Velkommen til Præstø Fjord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Præstø Fjord"

Transkript

1 Velkommen til Præstø Fjord Naturrum Præstø Fjord er et samarbejde mellem Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner med det formål at åbne Præstø Fjord for et større og bredere publikum. Rundt langs Præstø Fjord er der skabt læ og ly og information om natur og kultur ved otte let genkendelige fjordposter. Et fiskerhus, et fyrtårn, en betonbåd, en servicebygning og et fugletårn er indrettet til ophold og oplevelse. På lokaliteterne formidles om områdets natur- og kulturfænomener med pjecer og foldere, plancher, udstillinger, audioguides og naturfilm på mobilen. I en roers/padlers øjne er Præstø Fjord et fantastisk farvand. Fjorden er forholdsvis beskyttet, den er smuk og overskuelig og man ror/padler i et område med et unikt plante- og dyreliv. Præstø Fjord har en god størrelse for stort set alle slags ro- /padleture. Størrelsen er dog særdeles god for familien eller den mindre gruppe, der nysgerrigt, opmærksomt og tilstedeværende vil på TUR i naturen. Trækker en TUR på Præstø Fjord i dig, er du godt på vej med nærværende folder Præstø Fjord fra søsiden i hånden. Naturrum Præstø Fjord rummer også muligheder for ophold og overnatning. På Feddet er den gamle betonbåd og Fed Havn indrettet til ophold og shelterovernatning, og fire strandenge langs fjorden er indrettet med bådsheltere til roere og padlere. Nærværende guide Præstø Fjord fra søsiden anviser hvor og hvordan du kan færdes på fjorden og hvor du kan gå i land. Shelter ved Fed Havn Indhold: Ro-/padleTUR på Præstø Fjord 4 Hotspots og overnatningspladser 6 Rundtur på Præstø Fjord 7 ViIdtreservatet Præstø Fjord 12 Færdsel og ophold på og ved Præstø Fjord 13 Nyttige oplysninger

2 Inriggerrobåd (2'er) bagerst, turkajak forrest og kano på indsat billede Inriggerrobåd (2'er eller 4'er med styrmand) er hurtig, sø dygtig og krævende m.h.t. teknik og samarbejde. Mand skabet må være øvet og trænet i inriggerroning, og styr manden skal have de nødvendige styrmandsfærdigheder og -rettigheder til at føre båden. Både styrmand og mandskab skal i praksis være medlem af en dansk roklub og dermed Dansk Forening for Rosport (DFfR). Ro-/padle-TUR på Præstø Fjord En ro-/padle-tur på Præstø Fjord er på alle måder en storslået naturoplevelse, som i aktivitet og nærvær skaber engagement og tilstedeværelse for dig og dit mandskab. Som TUR-planlægger, styrmand og medskaber af den gode og forsvarlige TUR-oplevelse fordres det af dig: at DU skaffer dig indsigt i fjordens forhold at DU har et godt øje på vejret og farvandet at DU kender dit fartøjs og dit udstyrs kapaciteter at DU kender din egen og dit mandskabs fysiske og psykiske formåen at DU som styrmand altid kan/skal ændre planer og retning, hvis forholdene kræver det! Nødvendig information om vejret og sikkerhed til søs: Læs pjecen 'Værd at vide om sikker sejlads i kano og kajak' 'Byvejr' 'Basisviden om himmel og hav' 'Personlig sikkerhed til søs' og få en god snak med lokale roere og padlere. Kanoen er et smidigt fartøj, som nemt glider af sted. Kanoen er et familie egnet fartøj, som fordrer forholdsvist roligt vand, samarbejde og en god styrmand. Kanosejlads er knapt så teknikkrævende, og hvis vejret, vanddybder og vandtemperaturer tillader det, kan teknik og samarbejde indøves undervejs. Hav- og turkajakker er smidige og sø dygtige fartøjer, som er krævende både m.h.t. teknik og øvelse. Kajak sejlads kan være let og smult, men også hårdt og krævende, idet kæntring ofte må betragtes som del af turen. I kajak er det dig alene, der har kontrol og ansvar, hvorfor kajaksejlads kræver forudgående instruktion og øvelse. Den typiske kajak-tur foregår i en mindre gruppe. Fartøj og udstyr Når du vælger at tage på TUR på et farvand som Præstø Fjord, må du vælge det rigtige fartøj og udstyr til dig og dit mandskab. Fartøjet, uanset om det er en inriggerrobåd, en kano eller en kajak, skal være funktionsdygtigt, sikkerhedsmæssigt i orden og indeholde det nødvendige udstyr, herunder rednings- eller svømmeveste. Og du og dit mandskab skal i alle situationer og under alle vejrforhold kunne håndtere at ro/padle fartøjet, ligesom I skal kunne håndtere en kæntring. 4 5

3 Hotspots og overnatningspladser ved Præstø Fjord Naturrum Præstø Fjord viser dig og dine ro-/padle-venner nogle af fjordens hotspots og overnatningspladser. Præstø Fjords hotspots er fascinerende steder med fantastiske udsigter og mulighed for at støde på fjordens overvældende plante- og dyreliv. Hotspotsene er dog også steder, hvor du skal passe på dig selv og dit mandskab. Steder, hvor vind-, vejr-, strøm- og bundforhold kan volde problemer. Naturrum Præstø Fjords overnatningspladser er, udover shelterpladsen på Fed Havn og Betonbåden, fire bådshelterpladser for dig og dit mandskab, som ankommer fra søsiden. Bådshelterpladserne ligger på strandenge, hvor du kan lægge dit fartøj op og over natte i den omvendte fiskerjolle (indrettet som shelter) eller i dit eget telt. Rundtur på Præstø Fjord Rundturen på Præstø Fjord begynder på Præstø Strand, hvor du og dit mandskab kan rigge til og sætte jeres fartøj i vandet. Præstø Strand er en nordvendt strand øst for byens gamle havn og nær en lang bro med udsigt over fjorden, hvor du kan danne dig et overblik en fjordpost med informationsmateriale og en servicebygning med drikkevand og toilet Præstø Roklub, hvor du hvis nogen er hjemme kan hente en situationsrapport den gamle købstad, Præstø, hvor du kan gøre dine sidste TUR-indkøb. Turen går vestom i fjorden til Nysøkrogen, med godset Nysø. Herfra stævnes mod nord, og vi lister på stille, lavt vand under Hollænderskoven og forbi den spættede sæl på sælstenen. En kilometer længere mod nord ses vendebøjen. En eventuel nordvestenvind har ved vendebøjen frit løb ind over Even og kan være overraskende voldsom og skabe ganske krappe bølger. Skumtoppe ved vendebøjen (svære at se, da de ses bagfra) betyder derfor, at du skal overveje, om du har styrmands kraft, mandskab og fartøj til at fortsætte turen eller om du her, stadig i læ, skal vende om. Bådshelterplads 6 I stille vejr er den fortsatte færd op mod Even Overdrev på smult vand. Ved Overdrevet skal du dog være opmærksom på meget lavt vand og sten. 7

4 «Gammel og ung havørn Grågæs Tårnfalk» Området omkring Even Å er et spændende sted for den fugle - interesserede, idet engene, rør - skovene og det lave vand ved Even Å's udløb tiltrækker et stort antal fugle af mange forskellige arter. Hejrerne fisker altid på kanten af rørskovene og tårnfalken muser altid over engene. Havørnen ser man ofte på vej ind over fjorden, og i træksæsonen ser man den næsten helt hvide fiskeørn raste i områdets træer. Even Overdrev, lige syd for Even Å, er i Naturrum Præstø Fjord indrettet med kikkert til fuglestudier. Der er grill og borde/ bænke til det lidt længere hvil. Og der er et lille græsareal til en enkelt nats overnatning i eget telt. Even Strandeng er en primitiv overnatningsplads med båd shelter. Pladsen ligger blot 50 meter nord for Even Å's udløb, og en åbning i rørskoven giver mulighed for landgang og oplægning. Skt. Peders kapel Kapellet er kulturhistorisk interessant og en storslået udsigt opnås fra skrænten oven for Strandvejen. Landgang eller opankring kan her finde sted ved en lille strand umiddelbart nord for kapellet. Bækkeskov Strand På strandeng små 600 meter nordøst for Skt. Peders Kapel og umiddelbar nedenfor en landejendom er der etableret endnu en bådshelterplads. Pladsen ligger stille og smukt ved fjorden, og du og dit mandskab kan overnatte i bådshelteret, slå telt op på pladsen eller indlogere jer på værtsfamiliens Bed and Breakfast. Landgang og oplægning foretages via lille strand foran bådshelterpladsen. Kystrækningen fra Even til Fed Krog og Sivet byder på natur- og kulturoplevelser, og der er flere overnatningspladser. Marjatta med kulturhuset Bredeshave. På strandengen nedenfor Marjatta er der i naturrummet etableret en båd shelterplads med direkte adgang fra fjorden via en lille strand. På Bredeshave har Marjatta, den Rudolf Steinerinspirerede institution for udviklingshæmmede, en større shelterplads, og et kulturhus hvor der afholdes arrangementer og drives café. Marjatta Bådshelterplads Even Overdrev Bækkeskov Strand shelterplads 8 9

5 Fed Havn Offerlunden Sivet, Fjordstien, Fed Krogen og Fed Havn Vådområdet bag Fed Krog kaldes Sivet, og er et vigtigt om råde for plante- og dyreliv. Sivet og Fed Krog udforskes fra Fjordstien som i øvrigt også går forbi det lille museum Fiskerhuset, trækpontonen til Betonbåden og Fed Havn. Naturrum Præstø Fjord ved Fed Havn er en god base for ophold og overnatning og for udforskning af det geologisk og naturmæssige spændende fed. Fed Havn er udstyret med informationsposter, fast kikkert, tre shelters, frokosthytte og toilet. Og Betonbåden, som er for - bundet til land med en trækponton, er i lastrummet indrettet til overnatning og bål. Indkøbsmuligheder findes mod nordøst på Feddets campingplads (her udlejes også cykler), og i den økologiske gårdbutik på Strandegård. Du kan lægge til ved Betonbåden med kajak, robåd og kano. Oplægning kan finde sted på eller ved Fed Havn. Både Fed Havn og Offerlunden på Feddets vestside og Feddets østkyst (nord for Fed Hage) byder på gode frokost pladser. Men fjorden/havet kan her vise tænder, og landgang er bedst i stille vejr eller under fralandsvind. Logi på Feddets øst kyst findes på Strandegårds shelterplads. Feddets sydlige del, som er en del af Vildtreservat Præstø Fjord, er på grund af rørskov og vådområde ikke til gænge lig fra søsiden. Feddets sydlige del er et ultimativt sted for fugleobservation, og specielt Fugletårnet med informationsplancher og fast kikkert byder på storslået udsigt over Feddets strandenge og strædet over mod øen Maderne og Roneklint. Krydsning af strædet mellem Feddet og Roneklint kan være en surfende oplevelse i medvind og medsø. Krydsningen kan omvendt kræve sin styrmand og god ro-/padlekraft i modvind og modsø. Ser du synlige skumtoppe i strædet, må du even tuelt udskyde eller helt undgå at krydse strædet. Ved Roneklint Fyr og Skanse anbefales en landgang både for den fugle- og den historieinteresserede. Fugle studeres i den storslåede udsigt op i Faxe Bugt og ind over øen Maderne. Og i fyrtårnet, hvor der er frokostrum, informationsmaterialer og kikkert, studeres krigen mod englænderne og Skansens betydning i forsvaret for den danske handelsflåde i 1800-tallet. Nattelogi på Roneklint finder du ved at ro/padle endnu 500 meter mod øst til Natturrum Præstø Fjords bådshelterplads på Roneklint Strand. Du kan gå i land umiddelbart vest for sommerhusområdet, og overnatningspladsen med bådshelter finder du ved træerne 75 meter oppe fra strandkanten. Når TURen går tilbage mod Præstø, skal der af hensyn til fuglelivet ros/padles nord om øen Maderne. Turen ind mod Præstø er storslået, og du kan kun glædes over vildtreservatets mang - foldige fugleliv. Gæs ved Roneklint Heden og Fugletårnet nås nemt af afmærkede stier og veje fra Fed Havn, Offerlunden og Feddets østkyst

6 Næbbet er et oplagt sted til frokostopholdet. Fra Næbbet kan du følge fuglelivet på Storeholm og måske få et glimt af hav - ørnen. Havørnen flyver højt over Storeholm, når fuglevildtet pludselig skræmmes op. Tilbage på Præstø Strand kan du og dit mandskab se til bage på Naturrum Præstø Fjords mange hotspots og over natningspladser. Turen rundt har forhåbentlig været inspirerende, og Naturrum Præstø Fjord byder dig og dine ro-/padle venner velkommen tilbage på den næste TUR. Vildtreservatet Præstø Fjord I den sydlige del af Præstø Fjord blev et område på 693 ha, dvs. næsten 7 km 2, i 1999 udpeget som vildtreservat. Vildtreservatet er oprettet for at beskytte dyrelivet og er afgrænset mod nord med gule kryds, som ses ved Hollænderskoven, på Lille- og Storeholm, Feddet, Fed Hage og Roneklint. I vildtreservatet skal der tages et særligt hensyn til især fuglelivet ved at holde god afstand til land-, våd- og lavvandsområder. Du må undlade at lave unødige bevægelser og støj, når du padler og ror, ligesom brug af lys og lygter skal foregå med omtanke. Se kort for begrænsninger i færdsel og adfærd i vildtreservatet. Færdsel og ophold på hav, fjord og strand - må ske i behørig afstand til sæler og marsvin (100 m.), til ynglende fugle eller fugle i flok (300 m.), og naturens vildt må aldrig forfølges. - må ske på den ubevoksede strand indtil 50 m. fra bebyggelse. Du må på stranden tage dit fartøj på land, bade, spise din medbragte mad og tage et hvil. Bål må tændes på offentlige strande, hvis ikke andet er oplyst. Der må ikke tændes bål på Feddet. Vil du gøre brug af naturens frugter, må du - drive jagt på kyst, fjord og hav efter gældende regler i jagtloven. - udøve lystfiskeri på fjord/hav, hvis du har gyldigt fisketegn og i øvrigt overholder reglerne om fangstredskaber/metoder, mindstemål og fredning. - plukke og samle ikke-fredede planter, muslinger, svampe, bær og frugter til eget forbrug. Kort kopieret med tilladelse fra Naturstyrelsen Når du opholder dig på strandens bagvedliggende arealer, må du - på offentligt areal færdes frit, når det ikke er indhegnet, og der er mere end 50 meter til nærmeste bebyggelse. - overnatte på dertil anlagte overnatningspladser. - på private arealer som hovedregel færdes på veje og stier i tidsrummet fra kl. 6 morgen til solnedgang og indtil 150 meter fra bebyggelse. (Private lodsejere kan dog af hensyn til privatlivets fred, produktion eller plante- og dyrelivet begrænse denne færdsel. De kan dog også give adgang til mere færdsel, ophold og endda overnatning på deres arealer). Alle lodsejere kan under særlige forhold, såsom jagter og intensivt skov- eller markarbejde, forbyde adgang. Hunde må som regel medtages på fjord, hav og strand. Skiltning kan vise, at hunde ikke må medtages eller skal føres i snor. I specialområder kan skiltning vise, at hunde må løbe frit

7 Anvendte symboler: Strandegård Shelterplads Fjordpost SIVET Shelter Bål/grillplads Fed Krog Udsigtspunkt Optage/isætte båd Betonbåden Fiskerhuset Campingplads Fed Havn Shelterplads Bækkeskov Strand Drikkevand Bilparkering Skt. Peders Kapel FAXE BUGT TA P P E R N Ø J E Marjatta Shelterplads Offerlunden Marjatta Strandeng HEDEN Even Strandeng Vendebøjen Even Overdrev GPS-koordinater: Fed Havn: , 12,09468 Offerlunden: , Fugletårnet: , Strandegård: , Betonbåden: , Fiskehuset: , 12,09757 Bækkeskov Strand: , Skt. Peders Kapel: , Marjatta Strandeng: , Marjatta Shelterplads: , Even Strandeng: , Even Overdrev: , Præstø Strand: , Næbbet: , Roneklint Fyr: , Roneklint Strand: , Vendebøjen: , km Kort- og Matrikelstyrelsen Fugletårnet Roneklint Fyr Roneklint Strand Næbbet Præstø Strand

8 Nyttige oplysninger ISÆTNING/OPLÆGNING AF KANO OG KAJAK FRA P-PLADS: Præstø Strand, for enden af Havnevej/Fjordstien Parkering på havnens P-plads og isætning fra stranden evt. fra roklubbens arealer meter mod øst. Even Overdrev ved fjordpost Parkering på P-plads umiddelbart efter Præstø Overdrev nummer 24 og 26. Isætning kan ske fra pladsen 100 meter NØ af stisystem. Marjatta Strandvejen 15 Parkering på Marjattas nedre P-plads. Kano eller kajak bæres over Strandvejen og isætning fra strandengen ved Bådshelter. Naturrum Præstø Fjord Formålet med Naturrum Præstø Fjord har været at udvikle steder langs fjorden, som er åbne for alle og egner sig til ophold og oplevelse. Naturrum Præstø Fjord er et samarbejde mellem lodsejere og de 3 kommuner omkring fjorden samt en række frivillige. Projektet er fondsstøttet. Se mere på Fed Havn på Feddet Parkering (mod betaling) på Fed Havn. Isætning fra pontonbro i krogen bag shelters eller isætning fra mindre strande yderst i havnebassinet. Alternativ 1: Parkering (mod betaling) ved campingpladsen og transport på bådvogn (kan lånes) 800 meter til Fed Havn. Alternativ 2: Parkering (gratis) ved hundeskoven og transport på egen bådvogn 1200 meter til Fed Havn. ROBÅDE OG ROKLUBBER Robåde, her inriggerrobåde, er sædvanligvis klubbåde, og deres brug er således for medlemmer af roklubben. Præstø Roklub ud låner inriggerrobåde til roere og langtursstyrmænd fra søsterroklubber som er medlemmer af Dansk Forening for Rosport (D.f.F.R). Roning i inriggerrobåde på Præstø Fjord må således kun ske i overensstemmelse med Præstø Roklubs reglement og D.F.f.R.s langtursreglement. KANO- OG KAJAKUDLEJNING Roneklint Kajakcenter Roneklintvej 12, Roneklint, 4720 Præstø Præstø Fjord Kanoudlejning I/S Christinelundvej 36, 4720 Præstø Tekst: Bjergtaget v/lars Steen Hansen Fotos: Lars Steen Hansen, Michael Krogh, Jette Stauner og Per Nilausen (side 6-7) Grafisk design: Michala C. Bendixen Fugleakvareller: Charlotte Clante Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri Udgivet af Faxe Kommune 2012 Præstø Fjord fra søsiden

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at sætte fokus på sikkerhed ved sejlads med kano og kajak. Brochuren henvender

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

FAKTA. om friluftslivet i Danmark

FAKTA. om friluftslivet i Danmark FAKTA om friluftslivet i Danmark Forord Friluftsliv er vigtigt for danskerne. Det er sundhedsfremmende, både mentalt og fysisk. Det fremmer sociale relationer, fremmer indlæring hos skoleelever og er

Læs mere

November 2003, 12. årg, nr. 3. NATUR vejleder. Hav- og kystformidling

November 2003, 12. årg, nr. 3. NATUR vejleder. Hav- og kystformidling November 2003, 12. årg, nr. 3 NATUR vejleder Hav- og kystformidling NATURLIGVIS Biologi - Geografi - Natur & Teknik de pædagogisk bedste løsninger indenfor et begrænset budget. Her kan du bl. a. se nærmere

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2015 Kom med på tur! Den levende natur i Faxe Kalkbrud 30. maj kl. 14-16 Mødested: Geomuseum Faxe, Østervej 2, 4640 Faxe Deltag i dagens arrangement hvor Naturvejleder Faxe og Danmarks

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

Det her er nok noget af det tætteste, man kommer. på en ødemark i Danmark. Lyng så langt. øjet rækker, kun afbrudt af enkelte søer og klynger

Det her er nok noget af det tætteste, man kommer. på en ødemark i Danmark. Lyng så langt. øjet rækker, kun afbrudt af enkelte søer og klynger THY SOM NATIONALPARK AF ANNE TORTZEN FOTOS: LARS HOLM Det her er nok noget af det tætteste, man kommer på en ødemark i Danmark. Lyng så langt FOTO: SCANPIX øjet rækker, kun afbrudt af enkelte søer og klynger

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Gendarmstien. Vandreguide og øjenåbner. 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse

Gendarmstien. Vandreguide og øjenåbner. 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse Gendarmstien Vandreguide og øjenåbner 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse Vandrerute og kort 1:30.000 NYBØL NOR 1. version. 2013 Udgivet af: Sønderborg Erhvervs og Turistcenter

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt 2011-2021 FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt Ansvarlig: Foreningen Thyholm i Bevægelse December 2011 Indhold Indhold... 2 Forord:... 2 Lidt om Thyholm... 3 Fase 1: Ideudviklingen...

Læs mere

UD PÅ TUR. i 6 kommuner

UD PÅ TUR. i 6 kommuner UD PÅ TUR i 6 kommuner Ringkøbing-Skjern, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Struer, Lemvig Kommuner 2. halvdel 2010 juli december VELKOMMEN JULI I denne kalender kan I finde forslag til ture med vejleder.

Læs mere

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Hvis man går en tur langs de danske strande og kigger på, hvad der ligger af både, så burde 70-80%

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

ANDELSBOLIG. En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT BIL, BÅD OG SHETLANDSPONY FÆLLESSKAB FOR SENIORER

ANDELSBOLIG. En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT BIL, BÅD OG SHETLANDSPONY FÆLLESSKAB FOR SENIORER ANDELSBOLIG En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT Det begyndte som en skør ide til en julefrokost. I dag er Vidjekær en moderne andelsboligforening med plads til at være sammen og lov til at

Læs mere

DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre. Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard

DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre. Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre Udgiver:

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Titter solen også frem i Nordgrønland...?

Titter solen også frem i Nordgrønland...? Titter solen også frem i Nordgrønland...? Historie Velkommen til Nordgrønland Det varme lys fra midnatssolen giver naturen et nærmest drømmeagtigt skær. For de eventyrlystne er Nordgrønland et stort paradis.

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Resultater af turistinterview, juli og august 2013 Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark - Resultater af turistinterview, juli og august

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. Metodehæfte. Ud på gulvet. Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. Metodehæfte. Ud på gulvet. Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp Metodehæfte Ud på gulvet Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder Integrationsnet Kolofon En en del af Dansk dansk flygtningehjælp Flygtningehjælp

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere