STUDIE- OG KARRIEREDAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIE- OG KARRIEREDAG"

Transkript

1 STUDIE- OG KARRIEREDAG februar 2015 Odense Congress Center

2 Sådan gør du Tilmeld dig de 3 oplæg, du har lyst til at høre! Har du problemer med tilmeldingen - eller spørgsmål - er du velkommen til at kontakte Studievalg Fyn - studievalg.dk/fyn Studievalg Fyn - sådan får du fat i os! Book en tid til vejledning på din skole på: bookstudievalgfyn.dk Eller besøg vores center i Odense her behøver du ikke at bestille tid! Studievalg Fyn Amfipladsen 4-8, 1. sal 5000 Odense C studievalg.dk/fyn Åbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Lukket Torsdag Fredag

3 Kl. 9:15-9:50 & kl. 14:15-14:50 Hvis du har mod på at deltage i internationale operationer overalt i verden og ønsker at være med til at sikre dansk territorium, så er oplægget om uddannelses- og jobmulighederne i forsvaret måske noget for dig? Oplægget giver dig indsigt i de mange forskellige uddannelsesmuligheder som hæren, søværnet og flyvevåbnet har at byde på samtidig med at du også får indblik i forsvarets sprog- og kulturuddannelse. Oplægsholder: Forsvarets Rekruttering Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, der giver viden om retssystemet, lovene og om hvordan de bliver til, hvordan de fortolkes og bruges i praksis, så er jura måske noget for dig? På uddannelsen har du mulighed for at specialisere dig inden for f.eks. strafferet, EU-ret eller formueret. Du får også mulighed for at høre om HA, jur, så hvis du er interesseret i finansiering, organisation, erhvervsret, regnskab og afsætning, så er denne uddannelse måske noget for dig? Vil du gerne arbejde for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet og er du typen, der ikke er bleg for at træffe hurtige beslutninger? Så er oplægget om uddannelses- og jobmulighederne inden for politiet måske noget for dig? Oplægget vil give dig et indblik i, hvad der skal til for at komme ind på uddannelsen; hvordan uddannelsen til politibetjent er bygget op samt et indblik i de mange jobmuligheder, der er hos politiet. Oplægsholder: Rigspolitiets Personaleafdeling Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du beskæftiger dig med samfundsforhold og økonomiske problemstillinger, så er offentlig politik og økonomi måske en uddannelse for dig? Uddannelsen giver dig brede kompetencer til at arbejde i staten og kommunerne, eller i private virksomheder, der arbejder sammen med den offentlige sektor. Du vil også kunne finde beskæftigelse i internationale organisationer og større internationale virksomheder. Oplægsholder: Aarhus Universitet (AU) Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du bl.a. lærer at analysere samfundet på forskellige niveauer ud fra sociologiske og antropologiske tilgange, så er sociologi og kulturanalyse måske noget for dig? På uddannelsen får du indsigt i, hvordan mennesker, grupper, organisationer og samfund fungerer ud fra et sociologisk og kulturelt perspektiv. Du lærer også at bruge metoder som interview, statistik og feltarbejde i din research, som indgår som en vigtig del af uddannelsen. 3

4 Kl. 9:15-9:50 & kl. 14:15-14:50 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du bl.a. lærer om kunderelationer, HR, projektledelse, servicemarketing og kommunikation, og hvor du kan arbejde med hotel- og restaurantledelse, turismeledelse eller serviceledelse f.eks. i kultur- og kongrescentre, så er serviceøkonomi måske noget for dig? Kl. 9:15-9:50 & kl. 14:15-14:50 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, der handler om de ledelsesmæssige aspekter af virksomheders økonomiske beslutninger, så er den engelsksprogede bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA - business management måske noget for dig? Med fokus på virksomheders strategiske, organisatoriske og operationelle beslutninger, sigtes der mod et job i en multinational virksomhed, international organisation eller en internationalt orienteret virksomhed. Kl. 10:05-10:40 Er du interesseret i finans- og økonomiuddannelser, men er du lidt usikker på, hvilke jobs der er og hvilken type arbejdsopgaver du kan komme til at løse? Sidder man foran skærmen hele dagen uden kontakt til andre? Hvad med lønnen? Og hvad med udsigterne til jobs? Hvis du vil vide mere om, hvilke jobs du kan få med en økonomiuddannelse, så er dette oplæg noget for dig! Oplægsholder: Finansforbundet Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor indkøb, salg, handel og markedsføring i handelsvirksomheder er i centrum, så er handelsøkonom noget for dig? På uddannelsen lærer du bl.a. at vurdere virksomhedens idé, mål og strategier, vurdere driftsøkonomiske problemstillinger samt gennemføre markedsanalyser. På oplægget kommer du også til at høre om markedsføringsøkonom. Så hvis du har lyst til at arbejde med køb, salg, reklame og markedsføring, så er denne uddannelse måske noget for dig? Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, der bl.a. omhandler finansielle markeder, erhvervsjura, kunde- og samarbejdsrelationer, ejendomshandel, privat økonomi og organisationspsykologi, så er finansøkonom eller finansbachelor måske noget for dig? På oplægget vil du også høre om uddannelsen til financial controller. Så vil du gerne lære at planlægge og udføre opgaver inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling i det private erhvervsliv så er dette oplæg måske noget for dig? 4

5 Kl. 9:15-9:50 & kl. 14:15-14:50 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer at arbejde med hørehandicap hos børn og voksne, som kan skyldes problemer med tinnitus, væske i mellemøret, aldersbetinget hørenedsættelse eller total døvhed, så er audiologi måske noget for dig? Uddannelsen er tværfaglig og omfatter sundhedsvidenskabelige fag som f.eks. anatomi, fysiologi, neurologi og medicinsk audiologi. Sprogvidenskabelige fag som sprogvidenskab, sprogtilegnelse og psykologi indgår også ligesom uddannelsen også indeholder en naturvidenskabelig og teknisk del, hvor der bl.a. er fokus på audiologiske målemetoder og høreapparatbehandling og tilpasning. Kl. 9:15-9:50 & kl. 14:15-14:50 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du arbejder med børn og unge med forskellige faglige og sociale forudsætninger og hvor du naturligvis forventes at holde dig opdateret inden for bl.a. dit undervisningsområde, så er folkeskolelærer måske noget for dig? Lærerjobbet er meget varieret, og du kommer til at stå for planlægning, gennemførelse og vurdering af undervisningen. Derfor er det vigtigt, at du har gode samarbejdsevner, overblik og evnen til at handle og træffe hurtige beslutninger. Oplægsholder: University College Lillebælt (UCL) Kl. 9:15-9:50 & kl. 14:15-14:50 Hvis du har lyst til at arbejde professionelt med de sociale problemer, mennesker kan støde på gennem livet og hvor du skal kunne rumme og kommunikere med forskellige typer af mennesker, så er socialrådgiver måske noget for dig? Som socialrådgiver skal du kunne sætte dig ind i samfundsmæssige og juridiske problemstillinger for at kunne finde de bedste løsninger på den enkelte borgers problemer. På uddannelsen lærer du bl.a. om socialpolitik, arbejdsmarkedspolitik, lovgivning og økonomi. Oplægsholder: University College Lillebælt (UCL) Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du uddannes til at være med til at præge og ændre fremtidens uddannelsessystem; og hvor du lærer, hvordan du rykker ved mennesker og motiverer dem til at præstere endnu bedre, end de troede, de kunne, så er uddannelsesvidenskab måske noget for dig? Uddannelsesvidenskab er en tværfaglig uddannelse, som integrerer fag som sociologi, antropologi, filosofi, psykologi og pædagogik. Oplægsholder: Aarhus Universitet (AU) Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer om de teorier, der benyttes til at forstå, hvordan mennesker tænker, føler og handler i bestemte situationer, så er psykologi måske noget for dig? Som psykolog arbejder du overordnet med at skabe forandringer hos mennesker med psykologiske problemer eller mennesker, der er part i psykologiske problemstillinger. 5

6 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor fokus er på sprog og kultur så er kina-studier måske noget for dig? På kina-studier bliver du både undervist i moderne standard kinesisk, klassisk kinesisk, Kinas historiske og moderne samfundsforhold samt kinesisk kultur. Du bliver i stand til at læse, skrive, forstå og tale kinesisk, oversætte tekster til korrekt dansk samt opnå et godt kendskab den kinesiske kulturbaggrund og det kinesiske samfund. Du vil i dette oplæg også kunne høre om japan-studier, hvor fokus også er på sprog, kultur og samfundsforhold. Oplægsholder: Københavns Universitet (KU) Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du kommer til at beskæftige dig med historie, religion, samfund, antropologi, etik, kultur, sprog og kommunikation, så er teologi måske noget for dig? Du bliver ekspert i den rolle kristendommen spiller i Danmark og resten af verden, i dag og førhen, på det politiske, psykologiske og filosofiske plan. Du bliver hver dag udfordret til at gennemtænke de problemstillinger, der knytter sig til spørgsmål om religion og eksistens. Mange bliver efter endt uddannelse præster i folkekirken, men du kan også undervise på seminarier, højskoler eller universiteter. Ligesom du også kan arbejde i humanitære organisationer, offentlige institutioner eller private virksomheder. Oplægsholder: Aarhus Universitet (AU) Kl.10:55-11:30 Overvejer du at søge ind på en humanistisk uddannelse inden for noget med medier, sprog, historie eller kultur? Og er du i tvivl om, hvad en humanistisk uddannelse kan bruges til bagefter? Hvor får man job? Er det overhovedet til at få job som humanist? Hvad laver humanister i job egentlig? Hvis dette er nogle af de spørgsmål, du har stillet dig selv, så er oplægget om humanister i job noget for dig! Oplægsholder: Dansk Magisterforening Hvis du synes, at det lyder spændende at få lov til at fordybe dig i sprog, litteratur og kultur, så er engelskstudiet måske noget for dig? Overalt i verden tales engelsk enten som modersmål eller som andetsprog, og engelsk er dermed det sprog, som muliggør kommunikation på tværs af næsten alle folkeslag. Du studerer alle facetter af sproget, og kommer til at arbejde med grammatik, sætningsanalyse, litteratur og litteraturanalyse samt kommunikation. På uddannelsen lærer du også at fortolke kilder ud fra analytiske og teoretiske metoder, og du studerer historie og samfundsforhold i både Storbritannien og USA. 6

7 Kl. 9:15-9:50 & 14:15-14:50 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du får teoretisk og praktisk viden om de bioteknologiske analysemetoder, som blandt andet anvendes på hospitalerne, så er bioanalytiker måske noget for dig. Bioanalytikeren laver f.eks. patientprøver på blod, væv, celler eller på hele patienten i forbindelse med f.eks. hjerte- og lungefunktions undersøgelser. Oplægsholder: University College Lillebælt, UCL Kl. 9:15-9:50 & 14:15-14:50 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du bl.a. lærer om sygdomme og behandlingsmuligheder, anatomi, biostatistik, humanbiologi og hvor en del af undervisningen foregår som praktik f.eks. på et hospital, så er medicin måske noget for dig? Kl. 10:05-10:40 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer både teori og praksis om behandling, rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme, og hvor der er særlig fokus på krop og bevægelse, anatomi, neurologi, fysiologi og sociologi, så er fysioterapeut-uddannelsen måske noget for dig? Oplægsholder: University College Lillebælt (UCL) Har du lyst til at hjælpe mennesker med smerter og skavanker i led, muskler og knogler? Kan du lide at løse svære sygehistorier, blive udfordret intellektuelt, være en del af et større behandler team og udføre praktiske manuelle færdigheder? Har du mod på en uddannelse, der både er teoretisk og praktisk? Så er kiropraktor/ klinisk biomekanik måske noget for dig? Som kiropraktor skal man kunne forebygge, diagnosticere og behandle bevægeapparatets sygdomme og lidelser med anvendelse af den nyeste viden og teknologiske fremskridt. Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du bl.a. lærer om sundhedsfremme og livsstilsændringer, forebyggelse af fysisk og psykisk sygdom, psykomotorisk behandling, afspænding og rehabilitering, så er afspændingspædagog og psykomotorik-uddannelsen måske noget for dig? Psykomotorikken tager konkret udgangspunkt i kroppen, men opfatter krop og psyke som to aspekter af samme helhed. Uddannelsen kombinerer således viden om sundhed, pædagogik og psykologi. Oplægsholder: VIA University College (VIA UC) Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer om forskellige fødevarers betydning for helbredet og kroppens udvikling og hvor du lærer om forskellen på en sund og dårlig livsstil og om ernæringsrigtig kost, så er ernæring og sundhed måske noget for dig? Oplægsholder: University College Syddanmark (UC Syd) 7

8 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer om menneskets anatomi og dets måde at fungere på både fysisk, psykisk og socialt, så kunne ergoterapeut måske være noget for dig? Ergoterapeuter hjælper blandt andet mennesker med mén efter ulykke eller sygdom tilbage til et godt arbejds- og fritidsliv. Oplægget giver dig også eksempler på de forskellige jobs, ergoterapeuter er ansat i. Oplægsholder: University College Lillebælt (UCL) Er du interesseret i produktion af lægemidler og forskning i medicin, så er oplægget om de jobs i lægemiddelindustrien måske noget for dig? Hvordan får patienterne adgang til den bedste medicinske behandling? Hvem løser de forskellige opgaver med at udvikle, producere og sælge medicinske præparater? Hvilke kompetencer skal man have? Hvor får man job og hvordan ser jobmulighederne ud? Oplægsholder: Lægemiddelindustriforeningen Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer at lave og analysere røngtenbilleder, MR- og CT-scanninger og hvor anatomi og fysiologi, sygdomslære, omsorg, røngtenfysik og psykologi udgør en vigtig del af uddannelsen, så er radiograf-uddannelsen måske noget for dig? Som radiograf er du uundværlig for børn, unge og gamle, der kommer på hospitalet. Du scanner og fotograferer ved hjælp af avanceret teknologi i millionklassen. Og du har øje for alt fra brækkede ben til ondartede knuder. Oplægsholder: University College Lillebælt (UCL) Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, der bl.a. giver indblik i sygdomslære, anatomi, mikrobiologi, folkesundhedsvidenskab, etik, psykologi og pædagogik og hvor mulighederne for at specialisere sig er mange, så er sygeplejerske måske noget for dig? Som sygeplejerske er det dig, der har den tætte kontakt til patienter. Det er også dig som bevarer overblikket, når mennesker svæver mellem liv og død. Oplægsholder: University College Lillebælt (UCL) 8

9 Kl. 10:05-10:40 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du beskæftiger dig med biologiske fænomener på molekyleniveau og hvor områder som gensplejsning, mikrobiologi og genetik er i fokus, så er biokemi og molekylærbiologi måske noget for dig? På uddannelsen lærer du om cellerne i kroppen og deres funktioner, som er nødvendig viden inden for forskningen af bl.a. kræft, sukkersyge og smitsomme sygdomme. På oplægget vil du også høre om biomedicin uddannelsen. Så hvis du er interesseret i sygdomme på molekyle- og celleniveau; analyse af sygdommes opståen og i hvordan medicin og lægemidler virker på kroppen, så er denne uddannelse måske noget for dig? Kl. 10:05-10:40 De grønne ingeniører: Har du det bedst, når teori omsættes til praksis, og der er tæt kontakt til det erhverv, man skal ud og arbejde for? Og interesserer du dig for naturpleje, skovdrift, parkforvaltning og udvikling af grønne klimatilpasningsløsninger? Så er skov- og landskabsingeniør eller have- og parkingeniør måske noget for dig? Begge uddannelser er professionsbacheloruddannelser, og har derfor et tæt samspil mellem teori og praksis. Det betyder masser af ekskursioner, undervisning i felten, praktikker og opgaver med afsæt i virkelige problemstillinger. Begge uddannelser har gode jobmuligheder og fører typisk til et mellemlederjob i skovdyrkerforeninger, anlægs- og entreprenørvirksomheder, kommuner mv. Oplægsholder: Københavns Universitet (Skovskolen) Kl. 10:05-10:40 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du bl.a. lærer om, hvordan kæledyr, heste og produktionsdyr fungerer: fra fysiologi og genetik over dyrevelfærd og ernæring til træning af dyr, så er husdyrvidenskab måske noget for dig? Du arbejder med raske dyrs sundhed og ernæring, har indgående kendskab til træning og avl og er med til at forbedre dyrevelfærden nationalt og internationalt. Du lærer om dyreetik, dyrs vækst og avl og du ved, hvilken betydning vores hold af dyr har for miljø, mennesker og samfund. Oplægsholder: Københavns Universitet (KU) Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du kan komme til at beskæftige dig enten med ernæringsteknologi, fødevareteknologi, mejeriteknologi eller procesteknologi, og hvor du lærer at produktudvikle og udføre kvalitetskontrol eksempelvis af fødevarer, så er procesteknolog måske noget for dig? Ingeniør arkitekt jurist i én og samme person! Uddannelsen til landinspektør er for dig, der ønsker at vide mere om design, matematik, teknologi og jura. Du får mulighed for at kombinere teori og praksis og arbejde inde og ude. På uddannelsen lærer du bl.a. at arbejde med fysisk planlægning og arealforvaltning, opmåling og kortlægning samt ejendomsdannelse og ejendomsret. Oplægsholder: Aalborg Universitet (AAU) 9

10 Er du interesseret i en naturvidenskabelig uddannelse inden for biologi, fysik, kemi, matematik, astronomi, nanoscience eller en af de mange andre muligheder? Og er du i tvivl om dine jobmuligheder i naturvidenskaben? Hvor får man job? Hvilke job? Er det svært at få job med en naturvidenskabelig uddannelse? Hvis dette er nogle af de spørgsmål, du har stillet dig selv, så kom og hør hvad man kan bruge en naturvidenskabelig uddannelse til og hvor du kan få job! Oplægsholder: Dansk Magisterforening Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer om ledelse, planlægning, rådgivning, produktion og miljø inden for jordbrug, natur og miljø, så er jordbrugsteknolog måske noget for dig? På uddannelsen har du mulighed for at specialisere dig inden for 4 områder: husdyrproduktion, planteproduktion, miljø & natur og økonomi & driftsledelse. Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer at formidle natur- og kulturoplevelser til forskellige målgrupper og at udvikle nye områder, koncepter og formidlingsformer inden for oplevelsesøkonomi, så er uddannelsen i natur- og kulturformidling måske noget for dig? Du får indsigt i natur- og kulturoplevelsers betydning for mennesker og har fag som bl.a. naturforståelse, kulturoplevelse, oplevelsesøkonomi og innovation. Efter endt uddannelse vil du f.eks kunne arbejde på hoteller, naturcentre, kulturhuse og i turist- og oplevelsesbranchen. Oplægsholder: PH Metropol, København Kemi er en del af alting - lige fra fødevarerne og rengøringsmidlerne i supermarkedet til den medicin, lægen ordinerer. Tager du en uddannelse inden for kemi, kan du arbejde med fx plantemedicin, renere energi eller toksikologiske analyser, alt efter hvordan du profilerer din uddannelse. Studierne er udfordrende: Du får de naturvidenskabelige fag ind på rygraden og får en viden baseret på forskning. Hør om kemi og ingeniør i kemi og bioteknologi og hvordan studiemiljøet er, og hvordan du kommer til at samarbejde med andre studerende og underviserne om at få det bedste ud af dit studium. 10

11 Kl. 9:15-9:50 & kl. 14:15-14:50 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer alle faser af det journalistiske arbejde at kende fra den første idé over research, kildekritik, interviewteknik, genre og fortælleformer til det færdige produkt, så er journalistik måske noget for dig? Kl. 10:05-10:40 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor fokus er internationalt inden for sprog, kommunikation og kulturstudier og hvor du bl.a. lærer at analysere og planlægge arbejdet med kommunikation både internt og eksternt i en virksomhed eller organisation, så er international virksomhedskommunikation (IVK) måske noget for dig? Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du får indblik i, hvordan digitale medier påvirker vores liv og samfund og hvor du lærer om design af digitale medier og kommunikation via disse, så er digitale medier og design måske noget for dig? Nogle af de udfordringer du vil komme til at beskæftige dig med på uddannelsen kunne f.eks. være: Hvad er de sociale konsekvenser af den nye måde at kommunikere på? Hvordan oplever man de budskaber, der kommunikeres via digitale medier, og hvordan kommunikerer man for at opnå, at budskabet slår igennem? Oplægsholder: IT Universitetet (ITU) Hvis du interesserer dig for en uddannelse og et job inden for kommunikations-, ikt- og mediesektoren, så er humanistisk informatik måske noget for dig? Uddannelsen har et grundforløb, hvor du tilegner dig en solid og brugbar viden om feltet som helhed, inden du vælger, om det er en specialisering i kommunikation, informationsog kommunikationsteknologi eller medier, der passer bedst til dig, dine interesser og dine fremtidige jobønsker. Oplægsholder: Aalborg Universitet (AAU) Bliv klogere på filmbranchen. Hør om jobmulighederne inden for filmverdenen, og om hvordan du kan blive en del af filmbranchen. Hvem løser de forskellige opgaver før, under og efter produktionen er i hus. Hvem får rollerne? Oplægsholder: 18 Frames Filmskole & Kollektivt Produktionsselskab Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer at formidle natur- og kulturoplevelser til forskellige målgrupper og at udvikle nye områder, koncepter og formidlingsformer inden for oplevelsesøkonomi, så er uddannelsen i natur- og kulturformidling måske noget for dig? Du får indsigt i natur- og kulturoplevelsers betydning for mennesker og har fag som bl.a. naturforståelse, kulturoplevelse, oplevelsesøkonomi og innovation. Efter endt uddannelse vil du f.eks kunne arbejde på hoteller, naturcentre, kulturhuse og i turist- og oplevelsesbranchen. Oplægsholder: PH Metropol, København 11

12 Kl. 9:15-9:50 & kl. 14:15-14:50 Hvis du synes, at det lyder spændende med uddannelser, hvor du tænker logisk og abstrakt ved hjælp af matematiske metoder og begreber, og hvor du lærer at beregne det, der ellers virker uoverskueligt, så er matematik og anvendt matematik måske noget for dig? Vores dagligdag er fyldt med matematik: Når patient-flowet på et sygehus skal optimeres, når tidsforbruget til et byggeprojekt skal minimeres og når busruter skal planlægges på den mest hensigtsmæssige måde. Så er du interesseret i viden om moderne matematik og dens anvendelser, så gå ind og hør dette oplæg. Med en uddannelse inden for fysik kommer du til at arbejde med naturvidenskabelige teorier i praksis. Du kan få arbejde i bl.a. højteknologiske produktionsvirksomheder, telekommunikationssektoren og på hospitaler, hvor du kan være med til at påvirke den nyeste forskning og udvikling. Hør studerende fra ingeniør i fysik og teknologi og fysik-studiet fortælle om, hvordan de oplever det at læse - om hvordan det er at gå så meget i dybden med tingene, at nye døre åbner sig til en spændende oplevelse af verden. Er du interesseret i en naturvidenskabelig uddannelse inden for biologi, fysik, kemi, matematik, astronomi, nanoscience eller en af de mange andre muligheder? Og er du i tvivl om dine jobmuligheder i naturvidenskaben? Hvor får man job? Hvilke job? Er det svært at få job med en naturvidenskabelig uddannelse? Hvis dette er nogle af de spørgsmål, du har stillet dig selv, så kom og hør hvad man kan bruge en naturvidenskabelig uddannelse til og hvor du kan få job! Oplægsholder: Dansk Magisterforening Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer at udvikle, designe og anvende teknologiske løsninger til bl.a. at overvåge og forudse fysiske strukturer og processer på stor skala dvs. jorden og rummet, så er uddannelsen geofysik og rumteknologi måske noget for dig? På uddannelsen kan du specialisere dig inden for fire retninger: Udforskning af rummet, Jordens fysik og ressourcer, Kortlægning og navigation og Klima- og miljøovervågning. Oplægsholder: Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 12

13 Kl. 10:05-10:40 Er du interesseret i trafik, veje og anlægsbyggeri, så er oplægget om Teknik på farten job i infrastrukturbranchen måske noget for dig? Hvem løser de forskellige opgaver med at projektere og gennemføre vej- og anlægsbyggeri, og hvilke kompetencer skal man have for at arbejde i trafik- og anlægssektoren? Hvor får man job? Og hvordan ser jobmulighederne ud? Oplægsholder: Viadania Kl. 10:05-10:40 Hvis du godt kunne tænke dig at planlægge byggeprojekter fra idé til færdig projektering, så er bygningskonstruktør måske noget for dig? På uddannelsen lærer du bl.a. at lave opmålinger og materialevalg i forbindelse med byggeprojekter samt at lave tilstandsvurderinger. Uddannelsen giver dig også kendskab til virksomhedsdrift, administration og afsætning. På oplægget vil du også høre om to beslægtede uddannelser nemlig uddannelserne til byggekoordinator og byggetekniker. Er du interesseret i arkitekters og designeres arbejdsliv? Vil du gerne vide, hvordan idé en bliver til virkelighed i en hverdag med udvikling og design af projekter, så hør om arkitekters og designeres jobmuligheder som ansatte, selvstændige, freelancere og ledere. Oplægget vil give dig indsigt i arkitekters og designeres arbejdsliv med arkitektur, design, byplanlægning, byggesagsbehandling, ledelse og meget mere. Oplægsholder: Forbundet Arkitekter og Designere Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du bliver klædt på til at arbejde med ledelse, planlægning og drift inden for energi og offshore, så er uddannelsen til teknisk manager offshore måske noget for dig? På uddannelsen lærer du bl.a. om drift og vedligeholdelse af tekniske anlæg i offshorebranchen (vindmølleindustrien eller på boreplatforme). Udover den tekniske del lærer du også at løse ledelsesmæssige opgaver i forhold til personale, miljø og sikkerhed. Oplægsholder: Erhvervsakademi Sydvest (EA Sydvest) Hvis du gerne vil være leder ombord på et skib som skibsfører, eller hvis du har lyst til et internationalt landjob på et shippingkontor eller rederi, så er en uddannelse og karriere indenfor Det Blå Danmark måske noget for dig? Det Blå Danmark er Danmarks mest eksportintensive og internationale branche. Som skibsfører vil du bl.a. få ansvaret for navigation, sejlads og sikkerheden på havet, ledelse om bord samt arbejde med andre kulturer. Som shippingmedarbejder vil du få et internationalt job, hvor du bliver udfordret, får ansvar, og hvor hverdagene ikke ligner hinanden. Du kan enten være på et rederikontor, hos en skibsmægler eller på et shippingkontor, først i Danmark og senere som udstationeret i udlandet. Et andet job i Det Blå Danmark kunne være som skibsingeniør, hvor du som ingeniør med maritimt speciale er med til at designe skibe, offshore platforme, eller er på et rederikontor og er ansvarlig for driften af skibsflåden. Oplægsholder: Det Blå Danmark v/foreningen til Søfartens Fremme 13

14 Hvis du gerne vil arbejde inden for en branche, hvor arbejdsopgaverne veksler og hvor alt ikke er stilsiddende foran skærmen, og synes du, at jobs inden for olie-, gas- og havmølleindustrien lyder spændende? Så er job i offshore-branchen måske noget for dig? Offshore-branchen er en branche i eksplosiv vækst og manglen på kvalificerede medarbejdere er stor. Jobbene kan findes både på land, på platforme i Nordsøen og i tilknytning til havmølleparker. Miljøet på arbejdspladserne er internationalt, og offshore-branchen tilbyder rige muligheder for at arbejde i udlandet. Oplægsholder: Danish Offshore Academy Forestil dig en verden, hvor alting er forbundet også energi- og elforsyningen. I dag går alt for meget energi tabt, så der er virkelig brug for skarpe hjerner, der tør tænke nyt fx i de såkaldte smart grids, hvor forbrug og produktion af energi kobles sammen på en mere intelligent og miljørigtig måde. Som ingeniør i stærkstrømsteknologi får du som studerende mulighed for at arbejde på bæredygtige energiformer som fx el-biler, vindmøller og bølgeenergi. Er du interesseret i at kombinere en bred teknologisk og humanistisk viden om design, så er den humanistiskteknologiske bacheloruddannelse måske noget for dig? På uddannelsen arbejder du tværfagligt med kreative og metodiske designprocesser af informationsteknologi, medier, oplevelser, transportteknologi og byrum. Uddannelsen indeholder desuden to fag, som du vælger ud fra dine interesser. Det kan fx være datalogi og performance-design, geografi og virksomhedsstudier, it og kommunikation, sundhedsfremme og psykologi. Oplægsholder: Roskilde Universitet (RUC) Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, der spænder fra maskin-teknik over el-teknik og automation til erhvervsjura og arbejdspsykologi, så er maskinmester måske noget for dig? Som maskinmester kan du arbejde både på land og til søs. Mange maskinmestre har ofte ledelsesopgaver og ansvar. Du vil i løbet af uddannelsen have fag som informationsteknologi, klimateknik, maskininstallationer, samt økonomi og sikkerhed. Oplægsholder: Fredericia Maskinmesterskole Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du kommer til at arbejde med biler, så er autoteknolog måske en uddannelse for dig? På uddannelsen lærer du at håndtere tekniske opgaver inden for autobranchen, på værksteder og i racingteams. Du lærer at anvende mekaniske og elektroniske autosystemer, både i forbindelse med fejlfinding og med finjustering af en bil og dens motor. Du får også indsigt i bl.a. økonomi og ledelse, som også er en vigtig del af hverdagen på et værksted eller hos en bilimportør. På oplægget kommer du også til at høre om uddannelsen til automationsteknolog, som er til dig, der er til innovation, programmering, teknisk IT og styrings- og reguleringsteknik. På studiet lærer du at anvende tekniske, kreative og analytiske færdigheder i forbindelse med bl.a. design, programmering og konfiguration af automatiske anlæg. Produktionsteknolog er den sidste uddannelse, du får viden om på oplægget. Den er til dig, der gerne vil arbejde med udvikling og konstruktionen af maskiner til fremstilling af nye produkter. 14

15 Kl. 10:05-10:40 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer om idéerne bag beregning og informationsbehandling, og om hvordan computersystemer konstrueres og programmeres, så er datalogi måske noget for dig? På uddannelsen kan du fx vælge at fokusere på computerspil, netværk og avancerede algoritmer, eller du kan fordybe dig i softwareudvikling eller arbejde med erhvervsrettede optimeringsprojekter. Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du arbejder med softwareudvikling og hvor teori og praksis forenes, så er datamatiker måske noget for dig? Uddannelsen ruster dig bl.a. til at arbejde med programmering, softwarearkitektur, IT-udvikling, IT-sikkerhed og forretningsforståelse. På oplægget vil du også høre om it-teknolog uddannelsen. Så hvis du er interesseret i bl.a. udvikling, konstruktion og drift af hardware, teknisk software, netværksløsninger samt projektledelse, så er denne uddannelse måske noget for dig? Tænk på, hvor meget din smartphone kan i dag og fylder i din hverdag og prøv så at forestille dig, hvad den kan bruges til om 10 år. Som civilingeniør i lærings- og oplevelsesteknologi kan du være med til at skabe teknologi, der hjælper mennesker med at organisere, kommunikere og lære. På studiet kommer du på feltarbejde i teknologibrugernes hverdag, hvor du undersøger deres behov og afprøver dine ideer. Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer at arbejde professionelt med hjemmesider og medieproduktion og hvor du tilegner dig viden om bl.a. kommunikations- og formidlingsteorier, opbygning af websider, grafisk design og 3D-animation, så er multimediedesigner måske noget for dig? EAL tilbyder også en linje med speciale i film og animation. Oplægget kombinerer information om studie såvel som om jobmulighederne. Er du interesseret i it-uddannelser, men er du lidt usikker på, hvilke jobs der er og hvilken type arbejdsopgaver du kan komme til at løse? Sidder man foran skærmen hele dagen uden kontakt til andre? Hvad med lønnen? Og hvad med udsigterne til jobs? Hvis du vil vide mere om, hvilke jobs du kan få med en it-uddannelse, så er dette oplæg noget for dig! Oplægsholder: It-branchen 15

16 Kl. 9:15-9:50 & kl. 14:15-14:50 Er du interesseret i at kombinere design og designhistorie med organisationsteori og markedsføringsstrategi, så er designkultur og økonomi måske noget for dig? Byplanlægning, arkitektur, boligindretning, industridesign og grafisk design er nogle af de områder, du kommer til at beskæftige dig med på uddannelsen, som vil kvalificere dig til at varetage jobfunktioner som konsulent, formidler, iværksætter og projektleder. Kl. 10:05-10:40 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor der er fokus på digitalt design af rum, interiør og grafisk design og hvor du lærer om den kreative og innovative side af e-design, så er uddannelsen i e-design måske noget for dig? Som e-designer kommer du også til at arbejde med trendforståelse, udvikling, salg og markedsføring af forskellige typer e-design, ligesom du også lærer at bruge it-værktøjer (2D og 3D) i dit arbejde. Oplægsholder: IBA, Kolding Kl. 10:05-10:40 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du bl.a. lærer at undervise andre i musik og kor, så er uddannelserne rytmisk musiker og/eller brobygger - musikpædag og og musiker måske noget for dig? På uddannelsen til rytmisk musiker lærer du både at spille og fortolke musik efter noder og at improvisere men du specialiserer dig i enten sang eller instrument. Med uddannelsen Brobygger musikpædagog og musiker bliver du klædt på til både teoretisk og praktisk at tilrettelægge og udføre undervisning og formidling af musik for børn, unge og voksne eksempelvis som korleder eller musikpædagog. Oplægsholder: Syddansk Musikkonservatorium Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer at udvikle design inden for f.eks. tøj, møbler, indretning, glas, kommunikationsdesign og digitale medier, så er designer uddannelsen måske noget for dig? Du vil lære generelt om idé- og konceptudvikling samtidig med, at du også får mulighed for at specialisere dig inden for et håndværksmæssigt område. Alt efter hvad du vælger af speciale, kan du arbejde som designer f.eks. i tekstilbranchen, i et web- eller multimediefirma eller i kommunikationsbranchen. Oplægsholder: Designskolen i Kolding 16

17 GÅ IKKE GLIP AF.. Kl. 9:15-9:50 & kl. 14:15-14:50 Mangler du fag eller niveauer for, at du kan søge ind på din videregående uddannelse? Og er du i tvivl om, hvordan det foregår med f.eks. tilmelding og undervisningen på de Gymnasiale Suppleringskurser (GSK) Vil du også gerne vide mere om, hvor og hvornår holdene bliver udbudt og om, du kan få SU? Så er dette oplæg relevant for dig! Oplægsholder: GS-Koordinator i Region Syddanmark Kl. 10:05-10:40 & kl. 13:25-14:00 Gode råd til din karriereplanlægning mens du læser! Få gode råd til hvordan du planlægger studiejob, fritid og interesser, så de styrker dit CV og hermed dine muligheder for at få dit første job. Du får også indblik i, hvad arbejdsgivere typisk kigger efter i ansøgninger fra nyuddannede. Oplægsholder: SDU Erhverv & kl. 12:35-13:10 Overvejer du at læse hele eller en del af din videregående uddannelse i udlandet - og er du i tvivl om, hvad du skal være opmærksom på: Hvordan søger jeg? Kan uddannelsen bruges i Danmark efterfølgende? Og hvad med økonomien? Kan jeg få min SU med til udlandet? Hvis dette er nogle af de tanker, du gør dig, så er oplægget om uddannelse i udlandet relevant for dig. Oplægsholder: Danish Students Abroad (DSA) Hvad sker der, når du har fået huen? Skal du direkte videre eller skal der holdes sabbat? I dette oplæg kan du få inspiration til dit sabbatår: hør om mulighederne for at komme på højskole og om mulighederne for at rejse ud i verden, samt om de mange muligheder for at lave frivilligt arbejde i udlandet. Oplægsholder: Alott og Højskolerne Kom og hør om, hvordan livet som studerende typisk er. Hvor mange timer bruger man på sit studium? Er der tid til at feste, arbejde og dyrke sport? Hvordan er overgangen fra elev til studerende? Skal man være vildt klog for at klare en universitetsuddannelse? Hvordan falder man bedst til på sit nye studium? Er du i tvivl om, om du kan leve på SU? Og hvis det ikke er muligt, hvordan kan du så få økonomien og dagligdagen til at hænge sammen uden at ende med en stor studiegæld? Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter hjemmefra og starter på studie? Dette kan du få bl.a. gode råd om af en bankrådgiver, hvis du går ind og hører dette oplæg, som også omhandler livet på SU. Oplægsholder: Studerende og bankrådgiver fra Jyske Bank 17

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX Videregående uddannelser i Danmark, man normalt tager efter en HHX Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX A Administrationsøkonom (Erhvervsakademiuddannelse)

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser Syddansk Universitet Kolding 18005 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, Kolding, Studiestart: Sommerstart 16 0 53 17 alle optaget, ledige pladser Kolding 18035 Designkultur, Kolding, Studiestart:

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE VÆLG MELLEM BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 505 UDDANNELSER BLIV STUDERENDE I TRE DAGE EFTERÅRET 2011 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TILMELDING 14.-21. SEPTEMBER

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2013. 1. udgave. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ansøger e. Optagne. Afviste

KOT HOVEDTAL 2013. 1. udgave. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ansøger e. Optagne. Afviste KOT HOVEDTAL 2013 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2013 100000 90000 80000 ansøger e 70000 60000 50000 40000 Optagne 30000 20000 Afviste 10000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2014. 1. udgave

KOT HOVEDTAL 2014. 1. udgave KOT HOVEDTAL 2014 1. udgave Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2014 INDHOLD side 2 Københavns Universitet Copenhagen Business School Handelshøjskolen IT-Universitetet i København Danmarks Tekniske

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Uddannelsen - antal ansøgere i 2012 antal ansøgere i 2013 - universitetet Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Medicin 2048 2185 (SDU) Erhvervsøkonomi, HA 2388

Læs mere

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG PROGRAM ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 AALBORG ESBJERG KØBENHAVN TEKNISK-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE UDDANNELSESOPLÆG FREDRIK BAJERS VEJ 7 LOKALE BLÅT RØDT LILLA

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Praktikermøde 9. oktober 2014

Praktikermøde 9. oktober 2014 9. oktober 2014 Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser med en normeret varighed på mindst tre år fremover skal være adgangsgivende til samtlige erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

ANSØGNING OG OPTAGELSE

ANSØGNING OG OPTAGELSE 1 ANSØGNING OG OPTAGELSE Program www.optagelse.dk Kvote 1 og kvote 2 Adgangskvotienter Tidslinje Suppleringskurser Økonomi og bolig FAQ Åbent hus 2 www.optagelse.dk søg online med NemID søg uden NemID

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 274 115 103 12 0 115 5 nej 5,8 5,3 22220 Engelsk 352 105 94 11 0 105 5 nej 6,5 6,0 22245 Fransk sprog, litteratur og kultur 46 25 17 0 0 17 0 ja 22275 Italiensk

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2015. 1. udgave

KOT HOVEDTAL 2015. 1. udgave KOT HOVEDTAL 2015 1. udgave Uddannelses- og Forskningsministeriet 2015 INDHOLD side 2 Københavns Universitet Copenhagen Business School Handelshøjskolen IT-Universitetet i København Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet Husdyrvidenskab 1 2 PRODUKTIONSDYR

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser 2012 2013 Akademiuddannelse 5833 7,7 5081 7,6 Finansiel rådgivning 1133 5,2 1322 5,4 Afgangsprojekt fast ejendom 16 6,5 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2012. Den Koordinerede Tilmelding. 1. udgave FIVU. ansøgere. Optagne. Afviste. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012

KOT HOVEDTAL 2012. Den Koordinerede Tilmelding. 1. udgave FIVU. ansøgere. Optagne. Afviste. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012 KOT HOVEDTAL 2012 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012 90000 80000 ansøgere 70000 60000 50000 40000 Optagne 30000 20000 10000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Læs mere

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET V LTERN TIVER TIL V PSYKOLOGISTUDIET sfortegnelse PSYKOLOGI... 3... 3... 3 Afklaring... 3 Professionsbacheloruddannelser (3½-4 år)... 4 Afspændingspædagog... 4 Ergoterapeut... 4 Folkeskolelærer... 4 Fysioterapeut...

Læs mere

EN FULD HF-EKSAMEN INKLUSIV EN MARITIM ERHVERVSUDDANNELSE OG ET TOGT MED SKOLESKIBET DANMARK PÅ BARE 3 ÅR

EN FULD HF-EKSAMEN INKLUSIV EN MARITIM ERHVERVSUDDANNELSE OG ET TOGT MED SKOLESKIBET DANMARK PÅ BARE 3 ÅR EN FULD HF-EKSAMEN INKLUSIV EN MARITIM ERHVERVSUDDANNELSE OG ET TOGT MED SKOLESKIBET DANMARK PÅ BARE 3 ÅR SE FILM 1 2 Hvorfor HF Søfart Frederikshavn? - På tre år får du en fuld HF eksamen + en maritim

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi

Læs mere

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser Grundskolens 9.-10. klasse Erhvervs uddannelser Silkeborg Kommune 2015 Når du skal vælge ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at du vælger den uddannelse, der passer til dig... 3 Indholdsfortegnelse 4 Erhvervsuddannelser

Læs mere

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Indholdsfortegnelse En erhvervsuddannelse kan være vejen til succes 3 Mediegrafiker 4 Teknisk designer 5

Læs mere

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc...

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc... Page 1 of 17 Antal optagne Antal ansøgere Adgangskvotient Optagelsesområder stand- 1. prio- kvote 1 standby optagne by total ritet kvotient kvotient Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

vælg uddannelser 9.-21.

vælg uddannelser 9.-21. vælg mellem BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID en VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 441 uddannelser bliv studerende i tre dage efteråret 2009 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TILMELDING 9.-21. SEPTEMBER

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000.

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000. KOT HOVEDTAL 2010 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 optagne 20.000 afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 10 Københavns Universitet 20 10110 Lægevidenskab 554 75 2494 1646 10,7 10,1 30 10115 Folkesundhedsvidenskab 70 15 329 153 9,7 9,1 40 10117 Farmaceut 245

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Forventninger Undervisning med udfordringer Aarhus Universitet-HIH Leadership Eksamensbevis med muligheder

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Medialogi- og Ingeniøruddannelserne

Medialogi- og Ingeniøruddannelserne Medialogi- og Ingeniøruddannelserne Aalborg Universitet Esbjerg Hvad er en Medialog eller Ingeniør? En problemløser En opfinder En teoretisk praktiker Uddannelser ved AAU-Esbjerg AAU-Esbjerg Medialogi

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

HOVEDTAL 2010. Syddansk Universitet Biologi 29 0 81 23 alle optaget, ledige pladser Datalogi 38 0 72 36 alle optaget, ledige pladser

HOVEDTAL 2010. Syddansk Universitet Biologi 29 0 81 23 alle optaget, ledige pladser Datalogi 38 0 72 36 alle optaget, ledige pladser Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi (tandlæge) 99 20 755 342 9,4 9,2 Veterinærmedicin

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8 Merkonom/Teknonom/Akademiuddannelser - på deltid Udbud forår 2012 Indhold Deltidsuddannelser... 3 Indledende fag... 4 Ledelse... 5 Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6 Økonomi og ressourcestyring...

Læs mere

Energiteknologuddannelsen

Energiteknologuddannelsen Erhvervsakademiuddannelser til Lindø-medarbejdere Udlagt til Syddansk Erhvervsskole af Erhvervsakademiet Lillebælt 8. juni 2011 NB! Alle priser er bergnet ud fra Undervisningsministeriets takstkatalog

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK?

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK? TIL ADVICE-NETVÆRK? Har du lyst til at arbejde analytisk, strategisk og kreativt med kommunikation på et af landets førende kommunikationsbureauer? Og er du klar til at arbejde med komplekse problemstillinger

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Advisory Board møde i

Advisory Board møde i Advisory Board møde i projekt Danmarks Maritime Klynge Merete Vestergaard, Project Manager & Lene Rasmussen, projektkoordinator, samt Jan Boyesen, Udviklingschef Europas Maritime Udviklingscenter København

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDDANNELSE UDFORDRINGER OPLEVELSER Skagen Skipperskole Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF-Søfart HF-Søfart er en treårig gymnasial uddannelse, hvor du veksler

Læs mere

Game Design Livet er det største af alle spil. Start med en uddannelse i det.

Game Design Livet er det største af alle spil. Start med en uddannelse i det. Game Design Livet er det største af alle spil. Start med en uddannelse i det. Præsentation Hvorfor Game Design på ZBC? Hvem er du? Studieretningsfag Obligatoriske fag Valgfag Eksempel på Komm/IT emneforløb

Læs mere

LTERN TIVER TIL MEDICINSTUDIET

LTERN TIVER TIL MEDICINSTUDIET V LTERN TIVER TIL V MEDICINSTUDIET sfortegnelse Medicin/lægevidenskab... 3... 3... 3 Afklaring... 3 Alternativer til Madicin/lægevidenskab Erhvervsakademiuddannelser (2 år)... 4 Ernæringsteknolog... 4

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB

ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB B I L A G 1. UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen 2 Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskab Program Aftagerpaneler Ny school-struktur

Læs mere

PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT

PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT PROJEKTLEDER ENERGIRÅDGIVER MILJØKONSULENT UDVIKLINGSINGENIØR DRIFTSLEDER VEDLIGEHOLDELSESCHEF MASKINCHEF SALGSINGENIØR MASKINMESTERUDDANNELSEN F R

Læs mere

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Dimittend- undersøgelse 2011 Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Indhold Om undersøgelsen side 3 Samlede resultater side 7 Opsummering side 16 Data side

Læs mere

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne U N V E R S T Y C O L L E G E LLLEBÆLT Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne Oplæg temadag klinisk undervisning 22.08.2012 Jette Rasmussen UNVERSTY

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere