Bygherre og projekterende. Forslag til 3-5 SBi-anvisninger i byggelogistik. Byggesjak. Byggeledelse. Materiel Byggevarer Affald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygherre og projekterende. Forslag til 3-5 SBi-anvisninger i byggelogistik. Byggesjak. Byggeledelse. Materiel Byggevarer Affald"

Transkript

1 Læseretning Program Granskning Aflevering Effektiv byggelogistik i praksis Indholdsstruktur for projektweb, rapportering og anvisninger Rapporteringen af erfaringer fra projektet er opbygget som en sammenhængende indsamling og bearbejdning af informationer fra byggesager til en samlende rapporteringer af projektets seks aktiviteter og forslag til 3-5 SBi-anvisninger. SBianvisningerne er proces- og aktørmålrettet, og de henviser til uddybninger på subweb og i sags- eller aktivitetsrapporter. B Y G G E R I O G S U N D H E D A. C. M E Y E R S V Æ N G E K Ø B E N H A V N S V S B I. D K C V R N I E L S H A L D O R B E R T E L S E N N H S B I. A A U. D K Indsamling og bearbejdning af informationer i projektet Ved indsamling og bearbejdning af informationer i projektet arbejdes der i princippet på følgende tre niveauer (se også figur til højre), og de er indbyrdes forbundne jf. eksemplet til højre: 1. Byggesager og afprøvning i praksis 1.1 Vapnagaard i Helsingør ved Enemærke og Petersen 1.2 Nordea domicil på Amager ved M T Højgaard (MTH) 1.3 Åbyhøjgaarden i Tilst ved AL2bolig og nu også MTH 1.4 Østergaarden på Østerbro ved PrivatBo 1.5 Sølvgade og Husum Skole ved Københavns Ejendomme. 2. Aktiviteter i projektet Effektiv byggelogistik i praksis 2.1 Byggerier, bygningsdele og lokalitet 2.2 Vejledninger, proces, aktører og organisering 2.3 Logistikkoncepter, -metoder og -programmer 2.4 Logistikdata, evaluering og perspektivering 2.5 Uddannelse, læring og kompetencer 2.6 Generel formidling og projektledelse 3. Processer, sagsfaser og aktører 3.1 Byggeprogram og udbud ved byg- og driftsherre 3.2 Projektering og projektgranskning ved projekterende 3.3 Byggeledelse, planlægning og aflevering ved byggeledelsen 3.4 Udførelse af byggeri ved byggesjak og fagentreprenører 3.5 Leverancer og transport ved distributører og producenter 3.6 Grund- og efteruddannelse ved skoler og organisationer 3.7 Love og normer ved myndigheder og organisationer. 1. Byggesager og udvalgte bygningsdele D A T O J O U R N A L N R. : Beskrivelse af logistik på sager i forhold til faser D&V Byggesager: 1. Vapnagård: 2. Nordea: 3. Åbyhøjgården: 4. Østergårder: 5. Sølvgade Skole: 2. Aktiviteter i forskningprojektet Effektiv byggelogistik i praksis Rapportering 1. Byggeprogram 2. Projektering 3. Byggeplaner 4. Udførelse 5. Leverancer 3. Processer, sagsfaser og aktører V V V V V D&V Første trin i indsamling af informationer sker i aktivitet 1 på udvalgte byggesager, faser og bygningsdele i form af notater, referater og data. Informationerne er på den ene side ordnet efter projektets seks aktiviteter (punkt 2) og på den anden side efter de syv processer, sagsfaser og aktørgrupper (punkt 3). Sagsrapporteringen kan fx ske i sagsrapporter med bilag eller som ringbind eller mapper på hjemmesiden for hver sag. Skriveretning Projektweb: Kildedata fra sager og andet Notater, referater og analyser 1. Sagsrapportering Andet trin i indsamlingen sker i forhold til forskningsprojektets seks aktiviteter (punkt 2). Her ordnes og bearbejdes de aktuelle sagsinformationer på tværs af byggesager og bygningsdele i forhold til de enkeltes aktiviteter. De kan desuden suppleres med notater, referater og data for hver aktivitet. Aktivitetsrapporteringen kan fx ske som aktivitetsrapporter med bilag eller som ringbind eller mapper på hjemmesiden for hver aktivitet. 2. Aktivitetsrapportering 3. SBi-anvisninger Projektet er støttet af:

2 Som tredje tin ordnes og bearbejdes sags- og aktivitetsinformationerne på tværs af processer, faser og aktører, og der udarbejdes forslag til 3-5 SBi-anvisninger jf. nedenstående bruttoliste over mulige SBi-anvisninger på området. Forslag til 3-5 SBi-anvisninger i byggelogistik Som resultat af projektet forventes et antal logistikvejledninger eller forslag til SBi-anvisninger i byggelogistik, som bygger videre på SBi-anvisning 191 Introduktion til byggelogistik. Det foreslås, at der udarbejdes forslag til 2-4 nye proces- og aktørmålrettede logistikanvisninger, og at Introduktion til byggelogistik redigeres i forhold til projektets nye erfaringer. Jf. forskningsprojektets arbejdsmodel, som ses til højre, arbejdes der med fire hovedgrupper af aktører (bygherre/projekterende, byggeledelse, byggesjak og leverandører). Disse fire aktørgrupper danner grundlag for forslag til fire nye anvisninger, som bl.a. målrettes de faser og dele i processen, som er væsentlige for dem. Om det bliver i alt 3, 4 eller 5 anvisninger må tiden vise. Leverandører Byggeledelse Materiel Byggevarer Affald Bygherre og projekterende S I D E 2 A F 9 Aktiviteter: 1 Sagsafprøvning 2 Vejledning i logistik 3 Udvikle transport 4 Bechmarking 5 Uddannelse Byggesjak Logistik-, produktivitets - og miljødata Forslag til bruttoliste over SBi-anvisninger i byggelogistik, som ud over teori, metoder, vejledninger og sagseksempler også kan indeholde perspektiver for byggesager, virksomheder og nationalplan: 1. Introduktion til byggelogistik revision af SBi-anvisning Byggeprogram og projektering af byggelogistik med udbud og projektgranskning målrettet byg- og driftsherrer (BH) og projekterende (PR). 3. Byggeledelse og planlægning af byggeplads med aflevering målrettet hoved- og totalentreprenørens byggeledelse (BL) og logistikspecialiser (LS). 4. Udførelse af bygningsarbejde på byggepladsen af byggesjak, logistiksjak og fagentreprenører målrettet håndværkere (HÅ) og fagentreprenører (FE). 5. Leverancer og transport til og fra byggepladsen af byggevarer, materiel og affald målrettet distributører, vognmænd og producenter. Bruttoliste over SBi-anvisninger 1. Introduktion (SBi-anv. 191) 2. Program og projektering 3. Ledelse og planlægning 4. Udførelse på byggeplads 5. Leverancer og transport Byggeprocessens forløb Den metode, der anvendes i projektet til indsamling af information, er altså induktiv 1, idet den gennemføres fra specifikke informationer og data på byggesager frem mod det generelle i projektaktiviteterne og i de 3-5 SBi-anvisninger, som er proces- og aktørmålrettet - Altså fra punkt 1, over punkt 2 til punkt 3 i figuren til højre. Læser man derimod om projektets erfaringer kan de læses deduktiv 2 nemlig fra de generelle anvisninger til det specifikke på byggesagerne - Altså i den modsatte retning fra punkt 3, over punkt 2 til punkt 1 i figuren til højre. Sagsrapportering Der er i forskningsprojektet ved at blive udarbejdet en samlet sagsrapportering for sag 1 Vapnagaard ved EogP. Med baggrund i de første udkast (dateret 16/2 2015) er der nedenfor givet forslag til, hvorledes denne sagsrapportering kan struktureres og færdiggøres i forhold til anvisninger, aktivitetsrapporter og projektweb. Se også bilag A med forslag til omstrukturering af version 16/ Byggesager og udvalgte bygningsdele 2. Aktiviteter i forskningprojektet Effektiv byggelogistik i praksis Rapportering 3. Processer, sagsfaser og aktører 1 Induktiv som metode er en slutning eller konklusion fra det eller de konkrete tilfælde til det generelle og overordnede. 2 Deduktiv er det modsatte af induktiv, idet man i den deduktive metode går fra det generelle og overordnede til en beskrivelse eller antagelse i det specifikke tilfælde.

3 Vapnagaard er gennemført i hovedentreprise og afprøvningen er gennemført i samarbejde med hovedentreprenør EogP, og afprøvningen omfatter kun faserne byggeledelse, udførelse og leverancer/transport (punkt ). På denne sag er der derfor ikke arbejdet med byggeprogram og projektering (punkt ). De faglige kapitler i sagsrapportering af Vapnagaard foreslås opbygget efter forskningsprojektets hovedaktiviteter i følgende punkter: 1. Byggerier, bygningsdele og lokalitet, og herunder kan fx beskrives: b) Byggesagen generelt med afprøvningens formål og indholdsoversigt, som fx henviser til de andre underkapitler. c) Bygninger, bygningsdele, udearealer og etaper, og hvor disse fysiske objekter er lokaliseret geografisk og indbyrdes fx i en 3D-model. Etape og underdeling af byggeriet i gennemførelsestrin lægger fx op til hovedtidsplanen under punkt 3. Desuden beskrives, hvilke bygningsdele der indgår i afprøvningen og deres andel af den samlede byggesag. d) Forbedringsområder og -muligheder på kommende byggesager. 2. Processer, aktører, organisering og vejledninger, og herunder kan fx beskrives: b) Organisering af hoved- og totalentrepriser (HE og TE) med angivelse af det ledelsesmæssige ansvar og relation til underentreprenører (UE), fagentreprenører (FE) og leverandører, samt hvem de er. Det suppleres med opdelingen i byggesjak og deres bemanding i forhold til de enkelte bygningsdele, herunder også hvilke UE de kommer fra. Bygherre og projekterende beskrives også. c) Mødestruktur, -omfang og -deltagere samt hvilke omkostninger og værdi møderne skabe, og hvilke dele af disse, der har med byggelogistik at gøre. d) Vejledninger, instruktioner og metodebeskrivelser med relation til byggelogistik, og som er anvendt og beskrevet på byggesag, i virksomheden eller på generel plan. e) Forbedringsområder og -muligheder på kommende byggesager. 3. Logistikkoncepter, -metoder og -programmer, og herunder kan fx beskrives: b) Byggesagens tidsplaner fx BH s og HE s hovedtidsplan, periodeplaner, ugeplane og områdeplan til beboerne samt cyklogrammer og web-skurbog. c) Byggepladsen, produktionsområder, skureområder, lagerområder, containere og transportveje samt udstyr og materiel som transportudstyr, stilladser, platforme og arbejdsstation samt arbejdsværktøjer og maskiner. d) Leverandestyring med aftaler, bestilling, afkald, transporter og monteringsplaner, som både er rettet mod byggeledelsen og leverandører. e) Forbedringsområder og -muligheder på kommende byggesager. 4. Benchmarking, evaluering og perspektivering, og herunder beskrives fx data til, på og fra byggepladsen, som også opdeles efter bygningsdele aktuelt for forskningsprojektet. De kan fx beskrives i følgende punkter: b) Byggevarers logistikdata med varearter, leverandører, mængder, destinationer, transporter, km og biltype. c) Udstyrs og materiels logistikdata med varearter, leverandører, mængder, destinationer, transporter, km og biltype. d) Affald, affaldsjord og nedrivnings logistikdata med varearter, leverandører, mængder, destinationer, transporter, km og biltype. e) Energiforbrug og miljødata fra transport af byggevarer, materiel og affald samt S I D E 3 A F 9

4 samlet overblik at transporter hentet fra punkt b)-d). f) Produktivitet på byggesagen og i leverandørledet samt fx timeforbrug, PPU og time-data fra web-skurbog. g) Perspektivering af mængder, transporter og km samt energi- og miljødata samt forbedringsmuligheder på kommende byggesager og på landsplan. 5. Uddannelse, læring og kompetencer, og herunder kan fx beskrives følgende punkter, idet der fx arbejdes med læring i logistik, digitalisering og innovation for målgrupperne byggeledelse/specialister og bygningshåndværkere, og der relateres til erfaringer fra aktivitet 1-4: b) Byggesagen og dens møder som læringsforum. c) Workshops og kurser på byggesagen. d) Uddannelse i virksomheder, på skoler og i organisationer. e) Forbedringsområder og -muligheder på kommende byggerier. S I D E 4 A F 9 For at kunne udgive sagsrapporteringen for Vapnagaard som SBi-rapport skal der desuden være et omslag, indholdsfortegnelse, forord, indledning, konklusion, litteraturliste og bagord. Der arbejdes derfor efter følgende færdiggørelsestrin frem til publiceringen af rapporten på 1. Rapportversion 16/2 2015, som den er udarbejdet af Henrik og Allan) ligger nu til supplering med manglende tekstklumper herunder sammendrag af erfaringer. 2. Aflevering af manglende tekst hertil ske senest den 19/ (Opgave: Finn, Michael, Allan og Henrik), og møde om ny version er aftalt til den 25/3 2015, kl på SBi (Opgave: Henrik og Niels). Se om kommentarer til manglende tekst og indholdsstruktur for ny version af rapport i bilag A. 3. SBi-redigering af rapport med kommentarrunde hos forfatterne og EogP samt efterfølgende redigering (Opgave: Niels). Planlægges i april. 4. SBi-udgivelse rapport inkl. med korrekturlæsning, omslag, slutredigering og kontrol samt publicering på med lille artikel og evt. pressemeddelelse (Opgave: SBi KOM-afdeling). Planlægges pt. maj/juni Aktivitetsrapportering og projektweb Til projektet er knyttet en åben projektweb hvor alle væsentlige notater, referater og analyser i projektet kan findes. Projektwebben er opbygget med en simpel mappestruktur med 2 x 5 hovedmapper, som følger opdelingen i projektets hovedaktiviteter jf. nedenstående. Den nederste række omfatter generel formidling og projektledelse af forskningsprojektet i forhold til aktivitet Byggesager 2. Vejledninger 3. Koncepter 3. Benchmarking 5. Uddannelse 61. Nyheder 62. Møder 63. Kontakter 64. Status 65. Aftaler Det er planlagt, at erfaringerne fra forskningsprojektets aktiviteter rapporteres i 3-6 aktivitetsrapporter, hvis indhold følger hovedopdelingen på projektwebben. Om det bliver 3, 4, 5 eller 6 aktivitetsrapporter, og om de udgives som SBi-rapport eller kun ligger digitalt på projektwebben aftales senere i projektet. I det efterfølgende er forslag til, hvorledes indholdet på projektwebbens enkelte mapper kan struktureres.

5 Ad 1. Byggesager og afprøvning Under 1. Byggesager findes fx de fem byggesager, som de er angivet på foregående side, og her beskrives, hvordan afprøvningen af byggelogistik er foregået i praisis. Under hver sag findes alle de i projektet offentliggjorte informationer om disse sager, og informationerne er opdelt dels efter forskningsprojektets seks aktiviteter og dels efter de syv processer. Der er dog kun beskrevet de dele, der er aktuelle for den givne sag. S I D E 5 A F 9 1. Sag Vapnagaard ved EogP Hovedentreprise - udførelse 1. Byggeriet, bygningsdele og lokalitet 2. Proces, aktører, organisering og vejledninger 3. Logistikkoncepter, -metoder og -programmer 4. Benchmarking, evaluering og perspektivering 5. Uddannelse, læring og kompetencer Kildedata om sag, virksomheder og andre området samt billeder og film. 2. Sag Nordea domicil ved MTH Totalentreprise - udførelse 1. Byggeriet, bygningsdele og lokalitet 2. Proces, aktører, organisering og vejledninger 3. Logistikkoncepter, -metoder og -programmer 4. Benchmarking, evaluering og perspektivering 5. Uddannelse, læring og kompetencer Kildedata om sag, virksomheder og andre området samt billeder og film. 3. Sag Åbyhøjgaarden ved AL2bolig og MTH Byggeprogram og udbud i totalentreprise 1. Rammeudbud og udviklingsprojekt 2. Udbudsmateriale og miniudbud 3. Tilbud fra 3 totalentreprenører 4. Kontrakt med MTH-team Projektering og planlægning 1. Byggeriet, bygningsdele og lokalitet 2. Proces, aktører, organisering og vejledninger 3. Logistikkoncepter, -metoder og -programmer 4. Benchmarking, evaluering og perspektivering 5. Uddannelse, læring og kompetencer. Udførelse og aflevering 1. Byggeriet, bygningsdele og lokalitet 2. Proces, aktører, organisering og vejledninger 3. Logistikkoncepter, -metoder og -programmer 4. Benchmarking, evaluering og perspektivering 5. Uddannelse, læring og kompetencer Kildedata om sag, virksomheder og andre området samt billeder og film. 4. Sag Østergaarden på Østerbro ved PrivatBo Byggeprogram, projektering og udbud i hovedentreprise 1. Byggeprogram 2. Projektering 3. Udbud i hovedentreprise

6 Kildedata om sag, virksomheder og andre området samt billeder og film. S I D E 6 A F 9 5. Sag Sølvgade Skole og Husum Skole ved Københavns Ejendomme Byggeprogram, projektering og udbud i fagentreprise 1. Byggeprogram 2. Projektering 3. Udbud i fagentrepriser Kildedata om sag, virksomheder og andre området samt billeder og film. Ad 2. Vejledninger, proces og produktivitet I denne aktivitet beskrives sags-, firma- og organisationsvejledninger samt forslag til SBi-anvisninger, som tager udgangspunkt i beskrivelse af processer, aktører og organisering. Beskrivelsen kan fx opdeles i følgende punkter: 1. Teori og metoder om proces, aktører og organisering af byggesager samt vejledningsprincipper og produktivitet. 2. Processer, aktører og organisering 3. Vejledninger på sager, i virksomheder og organisationer i logistik, digitalisering og innovation/læring. 4. Produktivitet teori, data og forbedringer 5. SBi-anvisning i byggelogistik 6. Forbedringsområder og -muligheder for kommende vejledninger. Ad 3. Logistikkoncepter og udvikling I denne aktivitet beskrives logistikkoncepter, -metoder og -programmer og deres udvikling set både fra byggesagens og leverandørernes synspunkt, og den kan fx beskrives under følgende punkter: 1. Teori, baggrundsviden, metoder og modeller for logistik og leverancestyring. 2. Byggesagens tidsplaner fx BH s og HE s hovedtidsplan, periodeplaner, ugeplane og områdeplan til beboerne samt cyklogrammer, 4D-modeller og VDC. 3. Byggepladsen, produktionsområder, skureområder, lagerområder, containere og transportveje samt udstyr og materiel som transportudstyr, stilladser, platforme og arbejdsstation samt arbejdsværktøjer og maskiner. 4. Leverandestyring til, på og fra byggepladsen med aftaler, bestilling, afkald, transporter og monteringsplaner, som både er rettet mod byggeledelsen og leverandører. 5. Forbedringsområder og -muligheder på andre byggesager. Ad 4. Benchmarking af logistik- og miljødata med perspektivering I denne aktivitet beskrives indsamling og analyse af logistik- og miljødata, evaluering og perspektivering, og det kan fx omfatte data om transporter til, på og fra byggepladsen opdelt i følgende punkter: 1. Teori, baggrundsviden, metoder og modeller for dataindsamling og analyser. 2. Byggevarers logistikdata med varearter, leverandører, mængder, destinationer, transporter, km og biltype. 3. Materiels logistikdata med varearter, leverandører, mængder, destinationer, transporter, km og biltype. 4. Affald, affaldsjord og nedrivnings logistikdata med varearter, leverandører, mængder, destinationer, transporter, km og biltype. 5. Energiforbrug og miljødata fra transport af byggevarer, materiel og affald. 6. Produktivitet og timeforbrug.

7 7. Perspektivering af mængder, transporter og km samt energi- og miljødata samt forbedringsmuligheder på andre byggesager og på landsplan. S I D E 7 A F 9 Som baggrundslitteratur kan fx henvises SBi-rapport 2013:21 Digitale leverancer ved aflevering af byggeri. Ad 5. Uddannelse og kompetenceløft I denne aktivitet beskrives uddannelse, læring og kompetenceløft for målgrupperne bygherre/projekterende, byggeledelse/specialister, håndværkere/ue og leverandører/distributører/vognmænd. Beskrivelse kan fx opdeles i følgende punkter: 1. Teori, baggrundsviden og modeller for læring. 2. Viden og kompetencer i logistik, digitalisering og innovation. 3. Uddannelse, møder, workshops og træning på byggepladsen. 4. Uddannelse i virksomheder. 5. Uddannelse på skoler og i organisationer grund- og efteruddannelse. 6. Forbedringsområder og -muligheder for kommende uddannelse. Ad 6 Formidling og projektledelse af forskningsprojektet Beskrivelsen kan fx opdeles i følgende punkter: 61. Nyheder på hjemmeside vises i datorækkefølge med yngste artikler først. 62. Møder og arrangementer vises i datorækkefølge med yngste møder først. 63. Kontakter og følgegruppe vises for forskellige grupper. 64. Statusrapporter og styregruppe vises i datorækkefølge for de enkelte typer. 65. Aftaler og budget vises samlet og for de enkelte parter. Der arbejdes nu på igangsættelse af projektwebben efter overstående struktur. Det er planen, at den vises på styregruppemøde den 25/2 2015, hvor hoved- og undermapper og første eksempler på filer og artikler kan vises for de tre mapper: Byggesager/1. sag Vapnagaard Uddannelse og kompetenceløft Formidling og projektledelse af forskningsprojektet. Den samlede projektweb fremlægges på workshop 6 den 16/ på SBi, men den kan offentliggøres før, hvis den er klar til det.

8 Bilag A: Afprøvning af indholdsstruktur på Vapnagaardrapport Evaluering af rapporteringen af Vapnagaard version 16/ i forhold til indholdsstrukturen under Sagsrapportering på side 2-4: 1. Byggerier, bygningsdele og lokalitet: b) Byggesagen generelt med afprøvningens formål. Side 4-6. c) Bygninger, bygningsdele, udearealer og etaper. Side 18. d) Forbedringsområder og -muligheder på kommende byggesager. 2. Proces, aktører, organisering og vejledninger: b) Organisering af HE, byggesjak, UE og leverandører. Side 7, 8, 11, 27. c) Mødestruktur, -omfang og -deltagere. Side d) Vejledninger, instruktioner og metodebeskrivelser. e) Forbedringsområder og -muligheder på kommende byggesager. 3. Logistikkoncepter, -metoder og -programmer: Side b) Byggesagens tidsplaner, cyklogrammer og web-skurbog. Side 19-25, 67. c) Byggepladsen, lagre, veje og udstyrstyper. Side d) Leverandestyring for både byggeledelsen og leverandører. Side 26. e) Forbedringsområder og -muligheder på kommende byggesager. Side Benchmarking, evaluering og perspektivering: Side 28-29, b) Byggevarers logistikdata. Side 27, c) Udstyrs og materiels logistikdata. Side d) Affald, affaldsjord og nedrivnings logistikdata. Side e) Energiforbrug og miljødata samt transportoverblik. Side 29, f) Produktivitet, timeforbrug, PPU og web-skurbog. Side 26, 46, 63-64, g) Perspektivering af logistik- og miljødata på landsplan. Side Uddannelse, læring og kompetencer: Side 59-62, b) Byggesagens møder som læringsforum. Side 62. c) Workshops og kurser på byggesagen. Side d) Uddannelse i virksomheder, på skoler og i organisationer. e) Forbedringsområder og -muligheder på kommende byggerier. Side 76. S I D E 8 A F 9 Aftale om færdiggørelse jf. projektmøde 19/ Finn: Logistikkoncepter set fra leverandørens side og med reference til eksempler fra Vapnagaard. Se siderne: 27-29, 47, 48 og 69. Der gives også forslag til forståelse af byggelogistik set fra byggesagens side jf. side 47, samt om produktivitetsforhold set fra leverandørers synspunkt jf. side 58. Teksten skrive i særskilt notat, og den kan senere udbygges og indsættes i under teori og metode i aktivitet 3. Michael: Benchmarkingmodel og beskrivelse af metode til indsamling og analyser af mængder-, logistik- og miljødata. Metoden skal kunne vises i skemaer og håndtere registrering, analyser af status gennem sagen samt de opnåede forbedringer og perspektivering på firma og landsplan. Se side 49. Det kan senere udbygges og indsættes under teori og metode i aktivitet 4. Michael/Finn: Kommentarer til skemaer og analyser på side 27, 30-45, Allan: Redigering af kapitel 4 efter ny indholdsstruktur. Henrik: Redigering af rapport efter ny indholdsstruktur og med modtagne notater.

9 Bilag B: Planlægning af sagsrapportering og udviklingsfokus S I D E 9 A F 9 Det efterfølgende skema kan anvendes til planlægning af udviklingsfokus for de enkelte sager og konkretisering af indholdet i rapportens enkelte aktiviteter/kapitler, hvis der er noget at rapportere eller udvikle under de enkelte aktiviteter/kapitlerl. Aktiviteter/kapitler Om indholdet i rapport Om udviklingsfokus 1. Byggerier, bygningsdele og lokalitet: b) Afprøvningens formål c) Bygningsdele og etaper d) Forbedringsområder 2. Proces, aktører, organisering og vejledninger: b) Organisering c) Mødestruktur d) Vejledninger e) Forbedringsområder 3. Logistikkoncepter, -metoder og -programmer: b) Byggesagens tidsplaner c) Byggepladsen og udstyr d) Leverandestyring e) Forbedringsområder 4. Benchmarking, evaluering og perspektivering: b) Byggevaredata c) Udstyrsdata d) Affaldsdata e) Energi- og miljødata f) Produktivitetsdata g) Perspektivering 5. Uddannelse, læring og kompetencer: b) Byggesagens møder c) Workshops og kurser d) Uddannelse eksternt e) Forbedringsområder

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 12:50 Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - Nyt forskningsprojekt støttet af Trafikstyrelsen

Læs mere

Effektiv byggelogistik i praksis Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Kbh

Effektiv byggelogistik i praksis Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Kbh Kvartalsrapport Denne skabelon skal anvendes ved den kvartalsvise rapportering og statusrapportering af projekter om energieffektive transportløsninger. Kvartalsrapporten skal være en kortfattet statusopgørelse

Læs mere

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV

Læs mere

Effektiv byggelogistik i praksis SBi pressemeddelelse

Effektiv byggelogistik i praksis SBi pressemeddelelse Effektiv byggelogistik i praksis SBi pressemeddelelse 2014-01-23 Transporter til byggepladser skal effektiviseres I et nyt projekt skal udvikles metoder til færre og mere effektive kørsler. Fokus vil ligge

Læs mere

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis LCDK medlemsmøde 06 november 2014 Lean værktøjer i praksis Lean værktøjer i praksis Et uddrag af visionen "Vi vil være epicenter for forskning, viden, uddannelse, erfaring, værktøjer, netværk og fordomsfri

Læs mere

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen?

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? AlmenNet projekt Industrialisering ved fsb Tirsdag den 8. maj 2012 Domea Frederikssund Indlæg ved Niels Haldor Bertelsen,

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

kkkkkkkk Den lærende byggeplads og "Den digitale byggeplads

kkkkkkkk Den lærende byggeplads og Den digitale byggeplads Projektet Kagshusene er opført i 1950 erne Bygherre: Postfunktionærenes andelsbolig forening afd. / Kagshusene 2 etape omfatter renovering/modernisering af blok D, E, F, G samt indretning af fælleslokaler

Læs mere

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,! " # $

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,!  # $ %& ' &(&(( & ) * +, ! Kernen i i begrebet mobilitet er er ophævelse af af stedfaktoren. Den mobile sagsmedarbejder skal kunne agerer her og og nu nu på på grundlag af af relevante og og opdaterede data,

Læs mere

Projekt Effektiv byggelogistik I praksis. Michael Henriques, Tetraplan /MOE

Projekt Effektiv byggelogistik I praksis. Michael Henriques, Tetraplan /MOE Projekt Effektiv byggelogistik I praksis Michael Henriques, Tetraplan /MOE Projektets formål og finansiering Forskningsprojektet: Effektiv byggelogistik i praksis Projektet har fokus på transport til,

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

Musikkens Hus i Nordjylland. Anvendelse af Lean Construction. Thomas N. Christensen, Bygherrerådgiver 20 JUNI 2012 MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND

Musikkens Hus i Nordjylland. Anvendelse af Lean Construction. Thomas N. Christensen, Bygherrerådgiver 20 JUNI 2012 MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND Musikkens Hus i Nordjylland Anvendelse af Lean Construction Thomas N. Christensen, Bygherrerådgiver 1 Agenda Historikken Visionen Organisationen Udførelsen Akustikken Tidsplanlægning Opsamling 2 Historikken

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv.

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Digitale Byggeri mobile enheder 21. september 2011 i København Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Kursus og udvikling Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Det handler ikke om 2 1 Kursus

Læs mere

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Brugervejledning -> Håndværker. Version August 2014

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Brugervejledning -> Håndværker. Version August 2014 Version August 2014 Version 1 Den Digitale Byggeplads: Brugervejledning -> Håndværker INDHOLD HVAD ER OG HVAD KAN DEN DIGITALE BYGGEPLADS... 2 HÅNDVÆRKERNE OG DEN DIGITALE BYGGEPLADS... 3 INTRODUKTION

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

1. PRINCIPPER FOR FORBEDRING AF PRODUKTIVITET

1. PRINCIPPER FOR FORBEDRING AF PRODUKTIVITET Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Brugervejledning -> Sjakbajs. Version August 2014

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Brugervejledning -> Sjakbajs. Version August 2014 Version August 2014 Version 1 Den Digitale Byggeplads: Brugervejledning -> Sjakbajs INDHOLD HVAD ER OG HVAD KAN DEN DIGITALE BYGGEPLADS... 2 INTRODUKTION TIL ÅBNINGSSIDEN... 3 INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN...

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

I KT I BYGGEPROCESSEN

I KT I BYGGEPROCESSEN IKT I BYGGEPROCESSEN V. HEINE OVERBY MIA ROSENGAARD HANSEN MICHAEL LYNGSØ KRISTENSEN KRISTINA LISBETH NIELSEN 1 PROJEKTKONKURRENCE TIL DRIFT Udfordringer og gevinster ved opførsel af byggeri under statens

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Værktøj 4. Produktivitetsudvikling Davidsen, Henrik; Bertelsen, Niels Haldor; Jørgensen, Olaf Brun; Kjær, Rolf; Alrø, Erik; Bertelsen, Niels Haldor; Kragh, Andreas Publication date:

Læs mere

Firma Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførsel Aflevering

Firma Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførsel Aflevering Jonas Bille Projektplanche Udbudsmateriale Planlægning Dokumenter Erfaringer Navn Alder Uddannelse Bopæl Jonas Bille 25år Tømrer Horsens Jonas Bille Projektplanche Udbudsmateriale Planlægning Dokumenter

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

Møde om renovering. v/erik Vibe Pedersen 11-01-2016

Møde om renovering. v/erik Vibe Pedersen 11-01-2016 Møde om renovering Renovering kræver fokus på eksisterende forhold, planlægning og en fleksibel og effektiv produktion. Samarbejde og Lean er helt nødvendigt og har stor indflydelse på trivsel, arbejdsmiljø

Læs mere

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter.

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter. CUNECOS AFPRØVNINGSPROJEKTER: cuneco en del af bips HVAD OG HVORDAN? Dato 30.11. 2012 Projektnr. 15 021 Sign. MET 1 Hvem er cuneco? cuneco udvikler, afprøver og implementerer frem til 2014 en række standarder,

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

1. TRE EFFEKTEVALUERINGS-MODELLER

1. TRE EFFEKTEVALUERINGS-MODELLER Titel Undertitel Udgave Værktøj 5: Lærende Effektevaluering - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Projektorganisation... 3 3. Dokumentstyring... 3 3.1 Struktur

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg Indholdsfortegnelse Opskrift på en god byggesag...4 Det gode udgangspunkt...4 Man skal ville samarbejde...4 At kende grundlaget...4

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Brugervejledning > Virksomhed. Version August 2014

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Brugervejledning > Virksomhed. Version August 2014 Version August 2014 Version 1 Den Digitale Byggeplads: Brugervejledning > Virksomhed INDHOLD HVAD ER OG HVAD KAN DEN DIGITALE BYGGEPLADS... 2 VIRKSOMHEDEN OG DEN DIGITALE BYGGEPLADS... 3 INTRODUKTION TIL

Læs mere

Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik

Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Erhvervs- og Boligstyrelsen Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Den 23. juli 2003 1 Indhold Side Forord 2 1 Indledning 3 2 Konklusioner 4 3 Byggesagen 4 4 Grundlag for

Læs mere

SH Entreprise A/S. Forside. Opgavebeskrivelse 7. sem. Virksomheden. Tilbudsfasen/Licitation. Kontraktfasen. Opstartsfasen/Mobilisering

SH Entreprise A/S. Forside. Opgavebeskrivelse 7. sem. Virksomheden. Tilbudsfasen/Licitation. Kontraktfasen. Opstartsfasen/Mobilisering 7. sem. Rørfabrikken II. På grunden, der tidligere husede Hede Nielsens Fabrikker på Emil Møllersgade i Horsens, skal der opføres 36 familieboliger og ca. 300 m2 erhverv, delt i to bygninger. Byggeriet

Læs mere

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk 1 Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus 2 mth.dk Indledning Hvordan ville MT Højgaard håndtere byggepladslogistikken på Kolding Sygehus

Læs mere

Tilbygning til T. H. Langs skolen

Tilbygning til T. H. Langs skolen Tilbygning til T. H. Langs skolen Opgavetekst Michael Sørensen VVS- og Energimontør Firmahåndbøger Kvalitetssikring Løn og ansættelsesforhold Organisation og ledelse Timelønsberegning Kvalitetssikringshåndbog

Læs mere

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg DNV-Gødstrup er patientens hospital. Hospitalet er effektivt, konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel. Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg www.dnv.rm.dk Projektchef Michael

Læs mere

Aktiviteter Skønnet tid (t) Status

Aktiviteter Skønnet tid (t) Status Projekt: Skolen i bymidten Sag. nr.: 10782 Title: Aktivitetsliste Emne: Personlig Planlægning Status: Elev: Rune Johannes Gregersen Dato: 21 10 2013 Side: 1 Udført af:rjg Kontrol af RJG Aktiviteter Skønnet

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne

IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne 1 IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver IKT- og FM-konsulent, Arkidata Adjungeret seniorforsker

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 1. Rådgivning før Projektering Indeholdt 1.1 Ideoplæg 1.2 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 2.1 Projekteringsledelse

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. Præsentationen redegør for DNV-Gødstrups baggrund for at stille krav

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

IT på Byggepladsen - Hvordan går det?

IT på Byggepladsen - Hvordan går det? IT på Byggepladsen - Hvordan går det? Principper i financieringen af aktiviteterne Vitus Bering Ingeniøruddannelserne Bygningskonstruktører Byggeteknikere Kort og landmåling Teknisk skole Aalborg Universitet

Læs mere

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt.

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Københavns Erhvervsakademi udgave rev 01 August 2013 7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Præsentation/ godkendelse

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 1 Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler 1. Indledning Økonomiudvalget vedtog den 18. juni 2013, at der

Læs mere

Mere effektive godstransporter og bedre miljø Navn på. ITD Tilskudsmodtager:

Mere effektive godstransporter og bedre miljø Navn på. ITD Tilskudsmodtager: Kvartalsrapport Denne skabelon skal anvendes ved den kvartalsvise rapportering og statusrapportering af projekter om energieffektive transportløsninger. Kvartalsrapporten skal være en kortfattet statusopgørelse

Læs mere

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 Faktuelle forhold Optageområde ca. 300.000 borgere, 5000 km² Grundareal 360.000 m² - 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² inkl. psykiatri Anlægsøkonomi

Læs mere

Havnehusene, Aarhus havn

Havnehusene, Aarhus havn Havnehusene, Aarhus havn Firmapolitik Firmabudget Nicolai Forsberg Thybo 27 år Uddannet: Praktik: Projekt: Tømrer Dansk Bolig Byg Havnehusene, Aarhus havn Havnehusene, Aarhus havn Afgrænsning af projektet

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

CCS Formål Mangelregistrering

CCS Formål Mangelregistrering CCS Formål Mangelregistrering Procesbeskrivelse Januar 2016 Kolofon 2016-01-05

Læs mere

Opførelse af ny undervisningsfløj på Marselisborg Gymnasium

Opførelse af ny undervisningsfløj på Marselisborg Gymnasium Navn: Christian Dalsgaard Knudsen Alder: 28 år Bopæl: Haldrup, Horsens Erfaring: STX og Tømrer Retning: Udførende Bygningskonstruktør Speciale: Partnering Praktik: Hoffmann A/S, DNU Skejby C-gangen og

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Performance test Ydelsesbeskrivelse for økonomistyring ifm. byggeledelse.

Performance test Ydelsesbeskrivelse for økonomistyring ifm. byggeledelse. BILAG E.9-2 Performance test Ydelsesbeskrivelse for økonomistyring ifm. byggeledelse. 11. august 2017 UP, THORY 1. Introduktion Dette notat beskriver hvordan performance test skal håndteres i forbindelse

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

Forberedelse fremmer processen

Forberedelse fremmer processen Forberedelse fremmer processen I dette appendiks er vejledningen til Standard for byggeprogram gengivet, vejledningen er også vedlagt denne rapport som en selvstædig rapport. O.1 Forord...2 O.2 Programfase...2

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

Koordineringsrådets opgaveliste ajourført for hver KR-møde

Koordineringsrådets opgaveliste ajourført for hver KR-møde Koordineringsrådets opgaveliste ajourført for hver KR-møde Opgavelisten er udarbejdet i tilknytning til beslutninger i Koordineringsrådet (KR), og den opdateres løbende og viser de enkelte opgavers stade.

Læs mere

IKT SEMINAR - DFM DATO: M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N

IKT SEMINAR - DFM DATO: M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N IKT SEMINAR - DFM DATO: 2016.06.15 M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N Property of Optimise A/S CVR: 36491043 +45 21 73 78 78 info@optimise.nu Agenda for seminaret

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Faktablad om BS-måling BS-MÅLING GENERELT

Faktablad om BS-måling BS-MÅLING GENERELT Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Faktablad om BS-måling BS-MÅLING GENERELT BS-måling, Byggeriets Sikkerhedsmåling, er en metode til måling af sikkerhedsniveau og sikkerhedsadfærd på byggepladser.

Læs mere

BILAG AFREGNING AF VINTERFORANSTALTNINGER

BILAG AFREGNING AF VINTERFORANSTALTNINGER BILAG AFREGNING AF VINTERFORANSTALTNINGER INDHOLD BILAG 1: TJEKSKEMA VEDRØRENDE VINTERBYGGERI... 2 BILAG 2: UDBUDSMATERIALET.... 7 BILAG 3: DAGSORDEN FOR VINTERMØDE (ved afregning efter dokumenteret forbrug

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Hallur Hansen 27/06 1984 Tømrer Færøerne Opgavetekst Planlægning Projektgrundlag Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob.

Læs mere

»Commissioning. Fra strategisk beslutning til drift Bygherreforeningen.

»Commissioning. Fra strategisk beslutning til drift Bygherreforeningen. »Commissioning Fra strategisk beslutning til drift 2016.01.19 - Bygherreforeningen. »Giraffen Søren Tholstrup 12 års erfaring som entreprenør PL/PC (automation, maritime branche) 10 års erfaring som rådgiver

Læs mere

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart IKT - når vi bygger og når vi forvalter Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart Hvad skal vi med IKT? IKT er Informations- og kommunikations teknologi. IKT bekendtgørelsen er fra april 2013

Læs mere

IKT i projektering og udførelse

IKT i projektering og udførelse IKT i projektering og udførelse 1. kursusgang Dagens program - Introduktion til kurset - Præsentation af dagens øvelse - Introduktion til IKT i byggeriet - Dagens øvelse i grupperummene - Kort præsentation

Læs mere

Lean Construktion-DK Studiedag Hvordan bruger vi din lean viden i praksis?

Lean Construktion-DK Studiedag Hvordan bruger vi din lean viden i praksis? Lean Construktion-DK Studiedag 2012 Hvordan bruger vi din lean viden i praksis? Enemærke & Petersen a/s mennesker, der bygger for mennesker Enemærke & Petersen a/s er et mellemstort entreprenørfirma med

Læs mere

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Faktablad om BS-måling på mindre byggepladser BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER BS-måling, Byggeriets Sikkerhedsmåling, er en målemetode for sikkerhedsniveauet

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Temamøde om Ydelsesbeskrivelser for Bygherrerådgivning maj 2013

Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Temamøde om Ydelsesbeskrivelser for Bygherrerådgivning maj 2013 Temamøde om Ydelsesbeskrivelser for Bygherrerådgivning 2013 29. maj 2013 PROGRAM: 14.00 Velkomst og introduktion. 14.15 Introduktion til ydelsesbeskrivelserne for Bygherrerådgivning Niels Christian Toppenberg,

Læs mere

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere.

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Rammer og organisering Faxe Kommune har besluttet, at der i udbud af opgaver til private leverandører skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter.

Læs mere

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger. Virksomheden. Firmaet G + Fundering blev grundlagt i 2003 af Helge Rossen. Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Læs mere