Vejledning for Rope Access Arbejde (erhvervsklatring).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for Rope Access Arbejde (erhvervsklatring). www.bara.dk"

Transkript

1 Vejledning for Rope Access Arbejde (erhvervsklatring). Side 1 af 12

2 Side 2 af 12

3 Vejledning for Rope Access Arbejde (erhvervsklatring). Side 3 af 12

4 Vejledning for Rope Access* Arbejde (Erhvervsklatring). Indhold: Emne: Side: Indledning 5 Udstyr. 6 - Reb 6 - Sele 6 - Hjelm 6 - Karabiner 6 - Descender 6 - Ascender 6 - Back-up-værktøj 6 Opsætning, planlægning og gennemførelse af rope access arbejde. 7 Nødprocedurer og redninger. 7 Kommunikation. 7 Uddannelse og autorisation. 7 Ansvarsforhold. 8 Definitioner. 9 Normer, lovgivning, standarder og referencer. 10 BARA. Brancheforeningen for Autoriseret Rope Access. BARA, 8. maj, Side 4 af 12

5 Vejledning for Rope Access* Arbejde (Erhvervsklatring). Indledning: Nærværende Vejledning for Rope Access* Arbejde er oprindeligt udarbejdet, bl.a. på opfordring fra Faldsikringsgruppen under Brancheforeningen for Personligt Arbejdsmiljø. Vejledningen har siden været igennem en længere proces med justeringer og tilpasninger til praksis og justeringer til gældende krav for rope access arbejde, f.eks. jvf. diverse certificeringsstandarder. Derudover har vejledningen været igennem en høringsrunde i branchen. Endelig har den skandinaviske Brancheforening for Autoriseret Rope Access, BARA, samlet og nedskrevet resultatet i nedenstående Vejledning for Rope Access Arbejde. Vejledningen henvender sig bl.a. til arbejdere, firmaer, arbejdsgivere, forsikringsselskaber og myndigheder m.fl., der har brug for vejledning mht. forsvarlig brug af rope access (erhvervsklatring). Som sådan overflødiggør nærværende Vejledning for Rope Access Arbejde også afsnittet om rapelling (rebunderstøttet arbejde) i Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler (Brug af stilladser, stiger og rapelling), Bekendtgørelse nr af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, som ændret ved... - bekendtgørelse nr. 670 af 7. august 1995, - bekendtgørelse nr. 832 af 27. november 1998, - bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004 og - bekendtgørelse nr 1420 af 27. december/2008. Målet med denne Vejledning for Rope Access Arbejde er at præsentere de krav og forventninger til bl.a. udstyr, arbejdsudførelse, redninger og øvrige procedurer indenfor professionelt rope access arbejde, som vi, som brancheforening på området stiller til arbejdet og til vore medlemmer. Målet er således ikke alene at beskrive nuværende krav til og standarder for arbejde i højden, men også at beskrive og præsentere skærpede sikkerhedskrav og -procedurer på de punkter, hvor vi mener, at de er nødvendige for at arbejde sikkert med rope access. Eventuelle afvigelser fra gældende normer, krav og standarder i denne vejledning bygger i givet fald på, at vi anlægger et højere sikkerhedsniveau, end gældende krav ellers lægger op til. Vejledningen opfylder således alle gældende sikkerhedskrav, og på en del områder præsenterer vejledningen skærpede krav og højere sikkerhedsstandarder, end der ellers lægges op til. Vejledningen fungerer således som en beskrivelse af best practise for professionelt rope access arbejde. Dermed tror og håber vi, at vi kan være med til skabe og fastholde den højeste sikkerhedsstandard for professionelt rope access arbejde. Vejledningen gælder alle, der arbejder med rope access* og beskriver bl.a. krav til; - udstyr, - opsætning af rebsystemer, - tilrettelæggelse og gennemførelse af rope access opgaver, - nødprocedurer og redninger, - kommunikation, - uddannelse og autorisation, - ansvarsforhold. arbejdsgiverens og arbejderens, - normer, lovgivning, standarder og referencer samt - rapportering af tæt-på-hændelser og uheld i forbindelse med professionel rope access. Side 5 af 12

6 Udstyr: Udstyr til personlig sikkerhed skal normalt opfylde kravene til personlige værnemidler. Dette gælder dog ikke nødvendigvis for alt rope access* udstyr, hvis brugeren kan dokumentere at have modtaget særlig uddannelse i anvendelsen af dette. Udstyr til rope access skal opfylde gældende krav og standarder (se afsnittet herom), dog bør det minimum holde 22 kn. Før ibrugtagning skal det kontrolleres, om rope access udstyret er helt og funktionsdygtigt. Særlig opmærksomhed og uddannelse kræves ved brug af dynamiske reb. Desuden skal udstyret mindst en gang om året efterses og godkendes for bl.a. trådbrud, revner, slid eller anden beskadigelse af en kompetent person med særlig uddannelse / autorisation hertil, f.eks. en autoriseret rope access supervisor*. Service og vedligeholdese skal foretages i overensstemmelse med producentens anvisninger. Reb: Der skal benyttes to af hinanden uafhængige kernmantel (strømpe) reb. Diameteren bør være mm. Det ene reb benyttes som vægtbærende arbejdsreb, mens det andet benyttes som ubelastet sikringsreb. I udgangspunktet benyttes altid statiske eller semistatiske reb, men ved opgaver, der kan indebære faldrisiko, kan dynamiske reb også benyttes. Sele: Alle rope access arbejdere skal være sikrede med en sele, der opfylder gældende krav, dog bør den mindst holde 22 kn i det forreste indbindingspunkt. Selen skal både være monteret, spændt og benyttes i hht. producentens anbefalinger. Selen kan desuden være suppleret med et sæde, der muliggør aflastning i arbejdssituationerne. Hjelm: Alle rope access arbejdere skal bære godkendt hjelm med hagerem, der skal være spændt. Karabiner: Der skal benyttes låsekarabiner i alle led af sikringskæden. Disse defineres enten som en tri-lock-karabin eller en skruekarabin, begge med en styrke på min. 22 kn. Descender: Descenderen skal opfylde gældende krav og bl.a. have en automatisk aflåsningsfunktion. Ascender: Ascenderen skal opfylde gældende krav. Back-up-værktøj: Back-up-værktøjet skal yde dynamisk beskyttelse imod alle fald, herunder også eventuelle fald under redning. Side 6 af 12

7 Opsætning, planlægning og gennemførelse af rope access arbejde: Alle rope access opgaver skal løses af mindst to, særligt uddannede og autoriserede personer, jvf. de senere beskrevne krav hertil. Rope access arbejde skal udføres i mindst to af hinanden uafhængige systemer - normalt et arbejdssreb og et sikringsreb. Disse systemer kan ofte med fordel opsættes nedsænkbare, men det kræver dog i givet fald særlig træning, uddannelse og certificering heri. Uanset, så bør der bindes knude for enden af begge reb. Hvis rope access arbejderen har modtaget særlig uddannelse heri og, hvis det fremgår af APV, risikoanalyse og redningsplan, at det yder tilstrækkelig sikkerhed, kan der undtagelsesvis benyttes ét dynamisk reb til førstemandsklatring. Om nødvendigt beskyttes rebene mod skarpe kanter og slid mv. ved brug af f.eks. kantbeskytter, rebbeskytter, redirect eller sidestabilisering. Sikringspunkterne til rebene samt opsætningen af disse skal være godkendt af en certificeret rope access supervisor. - Arbejdsrebet består af et statisk eller semistatisk reb (Ø = mm.). Rebet bør nå fra toppen og helt ned, så der uden videre kan abseiles hele vejen ned ad dette. Hvis arbejdet eller sikkerheden nødvendiggør dette, kan dette krav undtagelsesvis fraviges. Rebet bør have knude for enden af rebet. Rope access arbejderen bevæger sig op eller ned ad dette reb ved hjælp af en descender, og/eller en ascender. - Sikringsrebet består af et statisk eller dynamisk reb (Ø = mm.). Rebet skal ved arbejdets påbegyndelse nå fra toppen og helt ned og bør have en knude for enden. Rope access arbejderen sikrer sig til dette reb ved hjælp et godkendt back-up værktøj. Nødprocedurer og redninger: Ved alt rope access arbejde skal der foreligge en risikoanalyse samt en plan for redning af alle involverede rope access arbejdere fra alle tænkelige situationer. Endvidere skal der på arbejdsstedet være udstyr, der muliggør disse redninger. Endelig skal der være personale, der er certificeret til at udføre alle relevante redninger. Kommunikation: Der skal benyttes effektiv kommunikation mellem de involverede arbejdere. Uddannelse og autorisation: Alle rope access arbejdere skal være særligt uddannede og certificerede til at udføre rope access arbejde. Se definitioner*. Ved arbejdet skal certificeringen være gyldig, og dokumentation herfor skal forefindes. Der skal altid være mindst én certificeret rope access supervisor til stede. Rope access certificeringen skal have offentliggjorte certificeringskrav og skelne mellem Worker- og Supervisor- uddannelser og -certificeringer, f.eks. IRATA, PRAT, SPRAT, ARAA mv. Rope access arbejdere skal løbende føre logbog over arbejdstimer med rope access arbejde og kunne fremlægge denne logbog. Logbogen indgår desuden f.eks. ved autorisationsfornyelser. Derudover kan logbogen indeholde muligheden for løbende hændelsesrapporteringer. Side 7 af 12

8 Ansvarsforhold: Det er arbejdsgiverens / rope access firmaets ansvar, at; - sikre, at virksomhedens lovpligtige arbejdsskadeforsikring også dækker rope access arbejde. - sikre, at den enkelte ansatte er oplyst om og har accepteret de særlige undtagelser, der normalt gælder for ulykkesforsikringer mht. rebarbejde, klatring og abseil (rapelling)* eller alternativt at tilbyde den ansatte en sådan forsikring, der dækker under arbejdet. - sikre, at alle rope access arbejdere har gyldig certificering til rope access arbejde, jvf. anerkendt rope access uddannelses- og certificering system. - sikre, at alle rope access arbejdere forsynes med egnet rope access udstyr, der opfylder gældende krav (se udstyr), samt at udstyret bliver brugt under hele arbejdet. - sørge for eftersyn af udstyret iht. producentens anvisninger af en kompetent person, som er uddannet hertil, f.eks. rope access supervisoren. - der foregår efterbehandling og analysering af indrapporterede tæt-på-hændelser og ulykker og eventuel efterfølgende revision af de berørte arbejds- og sikkerhedsrutiner. - revision af eksisterende rutiner foretages af en person med særlig uddannelse indenfor rope access, f.eks. fra en rope access brancheforening eller evt. den ansvarlige rope access supervisor. Det er rope access supervisorens ansvar at; - udarbejde og implementere særlig rope access risikoanalyse samt redningsplan (JHA (Job Hazard Analysis) eller APV (Arbejds Plads Vurdering)) for alle rope access opgaver. - sikre tilstedeværelse og brug af alle nødvendige værnemidler til sikring af arbejderne. - sørge for overholdelse og implementering af alle relevante regler for arbejdets udførelse. - sørge for, at det til arbejdet nødvendige udstyr opfylder alle relevante regler for arbejdets udførelse. - sørge for advarsler og effektiv afspærring i risikoområdet under arbejdspladsen. - sørge for opsætning af rebsystemer mv. samt for godkendelse af ankerpunkter, standpladser og opsætninger af reb mv. - løbende overvåge rope access arbejdets udførelse. - analysere hændelser og evt. ulykker og om nødvendigt udarbejde hændelsesrapporter. - løbende ændre og revidere risikoanalyse samt arbejds- og redningsplaner. - gennemføre evt. redninger i alle tænkelige rope access situationer. Det er den enkelte rope access arbejders ansvar at; - bruge det udleverede udstyr i overensstemmelse med kravene til korrekt brug heraf. - følge de givne anvisninger for arbejdets udførelse. - sørge for daglig vedligeholdelse og renholdelse af udstyret. - sørge for indrapportering af alle tæt-på-hændelser og uheld på den af arbejdsgiveren anviste måde. Side 8 af 12

9 * Definitioner: - Rope access: Erhvervsmæssig klatring i to-rebssystemer. Ét system (arbejdsrebet), der bærer kropsvægten og ét andet system (back-up rebet), der er et ubelastet rebsystem, der er helt uafhængigt af arbejdsrebet Alt rope access arbejde udføres af særligt uddannede og certificerede rope access arbejdere. Alt rope access arbejdere kræver supervision af mindst én særligt uddannet og certificeret rope access supervisor (se nedenfor). Til rope access arbejde hører alt arbejde, hvor et reb bærer kropsvægten hos arbejderen. Brug af motoriserede tranportmidler på rebene henhører således under rope access, bl. a. fordi, der fortsat kræves brug af back-up-systemer, opsætning af ankerpunkter samt ikke mindst en effektiv, ikke-motoriset redning i reb. - Rope access arbejder: Alle der arbejder med autoriseret rope access (se nedenfor). - Rope access worker: Person med særlig uddannelse og certificering, der kan udføre enklere opgaver indenfor rope access, jvf. det tilhørende certificeringssystem. - Rope access supervisor: Person med særlig uddannelse og certificering (se nedenfor), der kan udføre alle rope access opgaver, jvf. det tilhørende certificeringssystem. Rope access supervisoren har desuden det overordnede ansvar for rope access arbejdets tilrettelæggelse og gennemførelse. Derudover har rope access supervisoren ansvar for udarbejdelse og implementering af en fuldstændig redningsplan samt for eventuel udførelse af denne. - Rope access uddannelse og -certificering: Et anerkendt rope access system med offentliggjorte certificeringsstandarder, der skelner mellem (rope access) arbejdere (workers) og supervisors. - Faldfaktor: Længden af et fald, divideret med længden det ibrugværende dynamiske reb. Faldfaktor; F = f / r. (0<F<2). (f = længden af det samlede fald. r = længden af det på faldtidspunktet ibrugværende reb). - Abseil: Descent. Selvadministreret nedkørsel ad et reb med brug af en descender samt sikring i et deraf helt uafhængigt back-up reb. - Rebklatring. Ascent. Klatring på et reb, typisk med brug af en ascender, samt sikring i et deraf helt uafhængigt back-up reb. - Førstemandsklatring: Klatring, hvor der klatres på en struktur med sikring af dynamisk reb og løbende mellemsikringer. - Traversering: Horisontal bevægelse i lodret terræn. - Kammeratredning: Redning af kollega, der hænger i reb eller er kommet til skade ved arbejde i reb. - Arbejdsreb: Reb, der bærer rope access arbejderens vægt. (Hovedsystemet). - Sikringsreb: Reb, der sikrer rope access arbejderen mod eventulle svigt af hovedsystemet. (Back-up systemet). - Støttesystem. Forhindrer arbejderen i at komme ud forbi kant. Forhindrer fald. - Faldsikring. Sikring imod chockbelastning ved fald, typisk vha. brug af falddæmper. Udarbejdet af: BARA, Brancheforeningen for Autoriseret Rope Access. Side 9 af 12

10 ** Normer, lovgivning, standarder og referencer for rope access arbejde: Nedenstående liste er lavet, den 28. april, 2012 og kan ikke anses for fuldkommen, idet der f.eks. løbende vil være behov for opdateringer, bl.a. for at tilpasse sig til nationale og regionale regler. AFS1981:14. Skydd mot skada genom fall. AFS1981:15. Skydd mot skada genom ras. AFS1982:3. Ansamarbete. AFS1985:10. Manhål på vissa behållare. AFS1986:26. Arbete på fartyg. AFS1987:2. Högfrekventa elektromagnetiska fält AFS1990:12. Ställningar., Uppdaterat vid AFS 1994:14, AFS 1995:07, AFS 2003:5 och 2004:4 AFS1993:3. Arbete i slutet utrymme. AFS1995:5. Utrustningar för xplosionsfarliga miljö. AFS1996:7. Utförande av personlig skyddsutrustning. AFS1997:2. Arbete i stark värme. AFS1999:3. Byggnads- och anläggningsarbete. AFS1999:7. Förstahjälpen och krisstöd. AFS2000:6. Mast- och stolparbete. Uppdaterat vid AFS 2005:11 AFS2000:42. Arbetsplatsens utformning. AFS2001:3. Användning av personlig skyddsutrustning. AFS2001:9. Hamnarbete AFS2003:3. Explsionsfarlig miljö. AFS2004:3. Stegar och arbetsbockar. AFS2005:6. Medicinska kontroller i arbetslivet. AFS2006:4. Användning av arbetsutrustning. AFS2006:7. Tillfälliga personlyft med kranar eller liftar. AFS2009:3. Arbetsplatsens utformning. ACOLAR LOLER: 2007-June-13v2 HSE Guidance how LOLER applies to Rope access. BSI - Terms and Definitions and Equipment Checklist - Rope Access Code Of Practice. BS 7985 Code of practice for the use of rope access methods for industrial purposes. CONSTRUCTION EMPLOYERS FEDERATION - Tool box talks manual. EN 136:1998 Respiratory protective devices. Full face masks. Requirements, testing, marking. EN 141:1991 Specification for gas filters and combined filters used in respiratory protective equipment. EN 143:1991 Specification for particle filters used in respiratory protective equipment. EN 149:1992 Specification for filtering half masks to protect against particles. EN 166:1996 Personal eye protection. Specifications. EN 167:1995 Personal eye protection. Optical test methods. EN 168:1995 Personal eye protection. Non-optical test methods. EN 341:1993 Personal protective equipment against falls from a height - Descender devices (for rescue). EN 352 Hearing protectors. Safety requirements and testing (3 parts) , , EN 354:1993 Personal protective equipment against falls from a height - Lanyards. EN 355:1993 Personal protective equipment against falls from a height - Energy absorbers. EN 358:1993 Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height - Belts for work positioning and restraint and work positioning lanyards.). EN 360:2002 Personal protective equipment against falls from a height - Retractable type fall arresters. EN 361:1993 Personal protective equipment against falls from a height - Full body harnesses. EN 362:1993 Personal protective equipment against falls from a height. Connectors. EN 363:1993 Personal protective equipment against falls from a height. Fall arrest systems. EN 364:1993 Personal protective equipment against falls from a height. Test methods. EN 365:1993 Personal protective equipment against falls from a height. General requirements for instructions for use and for marking. EN 371:1992 Specification for AX gas filters and combined filters against low boiling organic compounds used in respiratory protective equipment. EN 372:1992 Specification for SX gas filters and combined filters against specific named compounds used in respiratory protective equipment. EN 374:1994 Protective gloves against chemicals and micro-organisms. EN 388:1994 Protective gloves against mechanical risks. EN 397:1995 Specification for industrial safety helmets. Side 10 af 12

11 EN 405:1993 Respiratory protective devices: valved filtering half masks to protect against gases or gases and particles. EN 407:1994 Protective gloves against thermal risks (heat and/or fire). EN 420:1994 General requirements for gloves + amd Feb EN 564: 1997 Mountaineering equipment. Accessory cord. Slings. EN 565: 1997 Mountaineering equipment. Tape. EN 566: 1997 Mountaineering equipment. Slings. EN 567:1997 Mountaineering equipment. Rope clamps. Safety requirements and test methods. EN 795:1997 Protection against falls from a height. Anchor devices. Requirements and testing. EN 813:1997 Personal protective equipment for the prevention of falls from a height. Sit harnesses. EN 892:1997 Mountaineering equipment. Dynamic mountaineering ropes. Safety requirements and test methods. EN 919:1995 Ropes. Fibre ropes for general service. Determination of certain physical and mechanical properties. EN :1997 Safety requirements, test methods for safety nets. EN :1998 Safety requirements for the erection of safety nets. EN 1496:1996 Rescue equipment - rescue lifing devices. EN 1497:1996 Rescue equipment - rescue harnesses. EN 1496:1996 Rescue equipment - rescue loops. EN 1808:1999 Safety requirements on suspended access equipment - Design calculations, stability criteria, construction - Tests. EN 1891:1998 Personal protective equipment for the prevention of falls from a height. Low stretch kernmantel ropes. EN 12275:1998 Mountaineering equipment. Connectors. Safety requirements and test methods. EN 12277:1998 Mountaineering equipment. Harnesses. Safety requirements and test methods. HSE 451/2002. Harness suspension trauma. Industrial Rope Access Procedures SKALA /Ropeworks guidelines. IRATA Certification Requirements. IRATA ICOP (Internation Code Of Practice) PRAT Certification Requirements. PrEN Mountaineering equipment. Helmets. Safety requirements and test methods. PrEN Personal protective equipment for the prevention of falls from a height: Rope Access work positioning systems - Rope adjustment devices. SPRAT Safe practice for Rope Access Work. SPRAT Certification Requirements for Rope Access Work. UIAA standards for climbing equipment. WAHSA : TGN points for the use of fall protection equipment. TGN 02 Guidance on selection, use, maintenance and inspection of retractable fall arresters.. TGN 03 Guidance on inspecting personal fall protection equipment. TGN 04 Guidance on the use of single and twin energy absorbing lanyards. TGN 05 Guidance on rescue after a fall from height. TGN 06 Guidance on inspecting eyebolts used for personal fall protection purposes. TGN 07 Sources of information relating to work at height. Side 11 af 12

12 BARA. Brancheforeningen for Autoriseret Rope Access. BARA, 8. maj, Side 12 af 12

Regler for klatring. Udgivet af FDF, 1996 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88

Regler for klatring. Udgivet af FDF, 1996 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Udgivet af FDF, 1996 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Regler for klatring Udarbejdet af: Erik Agertoft og Morten Nielsen for FDFs friluftsgruppe Tegninger: Claus Krogh Madsen Layout:

Læs mere

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg

Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevæg Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds bestyrelse,

Læs mere

Norm for. :UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Dansk Klatreforbund

Norm for. :UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Dansk Klatreforbund Dansk Klatreforbund Norm for UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Norm for UIAA Klippeklatreinstruktør (KKI) Dansk Klatreforbund Index: 1. Indledning 2 2. Modulopbygning af uddannelsen 2 2a Ansøgerkrav 2

Læs mere

Oplæg om kvalitet og sikkerhedsniveau på Dansk Bjergklubs uddannelse til (klub)klatreinstruktør

Oplæg om kvalitet og sikkerhedsniveau på Dansk Bjergklubs uddannelse til (klub)klatreinstruktør 01/09/00 Oplæg om kvalitet og sikkerhedsniveau på Dansk Bjergklubs uddannelse til (klub)klatreinstruktør Denne side er lavet for at hæve niveauet i debatten om sikkerhed ved klatring og ved klatreaktiviteter

Læs mere

Instruktør 2 kursusbeskrivelse

Instruktør 2 kursusbeskrivelse Instruktør 2 kursusbeskrivelse Forord Denne kursusbeskrivelse dækker uddannelsen til Instruktør 2 i Dansk Klatreforbunds uddannelsesstige. Alle de færdigheder, som kræves for at bestå eksamen, er nævnt

Læs mere

TØR DU LA VÆRE? Energy Absorbers with Lanyard Redningsudstyr sæt. Fall Protection Anchor Point Rygsæk. Lanyard and Fall Arrester SKC-Blok

TØR DU LA VÆRE? Energy Absorbers with Lanyard Redningsudstyr sæt. Fall Protection Anchor Point Rygsæk. Lanyard and Fall Arrester SKC-Blok FALDSIKRINGSUDSTYR Faldsikringsudstyr Indhold blockfor Bånd TØR DU LA VÆRE? Faldliner med falddæmper Faldseler Fall Protection Faldsikringsblokke Index Faldsikringsforankring Bags Faldsikringskits blockfor

Læs mere

Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008

Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008 Indsats Faldsikring Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008 Indsats Faldsikring Forfattere: Faglige konsulenter: Copyright 2008 Illustrationer og billeder: Redigering, Opsætning & Tryk: Udgivet af:

Læs mere

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 1 KVALITET OG SERVICE... 4 1.1 Aftalevilkår... 4 1.2 Kundetilfredshed... 4 1.3 Kvalitetsmål... 4 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser... 4 1.5 Forsikring... 4

Læs mere

FALDSIKRINGSGUIDE. - find den korrekte faldsikring til din arbejdssituation

FALDSIKRINGSGUIDE. - find den korrekte faldsikring til din arbejdssituation FLSIKRINGSGUIE - find den korrekte faldsikring til din arbejdssituation VÆR T VIE når du skal vælge korrekt FLSIKRING Klassifikation af personligt sikkerhedsudstyr 1 Valg af ankerpunkt Findes der et eksisterende

Læs mere

Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandarden består af tre dele:

Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering. Kursusstandarden består af tre dele: Kursusstandard for Kursus 1 topreb og bouldering Kursusstandarden består af tre dele: Formalia regler for administration af Dansk Klatreforbunds kursus 1. Kursets indhold beskriver de elementer, der som

Læs mere

KURSER FALDSIKRINGS KORREKT 29% LÆR AT BRUGE DIT SIKKERHEDSUDSTYR AF ALLE ARBEJDSULYKKER SKYLDES FALD OG STYRT FRA ARBEJDSSTEDET

KURSER FALDSIKRINGS KORREKT 29% LÆR AT BRUGE DIT SIKKERHEDSUDSTYR AF ALLE ARBEJDSULYKKER SKYLDES FALD OG STYRT FRA ARBEJDSSTEDET FALDSIKRINGS KURSER LÆR AT BRUGE DIT SIKKERHEDSUDSTYR KORREKT 29% AF ALLE ARBEJDSULYKKER SKYLDES FALD OG STYRT FRA ARBEJDSSTEDET BLIV IKKE EN DEL AF STATISTIKKEN! 6 KURSER DER SIKRER Grundkursus for den

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 13. september 2012 Side 1 af 19 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Produkt Service Certifikat nr. 713001037 Gyldig til 28/2 2014 Telefon: Mobil: 20 11 65 61 Kontor:

Læs mere

Cyber sikkerhed Process IT Cyber sikkerhed og risiko analyse

Cyber sikkerhed Process IT Cyber sikkerhed og risiko analyse Cyber sikkerhed Process IT Cyber sikkerhed og risiko analyse Hvorfor IT sikkerhed Hvordan fik Cyber sikkerhed management opmærksomhed Risikoanalyse af ProcessIT i samarbejde med Administrativ IT Overvej

Læs mere

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s.

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. MLC 2006 Implementering Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. Agenda Regelsættet Regeleksempler Implementering Udfordringer Status MLC 2006 Formål Yderligere sikring af søfarendes

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3

Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3 Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3 Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse DONG Energy krav til bæredygtig biomasse Indlæg på Naturstyrelsens workshop om skovprogram 3. marts 2014 26. februar 2014 Jens Price Wolf, DONG Energy Thermal Power Dok #: 1814004 Doc ansvarlig: misch

Læs mere

FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version

FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Branchevejledning Flip for English version Branchevejledning FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Søfartens Arbejdsmiljøråd 2000 Søfartens Arbejdsmiljøråd

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub Håndbog til sikringskurser i Århus Klatreklub 1 Forord Århus Klatreklub blev dannet 1993 af medlemmer af Dansk Bjergklub. Interessen var primært for bjergbestigning og klippeklatring, men med etablering

Læs mere

Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 UDARBEJDET FOR: GF Skovvang

Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 UDARBEJDET FOR: GF Skovvang Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: GF Skovvang Inspektionstype: Hovedinspektion Inspektionen

Læs mere

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver Juni 2015 Carsten Ditlefsen, MBA, partner og direktør i AM-Gruppen Definitioner at skabe en samvirken af mål og midler Kilde: Fakta om arbejdsmiljø 2013, side 71 at skabe en samvirken af mål. Ved at nå

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Klar til nye muligheder

Klar til nye muligheder 1. Klar til nye muligheder 1.Præsentation 2.Hvad er HSEQ 3.Krav til underleverandører 4.Motivation for certificering 5.Mulige effekter af HSEQ certificering 6.Krav til certificering 7.Forudsætninger for

Læs mere

HÅNDVÆRKERE I REB! xalle klatrere er certificeret som PRAT eller SPRAT Professional Rope Access Technician xautorisation fornyes hvert ½ år

HÅNDVÆRKERE I REB! xalle klatrere er certificeret som PRAT eller SPRAT Professional Rope Access Technician xautorisation fornyes hvert ½ år HÅNDVÆRKERE I REB! xsindby Teknik ApS er en håndværksvirksomhed med et ny speciale Aut Rope Acces. xsindby Teknik ApS løser typisk opgaver hvor (u)tilgængelighed og tid/omkostninger er nøgleord xvi er

Læs mere

Værn mod udsættelse for farlige stoffer Videnskonference

Værn mod udsættelse for farlige stoffer Videnskonference Image H 9.4 cm x W 27.53 cm Værn mod udsættelse for farlige stoffer Videnskonference Forudsætninger for - og værktøj til - valg af korrekte værnemidler Landstingssalen, 22. januar 2013, Peter Mentz Farlige

Læs mere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Version 1.0 Dato: 27. juli 2006 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed...

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 12 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311219550 Gyldig til 07-04-2016 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Netværksmøde 9. april 2013 Carsten Riis Fredriksen Dansk Standard Agenda Hvem er Dansk Standard? Hvorfor benytte standarder? Hvad tilbyder vi? Eksempler

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 8 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 24-02-2017 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 10 Legepladsinspektør: Niels Peter Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0935#311341278 Gyldig til 07.2014 Niels Peter Jensen Godthåbsvej 44b 4300 Holbæk 59442910 72365192 npj@holb.dk

Læs mere

Integrity management. Setting the Scene

Integrity management. Setting the Scene Integrity management Setting the Scene Integrity management The HSSE tablestake LoPC Process safety Equipment Integrity - 20 essentielle elementer CUI - Et eksempel Risk Based Approach - RAM Risk assesment

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Udført af: Kvalitetskoordinator

Udført af: Kvalitetskoordinator 0-0- Sidste rettelse: 0-0- Forside risikoanalyse Centerchef Sikkerheds information og risikovurderings håndbog for arbejde med redning i højden, brønde, first aid, manual handling, fire awareness, sea

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-951-4 0.05.12

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 14 Legepladsinspektør: Arvid Holm Madsen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikats nr 713039246 Gyldig til 14-03-2016 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Tlf. Mob. 27242304 e-mail: armad@esbjergkommune.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse helt enkelt

Arbejdsmiljøledelse helt enkelt Arbejdsmiljøledelse helt enkelt Gitte Goldschmidt Goldschmidt Rise and Shine i/s gg@riseandshine.dk Tel 20 77 79 36 Gitte Goldschmidt Civilingeniør Organisationskonsulent Capacent (KPMG) ti år Leder fire

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

De nye europæiske brandklasser

De nye europæiske brandklasser De nye europæiske brandklasser Januar 2008 ED/af 1. Baggrund I februar 2002, med ikrafttrædelse den 1. marts 2002, udsendte Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Tillæg

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Dansk standard DS 3999 1. udgave 2010-10-12 Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Requirements for security of cash centers, transit stations

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater

Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater Dansk standard DS/ISO 11040-6 1. udgave 2012-05-15 Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater Prefilled syringes Part 6: Plastic barrels for injectables DS/ISO 11040-6 København

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring Kontaminering/tilbagekaldelse Spørgeskema Virksomheden 1. (a) Navn på virksomheden og de datterselskaber der ønskes omfattet af dækningen (b) Adresse _ (c)

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 2 november 2011 Side 1 af 26 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0966#310995767 Gyldig til 28/2 2012 Henrik Carlson ApS Ternevej 14 7430

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01 Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01 For VA-godkendelse af Termostatiske blandingsventiler. Page 1 of 11 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 ÆNDRINGER OG TILFØJELSER... 3 REFERENCER...

Læs mere

SAMHANDEL med CP ApS

SAMHANDEL med CP ApS Blanket AM04 Guide til god SAMHANDEL med CP ApS Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Revideret 01.01.2015 Guide til god SAMHANDEL med CP Aps Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Indhold

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Håndtering af ES-information i SDS

Håndtering af ES-information i SDS Håndtering af ES-information i SDS FOCUS PÅ: REACH overensstemmelsescheck for håndtering af modtagne kemikalier og deres sikkerhedsdatablade med eksponeringsscenarier til virksomheden. Anbefalinger til

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1. Indholdsfortegnelse

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1. Indholdsfortegnelse Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Indholdsfortegnelse 4. Ydelsesbeskrivelse 2 4.1 Omfang 2 4.2 Bookning af bannerpakker 2 4.3 Formidling af tilladelse 3 4.4 Økonomi 4 4.5 Markedsføring

Læs mere

Beredskab til iseries

Beredskab til iseries Beredskab til iseries - For en sikkerheds skyld Peter Nittegaard IBM IT-katastrofeberedskab E-mail: peter_nittegaard@dk.ibm.com IT Manager Konference 2006 August 2006 Agenda Hvorfor skal virksomheden have

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere.

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere. Nyheder fra Bureau Veritas kursusafdeling FODER NYHEDER Seneste nyt fra Q-S opdateringskursus fra ledende auditor Inge Dorthe Hansen, Bureau Veritas Certification Det årlige opdateringskursus i Q-S foderstof

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

Hvorfor standarder? En rekommandation? En standard. En rekommandation er svagere end en standard! Er en retningsline

Hvorfor standarder? En rekommandation? En standard. En rekommandation er svagere end en standard! Er en retningsline Standarder H2 2009 Hvorfor standarder? En rekommandation? Er en retningsline En standard Er en rekommandation som flere tallet er enig om! En rekommandation er svagere end en standard! Mercantec Lkaa 2009

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Stikledningen Nr. 28 Februar 2015 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Gasbranchens installationsvejledninger Rørvalg til gasinstallationer

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Præsentation: Niels-Jørgen Aagaard, Videnledelseschef COWI Agenda Præsentation, COWI Præsentation,

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Bæredygtigheds - certificering af biogas til transport

Bæredygtigheds - certificering af biogas til transport Bæredygtigheds - certificering af biogas til transport Billund 13. maj 2015 Frank Rosager Planlægnings- og udviklingschef, HMN Naturgas I/S 18-05-2015 1 Content : 1.. 2. From biomasses to biogas. 3. From

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger PEFC en god investering Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger Mandag d. 22. april 2013 Tirsdag d. 23. april 2013 Torsdag d. 25. april 2013 Tanja Blindbæk Olsen 1 Oplæg

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v.

Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. Dok.nr: 48618 v1 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk Energistyrelsen 6. december 2010 ENS j.nr. 1129/1079-0023 Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. Foreningen af Rådgivende

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere