STUDIE- OG KARRIEREDAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIE- OG KARRIEREDAG"

Transkript

1 STUDIE- OG KARRIEREDAG februar 2015 Odense Congress Center

2 Sådan gør du Tilmeld dig de 3 oplæg, du har lyst til at høre! Har du problemer med tilmeldingen - eller spørgsmål - er du velkommen til at kontakte Studievalg Fyn - studievalg.dk/fyn Studievalg Fyn - sådan får du fat i os! Book en tid til vejledning på din skole på: bookstudievalgfyn.dk Eller besøg vores center i Odense her behøver du ikke at bestille tid! Studievalg Fyn Amfipladsen 4-8, 1. sal 5000 Odense C studievalg.dk/fyn Åbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Lukket Torsdag Fredag

3 Kl. 9:15-9:50 & kl. 14:15-14:50 Hvis du har mod på at deltage i internationale operationer overalt i verden og ønsker at være med til at sikre dansk territorium, så er oplægget om uddannelses- og jobmulighederne i forsvaret måske noget for dig? Oplægget giver dig indsigt i de mange forskellige uddannelsesmuligheder som hæren, søværnet og flyvevåbnet har at byde på samtidig med at du også får indblik i forsvarets sprog- og kulturuddannelse. Oplægsholder: Forsvarets Rekruttering Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, der giver viden om retssystemet, lovene og om hvordan de bliver til, hvordan de fortolkes og bruges i praksis, så er jura måske noget for dig? På uddannelsen har du mulighed for at specialisere dig inden for f.eks. strafferet, EU-ret eller formueret. Du får også mulighed for at høre om HA, jur, så hvis du er interesseret i finansiering, organisation, erhvervsret, regnskab og afsætning, så er denne uddannelse måske noget for dig? Vil du gerne arbejde for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet og er du typen, der ikke er bleg for at træffe hurtige beslutninger? Så er oplægget om uddannelses- og jobmulighederne inden for politiet måske noget for dig? Oplægget vil give dig et indblik i, hvad der skal til for at komme ind på uddannelsen; hvordan uddannelsen til politibetjent er bygget op samt et indblik i de mange jobmuligheder, der er hos politiet. Oplægsholder: Rigspolitiets Personaleafdeling Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du beskæftiger dig med samfundsforhold og økonomiske problemstillinger, så er offentlig politik og økonomi måske en uddannelse for dig? Uddannelsen giver dig brede kompetencer til at arbejde i staten og kommunerne, eller i private virksomheder, der arbejder sammen med den offentlige sektor. Du vil også kunne finde beskæftigelse i internationale organisationer og større internationale virksomheder. Oplægsholder: Aarhus Universitet (AU) Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du bl.a. lærer at analysere samfundet på forskellige niveauer ud fra sociologiske og antropologiske tilgange, så er sociologi og kulturanalyse måske noget for dig? På uddannelsen får du indsigt i, hvordan mennesker, grupper, organisationer og samfund fungerer ud fra et sociologisk og kulturelt perspektiv. Du lærer også at bruge metoder som interview, statistik og feltarbejde i din research, som indgår som en vigtig del af uddannelsen. 3

4 Kl. 9:15-9:50 & kl. 14:15-14:50 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du bl.a. lærer om kunderelationer, HR, projektledelse, servicemarketing og kommunikation, og hvor du kan arbejde med hotel- og restaurantledelse, turismeledelse eller serviceledelse f.eks. i kultur- og kongrescentre, så er serviceøkonomi måske noget for dig? Kl. 9:15-9:50 & kl. 14:15-14:50 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, der handler om de ledelsesmæssige aspekter af virksomheders økonomiske beslutninger, så er den engelsksprogede bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA - business management måske noget for dig? Med fokus på virksomheders strategiske, organisatoriske og operationelle beslutninger, sigtes der mod et job i en multinational virksomhed, international organisation eller en internationalt orienteret virksomhed. Kl. 10:05-10:40 Er du interesseret i finans- og økonomiuddannelser, men er du lidt usikker på, hvilke jobs der er og hvilken type arbejdsopgaver du kan komme til at løse? Sidder man foran skærmen hele dagen uden kontakt til andre? Hvad med lønnen? Og hvad med udsigterne til jobs? Hvis du vil vide mere om, hvilke jobs du kan få med en økonomiuddannelse, så er dette oplæg noget for dig! Oplægsholder: Finansforbundet Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor indkøb, salg, handel og markedsføring i handelsvirksomheder er i centrum, så er handelsøkonom noget for dig? På uddannelsen lærer du bl.a. at vurdere virksomhedens idé, mål og strategier, vurdere driftsøkonomiske problemstillinger samt gennemføre markedsanalyser. På oplægget kommer du også til at høre om markedsføringsøkonom. Så hvis du har lyst til at arbejde med køb, salg, reklame og markedsføring, så er denne uddannelse måske noget for dig? Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, der bl.a. omhandler finansielle markeder, erhvervsjura, kunde- og samarbejdsrelationer, ejendomshandel, privat økonomi og organisationspsykologi, så er finansøkonom eller finansbachelor måske noget for dig? På oplægget vil du også høre om uddannelsen til financial controller. Så vil du gerne lære at planlægge og udføre opgaver inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling i det private erhvervsliv så er dette oplæg måske noget for dig? 4

5 Kl. 9:15-9:50 & kl. 14:15-14:50 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer at arbejde med hørehandicap hos børn og voksne, som kan skyldes problemer med tinnitus, væske i mellemøret, aldersbetinget hørenedsættelse eller total døvhed, så er audiologi måske noget for dig? Uddannelsen er tværfaglig og omfatter sundhedsvidenskabelige fag som f.eks. anatomi, fysiologi, neurologi og medicinsk audiologi. Sprogvidenskabelige fag som sprogvidenskab, sprogtilegnelse og psykologi indgår også ligesom uddannelsen også indeholder en naturvidenskabelig og teknisk del, hvor der bl.a. er fokus på audiologiske målemetoder og høreapparatbehandling og tilpasning. Kl. 9:15-9:50 & kl. 14:15-14:50 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du arbejder med børn og unge med forskellige faglige og sociale forudsætninger og hvor du naturligvis forventes at holde dig opdateret inden for bl.a. dit undervisningsområde, så er folkeskolelærer måske noget for dig? Lærerjobbet er meget varieret, og du kommer til at stå for planlægning, gennemførelse og vurdering af undervisningen. Derfor er det vigtigt, at du har gode samarbejdsevner, overblik og evnen til at handle og træffe hurtige beslutninger. Oplægsholder: University College Lillebælt (UCL) Kl. 9:15-9:50 & kl. 14:15-14:50 Hvis du har lyst til at arbejde professionelt med de sociale problemer, mennesker kan støde på gennem livet og hvor du skal kunne rumme og kommunikere med forskellige typer af mennesker, så er socialrådgiver måske noget for dig? Som socialrådgiver skal du kunne sætte dig ind i samfundsmæssige og juridiske problemstillinger for at kunne finde de bedste løsninger på den enkelte borgers problemer. På uddannelsen lærer du bl.a. om socialpolitik, arbejdsmarkedspolitik, lovgivning og økonomi. Oplægsholder: University College Lillebælt (UCL) Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du uddannes til at være med til at præge og ændre fremtidens uddannelsessystem; og hvor du lærer, hvordan du rykker ved mennesker og motiverer dem til at præstere endnu bedre, end de troede, de kunne, så er uddannelsesvidenskab måske noget for dig? Uddannelsesvidenskab er en tværfaglig uddannelse, som integrerer fag som sociologi, antropologi, filosofi, psykologi og pædagogik. Oplægsholder: Aarhus Universitet (AU) Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer om de teorier, der benyttes til at forstå, hvordan mennesker tænker, føler og handler i bestemte situationer, så er psykologi måske noget for dig? Som psykolog arbejder du overordnet med at skabe forandringer hos mennesker med psykologiske problemer eller mennesker, der er part i psykologiske problemstillinger. 5

6 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor fokus er på sprog og kultur så er kina-studier måske noget for dig? På kina-studier bliver du både undervist i moderne standard kinesisk, klassisk kinesisk, Kinas historiske og moderne samfundsforhold samt kinesisk kultur. Du bliver i stand til at læse, skrive, forstå og tale kinesisk, oversætte tekster til korrekt dansk samt opnå et godt kendskab den kinesiske kulturbaggrund og det kinesiske samfund. Du vil i dette oplæg også kunne høre om japan-studier, hvor fokus også er på sprog, kultur og samfundsforhold. Oplægsholder: Københavns Universitet (KU) Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du kommer til at beskæftige dig med historie, religion, samfund, antropologi, etik, kultur, sprog og kommunikation, så er teologi måske noget for dig? Du bliver ekspert i den rolle kristendommen spiller i Danmark og resten af verden, i dag og førhen, på det politiske, psykologiske og filosofiske plan. Du bliver hver dag udfordret til at gennemtænke de problemstillinger, der knytter sig til spørgsmål om religion og eksistens. Mange bliver efter endt uddannelse præster i folkekirken, men du kan også undervise på seminarier, højskoler eller universiteter. Ligesom du også kan arbejde i humanitære organisationer, offentlige institutioner eller private virksomheder. Oplægsholder: Aarhus Universitet (AU) Kl.10:55-11:30 Overvejer du at søge ind på en humanistisk uddannelse inden for noget med medier, sprog, historie eller kultur? Og er du i tvivl om, hvad en humanistisk uddannelse kan bruges til bagefter? Hvor får man job? Er det overhovedet til at få job som humanist? Hvad laver humanister i job egentlig? Hvis dette er nogle af de spørgsmål, du har stillet dig selv, så er oplægget om humanister i job noget for dig! Oplægsholder: Dansk Magisterforening Hvis du synes, at det lyder spændende at få lov til at fordybe dig i sprog, litteratur og kultur, så er engelskstudiet måske noget for dig? Overalt i verden tales engelsk enten som modersmål eller som andetsprog, og engelsk er dermed det sprog, som muliggør kommunikation på tværs af næsten alle folkeslag. Du studerer alle facetter af sproget, og kommer til at arbejde med grammatik, sætningsanalyse, litteratur og litteraturanalyse samt kommunikation. På uddannelsen lærer du også at fortolke kilder ud fra analytiske og teoretiske metoder, og du studerer historie og samfundsforhold i både Storbritannien og USA. 6

7 Kl. 9:15-9:50 & 14:15-14:50 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du får teoretisk og praktisk viden om de bioteknologiske analysemetoder, som blandt andet anvendes på hospitalerne, så er bioanalytiker måske noget for dig. Bioanalytikeren laver f.eks. patientprøver på blod, væv, celler eller på hele patienten i forbindelse med f.eks. hjerte- og lungefunktions undersøgelser. Oplægsholder: University College Lillebælt, UCL Kl. 9:15-9:50 & 14:15-14:50 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du bl.a. lærer om sygdomme og behandlingsmuligheder, anatomi, biostatistik, humanbiologi og hvor en del af undervisningen foregår som praktik f.eks. på et hospital, så er medicin måske noget for dig? Kl. 10:05-10:40 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer både teori og praksis om behandling, rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme, og hvor der er særlig fokus på krop og bevægelse, anatomi, neurologi, fysiologi og sociologi, så er fysioterapeut-uddannelsen måske noget for dig? Oplægsholder: University College Lillebælt (UCL) Har du lyst til at hjælpe mennesker med smerter og skavanker i led, muskler og knogler? Kan du lide at løse svære sygehistorier, blive udfordret intellektuelt, være en del af et større behandler team og udføre praktiske manuelle færdigheder? Har du mod på en uddannelse, der både er teoretisk og praktisk? Så er kiropraktor/ klinisk biomekanik måske noget for dig? Som kiropraktor skal man kunne forebygge, diagnosticere og behandle bevægeapparatets sygdomme og lidelser med anvendelse af den nyeste viden og teknologiske fremskridt. Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du bl.a. lærer om sundhedsfremme og livsstilsændringer, forebyggelse af fysisk og psykisk sygdom, psykomotorisk behandling, afspænding og rehabilitering, så er afspændingspædagog og psykomotorik-uddannelsen måske noget for dig? Psykomotorikken tager konkret udgangspunkt i kroppen, men opfatter krop og psyke som to aspekter af samme helhed. Uddannelsen kombinerer således viden om sundhed, pædagogik og psykologi. Oplægsholder: VIA University College (VIA UC) Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer om forskellige fødevarers betydning for helbredet og kroppens udvikling og hvor du lærer om forskellen på en sund og dårlig livsstil og om ernæringsrigtig kost, så er ernæring og sundhed måske noget for dig? Oplægsholder: University College Syddanmark (UC Syd) 7

8 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer om menneskets anatomi og dets måde at fungere på både fysisk, psykisk og socialt, så kunne ergoterapeut måske være noget for dig? Ergoterapeuter hjælper blandt andet mennesker med mén efter ulykke eller sygdom tilbage til et godt arbejds- og fritidsliv. Oplægget giver dig også eksempler på de forskellige jobs, ergoterapeuter er ansat i. Oplægsholder: University College Lillebælt (UCL) Er du interesseret i produktion af lægemidler og forskning i medicin, så er oplægget om de jobs i lægemiddelindustrien måske noget for dig? Hvordan får patienterne adgang til den bedste medicinske behandling? Hvem løser de forskellige opgaver med at udvikle, producere og sælge medicinske præparater? Hvilke kompetencer skal man have? Hvor får man job og hvordan ser jobmulighederne ud? Oplægsholder: Lægemiddelindustriforeningen Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer at lave og analysere røngtenbilleder, MR- og CT-scanninger og hvor anatomi og fysiologi, sygdomslære, omsorg, røngtenfysik og psykologi udgør en vigtig del af uddannelsen, så er radiograf-uddannelsen måske noget for dig? Som radiograf er du uundværlig for børn, unge og gamle, der kommer på hospitalet. Du scanner og fotograferer ved hjælp af avanceret teknologi i millionklassen. Og du har øje for alt fra brækkede ben til ondartede knuder. Oplægsholder: University College Lillebælt (UCL) Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, der bl.a. giver indblik i sygdomslære, anatomi, mikrobiologi, folkesundhedsvidenskab, etik, psykologi og pædagogik og hvor mulighederne for at specialisere sig er mange, så er sygeplejerske måske noget for dig? Som sygeplejerske er det dig, der har den tætte kontakt til patienter. Det er også dig som bevarer overblikket, når mennesker svæver mellem liv og død. Oplægsholder: University College Lillebælt (UCL) 8

9 Kl. 10:05-10:40 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du beskæftiger dig med biologiske fænomener på molekyleniveau og hvor områder som gensplejsning, mikrobiologi og genetik er i fokus, så er biokemi og molekylærbiologi måske noget for dig? På uddannelsen lærer du om cellerne i kroppen og deres funktioner, som er nødvendig viden inden for forskningen af bl.a. kræft, sukkersyge og smitsomme sygdomme. På oplægget vil du også høre om biomedicin uddannelsen. Så hvis du er interesseret i sygdomme på molekyle- og celleniveau; analyse af sygdommes opståen og i hvordan medicin og lægemidler virker på kroppen, så er denne uddannelse måske noget for dig? Kl. 10:05-10:40 De grønne ingeniører: Har du det bedst, når teori omsættes til praksis, og der er tæt kontakt til det erhverv, man skal ud og arbejde for? Og interesserer du dig for naturpleje, skovdrift, parkforvaltning og udvikling af grønne klimatilpasningsløsninger? Så er skov- og landskabsingeniør eller have- og parkingeniør måske noget for dig? Begge uddannelser er professionsbacheloruddannelser, og har derfor et tæt samspil mellem teori og praksis. Det betyder masser af ekskursioner, undervisning i felten, praktikker og opgaver med afsæt i virkelige problemstillinger. Begge uddannelser har gode jobmuligheder og fører typisk til et mellemlederjob i skovdyrkerforeninger, anlægs- og entreprenørvirksomheder, kommuner mv. Oplægsholder: Københavns Universitet (Skovskolen) Kl. 10:05-10:40 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du bl.a. lærer om, hvordan kæledyr, heste og produktionsdyr fungerer: fra fysiologi og genetik over dyrevelfærd og ernæring til træning af dyr, så er husdyrvidenskab måske noget for dig? Du arbejder med raske dyrs sundhed og ernæring, har indgående kendskab til træning og avl og er med til at forbedre dyrevelfærden nationalt og internationalt. Du lærer om dyreetik, dyrs vækst og avl og du ved, hvilken betydning vores hold af dyr har for miljø, mennesker og samfund. Oplægsholder: Københavns Universitet (KU) Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du kan komme til at beskæftige dig enten med ernæringsteknologi, fødevareteknologi, mejeriteknologi eller procesteknologi, og hvor du lærer at produktudvikle og udføre kvalitetskontrol eksempelvis af fødevarer, så er procesteknolog måske noget for dig? Ingeniør arkitekt jurist i én og samme person! Uddannelsen til landinspektør er for dig, der ønsker at vide mere om design, matematik, teknologi og jura. Du får mulighed for at kombinere teori og praksis og arbejde inde og ude. På uddannelsen lærer du bl.a. at arbejde med fysisk planlægning og arealforvaltning, opmåling og kortlægning samt ejendomsdannelse og ejendomsret. Oplægsholder: Aalborg Universitet (AAU) 9

10 Er du interesseret i en naturvidenskabelig uddannelse inden for biologi, fysik, kemi, matematik, astronomi, nanoscience eller en af de mange andre muligheder? Og er du i tvivl om dine jobmuligheder i naturvidenskaben? Hvor får man job? Hvilke job? Er det svært at få job med en naturvidenskabelig uddannelse? Hvis dette er nogle af de spørgsmål, du har stillet dig selv, så kom og hør hvad man kan bruge en naturvidenskabelig uddannelse til og hvor du kan få job! Oplægsholder: Dansk Magisterforening Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer om ledelse, planlægning, rådgivning, produktion og miljø inden for jordbrug, natur og miljø, så er jordbrugsteknolog måske noget for dig? På uddannelsen har du mulighed for at specialisere dig inden for 4 områder: husdyrproduktion, planteproduktion, miljø & natur og økonomi & driftsledelse. Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer at formidle natur- og kulturoplevelser til forskellige målgrupper og at udvikle nye områder, koncepter og formidlingsformer inden for oplevelsesøkonomi, så er uddannelsen i natur- og kulturformidling måske noget for dig? Du får indsigt i natur- og kulturoplevelsers betydning for mennesker og har fag som bl.a. naturforståelse, kulturoplevelse, oplevelsesøkonomi og innovation. Efter endt uddannelse vil du f.eks kunne arbejde på hoteller, naturcentre, kulturhuse og i turist- og oplevelsesbranchen. Oplægsholder: PH Metropol, København Kemi er en del af alting - lige fra fødevarerne og rengøringsmidlerne i supermarkedet til den medicin, lægen ordinerer. Tager du en uddannelse inden for kemi, kan du arbejde med fx plantemedicin, renere energi eller toksikologiske analyser, alt efter hvordan du profilerer din uddannelse. Studierne er udfordrende: Du får de naturvidenskabelige fag ind på rygraden og får en viden baseret på forskning. Hør om kemi og ingeniør i kemi og bioteknologi og hvordan studiemiljøet er, og hvordan du kommer til at samarbejde med andre studerende og underviserne om at få det bedste ud af dit studium. 10

11 Kl. 9:15-9:50 & kl. 14:15-14:50 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer alle faser af det journalistiske arbejde at kende fra den første idé over research, kildekritik, interviewteknik, genre og fortælleformer til det færdige produkt, så er journalistik måske noget for dig? Kl. 10:05-10:40 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor fokus er internationalt inden for sprog, kommunikation og kulturstudier og hvor du bl.a. lærer at analysere og planlægge arbejdet med kommunikation både internt og eksternt i en virksomhed eller organisation, så er international virksomhedskommunikation (IVK) måske noget for dig? Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du får indblik i, hvordan digitale medier påvirker vores liv og samfund og hvor du lærer om design af digitale medier og kommunikation via disse, så er digitale medier og design måske noget for dig? Nogle af de udfordringer du vil komme til at beskæftige dig med på uddannelsen kunne f.eks. være: Hvad er de sociale konsekvenser af den nye måde at kommunikere på? Hvordan oplever man de budskaber, der kommunikeres via digitale medier, og hvordan kommunikerer man for at opnå, at budskabet slår igennem? Oplægsholder: IT Universitetet (ITU) Hvis du interesserer dig for en uddannelse og et job inden for kommunikations-, ikt- og mediesektoren, så er humanistisk informatik måske noget for dig? Uddannelsen har et grundforløb, hvor du tilegner dig en solid og brugbar viden om feltet som helhed, inden du vælger, om det er en specialisering i kommunikation, informationsog kommunikationsteknologi eller medier, der passer bedst til dig, dine interesser og dine fremtidige jobønsker. Oplægsholder: Aalborg Universitet (AAU) Bliv klogere på filmbranchen. Hør om jobmulighederne inden for filmverdenen, og om hvordan du kan blive en del af filmbranchen. Hvem løser de forskellige opgaver før, under og efter produktionen er i hus. Hvem får rollerne? Oplægsholder: 18 Frames Filmskole & Kollektivt Produktionsselskab Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer at formidle natur- og kulturoplevelser til forskellige målgrupper og at udvikle nye områder, koncepter og formidlingsformer inden for oplevelsesøkonomi, så er uddannelsen i natur- og kulturformidling måske noget for dig? Du får indsigt i natur- og kulturoplevelsers betydning for mennesker og har fag som bl.a. naturforståelse, kulturoplevelse, oplevelsesøkonomi og innovation. Efter endt uddannelse vil du f.eks kunne arbejde på hoteller, naturcentre, kulturhuse og i turist- og oplevelsesbranchen. Oplægsholder: PH Metropol, København 11

12 Kl. 9:15-9:50 & kl. 14:15-14:50 Hvis du synes, at det lyder spændende med uddannelser, hvor du tænker logisk og abstrakt ved hjælp af matematiske metoder og begreber, og hvor du lærer at beregne det, der ellers virker uoverskueligt, så er matematik og anvendt matematik måske noget for dig? Vores dagligdag er fyldt med matematik: Når patient-flowet på et sygehus skal optimeres, når tidsforbruget til et byggeprojekt skal minimeres og når busruter skal planlægges på den mest hensigtsmæssige måde. Så er du interesseret i viden om moderne matematik og dens anvendelser, så gå ind og hør dette oplæg. Med en uddannelse inden for fysik kommer du til at arbejde med naturvidenskabelige teorier i praksis. Du kan få arbejde i bl.a. højteknologiske produktionsvirksomheder, telekommunikationssektoren og på hospitaler, hvor du kan være med til at påvirke den nyeste forskning og udvikling. Hør studerende fra ingeniør i fysik og teknologi og fysik-studiet fortælle om, hvordan de oplever det at læse - om hvordan det er at gå så meget i dybden med tingene, at nye døre åbner sig til en spændende oplevelse af verden. Er du interesseret i en naturvidenskabelig uddannelse inden for biologi, fysik, kemi, matematik, astronomi, nanoscience eller en af de mange andre muligheder? Og er du i tvivl om dine jobmuligheder i naturvidenskaben? Hvor får man job? Hvilke job? Er det svært at få job med en naturvidenskabelig uddannelse? Hvis dette er nogle af de spørgsmål, du har stillet dig selv, så kom og hør hvad man kan bruge en naturvidenskabelig uddannelse til og hvor du kan få job! Oplægsholder: Dansk Magisterforening Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer at udvikle, designe og anvende teknologiske løsninger til bl.a. at overvåge og forudse fysiske strukturer og processer på stor skala dvs. jorden og rummet, så er uddannelsen geofysik og rumteknologi måske noget for dig? På uddannelsen kan du specialisere dig inden for fire retninger: Udforskning af rummet, Jordens fysik og ressourcer, Kortlægning og navigation og Klima- og miljøovervågning. Oplægsholder: Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 12

13 Kl. 10:05-10:40 Er du interesseret i trafik, veje og anlægsbyggeri, så er oplægget om Teknik på farten job i infrastrukturbranchen måske noget for dig? Hvem løser de forskellige opgaver med at projektere og gennemføre vej- og anlægsbyggeri, og hvilke kompetencer skal man have for at arbejde i trafik- og anlægssektoren? Hvor får man job? Og hvordan ser jobmulighederne ud? Oplægsholder: Viadania Kl. 10:05-10:40 Hvis du godt kunne tænke dig at planlægge byggeprojekter fra idé til færdig projektering, så er bygningskonstruktør måske noget for dig? På uddannelsen lærer du bl.a. at lave opmålinger og materialevalg i forbindelse med byggeprojekter samt at lave tilstandsvurderinger. Uddannelsen giver dig også kendskab til virksomhedsdrift, administration og afsætning. På oplægget vil du også høre om to beslægtede uddannelser nemlig uddannelserne til byggekoordinator og byggetekniker. Er du interesseret i arkitekters og designeres arbejdsliv? Vil du gerne vide, hvordan idé en bliver til virkelighed i en hverdag med udvikling og design af projekter, så hør om arkitekters og designeres jobmuligheder som ansatte, selvstændige, freelancere og ledere. Oplægget vil give dig indsigt i arkitekters og designeres arbejdsliv med arkitektur, design, byplanlægning, byggesagsbehandling, ledelse og meget mere. Oplægsholder: Forbundet Arkitekter og Designere Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du bliver klædt på til at arbejde med ledelse, planlægning og drift inden for energi og offshore, så er uddannelsen til teknisk manager offshore måske noget for dig? På uddannelsen lærer du bl.a. om drift og vedligeholdelse af tekniske anlæg i offshorebranchen (vindmølleindustrien eller på boreplatforme). Udover den tekniske del lærer du også at løse ledelsesmæssige opgaver i forhold til personale, miljø og sikkerhed. Oplægsholder: Erhvervsakademi Sydvest (EA Sydvest) Hvis du gerne vil være leder ombord på et skib som skibsfører, eller hvis du har lyst til et internationalt landjob på et shippingkontor eller rederi, så er en uddannelse og karriere indenfor Det Blå Danmark måske noget for dig? Det Blå Danmark er Danmarks mest eksportintensive og internationale branche. Som skibsfører vil du bl.a. få ansvaret for navigation, sejlads og sikkerheden på havet, ledelse om bord samt arbejde med andre kulturer. Som shippingmedarbejder vil du få et internationalt job, hvor du bliver udfordret, får ansvar, og hvor hverdagene ikke ligner hinanden. Du kan enten være på et rederikontor, hos en skibsmægler eller på et shippingkontor, først i Danmark og senere som udstationeret i udlandet. Et andet job i Det Blå Danmark kunne være som skibsingeniør, hvor du som ingeniør med maritimt speciale er med til at designe skibe, offshore platforme, eller er på et rederikontor og er ansvarlig for driften af skibsflåden. Oplægsholder: Det Blå Danmark v/foreningen til Søfartens Fremme 13

14 Hvis du gerne vil arbejde inden for en branche, hvor arbejdsopgaverne veksler og hvor alt ikke er stilsiddende foran skærmen, og synes du, at jobs inden for olie-, gas- og havmølleindustrien lyder spændende? Så er job i offshore-branchen måske noget for dig? Offshore-branchen er en branche i eksplosiv vækst og manglen på kvalificerede medarbejdere er stor. Jobbene kan findes både på land, på platforme i Nordsøen og i tilknytning til havmølleparker. Miljøet på arbejdspladserne er internationalt, og offshore-branchen tilbyder rige muligheder for at arbejde i udlandet. Oplægsholder: Danish Offshore Academy Forestil dig en verden, hvor alting er forbundet også energi- og elforsyningen. I dag går alt for meget energi tabt, så der er virkelig brug for skarpe hjerner, der tør tænke nyt fx i de såkaldte smart grids, hvor forbrug og produktion af energi kobles sammen på en mere intelligent og miljørigtig måde. Som ingeniør i stærkstrømsteknologi får du som studerende mulighed for at arbejde på bæredygtige energiformer som fx el-biler, vindmøller og bølgeenergi. Er du interesseret i at kombinere en bred teknologisk og humanistisk viden om design, så er den humanistiskteknologiske bacheloruddannelse måske noget for dig? På uddannelsen arbejder du tværfagligt med kreative og metodiske designprocesser af informationsteknologi, medier, oplevelser, transportteknologi og byrum. Uddannelsen indeholder desuden to fag, som du vælger ud fra dine interesser. Det kan fx være datalogi og performance-design, geografi og virksomhedsstudier, it og kommunikation, sundhedsfremme og psykologi. Oplægsholder: Roskilde Universitet (RUC) Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, der spænder fra maskin-teknik over el-teknik og automation til erhvervsjura og arbejdspsykologi, så er maskinmester måske noget for dig? Som maskinmester kan du arbejde både på land og til søs. Mange maskinmestre har ofte ledelsesopgaver og ansvar. Du vil i løbet af uddannelsen have fag som informationsteknologi, klimateknik, maskininstallationer, samt økonomi og sikkerhed. Oplægsholder: Fredericia Maskinmesterskole Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du kommer til at arbejde med biler, så er autoteknolog måske en uddannelse for dig? På uddannelsen lærer du at håndtere tekniske opgaver inden for autobranchen, på værksteder og i racingteams. Du lærer at anvende mekaniske og elektroniske autosystemer, både i forbindelse med fejlfinding og med finjustering af en bil og dens motor. Du får også indsigt i bl.a. økonomi og ledelse, som også er en vigtig del af hverdagen på et værksted eller hos en bilimportør. På oplægget kommer du også til at høre om uddannelsen til automationsteknolog, som er til dig, der er til innovation, programmering, teknisk IT og styrings- og reguleringsteknik. På studiet lærer du at anvende tekniske, kreative og analytiske færdigheder i forbindelse med bl.a. design, programmering og konfiguration af automatiske anlæg. Produktionsteknolog er den sidste uddannelse, du får viden om på oplægget. Den er til dig, der gerne vil arbejde med udvikling og konstruktionen af maskiner til fremstilling af nye produkter. 14

15 Kl. 10:05-10:40 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer om idéerne bag beregning og informationsbehandling, og om hvordan computersystemer konstrueres og programmeres, så er datalogi måske noget for dig? På uddannelsen kan du fx vælge at fokusere på computerspil, netværk og avancerede algoritmer, eller du kan fordybe dig i softwareudvikling eller arbejde med erhvervsrettede optimeringsprojekter. Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du arbejder med softwareudvikling og hvor teori og praksis forenes, så er datamatiker måske noget for dig? Uddannelsen ruster dig bl.a. til at arbejde med programmering, softwarearkitektur, IT-udvikling, IT-sikkerhed og forretningsforståelse. På oplægget vil du også høre om it-teknolog uddannelsen. Så hvis du er interesseret i bl.a. udvikling, konstruktion og drift af hardware, teknisk software, netværksløsninger samt projektledelse, så er denne uddannelse måske noget for dig? Tænk på, hvor meget din smartphone kan i dag og fylder i din hverdag og prøv så at forestille dig, hvad den kan bruges til om 10 år. Som civilingeniør i lærings- og oplevelsesteknologi kan du være med til at skabe teknologi, der hjælper mennesker med at organisere, kommunikere og lære. På studiet kommer du på feltarbejde i teknologibrugernes hverdag, hvor du undersøger deres behov og afprøver dine ideer. Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer at arbejde professionelt med hjemmesider og medieproduktion og hvor du tilegner dig viden om bl.a. kommunikations- og formidlingsteorier, opbygning af websider, grafisk design og 3D-animation, så er multimediedesigner måske noget for dig? EAL tilbyder også en linje med speciale i film og animation. Oplægget kombinerer information om studie såvel som om jobmulighederne. Er du interesseret i it-uddannelser, men er du lidt usikker på, hvilke jobs der er og hvilken type arbejdsopgaver du kan komme til at løse? Sidder man foran skærmen hele dagen uden kontakt til andre? Hvad med lønnen? Og hvad med udsigterne til jobs? Hvis du vil vide mere om, hvilke jobs du kan få med en it-uddannelse, så er dette oplæg noget for dig! Oplægsholder: It-branchen 15

16 Kl. 9:15-9:50 & kl. 14:15-14:50 Er du interesseret i at kombinere design og designhistorie med organisationsteori og markedsføringsstrategi, så er designkultur og økonomi måske noget for dig? Byplanlægning, arkitektur, boligindretning, industridesign og grafisk design er nogle af de områder, du kommer til at beskæftige dig med på uddannelsen, som vil kvalificere dig til at varetage jobfunktioner som konsulent, formidler, iværksætter og projektleder. Kl. 10:05-10:40 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor der er fokus på digitalt design af rum, interiør og grafisk design og hvor du lærer om den kreative og innovative side af e-design, så er uddannelsen i e-design måske noget for dig? Som e-designer kommer du også til at arbejde med trendforståelse, udvikling, salg og markedsføring af forskellige typer e-design, ligesom du også lærer at bruge it-værktøjer (2D og 3D) i dit arbejde. Oplægsholder: IBA, Kolding Kl. 10:05-10:40 Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du bl.a. lærer at undervise andre i musik og kor, så er uddannelserne rytmisk musiker og/eller brobygger - musikpædag og og musiker måske noget for dig? På uddannelsen til rytmisk musiker lærer du både at spille og fortolke musik efter noder og at improvisere men du specialiserer dig i enten sang eller instrument. Med uddannelsen Brobygger musikpædagog og musiker bliver du klædt på til både teoretisk og praktisk at tilrettelægge og udføre undervisning og formidling af musik for børn, unge og voksne eksempelvis som korleder eller musikpædagog. Oplægsholder: Syddansk Musikkonservatorium Hvis du synes, at det lyder spændende med en uddannelse, hvor du lærer at udvikle design inden for f.eks. tøj, møbler, indretning, glas, kommunikationsdesign og digitale medier, så er designer uddannelsen måske noget for dig? Du vil lære generelt om idé- og konceptudvikling samtidig med, at du også får mulighed for at specialisere dig inden for et håndværksmæssigt område. Alt efter hvad du vælger af speciale, kan du arbejde som designer f.eks. i tekstilbranchen, i et web- eller multimediefirma eller i kommunikationsbranchen. Oplægsholder: Designskolen i Kolding 16

17 GÅ IKKE GLIP AF.. Kl. 9:15-9:50 & kl. 14:15-14:50 Mangler du fag eller niveauer for, at du kan søge ind på din videregående uddannelse? Og er du i tvivl om, hvordan det foregår med f.eks. tilmelding og undervisningen på de Gymnasiale Suppleringskurser (GSK) Vil du også gerne vide mere om, hvor og hvornår holdene bliver udbudt og om, du kan få SU? Så er dette oplæg relevant for dig! Oplægsholder: GS-Koordinator i Region Syddanmark Kl. 10:05-10:40 & kl. 13:25-14:00 Gode råd til din karriereplanlægning mens du læser! Få gode råd til hvordan du planlægger studiejob, fritid og interesser, så de styrker dit CV og hermed dine muligheder for at få dit første job. Du får også indblik i, hvad arbejdsgivere typisk kigger efter i ansøgninger fra nyuddannede. Oplægsholder: SDU Erhverv & kl. 12:35-13:10 Overvejer du at læse hele eller en del af din videregående uddannelse i udlandet - og er du i tvivl om, hvad du skal være opmærksom på: Hvordan søger jeg? Kan uddannelsen bruges i Danmark efterfølgende? Og hvad med økonomien? Kan jeg få min SU med til udlandet? Hvis dette er nogle af de tanker, du gør dig, så er oplægget om uddannelse i udlandet relevant for dig. Oplægsholder: Danish Students Abroad (DSA) Hvad sker der, når du har fået huen? Skal du direkte videre eller skal der holdes sabbat? I dette oplæg kan du få inspiration til dit sabbatår: hør om mulighederne for at komme på højskole og om mulighederne for at rejse ud i verden, samt om de mange muligheder for at lave frivilligt arbejde i udlandet. Oplægsholder: Alott og Højskolerne Kom og hør om, hvordan livet som studerende typisk er. Hvor mange timer bruger man på sit studium? Er der tid til at feste, arbejde og dyrke sport? Hvordan er overgangen fra elev til studerende? Skal man være vildt klog for at klare en universitetsuddannelse? Hvordan falder man bedst til på sit nye studium? Er du i tvivl om, om du kan leve på SU? Og hvis det ikke er muligt, hvordan kan du så få økonomien og dagligdagen til at hænge sammen uden at ende med en stor studiegæld? Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter hjemmefra og starter på studie? Dette kan du få bl.a. gode råd om af en bankrådgiver, hvis du går ind og hører dette oplæg, som også omhandler livet på SU. Oplægsholder: Studerende og bankrådgiver fra Jyske Bank 17

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

FEDT. Super. Studiemiljø. Studieophold i udlandet Oplev verden mens du tager en uddannelse STUDIEGUIDE 2013

FEDT. Super. Studiemiljø. Studieophold i udlandet Oplev verden mens du tager en uddannelse STUDIEGUIDE 2013 STUDIEGUIDE 2013 Super FEDT Studiemiljø Alt lige fra fredagsbar, fester og foredrag til engagerede undervisere og det nyeste grej Sådan kommer du ind Har du det, der skal til? Tjek vores adgangskrav og

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

TEKNIK, DESIGN OG KONSTRUKTION

TEKNIK, DESIGN OG KONSTRUKTION TAG EN UDDANNELSE INDEN FOR TEKNIK, DESIGN OG KONSTRUKTION UDDANNELSESMAGASIN TEKNISK LANDSFORBUND // KREATIVE SPECIALISTER 02-03 indhold Uddannelsesbeskrivelse med jobprofiler TEKNISK LANDSFORBUND Nørre

Læs mere

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium 2015-2016 Tradium Teknisk Gymnasium htx er for dig, der vil videre! Hvad mener vi nu med det? Vil alle ikke gerne videre? Jo, men htx er dén gymnasiale uddannelse, der giver adgang til flest videregående

Læs mere

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL 2020 HVOR ER DU? SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL EAL.DK/2020 LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 INDHOLD Hvor er du i 2020?....side 3 Erhvervsakademiet

Læs mere

Undersøgelse blandt scienter. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse blandt scienter. Sammenfatningsrapport Undersøgelse blandt scienter Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 96% (N=829)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 342 Kvinde 487 Svar i alt 829 6 Er du: 5 4 3 2 1 342 487 Mand Kvinde Hvor gammel er du? Svarprocent:

Læs mere

HVEM GARANTERER FOR FAGLIGHEDEN?

HVEM GARANTERER FOR FAGLIGHEDEN? ANNONCE DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA EUROPEAN MEDIA PARTNER ANNONCE Fremtidens Uddannelser NR 2 FEBRUAR 2015 MED FOKUS PÅ STUDIEVALG 2015 2. udgave! DANMARKS 8 UNIVERSITETER Mød dem her KVOTE 2 Hvad

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

STUDIEGUIDE KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

STUDIEGUIDE KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI 1 STUDIEGUIDE KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI 2 3 LÆS MERE OM DE ENKELTE UDDANNELSER FRA SIDE 20 EN VIFTE AF UDDANNELSER STUDIER

Læs mere

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Indholdsfortegnelse: 1: Vision, mål og værdigrundlag 2: Linjerne - mål, indhold og vision 3: Marketing 5: Netværk 6: Fysiske rammer 1 Vision, mål og værdigrundlag

Læs mere

DIN UDDANNELSE. KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN Landsholdsspilleren Lasse Vibe uddanner sig til livet efter fodboldkarrieren. O,-

DIN UDDANNELSE. KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN Landsholdsspilleren Lasse Vibe uddanner sig til livet efter fodboldkarrieren. O,- ANNONCE DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET ANNONCE DIN UDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSER Nu får du praktikgaranti og jobsikkerhed TAG ET SABBATÅR Du kan give dig selv et plus på CV et FOTO: BILDBYRÅN

Læs mere

Læs it på universitetsniveau. Cand.it. Enkeltfag Ph.d. Kandidat. Cand. IT. www.it-c.dk

Læs it på universitetsniveau. Cand.it. Enkeltfag Ph.d. Kandidat. Cand. IT. www.it-c.dk IT-højskolen i København IT University of Copenhagen Glentevej 67 2400 København NV Studievejledningen Personlig henvendelse: Hverdage kl. 10-14, Torsdag endvidere kl. 16.30-19.30 Telefonisk henvendelse

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

De danske erhvervsakademier

De danske erhvervsakademier De danske erhvervsakademier En introduktion til erhvervsakademierne, deres uddannelser, udviklingsprojekter og samarbejdet med dansk erhvervsliv. Publikationen er udgivet af: Danske Erhvervsskoler Lederne,

Læs mere

Undersøgelse blandt humanister. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse blandt humanister. Sammenfatningsrapport Undersøgelse blandt humanister Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 95% (N=744)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 406 Kvinde 338 Svar i alt 744 600 Er du: 400 200 000 800 600 338 400 200 0 406 Mand Kvinde

Læs mere

STX - et sikkert valg

STX - et sikkert valg STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for

Læs mere

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE aarhustech.dk TEKNISK SKOLE FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE Nye muligheder MOTION HVER DAG, FLERE EUX-MULIGHEDER, MERE OG BEDRE UNDERVISNING OG STØRRE UDDANNELSES- GARANTI 2 aarhustech.dk

Læs mere

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i 2013. Vi vil

Læs mere

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2013 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse En seriøs HD fra CBS Indhold Uddannelsesstrukturen på HD side 3 Velkommen til HD på CBS side 5 HD-studiets opbygning side 7 Adgangskrav og Optagelse side 8 Tilmelding

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder 1 Indholdsfortegnelse Konklusion... 3 Indledning... 6

Læs mere

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt,

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

HJERNE ALENT PERIMENT

HJERNE ALENT PERIMENT HJERNE ALENT PERIMENT 2 INDHOLD Uddannelsens opbygning 4 Optagelse 6 Studiemiljø 6 Her holder vi til 7 HTX PÅ AALBORG TEKNISKE GYMNASIUM En teknisk studentereksamen giver dig et seriøst afsæt til en videregående

Læs mere

DIN KARRIERE KARRIEREDAGENE 5 6 7 8 MARTS 2013 AALBORG AARHUS ODENSE KØBENHAVN INSPIRATIONSGUIDE. Fra Disneyland til drømmejob side 4

DIN KARRIERE KARRIEREDAGENE 5 6 7 8 MARTS 2013 AALBORG AARHUS ODENSE KØBENHAVN INSPIRATIONSGUIDE. Fra Disneyland til drømmejob side 4 ANNONCETILLÆG FEBRUAR/MARTS 2013 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED DJØF, DELOITTE, OLIE GAS DANMARK & EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER DISTRIBUERET MED BERLINGSKE & ÅRHUS STIFTSTIDENDE

Læs mere

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025 Gør Danmark dygtigere Erhvervsstrategi 2025 Juni 2015 1 Forord Akademikerne ser det som en central opgave at bidrage til at udvikle den private sektor, der efter en alvorlig økonomisk krise nu igen skaber

Læs mere