Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7"

Transkript

1 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik på Højvangskolen 10 På besøg hos Forskningscenter Foulum 12 Frilæsning 13 Udveksling i Skt. Petersborg 14 Forårskoncerten 15 Nye lærere på Højvangskolen 16 Første skoledag i 1. klasse 18 Trivselstiltag på Højvangskolen 19 Vigtige datoer 20 J U L E N

2 2 Redaktørernes hjørne Redaktørernes hjørne Thorkil Bjerrum Kewin Larsen En virksomhed der tager sit sociale ansvar alvorligt Grafiske totalløsninger WEB-design Computerløsninger Bogføring Stavtrupvej Viby J tlf Hvornår kommer Højbladet? Hvornår kommer Højbladet? Det spørgsmål er vi blevet stillet af både børn og forældre mange gange i dette skoleår. Det er tegn på, at det bliver læst med interesse tak for det. Nu er det her skoleårets første udgave af Højbladet. Velkommen til de mange nye børn og forældre på skolen. Der er startet nye søde børn i 0. klasserne. Efter den første tid i drenge- og pigeklasser, er der nu dannet de endelige klasser. Men også på de fleste andre årgange er der kommet nye elever og forældre, som ikke har set Højvangskolens skoleblad før. Vi håber, at alle vil finde bladet interessant. Højbladet vil gerne videregive vigtig information fra skolen, men også skabe et lille billede af hverdagen fra et sted med mange mennesker og en masse liv. Vi er i gang med at se på, hvordan vi kan bruge vores hjemmeside bedre i fremtiden enten som erstatning for eller som supplement til Højbladet. Men vi regner dog med, at Højbladet vil udkomme en til to gange mere inden sommerferien. Vi har ikke fastsat deadline for næste nummer, men send meget gerne indlæg eller gode ideer til bladet til I kan også sende til os over forældreintra Den nye dreng i klassen, Den rummelige folkeskole, En aktiv skolebestyrelse, Tur til Rusland, Selvlysende trafikveste, Klimaforandringerne i undervisningen og bjørne der nyder parringslegen foran 180 børn og voksne alt dette og mere til i dette nummer af Højbladet. Thorkil Bjerrum Kewin Larsen Jes W. Lorenzen Højbladet laves af: Jes W. Lorenzen (ansvarshavende) Thorkil Bjerrum og Kewin Larsen Opsætning og trykning: Huset Venture i Stavtrup Oplag: 700 Udsagn i indlæg deles ikke nødvendigvis af redaktionen Redaktionen kan kontaktes via mail Højvangskolen efterår 2007

3 Så gik det første år... Det første år, som den nye leder 3 Af Jes W. Lorenzen, skoleleder på Højvangskolen I skrivende stund er det 1 år siden, jeg fik beskeden om, at jeg skulle være den nye skoleleder på Højvangskolen. Dengang havde jeg store forventninger til jobbet og så frem til at komme i gang med at lære jer at kende. Hvordan er det så at være og arbejde på Højvangskolen? Skolen er kendetegnet ved at have over 650 elever/børn/unge mennesker, som er sjove, frække, nysgerrige, kreative, forskellige, åbne, tillidsfulde, kritiske, dygtige, rummelige og ikke mindst bare dejlige. Det er en fornøjelse at være sammen med dem og høre deres meninger om mangt og meget. Med så mange børn på skolen følger jo også en større flok forældre og heldigvis for det! Jeg har igennem det sidste år oplevet jer forældre som en gruppe engagerede voksne, som vil jeres børn det bedste. I bakker skolen og dets personale op, når der er behov for det, men er heller ikke blege for at stille os de kritiske spørgsmål. Det er selvfølgelig nogle gange en udfordring for os på skolen, men jeg oplever, at samarbejdet mellem skole og hjem er velfungerende og gensidigt respektfuldt. Skolebestyrelsen har lagt mange kræfter i deres arbejde med at gøre deres for, at skolen fortsat fastholder sin gode udvikling, og det tydeliggøres meget fint med deres artikel, som I kan læse her i bladet. Tilfredshedsundersøgelser kan være en god indikator på, hvordan vi klarer vores arbejde på skolen. Sidste gang der blev foretaget en sådan undersøgelse viste resultaterne, at I både forældre og elever er meget tilfredse med Højvangskolen. Med god grund vil jeg påstå. Hele skolens personale yder et stort og kvalitativt arbejde hver dag og forsøger hele tiden at få det bedste ud af de ressourcer, som findes på skolen. Jeg oplever ikke altid, at medier og andre meningsdannere er gode til at anerkende det gode arbejde, der ydes på skolerne for, at alle børn får den læring, der svarer til deres evner og muligheder. Mit første år på skolen har bekræftet mig i, at personalet er dygtigt, og at de hele tiden arbejder hårdt for at skabe gode rammer for børnene og deres læring. Og det på trods af, at de sidste par år har budt på en del større udfordringer/forandringer i skoleverdenen. Og min påstand er, at det bliver nok ikke færre de kommende år. Udfordringerne er både kommet fra Folketinget: mange væsentlige ændringer i folkeskoleloven, nye karakterskala, elevplaner, ændrede afgangsprøver, nye/gamle fag, etc. Fra Århus Kommune: Alle tiders folkeskole (med indsatsområder som f.eks.: de naturvidenskabelige fagområder, skole-hjem samarbejde, rummelighed, kvalitetsudvikling og dokumentation, etc.), B&U s nye udviklingsplan med de 9 strategier (f.eks.. sundhed og trivsel, læring og udvikling, forældreinddragelse, kommunikation m.m.), en ny organisation i forvaltningen inkl. opdeling i 13 områder (vi hedder område 8 og er sammen med Tranbjerg og Kolt/Hasselager), 4. årgang i SFO, handleplaner for kost & bevægelse samt skolens læseindsats. Desuden er vi i gang med mange andre spændende tiltag på skolen, som kendetegner en skole i udvikling. I kan denne gang fortsættes Højvangskolen efterår 2007

4 4 bl.a. læse om legepatruljer, trivselsgrupper og et uddannelsesforløb for lærere og pædagoger, som skal være med til at ruste dem til at løse de forskelligartede opgaver, som de møder i arbejdet med børnene. Desuden er vi tæt på at gå i gang med at bygge et nyt lokale til vores nye SFO- del for 4. årgang, og i efteråret vil der ske en del nye investeringer/ forbedringer på legeområderne. Som I kan læse sker der en hel del på skolen så det er ikke sådan, at vi keder os. At arbejde på Højvangskolen er spændende, afvekslende, udfordrende og ikke mindst positivt. Og det første år har mere end levet op til min meget store forventninger. Til sidst vil jeg takke jer alle sammen for at tage så godt i mod mig det har været et dejligt første år som ny på skolen. Rummelighed på skolen... Samtidigt vil vi fra skolen ønske jer alle sammen en glædelig jul og godt nytår. Vidste I... ]at der på skolen er 5 kommunale specialklasser også kaldet E-klasser. I hver klasse går der mellem 3 og 8 børn og det er børn som kommer fra hele kommunen. Børnene går i specialklasse, fordi de har brug for at få undervisning i mindre grupper, så der vil være mulighed for at tage særlig hensyn til de vanskeligheder de har i forbindelse med deres (ind)læring. Klasserne hedder 1/2E, 3E, 4E, 7E og 8E At være klædt på til de særlige udfordringer rummelighed og AKT-kursus for alle pædagogiske medarbejdere Af Lone Steffensen, Pædagogisk leder på Højvangskolen Som tidligere fortalt her i Højbladet, har vi på Højvangskolen i godt et års tid været i gang med en proces, hvor vi (ledelse, det pædagogiske personale samt skolebestyrelsen) har lavet vores lokale målsætning for, hvad vi forstår ved at være en rummelig/inkluderende skole: Højvangskolens målsætning for rummelighed: Mangfoldighed og forskellighed styrkes både børn og personale Den enkelte udfordres og udvikles i fællesskab Alle medarbejdere /team skal føle sig klædt på, så de har mulighed for at løse opgaven i fælles skab Alle lærere og pædagoger arbejder naturligvis på at få undervisning og fritidsaktiviteter til at fungere optimalt, så alle børn udfordres og udvikles og trives i de fællesskaber, de indgår i på skolen. I det daglige arbejde kan det dog ind i mellem være en udfordring at imødegå alle de forskelligheder, som findes blandt børnene, både hvad angår det faglige og det sociale. Vi har i dette skoleår valgt at Højvangskolen efterår 2007

5 Adfærd Kontakt Trivsel 5 fokusere på kompetenceudvikling for lærere og pædagoger, så alle får mulighed for at arbejde videre med de problemstillinger, der kan være svære i hverdagen. At give alle børn lige muligheder for at få noget ud af undervisningen på trods af de store faglige forskelligheder, som kan findes i en klasse, kræver meget af lærerne. For i så høj grad som muligt at nå alle elever arbejdes der med differentierede muligheder i undervisningen og i perioder med holddeling m.v. og der arbejdes løbende med at udvikle dette i teamene, på faglige kurser og i lærernes faglige fora. I dagligdagen kan sociale eller adfærdsmæssige problemstillinger blandt børnene dog af og til fylde meget og have stor betydning for undervisningsmiljø og trivsel. Som mange forældre allerede har stiftet bekendtskab med, har skolen mulighed for i en periode at knytte AKT-medarbejdere (Adfærd-Kontakt-Trivsel) til en klasse, hvor der opleves sociale problemer børnene imellem. Det kan være f.eks. i forhold til relationer mellem forskellige grupper af børn, relationer mellem enkelte børn og klassefællesskabet, mobning, uhensigtsmæssig adfærd etc. Vi har på Højvangskolen 4 medarbejdere, som har særlige kompetencer på dette område, og som vi har megen gavn af, når teamet omkring en klasse i en periode har brug for sparring, vejledning og støtte i forhold til en aktuel udfordring. Vi vil dog gerne styrke det forebyggende arbejde og så vidt muligt arbejde med problemerne, inden de vokser sig for store. I dette skoleår har vi derfor valgt, at alle lærere og pædagoger skal have mulighed for at arbejde videre med de problemstillinger, der kan være svære i hverdagen. Derfor deltager alle i et Mini-AKT-kursus med instruktører fra Bakke skolen i Horsens, som i det daglige udelukkende arbejder med børn med sociale og adfærdsmæssige problemer. Kurset løber primært over 3 eftermiddage for lærere og pædagoger i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling og tager udgangspunkt i emner/udfordringer, som personalet selv har peget på. Vi håber naturligvis, at kurset giver et godt udbytte til alle og bidrager til nye muligheder og redskaber til det daglige arbejde med børnene i samarbejdet med klasseteamet og ikke ] mindst med forældrene! For rummelighed har Byrådet vedtaget følgende mål: Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal arbejde for at udvikle alle børn og unges respekt og ansvar for sig selv og andre, herunder evnen til at rumme forskellighed og mangfoldighed samt indgå i forpligtende fællesskaber. ] Børn og Unge vil sikre inkluderende læringsmiljøer, der giver alle børn og unge lige muligheder ved at tage udgangspunkt i, at børn og deres forældre er forskellige og har forskellige behov og ressourcer. Medarbejderne skal via deres egen rummelige faglige tilgang til alle børn, unge og forældre medvirke til at børn, unge og forældre udviser gensidig respekt og kan rumme mangfoldighed både personligt, socialt og kulturelt. Højvangskolen efterår 2007

6 6 SFO i skolens C-fløj SFO-tilbud... Af Susan Albertsen, SFO-leder Skolens C-fløj er den afdeling på skolen der rummer 4., 5., og 6. klasserne. Det er den ende af skolen der vender ud mod Råhøjparken eller Ormslev om man vil. Her i dette hyggelige hjørne af skolen finder vi nu SFOs nye lille afdeling for børn fra 4. klasserne. Vi kan gå og glæde os til, at vi hen sidst på skoleåret får en frisk lille tilbygning sat uden på C-fløjen. Den nye tilbygning skal rumme et slags basislokale for afdelingen. Det bliver jo så ikke vore nuværende børn i afdelingen, der kommer til at nyde godt af herlighederne. Det gør derimod de kommende års 4. klasser. Det er jo heller ikke så værst endda. Vi valgte at lave den nye afdeling i C- fløjen, fordi det jo er her 4. klasserne går i skole i forvejen. Vi kunne også have valgt at lægge tilbuddet tættere på dagligdagen i den øvrige SFO. Det gjorde vi jo så ikke. Vi ville lave et tilbud, der snarere blev et alternativ til fritidsklubben end bare en forlængelse af det oprindelige SFO tilbud. Når vi har lidt afstand til de yngre børn i SFO, kan vi bedre operere med differentierede regler og værdier. Børnene kan, selvom de ikke skal i klub, godt mærke, at de er blevet ældre. Lokalefællesskabet med 4. klassernes lærere/ undervisning gør mange ting smartere. Både praktisk og samarbejdsmæssigt. Nu hører vi så hjemme i de tre klasselokaler og i høj grad i det store fællesareal i C fløjen. I klasselokalerne har vi indrettet os med sofagruppe og computerhjørne. I fællesarealet er der gang i den med tummel på den store madras, bordtennis, skumhockey, playstation m.m.. Det er ofte også ved bordene i fællesarealet, at børnene sidder med broderierne, tegnerierne, vævene, spillene, guitarerne osv. Det er ret hyggeligt. Det er faktisk ret rolige omgivelser vi er i. Underligt nok. Udgangspunktet Da vi af kommunen blev bedt om at oprette SFO-tilbud til børnene fra 4. klasserne, lagde vi jo straks hovederne i blød. Det virkede. Vi blev nødt til at se i øjnene, at vores udgangspunkt, når det drejer sig om SFO for 4. klasserne er noget anderledes, end det er det vedr. vore øvrige årgange i SFO. Mange af børnene har ikke brug for decideret pasning hver dag. De kan ofte vælge at gå hjem eller hjem med andre børn, hvis og når de vil. Vi kan således ikke forvente, at børnene kommer i SFO hver dag uanset omstændighederne. Det er derfor afgørende vigtigt i høj grad (men ikke kun) at medtænke børnenes værdisæt, når indholdet af dagligdagen planlægges. I modsat fald kommer børnene ikke i SFO og vi kan ikke arbejde med dem eller skabe en kultur og et fællesskab, som børnene kan være en del af. Børnenes relativt lange skoledage og frihed til at bestemme over deres fritid gør, at vi ikke kan forvente at disponere over børnene i mange timer hver dag. Indholdet Som en konsekvens af ovenstående er det formålstjenligt at inddrage nogle af de elementer og aktiviteter fra børnenes private fritid i hverdagen/hjemme ind i hverdagen i SFO. TV, radio, mobiltelefoner og computerspil/ IT vil derfor i kontrolleret omfang være en del af vores hverdag i afdelingen. Højvangskolen efterår 2007

7 Turen til Ebeltoft... Via vores aktivitetsudbud skal vi arbejde for at børnene får motion og udvikler glæde ved at motionere får styrket deres kreativitet får øget deres selvværd kan indgå i fællesskaber I afdelingen er det vigtigt at børnene skal have mulighed for at indgå i forpligtende og uforpligtende fællesskaber. Dette kan ske omkring de mere eller mindre voksenstyrede aktiviteter eller omkring børnenes egne aktiviteter eller egen leg. Vi skal modvirke ensomhed. Afdelingen skal være et rart sted at være for alle. Og hvordan går det så? Det går sør me da fint. Så n da. Børnene er meget positive over for de nye omgivelser de er i. Der er en god stemning og fremmødet er helt godt. Der er ret stille helt sidst på eftermiddagen, men det havde vi også regnet med. Mange børn går til både det ene og det andet og de børn der selv bestemmer, vælger ofte at smutte ved tre/firetiden. De første godt to måneder siden skolestart har været præget af fuld fart i gymnastiksalen, syslerier med broderier, væv o.l., børnenes guitarspil, Eyetoy på Playstation og en hel del ture i svømmehallen. Her på det sidste er vi begyndt at øve på et skuespil og vi har fået gang i vores spillecomputere. Det ser godt ud. men vi glæder os som sagt til at få vores eget lille lokale og bo i. 7 Mellemtrinnets hustur af Carsten Laustsen, lærer på mellemtrinnet Mellemtrinnet var på en skøn tur til Nordiske Zoo (Ree-Park) ved Ebeltoft. Her slentrede vi gennem landskaber proppet med isbjørne og almindelige bjørne. Der blev tegnet og snakket en hel del bl.a. om bjørnenes forplantning. Bjørnene var nemlig helt tydeligt i gang med denne del af livets opgaver, da vi passerede med 180 børn og voksne. Og de blev ved og ved og ved, ja til sidst havde eleverne sådan set fået biologiundervisning nok og valgte at gå videre. Derfor så de fleste ikke det allersjoveste, da den ivrigste bjørn til sidst hørte op med sit forehavende og drønede ned i søen og satte sig pladask i det kølende vand! Højvangskolen efterår 2007

8 8 Skolebestyrelsen har travlt Forbedre skolen?... og skolebestyrelse, så vi har alle interessenter med i planlægningen. Af Skolebestyrelsesformand, Birgit S. Ernstsen. Vi har haft 3 møder siden august og er i fuld sving. Vi er nu så heldige, at elevrådet er blevet valgt, og der var 2 energiske unge mennesker med til vores sidste møde, som kom med mange gode og fornuftige input til hvordan vi kan forbedre skolen. Elevrådet deltager i alle de møder de har mulighed for, og det er vi rigtigt glade for. Referater tilsendes på mail På vores sidste fællesmøde med forældrene var der et ønske om at få information ud om, hvad vi beskæftiger os med i skolebestyrelsen. Derfor var der enighed om at sende referaterne ud til forældrene. Vi kunne tænke os, at man kunne tilmelde sig det, men IT systemet kan endnu ikke imødekomme det ønske. Derfor bliver referaterne udsendt til alle, så kan I selv bestemme om I ønsker at læse det. Så snart det teknisk bliver muligt at tilmelde sig referaterne, vil det blive iværksat. De 4 fokusområder I skolebestyrelsen arbejder vi videre med de fire områder vi især har valgt at fokusere på. 1. Trafik Vi har igangsat en gruppe, som kigger på området. Endvidere har vi tænkt på at kontakte en udefra som kan hjælpe os med at se nye løsninger på vores trafikforhold. I denne gruppe er der både personale, ledelse 2. Kost og bevægelse Her har vi været meget langt omkring, og arbejder intenst videre med emnerne. Kantinen er jo blevet en del af skolen og vi står for driften. Derfor er det meget vigtigt, at den kører og gerne giver overskud, ellers skal underskuddet dækkes af andre midler på skolen. Vi har fået input fra eleverne på hvad de godt kunne tænke sig, og de tænker også på sund kost, så vi har et godt grundlag for at arbejde videre. Til bevægelse er der indkøbt nye legeredskaber m.v. som skulle aktivere børnene mere i frikvartererne. Endvidere er der nedsat en legepatrulje på mellemtrinnet, som bliver udstyret med en legerygsæk til at hjælpe og aktivere eleverne i indskolingen. Vi ønsker også at spørge eleverne i udskolingen om, hvordan de kunne blive mere aktive i frikvartererne, og handle på dette. 3. Kommunikation Dette er et meget stor område og vi forsøger at samle det lidt. Vi er blevet enige om, at det er meget vigtigt at få afstemt forventningerne fra skoleårets start imellem forældre/elever og lærer. Vi er alle enige om, at intranettet er et godt redskab til generel information, og følsomme oplysninger skal stadig håndteres personligt eller via telefon. Der er nedsat et udvalg, som arbejder videre og indkredser området og finder ud af, hvad vi skal fokusere på, så vi får sat ind de rigtige steder. 4. Indeklima Der er nedsat et udvalg som skal arbejde videre ud fra det grundlag vi har udarbejdet. Det tekniske personale har taget fat flere steder og rengøringspersonalet har fokus på Højvangskolen forår 2007

9 Kom og se kunsten... 9 særligt udsatte områder som toiletter m.v. Sæbe forholdene på alle toiletter er sat i orden. Et klasselokale, hvor der var mug, er blevet sat i stand, så snart skolens tekniske personale blev opmærksom på det. Brusekabinerne i hallens omklædningsrum er blevet afkalket i sommerferien, så de er væsentligt forbedret. Dog må vi stadig sige, at det også er brugerne, der skal være en væsentlig medspiller på området. Efter weekenden kan omklædningsrummene være meget beskidte efter håndboldkampe m.v. Det vil der blive fulgt op på. Vi arbejder videre med de 4 områder på vores møde i november. Andre ting vi beskæftiger os med Udover de ovennævnte 4 områder er der mange andre ting, vi løbende skal tage stilling til. Vi har svaret på forskellige høringer som primært politikere og forvaltningen har bedt os om. Vi har desuden haft SFO en på dagsordenen for at få en orientering, samt en debat om hvad der arbejdes med. Vi har hele tiden fokus på trivslen på skolen mellem børnene, og har fået en orientering af trivselsudvalget om de nye tiltag. Kunst på mellemtrinnet af Carsten Laustsen, lærer på mellemtrinnet Gennem de sidste tre år har 6. årgangen arbejdet med malerier. Det er der efterhånden kommet ca. 20 flotte store malerier ud af. Her er der virkelig fantasi og knald på farverne. Billederne hænger på gangen fra biblioteket og danner ligesom en pil op mod mellemtrinnet, hvor de fortsætter på den anden side af dørene. Billederne er smadderflotte, og det er fantastisk at være billedkunstlærer for sådan nogle dygtige børn. Eleverne fortjener, at mor eller far lægger vejen forbi og nyder deres anstrengelser. Vi har kigget på de nye krav til læsevejledningen og læsehjælp på skolen. Vi har diskuteret hvor der er mest behov for at sætte ind og meget tyder på, at undervisningsmidler og lokaler har brug for et løft. Ledelsen vil nu vurdere, hvad der er muligt inden for skolens eget budget. Vi arbejder herudover på at evt. skaffe nogle af de mange ting, vi kunne ønske os ad andre veje, eller om vi kan søge ekstra midler, som kan hjælpe skolen til at blive endnu bedre. Kontakt os endelig Vi har gang i mange spændende ting og tiden er ofte ikke lang nok til alt det vi gerne vil, men vi gør hvad vi kan. Har I nogle input, tanker, bekymringer eller andet som vi i skolebestyrelsen kan gøre noget ved, så kontakt os endelig. Frugtkvater var jo noget vi var så heldige at få tildelt. Her var det også forældre, der kontaktede os og gjorde os opmærksomme på det, og vi håber børnene har været glade for de 2 måneder med gratis frugt. Skolebestyrelsesformand Birgit S. Ernstsen Højvangskolen efterår 2007

10 10 Trafik på Højvangskolen Besøg af politiet... Under denne proces bør man nærmest ikke forlade bilen. Alt for mange har i år valgt at bruge pladsen til parkering. Så opstår der vildt farlige trafikale situationer. Pludselig er pladsen fyldt op, og bilerne holder i kø. Det går ud over gående på Klokkeskovvej og forhindrer skolepatruljen i deres arbejde. Af færdselskontaklærer Carsten Laustsen Kys og Kør vej Ved Højvangskolen har vi en såkaldt kys-ogkør-vej. Reglerne for benyttelse af denne er: Kør ind Læs dit barn af Kys det farvel Kør igen Skolepatruljevagter: Skolepatruljen skal være på plads ved fodgængerfeltet på Klokkeskovvej og ved rundkørslen: Skolepatruljen består af frivillige elever fra skolens 6. og 7. klasse. De gør et flot stykke Carsten Laustsen og politiet Højvangskolen efterår 2007

11 Tenna blev nr Vi håber, at eleverne vil bruge dem i den mørke tid og dermed gøre dem mere synlige i trafikken. Hvis eleverne skal have gavn af vestene, skal de nok have lidt hjælp til at huske at tage dem på her i de mørke måneder. Så husk lys, cykelhjelm og refleksvest! Glade børn der lige har fået en refleksvest Tenna i cyklistfinalen! 19. juni drog Tenna og jeg til Århus-skolernes cyklistfinale. Her tilbragte Tenna en dag blandt ca. 40 ligesindede elever fra andre skoler i Århus. Alle kom fra 6. kl. og alle var lige generte i begyndelsen. Til frokost gad Tenna ikke sidde ved mig længere hun havde fundet andre venner, og det var jo kun dejligt. Tenna skulle løse en teoriopgave, cykle på en behændighedsbane og cykle en tur i kvarteret, før hun over middag kunne kåres som en flot nr. 4 sammen med ca. 36 andre elever! Vi cyklede sammen hjem til Stavtrup igen, og på vejen skød jeg lige et par billeder af en yderst modvillig vinder men jeg insisterede. Dokumentation skal der jo til i disse tider. arbejde for at hjælpe deres kammerater sikkert over vejen. For det får de: En tur i Bowlinghallen, en tivolitur og et mindre honorar. Som regel er der da også et stykke frugt, når vi mødes. Det er altså ikke lønnen alene, der bære arbejdet. Jeg er glad og stolt over at være leder for skolepatruljen, som er dygtige og ansvarsfulde unge mennesker. Der kan opstå smuttere, hvor patruljen ikke er på plads til tiden, men jeg betragter dem som individer i lære for at lære at passe et arbejde. Der skal være plads til at fejle - blot skal man være stor nok til at indrømme og forbedre sig. Vis skolepatruljen respekt og overhold deres anvisninger i trafikken. Refleksveste I uge 44 blev der uddelt 375 skrig-gule refleksveste primært til eleverne i indskolingen og til dels i mellemtrinnet. Vores skoleleder Jes hjalp til med uddelingen en tidlig morgen. Højvangskolen efterår 2007

12 12 På besøg hos Forskningscenter Foulum En FED oplevelse... Af Marianne Kammer, lærer i udskolingen 8. b har i indeværende skoleår et samarbejde kørende med Forskningscenter Foulum. Her arbejdes med overemnet Klimaforandringer og jordbrug. 8.b har i denne forbindelse sået forskellige vinterafgrøder, som får lov til at vokse i klimakamre på Foulum ved forskellige temperaturer. Vi vil herefter se, hvilken betydning temperaturstigningen som følge af den globale opvarmning har for afgrøderne. Vi blev budt velkommen af Anna Nielsen og startede dagen med et oplæg om de klimaforandringer, der er ved at ske på grund af den globale opvarmning. Oplægget var ved Jørgen E. Olesen en af deltagerne ved FN s klima panel, som sammen med den tidligere amerikanske vicepræsident Al Gore deler Nobels fredspris Men hvorfor er det lige at vi har den globale opvarmning og kan vi gøre noget for at stoppe den, var blandt andet spørgsmål der blev besvaret på turen til Foulum. På Forskningscenter Foulum arbejdes der jo med forskning indenfor jordbrug og herunder selvfølgelig også dyrebestande. Landbruget har stor indvirkning på den globale opvarmning da kvæg udskiller en stor mængde methan, som er en Hånden ind i koen Vil klimeforandringerne påvirke disse planter? drivhusgas. På spørgsmålet om, hvad vi kan gøre for at mindske udslippene af drivhusgasser, fik vi svaret Stop med at spise oksekød. Det vil sige ikke flere burgere fra McDonald. Ikke et svar unge mennesker bryder sig om at få. Dernæst fik vi forevist klimakamrene af seniorforsker Ingrid Thomsen, som vores afgrøder skal vokse i og endelig efter frokost fik vi en rundtur i kvægstaldene. Her så vi køer med en fistel (prop) i maven, som kunne tages ud, hvorefter der man kunne stikke sin hånd ind i maven på dem. Endelig så vi de nyfødte kalve. Alt i alt en rigtig spændende tur. 8.b s forsøg med vinterafgrøderne afslutter i december. Her får vi afgrøderne tilbage på skolen for at undersøge om der er forskel på afgrøderne, som har vokset ved forskellig temperatur. Til januar holdes der så en konference på Foulum, hvor vores resultater fremlægges. I sidst udkomne Kaskelot er der en artikel om baggrunden for samarbejdet. Der vil ligeledes i et senere blad være en artikel om ovennævnte samarbejde. Derudover vil der i lærernes fagblad Folkeskolen som udkommer den 2. november ligeledes være en artikel om 8.b s samarbejde med Foulum. Højvangskolen efterår 2007

13 Udendørs læsning... Frilæsning Når solen skinner i den varme del af skoleåret, er der flere klasser, der har givet begrebet frilæsning et ekstra dimension. Hvorfor sidde inde og lumre med en bog, når man kan læse 13 i det fri? Derfor kan man opleve en del elever rundt på skolens udearealer i solperioden, der har frilæsning i græsset. Amalie og Christina læser i udekøkkenet Mathias, Emil og Marcus læser i græsset Andreas og Oscar Højvangskolen efterår 2007

14 14 Udveksling i Skt. Petersborg Besøg i Rusland... På Højvangskolen har 8. b været på udvekslingstur til Skt. Petersborg en by i Rusland Camilla Skou og Stine Malmgaard fra 8.b har her skrevet om deres rejseoplevelser Vi har været på udvekslingstur i Sankt Petersborg i Rusland med vores klasse (8.b), og vi fulgtes med 8.a fra Beder skole. Vi startede med at møde tidligt om morgenen ved Højvangskolen. Derefter hentede bussen eleverne på Beder skole, og så gik det ellers mod Sjælland. De fleste af os fik nu den morgensøvn, vi blev snydt for. Vi sejlede fra Helsingør til Helsingborg, inden vi kørte i mange timer til Stockholm. Vi havde lidt tid til at køre rundt i Stockholm, inden vi skulle med færgen. Da vi kom op på færgen, skulle vi ind i vores kahytter. Vi havde ca. et kvarter til lige at stille vores ting, og så skulle vi op og have stor buffet. Da vi havde spist, skulle vi ned i vores kahytter og gøre os klar til at gå i seng. Der var mange der var trætte efter busturen. Næste dag blev vi vækket kl Vi skulle op og spise morgenmad, herefter skulle vi hurtigt ned til bussen, for at køre ud fra færgen. Vi skulle køre i Finland og hen til den Russiske grænse. Mange faldt i søvn. Da vi var ved grænsen, skulle vi alle ud for at have tjekket vores pas. Vi kørte videre og ind i Rusland. Husene var grimme, men der var mange flotte landområder. Da vi kom ind mod byen var der mange store, lejligheder, paladser og slotte. Senere på aftenen ankom vi til den russiske skole 555, hvor vi skulle mødes med vores værter. Vi havde vores kufferter med ind på skolen. Det var lidt hårdt, for vi skulle op af nogle trapper med det hele. Vi kom ind i en stor sal, hvor der stod nogle lærere og deres skole inspektør. De holdt en lille velkomsttale, og bagefter skulle vi sidde og vente indtil vi blev råbt op sammen med vores vært. Da alle var råbt op, sagde vi farvel til vores venner, og gik med værterne hjem. Hjemme ved værten fik man måske lidt at spise og så gik man i seng. Der var stramt program hver dag. Vi kom sent i seng, og skulle tidligt op. Så vi fik ikke meget søvn.. Vi oplevede mange flotte ting, som f.eks. Vinterpaladset, Sommerpaladset, Peterhof osv. Vi var i badeland der ovre, det var det sjoveste. Vi var med dem i skole, og der skulle vi have timer med vores egen klasse og nogle lærere derfra. Det var ikke sjovt, for lærerne gjorde det hele for en, og rettede hele tiden. Skolen var lavet af blå klinker, det så rimelig specielt ud. Vi fik varm mad oppe i skolen. Toiletterne på skolen var rigtig klamme. Der var ingen toiletpapir og heller ingen døre. Hjemme ved russerne var toiletterne delt op i to rum. I det ene var der bare et toilet, og i det andet var der håndvask og bad. Deres mad var meget anderledes, og mange glædede sig til at komme hjem og få dansk mad igen. Der var dog også en MacDonald s, som mange spiste meget på, da de ikke kunne lide maden hos deres vært. Når vi skulle til byen skulle vi med tog. Det lå langt nede under jorden, så man skulle køre rigtig lang tid på rulletrapper. Vi var i et russisk cirkus, det var rigtig stort og flot. De gør meget ud af deres cirkus, de havde også mange dyr med i showet. Men alt i alt var det en rigtig god tur, og vi fik mange nye venner og oplevelser! Højvangskolen efterår 2007

15 Koncert på legepladsen... Forårskoncerten I foråret afholdt Højvangskolen for første gang forårskoncert på legepladsen ved SFO. Det blev en stor succes. Mange elevbands fyrede den af fra musikscenen, og mange 15 klasser havde lavet sjove boder med forskellige forlystelser. Kantinen havde lavet dejlig mad, man kunne købe, og lærerne solgte øl, vand og is til alle i det dejlige solskinsvejr. Glad publikum Is og popcorn sælges Klar til at få en flødebolle i hovedet Ny pædagog Jesper Petersen Jeg hedder Jesper og er 46 år. Jeg er ny pædagog i Troldhøjen. Min klasse er 1b, og jeg er derfor i afd. A. Stavtrup er velkendt for mig, da jeg har arbejdet i Børnehøjen på Højvangsvej i 11 år. Her har jeg i alle årene arbejdet med både skolebørn og børnehavebørn. Jeg interesserer mig for træ- og udeværksteder, udeliv, boldspil... Jeg er meget glad for den varme velkomst, jeg har fået af alle børn og voksne og glæder mig til det videre arbejde i Troldhøjen. Højvangskolen efterår 2007

16 16 Nye lærere på Højvangskolen Velkommen... Thomas Frost Mit navn er Tomas Frost, er 34 år gammel og bor på Frederiksbjerg med min kæreste og vores 2½ år gamle søn. Er uddannet lærer fra Århus Dag- og Aften seminarium i år 2000 og startede umiddelbart efter stille og roligt ud med kun at under vise en elev, der var anbragt på et opholdsted for unge kriminelle. Det blev dog for ensomt og i 2001 fik jeg job på Nordgårdskolen. Der var jeg indtil sommeren Det var knapt så ensomt og enormt spændende. Jeg havde dog i mellemtiden åbnet en restaurant i Jærgergårdsgade, hvor jeg startede på fuld tid i sep. 2006, da min kompagnon gik på barsel. I januar blev jeg dog enig med familien derhjemme om at skippe restauranten. Derfor søgte jeg nye udfordringer inden for lærer faget og det har jeg nu fundet her på skolen i E- huset. Jens Hyldegaard På Højvangskolens gange, vil I i fremtiden kunne møde en knap 2 meter høj ung mand med kort lyst hår. Jeg hedder Jens Hylde gaard, og jeg skal være klasselærer for 5. b. Sammen med Glenny skal jeg varetage skolens måske vigtigste fag: sløjd :-) Jeg er uddannet fra Århus Dag- og Aftenseminarium og har dansk, samfundsfag, idræt og sløjd som mine liniefag. Jeg har været lærer i 4 år på Nordgårdskolen, og glæder mig nu til at tage udfordringen op på Højvangskolen. Jeg glæder mig meget til lære jer alle sammen at kende. Højvangskolen efterår 2007

17 Velkommen Stinne Nygaard Jensen Mit navn er Stinne Nygaard Jensen. Jeg er 28 år og er ny lærer her på Højvangskolen. Jeg er ansat som barselsvikar for Kristine Søndergaard og overtager hendes skema. Jeg vil være tilknyttet E-huset hovedsageligt E og 4. E. Derudover skal jeg undervise i idræt på 7. og 8. årgang. Jeg blev uddannet fra Århus Lærerseminarium i juni 2006 med liniefag i matematik, dansk, idræt og kristendom. Jeg valgte at supplere min læreruddannelse med en keramisk grunduddannelse fra Århus Kunstakademi. Det sidste års tid har jeg været i Tanzania, hvor jeg arbejdede på en skole for døve og hørehæmmede børn og opstartede et udvekslingsprojekt med en døve skole her i Danmark. Jeg var efterfølgende ansat som foredragsholder for kirkerne i Århus Vestre Provsti, hvor jeg fortalte om Tanzania og livet på døveskolen. Jeg glæder mig nu til nye udfordringer på Højvangskolen og ser frem til at samarbejde med elever, for ældre og kollegaer. Mette Juel Porat Jeg hedder Mette Juel Porat, er uddannet ved Århus Dagog Aftenseminarium i 2004 med liniefagene dansk, engelsk, billedkunst og sløjd og har faktisk lige siden været ansat (og senere fastansat) på Skæring Skole i indskolingsafdelingen. Gennem de sidste 3 år har jeg undervist i samtlige indskolingsfag, med undtagelse af musik og idræt og har desuden haft et skiftende antal ugentlige støttetimer. I den kommende tid er jeg vikar for Mette Albertsen og følger hendes skema i 1. E med fagene dansk og kristendom og 4., 7. og 8.E i engelsk. Jeg er blevet pænt stimuleret på info-siden; der er også meget nyt på en ny skole, men det opvejes let af den store portion venlighed og åbenhed jeg har mødt her de første dage tak for det! og så glæder jeg mig bare til at lære mine nye kollegaer og alt på Højvangskolen bedre at kende. Højvangskolen efterår 2007

18 18 1. a s første skoledag Andrea glæder sig til at komme i gang Første skoledag i 1. klasse Den store og helt specielle første skoledag finder sted i børnehaveklassen, hvor der er tradition for, at far og mor er med i skole. Men på Højvangskolen gør vi også lidt ekstra ud af den første skoledag i 1. klasse. Denne dag er for nogle børn lige så speciel, for nu skal de rigtig igang med at læse og regne og have mange andre nye fag. Højvangskolen forår 2007

19 Legepatrulje i indskolingen... Trivselstiltag på Højvangskolen 19 Legepatruljer og trivselsgrupper er nye trivselstiltag på Højvangskolen Af socialpædagog Signe Hutters og lærer Lisbet Brandt Det har været et rigtig godt frikvarter. Nogle af de store var med til at lege. Fra andre skoler har vi hørt, at det er en rigtig god ide, hvis de store børn hjælper de små i frikvartererne med at få gang i gode og sjove lege. Det gør de små glade, og de får det bedre i skolen. De børn, der er medlem af en legepatrulje, fortæller, at de nyder at kunne hjælpe de små. Nogle siger også, at de har fået det bedre med deres egne kammerater, fordi de lærer mere om, hvordan de kan sige ting til andre på en god måde. Derfor har vi besluttet at lave legepatruljer i indskolingen i dette skoleår. En legepatrulje består hos os af fire større børn, der parvis er udrustet med en rygsæk med legetøj, som børnene i indskolingen kan låne i frikvartererne. Det er vigtigt at pointere, at legepatruljernes opgave er at sætte gang i lege. De skal ikke løse konflikter. Det gør de voksne. Derfor har vi valgt navnet Legekammerater til vores lege patrulje. I samarbejde med elevrådet Ideen er blevet til virkelighed i samarbejde med elevrådet. På mellemtrinnet har alle børn således fået tilbud om at blive en legekammerat og at deltage i en logokonkurrence. Rigtig mange børn har heldigvis meldt sig. Så mange at vi har været nødt til at lave hold til forskellige perioder af skoleåret. Det er vi glade for. Årets første Legekammerater mødtes onsdag den 31. okt., hvor de blev klædt på til opgaven. Forældresamarbejde på en anden måde En god klasse er en, hvor forældrene laver noget sammen med børnene, og hvor vi alle har det rart sammen. Det er udtalelser som denne, der kommer frem til årgangssamtalerne, når vi følger op på skolens årlige trivselsundersøgelse. Børnene skal her forholde sig til, hvad der gør deres klasse til en god klasse. Udtalelser af denne karakter viser os, at forældres kendskab til hinanden og åbenhed omkring deres børn er med til at øge rummeligheden og forståelsen blandt både børn og voksne. Til disse samtaler giver børnene også udtryk for, at det nogle gange er svært at bevare traditioner i klassen, når de skifter fra en afdeling til en anden. Her har forældrene en meget vigtig funktion med at bringe en klassekultur videre og i at være rollemodeller for den. Trivselsgrupper Derfor har vi i år sat et udviklingsarbejde i gang omkring forældrenetværk og skolehjemsamarbejde i det, vi kalder Trivselsgrupper på 4. årgang. Det overordnede formål med disse er, at forældre gennem dialog øger eller er med til at bevare trivslen i deres børns klasser gennem hele skoleforløbet. Forældrene på 4. årgang har taget godt imod ideen og fortalt så positivt om den, at der allerede er flere klasser på mellemtrinnet, der også har ønsket at høre om / organisere sig i Trivselsgrupper. Vi håber på sigt at kunne se resultaterne af dette arbejde i form af endnu flere børn, der trives og måske også med målelig effekt i den årlige trivselsundersøgelse. Højvangskolen efterår 2007

20 Vigtige datoer Juleferien: 22. december-1. januar (nævnte dage incl.) Sidste skoledag inden juleferien 21. december kl (nærmere følger) Terminsprøver 9. klasse uge 51 Praktiske oplysninger Telefonbog Sted Telefon Skolens kontor Lærerværelse Tandlæge Læge Kantine Rengøring E-klasserne SFO Ungdomsskole Vinterferie uge 7 Kontorets åbningstider Mandag - fredag kl og Telefon: Fax: Formand for skolebestyrelsen Birgit Skou Ernstsen tlf Værdigrundlag Hovedopgave Højvangskolens hovedopgave er at give børnene en god skoletid præget af liv, lyst og læring. Børnene skal blive i stand til at tage vare på sig selv og hinanden samt indgå som ansvarlige, kritiske og aktive deltagere i et samfund karakteriseret ved stor foranderlighed. Derfor lægger vi særlig vægt på: fællesskab selvværd medindflydelse kreativitet Derfor vil vi: give børnene faglige, sociale og personlige udfordringer tage børnene alvorligt og vise dem respekt og tillid lære børnene at erkende egne styrker og begrænsninger stille krav til den enkelte give børnene mulighed for fordybelse og engagement lære børnene at løse problemer på forskellige måder lære børnene mange udtryksformer sikre at børnene inddrages i demokratiske processer

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe Nyhedsbrev til forældre september 2014. IT Nedenstående gælder elever fra 4. klasse-9. klasse. Skolens IT-vejledere Ida Larsen og Frank Andreasen har følgende anbefalinger vedr. køb at egen computer, tablet

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside: Mail:

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside:  Mail: Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: 47 74 90 23 Hjemmeside: www.oelstedskole.skoleintra.dk Mail: olstedskole@halsnaes.dk Undervisningsmiljøvurdering på Ølsted Skole Oktober 2009 Seneste svar

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12

SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12 SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12 Skolebestyrelsen har besluttet følgende værdisæt for Susålandets skole: Trivsel Sundhed Ansvar Selvværd Fællesskab Skolens ordensregler lyder. Pas på hinanden Pas på dig selv

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen LANGSØ-NYT November 2008 Nr. 2 Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen Skole hjem Langsø Nyt udkommer den sidste skoledag i månederne august, oktober, december, februar, april og juni til den yngste

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Elev APV Indledning

Elev APV Indledning Indledning I undersøgelsen af elevernes undervisningsmiljø er programmet Termometeret blevet brugt. Vi vil i den efterfølgende bearbejdning af undersøgelsen skitsere de forskellige svar eleverne har givet,

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Handleplan for den nationale (elev-)trivselsmåling 2016/17. til Slangerup Skole

Handleplan for den nationale (elev-)trivselsmåling 2016/17. til Slangerup Skole til Handleplan for den nationale (elev-)trivselsmåling 2016/17 Udarbejdet af skolebestyrelse, elevråd og medarbejdere ved Revideret april til Forberedelse til vurdering af resultater Hvem skal inddrages

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

BLÅGÅRD SKOLE TRYGHED GODE RESULTATER VENSKABER OVERSKUD. www.blg.kk.dk

BLÅGÅRD SKOLE TRYGHED GODE RESULTATER VENSKABER OVERSKUD. www.blg.kk.dk BLÅGÅRD SKOLE www.blg.kk.dk TRYGHED GODE RESULTATER VENSKABER OVERSKUD Foto: Henning Hjorth Velkommen til Blågård Skole Blågård Skole er en moderne folkeskole tæt på, hvor I bor. Vi er en ambitiøs skole,

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene på Nærum Skole Marts 2007

Tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene på Nærum Skole Marts 2007 Tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene på Nærum Skole Marts 2007 De forældrevalgte i skolebestyrelsen besluttede at gennemføre en tilfredsundersøgelsen blandt skolens forældre, for dermed at få forældrenes

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere

Skolenyt. En anderledes skoledag

Skolenyt. En anderledes skoledag Skolenyt En anderledes skoledag 26.10.12. Skolenyt november-december 2012 1 SkoleNyt Ferslev Skole SkoleNyt udgives 4 gange årligt. Indlæg til skolenyt fremsendes til ferslevskole@aalborg.dk Redaktion:

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Kontaktforældremøde 23. november 2011 Referat

Kontaktforældremøde 23. november 2011 Referat Dato: 23. november 2011 Sted: Tilstede: Referent: Skelgårdsskolens lærerværelse 33 fremmødte kontaktforældre, skoleleder Anette Bekker Kjærgård og skolebestyrelsen Maiken Leger Andersen Dagsorden: 1. Velkomst

Læs mere