STUDIE- OG KARRIEREDAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIE- OG KARRIEREDAG"

Transkript

1 STUDIE- OG KARRIEREDAG februar 2015 Odense Congress Center

2 Sådan gør du Tilmeld dig de 3 oplæg, du har lyst til at høre! Har du problemer med tilmeldingen - eller spørgsmål - er du velkommen til at kontakte Studievalg Fyn - studievalg.dk/fyn Studievalg Fyn - sådan får du fat i os! Book en tid til vejledning på din skole på: bookstudievalgfyn.dk Eller besøg vores center i Odense her behøver du ikke at bestille tid! Studievalg Fyn Amfipladsen 4-8, 1. sal 5000 Odense C studievalg.dk/fyn Åbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Lukket Torsdag Fredag

3 Kl. 9:15-9:50 & kl. 14:15-14:50 Hvis du har mod på at deltage i internationale operationer overalt i verden og ønsker at være med til at sikre dansk territorium, så er oplægget om uddannelses- og jobmulighederne i forsvaret måske noget for dig? Oplægget giver dig indsigt i de mange forskellige uddannelsesmuligheder som hæren, søværnet og flyvevåbnet har at byde på samtidig med at du også får indblik i forsvarets sprog- og kulturuddannelse. Oplægsholder: Forsvarets Rekruttering Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, der giver viden om retssystemet, lovene og om hvordan de bliver til, hvordan de fortolkes og bruges i praksis, så er jura måske noget for dig? På uddannelsen har du mulighed for at specialisere dig inden for f.eks. strafferet, EU-ret eller formueret. Du får også mulighed for at høre om HA, jur, så hvis du er interesseret i finansiering, organisation, erhvervsret, regnskab og afsætning, så er denne uddannelse måske noget for dig? Vil du gerne arbejde for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet og er du typen, der ikke er bleg for at træffe hurtige beslutninger? Så er oplægget om uddannelses- og jobmulighederne inden for politiet måske noget for dig? Oplægget vil give dig et indblik i, hvad der skal til for at komme ind på uddannelsen; hvordan uddannelsen til politibetjent er bygget op samt et indblik i de mange jobmuligheder, der er hos politiet. Oplægsholder: Rigspolitiets Personaleafdeling Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du beskæftiger dig med samfundsforhold og økonomiske problemstillinger, så er offentlig politik og økonomi måske en uddannelse for dig? Uddannelsen giver dig brede kompetencer til at arbejde i staten og kommunerne, eller i private virksomheder, der arbejder sammen med den offentlige sektor. Du vil også kunne finde beskæftigelse i internationale organisationer og større internationale virksomheder. Oplægsholder: Aarhus Universitet (AU) Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du bl.a. lærer at analysere samfundet på forskellige niveauer ud fra sociologiske og antropologiske tilgange, så er sociologi og kulturanalyse måske noget for dig? På uddannelsen får du indsigt i, hvordan mennesker, grupper, organisationer og samfund fungerer ud fra et sociologisk og kulturelt perspektiv. Du lærer også at bruge metoder som interview, statistik og feltarbejde i din research, som indgår som en vigtig del af uddannelsen. 3

4 Kl. 9:15-9:50 & kl. 14:15-14:50 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du bl.a. lærer om kunderelationer, HR, projektledelse, servicemarketing og kommunikation, og hvor du kan arbejde med hotel- og restaurantledelse, turismeledelse eller serviceledelse f.eks. i kultur- og kongrescentre, så er serviceøkonomi måske noget for dig? Kl. 9:15-9:50 & kl. 14:15-14:50 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, der handler om de ledelsesmæssige aspekter af virksomheders økonomiske beslutninger, så er den engelsksprogede bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA - business management måske noget for dig? Med fokus på virksomheders strategiske, organisatoriske og operationelle beslutninger, sigtes der mod et job i en multinational virksomhed, international organisation eller en internationalt orienteret virksomhed. Kl. 10:05-10:40 Er du interesseret i finans- og økonomiuddannelser, men er du lidt usikker på, hvilke jobs der er og hvilken type arbejdsopgaver du kan komme til at løse? Sidder man foran skærmen hele dagen uden kontakt til andre? Hvad med lønnen? Og hvad med udsigterne til jobs? Hvis du vil vide mere om, hvilke jobs du kan få med en økonomiuddannelse, så er dette oplæg noget for dig! Oplægsholder: Finansforbundet Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor indkøb, salg, handel og markedsføring i handelsvirksomheder er i centrum, så er handelsøkonom noget for dig? På uddannelsen lærer du bl.a. at vurdere virksomhedens idé, mål og strategier, vurdere driftsøkonomiske problemstillinger samt gennemføre markedsanalyser. På oplægget kommer du også til at høre om markedsføringsøkonom. Så hvis du har lyst til at arbejde med køb, salg, reklame og markedsføring, så er denne uddannelse måske noget for dig? Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, der bl.a. omhandler finansielle markeder, erhvervsjura, kunde- og samarbejdsrelationer, ejendomshandel, privat økonomi og organisationspsykologi, så er finansøkonom eller finansbachelor måske noget for dig? På oplægget vil du også høre om uddannelsen til financial controller. Så vil du gerne lære at planlægge og udføre opgaver inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling i det private erhvervsliv så er dette oplæg måske noget for dig? 4

5 Kl. 9:15-9:50 & kl. 14:15-14:50 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer at arbejde med hørehandicap hos børn og voksne, som kan skyldes problemer med tinnitus, væske i mellemøret, aldersbetinget hørenedsættelse eller total døvhed, så er audiologi måske noget for dig? Uddannelsen er tværfaglig og omfatter sundhedsvidenskabelige fag som f.eks. anatomi, fysiologi, neurologi og medicinsk audiologi. Sprogvidenskabelige fag som sprogvidenskab, sprogtilegnelse og psykologi indgår også ligesom uddannelsen også indeholder en naturvidenskabelig og teknisk del, hvor der bl.a. er fokus på audiologiske målemetoder og høreapparatbehandling og tilpasning. Kl. 9:15-9:50 & kl. 14:15-14:50 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du arbejder med børn og unge med forskellige faglige og sociale forudsætninger og hvor du naturligvis forventes at holde dig opdateret inden for bl.a. dit undervisningsområde, så er folkeskolelærer måske noget for dig? Lærerjobbet er meget varieret, og du kommer til at stå for planlægning, gennemførelse og vurdering af undervisningen. Derfor er det vigtigt, at du har gode samarbejdsevner, overblik og evnen til at handle og træffe hurtige beslutninger. Oplægsholder: University College Lillebælt (UCL) Kl. 9:15-9:50 & kl. 14:15-14:50 Hvis du har lyst til at arbejde professionelt med de sociale problemer, mennesker kan støde på gennem livet og hvor du skal kunne rumme og kommunikere med forskellige typer af mennesker, så er socialrådgiver måske noget for dig? Som socialrådgiver skal du kunne sætte dig ind i samfundsmæssige og juridiske problemstillinger for at kunne finde de bedste løsninger på den enkelte borgers problemer. På uddannelsen lærer du bl.a. om socialpolitik, arbejdsmarkedspolitik, lovgivning og økonomi. Oplægsholder: University College Lillebælt (UCL) Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du uddannes til at være med til at præge og ændre fremtidens uddannelsessystem; og hvor du lærer, hvordan du rykker ved mennesker og motiverer dem til at præstere endnu bedre, end de troede, de kunne, så er uddannelsesvidenskab måske noget for dig? Uddannelsesvidenskab er en tværfaglig uddannelse, som integrerer fag som sociologi, antropologi, filosofi, psykologi og pædagogik. Oplægsholder: Aarhus Universitet (AU) Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer om de teorier, der benyttes til at forstå, hvordan mennesker tænker, føler og handler i bestemte situationer, så er psykologi måske noget for dig? Som psykolog arbejder du overordnet med at skabe forandringer hos mennesker med psykologiske problemer eller mennesker, der er part i psykologiske problemstillinger. 5

6 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor fokus er på sprog og kultur så er kina-studier måske noget for dig? På kina-studier bliver du både undervist i moderne standard kinesisk, klassisk kinesisk, Kinas historiske og moderne samfundsforhold samt kinesisk kultur. Du bliver i stand til at læse, skrive, forstå og tale kinesisk, oversætte tekster til korrekt dansk samt opnå et godt kendskab den kinesiske kulturbaggrund og det kinesiske samfund. Du vil i dette oplæg også kunne høre om japan-studier, hvor fokus også er på sprog, kultur og samfundsforhold. Oplægsholder: Københavns Universitet (KU) Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du kommer til at beskæftige dig med historie, religion, samfund, antropologi, etik, kultur, sprog og kommunikation, så er teologi måske noget for dig? Du bliver ekspert i den rolle kristendommen spiller i Danmark og resten af verden, i dag og førhen, på det politiske, psykologiske og filosofiske plan. Du bliver hver dag udfordret til at gennemtænke de problemstillinger, der knytter sig til spørgsmål om religion og eksistens. Mange bliver efter endt uddannelse præster i folkekirken, men du kan også undervise på seminarier, højskoler eller universiteter. Ligesom du også kan arbejde i humanitære organisationer, offentlige institutioner eller private virksomheder. Oplægsholder: Aarhus Universitet (AU) Kl.10:55-11:30 Overvejer du at søge ind på en humanistisk uddannelse inden for noget med medier, sprog, historie eller kultur? Og er du i tvivl om, hvad en humanistisk uddannelse kan bruges til bagefter? Hvor får man job? Er det overhovedet til at få job som humanist? Hvad laver humanister i job egentlig? Hvis dette er nogle af de spørgsmål, du har stillet dig selv, så er oplægget om humanister i job noget for dig! Oplægsholder: Dansk Magisterforening Hvis du synes, at det lyder spændende at få lov til at fordybe dig i sprog, litteratur og kultur, så er engelskstudiet måske noget for dig? Overalt i verden tales engelsk enten som modersmål eller som andetsprog, og engelsk er dermed det sprog, som muliggør kommunikation på tværs af næsten alle folkeslag. Du studerer alle facetter af sproget, og kommer til at arbejde med grammatik, sætningsanalyse, litteratur og litteraturanalyse samt kommunikation. På uddannelsen lærer du også at fortolke kilder ud fra analytiske og teoretiske metoder, og du studerer historie og samfundsforhold i både Storbritannien og USA. 6

7 Kl. 9:15-9:50 & 14:15-14:50 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du får teoretisk og praktisk viden om de bioteknologiske analysemetoder, som blandt andet anvendes på hospitalerne, så er bioanalytiker måske noget for dig. Bioanalytikeren laver f.eks. patientprøver på blod, væv, celler eller på hele patienten i forbindelse med f.eks. hjerte- og lungefunktions undersøgelser. Oplægsholder: University College Lillebælt, UCL Kl. 9:15-9:50 & 14:15-14:50 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du bl.a. lærer om sygdomme og behandlingsmuligheder, anatomi, biostatistik, humanbiologi og hvor en del af undervisningen foregår som praktik f.eks. på et hospital, så er medicin måske noget for dig? Kl. 10:05-10:40 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer både teori og praksis om behandling, rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme, og hvor der er særlig fokus på krop og bevægelse, anatomi, neurologi, fysiologi og sociologi, så er fysioterapeut-uddannelsen måske noget for dig? Oplægsholder: University College Lillebælt (UCL) Har du lyst til at hjælpe mennesker med smerter og skavanker i led, muskler og knogler? Kan du lide at løse svære sygehistorier, blive udfordret intellektuelt, være en del af et større behandler team og udføre praktiske manuelle færdigheder? Har du mod på en uddannelse, der både er teoretisk og praktisk? Så er kiropraktor/ klinisk biomekanik måske noget for dig? Som kiropraktor skal man kunne forebygge, diagnosticere og behandle bevægeapparatets sygdomme og lidelser med anvendelse af den nyeste viden og teknologiske fremskridt. Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du bl.a. lærer om sundhedsfremme og livsstilsændringer, forebyggelse af fysisk og psykisk sygdom, psykomotorisk behandling, afspænding og rehabilitering, så er afspændingspædagog og psykomotorik-uddannelsen måske noget for dig? Psykomotorikken tager konkret udgangspunkt i kroppen, men opfatter krop og psyke som to aspekter af samme helhed. Uddannelsen kombinerer således viden om sundhed, pædagogik og psykologi. Oplægsholder: VIA University College (VIA UC) Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer om forskellige fødevarers betydning for helbredet og kroppens udvikling og hvor du lærer om forskellen på en sund og dårlig livsstil og om ernæringsrigtig kost, så er ernæring og sundhed måske noget for dig? Oplægsholder: University College Syddanmark (UC Syd) 7

8 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer om menneskets anatomi og dets måde at fungere på både fysisk, psykisk og socialt, så kunne ergoterapeut måske være noget for dig? Ergoterapeuter hjælper blandt andet mennesker med mén efter ulykke eller sygdom tilbage til et godt arbejds- og fritidsliv. Oplægget giver dig også eksempler på de forskellige jobs, ergoterapeuter er ansat i. Oplægsholder: University College Lillebælt (UCL) Er du interesseret i produktion af lægemidler og forskning i medicin, så er oplægget om de jobs i lægemiddelindustrien måske noget for dig? Hvordan får patienterne adgang til den bedste medicinske behandling? Hvem løser de forskellige opgaver med at udvikle, producere og sælge medicinske præparater? Hvilke kompetencer skal man have? Hvor får man job og hvordan ser jobmulighederne ud? Oplægsholder: Lægemiddelindustriforeningen Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer at lave og analysere røngtenbilleder, MR- og CT-scanninger og hvor anatomi og fysiologi, sygdomslære, omsorg, røngtenfysik og psykologi udgør en vigtig del af uddannelsen, så er radiograf-uddannelsen måske noget for dig? Som radiograf er du uundværlig for børn, unge og gamle, der kommer på hospitalet. Du scanner og fotograferer ved hjælp af avanceret teknologi i millionklassen. Og du har øje for alt fra brækkede ben til ondartede knuder. Oplægsholder: University College Lillebælt (UCL) Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, der bl.a. giver indblik i sygdomslære, anatomi, mikrobiologi, folkesundhedsvidenskab, etik, psykologi og pædagogik og hvor mulighederne for at specialisere sig er mange, så er sygeplejerske måske noget for dig? Som sygeplejerske er det dig, der har den tætte kontakt til patienter. Det er også dig som bevarer overblikket, når mennesker svæver mellem liv og død. Oplægsholder: University College Lillebælt (UCL) 8

9 Kl. 10:05-10:40 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du beskæftiger dig med biologiske fænomener på molekyleniveau og hvor områder som gensplejsning, mikrobiologi og genetik er i fokus, så er biokemi og molekylærbiologi måske noget for dig? På uddannelsen lærer du om cellerne i kroppen og deres funktioner, som er nødvendig viden inden for forskningen af bl.a. kræft, sukkersyge og smitsomme sygdomme. På oplægget vil du også høre om biomedicin uddannelsen. Så hvis du er interesseret i sygdomme på molekyle- og celleniveau; analyse af sygdommes opståen og i hvordan medicin og lægemidler virker på kroppen, så er denne uddannelse måske noget for dig? Kl. 10:05-10:40 De grønne ingeniører: Har du det bedst, når teori omsættes til praksis, og der er tæt kontakt til det erhverv, man skal ud og arbejde for? Og interesserer du dig for naturpleje, skovdrift, parkforvaltning og udvikling af grønne klimatilpasningsløsninger? Så er skov- og landskabsingeniør eller have- og parkingeniør måske noget for dig? Begge uddannelser er professionsbacheloruddannelser, og har derfor et tæt samspil mellem teori og praksis. Det betyder masser af ekskursioner, undervisning i felten, praktikker og opgaver med afsæt i virkelige problemstillinger. Begge uddannelser har gode jobmuligheder og fører typisk til et mellemlederjob i skovdyrkerforeninger, anlægs- og entreprenørvirksomheder, kommuner mv. Oplægsholder: Københavns Universitet (Skovskolen) Kl. 10:05-10:40 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du bl.a. lærer om, hvordan kæledyr, heste og produktionsdyr fungerer: fra fysiologi og genetik over dyrevelfærd og ernæring til træning af dyr, så er husdyrvidenskab måske noget for dig? Du arbejder med raske dyrs sundhed og ernæring, har indgående kendskab til træning og avl og er med til at forbedre dyrevelfærden nationalt og internationalt. Du lærer om dyreetik, dyrs vækst og avl og du ved, hvilken betydning vores hold af dyr har for miljø, mennesker og samfund. Oplægsholder: Københavns Universitet (KU) Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du kan komme til at beskæftige dig enten med ernæringsteknologi, fødevareteknologi, mejeriteknologi eller procesteknologi, og hvor du lærer at produktudvikle og udføre kvalitetskontrol eksempelvis af fødevarer, så er procesteknolog måske noget for dig? Ingeniør arkitekt jurist i én og samme person! Uddannelsen til landinspektør er for dig, der ønsker at vide mere om design, matematik, teknologi og jura. Du får mulighed for at kombinere teori og praksis og arbejde inde og ude. På uddannelsen lærer du bl.a. at arbejde med fysisk planlægning og arealforvaltning, opmåling og kortlægning samt ejendomsdannelse og ejendomsret. Oplægsholder: Aalborg Universitet (AAU) 9

10 Er du interesseret i en naturvidenskabelig uddannelse inden for biologi, fysik, kemi, matematik, astronomi, nanoscience eller en af de mange andre muligheder? Og er du i tvivl om dine jobmuligheder i naturvidenskaben? Hvor får man job? Hvilke job? Er det svært at få job med en naturvidenskabelig uddannelse? Hvis dette er nogle af de spørgsmål, du har stillet dig selv, så kom og hør hvad man kan bruge en naturvidenskabelig uddannelse til og hvor du kan få job! Oplægsholder: Dansk Magisterforening Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer om ledelse, planlægning, rådgivning, produktion og miljø inden for jordbrug, natur og miljø, så er jordbrugsteknolog måske noget for dig? På uddannelsen har du mulighed for at specialisere dig inden for 4 områder: husdyrproduktion, planteproduktion, miljø & natur og økonomi & driftsledelse. Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer at formidle natur- og kulturoplevelser til forskellige målgrupper og at udvikle nye områder, koncepter og formidlingsformer inden for oplevelsesøkonomi, så er uddannelsen i natur- og kulturformidling måske noget for dig? Du får indsigt i natur- og kulturoplevelsers betydning for mennesker og har fag som bl.a. naturforståelse, kulturoplevelse, oplevelsesøkonomi og innovation. Efter endt uddannelse vil du f.eks kunne arbejde på hoteller, naturcentre, kulturhuse og i turist- og oplevelsesbranchen. Oplægsholder: PH Metropol, København Kemi er en del af alting - lige fra fødevarerne og rengøringsmidlerne i supermarkedet til den medicin, lægen ordinerer. Tager du en uddannelse inden for kemi, kan du arbejde med fx plantemedicin, renere energi eller toksikologiske analyser, alt efter hvordan du profilerer din uddannelse. Studierne er udfordrende: Du får de naturvidenskabelige fag ind på rygraden og får en viden baseret på forskning. Hør om kemi og ingeniør i kemi og bioteknologi og hvordan studiemiljøet er, og hvordan du kommer til at samarbejde med andre studerende og underviserne om at få det bedste ud af dit studium. 10

11 Kl. 9:15-9:50 & kl. 14:15-14:50 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer alle faser af det journalistiske arbejde at kende fra den første idé over research, kildekritik, interviewteknik, genre og fortælleformer til det færdige produkt, så er journalistik måske noget for dig? Kl. 10:05-10:40 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor fokus er internationalt inden for sprog, kommunikation og kulturstudier og hvor du bl.a. lærer at analysere og planlægge arbejdet med kommunikation både internt og eksternt i en virksomhed eller organisation, så er international virksomhedskommunikation (IVK) måske noget for dig? Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du får indblik i, hvordan digitale medier påvirker vores liv og samfund og hvor du lærer om design af digitale medier og kommunikation via disse, så er digitale medier og design måske noget for dig? Nogle af de udfordringer du vil komme til at beskæftige dig med på uddannelsen kunne f.eks. være: Hvad er de sociale konsekvenser af den nye måde at kommunikere på? Hvordan oplever man de budskaber, der kommunikeres via digitale medier, og hvordan kommunikerer man for at opnå, at budskabet slår igennem? Oplægsholder: IT Universitetet (ITU) Hvis du interesserer dig for en uddannelse og et job inden for kommunikations-, ikt- og mediesektoren, så er humanistisk informatik måske noget for dig? Uddannelsen har et grundforløb, hvor du tilegner dig en solid og brugbar viden om feltet som helhed, inden du vælger, om det er en specialisering i kommunikation, informationsog kommunikationsteknologi eller medier, der passer bedst til dig, dine interesser og dine fremtidige jobønsker. Oplægsholder: Aalborg Universitet (AAU) Bliv klogere på filmbranchen. Hør om jobmulighederne inden for filmverdenen, og om hvordan du kan blive en del af filmbranchen. Hvem løser de forskellige opgaver før, under og efter produktionen er i hus. Hvem får rollerne? Oplægsholder: 18 Frames Filmskole & Kollektivt Produktionsselskab Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer at formidle natur- og kulturoplevelser til forskellige målgrupper og at udvikle nye områder, koncepter og formidlingsformer inden for oplevelsesøkonomi, så er uddannelsen i natur- og kulturformidling måske noget for dig? Du får indsigt i natur- og kulturoplevelsers betydning for mennesker og har fag som bl.a. naturforståelse, kulturoplevelse, oplevelsesøkonomi og innovation. Efter endt uddannelse vil du f.eks kunne arbejde på hoteller, naturcentre, kulturhuse og i turist- og oplevelsesbranchen. Oplægsholder: PH Metropol, København 11

12 Kl. 9:15-9:50 & kl. 14:15-14:50 Hvis du synes, at det lyder spændende med uddannelser, hvor du tænker logisk og abstrakt ved hjælp af matematiske metoder og begreber, og hvor du lærer at beregne det, der ellers virker uoverskueligt, så er matematik og anvendt matematik måske noget for dig? Vores dagligdag er fyldt med matematik: Når patient-flowet på et sygehus skal optimeres, når tidsforbruget til et byggeprojekt skal minimeres og når busruter skal planlægges på den mest hensigtsmæssige måde. Så er du interesseret i viden om moderne matematik og dens anvendelser, så gå ind og hør dette oplæg. Med en uddannelse inden for fysik kommer du til at arbejde med naturvidenskabelige teorier i praksis. Du kan få arbejde i bl.a. højteknologiske produktionsvirksomheder, telekommunikationssektoren og på hospitaler, hvor du kan være med til at påvirke den nyeste forskning og udvikling. Hør studerende fra ingeniør i fysik og teknologi og fysik-studiet fortælle om, hvordan de oplever det at læse - om hvordan det er at gå så meget i dybden med tingene, at nye døre åbner sig til en spændende oplevelse af verden. Er du interesseret i en naturvidenskabelig uddannelse inden for biologi, fysik, kemi, matematik, astronomi, nanoscience eller en af de mange andre muligheder? Og er du i tvivl om dine jobmuligheder i naturvidenskaben? Hvor får man job? Hvilke job? Er det svært at få job med en naturvidenskabelig uddannelse? Hvis dette er nogle af de spørgsmål, du har stillet dig selv, så kom og hør hvad man kan bruge en naturvidenskabelig uddannelse til og hvor du kan få job! Oplægsholder: Dansk Magisterforening Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer at udvikle, designe og anvende teknologiske løsninger til bl.a. at overvåge og forudse fysiske strukturer og processer på stor skala dvs. jorden og rummet, så er uddannelsen geofysik og rumteknologi måske noget for dig? På uddannelsen kan du specialisere dig inden for fire retninger: Udforskning af rummet, Jordens fysik og ressourcer, Kortlægning og navigation og Klima- og miljøovervågning. Oplægsholder: Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 12

13 Kl. 10:05-10:40 Er du interesseret i trafik, veje og anlægsbyggeri, så er oplægget om Teknik på farten job i infrastrukturbranchen måske noget for dig? Hvem løser de forskellige opgaver med at projektere og gennemføre vej- og anlægsbyggeri, og hvilke kompetencer skal man have for at arbejde i trafik- og anlægssektoren? Hvor får man job? Og hvordan ser jobmulighederne ud? Oplægsholder: Viadania Kl. 10:05-10:40 Hvis du godt kunne tænke dig at planlægge byggeprojekter fra idé til færdig projektering, så er bygningskonstruktør måske noget for dig? På uddannelsen lærer du bl.a. at lave opmålinger og materialevalg i forbindelse med byggeprojekter samt at lave tilstandsvurderinger. Uddannelsen giver dig også kendskab til virksomhedsdrift, administration og afsætning. På oplægget vil du også høre om to beslægtede uddannelser nemlig uddannelserne til byggekoordinator og byggetekniker. Er du interesseret i arkitekters og designeres arbejdsliv? Vil du gerne vide, hvordan idé en bliver til virkelighed i en hverdag med udvikling og design af projekter, så hør om arkitekters og designeres jobmuligheder som ansatte, selvstændige, freelancere og ledere. Oplægget vil give dig indsigt i arkitekters og designeres arbejdsliv med arkitektur, design, byplanlægning, byggesagsbehandling, ledelse og meget mere. Oplægsholder: Forbundet Arkitekter og Designere Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du bliver klædt på til at arbejde med ledelse, planlægning og drift inden for energi og offshore, så er uddannelsen til teknisk manager offshore måske noget for dig? På uddannelsen lærer du bl.a. om drift og vedligeholdelse af tekniske anlæg i offshorebranchen (vindmølleindustrien eller på boreplatforme). Udover den tekniske del lærer du også at løse ledelsesmæssige opgaver i forhold til personale, miljø og sikkerhed. Oplægsholder: Erhvervsakademi Sydvest (EA Sydvest) Hvis du gerne vil være leder ombord på et skib som skibsfører, eller hvis du har lyst til et internationalt landjob på et shippingkontor eller rederi, så er en uddannelse og karriere indenfor Det Blå Danmark måske noget for dig? Det Blå Danmark er Danmarks mest eksportintensive og internationale branche. Som skibsfører vil du bl.a. få ansvaret for navigation, sejlads og sikkerheden på havet, ledelse om bord samt arbejde med andre kulturer. Som shippingmedarbejder vil du få et internationalt job, hvor du bliver udfordret, får ansvar, og hvor hverdagene ikke ligner hinanden. Du kan enten være på et rederikontor, hos en skibsmægler eller på et shippingkontor, først i Danmark og senere som udstationeret i udlandet. Et andet job i Det Blå Danmark kunne være som skibsingeniør, hvor du som ingeniør med maritimt speciale er med til at designe skibe, offshore platforme, eller er på et rederikontor og er ansvarlig for driften af skibsflåden. Oplægsholder: Det Blå Danmark v/foreningen til Søfartens Fremme 13

14 Hvis du gerne vil arbejde inden for en branche, hvor arbejdsopgaverne veksler og hvor alt ikke er stilsiddende foran skærmen, og synes du, at jobs inden for olie-, gas- og havmølleindustrien lyder spændende? Så er job i offshore-branchen måske noget for dig? Offshore-branchen er en branche i eksplosiv vækst og manglen på kvalificerede medarbejdere er stor. Jobbene kan findes både på land, på platforme i Nordsøen og i tilknytning til havmølleparker. Miljøet på arbejdspladserne er internationalt, og offshore-branchen tilbyder rige muligheder for at arbejde i udlandet. Oplægsholder: Danish Offshore Academy Forestil dig en verden, hvor alting er forbundet også energi- og elforsyningen. I dag går alt for meget energi tabt, så der er virkelig brug for skarpe hjerner, der tør tænke nyt fx i de såkaldte smart grids, hvor forbrug og produktion af energi kobles sammen på en mere intelligent og miljørigtig måde. Som ingeniør i stærkstrømsteknologi får du som studerende mulighed for at arbejde på bæredygtige energiformer som fx el-biler, vindmøller og bølgeenergi. Er du interesseret i at kombinere en bred teknologisk og humanistisk viden om design, så er den humanistiskteknologiske bacheloruddannelse måske noget for dig? På uddannelsen arbejder du tværfagligt med kreative og metodiske designprocesser af informationsteknologi, medier, oplevelser, transportteknologi og byrum. Uddannelsen indeholder desuden to fag, som du vælger ud fra dine interesser. Det kan fx være datalogi og performance-design, geografi og virksomhedsstudier, it og kommunikation, sundhedsfremme og psykologi. Oplægsholder: Roskilde Universitet (RUC) Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, der spænder fra maskin-teknik over el-teknik og automation til erhvervsjura og arbejdspsykologi, så er maskinmester måske noget for dig? Som maskinmester kan du arbejde både på land og til søs. Mange maskinmestre har ofte ledelsesopgaver og ansvar. Du vil i løbet af uddannelsen have fag som informationsteknologi, klimateknik, maskininstallationer, samt økonomi og sikkerhed. Oplægsholder: Fredericia Maskinmesterskole Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du kommer til at arbejde med biler, så er autoteknolog måske en uddannelse for dig? På uddannelsen lærer du at håndtere tekniske opgaver inden for autobranchen, på værksteder og i racingteams. Du lærer at anvende mekaniske og elektroniske autosystemer, både i forbindelse med fejlfinding og med finjustering af en bil og dens motor. Du får også indsigt i bl.a. økonomi og ledelse, som også er en vigtig del af hverdagen på et værksted eller hos en bilimportør. På oplægget kommer du også til at høre om uddannelsen til automationsteknolog, som er til dig, der er til innovation, programmering, teknisk IT og styrings- og reguleringsteknik. På studiet lærer du at anvende tekniske, kreative og analytiske færdigheder i forbindelse med bl.a. design, programmering og konfiguration af automatiske anlæg. Produktionsteknolog er den sidste uddannelse, du får viden om på oplægget. Den er til dig, der gerne vil arbejde med udvikling og konstruktionen af maskiner til fremstilling af nye produkter. 14

15 Kl. 10:05-10:40 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer om idéerne bag beregning og informationsbehandling, og om hvordan computersystemer konstrueres og programmeres, så er datalogi måske noget for dig? På uddannelsen kan du fx vælge at fokusere på computerspil, netværk og avancerede algoritmer, eller du kan fordybe dig i softwareudvikling eller arbejde med erhvervsrettede optimeringsprojekter. Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du arbejder med softwareudvikling og hvor teori og praksis forenes, så er datamatiker måske noget for dig? Uddannelsen ruster dig bl.a. til at arbejde med programmering, softwarearkitektur, IT-udvikling, IT-sikkerhed og forretningsforståelse. På oplægget vil du også høre om it-teknolog uddannelsen. Så hvis du er interesseret i bl.a. udvikling, konstruktion og drift af hardware, teknisk software, netværksløsninger samt projektledelse, så er denne uddannelse måske noget for dig? Tænk på, hvor meget din smartphone kan i dag og fylder i din hverdag og prøv så at forestille dig, hvad den kan bruges til om 10 år. Som civilingeniør i lærings- og oplevelsesteknologi kan du være med til at skabe teknologi, der hjælper mennesker med at organisere, kommunikere og lære. På studiet kommer du på feltarbejde i teknologibrugernes hverdag, hvor du undersøger deres behov og afprøver dine ideer. Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer at arbejde professionelt med hjemmesider og medieproduktion og hvor du tilegner dig viden om bl.a. kommunikations- og formidlingsteorier, opbygning af websider, grafisk design og 3D-animation, så er multimediedesigner måske noget for dig? EAL tilbyder også en linje med speciale i film og animation. Oplægget kombinerer information om studie såvel som om jobmulighederne. Er du interesseret i it-uddannelser, men er du lidt usikker på, hvilke jobs der er og hvilken type arbejdsopgaver du kan komme til at løse? Sidder man foran skærmen hele dagen uden kontakt til andre? Hvad med lønnen? Og hvad med udsigterne til jobs? Hvis du vil vide mere om, hvilke jobs du kan få med en it-uddannelse, så er dette oplæg noget for dig! Oplægsholder: It-branchen 15

16 Kl. 9:15-9:50 & kl. 14:15-14:50 Er du interesseret i at kombinere design og designhistorie med organisationsteori og markedsføringsstrategi, så er designkultur og økonomi måske noget for dig? Byplanlægning, arkitektur, boligindretning, industridesign og grafisk design er nogle af de områder, du kommer til at beskæftige dig med på uddannelsen, som vil kvalificere dig til at varetage jobfunktioner som konsulent, formidler, iværksætter og projektleder. Kl. 10:05-10:40 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor der er fokus på digitalt design af rum, interiør og grafisk design og hvor du lærer om den kreative og innovative side af e-design, så er uddannelsen i e-design måske noget for dig? Som e-designer kommer du også til at arbejde med trendforståelse, udvikling, salg og markedsføring af forskellige typer e-design, ligesom du også lærer at bruge it-værktøjer (2D og 3D) i dit arbejde. Oplægsholder: IBA, Kolding Kl. 10:05-10:40 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du bl.a. lærer at undervise andre i musik og kor, så er uddannelserne rytmisk musiker og/eller brobygger - musikpædag og og musiker måske noget for dig? På uddannelsen til rytmisk musiker lærer du både at spille og fortolke musik efter noder og at improvisere men du specialiserer dig i enten sang eller instrument. Med uddannelsen Brobygger musikpædagog og musiker bliver du klædt på til både teoretisk og praktisk at tilrettelægge og udføre undervisning og formidling af musik for børn, unge og voksne eksempelvis som korleder eller musikpædagog. Oplægsholder: Syddansk Musikkonservatorium Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer at udvikle design inden for f.eks. tøj, møbler, indretning, glas, kommunikationsdesign og digitale medier, så er designer uddannelsen måske noget for dig? Du vil lære generelt om idé- og konceptudvikling samtidig med, at du også får mulighed for at specialisere dig inden for et håndværksmæssigt område. Alt efter hvad du vælger af speciale, kan du arbejde som designer f.eks. i tekstilbranchen, i et web- eller multimediefirma eller i kommunikationsbranchen. Oplægsholder: Designskolen i Kolding 16

17 GÅ IKKE GLIP AF.. Kl. 9:15-9:50 & kl. 14:15-14:50 Mangler du fag eller niveauer for, at du kan søge ind på din videregående uddannelse? Og er du i tvivl om, hvordan det foregår med f.eks. tilmelding og undervisningen på de Gymnasiale Suppleringskurser (GSK) Vil du også gerne vide mere om, hvor og hvornår holdene bliver udbudt og om, du kan få SU? Så er dette oplæg relevant for dig! Oplægsholder: GS-Koordinator i Region Syddanmark Kl. 10:05-10:40 & kl. 13:25-14:00 Gode råd til din karriereplanlægning mens du læser! Få gode råd til hvordan du planlægger studiejob, fritid og interesser, så de styrker dit CV og hermed dine muligheder for at få dit første job. Du får også indblik i, hvad arbejdsgivere typisk kigger efter i ansøgninger fra nyuddannede. Oplægsholder: SDU Erhverv & kl. 12:35-13:10 Overvejer du at læse hele eller en del af din videregående uddannelse i udlandet - og er du i tvivl om, hvad du skal være opmærksom på: Hvordan søger jeg? Kan uddannelsen bruges i Danmark efterfølgende? Og hvad med økonomien? Kan jeg få min SU med til udlandet? Hvis dette er nogle af de tanker, du gør dig, så er oplægget om uddannelse i udlandet relevant for dig. Oplægsholder: Danish Students Abroad (DSA) Hvad sker der, når du har fået huen? Skal du direkte videre eller skal der holdes sabbat? I dette oplæg kan du få inspiration til dit sabbatår: hør om mulighederne for at komme på højskole og om mulighederne for at rejse ud i verden, samt om de mange muligheder for at lave frivilligt arbejde i udlandet. Oplægsholder: Alott og Højskolerne Kom og hør om, hvordan livet som studerende typisk er. Hvor mange timer bruger man på sit studium? Er der tid til at feste, arbejde og dyrke sport? Hvordan er overgangen fra elev til studerende? Skal man være vildt klog for at klare en universitetsuddannelse? Hvordan falder man bedst til på sit nye studium? Er du i tvivl om, om du kan leve på SU? Og hvis det ikke er muligt, hvordan kan du så få økonomien og dagligdagen til at hænge sammen uden at ende med en stor studiegæld? Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter hjemmefra og starter på studie? Dette kan du få bl.a. gode råd om af en bankrådgiver, hvis du går ind og hører dette oplæg, som også omhandler livet på SU. Oplægsholder: Studerende og bankrådgiver fra Jyske Bank 17

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Studie- og Karrieredag 27. og 28. januar 2016

Studie- og Karrieredag 27. og 28. januar 2016 Studie- og Karrieredag 27. og 28. januar 2016 49 oplæg om brede uddannelsesområder, erhverv samt sabbat og studieliv Messe med mange videregående Uddannelser fra hele Danmark Det praktiske Dato: Onsdag

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i vejledning om videregående

Læs mere

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010 Optaget via KOT2012 fra Svendborg Gymnasium og HF I alt er 409 fra Svendborg Gymnasium og HF optaget via KOT 2012. Heraf: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Total optaget 67 150 100 44 14 18

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ADMINISTRATIVE UDDANNELSER SERVICEØKONOM erhvervsuddannelse + specifikke krav SPORTSMANAGEMENT, PROF.BA (overbygning) ADGANGSKRAV: Markedsføringsøkonom, serviceøkonom, finansøkonom INTERNATIONAL HOSPITALITY

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society 1. Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Humanistiske bacheloruddannelser Performance Design og Dansk Performance Design og Historie

Læs mere

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A BILAG 1 Specifikke adgangskrav ved de enkelte bacheloruddannelser fra 2011: Uddannelserne er placeret inden for et af områderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i vejledning om videregående

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg 1.Hf okt - dec 1.hf - vinter 1.hf - forår 2.hf - efterår 2.hf - vinter Studievalg Hvem er Studievalg? Videregående

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ØKONOMI

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ØKONOMI ØKONOMI ADMINISTRATIONSØKONOM FINANSØKONOM LOGISTIKØKONOM ADGANGSKRAV: Gymnasial uddannelse Uddannelse inden for hvordan samarbejdet mellem borger og forvaltninger samt kunder og virksomheder fungerer.

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Studievalg Sydjylland Merete Østergaard. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland Merete Østergaard. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Merete Østergaard Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Oversigt over optaget på videregående uddannelser i Syddanmark i 2015

Oversigt over optaget på videregående uddannelser i Syddanmark i 2015 Oversigt over optaget på videregående uddannelser i Syddanmark i 2015 Dette bilag indeholder en oversigt over optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark i 2015 sammenlignet med 2012, 2013 og 2014.

Læs mere

FYNs HF-kursus. FYNs HF-kursus - en lille og overskuelig, men udfordrende og udviklende skole

FYNs HF-kursus. FYNs HF-kursus - en lille og overskuelig, men udfordrende og udviklende skole FYNs HF-kursus FYNs HF-kursus - en lille og overskuelig, men udfordrende og udviklende skole På Hunderupvej 17 bliver du en del af en hf-skole med en lang og stærk tradition for at undervise unge med vidt

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg 1.g 2.g - forår 3.g - efterår 3.g - forår Studievalg Hvem er Studievalg? Studieretning og valgfag Karriere-

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i vejledning om videregående

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg 1. HF - efterår 1. HF - vinter 1. HF - forår 2. HF - efterår 2. HF - forår Studievalg Hvem er Studievalg? Det

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14 Notat Dimittendledighed, szoom Tabellerne viser opgørelser over dimittendledighed (4.-7. kvartal efter endt uddannelse) for udvalgte videregående uddannelser fordelt på udbudsniveau. Tallene er opgjort

Læs mere

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem KOT-nr. Københavns Universitet 10117 Farmaci, København K, Studiestart: sommerstart 10140 Veterinærmedicin, København K, Studiestart: sommerstart 10150

Læs mere

Tabel 1 - Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau

Tabel 1 - Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau Oversigt over optaget på videregående uddannelser I bilaget findes en oversigt over optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark fordelt henholdsvis på geografi og uddannelse/fakultet. Antallet

Læs mere

Studieretningsdag eng mat psyk - samf

Studieretningsdag eng mat psyk - samf Studieretningsdag eng mat psyk - samf Studievalgsvejleder Claus Lei Hansen Studieretning R Engelsk A og B På rigtig mange studier kommer man til at læse en del på engelsk. Så mange studier har Engelsk

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi københavns universitet science - det natur- og biovidenskabelige fakultet Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi Læs kemi på Københavns Universitet Kemi 1 2 SCIENCE

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 222 af 08/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i vejledning inden for

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser Syddansk Universitet Kolding 18005 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, Kolding, Studiestart: Sommerstart 16 0 53 17 alle optaget, ledige pladser Kolding 18035 Designkultur, Kolding, Studiestart:

Læs mere

Bilag 15 Oversigt over erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser samt bachelor- og kandidatuddannelser relateret til landbrug,

Bilag 15 Oversigt over erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser samt bachelor- og kandidatuddannelser relateret til landbrug, Bilag 15 Oversigt over erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser samt bachelor- og kandidatuddannelser relateret til landbrug, fødevarehåndtering samt natur og miljø 1 FIVU s bidrag til

Læs mere

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 30. januar 2016

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 30. januar 2016 Lovtidende A 2016 Udgivet den 30. januar 2016 27. januar 2016. Nr. 97. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til 2016 DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab (Emdrup), bachelor AR Pædagogik og Uddannelse bachelor - - - - - 284 263-21

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer, kan du søge universitetet

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 97 af 27/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende Bestand 01.10.2012 Antal indskrevne ordinære studerende Antal STUDIENR 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Difference Difference AE_HO AE_Institut AE_Fagområde AE_Tekst STUDIERETNING

Læs mere

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S Københavns Universitet Biokemi, København K Biologi, København K Biologi - Bioteknologi, København K Datalogi, København K Farmaci, København K Forsikringsmatematik, København K Fysiske fag (astronomi,

Læs mere

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende Bestand 01.10.2012 Antal indskrevne ordinære studerende Antal STUDIENR 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Difference Difference AE_HO AE_Institut AE_Fagområde AE_Tekst STUDIERETNING

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2014 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal År Bachelor AR Institut for Kultur

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Monday, August 25, 2014 Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 10 (N=506)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 38% Roskilde Universitet

Læs mere

Videregående Uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland. Oversigt

Videregående Uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland. Oversigt Videregående Uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland Oversigt University College Sjælland, UCSJ UCSJ Administration Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf: +45 7248 1000 www.ucsj.dk UCSJ Roskilde Trekroner Forskerpark

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK)

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Bestand af Full Degree ordinære og studerende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 27. Februar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX Videregående uddannelser i Danmark, man normalt tager efter en HHX Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX A Administrationsøkonom (Erhvervsakademiuddannelse)

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab O:\FA_REGIST\Statistik\Oktobertal\\Bestand\Bestand_0110_2010 201016_rev1412 under fane Pivot_2010 Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til (Studerende

Læs mere

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 15. marts - notat fra Analyse, udarbejdet Marts 2015 Udarbejdet af Analyse - Studieservice Fuldmægtig Agner Holmbjerg Schibler, agn@sdu.dk

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Igen stor stigning i søgningen til Syddansk Universitet gennem kvote 2 Syddansk Universitet har pr. 15 marts 2011 modtaget 6.562 ansøgninger fra 5.071

Læs mere

Videregående uddannelser og eliteidræt. Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune

Videregående uddannelser og eliteidræt. Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune Videregående uddannelser og eliteidræt Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune Aalborg Universitet Aalborg Universitet Esbjerg udbyder ingeniør og IT-relaterede

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015)

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management 1.1 Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Direkte adgangsgivende for Spor 1: SEM-Ø: Humanistiske Bacheloruddannelser Arbejdslivsstudier

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS

Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS Anthropology - General Anthropology Anthropology - Global Studies and Development Anthropology - Visual Anthropology

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 14. Januar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

Kompetencegivende uddannelser 2009 Side 3

Kompetencegivende uddannelser 2009 Side 3 Side 1 Erhvervsgrunduddannelser og gymnasiale uddannelser 2012 Side 2 Erhvervsgrunduddannelser og gymnasiale uddannelser 2012 Kompetencegivende uddannelser 2009 Side 3 1. Indledning Side 4 Erhvervsgrunduddannelser

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 214 Sammenfatningsrapport Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 1% (N=56)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 Roskilde Universitet 47 Aarhus Universitet

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

HTX CPH WEST 2O14 FAG&STUDIERETNINGER

HTX CPH WEST 2O14 FAG&STUDIERETNINGER HTX CPH WEST 2O14 FAG&STUDIERETNINGER Din HTX uddannelse består af studieretningsfag i en samlet pakke, obligatoriske fag samt valgfag. På Ishøj Tekniske Gymnasium tilbyder vi i alt seks forskellige studieretninger.

Læs mere

Udvikling i Udvikling i Fakulteter Institut ADMENHED Studieretning

Udvikling i Udvikling i Fakulteter Institut ADMENHED Studieretning Kandidatoptag 01.10.2016 Opgjort 1. oktober 2016 AR Institut for Kultur og Samfund Antropologi, kandidat Antropologi 65 68 67 55 65 0,0% 0 18,2% 10 General Anthropology 2 2 - - - - - - - Asienstudier (indien-

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE VÆLG MELLEM BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 518 UDDANNELSER BLIV STUDERENDE I TRE DAGE I UGE 43 2012 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER ANSØG 12.-19. SEPTEMBER 2012

Læs mere

Åbent Hus 2013. Teknisk-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige uddannelser side 2-4 Samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser side 5-7

Åbent Hus 2013. Teknisk-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige uddannelser side 2-4 Samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser side 5-7 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG Åbent Hus 2013 PROGRAM og oversigtskort Teknisk-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige uddannelser side 2-4 Samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser side 5-7 AALBORG

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD EN HD SKABER FUNDA- MENTET FOR AT KUNNE AGERE PROFESSIONELT I EN OMSKIFTELIG VERDEN I Beierholm er det afgørende, at vores medarbejdere løbende udvikler sig i overensstemmelse

Læs mere

Fakta om htx. 3-årig gymnasieuddannelse. Naturvidenskabeligt og teknologisk fokus. Virkelighedsnær undervisning, som kobler teori og praksis

Fakta om htx. 3-årig gymnasieuddannelse. Naturvidenskabeligt og teknologisk fokus. Virkelighedsnær undervisning, som kobler teori og praksis Fakta om htx 3-årig gymnasieuddannelse Naturvidenskabeligt og teknologisk fokus Virkelighedsnær undervisning, som kobler teori og praksis Mindst lige så krævende som de andre gymnasieuddannelser htx (teknisk)

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016 Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016 Akademiuddannelser Automation og drift Finansiel rådgivning Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank og real 12 8,6 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - ejendomsmægl

Læs mere

Tabel 1 Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau 2000 2011

Tabel 1 Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau 2000 2011 Bilag 18 Oversigt over optaget på videregående uddannelser I bilaget findes en oversigt over optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark, fordelt henholdsvis på geografi og Uddannelse/fakultet.

Læs mere

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE VÆLG MELLEM BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 505 UDDANNELSER BLIV STUDERENDE I TRE DAGE EFTERÅRET 2011 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TILMELDING 14.-21. SEPTEMBER

Læs mere

NÆSTVED OG KØGE

NÆSTVED OG KØGE TEKNISK GYM NASIUM NÆSTVED OG KØGE WWW.EUCSJ.DK/HTX 1 VEL MØDT TIL NØRDERI PÅ DEN FEDE MÅDE Drømmer du også om en fremtid inden for naturvidenskab, teknologi, IT, kreativitet og innovation? Så er det en

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet

Søgningen til Syddansk Universitet Søgningen til Syddansk Universitet Pr. 5. juli 2009 2010 Juli 2010 Bruno Mølgaard Geertsen Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet Søgningen via KOT til Syddansk Universitet

Læs mere

FORM FREMTIDEN BLIV BACHELOR I ARKITEKTUR OG DESIGN

FORM FREMTIDEN BLIV BACHELOR I ARKITEKTUR OG DESIGN FORM FREMTIDEN BLIV BACHELOR I ARKITEKTUR OG DESIGN SKAB MORGENDAGENS RAMMER ER DU VILD MED ARKITEKTUR, DESIGN, TEKNIK OG UDVIKLING? OG VIL DU VÆRE MED TIL AT FORME FREMTIDENS RUM, BYER OG BYGGERIER? Så

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU IND. Vores mål: Det bedste match KVOTE KVOTE 2 SDU.DK

SÅDAN KOMMER DU IND. Vores mål: Det bedste match KVOTE KVOTE 2 SDU.DK Vores mål: Det bedste match SDU går nye veje. Fra optagelsesåret 2017 får du langt bedre mulighed for at sikre dig, at du vælger den rigtige uddannelse første gang. Vi udvider kvote 2 muligheden, så langt

Læs mere

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG PROGRAM ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 AALBORG ESBJERG KØBENHAVN TEKNISK-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE UDDANNELSESOPLÆG FREDRIK BAJERS VEJ 7 LOKALE BLÅT RØDT LILLA

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Omsæt nysgerrighed til viden og færdigheder på Teknisk Gymnasium TÆTTERE PÅ VIRKLIGHEDEN EUCNORD.DK

Omsæt nysgerrighed til viden og færdigheder på Teknisk Gymnasium TÆTTERE PÅ VIRKLIGHEDEN EUCNORD.DK Omsæt nysgerrighed til viden og færdigheder på Teknisk Gymnasium TÆTTERE PÅ VIRKLIGHEDEN EUCNORD.DK % 2 3X Velkommen til Teknisk Gymnasium Teknisk Gymnasium Hjørring tilbyder dig en studentereksamen efter

Læs mere

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Notatet omhandler status på 1. runde KOT-optag pr. 30. juli 2012. Det vil sige de ansøgere, som har søgt om optagelse inden 5. juli og som er

Læs mere

UDFORDRING TIL HOVED OG HÆNDER KIROPRAKTIK SYDDANSKUNIVERSITET.DK

UDFORDRING TIL HOVED OG HÆNDER KIROPRAKTIK SYDDANSKUNIVERSITET.DK UDFORDRING TIL HOVED OG HÆNDER KIROPRAKTIK SYDDANSKUNIVERSITET.DK Kan du lide at løse svære sygehistorier, blive udfordret intellektuelt, være en del af et større behandlerteam og bruge dine hænder? Har

Læs mere

FÅ INSPIRATION TIL DIT VALG. Program. Kandidatdag 2013. Kroghstræde 3 Fibigerstræde 15 og 16 Fredrik Bajers Vej 7

FÅ INSPIRATION TIL DIT VALG. Program. Kandidatdag 2013. Kroghstræde 3 Fibigerstræde 15 og 16 Fredrik Bajers Vej 7 FÅ INSPIRATION TIL DIT VALG Program Kandidatdag 2013 Kroghstræde 3 Fibigerstræde 15 og 16 Fredrik Bajers Vej 7 Mød os på Kroghstræde 3 Humaniora Anvendt filosofi Culture, Communication and Globalization

Læs mere