring af søfarendes

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Cyber sikkerhed Process IT Cyber sikkerhed og risiko analyse

Cyber sikkerhed Process IT Cyber sikkerhed og risiko analyse Cyber sikkerhed Process IT Cyber sikkerhed og risiko analyse Hvorfor IT sikkerhed Hvordan fik Cyber sikkerhed management opmærksomhed Risikoanalyse af ProcessIT i samarbejde med Administrativ IT Overvej

Læs mere

Faldsikring. Velkommen til. Introduktion til brug og krav by AMU Vest. All rights reserved.

Faldsikring. Velkommen til. Introduktion til brug og krav by AMU Vest. All rights reserved. 2015 by AMU Vest. All rights reserved. Velkommen til Faldsikring. Introduktion til brug og krav. Copyright. This material must not to be copied without written permission, and the contents thereof must

Læs mere

Grønnegården. Inspektion af legeplads og -redskaber. Side 1 af 21

Grønnegården. Inspektion af legeplads og -redskaber. Side 1 af 21 Side 1 af 21 Legepladsinspektør: Arvid Holm Madsen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311129938 Gyldig til 14-03-2012 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Tlf. Mob. 27242304 e-mail: armad@esbjergkommune.dk

Læs mere

ISO/IEC 27001:2013. Ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) Niels Madelung, Chefkonsulent nm@ds.dk 4121 8304

ISO/IEC 27001:2013. Ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) Niels Madelung, Chefkonsulent nm@ds.dk 4121 8304 1 ISO/IEC 27001:2013 Ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) Niels Madelung, Chefkonsulent nm@ds.dk 4121 8304 Deltaget i det internationale arbejde omkring revisionen af ISO/IEC 27001 og 27002,

Læs mere

Svejsekonference Vingstedcenteret 24.-26. juni 2014

Svejsekonference Vingstedcenteret 24.-26. juni 2014 Kvalitetskrav og kontrol af tyndvæggede rustfrie rørsystemer der anvendes i fødevare og medicinalindustrien Svejsekonference Vingstedcenteret 24.-26. juni 2014 Jørgen Melchior Force Technology Danmark

Læs mere

EHEDG certificering: Hvad, hvorfor og hvordan?

EHEDG certificering: Hvad, hvorfor og hvordan? 16.03.2017 Slide 1/ 49 EHEDG certificering: Hvad, hvorfor og hvordan? Henrik Ebbe Fallesen DTU Center for Hygiejnisk Design Søltofts Plads, Bygning 222 hef@ipu.dk Tel. 30 43 43 41 Agenda 16.03.2017 Slide

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 og DS/EN 1177

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 og DS/EN 1177 Inspektionsdato: 12. November - 2008 Side 1 af 23 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0735#310752747 Gyldig til 28/2 2009 Henrik Carlson ApS Ternevej 14 7430

Læs mere

De nye europæiske brandklasser

De nye europæiske brandklasser December 2003 ED De nye europæiske brandklasser 1. Baggrund I februar 2002, med ikrafttrædelse den 1. marts 2002, udsendte Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Tillæg

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Torsdag den 8. september 2011 Processen og vejen til certificeret ledelsessystem v./sektorchef Lars Vestergaard

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Denne kursusbeskrivelse er udarbejdet af Dansk Klatreforbund og vedtaget af Dansk Klatreforbunds bestyrelse

Denne kursusbeskrivelse er udarbejdet af Dansk Klatreforbund og vedtaget af Dansk Klatreforbunds bestyrelse Kursusbeskrivelse for Kursus 1 Denne kursusbeskrivelse er udarbejdet af Dansk Klatreforbund og vedtaget af Dansk Klatreforbunds bestyrelse 20.03.2014. Kursusbeskrivelsen opstiller det forløb, som Dansk

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED:

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: AT Bekendtgørelse nr. 743 af 23.09.1999 Bilag 1 afsnit 3.1.2 Endelig sammenføjning Personalet skal være godkendt af kompetent tredjepartsorgan: - et bemyndiget organ

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Usikre gravsten og gravmonumenter hvordan sikrer vi arbejdsmiljøet?

Usikre gravsten og gravmonumenter hvordan sikrer vi arbejdsmiljøet? April 2017 Usikre gravsten og gravmonumenter hvordan sikrer vi arbejdsmiljøet? en redegørelse. Usikre gravsten ser Arbejdstilsynet også på! Arbejdstilsynet har i forsommeren 2017 afgivet påbud om sikring

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3

Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3 Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3 Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds

Læs mere

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem PEFC Danmark standard PEFC DK 008-02 Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem Revideret standard oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: +45

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

Beskyttelsesbeklædning til beskyttelse mod kemikalier Klassificering, mærkning og krav til ydeevne

Beskyttelsesbeklædning til beskyttelse mod kemikalier Klassificering, mærkning og krav til ydeevne Dansk standard Tillæg DS/ISO 16602/A1 1. udgave 2012-11-15 Beskyttelsesbeklædning til beskyttelse mod kemikalier Klassificering, mærkning og krav til ydeevne Protective clothing for protection against

Læs mere

Kursusstandard for Klippeinstruktør 3 traditionel klatring

Kursusstandard for Klippeinstruktør 3 traditionel klatring Kursusstandard for Klippeinstruktør 3 traditionel klatring Kursusstandarden består af følgende dele: Formalia - regler for administration af uddannelsen Pensum for uddannelsen beskriver de elementer, der

Læs mere

Bilag 1 af 31. august 2016 Reg.nr Annex1 of 31 August 2016

Bilag 1 af 31. august 2016 Reg.nr Annex1 of 31 August 2016 Bilag 1 af 31. august 2016 Reg.nr. 7020 Annex1 of 31 August 2016 Specificering af akkrediteringsområde, Byggevarer Specification of the scope of accreditation, Construction Products For den del af akkrediteringsområdet,

Læs mere

Kursus 2 føring. Kursusbeskrivelse for Kursus 2 føring. Kursusstandarden består af tre dele:

Kursus 2 føring. Kursusbeskrivelse for Kursus 2 føring. Kursusstandarden består af tre dele: Kursusbeskrivelse for Kursus 2 føring Kursusstandarden består af tre dele: Formalia regler for administration af Dansk Klatreforbunds kursus 2. Kursets indhold beskriver de elementer, der som minimum skal

Læs mere

Instruktør 2 føring. Kursusstandard for Instruktør 2 føring. Kursusstandarden består af følgende dele:

Instruktør 2 føring. Kursusstandard for Instruktør 2 føring. Kursusstandarden består af følgende dele: Kursusstandard for Instruktør 2 føring Kursusstandarden består af følgende dele: Formalia - regler for administration af Dansk Klatreforbunds Instruktør 1-kursus Pensum for uddannelsen beskriver de elementer,

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

Arbejdspladsen. Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse?

Arbejdspladsen. Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse? Arbejdspladsen Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse? Potentielle økonomiske gevinster f or såvel samfundet som arbejdsgiveren Særlige muligheder i f orhold til forebyggelse

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Databehandleraftale Leverandør

Databehandleraftale Leverandør , Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag L - 1 Leverandør Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem: Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CVR.nr.: 64 94 22

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber

Inspektion af legepladsredskaber Inspektion af legepladsredskaber På foranledning af: Leder Claus Eskildsen KFUM Social Arbejdes Børnehave og Vuggestue Kongelyset Kongelyset 39 4200 Slagelse er der d. 11. september 2012 gennemført inspektion

Læs mere

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse DONG Energy krav til bæredygtig biomasse Indlæg på Naturstyrelsens workshop om skovprogram 3. marts 2014 26. februar 2014 Jens Price Wolf, DONG Energy Thermal Power Dok #: 1814004 Doc ansvarlig: misch

Læs mere

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM Vejledning Sikker vej til certificering Denne vejledning sigter på at give et grundlæggende indblik i, og forståelse af certificering af ledelsessystemer.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Typekontrol: SS-EN1004 SP Typekontrolcertifikat: 379802 Vi ønsker dig tillykke med købet af et professionelt produkt fra

Læs mere