Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svestrup Tilstede: Hae Veggerby, formad( Hveg), Ae sofie Gothe, æstformad (Asgr), Mette Nødskov sekretær ( Met), Loe Hase ( Loha), Lee Toft ( Leto), Herik Westerå ( Hewe) Afbud: Marie Louise Nielse kasserer (Mai) Dagsorde for bestyrelsesmøde 1. Godkedelse af referat 2. Fastsættelse af edelig dagsorde 3. DKK repræsetatskabsmøde (HVeg) 4. Kommuikatio & arbejdsgage i & Udvalg (HVeg) 5. VSS: 5.1: 2015 Status (HVeg) 5.2: 2016 Status (HeWe) 6. Jauarfest: 6.1: 2015 status (HeWe) 6.2: status (MaNi/MetN) 7. Udvalg: 7.1: Udstilligsudvalg (MaNi) 7.2: Schweiss (HeWe) 7.2.1: Forretigsorde 7.2.2: Matrailig 7.3: Lydighed (HVeg) 7.4: Medieudvalg (ASGR/HeWe): Status 7.5: Sudhedsudvalg (ASGR/MaNi/MetN): 7.5.1: Test af avlsdyr, heruder brev fra medlemmer : Ædrig af sammesætige af Sudhedsudvalg 7.5.3: Opdrætterdag : Hvalpeliste 7.6: Regioer (LeTo): 7.6.1: Regios- og udvalgsmøde 2015/ : Fokusmøde Askov DKK 7.6.3: Asøgig om telt til regio Nordjyllad (HVeg) 7.7: Agility (LoHa/HVeg) 8. Økoomi (MaNi) 6.1: Status 6.2: Procetsats 2015

2 9. Geeralforsamlig Medlemsstatus (LeTo) 11. forsikriger 12. Id og udgåede post 13. Evt. 1: referat - Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er godkedt 2: edelig dagsorde - vete med hvalpeliste op uder sudhedsudvalg Pukt 11 ædres til forsikriger. 3: DKK repræsetatskabsmøde - Hveg orieter om mødet. - DKK starter e kampage til September for at ma skal købe e hud med mærket :tryghed og garati. - Det bliver gratis at sætte sie hvalpe på DKK s hvalpeliste. - Der er givet sudhedsreferecer til Kigs Charlies Spaiel ude at have kofereret med specialklubbe grudlaget var forældet. Dette er ikke ok at DKK gør dette ude at spørge specialklubbe. Fremover skal specialklubbere spørges ide ma seder videre. - Aldersgræse for tæver med 8 år skal ædres, da der gives mulighed for med e dyrlægeerklærig, at trække et kuld på hud, der er fyldt 8 år. - Der skal laves et krydstjek DKK og specialklubber imellem, så vi ikke får samme dommer flere år i træk. 4: kommuikatio og arbejdsgage i bestyrelse og udvalg. 5: VSS: - Kommuikatioe: alle har hver deres asvarsområder, og det er vigtigt at vi holder os til disse. Det ka skabe problemer år flere svarer samme perso, som stiller et spørgsmål. Ma skal huske hvilke kasket ma har på, i hvilke situatioer ma står i. Alle i bestyrelse eller udvalg skal huske at melde ud om det er deres persolige holdig eller kaskettes. Spørg formade hvis ma ikke ka fide ud af hvor/hvem der skal tage sig af et idkommede spørgsmål. - Arbejdsgagee: skal overholdes og aktiviteter skal så vidt muligt ikke ligge på samme dato. 5: 5.1: VSS status 2015 : - Alt går fit i følge regioe. Mulighed for tilmeldige kommer sart på hjemmeside 5.2.2: VSS status 2016 : - alle udvalg er blevet kotaktet pr mail, udstillig madag og sødag, arealer er til aktivitetere er lejet, campig er på plads. - HeWe: Kue det være e ide at ædre reglere for hvem, der modtager deltagerpræmier. Her diskuteres frem og tilbage om deltagerpræmier, ærespræmier og adre goder for VSS deltagelse på campe.

3 6: Jauarfest: 6.1: jauarfest 2015 Det besluttes at lade reglere forblive uædret. - Alt ok. Dog bør ma fide e ade måde at uddele præmier, da dette tager meget lag tid. Evt at ma uddeler he over dage. 6.2: jauarfest 2016: 7: udvalg - MetN meddeler, at der itet yt er at berette. Der ledes stadig efter lokatio til afholdelse af arragemetet. - HVeg: Lydighedsudvalget gere vil afholde e åbe prøve til arragemetet. - MetN: NYTÆNKNING ag. uddelig af årspræmier vil forøges at blive tækt id. 7:1 udstillig : Mai ikke til stede. ASGR: Opfordrig til udstilligsudvalget ag. ros til dem som sposorer pokaler og rosetter. ASGR øsker bedre kotrol med datoere i Magasiets udstilligskaleder. I det yeste Magasi magler 3 specialudstilligsdatoer, emlig 19/4 i Farum, 14/8 på Borholm og 6/9 i Roskilde. Udvalget skal tjekke hvem der har asvaret. Der magler referat fra udstilligsudvalgets møde i ovember HVeg: Mai og Hveg har rykket udvalget. magler svar på opfordrig om at flytte Juleudstillige til vest for Storebælt, da der i år er 3 ekstra øst for Storebælt. ASGR/MetN: Det er ikke emt at kommuikerer med udstilligsudvalget. Udstilligsudvalget skal besvarer deres idkommede mail idefor kort tid. Dette er utilfredsstillede. Dommerøsker samt dommerkaleder øskes opdateret. Brev fra medlem til bestyrelse vedr. spørgsmål om geeralforsamliges dato og placerig samt spørgsmål vedr. udstilligsudvalg. HVeg: Har besvaret maile. Spørgsmål vedr. udstilligsudvalget er sedt videre til dem. - har modtaget e asøgig om at gå aspirat på Beagle fra Jessie Borregaard. - Asøgige godkedes fra bestyrelse. HVeg idstiller Jessie Borregaard til DKK. MetN: Juiorhadlerarbejdsgruppe, så er der styr på idkøb af gaver til de dommere arbejdsgruppe har fudet til jauarfest Juiorarbejdsgruppe overvejer at fide sposorer for at få råd til gaver til juiordommere, da udstilligsudvalget ikke vil betale. fider det ærgeligt at Udstilligsudvalget ikke øsker at betale for disse gaver, da der er tale om et midre beløb pr. år. hestiller derfor til at udvalget afholder udgifte. 7.2: Schweiss -og sporudvalget : 7.2.1: forretigsordige

4 - Forretigsorde er æste på plads. Hewe orieterer om de væsetligste ædrig, som er øsket om 5 medlemmer i udvalget, da et ulige atal i udvalget vil forbedre arbejdsgage. - Kørselsgodtgørelse skal rettes, samt adre opdateriger på prisere i omkostigsomstrukse samt hådboge skal opdateres. - Forretigsordee godkedes, og god ordes skyld seder Hewe bilaget rudt, da det magler til mødet. ASGR: Forslag om at ædre udvalgets av til Sporudvalget, grudet flere forskellige sporarbejdsområder. Forslaget blev ikke godkedt. Udvalget foresætter med at hedde: schweiss -og sporudvalg : Matrailig HeWe: Udvalget har modtaget e asøgig vedr. Matraillig. Dette kocept er yt. Udvalget er positivt stemt, det lyder iteressat. - Der er sedt e asøgig om dækig af udgifter til afholdelse af kursus i dette til både bestyrelse og udvalget. - Udvalget har valgt at skrive til asøger og kurset afholdes i udvalget, således at evt. uderskud dækkes af klubbe. Udvalget vil gere søge uderskudsdækig til kurset af klubbe, således at egebetalig pr medlem på kurset er 150 kr og 350 kr for ikkemedlem. Her diskuteres om ma skal søge i uddaelseskasse, da dette er e uddaelse og ikke e fast aktivitet. - ASGR: Prise for deltagere bør være de samme som for ade sportræig (kr. 50,00). - opfordrer schweiss -og sporudvalget til at asøge om dækig fra uddaelseskasse. ASGR: - Udvalget øsker at idstille Marti Skyberg-Hase til schweissdommer. godkeder idstillige. HVEG idstiller Marti til DKK HeWe: Udvalget har sedt e asøgig med budget vedr. formøde før veskabskamp. Der deltager ca. 12 persoer i alt, her af 6 udladske. Udvalget vil gee have e dækig på 7000 kr. til dee weeked. godkeder budget mod forvetig af hele eller e del af beløbet betales tilbage år de aktuelle veskabskamp geemføres og at det er for alle klubbes medlemmer og ikke ku udvalgets medlemmer. 7.3 Lydighedsudvalg: 7.4: Webudvalg : HVeg: Jette Loretze øsker at påbegyde istruktøruddaelse. godkeder asøgige. Udvalget arbejder på at lave åbe prøver til VSS 2015 samt jauarfeste ASGR: Magler referat fra DSS årsmødet. HVeg: Referatet er edu ikke modtaget. Når det modtages, videresedes det til reste af bestyrelse. - Webteamet skal mødes i æste uge. Her skal arbejdes med e liste over forbedriger samt tiltag bl.a. Øskes der bedre overskuelighed på vores hvalpeliste, fx hvalpe og ughude på forside af hjemmeside, m.m. gere " y hud, se her" eller " hvalpe til salg " - De ye folder til stambogsmappere er uder udarbejdelse. Når der ligger et udkast, vil det blive præseteret for bestyrelse. - Liste med Årets Nuser tilsedes fra HVEG til ASGR. - Foto som skal uploades på opdrætterliste er uder udarbejdelse.

5 - Der er et øske fra schweiss og spor udvalget om at kue se e liste over hvilke hude som har taget hvilke prøver i hvilke lade. Schweiss og sporudvalget har et medlem, som arbejder med IT, og ha vil gere hjælpe med diverse problematikker. HEWE kotakter medlemmet. - Tilbud om hjemmeside er sedt fra HVEG til ASGR. ASGR tager det med på mødet med webteamet til overvejelse. 7.5: sudhedsudvalget: 7.5.1: test af avlsdyr : - - Der behadles et brev fra medlemmer ag test af avlsdyr. - På bestyrelsesmødes de 4/1 besluttede bestyrelse, at ma ikke øskede at pålægge opdrættere at test deres avlsdyr, me at bestyrelse ville tage kotakt til KU life for at få mere iformatio herom. På baggrud af dette har bestyrelse modtaget et brev fra 6 medlemmer heraf 3 keeler og 2 hahudeejere, der stiller sig uforståede over bestyrelses beslutig. - er ved at udersøge mulighedere for at lave e test/screeig af vores avlsdyr for at varetage races sudhed. har modtaget diverse dokumetatio om diverse sygdomme og hvilke firmaer, klubber m.m. som ka hjælpe( så det bliver e god oplevelse for alle.) Disse tig tager tid, og kræver grudigt forarbejde. Derfor er der ige løsig edu. - øsker dog at udersøge disse spørsmål ide vi screeer alle vores beagler, ikke ku avlsdyr, me alle vores beagler. HVeg svarer de pågældede medlemmer. - Asgr oplyser at der i Tysklad er testet 162 beagler side ov.14, heraf er 32 bærer af geet,hvor for ma vælger at teste alle beagler, hvis de skal bruges i avl fra Da det er et recessivt ge, er det ikke tilladt at parre bærer med bærer. - Vi ka evt. søge støtte hos DKK til dækig af det økoomiske. Oplysigere på vores beagle ka ligges i e databak hos DKK, og således er alle oplysiger gemt til fremtidig brug. Om vi skal tjekke for alle sygdomme eller e ekelt, er oget som vi først skal have svar på fra specialister. ASGR arbejder videre med e samlet pris på alle tests : sammesætig af sudhedsudvalg : (udskydes til æste møde) 7.5.3: opdrætterdag. ASGR: Som følge at opdrættersemiar vil ma gere fortsætte det gode samarbejde med at holde e ekelt dag fx i Århus. Klubhus ka lejes ved Århus for 1000 kr for e dag. Forplejig skal deltagere selv stå for. ASGR laver et budget til æste møde. Datoere i spil d 5/9 eller 9/11, 24-25/ : Hvalpeliste: HVeg: DKK har valgt at gøre deres hvalpeliste gratis. I lighed med DKK, stilles der forslag om at kuld på klubbes hvalpeliste bliver gratis. Dette for at udgå at vores opdrættere ikke øsker at bruge vores hvalpelist, da de koster pege at beytte. godkeder Ædrige er med tilbagevirkede kraft i dette år. Dette gælder ku de opdrættere som står på opdrættervejvisere. Dem, som ikke står på opdrættervejvisere, skal stadig betale det fulde beløb.

6 I lighed med DKK, øsker Bestyrelese også at gøre det muligt at trække et kuld hvalpe på e tæve på 8 år med dyrlægeattest. ASGR: Vi skal huske at bruge Beagleklubbes sudhedsattest, år vi sælger hvalpe. HVeg: Fremadrettet skal der bruges DKK s salgskotrakt, år ma sælger hvalpe. Dette er et krav fra DKK. tager det til efterretig. 7.6: regioer 7.6.1: regios og udvalgsmøde: - LETO har lavet e pla for mødet,og udersøger mulighede for lokaler på Østerbro. Der reges med ca 25 deltagere, så LETO laver budget over dage plus betalig til kørsel, samkørsel forvetes. LETO fider datoer. Eksempler på spørgsmål til gruppearbejde på dage: - Hvad skal der ske i de forskellige regioer? - Hvad ka vi lave samme til hudes dag i 2016? 7.6.2: fokusmøde, Askov DKK. HVeg: DKK øsker at afholde et fokusmøde. Der idkaldes repræsetater fra de 72 specialklubber og 12 kredse. Der er mulighed for at lave spørgsmål, som efterfølgede geemgåes på fællesmøde oktober. Der er et øskes i bestyrelse om at alle i bestyrelse kue deltage. HVeg fide ud af hvad prise er pr perso, så tager bestyrelse stillig på mail til, om hele bestyrelse skal deltage. DKK kursus: Hudeweb : HVeg & LoHa var tilmeldt kurset. Grudet sygdom, deltog LeTo på kurset. LeTo, LoHa og HVeg har selv afholdt udgifter i forbidelse med kurset : asøgig om yt telt - Regio Nordjyllad har asøgt bestyrelse om et yt om yt telt, da de mistede deres uder sidste skue pga storm. godkeder asøgige, dog behøver det ikke være ikke et DKK telt, me et tilsvarede, gere billigere telt. 7.7: agility 8: økoomi : HVeg: Udvalget øsker at afholde agilitystæve på VSS Udvalget øsker uderskudsdækig. Det fremsedte budget blev geemgået.. godkeder 8.1: Status : - regskab er godkedt af revisorer, dog med bemærkig om at klubbe gere må edbrige formue. 8.2: procetsats for Dette udskydes til æste møde. 9: geeralforsamlig :

7 - Afholdes i Ry halle ved Århus d 9 maj kl med billig mad. HVEG arbejder på e diriget. - Idkaldelse er i magasiet. HVEG sætter dagsorde på mailliste og obs. på forkert mail til forslag. 10: medlemsstatus - LeTo beretter, at der pt. er 917 medlemmer. Så lille fremgag 11: forsikriger Klubbe er ved Daske Bak forsikret mod hackig af klubbes koti. Det besluttes, at dee skal foryes årligt med midre der kommer idsigelser. 12: id og udgåede mail INDGÅET POST Dateret Afseder Beskrivelse Kommetar DKK Opfølgigskursus i DKK's klubsystem på Hudeweb Taget til efterretig DKK Tilbud om tilmeldig til forsikrig geem DKK har via mail besluttet at fory forsikrigere for DKK Ivitatio til DKK's repræsetatskabsmøde 2015 har via mail besluttet at formade og æstformade deltager DKK DKK Lik til testsystem DKK Medlem øsker at melde sig ud grudet aflivig af hud. Kollektive Øjeudersøgelser revideret oversigt - Rettelse til tidligere mail sedt fra DKK el omkrig pocket beagles. Opfølgig Formadsmøde - Præsetatioer fra mødet er sedt til specialklubbere, Modtaget DKK Takster og hoorarsatser for udstillig DKK DKK DKK Ifo omkrig Jagtfestival 2015 DKK - Dask Keel Klub og Damarks Jægerforbud har idgået e samarbejdsaftale med Jagtfestivale d april DKK s specialklubber for jagthude tilbydes e stad til e speciel rabatpris samt mulighed for at præsetere deres racer i de udedørs aktivitetsrig og på de idedørs scee. Hudes Dag DKK øsker at edsætte e arbejdsgruppe der ka koceptudvikle på evete, og efterspørger iteresserede der vil være med i plalægigsarbejdet til de store evet der afholdes på tværs af ladet de 4. jui DKK iformerer om, at DKK s eksteriørdommerudvalg har godkedt Jette Ramvad til autoriseret eksteriørdommer for hele gruppe 6. LeTo har taget sig af Taget til efterretig. Taget til efterretig og sedt til udstilligsudvalget. ASGR har svaret på dee. Taget til efterretig og sedt til udstilligsudvalget Taget til efterretig og sedt til udstilligsudvalget. Udvalget har allerede plaer om, at opstille e stad på området. Behadles uder pkt Taget til efterretig og sedt til udstilligsudvalget

8 Alice Løe Søderby Stee Darum DKK DKK Regio Nordjyllad Oplyig fr askjere Dyrehospital vedr. hud der på jauarudstilligere blev trukket grudet halthed. Vedr. rettelse af medlemskab i kartoteket. Et medlem øsker at ædre medlemskabet fra husstads til ekelt. Et medlem øsker at melde sig ud. Opfølgig på Formadsmøde - Ivitatio til DKK-træf på Askov - DKK afholdelser d. 17. og 18. okt et fælesarragemet for specialklub- og kredsbestyrelsesmedlemmer på Askov Højskole. Her vil ma få lejlighed til at få fagligt iput om e række emer, som ma kommer i berørig med som klub-/kreds-ledelse, så som: som et team, gør hiade gode, Klubbe på de sociale medier, Hvorda får vi medlemmere til at lave oget?, Koflikthådterig og Kassereres opgaver og de formelle rammer. Ophold, måltider, udervisigstilbud og materialer betales for størstedele af DKK, således at klubbe/kredse ku skal betale 500 kr. pr. deltager + trasport. I første omgag får hver specialklub mulighed for at tilmelde 2 persoer. Et medlem øsker at melde sig ud. DKK's udstilligsprogram Oplysig om, at der er e ædrig i programmet grudet edu e udstillig er Crufts 2016 kvalificerede. Regioe søger bestyrelse om økoomisk hjælp til askaffelse af et udstilligstelt til e værdi af kr ,-, da det gamle telt gik i stykker. Regioe har ude helt søgt diverse sposorater. Sage er sedt videre til udstilligsudvalget, der har behadlet og afsluttet dee. LeTo har sedt det videre til webteamet der har lavet rettelse. LeTo har taget sig af LeTo har taget sig af Behadles uder pkt har via mail besluttet at tilmelde 2 persoer. Hvem der deltager vil blive besluttet efter geeralforsamlige. LeTo har taget sig af Taget til efterretig og sedt til udstilligsudvalget Behadles uder pkt Keel Behadles uder pkt. Vedr. for lag vetetid på idmeldelse af hvalpekøbere. Fairytosh DKK Vigtig iformatio til de udstilligsasvarlige - Iformatio vedr. de ye IT-resultatregistrerig på udstilliger. Taget til efterretig og videresedt til udstilligsudvalget DKK Vejledig om certifikatudstilliger Do DKK Fokus på sudhed og fuktioseve (klubber og kredse) - DKK fremseder opdateret materiale om dommeres medasvar for racehudes sudhed og fuktioseve. Materialet også på DKK's hjemmeside uder: Udstilliger > Certifikatudstilliger. Taget til efterretig og videresedt til udstilligsudvalget Elsebeth Rig Aderse Et ikke-medlem har søgt om iformatioer omkrig race og det at have e beagle. Elsebeth har kommetarer til bestyrelses referat fra mødet d. 1/ Et ikke-medlem spørger id til pris på medlemskab, medleskab samt priser på hvalpe. Asgr har taget sig af Behadles uder pkt.7.1 Asgr har taget sig af

9 Et medlem øsker at få ædret persolige oplysiger i kartoteket. Ivitatio Hudes dag i Tivoli Frihede lørdag de 6. jui DKK Vedr. idstillig af kadidat til start på DKK s Schweissudvalget Schweissdommer uddaelse. Schweissudvalget har fået e hevedelse fra et medlem, der øsker at vide, om det er muligt, at ha ka blive idstillet til schweissdommeruddaelse Juiorhad lergruppe Juiorhadligsarbejdsgruppe søger om økoomisk dækig til de dommere, som er dømmer vores juiorhadlere i Der er tale om gaver f.eks. e flaske vi til ca. 50,- pr. dommer. Dvs. 1ca. 100,- pr. udstilligsweeked i beagleklubbe. LeTo har taget sig af Behadles uder pkt Behadles uder pkt Behadles uder pkt Kari Jallov Toke Larse, Kari Søgaard Jese, Michael Johaese, Ulla Zi Hvidberg, Elisabeth Veov Schrøder og Britt Neuma Jessie Borregaard Madse De øsker svar ide udstillige i Farum. Kari Jallov asøger om dækig af udgifter til afholdelse af et kursus om matrailig (perso eftersøgig) afholdt af Pia Johse d. 29 marts 2015 kl i Aalborg. Afsedere reagerer på bestyrelses beslutig vedr. getests af klubbes avlsdyr. Afsedere fremlægger deres argumeter for hvorfor det er ødvedigt at bestyrelse igagsætter e screeig af alle avlsdyree i e give periode. Et medlem øsker at melde sig ud, da dee ikke føler sig velkomme i klubbe, da de har e hud ude stambog Et ikke-medlem er blevet oplyst om, at der forvetes hvalpe i maj, og spørger til hvor hee. Jessie Borregaard Madse har søgt bestyrelse om, at blive aspirat på beagle. Et ikke-medlem (?) spørger til hjælp vedr. geplacerig af 4-årig tøve grudet flytig. E eig bestyrelse har d. 4/3 via mail besluttet, at arragemetet hører uder schweiss- og sporudvalget. støtter op omkrig tiltaget, me beder Kari tage kotakt til udvalget. Behadles yderligere uder pkt.?? Behadles uder pkt Asgr har taget sig at Loha har taget sig af Behadles uder pkt. 7.1 Asgr har taget sig af

10 UDGÅET POST Afsedt Modtager Kort beskrivelse Else og Li Matthisso Svar vedr. schweisshitliste. Puktet blev behadlet på sidste bestyrelsesmøde Herik Westerå Svar vedr. klage over ifo. Puktet blev behadlet på dette møde Toke Larse Svar vedr. klage over sudhedsudvalg. Puktet blev behadlet på dette møde Kari Jallov Svar vedr. dækig af aktivitet Bria Seitzberg Svar vedr. klage/forklarig. Puktet blev behadlet på dette møde. Der er løbede udsedt kvitterig for modtagelse af idkommet post, dette er ikke medtaget for overskuelighedes skyld. Ag udsedelse af velkomst til ye medlemmer, så påstræbes det at udsede hver 14.dag. (Leto) 13: evt. - Facebook: - De uværede bestyrelse vil gere have at de ye bestyrelse tager beslutige til om klubbe skal have e officiel Facebook side. Der er ikke taget stillig til om udvalgs og regios grupperes retigslijer er klubbes officielle holdiger, hvad vil vi stå ide for som klub. Fx udvalgsgrupper er lukket eller åbe for alle. Es ave for klubbes regioer og udvalg fx beagleklubbe regio Fy. - March hitliste skal opdateres. Trimkortee sedes ud med velkomstbrevet af Leto. - Der bør stå på hjemmeside om trimkort. ( asgr) Met/Hveg dato

11

Referat af bestyrelsesmøde d 7. november 2015 Idrætsalle 127S, 9800 Hjørring

Referat af bestyrelsesmøde d 7. november 2015 Idrætsalle 127S, 9800 Hjørring Referat af bestyrelsesmøde d 7. november 2015 Idrætsalle 127S, 9800 Hjørring Alle tilstede: Hanne Veggerby (HVEG), Henrik Westerå ( HEWE), Anna Sofie Gothen ( ASGR), Lene Toft(LETO), Mette Nødskov ( METN),

Læs mere

Dagsorden for beagleklubbens møde d. 9. juni 2014 Ellidshøjvej 30, 9230 Svenstrup

Dagsorden for beagleklubbens møde d. 9. juni 2014 Ellidshøjvej 30, 9230 Svenstrup Dagsorden for beagleklubbens møde d. 9. juni 2014 Ellidshøjvej 30, 9230 Svenstrup 1: Forretningsorden for bestyrelsen. 2: Generalforsamling. 3: Godkendelse af referat fra konstituerende bestyrelsesmøde.

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 9. januar 2016 på Hørning Kro og motel, 8362 Hørning

Bestyrelsesmøde d. 9. januar 2016 på Hørning Kro og motel, 8362 Hørning Bestyrelsesmøde d. 9. januar 2016 på Hørning Kro og motel, 8362 Hørning Tilstede: Hanne Veggerby (HVEG), Henrik Westerå ( HEWE), Anna Sofie Gothen ( ), Lene Toft(LETO), Mette Nødskov ( METN), Lone Hansen

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 5. oktober 2014 kl. 9.00 Stationsvej 4, Løve; 4270 Høng

Bestyrelsesmøde d. 5. oktober 2014 kl. 9.00 Stationsvej 4, Løve; 4270 Høng Bestyrelsesmøde d. 5. oktober 2014 kl. 9.00 Stationsvej 4, Løve; 4270 Høng Tilstede: Hanne G. Veggerby ( HVeg), Anna Sofie Gothen ( Asgr), Lene Toft ( LeTo), Marie Louise Nielsen ( MaNi), Lone Hansen (

Læs mere

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden.

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden. ifo FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lyhurtigt bredbåd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser ka ses på bagside. Velkomme til SAFet - avet på vores eget lokale Bredbåd! Sæby Ateeforeig har med virkig fra 15.

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Facilitering ITU 15. maj 2012

Facilitering ITU 15. maj 2012 Faciliterig ITU 15. maj 2012 Facilitatio is like movig with the elemets ad sailig the sea Vejvisere Velkomst de gode idflyvig Hvad er faciliterig? Kedeteg ved rolle som facilitator Facilitatores drejebog

Læs mere

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN VELKOMMEN Tilskudsreglere beskriver hvorda Faaborg-Midtfy Kommue støtter det frivillige folkeoplysede foreigsarbejde med økoomisk tilskud og avisig

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Hadligspla for FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2015 Lygby-Taarbæk Kommue Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik Layout: Ole Lud Aderse, Iter Service INDHOLD Rotte - dyret

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 4. januar 2015 kl. 10:30 Kongeåsen 112, 4230 Skælskør

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 4. januar 2015 kl. 10:30 Kongeåsen 112, 4230 Skælskør Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 4. januar 2015 kl. 10:30 Kongeåsen 112, 4230 Skælskør 1. Godkendelse af referat 2. Fastsættelse af endelig dagsorden 3. VSS: 3.1: 2015 Status (HVeg) 3.2: 2016 Status (HeWe)

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev!

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev! Iformatio til dig, der er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Hej elev! Til dig som er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Idustri Hej elev!

Læs mere

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet)

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet) Oversigt (idholdsfortegelse) Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 De fulde tekst Bekedtgørelse om takstædriger i offetlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jerbaevirksomheder m.v. (takststigigsloftet) I medfør

Læs mere

2: Godkendelse af forrige referat Godkendt - dog skal der kigges på konstituering samt udvalgsposter herunder regionskontakt.

2: Godkendelse af forrige referat Godkendt - dog skal der kigges på konstituering samt udvalgsposter herunder regionskontakt. Referat fra Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag den 18. juni 2017 kl. 09.00 Konge-Åsen 112, 4230 Skælskør Indkaldt: Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LOHA), Mette Nødskov (METN), Ole Sørensen (OLSO),

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor godschauffør området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Referat af Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag d. 29. maj Dalskovvej 17, 5270 Odense N kl. 9.00

Referat af Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag d. 29. maj Dalskovvej 17, 5270 Odense N kl. 9.00 Referat af Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag d. 29. maj 2016 Dalskovvej 17, 5270 Odense N kl. 9.00 Til stede: Anne Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen(LOHA), Mette Nødskov(METN), Helle Stenger Jürgensen(HELS),

Læs mere

2. AaJa Årets Nuser m.m. Efter en forholdsvis kort snak enedes man om Årets Nuser.

2. AaJa Årets Nuser m.m. Efter en forholdsvis kort snak enedes man om Årets Nuser. Referat fra Bestyrelsesmøde 6/2012 Herlev 26.11.2012 Dato: 18. november 2012 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Fremmødt var: Aage Jakobsen (AaJa) Connie Stisen (Cost) Hanne Grøn Veggerby

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

Psyken på overarbejde hva ka du gøre?

Psyken på overarbejde hva ka du gøre? Psyke på overarbejde hva ka du gøre? Idhold Hvorår kommer ma uder psykisk pres? 3 Hvad ka øge det psykiske pres på dit arbejde? 4 Typiske reaktioer 6 Hvorda forløber e krise? 7 Hvad ka du selv gøre? 9

Læs mere

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst PET 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes UCN Radiografuddaelse, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Valgfagets tema Valgfaget præseterer overordede cetrale begreber, teorier samt hadlemåder, der ka avedes

Læs mere

Ref erat Inte grat ions råd et's mø de Ons dag den Kl. 19: 00 Udv algs vær else 5

Ref erat Inte grat ions råd et's mø de Ons dag den Kl. 19: 00 Udv algs vær else 5 Ref erat Ite grat ios råd et's mø de Os dag de 06-05- 200 9 Kl. 19: 00 Udv algs vær else 5 Delt ager e: Kim Ngu ye, Fad il Buc a, Kobr a Kari mi, Ahm et Cora p, G reily Mikk else, B ete Kjæ r, C urt Søre

Læs mere

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Mikroøkoomi, matematik og statistik Eksameshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Helle Buzel, Tom Egsted og Michael H.J. Stæhr 14. december 2007 R E T N I N G S L I N I E R F O R E K S A M E N S H J E M M

Læs mere

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet HD i Afsætigsøkoomi Efteruddaelse HDA I social scieces Det Samfudsvideskabelige Fakultet Syddask Uiversitet HD i Afsætigsøkoomi ÂÂ K læsss ii: Koldig HD specialet i Afsætigsøkoomi giver dig et solidt grudlag

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd Projekt Vest for Storebælt Bør og uge med seksuelt bekymrede og krækede adfærd Hvorår er der grud til bekymrig? Hvorda hevises et bar/e ug til gruppebehadlig? Hvad hadler projektet om? Projekt Vest for

Læs mere

. Organisationerne skal være medlemsorganisationer med. skriftlige generalforsaml ingsgodkendte love og vedtægter

. Organisationerne skal være medlemsorganisationer med. skriftlige generalforsaml ingsgodkendte love og vedtægter å.f.?,*" \\gfr' g MITISTTRiMT 5UN*:{tm FSREEVfifl*L5g -_,i i."1\t:.r;:1t1{"" -ut{r,:: ta,,,,,'i:'i1,,n Asøgigsfrist: Skemaet skal være Miisteriet for Sudhed og Forebyggelse i hæde seest de 1 5. april 201

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer i virkelighede Arbejdsmiljøkoferece i Kost- og Servicesektore 9. september 2013 Naomaterialer i virkelighede Idhold Gå ikke i paik eller baglås. I ka sagtes

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Dato: 24. februar 2013 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Deltagere: Aage Jakobsen (AaJa), Michael Johansen (MiJo), Marie Louise

Læs mere

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigsmaual DK 65.044.50-1 INDHOLD Tekiske data Side 2 Systemiformatio, brugere Side 3-4 Ligge til og slette brugere Side 5-7 Ædrig af sikkerhedsiveau Side 8 Programmere: Nødkode

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde 4/2012

Referat fra Bestyrelsesmøde 4/2012 Referat fra Bestyrelsesmøde 4/2012 Dato: 4. august 2012 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2 st., 5210 Odense NV Fremmødt var: Aage Jakobsen aaja, Michael Johannesen mijo, Marie Louise Nielsen mani, Nina Dige

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012

Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012 Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012 Dato: 6. oktober 2012 kl. 09:00 Sted: Nordborggade 3, 2. tv, 2100 København Ø Fremmødt var hele bestyrelsen: Aage Jakobsen (AaJa) Michael Johansen (MiJo), Marie Louise

Læs mere

HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS

HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS Ove Aderse xcalibur@cs.aau.dk Istitut for Datalogi Aalborg Uiversitet Harry Lahrma lahrma@pla.aau.dk Trafikforskigsgruppe Aalborg Uiversitet Kristia Torp torp@cs.aau.dk

Læs mere

Naturgenopretning af Endrup Mølle Dambrug i Sneum Å - projektering B ILAG 1. LER information. ALECTIA A/S Side 1

Naturgenopretning af Endrup Mølle Dambrug i Sneum Å - projektering B ILAG 1. LER information. ALECTIA A/S Side 1 Naturgeopretig af Edrup Mølle Dambrug i Seum Å - projekterig B ILAG 1 LER iformatio ALECTIA A/S Side 1 Til Graveaktør DONG Gas Distributio A/S Sødergade 50 6600 Veje Tlf 70 33 10 22 Fax 99 55 40 71 www.dogeergy.dk

Læs mere

Basiskursus i Biavl (Kursuskode: Basiskursus i biavl 2, del I).

Basiskursus i Biavl (Kursuskode: Basiskursus i biavl 2, del I). Basiskursus i Biavl (Kursuskode: Basiskursus i biavl 2, del I). Program for kurset Basiskursus i Biavl på Dalum Ladbrugsskole. Kurset holdes over to weekeder. Del A holdes fra lørdag, d. 9. ovember til

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3

n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3 WS101651W omska 18 12 2012 10 17 SEPBARCOE 0U121 Syddjurs Kommue Hovedgade 77 8410 Røde Telefo 87 5 50 00 Kommues av og adresse Syddjurs Kommue Borgerservice Hovedgade 77 8410 Røde ' 8 K. 2012 Udfyldes

Læs mere

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladse Forebyggelse Idhold Et godt forebyggede arbejde Trivsel Faglighed Ledelse Brugeriddragelse Fællesskab Tekiske og fysiske forhold E løbede proces E positiv

Læs mere

Fremmødte: Aage, Toke, Gerner og Michael Johannesen (bestyrelsen kontaktperson)

Fremmødte: Aage, Toke, Gerner og Michael Johannesen (bestyrelsen kontaktperson) Webteam møde den 23-10-2010 Fremmødte: Aage, Toke, Gerner og Michael Johannesen (bestyrelsen kontaktperson) Beaglekartotek Aage gennem går det arbejde han er i gang med ved det nye beagle kartotek, som

Læs mere

Indholdsfortegnelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB... 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2006... 6 BERETNING... 10 FUGLEINFLUENZA...

Indholdsfortegnelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB... 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2006... 6 BERETNING... 10 FUGLEINFLUENZA... årsberetig 2006 Idholdsfortegelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB.................................. 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2006.................................................. 6 BERETNING...................................................................

Læs mere

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013 Team Damark tilfredshedsudersøgelse 2013 Baggrudsrapport Trygve Buch Laub, Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgese & Ulrik Holskov Idrættes Aalyseistitut MIND THE CUSTOMER December 2013 Titel Team Damark tilfredshedsudersøgelse

Læs mere

Resultatoversigt for Retten på Bornholm

Resultatoversigt for Retten på Bornholm Resultatoversigt for Rette på Borholm BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er ku stillet til professioelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er ku stillet til almidelige brugere. Baggrudsoplysiger Besvarelser

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken,

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken, SOMMER-, WEEKEND- & EFTERÅRSKURSER 2007 SOMMERKURSER AUGUST v. Margit Igtoft, María Muiz Auke, JUNI og / eller Sommer 2007 Jui (A) + August (B) Dato: 5/6 28/6 og eller 7/8 30/8: MUY BARATO: Pris pr. hold

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer Avedelser og arbejdsmiljøforhold Dee Kort & Godt pjece heveder sig til dig, som er medlem af FOA. Pjece giver iformatio om: Hvad er et aomateriale? Eksempler

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Referat af regionsledermøde 10.10.2010

Referat af regionsledermøde 10.10.2010 Referat af regionsledermøde 10.10.2010 I mødet deltog: Region Østjylland: Region Nordjylland: Region Vestjylland: Region Sydjylland: Region Fyn: Agility-udvalget: Dressur-udvalget: Schweiss-udvalget: Web-teamet:

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

Lavenergiskolen: Boligbyggeri

Lavenergiskolen: Boligbyggeri Laveergiskole: Boligbyggeri Efamiliehuse, tæt-lavt byggeri og etagebyggeri T e k o l o g i s k I s t i t u t t a a s t r u p j a u a r o g s e p t e m b e r 2 0 1 0 Når du deltaget i kurset, får du: De

Læs mere

Punkter Behandling af punkter Ansvarlig

Punkter Behandling af punkter Ansvarlig Dagsorden til Beagle Klubbens bestyrelsesmøde lørdag den 7. Marts 2009 kl. 09.00 i Odense nr. 1/2009 Tilstede:, AnPe, JeHo,,, MiJo Afbud: Henrik Westeraa, HeWe Punkter Behandling af punkter Ansvarlig 1.

Læs mere

Referat fra Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 15. oktober 2016 kl

Referat fra Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 15. oktober 2016 kl Referat fra Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 15. oktober 2016 kl. 10.00 Konge-Åsen 112, 4230 Skælskør Indkaldt: Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LOHA), Mette Nødskov (METN), Ole Sørensen

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Faurby Yacht 2STAR CUP 2015

Sejladsbestemmelser for Faurby Yacht 2STAR CUP 2015 Sejladsbestemmelser for Faurby Yacht 2STAR CUP 2015 Lørdag de 20. jui 2015 Arr. Middelfart- og Fredericia Sejlklubber. 1 Regler 1.1 Sejladse sejles efter de i Kapsejladsreglere defierede regler ikl. Skadiavisk

Læs mere

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt Dårligt arbejdsmiljø F O A f a g o g a r b e j d e koster dyrt Hvad koster et dårligt arbejdsmiljø, og hvad ka vi gøre for at bedre forholdee for de asatte idefor Kost- og Servicesektore? Læs her om de

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde EGA og mootot arbejde 04/09/02 14:27 Side 1 Orgaisatioer repræseteret i Idustries Brachearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Arbejdsgiverside: Dask Metal Specialarbejderforbudet Kvideligt Arbejderforbud

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 19. auar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

SØREN K. HANSEN A/S Entreprenør / Aut. kloakmester Tlf

SØREN K. HANSEN A/S Entreprenør / Aut. kloakmester Tlf Etrepreør / kloakmester www.sorekhase.dk Etrepreør / kloakmester www.sorekhase.dk Søre K. Hase A/S er e modere etrepreør virksomhed, der faver tre ekspertiseområder: kloakarbejde, kabelfejlsøgig og madskabsudlejig.

Læs mere

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN ivå~.. fl KOMMUNE UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN orde 22.09.201 4. Kl. 18:00 21:00 icl, spisig. 41 Ugdomshuset, Grøegade 40, 5600 Faaborg. Ugdomsskolebestyrelse Kommualbestyrelse: Bo L. Peterse(formad) Kommualbestyrelse:

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 18. november 2010 (udsendt 24. nov. 2010)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 18. november 2010 (udsendt 24. nov. 2010) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 18. november 2010 (udsendt 24. nov. 2010) Hos Lene mandag d. 15. november kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald () Nina Dige Vinther () Bettina Quvang Jørgensen (BQJ)

Læs mere

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer Program 08:30 Idtjekig med kaffe, te og morgebrød 09:00 Idledig ved dirigete Peter Høygaard, parter Devoteam Cosultig A/S 09.10 It-orgaisatioes udfordriger 2009 få mere for midre og spar de rigtige steder

Læs mere

Udlevering af LER-oplysninger vedr. EnergiMidt Energi A/S og eksterne kunders vejbelysningskabler

Udlevering af LER-oplysninger vedr. EnergiMidt Energi A/S og eksterne kunders vejbelysningskabler Udleverig af LER-oplysiger vedr. EergiMidt Eergi A/S og ekstere kuders vejbelysigskabler Kableres beliggehed og målsætig er ku vejledede. Plaere viser udelukkede kabeltracé. Hvis der øskes yderligere oplysiger

Læs mere

Akademiet for talentfulde Unge Seminar M 20. september 2017

Akademiet for talentfulde Unge Seminar M 20. september 2017 Akademiet for taletfulde Uge Semiar M 20. september 2017 1 Hvad skal vi arbejde med? Mødefaciliterig Defiitio på et projekt Projektfaser Idégeererig Projektbeskrivelse 2 Sidste gag Hvad tog I med fra sidst?

Læs mere

Beagle Klubbens. Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks. Rev.: Maj 2007

Beagle Klubbens. Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks. Rev.: Maj 2007 Beagle Klubbens Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks Rev.: Maj 2007 Træder i kraft 1. Januar 1994 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Regnskabs- Gebyr og Omkostningsinstruks....side 4 2.0 Kontingenter...

Læs mere

Henrik Rasmussen Lillebælt Entreprenør & Kloakservice ApS Stationsvej 10, 7080 Børkop

Henrik Rasmussen Lillebælt Entreprenør & Kloakservice ApS Stationsvej 10, 7080 Børkop Herik Rasmusse Lillebælt Etrepreør & Kloakservice ApS Statiosvej 10, 7080 Børkop herik@le-ks.dk Tekik og Miljø Bytofte 2, 6800 Varde 79947448 20-12-2016 Tilladelse til regulerig af Sadtoftevej Grudvadssækig

Læs mere

Begreber og definitioner

Begreber og definitioner Begreber og defiitioer Daske husstades forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstadees samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstade med de laveste idkomster

Læs mere

Generalforsamling i Beagle Klubben den 15. Maj 2016 kl I Rishøjhallen

Generalforsamling i Beagle Klubben den 15. Maj 2016 kl I Rishøjhallen Generalforsamling i Beagle Klubben den 15. Maj 2016 kl. 18.20 I Rishøjhallen 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Formanden aflægger beretning, herunder meddelelse om bestyrelsesvalgets resultat.

Læs mere

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com ESBILAC - modermælkserstatig til hvalpe VEJLEDNING De bedste start på livet, e yfødt hvalp ka få, er aturligvis at stille si sult med si mors mælk. Modermælk ideholder alt, hvad de små har brug for af

Læs mere

Softwaretest når det er bedst 2009

Softwaretest når det er bedst 2009 Tekologisk Istitut i samarbejde med softwaretest.dk Softwaretest år det er bedst 2009 8. o g 9. J U N I 2 0 0 9 T e k o l o g i s k I s t i t u t T a a s t r u p Succes med itegrerig af test i SCRUM og

Læs mere

Referat. bestyrelsesmøde 6/2010

Referat. bestyrelsesmøde 6/2010 Referat af bestyrelsesmøde 6/2010 Dato for mødet: 26. september 2010 Til stede: Afbud: Henrik Westeraa (HeWe), Annette Pedersen (AnPe), Michael Johannesen (MiJo), Michael H. Jensen (MhJ), Thelde Ravn Toft

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

REFERAT. Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg søndag den 1. marts 2009. Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding

REFERAT. Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg søndag den 1. marts 2009. Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding REFERAT Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg søndag den 1. marts 2009 Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding Følgende deltog i møde: Frank Andersen (FA), Brian Seitzberg (BS), Benta Dons Møller (BDM)

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 18. februar 2017 kl

Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 18. februar 2017 kl Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 18. februar 2017 kl. 09.00 Munkebjergvej 135 B, 7100 Vejle Indkaldelse til: Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LOHA), Mette Nødskov (METN), Ole Sørensen (OLSO),

Læs mere

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

Blisterpakninger i det daglige arbejde

Blisterpakninger i det daglige arbejde Bettia Carlse Marts 2013 Blisterpakiger i det daglige arbejde I paeludersøgelse 35 1 har 1.708 beskæftigede sygeplejersker besvaret e række spørgsmål om (hådterige af) blisterpakiger i det daglige arbejde.

Læs mere

Vindmøllesekretariatet og Biogassekretariatet

Vindmøllesekretariatet og Biogassekretariatet og Biogass Brugertilfredshedsudersøgelse af og Biogasss sagsbehadlig og ydelser bladt ommuer Tabelrapport, telefoudersøgelse December Projetosuleter Asger H. Nielse Coie F. Larse Alle rettigheder til udersøgelsesmaterialet

Læs mere

Følelsesmæssige reaktioner og MS

Følelsesmæssige reaktioner og MS Følelsesmæssige reaktioer og MS Mosedalvej 15 2500 Valby Tlf. 3646 3646 www.scleroseforeige.dk Scleroseceter Ry Klostervej 136 8680 Ry Tlf. 8689 1011 Scleroseceter Haslev Rigstedvej 106 4690 Haslev Tlf.

Læs mere

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed F O FA O A f faa g o g aar rb eb jed je d e Forbudets grudlæggede holdig til magfoldighed Magfoldighed 1 Idledig FOA er e del af de daske og iteratioale fagbevægelse og forakret på et solidarisk og humaistisk

Læs mere

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært?

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært? Hvorda hjælper trøster vi hiade, år livet er svært? - at være magtesløs med de magtesløse Dask Myelomatoseforeig Temadag, Hotel Scadic, Aalborg Lørdag de 2. april 2016 kl. 14.00-15.30 Ole Raakjær, præst

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på di og skoes praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer

Læs mere

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant F O A f a g o g a r b e j d e FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsetat 1 FORORD Dee pjece beskriver FOAs løfte til alle arbejdsmiljørepræsetater om de støtte og uddaelse du ka forvete at få som tillidsvalgt

Læs mere

Referat af udvalgsmøde i Beagle Klubbens Schweiss- og sporudvalg. Fredag 12/9 2014 hos Kristian i Farum

Referat af udvalgsmøde i Beagle Klubbens Schweiss- og sporudvalg. Fredag 12/9 2014 hos Kristian i Farum Dagsorden: Referat af udvalgsmøde i Beagle Klubbens Schweiss- og sporudvalg 1. Siden sidst 2. Forretningsorden 3. Prøveregler Fredag 12/9 2014 hos Kristian i Farum 4. Møde med bestyrelsesrepræsentanten

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Tilstede: Per Salomonsen, Christian Niss, Leif Mikkelsen, Kurt Thomsen, Lilian Milek Madsen og Dorte Paludan. Afbud fra Lene Hadbjerg. Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave B: Rækkefølge efter indsigelser

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave B: Rækkefølge efter indsigelser Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave B: Rækkefølge efter idsigelser 19. auar 2010 Udgave B: rækkefølge efter idsigelser 19.1.2010 Idhold

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 20. april 2008

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 20. april 2008 Beagle Klubben Dressurafdelingen Beagle Klubben Dressurafdelingen Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 20. april 2008 Hos: Niller mandag d. 14. april kl. 18.30. MØDEDELTAGERE: Niels-Henrik Jakobsen

Læs mere

29. januar Epidemiologi og biostatistik Forelæsning 2 Uge 1, torsdag 2. februar 2006 Michael Væth, Afdeling for Biostatistik.

29. januar Epidemiologi og biostatistik Forelæsning 2 Uge 1, torsdag 2. februar 2006 Michael Væth, Afdeling for Biostatistik. Epidemiologi og biostatistik Forelæsig Uge 1, torsdag. februar 006 ichael Væth, Afdelig for Biostatistik. Sammeligig af to middelværdier sikkerhedsitervaller statistisk test Sammeligig af to proportioer

Læs mere

30 62 93 45 Herrested Skytteforening 30 62 93 45 Herrested 2015-2015- 2015-2015- 2015-450-2015-2015- 2015-67865 450-2015- 67785

30 62 93 45 Herrested Skytteforening 30 62 93 45 Herrested 2015-2015- 2015-2015- 2015-450-2015-2015- 2015-67865 450-2015- 67785 28. april 2015 Åbe postliste Sagsr Overskrift. 2010-25064 68210 30786 45538 11244 Mail med oplysig om plalagte skydig i 2015 Amodig om aktidsigt i sagsr. 8033 DN seder bemærkiger til svar vedr. Fjordparke

Læs mere

Undersøgelse af numeriske modeller

Undersøgelse af numeriske modeller Udersøgelse af umeriske modeller Formål E del af målsætige med dette delprojekt er at give kedskab til de begræsiger, fejl og usikkerheder, som optræder ved modellerig. I de forbidelse er følgede udersøgelse

Læs mere

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1 2.4 Beagle Klubben s Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 1 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt 3 2.0 Kontingenter og gebyrer 4 2.1 Medlemskab af Beagle Klubben kontingent 4 2.2

Læs mere