Virksomhedsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan - 2015"

Transkript

1 Produktionsskolen Medieskolen Lyngby Virksomhedsplan Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Organisation 10. Økonomi 11. Handlingsplan for 2015

2 Indholdsfortegnelse 2 1. Forord... side 4 2. Mission... side 4 3. Vision... side 4 4. Værdigrundlag... side Menneskesyn... side Skolesyn... side 4 5. Mål... side Undervisning... side Produktion... side Personlige og sociale mål... side 5 6 Målgruppe... side 6 7. Produktion og undervisning... side Værkstederne... side Producer... side Målsætning... side Teoretisk undervisning... side Produktioner og projekter... side Redaktion... side Målsætning... side Teoretisk undervisning... side Produktioner og projekter... side Foto... side Målsætning... side Teoretisk undervisning... side Produktioner og projekter... side Webdesign... side Målsætning... side Teoretisk undervisning... side Produktioner og projekter... side Film... side Målsætning... side Teoretisk undervisning... side Produktioner og projekter... side Grafisk design... side Målsætning... side Teoretisk undervisning... side Produktioner og projekter... side 11

3 Skilteriet... side Målsætning... side Teoretisk undervisning... side Produktioner og projekter... side 12 8 Uddannelses- og erhvervsvejledning... side Vejledning... side Formål... side Kontakt til UU og andre vejledere... side Praktikophold... side Registrering af ansøgere... side Kontakt til andre skoleformer... side Kontakt til elevråd... side Udslusning af elever... side Medieskolens udslusningsstrategi... side Anden undervisning... side Undervisning efter anden lovgivning... side Andre undervisningsaktiviteter... side Kombinationsforløb på erhvervsskolerne... Side Ekskursioner... side Praktik... side 15 9 Organisation... side Medieskolens bestyrelse... side Bestyrelsens ansvar... side Bestyrelsens sammensætning... side Bestyrelsesmøder... side Medieskolens daglige ledelse... side Elevråd... side Personale... side Samarbejdsstruktur...side Personalemøder... side Kompetenceudviklingsstrategi... side Sikkerhed... side Sociale klausuler... side Undervisningsmiljøvurdering... side Økonomi... side Budgetforudsætninger... side Kommunalt grundtilskud... side Statstilskud... side Skoleydelse... side Budget... side Revision... side Handlingsplan for side Særlige indsatsområder... side 19

4 4 1. Forord I henhold til Lov om Produktionsskoler 6 stk. 7 fremgår det, at bestyrelsen hvert år udarbejder en plan for skolens virksomhed. Virksomhedsplanen skal være i overensstemmelse med 1 og 2 og skal omfatte en beskrivelse af mål, målgruppe samt indholdet af undervisningen og produktionsvirksomheden. 2. Mission Skolens mission er gennem vejledning, undervisning og et unikt undervisningsmiljø, at gøre unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætning for at påbegynde en ungdomsuddannelse eller i særlige tilfælde har afbrudt en ungdomsuddannelse, afklarede og parate til at påbegynde og gennemføre en uddannelse eller få et job. 3. Vision På Medieskolen vil vi være det bedste tilbud til unge i målgruppen med interesse for mediefagene, som ønsker at forbedre deres forudsætninger og muligheder for at blive forankret i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Vi vil styrke de unges personlige, sociale og faglige kompetencer, så de bliver i stand til at træffe kvalificerede valg for fremtiden. Vi vil påtage os kundeopgaver, som kan udvikle og styrke elevernes kompetencer, og vi vil sikre skolens kunder den bedste service og højest opnåelige produktkvalitet. 4. Værdigrundlag 4.1 Menneskesyn Skolens virksomhed hviler på den grundlæggende opfattelse, at alle mennesker er lige, at alle mennesker er og har ret til at være forskellige, at alle mennesker rummer noget værdifuldt, og at alle mennesker har ret til og krav på respekt. I daglig tale siger vi, at vi behandler alle lige, men ikke nødvendigvis ens. 4.2 Skolesyn Det er målsætningen med den samlede skolevirksomhed at skabe rum for elevernes personlige udvikling. Vi lægger vægt på at skabe et uhøjtideligt, trygt og inspirerende miljø, hvor eleverne kan udfolde sig og udvikle sig i en skolekultur, der er resultat af kombinationen af et seriøst fagligt fællesskab og et miljø for almen og kulturbærende undervisning. Eleverne skal opleve, at der er tid til samtale og fordybelse i et samvær med lærerkræfter med solid faglig baggrund, pædagogisk viden, social forståelse og evne til at motivere og begejstre.

5 Vi bestræber os på at undgå stive regelsæt og har få, men klare regler, som overholdes konsekvent med behørig plads til at tage de pædagogisk nødvendige hensyn. Racistisk og truende adfærd, mobning og vold tolereres ikke. 5. Mål I 1 stk. 2 anføres det, at tilbuddet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked. Medieskolen tager udgangspunkt i elevens samlede situation og har som overordnet målsætning at bidrage til, at den enkelte elev bliver bedre i stand til at tage ansvar, både på det personlige og det uddannelses- og arbejdsmæssige plan. Denne overordnede målsætning opnås via gennemførelse og løbende opfølgning af individuelt sammensatte undervisningsforløb, der sigter mod at give eleverne et forbedret grundlag for at påbegynde uddannelse eller beskæftigelse. På Medieskolen tilstræber vi at udvikle følgende kompetencer for den enkelte elev: 5 Faglige kompetencer Sociale/personlige kompetencer - kendskab til arbejdsetik - ansvarlighed - kendskab til produktkvalitet - samarbejdsevne - faglig introduktion - selvværd - faglig kvalificering - tolerance - fremstilling af produkter - selvstændighed - salg og præsentation - kreativitet - engagement 5.1 Undervisning Produktionsskolerne skal tilbyde individuelle undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet skal endvidere bidrage til at udvikle elevernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund, samt fremme international forståelse. Undervisningen skal endvidere bidrage til elevernes forståelse af et godt arbejdsmiljø og udvikle deres miljøbevidsthed. 5.2 Produktion De enkelte værksteders produktioner tilstræbes udført i sammenhæng med den undervisning som gives, og produkterne skal så vidt muligt udføres i samme kvalitet som på markedet i øvrigt. Produktionen er ikke et mål i sig selv, men et pædagogisk middel i forbindelse med udviklingen af elevernes kompetencer. 5.3 Personlige og sociale mål Al undervisning og produktion tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, behov for uddannelse og muligheder for varig beskæftigelse. På Medieskolen vil vi styrke elevernes ansvarlighed, samarbejdsevne og selvstændighed som aktører i et demokratisk samfund.

6 Vi vil gennem praktisk opgaveløsning og undervisning give eleverne mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder, som de vil kunne bruge, enten de vælger at fortsætte i et arbejds- eller uddannelsesforløb. Vi vil udvikle elevernes kritiske og kreative tænkning og give dem lyst til selv at tilegne sig viden. Vi vil lære eleverne medierelaterede udtryksformer, som de vil kunne bruge, når de skal videregive viden og informationer. 6. Målgruppe I 1 stk. 1 er det anført, at tilbudet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse. Derudover kan Produktionsskolen være et tilbud til unge, - som afvikler et uddannelsesforløb under Erhvervsgrunduddannelsen (EGU). - som er dagpengemodtagere eller aktiveringspersoner. - som tager en produktionsskole baseret erhvervsuddannelse (PBE). - som deltager i et kompetenceafklaringsforløb. Udover den almindelige produktionsskolevirksomhed kan Medieskolen endvidere udbyde særlige kurser - eventuelt som indtægtsdækket virksomhed, jf. lovens 16. Fra 2015 vil skolen være deltager i udbuddet af den kombinerede ungdomsuddannelse. 7. Produktion og undervisning I lovens 2 stk. 1 anføres det, at produktionsskoletilbud omfatter praktisk arbejde, produktion og teoretisk undervisning i tilknytning hertil. Den teoretiske undervisning skal være af betydeligt omfang og i størst muligt omfang integreres med det praktiske arbejde. Formålet med forløbet aftales med den enkelte elev og i et samarbejde med eleven udarbejdes en forløbsplan. Undervisning og produktion tilrettelægges således, at udgangspunktet er den enkelte elevs forudsætninger, og den forløbsplan, der er udarbejdet. I videst muligt omfang inddrages eleven i alle aspekter af arbejdet på værkstedet, og det er værkstedslederens opgave at tilrettelægge arbejdet og undervisningen således, at der kan finde en læreproces sted ud fra den enkelte elevs forudsætninger. 7.1 Værkstederne Medieskolen tilbyder undervisning i følgende 7 værksteder: Foto, film, producer, grafisk design, web-design, skilteriet og redaktionen. Fælles mål for alle værksteder: - at eleverne lærer at planlægge og udnytte deres tid og evner og blive i stand til at give og modtage konstruktiv kritik - at eleverne afprøver forskellige former for samarbejde, også tværfagligt samarbejde - at eleverne lærer at overholde deadlines - at eleverne lærer at tage ansvar for alle dele af en produktion - at eleverne lærer om økonomiske sammenhænge i en produktion - at eleverne bliver udfordret individuelt til gavn for personlig og faglig udvikling 6

7 - at eleverne øger deres samfundsforståelse og deres viden om demokratiet - at eleverne får kulturelle og kunstneriske oplevelser - at eleverne får gode oplevelser sammen og får udbygget deres sociale netværk under opholdet på Medieskolen Gennemgangen af planerne for hvert værksted følger en bestemt skabelon. Først beskrives de målsætninger, der ligger for elevernes deltagelse i værkstedets undervisning. Dernæst beskrives den teoretiske undervisning, der finder sted i værkstedet, og endelig beskrives de projekter og produktioner, der er planer for i værkstedet Producer Målsætning Er et journalistisk værksted, der formidler information igennem tre kanaler: Radiostationen Bazooka FM, hjemmesiden bazooka.dk samt filmproduktion, hovedsagelig baseret på kundeopgaver. Vores produktioner er indtægtsbaseret, og eleverne oplever bl.a., at det, de producerer, er værdifuldt. Målet er, at eleven bliver selvstændig, ansvarlig, får selvværd og selvtillid i gennem det, de er med til at producere, og at eleven bliver i stand til at planlægge en produktion og overskue hele processen fra idéudvikling til det færdige produkt Teoretisk undervisning Undervisning tager udgangspunkt i de opgaver som Producer-værkstedet påtager sig og gennem Learning by doing princippet Der undervises i - radioproduktion - idéudvikling - produktionstilrettelæggelse - kundekontakt - interviewteknik - vinkel, målgruppe og strategi - lyd og film redigering - billedforståelse - lovgivning om ytringsfrihed og injurielov - fortælleteknik - berettermodel - lyd- og filmteknik (kamera og lydoptagelse) - analyse af film, TV-udsendelser og radioprogrammer Produktioner og projekter - radioproduktion på skolens radiostation: Bazooka FM 107,4 mhz - nyhedsformidling - informationskampagner - DVD produktion fx film med formidling af information. - informationsfilm til internettet Redaktionen/Journalistik Målbeskrivelse af Redaktionen Redaktionen er et skriveværksted, som arbejder med journalistik og fiktion. Eleverne arbejder både med bundne opgaver, kundeproduktioner og selvstændige opgaver. De arbejder tværfagligt og får derigennem kendskab til lyd, billede og grafisk design. 7

8 Målsætning - At eleverne bliver bedre til at opstøve, afdække, finde på og ikke mindst skrive den gode i historie i forskellige genrer - At eleverne udvider deres kendskab til journalistiske og litterære virkemidler. - At eleverne får kendskab til andre medier via tværfagligt samarbejde med andre værksteder - At eleverne lærer at forholde sig kritisk til forskellige medier. - At eleverne øger deres evne til samarbejde, deres tolerance og udvikler selvstændighed, ansvarlighed og selvværd Teoretisk undervisning - Hvad er journalistik? Journalistens rolle - Nyhedskriterier og nyhedstrekanten - Hvad karakteriserer den gode historie? Medie, komposition og virkemidler - Journalistiske genrer og journalistisk skrivning og vinkling - Målgrupper målgruppeanalyse - Interviewteknik - Idéudvikling, research og produktionsplanlægning + deadlines - Presseskik- og etik, kilder og kildekritik Produktioner og projekter - Ungdomsbladet Bazooka - Medieskolens eget website Bazooka.dk - Elevernes egne projekter - Kundeopgaver, eksempelvis undervisningsaviser - Fællesprojekter med andre værksteder Foto Målsætning På fotoværkstedet arbejder eleverne med kamerateknik, billedredigering og fotografiets forskellige genrer. Eleverne undervises i at opstille rammer, tage stilling til opgaverne og udtrykke deres mening. Eleverne skal opnå personlige erfaringer gennem arbejdet med fotografi. Konkrete begrænsninger og famlende eksperiment følges ad. Ramme og fantasi. Målet med undervisningen er ikke kun en lære i færdigheder, men en styrkelse af den enkeltes motivation Teoretisk undervisning - billedkomposition, portræt, reportage, iscenesat fotografi, mode, landskab, kunstfotografi, fotografiets historie og udvikling - det digitale kameras opbygning, eksponering, tid/blænde og ISO - studiebelysning - digital billedbehandling i programmet Photoshop/Adobe design premium pakke - forberedelse og ophængning af udstillinger - brug af tekstbehandling og internet - kundekontakt, planlægning af opgaver, aflevering og afregning - gæstelærerundervisning, besøg hos arbejdende fotografer og udstillingsbesøg - mulighed for mørkekammerarbejde, filmfremkaldelse og kopiering - 8

9 Produktioner og projekter 9 Bazooka, ungdomsmagasin Bazzoka.dk Kundeopgaver Elevernes egne projekter Videoproduktioner(eks. Musikvideo på en uge med filmværkstedet) Webdesign Målsætning Gennem en grundig indførsel i faget Webdesign og de teknikker og værktøjer der benyttes, får eleverne mulighed for at udvikle stærke kompetencer inden for faget. Der lægges vægt på den designmæssige side af faget og generelt med vægt på højt fagligt niveau, og herunder indsigt og erfaring med programmerne som benyttes i branchen. Fra arbejdet med blyantskitser til det færdige website, deltager alle elever i de indledende faser af kundeproduktionerne først og fremmest design af layoutet, og de der kan/vil udfører derefter produktionerne til ende. Det er en ambition at elever på Webdesign tilbydes uge-kurser på bla. Skilteriet, Foto og Grafisk værksted. Delmål: - At få et godt kendskab til design af interaktive websites - At få udviklet sit grafiske øje og sprog - At få et godt kendskab til internettet dets fordele og ulemper - At have et grundigt kendskab til brugen af CMS-systemer. - At lære at overholde deadlines - At lære at kommunikere og samarbejde med interne og eksterne kunder - At lære at tage ansvar og initiativ for egen læring - At være i stand til at videreformidle sin viden til andre elever Teoretisk undervisning - Undervisningen skal give eleverne en indføring i relevante programmer, der ruster dem til de forskelligartede funktioner indenfor webdesign - Brainstorm og skitser - Filhåndtering - Billedbehandling - Design og interaktivitet - Design/komposition - Typografi til skærmen - Uploadning af websites via FTP - Der arbejdes primært med programmerne Photoshop, WordPress/Artisteer og Flash Produktioner og projekter - Vedligeholdelse af Medieskolens website - Vedligeholdelse af tidligere webproduktioner - Bannerreklamer - Værkstedets site - Site for nye kunder - Grafiske produktioner på tryk

10 - Logodesign - Plakat- og T-shirtdesign - Postkort og visitkort - Ad hoc opgaver for Medieskolens andre værksteder Film Målsætning Gennem praktisk og teoretisk erfaring med filmfortælling tilegner eleverne sig viden om sig selv (identitet), deres nære omgivelser, samt om samfundet lokalt og globalt. Eleverne lærer at håndtere de tekniske værktøjer og virkemidler til at lave film. Deres sociale og organisatoriske evner udfordres og styrkes i samarbejdet på et produktionshold. Deres kreative, analytiske og kunstneriske evner stimuleres til at komme til udtryk gennem en skabende proces, hvor de tager stilling til og træffer indholdsmæssige, etiske, stilistiske, tekniske og æstetiske valg Teoretisk undervisning Eleverne undervises i - teknisk at anvende videokamera, lydudstyr, lyssætning og non-liniært-redigeringssystem. - idéudvikling, research, interviewteknik, synopsis, manuskript, berettermodeller, billedkomposition, filmanalyse, tv- og filmgenrer, montage- og klippeteknik, produktionsplanlægning, optagelse og preproduktion. Eleverne arbejder i produktionshold og undervises i at indtage rollerne som instruktør, fotograf, tonemester, produktionsleder, producer osv. Værkstedslederen fungerer som underviser og producent på værkstedet Produktioner og projekter - et selvportræt - en scene fra deres familie - et portræt af en fremmed - kundeproduktioner (fx private erhvervsdrivende, institutioner, foreninger, kulturformidlere, ministerier og privatpersoner). Eleverne samarbejder tværfagligt med elever fra skolens andre værksteder. Det forsøges at distribuere elevernes egne filmproduktioner videre til festivaler, tv-kanaler, Filminstituttet og relevante organisationer Grafisk design I grafisk værksted er indlæringen hovedsageligt baseret på learning by doing i forbindelse med kundeopgaver udefra. Værkstedets formål er at få eleven til at finde og fokusere på sine stærke sider og opbygge (endnu) større selvtillid ved at løse opgaver på et så højt fagligt niveau som muligt.

11 Målsætning - at lære eleverne selvstændigt at kunne gennemføre en opgave/produktion - at lære eleverne at tage ansvaret for den opgave, der skal udføres - at lære at samarbejde og kommunikere med andre mennesker i et produktionsmiljø - kunder, andre deltagere, lærere, samarbejdspartnere m.fl. - at give eleverne en indføring i grafisk tilrettelæggelse, der kan give eleven forudsætninger for at træffe et valg om fremtidig uddannelse/job - at oplære eleven i desktop publishing, så de kan varetage opgaver indenfor grafisk produktion på et professionelt niveau med anvendelse af de redskaber og metoder, som er standard indenfor branchen - at fremme elevernes muligheder for at kunne indtræde i elevstillinger i grafiske virksomheder eller anden form for uddannelse indenfor branchen Teoretisk undervisning I undervisningen kan følgende emner indgå: - kommunikation og målgrupper - layout - komposition - farvelære - typografi - økonomi - færdiggørelse - logotyper - børnebogslayout - plakater - emballagedesign - serigrafi - IT-relaterede emner såsom hardware - software og specialprogrammer Nogle af disse emner gennemgås delvist efter behov i forbindelse med løsningen af konkrete opgaver og andre af emnerne som tavleundervisning ud fra det synspunkt, at der er visse emner, eleverne skal have kendskab til efter et ophold på medieskolens grafiske afdeling Produktioner og projekter Opgaveeksempler: - Bazooka blad for unge, laves i tæt samarbejde med Redaktionen og Foto - Ad hoc opgaver for såvel private som offentlige kunder; foldere, plakater, bøger, emballager, CD- og videocovers, illustrationer, logoer o.m.a., samt in house produktion i samarbejde med andre værksteder, m.h.t. videreforarbejdning af artikler, fotos o.lign., og som underleverandør af f.eks. videocovers, CD - covers, plakater, flyers, billedbehandling, illustrationer, farvelægning m.m Skilteriet I Skilteriet arbejder vi primært med storformatprint på mange mulige printmedier. Arbejdet består i design samt produktion og montage. Læringen på værkstedet er meget hands on,

12 og baseret på kundeproduktioner, men der veksles mellem praktisk læring og læring/træning i software og teoretisk lære. På skilteriet har eleverne mulighed for, i et trygt, motiverende og inspirerende læringsmiljø, at få kendskab til grafiske og grafisk-tekniske løsninger, og dermed få bedre forudsætning for valg af fremtidig uddannelse/job Målsætning - at eleverne lærer selvstændigt at kunne gennemføre en opgave/produktion - at eleverne lærer at have respekt for kundens materialer, og tage ejerskab/ansvar for opgaver - at eleverne lærer vigtigheden af at overholde deadlines - at oplære eleven i storformat print og montage, så de kan varetage opgaver indenfor grafisk produktion på et professionelt niveau med anvendelse af de redskaber og metoder, som er standard indenfor branchen Teoretisk undervisning I undervisningen kan følgende emner indgå: - Planlægning af opgaver - Kommunikation og målgrupper - Design / Layout - Farvelære, typografi, former og symbolik - Software til layout og design (Adobe Illustrator og Photoshop) - Software til styring af print og skæremaskiner - Skære- og færdiggøringsteknikker - Montage - Materialer - Klargøring og efterbehandling af materialer Produktioner og projekter Opgaveeksempler: De fleste opgaver vil indebære design og print, samt: - Plakater + tilskæring - Banner + tilskæring, forstærkning og montage af øskner - Tekstil + varmemontage - Banner, pop-up banner, plakater mm. til messestand - Skære og montere folie på whiteboards - Skære og montere folier til dekoration af gulv, væg, loft, vinduer mm. - Skære og montere folier til biler (reklame eller stafferinger osv.) - Skære, printe og montere folier til skilte, facadeskilte mm. - Printe og montere folie til indpakning af bil. 12

13 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning Vejledning Formål I lovens 2 stk. 2 er det anført, at der i tilbudet skal indgå uddannelses- og erhvervsvejledning og i bekendtgørelsen er det anført, at produktionsskolen skal tilrettelægge sin virksomhed, så der for den enkelte deltager indgår vejledning, der indeholder mulighed for afklaring, udvikling og perspektivering af personlige, sociale og faglige kompetencer. På Medieskolen står vejlederne for ind- og udskrivning og uddannelses- og erhvervsvejledning af elever. Indskrivning finder sted i samarbejde med de lokale UU-Centre, hvis opgave er at sikre, at kun elever som tilhører målgruppen optages Forløbsplaner Alle elever har en individuel forløbsplan, som følges op minimum hver tredje måned. Elever med særlige behov tilbydes flere vejledningssamtaler. Vejlederne koordinerer arbejdet med forløbsplaner i tæt samarbejde med værkstedslederne. Eleven skal tilbydes et kompetencebevis, der beskriver elevernes faglige kompetencer, efter endt ophold ud over 3 måneder Kontakt til Ungdommens Uddannelsesvejledning og andre vejledere Vejlederne har kontakt til de lokale UU-Centre og andre uddannelses- og erhvervsvejledere, jobcentret, socialforvaltningen, og andre relevante myndigheder og institutioner i forbindelse med indskrivning og udskrivning af elever Praktikophold Medieskolens elever kan komme i praktik i virksomheder i 4 uger pr. påbegyndt halvår. Praktikpladser skaffes af eleven eventuelt i samarbejde med værkstedslederen og/eller skolens vejledere Registrering af ansøgere Vejlederne står for rundvisning på og information om Medieskolen. Endvidere registrering af ansøgere og indskrivning af elever i skolens database. Kontakt til SU ang. transporttilskud Kontakt til andre skoleformer Der er lovmæssigt skabt ønske om et større samarbejde mellem de forskellige skoleformer. Det er vejlederens opgave, evt. i samarbejde med skolens leder, at iværksætte et samarbejde. Et særligt område er kombinationsforløbene på erhvervsskolerne Udslusning af elever Vejlederne sørger for opfølgning af udslusede elever efter 4 mdr. Vejlederne sørger for udsendelse af dokumentation til arbejdsgiver/uddannelsessted, samt for indrapportering til ministeriet.

14 8.2 Medieskolens udslusningstrategi 14 På skolen arbejder vi på, at kortlægge elevernes muligheder for fremtiden fra det øjeblik de starter på skolen. Elevernes ønsker og muligheder kortlægges dels gennem den daglige vejledning og dels gennem forløbsplanerne. I løbet af elevernes ophold på skolen, præsenterer vi elever for undervisningsforløb, der er med til at forbedre deres fremtidsmuligheder. Vi orienterer om studie- og erhvervsforhold og tilbyder dem hjælp til at udfærdige ansøgninger til praktikplads, arbejde m.m. På skolen udbygger vi løbende samarbejdet med uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder. Det er vores mål at sikre, at eleverne, når de forlader skolen, ikke går ud i ledighed. Vi sørger for, så vidt det er muligt, at eleverne går videre i et uddannelses- eller beskæftigelsesforløb. Vi følger eleverne i mindst 12 uger inden for en periode på 4 måneder, efter de har forladt skolen. Frafaldne elever tilbydes efter behov vejledning, ligesom skolens vejledning står til disposition for tidligere elever Medieskolens fuldstændige udslusningsstrategi ligger på vores hjemmeside. 8.3 Anden undervisning I forbindelse med Produktionsskolens tilbud er det i lovens 2 stk. 5 anført, at til deltagere med behov herfor skal der tilbydes undervisning, der styrker deltagernes grundlæggende færdigheder, og i 2 stk. 6 anføres det, at i tilbudet kan endvidere indgå specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Undervisning, der styrker elevernes grundlæggende færdigheder, er i stort omfang integreret i produktionen og undervisningen på værkstederne. Vi iværksætter lejlighedsvist repetitionskurser i fx matematik Undervisning efter anden lovgivning I lovens 2 stk. 7 anføres det, at indtil 1/3 af et produktionsskoleforløb kan anvendes til undervisning, uddannelser og kurser, som er oprettet ved eller i medfør af en anden uddannelseslov. I forbindelse med, at der udarbejdes en forløbsplan for den enkelte elev, kan der aftales et undervisningsforløb på en anden undervisningsinstitution. Eksempler på sådanne undervisningsforløb er meritgivende kombinationsforløb på erhvervsskoler eller enkeltfag på AVU/HF Andre undervisningsaktiviteter Medieskolen - arrangerer undervisning i kommunikation og samarbejde - tilrettelægger foredrag om emner, der har relation til værkstedsarbejdet - afholder fællesarrangementer af social karakter Kombinationsforløb på erhvervsskolerne I lovens 2 stk. 4 står: For elever, der gennemfører et produktionsskoleforløb på mere end 3 måneder, skal der i forløbet indgå meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse, medmindre særlige forhold taler herimod. Kombinationsforløbet skal vare mindst 2 uger og højst 5 uger.

15 Medieskolen tilbyder et særligt tilrettelagt kombinationsforløb på handelsskolen med vægt på ansøgningsskrivning, jobsøgning og privatøkonomi. Derudover tilbyder Medieskolen holdforløb inden for erhvervsuddannelsernes 12 indgange og individuelle forløb inden for konkrete uddannelser, eleverne måtte ønske. 8.4 Ekskursioner I lovens 2 stk. 6 er det anført, at i tilbudet kan endvidere indgå ekskursioner og udvekslingsophold. Medieskolen benytter ekskursioner som et supplement til arbejdet på værkstederne. Ekskursionerne er til virksomheder, uddannelsesinstitutioner, museer m.m Praktik I lovens 2 stk. 5 er det anført, at i tilbudet kan endvidere indgå praktik af kortere varighed i privat eller offentlig virksomhed. Det er muligt at tilbyde den enkelte elev praktikophold i op til 4 uger pr. påbegyndt halvår. Praktik tilbydes eleverne for at give dem mulighed for at afprøve deres færdigheder og få indsigt i kulturen og miljøet på en arbejdsplads. 9. Organisation 9.1 Medieskolens bestyrelse Bestyrelsens ansvar I lovens 6 stk. 1 anføres det, at den overordnede ledelse af den enkelte skole varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen har ansvaret for - udarbejdelse af virksomhedsplan ( 6 stk. 7) - fastsættelse af regler for elevers optagelse på skolen ( 6 stk. 9) - fastlæggelse af budget efter forslag fra skolens leder ( 6 stk. 10) - godkendelse af regnskabet ( 6 stk. 10) - ansættelse og afskedigelse af skolens leder ( 6 stk. 11) - ansættelse og afskedigelse af skolens personale; bestyrelsen kan dog bemyndige skolens leder hertil ( 6 stk. 12) - udarbejdelse af udslusningsstrategi for skolens elever ( 6 stk. 8) - at give meddelelse til Undervisningsministeriet og grundtilskudsydende kommune, hvis skolen ophører, standser sine betalinger, begæres erklæret konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles ( 6 stk. 13) - udøvelse af kvartalsvis budgetkontrol Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består pr af: Dorete Dandanell (formand) Oliver K. Saltoft (næstfmd) Peter Trostmann Tony Sørensen Udpeget af Kommunalbestyrelsen Udpeget af Kommunalbestyrelsen Udpeget af DA/Danske Medier Udpeget af LO/FOA

16 René van Laer Michael Bach Nielsen Flemming Persson Udpeget af Handelsskolen København Nord Udpeget af Københavns Tekniske Skole Udpeget blandt personalet på Medieskolen 16 Tilforordnede uden stemmeret: Nicolas Christgau Valgt blandt eleverne på Medieskolen sept Skolens leder er sekretær for bestyrelsen og deltager i møderne uden stemmeret. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for fire år ad gangen. Perioden svarer til Kommunalbestyrelsens valgperiode Bestyrelsesmøder Bestyrelsen holder møder så ofte formanden eller 4 medlemmer finder det fornødent. Bestyrelsen holder dog møde mindst 4 gange om året i begyndelsen af hvert kvartal, således at balancetallene for det foregående kvartal kan forelægges. 9.2 Medieskolens daglige ledelse Medieskolens daglige ledelse varetages af forstanderen. 9.3 Elevråd På Medieskolen er der et elevråd. Elevrådet er med til at sikre demokratiet, sikkerheden, undervisningsmiljøet og deltager aktivt med tilrettelæggelse af kulturelle og sociale arrangementer. 9.4 Personale På Medieskolen er der: 1 forstander 1 administrativ leder + adm. medarbejder på 2/5 tid 1½ vejledere 7 værkstedslærere 2 servicemedarbejdere ansat med offentligt tilskud i fleksjobordning. Arbejdstiden fastlægges fra 2015 af forstander i samarbejde med den enkelte værkstedsleder Samarbejdsstruktur Et udvalg bestående af forstander og op til 3 medarbejderrepræsentanter drøfter de overordnede retningslinjer for årsplanlægning, arbejdstidstilrettelæggelse, personalepolitik, kompetenceudviklingsstrategi, arbejdspladsvurdering og undervisningsmiljøvurdering. Udvalget mødes en gang i kvartalet.

17 9.4.2 Personalemøder 17 På møderne holdes personalet orienteret om forhold, der har betydning for skolen. Møderne bruges også med henblik på overordnet planlægning af undervisning, produktion og fælles aktiviteter. Møderne holdes ca. hver 14. dag. Der afholdes yderligere 4 planlægningsmøder i løbet af året af en dags varighed. Der holdes to pædagogiske seminarer pr. år af to dages varighed, et om foråret og et om efteråret. Om foråret planlægges det kommende år på baggrund af en evaluering af det forløbne år. Om efteråret behandles emner af pædagogisk karakter, budget, virksomhedsplan m.m. Personalet holdes løbende informeret om skolens økonomi Kompetenceudviklingsstrategi Medieskolens strategi for kompetenceudvikling skal medvirke til, at vi lever op til vores vision. Kompetenceudvikling er et vigtigt element i de årlige medarbejderudviklings-samtaler. Her fastlægges såvel kort- som langsigtede behov. Den fuldstændige kompetenceudviklingsstrategi ligger på skolens hjemmeside. 9.5 Sikkerhed Der er valgt et sikkerhedsudvalg på Medieskolen, som består af skolens leder og en værkstedsleder. 9.6 Sociale klausuler Medieskolens personalepolitik lægger op til at fremme det rummelige arbejdsmarked, i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud for selvejende uddannelsesinstitutioner Undervisningsmiljøvurdering På Medieskolen bearbejdes problemer i forbindelse undervisningsmiljøet som en løbende proces. Det være sig problemer som udspringer af dagligdagen, eller problemer som opstår i forbindelse med større omlægninger/forandringer. Vi arbejder løbende med problemer, som fremkommer gennem forespørgsler fra personale og elever, og ni arbejder tillige med undervisningsmiljøproblemer ved hjælp af spørgeskemaer. Nye elever som starter på skolen introduceres straks ved start i skolens sikkerhedsregler og miljøpolitik. På Medieskolen er det ledelsens ansvar at sikre, at forespørgsler til forbedring af arbejdsmiljøet, fra såvel personale som elever, bliver hørt og gjort til genstand for analyse, vurdering og evt. udarbejdelse af handlingsplan og opfølgning. Medieskolens elever kan jf. lov om arbejdsmiljø, vælge 2 repræsentanter til skolens sikkerhedsudvalg. Der arbejdes på skolen med følgende tre undervisningsmiljøvurderingsområder; 1) det fysiske miljø, 2) det psykiske miljø og 3) det æstetiske miljø.

18 10. Økonomi Budgetforudsætninger Medieskolens indtægter er sammensat således - kommunalt tilskud - statsligt driftstilskud - statsligt bygningstilskud - statsligt tilskud for udslusning - statsligt tilskud til kombinationsforløb - statsligt tilskud til skoleydelse - indtægter fra egenproduktion Kommunalt grundtilskud Det er en forudsætning for at kunne opnå statstilskud, at den etablerende kommune (her Lyngby- Taarbæk Kommune) yder et grundtilskud. Det kommunale grundtilskud for 2015 er på finansloven fastsat til kr Statstilskud Statstilskuddet ydes på baggrund af det antal elever skolen har haft indskrevet. Tilskuddet udbetales månedsvis forud og reguleres hvert kvartal på baggrund af en indberetning om det forløbne kvartals elevtimeforbrug. Statstilskuddet bevilges i forbindelse med den årlige vedtagelse af finansloven i Folketinget. Statstilskuddet forventes i 2015 at blive kr i driftstilskud og kr i bygningstilskud pr. årselev. Herudover udbetales et igangsætningstilskud til udslusning på ca. kr og et udslusningstilskud, som forventes at blive kr pr. årselev. Udslusningstilskuddet udløses under forudsætning af, at eleverne har været i arbejde eller uddannelse i mindst 12 uger indenfor en periode på 4 måneder efter produktionsskoleopholdet Skoleydelse Eleverne modtager skoleydelse i hele den periode, de er tilknyttet Medieskolen. Eleverne trækkes i løn, såfremt de udebliver uden grund. Staten refunderer den fulde udgift Budget I lovens 6 stk. 10 anføres det, at bestyrelsen fastlægger efter forslag fra skolelederen skolens budget og godkender dens regnskab og i 15 stk. 1 anføres det, at skolens regnskabsår er kalenderåret Revision I lovens 15 stk. 5 anføres det, at årsregnskaberne opstilles og revideres efter regler fastsat af undervisningsministeren, og i 15 stk. 2 anføres det, at årsregnskaber for produktionsskoler skal revideres af revisor. I lovens 15 stk. 4 anføres det, at revisor attesterer oplysninger til brug for beregningen af tilskud. Medieskolens revisionsfirma er PriceWaterhouse Coopers.

19 Handlingsplan for Personaleudvikling. Plan for den enkelte medarbejders udvikling i fastlægges i årets MUS. Vi vil fortsat prioritere kurser og efteruddannelse af personale i forbindelse med skolens teknologiske, faglige og pædagogiske udvikling herunder også lederudvikling. Vi prioriterer tillige supervision af lærerne i forhold til elevproblematikker og coaching i forhold til udvikling af internt samarbejde. Et nyt indsatsområde er praktik for lærerne på andre skoler eller i virksomheder. 2. Vi vil fortsætte arbejdet med at kvalificere forløbsplaner og den elektroniske dokumentation heraf. Vi vil undersøge mulighederne for at bruge etablerede programmer som EROS2 eller Nordplaner. 3. Vi vil have fokus på vores udslusning, og gå efter at mindst 80 % af vores elever går videre i uddannelse eller job. 4. I forbindelse med EUD-reformen skal vi udvikle forløb med målretning mod erhvervsuddannelsernes Grundforløb I forbindelse med etableringen af den kombinerede ungdomsuddannelse skal vi udvikle forløb, der kan indgå i denne uddannelse. 6. Fortsat fokus på etablering af praktikpladser. På baggrund af en kortlægning af erhvervsvirksomheder i mediebranchen i Lyngby-Taarbæk vil vi tage kontakt med virksomhederne med henblik på at skaffe flere praktikforløb/praktikaftaler/lærepladser. Vi vil også bruge vores forældregruppe aktivt i dette arbejde. 7. Vi vil være opsøgende mht. kundejobs. Med udgangspunkt i vores forældregruppe vil vi forsøge at skaffe mulige produktionsopgaver. Vi vil kontakte tidligere kunder for nye opgaver. 8. Vi vil fortsat udvikle og udbygge samarbejdet med Lyngby-Taarbæk Kommune, UU-Centrene og andre uddannelsesinstitutioner ikke mindst i forhold til kommunens vidensby strategi. Vi deltager i et kommunalt forankret SATS-projekt omkring rygestop.

Virksomhedsplan - 2013

Virksomhedsplan - 2013 Produktionsskolen Medieskolen Lyngby Virksomhedsplan - 2013 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Organisation

Læs mere

Virksomhedsplan

Virksomhedsplan Produktionsskolen Medieskolen Lyngby Virksomhedsplan - 2016 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Organisation

Læs mere

Produktionsskolen. Virksomhedsplan Forord.side Mission... side Vision. side Værdigrundlag. side Mål.

Produktionsskolen. Virksomhedsplan Forord.side Mission... side Vision. side Værdigrundlag. side Mål. Produktionsskolen Medieskolen Lyngby Virksomhedsplan - 2017 1. Forord.side 2 2. Mission... side 2 3. Vision. side 2 4. Værdigrundlag. side 2 5. Mål. side 3 6. Målgruppe. side 4 7. Produktion og undervisning

Læs mere

Medieskolen Lyngby P R O D U K T I O N S S K O L E N. Journalistik Film. Webdesign. Foto. Grafisk design. Producer

Medieskolen Lyngby P R O D U K T I O N S S K O L E N. Journalistik Film. Webdesign. Foto. Grafisk design. Producer Webdesign Medieskolen Lyngby Grafisk design Journalistik Film Producer P R O D U K T I O N S S K O L E N Foto Velkommen til Medieskolen Lyngby Har du lyst til at arbejde med medier og lære på en anden

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. BEK nr 1162 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

Virksomhedsplan 2014/15

Virksomhedsplan 2014/15 Virksomhedsplan 2014/15 1 Indledning Produktionsskolen Vejen blev oprettet 1. juli 2007 som en fusion mellem Stenderup Produktionshøjskole og Produktionsskolen På Sporet i Lunderskov. Som en konsekvens

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Bilag om produktionsskoler 1

Bilag om produktionsskoler 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om produktionsskoler 1 I. Målgruppen Formålet med produktionsskoler

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde

Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde 2016 Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde Produktionsskolen Varde - Hammeren 3 6800 Varde Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde Denne virksomhedsplan udspringer af lov om produktionsskoler,

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler

Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Avanceret teknisk fotografering

Avanceret teknisk fotografering Avanceret teknisk fotografering Deltageren får indsigt i basiskameraindstillinger, men lærer herefter at arbejde med de fototeknikker, der bruges til de enkelte programmer, herunder panorama-, 360 - og

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune.

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. 2013 Navn Adresse Produktionsskolen i Herning Kommune Sebbesandevej 2b, Tjørring, 7400 Herning. Telefon 97 26 70 11 Fax 97 26 90 48 E-mail admin@ph-herning.dk

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Velkommen til MEDIESKOLEN LYNGBY 2016

Velkommen til MEDIESKOLEN LYNGBY 2016 Velkommen til MEDIESKOLEN LYNGBY 2016 www.medieskolen.dk 1 1.8.2016 VELKOMMEN TIL MEDIESKOLEN Du er nu tilmeldt som elev på Medieskolen, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig og lære dig at kende.

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE

PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE Forslag til hvordan produktionsskolerne kan medvirke til at flere får en ungdomsuddannelse, og hvordan en ændret lovgivning kan understøtte dette.

Læs mere

Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse. Fælles forståelsesramme

Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse. Fælles forståelsesramme Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse Fælles forståelsesramme Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse Fælles forståelsesramme Forord På produktionsskolerne

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne 1. BAGGRUND: Centrale dele af erhvervsuddannelsesreformen set fra produktionsskolernes

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Udkast til Samarbejdsaftale mellem. af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning

Udkast til Samarbejdsaftale mellem. af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning Udkast til Samarbejdsaftale mellem Herning Kommune og Produktionsskolen i Herning Kommune om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning 1. Aftalens parter I henhold til Lov om erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Indhold 1. Generelle betragtninger om produktionsskolernes rolle. 2. Hvornår er den unge parat til at starte på en fleksuddannelse? 3. Hvordan

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Virksomhedsplan. 1.Forord. 2. Mission. 3. Vision. 4. Værdigrundlag. 5. Mål. 6. Målgruppe. 7. Produktion og undervisning

Virksomhedsplan. 1.Forord. 2. Mission. 3. Vision. 4. Værdigrundlag. 5. Mål. 6. Målgruppe. 7. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 1.Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 4.1 Menneskesyn 4.2 Lovgrundlag 5. Mål 5.1 Undervisning 5.2 Produktion 5.3 Personlige og sociale mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Juni 2008 Navn, hjemsted og formål 1 Fonden Roskilde Sprogcenter er en selvejende institution med hjemsted i Roskilde kommune. Fondens egenkapital udgøres af kontant

Læs mere

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse Vejle, den 4. april 2014 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2016 Virksomhedsplan 2016 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Formål... side 4 Økonomi... side 5 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Oppositionspartierne (S, SF, R og Ehl) foreslår sammen, at der etableres en fleksuddannelse for unge mellem 15 og 25 år. De folkeoplysende skoleformer hilser forslaget

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Ansøgningsskema. Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse. 1 Projektets titel. 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole

Ansøgningsskema. Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse. 1 Projektets titel. 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole 1 Ansøgningsskema 1 Projektets titel Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole 4 Baggrund fyldig beskrivelse påkrævet Vrå højskole har en del erfaring med at samarbejde

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2014 - Juni 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kom/IT C Torsten B.

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Til organisering af samarbejdet nedsættes en styregruppe og lokale arbejdsgrupper efter behov.

SAMARBEJDSAFTALE. Til organisering af samarbejdet nedsættes en styregruppe og lokale arbejdsgrupper efter behov. SAMARBEJDSAFTALE Denne samarbejdsaftale er indgået mellem Københavns Tekniske Skole, TEC, SOSU- København, Hotel- og Restaurantskolen, Niels Brock, CPH West og SOSU C og produktionsskolerne i Forstanderkredsens

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU Punkt 2. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

XXXXXXX XXXXXX XX. Få andel i fremtidens TV- og Medietilrettelæggere XXXXX XXXXXX. Vejledning for praktiksteder

XXXXXXX XXXXXX XX. Få andel i fremtidens TV- og Medietilrettelæggere XXXXX XXXXXX. Vejledning for praktiksteder XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXMEDIEHØJSKOLENXXXXXXXX Få andel i fremtidens TV- og Medietilrettelæggere Vejledning for praktiksteder XXXXXX Kære praktiksted Som leder af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1 Parat til DESIGN FORMÅL & INDHOLD Parat til design // & indhold 1 INDHOLD Målgruppe Elever med erhvervs- og husholdningsfaglig interesse for design og sund livsstil 3 Parat til Design vil gøre eleven mere

Læs mere

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Nummereringerne svarer til afsnit i ansøgningsmateriale/slides. 1.1: Hvis der ikke er indgået bindende aftaler med bidragsydere til undervisningen

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Den vigtigste ressource for Herningsholm Erhvervsskole er de menneskelige ressourcer i form af medarbejdere og ledere.

Læs mere

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Specialundervisning for unge og voksen efter Lov om specialundervisning for voksne LSV Undervisningsforløb

Læs mere

Grafisk portfolio - Intro 2013 Speciale 1 Speciale 2 Speciale 3 Speciale 3 Speciale 4

Grafisk portfolio - Intro 2013 Speciale 1 Speciale 2 Speciale 3 Speciale 3 Speciale 4 Grafisk portfolio er en Grafisk tekniker grundforløbspakke, der introducerer til uddannelserne: Grafisk tekniker, Web-integrator, Skiltetekniker Forløbet er tiltænkt elever, der vil have en bredere indsigt

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Digital Media Multimedie som håndværk

Digital Media Multimedie som håndværk Digital Media Multimedie som håndværk Multimedie integrator programmering og design Multimedie animator 3d-animation og visualisering Visualisering Programmering Design 1 Digital Media uddannelsen og virksomheden

Læs mere