LHC-nyt. 22. årgang Marts 2005 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LHC-nyt. 22. årgang Marts 2005 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128"

Transkript

1 ISSN LHC-nyt 22. årgang Marts 2005 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

2 Indhold Formanden har ordet... 3 Gave fra medicinalfirma... 4 Forbedret udgave af den engelske HC-stol... 5 Støt landsforeningen... 5 Landsindsamligen Har du en redaktør i maven?... 6 Generalforsamling Årsrapport Resultatopgørelse for Balance pr Noter Udkast til budget for Rundt om HC har du lyst?.. 17 Kalenderen Har du problemer med at tegne livsforsikring? Nyt fra lokalgrupperne HC-materialer Adresser Sommerophold 2005 på Vejlefjord Centret LHC s bestyrelse Formand Sven Asger Sørensen Tlf Falkoner Allé 80 3.tv. Fax Frederiksberg Næstformand Henning Muldager Tlf Kalørvej Odense V. Kasserer Ove Vedelsby Tlf Mallings Gård Skælskør LHC s girokonto: Sekretær Lis Hasholt Tlf Tornehøj Farum Bestyrelses- Bjørn Rich. Olsen Tlf medlem Vestergade Kerteminde Bestyrelses- Bettina Thoby Tlf medlem Klintekongevej Herlev LHC s internet hjemmeside: Næste nummer af LHC-nyt udkommer den 10. juni Deadline for indlæg til dette nummer er den 1. maj Indlæg sendes til: LHC-nyt Redaktion: Sven Asger Sørensen (ansv.) Bettina Thoby Henning Muldager Lonni Kristensen Sats og tryk: O mega kommunikation A/S Oplag: 830 Lonni Kristensen Arnold Nielsens Boulevard 34, st.th Hvidovre tlf LHC-nyt udkommer den 10. i månederne marts, juni, september og december. Forsidefoto: Diakonissestiftelsen. Fotograf: Sven Asger Sørensen. 2

3 Formanden har ordet Det er almindeligt, at begge forældre i en familie har arbejde og har indrettet deres tilværelse efter, at der er to indtægter. Hvis den ene falder bort, vil det derfor kunne have betydelige økonomiske konsekvenser for den tilbageblevne ægtefælle og børnene. For at i- mødegå det tegner mange en livsforsikring, som man håber ikke kommer til anvendelse, men som giver en tryghed at have. Motivationen til at tegne en livsforsikring vil naturligvis være større, hvis der er en øget risiko for, at man kan dø tidligere end gennemsnitsbefolkningen. Det vil være tilfældet, hvis man er risikoperson for HC og derfor er der mange, som hører til en HC familie, som vælger at tegne en livsforsikring. Forsikringer bygger i princippet på solidaritet, det vil sige, at mange betaler til de forholdsvis få, som får brug for en forsikring. Dette princip gælder også for livsforsikringer og derfor vil et forsikringsselskab foretage en risikovurdering, inden forsikringen bliver tegnet. Vurderingen sker ud fra de svar, man skal give i et spørgeskema, når man anmoder om at få en livsforsikring. I spørgeskemaet er der to punkter, som er af speciel betydning, hvis der er HC i familien. Det ene spørgsmål er, om der er arvelige sygdomme i familien og i bekræftende fald hvilke(n). Man skal svare ærligt og sandt på alle spørgsmål i skemaet og altså også anføre, at der er HC i familien. LHC-nyt nr. 1/05 HC var den første arvelige sygdom med sen debut, som det blev muligt at teste for. Det gav derfor anledning til mange overvejelser i forbindelse med forsikringer, som man i Danmark har forsøgt at løse ved, at Folketinget har vedtaget en lov, som siger, at forsikringsselskaber ikke må kræve en gentest for at tegne en livsforsikring og må heller ikke få oplysninger om resultatet af en gentest, hvis man er blevet testet. Loven beskytter således de personer, som har HC i familien, hvilket også var hensigten. Men erfaringen har vist, at der alligevel er problemer. Et andet spørgsmål i skemaet til forsikringsselskabet er nemlig, at man skal angive, om man har været undersøgt af en læge, været på sygehus eller anden tilsvarende institution indenfor de seneste tre år og man skal anføre, hvad man er blevet undersøgt for og resultatet af undersøgelsen. Som nævnt skal man svare på spørgsmålene i skemaet, og er det mindre end tre år siden, at man er blevet testet, skal man altså anføre det. Til trods for at loven siger, at man ikke må fortælle forsikringsselskabet, at man er blevet testet. Hvorledes skal man forholde sig til spørgsmålet i skemaet? På den ene side har man pligt til at svare på spørgsmålet, men på den anden side må man ikke oplyse forsikringsselskabet, at man er blevet testet. Så der er et problem her, som en henvendelse til Justitsministeriet ikke har afklaret. Man kan naturligvis fremføre det synspunkt, at man anfører, at man er blevet testet, 3

4 men ikke resultatet af testen. Men hvilken konsekvens vil det have? Vil forsikringsselskabet vælge at afslå at tegne en forsikring begrundet i, at der er HC i familien? Noget tyder på det. Et af Landsforeningens medlemmer har således for nogen tid siden rettet henvendelse til et forsikringsselskab for at tegne en livsforsikring. Medlemmet er blevet testet negativt for HC, det vil sige, at medlemmet ikke har genet for HC, hvilket blev anført i ansøgningen om forsikring. Selskabet afslog at tegne en forsikring med henvisning til, at der er HC i familien. At medlemmet er blevet testet, må selskabet i henhold til loven ikke tage hensyn til, så selskabet har i princippet handlet korrekt. Men er det udtryk for, at forsikringsselskaberne nu i modsætning til tidligere ikke vil tegne en livsforsikring, hvis der er HC i familien? Det har næppe været intentionen med loven om forsikringer og gentests. Men det er en følge af solidaritetsprincippet, idet man ved udformning af loven ikke mente, at de, som er testet negativt, skal have en fordel frem for dem, hvor en test har vist, at de har genet. Man kan diskutere, om det er rimeligt, og mange vil måske synes, at de, som ikke har genet, bør kunne få en forsikring. Men det betyder på den anden side, at de som har genet ikke vil kunne få det. Og i det lange løb måske betyde, at det vil afholde mange fra at blive testet. Bestyrelsen er opmærksom på de nævnte problemer og overvejer, hvad man skal gøre og er derfor interesseret i at vide, hvilke erfaringer andre har med at tegne livsforsikringer og pensioner. Sven Asger Sørensen Umiddelbart kan det virke forkert, at man ikke kan få en forsikring, når en test har vist, at man ikke har genet. Gave fra medicinalfirma Hvert år i december har medicinalfirmaet Pfizer en julekalender på Internettet, hvor der hver dag gives en gave til et specielt formål. Den 13. december var en heldig dag for Landsforeningen, idet firmaet donerede kr. til foreningens arbejde. Det var en glæde for bestyrelsen at takke Pfizer for den flotte gave. 4

5 Forbedret udgave af den engelske HC-stol Den HC-stol, som fremstilles af firmaet Kirton i England, har været i brug i Danmark gennem mange år. Stolen findes på mange plejehjem og i private hjem til glæde for såvel dem, der bruger stolen, som dem, der skal hjælpe brugeren af stolen. Med mellemrum er der kommet en ny udgave af stolen. Den sidst anvendte har betegnelsen Halesworth, men er nu erstattet af Omega. Det engelske firma har doneret et eksemplar af stolen, som netop er kommet hjem til Jens Peter Lykke Olsen, hos hvem den kan lånes, når den er ledig. Der er sket en række forbedringer i den nye HC-stol. Således er betrækket blevet forsynet med velcrobånd, hvilket gør, at det nu er muligt at fjerne betrækket med henblik på vask og rengøring. Ryglænet er blevet 16 cm højere, hvilket nok vil give en bedre støtte, ligesom det er blevet nemmere at indstille ryglænet. Stolen er blevet ca. 30 cm længere og 15 kg tungere, som må siges at være en ulempe, da den herved fylder mere og er lidt tungere at flytte. Den større vægt skyldes blandt andet, at de tidligere stoles træramme nu er fremstillet af stål, hvorved det er opnået, at stolen er mere stabil og holdbar end den tidligere. For øjeblikket råder Landsforeningen over to Halesworth HC-stole og en anden stol samt den nye Omega-stol. Stolene er hele tiden i brug, og de to Halesworth-stole er i anvendelse i henholdsvis Jylland og Sjælland. Yderligere oplysninger om den nye stol og eventuel lån af den kan fås ved henvendelse til Jens Peter Lykke Olsen på tlf Oplysninger kan også fås på Kirtons hjemmeside: hvor den også kan købes. Sven Asger Sørensen Støt Landsforeningen Der har hidtil i LHC-nyt været en hel side med omtale af, hvilke muligheder man har for at støtte landsforeningen økonomisk. Da vi synes, det er bedre at bruge den spalteplads til mere redaktionelt stof, vil man fra og med dette nummer ikke kunne finde omtalte side i LHC-nyt mere. Alle oplysninger ligger på vores hjemmeside alter- LHC-nyt nr. 1/05 nativt er man er altid velkommen til at kontakte foreningens kasserer for nærmere oplysninger. Og selvom siden ikke er at læse direkte i LHC-nyt længere, modtages alle bidrag stadig med STOR TAK. Bestyrelsen 5

6 Landsindsamlingen 2004 Årets resultat blev: Kr ,- fra i alt 321 gavegivere. Beløbet er kr ,- mindre end indsamlingsresultatet i 2003, som var på kr ,- fra 246 gavegivere. Der er blevet lagt en stor indsats for dagen i lokalgrupperne, der står for over 200 af gavegiverne. Efter fradrag af udgifter til indbetalingskort og annonce i alt kr ,- udgør overskuddet kr ,-, som overføres til landsforeningens drift. Der rettes hermed en stor tak til alle gavegivere, lokalgrupper som enkeltpersoner. Bestyrelsen Har du en redaktør i maven? Så er det måske på tide at lukke ham/ hende ud! Faktum er, at LHC-nyt godt kunne bruge en redaktør, der har lyst at overtage arbejdet med at få samlet stof sammen, redigere og klargøre bladet. Arbejdet foregår, i den grad du ønsker det, i samarbejde med bestyrelsen, men generelt er der frie hænder og stor mulighed for at præge bladets udvikling fremover. Ring og få en snak med formand Asger Sørensen på tlf.: og hør samtidig lidt mere om, hvilke muligheder du får som ny redaktør af LHC-nyt. Redaktionen Indkomne bidrag og gaver i perioden 1. november januar 2005 Private gavebidrag ekskl. Landsindsamlingen (4 gavegivere) kr ,00 Tips & Lotto, driftstilskud kr ,18 Pfizer A/S kalendergave kr ,00 I alt kr ,18 Landsforeningen siger mange tak for alle bidrag. Bestyrelsen 6

7 Generalforsamling 2005 Lørdag den 9. april på Quality Hotel, Carl Gustavs Gade 1, Høje Taastrup Dagens program Ankomst og kaffe Lektor Knud Josefsen, Panuminstituttet: Sukkersyge og HC Frokost Generalforsamling Kaffepause Lektor Lis Hasholt: Europæisk HC-forskning Middag (betales af deltager) Generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling lørdag d. 9. april 2005 kl på Quality Hotel, Høje Taastrup (se kørselsvejledning). Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om Landsforeningens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (se side 8-14). 4. Vedtagelse af budget (se side 15) og kontingent for det kommende år. 5. Ændring af vedtægtens 1. Nuværende formulering: Foreningens navn: Landsforeningen mod Huntingtons Chorea. Foreningens adresse er hos foreningens formand Ændringsforslag: Foreningens navn: Landsforeningen mod Huntingtons Chorea. Foreningens adresse er Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 1, 2000 Frederiksberg 6. Valg af bestyrelse og suppleanter Henning Muldager, Bjørn Rich. Olsen og Sven Asger Sørensen er på valg til bestyrelsen. Henning Muldager ønsker ikke genvalg, mens Bjørn Rich. Olsen og Sven Asger Sørensen er villige til at blive genvalgt. Som nyt medlem af bestyrelsen foreslås Erik Clement Svendsen, Haderslev. Der er ikke fremkommet andre forslag til medlemmer af bestyrelsen. Anne Nørremølle er villig til genvalg som suppleant, mens Susanne Vind ikke ønsker genvalg. Som ny suppleant foreslår bestyrelsen Elly Bragt, Herning. 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer 8. Eventuelt. Tilmelding til generalforsamling og middag bedes meddelt til Lonni Kristensen tlf.: eller tlf.: senest 17. marts LHC-nyt nr. 1/05 7

8 Årsrapport 2004 Revisionspåtegning Til medlemmerne i Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Vi har revideret årsregnskabet for Landsforeningen mod Huntingtons Chorea for regnskabsåret 2004, siderne 9-14, der aflægges efter danske revisionsstandarder og god regnskabsskik. Foreningens bestyrelse har ansvaret for årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som bestyrelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret Aalborg, den 17. januar 2005 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Henning Kjeldsen statsautoriseret revisor 8 Adresseændringer HUSK! Meddelelse om adresse- og navneændringer pr. brev, eller telefon til foreningens sekretær Lonni Kristensen, Arnold Nielsens Boulevard 34 st.th., 2650 Hvidovre, tlf ,

9 Resultatopgørelse for Note kr. kr. Indtægter Kontingenter Gaver Pjecer Bidrag fra Tips og Lotto, aktivitetstilskud Bidrag, private organisationer Bidrag fra Tips og Lotto, driftstilskud Annonceindtægter Indtægt, konsulentbesøg Diverse indtægter Deltagerbetaling Årsmøde, deltagerbetaling Landsindsamling, bruttoindtægter Renteindtægter mv Obligationer, kursregulering Aktier, kursregulering Indtægter, forskningsmidler Indtægter i alt LHC-nyt nr. 1/05 9

10 Resultatopgørelse for Note kr. kr. Udgifter Sommeroph. Vejlefjord, omkostn. 6 ( ) ( ) Weekendsem. f. unge risikogr., omk. 7 (51.276) (62.424) Temadage for ægtefæller, omkostninger 8 (9.819) (11.971) Pjecer, omkostninger 9 (386) (4.845) Forskningsdag, omkostninger 0 (41.926) Årsmøde, omkostninger ( ) (16.297) Regulering revision og regnskabsass (1.250) (4.500) Revision 2004 (7.000) (7.500) Regnskabsmæssig assistance (24.875) (26.375) Revisorerklæring vedr. ansøgning om bidrag (1.000) (1.000) Lokalgrupperne (2.658) (2.000) Fælles lokalgruppedag 0 (3.992) Messer og udstillinger 0 (2.365) Hjemmeside (24.334) (4.047) LHC-Nyt, trykning ( ) (78.410) LHC-Nyt, porto (18.950) (6.550) Bestyrelsesarbejde, rejser (16.070) (23.877) Bestyrelsesarbejde, fortæring (6.811) (7.811) Porto og gebyrer (18.109) (14.318) Telefon og fax (11.433) (7.026) Papir og kuverter mv. (10.195) (16.584) KMS-kontingenter og -møder (2.028) (1.628) Landsindsamlingen, omkostninger til blanketter (1.964) (2.627) Landsindsamlingen, annoncer (1.799) (1.996) PC-vedligeholdelse 0 (2.603) Kontormaskiner og -inventar (1.998) (4.039) EDB-omkostninger (5.301) (5.334) HC-stol, transportomkostninger 0 (2.957) Videofilm (160) (524) Diverse bidrag og gebyrer (140) (4.326) Transport ( ) ( ) 10

11 Resultatopgørelse for Note kr. kr. IHA-konferencer (inkl. kontingent) (3.319) (39.380) Repræsentation, gaver (2.407) (5.480) Donationer, i henhold til LL 72 (67.399) (40.484) Konferencer, EHA (12.793) 0 Renteomkostninger, obligationer 0 (3.541) Forsikringer (4.969) (5.013) Socialrådgiver, løn mv. ( ) (97.595) Socialrådgiver, refusion af sygedagpenge Kontorassistent, løn mv. (38.375) (39.911) Psykologer, honorar mv. (788) (2.019) Personale, lønadministration (1.397) (1.461) Husleje, socialrådgiver (4.200) (4.200) Kontorhold og telefon, socialrådgiver (2.778) (4.251) Arbejdsskadeforsikring, socialrådgiver (1.291) 0 Omkostninger, forskningsmidler 2 (928) ( ) Omkostninger ( ) ( ) ÅRETS RESULTAT ( ) ( ) Årets resultat fordeles således: Henlæggelse til forskningsmidler ( ) Overført til næste år ( ) (69.416) ( ) ( ) LHC-nyt nr. 1/05 11

12 Balance pr Note kr. kr. BG Bank BG Bank FI konto Aktier i Skælskør Bank, nom. 330 stk. à kurs 167, Obligationer, 4% Realkredit Danmark 10 D S Frimærkebeholdning Indestående forskningsmidler Skælskør Bank, driftskonto Skælskør Bank, kapitalkonto Aktiver Skyldigt AM-bidrag + SP-bidrag Skyldig A-skat Skyldig feriepengeforpligtelse Skyldige omkostninger i øvrigt Kortfristede gældsforpligtelser Egenkapital , Landsforeningen Årets resultat 2004 ( ) (69.416) Egenkapital, Landsforeningen Henlæggelse , forskningsmidler Henlagt af årets resultat 2004 (97.898) ( ) Forskningsmidler Passiver

13 Noter kr. kr. 1. Indtægter, forskningsmidler Renteindtægt, bank Renteindtægt, obligationer Kursregulering, obligationer, realiseret Kursregulering, obligationer, urealiseret Omkostninger, forskningsmidler Gebyrer Kursregulering, obligationer, urealiseret Forsker, deltagelse IHA-konference Forskningsprojekt Indestående på forskningsmidler Skælskør Bank, Obligationer, Kommunekredit 67 st. INK. 97/05, nom kr Obligationer, Realkredit Danmark, 10 D S INK 2007, nom kr Mellemregning, Landsforeningen Formålsbestemte tilskud, Tips & Lottopuljerne 2004 Indtægter Tilskud til sommerophold, Vejlefjord Tilskud til weekendseminar for unge risikogrupper 0 0 Tilskud til temadage for ægtefæller Tilskud til pjecer LHC-nyt nr. 1/05 13

14 Noter kr. kr. 5. Deltagerbetaling Sommerophold, Vejlefjord Weekendseminar Forskningsdage Sommerophold, Vejlefjord, omkostninger Opholdsomkostninger Transportomkostninger Instruktører / medhjælpere Socialrådgiver / psykolog Underholdning Diverse Weekendseminar for unge risikogrupper, omkostninger Opholdsomkostninger Transportomkostninger Foredragsholdere Socialrådgiver / psykolog Diverse Temadage for ægtefæller, omkostninger Transportomkostninger Foredrag Opholdsomkostninger Diverse Pjecer, omkostninger Trykning af pjecer

15 Udkast til budget for 2005 Indtægter Medlemskontingenter kr Gaver og bårebidrag Salg af pjecer/bøger/postkort Bidrag fra andre org T&L driftstilskud Annonceindtægter Indt. Ifm.konsulent/HC-stol trp Vejlefjord deltagerbetaling Vejlefjord sommerophold T&L tilskud Weekendseminar deltagerbetaling Weekendseminar T&L tilskud Landsindsamling Pjecetrykning Helsefond tilskud Renter, udbytte og diverse Indtægter i alt Udgifter Vejlefjord sommerophold Weekendseminar Årsmøde Landsinds, blanketter/annonce Lokalgrupperne Revision & bogføring Hjemmeside LHC-nyt, trykning, porto m.v. (tilsk ) Bestyrelsesarbejde Konsulentarbejde Kontorhold. porto, tlf., papir m.v Kontormaskiner/inventar PC-vedligehold, EDB-udgifter Trykning af pjecer m.v Diverse udg. HC-stol.trp.repr.gaver mm Forsikringer IHA, EHA, KMS kontingent & konferencer Støtte til pers. psykologbehandling Kontorassistent, løn m.v husleje, kontorhold Socialrådgiver, løn m.v husleje, kontorhold,trp Lønadministration, renter, gebyrer, diverse Udgifter i alt Årets underskud (96.000) LHC-nyt nr. 1/05 15

16 Tryksager Kopi, print Webløsninger Reklame Udtryk der gør indtryk PARTNER Østerbro 4 Slagelse

17 Rundt om HC har du lyst? Har du lyst til at høre, hvad der sker på forskningsområdet? Har du lyst til at høre, hvad en ergoterapeut og en sygeplejerske har at sige, om hvordan man letter hverdagen for HC-ramte og deres familier? Har du lyst til at høre om, hvordan du kan blive stærkere i forhold til den måde sygdommen påvirker dig og din familie på? Har du spørgsmål omkring det at få børn, når der er HC i familien? Har du lyst til at høre om arbejdet i og omkring lokalgrupperne? Har du lyst til at møde psykologer, forskere, en psykiater, en ergoterapeut og en sygeplejerske alle med specifikt kendskab til HC? Har du lyst til at snakke med andre, der er i netop samme situation i forhold til LHC-nyt nr. 1/05 HC, som du selv er? Og har du i øvrigt lyst til lidt hygge og samvær med andre, der også ved hvad HC handler om? Hvis du kan svare ja til et eller flere af ovennævnte spørgsmål, så er det en god idé at reservere lørdag den 12. og søndag den 13. november Den weekend er der nemlig RUNDT OM HC på Vejlefjord Centret. Et par spændende dage med et afvekslende program og noget for alle, uanset hvilket forhold man har til HC. Program, pris og tilmelding i næste nummer af LHC-nyt (men der kan smugkigges på hjemmesiden dk i nær fremtid). Bjørn & Bettina 17

18 Rådgivning om pasning og pleje Plejehjem/institutioner og hjemmepleje med interesse for Huntingtons Chorea kan få besøg med henblik på rådgivning om pasning og pleje af HC-patienter. Rådgivning for plejehjem, som er medlem af Landsforeningen, ydes uden beregning bortset fra 500,- kr. pr. besøg, der altid opkræves til delvis dækning af konsulentens transportudgifter. Henvendelse til: Landsforeningen mod Huntingtons Chorea tlf besøg Tlf

19 Kalenderen Dato Aktivitet Sted Marts 10. LHC-nyt nr Lokalgruppemøde Vestjylland April 9. Generalforsamling Høje Tåstrup Maj 12. Lokalgruppemøde København og omegn Juni Uge 25 Sommerophold Vejlefjord August 20. Sommergrillfest Vestjylland Oktober 6. Lokalgruppemøde Vestjylland 11. Lokalgruppemøde København og omegn November »Rundt om HC«Vejlefjord 19. Julemøde Vestjylland LHC-nyt nr. 1/05 19

20 MIDT I LANDET MIDT I NATUREN - genoptræning af personer med erhvervet hjerneskade. - krisebehandling af pårørende og voldsofre. - feriehøjskole for foreninger og organisationer. - kurser i personaleudvikling, for institutioner, organisationer og private erhverv. VEJLEFJORD - center for udvikling og genoptræning Stouby Tlf

21 Har du problemer med at tegne ulykkesforsikring? Der er indgået en aftale med forsikringsselskabet Codan, Landsforeningen LEV, andre af de store patientforeninger samt KMS d.v.s. også Landsforeningen mod Huntingtons Chorea om tegning af forsikring for medlemmerne. Gennem årene har jeg fået en del henvendelser fra personer med en kronisk lidelse, der har problemer med at tegne en forsikring. Gennem Codan er der flere muligheder for at tegne en Handiforsikring: Hændelsesforsikring, som dækker skader, der opstår ved et ulykkestilfælde f.eks. et brækket ben, tandskader ved ulykkestilfælde m.v. Mange af vore medlemmer kan ikke tegne en almindelig ulykkesforsikring på grund af Huntingtons Chorea, men nu er der skabt en alternativ løsning. Denne hændelsesforsikring dækker ved alle former for knoglebrud uanset méngrad. Forsikringen kan også være et supplement til en almindelig ulykkesforsikring. Enhver familie bør have en indboforsikring. Hvis en ægtefælle flytter på plejehjem bør man sikre, at der også er tegnet en forsikring for vedkommendes bohave. Her er der mulighed for en boforsikring, som netop er beregnet for personer, der bor i bofællesskab, plejehjem o.l. Man kan endvidere tegne en kapitalpension, som kommer til udbetaling ved overgang til folkepension, og endelig kan der også tegnes en hjælperforsikring med bl.a. en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der er aktuel, hvis man har ansat hjælpere Hvis man ønsker at høre mere om disse tilbud, som specielt er beregnet til personer med et handicap, er man meget velkommen til at kontakte mig eller forsikringskonsulent Finn Stoltze, HANDI Forsikring, Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre tlf , Man kan også se mere på hjemmesiden Bodil Davidsen Fremvisning NYT fra lokalgrupperne af hjælpemidler Ungdomsgruppen i Jylland Søndag den 30. januar Vi har netop afholdt et møde hos Katrine, hvor vi var 5 deltagere, hvilket er få, i forhold til den tilslutning vi plejer at opnå til vores LHC-nyt nr. 1/05 møder. Katrine havde i indbydelsen til mødet skrevet, at hun ønsker at trække sig som kontaktperson/formand. Der var dog ingen af deltagerne, der meldte sig til at overtage posten og derfor er beslutningen udskudt til det kommende møde. Hvervet indebærer at skri- 21

22 ve og sende indbydelserne ud samt at stå i bladet som kontaktperson for henvendelser. Mødet er fastsat til den kl hos Majken i Brabrand ved Århus. Katrine skriver en indbydelse til de faste medlemmer med Majkens adresse, men andre interesserede kan kontakte Katrine og få den oplyst. Vi vil til mødet vanen tro drøfte det deltagerne tager op og spise en let middag sammen à 30 kr. Det plejer faktisk at være en god og hyggelig aften. Tilmeldingen kan ske senest den til Katrine på telefon: Vi håber at se mange nye og gamle deltagere! Alle er velkomme! V estjylland Lørdag den 13. november 2004 holdt vi vores julemøde hos Inga og Kaj i Thyborøn. På trods af afstanden til Thyborøn, havde et helt bordfuld fundet vej til dette års julefest i de flot pyntede stuer. Inga og Kaj havde sørget for gløgg, æbleskiver og lagkage Else og John havde sørget for julesanghæfterne samt harmonika. Vi var en hel bordfuld til vores julemøde i Inga og Kajs smukt pyntede stuer. Mange tak til Inga og Kaj for en rigtig hyggelig eftermiddag. Mona og Mogens ÅRSPROGRAM 2005 Torsdag den 31. marts kl Vores første møde i år bliver med socialrådgiver Bodil Davidsen på Billedskolen, Fauerholtvej 10, Ikast. Hvordan samarbejder man bedst med de kommunale socialforvaltninger? HC-ramte familiers rettigheder Spørgsmål fra deltagerne Kaffe og te Indbydelse og kørselsvejledning vil blive fremsendt til medlemmerne på lokalgruppens adresseliste senere. Lørdag den 20. august kl Gentager vi sidste års succes vores sommergrillfest hvor Hanne og Villy Else byder velkommen til årets julefest. igen har tilbudt at huse os i deres sommerhus på adressen Ringvejen 22, 7790 Thyholm. Vi mødes traditionen tro til kaffe og kage kl og forbereder i fællesskab aftenens grillmenu. Indbydelse og kørselsvejledning vil blive fremsendt til medlemmerne på lokalgruppens adresseliste senere. Torsdag den 6. oktober kl holder vi møde med en af foreningens psykologer Teit Juel Jensen. Erfaringer fra arbejdet med Huntingtons Chorea ramte familier. 22

23 Spørgsmål fra deltagerne Kaffe og te Mødet afholdes på Ikast Bibliotek, Grønnegade 25, Ikast og starter kl med forventet afslutning kl Indbydelse og kørselsvejledning vil blive fremsendt til medlemmerne på lokalgruppens adresseliste senere. Lørdag den 19. november kl Holder Villy Madsen dette års julemøde i sit festlokale på Nørregade i Herning. Indbydelse og kørselsvejledning vil blive fremsendt til medlemmerne på lokalgruppens adresseliste senere. Vel mødt! Else Jensen Tlf Laila Bille Tlf Mona Hansen Tlf Region syd Mandag den 10. januar Lige inden jul modtog jeg en indbydelse til et møde omkring opstart af en lokalgruppe her i region syd. En rigtig god ide, så derfor var jeg frisk på at deltage. Alligevel må jeg dog indrømme, at jeg havde en anelse sommerfugle i maven, da det blev mandag d. 10. januar og bilen havde retning mod Bramdrupdam Kro og Hotel i Kolding. For hvem skulle jeg møde, hvad skulle der ske osv. osv., men LHC-nyt nr. 1/05 en dejlig ting var, at alle jeg skulle møde vidste, hvad HC er. Vi blev alle ca. 40 personer budt velkommen af Henning Muldager, som gav ordet videre til Lotte Huniche, psykolog. Hun talte om forskellige aspekter om, hvordan man finder ud af, at der er HC i familien. Hun har lavet et forskningsprojekt omkring dette emne. Undervejs er hun stødt ind i den dårlige samvittighed, så derfor fortalte hun lidt om, hvordan man kan arbejde med denne. En god idé er, at starte med at finde ud af, om der er grund til at have dårlig samvittighed; kunne du reelt have handlet anderledes, end du gjorde? Hvis ja, så gør op med dig selv, hvad du nu kan gøre, set i bakspejlet og se samtidig fremad og se, hvad du kan gøre næste gang, du havner i samme situation. Hvis nej, skal du acceptere, at du gjorde det rigtige selvom det er svært at se tilbage på. Det lød rigtig nemt, men som hun sagde, det er hårdt arbejde at se sin dårlige samvittighed som vi ofte løber rundt med uden grund i øjnene og derefter arbejde med den. Herefter blev ordet givet videre til Merete Lüttichau, sygeplejerske. Hun fortalte lidt om sin egen tilknytning til HC og talte herefter videre om fordele og ulemper ved pleje af HC-patienter i hjemmet, på almindelige plejehjem og psykiatriske plejehjem. En erfaring hun har gjort er, at ofte kommer HC-patienter meget sent måske for sent? på plejehjem. De pårørende har arbejdet hårdt for at 23

LHC-nyt 21. årgang Marts 2004 Nr. 1

LHC-nyt 21. årgang Marts 2004 Nr. 1 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Marts 2004 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Landsindsamlingen 2003... 5 Nordisk møde i anledning af LHC s 20 år... 6 Regler

Læs mere

LHC-nyt. 20. årgang August 2003 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 20. årgang August 2003 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 20. årgang August 2003 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Landsindsamling 2003... 3 Præsentation af ny sekretær i LHC Lonni Kristensen... 4 Fremvisning af hjælpemidler...

Læs mere

LHC-nyt. 19. årgang September 2002 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 19. årgang September 2002 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 19. årgang September 2002 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Nyt fra formanden... 3 Møde med Merete Lüttichau... 3 Sommerophold på Vejlefjord 2002... 4 Weekendseminar

Læs mere

LHC-nyt. Landsindsamlingen. 27. årgang September 2010 Nr. 3. Se side 4-5 2010. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr.

LHC-nyt. Landsindsamlingen. 27. årgang September 2010 Nr. 3. Se side 4-5 2010. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. ISSN 0909-5128 LHC-nyt 27. årgang September 2010 Nr. 3 Landsindsamlingen Se side 4-5 2010 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 3/10 1 Indhold Formanden har ordet............. 3 Landsindsamlingen

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

LHC-nyt. 27. årgang December 2010 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/10

LHC-nyt. 27. årgang December 2010 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/10 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 27. årgang December 2010 Nr. 4 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 4/10 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Møde i EHA - European Huntington Association i Prag 4.-6.

Læs mere

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 29. årgang Marts 2012 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekend for 25-40 årige: Huntingtons Sygdom og et positivt

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

31. årgang Vinter Nr. 4

31. årgang Vinter Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Vinter Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4 - vinter 2014-2015 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for unge... 4 Ægtefælle/samleverdag

Læs mere

Vejledning til sagsbehandlere Huntingtons sygdom

Vejledning til sagsbehandlere Huntingtons sygdom ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 32. årgang Forår Nr. 1 Vejledning til sagsbehandlere Huntingtons sygdom Se side 29 Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk

Læs mere

30. årgang September 2013 Nr. 3

30. årgang September 2013 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang September 2013 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 3 Landsindsamlingen 2013... 4-5

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

31. årgang September 2014 Nr. 3

31. årgang September 2014 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang September 2014 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Sommerbesøg: Et hjerte på to hjul 4 Landsindsamlingen

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

ISSN 2245-5957. 30. årgang December 2013 Nr. 4. Glædelig Jul. Godt Nytår. Landsforeningen Huntingtons Sygdom. huntingtons.dk nr.

ISSN 2245-5957. 30. årgang December 2013 Nr. 4. Glædelig Jul. Godt Nytår. Landsforeningen Huntingtons Sygdom. huntingtons.dk nr. ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang December 2013 Nr. 4 Glædelig Jul & Godt Nytår Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 4 Ægtefælle/Samlever-dag...

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 36. Årgang. Nr. 4 November 2011 ISSN 0907-7421 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 2 Marts 2007 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup Minde Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Tlf.

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk

nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Det øverste billede: Dansepar gør klar til at danse Det mellemste billede: Der danses på livet løs, her ses Charlotte

Læs mere

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 63 nr. 4 maj 2005 Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

nf-nyt nr. 1 februar 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk Lonely Oak taget at Brian Lary fra SXC.

nf-nyt nr. 1 februar 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk Lonely Oak taget at Brian Lary fra SXC. nf-nyt nr. 1 februar 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Lonely Oak taget at Brian Lary fra SXC.hu Det øverste billede: Voksenkursus, John Østergaard og Dorethe Det mellemste

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 4 SEPTEMBER 1994 19. ÅRGANG. ERFARINGER MED STAMMEN INDTRYK FRA STAMME-VEEKENDLEJREN

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 4 SEPTEMBER 1994 19. ÅRGANG. ERFARINGER MED STAMMEN INDTRYK FRA STAMME-VEEKENDLEJREN STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 4 SEPTEMBER 1994 19. ÅRGANG. ERFARINGER MED STAMMEN INDTRYK FRA STAMME-VEEKENDLEJREN TO BUD PÅ STAMMETERAPI STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

PWS NYT. 2014 Årgang 28. Nummer. Bostedet Kirstinelund på ferie i Grønland

PWS NYT. 2014 Årgang 28. Nummer. Bostedet Kirstinelund på ferie i Grønland PWS NYT 2014 Årgang 28 Bostedet Kirstinelund på ferie i Grønland Nummer 02 Indhold Indkaldelse til generalforsamling... 3 Medlemmernes hjælp er vigtig for foreningen... 3 Weekendseminar på Kursuscenter

Læs mere