Produktion af et web-sted for konsulentvirksomheden. Alêtheia. Roskilde Universitetscenter Dansk, modul 2. Forår 2004 Institut for Sprog og Kultur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktion af et web-sted for konsulentvirksomheden. Alêtheia. Roskilde Universitetscenter Dansk, modul 2. Forår 2004 Institut for Sprog og Kultur"

Transkript

1 Produktion af et web-sted for konsulentvirksomheden Alêtheia Roskilde Universitetscenter Dansk, modul 2. Forår 2004 Institut for Sprog og Kultur Udarbejdet af: Gry Bess Møller Vejleder: Carol Henriksen

2 Indholdsfortegnelse: EN NY VIRKSOMHED 5 MIN OPGAVE SOM KOMMUNIKATØR 6 KOMMUNIKATIONSMODEL 7 AFSENDER 8 BRUGER 8 SAGFORHOLD 9 BUDSKAB 9 KANAL/MEDIE 9 TEKSTEN 9 IMAGE OG FEEDBACK 10 ALÊTHEIA 11 AFSENDER 11 IDENTITET 11 SAGFORHOLD 12 INTENTION 13 BUDSKAB 13 MODTAGER 13 BRUGEREN 15 ANALYSEMETODE 15 MÅLGRUPPEN 16 MÅLGRUPPENS FORVENTNINGER 16 FORM 16 LAYOUT 16 FORSIDE 17 MENUPUNKTER 17 INDHOLD 18 HVEM ER DE? 18 HVAD KAN DE? 18 BAGGRUND 19

3 REFERENCER 19 TROVÆRDIGHED 19 PROBLEM 19 KANAL 21 GENRE 21 TEKSTUEL ETOS 22 MÅLRETTETHED 22 DRIFTSSIKKERHED 23 BRUGERVENLIGHED 24 INTERTEKSTUEL ETOS 24 EKSEMPLARISK ETOS 25 RITUEL ETOS 25 TEKSTEN 27 WEBSIDEN 27 LAYOUT 27 SPROG 29 HVILKE SIDER? 30 INDHOLD 31 FORSIDE 31 UNDERSIDER 31 HVEM ER ALÊTHEIA? 32 HVILKEN YDELSE? 32 HVILKEN TEORI OG METODE? 32 REFERENCER 33 FOREDRAG 33 LINKS 33 WEB-STED 35 INDEKSERING 35 SØGEFUNKTION 36 INTERAKTIVITET 37 LÆSEVEJLEDNING TIL WEB-STEDET 38 BLEV DET, SOM JEG VILLE HAVE DET? 38 LAYOUT 38

4 INDHOLD 39 HTML 39 PERSPEKTIVERING 40 LITTERATURLISTE 42 BILAG 1 44 BILAG 2 57 BILAG 3 60 BILAG 4 67

5 En ny virksomhed En ny virksomhed Jeg skal være virksomhedskonsulent, sagde min barndomsveninde til mig en forårsdag i Ikke at det i sig selv er en chokerende udmelding at ville være virksomhedskonsulent, men taget i betragtning, at den kom fra en ung kvinde, hvis studieambitioner hidtil havde begrænset sig til én times læsning om dagen på de gode dage, og hvis drømme primært havde kredset om at flytte til Sydfrankrig og lave keramik eller åbne et hostel i Århus city, var en sådan udmelding nærmest at betegne som chokerende. Men ikke nok med at jeg fandt, erklæringen var et brud med tidligere tiders bohemeristiske drømmerier, den var også et brud med min venindes tidligere politiske standpunkt, der var manifesteret kommunistisk. Hun mente, at kapitalismen og kapitalisterne var af det onde og at fællesskab og fordeling af goderne var af det gode. Men hendes nye drøm kombinerede de to sider, fortalte hun mig. Hun skulle nemlig demokratisere de private virksomheder. I januar 2003 fortalte hun mig, at hun var blevet momsregistreret. De var nu en gruppe på syv med fælles interesse for en demokratisering af virksomheder. De skulle lave eget firma, når de var færdige med deres uddannelser. De syv blev vinteren 2003 delt i to, og tilbage var nu tre piger, der primært blev refereret til som firmaet. De er entusiastiske, idealistiske, ambitiøse og proppet med selvtillid. Jeg er overbevist om, at de nok skal vokse sig store og rentable. Men i beruselsen over at have set lyset for en demokratisering af virksomheder, har de glemt at overveje, hvordan de kan kommunikere deres eksistens ud til omverdenen. Og det er der, jeg kommer ind. Som kommunikatør finder jeg det dragende at hjælpe denne entusiasme på vej. Et symbol på deres manglende kommunikationsovervejelser er, at de endnu ikke har besluttet sig for et navn. Jeg holder mig igennem projektet til ét af deres bud - Alêtheia Creating Something Meaningful. Alêtheia betyder sandhed. De tre piger hedder Camilla Hvidbak Abildgaard, Camilla Amdi Jensen og Kirsten Jespersen. 5

6 Min opgave som kommunikatør Min opgave som kommunikatør Alêtheia er en virksomhed uden kommunikationsovervejelser, men ikke uden kunder. Igennem den sidste del af deres studier har de tre piger arbejdet som assistenter for en virksomhed, der tilbyder nogenlunde samme konsulentydelse som Alêtheia vil. Ud over, at de derigennem har fået en grundlæggende erfaring, har de også fået etableret begyndelsen til et netværk inden for branchen. Det er dette professionelle netværk suppleret med et personligt netværk, de vil trække på, når de første kunder skal skaffes. Strategien med at få kunder gennem mund til mund metoden er ganske gratis og udmærket i begyndelsen. Jeg vil anbefale virksomheden at supplere denne metode med et web-sted 1. Jeg vil stå for den første udarbejdelse af web-stedet, hvilket indbefatter den grundlæggende opbygning af strukturen, tekst til nogle af siderne, rammen for teksten på de resterende sider samt et enkelt grafisk design. Tilbage for Alêtheia bliver at fylde tekst i de huller, jeg efterlader. Da jeg også regner med at hjælpe dem med redigeringen af dette arbejde, bliver web-stedet en gratis kommunikation for virksomheden. En anden fordel ved et web-sted er, at det er hurtigt at redigere i både indhold og form. Mediets fleksibilitet harmonerer således godt med en virksomhed, der er i startfasen af sin etablering, og ikke er helt formulerede omkring hvem de er, hvad de vil, og hvad de kan. 1 I daglig tale kalder mange den samling af sider, der udgår fra et bestemt startsted, for hjemmesider. Ordet hjemmesider er imidlertid et mangetydigt begreb, der oprindeligt betød, den side browseren viser, første gang man starter programmet, og for nogen er det en betegnelse for private eller personlige web-steder (Heilesen 2001:58). Jeg bruger derfor, ligesom Heilesen (Heilesen 2001), betegnelsen web-sted, der betyder en hypertekst med én bestemt startside og én ejer. 6

7 Kommunikationsmodel Kommunikationsmodel For at få overblik over den kommunikationssituation jeg står i, vil jeg bruge Carol Henriksens dragemodel (Henriksen 2001). Rent grafisk finder jeg Henriksens model lidt uoverskuelig, jeg har derfor reguleret på modellen rent grafisk. Med inspiration hentet fra Ole Togebys PRAXT-model (Togeby 1993) har jeg understreget, at der i teksten er en fortæller, en adressat, en intention samt et billede af virkeligheden (det, Togeby kalder en mental model). Da teksten er et web-sted, har jeg valgt at kalde modtageren for bruger og endelig, har jeg indføjet et feedback element i relationen mellem afsender og bruger. Image Feedback Identitet Kognitivt beredskab Afsender (Vederhæftighed) Sagforhold Bruger (Relevans) Budskab Intentionalitet Hensigtsforståelse Indkodning Afkodning Tekst (Adressat) (Fortæller) (Intention) (Billede af virkeligheden) Stil/sprog Genre/teksttype Norm Kanal/medie 7

8 Kommunikationsmodel Model 1 - Gry Bess Møller, marts 2004 Afsender Afsenderen er virksomheden Alêtheia. Til afsenderen knytter sig vederhæftighed, eller et ærligt udtryk i Togebys terminologi. Det vil sige, at Alêtheia skal fremstå troværdig og tillidsvækkende for modtageren. I bogen Set gennem nettet fremfører forfatteren Elisabeth Hoff-Clausen (Hoff-Clausen 2002), at etos er det retoriske begreb for afsenderes troværdighed, eller nærmere modtagerens opfattelse af afsenderens troværdighed. Jeg vil senere i opgaven bruge dette etosbegreb som struktureringsprincip for web-stedet. Bruger Brugeren er den aktuelle bruger af web-stedet. Når jeg har valgt at kalde denne faktor for bruger frem for modtager, skyldes det, at modtageren af Alêtheias produkt ikke nødvendigvis er den samme som den relevante bruger 1 af web-stedet. Man kan forestille sig en mellemleder, der på ledelsens vegne skal finde et konsulentbureau og derfor bruger web-stedet. Mellemlederen eller brugeren bliver derved et bindeled mellem Alêtheia (afsender) og kunden (modtager). Brugeren stiller krav om relevans, hvilket også er en af de faktorer, der ifølge Hoff-Clausen skaber etos. Dels skal web-stedet fremstå sådan, at Alêtheia virker som en relevant leverandør af den vare, brugeren efterspørger, dels skal web-stedet have det indhold, brugeren søger på stedet. Hvad det helt konkret er, brugeren finder relevant, vil jeg afklare gennem en målgruppeanalyse, hvor jeg lægger særlig vægt på brugerens informationsbehov. 1 Jeg skelner her mellem bruger og relevant bruger. Brugere er alle dem, der kommer forbi webstedet både intenderet og tilfældigt. Men det er kun de intenderede brugere, dvs. brugere der søger enten den specifikke virksomhed eller virksomhedens produkt, der er relevante og således dem, jeg skal tage højde for i kommunikationen. 8

9 Kommunikationsmodel Sagforhold Sagforhold er endnu en terminologi hentet fra Togeby. Det er, hvad Henriksen kalder sagen/emnet. Sagforholdet er konsulentarbejde med udgangspunkt i den systemiske praksis. Brugerens relation til sagforholdet er det kognitive beredskab, det vil sige den forhåndsviden, hun har om Alêtheia, konsulentvirksomheder og systemisk praksis. Det kognitive beredskab angiver brugerens mulighed for at afkode teksten, hvilket jeg også skal få kendskab til gennem en målgruppeanalyse. Afsenderens relation til sagforholdet er identiteten, hvilket er Alêtheias særlige position på HR-konsulentmarkedet, det, der gør Alêtheia unik. Hvad der gør Alêtheia unik, skal jeg afklare gennem interview med virksomheden. Budskab I kommunikationssituationen er afsenderen altså bestemt ved at have viden, holdninger og hensigter, herunder intentioner om handlinger (Togeby 1993:20). Intentionen på webstedet bliver at sælge Alêtheias produkt, og budskabet bliver dermed, at dette produkt er værd at købe. Kanal/medie Kanalen eller mediet er det sted, afsender kommunikerer sit budskab igennem. I Togebys terminologi etablerer kanalen kontakten mellem de to parter. Denne kontakt er i Henriksens og min model etableret gennem teksten, altså det konkrete web-sted, og kanalen er Internettet, der bærer særlige normer for genre, teksttype, stil og sprog. Disse normer vil jeg kort redegøre for i afsnittet om kanal, med udgangspunkt i det føromtalte etosbegreb. Teksten Den konkrete udformning af teksten skal tage udgangspunkt i de ovenstående faktorer: Afsender, bruger, sagforhold, budskab og kanal. Teksten bliver indkodet af afsender og afkodet af brugeren. Afkodningen er afhængig af brugerens tegnforståelse. Teksten er her web-stedet. 9

10 Kommunikationsmodel Image og feedback Image er modtager og afsenders relation uden for teksten. Image må ikke forveksles med virksomhedens profil. Virksomhedens profil kommer blandt andet til udtryk på web-stedet, og profilen er afsenders ønske om sit ansigt udadtil. Image er modtagers opfattelse af afsender og grundlaget for brugerens feedback. Feedback skal gerne være en honorering af formålet, hvilket vil sige, at brugeren henvender sig til Alêtheia med henblik på at købe deres ydelse. Image og feedback kan jeg undersøge gennem en receptionsanalyse, hvilket jeg dog ikke får tid til i løbet af projektperioden. 10

11 Afsender Alêtheia Som nævnt i metodeafsnittet, skal afklaring af afsenders identitet og sagforholdet ske gennem interview med virksomheden. Jeg har benyttet mig af to interviews med virksomheden (se bilag 1 og 2), hvor jeg med fortrinsvist åbne spørgsmål (Meilby 1999), har fået virksomheden til at forholde sig til nogle af de forhold, de ikke havde forholdt sig til, før jeg kom ind i billedet. I det første interview bad jeg dem om at fortælle om sagforhold og målgruppe, og gennem kontrastering til lignende virksomheder fik jeg dem til at beskrive deres identitet. I det andet interview havde jeg næsten web-sted og virksomhedsbeskrivelse færdig, og det var derfor en snak med udgangspunkt i mit arbejde, der havde til formål at korrigere mine eventuelle misforståelser. Afsender Som nævnt i indledningen til projektet, består Alêtheia af de tre unge kvinder; Camilla Hvidbak Abildgaard, der er idéhistoriker, Camilla Amdi Jensen, der er etnograf, og Kirsten Jespersen, der er psykolog. De er alle omkring de tredive. Når Camilla Hvidbak Abildgaard og Camilla Amdi Jensen har færdiggjort deres speciale i løbet af sommeren 2004, starter de virksomheden som et ApS. Kirsten Jespersen, der p.t. er på barselsorlov, påbegynder sit speciale til sommer. Indtil hun er færdig med det, skal hun være med på sidelinien i virksomheden. Firmaet får adresse i Århus. Alêtheia kan tilbyde en bred vifte af forløb for private og offentlige virksomheder. De kan arbejde med lederudvikling, medarbejdersamtaler, intern kommunikation, coaching, samkøring efter fusioner o.a. Et centralt element for de tre er deres tværfaglighed. De mener, at det er en styrke i deres arbejde som konsulenter, og det er et forhold, de vil understrege på web-stedet. Identitet Alêtheia beskriver sig selv som kreative, legende, akademiske, entusiastiske, idealistiske, søgende, lærende, nysgerrige, unge, seriøse, samfundsengagerede og energiske. De siger: Vi vil gerne være et fællesskab, som folk har lyst til 11

12 Afsender at være en del af. Vi vil være en god blanding af det seriøse og det legende, så folk har lyst til at lege med. De placerer altså sig selv i et spændingsfelt mellem det teoretisk funderede, strengt akademiske og det legende og nysgerrige, hvilket adskiller dem fra lignende virksomheder, der er meget akademiske i deres tilgang 1. Endnu en ting, der differentierer Alêtheia fra lignende virksomheder, er deres ydmyge tilgang til kundernes problemer og mulige udvikling. De vil ikke stå på et podium og fortælle virksomheden, hvad deres problem er, og hvordan de løser det. De vil tværtimod sætte udviklingsprocesser i gang. De fungerer dermed som facilitatorer frem for foredragsholdere eller undervisere, hvor deres rolle bliver at sætte processer i gang og stille sig selv til rådighed for organisationens udvikling og forandring. Et andet centralt element for virksomheden er deres fokus på demokratiseringsprocesser, hvor et formål med deres konsulentvirksomhed er at skabe øget demokrati og dermed medarbejderindflydelse i organisationer. Sagforhold Medarbejderindflydelse og demokrati indebærer medarbejdernes engagement og involvering i virksomheden. Dette engagement og denne involvering, er det, Alêtheia kan hjælpe organisationen med at skabe. Med udgangspunkt i socialkonstruktionistisk og systemisk tænkning, benytter de en metode, der hedder Appreciative Inquiry (AI), eller som de vælger at kalde det på dansk, anerkendende systemisk praksis. Teorien handler om, at al mening skabes i de sociale relationer. Metoden bliver dermed, at hjælpe organisationen til at skabe en konstruktiv, fælles, positiv og kompetent mening i det sociale fællesskab. I praksis skal medarbejderne udforske de situationer, som de selv finder, var gode, hvorigennem de skal udforske, hvad der gjorde situationen god. Hvilke kompetencer benyttede den enkelte medarbejder sig af, og hvilken betydning havde ledelse og kolleger for, at situationen var god og givtig? 1 Se og 12

13 Afsender Ved at tale med kolleger og ledelse om, hvad der gik godt, og hvilke kompetencer man gjorde brug af, skabes der en fælles fortælling om episoden, der også skaber en fælles anerkendelse af den enkeltes kompetencer. Man anerkender hinandens logikker for handlingen, hvorved den enkelte får plads til sin egen motivation og mening med handlingen. Ved at fokusere på det positive, det der virker, finder man de konstruktive ressourcer, der kan bruges til en positiv forandring og udvikling af organisationen. Man kan derpå i fællesskab drømme om, hvor man gerne vil bevæge sig hen og konkretisere vejen til drømmen ved hjælp af de formulerede ressourcer og kompetencer. Tanken er, at man, frem for at fokusere på et aktuelt problem og hvad der mon har skabt problemet, fokuserer på en ønskelig fremtid, og hvordan man helt konkret kan komme derhen. Intention Hensigten med Alêtheias virke er at bruge AI som middel til at udvikle virksomheder i en retning, hvor demokrati og værdsættelse af den enkelte medarbejder er i højsædet. De har en vision om, at alle mennesker bidrager med noget unikt, og ved at anerkender det, kan man skabe energi, lyst og samarbejde. Intentionen med web-stedet er, at virksomhederne skal bruge metoden i deres virksomhedsudvikling, og at de skal hyre Alêtheia til at hjælpe dem med det. Budskab Budskabet bliver dermed, at organisationer skal bruge Alêtheia og deres metode. Modtager Teoretisk kan AI metoden bruges i alle offentlige og private virksomheder. Den henvender sig dog primært til virksomheder, der er indstillet på at samskabe, på at udvikle og forandre virksomheden og på en større grad af medarbejderindflydelse. Det er virksomheder, hvor man er interesseret i den enkelte medarbejders mening, holdning og drøm om fremtiden. 13

14 Afsender I et forløb vil det ofte være nødvendigt, at sætte organisationens hierarki i parentes, så ledelse og medarbejdere deltager på lige vilkår. Det kan også være relevant for et godt forløb at inddrage medarbejderrepræsentanter i forberedelsen af forløbet, så man åbner mulighed for, at alle parter finder det forberedte forløb relevant. 14

15 Brugeren Brugeren På WWW opsøger informationen ikke brugeren, det er brugeren som opsøger informationen ( ) Når brugeren første gang besøger et websted, sker det på grundlag af en henvisning, og det skyldes stort set altid, at han eller hun er i gang med en målrettet søgning efter information eller en bestemt service. (Heilesen 2001:24) Det er kendetegnende for mediet, at brugeren har en forhåndsinteresse for emnet eller det specifikke web-sted. Det er derfor ikke et egnet medie til at skabe ny opmærksomhed om virksomheden. I stedet skal man forsøge at fastholde brugerens opmærksomhed, når hun kommer til web-stedet. Hvordan, brugerens opmærksomhed skal fastholdes, er genstand for målgruppeanalysen. Analysemetode Web-stedet er ikke en identitetsskabende side, det er altså ikke en side, hvor brugeren skal bekræftes i, hvem hun er. Det er en side, hvor ledere og mellemledere med personaleansvar skal finde informationer om en ydelse, de måske vil købe til deres virksomhed. Det er også en side, hvor afsender skal vinde troværdighed hos brugeren. Mere om det senere. Relationen mellem afsender og bruger er således ikke, at afsender skal supplerer modtagers identitet, men at modtager skal købe en vare for nogle andre. Modtagers livsverden er derfor uinteressant, hvorved jeg også finder det meningsløst at benytte mig af Henrik Dahls Minervaundersøgelser. Jeg har i stedet lavet en eksemplarisk målgruppeanalyse, hvor jeg igennem interview med en personaleudviklingschef i Esbjerg kommune, en sekretariatsleder i skattecenter Trekroner i Roskilde og forstanderen for Frederiksberg VUC 1, har undersøgt målgruppens informationsbehov. Jeg har lavet undersøgelsen ved at diskutere fire forskellige web-steder 2 med respondenterne. Det er fire web-steder for konsulentfirmaer, der tilbyder 1 Undersøgelsen er eksemplarisk i det, at jeg kun har talt med tre respondenter. Skulle jeg lave et web-sted for en virksomhed, hvor det ikke var i studieøjemed, og hvor jeg havde mere tid, ville jeg tale med flere respondenter. 2 Se 15

16 Brugeren ydelser, der baserer sig på samme teoretiske fundament som Alêtheia. Igennem diskussionen af web-stederne kom det frem hvilke krav og forventninger, respondenterne har til web-steder for HR virksomheder. Målgruppen Målgruppen for web-stedet er personer i virksomheder og organisationer, der enten har beslutningskompetence i forhold til at hyre en HR konsulent, eller kan påvirke beslutningstagerne. Det vil typisk være personalechefer, mellemledere, forstandere og lignende. Jeg vil derfor gå ud fra, at målgruppen har en interesse for HR. Nogle af dem vil have lidt eller noget kendskab til Appreciative Inquiry, andre vil slet ikke kende til metoden og tankegangen. De er forholdsvis veluddannede og kan derfor håndtere tekst på et forholdsvist højt abstraktionsniveau, samtidig med, at de er i stand til at læse længere tekstelementer. Målgruppens forventninger Med baggrund i de tre interviews, der ligger som bilag 3, har jeg uddraget en række konklusioner. Overordnet knytter de sig til form, der er layout, opbygning og navigation og til indhold, der er det konkrete tekstlige indhold på siden. Form Layout Respondenterne er enige om, at der gerne må være farver på siden, de må dog ikke tage opmærksomheden fra teksten. Der skal være få farver, der skaber harmoni, farverne skal være en ramme om teksten, der får den til at se indbydende ud. Samtidig med at de godt kan lide farver, er de også alle tre glade for den grå farve, der går igen på de diskuterede web-steder. Sammenfattende må der gerne være farver i kombination med den grå. og 16

17 Brugeren På to af de fire sider var der elementer, der bevægede sig. Respondenterne var enige om, at det forstyrrede læsningen, og de ville helst være foruden. Det ser smart ud, men når man har kigget på siden et stykke tid, bliver det irriterende som en af respondenterne sagde. Respondenterne kunne som hovedregel godt lide de billeder, der var på web-stederne. Billeder af konsulenterne skabte et kendskab til, hvem de var. Et billede viste en konsulent i en undervisningssituation, hvor han grinte. Det viser, at her er en virksomhed med humor sagde en respondent. Et andet sted var der gruppebillede af konsulenterne, hvilket udstrålede samarbejde. Der var dog også et billede, som en af respondenterne ikke brød sig om. Det var et billede af en konsulent og en kursusdeltager, hvor kursusdeltageren var uskarp. Respondenten sagde: Jeg kan ikke lide, at kvinden på billedet er sløret. Det ser ud som om, at kursusdeltageren er sat ud, og at læreren er i centrum. Sammenfattende må der gerne være billeder på stedet, man skal bare være opmærksom på, hvad de konnoterer. Forside En af respondenterne fandt, at et af web-stederne havde en rodet forside. Der var for meget tekst, for mange menupunkter og en sammenblanding af standardydelser og nyheder. En anden respondent fremhævede en anden forside. Den gav et godt indtryk af, hvad konsulenterne arbejdede med, hvad det var for en virksomhed. Menupunkter Respondenterne brød sig ikke om, at der var menupunkter både foroven og i siden. De ville tværtimod have få punkter, så der ikke var så meget at tage stilling til. En af respondenterne fremhævede en menu, der ligger oven over teksten, hvor underpunkterne ruller ned, når man fører musen hen over dem. En anden fremhævede en menu i venstre side, hvor underpunkterne er synlige, imens man læser teksten. Dette, fandt han, skabte et godt overblik samt mulighed for at gå på tværs af siderne. 17

18 Brugeren De fremhævede alle, at menupunkterne skal være velkommunikerede. Det skal være tydeligt, hvad der gemmer sig bag en overskrift. Man skal kunne danne sig et overblik over web-stedets indhold ved blot at kigge på menupunkterne. Endelig ønsker respondenterne en god søgefunktion på webstedet, hvor man kan lave udvidet søgning. Søgningen skal ikke gå ud på resten af nettet, men holde sig til siden. Indhold Der skal stå, hvem de er, hvad de kan og hvad deres baggrund er. Hvem er de? Et centralt punkt for respondenterne var en præsentation af konsulenterne. Som en af dem sagde: Når man har at gøre med dette her Human Ressource Management felt, er det ikke et produkt, du køber, men et menneske, der gør noget for dig. Det er altafgørende, om man har tillid til dette menneske. Derfor skal der være en præsentation af de enkelte konsulenter, hvor der står, hvilken faglig baggrund de har fra uddannelse og kurser, hvilken erfaring de har fra tidligere konsulentopgaver og hvordan, de bruger deres specifikke baggrund i konsulentopgaverne. Respondenterne fandt også, at det var en god idé med et billede af konsulenterne. Hvad kan de? En enkelt respondent fremhævede, at man som virksomhed er unik og har et unikt problem. En given konsulentydelse skal derfor skræddersyes i forhold til den enkelte rekvirents behov. Derudover skal der på web-stedet stå, hvilke ydelser konsulentvirksomheden tilbyder, altså hvilke kurser de tilbyder, hvad formålet med det enkelte kursus er, hvordan det foregår i praksis, og hvem der står for de enkelte kurser. 18

19 Brugeren Baggrund De tre respondenter understregede også, at det er vigtigt at kende til konsulenternes teoretiske baggrund. Nærmere bestemt hvilken metode de benytter og hvilken tanke og idé, der ligger bag. Referencer De finder, det er godt med deltagerkommentarer, at se hvad andre har syntes om kurset. Det giver et godt indtryk med positive tilbagemeldinger. Og så vil de gerne have referencer fra tidligere opgaver. Det skal være en beskrivelse af, hvad Alêtheia lavede for den enkelte virksomhed. Det er vigtigt at se, hvad de har lavet, at de har en dokumenteret erfaring med andre virksomheder. Fortæl mig ikke, hvad du kan gøre for mig, men hvad du har gjort for andre, som en af respondenterne udtrykte det. Troværdighed Virksomheden skal virke troværdig. Det gør den ved at melde klart ud, ved ikke at udstråle modenhed når de er unge, ikke at udstråle volumen når de kun er tre, ikke at udstråle megen erfaring når erfaringen er knap. I det hele taget at vise hvilken vare kunden får og hvem, der sælger varen. Problem Den målgruppeanalyse, jeg har lavet, åbner for et uløseligt problem. To af de tre, jeg talte med, fandt, at en virksomhed med konsulenter i begyndelsen af 30 erne er alt for unge til, at de på nogen måde ville hyre dem. Den virksomhed, jeg skal arbejde med, har det samme problem - de er for unge. Jeg har med andre ord lavet en målgruppeanalyse, på nogen, min virksomhed finder, er deres målgruppe, men som aldrig ville hyre min virksomhed, fordi konsulenterne er for unge. Der er forskellige måder at forholde sig til den rimelig essentielle oplysning på. Enten kunne jeg gå tilbage til virksomheden og bede dem om at omdefinere deres målgruppe til nogen, der gerne vil have unge konsulenter. Eller 19

20 Brugeren også kan man vurdere, om man skal tilrettelægge informationen, så den svare på det implicitte spørgsmål Hvordan kan så unge mennesker uden erfaring hjælpe os midaldrende? Det er et problem, der ligger i skismaet mellem, om man skal målrette sin kommunikation til den målgruppe, man har undersøgt, eller om man skal tilrettelægge sin kommunikation, så den udstråler det, man gerne vil vise, og det er kun dem, der bider på det budskab og som synes, det budskab tænder dem, virksomheden er interesseret i at have som kunder. 20

21 Kanal Kanal Den kanal, eller det medie budskabet skal formidles igennem, er Internettet. Det bliver ofte fremhævet, at det mest karakteristiske ved mediet er, at det er interaktivt. Det er brugeren, der aktivt skal søge information og brugeren, som selv sammensætter sin informationssti, det vil sige den vej, brugeren tager rundt i informationerne. Ifølge blandt andre Ebbe Kyrø (Kyrø 2001) går vi med Internettet fra pushkommunikation, hvor kommunikationen er afsenderstyret, til pullkommunikation, hvor det er modtageren, der bestemmer, hvilke informationsbidder hun vil modtage og i hvilken rækkefølge, de skal komme. Bidderne kan gå på tværs af de enkelte web-steder, hvilket er helt uden for afsenders kontrol. Pullkommunikationen er også karakteriseret ved, at det er brugeren, der selv aktivt skal opsøge informationen. Web-stederne er endvidere karakteriseret ved, at man kan placere uendelige mængder af tekst, uden at brugeren behøver tage stilling til det hele. Man kan tilrettelægge stedet sådan, at der både er noget for den bruger, der har meget forhåndsviden og for den, der ikke har. Teksten på web-stederne er hypertekst, hvis særlige karakteristika er, at informationen er internt adskilte enheder, der er forbundet med dynamiske henvisninger (links), som brugeren sætter sammen i den rækkefølge, hun finder det relevant (Heilesen 1996). Genre Virksomhedens web-sted kan betragtes som genre. Jeg vil, som Hoff- Clausen, kalde dem for corporate sites. Hoff-Clausen definerer det som: En hjemmeside, der søger at synliggøre og positionere en virksomhed på markedet over for de mange interessenter, der i dag orienterer sig via Internettet. (Hoff-Clausen 2002:10) I relationen mellem afsender og modtager er troværdigheden alt afgørende for et corporate site. En virksomhed skal fremstå troværdig for modtageren, for at modtageren ønsker at gøre brug af ydelsen. Hoff-Clausen bruger, 21

22 Kanal hvad hun definerer som det retoriske begreb for troværdighed, etos. Hun fremfører fire aspekter af etos begrebet. Etos oplevet i den enkelte kommunikationsytring, der både skal forstås som den enkelte sætning og som den enkelte web-side, der betegnes som den tekstuelle etos. Sammenhængen mellem ytringerne, konsistensen, der betegnes den intertekstuelle etos. Den eksemplariske etos, der knytter sig til sammenhængen mellem afsenders ord og handlinger og endelig den rituelle etos, der handler om at skabe et fællesskab mellem afsender og modtager, at skabe identifikation og samhørighed. Tekstuel etos På Internettet er der et overbud af informationsmateriale. Brugeren har derfor begrænset opmærksomhed til det enkelte web-sted. Som afsender bliver udfordringen derfor at tilrettelægge stedet sådan, at mediets kompleksitet reduceres. Brugeren skal hurtigt kunne identificere afsender, sagforhold og budskab, kunne overskue stedet og finde, hvad hun søger. Kravene til stedet bliver dermed, at afsender skal kommunikere målrettet, driftssikkert og brugervenligt. Har brugeren problemer med at orientere sig og navigere på web-stedet, eller spilder hun sin tid med unødvendig eller tung information, bliver stedets effektivitet nedsat fra brugerens synsvinkel. Afsender kan dermed let miste brugerens opmærksomhed, og hvis brugeren forsvinder, har afsender ikke haft mulighed for at etablere en god etos. ( ) selv hvis brugeren stædigt bliver på hjemmesiden for at finde det søgte, smitter oplevelsen af ineffektivitet af på opfattelsen af afsender. Såvel indtrykket af kompetence som velvilje kan være præget af kommunikationens uklarhed og manglen på engagement fra den afsender, der ikke har sat sig ind i brugerens behov. Hoff-Clausen (2002:47) Målrettethed Målrettethed handler om hvilke informationer, der er relevante for målgruppen samt i hvilken orden, de repræsenteres. Der skal være en gennemskuelig målrettet logik i kommunikationen. Det betyder dels overvejelser om, hvilke informationer der skal præsenteres på web-stedet, dels hvilken rækkefølge de skal præsenteres i altså indeksering. Hvilke emner skal være 22

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet.

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. Analysemodeller I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. H.1 Leavitt s diamantmodel...2 Omgivelser...2 Opgaven...2 Struktur...2 Teknologi...2 Aktør...3 H.1.1 Sammenkobling

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK Denne rapport indeholder en primær analyse af webstedet www.bilforhandler.dk. Vi har kigget på: Det vigtige førstehåndsindtryk af webstedet Brugervenlighed Anvendte

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen WWW Evaluation Kvalitetsvurdering af Information på hjemmesider Inspireret af http://www.aub.auc.dk/mileinternet/ 1 Mangfoldighed Nettets styrke og svaghed Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet

Læs mere

Hvad vil I med jeres hjemmeside?

Hvad vil I med jeres hjemmeside? Hvad vil I med jeres hjemmeside? God historiefortælling på hjemmesiden kræver, at I først har tænkt grundigt igennem, hvad I egentlig vil fortælle og hvorfor. De historier, I vælger at fortælle på hjemmesiden,

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

3 OPRETTELSE AF SIDER

3 OPRETTELSE AF SIDER 3 OPRETTELSE AF SIDER En af VuptiWebs styrker er muligheden for at oprette forskellige sidetyper og - ikke mindst - sider, som automatisk henter data fra vores administrationsprogram (DOFPro). I første

Læs mere

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 1 Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 2 Alle testpersonerne giver udtryk for at sitet er forholdsvis nemt at anvende til at finde den information

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb Dokumentation Workflow Grafisk produktion Trine Alexandersen 1. hovedforløb Jeg har valgt at vise min egen hjemmeside som workflow. Siden er min e-portfolio som skal vise hvad jeg lærer under min uddannelse

Læs mere

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version Wordpress 2.7 Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk Denne version er fra Må frit kopieres og distribueres i original version 2 Indhold Gennemgående udtryk, du bør kende... 4 Log ind på din hjemmeside/blog...

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed Grafisk design og tilgængelighed Mange tilgængelighedsproblemer bliver skabt allerede i forbindelse med udviklingen af netstedets grafiske udtryk. Tilgængelige netsteder er ikke nødvendigvis ensbetydende

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1 3 usability-tests Gangstertest Ekspertvurdering Kortsortering med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site Side 1 Køge Boldklubs web site Side 2 Gangstertest I gangstertesten har testpersonen fået stillet

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden.

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Det vigtigste Hjemmeside i FrontPageExpress Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Lav en mappe til din hjemmeside. Find først din mappe på skolens netværk,

Læs mere

Rapport Undervisningsmateriale.

Rapport Undervisningsmateriale. Skrevet af Morten & Jacob A. 1.5 HTX Roskilde 2011 Side 1 Rapport Undervisningsmateriale. Arbejdsgruppen bestod af: Morten, Jacob A. fra 1.5. Dato: 6. maj 2011 Skrevet af: Morten & Jacob A. Fag: Kom/IT.

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Typografier: Typografier er er punkt inden for design, som omfatter skrifttyper, linjeafstand/opsætning og linjeafstand altså en hel masse inden for skrift eller

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside... - 2 - Profil... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 3 - Menupunkter... - 3 - Medier... - 4 - Hjemmesidens

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt...

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... 3 Information... 3 Programmering... 3 Design... 4 Brochure... 4 Hjemmeside...

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

foto // billeder fra hjemmesiden Websiden // feriebolig-i-toscana.dk

foto // billeder fra hjemmesiden Websiden // feriebolig-i-toscana.dk GRAFISK DESIGn Webdesign Min chef ville gerne have lavet en webside til firmaets udlejningshus i Italien. Huset på 200 m² er et traditionelt toskansk landhus i tre etager og ligger i gåafstand fra middelalderlandsbyen

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden...

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden... Indholdsfortegnelse Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4 Skab overblik... 4 Fokuser på læseren... 6 Skil dig ud fra mængden... 6 Don t tell me show me... 7 Fokuser på, hvad læseren

Læs mere

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Problemstilling... 2 Spørgeundersøgelse... 2 Projektstyring... 4 Projektgruppe... 5 Paramenter på 3 eksisterende teater hjemmesider... 6 Om os... 7 Konkurrencer...

Læs mere