INDLEDNING 109 Bogstaver i parentes 109 Problemer og reparationer 109. SIKKERHED 109 Fundamentale sikkerhedsadvarsler 109

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING 109 Bogstaver i parentes 109 Problemer og reparationer 109. SIKKERHED 109 Fundamentale sikkerhedsadvarsler 109"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 109 Bogstaver i parentes 109 Problemer og reparationer 109 SIKKERHED 109 Fundamentale sikkerhedsadvarsler 109 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET 110 BRUGERVEJLEDNING 110 BESKRIVELSE 110 Beskrivelse af apparatet 110 Beskrivelse af kontrolpanelet 110 Beskrivelse af tilbehøret 111 Beskrivelse af kontrollamperne 111 INDEN APPARATET TAGES I BRUG 111 Kontrol af apparatet 111 Installation af apparatet 111 Tilslutning af apparatet 111 Første gang apparatet tages i brug 112 APPARATET TÆNDES 112 APPARATET SLUKKES 112 MENUEN INDSTILLES 113 Afkalkning 113 Selvslukning 113 Temperaturen indstilles 113 Energibesparelse 113 Indstilling af vandets hårdhed 113 Installer filter 113 Udskiftning af filtret 113 Fabriksværdier (reset) 113 Funktion statistik 114 FORBEREDELSE AF KAFFEN 114 Valg af kaffens smag 114 Valg af kaffemængde pr. kop 114 Personlig indstilling af kaffemængde til min kaffe 114 Regulering af kaffekværnen 114 Gode råd for at få en varmere kaffe 115 Tilberedelse af kaffe med kaffebønner 115 Tilberedelse af kaffe med formalet kaffe 115 TILBEREDELSE AF CAPPUCCINO 116 Rengøring af cappuccinoadapter efter brug 116 TILBEREDELSE AF VARMT VAND 117 RENGØRING 117 Rengøring af apparatet 117 Rengøring af beholderen til kaffegrums 117 Rengøring af dråbeopsamlingsbakken og af bakken til kondensopsamling 117 Rengøring af maskinens indre dele 118 Rengøring af vanddunken 118 Rengøring af kaffeudløbsrørenes mundinger 118 Rengøring af tragten til påfyldning af formalet kaffe 118 Rengøring af infusionsenheden 118 AFKALKNING 119 PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED 119 Indstilling af vandets hårdhed 120 BLØDGØRINGSFILTER 120 Udskiftning af filtret 120 Fjernelse af filtret 121 TEKNISKE DATA 121 BORTSKAFFELSE 121 KONTROLLAMPERNES BETYDNING 122 LØSNING AF PROBLEMER

2 INDLEDNING Tak for at have valgt den automatiske kaffe- og cappuccino maskine. Vi ønsker Dem god fornøjelse med Deres ny apparat. Brug et par minutter til at læse denne brugervejledning. De vil således undgå at komme ud for faresituationer og at beskadige maskinen. Symboler anvendt i denne vejledning De vigtige advarsler er kendetegnet med følgende symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse advarsler. Fare! Hvis denne advarsel ikke følges kan den blive eller er allerede årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet. Hvis denne advarsel ikke følges kan den blive eller er allerede årsag til kvæstelser eller skade på apparatet. Fare for at blive skoldet! Hvis denne advarsel ikke følges kan den blive eller er allerede årsag til man bliver skoldet eller forbrændt. Bemærk : Dette symbol gør opmærksom på vigtige råd og oplysninger til brugeren Bogstaver i parentes Bogstaver i parentes svarer til tegnforklaringen der står i Beskrivelse af apparatet (side 3). Problemer og reparationer Hvis der opstår problemer, prøv først at løse dem ved at følge advarslerne der står i paragrafferne Kontrollampernes betydning på side 122 og Løsning af problemer på side 124. Hvis disse oplysninger ikke er tilstrækkelige, eller der kræves yderligere oplysninger, tilrådes det at ringe til kundeservicen på det nummer, der står på det medfølgende blad med Kundeservice. Hvis Deres land ikke er blandt dem, der står på bladet, ring til det telefonnummer, der er angivet i garantien. Angående eventuelle reparationer, henvend Dem udelukkende til De Longhis Tekniske Assistance. Adresserne står på garantibeviset, der følger med maskinen. SIKKERHED Fundamentale sikkerhedsadvarsler Fare! apparatet går på elektrisk strøm, kan det ikke udelukkes, at det kan give elektriske stød. Overhold derfor følgende sikkerhedsregler: Rør aldrig apparatet med våde hænder eller fødder. Rør aldrig stikket med våde hænder. Kontroller at stikket altid er let tilgængeligt, fordi kun hvis det er det, kan man tage stikket ud, hvis det bliver nødvendigt. Hvis De vil trække stikket ud af kontakten, skal man tage fat direkte om stikket. Træk aldrig i ledningen, fordi den kan gå i stykker. For at slå apparatet helt fra, tryk hovedafbryderen, der sidder på bagsiden af apparatet, i pos. 0 (fig. 6). Hvis der opstår beskadigelser til apparatet, prøv aldrig at reparer dem. Sluk for apparatet, tag stikket ud af kontakten og henvend Dem til De Longhis Tekniske Assistance. Hvis der er skader på stikket eller el-ledningen, lad dem udelukkende blive udskiftet af De Longhis Tekniske Assistance, for at undgå enhver form for risiko. Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspanderet polystyren) udenfor børns rækkevidde. Man bør ikke tillade mennesker (og heller ikke børn) med nedsatte psykiske eller fysiske evner eller nedsatte sanse evner, eller med utilstrækkelig erfaring og kendskab, at betjene dette apparat med mindre de er under passende opsyn, og der er blevet givet passende vejledninger af en der er ansvarlig for deres sikkerhed. Overvåg børn, og kontroller at de ikke leger med apparatet. DK 109

3 Fare: fare for at blive skoldet! Dette apparat fremstiller varmt vand, og når det er i funktion, kan der dannes vanddamp. De skal passe på ikke at komme i kontakt med vandsprøjt eller varm damp. ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET Dette apparat er lavet til brygning af kaffe og til at opvarme drikke. En hvilken som helst anden anvendelse er at anse som ukorrekt. Dette apparat er ikke egnet til kommercielt brug. Fabrikanten svarer ikke for skader, der skyldes ukorrekt anvendelse af apparatet. Dette apparat er udelukkende beregnet til brug i hjemmet. Det er ikke beregnet til at blive anvendt i: rum der bruges som køkken for personale i butikker, på kontorer eller i andre arbejdsmiljøer bondegårdsferie hoteller, moteller og andre indkvarteringsstrukturer udlejede værelser BRUGERVEJLEDNING Læs omhyggeligt følgende vejledning inden apparatet tages i brug - Hvis disse vejledninger ikke overholdes, kan det forårsage kvæstelser beskadigelse af apparatet. Fabrikanten svarer ikke for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke er blevet fulgt. Bemærk: Opbevar omhyggeligt disse vejledninger. Hvis apparatet overtages af andre, skal også disse brugsanvisninger overdrages til den nye ejer. BESKRIVELSE Beskrivelse af apparatet (side. 3 - A ) A1. Kontrolpanel A2. Drejeknap til regulering af malingsgrad A3. Hylde til kopper A4. Låg til bønnebeholderen A5. Låg til tragten til formalet kaffe A6. Tragt til påfyldning af formalet kaffe A7. Beholder til bønner A8. Hovedafbryder A9. Vanddunk A10. Låge infusionsenhed A11. Infusionsenhed A12. Kaffeudløbsrør (kan reguleres i højden) A13. Beholder til kaffegrums A14. Bakke til kondensopsamling A15. Kopholderbakke A16. Vandniveauangiver i dråbeopsamlingsbakken A17. Dråbeopsamlingsbakke A18. Cappuccinoadapter A19. Drejeknap til dampbetjening/varmt vand Beskrivelse af kontrolpanelet (side. 2 - B ) Nogle af tasterne på panelet har dobbelt funktion: dette angives med parentes inde i afsnittet. B1. Kontrollamper B2. Tast : for at tænde eller slukke maskinen B3. Tast P for at komme ind i menuen B4. Tast : for at foretage en skylning. (Når man kommer ind i menu programmering, har denne tast funktion som tast ESC : Man trykker for at komme ud af den valgte funktion og komme tilbage til hovedmenuen). B5. Valgdrejeknap: drej for at vælge den ønskede mængde kaffe. (Når De kommer ind i menu programmering: drej for at vælge den ønskede funktion). B6. Tast valg af aroma : tryk for at vælge kaffens smag. B7. Tast : for at brygge 1 kop kaffe med de viste indstillinger. B8. Tast : for at brygge 2 kopper kaffe med de viste indstillinger. B9. Tast for at få damp til at lave mælkedrikke 110

4 (Når man kommer ind i MENUEN: tast OK, skal man trykke for at bekræfte det man har valgt) Beskrivelse af tilbehøret (side. 2 - C ) C1. Doserings måleske C2. Pensel til rengøring C3. Flaske med afkalkningsmiddel C4. Blødgøringsfilter (kun på visse modeller) Beskrivelse af kontrollamperne Blinkende lampe: angiver at maskinen er ved at varme op eller ved at foretage en skylning. E E E E E Angiver at apparatet er ved at lave to kopper kaffe. Angiver at funktionsmåden Energibesparelse er aktiveret. Tændt kontrollampe: angiver at der er valgt funktion damp ; Blinkende kontrollampe: angiver at det er nødvendigt at dreje damp drejeknappen. Angiver at der er vist en alarm på kontrolpanelet (jvf. Kontrollampernes betydning ). Blinkende kontrollampe: angiver at blødgøringsfiltret skal udskiftes. Tændt kontrollampe: angiver at beholderen til kaffegrums ikke er sat i, blinkende kontrollampe: angiver at beholderen til kaffegrums er fuld og skal tømmes. Tændt kontrollampe: angiver at vanddunken ikke er sat i; blinkende kontrollampe: angiver at vandet i dunken ikke er tilstrækkeligt. Blinkende kontrollampe: angiver at apparatet skal afkalkes (jvf. par. Afkalkning ). Angiver hvilken tast, der skal trykkes, for at komme ud af programmeringsmenuen eller den valgte funktion. Angiver hvilken tast, der skal trykkes, for at bekræfte den valgte funktion inde i programmeringsmenuen. INDEN APPARATET TAGES I BRUG Kontrol af apparatet Efter at have fjernet emballagen, skal man sikre sig at apparatet er intakt og at alle ekstradelene er med. Benyt ikke apparatet hvis der er synlige beskadigelser. Henvend dem til De Longhis Tekniske Assistance. Installation af apparatet Når De installerer apparatet, skal følgende sikkerhedsforskrifter overholdes: Apparatet udsender varme i rummet omkring det. Efter at have anbragt apparatet på arbejdsplanet, skal man kontrollere, at der er frit rum tilbage på mindst 3 cm mellem apparatets overflader, det der er på siderne og bag det, og et frit rum på mindst 15 cm overkaffemaskinen. Hvis der skulle komme vand ind i apparatet, kan dette beskadige apparatet. Anbring ikke apparatet i nærheden af vandhaner eller køkkenvaske. Apparatet kan live beskadiget, hvis vandet i det fryser til. Installer ikke apparatet i et miljø, hvor temperaturen kan komme ned under frysepunktet. Anbring den elektriske forsyningsledning således, at den ikke bliver beskadiget af skarpe hjørner eller i kontakt med varme overflader (f.eks. elektriske plader). Tilslutning af apparatet Kontroller at elforsyningens spænding svarer til den, der er angivet på apparatets typeskilt på bunden af apparatet. Apparatet må kun forbindes til en stikkontakt, med en kapacitet på mindst 10A og en velfungerende jordforbindelse. Hvis stikket og kontakten ikke passer sammen, få udskiftet stikket med et andet, der er af en passende type, af faglært personale. DK 111

5 Første gang apparatet tages i brug Maskinen er blevet kontrolleret på fabrikken med kaffe i, så det er derfor helt normalt, at der er spor af kaffe i kværnen. Det garanteres alligevel, at maskinen er ny. Det tilrådes at foretage personlige indstillinger m.h.t. vandets hårdhed med det samme, ved at følge den procedure, der er beskrevet i paragraf Programmering af vandets hårdhed (pag. 17). Gå frem ved at følge disse vejledninger: 1. Træk vanddunken ud, fyld den med frisk vand indtil streg MAX (fig. 1A), sæt derefter dunken i igen (fig. 1B). 2. Stil en beholder på der kan rumme mindst 100 ml under cappuccinoadapteren (fig. 2). 3. Tilslut apparatet til elnettet og tryk hovedafbryderen bag på apparatet i pos. I (fig. 3). 4. På kontrolpanelet blinker kontrollampe (fig. 4). 5. Drej damp drejeknappen i position I (fig. 5) og tryk på tast for at bekræfte (fig. 6): apparatet lader vandet løbe ud af cappuccinoadapteren og slukker derefter automatisk. 6. Drej damp drejeknappen i position O. Nu er maskinen klar til normal anvendelse. Første gang apparatet benyttes, er det nødvendigt at tilberede 4-5 kopper kaffe eller 4-5 kopper cappuccino inden maskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat. For at opnå en endnu større nydelse af kaffen og bedre præstationer af maskinen, tilrådes det at sætte et blødgøringsfilter i, ved at følge vejledningerne i paragraf BLØDGØRINGSFILTER. Hvis Deres model ikke har medfølgende filter, kan De få et hos et Autoriseret De Longhi Service Assistance Centre. APPARATET TÆNDES Inden De tænder apparatet, skal de sikre Dem at hovedafbryderen, der sidder på bagsiden af apparatet, står i pos. I (fig. 3). Hver gang apparatet tændes, udfører det automatisk en foropvarmnings - og skyllecyklus, som ikke kan afbrydes. Apparatet er først klar til brug, efter at denne cyklus er færdig. Fare for at blive skoldet! Under skylningen, kommer der lidt varmt vand ud af mundingerne på kaffeudløbsrøret; det bliver samlet op i dråbeopsamlingsbakken nedenunder. Pas på ikke at komme i kontakt med vandstænk. For at tænde apparatet, tryk på tast (fig. 7): kontrollampen blinker, så længe apparatet foretager opvarmningen og den automatiske skylning: på denne måde begynder apparatet udover at varme kedlen op, at lade varmt vand løbe rundt i de indvendige rør så de også bliver varmet op. Apparatet er nået op på arbejdstemperaturen, når kontrollampen slukkes og kontrollamperne til valg af smag og kaffemængde tændes. APPARATET SLUKKES Hver gang apparatet slukkes, foretager det en automatisk afslutning, der ikke kan afbrydes. Fare for at blive skoldet! Under skylningen, kommer der lidt varmt vand ud af mundingerne på kaffeudløbsrøret. Pas på ikke at komme i kontakt med vandstænk. For at slukke apparatet, tryk på tast (fig. 7). Apparatet udfører skylningen og derefter slukkes det. Hvis apparatet ikke benyttes i længere perioder, tryk også hovedafbryderen i position 0 (fig. 3). For at undgå beskadigelser på apparatet, tryk ikke hovedafbryderen på fig. 3 i pos. O så længe apparatet er tændt. 112

6 MENUEN INDSTILLES Man kommer ind i programmeringsmenuen ved at ved at trykke på tast P; de indstillinger der kan vælges fra menuen er: Afkalkning, Selvslukning, Indstil temperatur, Energi besparelse, Vandets hårdhed, Installer filter, Udskift filter, Fabrikkens værdier, Statistik. Afkalkning Angående vejledninger til afkalkning henvises der til side 119. Selvslukning Maskinen er forindstillet til at slukke af sig selv efter 2 timer, hvor den ikke er blevet brugt. Man kan ændre dette tidsinterval og indstille således, at apparatet slukkes efter 15 eller 30 minutter eller efter 1, 2 eller 3 timer. 1. Tryk på tast P for at komme ind i menuen; 2. Drej valgknappen (fig. 8) indtil kontrollampen tændes; 3. Tryk på tast for at vælge funktion; 4. Drej valgknappen indtil de kontrollamper lyser, der skal vise det antal timer, som maskinen skal slukkes efter automatisk: 15 minutter 30 minutter 1 time 2 timer 3 timer 5. Tryk på tast for at bekræfte; 6. Tryk derefter på tast for at komme ud af menuen. Nu er selvslukningen igen programmeret. Temperaturen indstilles Hvis man ønsker at ændre temperaturen på vandet, som kaffen kommer ud ved (lav, middel, høj), gå frem på følgende måde: 1. Tryk på tast P for at komme ind i menuen; 2. Drej valgknappen, indtil kontrollampen tændes ; 3. Tryk på tast ; 4. Drej valgknappen indtil kontrollamperne til den ønskede temperatur tændes, dvs.: 113 LAV MELLEM HØJ 5. Tryk på tast for at bekræfte; 6. Tryk derefter på tast for at komme ud af menuen. Energibesparelse Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere funktionsmåden energibesparelse. Maskinen er forindstillet i fabrikken på aktiv funktionsmåde med garanteret minimum energiforbrug, i overensstemmelse med de pågældende europæiske normer. 1. Premere il tasto P per entrare nel menù; 2. Drej valgknappen indtil kontrollampe E tændes. 3. Tryk på tast : kontrollampen OK blinker. 4. Tryk på tast for at aktivere eller deaktivere energibesparelsesmåden; 5. Tryk derefter på tast for at komme ud af menuen. Når funktionen er aktiveret, bliver kontrollampe E ved at være tændt. Når maskinen er i energibesparelsesmåde kan det være at den har brug for at par sekunders ventetid inden udløb af den første kaffe, fordi den skal foropvarmes. Indstilling af vandets hårdhed Angående vejledninger til indstilling af vandets hård henvises der til side 120. Installer filter Angående vejledninger til isætning af filtret henvises der til paragraf Blødgøringsfilter. Udskiftning af filtret Angående vejledninger til udskiftning af filtret henvises der til paragraf Blødgøringsfilter. Fabriksværdier (reset) Med denne funktion genindstilles alle indstillingerne i menuen og alle mængdeprogrammeringerne, ved at gå tilbage til fabriksværdierne. 1. Tryk på tast P for at komme ind i menuen; 2. Drej valgknappen indtil kontrollamperne DK

7 tændes; 3. Tryk på tast : og kontrollampe OK blinker; 5. Tryk på tast for at bekræfte og komme ud. Funktion statistik Med denne funktion vises maskinens statistiske data. For at vise dem, gå frem på følgende måde: 1. Tryk på tast P for at komme ind i menuen; 2. Drej valgknappen indtil kontrollampen tændes ; 3. Tryk på tast : 4. Drej valgknappen; ved at lade den pågældende kontrollampe blinke, viser apparatet følgende oplysninger: - hvor mange kopper kaffe, der er løbet ud; - hvor mange afkalkninger, der er foretaget; - hvor mange liter vand, der er det blevet brugt i det hele; - hvor mange gange blødgøringsfiltret er blevet udskiftet 5. Mængderne angives ved at bønnerne klinker, i denne rækkefølge: FORBEREDELSE AF KAFFEN Valg af kaffens smag Maskinen er forindstillet på fabrikken til at give kaffe med normal smag. Man kan vælge en af disse smage: Ekstra Let smag Normal Stærk Ekstra let smag smag smag stærk smag For at ændre smag, tryk flere gange på tast (fig. 9) indtil den ønskede smag kommer frem på displayet. Valg af kaffemængde pr. kop Maskinen er forindstillet på fabrikken til at give kaffe med normal smag. For at vælge kaffemængden, drej valgknappen (fig. 8) indtil kontrollampen der svarer til den ønskede kaffemængde tændes: ml 40ml 60ml 90ml 120ml MIN KAFFE TITUSINDER TUSINDER HUNDREDER TIERE ENERE Eksempel: jeg vil vide hvor mange kopper kaffe der er blevet lavet. Jeg går ind i menuen og vælger kontrolknap. x1 x3 x7 Jeg tæller bønnerne der blinker: der er blevet lavet 137 kopper kaffe. 6. Tryk derefter 2 gange på tast for at komme ud af menuen. 114 Personlig indstilling af kaffemængde til min kaffe Maskinen er forindstillet på fabrikken til at give cirka 30 ml af min kaffe. Hvis man ønsker at ændre dette valg, gå frem på følgende måde: 1. Stil en kop under mundinger på kaffeudløbsrøret (fig. 10). 2. Drej valgknappen (fig. 8), indtil kontrollampen tændes ; 3. Hold tast til kaffeudløb 1 kop (fig. 11) nede indtil kontrollampen begynder at blinke og maskinen begynder at lade kaffen løbe ud: slip derefter tasten; 4. Så snart kaffen i koppen når det ønskede niveau, tryk igen på tast 1 kop (fig. 11). Nu er mængden programmeret ifølge den nye indstilling. Regulering af kaffekværnen Kaffekværnen må ikke reguleres, i hvert fald ikke i begyndelsen, fordi den er allerede blevet forin-

8 dstillet på fabrikken, sådan at kaffen løber korrekt ud. Men hvis kaffen, der løber ud, efter at man har lavet de første kopper kaffe, ikke er særlig fyldig eller kun med lidt creme (i dråber), skal man foretage en ændring med drejeknappen til regulering af malingsgraden (fig. 12). Drejeknappen til regulering må kun drejes, når kaffekværnen er i funktion. Hvis kaffen løber for langsomt ud, eller hvis den slet ikke løber ud, drej drejeknappen et hak med uret hen imod 7 tallet. For at opnå at kaffen løber fyldigere ud og for at få cremen til at se bedre ud, drej et hak mod uret hen imod 1 tallet (ikke mere end et hak ad gangen, ellers kommer kaffen derefter til at løbe ud i dråber). Virkningen af denne korrektion ses først efter at der er lavet mindst 2 kopper kaffe. Hvis man ikke har opnået det ønskede resultat efter denne regulering, er det nødvendigt at gentage ændringen og dreje knappen et hak til. Gode råd for at få en varmere kaffe For at få en varmere kaffe, tilrådes det at: foretage en skylning, inden kaffen løber ud, ved at trykke på tast : der løber varmt vand ud af kaffeudløbsrøret, og det varmer hele maskinens indvendige kredsløb op og gør, at kaffen kommer varmere ud; varme kopperne med varmt vand (brug funktion varmt vand); vælge høj kaffetemperatur i menuen. - 1 kop, hvis man ønsker 1 kop kaffe (fig. 10); - 2 kopper, hvis man ønsker 2 kopper kaffe. 3. Sænk kaffeudløbsrøret således at det kommer så nær ved kopperne som muligt: således får man en bedre creme (fig. 14). 4. Tryk på den tast, der svarer til det ønskede antal kopper (1 kop eller 2 kopper ) (fig. 11 og 15). 5. Tilberedelsen starter og på displayet vises de kontrollamper der svarer til den kaffesmag og den kaffestyrke du har valgt. Når brygningen er færdig, gør maskinen sig klar til den næste brug. Bemærk: Mens maskinen er ved at tilberede kaffen, kan udløbet standses når som helst, ved at man trykker en af de to taster til udløb ( eller ). Hvis man vil have en større mængde kaffe i koppen efter at kaffen er udløbet, skal man bare (inden der er gået 3 sekunder) holde en af tasterne til udløb af kaffe nede ( eller ). Bemærk: For at få en varmere kaffe, henvises der til paragraf Gode råd for at få varmere kaffe. Hvis kaffen løber ud i dråber eller ikke er ret fyldig, med for lidt creme, eller for kold, læs rådene i kapitlet Løsning af problemerne (side. 124). Når maskinen er i brug, kan nogle kontrollamper vises; deres betydning er forklaret i paragraf Kontrollampernes betydning (side 122). DK Tilberedelse af kaffe med kaffebønner Brug aldrig karamelliserede eller kandiserede kaffebønner fordi de risikerer at klistre sig fast i kaffekværnen og gøre den ubrugelig. 1. Kom kaffebønnerne i beholderen til dem (fig. 13). 2. Under kaffeudløbsrørets mundinger stilles: 115 Tilberedelse af kaffe med formalet kaffe Kom aldrig formalet kaffe i maskinen hvis maskinen er slukket, for at undgå at kaffen spreder sig inde i maskinen, og snavser maskinen til. Hvis dette sker, kan maskinen blive beskadiget. Fyld aldrig mere end 1 strøget måleske i,

9 ellers risikerer man at maskinen snavses til indvendigt eller at tragten bliver stoppet til. Hvis man bruger malet kaffe, kan man kun tilberede en kop kaffe ad gangen. 1. Tryk gentagne gange på tast (fig. 9), indtil displayet viser symbolet. 2. Kom en strøget måleske malet kaffe i tragten (fig. 16). 3. Stil en kop under kaffeudløbsrørets mundinger. 4. Tryk på tast 1 kop (fig. 11). 5. Tilberedelsen starter. TILBEREDELSE AF CAPPUCCINO Fare for at blive skoldet Under disse tilberedelser kommer der damp ud: pas på ikke at blive skoldet. 1. Hvis man ønsker at have en cappuccino, skal kaffen laves i en stor kop; 2. Fyld en beholder med cirka 100 gram mælk til hver cappuccino du vil lave. Når du vælger beholderen, husk på at mælkens volumen forøges 2 eller 3 gange; For at opnå et tykkere og bedre skum, anbefales det at anvende minimælk eller letmælk ved køleskabstemperatur (cirka 5 C). For at undgå at få mælken med for lidt skum, eller med store bobler, rengør altid cappuccinoadapteren, som beskrevet i paragraf Rengøring af cappuccinoadapter efter brug (side116). 3. Tryk på tast : kontrollampen blinker. 4. Efter få sekunder begynder kontrollampen at blinke: det viser, at man skal dreje dampbetjeningen. Sænk cappucinoadapteren ned i mælkebeholderen (fig. 17), men pas på ikke at sænke linjen i relief på selve cappuccinoadapteren (som vises med pil i fig. 18). 5. Drej dampbetjeningen i pos. I (fig. 4). Der vil komme damp ud af cappuccinoadapteren, som giver mælken en skummende udseende og forstørrer dens volumen; 6. For at få et tykkere skum, drej beholderen ved samtidig at bevæge den forsigtigt op og ned. (Det anbefales ikke at bruge damp til mere end 3 minutter af gangen); 7. Når du har fået det skum, du ønsker, afbryd dampen ved at stille dampbetjeningen igen i position 0. Fare for at blive skoldet Sluk for dampen, inden du tager beholderen med den opskummede mælk ud, for at undgå at blive skoldet med sprøjter fra den kogende mælk. 8. Tilsæt den opskummede mælk til den kop kaffe du havde forberedt i forvejen. Cappuccinoen er klar: kom sukker i efter behag og, hvis du synes, drys lidt kakaopulver på skummet. Rengøring af cappuccinoadapter efter brug Gør altid cappuccinoadapteren ren efter brug, for at undgå at mælkerester kommer til at sidde fast i den eller at den tilstoppes. Fare for at blive skoldet Under rengøring kommer der noget varmt vand ud af cappuccinoadapteren. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjter. 1. Lad lidt vand løbe ud i nogle sekunder, ved at dreje dampbetjeningen i position I. Derefter stil dampbetjeningen tilbage i position 0, for at stoppe varmt vandudløb. 2. Vent nogle minutter, indtil cappuccinoadapteren køles ned: drej cappuccinoadapteren udad og fjern den, ved at trække den nedad (fig. 19). 3. Træk dampdysen ud nedad (fig. 20). 4. Kontroller af hullerne vist med pilen i fig. 21 ikke er tilstoppet. Hvis det er nødvendigt, rens dem med en nål. 5. Vask alle cappuccinoadapterens dele omhyggeligt med en svamp og lunkent vand. 6. Sæt dampdysen på plads igen, og sæt cappuccinoadapteren på plads igen på dysen (fig. 22), ved at dreje den og skubbe den opad, indtil den sidder fast. 116

10 TILBEREDELSE AF VARMT VAND Fare for at blive skoldet. Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når der løber varmt vand ud af det. Afbryd det varme vand, som beskrevet nedenfor, når koppen er fyldt. Varmtvandsrøret bliver varm under vandets udløb, og skal derfor gribes kun ved grebet. 1. Stil en beholder under cappuccinoadapteren (så tæt som muligt, for at undgå sprøjter). 2. Drej dampbetjeningen i position I: vandet begynder at løbe ud. 3. Afbryd ved at dreje dampbetjeningen i position 0 igen. Hvis funktionsmåden Energy Saving ( Energibesparelse ) er aktiv, kan der gå nogle sekunder inden det varme vand begynder at løbe ud. RENGØRING Rengøring af apparatet De følgende dele af apparatet skal rengøres regelmæssigt: - beholder til kaffegrums (A13), - dråbeopsamlingsbakken (A17) og bakken til kondensopsamling (A14), - vanddunk (A9), - mundingsrør på kaffeudløbsrør (A12), - tragt til påfyldning af formalet kaffe (A6), - den indvendige del af maskinen, som opnås ved at åbne lågen infusionsenhed (A10), - infusionsenheden (A11). Brug aldrig opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller alkohol, til rengøring af apparatet. Med De Longhi superautomatiske maskiner er det ikke nødvendigt at bruge kemisk tilsætningsstof til rengøring af apparatet. De Longhi anbefaler brug af et afkalkningsmiddel lavet af naturlige ingredienser og fuldstændig biologisk nedbrydelig. Du må ikke vaske apparatets dele i opvaskemaskinen. Anvend ikke metalredskaber for at fjerne kaffesamlinger eller kaffeaflejringerne, fordi de kan ridse maskinens metal- eller plastikoverflader. Rengøring af beholderen til kaffegrums Når kontrollampen blinker, er det nødvendigt at tømme beholderen til kaffegrums og rense den. Så længe du ikke rengør beholderen til kaffegrums, bliver kontrollampen ved med at blinke, og maskinen kan ikke tilberede kaffen. For at foretage rengøringen (når maskinen er tændt): Træk dråbeopsamlingsbakken ud (fig. 23), tøm den og rengør den. Tøm beholderen til kaffegrums og rengør den omhyggeligt; sørg for at fjerne alle de rester, der kan sidde på bunden. Kontroller den røde bakke til kondensopsamling og tøm den, hvis den er fuld. Når du trækker dråbeopsamlingsbakken ud, skal du altid tømme beholderen til kaffegrums, selv om den ikke er fyldt op. Hvis du ikke foretager denne operation, kan det ske, når du brygger de næste kopper kaffe, at beholderen til kaffegrums fyldes for meget op og at maskinen tilstoppes. Rengøring af dråbeopsamlingsbakken og af bakken til kondensopsamling Hvis dråbeopsamlingsbakken ikke tømmes regelmæssigt, kan vandet løbe over og trænge ind i selve maskinen, eller ved siden af maskinen. Det kan beskadige maskinen, bordet som maskinen står på, og hvad der er omkring. Opsamlingsbakken er udstyret med en flydende indikator (i rød farve) som viser bakkens vandniveau (fig. 24). Inden indikatoren begynder at stikke frem fra kopholderbakken, er det nødvendigt at tømme opsamlingsbakken og at rengøre den. For at fjerne dråbeopsamlingsbakken: 1. Træk dråbeopsamlingsbakken og beholderen til kaffegrums ud (fig. 23); 2. Tøm dråbeopsamlingsbakken og beholderen til kaffegrums og vask dem; DK 117

11 3. Kontroller om den røde bakke til kondensopsamling er fuld, og tøm den hvis den er fuld. 4. Indsæt dråbeopsamlingsbakken igen, med dens beholder til kaffegrums. Rengøring af maskinens indre dele Fare for elektrisk stød! Inden du foretager rengøringen af maskinens indre dele, skal maskinen slukkes (jvf. Apparatet slukkes ) og frakobles fra elnettet. Kom aldrig maskinen i vand. 1. Kontroller regelmæssigt (cirka en gang om ugen) at maskinen ikke er snavset indvendigt (du kan komme ind til de indre dele, ved at fjerne dråbeopsamlingsbakken). Hvis det er nødvendigt, skal man fjerne kaffeaflejringerne med den medleverne pensel og en svamp. 2. Opsug alle resterne med en støvsuger (fig. 25). Rengøring af vanddunken 1. Rengør vanddunken (A9) regelmæssigt (cirka en gang om måneden) og ved hver udskiftning af blødgøringsfiltret (hvis der er et) med en fugtig klud og lidt mildt rengøringsmiddel. 2. Fjern filtret (hvis der er et) og skyl det med rindende vand. 3. Sæt filtret i igen (hvis der er et), fyld dunken med frisk vand og sæt dunken i igen. Rengøring af kaffeudløbsrørenes mundinger 1. Rens kaffeudløbsrørenes mundinger med en svamp eller en klud (fig. 26A). 2. Kontroller at hullerne i kaffeudløbsrøret ikke er tilstoppet. Hvis det er nødvendigt, fjern kaffeaflejringerne med en tandstik (fig. 26B). Rengøring af tragten til påfyldning af formalet kaffe Kontroller regelmæssigt (cirka en gang om måneden) at tragten til påfyldning af formalet kaffe ikke er tilstoppet. Hvis det er nødvendigt, fjern kaffeaflejringerne med den medleverne pensel. Rengøring af infusionsenheden Infusionsenheden (A11) skal gøres ren mindst en gang om måneden. Infusionsenheden må ikke tages ud, når maskinen er tændt. 1. Kontroller at maskinen har udført slukningen korrekt (jvf. Apparatet slukkes side 10). 2. Tag vanddunken ud. 3. Åbn infusionsenhedens låge (fig. 27), der sidder på højre side. 4. Tryk de to røde afhægtningstaster indad, og træk samtidig infusionsenheden udad (fig. 28 ). SKYL KUN MED VAND INGEN RENGØRINGSMIDDEL INGEN OPVASKEMASKINE Rens infusionsenheden, uden at bruge rengøringsmidler fordi de kan beskadige den. 5. Kom infusionsenheden ned i vand i cirka 5 minutter og skyl den derefter under vandhanen. 6. Benyt penslen (C2) til at rengøre eventuelle kafferester, der kan ses fra infusionsenhedens låge, på infusionsenhedens leje. 7. Efter at have gjort infusionsenheden ren, sættes den i igen og anbringes i holderen; tryk derefter på PUSH, indtil du hører at den sætter sig fast med et klik. holder infusionsenhed Hvis infusionsenheden er svær at sætte i, skal man (inden den sættes i) sætte den på den rette størrelse, ved at trykke på de to vippearme som vist på figuren. 118

12 7. Når infusionsenheden er sat i, skal man sikre sig at de to røde taster er blevet udløst udad. Fare for at blive skoldet Der løber varmt vand, som indeholder syrer, ud af cappuccinoadapteren. Pas på ikke at komme i kontakt med vandstænk. 8. Luk infusionsenhedens låge. 9. Sæt vanddunken i igen. begyn- AFKALKNING Afkalk maskinen, når kontrollampen der at blinke på displayet. Afkalkningsmidlet indeholder syrer, der kan irritere huden og øjnene. Det er strengt nødvendigt at overholde fabrikantens sikkerhedsforskrifter, som står på beholderen med afkalkningsmiddel, samt forskrifterne om hvad man skal gøre, hvis man får det på huden eller i øjnene. Brug udelukkende De Longhi afkalkningsmiddel. Brug endelig ikke afkalkningsmidler der er lavet på sulfaminsyre og eddikesyre; hvis du gør det, dækker garantien ikke. I øvrigt dækker garantien ikke, hvis afkalkningen ikke er udført regelmæssigt. 1. Tænd maskinen. 2. Gå ind i menuen ved at trykke på tast P. 3. Drej valgknappen indtil kontrollampen vises. 4. Vælg ved at trykke på tast : kontrollampen OK blinker; tryk igen på for at bekræfte. 5. Tøm fuldstændigt vanddunken (A9) og fjern blødgøringsfiltret (hvis der er et). 6. Hæld afkalkningsmidlet i vanddunken indtil niveau A til (svarende en pakke på 100 ml), der er printet på bagsiden af dunken (fig. 29A); tilføj derefter vand (1l), indtil det når op til niveau B (fig. 29B). 7. Stil en tom beholder der kan rumme mindst 1,5 l (fig. 3) under cappuccinoadapteren (A19). PUSH Tryk på tast for at bekræfte at opløsningen er kommet i: på displayet begynder kontrollampen at blinke: det viser at man skal dreje dampbetjeningen. 10 Drej dampbetjeningen i position I. Afkalkningsprogrammet starter og afkalkningsvæsken løber ud af cappuccinoadapteren. Afkalkningsprogrammet udfører automatisk en hel serie skylninger med intervaller, for at fjerne kalkrester inde i kaffemaskinen. Efter cirka 30 minutter er vanddunken tom: kontrollamperne og OK tændes, og kontrollampen blinker. 11. Tøm den beholder, du har brugt til at opsamle afkalkningsopløsningen, og stil den tom under cappuccinoadapteren. DK 12. Træk vanddunken ud, tøm den og skyl den med rindende vand, fyld den med rent vand og sæt den i igen: kontrollampen slukkes. 13. Det varme vand løber ud af cappuccinoadapteren. 14. Når vanddunken er helt tom, tændes kontrollamperne og OK. 15. Stil drejeknappen i position 0, indsæt filtret (hvis der var et), fyld vanddunken, og maskinen er klar til bruget. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED Kontrollampen vises efter at der er gået en forud fastsat funktionsperiode, som afhænger af vandets hårdhed. Maskinen er forindstillet på fabrikken til en hårdhed på niveau 4. Hvis man vil, kan man programmere maskinen ud fra den reelle vandhårdhed, der findes på de forskellige egne, og således gøre afkalkningsprocessen mindre hyppig. Måling af vandets hårdhed 1. Tag målingsstrippen TOTAL HARDNESS TEST, der medleveres til denne brugervejledning, ud af indpakningen. 2. Stik strippen helt ned i et glas vand i cirka et sekund.

13 3. Tag strippen op af vandet og ryst den lidt. Efter cirka et minut dannes der 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter afhængigt af vandets hårdhed; hver firkant svarer til 1 niveau. Niveau 1 Bemærk filtret har en varighed op til to måneder, hvis apparatet anvendes normalt; hvis maskinen derimod ikke benyttes og filtret er sat i, har det en varighed på højst 3 uger. Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Indstilling af vandets hårdhed 1. Tryk på tast P for at komme ind i menuen. 2. Drej valgknappen indtil du kommer hen til kontrollampen. 3. Bekræft valget ved at trykke på tast. 4. Drej valgknappen for at indstille det niveau, der er blevet målt med reagentstrippen (jvf. fig. i foregående paragraf) NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 5. Tryk på tast for at bekræfte indstillingen. 6. Tryk på tast for at komme ud af menuen. Nu er maskinen omprogrammeret til den nye indstilling af vandhårdheden. BLØDGØRINGSFILTER Til visse modeller medleveres et blødgøringsfilter: hvis din model ikke har det, råder vi dig at købe et på de autoriserede De Longhi service centre. For at udskifte filtret korrekt, følg de angivne vejledninger. Isætning af filtret 1. Tag filtret ud af indpakningen. 2. Drej datoangiverskiven (jvf. fig. 30) så de næste 2 anvendelsesmåneder kan ses Træk dunken ud af maskinen og fyld den med vand. 4. Stik filtret i vanddunken og hold det helt nede; det skal hældes så luftboblerne kan komme ud (fig. 31). 5. Sæt filtret ind på dets plads (fig. 32A) og tryk det helt i bund. 6. Luk dunken med låget (fig. 32B), sæt derefter dunken ind i maskinen igen. Når man installerer filtret, er det nødvendigt at give apparatet besked om, at der er filter i. 7. Tryk på tast P for at komme ind i menuen; 8. Drej valgknappen indtil kontrollamperne og tændes. 9. Tryk på tast : kontrollampen OK blinker. 10. Tryk på tast for at bekræfte valget. 11. Anbring en beholder (der kan rumme mindst 100 ml) under cappuccinoadapteren. 12. Drej dampebetjeningen og tryk på tast. 13. Når vandet er løbet igennem, blinker kontrollampen ; når drejeknappen lukkes, går apparatet automatisk tilbage til Klar til kaffe. Nu er filtret aktiveret, og man kan begynde at bruge maskinen. Udskiftning af filtret Når kontrollampen blinker, eller når der er gået de to måneder, filtret varer (jvf. datoangivelsen), eller hvis apparatet ikke anvendes i 3 uger, er det nødvendigt at udskifte filtret: 1. Træk dunken og det opbrugte filter ud; 2. Tag det nye filter ud af indpakningen. 3. Drej datoangiverskiven (jvf. fig. 30) så de 2 næste anvendelsesmåneder kan ses (filtret har en varighed svarende til to måneder); 4. Fyld dunken; 5. Stik filtret i vanddunken og hold det helt nede; det skal hældes så luftboblerne kan komme ud (fig. 31); 6. Sæt filtret ind på dets plads (fig. 32A) og tryk det helt i bund; luk dunken med låget (fig. 32B), og sæt derefter dunken ind i maskinen igen;

14 7. Anbring en beholder (der kan rumme mindst 100 ml) under cappuccinoadapteren. 8. Tryk på tast P for at komme ind i menuen; 9. Drej valgknappen indtil kontrollamperne og tændes. 10. Tryk på tast : kontrollampen OK blinker. 11. Tryk på tast for at bekræfte valget. 12. Drej dampebetjeningen og tryk på tast. 13. Når vandet er løbet igennem, blinker kontrollampen ; når drejeknappen lukkes, går apparatet automatisk tilbage til Klar til kaffe. Nu er det nye filter sat i, og man kan begynde at bruge maskinen. Fjernelse af filtret Hvis man ønsker at fortsætte med at bruge apparatet uden filter, er det nødvendigt at fjerne det og give besked om at det er fjernet. Gå frem på følgende måde: 1. Træk dunken og det opbrugte filter ud; 2. Tryk på tast P for at komme ind i menuen; 3 Drej valgknappen (fig.8) indtil kontrollamperne og tændes; 4. Tryk på tast : kontrollampen OK blinker; 5. Tryk på tast for at bekræfte at apparatet bruges uden filtret; 6. Tryk på tast Tryk på tasten for at komme ud af menuen. TEKNISKE DATA Spænding: V~ 50/60 Hz max. 10A Absorberet effekt: 1450W Tryk: 15 bar Max Vanddunkkapacitet: 1,8 liter Mål LxHxB: 238x345x430 mm Kabellængde: 1,15 m Vægt: 9,1 Kg Max kapacitet bønnebeholder: 250 g Apparatet er i overensstemmelse med følgende EF direktiver: Standby direktivet 1275/2008 Lavspændingsdirektiv 2006/95/CE og følgende ændringer; Direktiv EMC 2004/108/CE og følgende ændringer; Materialer og genstande der er beregnet til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med forskrifterne der angives i de europæiske forordninger 1935/2004. BORTSKAFFELSE Oplysninger angående den korrekte bortskaffelse af produktet i henhold til Europa Direktivet EF/2002/96 og Lovdekret nr. 151 af 25. juli Når produktets levetid er ophørt må det ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Det kan afleveres på genbrugsstationerne for differentieret affald, som er lavet af kommuneadministrationerne, eller hos forhandlerne, der yder denne service. Når man bortskaffer en husholdningsmaskine separat, gør man det muligt at undgå mulige negative konsekvenser for miljøet og for helbredet, som følger af en ukorrekt bortskaffelse, og samtidigt gør man det muligt at genvinde de materialer, som maskinen er lavet af, og således opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. For at angive pligten til at kaste husholdningsmaskiner bort særskilt, sidder der på produktet et mærke med en overstreget skraldespand. Hvis brugeren kaster produktet bort på ulovlig måde, medfører det administrative straffesanktioner som er fastsat af den gældende lov. DK 121

15 KONTROLLAMPERNES BETYDNING LYSENDE KONTROLLAMPE MULIG ÅRSAG LØSNING Vandet i vanddunken er ikke nok Fyld vanddunken og indsæt den korrekt ved at trykke helt i bund indtil den sidder fast. Vanddunken er ikke indsat korrekt. Indsæt vanddunken korrekt ved at trykke den helt i bund. Beholderen til kaffegrums (A13) er fuld. Tøm beholderen til kaffegrums, dråbeopsamlingsbakken, og foretag rengøring, derefter indsæt dem igen. Vigtigt: når du trækker dråbeopsamlingsbakken ud skal du altid tømme beholderen til kaffegrums, selv om den ikke er fyldt op. Hvis du ikke foretager denne operation, kan det ske, når du brygger de næste kopper kaffe, at beholderen til kaffegrums fyldes for meget op og at maskinen tilstoppes. Efter rengøring har du ikke sat beholderen til kaffegrums på plads igen. Træk dråbeopsamlingsbakken ud og indsæt beholderen til kaffegrums. Kaffen er for fint malet, og derfor kommer kaffen ud for langsomt eller slet ikke. Gentag kaffebrygning og drej drejeknappen til regulering af malingsgraden (fig. 10) et hak med uret hen imod 7 tallet, mens kaffekværnen er i funktion. Hvis, efter at du har lavet mindst 2 kopper kaffe til, kaffen bliver ved at løbe for langsomt ud, gentag løsningsforslaget ved at dreje drejeknappen et hak til (jvf. regulering kaffeværn, side 114). Hvis problemet ikke løses, drej damp drejeknappen i position I og lad lidt vand løbe ud af cappuccinoadapteren. Du ar valgt funktionen preground ( malet kaffe ), men du har ikke hældt den formalede kaffe i tragten. Kom den formalede kaffe i tragten eller deaktivere funktionen formalet. 122

16 LYSENDE KONTROLLAMPE MULIG ÅRSAG LØSNING Det viser at det er nødvendigt at foretage afkalkningen. Det er nødvendigt at foretage afkalkningsprogrammet, beskrevet i kapitel Afkalkning, så snart som muligt. Du har brugt for meget kaffe. Vælg en tyndere kaffesmag eller brug en mindre mængde formalet kaffe; derefter begynd kaffebrygningen igen. Kaffebønnerne er brugt op. Fyld bønnebeholderen Tragten til den formalede kaffe er tilstoppet. Tøm tragten ved at bruge penslen som beskrevet i par. Rengøring af tragten til påfyldning af kaffe. Efter rengøring har du ikke sat infusionsenheden på plads igen. Indsæt infusionsenheden som beskrevet i paragraf Rengøring af infusionsenheden. De indre dele af maskinen er meget snavse. Rengør maskinen omhyggeligt som beskrevet i par. rengøring og vedligeholdelse. Hvis maskinen bliver ved med at vise meddelelsen efter rengøring, skal du henvende dig til en service center. Filtret er brugt op. Skift filtret (jvf. par. udskiftning af blødgøringsfiltret ). 123 DK

17 LØSNING AF PROBLEMER Nedenfor er opstillet en liste over mulige driftsfunktioner. Hvis problemet ikke kan løses på den beskrevne måde, skal du kontakte den tekniske assistance center. PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING Kaffen er ikke varm Kopperne er ikke blevet forvarmet. Varm kopperne ved at skylle dem med varmt vand (NB: du kan benytte funktionen varmt vand). Kaffen er kun lidt fyldig og har kun lidt creme. Kaffen løber for langsomt ud eller den kommer ud i dryp. Kaffen kommer ikke ud af den ene eller af begge mundinger på udløbsrørene. Der er store bobler i den opskummede mælk. Mælken er ikke opskummet Infusionsenheden er blevet kold fordi der er gået 2/3 minutter fra den sidste kop kaffe. Kaffens temperatur er indstillet lavt. Kaffen er malet for groft. Kaffen er ikke egnet. Kaffen er malet for fin. Mundingerne er tilstoppet. Mælken er ikke tilstrækkeligt varm eller det er ikke letmælk. Cappuccinoadapteren er snavset. Inden kaffen laves, varm infusionsenheden, ved at trykke på tast. Indstil fra menuen høj kaffetemperatur. Drej knappen til regulering af malingsgraden et hak mod uret hen imod 1 tallet mens kaffekværnen er i funktion (fig. 10). Gå frem et hak ad gangen indtil du finder et tilfredsstillende kaffeudløb. Virkningen kan først ses efter at der er lavet 2 kopper kaffe (jvf. paragraf regulering af kaffekværnen, side 114). Brug kaffe til espresso kaffemaskiner.. Drej knappen til regulering af malingsgraden et hak med uret hen imod 7 tallet mens kaffekværnen er i funktion (fig. 10). Gå frem et hak ad gangen indtil du finder et tilfredsstillende kaffeudløb. Virkningen kan først ses efter at der er lavet 2 kopper kaffe (jvf. paragraf regulering af kaffekværnen, side 114). Rens mundingerne med en tandstik. Brug fortrinsvis minimælk eller letmælk, ved køleskabstemperatur (cirka 5 C). Hvis resultatet endnu ikke er det ønskede, prøv at gå over til et andet mærke mælk. Foretag rengøring som angivet i paragraf Rengøring af cappuccinoadapteren efter brug (side 116). Dampforsyningen afbrydes En sikkerhedsanordning afbryder dampforsyningen efter 3 minutter. Vent venligst, start derefter funktionen damp. Apparatet tændes ikke Stikket er ikke sat i stikkontakten. Vent venligst, start derefter funktionen damp. Hovedafbryderen (A8) er ikke tændt. Tryk hovedafbryderen hen i position I (fig. 1). 124

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 96 Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 96. Alarmkontrollampernes betydning...107 Løsning af problemer...

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 96 Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 96. Alarmkontrollampernes betydning...107 Løsning af problemer... Indholdsfortegnelse Indledning... Symboler anvendt i denne vejledning... Bogstaver i parentes... Problemer og reparationer... Sikkerhed... Fundamentale sikkerhedsadvarsler... ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

INDLEDNING TILBEREDELSE AF DRIKKE MED MÆLK...135

INDLEDNING TILBEREDELSE AF DRIKKE MED MÆLK...135 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...127 Tegnsymboler der er anvendt i disse vejledninger...127 Bogstaver i parentes...127 Problemer og reparationer...127 SIKKERHED...127 Grundlæggende sikkerhedsadvarsler...127

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...92 SIKKERHED... 92 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...92 KORREKT

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 95 Symboler anvendt i denne vejledning... 95 Bogstaver i parentes... 95 Problemer og reparationer... 95 Sikkerhed... 95 Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95 Anvendelse

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER BRUGSANVISNING

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER BRUGSANVISNING SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER Vigtige sikkerhedsforanstaltninger.... 02 Advarsel.... 03 Apparatets dele.... 05 Sådan samles juiceren.... 07 Tips vedr. betjening... 09 Tips vedr. ingredienser...

Læs mere

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet.

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet. Sikkerhedsadvarsler Symboler anvendt i denne vejledning De vigtige advarsler er kendetegnet med følgende symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse advarsler. Fare! Hvis denne advarsel ikke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer...

Indholdsfortegnelse. Indledning Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer... Indholdsfortegnelse Indledning... 97 Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer...97 Sikkerhed... 97 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...97 Anvendelse til

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne... 91 SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter... 91 ANVENDELSE I OVERENSSTEMMELSE MED DET APPARATET ER BEREGNET TIL...92

Læs mere

Brugsvejledning El-kedel. El-kedel

Brugsvejledning El-kedel. El-kedel DK Brugsvejledning El-kedel El-kedel Max. 1,5 Liter Min. 0,5 Liter Udpakning For at pakke apparatet ud, gør som følger: Tag apparatet ud af kassen. Fjern alle emballagens dele. Fjern eventuelle klistermærker

Læs mere

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

FRYSESKAB F32W HN 7667. Brugervejledning

FRYSESKAB F32W HN 7667. Brugervejledning FRYSESKAB F32W HN 7667 Brugervejledning ADVARSEL: Fryseren er ikke beregnet til at blive brugt af børn uden opsyn af voksne. Børn bør instrueres om, at de ikke må lege med fryseren. GENERELT For at få

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 110 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen... 110 Bogstaver i parentes... 110 Problemer og reparationer... 110 SIKKERHED... 110 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

KØLESKAB K45W HN 7774. Brugervejledning

KØLESKAB K45W HN 7774. Brugervejledning KØLESKAB K45W HN 7774 Brugervejledning GENERELT Dette køleskab er kun beregnet til brug i private husholdninger til at holde madvarer, frugt og drikkevarer nedkølet. INSTALLATION 1. Vip ikke køleskabet

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD CONSET MODEL: 501-49 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD CONSET MODEL: 501-49 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD CONSET MODEL: 01-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-11, 3 - BEN BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-11, 3 - BEN BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 501-11, 3 - BEN BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før

Læs mere

Tablet-PC. Sikkerhedsanvisigner

Tablet-PC. Sikkerhedsanvisigner Tablet-PC Sikkerhedsanvisigner Denne sikkerhedsbrochure er en del af din dokumentation. Opbevar denne sikkerhedsbrochure sammen med den øvrige dokumentation. MSN 4004 6476 1. Om denne brugsanvisning Læs

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

DUKA vinduesventilator

DUKA vinduesventilator DUKA vinduesventilator type MAO2 L og type MAO2 L TH Anvendelse: Produktet beskrevet i denne manual er designet til ventilation af små og mellem store beboelser, hvor beboelsen også er op-varmet i vinterperioden.

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Afsnit Indhold Side. General information 3. 1 Beskrivelse 4. 2 Samlevejledning 4. 3 Igangsætning 5. 4 Reservedelsliste 6.

Afsnit Indhold Side. General information 3. 1 Beskrivelse 4. 2 Samlevejledning 4. 3 Igangsætning 5. 4 Reservedelsliste 6. INDHOLD Afsnit Indhold Side General information 3 1 Beskrivelse 4 2 Samlevejledning 4 3 Igangsætning 5 4 Reservedelsliste 6 5 Sikkerhed 8 6 Produkt specifikation 8 7 Pumpe 9 8 Vedligehold 9 9 Tilslutning

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

Brugervejledning hjælpemotor tricykel

Brugervejledning hjælpemotor tricykel Brugervejledning hjælpemotor tricykel Mærke Pro-Movec Indholdsfortegnelse 1. Funktioner/indstillinger... 4 1.1 Batteriindikator... 4 1.2 Assist-funktion... 4 1.3 LCD display funktioner... 5 1.4 Kørsel

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Spabad fra GBwood - Guide

Spabad fra GBwood - Guide Spabad fra GBwood - Guide Vi ved, at du nu har mange dejlige oplevelser i sigte med dit nye Spabad fra GBwood. Inden du tager spabadet i brug vil vi anbefale, at du blot gør følgende: 1. Gennemlæser guiden,

Læs mere

MANUAL ISOREADER. Ver. 04 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL ISOREADER. Ver. 04 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! ISOREADER 981 002 701 Ver. 04 03-10-2013 Indholdsfortegnelse 1 Funktion og forbindelse... 4 2 Hvad betyder de enkelte lys/ lamper... 5 3 Læs øremærke (transponder)... 6 4

Læs mere

Våd/tør støvsuger BRUGSANVISNING. Model: HN4470

Våd/tør støvsuger BRUGSANVISNING. Model: HN4470 Våd/tør støvsuger BRUGSANVISNING Model: HN4470 Tillykke med din nye WASCO våd/tør støvsuger. Følger du denne brugsanvisning nøje, kan du få stor glæde af din støvsuger. VIGTIGT: LÆS BRUGSANVISNINGEN NØJE

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 10.2009 1 75503300 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Instant ingrediensbeholder

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. Smart Fan med fugt- og tidsstyring VENTILATION

Brugs- og monteringsvejledning. Smart Fan med fugt- og tidsstyring VENTILATION DK Brugs- og monteringsvejledning Smart Fan med fugt- og tidsstyring DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

BeoLink Passive. Setting-up Guide

BeoLink Passive. Setting-up Guide BeoLink Passive Setting-up Guide Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel. B E O L I N K S Y S T

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Multifunktionsmaskine

Multifunktionsmaskine Multifunktionsmaskine Foodprocessor Blender Minihakker Kaffekværn Saftcentrifuge Model nr. 42020 Brugsanvisning Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette 3. Gulvarme 4. Etablering af vaskesøjle 5. Rengøring af gulvafløb (a c) 6. Rensning af ventilations udsugningsventil (a c) 7. Rens

Læs mere

LCT-300. Øretermometer. Infrarød. Brugervejledning

LCT-300. Øretermometer. Infrarød. Brugervejledning LCT-300 Øretermometer Infrarød Brugervejledning Infrarød øretermometer Om kropstemperatur Kropstemperaturen hos mennesker bliver styret af hypothalamus, som ligger i den forreste del af mellemhjernen.

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE ConnectLine telefon-adapter

INSTALLATIONSGUIDE ConnectLine telefon-adapter INSTALLATIONSGUIDE ConnectLine telefon-adapter FORMÅLET MED DENNE GUIDE LÆS DETTE FØRST Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon-adapter og en fastnettelefon, skal adapteren

Læs mere