Introduktion. Etablering af kystnær møllepark i Århus Bugt. Marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion. Etablering af kystnær møllepark i Århus Bugt. Marts 2014"

Transkript

1 Introduktion Etablering af kystnær møllepark i Århus Bugt Marts 2014

2 Indhold Introduktion til Havvind Århus Bugt Hovedlinjer i projektets økonomi

3 HÅB 20 kystnære møller 3-6 MW pr. mølle Max. 150 m totalhøjde Min. 4 km til kyst

4

5 Ejerkreds Nuværende ejerfordeling: NRGi 64,7% Lokalenergiselskaberne 22,7% VAAB 9,8% HOFOR 2,8% Drøftelser for at udvide ejerkredsen pågår Styrket kapitalgrundlag Investeringspartner Kompetencer Handlekraft Lokal forankring

6 HÅB - Status Udbud Prækvalifikations-udbudsrunde afhold 3 potentielle bydere er videre VVM-undersøgelsen Gennemført supplerede marsvin-undersøgelse rapport primo jan Placering af møller Justering af placering i forhold til afstandskrav til land Nye visualiseringer er udarbejdet Placeringen godkendt af Naturstyrelsen(visuel) og Søfartsstyrelsen(sejladssikkerhed) Yderligere igangværende arbejder Supplerede kortlægning af bundforholdene Godkendelse af landkabelanlæg Dialog om afklaring af forhold vedr. forsøgsmøller

7 Projektets faser centrale forhold 1.Udvikling 2.Udbud 3.Etablering 4.Drift Forundersøgelse VVM-redegørelse og tilladelse Etableringstilladelse Udbud af leverance-, entreprise- og serviceaftaler Investeringsbeslutning Finansieringstilsagn (fremmed- og egenkapital) Køberetsordningen Byggeledelse og teknisk rådgiver Forsikringer Etablering og idriftsættelse Endelig finansiering El-salg Administration Forsikringer Service og vedligeholdelse Indgåelse af leveranceaftaler For-projekt

8 Foreløbig tidsplan (15 mdr. senere accepteres) Conditional Contract Agreement 1. September 2014 Pre-Project September-December 2014 Final adjustment of Contract and price December 2014 Notice to proceed January 2015 EPC Contract Commencement January 2015 Cable-ordering (10 month lead time) January 2015 Foundation Design and Certification January May 2015 Foundation-Manufacture June-October 2015 Foundation-Installation September-November 2015 Cable-Installation and el-works November-December 2015 Wind Turbine Installation January-February 2016 Wind Farm Taking Over April 2016

9 Foreløbige økonomiske betragtninger

10 Simpel forretningsmodel Udgifter Indtægter Bedste projektøkonomi sikres ved at have fokus på at minimere udgifter og maksimere indtægter

11 Fundament Ca. 25%-35% af samlet anlægsinvestering

12 Mølle og mølleinstallation Ca. 45%-55% af samlet anlægsinvestering

13 Kabler, kabellægning og transformer Ca. 15%-25% af samlet anlægsinvestering

14 Løbende driftsudgifter Primært udgifter til drift, service, vedligehold samt nedtagning af møller og reetablering af site

15 Driftsindtægter Løbende driftsindtægter afhænger primært af: Afregningsmodel (Markedspris + 25 ører/kwh i fuldlasttimer) Udvikling i elprisen Herudover kan der komme indtægter fra salg af certifikater og andele 700 DKK/MWh DK 1 gns. spotpris DKK/MWh ( ) Tid

16 Anlægsbudget og driftsomkostninger Parameter Antal møller Mølletype Samlet MW Investering pr. MW Samlet investering Levetid Antagelse 20 stk. 3,3 4 MW MW ~ 16,9 MDKK MDKK 25 år Elproduktion (netto) 262,26 Gwh/år ~3974 fuldlasttimer Tabsprocent på 5,27% Driftsomkostninger 20-årig garantiaftale med leverandør Forsikring ~ 4-8 af anlægssum Gennemsnitlig samlet driftsudgift pr. kwt ~ 14,4 øre Stigende over perioden Anlægsbudgettet efterprøves i udbudsprocessen Foreløbige estimater indikerer et forventet afkast på ca. 6,5% - 7% (ex. Gearing)

17 Elprisudvikling Basisantagelse: 5 årig termin plus ENS prisprognose (gns ) 0,550 0,500 0,450 0,400 0,350 0,300 0,250 0,200 Basis prisantagelse (5Y termin plus ENS gns.) ENS Middel (2013-niveau) ENS 2012 (2012-niveau)

18 Bilag

19 Vurdering af projektrelateret risikotillæg kystnære vindmølleprojekter Kategori Vægtning Kommentar Developer risiko 20,0% Dækker udviklingsrisikoen i forhold til, hvornår NRGi indtræder i projektet. Ved tidlig indtræden er der høj risiko for at projektet ikke kan gennemføres, idet der er mange uafklarede forhold, som skal undersøges. Udviklingsrisikoen falder jo senere der indtrædes i projektet. Tidlig indtræden = høj score Entrepriseform 20,0% Ved totalentreprise står totalentreprenøren for den samlede opførsel af vindmølleparken og bærer langt hovedparten af risiciene knyttet hertil. Ved fagentreprise er det bygherre, som styrer og koordinerer opførelsen, herunder påtager sig de tilknyttede risici. Totalentreprise = lav score; Fagopdelte entrepriser - høj score Serviceaftaler 15,0% Serviceaftaler sikrer løbende vedligeholdelse af parken og nedbringer potentielle tab som følge af driftsnedbrud, da disse i serviceperiodens løbetid i en vis udstrækning vil blive dækket af serviceleverandøren. Lange aftaler = lav score Garantiafdækning 10,0% Jo bedre garantidækning, jo mere elimineres risikoen for uforudsete tab og driftsnedbrud. Er tæt knyttet til serviceaftaler. Omfattende garantidækning = lav score Afregningsregler 10,0% Afregningsregler reducerer afhængigheden til udviklingen i markedsprisen på el. En fast afregning i en lang periode giver større sikkerhed til den fremtidige indtjening end en variabel afregning i en kortere periode. Fast afregning i en lang periode = lav score Indhold af test og forsøgselementer i projektet Miljømæssig påvirkning 7,5% Projekter med et højt indhold af test- og forsøgselementer har højere teknologirisiko end projekter baseret på kendt og afprøvet teknologi Højt indhold = høj score 5,0% Miljømæssig påvirkning dækker over møllernes placering. Levetiden på møller placeret i et hårdt miljø (eksempelvis i Nordsøen) vil typisk være kortere end møller i beskyttede farvande, ligesom udgiften til vedligehold vil være højere. Hårdt vejrmiljø = høj score Finansiel sikkerhedsstillelse 5,0% Dækker over den finansielle risiko, såfremt projektet bliver urentabelt. Hvis projektet kan belånes uden yderligere sikkerhedsstillelse, er den finansielle risiko lavere end hvis finansiering er dækket af særskilte garantier. Projektfinansiering = lav score; Moderselskabsgaranti = høj score Partnerskabsmodel i projekt 5,0% Udtrykker den samlede kapabilitet, erfaringer og kompetencer ved gennemførelsen af kystnære vindprojekter for partnerne i ejerkredsen. Høj kapabilitet etc. = lav score Usikkerhed i værditabsordning 2,5% Værditabsordningen har til formål at dække eventuelle værditab på fast ejendom for borgere, som har fast ejendom, hvis værdi bliver negativt påvirket af opførelsen af vindmølleparken gælder både helårs- og sommerhuse. Eventuelle værditab afdækkes først endeligt efter igangsætning af projektet, hvorfor der er usikkerhed knyttet til omfanget af heraf. Høj usikkerhed = høj score Sum 100%

Investering i vindmøller og solcelleanlæg. Risici, risikoafdækning og optimering

Investering i vindmøller og solcelleanlæg. Risici, risikoafdækning og optimering Investering i vindmøller og solcelleanlæg Indholdsfortegnelse Indledning......................................................................... 3 Karakteristika ved en investering i vindmøller eller

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S PROSPEKT VEDRØRENDE VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S Aktierne omfattet af nærværende udbud søges ikke optaget til handel eller officiel notering på et marked. Potentielle investorer, selskaber og rådgivere

Læs mere

Havmøllelaug. Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen

Havmøllelaug. Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen Havmøllelaug Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen Danmarks Vindmølleforening August 2001 1 Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen.

Læs mere

5.1 Udbygning med vindkraft

5.1 Udbygning med vindkraft Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.1 Udbygning med vindkraft 12/5-2014, Gunnar Boye Olesen 5.1.1 Opsummering I dette kapitel vurderes potentialerne for udbygning med vindkraft, baseret på

Læs mere

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Indholdsfortegnelse 1. Formål og opsummering... 2 1.1 Opsummering af resultater... 3 1.2 Opsummering af metoder og begrænsninger...

Læs mere

Green Globe International I/S

Green Globe International I/S Green Globe International I/S BILAG 2 19. marts 2001 Endeligt ejerskab af Samsø Havvindmøllepark Organisation og selskabsformer samt det videre arbejde 1. Indledning Dette notat indgår som et bidrag til

Læs mere

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Hvid bog om indførelsen og finansieringen af elektriske biler og færger på Ærø gennem folkeejet vindkraft Resumé Ærø har tidligere investeret i en

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Selskabsoplysninger 2. SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev Danmark

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Selskabsoplysninger 2. SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev Danmark GREENTECH ENERGY SYSTEMS ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 2 Forretningsidé 3 SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

UEDP projekt 33033-0196 Vindmøllers økonomi 2007-09

UEDP projekt 33033-0196 Vindmøllers økonomi 2007-09 Projektgruppe: EMD International; Per Nielsen (projektleder) Risø, Jørgen Lemming, Poul Erik Morthorst, Niels Erik Clausen, Henrik Lawetz EA analyse, Hans Henrik Lindboe, Edward James-Smith, Niels Christian

Læs mere

Samsø Havvindmøllepark. Nøgletal for projektøkonomi. Marts 2001

Samsø Havvindmøllepark. Nøgletal for projektøkonomi. Marts 2001 Green Globe International I/S BILAG 1 BJ J/2-3-1 Samsø Havvindmøllepark Nøgletal for projektøkonomi Marts 21 Baggrund for projektet Samsø Energiselskab Smba forbereder for øjeblikket opførelsen af en hawindmøllepark

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Nørregård møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Svendborg Kommune indbydes

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge til og af hvem Fast

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Prospekt for. Greentech Energy Systems A/S

Prospekt for. Greentech Energy Systems A/S Prospekt for Greentech Energy Systems A/S Kapitaludvidelse / rettet emission Udstedt antal nye aktier: 10.998.052 Nominel værdi af nye aktier DKK: 54.990.260 Antal udstedte aktier før emission: 19.974.210

Læs mere

JUNI 2013 AALBORG LETBANE FINANSIERING OG ORGANISATION

JUNI 2013 AALBORG LETBANE FINANSIERING OG ORGANISATION JUNI 2013 AALBORG LETBANE FINANSIERING OG ORGANISATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2013 AALBORG LETBANE - FINANSIERING

Læs mere

Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter

Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 20 oktober 2010 J. nr. 010-76 Center for Økonomi og HR Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Grundlæggende. sol, vind og ejendomme

Grundlæggende. sol, vind og ejendomme Grundlæggende Investeringsguide sol, vind og ejendomme 1 2 Sol, vind og ejendomme kan styrke din formue Har du en ambition om at optimere din formues positive udvikling, kan denne investeringsguide hjælpe

Læs mere

Kommunal deltagelse i VE-projekter

Kommunal deltagelse i VE-projekter Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11548 Redegørelse Vedrørende Kommunal deltagelse i VE-projekter

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2012 14 Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M.M. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42

Læs mere

Principaftale. om anlæg og drift af. en letbane på Ring 3

Principaftale. om anlæg og drift af. en letbane på Ring 3 » 1 Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 København den 20. juni 2013 2 København den 20. juni 2013 Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 Indledning Staten ved Transportministeriet,

Læs mere

Redegørelse vedrørende forsikring af geotermiske reserver F&U-projekt nr. 2011-7

Redegørelse vedrørende forsikring af geotermiske reserver F&U-projekt nr. 2011-7 Redegørelse vedrørende forsikring af geotermiske reserver Revision 0 Udarbejdet Jesper Magtengaard (DFG), 01. november 2011 Kontrolleret Lars Henrik Nielsen (GEUS), 11. november 2011 Søren Berg Lorenzen

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

1 Sammenfatning. parter og store afvigelser i de opstillede effektivitetsgevinster.

1 Sammenfatning. parter og store afvigelser i de opstillede effektivitetsgevinster. LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE ORGANISERING, FINANSIERING & UDBUDSMODELLER UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Sammenfatning

Læs mere