Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svestrup Tilstede: Hae Veggerby, formad( Hveg), Ae sofie Gothe, æstformad (Asgr), Mette Nødskov sekretær ( Met), Loe Hase ( Loha), Lee Toft ( Leto), Herik Westerå ( Hewe) Afbud: Marie Louise Nielse kasserer (Mai) Dagsorde for bestyrelsesmøde 1. Godkedelse af referat 2. Fastsættelse af edelig dagsorde 3. DKK repræsetatskabsmøde (HVeg) 4. Kommuikatio & arbejdsgage i & Udvalg (HVeg) 5. VSS: 5.1: 2015 Status (HVeg) 5.2: 2016 Status (HeWe) 6. Jauarfest: 6.1: 2015 status (HeWe) 6.2: status (MaNi/MetN) 7. Udvalg: 7.1: Udstilligsudvalg (MaNi) 7.2: Schweiss (HeWe) 7.2.1: Forretigsorde 7.2.2: Matrailig 7.3: Lydighed (HVeg) 7.4: Medieudvalg (ASGR/HeWe): Status 7.5: Sudhedsudvalg (ASGR/MaNi/MetN): 7.5.1: Test af avlsdyr, heruder brev fra medlemmer : Ædrig af sammesætige af Sudhedsudvalg 7.5.3: Opdrætterdag : Hvalpeliste 7.6: Regioer (LeTo): 7.6.1: Regios- og udvalgsmøde 2015/ : Fokusmøde Askov DKK 7.6.3: Asøgig om telt til regio Nordjyllad (HVeg) 7.7: Agility (LoHa/HVeg) 8. Økoomi (MaNi) 6.1: Status 6.2: Procetsats 2015

2 9. Geeralforsamlig Medlemsstatus (LeTo) 11. forsikriger 12. Id og udgåede post 13. Evt. 1: referat - Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er godkedt 2: edelig dagsorde - vete med hvalpeliste op uder sudhedsudvalg Pukt 11 ædres til forsikriger. 3: DKK repræsetatskabsmøde - Hveg orieter om mødet. - DKK starter e kampage til September for at ma skal købe e hud med mærket :tryghed og garati. - Det bliver gratis at sætte sie hvalpe på DKK s hvalpeliste. - Der er givet sudhedsreferecer til Kigs Charlies Spaiel ude at have kofereret med specialklubbe grudlaget var forældet. Dette er ikke ok at DKK gør dette ude at spørge specialklubbe. Fremover skal specialklubbere spørges ide ma seder videre. - Aldersgræse for tæver med 8 år skal ædres, da der gives mulighed for med e dyrlægeerklærig, at trække et kuld på hud, der er fyldt 8 år. - Der skal laves et krydstjek DKK og specialklubber imellem, så vi ikke får samme dommer flere år i træk. 4: kommuikatio og arbejdsgage i bestyrelse og udvalg. 5: VSS: - Kommuikatioe: alle har hver deres asvarsområder, og det er vigtigt at vi holder os til disse. Det ka skabe problemer år flere svarer samme perso, som stiller et spørgsmål. Ma skal huske hvilke kasket ma har på, i hvilke situatioer ma står i. Alle i bestyrelse eller udvalg skal huske at melde ud om det er deres persolige holdig eller kaskettes. Spørg formade hvis ma ikke ka fide ud af hvor/hvem der skal tage sig af et idkommede spørgsmål. - Arbejdsgagee: skal overholdes og aktiviteter skal så vidt muligt ikke ligge på samme dato. 5: 5.1: VSS status 2015 : - Alt går fit i følge regioe. Mulighed for tilmeldige kommer sart på hjemmeside 5.2.2: VSS status 2016 : - alle udvalg er blevet kotaktet pr mail, udstillig madag og sødag, arealer er til aktivitetere er lejet, campig er på plads. - HeWe: Kue det være e ide at ædre reglere for hvem, der modtager deltagerpræmier. Her diskuteres frem og tilbage om deltagerpræmier, ærespræmier og adre goder for VSS deltagelse på campe.

3 6: Jauarfest: 6.1: jauarfest 2015 Det besluttes at lade reglere forblive uædret. - Alt ok. Dog bør ma fide e ade måde at uddele præmier, da dette tager meget lag tid. Evt at ma uddeler he over dage. 6.2: jauarfest 2016: 7: udvalg - MetN meddeler, at der itet yt er at berette. Der ledes stadig efter lokatio til afholdelse af arragemetet. - HVeg: Lydighedsudvalget gere vil afholde e åbe prøve til arragemetet. - MetN: NYTÆNKNING ag. uddelig af årspræmier vil forøges at blive tækt id. 7:1 udstillig : Mai ikke til stede. ASGR: Opfordrig til udstilligsudvalget ag. ros til dem som sposorer pokaler og rosetter. ASGR øsker bedre kotrol med datoere i Magasiets udstilligskaleder. I det yeste Magasi magler 3 specialudstilligsdatoer, emlig 19/4 i Farum, 14/8 på Borholm og 6/9 i Roskilde. Udvalget skal tjekke hvem der har asvaret. Der magler referat fra udstilligsudvalgets møde i ovember HVeg: Mai og Hveg har rykket udvalget. magler svar på opfordrig om at flytte Juleudstillige til vest for Storebælt, da der i år er 3 ekstra øst for Storebælt. ASGR/MetN: Det er ikke emt at kommuikerer med udstilligsudvalget. Udstilligsudvalget skal besvarer deres idkommede mail idefor kort tid. Dette er utilfredsstillede. Dommerøsker samt dommerkaleder øskes opdateret. Brev fra medlem til bestyrelse vedr. spørgsmål om geeralforsamliges dato og placerig samt spørgsmål vedr. udstilligsudvalg. HVeg: Har besvaret maile. Spørgsmål vedr. udstilligsudvalget er sedt videre til dem. - har modtaget e asøgig om at gå aspirat på Beagle fra Jessie Borregaard. - Asøgige godkedes fra bestyrelse. HVeg idstiller Jessie Borregaard til DKK. MetN: Juiorhadlerarbejdsgruppe, så er der styr på idkøb af gaver til de dommere arbejdsgruppe har fudet til jauarfest Juiorarbejdsgruppe overvejer at fide sposorer for at få råd til gaver til juiordommere, da udstilligsudvalget ikke vil betale. fider det ærgeligt at Udstilligsudvalget ikke øsker at betale for disse gaver, da der er tale om et midre beløb pr. år. hestiller derfor til at udvalget afholder udgifte. 7.2: Schweiss -og sporudvalget : 7.2.1: forretigsordige

4 - Forretigsorde er æste på plads. Hewe orieterer om de væsetligste ædrig, som er øsket om 5 medlemmer i udvalget, da et ulige atal i udvalget vil forbedre arbejdsgage. - Kørselsgodtgørelse skal rettes, samt adre opdateriger på prisere i omkostigsomstrukse samt hådboge skal opdateres. - Forretigsordee godkedes, og god ordes skyld seder Hewe bilaget rudt, da det magler til mødet. ASGR: Forslag om at ædre udvalgets av til Sporudvalget, grudet flere forskellige sporarbejdsområder. Forslaget blev ikke godkedt. Udvalget foresætter med at hedde: schweiss -og sporudvalg : Matrailig HeWe: Udvalget har modtaget e asøgig vedr. Matraillig. Dette kocept er yt. Udvalget er positivt stemt, det lyder iteressat. - Der er sedt e asøgig om dækig af udgifter til afholdelse af kursus i dette til både bestyrelse og udvalget. - Udvalget har valgt at skrive til asøger og kurset afholdes i udvalget, således at evt. uderskud dækkes af klubbe. Udvalget vil gere søge uderskudsdækig til kurset af klubbe, således at egebetalig pr medlem på kurset er 150 kr og 350 kr for ikkemedlem. Her diskuteres om ma skal søge i uddaelseskasse, da dette er e uddaelse og ikke e fast aktivitet. - ASGR: Prise for deltagere bør være de samme som for ade sportræig (kr. 50,00). - opfordrer schweiss -og sporudvalget til at asøge om dækig fra uddaelseskasse. ASGR: - Udvalget øsker at idstille Marti Skyberg-Hase til schweissdommer. godkeder idstillige. HVEG idstiller Marti til DKK HeWe: Udvalget har sedt e asøgig med budget vedr. formøde før veskabskamp. Der deltager ca. 12 persoer i alt, her af 6 udladske. Udvalget vil gee have e dækig på 7000 kr. til dee weeked. godkeder budget mod forvetig af hele eller e del af beløbet betales tilbage år de aktuelle veskabskamp geemføres og at det er for alle klubbes medlemmer og ikke ku udvalgets medlemmer. 7.3 Lydighedsudvalg: 7.4: Webudvalg : HVeg: Jette Loretze øsker at påbegyde istruktøruddaelse. godkeder asøgige. Udvalget arbejder på at lave åbe prøver til VSS 2015 samt jauarfeste ASGR: Magler referat fra DSS årsmødet. HVeg: Referatet er edu ikke modtaget. Når det modtages, videresedes det til reste af bestyrelse. - Webteamet skal mødes i æste uge. Her skal arbejdes med e liste over forbedriger samt tiltag bl.a. Øskes der bedre overskuelighed på vores hvalpeliste, fx hvalpe og ughude på forside af hjemmeside, m.m. gere " y hud, se her" eller " hvalpe til salg " - De ye folder til stambogsmappere er uder udarbejdelse. Når der ligger et udkast, vil det blive præseteret for bestyrelse. - Liste med Årets Nuser tilsedes fra HVEG til ASGR. - Foto som skal uploades på opdrætterliste er uder udarbejdelse.

5 - Der er et øske fra schweiss og spor udvalget om at kue se e liste over hvilke hude som har taget hvilke prøver i hvilke lade. Schweiss og sporudvalget har et medlem, som arbejder med IT, og ha vil gere hjælpe med diverse problematikker. HEWE kotakter medlemmet. - Tilbud om hjemmeside er sedt fra HVEG til ASGR. ASGR tager det med på mødet med webteamet til overvejelse. 7.5: sudhedsudvalget: 7.5.1: test af avlsdyr : - - Der behadles et brev fra medlemmer ag test af avlsdyr. - På bestyrelsesmødes de 4/1 besluttede bestyrelse, at ma ikke øskede at pålægge opdrættere at test deres avlsdyr, me at bestyrelse ville tage kotakt til KU life for at få mere iformatio herom. På baggrud af dette har bestyrelse modtaget et brev fra 6 medlemmer heraf 3 keeler og 2 hahudeejere, der stiller sig uforståede over bestyrelses beslutig. - er ved at udersøge mulighedere for at lave e test/screeig af vores avlsdyr for at varetage races sudhed. har modtaget diverse dokumetatio om diverse sygdomme og hvilke firmaer, klubber m.m. som ka hjælpe( så det bliver e god oplevelse for alle.) Disse tig tager tid, og kræver grudigt forarbejde. Derfor er der ige løsig edu. - øsker dog at udersøge disse spørsmål ide vi screeer alle vores beagler, ikke ku avlsdyr, me alle vores beagler. HVeg svarer de pågældede medlemmer. - Asgr oplyser at der i Tysklad er testet 162 beagler side ov.14, heraf er 32 bærer af geet,hvor for ma vælger at teste alle beagler, hvis de skal bruges i avl fra Da det er et recessivt ge, er det ikke tilladt at parre bærer med bærer. - Vi ka evt. søge støtte hos DKK til dækig af det økoomiske. Oplysigere på vores beagle ka ligges i e databak hos DKK, og således er alle oplysiger gemt til fremtidig brug. Om vi skal tjekke for alle sygdomme eller e ekelt, er oget som vi først skal have svar på fra specialister. ASGR arbejder videre med e samlet pris på alle tests : sammesætig af sudhedsudvalg : (udskydes til æste møde) 7.5.3: opdrætterdag. ASGR: Som følge at opdrættersemiar vil ma gere fortsætte det gode samarbejde med at holde e ekelt dag fx i Århus. Klubhus ka lejes ved Århus for 1000 kr for e dag. Forplejig skal deltagere selv stå for. ASGR laver et budget til æste møde. Datoere i spil d 5/9 eller 9/11, 24-25/ : Hvalpeliste: HVeg: DKK har valgt at gøre deres hvalpeliste gratis. I lighed med DKK, stilles der forslag om at kuld på klubbes hvalpeliste bliver gratis. Dette for at udgå at vores opdrættere ikke øsker at bruge vores hvalpelist, da de koster pege at beytte. godkeder Ædrige er med tilbagevirkede kraft i dette år. Dette gælder ku de opdrættere som står på opdrættervejvisere. Dem, som ikke står på opdrættervejvisere, skal stadig betale det fulde beløb.

6 I lighed med DKK, øsker Bestyrelese også at gøre det muligt at trække et kuld hvalpe på e tæve på 8 år med dyrlægeattest. ASGR: Vi skal huske at bruge Beagleklubbes sudhedsattest, år vi sælger hvalpe. HVeg: Fremadrettet skal der bruges DKK s salgskotrakt, år ma sælger hvalpe. Dette er et krav fra DKK. tager det til efterretig. 7.6: regioer 7.6.1: regios og udvalgsmøde: - LETO har lavet e pla for mødet,og udersøger mulighede for lokaler på Østerbro. Der reges med ca 25 deltagere, så LETO laver budget over dage plus betalig til kørsel, samkørsel forvetes. LETO fider datoer. Eksempler på spørgsmål til gruppearbejde på dage: - Hvad skal der ske i de forskellige regioer? - Hvad ka vi lave samme til hudes dag i 2016? 7.6.2: fokusmøde, Askov DKK. HVeg: DKK øsker at afholde et fokusmøde. Der idkaldes repræsetater fra de 72 specialklubber og 12 kredse. Der er mulighed for at lave spørgsmål, som efterfølgede geemgåes på fællesmøde oktober. Der er et øskes i bestyrelse om at alle i bestyrelse kue deltage. HVeg fide ud af hvad prise er pr perso, så tager bestyrelse stillig på mail til, om hele bestyrelse skal deltage. DKK kursus: Hudeweb : HVeg & LoHa var tilmeldt kurset. Grudet sygdom, deltog LeTo på kurset. LeTo, LoHa og HVeg har selv afholdt udgifter i forbidelse med kurset : asøgig om yt telt - Regio Nordjyllad har asøgt bestyrelse om et yt om yt telt, da de mistede deres uder sidste skue pga storm. godkeder asøgige, dog behøver det ikke være ikke et DKK telt, me et tilsvarede, gere billigere telt. 7.7: agility 8: økoomi : HVeg: Udvalget øsker at afholde agilitystæve på VSS Udvalget øsker uderskudsdækig. Det fremsedte budget blev geemgået.. godkeder 8.1: Status : - regskab er godkedt af revisorer, dog med bemærkig om at klubbe gere må edbrige formue. 8.2: procetsats for Dette udskydes til æste møde. 9: geeralforsamlig :

7 - Afholdes i Ry halle ved Århus d 9 maj kl med billig mad. HVEG arbejder på e diriget. - Idkaldelse er i magasiet. HVEG sætter dagsorde på mailliste og obs. på forkert mail til forslag. 10: medlemsstatus - LeTo beretter, at der pt. er 917 medlemmer. Så lille fremgag 11: forsikriger Klubbe er ved Daske Bak forsikret mod hackig af klubbes koti. Det besluttes, at dee skal foryes årligt med midre der kommer idsigelser. 12: id og udgåede mail INDGÅET POST Dateret Afseder Beskrivelse Kommetar DKK Opfølgigskursus i DKK's klubsystem på Hudeweb Taget til efterretig DKK Tilbud om tilmeldig til forsikrig geem DKK har via mail besluttet at fory forsikrigere for DKK Ivitatio til DKK's repræsetatskabsmøde 2015 har via mail besluttet at formade og æstformade deltager DKK DKK Lik til testsystem DKK Medlem øsker at melde sig ud grudet aflivig af hud. Kollektive Øjeudersøgelser revideret oversigt - Rettelse til tidligere mail sedt fra DKK el omkrig pocket beagles. Opfølgig Formadsmøde - Præsetatioer fra mødet er sedt til specialklubbere, Modtaget DKK Takster og hoorarsatser for udstillig DKK DKK DKK Ifo omkrig Jagtfestival 2015 DKK - Dask Keel Klub og Damarks Jægerforbud har idgået e samarbejdsaftale med Jagtfestivale d april DKK s specialklubber for jagthude tilbydes e stad til e speciel rabatpris samt mulighed for at præsetere deres racer i de udedørs aktivitetsrig og på de idedørs scee. Hudes Dag DKK øsker at edsætte e arbejdsgruppe der ka koceptudvikle på evete, og efterspørger iteresserede der vil være med i plalægigsarbejdet til de store evet der afholdes på tværs af ladet de 4. jui DKK iformerer om, at DKK s eksteriørdommerudvalg har godkedt Jette Ramvad til autoriseret eksteriørdommer for hele gruppe 6. LeTo har taget sig af Taget til efterretig. Taget til efterretig og sedt til udstilligsudvalget. ASGR har svaret på dee. Taget til efterretig og sedt til udstilligsudvalget Taget til efterretig og sedt til udstilligsudvalget. Udvalget har allerede plaer om, at opstille e stad på området. Behadles uder pkt Taget til efterretig og sedt til udstilligsudvalget

8 Alice Løe Søderby Stee Darum DKK DKK Regio Nordjyllad Oplyig fr askjere Dyrehospital vedr. hud der på jauarudstilligere blev trukket grudet halthed. Vedr. rettelse af medlemskab i kartoteket. Et medlem øsker at ædre medlemskabet fra husstads til ekelt. Et medlem øsker at melde sig ud. Opfølgig på Formadsmøde - Ivitatio til DKK-træf på Askov - DKK afholdelser d. 17. og 18. okt et fælesarragemet for specialklub- og kredsbestyrelsesmedlemmer på Askov Højskole. Her vil ma få lejlighed til at få fagligt iput om e række emer, som ma kommer i berørig med som klub-/kreds-ledelse, så som: som et team, gør hiade gode, Klubbe på de sociale medier, Hvorda får vi medlemmere til at lave oget?, Koflikthådterig og Kassereres opgaver og de formelle rammer. Ophold, måltider, udervisigstilbud og materialer betales for størstedele af DKK, således at klubbe/kredse ku skal betale 500 kr. pr. deltager + trasport. I første omgag får hver specialklub mulighed for at tilmelde 2 persoer. Et medlem øsker at melde sig ud. DKK's udstilligsprogram Oplysig om, at der er e ædrig i programmet grudet edu e udstillig er Crufts 2016 kvalificerede. Regioe søger bestyrelse om økoomisk hjælp til askaffelse af et udstilligstelt til e værdi af kr ,-, da det gamle telt gik i stykker. Regioe har ude helt søgt diverse sposorater. Sage er sedt videre til udstilligsudvalget, der har behadlet og afsluttet dee. LeTo har sedt det videre til webteamet der har lavet rettelse. LeTo har taget sig af LeTo har taget sig af Behadles uder pkt har via mail besluttet at tilmelde 2 persoer. Hvem der deltager vil blive besluttet efter geeralforsamlige. LeTo har taget sig af Taget til efterretig og sedt til udstilligsudvalget Behadles uder pkt Keel Behadles uder pkt. Vedr. for lag vetetid på idmeldelse af hvalpekøbere. Fairytosh DKK Vigtig iformatio til de udstilligsasvarlige - Iformatio vedr. de ye IT-resultatregistrerig på udstilliger. Taget til efterretig og videresedt til udstilligsudvalget DKK Vejledig om certifikatudstilliger Do DKK Fokus på sudhed og fuktioseve (klubber og kredse) - DKK fremseder opdateret materiale om dommeres medasvar for racehudes sudhed og fuktioseve. Materialet også på DKK's hjemmeside uder: Udstilliger > Certifikatudstilliger. Taget til efterretig og videresedt til udstilligsudvalget Elsebeth Rig Aderse Et ikke-medlem har søgt om iformatioer omkrig race og det at have e beagle. Elsebeth har kommetarer til bestyrelses referat fra mødet d. 1/ Et ikke-medlem spørger id til pris på medlemskab, medleskab samt priser på hvalpe. Asgr har taget sig af Behadles uder pkt.7.1 Asgr har taget sig af

9 Et medlem øsker at få ædret persolige oplysiger i kartoteket. Ivitatio Hudes dag i Tivoli Frihede lørdag de 6. jui DKK Vedr. idstillig af kadidat til start på DKK s Schweissudvalget Schweissdommer uddaelse. Schweissudvalget har fået e hevedelse fra et medlem, der øsker at vide, om det er muligt, at ha ka blive idstillet til schweissdommeruddaelse Juiorhad lergruppe Juiorhadligsarbejdsgruppe søger om økoomisk dækig til de dommere, som er dømmer vores juiorhadlere i Der er tale om gaver f.eks. e flaske vi til ca. 50,- pr. dommer. Dvs. 1ca. 100,- pr. udstilligsweeked i beagleklubbe. LeTo har taget sig af Behadles uder pkt Behadles uder pkt Behadles uder pkt Kari Jallov Toke Larse, Kari Søgaard Jese, Michael Johaese, Ulla Zi Hvidberg, Elisabeth Veov Schrøder og Britt Neuma Jessie Borregaard Madse De øsker svar ide udstillige i Farum. Kari Jallov asøger om dækig af udgifter til afholdelse af et kursus om matrailig (perso eftersøgig) afholdt af Pia Johse d. 29 marts 2015 kl i Aalborg. Afsedere reagerer på bestyrelses beslutig vedr. getests af klubbes avlsdyr. Afsedere fremlægger deres argumeter for hvorfor det er ødvedigt at bestyrelse igagsætter e screeig af alle avlsdyree i e give periode. Et medlem øsker at melde sig ud, da dee ikke føler sig velkomme i klubbe, da de har e hud ude stambog Et ikke-medlem er blevet oplyst om, at der forvetes hvalpe i maj, og spørger til hvor hee. Jessie Borregaard Madse har søgt bestyrelse om, at blive aspirat på beagle. Et ikke-medlem (?) spørger til hjælp vedr. geplacerig af 4-årig tøve grudet flytig. E eig bestyrelse har d. 4/3 via mail besluttet, at arragemetet hører uder schweiss- og sporudvalget. støtter op omkrig tiltaget, me beder Kari tage kotakt til udvalget. Behadles yderligere uder pkt.?? Behadles uder pkt Asgr har taget sig at Loha har taget sig af Behadles uder pkt. 7.1 Asgr har taget sig af

10 UDGÅET POST Afsedt Modtager Kort beskrivelse Else og Li Matthisso Svar vedr. schweisshitliste. Puktet blev behadlet på sidste bestyrelsesmøde Herik Westerå Svar vedr. klage over ifo. Puktet blev behadlet på dette møde Toke Larse Svar vedr. klage over sudhedsudvalg. Puktet blev behadlet på dette møde Kari Jallov Svar vedr. dækig af aktivitet Bria Seitzberg Svar vedr. klage/forklarig. Puktet blev behadlet på dette møde. Der er løbede udsedt kvitterig for modtagelse af idkommet post, dette er ikke medtaget for overskuelighedes skyld. Ag udsedelse af velkomst til ye medlemmer, så påstræbes det at udsede hver 14.dag. (Leto) 13: evt. - Facebook: - De uværede bestyrelse vil gere have at de ye bestyrelse tager beslutige til om klubbe skal have e officiel Facebook side. Der er ikke taget stillig til om udvalgs og regios grupperes retigslijer er klubbes officielle holdiger, hvad vil vi stå ide for som klub. Fx udvalgsgrupper er lukket eller åbe for alle. Es ave for klubbes regioer og udvalg fx beagleklubbe regio Fy. - March hitliste skal opdateres. Trimkortee sedes ud med velkomstbrevet af Leto. - Der bør stå på hjemmeside om trimkort. ( asgr) Met/Hveg dato

11

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt Smerter, gigt og kogler Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Damarks mest effektive sygehuse bruger de dyreste smertemedici I de to midtjyske byer Give og Brædstrup fider ma ladets mest effektive

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

Klar til Stafet For Livet

Klar til Stafet For Livet Få dages deal på di mobil hver morge. Uge 33 Lørdag 15. august 2015 Tilmeld dig gratis på deal.dk WEEKEND 18. årgag Klar til Stafet For Livet Foto: Ja Jese VASK BIL I NÆSTVED SYD! Køb e værdiøgle og få

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

Naturen. i kommunerne

Naturen. i kommunerne Nature i kommuere Side 2007 har Damarks kommuer sørget for at pleje og beskytte ature. Med dee udgivelse vil KTC vise eksempler på, hvorda kommuere værer om ature, og får borgere med ud i det grøe Nature

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om patent

Vejledning til brug ved ansøgning om patent Vejledig til brug ved asøgig om patet Idhold: Hvad ka pateteres hvorår og hvorda? 1 Såda søger De patet i Damark 3 Et praktisk eksempel 5 Hvorda behadles asøgige? 12 Patetbeskyttelse i flere lade 14 Biblioteks-liste

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

Softwaretest når det er bedst 2009

Softwaretest når det er bedst 2009 Tekologisk Istitut i samarbejde med softwaretest.dk Softwaretest år det er bedst 2009 8. o g 9. J U N I 2 0 0 9 T e k o l o g i s k I s t i t u t T a a s t r u p Succes med itegrerig af test i SCRUM og

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Bjørn Grøn. Analysens grundlag

Bjørn Grøn. Analysens grundlag Bjør Grø Aalyses grudlag Aalyses grudlag Side af 4 Idholdsfortegelse Kotiuerte og differetiable fuktioer 3 Differetial- og itegralregiges udviklig 5 3 Hovedsætiger om differetiable fuktioer 8 Opgaver til

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt.

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. Power Weekend April 2007 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Ole, Kenneth, Laila og Charlotte. Afbud: Annette, Camilla, Claus og Kjeld. 3. Valg af Dirigent: Ole er valgt. 4. Godkendelse

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde den 17. januar 2009 - Langeskov, Fyn

Referat af. bestyrelsesmøde den 17. januar 2009 - Langeskov, Fyn NEWFOUNDLANDKLUBBEN I DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2009 - Langeskov, Fyn Til stede var Fra bestyrelsen: Birthe Møller

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere