Lækovervågning & læksikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lækovervågning & læksikring"

Transkript

1 Lækovervågning & læksikring Miljøbeskyttelse og god økonomi Godkendt varmemåling Godkendt kølemåling Måling på frostsikringsmidler Forsikringsgodkendt læksikring ANBEFALET AF TEKNOLOGISK INSTITUT SERVICE LÆKSIKRING FJERNAFLÆSNING LÆKOVERVÅGNING TYPEGODKENDT TIL AFREGNING

2 Indhold Overvågning, der betaler sig selv 3 Grundprincipperne bag lækovervågning 4 Gennemprøvet teknologi 4 Historiske data giver vigtig information 4 Hvilke målere kan udføre lækovervågning? 5 Lækovervågning eller læksikring? 6 Lækovervågning 7 Læksikring 8 Læksikring til erhvervsanlæg 9 Køling 10 Kølesikring 11 Stort anvendelsesområde 12 Specifikationer 13 Varme- og kølemålere 14 Permanent driftsovervågning (PDO) 15 2

3 Overvågning, der betaler sig selv Miljøbeskyttelse behøver ikke længere at koste ekstra. Kamstrups lækovervågning med MULTICAL kan afdække lækager i både varme-, køle- og koldtvandssystemet. Overvågningen giver dig mulighed for at reducere spædevand og opdage lækager i installationer til brugsvand. Samtidig afslører systemet, hvis der påfyldes råvand. Det gavner miljøet og økonomien. De fleste forsikringsselskaber giver rabat på rørskadeforsikringen, når der er installeret lækovervågning og/eller læksikring. Kontakt dit forsikringsselskab for yderligere oplysninger. BAUTA FORSIKRING en del af LB Forsikring FDM FORSIKRING en del af LB Forsikring LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING en del af LB Forsikring RUNA FORSIKRING en del af LB Forsikring 3

4 Grundprincipperne bag lækovervågning Lækovervågning på varmesystemet er baseret på en sammenligning af frem- og returløb. Vandets volumen omregnes til masse, hvorved lækovervågningen bliver uafhængig af vandtemperaturerne. Hvis måleren konstaterer en ubalance mellem frem- og returløbsmasserne, sender den en alarm via fjernaflæsningssystemet til hovedcentralen. Lækovervågning af brugsvandssystemet sker ved, at måleren overvåger forbrugsmønstret. Står måleren ikke stille i en forudbestemt tidsperiode hvert døgn, sender den en alarm via fjernaflæsningssystemet til hovedcentralen. Gennemprøvet teknologi RAPPORT Afprøvning af MULTICAL lækageovervågning Siden 2001 har et stort antal fjernvarmeforbrugere fået installeret lækovervågning fra Kamstrup, og erfaringerne taler for sig selv. Du kan få nærmere oplysninger og referencer hos os. Rekvirent Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling 8660 Skanderborg Dato 9. marts 2001 Sagsbehandlere Del 1: Andy Drysdale Del 2: Michael Thrane Sagsnr.: Del 1: Deltagelse i feltafprøvning Del 2: Laboratorieafprøvning /60 og /50 MULTICAL er desuden testet hos Teknologisk Institut. Denne testrapport kan du også rekvirere hos os. kg/h døgn Historiske data giver vigtig information MULTICAL indeholder en permanent hukommelse med alle relevante data på blandt andet døgnbasis. Disse data viser dig, hvordan lækagen udviklede sig i perioden op til alarmtidspunktet. Med PC-programmet LogView kan du aflæse alle relevante driftsdata direkte fra dataloggeren i MULTICAL. Det kan være energi, volumen, masse, temperaturer og informationskoder. 4

5 Hvilke målere kan udføre lækovervågning? MULTICAL 66-C MULTICAL 601 MULTICAL 602 Målerne skal være monteret med ÂÂ ÂÂ ÂÂ To identiske flowmålere til lækovervågning To temperaturfølere (tre ved permanent driftsovervågning PDO) Fjernaflæsning MULTICAL 801 5

6 Lækovervågning eller læksikring? Det er muligt at udvide lækovervågning med læksikring tilpasset det enkelte anlæg, således at fjernvarme- og brugsvandsinstallation umiddelbart afspærres ved læk. Lækovervågning måler, sammenligner og giver alarm via fjernkommunikation til forsyningsværket, men afspærrer ikke. Læksikring er et raffinement af lækovervågning med andre mekanismer til detektion af utæthed samt motorventiler til afspærring af anlægget i tilfælde af sivninger eller rørbrud. Læksikring Lækovervågning Lækovervågning 6

7 Lækovervågning Lækovervågning med MULTICAL er udelukkende baseret på sammenligninger mellem anlæggets to flowmålere. Det er den ideelle og prisoptimale løsning til alle varmeværkets private forbrugere. Anlægget omfatter ikke afspærringsventiler og kræver ingen betjening fra de private forbrugere. Meromkostningen i forhold til en almindelig fjernvarmemåler er minimal, og alligevel opnår både varmeværket og den private forbruger en lang række fordele. BV FJV R R BK BV FJV R R BK 7

8 Læksikring DanTaet System KMP-F er en nyudviklet læksikring, som modtager måledata via en seriel dataforbindelse til MULTICAL 601, MULTICAL 602, MULTICAL 6M2 eller MULTICAL 801. Systemet styrer afspærringsventiler, udfører den patenterede OptiTight tæthedskontrol og håndterer luftlommer i installationen (Air Lock Handling). Den kontinuerlige overvågning sikrer høj følsomhed og hurtig indgriben overfor lækager. DanTaet System KMP-F kan anvendes sammen med alle bestående MULTICAL lækovervågningsløsninger. MULTICAL 66-C regneværkstoppen skal dog udskiftes med MULTICAL 602. MULTICAL DanTaet KMP-F System 8

9 Læksikring til erhvervsanlæg DanTaet læksikring til erhvervsanlæg er den individuelle læksikring til større anlæg og/eller til anlæg med specielle krav. Systemet kan tilpasses en række funktioner via digitale indog udgange. Driftstrykovervågning og frostsikring af udendørs konvektorer kan også håndteres af systemet. DanTaet erhvervsanlæg indkøres og idriftsættes af DanTaets teknikere, således at anlægget optimeres til den aktuelle fjernvarmeinstallation. Med anlægget følger to års fri service. SMS-alarm Tilsluttes KMP-F-alarmudgang og sender SMS til et eller flere mobilnumre. MULTICAL SMS DanTaet System KMP-F Udeføler Udeføler Fravælger OptiTight i koldt vejr, beskytter ventilationsvarmeflader. Ventilstyreboks P Væskeføler, type LS-X Tømningsventil Anvendes i kritiske applikationer til tømning af fjernvarmeinstallation ved lækalarm. Driftstrykovervågning (Opt. P) Installation afspærres ved lavt fjernvarmetryk. Mindsker medietab og genstartsvanskeligheder. Væskefølertilslutning (Opt. V) for to væskefølere type LS-X til punktsikring af følsomme områder med valgfri afspærring. 9

10 Køling Køling bortskaffelse af overskudsvarme er en proces, som er nødvendig for at opretholde produktionen i vort højteknologiske samfund; som sikrer en rimelig arbejdskomfort for mennesker og driftsbetingelser for maskiner og installationer, som holdes inden for sikre grænser. Mange køleanlæg gør brug af et flydende medium til energitransporten et medium, som i tilfælde af lækage har potentiale til at anrette omfattende skade på den følsomme teknologi og til at forårsage store driftsforstyrrelser. I forening med den danske forsikringsbranche og Teknologisk Institut har Kamstrup A/S og DanTaet a/s udviklet læksikringsfamilien KMP-K for kølesystemer med flydende medier, som ved automatisk indgriben i tilfælde af lækage minimerer dennes skadevirkning og medfølgende driftsforstyrrelser. Læksikringssystemerne kan om ønsket leveres i en udførelse, der tillader nøjagtig udlæsning af energitransporten i den sikrede kølekreds, idet Kamstrup er leveringsdygtig i kølemålere, der overholder de regnetekniske standarder også for kølemedier med antifrostadditiver. Ved design-in kan læksikringssystemet således ofte eliminere en planlagt bimåler, idet Kamstrup leverer en lang række af indbygningsmoduler med standard-interfaces for dataudlæsning fra MULTICAL -regneværker. 10

11 Kølesikring DanTaet system KMP-K benyttes til læksikring af kølekredse fra ½ til DN2000. Systemet leveres i udførelser til forskellige medietyper og -temperaturer, med eller uden mulighed for energiberegning. Alle systemer anvender et Kamstrup MULTICAL -regneværk til flowmåling, mens der benyttes forskellige flowmålere og ventiler afhængig af anlæggets størrelse, mediets art og driftsbetingelser. KMP- K6A/K8A K8I K6M Medie Rent vand Blandet Blandet Energiberegning Ja Nej *) Ja MULTICAL 602/ M2 Temperaturmåleområde Flowmåler ULTRAFLOW 34/54 Magnetisk Magnetisk Mekanisk Størrelse ½ -DN250 ½ -DN2000 ½ -DN2000 *) System K8I... kan også udføre energiberegning, såfremt kølemediet er rent vand. 11

12 Stort anvendelsesområde Det store kapacitetsspænd gør KMP-K-familien egnet til anvendelse på alle niveauer. De mindste anlæg benyttes til sikring af enkelte maskiner, f.eks.: extrudere sprøjtestøbemaskiner CT- og MR-scannere Fancoils Med høj følsomhed og lav reaktionstid i en lokal sløjfe er disse anlæg velegnede til beskyttelse af kostbart maskineri. Ved sikring af sprøjtestøbeautomater og extrudere elimineres risikoen for oversvømmelse af fabrikshal ved ubemandet drift. Mellemstore anlæg benyttes til sikring på rum- eller bygningsniveau, f.eks: serverrum dealerborde A/C ventilationsanlæg Med moderat følsomhed og reaktionstid er disse anlæg velegnede til beskyttelse af bygning og inventar imod større vandskader ved lækage fra køleinstallationen. De største anlæg benyttes til: hovedsikring/overvågning i fjernkølede bygninger sikring/overvågning i kølecentraler eller -værker Store anlæg udføres hyppigt med særskilt ventilstyreboks af hensyn til forsyningssikkerheden. Fra samme boks kan manuelt igangsættes en OptiTight tæthedskontrol. 12

13 Specifikationer MULTICAL lækovervågning DanTaet System KMP-F/KMP-K læksikring med MULTICAL Lækovervågning Rørbrudsalarm Massesammenligning Flowsammenligning Læksikring, ventilafspærring Tæthedskontrol OptiTight (via ventilafspærring) Alarmrelæer 2 Digitale udgange 3 Digitale indgange 2 Væskefølertilslutning 2 Styring af tæthedskontrol Tømningsventil(er) Driftstrykovervågning 13

14 Varme- og kølemålere MULTICAL 302 MULTICAL 402 MULTICAL 602 MULTICAL 801 MULTICAL 6M2 Læksikring med DanTaet KMP-F/KMP-K Lækovervågning Rørbrudsalarm Massesammenligning MID-godkendt varmemåler TS27.02-godkendt kølemåler TS27.02-godkendt varme-/kølemåler *) *) Ultralydsflowmålere Magnetiske eller mekaniske flowmålere Kun til vandbårne anlæg Måling på andre medier end vand *) Der findes ingen godkendelsesregler for varmemålere og kølemålere til andre medier end vand. 14

15 Permanent driftsovervågning (PDO) I Danmark har fjernvarmeleverandørerne ansvaret for at gennemføre et kontrolsystem, der giver tilstrækkelig sikkerhed for, at målerne ikke overskrider de maksimalt tilladte fejl. Uanset om du vælger traditionel stikprøveudtagning eller PDO, kan Kamstrups akkrediterede laboratorium varetage opgaven for dig. Kontrol med stikprøvetagning Omfang = stikprøve Kontrol med PDO Omfang = 100% Grundprincipperne bag PDO PDO er accepteret af DANAK Permanent driftsovervågning er baseret på princippet om en hovedmåler og en kontrolmåler, også kaldet redundante målere, monteret i samme installation. Hvis de to målere i hver enkelt kontrolperiode udviser resultater inden for de grænser, som er godkendt i normen, anses begge målere for at være i orden. PDO indeholder desuden en kontrol af temperaturfølerne, idet den 3. temperaturføler monteres tæt på enten fremløbseller returføleren. Målerne overvåger på den måde følerstabiliteten. PDO omfatter Kamstrups varmemålere MULTICAL type 66-C, MULTICAL 601, MULTICAL 602 og MULTICAL 801 monteret med to identiske flowmålere til lækovervågning, tre temperaturfølere samt fjernaflæsning. Opgradér fra lækovervågning til PDO Har du allerede nu MULTICAL med lækovervågning og fjernaflæsning, kan du med fordel opgradere din målerpark til PDO ved at installere et 3-følersæt i stedet for det traditionelle følerpar. Har du endnu ikke fjernaflæsning, kan du også nemt opgradere dine bestående målere med et kommunikationsmodul. Kamstrups permanente driftsovervågning er testet af det uafhængige institut DELTA. Herudover har Dansk Fundamental Metrologi vurderet, at PDO giver tilstrækkelig sikkerhed for, at målerne ikke overskrider de maksimalt tilladte fejl. På den baggrund har DANAK-Metrologi accepteret anvendelsen af permanent driftsovervågning som alternativ til den traditionelle stikprøveudtagning. Kontakt os og få tilsendt testrapporterne. Du kan også downloade dem fra vores hjemmeside. Hvem må udføre PDO? Som ved den traditionelle stikprøveudtagning skal alle kontrolmålinger foretages på et akkrediteret laboratorium. Vurdering af målerparkens resultater via fjernaflæsning og udpegning af målerskift skal foretages af en person, der er underskriftsberettiget af DANAK-Akkreditering. Herefter skal du blot tilmelde målerne til Kamstrups PDOaftale. Så gennemfører vi kontrolsystemet for dig, og du modtager både løbende statusrapporter og en samlet årsrapport, der beskriver målerparkens sundhedstilstand. Hovedledning Varmeanlæg 15

16 Kamstrup og DanTaet et solidt makkerpar Kamstrup A/S og DanTaet A/S har et teknisk samarbejde, som sikrer enkel og problemfri udvidelse af Kamstrups lækovervågning med DanTaets læksikring. Målere, lækovervågning og fjernaflæsning, kontakt: Læksikring og service, kontakt: Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg Tlf.: Højmevej DK-5250 Odense SV Tlf.: _G1_DK_

DanTaet System Fjernvarme

DanTaet System Fjernvarme DanTaet Brugermanual Program 104100 func.spec 070208 Højmevej 36-38 5250 Odense SV Tlf. +45 63 17 45 00 Fax +45 63 17 45 01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Systembeskrivelse fjernvarme...

Læs mere

L Æ KSIKRING. i boligen

L Æ KSIKRING. i boligen L Æ KSIKRING i boligen Intet vandspild Reduceret forsikringspræmie Få eller slet ingen skader ved rørbrud og sivninger Mulighed for tilslutning til tyverialarm Mulighed for sms-besked Mulighed for tilslutning

Læs mere

Lynvejledning Fjernvarme. Guldborgsund Forsyning

Lynvejledning Fjernvarme. Guldborgsund Forsyning Lynvejledning Fjernvarme Guldborgsund Forsyning Denne brochure giver et hurtigt overblik over en række af de regler og vilkår, som fremgår af Guldborgsund Forsynings Leveringsbetingelser og betalingsvilkår

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser 2008

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser 2008 Vandværkets IT-styring IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser samt leverings- og betalingsbetingelser

Læs mere

MULTICAL 602 DATABLAD

MULTICAL 602 DATABLAD Komplet sortiment af kommunikationsmoduler High Power RadioRouter-modul Dataloggere Infologgere Back-up af data ved strømsvigt EN 1434 MID-2004/22/EF M12 0200 Varme- og kølemåler med ubegrænset kommunikation

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009)

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009) Vandværkets IT-styring med mitdrikkevand IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til kommuner, vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser

Læs mere

Forebyggelse af vandspild

Forebyggelse af vandspild Forebyggelse af vandspild kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning For nylig måtte en mindre dansk virksomhed betale en ekstra vandregning på 172.000 kr. Virksomheden havde haft en skjult

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet

Spørgsmål og svar om Pris på afkølingen i Varmeforsyningen - og meget andet Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet senest opdateret den 23. november 2011. Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010?... 2 Hvad er afkøling?...

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

Vejledende Priser. Leverings- og betalingsbetingelser. for: Mitdrikkevand.dk. IT-system til overvågning og dokumentation

Vejledende Priser. Leverings- og betalingsbetingelser. for: Mitdrikkevand.dk. IT-system til overvågning og dokumentation Vejledende Priser Leverings- og betalingsbetingelser for: Mitdrikkevand.dk IT-system til overvågning og dokumentation Der tages forbehold for trykfejl. Ved hver sag afgives skriftlig ordrebekræftelse til

Læs mere

Leverings- og betalingsbetingelser :

Leverings- og betalingsbetingelser : Vejledende priser Leverings- og betalingsbetingelser : 1. Rådgivning generelt (side 2) 2. Informationssystemet mitdrikkevand.dk (side 3-5) IT-system og Teknisk Hjemmeside til overvågning og dokumentation

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi.

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi. Center for Energibesparelser Serverrumsvejledning 2011 Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi Bliv klogere på: Elforbrug i serverrum Energistyring Robusthed og redundans

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk Almindelige og tekniske bestemmelser Stoholm Fjernvarmeværk Indhold 1.0 Gyldighedsområde og definitioner... 3 2.0 Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning... 5 Vilkår for tilslutning... 5 Priser for tilslutning...

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S Front-data Danmark A/S Revisionserklæring (ISAE 3402, type 2) vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af hostingcenter. December 2011 1. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2.,

Læs mere

UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0. VVS-håndbogen

UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0. VVS-håndbogen UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0 VVS-håndbogen Indhold Emne side Praktisk information Kontakter...4 Nyttige adresser...4 Omsætningstabeller...5 Uponor Blue Service Et seviceunivers fra start til slut...7

Læs mere

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Overvåg hele din IT infrastruktur med ét værktøj Som IT ansvarlig er din infrastruktur lig med dit image over for interne som eksterne kunder. Din mulighed for at reagere

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

FRONT-DATA DANMARK A/S

FRONT-DATA DANMARK A/S MARTS 2014 FRONT-DATA DANMARK A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-data Danmarks hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Honeywell Building Solutions Strandvejen 70 2900 Hellerup www.honeywell.com Kære Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Hvorfor? Fordi Serviceaftalen FLEX dokumenterer

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK Nr. 7 oktober 2014 3. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet Ny generation overvågningssystem baseret

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET

GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET Tilstandsvurdering af fjernvarmenet samt opstilling af renoveringsforslag Februar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Eksisterende ledningsnet 3.1

Læs mere

ABB måleprodukter. Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge!

ABB måleprodukter. Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge! ABB måleprodukter Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge! ABB AquaMaster 3-transmitter Den NYE AquaMaster 3 byder på økonomisk og pålidelig vandmåling - og sparer naturligvis

Læs mere

SPAR. 1000-vis af kroner hver måned. Idéer som sparer tid, penge og energi.

SPAR. 1000-vis af kroner hver måned. Idéer som sparer tid, penge og energi. SPAR 1000-vis af kroner hver måned Idéer som sparer tid, penge og energi. Forudsætningerne for effektiv ejend Engang var det anlægsomkostning driftsomkostningerne som er i fokus. fjernvarme stiger. Miljømæssigt

Læs mere

Vandforsynings katalog

Vandforsynings katalog Vandforsynings katalog - TEKNOLOGI & YDELSER NYE MULIGHEDER & YDELSER De danske vandforsyninger har fået en ny mulighed for at få deres vandværker moderniseret og opdateret. Xylem Water Solutions tilbyder

Læs mere