Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 3/2010. Ny brochure om Dansk Friskoleforening INDHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 3/2010. Ny brochure om Dansk Friskoleforening INDHOLD"

Transkript

1 206/ Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 3/2010 INDHOLD Ny brochure om Dansk Friskoleforening Diverse nyheder Administrative nyheder: 1.»Gavefonden«2. Friskolernes bidrag til genopretning af dansk økonomi 3. Informationsmøder om nationale test 4. Introduktionskurser for nye bestyrelsesmedlemmer 5. Ændring af lov om arbejdsmiljø 6. Lokale aktionsgrupper for perioden Skole og forsikring 8. Årets fordeling af tilskud til specialundervisning m.v. 9. Næste skolemeddelelse Kurser Foreningen har fået lavet en brochure, der er målrettet nye som»gamle«medlemmer. Brochuren præsenterer foreningen overordnet, strukturen, Friskolernes Kontor, det politiske arbejde, lovgivningen og har enkelte kommentarer fra ansatte og en forælder om dét at danne kreds om en friskole. Brochuren vil fremover blive sendt med de såkaldte»startpakker«ud til alle nye friskoleinitiativer. Desuden vil det være muligt for medlemsskolerne at rekvirere et antal eksemplarer af brochuren til uddeling. Det kan ske ved at kontakte Friskolernes Kontor eller Præstentationsmaterialet er lavet i samarbejde med JS Danmark, som har stået for selve tilrettelæggelsen. Brochuren er finansieret via annonceindtægter. Alle skoler modtager med denne skolemeddelelse et eksemplar af den nye brochure. Side 1

2 Barometret En ægte Robin Hood med friskolerne»(...)med hensyn til elevsammensætningen, så sker det ofte, at kuldsejlede elever i folkeskolen optages i friskolen, hvis frie og anderledes pædagogik giver dem en ny chance. Finansieringen af de private skoler - friskolerne - er altså snarere en ægte Robin Hood og ikke som påstået en omvendt Robin Hood.«(Helge Bundgaard Nielsen, Jyllands-Posten den 6. juni 2010) Pæn karakter til skoleideer»i 120 dage har de rejst landet rundt og set på gode og dårlige eksempler på den danske folkeskole. I går lå de så klar de ti anbefalinger fra regeringens rejsehold til en folkeskole, der kan måle sig med de bedste i verden. Rejseholdet anbefaler bl.a., at små skoler lukkes eller lægges sammen til større skoler.»de små skoler er for dyre, og de sender flere elever i specialklasser. Samtidig er deres resultater ikke lige så gode som de store skolers,«sagde rejseholdets formand, Jørgen Søndergaard«. (Bjarne Steensbeck, Bodil Jessen og Line Oxholm Thomsen, Berlingske Tidende, den 5. juni 2010) Elitens succes - alles regning»de danske privatskoler har haft et gyldent årti med en fremgang på 31 pct. i elevtallet(...) Den statslige finansiering betyder, at skattekronerne fra den ufaglærte arbejder i Randers ikke alene går til at finansiere hans egen datters skolegang, men også bidrager til, at direktøren fra Strandvejen kan sende sin søn billigt på Bernadotteskolen i Hellerup. Den nuværende ordning er med andre ord en omvendt Robin Hood, hvor statens penge bliver omfordelt fra landets fattigste til landets rigeste.«(jens Jonatan Steen & Magnus Barsøe, Cevea, Jyllands-Posten, den 3. juni 2010) Side 2

3 ADMINISTRATIVE NYHEDER 1.»Gavefonden«Dansk Friskoleforening modtager frivillige gaver, der er fradragsberettigede efter ligningslovens 8 A. Gaverne kommer fra medlemmer af foreningen, som ved at sende beløb til»gavefonden«ønsker at støtte særlige formål på skolerne. De modtagne beløb fordeles to gange årligt efter ansøgninger fra skolerne. Tilskud udbetales ultimo juni og ultimo december, idet tilskudsansøgninger behandles af hovedstyrelsen på det sidste møde før sommerferien og juleferien. Næste bevillingsrunde finder sted den 23. juni. Skolerne bør søge snarest muligt, idet vi administrativt ikke kan nå at behandle ansøgninger, som vi først modtager umiddelbart før hovedstyrelsesmødet. Vi vil ikke stille skoler urealistiske bevillinger i udsigt, for chancerne for at modtage et gavebeløb afhænger selvfølgelig af, at foreningen (»Gavefonden«) faktisk har modtaget gaver til uddeling. Tilskudsansøgninger skal ikke opfylde bestemte formkrav, men skal indeholde ansøgerens navn, begrundelse for ansøgningen, konto til indbetaling af eventuel bevilling og underskrift. Der kan vedlægges bilag. Man kan læse mere om frivillig gaveindbetaling på foreningens hjemmeside: 2. Friskolernes bidrag til genopretning af dansk økonomi I slutningen af maj fremlagde regeringen sin aftale med Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi. Aftalen blev præsenteret i rosende vendinger:»den danske økonomi er igen på rette spor. Regeringen og Dansk Folkeparti er med Aftale om genopretning af dansk økonomi blevet enige om en række tiltag, der genopretter den danske økonomi og lever op til de fælles europæiske aftaler. Viften af initiativer og reformer bidrager samtidig til at styrke holdbarheden af den danske velfærd på langt sigt. Aftalen forbedrer de offentlige finanser med 24 milliarder i 2013 og 26 mia. kr. i 2015.«På Finansministeriets hjemmeside kan man læse den samlede genopretningsplan, som også er nærmere omtalt og kommenteret på foreningens hjemmeside. Som bekendt betyder genopretningsplanen, at de frie grundskoler skal bidrage med 18 mio. kr. i 2011, 40 mio. kr. i 2012 og 60 mio. i 2013 ved en gradvis nedsættelse af koblingsprocenten fra 75% i 2010 til 71% i Tallene er dog kun delvis oplysende, eftersom friskolernes økonomi nok vil være endnu mere påvirket af de kommunale besparelser på folkeskoleområdet, der i hvert fald delvis er bekendt for årene 2009 og 2010, og som i princippet skal forventes videreført med»0-vækst«. Undervisningsministeren har i et samråd med Uddannelsesudvalget i sidste uge begrundet besparelserne næsten ordret, som de oplyses i genopretningsplanen, men bemærkelsesværdigt nok begrundes besparelsen også med, at de frie grundskoler ikke har været pålagt effektiviseringskrav. Da vores tilskudsniveau er beregnet på grundlag af udgiftsudviklingen i folkeskolen, turde det være noget af en påstand, at folkeskolen og kommunerne ikke har været pålagt effektiviseringskrav. Friskolernes statstilskud i 2011 skal beregnes på grundlag af de kommunale folkeskoleudgifter i 2008, som var markant påvirkede af en overenskomstfornyelse. Trods minimal pris- og lønregulering samt en nedsat koblingsprocent til 74% af den kommunale gennemsnitsudgift på folkeskolens hovedkonto, kan man forvente tilskudstakster i 2011, der ikke vil afvige markant fra de kendte takster i For efterfølgende år må skolerne dog imødese kraftigere gennemslag af faldende koblingsprocent og stagnerende (måske faldende) elevudgifter i folkeskolen. Denne situation bør skolerne forholde sig til allerede ved budgetteringen for Vi forventer at kunne offentliggøre mere præcise anvisninger i løbet af sommeren. En ulykke kommer sjældent alene. Med henvisning til, at der ikke er obligatorisk kørselstilskud til de elever, der benytter sig af frit skolevalg i folkeskolen, fjernes den resterende kørselsbevilling på i alt ca. 20 mio. kr. fra og med finanslov I praksis vil Fordelingssekretariatet altså ikke have bevilling til kørselstilskud ud over skoleåret 2010/11. Denne besparelse er stærkt målrettet»udkantsdanmark«, og det viser vel blot, hvor svært det er at realisere politiske løfter, når der skal laves forligspolitik. Den udmeldte genopretningsplan vil blive gennemført ved ny lovgivning og ved finanslovene, og da besparelsesmålene er fastsat via EU, regnes det for næsten utænkeligt, at planen udsættes for andet end småjusteringer. De frie grundskoler er i planen tilgodeset med en stigning på 5 mio. kr. til fripladsbevillingen. Det er vi naturligvis glade for, men hvis det allerede kendte behov skulle dækkes, burde stigningen nærmere have været på 50 mio. kr. Politisk forventes det, at de frie grundskoler klarer besparelserne ved vækst, effektiviseringer og/eller skolepengestigninger. Det ville måske have været mere reelt, hvis man havde meldt ud, at det frie skolevalg primært tænkes udnyttet af de højere indkomstgrupper i samfundet. Side 3

4 3. Informationsmøder om nationale test Fra efteråret 2010 vil de frie grundskoler få mulighed for at benytte de nationale test. Testene er som bekendt frivillige på de frie skoler, men de vil blive gjort tilgængelige for alle skoler i de perioder, hvor de ikke skal anvendes af folkeskolen til de obligatoriske test. Skolestyrelsen har tilbudt at afholde tre informationsmøder i samarbejde med skoleforeningerne. Møderne vil blandt andet indeholde: En generel introduktion til testene. En gennemgang af, hvad der afprøves med de nationale test. En introduktion til, hvordan testsystemet fungerer. Eksempler på testresultater. Forslag til pædagogisk opfølgning på de forskellige test. Skolestyrelsen vil udarbejde et mere detaljeret program for møderne, men det kan oplyses, at deltagerne på møderne vil kunne få en særlig introduktion i enten naturfag eller»sprog og læsning«. Hver skole kan tilmelde 2 personer. Tilmelding og betaling vil ske til egen skoleforening, og vi forventer at kunne udsende materiale om møderne i løbet af ganske kort tid. 4. Introduktionskurser for nye bestyrelsesmedlemmer Som bekendt afvikler vi introduktionskurser for nye bestyrelsesmedlemmer i juni og august. Kurserne i juni afholdes den 8. juni på Skive Friskole og den 16. juni på Fænøsund Friskole. Der er god tilmelding til begge. Kurserne i august vil blive afholdt den 16. og 17. august på Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Trelleborg Friskole. Vi ser meget gerne tilmeldingsfristen 1. august overholdt for de sidste to kursers vedkommende, men skulle det gå i glemmebogen, så ring til Birte Gam-Jensen på Friskolernes Kontor ( ) 5. Ændring af lov om arbejdsmiljø Ved lovændring af 19. maj 2010 har beskæftigelsesministeriet udstedt ændringer til arbejdsmiljøloven. Loven introducerer nye benævnelser for sikkerhedsrepræsentant, sikkerhedsgrupper og sikkerhedsudvalg. Her skal man i fremtiden vænne sig til begreberne arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøorganisation, der på store arbejdspladser kan være opdelt i flere grupper. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet sker fortsat ved direkte kontakt og dialog på arbejdspladser med 1 9 ansatte. På arbejdspladser med ansatte skal der oprettes en arbejdsmiljøorganisation, der omfatter arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter. På de største arbejdspladser med 35 eller flere ansatte skal der oprettes en arbejdsmiljøorganisation med to niveauer, således at det daglige sundheds- og sikkerhedsarbejde foregår i grupper, som afhængigt af antal repræsenteres i en overordnet arbejdsmiljøorganisation med to arbejdsmiljørepræsentanter og to arbejdsledere. Den hidtidige uddannelse af repræsentanter i sikkerhedsorganisationen omlægges. Inden for de tre første måneder efter valget skal medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen gennemføre en uddannelse af 3 dages varighed, og inden for de første 12 måneder skal de endvidere gennemføre 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse. I hvert efterfølgende år kræves en supplerende uddannelse af 1,5 dages varighed. 6. Lokale aktionsgrupper for perioden Fødevareministeriet har den 5. maj 2010 udstedt bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper (LAG) under landdistriktsprogrammet for perioden Hensigten med programmet er at fremme erhvervsudvikling og kulturinitiativer i landdistrikter, hvilket skal forstås bredt, eftersom aktionsgrupper kan oprettes i ca. 60% af landets kommuner. Alle borgere i disse kommuner kan tilmelde sig som aktive deltagere, blive indvalgt i bestyrelserne og deltage i fordelingen af tilskudsmidlerne, som den lokale aktionsgruppe har til rådighed. Flere initiativrige frie skoler har formået at udarbejde projekter, der har modtaget støtte, og savner I gode ideer, kan jeg anbefale, at man går på nettet og undersøger de mange hjemmesider, der typisk benævnes LAG og kommunens navn. Hvis den lokale udviklingsstrategi ikke giver friskolen den store mulighed, så har man i hvert fald gode muligheder for at påvirke sit lokalområde i bredere forstand. 7. Skole og forsikring I alle skoler og daginstitutioners hverdag vil man komme ud for, at der forekommer ulykker, og det hører til blandt de mest almindelige misforståelser, at skolen altid er ansvarlig, når en skade opstår på skolen. Så enkelt er det naturligvis ikke, og overordnet set vil skolen eller børnehaven kun være ansvarlig, såfremt ansvaret kan pålægges institutionen eller dens ansatte. På for eksempel Willis og Forsikringsoplysningens hjemmesider kan man få mere indgående vejledning. Side 4

5 Forsikringsoplysningen har traditionelt forhandlet pjecerne»det er din skyld Skolen og forsikring«og»hvem har ansvaret Daginstitutionen og forsikring«. Den første er p.t. udsolgt, men til download kan man finde webpjecen»skolen og Forsikring«. Det er væsentligt, at skolerne får oplyst forældrene om de gældende forsikringsvilkår på skolen, især fordi forældrene selv bør tegne indbo- og ansvarsforsikringer, der dækker børnene, når de befinder sig på institutionen. Tilsvarende har langt fra alle skoler tegnet elevulykkesforsikringer. 8. Årets fordeling af tilskud til specialundervisning m.v. Skolerne har modtaget besked om bevillinger til specialundervisning i skoleåret 2010/11, og som følge af ansøgninger for et stigende antal elever samt stigninger i en række ansøgninger for kendte elever, er bevillingsprocenten faldende. Denne udvikling er ikke holdbar, og reelt må man betragte den kendte ansøgnings- og bevillingsprocedure som brudt sammen. Dette er jo blevet en kedelig føljeton, og Dansk Friskoleforening har i flere år insisteret på, at Undervisningsministeriet lever op til sit løfte fra efteråret 2008 (og gentaget i 2009) om at nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af diverse eksperter, der kan medvirke til at afdække de økonomiske pengestrømme og en tiltrængt modernisering af friskolelovens bestemmelser om specialundervisning. Ministeriet har nu afgivet et fornyet løfte om igangsætning af udredningsarbejdet, men realistisk vil eventuelle fremadrettede ændringer ikke få virkning for skoleåret 2011/12. Skoleforeningerne og SU-Styrelsen vil derfor i nær fremtid forsøge at aftale justeringer i de gældende regler, som kan få virkning for skoleåret 2011/12 og blive udmeldt til skolerne i god tid. 9. Næste skolemeddelelse Næste skolemeddelelse forventes at udkomme ultimo juni. Friskolernes Kontor vil i øvrigt være ferielukket i uge 29 og kun delvis bemandet i tilstødende uger. Venlig hilsen Cecil Christensen kontorleder Side 5

6 Kurser 16. og 17. august 2010 Introduktionskursus for bestyrelsesmedlemmer Kursussted: Mandag den 16. august på Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og tirsdag den 17. august på Trelleborg Friskole 23. august 2010 Rappelling Kursussted: Silkeborg september 2010 Inspirationskursus for Idrætslærere 2010 Kursussted: Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg, Vinkelvej 32, 8800 Viborg september 2010 Inspirationskursus for friskolesekretærer Kursussted: Kerteminde Vandrerhjem, Skovvej 46, 5300 Kerteminde oktober 2010 Musikkursus Kursussted: Den frie Lærerskole, Svendborgvej 15, Ollerup, 5762 Vester Skerninge 25. oktober 2010 Pædagogisk relationskompetence Kursussted: Fredericia Vandrerhjem, Vestre Ringvej 98, 7000 Fredericia oktober 2010 Læseløftet Kursussted: Liselund, Slotsalleen 44, 4200 Slagelse november 2010 Mildhed, munterhed og myndighed - Frie skolers Fællesmøde 2010 Kursussted: Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Svendborgvej 3, 5762 Vester Skerninge Målgruppe: Lærere og ledere i de frie skoler og andre interesserede Kursusprogram lægges på i juni. 9. september, 30. september, 13. oktober og 11. november Omsorgssvigt Kursussted: Nordskovens Friskole, Hedebovej 46, 5750 Ringe Alle skolens forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer er medlemmer af Dansk Friskoleforening. Foreningen blev stiftet 1886 og har i dag 253 medlemsskoler og cirka elever. Du kan abonnere på Skolemeddelelser på Foreningens skolepolitiske sekretariat er Friskolernes Kontor i Fåborg. Cecil Christensen Kontorleder Ole Mikkelsen Konsulent Ole Pedersen Konsulent Morten Møller Konsulent Maren Skotte Informationskonsulent Anne Simonsen Overassistent Rita Christoffersen Bogholder Birte Gam-Jensen Kursussekretær Kurser på vej Følgende kurser er under planlægning: Administrations- og ledelseskursus I den september på Hadsten Højskole SFO-lederkursus den september på Liselund i Slagelse Nationale test for frie skoler v/skolestyrelsen den 7., 9. og 10 september i København, Vejle og Bjerringbro Lys og lyd til musicalbrug den 25. september i Odense Introduktionskursus for nye friskolemedarbejdere den oktober på Den frie Lærerskole i Ollerup Bestyrelseskursus den november på Severin, Middelfart Friskolernes kontor Prices Havevej Fåborg Telefon Telefax Kursuskalenderen kan også ses på hvorfra tilmelding er mulig. Side 6

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 4/2010. God sommerferie! INDHOLD

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 4/2010. God sommerferie! INDHOLD 206/1 25.06.10 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 4/2010 INDHOLD God sommerferie! Diverse nyheder Administrative nyheder: 1.»Gavefonden«2. Friskolernes bidrag til genopretning af dansk økonomi 3. Den ekstraordinære

Læs mere

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 4/2009 INDHOLD. Ferielukning på Friskolernes Kontor

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 4/2009 INDHOLD. Ferielukning på Friskolernes Kontor 206/1 24.06.09 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 4/2009 INDHOLD Diverse nyheder Ferielukning på Friskolernes Kontor Administrative nyheder (side 3-4) 1. Ændringer af friskoleloven blev vedtaget, men skal

Læs mere

Julehilen fra Friskolernes Kontor

Julehilen fra Friskolernes Kontor 206/1 17.12.10 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 7/2010 INDHOLD Julehilen fra Friskolernes Kontor Diverse nyheder Administrative nyheder: 1. Ansøgning om tilskud til specialundervisning i skoleåret 2011/12

Læs mere

Regeringens og Dansk Folkepartis aftale om genopretning af dansk økonomi presser friskolefamilierne.

Regeringens og Dansk Folkepartis aftale om genopretning af dansk økonomi presser friskolefamilierne. 206/1 25.08.10 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2010 INDHOLD Regionsmøder for forældre og ansatte - om konsekvenserne af»genopretningspakken«diverse nyheder Administrative nyheder: 1. Den ekstraordinære

Læs mere

Den 15. august 2011 var der deadline for anmeldelse af nye skoleinitiativer til Undervisningsministeriet. Opgørelsen viser, at 39 initiativgrupper

Den 15. august 2011 var der deadline for anmeldelse af nye skoleinitiativer til Undervisningsministeriet. Opgørelsen viser, at 39 initiativgrupper 206/1 07.09.11 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 4/2011 INDHOLD Diverse nyheder 39 nye friskoleinitiativer klar i 2012 Undervisningsministeriet har offentliggjort listen over nye skoleinitiativer med forventet

Læs mere

Meget nyt og en hel del velkendt... Du kan stadig finde meget materiale, som også var tilgængelig på den forrige hjemmeside.

Meget nyt og en hel del velkendt... Du kan stadig finde meget materiale, som også var tilgængelig på den forrige hjemmeside. 206/1 23.11.11 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2011 INDHOLD Velkommen til ny hjemmeside Diverse nyheder Dansk Friskoleforening har fået ny hjemmeside, som også henvender sig til forældre og ansatte.

Læs mere

Kender du nogen? Vi har brug for din ekspertice! Der er nedsat fire udvalg: Kommunikationsudvalg,

Kender du nogen? Vi har brug for din ekspertice! Der er nedsat fire udvalg: Kommunikationsudvalg, 206/1 08.05.08 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 3/2008 INDHOLD Forside Diverse nyheder 1. Aftaleenighed med BUPL 2. Ny løntabel pr. 1. april 2008 3. Midlertidigt stop af specialundervisningsbevillinger

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler -1-206/1 14.06.05 4 Meddelelse nr. 4/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Årets

Læs mere

Det forekommer urimeligt, at man vil ændre på en lov, som endnu ikke har fået lov at vise sit værd.

Det forekommer urimeligt, at man vil ændre på en lov, som endnu ikke har fået lov at vise sit værd. 206/1 27.08.09 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2009 INDHOLD Diverse nyheder Integrationsudspil rettet mod friskolerne Administrative nyheder (side 3-7) 1. Finanslovsforslag 2010 2. Ændringer af friskoleloven

Læs mere

Nyheder. Nyt design. Regeringens finanslovsforslag 2006 varsler historiske besparelser for de frie grundskoler.

Nyheder. Nyt design. Regeringens finanslovsforslag 2006 varsler historiske besparelser for de frie grundskoler. 206/1 06.09.05 Nyheder friskoler.dk Nr. 6/2005 INDHOLD ForeningsNyt Nyt design Friskolerne skal betale folkeskolens løft Barometret Nyt fra foreningen Skolenyt 1. Finanlovsforslag 2006 2. Om bortfald af

Læs mere

Skolemeddelelse. friskoler.dk. God sommerferie til alle! Nr. 4/2008 INDHOLD. - Ferieafvikling på Friskolernes Kontor. Forside

Skolemeddelelse. friskoler.dk. God sommerferie til alle! Nr. 4/2008 INDHOLD. - Ferieafvikling på Friskolernes Kontor. Forside 206/1 26.06.08 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 4/2008 INDHOLD Forside Diverse nyheder 1. Nye ændringer af friskoleloven 2. Pligt til at anvende det nye lønsystem 3. Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 9. maj 2012. Skolemeddelelse nr. 3, 2012

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 9. maj 2012. Skolemeddelelse nr. 3, 2012 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg den 9. maj 2012

Læs mere

Hovedstyrelsen i Dansk Friskoleforening vil se på foreningens struktur.

Hovedstyrelsen i Dansk Friskoleforening vil se på foreningens struktur. 206/1 07.09.06 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2006 INDHOLD Forside Nyt fra Afdelingerne 1. Lovændring og prøveafvikling i næste skoleår 2. Lov om barselsudligning 3. Tjenesterejseaftale 4. Finanslovsforslag

Læs mere

Dansk Friskoleforening afholder fælles årsmøde med 400 deltagere

Dansk Friskoleforening afholder fælles årsmøde med 400 deltagere 206/1 18.05.06 INDHOLD Forside Skolemeddelelse Velkommen til årsmøde Dansk Friskoleforening afholder fælles årsmøde med 400 deltagere friskoler.dk Nr. 3/2006 1. Ændring af folkeskoleloven 2. Forhandlingsstatistik

Læs mere

Sjette udgave af Dansk Skolesangbog er nu udkommet efter fire års arbejde.

Sjette udgave af Dansk Skolesangbog er nu udkommet efter fire års arbejde. 206/1 05.05.10 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 2/2010 INDHOLD Diverse nyheder Administrative nyheder: 1. Om ændring af friskolelov (klassetrinskrav og internationale filialer) 2. Beslutningsforslag om

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler -1-206/1 05.09.05 6 Meddelelse nr. 6/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Tilskud

Læs mere

Velkommen til nye nyhedsbreve

Velkommen til nye nyhedsbreve Side 1 21.05.14 Nr. 1 INDHOLD Velkommen til nye nyhedsbreve Administrative nyheder 1. Nye krav til ligestilling 2. Hvordan udregnes feriegodtgørelse? 3. Ferievejledning 2014 4. Mulighed for at søge støtte

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler -1-206/1 02.08.05 5 Meddelelse nr. 5/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Tilskud

Læs mere

Som sædvanlig benytter

Som sædvanlig benytter 206/1 19.12.11 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 6/2011 Julehilsen fra Friskolernes Kontor INDHOLD Diverse nyheder 1. Skoleassistenter 2. Undervisningsministeriets tilsynsplan for 2012 3. Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland BEK nr 914 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120027645 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Mere gang i frikvarteret? Børnerettigheder. Ambassadørskole for Red Barnet. Nr. 17 22.10.2014 INDHOLD. Administrative nyheder

Mere gang i frikvarteret? Børnerettigheder. Ambassadørskole for Red Barnet. Nr. 17 22.10.2014 INDHOLD. Administrative nyheder Nr. 17 22.10.2014 INDHOLD Administrative nyheder Åben Skole Legepatruljen.dk mere gang i frikvarteret? Børnerettigheder - Ambassadørskole for Red Barnet Ny trivselsmåling ingen ændringer for frie grundskoler

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 19.12.13. Skolemeddelelse nr. 5

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 19.12.13. Skolemeddelelse nr. 5 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg den 19.12.13

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Klima300. Grundtvigsk Forum, Efterskoleforeningen

Klima300. Grundtvigsk Forum, Efterskoleforeningen Kildemoes sponsorerer en cykel, som DU kan vinde! 206/1 02.04.09 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 2/2009 INDHOLD Diverse nyheder Administrative nyheder (side 3-5) 1. Copydan Billedkunst Klima300 Lav dit

Læs mere

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Skole nr. 240 24. august 2010 Indhold Forslag til finanslov for 2011 Tilskud til lederuddannelse stadig en mulighed men varer det ved? Erik Clausen

Læs mere

Oprettelse af en fri grundskole

Oprettelse af en fri grundskole Oprettelse af en fri grundskole Foreningen af Kristne Friskoler Der er ca. 500 friskoler i Danmark. Foreningen af Kristne Friskoler er en af de 6 skoleforeninger, der er i Danmark med godt 6300 elever

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland Udkast 18. juni 2012 Bilag 1 a Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland I medfør af 7, 9, stk. 2, 56, 57, stk. 1, og 57 a i lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som

Læs mere

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt Til skolens leder (frie grundskoler) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler -1-206/1 27.05.05 3 Meddelelse nr. 3/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Nye

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Skolemeddelelse. Ferielukket på Friskolernes Kontor. Nr. 4/2007 INDHOLD. Barometret. Kurser. Forside

Skolemeddelelse. Ferielukket på Friskolernes Kontor. Nr. 4/2007 INDHOLD. Barometret. Kurser. Forside 206/1 27.06.07 Skolemeddelelse Som det åbenbart er blevet praksis, skal skoleårene gennemføres i en stadig strøm af omlægninger, og bedst som man har fået styr på nye regler, mål og forventninger, sker

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Efterår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

1. Tilskuddet skæres med 1% i 2015

1. Tilskuddet skæres med 1% i 2015 Side 1 03.06.15 Nr. 6 Indhold Tilskuddet skæres med 1% i 2015 Nu kan kommuner oprette internationale grundskoler Skoletilbud på mindre øer Ny specialundervisningslov vedtaget Forenklede Fælles Mål er nu

Læs mere

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Eksternt Bestyrelsesmødereferat

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Eksternt Bestyrelsesmødereferat Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler Eksternt Bestyrelsesmødereferat Til: Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Der Deutsche

Læs mere

Stor interesse for nye friskoler

Stor interesse for nye friskoler Side 1 05.09.14 Nr. 3 INDHOLD Stor interesse for nye friskoler Friskolestafetten Åben Skole 2014 Forslag til Finanslov 2015 Specialundervisning»Geografisk nærhed«friskoleloven Tilsynsførende Vuggestuer

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Nyheder. Spørgeskemaundersøgelse blandt friskolerne om tosprogede elever og integration.

Nyheder. Spørgeskemaundersøgelse blandt friskolerne om tosprogede elever og integration. 206/1 06.02.06 Nyheder friskoler.dk Nr. 1/2006 INDHOLD ForeningsNyt Barometret Nyt fra udvalg Årsmøde 2006 SkoleNyt 1. Barselsfonden 2. Overenskomstfornyelse 3. Medarbejderbredbånd 4. Vejledning om statens

Læs mere

Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test

Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har i forbindelse med testrunden 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse med det formål at få indblik i lærernes

Læs mere

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj Den 10. november 2010/sjj Finanslov 2011 Hos Danske Erhvervsskoler Lederne vil vi helst tale kvalitet, fremdrift, visioner og skolernes bidrag til at skabe vækst i samfundet. Men vi bliver også nødt til

Læs mere

Konference på Christiansborg med fuldt hus.

Konference på Christiansborg med fuldt hus. 206/1 12.10.06 Skolemeddelelse Paneldeltagerne var blevet bedt om at løfte sløret for de politiske visioner for friskolernes rolle, vilkår og befriskoler.dk Nr. 6/2006 INDHOLD Politiske visoner for friskolerne?

Læs mere

Landsmøde - 2009. Landsmødet er for alle medlemmer: forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer.

Landsmøde - 2009. Landsmødet er for alle medlemmer: forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer. 206/1 26.01.09 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 1/2009 INDHOLD Diverse nyheder (side 2) Administrative nyheder (side 3-5) 1. Statslig barselsfond får udvidet dækningsområde Landsmøde - 2009 Den 18. og

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Forslag til finanslov for 2015

Forslag til finanslov for 2015 Nr. 10 26.08.2014 INDHOLD Administrative nyheder Finanslovsforslag for 2015 Skøn over skolens tilskud 2015 Taksterne: UV- tilskud og andre tilskud Forslag til finanslov 2015 vigtige tal Beregning af skolens

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Stop for nye friskoler. KL og Regeringen har indgået en aftale, der skal gøre det vanskeligt at oprette friskoler.

Stop for nye friskoler. KL og Regeringen har indgået en aftale, der skal gøre det vanskeligt at oprette friskoler. 206/1 21.06.06 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 4/2006 INDHOLD Forside Nyt fra Afdelingerne Konstituering af hovedstyrelsen 1. Lovændring og prøveafvikling i næste skoleår 2. Bekendtgørelse om ny karakter

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Skolemeddelelse nr. 7, november 2012

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Skolemeddelelse nr. 7, november 2012 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Skolemeddelelse nr. 7,

Læs mere

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk NOTAT Landdistriktsprogrammet 2007-2013 - organisering

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.00-21.00

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.00-21.00 Bagsværd Skole Bagsværd Hovedgade 62, 2880 Bagsværd Telefon: 39 57 31 00, Fax: 39 57 31 06 E-mail: bagsvaerd@gladsaxe.dk Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.00-21.00 Bagsværd,

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af de frie grundskolers rammevilkår

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af de frie grundskolers rammevilkår 2012/1 BSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. november 2012 af Merete Riisager (LA), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Anders Samuelsen (LA)

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

1. marts apr Afgjort den 12. august Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010.

1. marts apr Afgjort den 12. august Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 154 Folketinget 2009-10 Afgjort den 12. august 2010 154 Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Undervisningsministeriet skal hermed orientere Finansudvalget om fremdriften

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 7/2007 INDHOLD. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. Barometret. Det sker. Forside

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 7/2007 INDHOLD. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. Barometret. Det sker. Forside 206/1 12.12.07 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 7/2007 INDHOLD Julehilsen fra Friskolernes Kontor Forside Diverse nyheder 1. Lovprogram på undervisningsområdet 2. Forsikringssamarbejdet 3. Rejsesygesikring

Læs mere

Mini-OL2013 i børnehaven Mini-OL - Vigtige datoer Nyt tiltag Kalender, kontakt mm

Mini-OL2013 i børnehaven Mini-OL - Vigtige datoer Nyt tiltag Kalender, kontakt mm Nyhedsbrev uge 29-2013 Side 1 Side 2 Mini-OL2013 i børnehaven Diverse INFO Side 3 Børnehaven Mini-OL - Vigtige datoer Nyt tiltag Side 8 Kalender, kontakt mm Mini-OL i vores børnehave... blev afviklet i

Læs mere

Nyheder. Befordring. Regeringen har indgået forlig med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne om befordringstilskuddet til friskoleelever.

Nyheder. Befordring. Regeringen har indgået forlig med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne om befordringstilskuddet til friskoleelever. 206/1 17.11.05 Nyheder friskoler.dk Nr. 7/2005 INDHOLD ForeningsNyt Befordring Barometret Nyt fra afdelingerne Nyt fra udvalgene Nyt fra foreningen SkoleNyt 1. Informationsmøder om undervisningsplaner,

Læs mere

Styr på elevtallet inden store tælledag, fredag den 5. september

Styr på elevtallet inden store tælledag, fredag den 5. september Nr. 11 03.09.2014 INDHOLD Styr på elevtallet inden store tælledag, fredag den 5. september Administrative nyheder Store tælledag fredag 5. september Skøn over 2015- tilskud Åben Skole 6. November Geografisk

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor).

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor). Teknisk orientering om FFL2014 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 27.08 sit finanslovsforslag for 2014 (FFL2014) Vækst og balance. Uddannelse fremstår umiddelbart som et væsentligt indsatsområde.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2016 Mandag den 11. april 2016 kl. 18-20 i Tinghuset, Algade 8, 4660 Store Heddinge Alle medlemmer er velkomne og er du interesseret kan du

Læs mere

Dansk Friskoleforening har det senste års tid samarbejdet med Undervisningsministeriet og repræsentanter

Dansk Friskoleforening har det senste års tid samarbejdet med Undervisningsministeriet og repræsentanter 206/1 01.09.08 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2008 INDHOLD Forside Ny tilsynsmodel til gennemsyn Tilsynsmodellen fremlægges for baglandet. Vi har brug for at høre din mening! Diverse nyheder 1. Copydan

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr september 2010

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr september 2010 Uddrag af: Bestyrelses posten Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler 2010 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 post@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

ServiceNyt juni 2016

ServiceNyt juni 2016 ServiceNyt 6 2016 20. juni 2016 Fordelingssekretariatet: Sommerferie Fordelingssekretariatet Deltag i Fordelingssekretariatets og Undervisningsministeriets orienteringsdage Sommerferie Fordelingssekretariatet

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler Høring over AMU-bekendtgørelse kvitterer med dette høringssvar for Børne- og undervisningsministeriets henvendelse vedrørende høring over udkast til ny bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser. Indledningsvist

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Privatskolerne vinder frem i landkommunerne

Privatskolerne vinder frem i landkommunerne Privatskolerne vinder frem i landkommunerne Hidtil har privatskolernes fremgang særligt været et byfænomen. Men nye tal viser, at andelen af privatskolebørn har grebet om sig i landkommunerne, hvor der

Læs mere

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 773 Offentligt Notat J.nr. DEP-0400-00034 2. september 2009 Talepinde til brug ved møderne med Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og Finansudvalget

Læs mere

1. januar 2016. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever

1. januar 2016. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever 1. januar 2016 Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever 1 0. Indledning Dette dokument er administrationsgrundlaget for Fordelingssekretariatets tilskud

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Eunomia Eunomia er navnet på portalen til Fordelingssekretariatets

Eunomia Eunomia er navnet på portalen til Fordelingssekretariatets Vores virksomhed og opgaver Fordelingssekretariatet er en selvejende institution, der blev oprettet den 1. juli 2003. Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private

Læs mere

Notat om finanslovsforslag 2011

Notat om finanslovsforslag 2011 København den 24. august 2010 Notat om finanslovsforslag 2011 Indledning Så er forslag til finanslov 2011 landet. I det følgende vil de væsentlige konsekvenser for social- og sundhedsskolerne blive præsenteret.

Læs mere

Stormøde KFO den 6.maj 2010

Stormøde KFO den 6.maj 2010 Stormøde KFO den 6.maj 2010 1. Velkomst: Alle bydele repræsenteret, skriv jer gerne på en liste, hvis i ønsker at blive kontaktet af pressen, høre mere om aktiviteter og KFOs arbejde. Husk også tilmelding

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Inklusion i sparetider

Inklusion i sparetider Titel es dem præsentationen 00.00 2008 Filadelfi Temadag DH Holbæk Inklusion i sparetider Lidt om mig og mit arbejde Fra udskillelse over rummelighed til inklusion Menneskerettighedserklæringen 1948 FN

Læs mere

Dansk Friskoleforening holder landsmøde lørdag - søndag den 24. og 25. april 2010 på Hotel Faaborg Fjord.

Dansk Friskoleforening holder landsmøde lørdag - søndag den 24. og 25. april 2010 på Hotel Faaborg Fjord. 206/1 19.02.10 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 1/2010 INDHOLD Landsmøde 2010 - tilmelding nu! Diverse nyheder Administrative nyheder: 1. Om udbud af undervisning på bhkl. - 7. kl. 2. Satsregulering for

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Køreplan for ny friskole

Køreplan for ny friskole Køreplan for ny friskole 2010 I Danmark sikrer Grundlovens 76, at der er undervisningspligt og ikke skolepligt. Det betyder blandt andet, at man kan drive en fri grundskole med statstilskud, hvis man følger

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-9-2007 kl. 13.00 i Thy Uddannelsescenter Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard (deltog under pkt. 1-4 og 7) Torben Iversen

Læs mere

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb Gældende fra skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Husk - årsmøde 2008. Vær med til at gøre årsmødet levende og synligt!

Husk - årsmøde 2008. Vær med til at gøre årsmødet levende og synligt! 206/1 14.02.08 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 1/2008 INDHOLD Forside Diverse nyheder 1. Ændringsforslag til friskoleloven 2. Satsregulering for tjenesterejser m.v. 3. Kandidatopstilling til hovedstyrelsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere