Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 3/2010. Ny brochure om Dansk Friskoleforening INDHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 3/2010. Ny brochure om Dansk Friskoleforening INDHOLD"

Transkript

1 206/ Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 3/2010 INDHOLD Ny brochure om Dansk Friskoleforening Diverse nyheder Administrative nyheder: 1.»Gavefonden«2. Friskolernes bidrag til genopretning af dansk økonomi 3. Informationsmøder om nationale test 4. Introduktionskurser for nye bestyrelsesmedlemmer 5. Ændring af lov om arbejdsmiljø 6. Lokale aktionsgrupper for perioden Skole og forsikring 8. Årets fordeling af tilskud til specialundervisning m.v. 9. Næste skolemeddelelse Kurser Foreningen har fået lavet en brochure, der er målrettet nye som»gamle«medlemmer. Brochuren præsenterer foreningen overordnet, strukturen, Friskolernes Kontor, det politiske arbejde, lovgivningen og har enkelte kommentarer fra ansatte og en forælder om dét at danne kreds om en friskole. Brochuren vil fremover blive sendt med de såkaldte»startpakker«ud til alle nye friskoleinitiativer. Desuden vil det være muligt for medlemsskolerne at rekvirere et antal eksemplarer af brochuren til uddeling. Det kan ske ved at kontakte Friskolernes Kontor eller Præstentationsmaterialet er lavet i samarbejde med JS Danmark, som har stået for selve tilrettelæggelsen. Brochuren er finansieret via annonceindtægter. Alle skoler modtager med denne skolemeddelelse et eksemplar af den nye brochure. Side 1

2 Barometret En ægte Robin Hood med friskolerne»(...)med hensyn til elevsammensætningen, så sker det ofte, at kuldsejlede elever i folkeskolen optages i friskolen, hvis frie og anderledes pædagogik giver dem en ny chance. Finansieringen af de private skoler - friskolerne - er altså snarere en ægte Robin Hood og ikke som påstået en omvendt Robin Hood.«(Helge Bundgaard Nielsen, Jyllands-Posten den 6. juni 2010) Pæn karakter til skoleideer»i 120 dage har de rejst landet rundt og set på gode og dårlige eksempler på den danske folkeskole. I går lå de så klar de ti anbefalinger fra regeringens rejsehold til en folkeskole, der kan måle sig med de bedste i verden. Rejseholdet anbefaler bl.a., at små skoler lukkes eller lægges sammen til større skoler.»de små skoler er for dyre, og de sender flere elever i specialklasser. Samtidig er deres resultater ikke lige så gode som de store skolers,«sagde rejseholdets formand, Jørgen Søndergaard«. (Bjarne Steensbeck, Bodil Jessen og Line Oxholm Thomsen, Berlingske Tidende, den 5. juni 2010) Elitens succes - alles regning»de danske privatskoler har haft et gyldent årti med en fremgang på 31 pct. i elevtallet(...) Den statslige finansiering betyder, at skattekronerne fra den ufaglærte arbejder i Randers ikke alene går til at finansiere hans egen datters skolegang, men også bidrager til, at direktøren fra Strandvejen kan sende sin søn billigt på Bernadotteskolen i Hellerup. Den nuværende ordning er med andre ord en omvendt Robin Hood, hvor statens penge bliver omfordelt fra landets fattigste til landets rigeste.«(jens Jonatan Steen & Magnus Barsøe, Cevea, Jyllands-Posten, den 3. juni 2010) Side 2

3 ADMINISTRATIVE NYHEDER 1.»Gavefonden«Dansk Friskoleforening modtager frivillige gaver, der er fradragsberettigede efter ligningslovens 8 A. Gaverne kommer fra medlemmer af foreningen, som ved at sende beløb til»gavefonden«ønsker at støtte særlige formål på skolerne. De modtagne beløb fordeles to gange årligt efter ansøgninger fra skolerne. Tilskud udbetales ultimo juni og ultimo december, idet tilskudsansøgninger behandles af hovedstyrelsen på det sidste møde før sommerferien og juleferien. Næste bevillingsrunde finder sted den 23. juni. Skolerne bør søge snarest muligt, idet vi administrativt ikke kan nå at behandle ansøgninger, som vi først modtager umiddelbart før hovedstyrelsesmødet. Vi vil ikke stille skoler urealistiske bevillinger i udsigt, for chancerne for at modtage et gavebeløb afhænger selvfølgelig af, at foreningen (»Gavefonden«) faktisk har modtaget gaver til uddeling. Tilskudsansøgninger skal ikke opfylde bestemte formkrav, men skal indeholde ansøgerens navn, begrundelse for ansøgningen, konto til indbetaling af eventuel bevilling og underskrift. Der kan vedlægges bilag. Man kan læse mere om frivillig gaveindbetaling på foreningens hjemmeside: 2. Friskolernes bidrag til genopretning af dansk økonomi I slutningen af maj fremlagde regeringen sin aftale med Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi. Aftalen blev præsenteret i rosende vendinger:»den danske økonomi er igen på rette spor. Regeringen og Dansk Folkeparti er med Aftale om genopretning af dansk økonomi blevet enige om en række tiltag, der genopretter den danske økonomi og lever op til de fælles europæiske aftaler. Viften af initiativer og reformer bidrager samtidig til at styrke holdbarheden af den danske velfærd på langt sigt. Aftalen forbedrer de offentlige finanser med 24 milliarder i 2013 og 26 mia. kr. i 2015.«På Finansministeriets hjemmeside kan man læse den samlede genopretningsplan, som også er nærmere omtalt og kommenteret på foreningens hjemmeside. Som bekendt betyder genopretningsplanen, at de frie grundskoler skal bidrage med 18 mio. kr. i 2011, 40 mio. kr. i 2012 og 60 mio. i 2013 ved en gradvis nedsættelse af koblingsprocenten fra 75% i 2010 til 71% i Tallene er dog kun delvis oplysende, eftersom friskolernes økonomi nok vil være endnu mere påvirket af de kommunale besparelser på folkeskoleområdet, der i hvert fald delvis er bekendt for årene 2009 og 2010, og som i princippet skal forventes videreført med»0-vækst«. Undervisningsministeren har i et samråd med Uddannelsesudvalget i sidste uge begrundet besparelserne næsten ordret, som de oplyses i genopretningsplanen, men bemærkelsesværdigt nok begrundes besparelsen også med, at de frie grundskoler ikke har været pålagt effektiviseringskrav. Da vores tilskudsniveau er beregnet på grundlag af udgiftsudviklingen i folkeskolen, turde det være noget af en påstand, at folkeskolen og kommunerne ikke har været pålagt effektiviseringskrav. Friskolernes statstilskud i 2011 skal beregnes på grundlag af de kommunale folkeskoleudgifter i 2008, som var markant påvirkede af en overenskomstfornyelse. Trods minimal pris- og lønregulering samt en nedsat koblingsprocent til 74% af den kommunale gennemsnitsudgift på folkeskolens hovedkonto, kan man forvente tilskudstakster i 2011, der ikke vil afvige markant fra de kendte takster i For efterfølgende år må skolerne dog imødese kraftigere gennemslag af faldende koblingsprocent og stagnerende (måske faldende) elevudgifter i folkeskolen. Denne situation bør skolerne forholde sig til allerede ved budgetteringen for Vi forventer at kunne offentliggøre mere præcise anvisninger i løbet af sommeren. En ulykke kommer sjældent alene. Med henvisning til, at der ikke er obligatorisk kørselstilskud til de elever, der benytter sig af frit skolevalg i folkeskolen, fjernes den resterende kørselsbevilling på i alt ca. 20 mio. kr. fra og med finanslov I praksis vil Fordelingssekretariatet altså ikke have bevilling til kørselstilskud ud over skoleåret 2010/11. Denne besparelse er stærkt målrettet»udkantsdanmark«, og det viser vel blot, hvor svært det er at realisere politiske løfter, når der skal laves forligspolitik. Den udmeldte genopretningsplan vil blive gennemført ved ny lovgivning og ved finanslovene, og da besparelsesmålene er fastsat via EU, regnes det for næsten utænkeligt, at planen udsættes for andet end småjusteringer. De frie grundskoler er i planen tilgodeset med en stigning på 5 mio. kr. til fripladsbevillingen. Det er vi naturligvis glade for, men hvis det allerede kendte behov skulle dækkes, burde stigningen nærmere have været på 50 mio. kr. Politisk forventes det, at de frie grundskoler klarer besparelserne ved vækst, effektiviseringer og/eller skolepengestigninger. Det ville måske have været mere reelt, hvis man havde meldt ud, at det frie skolevalg primært tænkes udnyttet af de højere indkomstgrupper i samfundet. Side 3

4 3. Informationsmøder om nationale test Fra efteråret 2010 vil de frie grundskoler få mulighed for at benytte de nationale test. Testene er som bekendt frivillige på de frie skoler, men de vil blive gjort tilgængelige for alle skoler i de perioder, hvor de ikke skal anvendes af folkeskolen til de obligatoriske test. Skolestyrelsen har tilbudt at afholde tre informationsmøder i samarbejde med skoleforeningerne. Møderne vil blandt andet indeholde: En generel introduktion til testene. En gennemgang af, hvad der afprøves med de nationale test. En introduktion til, hvordan testsystemet fungerer. Eksempler på testresultater. Forslag til pædagogisk opfølgning på de forskellige test. Skolestyrelsen vil udarbejde et mere detaljeret program for møderne, men det kan oplyses, at deltagerne på møderne vil kunne få en særlig introduktion i enten naturfag eller»sprog og læsning«. Hver skole kan tilmelde 2 personer. Tilmelding og betaling vil ske til egen skoleforening, og vi forventer at kunne udsende materiale om møderne i løbet af ganske kort tid. 4. Introduktionskurser for nye bestyrelsesmedlemmer Som bekendt afvikler vi introduktionskurser for nye bestyrelsesmedlemmer i juni og august. Kurserne i juni afholdes den 8. juni på Skive Friskole og den 16. juni på Fænøsund Friskole. Der er god tilmelding til begge. Kurserne i august vil blive afholdt den 16. og 17. august på Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Trelleborg Friskole. Vi ser meget gerne tilmeldingsfristen 1. august overholdt for de sidste to kursers vedkommende, men skulle det gå i glemmebogen, så ring til Birte Gam-Jensen på Friskolernes Kontor ( ) 5. Ændring af lov om arbejdsmiljø Ved lovændring af 19. maj 2010 har beskæftigelsesministeriet udstedt ændringer til arbejdsmiljøloven. Loven introducerer nye benævnelser for sikkerhedsrepræsentant, sikkerhedsgrupper og sikkerhedsudvalg. Her skal man i fremtiden vænne sig til begreberne arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøorganisation, der på store arbejdspladser kan være opdelt i flere grupper. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet sker fortsat ved direkte kontakt og dialog på arbejdspladser med 1 9 ansatte. På arbejdspladser med ansatte skal der oprettes en arbejdsmiljøorganisation, der omfatter arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter. På de største arbejdspladser med 35 eller flere ansatte skal der oprettes en arbejdsmiljøorganisation med to niveauer, således at det daglige sundheds- og sikkerhedsarbejde foregår i grupper, som afhængigt af antal repræsenteres i en overordnet arbejdsmiljøorganisation med to arbejdsmiljørepræsentanter og to arbejdsledere. Den hidtidige uddannelse af repræsentanter i sikkerhedsorganisationen omlægges. Inden for de tre første måneder efter valget skal medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen gennemføre en uddannelse af 3 dages varighed, og inden for de første 12 måneder skal de endvidere gennemføre 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse. I hvert efterfølgende år kræves en supplerende uddannelse af 1,5 dages varighed. 6. Lokale aktionsgrupper for perioden Fødevareministeriet har den 5. maj 2010 udstedt bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper (LAG) under landdistriktsprogrammet for perioden Hensigten med programmet er at fremme erhvervsudvikling og kulturinitiativer i landdistrikter, hvilket skal forstås bredt, eftersom aktionsgrupper kan oprettes i ca. 60% af landets kommuner. Alle borgere i disse kommuner kan tilmelde sig som aktive deltagere, blive indvalgt i bestyrelserne og deltage i fordelingen af tilskudsmidlerne, som den lokale aktionsgruppe har til rådighed. Flere initiativrige frie skoler har formået at udarbejde projekter, der har modtaget støtte, og savner I gode ideer, kan jeg anbefale, at man går på nettet og undersøger de mange hjemmesider, der typisk benævnes LAG og kommunens navn. Hvis den lokale udviklingsstrategi ikke giver friskolen den store mulighed, så har man i hvert fald gode muligheder for at påvirke sit lokalområde i bredere forstand. 7. Skole og forsikring I alle skoler og daginstitutioners hverdag vil man komme ud for, at der forekommer ulykker, og det hører til blandt de mest almindelige misforståelser, at skolen altid er ansvarlig, når en skade opstår på skolen. Så enkelt er det naturligvis ikke, og overordnet set vil skolen eller børnehaven kun være ansvarlig, såfremt ansvaret kan pålægges institutionen eller dens ansatte. På for eksempel Willis og Forsikringsoplysningens hjemmesider kan man få mere indgående vejledning. Side 4

5 Forsikringsoplysningen har traditionelt forhandlet pjecerne»det er din skyld Skolen og forsikring«og»hvem har ansvaret Daginstitutionen og forsikring«. Den første er p.t. udsolgt, men til download kan man finde webpjecen»skolen og Forsikring«. Det er væsentligt, at skolerne får oplyst forældrene om de gældende forsikringsvilkår på skolen, især fordi forældrene selv bør tegne indbo- og ansvarsforsikringer, der dækker børnene, når de befinder sig på institutionen. Tilsvarende har langt fra alle skoler tegnet elevulykkesforsikringer. 8. Årets fordeling af tilskud til specialundervisning m.v. Skolerne har modtaget besked om bevillinger til specialundervisning i skoleåret 2010/11, og som følge af ansøgninger for et stigende antal elever samt stigninger i en række ansøgninger for kendte elever, er bevillingsprocenten faldende. Denne udvikling er ikke holdbar, og reelt må man betragte den kendte ansøgnings- og bevillingsprocedure som brudt sammen. Dette er jo blevet en kedelig føljeton, og Dansk Friskoleforening har i flere år insisteret på, at Undervisningsministeriet lever op til sit løfte fra efteråret 2008 (og gentaget i 2009) om at nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af diverse eksperter, der kan medvirke til at afdække de økonomiske pengestrømme og en tiltrængt modernisering af friskolelovens bestemmelser om specialundervisning. Ministeriet har nu afgivet et fornyet løfte om igangsætning af udredningsarbejdet, men realistisk vil eventuelle fremadrettede ændringer ikke få virkning for skoleåret 2011/12. Skoleforeningerne og SU-Styrelsen vil derfor i nær fremtid forsøge at aftale justeringer i de gældende regler, som kan få virkning for skoleåret 2011/12 og blive udmeldt til skolerne i god tid. 9. Næste skolemeddelelse Næste skolemeddelelse forventes at udkomme ultimo juni. Friskolernes Kontor vil i øvrigt være ferielukket i uge 29 og kun delvis bemandet i tilstødende uger. Venlig hilsen Cecil Christensen kontorleder Side 5

6 Kurser 16. og 17. august 2010 Introduktionskursus for bestyrelsesmedlemmer Kursussted: Mandag den 16. august på Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og tirsdag den 17. august på Trelleborg Friskole 23. august 2010 Rappelling Kursussted: Silkeborg september 2010 Inspirationskursus for Idrætslærere 2010 Kursussted: Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg, Vinkelvej 32, 8800 Viborg september 2010 Inspirationskursus for friskolesekretærer Kursussted: Kerteminde Vandrerhjem, Skovvej 46, 5300 Kerteminde oktober 2010 Musikkursus Kursussted: Den frie Lærerskole, Svendborgvej 15, Ollerup, 5762 Vester Skerninge 25. oktober 2010 Pædagogisk relationskompetence Kursussted: Fredericia Vandrerhjem, Vestre Ringvej 98, 7000 Fredericia oktober 2010 Læseløftet Kursussted: Liselund, Slotsalleen 44, 4200 Slagelse november 2010 Mildhed, munterhed og myndighed - Frie skolers Fællesmøde 2010 Kursussted: Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Svendborgvej 3, 5762 Vester Skerninge Målgruppe: Lærere og ledere i de frie skoler og andre interesserede Kursusprogram lægges på i juni. 9. september, 30. september, 13. oktober og 11. november Omsorgssvigt Kursussted: Nordskovens Friskole, Hedebovej 46, 5750 Ringe Alle skolens forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer er medlemmer af Dansk Friskoleforening. Foreningen blev stiftet 1886 og har i dag 253 medlemsskoler og cirka elever. Du kan abonnere på Skolemeddelelser på Foreningens skolepolitiske sekretariat er Friskolernes Kontor i Fåborg. Cecil Christensen Kontorleder Ole Mikkelsen Konsulent Ole Pedersen Konsulent Morten Møller Konsulent Maren Skotte Informationskonsulent Anne Simonsen Overassistent Rita Christoffersen Bogholder Birte Gam-Jensen Kursussekretær Kurser på vej Følgende kurser er under planlægning: Administrations- og ledelseskursus I den september på Hadsten Højskole SFO-lederkursus den september på Liselund i Slagelse Nationale test for frie skoler v/skolestyrelsen den 7., 9. og 10 september i København, Vejle og Bjerringbro Lys og lyd til musicalbrug den 25. september i Odense Introduktionskursus for nye friskolemedarbejdere den oktober på Den frie Lærerskole i Ollerup Bestyrelseskursus den november på Severin, Middelfart Friskolernes kontor Prices Havevej Fåborg Telefon Telefax Kursuskalenderen kan også ses på hvorfra tilmelding er mulig. Side 6

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 9. maj 2012. Skolemeddelelse nr. 3, 2012

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 9. maj 2012. Skolemeddelelse nr. 3, 2012 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg den 9. maj 2012

Læs mere

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 7/2007 INDHOLD. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. Barometret. Det sker. Forside

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 7/2007 INDHOLD. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. Barometret. Det sker. Forside 206/1 12.12.07 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 7/2007 INDHOLD Julehilsen fra Friskolernes Kontor Forside Diverse nyheder 1. Lovprogram på undervisningsområdet 2. Forsikringssamarbejdet 3. Rejsesygesikring

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Skolemeddelelse nr. 7, november 2012

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Skolemeddelelse nr. 7, november 2012 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Skolemeddelelse nr. 7,

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler -1-206/1 05.09.05 6 Meddelelse nr. 6/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Tilskud

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 40 8. marts 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Læs mere

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre 16. årgang december 2014 NYHEDSBREV 4, 2014 Finanslov med fokus på ældre Finansloven tredjebehandles d. 18. december, og vi forventer en vedtagelse. Vi har op til og under de første behandlinger - forsøgt

Læs mere

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne.

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. 1 Invitation til møde 15. januar, dagen før Folketinget drøfter Undervisningsministerens

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

en sammenslutning af frie grundskoler Årsskrift 2013 Beretning 2013 Lilleskolen 20-13: Fortællinger om skoleforældre

en sammenslutning af frie grundskoler Årsskrift 2013 Beretning 2013 Lilleskolen 20-13: Fortællinger om skoleforældre en sammenslutning af frie grundskoler Årsskrift 2013 Beretning 2013 Lilleskolen 20-13: Fortællinger om skoleforældre Indhold 1. del Beretning 2013 2. del lilleskolen 20-13 Fortællinger om skoleforældre

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Verdens bedste erhvervsuddannelser

Verdens bedste erhvervsuddannelser Verdens bedste erhvervsuddannelser Indhold Forord 1 1 Elevernes valg af uddannelse 2 Garanti for at kunne fuldføre den ønskede uddannelse 2 Tættere samarbejde mellem erhvervsskoler, produktionsskoler og

Læs mere

Ambitioner uden vision

Ambitioner uden vision Bestyrelses posten Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere