Velkommen til Præstø Fjord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Præstø Fjord"

Transkript

1 Velkommen til Præstø Fjord Naturrum Præstø Fjord er et samarbejde mellem Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner med det formål at åbne Præstø Fjord for et større og bredere publikum. Rundt langs Præstø Fjord er der skabt læ og ly og information om natur og kultur ved otte let genkendelige fjordposter. Et fiskerhus, et fyrtårn, en betonbåd, en servicebygning og et fugletårn er indrettet til ophold og oplevelse. På lokaliteterne formidles om områdets natur- og kulturfænomener med pjecer og foldere, plancher, udstillinger, audioguides og naturfilm på mobilen. I en roers/padlers øjne er Præstø Fjord et fantastisk farvand. Fjorden er forholdsvis beskyttet, den er smuk og overskuelig og man ror/padler i et område med et unikt plante- og dyreliv. Præstø Fjord har en god størrelse for stort set alle slags ro- /padleture. Størrelsen er dog særdeles god for familien eller den mindre gruppe, der nysgerrigt, opmærksomt og tilstedeværende vil på TUR i naturen. Trækker en TUR på Præstø Fjord i dig, er du godt på vej med nærværende folder Præstø Fjord fra søsiden i hånden. Naturrum Præstø Fjord rummer også muligheder for ophold og overnatning. På Feddet er den gamle betonbåd og Fed Havn indrettet til ophold og shelterovernatning, og fire strandenge langs fjorden er indrettet med bådsheltere til roere og padlere. Nærværende guide Præstø Fjord fra søsiden anviser hvor og hvordan du kan færdes på fjorden og hvor du kan gå i land. Shelter ved Fed Havn Indhold: Ro-/padleTUR på Præstø Fjord 4 Hotspots og overnatningspladser 6 Rundtur på Præstø Fjord 7 ViIdtreservatet Præstø Fjord 12 Færdsel og ophold på og ved Præstø Fjord 13 Nyttige oplysninger

2 Inriggerrobåd (2'er) bagerst, turkajak forrest og kano på indsat billede Inriggerrobåd (2'er eller 4'er med styrmand) er hurtig, sø dygtig og krævende m.h.t. teknik og samarbejde. Mand skabet må være øvet og trænet i inriggerroning, og styr manden skal have de nødvendige styrmandsfærdigheder og -rettigheder til at føre båden. Både styrmand og mandskab skal i praksis være medlem af en dansk roklub og dermed Dansk Forening for Rosport (DFfR). Ro-/padle-TUR på Præstø Fjord En ro-/padle-tur på Præstø Fjord er på alle måder en storslået naturoplevelse, som i aktivitet og nærvær skaber engagement og tilstedeværelse for dig og dit mandskab. Som TUR-planlægger, styrmand og medskaber af den gode og forsvarlige TUR-oplevelse fordres det af dig: at DU skaffer dig indsigt i fjordens forhold at DU har et godt øje på vejret og farvandet at DU kender dit fartøjs og dit udstyrs kapaciteter at DU kender din egen og dit mandskabs fysiske og psykiske formåen at DU som styrmand altid kan/skal ændre planer og retning, hvis forholdene kræver det! Nødvendig information om vejret og sikkerhed til søs: Læs pjecen 'Værd at vide om sikker sejlads i kano og kajak' 'Byvejr' 'Basisviden om himmel og hav' 'Personlig sikkerhed til søs' og få en god snak med lokale roere og padlere. Kanoen er et smidigt fartøj, som nemt glider af sted. Kanoen er et familie egnet fartøj, som fordrer forholdsvist roligt vand, samarbejde og en god styrmand. Kanosejlads er knapt så teknikkrævende, og hvis vejret, vanddybder og vandtemperaturer tillader det, kan teknik og samarbejde indøves undervejs. Hav- og turkajakker er smidige og sø dygtige fartøjer, som er krævende både m.h.t. teknik og øvelse. Kajak sejlads kan være let og smult, men også hårdt og krævende, idet kæntring ofte må betragtes som del af turen. I kajak er det dig alene, der har kontrol og ansvar, hvorfor kajaksejlads kræver forudgående instruktion og øvelse. Den typiske kajak-tur foregår i en mindre gruppe. Fartøj og udstyr Når du vælger at tage på TUR på et farvand som Præstø Fjord, må du vælge det rigtige fartøj og udstyr til dig og dit mandskab. Fartøjet, uanset om det er en inriggerrobåd, en kano eller en kajak, skal være funktionsdygtigt, sikkerhedsmæssigt i orden og indeholde det nødvendige udstyr, herunder rednings- eller svømmeveste. Og du og dit mandskab skal i alle situationer og under alle vejrforhold kunne håndtere at ro/padle fartøjet, ligesom I skal kunne håndtere en kæntring. 4 5

3 Hotspots og overnatningspladser ved Præstø Fjord Naturrum Præstø Fjord viser dig og dine ro-/padle-venner nogle af fjordens hotspots og overnatningspladser. Præstø Fjords hotspots er fascinerende steder med fantastiske udsigter og mulighed for at støde på fjordens overvældende plante- og dyreliv. Hotspotsene er dog også steder, hvor du skal passe på dig selv og dit mandskab. Steder, hvor vind-, vejr-, strøm- og bundforhold kan volde problemer. Naturrum Præstø Fjords overnatningspladser er, udover shelterpladsen på Fed Havn og Betonbåden, fire bådshelterpladser for dig og dit mandskab, som ankommer fra søsiden. Bådshelterpladserne ligger på strandenge, hvor du kan lægge dit fartøj op og over natte i den omvendte fiskerjolle (indrettet som shelter) eller i dit eget telt. Rundtur på Præstø Fjord Rundturen på Præstø Fjord begynder på Præstø Strand, hvor du og dit mandskab kan rigge til og sætte jeres fartøj i vandet. Præstø Strand er en nordvendt strand øst for byens gamle havn og nær en lang bro med udsigt over fjorden, hvor du kan danne dig et overblik en fjordpost med informationsmateriale og en servicebygning med drikkevand og toilet Præstø Roklub, hvor du hvis nogen er hjemme kan hente en situationsrapport den gamle købstad, Præstø, hvor du kan gøre dine sidste TUR-indkøb. Turen går vestom i fjorden til Nysøkrogen, med godset Nysø. Herfra stævnes mod nord, og vi lister på stille, lavt vand under Hollænderskoven og forbi den spættede sæl på sælstenen. En kilometer længere mod nord ses vendebøjen. En eventuel nordvestenvind har ved vendebøjen frit løb ind over Even og kan være overraskende voldsom og skabe ganske krappe bølger. Skumtoppe ved vendebøjen (svære at se, da de ses bagfra) betyder derfor, at du skal overveje, om du har styrmands kraft, mandskab og fartøj til at fortsætte turen eller om du her, stadig i læ, skal vende om. Bådshelterplads 6 I stille vejr er den fortsatte færd op mod Even Overdrev på smult vand. Ved Overdrevet skal du dog være opmærksom på meget lavt vand og sten. 7

4 «Gammel og ung havørn Grågæs Tårnfalk» Området omkring Even Å er et spændende sted for den fugle - interesserede, idet engene, rør - skovene og det lave vand ved Even Å's udløb tiltrækker et stort antal fugle af mange forskellige arter. Hejrerne fisker altid på kanten af rørskovene og tårnfalken muser altid over engene. Havørnen ser man ofte på vej ind over fjorden, og i træksæsonen ser man den næsten helt hvide fiskeørn raste i områdets træer. Even Overdrev, lige syd for Even Å, er i Naturrum Præstø Fjord indrettet med kikkert til fuglestudier. Der er grill og borde/ bænke til det lidt længere hvil. Og der er et lille græsareal til en enkelt nats overnatning i eget telt. Even Strandeng er en primitiv overnatningsplads med båd shelter. Pladsen ligger blot 50 meter nord for Even Å's udløb, og en åbning i rørskoven giver mulighed for landgang og oplægning. Skt. Peders kapel Kapellet er kulturhistorisk interessant og en storslået udsigt opnås fra skrænten oven for Strandvejen. Landgang eller opankring kan her finde sted ved en lille strand umiddelbart nord for kapellet. Bækkeskov Strand På strandeng små 600 meter nordøst for Skt. Peders Kapel og umiddelbar nedenfor en landejendom er der etableret endnu en bådshelterplads. Pladsen ligger stille og smukt ved fjorden, og du og dit mandskab kan overnatte i bådshelteret, slå telt op på pladsen eller indlogere jer på værtsfamiliens Bed and Breakfast. Landgang og oplægning foretages via lille strand foran bådshelterpladsen. Kystrækningen fra Even til Fed Krog og Sivet byder på natur- og kulturoplevelser, og der er flere overnatningspladser. Marjatta med kulturhuset Bredeshave. På strandengen nedenfor Marjatta er der i naturrummet etableret en båd shelterplads med direkte adgang fra fjorden via en lille strand. På Bredeshave har Marjatta, den Rudolf Steinerinspirerede institution for udviklingshæmmede, en større shelterplads, og et kulturhus hvor der afholdes arrangementer og drives café. Marjatta Bådshelterplads Even Overdrev Bækkeskov Strand shelterplads 8 9

5 Fed Havn Offerlunden Sivet, Fjordstien, Fed Krogen og Fed Havn Vådområdet bag Fed Krog kaldes Sivet, og er et vigtigt om råde for plante- og dyreliv. Sivet og Fed Krog udforskes fra Fjordstien som i øvrigt også går forbi det lille museum Fiskerhuset, trækpontonen til Betonbåden og Fed Havn. Naturrum Præstø Fjord ved Fed Havn er en god base for ophold og overnatning og for udforskning af det geologisk og naturmæssige spændende fed. Fed Havn er udstyret med informationsposter, fast kikkert, tre shelters, frokosthytte og toilet. Og Betonbåden, som er for - bundet til land med en trækponton, er i lastrummet indrettet til overnatning og bål. Indkøbsmuligheder findes mod nordøst på Feddets campingplads (her udlejes også cykler), og i den økologiske gårdbutik på Strandegård. Du kan lægge til ved Betonbåden med kajak, robåd og kano. Oplægning kan finde sted på eller ved Fed Havn. Både Fed Havn og Offerlunden på Feddets vestside og Feddets østkyst (nord for Fed Hage) byder på gode frokost pladser. Men fjorden/havet kan her vise tænder, og landgang er bedst i stille vejr eller under fralandsvind. Logi på Feddets øst kyst findes på Strandegårds shelterplads. Feddets sydlige del, som er en del af Vildtreservat Præstø Fjord, er på grund af rørskov og vådområde ikke til gænge lig fra søsiden. Feddets sydlige del er et ultimativt sted for fugleobservation, og specielt Fugletårnet med informationsplancher og fast kikkert byder på storslået udsigt over Feddets strandenge og strædet over mod øen Maderne og Roneklint. Krydsning af strædet mellem Feddet og Roneklint kan være en surfende oplevelse i medvind og medsø. Krydsningen kan omvendt kræve sin styrmand og god ro-/padlekraft i modvind og modsø. Ser du synlige skumtoppe i strædet, må du even tuelt udskyde eller helt undgå at krydse strædet. Ved Roneklint Fyr og Skanse anbefales en landgang både for den fugle- og den historieinteresserede. Fugle studeres i den storslåede udsigt op i Faxe Bugt og ind over øen Maderne. Og i fyrtårnet, hvor der er frokostrum, informationsmaterialer og kikkert, studeres krigen mod englænderne og Skansens betydning i forsvaret for den danske handelsflåde i 1800-tallet. Nattelogi på Roneklint finder du ved at ro/padle endnu 500 meter mod øst til Natturrum Præstø Fjords bådshelterplads på Roneklint Strand. Du kan gå i land umiddelbart vest for sommerhusområdet, og overnatningspladsen med bådshelter finder du ved træerne 75 meter oppe fra strandkanten. Når TURen går tilbage mod Præstø, skal der af hensyn til fuglelivet ros/padles nord om øen Maderne. Turen ind mod Præstø er storslået, og du kan kun glædes over vildtreservatets mang - foldige fugleliv. Gæs ved Roneklint Heden og Fugletårnet nås nemt af afmærkede stier og veje fra Fed Havn, Offerlunden og Feddets østkyst

6 Næbbet er et oplagt sted til frokostopholdet. Fra Næbbet kan du følge fuglelivet på Storeholm og måske få et glimt af hav - ørnen. Havørnen flyver højt over Storeholm, når fuglevildtet pludselig skræmmes op. Tilbage på Præstø Strand kan du og dit mandskab se til bage på Naturrum Præstø Fjords mange hotspots og over natningspladser. Turen rundt har forhåbentlig været inspirerende, og Naturrum Præstø Fjord byder dig og dine ro-/padle venner velkommen tilbage på den næste TUR. Vildtreservatet Præstø Fjord I den sydlige del af Præstø Fjord blev et område på 693 ha, dvs. næsten 7 km 2, i 1999 udpeget som vildtreservat. Vildtreservatet er oprettet for at beskytte dyrelivet og er afgrænset mod nord med gule kryds, som ses ved Hollænderskoven, på Lille- og Storeholm, Feddet, Fed Hage og Roneklint. I vildtreservatet skal der tages et særligt hensyn til især fuglelivet ved at holde god afstand til land-, våd- og lavvandsområder. Du må undlade at lave unødige bevægelser og støj, når du padler og ror, ligesom brug af lys og lygter skal foregå med omtanke. Se kort for begrænsninger i færdsel og adfærd i vildtreservatet. Færdsel og ophold på hav, fjord og strand - må ske i behørig afstand til sæler og marsvin (100 m.), til ynglende fugle eller fugle i flok (300 m.), og naturens vildt må aldrig forfølges. - må ske på den ubevoksede strand indtil 50 m. fra bebyggelse. Du må på stranden tage dit fartøj på land, bade, spise din medbragte mad og tage et hvil. Bål må tændes på offentlige strande, hvis ikke andet er oplyst. Der må ikke tændes bål på Feddet. Vil du gøre brug af naturens frugter, må du - drive jagt på kyst, fjord og hav efter gældende regler i jagtloven. - udøve lystfiskeri på fjord/hav, hvis du har gyldigt fisketegn og i øvrigt overholder reglerne om fangstredskaber/metoder, mindstemål og fredning. - plukke og samle ikke-fredede planter, muslinger, svampe, bær og frugter til eget forbrug. Kort kopieret med tilladelse fra Naturstyrelsen Når du opholder dig på strandens bagvedliggende arealer, må du - på offentligt areal færdes frit, når det ikke er indhegnet, og der er mere end 50 meter til nærmeste bebyggelse. - overnatte på dertil anlagte overnatningspladser. - på private arealer som hovedregel færdes på veje og stier i tidsrummet fra kl. 6 morgen til solnedgang og indtil 150 meter fra bebyggelse. (Private lodsejere kan dog af hensyn til privatlivets fred, produktion eller plante- og dyrelivet begrænse denne færdsel. De kan dog også give adgang til mere færdsel, ophold og endda overnatning på deres arealer). Alle lodsejere kan under særlige forhold, såsom jagter og intensivt skov- eller markarbejde, forbyde adgang. Hunde må som regel medtages på fjord, hav og strand. Skiltning kan vise, at hunde ikke må medtages eller skal føres i snor. I specialområder kan skiltning vise, at hunde må løbe frit

7 Anvendte symboler: Strandegård Shelterplads Fjordpost SIVET Shelter Bål/grillplads Fed Krog Udsigtspunkt Optage/isætte båd Betonbåden Fiskerhuset Campingplads Fed Havn Shelterplads Bækkeskov Strand Drikkevand Bilparkering Skt. Peders Kapel FAXE BUGT TA P P E R N Ø J E Marjatta Shelterplads Offerlunden Marjatta Strandeng HEDEN Even Strandeng Vendebøjen Even Overdrev GPS-koordinater: Fed Havn: , 12,09468 Offerlunden: , Fugletårnet: , Strandegård: , Betonbåden: , Fiskehuset: , 12,09757 Bækkeskov Strand: , Skt. Peders Kapel: , Marjatta Strandeng: , Marjatta Shelterplads: , Even Strandeng: , Even Overdrev: , Præstø Strand: , Næbbet: , Roneklint Fyr: , Roneklint Strand: , Vendebøjen: , km Kort- og Matrikelstyrelsen Fugletårnet Roneklint Fyr Roneklint Strand Næbbet Præstø Strand

8 Nyttige oplysninger ISÆTNING/OPLÆGNING AF KANO OG KAJAK FRA P-PLADS: Præstø Strand, for enden af Havnevej/Fjordstien Parkering på havnens P-plads og isætning fra stranden evt. fra roklubbens arealer meter mod øst. Even Overdrev ved fjordpost Parkering på P-plads umiddelbart efter Præstø Overdrev nummer 24 og 26. Isætning kan ske fra pladsen 100 meter NØ af stisystem. Marjatta Strandvejen 15 Parkering på Marjattas nedre P-plads. Kano eller kajak bæres over Strandvejen og isætning fra strandengen ved Bådshelter. Naturrum Præstø Fjord Formålet med Naturrum Præstø Fjord har været at udvikle steder langs fjorden, som er åbne for alle og egner sig til ophold og oplevelse. Naturrum Præstø Fjord er et samarbejde mellem lodsejere og de 3 kommuner omkring fjorden samt en række frivillige. Projektet er fondsstøttet. Se mere på Fed Havn på Feddet Parkering (mod betaling) på Fed Havn. Isætning fra pontonbro i krogen bag shelters eller isætning fra mindre strande yderst i havnebassinet. Alternativ 1: Parkering (mod betaling) ved campingpladsen og transport på bådvogn (kan lånes) 800 meter til Fed Havn. Alternativ 2: Parkering (gratis) ved hundeskoven og transport på egen bådvogn 1200 meter til Fed Havn. ROBÅDE OG ROKLUBBER Robåde, her inriggerrobåde, er sædvanligvis klubbåde, og deres brug er således for medlemmer af roklubben. Præstø Roklub ud låner inriggerrobåde til roere og langtursstyrmænd fra søsterroklubber som er medlemmer af Dansk Forening for Rosport (D.f.F.R). Roning i inriggerrobåde på Præstø Fjord må således kun ske i overensstemmelse med Præstø Roklubs reglement og D.F.f.R.s langtursreglement. KANO- OG KAJAKUDLEJNING Roneklint Kajakcenter Roneklintvej 12, Roneklint, 4720 Præstø Præstø Fjord Kanoudlejning I/S Christinelundvej 36, 4720 Præstø Tekst: Bjergtaget v/lars Steen Hansen Fotos: Lars Steen Hansen, Michael Krogh, Jette Stauner og Per Nilausen (side 6-7) Grafisk design: Michala C. Bendixen Fugleakvareller: Charlotte Clante Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri Udgivet af Faxe Kommune 2012 Præstø Fjord fra søsiden

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Søndag d. 23. juni 2013 Skt. Hans Aftens dag Skovshoved Roklub har hermed i sit 75. jubilæumsår fornøjelsen at invitere danske og udenlandske

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2015 Kom med på tur! Den levende natur i Faxe Kalkbrud 30. maj kl. 14-16 Mødested: Geomuseum Faxe, Østervej 2, 4640 Faxe Deltag i dagens arrangement hvor Naturvejleder Faxe og Danmarks

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale )

Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale ) Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale ) Kræver: Udholdenhed [4/5] : En del udholdenhed (Har du før roet 40 km, på en dag og kommet nogenlunde igennem, kan du også være med her)

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

Program for Havkajak Symposium Bornholm 2015

Program for Havkajak Symposium Bornholm 2015 Program for Havkajak Symposium Bornholm 2015 Lørdag 23. maj: 9.00 Velkomst information 9.30-12.00 Workshops: 12.00 Middagspause 13.30-16.00 Workshops: 1. Turledelse og Incident Management Martin Ploug

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Fyn Rundt i Coastal 4x+

Fyn Rundt i Coastal 4x+ Coastalroning danner baggrund for én af de helt store og spændende udfordringer Fyn Rundt i Coastal 4x+ Fre. 05 juni til Søn. 07. juni 2015 Kolding Roklub og Aarhus Roklub er gået sammen om et spændende

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2013. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2013. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2013 Kom med på tur! I Kalkens rige 28. april, kl 14-16 Deltag i en spændende vandretur i Faxe Kalkbrud.Der bydes velkommen med en kort introduktion på Geomuseum Faxe, og derefter går

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 Bodil, Peter, Jørgen og Jan Märket Sidste overnatning Turku-Åbo Ryssö ön Inderskär Stora Furuholm slut Understen Märket Ängeskär r Singö start

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet.

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet. Kajakur med børn. Af Thomas B. Egeskov Woidemann Nannas første kajaktur, 1 ½ år gammmel. Kajakken er en Rainbow Atlantis. (ill. 1) - Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015

Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015 Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015 Generel del: Næstved, Sorø og Ringsted Kommuner fastsætter i medfør af 14 i bekendtgørelse nr. 414 af 27.05.2009 m.s.æ. om ikke-erhvervsmæssig

Læs mere

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Indhold i den vilde natur... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Med fly til Narsarsuaq og bådtransfer

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Turbeskrivelser. Alsace-Lorraine, 1 uge. Sydfyn, 1 uge. Silkeborgsøerne, 3 dage. DSR-Rungsted, weekendtur. Sydfyn, 3 dage. Flensborg Fjord, 3-4 dage

Turbeskrivelser. Alsace-Lorraine, 1 uge. Sydfyn, 1 uge. Silkeborgsøerne, 3 dage. DSR-Rungsted, weekendtur. Sydfyn, 3 dage. Flensborg Fjord, 3-4 dage Turbeskrivelser I dette afsnit har vi samlet nogle få praktiske informationer om ture vi tidligere har gennemført. Informationerne er tænkt som en hjælp til andre der ønsker at arrangere en tur i det samme

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Teambuilding - på en øde Ø

Teambuilding - på en øde Ø Teambuilding - på en øde Ø Teambuilding på en øde Ø Lær dig selv og dine kolleger at kende på en helt ny måde. Bliv lidt klogere på havet, dyrene, nature n og dig selv. Hvad kan man dog lave på en øde

Læs mere

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km.

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km. Turoversigt 2014 13. 14. Juni - Skibelund tur Start: Fredag d.13.6 kl 17:00 Hjemkomst: Lørdag til frokost Turlængde: 2 x 11 km Medbring: Madpakke og drikkevarer til fredag aften Der er frisk vand på pladsen

Læs mere

Velkommen til sejlads på Susåen

Velkommen til sejlads på Susåen Velkommen til sejlads på Susåen Sejlads på Susåen er til glæde for mange mennesker. I gennemsnit foretages ca. 12.000 kanoture hver sæson. Det betyder, at over 25.000 personer bliver mange naturoplevelser

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

Noorbohandelen. Kvalitets spirituosa i løsvægt og lokale specialiteter fra Møn & Sydsjælland. 4. advent. Kombinér besøget i Noorbohandelen

Noorbohandelen. Kvalitets spirituosa i løsvægt og lokale specialiteter fra Møn & Sydsjælland. 4. advent. Kombinér besøget i Noorbohandelen E F T E R Å R & V I N T E R 2 0 0 9 / 1 0 Noorbohandelen Kvalitets spirituosa i løsvægt og lokale specialiteter fra Møn & Sydsjælland Mauris lorem! Velkommen til Nyord, den lille ø med de store oplevelser!

Læs mere

Som backpacker i Australien

Som backpacker i Australien Som backpacker i Backpackere har som regel mere end fire uger til rådighed, når skal opleves. Til gengæld gælder det om at få pengene til at strække så langt som muligt, samtidig med at alle højdepunkterne

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Overnatningsmuligheder ved

Overnatningsmuligheder ved HOLBÆK KAJAK KLUB Overnatningsmuligheder ved Sejerøbugten, Isefjorden og Roskilde Fjord 27. 28. 29. 9. 10. 11. 12. 8. Hvidt blink 26. 7. 6. 5. Jægerspris Skydeterræn Hvidt blink 25. 2. 3. 13. 24. 4. 16.

Læs mere

Skandinavien rundt i kajak

Skandinavien rundt i kajak Storyteller Er foredrag med unikke historier, billeder og musik, der inspirere ved sin helhed. Jeg fortæller om emner, som de færreste har prøvet, en mulighed for at, blive oplyst, ført væk, opleve en

Læs mere

En historie vi alle kan lære af.

En historie vi alle kan lære af. En historie vi alle kan lære af. En personlig beretning af Leif Thygesen. Foto Leif Thygesen. Tåge en skræmmende historie http://www.roinfo.dk/1/post/2014/04/tge-en-skrmmende-historie.html#.uz0x6vl_snh

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013 Frederikssund Kommune har stort fokus på natur og sundhed. Vi vil derfor i samarbejde med en række foreninger skabe et unikt bynært multifunktions naturområde til gavn for borgere i alle aldre. Samtidig

Læs mere

Helgoland i den Tyske Bugt

Helgoland i den Tyske Bugt Helgoland i den Tyske Bugt Tekst og fotos af Dieter Maaszen Helgoland med Lange Anne yderst mod vest Besøg øen om foråret - ved påsketiden - herefter er der frit slag for fuglefolk og fotografer og andet

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub Reglement Nykøbing F. Roklub 1. Hvem må ro Kun aktive medlemmer af klubben må benytte materiellet uden særlig tilladelse fra bestyrelsen. Roere fra andre klubber kan dog af bestyrelsen få tilladelse til

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Turplan. Aclass - Heritage Discovery 2 dage 1 nat. Dag 1. Dag 2

Turplan. Aclass - Heritage Discovery 2 dage 1 nat. Dag 1. Dag 2 Turplan Aclass - Heritage Discovery 2 dage 1 nat Dag 1 Kl. 08-8.30 Kl. 14.30 Kl. 16.00 Opsamling på dit hotel eller private adresse med minibus. Bussen holder et kort hvil halvvejs, hvor man kan strække

Læs mere

Kom ud. Storyteller Kom ud hvor er dine grænser?

Kom ud. Storyteller Kom ud hvor er dine grænser? Storyteller Kom ud hvor er dine grænser? Hør et foredrag med unikke historier, billeder og musik, der inspirerer i sin helhed. Jeg fortæller om udfordringer og opgaver, som få har prøvet. Du bliver ført

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune Blå Flag program 2015 Ud i det blå med Sønderborg Kommune Aktivitetskalender Juni Juli August On 1 Aktiv sommer Lø 1 Undervandsjagt + Spis din kyst To 2 Aktiv sommer Sø 2 Snorkelsafari Fr 3 Aktiv sommer

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland Laurentziuslund Velkommen til Laurentziuslund Her har vi ro, her skaber naturen rammer for mennesker og ikke omvendt, og det

Læs mere

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Nærværende reglement er udfærdiget jævnfør 9 i vedtægterne for Kolding Roklub. Overtrædelse af reglementet kan medføre nægtet adgang til klubben, og / eller

Læs mere

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Lørdag den 11. til tirsdag den 14. oktober 2014 Rejseledere: Søren Sørensen og Chr. Ebbe Mortensen Farverige efterårsdage ved Nordtysklands Østersøkyst Traner

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Hvide Sande Fotostrategi

Hvide Sande Fotostrategi Hvide Sande Fotostrategi 2 Introduktion 3 Strategisk afsæt 4 Medieflader 5 Brandløfte og fortælling 9 Eksempler på fotos 14 TAGS Når du skal bruge fotos fra HVIDE SANDES fotokartotek 15 Inspiration til

Læs mere

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning Greve Kystplan - om en plan der er mere end klimatilpasning Proces og borgerinddragelse Greve Kommune og kystplanlægning Udfordringer og potentialer Processen i Greve Strandvandring og workshops og ønsker

Læs mere

FerieCamp. Danmarks sjoveste

FerieCamp. Danmarks sjoveste FerieCamp Danmarks sjoveste Lyst til femstjernet ferie i det fri? Så ta familien med på opdagelse i vandkanten på Camp Hverringe nær Kerteminde. Ikke langt fra godset, skoven, byen og en ægte øde ø med

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Workshops: Spise med Ernst og Kim Vandretur ad smukke stier Mindfulness en vej til velvære Træklatring Kano og kajak Batikværksted Wellness ved bålet

Workshops: Spise med Ernst og Kim Vandretur ad smukke stier Mindfulness en vej til velvære Træklatring Kano og kajak Batikværksted Wellness ved bålet Sensommerhøjskole 8.-10. september 2015 På Hærvejens Lejrskole Workshops: Drømmefanger Leg med farver Mindfulness i naturen Sang og klang Svampetur Qi Gong Fedtsten Spise med Ernst og Kim Vandretur ad

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

Dykning. Danmarks sjoveste

Dykning. Danmarks sjoveste Dykning Danmarks sjoveste Lyst til at opleve verden under overfladen? Så kom til Camp Hverringe og dyk med børnene, med din partner eller de andre i klubben. Her er noget for alle, der elsker vand... Danmarks

Læs mere

Hvad der gemmer sig bag Helnæs og Horne land.

Hvad der gemmer sig bag Helnæs og Horne land. Hvad der gemmer sig bag Helnæs og Horne land. En turbeskrivelse vedrørende sejlområderne Sønderfjorden og Nørrefjorden. Udarbejdet af: Carl Bisgaard og Poul Erik Petersen Faldsled Sejl og Motorbådsklub.

Læs mere

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen Samsø Naturskoles og Blå-Flag Centers Naturture og aktiviteter Juli - august 2014 Samsø Kommune, Naturafdelingen Langørevej 12, 8305 Samsø Tlf.: 86 59 64 54 Samsø Kommunes Naturafdeling byder velkommen

Læs mere

Langtur til Grønland i robåd og kajak

Langtur til Grønland i robåd og kajak Langtur til Grønland i robåd og kajak Christian Dawe, 24.8.2014, deltager i DFfRs langtur til Grønland Mange fantastiske oplevelser begynder med en tanke, en idé, en forestilling, som måske umiddelbart

Læs mere

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Idéseminar tirsdag d. 27. maj 2014 afholdt i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter Referat inkl. pdf fil med slides Programmet:

Læs mere

Kysten. Kysten med mange gemmesteder CopyRight Leni Ravnild og Lisbeth Nørbygaard Derry. Køretur på stranden Lyngså Strand Neppens Havn Præstebugten

Kysten. Kysten med mange gemmesteder CopyRight Leni Ravnild og Lisbeth Nørbygaard Derry. Køretur på stranden Lyngså Strand Neppens Havn Præstebugten Kysten Kysten med mange gemmesteder Aalbæk Havn Bratten Strand Hirsholmene Jerup Strand Køretur på stranden Lyngså Strand Neppens Havn Præstebugten Rugholm Å Strandby Enge Strandby Havn Voerså Havn De

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Medlemsmøde d. 6. November 1997 (rettes til Medlemsmøde 16. september 2014) ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre

Læs mere

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole På cykel Når elever fra Sundeved efterskole er ude at cykle skal de have cykelhjelm og den gule refleksvest på. På mindre veje må man cykle to og to, men på

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Kano og kajakker Danmarks vandsystem er som skabt for kano og kajak, men desværre medfører denne form for roning også

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Teambuilding Snärjeskogen (september edition) Baseret på 24 deltagere

Inspiration Rejsemål: Teambuilding Snärjeskogen (september edition) Baseret på 24 deltagere Inspiration Rejsemål: Teambuilding Snärjeskogen (september edition) Baseret på 24 deltagere I Blekinge län, ca. 2½ times kørsel fra København er Snärjeskogen beliggende lige på grænsen til Sveriges sydligste

Læs mere

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion Februar 2014 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere