Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7"

Transkript

1 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik på Højvangskolen 10 På besøg hos Forskningscenter Foulum 12 Frilæsning 13 Udveksling i Skt. Petersborg 14 Forårskoncerten 15 Nye lærere på Højvangskolen 16 Første skoledag i 1. klasse 18 Trivselstiltag på Højvangskolen 19 Vigtige datoer 20 J U L E N

2 2 Redaktørernes hjørne Redaktørernes hjørne Thorkil Bjerrum Kewin Larsen En virksomhed der tager sit sociale ansvar alvorligt Grafiske totalløsninger WEB-design Computerløsninger Bogføring Stavtrupvej Viby J tlf Hvornår kommer Højbladet? Hvornår kommer Højbladet? Det spørgsmål er vi blevet stillet af både børn og forældre mange gange i dette skoleår. Det er tegn på, at det bliver læst med interesse tak for det. Nu er det her skoleårets første udgave af Højbladet. Velkommen til de mange nye børn og forældre på skolen. Der er startet nye søde børn i 0. klasserne. Efter den første tid i drenge- og pigeklasser, er der nu dannet de endelige klasser. Men også på de fleste andre årgange er der kommet nye elever og forældre, som ikke har set Højvangskolens skoleblad før. Vi håber, at alle vil finde bladet interessant. Højbladet vil gerne videregive vigtig information fra skolen, men også skabe et lille billede af hverdagen fra et sted med mange mennesker og en masse liv. Vi er i gang med at se på, hvordan vi kan bruge vores hjemmeside bedre i fremtiden enten som erstatning for eller som supplement til Højbladet. Men vi regner dog med, at Højbladet vil udkomme en til to gange mere inden sommerferien. Vi har ikke fastsat deadline for næste nummer, men send meget gerne indlæg eller gode ideer til bladet til I kan også sende til os over forældreintra Den nye dreng i klassen, Den rummelige folkeskole, En aktiv skolebestyrelse, Tur til Rusland, Selvlysende trafikveste, Klimaforandringerne i undervisningen og bjørne der nyder parringslegen foran 180 børn og voksne alt dette og mere til i dette nummer af Højbladet. Thorkil Bjerrum Kewin Larsen Jes W. Lorenzen Højbladet laves af: Jes W. Lorenzen (ansvarshavende) Thorkil Bjerrum og Kewin Larsen Opsætning og trykning: Huset Venture i Stavtrup Oplag: 700 Udsagn i indlæg deles ikke nødvendigvis af redaktionen Redaktionen kan kontaktes via mail Højvangskolen efterår 2007

3 Så gik det første år... Det første år, som den nye leder 3 Af Jes W. Lorenzen, skoleleder på Højvangskolen I skrivende stund er det 1 år siden, jeg fik beskeden om, at jeg skulle være den nye skoleleder på Højvangskolen. Dengang havde jeg store forventninger til jobbet og så frem til at komme i gang med at lære jer at kende. Hvordan er det så at være og arbejde på Højvangskolen? Skolen er kendetegnet ved at have over 650 elever/børn/unge mennesker, som er sjove, frække, nysgerrige, kreative, forskellige, åbne, tillidsfulde, kritiske, dygtige, rummelige og ikke mindst bare dejlige. Det er en fornøjelse at være sammen med dem og høre deres meninger om mangt og meget. Med så mange børn på skolen følger jo også en større flok forældre og heldigvis for det! Jeg har igennem det sidste år oplevet jer forældre som en gruppe engagerede voksne, som vil jeres børn det bedste. I bakker skolen og dets personale op, når der er behov for det, men er heller ikke blege for at stille os de kritiske spørgsmål. Det er selvfølgelig nogle gange en udfordring for os på skolen, men jeg oplever, at samarbejdet mellem skole og hjem er velfungerende og gensidigt respektfuldt. Skolebestyrelsen har lagt mange kræfter i deres arbejde med at gøre deres for, at skolen fortsat fastholder sin gode udvikling, og det tydeliggøres meget fint med deres artikel, som I kan læse her i bladet. Tilfredshedsundersøgelser kan være en god indikator på, hvordan vi klarer vores arbejde på skolen. Sidste gang der blev foretaget en sådan undersøgelse viste resultaterne, at I både forældre og elever er meget tilfredse med Højvangskolen. Med god grund vil jeg påstå. Hele skolens personale yder et stort og kvalitativt arbejde hver dag og forsøger hele tiden at få det bedste ud af de ressourcer, som findes på skolen. Jeg oplever ikke altid, at medier og andre meningsdannere er gode til at anerkende det gode arbejde, der ydes på skolerne for, at alle børn får den læring, der svarer til deres evner og muligheder. Mit første år på skolen har bekræftet mig i, at personalet er dygtigt, og at de hele tiden arbejder hårdt for at skabe gode rammer for børnene og deres læring. Og det på trods af, at de sidste par år har budt på en del større udfordringer/forandringer i skoleverdenen. Og min påstand er, at det bliver nok ikke færre de kommende år. Udfordringerne er både kommet fra Folketinget: mange væsentlige ændringer i folkeskoleloven, nye karakterskala, elevplaner, ændrede afgangsprøver, nye/gamle fag, etc. Fra Århus Kommune: Alle tiders folkeskole (med indsatsområder som f.eks.: de naturvidenskabelige fagområder, skole-hjem samarbejde, rummelighed, kvalitetsudvikling og dokumentation, etc.), B&U s nye udviklingsplan med de 9 strategier (f.eks.. sundhed og trivsel, læring og udvikling, forældreinddragelse, kommunikation m.m.), en ny organisation i forvaltningen inkl. opdeling i 13 områder (vi hedder område 8 og er sammen med Tranbjerg og Kolt/Hasselager), 4. årgang i SFO, handleplaner for kost & bevægelse samt skolens læseindsats. Desuden er vi i gang med mange andre spændende tiltag på skolen, som kendetegner en skole i udvikling. I kan denne gang fortsættes Højvangskolen efterår 2007

4 4 bl.a. læse om legepatruljer, trivselsgrupper og et uddannelsesforløb for lærere og pædagoger, som skal være med til at ruste dem til at løse de forskelligartede opgaver, som de møder i arbejdet med børnene. Desuden er vi tæt på at gå i gang med at bygge et nyt lokale til vores nye SFO- del for 4. årgang, og i efteråret vil der ske en del nye investeringer/ forbedringer på legeområderne. Som I kan læse sker der en hel del på skolen så det er ikke sådan, at vi keder os. At arbejde på Højvangskolen er spændende, afvekslende, udfordrende og ikke mindst positivt. Og det første år har mere end levet op til min meget store forventninger. Til sidst vil jeg takke jer alle sammen for at tage så godt i mod mig det har været et dejligt første år som ny på skolen. Rummelighed på skolen... Samtidigt vil vi fra skolen ønske jer alle sammen en glædelig jul og godt nytår. Vidste I... ]at der på skolen er 5 kommunale specialklasser også kaldet E-klasser. I hver klasse går der mellem 3 og 8 børn og det er børn som kommer fra hele kommunen. Børnene går i specialklasse, fordi de har brug for at få undervisning i mindre grupper, så der vil være mulighed for at tage særlig hensyn til de vanskeligheder de har i forbindelse med deres (ind)læring. Klasserne hedder 1/2E, 3E, 4E, 7E og 8E At være klædt på til de særlige udfordringer rummelighed og AKT-kursus for alle pædagogiske medarbejdere Af Lone Steffensen, Pædagogisk leder på Højvangskolen Som tidligere fortalt her i Højbladet, har vi på Højvangskolen i godt et års tid været i gang med en proces, hvor vi (ledelse, det pædagogiske personale samt skolebestyrelsen) har lavet vores lokale målsætning for, hvad vi forstår ved at være en rummelig/inkluderende skole: Højvangskolens målsætning for rummelighed: Mangfoldighed og forskellighed styrkes både børn og personale Den enkelte udfordres og udvikles i fællesskab Alle medarbejdere /team skal føle sig klædt på, så de har mulighed for at løse opgaven i fælles skab Alle lærere og pædagoger arbejder naturligvis på at få undervisning og fritidsaktiviteter til at fungere optimalt, så alle børn udfordres og udvikles og trives i de fællesskaber, de indgår i på skolen. I det daglige arbejde kan det dog ind i mellem være en udfordring at imødegå alle de forskelligheder, som findes blandt børnene, både hvad angår det faglige og det sociale. Vi har i dette skoleår valgt at Højvangskolen efterår 2007

5 Adfærd Kontakt Trivsel 5 fokusere på kompetenceudvikling for lærere og pædagoger, så alle får mulighed for at arbejde videre med de problemstillinger, der kan være svære i hverdagen. At give alle børn lige muligheder for at få noget ud af undervisningen på trods af de store faglige forskelligheder, som kan findes i en klasse, kræver meget af lærerne. For i så høj grad som muligt at nå alle elever arbejdes der med differentierede muligheder i undervisningen og i perioder med holddeling m.v. og der arbejdes løbende med at udvikle dette i teamene, på faglige kurser og i lærernes faglige fora. I dagligdagen kan sociale eller adfærdsmæssige problemstillinger blandt børnene dog af og til fylde meget og have stor betydning for undervisningsmiljø og trivsel. Som mange forældre allerede har stiftet bekendtskab med, har skolen mulighed for i en periode at knytte AKT-medarbejdere (Adfærd-Kontakt-Trivsel) til en klasse, hvor der opleves sociale problemer børnene imellem. Det kan være f.eks. i forhold til relationer mellem forskellige grupper af børn, relationer mellem enkelte børn og klassefællesskabet, mobning, uhensigtsmæssig adfærd etc. Vi har på Højvangskolen 4 medarbejdere, som har særlige kompetencer på dette område, og som vi har megen gavn af, når teamet omkring en klasse i en periode har brug for sparring, vejledning og støtte i forhold til en aktuel udfordring. Vi vil dog gerne styrke det forebyggende arbejde og så vidt muligt arbejde med problemerne, inden de vokser sig for store. I dette skoleår har vi derfor valgt, at alle lærere og pædagoger skal have mulighed for at arbejde videre med de problemstillinger, der kan være svære i hverdagen. Derfor deltager alle i et Mini-AKT-kursus med instruktører fra Bakke skolen i Horsens, som i det daglige udelukkende arbejder med børn med sociale og adfærdsmæssige problemer. Kurset løber primært over 3 eftermiddage for lærere og pædagoger i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling og tager udgangspunkt i emner/udfordringer, som personalet selv har peget på. Vi håber naturligvis, at kurset giver et godt udbytte til alle og bidrager til nye muligheder og redskaber til det daglige arbejde med børnene i samarbejdet med klasseteamet og ikke ] mindst med forældrene! For rummelighed har Byrådet vedtaget følgende mål: Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal arbejde for at udvikle alle børn og unges respekt og ansvar for sig selv og andre, herunder evnen til at rumme forskellighed og mangfoldighed samt indgå i forpligtende fællesskaber. ] Børn og Unge vil sikre inkluderende læringsmiljøer, der giver alle børn og unge lige muligheder ved at tage udgangspunkt i, at børn og deres forældre er forskellige og har forskellige behov og ressourcer. Medarbejderne skal via deres egen rummelige faglige tilgang til alle børn, unge og forældre medvirke til at børn, unge og forældre udviser gensidig respekt og kan rumme mangfoldighed både personligt, socialt og kulturelt. Højvangskolen efterår 2007

6 6 SFO i skolens C-fløj SFO-tilbud... Af Susan Albertsen, SFO-leder Skolens C-fløj er den afdeling på skolen der rummer 4., 5., og 6. klasserne. Det er den ende af skolen der vender ud mod Råhøjparken eller Ormslev om man vil. Her i dette hyggelige hjørne af skolen finder vi nu SFOs nye lille afdeling for børn fra 4. klasserne. Vi kan gå og glæde os til, at vi hen sidst på skoleåret får en frisk lille tilbygning sat uden på C-fløjen. Den nye tilbygning skal rumme et slags basislokale for afdelingen. Det bliver jo så ikke vore nuværende børn i afdelingen, der kommer til at nyde godt af herlighederne. Det gør derimod de kommende års 4. klasser. Det er jo heller ikke så værst endda. Vi valgte at lave den nye afdeling i C- fløjen, fordi det jo er her 4. klasserne går i skole i forvejen. Vi kunne også have valgt at lægge tilbuddet tættere på dagligdagen i den øvrige SFO. Det gjorde vi jo så ikke. Vi ville lave et tilbud, der snarere blev et alternativ til fritidsklubben end bare en forlængelse af det oprindelige SFO tilbud. Når vi har lidt afstand til de yngre børn i SFO, kan vi bedre operere med differentierede regler og værdier. Børnene kan, selvom de ikke skal i klub, godt mærke, at de er blevet ældre. Lokalefællesskabet med 4. klassernes lærere/ undervisning gør mange ting smartere. Både praktisk og samarbejdsmæssigt. Nu hører vi så hjemme i de tre klasselokaler og i høj grad i det store fællesareal i C fløjen. I klasselokalerne har vi indrettet os med sofagruppe og computerhjørne. I fællesarealet er der gang i den med tummel på den store madras, bordtennis, skumhockey, playstation m.m.. Det er ofte også ved bordene i fællesarealet, at børnene sidder med broderierne, tegnerierne, vævene, spillene, guitarerne osv. Det er ret hyggeligt. Det er faktisk ret rolige omgivelser vi er i. Underligt nok. Udgangspunktet Da vi af kommunen blev bedt om at oprette SFO-tilbud til børnene fra 4. klasserne, lagde vi jo straks hovederne i blød. Det virkede. Vi blev nødt til at se i øjnene, at vores udgangspunkt, når det drejer sig om SFO for 4. klasserne er noget anderledes, end det er det vedr. vore øvrige årgange i SFO. Mange af børnene har ikke brug for decideret pasning hver dag. De kan ofte vælge at gå hjem eller hjem med andre børn, hvis og når de vil. Vi kan således ikke forvente, at børnene kommer i SFO hver dag uanset omstændighederne. Det er derfor afgørende vigtigt i høj grad (men ikke kun) at medtænke børnenes værdisæt, når indholdet af dagligdagen planlægges. I modsat fald kommer børnene ikke i SFO og vi kan ikke arbejde med dem eller skabe en kultur og et fællesskab, som børnene kan være en del af. Børnenes relativt lange skoledage og frihed til at bestemme over deres fritid gør, at vi ikke kan forvente at disponere over børnene i mange timer hver dag. Indholdet Som en konsekvens af ovenstående er det formålstjenligt at inddrage nogle af de elementer og aktiviteter fra børnenes private fritid i hverdagen/hjemme ind i hverdagen i SFO. TV, radio, mobiltelefoner og computerspil/ IT vil derfor i kontrolleret omfang være en del af vores hverdag i afdelingen. Højvangskolen efterår 2007

7 Turen til Ebeltoft... Via vores aktivitetsudbud skal vi arbejde for at børnene får motion og udvikler glæde ved at motionere får styrket deres kreativitet får øget deres selvværd kan indgå i fællesskaber I afdelingen er det vigtigt at børnene skal have mulighed for at indgå i forpligtende og uforpligtende fællesskaber. Dette kan ske omkring de mere eller mindre voksenstyrede aktiviteter eller omkring børnenes egne aktiviteter eller egen leg. Vi skal modvirke ensomhed. Afdelingen skal være et rart sted at være for alle. Og hvordan går det så? Det går sør me da fint. Så n da. Børnene er meget positive over for de nye omgivelser de er i. Der er en god stemning og fremmødet er helt godt. Der er ret stille helt sidst på eftermiddagen, men det havde vi også regnet med. Mange børn går til både det ene og det andet og de børn der selv bestemmer, vælger ofte at smutte ved tre/firetiden. De første godt to måneder siden skolestart har været præget af fuld fart i gymnastiksalen, syslerier med broderier, væv o.l., børnenes guitarspil, Eyetoy på Playstation og en hel del ture i svømmehallen. Her på det sidste er vi begyndt at øve på et skuespil og vi har fået gang i vores spillecomputere. Det ser godt ud. men vi glæder os som sagt til at få vores eget lille lokale og bo i. 7 Mellemtrinnets hustur af Carsten Laustsen, lærer på mellemtrinnet Mellemtrinnet var på en skøn tur til Nordiske Zoo (Ree-Park) ved Ebeltoft. Her slentrede vi gennem landskaber proppet med isbjørne og almindelige bjørne. Der blev tegnet og snakket en hel del bl.a. om bjørnenes forplantning. Bjørnene var nemlig helt tydeligt i gang med denne del af livets opgaver, da vi passerede med 180 børn og voksne. Og de blev ved og ved og ved, ja til sidst havde eleverne sådan set fået biologiundervisning nok og valgte at gå videre. Derfor så de fleste ikke det allersjoveste, da den ivrigste bjørn til sidst hørte op med sit forehavende og drønede ned i søen og satte sig pladask i det kølende vand! Højvangskolen efterår 2007

8 8 Skolebestyrelsen har travlt Forbedre skolen?... og skolebestyrelse, så vi har alle interessenter med i planlægningen. Af Skolebestyrelsesformand, Birgit S. Ernstsen. Vi har haft 3 møder siden august og er i fuld sving. Vi er nu så heldige, at elevrådet er blevet valgt, og der var 2 energiske unge mennesker med til vores sidste møde, som kom med mange gode og fornuftige input til hvordan vi kan forbedre skolen. Elevrådet deltager i alle de møder de har mulighed for, og det er vi rigtigt glade for. Referater tilsendes på mail På vores sidste fællesmøde med forældrene var der et ønske om at få information ud om, hvad vi beskæftiger os med i skolebestyrelsen. Derfor var der enighed om at sende referaterne ud til forældrene. Vi kunne tænke os, at man kunne tilmelde sig det, men IT systemet kan endnu ikke imødekomme det ønske. Derfor bliver referaterne udsendt til alle, så kan I selv bestemme om I ønsker at læse det. Så snart det teknisk bliver muligt at tilmelde sig referaterne, vil det blive iværksat. De 4 fokusområder I skolebestyrelsen arbejder vi videre med de fire områder vi især har valgt at fokusere på. 1. Trafik Vi har igangsat en gruppe, som kigger på området. Endvidere har vi tænkt på at kontakte en udefra som kan hjælpe os med at se nye løsninger på vores trafikforhold. I denne gruppe er der både personale, ledelse 2. Kost og bevægelse Her har vi været meget langt omkring, og arbejder intenst videre med emnerne. Kantinen er jo blevet en del af skolen og vi står for driften. Derfor er det meget vigtigt, at den kører og gerne giver overskud, ellers skal underskuddet dækkes af andre midler på skolen. Vi har fået input fra eleverne på hvad de godt kunne tænke sig, og de tænker også på sund kost, så vi har et godt grundlag for at arbejde videre. Til bevægelse er der indkøbt nye legeredskaber m.v. som skulle aktivere børnene mere i frikvartererne. Endvidere er der nedsat en legepatrulje på mellemtrinnet, som bliver udstyret med en legerygsæk til at hjælpe og aktivere eleverne i indskolingen. Vi ønsker også at spørge eleverne i udskolingen om, hvordan de kunne blive mere aktive i frikvartererne, og handle på dette. 3. Kommunikation Dette er et meget stor område og vi forsøger at samle det lidt. Vi er blevet enige om, at det er meget vigtigt at få afstemt forventningerne fra skoleårets start imellem forældre/elever og lærer. Vi er alle enige om, at intranettet er et godt redskab til generel information, og følsomme oplysninger skal stadig håndteres personligt eller via telefon. Der er nedsat et udvalg, som arbejder videre og indkredser området og finder ud af, hvad vi skal fokusere på, så vi får sat ind de rigtige steder. 4. Indeklima Der er nedsat et udvalg som skal arbejde videre ud fra det grundlag vi har udarbejdet. Det tekniske personale har taget fat flere steder og rengøringspersonalet har fokus på Højvangskolen forår 2007

9 Kom og se kunsten... 9 særligt udsatte områder som toiletter m.v. Sæbe forholdene på alle toiletter er sat i orden. Et klasselokale, hvor der var mug, er blevet sat i stand, så snart skolens tekniske personale blev opmærksom på det. Brusekabinerne i hallens omklædningsrum er blevet afkalket i sommerferien, så de er væsentligt forbedret. Dog må vi stadig sige, at det også er brugerne, der skal være en væsentlig medspiller på området. Efter weekenden kan omklædningsrummene være meget beskidte efter håndboldkampe m.v. Det vil der blive fulgt op på. Vi arbejder videre med de 4 områder på vores møde i november. Andre ting vi beskæftiger os med Udover de ovennævnte 4 områder er der mange andre ting, vi løbende skal tage stilling til. Vi har svaret på forskellige høringer som primært politikere og forvaltningen har bedt os om. Vi har desuden haft SFO en på dagsordenen for at få en orientering, samt en debat om hvad der arbejdes med. Vi har hele tiden fokus på trivslen på skolen mellem børnene, og har fået en orientering af trivselsudvalget om de nye tiltag. Kunst på mellemtrinnet af Carsten Laustsen, lærer på mellemtrinnet Gennem de sidste tre år har 6. årgangen arbejdet med malerier. Det er der efterhånden kommet ca. 20 flotte store malerier ud af. Her er der virkelig fantasi og knald på farverne. Billederne hænger på gangen fra biblioteket og danner ligesom en pil op mod mellemtrinnet, hvor de fortsætter på den anden side af dørene. Billederne er smadderflotte, og det er fantastisk at være billedkunstlærer for sådan nogle dygtige børn. Eleverne fortjener, at mor eller far lægger vejen forbi og nyder deres anstrengelser. Vi har kigget på de nye krav til læsevejledningen og læsehjælp på skolen. Vi har diskuteret hvor der er mest behov for at sætte ind og meget tyder på, at undervisningsmidler og lokaler har brug for et løft. Ledelsen vil nu vurdere, hvad der er muligt inden for skolens eget budget. Vi arbejder herudover på at evt. skaffe nogle af de mange ting, vi kunne ønske os ad andre veje, eller om vi kan søge ekstra midler, som kan hjælpe skolen til at blive endnu bedre. Kontakt os endelig Vi har gang i mange spændende ting og tiden er ofte ikke lang nok til alt det vi gerne vil, men vi gør hvad vi kan. Har I nogle input, tanker, bekymringer eller andet som vi i skolebestyrelsen kan gøre noget ved, så kontakt os endelig. Frugtkvater var jo noget vi var så heldige at få tildelt. Her var det også forældre, der kontaktede os og gjorde os opmærksomme på det, og vi håber børnene har været glade for de 2 måneder med gratis frugt. Skolebestyrelsesformand Birgit S. Ernstsen Højvangskolen efterår 2007

10 10 Trafik på Højvangskolen Besøg af politiet... Under denne proces bør man nærmest ikke forlade bilen. Alt for mange har i år valgt at bruge pladsen til parkering. Så opstår der vildt farlige trafikale situationer. Pludselig er pladsen fyldt op, og bilerne holder i kø. Det går ud over gående på Klokkeskovvej og forhindrer skolepatruljen i deres arbejde. Af færdselskontaklærer Carsten Laustsen Kys og Kør vej Ved Højvangskolen har vi en såkaldt kys-ogkør-vej. Reglerne for benyttelse af denne er: Kør ind Læs dit barn af Kys det farvel Kør igen Skolepatruljevagter: Skolepatruljen skal være på plads ved fodgængerfeltet på Klokkeskovvej og ved rundkørslen: Skolepatruljen består af frivillige elever fra skolens 6. og 7. klasse. De gør et flot stykke Carsten Laustsen og politiet Højvangskolen efterår 2007

11 Tenna blev nr Vi håber, at eleverne vil bruge dem i den mørke tid og dermed gøre dem mere synlige i trafikken. Hvis eleverne skal have gavn af vestene, skal de nok have lidt hjælp til at huske at tage dem på her i de mørke måneder. Så husk lys, cykelhjelm og refleksvest! Glade børn der lige har fået en refleksvest Tenna i cyklistfinalen! 19. juni drog Tenna og jeg til Århus-skolernes cyklistfinale. Her tilbragte Tenna en dag blandt ca. 40 ligesindede elever fra andre skoler i Århus. Alle kom fra 6. kl. og alle var lige generte i begyndelsen. Til frokost gad Tenna ikke sidde ved mig længere hun havde fundet andre venner, og det var jo kun dejligt. Tenna skulle løse en teoriopgave, cykle på en behændighedsbane og cykle en tur i kvarteret, før hun over middag kunne kåres som en flot nr. 4 sammen med ca. 36 andre elever! Vi cyklede sammen hjem til Stavtrup igen, og på vejen skød jeg lige et par billeder af en yderst modvillig vinder men jeg insisterede. Dokumentation skal der jo til i disse tider. arbejde for at hjælpe deres kammerater sikkert over vejen. For det får de: En tur i Bowlinghallen, en tivolitur og et mindre honorar. Som regel er der da også et stykke frugt, når vi mødes. Det er altså ikke lønnen alene, der bære arbejdet. Jeg er glad og stolt over at være leder for skolepatruljen, som er dygtige og ansvarsfulde unge mennesker. Der kan opstå smuttere, hvor patruljen ikke er på plads til tiden, men jeg betragter dem som individer i lære for at lære at passe et arbejde. Der skal være plads til at fejle - blot skal man være stor nok til at indrømme og forbedre sig. Vis skolepatruljen respekt og overhold deres anvisninger i trafikken. Refleksveste I uge 44 blev der uddelt 375 skrig-gule refleksveste primært til eleverne i indskolingen og til dels i mellemtrinnet. Vores skoleleder Jes hjalp til med uddelingen en tidlig morgen. Højvangskolen efterår 2007

12 12 På besøg hos Forskningscenter Foulum En FED oplevelse... Af Marianne Kammer, lærer i udskolingen 8. b har i indeværende skoleår et samarbejde kørende med Forskningscenter Foulum. Her arbejdes med overemnet Klimaforandringer og jordbrug. 8.b har i denne forbindelse sået forskellige vinterafgrøder, som får lov til at vokse i klimakamre på Foulum ved forskellige temperaturer. Vi vil herefter se, hvilken betydning temperaturstigningen som følge af den globale opvarmning har for afgrøderne. Vi blev budt velkommen af Anna Nielsen og startede dagen med et oplæg om de klimaforandringer, der er ved at ske på grund af den globale opvarmning. Oplægget var ved Jørgen E. Olesen en af deltagerne ved FN s klima panel, som sammen med den tidligere amerikanske vicepræsident Al Gore deler Nobels fredspris Men hvorfor er det lige at vi har den globale opvarmning og kan vi gøre noget for at stoppe den, var blandt andet spørgsmål der blev besvaret på turen til Foulum. På Forskningscenter Foulum arbejdes der jo med forskning indenfor jordbrug og herunder selvfølgelig også dyrebestande. Landbruget har stor indvirkning på den globale opvarmning da kvæg udskiller en stor mængde methan, som er en Hånden ind i koen Vil klimeforandringerne påvirke disse planter? drivhusgas. På spørgsmålet om, hvad vi kan gøre for at mindske udslippene af drivhusgasser, fik vi svaret Stop med at spise oksekød. Det vil sige ikke flere burgere fra McDonald. Ikke et svar unge mennesker bryder sig om at få. Dernæst fik vi forevist klimakamrene af seniorforsker Ingrid Thomsen, som vores afgrøder skal vokse i og endelig efter frokost fik vi en rundtur i kvægstaldene. Her så vi køer med en fistel (prop) i maven, som kunne tages ud, hvorefter der man kunne stikke sin hånd ind i maven på dem. Endelig så vi de nyfødte kalve. Alt i alt en rigtig spændende tur. 8.b s forsøg med vinterafgrøderne afslutter i december. Her får vi afgrøderne tilbage på skolen for at undersøge om der er forskel på afgrøderne, som har vokset ved forskellig temperatur. Til januar holdes der så en konference på Foulum, hvor vores resultater fremlægges. I sidst udkomne Kaskelot er der en artikel om baggrunden for samarbejdet. Der vil ligeledes i et senere blad være en artikel om ovennævnte samarbejde. Derudover vil der i lærernes fagblad Folkeskolen som udkommer den 2. november ligeledes være en artikel om 8.b s samarbejde med Foulum. Højvangskolen efterår 2007

13 Udendørs læsning... Frilæsning Når solen skinner i den varme del af skoleåret, er der flere klasser, der har givet begrebet frilæsning et ekstra dimension. Hvorfor sidde inde og lumre med en bog, når man kan læse 13 i det fri? Derfor kan man opleve en del elever rundt på skolens udearealer i solperioden, der har frilæsning i græsset. Amalie og Christina læser i udekøkkenet Mathias, Emil og Marcus læser i græsset Andreas og Oscar Højvangskolen efterår 2007

14 14 Udveksling i Skt. Petersborg Besøg i Rusland... På Højvangskolen har 8. b været på udvekslingstur til Skt. Petersborg en by i Rusland Camilla Skou og Stine Malmgaard fra 8.b har her skrevet om deres rejseoplevelser Vi har været på udvekslingstur i Sankt Petersborg i Rusland med vores klasse (8.b), og vi fulgtes med 8.a fra Beder skole. Vi startede med at møde tidligt om morgenen ved Højvangskolen. Derefter hentede bussen eleverne på Beder skole, og så gik det ellers mod Sjælland. De fleste af os fik nu den morgensøvn, vi blev snydt for. Vi sejlede fra Helsingør til Helsingborg, inden vi kørte i mange timer til Stockholm. Vi havde lidt tid til at køre rundt i Stockholm, inden vi skulle med færgen. Da vi kom op på færgen, skulle vi ind i vores kahytter. Vi havde ca. et kvarter til lige at stille vores ting, og så skulle vi op og have stor buffet. Da vi havde spist, skulle vi ned i vores kahytter og gøre os klar til at gå i seng. Der var mange der var trætte efter busturen. Næste dag blev vi vækket kl Vi skulle op og spise morgenmad, herefter skulle vi hurtigt ned til bussen, for at køre ud fra færgen. Vi skulle køre i Finland og hen til den Russiske grænse. Mange faldt i søvn. Da vi var ved grænsen, skulle vi alle ud for at have tjekket vores pas. Vi kørte videre og ind i Rusland. Husene var grimme, men der var mange flotte landområder. Da vi kom ind mod byen var der mange store, lejligheder, paladser og slotte. Senere på aftenen ankom vi til den russiske skole 555, hvor vi skulle mødes med vores værter. Vi havde vores kufferter med ind på skolen. Det var lidt hårdt, for vi skulle op af nogle trapper med det hele. Vi kom ind i en stor sal, hvor der stod nogle lærere og deres skole inspektør. De holdt en lille velkomsttale, og bagefter skulle vi sidde og vente indtil vi blev råbt op sammen med vores vært. Da alle var råbt op, sagde vi farvel til vores venner, og gik med værterne hjem. Hjemme ved værten fik man måske lidt at spise og så gik man i seng. Der var stramt program hver dag. Vi kom sent i seng, og skulle tidligt op. Så vi fik ikke meget søvn.. Vi oplevede mange flotte ting, som f.eks. Vinterpaladset, Sommerpaladset, Peterhof osv. Vi var i badeland der ovre, det var det sjoveste. Vi var med dem i skole, og der skulle vi have timer med vores egen klasse og nogle lærere derfra. Det var ikke sjovt, for lærerne gjorde det hele for en, og rettede hele tiden. Skolen var lavet af blå klinker, det så rimelig specielt ud. Vi fik varm mad oppe i skolen. Toiletterne på skolen var rigtig klamme. Der var ingen toiletpapir og heller ingen døre. Hjemme ved russerne var toiletterne delt op i to rum. I det ene var der bare et toilet, og i det andet var der håndvask og bad. Deres mad var meget anderledes, og mange glædede sig til at komme hjem og få dansk mad igen. Der var dog også en MacDonald s, som mange spiste meget på, da de ikke kunne lide maden hos deres vært. Når vi skulle til byen skulle vi med tog. Det lå langt nede under jorden, så man skulle køre rigtig lang tid på rulletrapper. Vi var i et russisk cirkus, det var rigtig stort og flot. De gør meget ud af deres cirkus, de havde også mange dyr med i showet. Men alt i alt var det en rigtig god tur, og vi fik mange nye venner og oplevelser! Højvangskolen efterår 2007

15 Koncert på legepladsen... Forårskoncerten I foråret afholdt Højvangskolen for første gang forårskoncert på legepladsen ved SFO. Det blev en stor succes. Mange elevbands fyrede den af fra musikscenen, og mange 15 klasser havde lavet sjove boder med forskellige forlystelser. Kantinen havde lavet dejlig mad, man kunne købe, og lærerne solgte øl, vand og is til alle i det dejlige solskinsvejr. Glad publikum Is og popcorn sælges Klar til at få en flødebolle i hovedet Ny pædagog Jesper Petersen Jeg hedder Jesper og er 46 år. Jeg er ny pædagog i Troldhøjen. Min klasse er 1b, og jeg er derfor i afd. A. Stavtrup er velkendt for mig, da jeg har arbejdet i Børnehøjen på Højvangsvej i 11 år. Her har jeg i alle årene arbejdet med både skolebørn og børnehavebørn. Jeg interesserer mig for træ- og udeværksteder, udeliv, boldspil... Jeg er meget glad for den varme velkomst, jeg har fået af alle børn og voksne og glæder mig til det videre arbejde i Troldhøjen. Højvangskolen efterår 2007

16 16 Nye lærere på Højvangskolen Velkommen... Thomas Frost Mit navn er Tomas Frost, er 34 år gammel og bor på Frederiksbjerg med min kæreste og vores 2½ år gamle søn. Er uddannet lærer fra Århus Dag- og Aften seminarium i år 2000 og startede umiddelbart efter stille og roligt ud med kun at under vise en elev, der var anbragt på et opholdsted for unge kriminelle. Det blev dog for ensomt og i 2001 fik jeg job på Nordgårdskolen. Der var jeg indtil sommeren Det var knapt så ensomt og enormt spændende. Jeg havde dog i mellemtiden åbnet en restaurant i Jærgergårdsgade, hvor jeg startede på fuld tid i sep. 2006, da min kompagnon gik på barsel. I januar blev jeg dog enig med familien derhjemme om at skippe restauranten. Derfor søgte jeg nye udfordringer inden for lærer faget og det har jeg nu fundet her på skolen i E- huset. Jens Hyldegaard På Højvangskolens gange, vil I i fremtiden kunne møde en knap 2 meter høj ung mand med kort lyst hår. Jeg hedder Jens Hylde gaard, og jeg skal være klasselærer for 5. b. Sammen med Glenny skal jeg varetage skolens måske vigtigste fag: sløjd :-) Jeg er uddannet fra Århus Dag- og Aftenseminarium og har dansk, samfundsfag, idræt og sløjd som mine liniefag. Jeg har været lærer i 4 år på Nordgårdskolen, og glæder mig nu til at tage udfordringen op på Højvangskolen. Jeg glæder mig meget til lære jer alle sammen at kende. Højvangskolen efterår 2007

17 Velkommen Stinne Nygaard Jensen Mit navn er Stinne Nygaard Jensen. Jeg er 28 år og er ny lærer her på Højvangskolen. Jeg er ansat som barselsvikar for Kristine Søndergaard og overtager hendes skema. Jeg vil være tilknyttet E-huset hovedsageligt E og 4. E. Derudover skal jeg undervise i idræt på 7. og 8. årgang. Jeg blev uddannet fra Århus Lærerseminarium i juni 2006 med liniefag i matematik, dansk, idræt og kristendom. Jeg valgte at supplere min læreruddannelse med en keramisk grunduddannelse fra Århus Kunstakademi. Det sidste års tid har jeg været i Tanzania, hvor jeg arbejdede på en skole for døve og hørehæmmede børn og opstartede et udvekslingsprojekt med en døve skole her i Danmark. Jeg var efterfølgende ansat som foredragsholder for kirkerne i Århus Vestre Provsti, hvor jeg fortalte om Tanzania og livet på døveskolen. Jeg glæder mig nu til nye udfordringer på Højvangskolen og ser frem til at samarbejde med elever, for ældre og kollegaer. Mette Juel Porat Jeg hedder Mette Juel Porat, er uddannet ved Århus Dagog Aftenseminarium i 2004 med liniefagene dansk, engelsk, billedkunst og sløjd og har faktisk lige siden været ansat (og senere fastansat) på Skæring Skole i indskolingsafdelingen. Gennem de sidste 3 år har jeg undervist i samtlige indskolingsfag, med undtagelse af musik og idræt og har desuden haft et skiftende antal ugentlige støttetimer. I den kommende tid er jeg vikar for Mette Albertsen og følger hendes skema i 1. E med fagene dansk og kristendom og 4., 7. og 8.E i engelsk. Jeg er blevet pænt stimuleret på info-siden; der er også meget nyt på en ny skole, men det opvejes let af den store portion venlighed og åbenhed jeg har mødt her de første dage tak for det! og så glæder jeg mig bare til at lære mine nye kollegaer og alt på Højvangskolen bedre at kende. Højvangskolen efterår 2007

18 18 1. a s første skoledag Andrea glæder sig til at komme i gang Første skoledag i 1. klasse Den store og helt specielle første skoledag finder sted i børnehaveklassen, hvor der er tradition for, at far og mor er med i skole. Men på Højvangskolen gør vi også lidt ekstra ud af den første skoledag i 1. klasse. Denne dag er for nogle børn lige så speciel, for nu skal de rigtig igang med at læse og regne og have mange andre nye fag. Højvangskolen forår 2007

19 Legepatrulje i indskolingen... Trivselstiltag på Højvangskolen 19 Legepatruljer og trivselsgrupper er nye trivselstiltag på Højvangskolen Af socialpædagog Signe Hutters og lærer Lisbet Brandt Det har været et rigtig godt frikvarter. Nogle af de store var med til at lege. Fra andre skoler har vi hørt, at det er en rigtig god ide, hvis de store børn hjælper de små i frikvartererne med at få gang i gode og sjove lege. Det gør de små glade, og de får det bedre i skolen. De børn, der er medlem af en legepatrulje, fortæller, at de nyder at kunne hjælpe de små. Nogle siger også, at de har fået det bedre med deres egne kammerater, fordi de lærer mere om, hvordan de kan sige ting til andre på en god måde. Derfor har vi besluttet at lave legepatruljer i indskolingen i dette skoleår. En legepatrulje består hos os af fire større børn, der parvis er udrustet med en rygsæk med legetøj, som børnene i indskolingen kan låne i frikvartererne. Det er vigtigt at pointere, at legepatruljernes opgave er at sætte gang i lege. De skal ikke løse konflikter. Det gør de voksne. Derfor har vi valgt navnet Legekammerater til vores lege patrulje. I samarbejde med elevrådet Ideen er blevet til virkelighed i samarbejde med elevrådet. På mellemtrinnet har alle børn således fået tilbud om at blive en legekammerat og at deltage i en logokonkurrence. Rigtig mange børn har heldigvis meldt sig. Så mange at vi har været nødt til at lave hold til forskellige perioder af skoleåret. Det er vi glade for. Årets første Legekammerater mødtes onsdag den 31. okt., hvor de blev klædt på til opgaven. Forældresamarbejde på en anden måde En god klasse er en, hvor forældrene laver noget sammen med børnene, og hvor vi alle har det rart sammen. Det er udtalelser som denne, der kommer frem til årgangssamtalerne, når vi følger op på skolens årlige trivselsundersøgelse. Børnene skal her forholde sig til, hvad der gør deres klasse til en god klasse. Udtalelser af denne karakter viser os, at forældres kendskab til hinanden og åbenhed omkring deres børn er med til at øge rummeligheden og forståelsen blandt både børn og voksne. Til disse samtaler giver børnene også udtryk for, at det nogle gange er svært at bevare traditioner i klassen, når de skifter fra en afdeling til en anden. Her har forældrene en meget vigtig funktion med at bringe en klassekultur videre og i at være rollemodeller for den. Trivselsgrupper Derfor har vi i år sat et udviklingsarbejde i gang omkring forældrenetværk og skolehjemsamarbejde i det, vi kalder Trivselsgrupper på 4. årgang. Det overordnede formål med disse er, at forældre gennem dialog øger eller er med til at bevare trivslen i deres børns klasser gennem hele skoleforløbet. Forældrene på 4. årgang har taget godt imod ideen og fortalt så positivt om den, at der allerede er flere klasser på mellemtrinnet, der også har ønsket at høre om / organisere sig i Trivselsgrupper. Vi håber på sigt at kunne se resultaterne af dette arbejde i form af endnu flere børn, der trives og måske også med målelig effekt i den årlige trivselsundersøgelse. Højvangskolen efterår 2007

20 Vigtige datoer Juleferien: 22. december-1. januar (nævnte dage incl.) Sidste skoledag inden juleferien 21. december kl (nærmere følger) Terminsprøver 9. klasse uge 51 Praktiske oplysninger Telefonbog Sted Telefon Skolens kontor Lærerværelse Tandlæge Læge Kantine Rengøring E-klasserne SFO Ungdomsskole Vinterferie uge 7 Kontorets åbningstider Mandag - fredag kl og Telefon: Fax: Formand for skolebestyrelsen Birgit Skou Ernstsen tlf Værdigrundlag Hovedopgave Højvangskolens hovedopgave er at give børnene en god skoletid præget af liv, lyst og læring. Børnene skal blive i stand til at tage vare på sig selv og hinanden samt indgå som ansvarlige, kritiske og aktive deltagere i et samfund karakteriseret ved stor foranderlighed. Derfor lægger vi særlig vægt på: fællesskab selvværd medindflydelse kreativitet Derfor vil vi: give børnene faglige, sociale og personlige udfordringer tage børnene alvorligt og vise dem respekt og tillid lære børnene at erkende egne styrker og begrænsninger stille krav til den enkelte give børnene mulighed for fordybelse og engagement lære børnene at løse problemer på forskellige måder lære børnene mange udtryksformer sikre at børnene inddrages i demokratiske processer

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe Nyhedsbrev til forældre september 2014. IT Nedenstående gælder elever fra 4. klasse-9. klasse. Skolens IT-vejledere Ida Larsen og Frank Andreasen har følgende anbefalinger vedr. køb at egen computer, tablet

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

- Velkommen til den nye folkeskole

- Velkommen til den nye folkeskole - Velkommen til den nye folkeskole Velkommen - til den nye skole I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Det betyder, at Faxe Kommunes elever vil møde en ny og forandret skole, når de møder

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole.

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Livet i udskolingen I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Organisering Udskolingen bor på 2. sal og er organiseret i to hjemområder, der har navn efter planetsystemet.

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV Maj 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte men stabilt fremmøde er vigtigt. Det er også vigtigt, at alle elever møder til tiden. Man mister jo ikke bare 5 minutters læring ved

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Bevægelse Bevægelse i skolen

Bevægelse Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Intet mindre end en verdens-sensation!! 6 elektroniske legepladser samlet på ét sted Det begyndte med en Spider på legepladsen ved hovedindgangen, og nye lege kom

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Udarbejdet Juni 2013 og gyldig frem til juni 2016 Lundebakkeskolens UMV er udarbejdet ved hjælp af UMV-spørgeskema-skabelonen på klassetrivsel.dk Undersøgelsen

Læs mere

Velkommen til valgmøde

Velkommen til valgmøde Velkommen til valgmøde Gladsaxe Kommune Vadgård Skole 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Engdalskolen SKOLENYT

Engdalskolen SKOLENYT Engdalskolen SKOLENYT Maj 2013 Det orange hus Skolens nye tilbygning er ikke længere til at overse - en orange bygning, som skiller vandene i Brabrand, står snart klar til indflytning. På skolen glæder

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere