Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører"

Transkript

1 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T F CVR-nr Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

2 Historik : Dokumentet er tilrettet faciliteter vedrørende NemKontobaserede betalinger : Rettelser vedrørende de delsystemer, der skal anvendes i forskellige situationer. Tilretninger af tegninger og illustrationer samt mindre tekstmæssige tilpasninger : Tydeliggørelse af rollefordeling mellem betalingsafsender og dataleverandør. Mindre tekstmæssige tilpasninger : Offentliggjort på : Betalingsafsendere, der benytter NemKontobaserede betalinger, kan også modtage Overførselskvitteringen på papir nov.: Opdatering med navne og logoskifte, fra PBS til Nets Udfasning af OS02blanketten, og indfasning af ny blanket til Overførselsservice. P. 2-53

3 Indholdsfortegnelse Historik... 2 Forord... 6 Velkommen... 6 Udvikling... 6 Historie... 6 Introduktion til denne vejledning... 7 Indhold... 7 Vejledningen generelt... 8 Formål... 8 Indhold... 8 Din mening... 8 Kontakt til Nets... 9 Indledning... 9 Hjælp til Overførselsservice generelt... 9 Telefax... 9 Hjælp vedrørende datakommunikation... 9 Overførselsservice Indhold Hvad er Overførselsservice Definitioner Begrebsoversigt Sådan foregår det Fordele for betalingsafsender Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Illustration af Overførselsservice Indledning Illustration Overførselsarter Definition Oversigt over overførselsarter Betalingsafsender i Overførselsservice Indhold Sådan bliver du betalingsafsender Indledning Aftale med dit pengeinstitut Aftale med Nets vedr. NemKonto-baserede udbetalinger Dataudveksling Stamkort Betalingsafsenders aftale med sit pengeinstitut (Overførselsservice aftalen for beløbsafsender) Indledning Blanket Overførselsservice aftalen for beløbsafsender Stamkort Aftale om udbetalinger til modtagers NemKonto Indledning Aftaler, der skal indgås Ændring af betalingsafsenders aftale Indledning Sådan gør du Nyt Stamkort Informationsoverførsler Kapitlets indhold Beskrivelse af Informationsoverførsler Definition Sådan foregår det P. 3-53

4 Fordele for betalingsafsender Illustration af Informationsoverførsler Indledning Illustration Forklaring til illustrationen Informationstyper Definition Oversigt over informationstyper Indhold og opbygning af informationer Dataleverandør Indhold Yderligere information Sådan bliver du dataleverandør Indledning Dataleverandør-aftale Aftalens indhold Yderligere hjælp og information Dataleverandøraftale - blanket DL Definition Blanket DL Sådan udfylder du blanketten Yderligere information Ændring af dataleverandøraftale Indledning Sådan gør du Yderligere information Udveksling af data Indledning Internetbaseret datakommunikation Host-til-Host datakommunikation Yderligere information Test af kommunikation og data Indledning Testforløb Benyt særlige testdata (konto-til-konto) Benyt særlige testdata (NemKonto overførsler) Hvornår kan du teste Elektronisk stamkort til dataleverandøren Indledning Skriftlig aftale med Nets Hvornår modtager du stamkort fra Nets Beskrivelse af recordformater Overførselskvittering Forsendelses-metoder Hvornår modtager du kvitteringen Beskrivelse af recordformater Data til Nets Kapitlets indhold Validering af data i Nets Formål Kontroller, der gennemføres Fejl i data Afleveringsfrister Indledning Tidsfrist for aflevering For sen aflevering Kvittering fra Nets Almindeligt gennemløb P. 4-53

5 Definition Afleveringsfrist kontonummer-baserede betalinger Afleveringsfrist NemKontobaserede betalinger Automatisk ændring af dispositionsdato Hurtigt gennemløb Definition Afleveringsfrist kontonummer-baserede betalinger Afleveringsfrist- NemKontobaserede betalinger Automatisk ændring af dispositionsdato Omlevering af data Introduktion Situationer, hvor omlevering er nødvendig Søg hjælp hos Nets ved omlevering Dispositionsdato Definition Regler for dispositionsdatoen Tilretning af ugyldige dispositionsdatoer Ændring af dispositionsdato Indledning Hvis du selv ændrer dispositionsdatoen Hvis Nets skal rette dispositionsdatoen for dig Tidsfrister for ændring af dispositionsdato Kvittering fra Nets Stop af betalinger Indledning Assistance fra Nets Tidsfrist for stop af betalinger Kvittering fra Nets Data fra Nets Indhold Leverancekvittering Definition Eksempel Overførselskvittering Definition Eksempel Meddelelse om ændring af dispositionsdato Definition Situationer, hvor kvitteringen dannes Eksempel Stopmeddelelse Definition Eksempel P. 5-53

6 Forord Velkommen Nets ønsker dig velkommen som bruger af Overførselsservice. Denne vejledning hjælper dig som ny betalingsafsender og/eller dataleverandør igennem implementering af systemet. Du er altid velkommen til at kontakte Nets hvis du har spørgsmål til vejledningen, eller du får brug for at tale om Overførselsservice i øvrigt. Du finder telefonnumre og andre relevante oplysninger under afsnittet Kontakt til Nets. Udvikling Overførselsservice er udviklet til at beløbsafsender kan foretage elektroniske overførsler af løn, pension og offentlige ydelser m. m. direkte til konti i danske pengeinstitutter. I 90'erne udviklede PBS(nu Nets) Informationsservice via Overførselsservice, så virksomheder ved hjælp af Informationsservice kan sende informationer med de beløbsoverførsler, som du sender via Overførselsservice, i én arbejdsgang. I 2008 videreudvikledes Overførselsservice sådan, at det er muligt for virksomheder at gennemføre udbetalinger til deres betalingsmodtagere uden at kende deres kontonumre. I stedet kan betalingsafsender angive et CPR-nummer ved overførsler til privatpersoner eller for eksempel et CVR-nummer eller SE-nummer, hvis betalingsmodtager er en virksomhed. Nets finder betalingsmodtagers NemKontonummer ved opslag på NemKontos register. Betalingsafsendere, der ønsker at gennemføre denne type udbetalinger, skal indgå særskilt aftale med Nets herom. Historie Overførselsservice er udviklet af Nets i samarbejde med en række danske pengeinstitutter og anvendes nu af over betalingsafsendere. P. 6-53

7 Introduktion til denne vejledning Indhold Dette kapitel indeholder følgende emner: Vejledningen generelt Kontakt til Nets. P. 7-53

8 Vejledningen generelt Formål Det primære formål med vejledningen er at hjælpe dig som ny betalingsafsender og/eller dataleverandør igennem implementeringen af Overførselsservice. Hvis du som etableret dataleverandør og/eller betalingsafsender på et senere tidspunkt har spørgsmål til Overførselsservice, så finder du forhåbentlig svaret her i vejledningen. Indhold Vejledningen giver et overordnet indblik i hvordan du etablerer dig som betalingsafsender og/eller dataleverandør. For oplysninger af mere teknisk karakter henvises til recordbeskrivelser for Overførselsservice og Informationsoverførsler. Din mening Nets har stor interesse i at opbygge og skrive vejledninger, så de er til størst mulig gavn for dig som bruger. Hvis du har forslag eller kommentarer som kan være med til at gøre vejledningen endnu bedre, så skriv til: Nets A/S CS Payment DK Payment Services Lautrupbjerg Ballerup eller kontakt Nets. P. 8-53

9 Kontakt til Nets Indledning Her kan du se, hvem du skal kontakte i Nets, hvis du får brug for hjælp til Overførselsservice. Hjælp til Overførselsservice generelt Du kan kontakte Nets' CS Payment DK, hvis du har spørgsmål til: Implementering af Overførselsservice Test af Overførselsservice før du sender overførsler Overførselsservice generelt Du kan ringe til Nets' CS Payment DK på telefon mandag til torsdag fra kl og fredag fra kl kontakt Nets (svartid op til 48 timer) Telefax Du kan sende stopanmodninger og ændring af dispositionsdato til Overførselsservice via telefax til Nets' CS Payment DK's telefaxnummer efter forudgående telefonisk aftale. HENVISNING: Du kan læse om stopanmodninger, ændring af dispositionsdato samt hvilke tidsfrister du skal overholde når du sender telefax til Nets i kapitel "Data til Nets". Hjælp vedrørende datakommunikation Hvis du har spørgsmål til datatransmission, så kontakt Nets ServiceDesk telefon kontakt Nets P. 9-53

10 Overførselsservice Indhold Dette kapitel indeholder følgende emner: Hvad er Overførselsservice? Begreber i Overførselsservice Illustration af Overførselsservice Overførselsarter P

11 Hvad er Overførselsservice Definitioner Overførselsservice er et automatisk betalingssystem udviklet til at gennemføre elektroniske udbetalinger, for eksempel løn- og pensionsoverførsler, til konti i danske pengeinstitutter. Overførselsservice er primært beregnet til nettooverførsler uden advisering i forbindelse med bogføring på modtagernes pengeinstitutkonti. Systemet forudsætter at betalingsafsender adviserer betalingsmodtager i form af eksempelvis en lønspecifikation. Begrebsoversigt Der er flere begreber i Overførselsservice, som bliver brugt meget. Herunder finder du de mest brugte begreber og deres betydning i denne vejledning. Begreb Betalingsafsender Dataleverandør Betalingsmodtager Informationsmodtager Overførsel Kontonummerbaseret overførsel NemKontobaseret overførsel Informationsoverførsel CVR-nummer Definition En virksomhed, der indgår en aftale med sit pengeinstitut om at anvende Overførselsservice til overførsel af beløb til sine beløbsmodtagere. Betalingsafsenders aftale med pengeinstituttet har samtidig aftalemæssig virkning i forholdet mellem betalingsafsender og Nets. Betalingsafsender selv eller en anden virksomhed, som betalingsafsender har overdraget udvekslingen af data med Nets. Person/virksomhed, som modtager de enkelte overførsler på deres konti. Virksomheder, som har brug for informationer i forbindelse med en betaling. Et beløb fra en betalingsafsender til en betalingsmodtager. En overførsel, hvor betalingsafsender anvender betalingsmodtagers kontonummer som identifikation af betalingsmodtager. En overførsel, hvor betalingsafsender anvender en anden identifikation, f.eks. et CPR-nummer eller et CVR-nummer, som identifikation af betalingsmodtager. Et overførsel til en informationsmodtager med elektronisk advisering til informationsmodtageren. Det nummer i Det Centrale Virksomhedsregister, som virksomheden får tildelt, når den bliver registreret i Told- og Skattestyrelsen eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. P

12 PBS-nummer Overførselsart Informationstype Dispositionsdato Stopanmodning Omlevering Ændring af dispositionsdato Negative beløb Leverancekvittering Overførselskvittering Det nummer som en virksomhed får tildelt når Nets registrerer virksomheden i Nets' virksomhedsregister. Overførselsarterne er inddelt i numre fra 10 til 99. Numrene identificerer de enkelte overførselsarter. Informationstyperne er inddelt i numre fra 100 til 900. Numrene identificerer de enkelte informationstyper. Den dato hvor overførslen skal være til disposition på betalingsmodtagers konto. Betalingsafsender/dataleverandøren kan stoppe én eller flere sektioner af en leverance med overførsler/informationsoverførsler eller en hel leverance Dataleverandøren kan indenfor afleveringsfristen omlevere overførsler, som er blevet afvist af Nets på grund af fejl. Dataleverandøren kan også fortryde en leverance og sende en ny version, forudsat den forrige leverance er blevet stoppet efter aftale med Nets. Betalingsafsender/dataleverandøren har mulighed for at ændre dispositionsdatoen, efter Nets har registreret overførslerne. Ved hjælp af Informationsservice kan en betalingsafsender foretage modregning i en leverance, hvor der også er en eller flere udbetalinger til samme betalingsmodtager. Nettobeløbet skal være større end eller lig med 0 kroner. Det er ikke muligt at trække beløb direkte på betalingsmodtagers konto. En kvittering fra Nets til dataleverandøren for de registrerede overførsler samt information om eventuelle fejl og afviste overførsler. En kvittering fra Nets, som oplyser antallet af overførsler samt totalbeløbet, som bliver debiteret betalingsafsenderens konto. Kvitteringen kan sendes på papir til betalingsafsenderen eller som elektronisk leverance til dataleverandøren. Hvis dataleverandøren modtager elektroniske overførselskvitteringer, sender Nets ingen overførselskvittering til betalingsafsender. P

13 Sådan foregår det Overførselsservice er baseret på, at betalingsafsender opretter sig som betalingsafsender via sit pengeinstitut. Pengeinstituttet og betalingsafsenderen indgår en Overførselsaftale. Ved aflevering af Overførselsaftalen til Nets, indgår betalingsafsender og Nets aftale om betalingsafsenders anvendelse af Overførselsservice. Aftalen giver samtidig betalingsafsender ret til at sende informationsoverførsler gennem Overførselsservice. Hvis betalingsafsender ønsker at gennemføre udbetalinger til en betalingsmodtagers NemKonto, skal dette tilvælges. Betalingsafsenderen integrerer Overførselsservice i sit eget edb-system og udveksler som dataleverandør selv data med Nets eller benytter en ekstern dataleverandør. Dataleverandøren, der ønsker at udveksle data med Nets, indgår en dataleverandøraftale med Nets. Når Nets modtager data fra dataleverandøren, validerer Nets data og danner efterfølgende betalingsgrundlaget i henhold til Overførselsaftalen mellem betalingsafsender og pengeinstituttet. Nets sørger for, at de enkelte nettooverførsler bliver overført fra betalingsafsenders konto til de enkelte betalingsmodtageres konti ved hjælp af pengeinstitutternes clearingssystem. P

14 Illustration af Overførselsservice Indledning Denne illustration giver dig et hurtigt overblik over, hvorledes leverancer og kvitteringer udveksles ved brug af Overførselsservice. Illustration Illustrationen af Overførselsservice. P

15 Overførselsarter Definition I Overførselsservice er betalingerne opdelt i overførselsarter med numre fra 10 til 99. Overførselsarten identificerer den enkelte betaling, og med de enkelte arter følger en standardtekst på betalingsmodtagers kontoudtog. Oversigt over overførselsarter Her er en oversigt over de enkelte overførselsarter og den tekst, der følger med overførselsarterne på betalingsmodtagers kontoudtog fra pengeinstituttet. Overførselsart Tekst på betalingsmodtagers kontoudtog som giver dig mulighed for at advisere Løn Løn Overført Ingen tekst med mindre du benytter posteringsidentifikationsfeltet i overførselsrecord OS5, op til 8 karakterer Stående ordre Informationsoverførsel Se note Overført Ingen tekst med mindre du benytter postereringsidentifikationsfeltet i overførselsrecord OS5 advisering, op til 20 tegn på betalingsmodtagers kontoudtog 90 Pension Ingen tekst med mindre du benytter postereringsidentifikationsfeltet i overførselsrecord OS5, op til 8 karakterer BEMÆRK: Nogle af overførselsarterne giver dig mulighed for at advisere med op til 20 tegn på betalingsmodtagers kontoudtog. Note 1: Der kan ikke behandles NemKontobaserede overførsler til overførselsart P

16 Betalingsafsender i Overførselsservice Indhold Dette kapitel indeholder følgende emner: Sådan bliver du betalingsafsender Aftale om udbetalinger til et kendt kontonummer Aftale om udbetalinger til en NemKonto Ændring af aftale P

17 Sådan bliver du betalingsafsender Indledning Dette afsnit beskriver hvilke aftaler du skal indgå for at etablere dig som betalingsafsender i Overførselsservice. Aftale med dit pengeinstitut Du skal som betalingsafsender indgå aftale med dit pengeinstitut for at blive betalingsafsender i Overførselsservice. Når du har indgået denne aftale med dit pengeinstitut og sendt den til Nets, har du mulighed for at sende kontonummerbaserede udbetalinger til dine betalingsmodtagere. Aftale med Nets vedr. NemKontobaserede udbetalinger Hvis du som betalingsafsender også ønsker at kunne udbetale penge til betalingsmodtagers NemKonto, skal du desuden indgå særskilt aftale med Nets om det. Du kan downloade aftalen og tilslutningsvilkårene på Dataudveksling Som betalingsafsender skal du beslutte, hvorvidt du selv vil udveksle data med Nets eller benytte en ekstern dataleverandør. Hvis du vælger selv at udveksle data med Nets, at benytte en ekstern dataleverandør så skal du indgå en dataleverandøraftale DL 01 med Nets. er det den dataleverandør, som skal indgå dataleverandøraftalen med Nets. HENVISNING: I kapitel Dataleverandør afsnit "Dataleverandøraftale blanket DL 01" kan du finde hjælp til at udfylde blanketten. Stamkort Når Nets har registreret dit aftaleforhold, opbevare Nets blanket og stamkort. Nets kan levere stamkort elektronisk til dataleverandøren. P

18 Betalingsafsenders aftale med sit pengeinstitut (Overførselsservice aftalen for beløbsafsender) Indledning Når du ønsker at blive betalingsafsender i Overførselsservice, skal du indgå en aftale for betalingsafsender i Overførselsservice i samarbejde med dit pengeinstitut. Med denne aftale kan du gennemføre udbetalinger, når du kender betalingsmodtagers kontonummer såkaldte kontonummerbaserede udbetalinger. Blanket Overførselsservice aftalen for beløbsafsender Du skal udfylde formularen Overførselsservice aftalen for beløbsafsender, når du skal oprette en aftale som betalingsafsender. Du kan hente Overførselsservice aftalen for beløbsafsender på nets.eu Stamkort Når Nets har registreret dit aftaleforhold, opbevare Nets blanket og stamdata. Nets kan levere stamkort elektronisk til dataleverandøren. P

19 Aftale om udbetalinger til modtagers NemKonto Indledning Dette afsnit beskriver, hvordan du skal forholde dig, hvis du som betalingsafsender også ønsker at gennemføre udbetalinger til betalingsmodtagers NemKonto. Aftaler, der skal indgås Du skal under alle omstændigheder indgå Overførselsservice aftalen for beløbsafsender med dit pengeinstitut. Herudover skal du, hvis du også ønsker at kunne gennemføre udbetalinger til en betalingsmodtagers NemKonto, indgå særskilt aftale om dette med Nets. Du kan hente Overførselsservice aftalen for beløbsafsender på Nets.eu P

20 Ændring af betalingsafsenders aftale Indledning Når du er blevet etableret som betalingsafsender i Overførselsservice, kan du få behov for at ændre din aftale. Sådan gør du Hvis du Skifter CVR-nummer så skal du Indgå en ny aftale for betalingsafsender og udfylde hele blanketten i samarbejde med dit pengeinstitut. HUSK: 1: Hvis du afleverer NemKontobaserede overførsler, skal du også indgå en ny aftale med Nets herom. 2: Hvis du selv sender dataleverancer til Nets, så skal du også ændre Dataleverandøraftalen. Se afsnittet "Ændring af dataleverandøraftale". skifter pengeinstitut eller kontonummer, (oplysningerne står på linje OS302), har ændringer til oplysningerne på linje 1-6, indgå en ny aftale for betalingsafsender og udfylde samtlige linjer på en ny blanket i samarbejde med dit pengeinstitut. skal du udfylde de felter og/eller linjer du har ændringer til. Nyt Stamkort Når Nets har registreret dit aftaleforhold, opbevare Nets blanket og stamkort. Nets kan levere stamkort elektronisk til dataleverandøren. P

21 Informationsoverførsler Kapitlets indhold Dette kapitel indeholder følgende emner: Hvad er Informationsoverførsler? Illustration af Informationsoverførsler med Overførselsservice Informationstyper P

22 Beskrivelse af Informationsoverførsler Definition Informationsoverførsler er udviklet til elektronisk at overføre betalinger og informationer fra betalingsafsender i Overførselsservice til betalingsmodtagere i Informationsservice. Sådan foregår det Informationsoverførsler er baseret på, at en betalingsafsender i Overførselsservice overfører informationer elektronisk fra lønbehandlingen til de virksomheder, der er oprettet i Informationsservice som informationsmodtagere. Betalingsafsender danner informationerne til informationsmodtageren i henhold til den struktur, Nets har fastlagt, og sender data elektronisk til Nets. Nets validerer opbygningen af informationerne, inden Nets videresender informationerne elektronisk til informationsmodtageren. Nettobeløb bliver via Nets overført fra betalingsafsenders konto til de enkelte betalingsmodtageres konti. Informationsmodtager modtager informationer elektronisk fra Nets. Fordele for betalingsafsender Som betalingsafsender i Overførselsservice opnår man en række fordele: Alle beløb overføres til tiden. Forbedret likviditetsstyring. Alle informationer overføres i én arbejdsgang. Ingen udskrivning og forsendelse af specifikationslister til pensionsselskaber m.fl. Lettere administration. P

23 Illustration af Informationsoverførsler Indledning Denne illustration giver dig et hurtigt overblik over, hvorledes leverancer og kvitteringer udveksles ved brug af Informationsoverførsler. Illustration Illustrationen af Informationsoverførsler indeholder numre som henviser til teksten i afsnittet "Forklaring til illustrationen" Beløbsmodta- Dokumentation Informationsfor bogført beløb, Overførsels- Leverance- 6. Nets sender informationsoverførslerne til de enkelte informationsmodtagere. Overførsels- Betalings- Beløbsafsenders Informationer Én samlet Samlepost Betalingmodtage fra den post til beløbs- Forklaring til illustrationen 1. Dataleverandøren sender en leverance med informationsoverførsler art og info-type Nets validerer dine data og sender en leverancekvittering retur til dataleverandøren. 3. Nets sender beløbsoverførslerne til betalingsafsenders pengeinstitut 4. Afsenders pengeinstitut sender krediteringer til betalingsmodtagers pengeinstitut. 5. Nets sender overførselskvittering til betalingsafsender eller dataleverandør. P

24 Informationstyper Definition I Informationsoverførsler er informationerne opdelt i informationstyper nummereret fra 100 til 900, så informationsmodtageren kan identificere og registrere de enkelte informationer. Oversigt over informationstyper Her er en oversigt over de enkelte informationstyper. Informationstype Indeholder informationer om: 100 Pension og forsikring 150 Arbejdsmarkedspension 200 Fagforeninger 400 Feriepenge 800 ATP og barselsordninger 900 Afregning til Told og Skat Indhold og opbygning af informationer Det er op til betalingsafsender og informationsmodtager at aftale, hvilke informationer der skal udveksles. Opbygningen af informationer skal overholde en recordstruktur, som Nets har fastlagt. HENVISNING: Se kapitel Recordbeskrivelser afsnit Informationsoverførsler via Overførselsservice. P

25 Dataleverandør Indhold Dette kapitel indeholder følgende emner: Sådan bliver du dataleverandør Dataleverandøraftale blanket DL01 Ændring af dataleverandøraftale Udveksling af data. Test af kommunikation og data Elektronisk stamkort til dataleverandøren Yderligere information Dette kapitel indeholder oplysninger som er relevante for dig, når du skal udveksle data med Nets i Overførselsservice. Nets har yderligere materiale, som detaljeret beskriver de enkelte typer for kommunikation. Du får materialet udleveret af Nets ServiceDesk. Du kan også finde yderligere information om dataudveksling på P

26 Sådan bliver du dataleverandør Indledning Du har mulighed for selv at blive dataleverandør og udveksle data direkte med Nets ved at indgå en dataleverandøraftale. Dette afsnit beskriver, hvilke aftaler du skal indgå for at blive dataleverandør og udveksle data direkte med Nets. Dataleverandøraftale Du skal udfylde og underskrive en dataleverandøraftale, når du ønsker at udveksle data direkte med Nets. HENVISNING: I afsnit "Dataleverandøraftale blanket DL 01" kan du finde hjælp til at udfylde blanketten. Blanketten finder du på Aftalens indhold Dataleverandøraftalen består af: blanket DL01 "Vilkår for kommunikation med Nets" Du skal udfylde og underskrive blanketten og sende den til Nets CS Payment DK. Yderligere hjælp og information Du er altid velkommen til at kontakte Nets ServiceDesk hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til at udfylde dataleverandøraftalen. Nets ServiceDesk telefon kontakt Nets P

27 Dataleverandøraftale - blanket DL01 Definition En dataleverandøraftale er den aftale, du indgår med Nets om udveksling af data. Som dataleverandør kan du udveksle data med Nets. Du kan fungere som din egen dataleverandør og udveksle data med Nets, når du selv er betalingsafsender, eller du kan udveksle data med andre betalingsafsendere, når du fungerer som deres dataleverandør. Blanket DL01 Du skal udfylde blanket DL 01, når du ønsker at udveksle data med Nets. Du henter blanket DL 01 på Sådan udfylder du blanketten Dataleverandøraftale blanket DL 01 indeholder 9 linjer. Linje skal du udfylde med oplysning om 1 CVR-nummer Delsystem: OS1 samt delsystem OSN hvis du også ønsker at sende NemKontobaserede overførsler Bemærk: Du må KUN anvende delsystem OSN, hvis dine leverancer skal kunne indeholde NemKontobaserede overførsler og når betalingsafsender har indgået aftale med Nets om håndtering af NemKontobaserede overførsler. Bemærk: Dataleverandører, der kan behandle den elektroniske overførselskvittering skal også angive delsystem OSM. 2 dataleverandør navn adresse 5 postnummer og by 6 telefon- og telefaxnummer 7 kontaktperson hos dataleverandør og adresse 8 gebyr registrerings- og kontonummer 9 datakommunikationsform. Yderligere information Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at udfylde blanketten, så kontakt: Nets ServiceDesk telefon kontakt Nets P

28 Ændring af dataleverandøraftale Indledning Det er vigtigt, at du oplyser Nets om eventuelle ændringer til din dataleverandøraftale. Sådan gør du Hvis du så ønsker at skifte kommunikationstype får nyt CVR-nummer Har ændringer til linje 2-8 kontakt ServiceDesk som vil rådgive dig og eventuelt aftale et testforløb. skal du indgå en ny dataleverandøraftale ved at indsende en ny DL01- blanket til Nets.' kontakt ServiceDesk som vil rådgive dig. Anfør de relevante ændringer på blanketten og send den til Nets Yderligere information Du er altid velkommen til at kontakte Nets ServiceDesk, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål i øvrigt til din dataleverandøraftale. Nets ServiceDesk telefon kontakt Nets P

29 Udveksling af data Indledning Hvordan du som dataleverandør vælger at udveksle data med Nets, afhænger ofte af det tekniske udstyr, din virksomhed i forvejen arbejder med. I dette afsnit kan du se en overordnet beskrivelse af, hvilke løsninger Nets tilbyder.. Internetbaseret datakommunikation Du kan vælge mellem to forskellige løsninger alt efter din edb-installation, og hvordan du ønsker at udveksle data med Nets. Udveksling af data via en internetbaseret løsning, kaldet Nets' HTTP/S-løsning med medarbejdersignatur, hvor du ved hjælp af en webside udveksler dine data. Løsningen er især velegnet, hvis du ønsker en enkel kommunikationsløsning uden større behov for edbudvikling. Udveksling af data via en internetbaseret løsning, hvor du ved hjælp af egenudviklet eller indkøbt software kan udveksle dine data med Nets automatisk. Etablering af denne løsning forudsætter derfor et vist IT-kendskab. Henvisning: Du kan læse mere om Nets datakommunikationsløsninger på Host-til-Host datakommunikation Hvis din virksomhed arbejder med host kommunikation, kan du vælge at udveksle data med Nets via en direkte linje. Yderligere information Hvis du har spørgsmål til, hvilken form for kommunikation du skal vælge eller om udveksling af data til test og produktion, så kontakt: Nets ServiceDesk telefon kontakt Nets P

30 Test af kommunikation og data Indledning Du er velkommen til at gennemføre en test i Overførselsservice inden du sender din første produktionsleverance. Ved hjælp af testen kan du sikre dig, at dit lønsystem danner korrekte oplysninger til Nets. Testforløb Her ser du hvordan en test oftest forløber: Trin Handling 1 VIGTIGT: Inden du kan foretage en test, skal dit aftaleforhold være registreret i Nets. 2 3 Du kontakter Nets CS Payment DK og aftaler, hvornår du kan gennemføre en test. Du sender din testleverance til Nets. Det er vigtigt at du benytter særlige testdata i specifikke felter i leverancen. Og at mængden af dine testdata ikke overstiger 50 transaktioner HENVISNING: Se nedenfor. 4 Nets danner på baggrund af dine testdata en leverancekvittering og sender den til dig i henhold til dataleverandøraftalen DL 01. P

31 Benyt særlige testdata (konto-til-konto) Når du sender en testleverance til Overførselsservice(konto-til-konto), skal du benytte særlige testdata. Netrecord Testdata Internetbaseret datakommunikation bliver ændret automatisk Host til host skal du udfylde med "OST". Dispositionsdato Registreringsnummer på betalingsafsenders pengeinstitut Din leverance med testdata må ikke overstiger 50 transaktioner Benyt særlige testdata (NemKonto overførsler) For at testet Overførselsservice med nemkonto transaktioner CS Payment DK Testdata Internetbaseret datakommunikation Host til host Vigtig Kontakt CS Payment DK Netrecord skal du udfylde med "OST". Dispositionsdato Registreringsnummer på betalingsafsenders pengeinstitut Din leverance med testdata må ikke overstiger 50 transaktioner Hvornår kan du teste Du har mulighed for at sende testleverancer til Nets i de 2 første uger i hver måned efter aftale med CS Payment DK. P

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013 LeverandørService Vejledning for kreditorer September 2013 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 3 Nets... 3 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

DATALØN. - vejledning til tidsplan

DATALØN. - vejledning til tidsplan DATALØN - vejledning til tidsplan INDHOLDSFORTEGNELSE Afleveringsfrister 3 DataLøn internet 3 DataLøn blanket 3 Send DataLøn blanketter til... 4 Løn for tidligere lønperiode 4 Returdata 4 E-arkiv 4 Returdata

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Forretningsgang for returnering af Dankort-internetbetalinger

Forretningsgang for returnering af Dankort-internetbetalinger Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Forretningsgang for returnering

Læs mere

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning for kreditor Leverandørservice GENERELLE OPLYSNINGER...

Læs mere

http://www.o90.dk/vejledning/e_faktura_arkiv/vejledninger/v_e_betalingsloesning.ht...

http://www.o90.dk/vejledning/e_faktura_arkiv/vejledninger/v_e_betalingsloesning.ht... Side 1 af 5 Vejledning betalingsløsning Denne vejledning viser, hvordan du kan komme til at betale dine e-fakturaer via Summax, når leverandøren har bankoverførsel som betalingsmetode. 1 Opstart 1.1 Oprettelse

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0602 sektion 216 December 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Brugervejledning - til

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN JUNI 2009 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Bemærkninger... 1 1.3 Forudsætninger... 2 2 Kalender... 3 2.1 Opret kalender... 3 2.2 Opdater helligdage...

Læs mere

Brugervejledning - til test af SFTP datakommunikation med Nets

Brugervejledning - til test af SFTP datakommunikation med Nets Brugervejledning - til test af SFTP datakommunikation med Nets P. 1-10 Indholdsfortegnelse Generel information... 3 Introduktion... 3 Rettigheder... 3 Begrænsninger i anvendelsen... 3 Forudsætninger...

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice

Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice Her er Mikkel. Mikkel er regnskabschef på et forlag. Lige nu opkræver han abonnement fra 76.000 husstande side 3 Spar tid og penge

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel

Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel Indhold Samlede datastruktur ved informationsoverførsel til DA-Barsel...2 OS1 Dataleverandør startrecord...2

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0603 Aftaleoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Copyright 2006 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Vedbæk, maj 2006 Microsoft C5 LØN PBS opsætning 2006 Indhold Forord...3 1. Overførselsservice...4 2. Informationsoverførsel...7

Læs mere

Kontingentopkrævning. Betaling

Kontingentopkrævning. Betaling Kontingentopkrævning Bogføring Opkrævning Betaling Opdateret august 2007 Overblik Overblik nogle ord om sammenhængene Opsætning Stamdata Medlemmer Satser Satstyper Postering Dannelse af kontingentpostering

Læs mere

Hvis virksomheden er tilmeldt efaktura som modtager, vil virksomhedens navn indgå i NemHandelregistre.

Hvis virksomheden er tilmeldt efaktura som modtager, vil virksomhedens navn indgå i NemHandelregistre. UNDERSKRIFT Undertegnede virksomhed ønsker med Aftalen at blive tilsluttet efaktura. Virksomheden bekræfter at have læst og accepteret vilkårene i Aftalen og i Standardvilkår for efaktura, som også findes

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Faster Andelskasse i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved modtagelse af beløb

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Generelle regler for Overførselsservice

Generelle regler for Overførselsservice Generelle regler for Overførselsservice Gældende fra 1. februar 2015 1. Hvad er Overførselsservice Overførselsservice er et produkt, hvor Nets på grundlag af overførselsdata modtaget fra beløbsafsender

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og sparekassen i følgende situationer: Ved overførsel af

Læs mere

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007 Version 1. december 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål med drejebogen... 3 1.2 Mål med tilslutningsprøven... 3 2 Overordnet beskrivelse af tilslutningsprøven...4 2.1 Beskrivelse af hvad

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet.

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet. Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

6) Jeg har ikke selv foretaget eller godkendt de hævede beløb jeg har ikke kortet

6) Jeg har ikke selv foretaget eller godkendt de hævede beløb jeg har ikke kortet 6) Jeg har ikke selv foretaget eller godkendt de hævede beløb jeg har ikke kortet Du kan gøre indsigelse, hvis du har mistet eller fået stjålet dit kort, og der efterfølgende er gennemført transaktioner

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET 01.07.2017 Generelle regler for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt 1.1 Regler Disse regler gælder ved overførsel af beløb til udlandet og ved

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS)

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) 2101003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES TIL DERES 2102003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES FRA DERES 2103003

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. 4.8.5 Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og vestjyskbank i følgende situationer: Ved overførsel

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Introduktion til ProLøn-GA. Lønsystem baseret på Grafisk Arbejdsgiverforenings overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013

Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013 Bemærkninger til kørselsplan for 2014 Informationer i kørselsplanen er inddelt i 7 emnegrupper med hver sin farve: Den overordnede regnskabsaflæggelse og godkendelse Statens

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Vejledning til indløsningsaftale hos Nets (PBS)

Vejledning til indløsningsaftale hos Nets (PBS) Vejledning til indløsningsaftale hos Nets (PBS) Tillykke med din nye webshop eller produktbestilling på din hjemmeside. Det første, du skal gøre, er at søge om at få en indløsningsaftale hos Nets (det

Læs mere

DATALØN. Hvornår overfører DataLøn vejledning

DATALØN. Hvornår overfører DataLøn vejledning DATALØN Hvornår overfører DataLøn vejledning 1. Generelt... 3 1.1. Arbejdsmarkedspension... 3 1.2. A-skat og am-bidrag... 4 1.3. Feriepenge og SH... 5 1.4. Samlet betaling... 5 1.5. ATP... 6 1.6. Bidrag

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Vejledning for tilbageførsel af uautoriserede privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Tidsfrister...3

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

Vilkår for. brug af DataLøn. for. kunder med afdelingsopdeling

Vilkår for. brug af DataLøn. for. kunder med afdelingsopdeling Vilkår for brug af DataLøn for kunder med afdelingsopdeling Firmanavn: Adresse: Postnummer og distrikt: CVR-nummer: Kontaktperson: E-mail: Dato og underskrift: Juli 2004 Indholdsfortegnelse Side Bilagsfortegnelse...3

Læs mere

SEPA DIRECT DEBIT. Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling

SEPA DIRECT DEBIT. Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling SEPA DIRECT DEBIT Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Introduktion til ProLøn-Danske Service. Lønsystem baseret på Danske Services overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Introduktion til ProLøn-Danske Slagermestre. Lønsystem baseret på Danske Slagtermestres overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Læs om Gældende pr. 1. februar 2016 Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit R5656 Propellant 0116 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København Her kan du læse de generelle regler, som gælder

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Introduktion til ProLøn-Dansk Håndværk. Lønsystem baseret på Dansk Håndværks overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Introduktion til ProLøn-DRC. Lønsystem baseret på Horesta s og RAF-2000 s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10

Læs mere

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med Serviceminded lønsystem med ProLøn-Maler Introduktion til ProLøn-Maler. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-Maler ProLøn har

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Introduktion til ProLøn-Glarmester. Lønsystem baseret på Glarmesterlauget s overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation Brugervejledning - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation med Nets Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: Ændringer i denne version... 3 Introduktion... 3 Læsevejledning...

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur

4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur 4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur Du kan gøre indsigelse, hvis du har betalt varen/ydelsen med Dankort og du har udnyttet din lovbestemte fortrydelsesret

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere