Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002"

Transkript

1 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

2 Beretning for Gentofte Centralbibliotek Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter, være katalysator for kompetenceudviklingen i regionen samt være i front ved udviklingen af nye tjenester, ydelser og samarbejdsformer. Disse mål er nået i et tæt samarbejde med amtets biblioteker, og centralbiblioteksvirksomheden har i 2002 haft øget aktivitet på stort set alle områder lige fra interurbanudlån af bøger og andre materialer, formidling af elektroniske tekster, kursus- og mødevirksomhed til kompetenceudvikling og konsulentydelser. Med henblik på at forberede arbejdet med den nye centralbiblioteksstruktur for 2004, gennemførte centralbiblioteket i efteråret 2002 en besøgsrunde til bibliotekerne i Københavns Amt, hvor de nuværende og de fremtidige centralbiblioteksopgaver blev drøftet. En lignende besøgsrunde er i 2003 foretaget til bibliotekerne i Frederiksborg Amt. Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer Anskaffelser af materialer er status quo i forhold til 2001, men materialeafgangen er, grundet en ihærdig materialepleje, steget i forhold til Centralbiblioteket har i 2002 iværksat en grundig materialepleje, der har resulteret i en veltrimmet materialebestand, der er målrettet centralbibliotekets virkeområde med behørig skelen til det nye centralbiblioteksområde, der træder i kraft pr. 1. januar Selvom antallet af materialer er nogenlunde det samme, er vægtningen af de forskellige materialekategorier ændret, således at andelen af ikke-boglige materialer er steget fra 24,9% i 2001 til 26,2% i Via centralbibliotekets hjemmeside er det muligt for amtets biblioteker at foreslå titler til anskaffelse i centralbiblioteket. Det er en mulighed som flere og flere biblioteker benytter sig af, og centralbiblioteket hilser den stigende benyttelse velkommen, da det er med til at sikre en aktuel og efterspurgt materialebestand. Lånesamarbejde og formidling af materialer Alle materialer, der er anskaffet til Gentofte Bibliotekerne indgår i det interurbane lånesamarbejde. Interurbanudlånet er for 2002 steget med 16,4%, og udlånsstigningen slår især igennem i kategorierne: Bøger (11%), cd-rom (72%) og musik (75%). Det bestilte materiale fremfindes samme dag, som bestillingerne modtages og sendes med kørselsordningen til amtets biblioteker. Bibliotekets kørselsordning kører hver dag, mandag fredag og medtager materiale amtets biblioteker imellem samt materiale fra Statsbiblioteket og Depotbiblioteket. Desuden er der samordning mellem bibliotekerne i Frederiksborg Amt, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Centralbibliotekstilskuddet finansierer de 3 dage og amtets biblioteker betaler selv for de sidste 2 dage.

3 Sommeren 2002 overtog en privat vognmand kørslen til amtets biblioteker, og tilbagemeldingerne fra bibliotekerne lyder på tilfredshed med den nye kørselsordning. Informationstjeneste Det er et område, der er under forandring. De traditionelle informationstjenester erstattes og suppleres af nye elektroniske ydelser, og licenser og abonnementer på databaser er centrale elementer i den fremtidige informationstjeneste. Parallelt med de elektroniske ydelser er der et stigende antal bestillinger på kopier af tidsskriftartikler i fast form. Råd og vejledning. Foruden at have projektledelsen på det landsdækkende licensprojekt Licenser i Centralbibliotekerne, har Gentofte i forhold til bibliotekerne i Københavns Amt overvåget licensområdet, gennemført forhandlinger, undervist, arrangeret temadag og løbende leveret dokumenter fra de elektroniske tekstlicenser, bibliotekerne ikke selv har tegnet abonnement på. Samordning af folkebibliotekssamarbejdet. Der har i 2002 været afholdt 11 møder for bibliotekslederne i Københavns Amt, hvor også bibliotekslederne i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har deltaget. Desuden har der været afholdt et fællesmøde, hvor også bibliotekslederne for Frederiksborg Amt deltog. På dette møde præsenterede Flygtninge/Indvandrerkonsulenten fra netværksområde 1 handlingsplaner og indsatområder. På fællesmødet blev der desuden taget hul på den fortsatte kompetenceudvikling i netværksområdet for Fagudvalgene er det faglige bindeled mellem centralbiblioteket og bibliotekerne i amtet. De 9 fagudvalg har hver afholdt 3-4 møder i Med udgivelsen af På kryds og tværs, samordner centralbiblioteket faglig erfarings- og ideudveksling for amtets biblioteker. I 2002 udkom der 4 numre af bladet, som både er tilgængeligt via centralbibliotekets hjemmeside og i fast form. Understøttelse og koordinering af biblioteksmedarbejdernes kompetenceudvikling. Centralbiblioteket benytter benchlearning som metode til at forbedre arbejdsrutiner og praksis. I samarbejde med amtets biblioteker har centralbiblioteket iværksat 3 benchlearningsprojekter, og der er gennemført en tre dags projektlederuddannelse med 24 deltagere. Der er i 2002 afholdt 19 temadage, kurser og konferencer. Temadagene Totalhåndtering og Usability tiltrak hver især over 100 deltagere. Den årlige studietur for bibliotekslederne gik i 2002 til Stockholm, hvor der bl.a. blev fokuseret på betjening af etniske minoriteter.

4 Samarbejde med institutioner og andre biblioteker end folkebiblioteker. Centralbiblioteket samarbejder med andre institutioner så som Biblioteksstyrelsen, DEF, DBC, Danmarks Biblioteksskole, forskningsbiblioteker m.m. og deltager i både udvalgsarbejde og som oplægsholdere i dette regi. Centralbiblioteket er også vært for besøgende fra hele verden, og har i 2002 modtaget 8 besøg med deltagere fra en lang række forskellige lande. Ikke-obligatoriske opgaver Centralbiblioteket har i 2002 indgået en amtsaftale om fælles indkøb af web-produkter. Aftalen inkluderer også Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Et fælles eu-udbud af ikke-boglige materialer, er forlænget i Aftalen omfatter 17 ud af amtets 18 biblioteker. Gentofte Bibliotekerne varetager i samarbejde med Statsbiblioteker Digitalisering af årbøger, og i 2002 havde i alt 192 biblioteker elektronisk adgang til de digitaliserede årbøger var året, hvor det blev muligt og lovligt gratis gennem projektet on-line musik på Musikbibliotek.dk at downlåne musik, og hvor Toolboxen officielt åbnede. Den Regionale børnekulturkonsulent har i 2002 været koordinator for Erfa-gruppen af lokale børnekulturkonsulenter. Konsulenten har desuden deltaget som proceskonsulent eller inspirator på lokale konferencer i 4 kommuner og på FKKAs kulturkonference. Konsulenten har afviklet 4 Temamøder for børnebibliotekarer og andre børnekulturmedarbejdere i amtet.. Samarbejdet med Kulturkontoret i Københavns Amt har omfattet deltagelse i amtsarbejdsgruppen, samt tilrettelæggelse af efteruddannelseskurset løftestangkurset for børnekulturarbejdere i Københavns Amt. Centralbiblioteket er fortsat projektleder af Licenser i centralbibliotekerne, Spørg Olivia og Det særlige udviklingsprogram i Netværksområde 1. Inden for Det særlige udviklingsprogram er der især fokuseret på kompetenceudvikling inden for områderne: Musik, internet som bibliotekarens arbejdsredskab, web-design og udvikling af web-tjenester samt internetintroduktioner for bibliotekets brugere. Der er i dette regi afviklet 125 kurser med deltagere. Som en del af kompetenceudviklingen har amtets biblioteker alle fået mulighed for at uddanne mindst en projektleder, som derefter skal være medvirkende til at initiere projektarbejdsformen i de enkelte biblioteker. Samlet set vurderer centralbiblioteket, at de faglige resultater er tilfredsstillende, og at der er en meget høj grad af målopfyldelse i forhold til den aftalte udviklingskontrakt. Enkelte af resultatkravene er ikke opfyldt 100%, hvilket er en afspejling af, at de resultatkrav, der blev indgået i efteråret 2000 ikke alle er relevante i Udviklingen har overhalet resultatkravene. Forskydningen i Økonomioversigt på formål er også udtryk for, at der på det biblioteksmæssige område er sket meget siden år 2000.

5 Materialeoverbygning og lånesamarbejde er stadig uhyre vigtige områder for amtets biblioteker, men kompetenceudvikling og ikke-obligatoriske opgaver er samtidig fokuspunkter som amtets biblioteker prioriterer højt. Dette er baggrunden for at centralbibliotekspengene er anvendt anderledes end budgetteret i En analyse af Tilfredshedsundersøgelsen fra 2002 vedlægges. Opgørelse til Målrapporteringen. Tilbagemeldingen i målrapporteringen bygger på såvel statistiske udtræk fra bibliotekssystemet, bibliotekets økonomisystem, manuelle optællinger samt i visse tilfælde et kvalificeret skøn. Lone Gladbo Kultur- og bibliotekschef

6

Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt

Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt Gentofte Bibliotekerne Centralbibliotek for København Amt Virksomhedsregnskab for år 2000 1 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2000 Indledning Gentofte bibliotekerne varetager

Læs mere

Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001

Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001 1. Beretning. Beskrivelse af centralbiblioteksvirksomheden. Gentofte Bibliotekerne varetager i henhold til Biblioteksloven 9, 10,

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004 1 Beretning for Gentofte Centralbibliotek Gentofte Centralbiblioteks målsætning og ambition er, i et tæt samarbejde med brugerne, at fastholde centralbiblioteket

Læs mere

Interviewundersøgelse - Evaluering af centralbibliotekstrukturen 2006

Interviewundersøgelse - Evaluering af centralbibliotekstrukturen 2006 Interviewundersøgelse - Evaluering af centralbibliotekstrukturen 2006 Udført af Kursus- og konsulentafdelingen Danmarks Biblioteksskole Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Undersøgelsesmetode... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Marts 2004 Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Styregruppen for lovevalueringen Fra KL: Kontorchef Jonatan Schloss og Fuldmægtig

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

Årsrapport 2004 for Biblioteksstyrelsen

Årsrapport 2004 for Biblioteksstyrelsen Årsrapport 2004 for Biblioteksstyrelsen -1- Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Mission 1.2. Vision 1.3. Hovedopgaver 1.4. Overordnede resultater 1.5. Kommende udfordringer 1.6. Hovedkonti omfattet af

Læs mere

Bilag Danskernes Digitale Bibliotek. Bilag

Bilag Danskernes Digitale Bibliotek. Bilag Bilag Bilag 1: Folkebibliotekernes netbaserede materialer Bilag 2: Opgaver ved indkøb af netbaseret materiale Bilag 3: Arbejdsdelingen i et typisk indkøbssamarbejde Bilag 4: Elementer i infrastrukturen

Læs mere

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund... 4 1. 2 Rapportens formål...

Læs mere

Årsrapport 2007. for. Bibliotekerne

Årsrapport 2007. for. Bibliotekerne Årsrapport 2007 for Bibliotekerne Sammendrag I 2007 år er der mellem virksomheden og Sammenlægningsudvalget aftalt følgende resultatkrav : 3 resultatkrav, for samtlige virksomheder i Frederiksværk-Hundested

Læs mere

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Styrelsen for Bibliotek og Medier, november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...4 3. Datagrundlag...7 4. Biblioteksstruktur...8 4.1 Betjeningssteder...

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed København 2000 Bibliotek, Børn og Kultur 1 Lov om biblioteksvirksomhed Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Bilag 1. Perspektiver på teknologiområdet. 27. september 2013

Bilag 1. Perspektiver på teknologiområdet. 27. september 2013 Bilag 1 27. september 2013 Perspektiver på teknologiområdet Med dette notat afrapporteres Delprojekt 5: Udvikling på teknologiområdet. Notatet indeholder: A. Baggrund og mål med DP 5 B. Særlig bevilling

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 Borgerundersøgelse- Bibliotekerne Efterår 2008 Natur og Udvikling BORGERUNDERSØGELSE BIBLIOTEKERNE EFTERÅR 2008 1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 2 SÅDAN

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket

Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket Regnskab 1999, Budget 2000 og overslagsårene 2001-2003 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 (2001-2003) side 2 Oversigt Bind 1 Indledning Virksomhedsplanlægningen

Læs mere

Behold+ på tidsskrifter lige om hjørnet. Introduktion til bogsæsonen 2014 i nye klæder. Automatiske statusmeddelelser fjerner rykkerbesvær

Behold+ på tidsskrifter lige om hjørnet. Introduktion til bogsæsonen 2014 i nye klæder. Automatiske statusmeddelelser fjerner rykkerbesvær l.a: Nyt fra Biblioteksmedier - juni 2014 Behold+ på tidsskrifter lige om hjørnet Introduktion til bogsæsonen 2014 i nye klæder Automatiske statusmeddelelser fjerner rykkerbesvær 02 LEDER Biblioteksmedier

Læs mere

GENTOFTE BIBLIOTEKERNE

GENTOFTE BIBLIOTEKERNE GENTOFTE BIBLIOTEKERNE Årsberetning for Kultur og Bibliotek 2004 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord............................................................................. 4 Struktur............................................................................

Læs mere

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Læs mere

Kultur til bredbånd. Kulturministeriets bidrag til Danmark som verdens bedste IT-nation

Kultur til bredbånd. Kulturministeriets bidrag til Danmark som verdens bedste IT-nation Kultur til bredbånd Kulturministeriets bidrag til Danmark som verdens bedste IT-nation Forord Regeringens målsætning om, at Danmark skal være verdens bedste IT-nation opfyldes bedst, hvis kulturen får

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20 SIDE

Læs mere

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK SEPTEMBER 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK INDHOLD Forord 3 01 02 03 04 05 06 07 Indledning 4 Hvad

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2006 Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3. sal 1450 København K Telefon: 33 93 52

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere