Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svestrup Tilstede: Hae Veggerby, formad( Hveg), Ae sofie Gothe, æstformad (Asgr), Mette Nødskov sekretær ( Met), Loe Hase ( Loha), Lee Toft ( Leto), Herik Westerå ( Hewe) Afbud: Marie Louise Nielse kasserer (Mai) Dagsorde for bestyrelsesmøde 1. Godkedelse af referat 2. Fastsættelse af edelig dagsorde 3. DKK repræsetatskabsmøde (HVeg) 4. Kommuikatio & arbejdsgage i & Udvalg (HVeg) 5. VSS: 5.1: 2015 Status (HVeg) 5.2: 2016 Status (HeWe) 6. Jauarfest: 6.1: 2015 status (HeWe) 6.2: status (MaNi/MetN) 7. Udvalg: 7.1: Udstilligsudvalg (MaNi) 7.2: Schweiss (HeWe) 7.2.1: Forretigsorde 7.2.2: Matrailig 7.3: Lydighed (HVeg) 7.4: Medieudvalg (ASGR/HeWe): Status 7.5: Sudhedsudvalg (ASGR/MaNi/MetN): 7.5.1: Test af avlsdyr, heruder brev fra medlemmer : Ædrig af sammesætige af Sudhedsudvalg 7.5.3: Opdrætterdag : Hvalpeliste 7.6: Regioer (LeTo): 7.6.1: Regios- og udvalgsmøde 2015/ : Fokusmøde Askov DKK 7.6.3: Asøgig om telt til regio Nordjyllad (HVeg) 7.7: Agility (LoHa/HVeg) 8. Økoomi (MaNi) 6.1: Status 6.2: Procetsats 2015

2 9. Geeralforsamlig Medlemsstatus (LeTo) 11. forsikriger 12. Id og udgåede post 13. Evt. 1: referat - Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er godkedt 2: edelig dagsorde - vete med hvalpeliste op uder sudhedsudvalg Pukt 11 ædres til forsikriger. 3: DKK repræsetatskabsmøde - Hveg orieter om mødet. - DKK starter e kampage til September for at ma skal købe e hud med mærket :tryghed og garati. - Det bliver gratis at sætte sie hvalpe på DKK s hvalpeliste. - Der er givet sudhedsreferecer til Kigs Charlies Spaiel ude at have kofereret med specialklubbe grudlaget var forældet. Dette er ikke ok at DKK gør dette ude at spørge specialklubbe. Fremover skal specialklubbere spørges ide ma seder videre. - Aldersgræse for tæver med 8 år skal ædres, da der gives mulighed for med e dyrlægeerklærig, at trække et kuld på hud, der er fyldt 8 år. - Der skal laves et krydstjek DKK og specialklubber imellem, så vi ikke får samme dommer flere år i træk. 4: kommuikatio og arbejdsgage i bestyrelse og udvalg. 5: VSS: - Kommuikatioe: alle har hver deres asvarsområder, og det er vigtigt at vi holder os til disse. Det ka skabe problemer år flere svarer samme perso, som stiller et spørgsmål. Ma skal huske hvilke kasket ma har på, i hvilke situatioer ma står i. Alle i bestyrelse eller udvalg skal huske at melde ud om det er deres persolige holdig eller kaskettes. Spørg formade hvis ma ikke ka fide ud af hvor/hvem der skal tage sig af et idkommede spørgsmål. - Arbejdsgagee: skal overholdes og aktiviteter skal så vidt muligt ikke ligge på samme dato. 5: 5.1: VSS status 2015 : - Alt går fit i følge regioe. Mulighed for tilmeldige kommer sart på hjemmeside 5.2.2: VSS status 2016 : - alle udvalg er blevet kotaktet pr mail, udstillig madag og sødag, arealer er til aktivitetere er lejet, campig er på plads. - HeWe: Kue det være e ide at ædre reglere for hvem, der modtager deltagerpræmier. Her diskuteres frem og tilbage om deltagerpræmier, ærespræmier og adre goder for VSS deltagelse på campe.

3 6: Jauarfest: 6.1: jauarfest 2015 Det besluttes at lade reglere forblive uædret. - Alt ok. Dog bør ma fide e ade måde at uddele præmier, da dette tager meget lag tid. Evt at ma uddeler he over dage. 6.2: jauarfest 2016: 7: udvalg - MetN meddeler, at der itet yt er at berette. Der ledes stadig efter lokatio til afholdelse af arragemetet. - HVeg: Lydighedsudvalget gere vil afholde e åbe prøve til arragemetet. - MetN: NYTÆNKNING ag. uddelig af årspræmier vil forøges at blive tækt id. 7:1 udstillig : Mai ikke til stede. ASGR: Opfordrig til udstilligsudvalget ag. ros til dem som sposorer pokaler og rosetter. ASGR øsker bedre kotrol med datoere i Magasiets udstilligskaleder. I det yeste Magasi magler 3 specialudstilligsdatoer, emlig 19/4 i Farum, 14/8 på Borholm og 6/9 i Roskilde. Udvalget skal tjekke hvem der har asvaret. Der magler referat fra udstilligsudvalgets møde i ovember HVeg: Mai og Hveg har rykket udvalget. magler svar på opfordrig om at flytte Juleudstillige til vest for Storebælt, da der i år er 3 ekstra øst for Storebælt. ASGR/MetN: Det er ikke emt at kommuikerer med udstilligsudvalget. Udstilligsudvalget skal besvarer deres idkommede mail idefor kort tid. Dette er utilfredsstillede. Dommerøsker samt dommerkaleder øskes opdateret. Brev fra medlem til bestyrelse vedr. spørgsmål om geeralforsamliges dato og placerig samt spørgsmål vedr. udstilligsudvalg. HVeg: Har besvaret maile. Spørgsmål vedr. udstilligsudvalget er sedt videre til dem. - har modtaget e asøgig om at gå aspirat på Beagle fra Jessie Borregaard. - Asøgige godkedes fra bestyrelse. HVeg idstiller Jessie Borregaard til DKK. MetN: Juiorhadlerarbejdsgruppe, så er der styr på idkøb af gaver til de dommere arbejdsgruppe har fudet til jauarfest Juiorarbejdsgruppe overvejer at fide sposorer for at få råd til gaver til juiordommere, da udstilligsudvalget ikke vil betale. fider det ærgeligt at Udstilligsudvalget ikke øsker at betale for disse gaver, da der er tale om et midre beløb pr. år. hestiller derfor til at udvalget afholder udgifte. 7.2: Schweiss -og sporudvalget : 7.2.1: forretigsordige

4 - Forretigsorde er æste på plads. Hewe orieterer om de væsetligste ædrig, som er øsket om 5 medlemmer i udvalget, da et ulige atal i udvalget vil forbedre arbejdsgage. - Kørselsgodtgørelse skal rettes, samt adre opdateriger på prisere i omkostigsomstrukse samt hådboge skal opdateres. - Forretigsordee godkedes, og god ordes skyld seder Hewe bilaget rudt, da det magler til mødet. ASGR: Forslag om at ædre udvalgets av til Sporudvalget, grudet flere forskellige sporarbejdsområder. Forslaget blev ikke godkedt. Udvalget foresætter med at hedde: schweiss -og sporudvalg : Matrailig HeWe: Udvalget har modtaget e asøgig vedr. Matraillig. Dette kocept er yt. Udvalget er positivt stemt, det lyder iteressat. - Der er sedt e asøgig om dækig af udgifter til afholdelse af kursus i dette til både bestyrelse og udvalget. - Udvalget har valgt at skrive til asøger og kurset afholdes i udvalget, således at evt. uderskud dækkes af klubbe. Udvalget vil gere søge uderskudsdækig til kurset af klubbe, således at egebetalig pr medlem på kurset er 150 kr og 350 kr for ikkemedlem. Her diskuteres om ma skal søge i uddaelseskasse, da dette er e uddaelse og ikke e fast aktivitet. - ASGR: Prise for deltagere bør være de samme som for ade sportræig (kr. 50,00). - opfordrer schweiss -og sporudvalget til at asøge om dækig fra uddaelseskasse. ASGR: - Udvalget øsker at idstille Marti Skyberg-Hase til schweissdommer. godkeder idstillige. HVEG idstiller Marti til DKK HeWe: Udvalget har sedt e asøgig med budget vedr. formøde før veskabskamp. Der deltager ca. 12 persoer i alt, her af 6 udladske. Udvalget vil gee have e dækig på 7000 kr. til dee weeked. godkeder budget mod forvetig af hele eller e del af beløbet betales tilbage år de aktuelle veskabskamp geemføres og at det er for alle klubbes medlemmer og ikke ku udvalgets medlemmer. 7.3 Lydighedsudvalg: 7.4: Webudvalg : HVeg: Jette Loretze øsker at påbegyde istruktøruddaelse. godkeder asøgige. Udvalget arbejder på at lave åbe prøver til VSS 2015 samt jauarfeste ASGR: Magler referat fra DSS årsmødet. HVeg: Referatet er edu ikke modtaget. Når det modtages, videresedes det til reste af bestyrelse. - Webteamet skal mødes i æste uge. Her skal arbejdes med e liste over forbedriger samt tiltag bl.a. Øskes der bedre overskuelighed på vores hvalpeliste, fx hvalpe og ughude på forside af hjemmeside, m.m. gere " y hud, se her" eller " hvalpe til salg " - De ye folder til stambogsmappere er uder udarbejdelse. Når der ligger et udkast, vil det blive præseteret for bestyrelse. - Liste med Årets Nuser tilsedes fra HVEG til ASGR. - Foto som skal uploades på opdrætterliste er uder udarbejdelse.

5 - Der er et øske fra schweiss og spor udvalget om at kue se e liste over hvilke hude som har taget hvilke prøver i hvilke lade. Schweiss og sporudvalget har et medlem, som arbejder med IT, og ha vil gere hjælpe med diverse problematikker. HEWE kotakter medlemmet. - Tilbud om hjemmeside er sedt fra HVEG til ASGR. ASGR tager det med på mødet med webteamet til overvejelse. 7.5: sudhedsudvalget: 7.5.1: test af avlsdyr : - - Der behadles et brev fra medlemmer ag test af avlsdyr. - På bestyrelsesmødes de 4/1 besluttede bestyrelse, at ma ikke øskede at pålægge opdrættere at test deres avlsdyr, me at bestyrelse ville tage kotakt til KU life for at få mere iformatio herom. På baggrud af dette har bestyrelse modtaget et brev fra 6 medlemmer heraf 3 keeler og 2 hahudeejere, der stiller sig uforståede over bestyrelses beslutig. - er ved at udersøge mulighedere for at lave e test/screeig af vores avlsdyr for at varetage races sudhed. har modtaget diverse dokumetatio om diverse sygdomme og hvilke firmaer, klubber m.m. som ka hjælpe( så det bliver e god oplevelse for alle.) Disse tig tager tid, og kræver grudigt forarbejde. Derfor er der ige løsig edu. - øsker dog at udersøge disse spørsmål ide vi screeer alle vores beagler, ikke ku avlsdyr, me alle vores beagler. HVeg svarer de pågældede medlemmer. - Asgr oplyser at der i Tysklad er testet 162 beagler side ov.14, heraf er 32 bærer af geet,hvor for ma vælger at teste alle beagler, hvis de skal bruges i avl fra Da det er et recessivt ge, er det ikke tilladt at parre bærer med bærer. - Vi ka evt. søge støtte hos DKK til dækig af det økoomiske. Oplysigere på vores beagle ka ligges i e databak hos DKK, og således er alle oplysiger gemt til fremtidig brug. Om vi skal tjekke for alle sygdomme eller e ekelt, er oget som vi først skal have svar på fra specialister. ASGR arbejder videre med e samlet pris på alle tests : sammesætig af sudhedsudvalg : (udskydes til æste møde) 7.5.3: opdrætterdag. ASGR: Som følge at opdrættersemiar vil ma gere fortsætte det gode samarbejde med at holde e ekelt dag fx i Århus. Klubhus ka lejes ved Århus for 1000 kr for e dag. Forplejig skal deltagere selv stå for. ASGR laver et budget til æste møde. Datoere i spil d 5/9 eller 9/11, 24-25/ : Hvalpeliste: HVeg: DKK har valgt at gøre deres hvalpeliste gratis. I lighed med DKK, stilles der forslag om at kuld på klubbes hvalpeliste bliver gratis. Dette for at udgå at vores opdrættere ikke øsker at bruge vores hvalpelist, da de koster pege at beytte. godkeder Ædrige er med tilbagevirkede kraft i dette år. Dette gælder ku de opdrættere som står på opdrættervejvisere. Dem, som ikke står på opdrættervejvisere, skal stadig betale det fulde beløb.

6 I lighed med DKK, øsker Bestyrelese også at gøre det muligt at trække et kuld hvalpe på e tæve på 8 år med dyrlægeattest. ASGR: Vi skal huske at bruge Beagleklubbes sudhedsattest, år vi sælger hvalpe. HVeg: Fremadrettet skal der bruges DKK s salgskotrakt, år ma sælger hvalpe. Dette er et krav fra DKK. tager det til efterretig. 7.6: regioer 7.6.1: regios og udvalgsmøde: - LETO har lavet e pla for mødet,og udersøger mulighede for lokaler på Østerbro. Der reges med ca 25 deltagere, så LETO laver budget over dage plus betalig til kørsel, samkørsel forvetes. LETO fider datoer. Eksempler på spørgsmål til gruppearbejde på dage: - Hvad skal der ske i de forskellige regioer? - Hvad ka vi lave samme til hudes dag i 2016? 7.6.2: fokusmøde, Askov DKK. HVeg: DKK øsker at afholde et fokusmøde. Der idkaldes repræsetater fra de 72 specialklubber og 12 kredse. Der er mulighed for at lave spørgsmål, som efterfølgede geemgåes på fællesmøde oktober. Der er et øskes i bestyrelse om at alle i bestyrelse kue deltage. HVeg fide ud af hvad prise er pr perso, så tager bestyrelse stillig på mail til, om hele bestyrelse skal deltage. DKK kursus: Hudeweb : HVeg & LoHa var tilmeldt kurset. Grudet sygdom, deltog LeTo på kurset. LeTo, LoHa og HVeg har selv afholdt udgifter i forbidelse med kurset : asøgig om yt telt - Regio Nordjyllad har asøgt bestyrelse om et yt om yt telt, da de mistede deres uder sidste skue pga storm. godkeder asøgige, dog behøver det ikke være ikke et DKK telt, me et tilsvarede, gere billigere telt. 7.7: agility 8: økoomi : HVeg: Udvalget øsker at afholde agilitystæve på VSS Udvalget øsker uderskudsdækig. Det fremsedte budget blev geemgået.. godkeder 8.1: Status : - regskab er godkedt af revisorer, dog med bemærkig om at klubbe gere må edbrige formue. 8.2: procetsats for Dette udskydes til æste møde. 9: geeralforsamlig :

7 - Afholdes i Ry halle ved Århus d 9 maj kl med billig mad. HVEG arbejder på e diriget. - Idkaldelse er i magasiet. HVEG sætter dagsorde på mailliste og obs. på forkert mail til forslag. 10: medlemsstatus - LeTo beretter, at der pt. er 917 medlemmer. Så lille fremgag 11: forsikriger Klubbe er ved Daske Bak forsikret mod hackig af klubbes koti. Det besluttes, at dee skal foryes årligt med midre der kommer idsigelser. 12: id og udgåede mail INDGÅET POST Dateret Afseder Beskrivelse Kommetar DKK Opfølgigskursus i DKK's klubsystem på Hudeweb Taget til efterretig DKK Tilbud om tilmeldig til forsikrig geem DKK har via mail besluttet at fory forsikrigere for DKK Ivitatio til DKK's repræsetatskabsmøde 2015 har via mail besluttet at formade og æstformade deltager DKK DKK Lik til testsystem DKK Medlem øsker at melde sig ud grudet aflivig af hud. Kollektive Øjeudersøgelser revideret oversigt - Rettelse til tidligere mail sedt fra DKK el omkrig pocket beagles. Opfølgig Formadsmøde - Præsetatioer fra mødet er sedt til specialklubbere, Modtaget DKK Takster og hoorarsatser for udstillig DKK DKK DKK Ifo omkrig Jagtfestival 2015 DKK - Dask Keel Klub og Damarks Jægerforbud har idgået e samarbejdsaftale med Jagtfestivale d april DKK s specialklubber for jagthude tilbydes e stad til e speciel rabatpris samt mulighed for at præsetere deres racer i de udedørs aktivitetsrig og på de idedørs scee. Hudes Dag DKK øsker at edsætte e arbejdsgruppe der ka koceptudvikle på evete, og efterspørger iteresserede der vil være med i plalægigsarbejdet til de store evet der afholdes på tværs af ladet de 4. jui DKK iformerer om, at DKK s eksteriørdommerudvalg har godkedt Jette Ramvad til autoriseret eksteriørdommer for hele gruppe 6. LeTo har taget sig af Taget til efterretig. Taget til efterretig og sedt til udstilligsudvalget. ASGR har svaret på dee. Taget til efterretig og sedt til udstilligsudvalget Taget til efterretig og sedt til udstilligsudvalget. Udvalget har allerede plaer om, at opstille e stad på området. Behadles uder pkt Taget til efterretig og sedt til udstilligsudvalget

8 Alice Løe Søderby Stee Darum DKK DKK Regio Nordjyllad Oplyig fr askjere Dyrehospital vedr. hud der på jauarudstilligere blev trukket grudet halthed. Vedr. rettelse af medlemskab i kartoteket. Et medlem øsker at ædre medlemskabet fra husstads til ekelt. Et medlem øsker at melde sig ud. Opfølgig på Formadsmøde - Ivitatio til DKK-træf på Askov - DKK afholdelser d. 17. og 18. okt et fælesarragemet for specialklub- og kredsbestyrelsesmedlemmer på Askov Højskole. Her vil ma få lejlighed til at få fagligt iput om e række emer, som ma kommer i berørig med som klub-/kreds-ledelse, så som: som et team, gør hiade gode, Klubbe på de sociale medier, Hvorda får vi medlemmere til at lave oget?, Koflikthådterig og Kassereres opgaver og de formelle rammer. Ophold, måltider, udervisigstilbud og materialer betales for størstedele af DKK, således at klubbe/kredse ku skal betale 500 kr. pr. deltager + trasport. I første omgag får hver specialklub mulighed for at tilmelde 2 persoer. Et medlem øsker at melde sig ud. DKK's udstilligsprogram Oplysig om, at der er e ædrig i programmet grudet edu e udstillig er Crufts 2016 kvalificerede. Regioe søger bestyrelse om økoomisk hjælp til askaffelse af et udstilligstelt til e værdi af kr ,-, da det gamle telt gik i stykker. Regioe har ude helt søgt diverse sposorater. Sage er sedt videre til udstilligsudvalget, der har behadlet og afsluttet dee. LeTo har sedt det videre til webteamet der har lavet rettelse. LeTo har taget sig af LeTo har taget sig af Behadles uder pkt har via mail besluttet at tilmelde 2 persoer. Hvem der deltager vil blive besluttet efter geeralforsamlige. LeTo har taget sig af Taget til efterretig og sedt til udstilligsudvalget Behadles uder pkt Keel Behadles uder pkt. Vedr. for lag vetetid på idmeldelse af hvalpekøbere. Fairytosh DKK Vigtig iformatio til de udstilligsasvarlige - Iformatio vedr. de ye IT-resultatregistrerig på udstilliger. Taget til efterretig og videresedt til udstilligsudvalget DKK Vejledig om certifikatudstilliger Do DKK Fokus på sudhed og fuktioseve (klubber og kredse) - DKK fremseder opdateret materiale om dommeres medasvar for racehudes sudhed og fuktioseve. Materialet også på DKK's hjemmeside uder: Udstilliger > Certifikatudstilliger. Taget til efterretig og videresedt til udstilligsudvalget Elsebeth Rig Aderse Et ikke-medlem har søgt om iformatioer omkrig race og det at have e beagle. Elsebeth har kommetarer til bestyrelses referat fra mødet d. 1/ Et ikke-medlem spørger id til pris på medlemskab, medleskab samt priser på hvalpe. Asgr har taget sig af Behadles uder pkt.7.1 Asgr har taget sig af

9 Et medlem øsker at få ædret persolige oplysiger i kartoteket. Ivitatio Hudes dag i Tivoli Frihede lørdag de 6. jui DKK Vedr. idstillig af kadidat til start på DKK s Schweissudvalget Schweissdommer uddaelse. Schweissudvalget har fået e hevedelse fra et medlem, der øsker at vide, om det er muligt, at ha ka blive idstillet til schweissdommeruddaelse Juiorhad lergruppe Juiorhadligsarbejdsgruppe søger om økoomisk dækig til de dommere, som er dømmer vores juiorhadlere i Der er tale om gaver f.eks. e flaske vi til ca. 50,- pr. dommer. Dvs. 1ca. 100,- pr. udstilligsweeked i beagleklubbe. LeTo har taget sig af Behadles uder pkt Behadles uder pkt Behadles uder pkt Kari Jallov Toke Larse, Kari Søgaard Jese, Michael Johaese, Ulla Zi Hvidberg, Elisabeth Veov Schrøder og Britt Neuma Jessie Borregaard Madse De øsker svar ide udstillige i Farum. Kari Jallov asøger om dækig af udgifter til afholdelse af et kursus om matrailig (perso eftersøgig) afholdt af Pia Johse d. 29 marts 2015 kl i Aalborg. Afsedere reagerer på bestyrelses beslutig vedr. getests af klubbes avlsdyr. Afsedere fremlægger deres argumeter for hvorfor det er ødvedigt at bestyrelse igagsætter e screeig af alle avlsdyree i e give periode. Et medlem øsker at melde sig ud, da dee ikke føler sig velkomme i klubbe, da de har e hud ude stambog Et ikke-medlem er blevet oplyst om, at der forvetes hvalpe i maj, og spørger til hvor hee. Jessie Borregaard Madse har søgt bestyrelse om, at blive aspirat på beagle. Et ikke-medlem (?) spørger til hjælp vedr. geplacerig af 4-årig tøve grudet flytig. E eig bestyrelse har d. 4/3 via mail besluttet, at arragemetet hører uder schweiss- og sporudvalget. støtter op omkrig tiltaget, me beder Kari tage kotakt til udvalget. Behadles yderligere uder pkt.?? Behadles uder pkt Asgr har taget sig at Loha har taget sig af Behadles uder pkt. 7.1 Asgr har taget sig af

10 UDGÅET POST Afsedt Modtager Kort beskrivelse Else og Li Matthisso Svar vedr. schweisshitliste. Puktet blev behadlet på sidste bestyrelsesmøde Herik Westerå Svar vedr. klage over ifo. Puktet blev behadlet på dette møde Toke Larse Svar vedr. klage over sudhedsudvalg. Puktet blev behadlet på dette møde Kari Jallov Svar vedr. dækig af aktivitet Bria Seitzberg Svar vedr. klage/forklarig. Puktet blev behadlet på dette møde. Der er løbede udsedt kvitterig for modtagelse af idkommet post, dette er ikke medtaget for overskuelighedes skyld. Ag udsedelse af velkomst til ye medlemmer, så påstræbes det at udsede hver 14.dag. (Leto) 13: evt. - Facebook: - De uværede bestyrelse vil gere have at de ye bestyrelse tager beslutige til om klubbe skal have e officiel Facebook side. Der er ikke taget stillig til om udvalgs og regios grupperes retigslijer er klubbes officielle holdiger, hvad vil vi stå ide for som klub. Fx udvalgsgrupper er lukket eller åbe for alle. Es ave for klubbes regioer og udvalg fx beagleklubbe regio Fy. - March hitliste skal opdateres. Trimkortee sedes ud med velkomstbrevet af Leto. - Der bør stå på hjemmeside om trimkort. ( asgr) Met/Hveg dato

11

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 4. januar 2015 kl. 10:30 Kongeåsen 112, 4230 Skælskør

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 4. januar 2015 kl. 10:30 Kongeåsen 112, 4230 Skælskør Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 4. januar 2015 kl. 10:30 Kongeåsen 112, 4230 Skælskør 1. Godkendelse af referat 2. Fastsættelse af endelig dagsorden 3. VSS: 3.1: 2015 Status (HVeg) 3.2: 2016 Status (HeWe)

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Dato: 24. februar 2013 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Deltagere: Aage Jakobsen (AaJa), Michael Johansen (MiJo), Marie Louise

Læs mere

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladse Forebyggelse Idhold Et godt forebyggede arbejde Trivsel Faglighed Ledelse Brugeriddragelse Fællesskab Tekiske og fysiske forhold E løbede proces E positiv

Læs mere

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigsmaual DK 65.044.50-1 INDHOLD Tekiske data Side 2 Systemiformatio, brugere Side 3-4 Ligge til og slette brugere Side 5-7 Ædrig af sikkerhedsiveau Side 8 Programmere: Nødkode

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012

Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012 Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012 Dato: 6. oktober 2012 kl. 09:00 Sted: Nordborggade 3, 2. tv, 2100 København Ø Fremmødt var hele bestyrelsen: Aage Jakobsen (AaJa) Michael Johansen (MiJo), Marie Louise

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde EGA og mootot arbejde 04/09/02 14:27 Side 1 Orgaisatioer repræseteret i Idustries Brachearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Arbejdsgiverside: Dask Metal Specialarbejderforbudet Kvideligt Arbejderforbud

Læs mere

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer Program 08:30 Idtjekig med kaffe, te og morgebrød 09:00 Idledig ved dirigete Peter Høygaard, parter Devoteam Cosultig A/S 09.10 It-orgaisatioes udfordriger 2009 få mere for midre og spar de rigtige steder

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Softwaretest når det er bedst 2009

Softwaretest når det er bedst 2009 Tekologisk Istitut i samarbejde med softwaretest.dk Softwaretest år det er bedst 2009 8. o g 9. J U N I 2 0 0 9 T e k o l o g i s k I s t i t u t T a a s t r u p Succes med itegrerig af test i SCRUM og

Læs mere

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken,

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken, SOMMER-, WEEKEND- & EFTERÅRSKURSER 2007 SOMMERKURSER AUGUST v. Margit Igtoft, María Muiz Auke, JUNI og / eller Sommer 2007 Jui (A) + August (B) Dato: 5/6 28/6 og eller 7/8 30/8: MUY BARATO: Pris pr. hold

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på di og skoes praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer

Læs mere

Beagle Klubbens. Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks. Rev.: Maj 2007

Beagle Klubbens. Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks. Rev.: Maj 2007 Beagle Klubbens Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks Rev.: Maj 2007 Træder i kraft 1. Januar 1994 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Regnskabs- Gebyr og Omkostningsinstruks....side 4 2.0 Kontingenter...

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO Rapport fra Videskoferece på Christiasborg 22. jauar 2013 1 Bradbekæmpelse og kræftrisiko bygger på idlæg og diskussioer på koferece, afholdt på Christiasborg 22. jauar 2013.

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

Kabe - bladet. 29. årgang nr. 1 forår 2014

Kabe - bladet. 29. årgang nr. 1 forår 2014 Kabe - bladet 29. årgag r. 1 forår 2014 INTERCAMP og KABE fortæller i e pressemeddelelse, at de fra 1. jauar 2014 idleder et flerårigt samarbejde med de professioelle campist Peer Neslei fra CAMPINGFERIE.Dk

Læs mere

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB Indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling Lørdag d. 11. april 2015, kl. 11.00 på Danhostel Fredericia (Fredericia Vandrerhjem), Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia Dagsorden

Læs mere

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Jui 2013 Resumé Cityrige Udredig af metro til via Sydhave Metroselskabet Trasportmiisteriet Købehavs Kommue Frederiksberg Kommue Tekst Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 Købehav S Telefo +45 3311 1700

Læs mere

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1 2.4 Beagle Klubben s Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 1 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt 3 2.0 Kontingenter og gebyrer 4 2.1 Medlemskab af Beagle Klubben kontingent 4 2.2

Læs mere

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt Smerter, gigt og kogler Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Damarks mest effektive sygehuse bruger de dyreste smertemedici I de to midtjyske byer Give og Brædstrup fider ma ladets mest effektive

Læs mere

Citation for published version (APA): Lewis Brooks, A.. T. (2010). Leg dig fra smerten. Fokus magasinet, (2), 16-17.

Citation for published version (APA): Lewis Brooks, A.. T. (2010). Leg dig fra smerten. Fokus magasinet, (2), 16-17. Aalborg Uiversitet Leg dig fra smerte Brooks, Toy Published i: magasiet Publicatio date: 2010 Documet Versio Forlagets edelige versio (ofte forlagets pdf) Lik to publicatio from Aalborg Uiversity Citatio

Læs mere

og Fermats lille sætning

og Fermats lille sætning Projekter: Kaitel 0. Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruer og Fermats lille sætig Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruere ( { 0 }, ) og Fermats lille sætig Vi aveder moduloregig og restklasser mage

Læs mere

Sprednings problemer. David Pisinger

Sprednings problemer. David Pisinger Spredigs problemer David Pisiger 2001 Idledig Jukfood A/S er e amerikask kæde af familierestaurater der etop er ved at etablere sig i Damark. E massiv reklamekampage med de to slogas vores fritter er de

Læs mere

Matematisk trafikmodellering

Matematisk trafikmodellering - Mathematical traffic modelig Grupper.: 8 Gruppemedlemmer: Jacob Hallberg Hasema Kim Alla Hase Ria Roja Kari Vejleder: Morte Blomhøj Semester: 4. Semester, forår 2007, hus 13.1 Studieretig: Det aturvideskabelige

Læs mere

af det hele Randi Laubek Frederikshavn

af det hele Randi Laubek Frederikshavn Frederikshav af det hele Radi Laubek Natures skøhed har haft stor betydig for mi musik, fortæller sagere, sagskrivere og musikere Radi Laubek, der er vokset op i det ordjyske. Side 14 15 Morgefruer med

Læs mere

Sandsynlighedsregning i biologi

Sandsynlighedsregning i biologi Om begrebet sadsylighed Sadsylighedsregig i biologi Hvis vi kaster e almidelig, symmetrisk terig, er det klart for de fleste af os, hvad vi meer, år vi siger, at sadsylighede for at få e femmer er 1/6.

Læs mere

Helende miljø en udfordring for patientsikkkerhed? Workshop Patientsikkerhed og syge børn fredag den 15. oktober 2010

Helende miljø en udfordring for patientsikkkerhed? Workshop Patientsikkerhed og syge børn fredag den 15. oktober 2010 Helede miljø e udfordrig for patietsikkkerhed? Workshop Patietsikkerhed og syge bør fredag de 15. oktober 2010 Elisabeth Brøgger Jese mag.art. kultursociolog elisabeth.broegger.jese@regioh.dk. Pricipper

Læs mere

Bjørn Grøn. Analysens grundlag

Bjørn Grøn. Analysens grundlag Bjør Grø Aalyses grudlag Aalyses grudlag Side af 4 Idholdsfortegelse Kotiuerte og differetiable fuktioer 3 Differetial- og itegralregiges udviklig 5 3 Hovedsætiger om differetiable fuktioer 8 Opgaver til

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia ^ ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Huseftersy Tilstadsrapport for ejedomme Sælger: Kirste Hammerum dresse 6.Jullvej93 Postr. By 7000 Fredericia ato Udløbsdato 3-07-200 3-0-20 HE r. Lb. r. Kommuer/Ejedomsr.

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Situationen er illustreret på figuren nedenfor. Her er også afsat nogle eksempler: Punktet på α giver anledning til punktet Q

Situationen er illustreret på figuren nedenfor. Her er også afsat nogle eksempler: Punktet på α giver anledning til punktet Q 3, 45926535 8979323846 2643383279 50288497 693993750 5820974944 592307864 0628620899 8628034825 34270679 82480865 3282306647 0938446095 505822372 535940828 4874502 84027093 85205559 6446229489 549303896

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

MAG SYSTEM. Gulvrengøring

MAG SYSTEM. Gulvrengøring DK MAG SYSTEM Gulvregørig Mag system Kocept E fremfører for alt. Det er helt yt: Ved Mag-systemet passer e fremfører til alle moptyper. Således ka de optimale arbejdsbredde, tekstilkvalitet og regørigsmetode

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Tid og Sted: hos Nina Dige Vinther på Topasvej 20, Herlev Torsdag d. 6. oktober 2011 Kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald (KH)

Læs mere

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann.

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Referat af bestyrelsesmøde den 15. Juli 2009 i Fredericia Kl. 14-18. Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Ole Kirketerp havde skrevet, at han ønskede at

Læs mere

Affaldshåndbog. Batteriindsamling. Genbrugsstationer. Storskrald. Konkurrence

Affaldshåndbog. Batteriindsamling. Genbrugsstationer. Storskrald. Konkurrence Affaldshådbog 2008 Batteriidsamlig Gebrugsstatioer Storskrald Kokurrece Idhold Hilse fra direktøre 3 Nyheder i 2008 4 Geerelt 5 Hjælp di skraldemad 5 ORDNINGER Restaffald 6 Papiridsamlig 8 Batterier på

Læs mere

Naturen. i kommunerne

Naturen. i kommunerne Nature i kommuere Side 2007 har Damarks kommuer sørget for at pleje og beskytte ature. Med dee udgivelse vil KTC vise eksempler på, hvorda kommuere værer om ature, og får borgere med ud i det grøe Nature

Læs mere

Pcounter effektiv styring af omkostningerne. Pcounter-programmer

Pcounter effektiv styring af omkostningerne. Pcounter-programmer Pcouter effektiv styrig af omkostigere Pcouter-programmer Pcouter, Itro De cetrale udskrivigsstrategi Pcouter er software til registrerig og kotostyrig af prit, og som sætter virksomheder i stad til at

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat. bestyrelsesmøde 5/2010

Referat. bestyrelsesmøde 5/2010 Referat af bestyrelsesmøde 5/2010 Dato for mødet: 20. juni 2010 Til stede: Henrik Westeraa (HeWe), Annette Pedersen (AnPe), Michael Johannesen (MiJo), Michael H. Jensen (MhJ), Thelde Ravn Toft (TrTo),

Læs mere

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk Små og store varmepumper Bjarke Paaske Tekologisk Istitut Telefo: +45 7220 2037 E-mail: bjarke.paaske@tekologisk.dk Ree stoffers tre tilstadsformer (faser) Fast stof (solid) Eksempel: is ved H 2 0 Væske

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde I Spaniel klubben Den 5. november 2014 kl. 18.30 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde I Spaniel klubben Den 5. november 2014 kl. 18.30 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat fra Hovedbestyrelsesmøde I Spaniel klubben Den 5. november 2014 kl. 18.30 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere: Bestyrelsen, Regions kontaktpersoner, repræsentant fra Udstillingsudvalget,

Læs mere

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2011 i Langhårsklubben Fredag den 17. juni 2011 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Kim Lybker, KL Leif Hansen, LH Jørgen

Læs mere

Referat fra Regionsledermøde. 1. Velkomst ved Mogens Holm-Jensen

Referat fra Regionsledermøde. 1. Velkomst ved Mogens Holm-Jensen Herlev 30. maj 2005 Referat fra Regionsledermøde Lørdag den. 21. maj 2005 fra kl. 10.00 ca. 16.00 I Borgerforeningens Hus, Nørrevoldgade 63, Nyborg Endelig Dagsorden: 1. Velkomst ved Mogens Holm-Jensen

Læs mere

Klar til Stafet For Livet

Klar til Stafet For Livet Få dages deal på di mobil hver morge. Uge 33 Lørdag 15. august 2015 Tilmeld dig gratis på deal.dk WEEKEND 18. årgag Klar til Stafet For Livet Foto: Ja Jese VASK BIL I NÆSTVED SYD! Køb e værdiøgle og få

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

GENEREL INTRODUKTION.

GENEREL INTRODUKTION. Study Guide til Matematik C. OVERSIGT. Dee study guide ideholder følgede afsit - Geerel itroduktio. - Emeliste. - Eksame. - Bilag. Udervisigsmiisteriets bekedtgørelse for matematik C. GENEREL INTRODUKTION.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Til stede var Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand Birgitte Gothen Lars Højdam Kristensen

Læs mere

Plejebrochure. Gør dit bassin til det bedste

Plejebrochure. Gør dit bassin til det bedste Plejebrochure Gør dit bassi til det bedste Er du god til at vedligeholde dit svømmebassi? Hvis ikke, så lad os hjælpe dig. Med dee brochure vil du hurtigt blive e ekspert. Ethvert svømmebassi ka opå krystalklart

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

Kabe - bladet. 29. årgang nr. 2 sommer 2014

Kabe - bladet. 29. årgang nr. 2 sommer 2014 Kabe - bladet 29. årgag r. 2 sommer 2014 Der er mage måder at udødeliggøre sig på, og e af dem er at joglere diverse delikatesser, som får mudvadet til at løbe stærkt for de idbudte gæster. KABE - CLUB

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen

Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen (NVH), Bent Bengtson, Michael Claesen, Aage Bak Christensen,

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere

LAMINATGULV KOLLEKTION 2012 2013....det brugervenlige gulv

LAMINATGULV KOLLEKTION 2012 2013....det brugervenlige gulv LAMINATGULV KOLLEKTION 2012 2013...det brugervelige gulv Smart på mage......forskellige måder Lami art Black & Hype Der fides æppe oget gulv, der sætter brugere mere i fokus ed lamiatgulve fra Tarkett.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Deltagere: Lisbeth, Suzette, Marina og Mette L. Fraværende: Anne Mette, Linda, Mette A. og Mette B. Referant: Mette L. 1. Opfølgning på sidste møde og opgaver.:

Læs mere

Administartive oplysninger.

Administartive oplysninger. DGU r. Stamoplysiger LOOP Nr. Lokal betegelse Matrikkel Nr.: X koordiat Y Koordiat Z kote. 98.853 3.21.03.01 G1-1 6a/7c, Tåig by 552020,95 6207170,19 66,58 T Admiistartive oplysiger. koordiat oplysiger

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

Referat fra landspløjeudvalg Den 3. december 2007 på Bygholm Landbrugsskole

Referat fra landspløjeudvalg Den 3. december 2007 på Bygholm Landbrugsskole Til deltagerne ved pløjemødet 6. december 2007 Referat fra landspløjeudvalg Den 3. december 2007 på Bygholm Landbrugsskole Deltagere: Afbud: Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Kirsten Clausager, Tina

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat. Dato: 08.05.14. kl 18.00 22.00 Sted: Jørgen Jørgensen, Engvej 44, 7490 Aulum Tilstede: Charlotte Axel, Helle Engelsen, Kirsten Vestergaard, Claus Christensen, Jørgen Jørgensen, Jens Andersen og

Læs mere

Professionel IT-forundersøgelse og MUST-metoden. Jesper Simonsen

Professionel IT-forundersøgelse og MUST-metoden. Jesper Simonsen Professioel IT-forudersøgelse og MUST-metode Jesper Simose simose@ruc.dk www.ruc.dk/~simose Datalogi, hus 42.1 Roskilde Uiversitetsceter Uiversitetsvej 1 4000 Roskilde Telefo: 4674 2000 www.dat.ruc.dk

Læs mere

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog Projekt 0.3 Galois-legemere GF é ëp û - et værktøj til fejlrettede QR-koder Idhold De karakteristiske egeskaber ved de tre mest almidelige talsystemer, og... De kommutative, associative og distributive

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012

Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012 Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012 Tilstede: Heidi Vintersfjord, Lene Jacobsen, Karina Vistisen, Mathilde Rasmussen og Ole Wienecke Fraværende: Anne Koch, Bent Jessen og medlem fra region 3. Godkendelse

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelser

Vejledende opgavebesvarelser Vejledede opgavebesvarelser 1. Atal hæder er lig med K(52,5), altså 2598960. Ved brug af multiplikatiospricippet ka atal hæder med 3 ruder og 2 spar udreges som K(13, 3) K(13, 2), hvilket giver 22308.

Læs mere

Dækspecialist. - på AUTO TEKNIK 2010. Brancheblad udgivet af Dækbranchens. Fællesr. Program: TEMA-dag 2010. Dæk til de tunge drenge

Dækspecialist. - på AUTO TEKNIK 2010. Brancheblad udgivet af Dækbranchens. Fællesr. Program: TEMA-dag 2010. Dæk til de tunge drenge Bracheblad udgivet af Dækbraches Fællesråd ISSN 1901-9069 83. Årgag tørre Dæk R åd e t f o r S September 2010 - NR. 7 sikkerhed ag 1. r hos, idg cesale ptembe d. 15. se trup, Kofere ag sd 2010 o ej, 2630

Læs mere

Atom og kernefysik Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007

Atom og kernefysik Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007 Atom og kerefysik Igrid Jesperses Gymasieskole 2007 Baggrudsstrålig Mål baggrudsstrålige i 5 miutter. Udreg atallet af impulser i 10 sekuder. Alfa-strålig α Mål atallet af impulser fra e alfa-kilde ude

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

Brændstof. til krop og hjerne

Brændstof. til krop og hjerne Brædstof til krop og hjere Idhold 3 6 8 10 11 12 14 15 17 22 24 26 27 28 29 30 Kaloriebomber og eergibudter Døget rudt skal di krop og hjere bruge eergi Morgemad Med morgemad er du sikker på, det går godt

Læs mere

Adfærdsmodel for persontrafik

Adfærdsmodel for persontrafik Miljø- og Eergimiisteriet Damarks Miljøudersøgelser ALTRANS Adfærdsmodel for persotrafik Faglig rapport fra DMU, r. 348 Marts 2001 [Tom side] Miljø- og Eergimiisteriet Damarks Miljøudersøgelser ALTRANS

Læs mere

Er det en naturlov at aminosyrer er venstredrejede?

Er det en naturlov at aminosyrer er venstredrejede? Er det e aturlov at amiosyrer er vestredrejede? Aja C. Aderse, Axel Bradeburg og Tuomas Multamäki (NORDITA) Stort set samtlige amiosyrer fides i to udgaver (eatiomere) e vestre og e højredrejet (se figur

Læs mere