LHC-nyt. 22. årgang Marts 2005 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LHC-nyt. 22. årgang Marts 2005 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128"

Transkript

1 ISSN LHC-nyt 22. årgang Marts 2005 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

2 Indhold Formanden har ordet... 3 Gave fra medicinalfirma... 4 Forbedret udgave af den engelske HC-stol... 5 Støt landsforeningen... 5 Landsindsamligen Har du en redaktør i maven?... 6 Generalforsamling Årsrapport Resultatopgørelse for Balance pr Noter Udkast til budget for Rundt om HC har du lyst?.. 17 Kalenderen Har du problemer med at tegne livsforsikring? Nyt fra lokalgrupperne HC-materialer Adresser Sommerophold 2005 på Vejlefjord Centret LHC s bestyrelse Formand Sven Asger Sørensen Tlf Falkoner Allé 80 3.tv. Fax Frederiksberg Næstformand Henning Muldager Tlf Kalørvej Odense V. Kasserer Ove Vedelsby Tlf Mallings Gård Skælskør LHC s girokonto: Sekretær Lis Hasholt Tlf Tornehøj Farum Bestyrelses- Bjørn Rich. Olsen Tlf medlem Vestergade Kerteminde Bestyrelses- Bettina Thoby Tlf medlem Klintekongevej Herlev LHC s internet hjemmeside: Næste nummer af LHC-nyt udkommer den 10. juni Deadline for indlæg til dette nummer er den 1. maj Indlæg sendes til: LHC-nyt Redaktion: Sven Asger Sørensen (ansv.) Bettina Thoby Henning Muldager Lonni Kristensen Sats og tryk: O mega kommunikation A/S Oplag: 830 Lonni Kristensen Arnold Nielsens Boulevard 34, st.th Hvidovre tlf LHC-nyt udkommer den 10. i månederne marts, juni, september og december. Forsidefoto: Diakonissestiftelsen. Fotograf: Sven Asger Sørensen. 2

3 Formanden har ordet Det er almindeligt, at begge forældre i en familie har arbejde og har indrettet deres tilværelse efter, at der er to indtægter. Hvis den ene falder bort, vil det derfor kunne have betydelige økonomiske konsekvenser for den tilbageblevne ægtefælle og børnene. For at i- mødegå det tegner mange en livsforsikring, som man håber ikke kommer til anvendelse, men som giver en tryghed at have. Motivationen til at tegne en livsforsikring vil naturligvis være større, hvis der er en øget risiko for, at man kan dø tidligere end gennemsnitsbefolkningen. Det vil være tilfældet, hvis man er risikoperson for HC og derfor er der mange, som hører til en HC familie, som vælger at tegne en livsforsikring. Forsikringer bygger i princippet på solidaritet, det vil sige, at mange betaler til de forholdsvis få, som får brug for en forsikring. Dette princip gælder også for livsforsikringer og derfor vil et forsikringsselskab foretage en risikovurdering, inden forsikringen bliver tegnet. Vurderingen sker ud fra de svar, man skal give i et spørgeskema, når man anmoder om at få en livsforsikring. I spørgeskemaet er der to punkter, som er af speciel betydning, hvis der er HC i familien. Det ene spørgsmål er, om der er arvelige sygdomme i familien og i bekræftende fald hvilke(n). Man skal svare ærligt og sandt på alle spørgsmål i skemaet og altså også anføre, at der er HC i familien. LHC-nyt nr. 1/05 HC var den første arvelige sygdom med sen debut, som det blev muligt at teste for. Det gav derfor anledning til mange overvejelser i forbindelse med forsikringer, som man i Danmark har forsøgt at løse ved, at Folketinget har vedtaget en lov, som siger, at forsikringsselskaber ikke må kræve en gentest for at tegne en livsforsikring og må heller ikke få oplysninger om resultatet af en gentest, hvis man er blevet testet. Loven beskytter således de personer, som har HC i familien, hvilket også var hensigten. Men erfaringen har vist, at der alligevel er problemer. Et andet spørgsmål i skemaet til forsikringsselskabet er nemlig, at man skal angive, om man har været undersøgt af en læge, været på sygehus eller anden tilsvarende institution indenfor de seneste tre år og man skal anføre, hvad man er blevet undersøgt for og resultatet af undersøgelsen. Som nævnt skal man svare på spørgsmålene i skemaet, og er det mindre end tre år siden, at man er blevet testet, skal man altså anføre det. Til trods for at loven siger, at man ikke må fortælle forsikringsselskabet, at man er blevet testet. Hvorledes skal man forholde sig til spørgsmålet i skemaet? På den ene side har man pligt til at svare på spørgsmålet, men på den anden side må man ikke oplyse forsikringsselskabet, at man er blevet testet. Så der er et problem her, som en henvendelse til Justitsministeriet ikke har afklaret. Man kan naturligvis fremføre det synspunkt, at man anfører, at man er blevet testet, 3

4 men ikke resultatet af testen. Men hvilken konsekvens vil det have? Vil forsikringsselskabet vælge at afslå at tegne en forsikring begrundet i, at der er HC i familien? Noget tyder på det. Et af Landsforeningens medlemmer har således for nogen tid siden rettet henvendelse til et forsikringsselskab for at tegne en livsforsikring. Medlemmet er blevet testet negativt for HC, det vil sige, at medlemmet ikke har genet for HC, hvilket blev anført i ansøgningen om forsikring. Selskabet afslog at tegne en forsikring med henvisning til, at der er HC i familien. At medlemmet er blevet testet, må selskabet i henhold til loven ikke tage hensyn til, så selskabet har i princippet handlet korrekt. Men er det udtryk for, at forsikringsselskaberne nu i modsætning til tidligere ikke vil tegne en livsforsikring, hvis der er HC i familien? Det har næppe været intentionen med loven om forsikringer og gentests. Men det er en følge af solidaritetsprincippet, idet man ved udformning af loven ikke mente, at de, som er testet negativt, skal have en fordel frem for dem, hvor en test har vist, at de har genet. Man kan diskutere, om det er rimeligt, og mange vil måske synes, at de, som ikke har genet, bør kunne få en forsikring. Men det betyder på den anden side, at de som har genet ikke vil kunne få det. Og i det lange løb måske betyde, at det vil afholde mange fra at blive testet. Bestyrelsen er opmærksom på de nævnte problemer og overvejer, hvad man skal gøre og er derfor interesseret i at vide, hvilke erfaringer andre har med at tegne livsforsikringer og pensioner. Sven Asger Sørensen Umiddelbart kan det virke forkert, at man ikke kan få en forsikring, når en test har vist, at man ikke har genet. Gave fra medicinalfirma Hvert år i december har medicinalfirmaet Pfizer en julekalender på Internettet, hvor der hver dag gives en gave til et specielt formål. Den 13. december var en heldig dag for Landsforeningen, idet firmaet donerede kr. til foreningens arbejde. Det var en glæde for bestyrelsen at takke Pfizer for den flotte gave. 4

5 Forbedret udgave af den engelske HC-stol Den HC-stol, som fremstilles af firmaet Kirton i England, har været i brug i Danmark gennem mange år. Stolen findes på mange plejehjem og i private hjem til glæde for såvel dem, der bruger stolen, som dem, der skal hjælpe brugeren af stolen. Med mellemrum er der kommet en ny udgave af stolen. Den sidst anvendte har betegnelsen Halesworth, men er nu erstattet af Omega. Det engelske firma har doneret et eksemplar af stolen, som netop er kommet hjem til Jens Peter Lykke Olsen, hos hvem den kan lånes, når den er ledig. Der er sket en række forbedringer i den nye HC-stol. Således er betrækket blevet forsynet med velcrobånd, hvilket gør, at det nu er muligt at fjerne betrækket med henblik på vask og rengøring. Ryglænet er blevet 16 cm højere, hvilket nok vil give en bedre støtte, ligesom det er blevet nemmere at indstille ryglænet. Stolen er blevet ca. 30 cm længere og 15 kg tungere, som må siges at være en ulempe, da den herved fylder mere og er lidt tungere at flytte. Den større vægt skyldes blandt andet, at de tidligere stoles træramme nu er fremstillet af stål, hvorved det er opnået, at stolen er mere stabil og holdbar end den tidligere. For øjeblikket råder Landsforeningen over to Halesworth HC-stole og en anden stol samt den nye Omega-stol. Stolene er hele tiden i brug, og de to Halesworth-stole er i anvendelse i henholdsvis Jylland og Sjælland. Yderligere oplysninger om den nye stol og eventuel lån af den kan fås ved henvendelse til Jens Peter Lykke Olsen på tlf Oplysninger kan også fås på Kirtons hjemmeside: hvor den også kan købes. Sven Asger Sørensen Støt Landsforeningen Der har hidtil i LHC-nyt været en hel side med omtale af, hvilke muligheder man har for at støtte landsforeningen økonomisk. Da vi synes, det er bedre at bruge den spalteplads til mere redaktionelt stof, vil man fra og med dette nummer ikke kunne finde omtalte side i LHC-nyt mere. Alle oplysninger ligger på vores hjemmeside alter- LHC-nyt nr. 1/05 nativt er man er altid velkommen til at kontakte foreningens kasserer for nærmere oplysninger. Og selvom siden ikke er at læse direkte i LHC-nyt længere, modtages alle bidrag stadig med STOR TAK. Bestyrelsen 5

6 Landsindsamlingen 2004 Årets resultat blev: Kr ,- fra i alt 321 gavegivere. Beløbet er kr ,- mindre end indsamlingsresultatet i 2003, som var på kr ,- fra 246 gavegivere. Der er blevet lagt en stor indsats for dagen i lokalgrupperne, der står for over 200 af gavegiverne. Efter fradrag af udgifter til indbetalingskort og annonce i alt kr ,- udgør overskuddet kr ,-, som overføres til landsforeningens drift. Der rettes hermed en stor tak til alle gavegivere, lokalgrupper som enkeltpersoner. Bestyrelsen Har du en redaktør i maven? Så er det måske på tide at lukke ham/ hende ud! Faktum er, at LHC-nyt godt kunne bruge en redaktør, der har lyst at overtage arbejdet med at få samlet stof sammen, redigere og klargøre bladet. Arbejdet foregår, i den grad du ønsker det, i samarbejde med bestyrelsen, men generelt er der frie hænder og stor mulighed for at præge bladets udvikling fremover. Ring og få en snak med formand Asger Sørensen på tlf.: og hør samtidig lidt mere om, hvilke muligheder du får som ny redaktør af LHC-nyt. Redaktionen Indkomne bidrag og gaver i perioden 1. november januar 2005 Private gavebidrag ekskl. Landsindsamlingen (4 gavegivere) kr ,00 Tips & Lotto, driftstilskud kr ,18 Pfizer A/S kalendergave kr ,00 I alt kr ,18 Landsforeningen siger mange tak for alle bidrag. Bestyrelsen 6

7 Generalforsamling 2005 Lørdag den 9. april på Quality Hotel, Carl Gustavs Gade 1, Høje Taastrup Dagens program Ankomst og kaffe Lektor Knud Josefsen, Panuminstituttet: Sukkersyge og HC Frokost Generalforsamling Kaffepause Lektor Lis Hasholt: Europæisk HC-forskning Middag (betales af deltager) Generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling lørdag d. 9. april 2005 kl på Quality Hotel, Høje Taastrup (se kørselsvejledning). Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om Landsforeningens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (se side 8-14). 4. Vedtagelse af budget (se side 15) og kontingent for det kommende år. 5. Ændring af vedtægtens 1. Nuværende formulering: Foreningens navn: Landsforeningen mod Huntingtons Chorea. Foreningens adresse er hos foreningens formand Ændringsforslag: Foreningens navn: Landsforeningen mod Huntingtons Chorea. Foreningens adresse er Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 1, 2000 Frederiksberg 6. Valg af bestyrelse og suppleanter Henning Muldager, Bjørn Rich. Olsen og Sven Asger Sørensen er på valg til bestyrelsen. Henning Muldager ønsker ikke genvalg, mens Bjørn Rich. Olsen og Sven Asger Sørensen er villige til at blive genvalgt. Som nyt medlem af bestyrelsen foreslås Erik Clement Svendsen, Haderslev. Der er ikke fremkommet andre forslag til medlemmer af bestyrelsen. Anne Nørremølle er villig til genvalg som suppleant, mens Susanne Vind ikke ønsker genvalg. Som ny suppleant foreslår bestyrelsen Elly Bragt, Herning. 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer 8. Eventuelt. Tilmelding til generalforsamling og middag bedes meddelt til Lonni Kristensen tlf.: eller tlf.: senest 17. marts LHC-nyt nr. 1/05 7

8 Årsrapport 2004 Revisionspåtegning Til medlemmerne i Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Vi har revideret årsregnskabet for Landsforeningen mod Huntingtons Chorea for regnskabsåret 2004, siderne 9-14, der aflægges efter danske revisionsstandarder og god regnskabsskik. Foreningens bestyrelse har ansvaret for årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som bestyrelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret Aalborg, den 17. januar 2005 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Henning Kjeldsen statsautoriseret revisor 8 Adresseændringer HUSK! Meddelelse om adresse- og navneændringer pr. brev, eller telefon til foreningens sekretær Lonni Kristensen, Arnold Nielsens Boulevard 34 st.th., 2650 Hvidovre, tlf ,

9 Resultatopgørelse for Note kr. kr. Indtægter Kontingenter Gaver Pjecer Bidrag fra Tips og Lotto, aktivitetstilskud Bidrag, private organisationer Bidrag fra Tips og Lotto, driftstilskud Annonceindtægter Indtægt, konsulentbesøg Diverse indtægter Deltagerbetaling Årsmøde, deltagerbetaling Landsindsamling, bruttoindtægter Renteindtægter mv Obligationer, kursregulering Aktier, kursregulering Indtægter, forskningsmidler Indtægter i alt LHC-nyt nr. 1/05 9

10 Resultatopgørelse for Note kr. kr. Udgifter Sommeroph. Vejlefjord, omkostn. 6 ( ) ( ) Weekendsem. f. unge risikogr., omk. 7 (51.276) (62.424) Temadage for ægtefæller, omkostninger 8 (9.819) (11.971) Pjecer, omkostninger 9 (386) (4.845) Forskningsdag, omkostninger 0 (41.926) Årsmøde, omkostninger ( ) (16.297) Regulering revision og regnskabsass (1.250) (4.500) Revision 2004 (7.000) (7.500) Regnskabsmæssig assistance (24.875) (26.375) Revisorerklæring vedr. ansøgning om bidrag (1.000) (1.000) Lokalgrupperne (2.658) (2.000) Fælles lokalgruppedag 0 (3.992) Messer og udstillinger 0 (2.365) Hjemmeside (24.334) (4.047) LHC-Nyt, trykning ( ) (78.410) LHC-Nyt, porto (18.950) (6.550) Bestyrelsesarbejde, rejser (16.070) (23.877) Bestyrelsesarbejde, fortæring (6.811) (7.811) Porto og gebyrer (18.109) (14.318) Telefon og fax (11.433) (7.026) Papir og kuverter mv. (10.195) (16.584) KMS-kontingenter og -møder (2.028) (1.628) Landsindsamlingen, omkostninger til blanketter (1.964) (2.627) Landsindsamlingen, annoncer (1.799) (1.996) PC-vedligeholdelse 0 (2.603) Kontormaskiner og -inventar (1.998) (4.039) EDB-omkostninger (5.301) (5.334) HC-stol, transportomkostninger 0 (2.957) Videofilm (160) (524) Diverse bidrag og gebyrer (140) (4.326) Transport ( ) ( ) 10

11 Resultatopgørelse for Note kr. kr. IHA-konferencer (inkl. kontingent) (3.319) (39.380) Repræsentation, gaver (2.407) (5.480) Donationer, i henhold til LL 72 (67.399) (40.484) Konferencer, EHA (12.793) 0 Renteomkostninger, obligationer 0 (3.541) Forsikringer (4.969) (5.013) Socialrådgiver, løn mv. ( ) (97.595) Socialrådgiver, refusion af sygedagpenge Kontorassistent, løn mv. (38.375) (39.911) Psykologer, honorar mv. (788) (2.019) Personale, lønadministration (1.397) (1.461) Husleje, socialrådgiver (4.200) (4.200) Kontorhold og telefon, socialrådgiver (2.778) (4.251) Arbejdsskadeforsikring, socialrådgiver (1.291) 0 Omkostninger, forskningsmidler 2 (928) ( ) Omkostninger ( ) ( ) ÅRETS RESULTAT ( ) ( ) Årets resultat fordeles således: Henlæggelse til forskningsmidler ( ) Overført til næste år ( ) (69.416) ( ) ( ) LHC-nyt nr. 1/05 11

12 Balance pr Note kr. kr. BG Bank BG Bank FI konto Aktier i Skælskør Bank, nom. 330 stk. à kurs 167, Obligationer, 4% Realkredit Danmark 10 D S Frimærkebeholdning Indestående forskningsmidler Skælskør Bank, driftskonto Skælskør Bank, kapitalkonto Aktiver Skyldigt AM-bidrag + SP-bidrag Skyldig A-skat Skyldig feriepengeforpligtelse Skyldige omkostninger i øvrigt Kortfristede gældsforpligtelser Egenkapital , Landsforeningen Årets resultat 2004 ( ) (69.416) Egenkapital, Landsforeningen Henlæggelse , forskningsmidler Henlagt af årets resultat 2004 (97.898) ( ) Forskningsmidler Passiver

13 Noter kr. kr. 1. Indtægter, forskningsmidler Renteindtægt, bank Renteindtægt, obligationer Kursregulering, obligationer, realiseret Kursregulering, obligationer, urealiseret Omkostninger, forskningsmidler Gebyrer Kursregulering, obligationer, urealiseret Forsker, deltagelse IHA-konference Forskningsprojekt Indestående på forskningsmidler Skælskør Bank, Obligationer, Kommunekredit 67 st. INK. 97/05, nom kr Obligationer, Realkredit Danmark, 10 D S INK 2007, nom kr Mellemregning, Landsforeningen Formålsbestemte tilskud, Tips & Lottopuljerne 2004 Indtægter Tilskud til sommerophold, Vejlefjord Tilskud til weekendseminar for unge risikogrupper 0 0 Tilskud til temadage for ægtefæller Tilskud til pjecer LHC-nyt nr. 1/05 13

14 Noter kr. kr. 5. Deltagerbetaling Sommerophold, Vejlefjord Weekendseminar Forskningsdage Sommerophold, Vejlefjord, omkostninger Opholdsomkostninger Transportomkostninger Instruktører / medhjælpere Socialrådgiver / psykolog Underholdning Diverse Weekendseminar for unge risikogrupper, omkostninger Opholdsomkostninger Transportomkostninger Foredragsholdere Socialrådgiver / psykolog Diverse Temadage for ægtefæller, omkostninger Transportomkostninger Foredrag Opholdsomkostninger Diverse Pjecer, omkostninger Trykning af pjecer

15 Udkast til budget for 2005 Indtægter Medlemskontingenter kr Gaver og bårebidrag Salg af pjecer/bøger/postkort Bidrag fra andre org T&L driftstilskud Annonceindtægter Indt. Ifm.konsulent/HC-stol trp Vejlefjord deltagerbetaling Vejlefjord sommerophold T&L tilskud Weekendseminar deltagerbetaling Weekendseminar T&L tilskud Landsindsamling Pjecetrykning Helsefond tilskud Renter, udbytte og diverse Indtægter i alt Udgifter Vejlefjord sommerophold Weekendseminar Årsmøde Landsinds, blanketter/annonce Lokalgrupperne Revision & bogføring Hjemmeside LHC-nyt, trykning, porto m.v. (tilsk ) Bestyrelsesarbejde Konsulentarbejde Kontorhold. porto, tlf., papir m.v Kontormaskiner/inventar PC-vedligehold, EDB-udgifter Trykning af pjecer m.v Diverse udg. HC-stol.trp.repr.gaver mm Forsikringer IHA, EHA, KMS kontingent & konferencer Støtte til pers. psykologbehandling Kontorassistent, løn m.v husleje, kontorhold Socialrådgiver, løn m.v husleje, kontorhold,trp Lønadministration, renter, gebyrer, diverse Udgifter i alt Årets underskud (96.000) LHC-nyt nr. 1/05 15

16 Tryksager Kopi, print Webløsninger Reklame Udtryk der gør indtryk PARTNER Østerbro 4 Slagelse

17 Rundt om HC har du lyst? Har du lyst til at høre, hvad der sker på forskningsområdet? Har du lyst til at høre, hvad en ergoterapeut og en sygeplejerske har at sige, om hvordan man letter hverdagen for HC-ramte og deres familier? Har du lyst til at høre om, hvordan du kan blive stærkere i forhold til den måde sygdommen påvirker dig og din familie på? Har du spørgsmål omkring det at få børn, når der er HC i familien? Har du lyst til at høre om arbejdet i og omkring lokalgrupperne? Har du lyst til at møde psykologer, forskere, en psykiater, en ergoterapeut og en sygeplejerske alle med specifikt kendskab til HC? Har du lyst til at snakke med andre, der er i netop samme situation i forhold til LHC-nyt nr. 1/05 HC, som du selv er? Og har du i øvrigt lyst til lidt hygge og samvær med andre, der også ved hvad HC handler om? Hvis du kan svare ja til et eller flere af ovennævnte spørgsmål, så er det en god idé at reservere lørdag den 12. og søndag den 13. november Den weekend er der nemlig RUNDT OM HC på Vejlefjord Centret. Et par spændende dage med et afvekslende program og noget for alle, uanset hvilket forhold man har til HC. Program, pris og tilmelding i næste nummer af LHC-nyt (men der kan smugkigges på hjemmesiden dk i nær fremtid). Bjørn & Bettina 17

18 Rådgivning om pasning og pleje Plejehjem/institutioner og hjemmepleje med interesse for Huntingtons Chorea kan få besøg med henblik på rådgivning om pasning og pleje af HC-patienter. Rådgivning for plejehjem, som er medlem af Landsforeningen, ydes uden beregning bortset fra 500,- kr. pr. besøg, der altid opkræves til delvis dækning af konsulentens transportudgifter. Henvendelse til: Landsforeningen mod Huntingtons Chorea tlf besøg Tlf

19 Kalenderen Dato Aktivitet Sted Marts 10. LHC-nyt nr Lokalgruppemøde Vestjylland April 9. Generalforsamling Høje Tåstrup Maj 12. Lokalgruppemøde København og omegn Juni Uge 25 Sommerophold Vejlefjord August 20. Sommergrillfest Vestjylland Oktober 6. Lokalgruppemøde Vestjylland 11. Lokalgruppemøde København og omegn November »Rundt om HC«Vejlefjord 19. Julemøde Vestjylland LHC-nyt nr. 1/05 19

20 MIDT I LANDET MIDT I NATUREN - genoptræning af personer med erhvervet hjerneskade. - krisebehandling af pårørende og voldsofre. - feriehøjskole for foreninger og organisationer. - kurser i personaleudvikling, for institutioner, organisationer og private erhverv. VEJLEFJORD - center for udvikling og genoptræning Stouby Tlf

21 Har du problemer med at tegne ulykkesforsikring? Der er indgået en aftale med forsikringsselskabet Codan, Landsforeningen LEV, andre af de store patientforeninger samt KMS d.v.s. også Landsforeningen mod Huntingtons Chorea om tegning af forsikring for medlemmerne. Gennem årene har jeg fået en del henvendelser fra personer med en kronisk lidelse, der har problemer med at tegne en forsikring. Gennem Codan er der flere muligheder for at tegne en Handiforsikring: Hændelsesforsikring, som dækker skader, der opstår ved et ulykkestilfælde f.eks. et brækket ben, tandskader ved ulykkestilfælde m.v. Mange af vore medlemmer kan ikke tegne en almindelig ulykkesforsikring på grund af Huntingtons Chorea, men nu er der skabt en alternativ løsning. Denne hændelsesforsikring dækker ved alle former for knoglebrud uanset méngrad. Forsikringen kan også være et supplement til en almindelig ulykkesforsikring. Enhver familie bør have en indboforsikring. Hvis en ægtefælle flytter på plejehjem bør man sikre, at der også er tegnet en forsikring for vedkommendes bohave. Her er der mulighed for en boforsikring, som netop er beregnet for personer, der bor i bofællesskab, plejehjem o.l. Man kan endvidere tegne en kapitalpension, som kommer til udbetaling ved overgang til folkepension, og endelig kan der også tegnes en hjælperforsikring med bl.a. en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der er aktuel, hvis man har ansat hjælpere Hvis man ønsker at høre mere om disse tilbud, som specielt er beregnet til personer med et handicap, er man meget velkommen til at kontakte mig eller forsikringskonsulent Finn Stoltze, HANDI Forsikring, Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre tlf , Man kan også se mere på hjemmesiden Bodil Davidsen Fremvisning NYT fra lokalgrupperne af hjælpemidler Ungdomsgruppen i Jylland Søndag den 30. januar Vi har netop afholdt et møde hos Katrine, hvor vi var 5 deltagere, hvilket er få, i forhold til den tilslutning vi plejer at opnå til vores LHC-nyt nr. 1/05 møder. Katrine havde i indbydelsen til mødet skrevet, at hun ønsker at trække sig som kontaktperson/formand. Der var dog ingen af deltagerne, der meldte sig til at overtage posten og derfor er beslutningen udskudt til det kommende møde. Hvervet indebærer at skri- 21

22 ve og sende indbydelserne ud samt at stå i bladet som kontaktperson for henvendelser. Mødet er fastsat til den kl hos Majken i Brabrand ved Århus. Katrine skriver en indbydelse til de faste medlemmer med Majkens adresse, men andre interesserede kan kontakte Katrine og få den oplyst. Vi vil til mødet vanen tro drøfte det deltagerne tager op og spise en let middag sammen à 30 kr. Det plejer faktisk at være en god og hyggelig aften. Tilmeldingen kan ske senest den til Katrine på telefon: Vi håber at se mange nye og gamle deltagere! Alle er velkomme! V estjylland Lørdag den 13. november 2004 holdt vi vores julemøde hos Inga og Kaj i Thyborøn. På trods af afstanden til Thyborøn, havde et helt bordfuld fundet vej til dette års julefest i de flot pyntede stuer. Inga og Kaj havde sørget for gløgg, æbleskiver og lagkage Else og John havde sørget for julesanghæfterne samt harmonika. Vi var en hel bordfuld til vores julemøde i Inga og Kajs smukt pyntede stuer. Mange tak til Inga og Kaj for en rigtig hyggelig eftermiddag. Mona og Mogens ÅRSPROGRAM 2005 Torsdag den 31. marts kl Vores første møde i år bliver med socialrådgiver Bodil Davidsen på Billedskolen, Fauerholtvej 10, Ikast. Hvordan samarbejder man bedst med de kommunale socialforvaltninger? HC-ramte familiers rettigheder Spørgsmål fra deltagerne Kaffe og te Indbydelse og kørselsvejledning vil blive fremsendt til medlemmerne på lokalgruppens adresseliste senere. Lørdag den 20. august kl Gentager vi sidste års succes vores sommergrillfest hvor Hanne og Villy Else byder velkommen til årets julefest. igen har tilbudt at huse os i deres sommerhus på adressen Ringvejen 22, 7790 Thyholm. Vi mødes traditionen tro til kaffe og kage kl og forbereder i fællesskab aftenens grillmenu. Indbydelse og kørselsvejledning vil blive fremsendt til medlemmerne på lokalgruppens adresseliste senere. Torsdag den 6. oktober kl holder vi møde med en af foreningens psykologer Teit Juel Jensen. Erfaringer fra arbejdet med Huntingtons Chorea ramte familier. 22

23 Spørgsmål fra deltagerne Kaffe og te Mødet afholdes på Ikast Bibliotek, Grønnegade 25, Ikast og starter kl med forventet afslutning kl Indbydelse og kørselsvejledning vil blive fremsendt til medlemmerne på lokalgruppens adresseliste senere. Lørdag den 19. november kl Holder Villy Madsen dette års julemøde i sit festlokale på Nørregade i Herning. Indbydelse og kørselsvejledning vil blive fremsendt til medlemmerne på lokalgruppens adresseliste senere. Vel mødt! Else Jensen Tlf Laila Bille Tlf Mona Hansen Tlf Region syd Mandag den 10. januar Lige inden jul modtog jeg en indbydelse til et møde omkring opstart af en lokalgruppe her i region syd. En rigtig god ide, så derfor var jeg frisk på at deltage. Alligevel må jeg dog indrømme, at jeg havde en anelse sommerfugle i maven, da det blev mandag d. 10. januar og bilen havde retning mod Bramdrupdam Kro og Hotel i Kolding. For hvem skulle jeg møde, hvad skulle der ske osv. osv., men LHC-nyt nr. 1/05 en dejlig ting var, at alle jeg skulle møde vidste, hvad HC er. Vi blev alle ca. 40 personer budt velkommen af Henning Muldager, som gav ordet videre til Lotte Huniche, psykolog. Hun talte om forskellige aspekter om, hvordan man finder ud af, at der er HC i familien. Hun har lavet et forskningsprojekt omkring dette emne. Undervejs er hun stødt ind i den dårlige samvittighed, så derfor fortalte hun lidt om, hvordan man kan arbejde med denne. En god idé er, at starte med at finde ud af, om der er grund til at have dårlig samvittighed; kunne du reelt have handlet anderledes, end du gjorde? Hvis ja, så gør op med dig selv, hvad du nu kan gøre, set i bakspejlet og se samtidig fremad og se, hvad du kan gøre næste gang, du havner i samme situation. Hvis nej, skal du acceptere, at du gjorde det rigtige selvom det er svært at se tilbage på. Det lød rigtig nemt, men som hun sagde, det er hårdt arbejde at se sin dårlige samvittighed som vi ofte løber rundt med uden grund i øjnene og derefter arbejde med den. Herefter blev ordet givet videre til Merete Lüttichau, sygeplejerske. Hun fortalte lidt om sin egen tilknytning til HC og talte herefter videre om fordele og ulemper ved pleje af HC-patienter i hjemmet, på almindelige plejehjem og psykiatriske plejehjem. En erfaring hun har gjort er, at ofte kommer HC-patienter meget sent måske for sent? på plejehjem. De pårørende har arbejdet hårdt for at 23

LHC-nyt. 19. årgang September 2002 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 19. årgang September 2002 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 19. årgang September 2002 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Nyt fra formanden... 3 Møde med Merete Lüttichau... 3 Sommerophold på Vejlefjord 2002... 4 Weekendseminar

Læs mere

LHC-nyt. 20. årgang Marts 2003 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 20. årgang Marts 2003 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 20. årgang Marts 2003 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Landsindsamlingen 2002... 3 Om temadage... 4 Sommerophold 2003 på Vejlefjord Centret... 5 Årsrapport 2002...

Læs mere

LHC-nyt. 24. årgang Marts 2007 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 24. årgang Marts 2007 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 24. årgang Marts 2007 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 HV projekt med støtte fra Socialministeriet... 4 Der er så mange alvorlige sygdomme,

Læs mere

LHC-nyt. 23. årgang Marts 2006 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 23. årgang Marts 2006 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 23. årgang Marts 2006 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Panum gjorde det igen!... 3 Rundt om HC... 3 Sommerophold på Vejlefjord Centret... 8 Generalforsamling

Læs mere

LHC-nyt. 20. årgang August 2003 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 20. årgang August 2003 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 20. årgang August 2003 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Landsindsamling 2003... 3 Præsentation af ny sekretær i LHC Lonni Kristensen... 4 Fremvisning af hjælpemidler...

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang September 2004 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang September 2004 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang September 2004 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Landsindsamling 2004... 4 Weekendseminar 2004... 5 Europæisk HC forskningsnetværk...

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2006 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2006 Indtægter:

Læs mere

LHC-nyt. 19. årgang Juni 2002 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 19. årgang Juni 2002 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 19. årgang Juni 2002 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Fremvisning af hjælpemidler... 3 Indkomne bidrag og gaver... 3 Tilkendelse af invaliditetsydelse... 4 Bestyrelsens

Læs mere

LHC-nyt. 22. årgang Juni 2005 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 22. årgang Juni 2005 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 22. årgang Juni 2005 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning om Landsforeningens virksomhed i det forløbne år... 3 Generalforsamlig lørdag den

Læs mere

LHC-nyt 21. årgang Marts 2004 Nr. 1

LHC-nyt 21. årgang Marts 2004 Nr. 1 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Marts 2004 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Landsindsamlingen 2003... 5 Nordisk møde i anledning af LHC s 20 år... 6 Regler

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk Dansk Skak Unions årsregnskab Indholdfortegnelse Kassererens beretning... 1 Årets resultat...

Læs mere

ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 18. årgang September 2001 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 18. årgang September 2001 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 LHC-nyt 18. årgang September 2001 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Landsindsamling 2001... 3 Møde med Lis Hasholt... 4 Temadag for ægtefæller... 5 Tips- og Lottotilskud...

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2007 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2007 Indtægter:

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01 CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Årsregnskab for 2014

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Årsregnskab for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Brystkræft Organisation

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Østre Paradisvej Holte. Årsregnskab for 2015

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Østre Paradisvej Holte. Årsregnskab for 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Brystkræft Organisation

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Juni 2004 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning for 2003/04... 3 Referat af generalforsamling... 7 Nordisk konference om HC 17.-18.

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

LHC-nyt. 25. årgang Marts 2008 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/08

LHC-nyt. 25. årgang Marts 2008 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/08 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 25. årgang Marts 2008 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/08 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Skal du noget i uge 27?... 4 Nye forskningsprojekter om HC

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk MGI Revision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hammerensgade 1 1267 København K Telefon 33 11 13 26 Fax 33 93 13 25 mgi@mgirevision.dk www.mgirevision.dk CVR 30 50 02 10 Grundejerforeningen Vellerup

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Kreds Øst CVR-nr Årsregnskab 2010

Kreds Øst CVR-nr Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Øst CVR-nr. 29 56 77 78

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

Revisionsfirma BENT MADSEN

Revisionsfirma BENT MADSEN Revisionsfirma BENT MADSEN Registrerede Revisorer FRR Registreret revisionsanpartsselskab Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. september

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsrapport 2008

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening ÅRSRAPPORT 2007/2008

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening ÅRSRAPPORT 2007/2008 Drøsselbjerg Strands Grundejerforening ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 24. august 2008 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013 OG BERETNING OG REGNSKAB 2013 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2013 Sømandsforeningen har i det forløbne år oplevet en fortsat interesse fra nye medlemmer for at melde sig

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling Landvindingslaget Søborg Sø Afholder sin ordinære Generalforsamling I Søborg Forsamlingshus, torsdag den 26. maj 2016 kl. 19,00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab fremlægges

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Årsregnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Kreds Øst CVR-nr Årsregnskab 2011

Kreds Øst CVR-nr Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Øst CVR-nr. 29 56 77

Læs mere

Bethlehemsfællesskabet. Årsregnskab 2013. CVR-nr. 16015385

Bethlehemsfællesskabet. Årsregnskab 2013. CVR-nr. 16015385 Årsregnskab 2013 CVR-nr. 16015385 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LHC-nyt. 23. årgang Juni 2006 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 23. årgang Juni 2006 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 23. årgang Juni 2006 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Bestyrelsens beretning om Landsforeningens virksomhed i det forløbne år... 4 Generalforsamling

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPORT

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 herningæbdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 2022 26 70 revisionsaktieselskab HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPRT 2013 CVR-NR. 13 65 36 74 1 INDHLDSFRTEGNELSE

Læs mere

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Bolignet Frugtvangen CVR-nr. 18 02

Læs mere

Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015

Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015 Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015 PROGRAM KL. 14.00: Kaffe. KL. 14.30: Generalforsamling. KL. 14.00: Ledsagerarrangement: Blomsterdekorationer (egen

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2003 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 18. årgang December 2001 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 18. årgang December 2001 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 LHC-nyt 18. årgang December 2001 Nr. 4 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Landsindsamling 2001... 3 IHA 2001... 4 Boganmeldelse... 7 WFN-møde afholdt i København i august 2001...

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang December 2004 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang December 2004 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang December 2004 Nr. 4 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Landsindsamling 2004... 4 Fælles temadag et positivt input i hverdagen... 5

Læs mere

SCANDINAVIAN BREWERS REVIEW. Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR-nr Årsregnskab 2015

SCANDINAVIAN BREWERS REVIEW. Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR-nr Årsregnskab 2015 SCANDINAVIAN BREWERS REVIEW Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR-nr. 17 95 45 55 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 8 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3 Årsregnskab 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2011 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Årsregnskab for 2014

Årsregnskab for 2014 TEL.: +45 3945 U200 BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S : FAX : +45 3945 U202 TUBÜRGVEJ 32, 0K-2Q00 HELLERUP I CVR : 1B 9679 01 BHA-REVISION.DK REVISION Sandgårdens Grundejerforening Årsregnskab for 2014

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV

HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV ÅRSRAPPORT FOR 2011 Resultatopgørelse for perioden 1. Januar - 31. December 2011 Note 2011 Budget Samlede kontingentindtægter: 1 1.893.051

Læs mere

DANSK GAS FORENING. CVR. nr

DANSK GAS FORENING. CVR. nr DANSK GAS FORENING CVR. nr. 19731715 Årsrapport 2007/2008 Årsberetning Årets resultat Resultatopgørelsen 1. juli 2007 til 30. juni 2008 udviser et underskud på 56.386 kr. mod et underskud i 2006/2007 på

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 Sømandsforeningen Af 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2014 Sømandsforeningen har igen i 2014

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ejerforeningen matr.nr. 25 Ø af Sundbyøster Kvarter. Årsrapport 2015

Ejerforeningen matr.nr. 25 Ø af Sundbyøster Kvarter. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen matr.nr. 25

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Nuna Fonden REG-nr

Nuna Fonden REG-nr statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden REG-nr. 1488.3592 Årsrapport 2009/10 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 II. ~ VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 Børstenbindervej 12B Tlf. 66 15 4960 Medlem af 5230 Odense M Fax 66 15 49 32 DanRevi

Læs mere

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab 1.

Læs mere

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2009 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2009 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet er

Læs mere

LHC-nyt. 22. årgang September 2005 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 22. årgang September 2005 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 22. årgang September 2005 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Det gode løb... 5 Mit liv med HC... 6 Vejlefjord 2005... 9 Frivillig hjælper

Læs mere