Produktion af et web-sted for konsulentvirksomheden. Alêtheia. Roskilde Universitetscenter Dansk, modul 2. Forår 2004 Institut for Sprog og Kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktion af et web-sted for konsulentvirksomheden. Alêtheia. Roskilde Universitetscenter Dansk, modul 2. Forår 2004 Institut for Sprog og Kultur"

Transkript

1 Produktion af et web-sted for konsulentvirksomheden Alêtheia Roskilde Universitetscenter Dansk, modul 2. Forår 2004 Institut for Sprog og Kultur Udarbejdet af: Gry Bess Møller Vejleder: Carol Henriksen

2 Indholdsfortegnelse: EN NY VIRKSOMHED 5 MIN OPGAVE SOM KOMMUNIKATØR 6 KOMMUNIKATIONSMODEL 7 AFSENDER 8 BRUGER 8 SAGFORHOLD 9 BUDSKAB 9 KANAL/MEDIE 9 TEKSTEN 9 IMAGE OG FEEDBACK 10 ALÊTHEIA 11 AFSENDER 11 IDENTITET 11 SAGFORHOLD 12 INTENTION 13 BUDSKAB 13 MODTAGER 13 BRUGEREN 15 ANALYSEMETODE 15 MÅLGRUPPEN 16 MÅLGRUPPENS FORVENTNINGER 16 FORM 16 LAYOUT 16 FORSIDE 17 MENUPUNKTER 17 INDHOLD 18 HVEM ER DE? 18 HVAD KAN DE? 18 BAGGRUND 19

3 REFERENCER 19 TROVÆRDIGHED 19 PROBLEM 19 KANAL 21 GENRE 21 TEKSTUEL ETOS 22 MÅLRETTETHED 22 DRIFTSSIKKERHED 23 BRUGERVENLIGHED 24 INTERTEKSTUEL ETOS 24 EKSEMPLARISK ETOS 25 RITUEL ETOS 25 TEKSTEN 27 WEBSIDEN 27 LAYOUT 27 SPROG 29 HVILKE SIDER? 30 INDHOLD 31 FORSIDE 31 UNDERSIDER 31 HVEM ER ALÊTHEIA? 32 HVILKEN YDELSE? 32 HVILKEN TEORI OG METODE? 32 REFERENCER 33 FOREDRAG 33 LINKS 33 WEB-STED 35 INDEKSERING 35 SØGEFUNKTION 36 INTERAKTIVITET 37 LÆSEVEJLEDNING TIL WEB-STEDET 38 BLEV DET, SOM JEG VILLE HAVE DET? 38 LAYOUT 38

4 INDHOLD 39 HTML 39 PERSPEKTIVERING 40 LITTERATURLISTE 42 BILAG 1 44 BILAG 2 57 BILAG 3 60 BILAG 4 67

5 En ny virksomhed En ny virksomhed Jeg skal være virksomhedskonsulent, sagde min barndomsveninde til mig en forårsdag i Ikke at det i sig selv er en chokerende udmelding at ville være virksomhedskonsulent, men taget i betragtning, at den kom fra en ung kvinde, hvis studieambitioner hidtil havde begrænset sig til én times læsning om dagen på de gode dage, og hvis drømme primært havde kredset om at flytte til Sydfrankrig og lave keramik eller åbne et hostel i Århus city, var en sådan udmelding nærmest at betegne som chokerende. Men ikke nok med at jeg fandt, erklæringen var et brud med tidligere tiders bohemeristiske drømmerier, den var også et brud med min venindes tidligere politiske standpunkt, der var manifesteret kommunistisk. Hun mente, at kapitalismen og kapitalisterne var af det onde og at fællesskab og fordeling af goderne var af det gode. Men hendes nye drøm kombinerede de to sider, fortalte hun mig. Hun skulle nemlig demokratisere de private virksomheder. I januar 2003 fortalte hun mig, at hun var blevet momsregistreret. De var nu en gruppe på syv med fælles interesse for en demokratisering af virksomheder. De skulle lave eget firma, når de var færdige med deres uddannelser. De syv blev vinteren 2003 delt i to, og tilbage var nu tre piger, der primært blev refereret til som firmaet. De er entusiastiske, idealistiske, ambitiøse og proppet med selvtillid. Jeg er overbevist om, at de nok skal vokse sig store og rentable. Men i beruselsen over at have set lyset for en demokratisering af virksomheder, har de glemt at overveje, hvordan de kan kommunikere deres eksistens ud til omverdenen. Og det er der, jeg kommer ind. Som kommunikatør finder jeg det dragende at hjælpe denne entusiasme på vej. Et symbol på deres manglende kommunikationsovervejelser er, at de endnu ikke har besluttet sig for et navn. Jeg holder mig igennem projektet til ét af deres bud - Alêtheia Creating Something Meaningful. Alêtheia betyder sandhed. De tre piger hedder Camilla Hvidbak Abildgaard, Camilla Amdi Jensen og Kirsten Jespersen. 5

6 Min opgave som kommunikatør Min opgave som kommunikatør Alêtheia er en virksomhed uden kommunikationsovervejelser, men ikke uden kunder. Igennem den sidste del af deres studier har de tre piger arbejdet som assistenter for en virksomhed, der tilbyder nogenlunde samme konsulentydelse som Alêtheia vil. Ud over, at de derigennem har fået en grundlæggende erfaring, har de også fået etableret begyndelsen til et netværk inden for branchen. Det er dette professionelle netværk suppleret med et personligt netværk, de vil trække på, når de første kunder skal skaffes. Strategien med at få kunder gennem mund til mund metoden er ganske gratis og udmærket i begyndelsen. Jeg vil anbefale virksomheden at supplere denne metode med et web-sted 1. Jeg vil stå for den første udarbejdelse af web-stedet, hvilket indbefatter den grundlæggende opbygning af strukturen, tekst til nogle af siderne, rammen for teksten på de resterende sider samt et enkelt grafisk design. Tilbage for Alêtheia bliver at fylde tekst i de huller, jeg efterlader. Da jeg også regner med at hjælpe dem med redigeringen af dette arbejde, bliver web-stedet en gratis kommunikation for virksomheden. En anden fordel ved et web-sted er, at det er hurtigt at redigere i både indhold og form. Mediets fleksibilitet harmonerer således godt med en virksomhed, der er i startfasen af sin etablering, og ikke er helt formulerede omkring hvem de er, hvad de vil, og hvad de kan. 1 I daglig tale kalder mange den samling af sider, der udgår fra et bestemt startsted, for hjemmesider. Ordet hjemmesider er imidlertid et mangetydigt begreb, der oprindeligt betød, den side browseren viser, første gang man starter programmet, og for nogen er det en betegnelse for private eller personlige web-steder (Heilesen 2001:58). Jeg bruger derfor, ligesom Heilesen (Heilesen 2001), betegnelsen web-sted, der betyder en hypertekst med én bestemt startside og én ejer. 6

7 Kommunikationsmodel Kommunikationsmodel For at få overblik over den kommunikationssituation jeg står i, vil jeg bruge Carol Henriksens dragemodel (Henriksen 2001). Rent grafisk finder jeg Henriksens model lidt uoverskuelig, jeg har derfor reguleret på modellen rent grafisk. Med inspiration hentet fra Ole Togebys PRAXT-model (Togeby 1993) har jeg understreget, at der i teksten er en fortæller, en adressat, en intention samt et billede af virkeligheden (det, Togeby kalder en mental model). Da teksten er et web-sted, har jeg valgt at kalde modtageren for bruger og endelig, har jeg indføjet et feedback element i relationen mellem afsender og bruger. Image Feedback Identitet Kognitivt beredskab Afsender (Vederhæftighed) Sagforhold Bruger (Relevans) Budskab Intentionalitet Hensigtsforståelse Indkodning Afkodning Tekst (Adressat) (Fortæller) (Intention) (Billede af virkeligheden) Stil/sprog Genre/teksttype Norm Kanal/medie 7

8 Kommunikationsmodel Model 1 - Gry Bess Møller, marts 2004 Afsender Afsenderen er virksomheden Alêtheia. Til afsenderen knytter sig vederhæftighed, eller et ærligt udtryk i Togebys terminologi. Det vil sige, at Alêtheia skal fremstå troværdig og tillidsvækkende for modtageren. I bogen Set gennem nettet fremfører forfatteren Elisabeth Hoff-Clausen (Hoff-Clausen 2002), at etos er det retoriske begreb for afsenderes troværdighed, eller nærmere modtagerens opfattelse af afsenderens troværdighed. Jeg vil senere i opgaven bruge dette etosbegreb som struktureringsprincip for web-stedet. Bruger Brugeren er den aktuelle bruger af web-stedet. Når jeg har valgt at kalde denne faktor for bruger frem for modtager, skyldes det, at modtageren af Alêtheias produkt ikke nødvendigvis er den samme som den relevante bruger 1 af web-stedet. Man kan forestille sig en mellemleder, der på ledelsens vegne skal finde et konsulentbureau og derfor bruger web-stedet. Mellemlederen eller brugeren bliver derved et bindeled mellem Alêtheia (afsender) og kunden (modtager). Brugeren stiller krav om relevans, hvilket også er en af de faktorer, der ifølge Hoff-Clausen skaber etos. Dels skal web-stedet fremstå sådan, at Alêtheia virker som en relevant leverandør af den vare, brugeren efterspørger, dels skal web-stedet have det indhold, brugeren søger på stedet. Hvad det helt konkret er, brugeren finder relevant, vil jeg afklare gennem en målgruppeanalyse, hvor jeg lægger særlig vægt på brugerens informationsbehov. 1 Jeg skelner her mellem bruger og relevant bruger. Brugere er alle dem, der kommer forbi webstedet både intenderet og tilfældigt. Men det er kun de intenderede brugere, dvs. brugere der søger enten den specifikke virksomhed eller virksomhedens produkt, der er relevante og således dem, jeg skal tage højde for i kommunikationen. 8

9 Kommunikationsmodel Sagforhold Sagforhold er endnu en terminologi hentet fra Togeby. Det er, hvad Henriksen kalder sagen/emnet. Sagforholdet er konsulentarbejde med udgangspunkt i den systemiske praksis. Brugerens relation til sagforholdet er det kognitive beredskab, det vil sige den forhåndsviden, hun har om Alêtheia, konsulentvirksomheder og systemisk praksis. Det kognitive beredskab angiver brugerens mulighed for at afkode teksten, hvilket jeg også skal få kendskab til gennem en målgruppeanalyse. Afsenderens relation til sagforholdet er identiteten, hvilket er Alêtheias særlige position på HR-konsulentmarkedet, det, der gør Alêtheia unik. Hvad der gør Alêtheia unik, skal jeg afklare gennem interview med virksomheden. Budskab I kommunikationssituationen er afsenderen altså bestemt ved at have viden, holdninger og hensigter, herunder intentioner om handlinger (Togeby 1993:20). Intentionen på webstedet bliver at sælge Alêtheias produkt, og budskabet bliver dermed, at dette produkt er værd at købe. Kanal/medie Kanalen eller mediet er det sted, afsender kommunikerer sit budskab igennem. I Togebys terminologi etablerer kanalen kontakten mellem de to parter. Denne kontakt er i Henriksens og min model etableret gennem teksten, altså det konkrete web-sted, og kanalen er Internettet, der bærer særlige normer for genre, teksttype, stil og sprog. Disse normer vil jeg kort redegøre for i afsnittet om kanal, med udgangspunkt i det føromtalte etosbegreb. Teksten Den konkrete udformning af teksten skal tage udgangspunkt i de ovenstående faktorer: Afsender, bruger, sagforhold, budskab og kanal. Teksten bliver indkodet af afsender og afkodet af brugeren. Afkodningen er afhængig af brugerens tegnforståelse. Teksten er her web-stedet. 9

10 Kommunikationsmodel Image og feedback Image er modtager og afsenders relation uden for teksten. Image må ikke forveksles med virksomhedens profil. Virksomhedens profil kommer blandt andet til udtryk på web-stedet, og profilen er afsenders ønske om sit ansigt udadtil. Image er modtagers opfattelse af afsender og grundlaget for brugerens feedback. Feedback skal gerne være en honorering af formålet, hvilket vil sige, at brugeren henvender sig til Alêtheia med henblik på at købe deres ydelse. Image og feedback kan jeg undersøge gennem en receptionsanalyse, hvilket jeg dog ikke får tid til i løbet af projektperioden. 10

11 Afsender Alêtheia Som nævnt i metodeafsnittet, skal afklaring af afsenders identitet og sagforholdet ske gennem interview med virksomheden. Jeg har benyttet mig af to interviews med virksomheden (se bilag 1 og 2), hvor jeg med fortrinsvist åbne spørgsmål (Meilby 1999), har fået virksomheden til at forholde sig til nogle af de forhold, de ikke havde forholdt sig til, før jeg kom ind i billedet. I det første interview bad jeg dem om at fortælle om sagforhold og målgruppe, og gennem kontrastering til lignende virksomheder fik jeg dem til at beskrive deres identitet. I det andet interview havde jeg næsten web-sted og virksomhedsbeskrivelse færdig, og det var derfor en snak med udgangspunkt i mit arbejde, der havde til formål at korrigere mine eventuelle misforståelser. Afsender Som nævnt i indledningen til projektet, består Alêtheia af de tre unge kvinder; Camilla Hvidbak Abildgaard, der er idéhistoriker, Camilla Amdi Jensen, der er etnograf, og Kirsten Jespersen, der er psykolog. De er alle omkring de tredive. Når Camilla Hvidbak Abildgaard og Camilla Amdi Jensen har færdiggjort deres speciale i løbet af sommeren 2004, starter de virksomheden som et ApS. Kirsten Jespersen, der p.t. er på barselsorlov, påbegynder sit speciale til sommer. Indtil hun er færdig med det, skal hun være med på sidelinien i virksomheden. Firmaet får adresse i Århus. Alêtheia kan tilbyde en bred vifte af forløb for private og offentlige virksomheder. De kan arbejde med lederudvikling, medarbejdersamtaler, intern kommunikation, coaching, samkøring efter fusioner o.a. Et centralt element for de tre er deres tværfaglighed. De mener, at det er en styrke i deres arbejde som konsulenter, og det er et forhold, de vil understrege på web-stedet. Identitet Alêtheia beskriver sig selv som kreative, legende, akademiske, entusiastiske, idealistiske, søgende, lærende, nysgerrige, unge, seriøse, samfundsengagerede og energiske. De siger: Vi vil gerne være et fællesskab, som folk har lyst til 11

12 Afsender at være en del af. Vi vil være en god blanding af det seriøse og det legende, så folk har lyst til at lege med. De placerer altså sig selv i et spændingsfelt mellem det teoretisk funderede, strengt akademiske og det legende og nysgerrige, hvilket adskiller dem fra lignende virksomheder, der er meget akademiske i deres tilgang 1. Endnu en ting, der differentierer Alêtheia fra lignende virksomheder, er deres ydmyge tilgang til kundernes problemer og mulige udvikling. De vil ikke stå på et podium og fortælle virksomheden, hvad deres problem er, og hvordan de løser det. De vil tværtimod sætte udviklingsprocesser i gang. De fungerer dermed som facilitatorer frem for foredragsholdere eller undervisere, hvor deres rolle bliver at sætte processer i gang og stille sig selv til rådighed for organisationens udvikling og forandring. Et andet centralt element for virksomheden er deres fokus på demokratiseringsprocesser, hvor et formål med deres konsulentvirksomhed er at skabe øget demokrati og dermed medarbejderindflydelse i organisationer. Sagforhold Medarbejderindflydelse og demokrati indebærer medarbejdernes engagement og involvering i virksomheden. Dette engagement og denne involvering, er det, Alêtheia kan hjælpe organisationen med at skabe. Med udgangspunkt i socialkonstruktionistisk og systemisk tænkning, benytter de en metode, der hedder Appreciative Inquiry (AI), eller som de vælger at kalde det på dansk, anerkendende systemisk praksis. Teorien handler om, at al mening skabes i de sociale relationer. Metoden bliver dermed, at hjælpe organisationen til at skabe en konstruktiv, fælles, positiv og kompetent mening i det sociale fællesskab. I praksis skal medarbejderne udforske de situationer, som de selv finder, var gode, hvorigennem de skal udforske, hvad der gjorde situationen god. Hvilke kompetencer benyttede den enkelte medarbejder sig af, og hvilken betydning havde ledelse og kolleger for, at situationen var god og givtig? 1 Se og 12

13 Afsender Ved at tale med kolleger og ledelse om, hvad der gik godt, og hvilke kompetencer man gjorde brug af, skabes der en fælles fortælling om episoden, der også skaber en fælles anerkendelse af den enkeltes kompetencer. Man anerkender hinandens logikker for handlingen, hvorved den enkelte får plads til sin egen motivation og mening med handlingen. Ved at fokusere på det positive, det der virker, finder man de konstruktive ressourcer, der kan bruges til en positiv forandring og udvikling af organisationen. Man kan derpå i fællesskab drømme om, hvor man gerne vil bevæge sig hen og konkretisere vejen til drømmen ved hjælp af de formulerede ressourcer og kompetencer. Tanken er, at man, frem for at fokusere på et aktuelt problem og hvad der mon har skabt problemet, fokuserer på en ønskelig fremtid, og hvordan man helt konkret kan komme derhen. Intention Hensigten med Alêtheias virke er at bruge AI som middel til at udvikle virksomheder i en retning, hvor demokrati og værdsættelse af den enkelte medarbejder er i højsædet. De har en vision om, at alle mennesker bidrager med noget unikt, og ved at anerkender det, kan man skabe energi, lyst og samarbejde. Intentionen med web-stedet er, at virksomhederne skal bruge metoden i deres virksomhedsudvikling, og at de skal hyre Alêtheia til at hjælpe dem med det. Budskab Budskabet bliver dermed, at organisationer skal bruge Alêtheia og deres metode. Modtager Teoretisk kan AI metoden bruges i alle offentlige og private virksomheder. Den henvender sig dog primært til virksomheder, der er indstillet på at samskabe, på at udvikle og forandre virksomheden og på en større grad af medarbejderindflydelse. Det er virksomheder, hvor man er interesseret i den enkelte medarbejders mening, holdning og drøm om fremtiden. 13

14 Afsender I et forløb vil det ofte være nødvendigt, at sætte organisationens hierarki i parentes, så ledelse og medarbejdere deltager på lige vilkår. Det kan også være relevant for et godt forløb at inddrage medarbejderrepræsentanter i forberedelsen af forløbet, så man åbner mulighed for, at alle parter finder det forberedte forløb relevant. 14

15 Brugeren Brugeren På WWW opsøger informationen ikke brugeren, det er brugeren som opsøger informationen ( ) Når brugeren første gang besøger et websted, sker det på grundlag af en henvisning, og det skyldes stort set altid, at han eller hun er i gang med en målrettet søgning efter information eller en bestemt service. (Heilesen 2001:24) Det er kendetegnende for mediet, at brugeren har en forhåndsinteresse for emnet eller det specifikke web-sted. Det er derfor ikke et egnet medie til at skabe ny opmærksomhed om virksomheden. I stedet skal man forsøge at fastholde brugerens opmærksomhed, når hun kommer til web-stedet. Hvordan, brugerens opmærksomhed skal fastholdes, er genstand for målgruppeanalysen. Analysemetode Web-stedet er ikke en identitetsskabende side, det er altså ikke en side, hvor brugeren skal bekræftes i, hvem hun er. Det er en side, hvor ledere og mellemledere med personaleansvar skal finde informationer om en ydelse, de måske vil købe til deres virksomhed. Det er også en side, hvor afsender skal vinde troværdighed hos brugeren. Mere om det senere. Relationen mellem afsender og bruger er således ikke, at afsender skal supplerer modtagers identitet, men at modtager skal købe en vare for nogle andre. Modtagers livsverden er derfor uinteressant, hvorved jeg også finder det meningsløst at benytte mig af Henrik Dahls Minervaundersøgelser. Jeg har i stedet lavet en eksemplarisk målgruppeanalyse, hvor jeg igennem interview med en personaleudviklingschef i Esbjerg kommune, en sekretariatsleder i skattecenter Trekroner i Roskilde og forstanderen for Frederiksberg VUC 1, har undersøgt målgruppens informationsbehov. Jeg har lavet undersøgelsen ved at diskutere fire forskellige web-steder 2 med respondenterne. Det er fire web-steder for konsulentfirmaer, der tilbyder 1 Undersøgelsen er eksemplarisk i det, at jeg kun har talt med tre respondenter. Skulle jeg lave et web-sted for en virksomhed, hvor det ikke var i studieøjemed, og hvor jeg havde mere tid, ville jeg tale med flere respondenter. 2 Se 15

16 Brugeren ydelser, der baserer sig på samme teoretiske fundament som Alêtheia. Igennem diskussionen af web-stederne kom det frem hvilke krav og forventninger, respondenterne har til web-steder for HR virksomheder. Målgruppen Målgruppen for web-stedet er personer i virksomheder og organisationer, der enten har beslutningskompetence i forhold til at hyre en HR konsulent, eller kan påvirke beslutningstagerne. Det vil typisk være personalechefer, mellemledere, forstandere og lignende. Jeg vil derfor gå ud fra, at målgruppen har en interesse for HR. Nogle af dem vil have lidt eller noget kendskab til Appreciative Inquiry, andre vil slet ikke kende til metoden og tankegangen. De er forholdsvis veluddannede og kan derfor håndtere tekst på et forholdsvist højt abstraktionsniveau, samtidig med, at de er i stand til at læse længere tekstelementer. Målgruppens forventninger Med baggrund i de tre interviews, der ligger som bilag 3, har jeg uddraget en række konklusioner. Overordnet knytter de sig til form, der er layout, opbygning og navigation og til indhold, der er det konkrete tekstlige indhold på siden. Form Layout Respondenterne er enige om, at der gerne må være farver på siden, de må dog ikke tage opmærksomheden fra teksten. Der skal være få farver, der skaber harmoni, farverne skal være en ramme om teksten, der får den til at se indbydende ud. Samtidig med at de godt kan lide farver, er de også alle tre glade for den grå farve, der går igen på de diskuterede web-steder. Sammenfattende må der gerne være farver i kombination med den grå. og 16

17 Brugeren På to af de fire sider var der elementer, der bevægede sig. Respondenterne var enige om, at det forstyrrede læsningen, og de ville helst være foruden. Det ser smart ud, men når man har kigget på siden et stykke tid, bliver det irriterende som en af respondenterne sagde. Respondenterne kunne som hovedregel godt lide de billeder, der var på web-stederne. Billeder af konsulenterne skabte et kendskab til, hvem de var. Et billede viste en konsulent i en undervisningssituation, hvor han grinte. Det viser, at her er en virksomhed med humor sagde en respondent. Et andet sted var der gruppebillede af konsulenterne, hvilket udstrålede samarbejde. Der var dog også et billede, som en af respondenterne ikke brød sig om. Det var et billede af en konsulent og en kursusdeltager, hvor kursusdeltageren var uskarp. Respondenten sagde: Jeg kan ikke lide, at kvinden på billedet er sløret. Det ser ud som om, at kursusdeltageren er sat ud, og at læreren er i centrum. Sammenfattende må der gerne være billeder på stedet, man skal bare være opmærksom på, hvad de konnoterer. Forside En af respondenterne fandt, at et af web-stederne havde en rodet forside. Der var for meget tekst, for mange menupunkter og en sammenblanding af standardydelser og nyheder. En anden respondent fremhævede en anden forside. Den gav et godt indtryk af, hvad konsulenterne arbejdede med, hvad det var for en virksomhed. Menupunkter Respondenterne brød sig ikke om, at der var menupunkter både foroven og i siden. De ville tværtimod have få punkter, så der ikke var så meget at tage stilling til. En af respondenterne fremhævede en menu, der ligger oven over teksten, hvor underpunkterne ruller ned, når man fører musen hen over dem. En anden fremhævede en menu i venstre side, hvor underpunkterne er synlige, imens man læser teksten. Dette, fandt han, skabte et godt overblik samt mulighed for at gå på tværs af siderne. 17

18 Brugeren De fremhævede alle, at menupunkterne skal være velkommunikerede. Det skal være tydeligt, hvad der gemmer sig bag en overskrift. Man skal kunne danne sig et overblik over web-stedets indhold ved blot at kigge på menupunkterne. Endelig ønsker respondenterne en god søgefunktion på webstedet, hvor man kan lave udvidet søgning. Søgningen skal ikke gå ud på resten af nettet, men holde sig til siden. Indhold Der skal stå, hvem de er, hvad de kan og hvad deres baggrund er. Hvem er de? Et centralt punkt for respondenterne var en præsentation af konsulenterne. Som en af dem sagde: Når man har at gøre med dette her Human Ressource Management felt, er det ikke et produkt, du køber, men et menneske, der gør noget for dig. Det er altafgørende, om man har tillid til dette menneske. Derfor skal der være en præsentation af de enkelte konsulenter, hvor der står, hvilken faglig baggrund de har fra uddannelse og kurser, hvilken erfaring de har fra tidligere konsulentopgaver og hvordan, de bruger deres specifikke baggrund i konsulentopgaverne. Respondenterne fandt også, at det var en god idé med et billede af konsulenterne. Hvad kan de? En enkelt respondent fremhævede, at man som virksomhed er unik og har et unikt problem. En given konsulentydelse skal derfor skræddersyes i forhold til den enkelte rekvirents behov. Derudover skal der på web-stedet stå, hvilke ydelser konsulentvirksomheden tilbyder, altså hvilke kurser de tilbyder, hvad formålet med det enkelte kursus er, hvordan det foregår i praksis, og hvem der står for de enkelte kurser. 18

19 Brugeren Baggrund De tre respondenter understregede også, at det er vigtigt at kende til konsulenternes teoretiske baggrund. Nærmere bestemt hvilken metode de benytter og hvilken tanke og idé, der ligger bag. Referencer De finder, det er godt med deltagerkommentarer, at se hvad andre har syntes om kurset. Det giver et godt indtryk med positive tilbagemeldinger. Og så vil de gerne have referencer fra tidligere opgaver. Det skal være en beskrivelse af, hvad Alêtheia lavede for den enkelte virksomhed. Det er vigtigt at se, hvad de har lavet, at de har en dokumenteret erfaring med andre virksomheder. Fortæl mig ikke, hvad du kan gøre for mig, men hvad du har gjort for andre, som en af respondenterne udtrykte det. Troværdighed Virksomheden skal virke troværdig. Det gør den ved at melde klart ud, ved ikke at udstråle modenhed når de er unge, ikke at udstråle volumen når de kun er tre, ikke at udstråle megen erfaring når erfaringen er knap. I det hele taget at vise hvilken vare kunden får og hvem, der sælger varen. Problem Den målgruppeanalyse, jeg har lavet, åbner for et uløseligt problem. To af de tre, jeg talte med, fandt, at en virksomhed med konsulenter i begyndelsen af 30 erne er alt for unge til, at de på nogen måde ville hyre dem. Den virksomhed, jeg skal arbejde med, har det samme problem - de er for unge. Jeg har med andre ord lavet en målgruppeanalyse, på nogen, min virksomhed finder, er deres målgruppe, men som aldrig ville hyre min virksomhed, fordi konsulenterne er for unge. Der er forskellige måder at forholde sig til den rimelig essentielle oplysning på. Enten kunne jeg gå tilbage til virksomheden og bede dem om at omdefinere deres målgruppe til nogen, der gerne vil have unge konsulenter. Eller 19

20 Brugeren også kan man vurdere, om man skal tilrettelægge informationen, så den svare på det implicitte spørgsmål Hvordan kan så unge mennesker uden erfaring hjælpe os midaldrende? Det er et problem, der ligger i skismaet mellem, om man skal målrette sin kommunikation til den målgruppe, man har undersøgt, eller om man skal tilrettelægge sin kommunikation, så den udstråler det, man gerne vil vise, og det er kun dem, der bider på det budskab og som synes, det budskab tænder dem, virksomheden er interesseret i at have som kunder. 20

21 Kanal Kanal Den kanal, eller det medie budskabet skal formidles igennem, er Internettet. Det bliver ofte fremhævet, at det mest karakteristiske ved mediet er, at det er interaktivt. Det er brugeren, der aktivt skal søge information og brugeren, som selv sammensætter sin informationssti, det vil sige den vej, brugeren tager rundt i informationerne. Ifølge blandt andre Ebbe Kyrø (Kyrø 2001) går vi med Internettet fra pushkommunikation, hvor kommunikationen er afsenderstyret, til pullkommunikation, hvor det er modtageren, der bestemmer, hvilke informationsbidder hun vil modtage og i hvilken rækkefølge, de skal komme. Bidderne kan gå på tværs af de enkelte web-steder, hvilket er helt uden for afsenders kontrol. Pullkommunikationen er også karakteriseret ved, at det er brugeren, der selv aktivt skal opsøge informationen. Web-stederne er endvidere karakteriseret ved, at man kan placere uendelige mængder af tekst, uden at brugeren behøver tage stilling til det hele. Man kan tilrettelægge stedet sådan, at der både er noget for den bruger, der har meget forhåndsviden og for den, der ikke har. Teksten på web-stederne er hypertekst, hvis særlige karakteristika er, at informationen er internt adskilte enheder, der er forbundet med dynamiske henvisninger (links), som brugeren sætter sammen i den rækkefølge, hun finder det relevant (Heilesen 1996). Genre Virksomhedens web-sted kan betragtes som genre. Jeg vil, som Hoff- Clausen, kalde dem for corporate sites. Hoff-Clausen definerer det som: En hjemmeside, der søger at synliggøre og positionere en virksomhed på markedet over for de mange interessenter, der i dag orienterer sig via Internettet. (Hoff-Clausen 2002:10) I relationen mellem afsender og modtager er troværdigheden alt afgørende for et corporate site. En virksomhed skal fremstå troværdig for modtageren, for at modtageren ønsker at gøre brug af ydelsen. Hoff-Clausen bruger, 21

22 Kanal hvad hun definerer som det retoriske begreb for troværdighed, etos. Hun fremfører fire aspekter af etos begrebet. Etos oplevet i den enkelte kommunikationsytring, der både skal forstås som den enkelte sætning og som den enkelte web-side, der betegnes som den tekstuelle etos. Sammenhængen mellem ytringerne, konsistensen, der betegnes den intertekstuelle etos. Den eksemplariske etos, der knytter sig til sammenhængen mellem afsenders ord og handlinger og endelig den rituelle etos, der handler om at skabe et fællesskab mellem afsender og modtager, at skabe identifikation og samhørighed. Tekstuel etos På Internettet er der et overbud af informationsmateriale. Brugeren har derfor begrænset opmærksomhed til det enkelte web-sted. Som afsender bliver udfordringen derfor at tilrettelægge stedet sådan, at mediets kompleksitet reduceres. Brugeren skal hurtigt kunne identificere afsender, sagforhold og budskab, kunne overskue stedet og finde, hvad hun søger. Kravene til stedet bliver dermed, at afsender skal kommunikere målrettet, driftssikkert og brugervenligt. Har brugeren problemer med at orientere sig og navigere på web-stedet, eller spilder hun sin tid med unødvendig eller tung information, bliver stedets effektivitet nedsat fra brugerens synsvinkel. Afsender kan dermed let miste brugerens opmærksomhed, og hvis brugeren forsvinder, har afsender ikke haft mulighed for at etablere en god etos. ( ) selv hvis brugeren stædigt bliver på hjemmesiden for at finde det søgte, smitter oplevelsen af ineffektivitet af på opfattelsen af afsender. Såvel indtrykket af kompetence som velvilje kan være præget af kommunikationens uklarhed og manglen på engagement fra den afsender, der ikke har sat sig ind i brugerens behov. Hoff-Clausen (2002:47) Målrettethed Målrettethed handler om hvilke informationer, der er relevante for målgruppen samt i hvilken orden, de repræsenteres. Der skal være en gennemskuelig målrettet logik i kommunikationen. Det betyder dels overvejelser om, hvilke informationer der skal præsenteres på web-stedet, dels hvilken rækkefølge de skal præsenteres i altså indeksering. Hvilke emner skal være 22

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Disse har alle sammen hjulpet til at skabe min hjemmeside. Ved at give inspiration og få ideerne ned på papir, før de blev vist til omverdenen.

Disse har alle sammen hjulpet til at skabe min hjemmeside. Ved at give inspiration og få ideerne ned på papir, før de blev vist til omverdenen. Introduktion til webdesign Jeg har igennem webdesign projektet arbejdet med en masse forskellige processer, i alt 6 processer. Disse er skab moodboard fra en side, informationsdesign, navigationsdesign,

Læs mere

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet.

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. Analysemodeller I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. H.1 Leavitt s diamantmodel...2 Omgivelser...2 Opgaven...2 Struktur...2 Teknologi...2 Aktør...3 H.1.1 Sammenkobling

Læs mere

Case: http://www.julius-nielsen.dk/

Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Hjemmesidens formål og målgruppe Formålet med hjemmesiden må være at informere potentielle kunder om firmaet, da hjemmesiden indeholder informationer om firmaets historie,

Læs mere

PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas

PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas INDHOLD GRUPPEMEDLEMMER...3 DESIGNBRIEF...4 KOMMUNIKATIONSANALYSE...4-5 KOMMUNIKATIONSMODEL...5 ARGUMENTATION FOR DESIGNPRINCIPPER...6

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15 Avis artikel rapport Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Problemformulering Side 3 Afsender Side 3 Budskab Side 3 Medie Typografi Side 4-6 Medie Farver Side 7-9 Medie

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

INNOVATION. BLOGS. KU. DK

INNOVATION. BLOGS. KU. DK $ SPØRGEGUIDE TIL BRUGERTEST INNOVATION. BLOGS. KU. DK Katapult og Katalyst interviewer ca. 8 brugere af innovation.blogs.ku.dk for at samle viden om deres adfærd og behov i relationen til udvikling og

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot

Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot til hjemmesiden. Mine indledende tanker bag hjemmesiden

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

AFSLUTTENDE OPGAVE I KOMMUNIKATION/IT

AFSLUTTENDE OPGAVE I KOMMUNIKATION/IT AFSLUTTENDE OPGAVE I KOMMUNIKATION/IT Rikke Ihle & Jeppe Brogaard Roskilde Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Planlægning... 2 Problem... 3 Målgruppe... 3 Løsning... 3 Produkt... 3

Læs mere

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress. KALAS FESTIVAL Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.com Casper Ragn http://www.casperragn.wordpress.com Niels Otto Andersen

Læs mere

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen WWW Evaluation Kvalitetsvurdering af Information på hjemmesider Inspireret af http://www.aub.auc.dk/mileinternet/ 1 Mangfoldighed Nettets styrke og svaghed Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb Dokumentation Workflow Grafisk produktion Trine Alexandersen 1. hovedforløb Jeg har valgt at vise min egen hjemmeside som workflow. Siden er min e-portfolio som skal vise hvad jeg lærer under min uddannelse

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp Kost ved slidgigt Case 2. Personlig fysisk hjælp Problemobservering Sygdommen slidgigt også kaldes artrose er den mest udbredte led sygdom overhovedet, det kan medføre voldsomme smerter. Sygdommen påvirker

Læs mere

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

- Skabe de rette forventninger til indholdet (er det her virkelig værd at give mig i kast med?)

- Skabe de rette forventninger til indholdet (er det her virkelig værd at give mig i kast med?) Skær din webtekst ind til benet Når du skriver tekster til nettet, skriver du til en travl og utålmodig bruger der læser med musen i hånden. Klik, klik, klik På jagt efter relevant information om et bestemt

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

3 OPRETTELSE AF SIDER

3 OPRETTELSE AF SIDER 3 OPRETTELSE AF SIDER En af VuptiWebs styrker er muligheden for at oprette forskellige sidetyper og - ikke mindst - sider, som automatisk henter data fra vores administrationsprogram (DOFPro). I første

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

UDFORMNING AF POLITIKKER, REGLER, PROCEDURER ELLER GODE RÅD SÅDAN GØR DU

UDFORMNING AF POLITIKKER, REGLER, PROCEDURER ELLER GODE RÅD SÅDAN GØR DU UDFORMNING AF POLITIKKER, REGLER, PROCEDURER ELLER GODE RÅD SÅDAN GØR DU HVORFOR? På Aalborg Universitet ønsker vi, at vores interne politikker, regler og procedurer skal være enkle og meningsfulde. De

Læs mere

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK Denne rapport indeholder en primær analyse af webstedet www.bilforhandler.dk. Vi har kigget på: Det vigtige førstehåndsindtryk af webstedet Brugervenlighed Anvendte

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Kompetence- profilen

Kompetence- profilen Kompetenceprofilen AS3 2 Vi kan som regel huske de virksomheder, vi har været ansat i og hvilke job, vi har haft, men det er langt sværere at beskrive, hvad vi egentlig kan. AS3 3 Kompetence- profilen

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 1 Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 2 Alle testpersonerne giver udtryk for at sitet er forholdsvis nemt at anvende til at finde den information

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Indledning. Farvelære

Indledning. Farvelære Kasper Angelo, Klasse 1.3, HTX Roskilde 13/12 2007 Indledning Jeg vil fortælle og vise lidt om de forskellige begreber der følger med Grafisk design. Som medieprodukt har jeg valgt min hjemmeside. Jeg

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Værdier i Early Warning

Værdier i Early Warning Værdier i Early Warning Præsentation og gruppearbejde Kolding, den 8. og 9. november 2012 Program - værdier 11.00 11.45 1: Baggrund for at arbejde med værdier i EW 2: Værdier i organisationer 3: Møde om

Læs mere

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden.

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Det vigtigste Hjemmeside i FrontPageExpress Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Lav en mappe til din hjemmeside. Find først din mappe på skolens netværk,

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Guide til hjemmesider for Broen

Guide til hjemmesider for Broen Guide til hjemmesider for Broen Hjemmesiden er opbygget i WordPress. Afdelingens egne sider kan redigeres og opdateres, når der er oprettet en bruger. Kontakt Broen Danmark, hvis I vil have oprettet en

Læs mere

Skriv godt til nettet Institutionshjemmesider Tips og tricks, når du skriver til borgere, pårørende, samarbejdspartnere og andre på nettet.

Skriv godt til nettet Institutionshjemmesider Tips og tricks, når du skriver til borgere, pårørende, samarbejdspartnere og andre på nettet. Skriv godt til nettet Institutionshjemmesider 2013 Tips og tricks, når du skriver til borgere, pårørende, samarbejdspartnere og andre på nettet. Når du selv er på nettet Hvad kan irritere dig, når du besøger

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Grafisk Design rapport Kom/IT

Grafisk Design rapport Kom/IT Grafisk Design rapport Kom/IT Filip Olsen & Frederik Bøgh Indholdsfortegnelse Teoriafsnit Form og farver... 1 Grundfarver... 1 Komposition og layout... 2 Praktisk Folder til teknologiprojektet Bæredygtig

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM Eksamensprojekt 1. Semester Indledning Dette projekt gik ud på at designe og udvikle sit eget portfolio, hvor indhold fra tidligere projekter, læring, brugerteste og begrundelse

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

MONIQUE BOOTS-NIELSEN / GRAFIKER

MONIQUE BOOTS-NIELSEN / GRAFIKER SIZE 34-54 2014 AUTUMN COLLECTION shop online bonaparte.dk MONIQUE BOOTS-NIELSEN / GRAFIKER Grafisk Design Grafik & Billedbehandling Typografi & Ombrydnig Grafisk produktion & Workflow Et magasin om knogleskørhed,

Læs mere

MODUL H: MEDIEKONTAKT

MODUL H: MEDIEKONTAKT MODUL H: MEDIEKONTAKT HVAD KAN VI ANVENDE MEDIER TIL? Få opmærksomhed Skabe fokus på problemer Få omtale Få budskaber ud/starte eller præge debat Præge omtale i ønsket retning Gratis markedsføring Påvirke

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder:

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder: Design en praktisk guide. Et design udtrykker dit websites grafiske udseende, lige fra hvilke skrifttyper der anvendes op til hvor navigationen er placeret og hvilke interaktive elementer der skal benyttes.

Læs mere

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Hvornår er følgende udsagn fra? Hvilken type person udtaler sig sådan? Vi

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads A) Find 2 forskellige eksempler på web- tv, hvor indslag er integreret i webkontekst og tekst (nyheder, tema, how to mv.) Beskriv

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer 10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer Indledning 10 Vigtigste Ranking Faktorer Agilitor Der findes en lang række faktorer, der har indflydelse på din websites position i Google på forskellige søgeord. Faktisk

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

SYSTEMTEORI. Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet SYSTEMTEORI

SYSTEMTEORI. Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet SYSTEMTEORI SPU Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet 1 Miniudgave... af, hvad systemteori handler om. Miniudgaven beskriver nogle nøglebegreber indenfor systemisk tænkning og praksis til brug for skoler, fritidshjem

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

Rapport Undervisningsmateriale.

Rapport Undervisningsmateriale. Skrevet af Morten & Jacob A. 1.5 HTX Roskilde 2011 Side 1 Rapport Undervisningsmateriale. Arbejdsgruppen bestod af: Morten, Jacob A. fra 1.5. Dato: 6. maj 2011 Skrevet af: Morten & Jacob A. Fag: Kom/IT.

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Lær at sælge med LinkedIn. Del 1: Din profil

Lær at sælge med LinkedIn. Del 1: Din profil Lær at sælge med LinkedIn Del 1: Din profil Kom godt i gang 1) Undgå at spamme dit netværk med ligegyldige opdateringer Før du går i gang med at ændre i din profil, er der en vigtig ting, du skal gøre.

Læs mere

Pjece: Fra spildevand til rekreativt land og vand

Pjece: Fra spildevand til rekreativt land og vand Pjece: Fra spildevand til rekreativt land og vand Afsender: Kloakforsyningen, Aalborg Kommune. Baggrund: Udskiftning af eksisterende og forældet præsentationsfolder både i relation til layout og indhold.

Læs mere

FAKTION: REKLAMEANALYSE

FAKTION: REKLAMEANALYSE FAKTION: REKLAMEANALYSE OVERBLIK OVER TEKSTEN PRÆSENTATION Dette er en analyse af en reklame for produktet Naturcreme, der er en rynkecreme. Se reklamen ovenfor. Reklamen er fra maj 2011. GENRE 1 Denne

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX... 1 DESIGNOVERVEJELSER... 2 LOGOFREMSTILLING... 7 FLOWCHART... 8 STORYBOARDS...

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX... 1 DESIGNOVERVEJELSER... 2 LOGOFREMSTILLING... 7 FLOWCHART... 8 STORYBOARDS... Index INDEX... 1 DESIGNOVERVEJELSER... 2 START IDEER... 2 INFORMATIONSDESIGN... 2 BUDSKABET: 2 ORGANISERING AF INDHOLD (SITEMAP): 3 SITE MAPS 3 INTERAKTIONDESIGN... 4 PRÆSENTATIONSDESIGN... 5 ALLE SIDER

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere