Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7"

Transkript

1 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik på Højvangskolen 10 På besøg hos Forskningscenter Foulum 12 Frilæsning 13 Udveksling i Skt. Petersborg 14 Forårskoncerten 15 Nye lærere på Højvangskolen 16 Første skoledag i 1. klasse 18 Trivselstiltag på Højvangskolen 19 Vigtige datoer 20 J U L E N

2 2 Redaktørernes hjørne Redaktørernes hjørne Thorkil Bjerrum Kewin Larsen En virksomhed der tager sit sociale ansvar alvorligt Grafiske totalløsninger WEB-design Computerløsninger Bogføring Stavtrupvej Viby J tlf Hvornår kommer Højbladet? Hvornår kommer Højbladet? Det spørgsmål er vi blevet stillet af både børn og forældre mange gange i dette skoleår. Det er tegn på, at det bliver læst med interesse tak for det. Nu er det her skoleårets første udgave af Højbladet. Velkommen til de mange nye børn og forældre på skolen. Der er startet nye søde børn i 0. klasserne. Efter den første tid i drenge- og pigeklasser, er der nu dannet de endelige klasser. Men også på de fleste andre årgange er der kommet nye elever og forældre, som ikke har set Højvangskolens skoleblad før. Vi håber, at alle vil finde bladet interessant. Højbladet vil gerne videregive vigtig information fra skolen, men også skabe et lille billede af hverdagen fra et sted med mange mennesker og en masse liv. Vi er i gang med at se på, hvordan vi kan bruge vores hjemmeside bedre i fremtiden enten som erstatning for eller som supplement til Højbladet. Men vi regner dog med, at Højbladet vil udkomme en til to gange mere inden sommerferien. Vi har ikke fastsat deadline for næste nummer, men send meget gerne indlæg eller gode ideer til bladet til I kan også sende til os over forældreintra Den nye dreng i klassen, Den rummelige folkeskole, En aktiv skolebestyrelse, Tur til Rusland, Selvlysende trafikveste, Klimaforandringerne i undervisningen og bjørne der nyder parringslegen foran 180 børn og voksne alt dette og mere til i dette nummer af Højbladet. Thorkil Bjerrum Kewin Larsen Jes W. Lorenzen Højbladet laves af: Jes W. Lorenzen (ansvarshavende) Thorkil Bjerrum og Kewin Larsen Opsætning og trykning: Huset Venture i Stavtrup Oplag: 700 Udsagn i indlæg deles ikke nødvendigvis af redaktionen Redaktionen kan kontaktes via mail Højvangskolen efterår 2007

3 Så gik det første år... Det første år, som den nye leder 3 Af Jes W. Lorenzen, skoleleder på Højvangskolen I skrivende stund er det 1 år siden, jeg fik beskeden om, at jeg skulle være den nye skoleleder på Højvangskolen. Dengang havde jeg store forventninger til jobbet og så frem til at komme i gang med at lære jer at kende. Hvordan er det så at være og arbejde på Højvangskolen? Skolen er kendetegnet ved at have over 650 elever/børn/unge mennesker, som er sjove, frække, nysgerrige, kreative, forskellige, åbne, tillidsfulde, kritiske, dygtige, rummelige og ikke mindst bare dejlige. Det er en fornøjelse at være sammen med dem og høre deres meninger om mangt og meget. Med så mange børn på skolen følger jo også en større flok forældre og heldigvis for det! Jeg har igennem det sidste år oplevet jer forældre som en gruppe engagerede voksne, som vil jeres børn det bedste. I bakker skolen og dets personale op, når der er behov for det, men er heller ikke blege for at stille os de kritiske spørgsmål. Det er selvfølgelig nogle gange en udfordring for os på skolen, men jeg oplever, at samarbejdet mellem skole og hjem er velfungerende og gensidigt respektfuldt. Skolebestyrelsen har lagt mange kræfter i deres arbejde med at gøre deres for, at skolen fortsat fastholder sin gode udvikling, og det tydeliggøres meget fint med deres artikel, som I kan læse her i bladet. Tilfredshedsundersøgelser kan være en god indikator på, hvordan vi klarer vores arbejde på skolen. Sidste gang der blev foretaget en sådan undersøgelse viste resultaterne, at I både forældre og elever er meget tilfredse med Højvangskolen. Med god grund vil jeg påstå. Hele skolens personale yder et stort og kvalitativt arbejde hver dag og forsøger hele tiden at få det bedste ud af de ressourcer, som findes på skolen. Jeg oplever ikke altid, at medier og andre meningsdannere er gode til at anerkende det gode arbejde, der ydes på skolerne for, at alle børn får den læring, der svarer til deres evner og muligheder. Mit første år på skolen har bekræftet mig i, at personalet er dygtigt, og at de hele tiden arbejder hårdt for at skabe gode rammer for børnene og deres læring. Og det på trods af, at de sidste par år har budt på en del større udfordringer/forandringer i skoleverdenen. Og min påstand er, at det bliver nok ikke færre de kommende år. Udfordringerne er både kommet fra Folketinget: mange væsentlige ændringer i folkeskoleloven, nye karakterskala, elevplaner, ændrede afgangsprøver, nye/gamle fag, etc. Fra Århus Kommune: Alle tiders folkeskole (med indsatsområder som f.eks.: de naturvidenskabelige fagområder, skole-hjem samarbejde, rummelighed, kvalitetsudvikling og dokumentation, etc.), B&U s nye udviklingsplan med de 9 strategier (f.eks.. sundhed og trivsel, læring og udvikling, forældreinddragelse, kommunikation m.m.), en ny organisation i forvaltningen inkl. opdeling i 13 områder (vi hedder område 8 og er sammen med Tranbjerg og Kolt/Hasselager), 4. årgang i SFO, handleplaner for kost & bevægelse samt skolens læseindsats. Desuden er vi i gang med mange andre spændende tiltag på skolen, som kendetegner en skole i udvikling. I kan denne gang fortsættes Højvangskolen efterår 2007

4 4 bl.a. læse om legepatruljer, trivselsgrupper og et uddannelsesforløb for lærere og pædagoger, som skal være med til at ruste dem til at løse de forskelligartede opgaver, som de møder i arbejdet med børnene. Desuden er vi tæt på at gå i gang med at bygge et nyt lokale til vores nye SFO- del for 4. årgang, og i efteråret vil der ske en del nye investeringer/ forbedringer på legeområderne. Som I kan læse sker der en hel del på skolen så det er ikke sådan, at vi keder os. At arbejde på Højvangskolen er spændende, afvekslende, udfordrende og ikke mindst positivt. Og det første år har mere end levet op til min meget store forventninger. Til sidst vil jeg takke jer alle sammen for at tage så godt i mod mig det har været et dejligt første år som ny på skolen. Rummelighed på skolen... Samtidigt vil vi fra skolen ønske jer alle sammen en glædelig jul og godt nytår. Vidste I... ]at der på skolen er 5 kommunale specialklasser også kaldet E-klasser. I hver klasse går der mellem 3 og 8 børn og det er børn som kommer fra hele kommunen. Børnene går i specialklasse, fordi de har brug for at få undervisning i mindre grupper, så der vil være mulighed for at tage særlig hensyn til de vanskeligheder de har i forbindelse med deres (ind)læring. Klasserne hedder 1/2E, 3E, 4E, 7E og 8E At være klædt på til de særlige udfordringer rummelighed og AKT-kursus for alle pædagogiske medarbejdere Af Lone Steffensen, Pædagogisk leder på Højvangskolen Som tidligere fortalt her i Højbladet, har vi på Højvangskolen i godt et års tid været i gang med en proces, hvor vi (ledelse, det pædagogiske personale samt skolebestyrelsen) har lavet vores lokale målsætning for, hvad vi forstår ved at være en rummelig/inkluderende skole: Højvangskolens målsætning for rummelighed: Mangfoldighed og forskellighed styrkes både børn og personale Den enkelte udfordres og udvikles i fællesskab Alle medarbejdere /team skal føle sig klædt på, så de har mulighed for at løse opgaven i fælles skab Alle lærere og pædagoger arbejder naturligvis på at få undervisning og fritidsaktiviteter til at fungere optimalt, så alle børn udfordres og udvikles og trives i de fællesskaber, de indgår i på skolen. I det daglige arbejde kan det dog ind i mellem være en udfordring at imødegå alle de forskelligheder, som findes blandt børnene, både hvad angår det faglige og det sociale. Vi har i dette skoleår valgt at Højvangskolen efterår 2007

5 Adfærd Kontakt Trivsel 5 fokusere på kompetenceudvikling for lærere og pædagoger, så alle får mulighed for at arbejde videre med de problemstillinger, der kan være svære i hverdagen. At give alle børn lige muligheder for at få noget ud af undervisningen på trods af de store faglige forskelligheder, som kan findes i en klasse, kræver meget af lærerne. For i så høj grad som muligt at nå alle elever arbejdes der med differentierede muligheder i undervisningen og i perioder med holddeling m.v. og der arbejdes løbende med at udvikle dette i teamene, på faglige kurser og i lærernes faglige fora. I dagligdagen kan sociale eller adfærdsmæssige problemstillinger blandt børnene dog af og til fylde meget og have stor betydning for undervisningsmiljø og trivsel. Som mange forældre allerede har stiftet bekendtskab med, har skolen mulighed for i en periode at knytte AKT-medarbejdere (Adfærd-Kontakt-Trivsel) til en klasse, hvor der opleves sociale problemer børnene imellem. Det kan være f.eks. i forhold til relationer mellem forskellige grupper af børn, relationer mellem enkelte børn og klassefællesskabet, mobning, uhensigtsmæssig adfærd etc. Vi har på Højvangskolen 4 medarbejdere, som har særlige kompetencer på dette område, og som vi har megen gavn af, når teamet omkring en klasse i en periode har brug for sparring, vejledning og støtte i forhold til en aktuel udfordring. Vi vil dog gerne styrke det forebyggende arbejde og så vidt muligt arbejde med problemerne, inden de vokser sig for store. I dette skoleår har vi derfor valgt, at alle lærere og pædagoger skal have mulighed for at arbejde videre med de problemstillinger, der kan være svære i hverdagen. Derfor deltager alle i et Mini-AKT-kursus med instruktører fra Bakke skolen i Horsens, som i det daglige udelukkende arbejder med børn med sociale og adfærdsmæssige problemer. Kurset løber primært over 3 eftermiddage for lærere og pædagoger i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling og tager udgangspunkt i emner/udfordringer, som personalet selv har peget på. Vi håber naturligvis, at kurset giver et godt udbytte til alle og bidrager til nye muligheder og redskaber til det daglige arbejde med børnene i samarbejdet med klasseteamet og ikke ] mindst med forældrene! For rummelighed har Byrådet vedtaget følgende mål: Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal arbejde for at udvikle alle børn og unges respekt og ansvar for sig selv og andre, herunder evnen til at rumme forskellighed og mangfoldighed samt indgå i forpligtende fællesskaber. ] Børn og Unge vil sikre inkluderende læringsmiljøer, der giver alle børn og unge lige muligheder ved at tage udgangspunkt i, at børn og deres forældre er forskellige og har forskellige behov og ressourcer. Medarbejderne skal via deres egen rummelige faglige tilgang til alle børn, unge og forældre medvirke til at børn, unge og forældre udviser gensidig respekt og kan rumme mangfoldighed både personligt, socialt og kulturelt. Højvangskolen efterår 2007

6 6 SFO i skolens C-fløj SFO-tilbud... Af Susan Albertsen, SFO-leder Skolens C-fløj er den afdeling på skolen der rummer 4., 5., og 6. klasserne. Det er den ende af skolen der vender ud mod Råhøjparken eller Ormslev om man vil. Her i dette hyggelige hjørne af skolen finder vi nu SFOs nye lille afdeling for børn fra 4. klasserne. Vi kan gå og glæde os til, at vi hen sidst på skoleåret får en frisk lille tilbygning sat uden på C-fløjen. Den nye tilbygning skal rumme et slags basislokale for afdelingen. Det bliver jo så ikke vore nuværende børn i afdelingen, der kommer til at nyde godt af herlighederne. Det gør derimod de kommende års 4. klasser. Det er jo heller ikke så værst endda. Vi valgte at lave den nye afdeling i C- fløjen, fordi det jo er her 4. klasserne går i skole i forvejen. Vi kunne også have valgt at lægge tilbuddet tættere på dagligdagen i den øvrige SFO. Det gjorde vi jo så ikke. Vi ville lave et tilbud, der snarere blev et alternativ til fritidsklubben end bare en forlængelse af det oprindelige SFO tilbud. Når vi har lidt afstand til de yngre børn i SFO, kan vi bedre operere med differentierede regler og værdier. Børnene kan, selvom de ikke skal i klub, godt mærke, at de er blevet ældre. Lokalefællesskabet med 4. klassernes lærere/ undervisning gør mange ting smartere. Både praktisk og samarbejdsmæssigt. Nu hører vi så hjemme i de tre klasselokaler og i høj grad i det store fællesareal i C fløjen. I klasselokalerne har vi indrettet os med sofagruppe og computerhjørne. I fællesarealet er der gang i den med tummel på den store madras, bordtennis, skumhockey, playstation m.m.. Det er ofte også ved bordene i fællesarealet, at børnene sidder med broderierne, tegnerierne, vævene, spillene, guitarerne osv. Det er ret hyggeligt. Det er faktisk ret rolige omgivelser vi er i. Underligt nok. Udgangspunktet Da vi af kommunen blev bedt om at oprette SFO-tilbud til børnene fra 4. klasserne, lagde vi jo straks hovederne i blød. Det virkede. Vi blev nødt til at se i øjnene, at vores udgangspunkt, når det drejer sig om SFO for 4. klasserne er noget anderledes, end det er det vedr. vore øvrige årgange i SFO. Mange af børnene har ikke brug for decideret pasning hver dag. De kan ofte vælge at gå hjem eller hjem med andre børn, hvis og når de vil. Vi kan således ikke forvente, at børnene kommer i SFO hver dag uanset omstændighederne. Det er derfor afgørende vigtigt i høj grad (men ikke kun) at medtænke børnenes værdisæt, når indholdet af dagligdagen planlægges. I modsat fald kommer børnene ikke i SFO og vi kan ikke arbejde med dem eller skabe en kultur og et fællesskab, som børnene kan være en del af. Børnenes relativt lange skoledage og frihed til at bestemme over deres fritid gør, at vi ikke kan forvente at disponere over børnene i mange timer hver dag. Indholdet Som en konsekvens af ovenstående er det formålstjenligt at inddrage nogle af de elementer og aktiviteter fra børnenes private fritid i hverdagen/hjemme ind i hverdagen i SFO. TV, radio, mobiltelefoner og computerspil/ IT vil derfor i kontrolleret omfang være en del af vores hverdag i afdelingen. Højvangskolen efterår 2007

7 Turen til Ebeltoft... Via vores aktivitetsudbud skal vi arbejde for at børnene får motion og udvikler glæde ved at motionere får styrket deres kreativitet får øget deres selvværd kan indgå i fællesskaber I afdelingen er det vigtigt at børnene skal have mulighed for at indgå i forpligtende og uforpligtende fællesskaber. Dette kan ske omkring de mere eller mindre voksenstyrede aktiviteter eller omkring børnenes egne aktiviteter eller egen leg. Vi skal modvirke ensomhed. Afdelingen skal være et rart sted at være for alle. Og hvordan går det så? Det går sør me da fint. Så n da. Børnene er meget positive over for de nye omgivelser de er i. Der er en god stemning og fremmødet er helt godt. Der er ret stille helt sidst på eftermiddagen, men det havde vi også regnet med. Mange børn går til både det ene og det andet og de børn der selv bestemmer, vælger ofte at smutte ved tre/firetiden. De første godt to måneder siden skolestart har været præget af fuld fart i gymnastiksalen, syslerier med broderier, væv o.l., børnenes guitarspil, Eyetoy på Playstation og en hel del ture i svømmehallen. Her på det sidste er vi begyndt at øve på et skuespil og vi har fået gang i vores spillecomputere. Det ser godt ud. men vi glæder os som sagt til at få vores eget lille lokale og bo i. 7 Mellemtrinnets hustur af Carsten Laustsen, lærer på mellemtrinnet Mellemtrinnet var på en skøn tur til Nordiske Zoo (Ree-Park) ved Ebeltoft. Her slentrede vi gennem landskaber proppet med isbjørne og almindelige bjørne. Der blev tegnet og snakket en hel del bl.a. om bjørnenes forplantning. Bjørnene var nemlig helt tydeligt i gang med denne del af livets opgaver, da vi passerede med 180 børn og voksne. Og de blev ved og ved og ved, ja til sidst havde eleverne sådan set fået biologiundervisning nok og valgte at gå videre. Derfor så de fleste ikke det allersjoveste, da den ivrigste bjørn til sidst hørte op med sit forehavende og drønede ned i søen og satte sig pladask i det kølende vand! Højvangskolen efterår 2007

8 8 Skolebestyrelsen har travlt Forbedre skolen?... og skolebestyrelse, så vi har alle interessenter med i planlægningen. Af Skolebestyrelsesformand, Birgit S. Ernstsen. Vi har haft 3 møder siden august og er i fuld sving. Vi er nu så heldige, at elevrådet er blevet valgt, og der var 2 energiske unge mennesker med til vores sidste møde, som kom med mange gode og fornuftige input til hvordan vi kan forbedre skolen. Elevrådet deltager i alle de møder de har mulighed for, og det er vi rigtigt glade for. Referater tilsendes på mail På vores sidste fællesmøde med forældrene var der et ønske om at få information ud om, hvad vi beskæftiger os med i skolebestyrelsen. Derfor var der enighed om at sende referaterne ud til forældrene. Vi kunne tænke os, at man kunne tilmelde sig det, men IT systemet kan endnu ikke imødekomme det ønske. Derfor bliver referaterne udsendt til alle, så kan I selv bestemme om I ønsker at læse det. Så snart det teknisk bliver muligt at tilmelde sig referaterne, vil det blive iværksat. De 4 fokusområder I skolebestyrelsen arbejder vi videre med de fire områder vi især har valgt at fokusere på. 1. Trafik Vi har igangsat en gruppe, som kigger på området. Endvidere har vi tænkt på at kontakte en udefra som kan hjælpe os med at se nye løsninger på vores trafikforhold. I denne gruppe er der både personale, ledelse 2. Kost og bevægelse Her har vi været meget langt omkring, og arbejder intenst videre med emnerne. Kantinen er jo blevet en del af skolen og vi står for driften. Derfor er det meget vigtigt, at den kører og gerne giver overskud, ellers skal underskuddet dækkes af andre midler på skolen. Vi har fået input fra eleverne på hvad de godt kunne tænke sig, og de tænker også på sund kost, så vi har et godt grundlag for at arbejde videre. Til bevægelse er der indkøbt nye legeredskaber m.v. som skulle aktivere børnene mere i frikvartererne. Endvidere er der nedsat en legepatrulje på mellemtrinnet, som bliver udstyret med en legerygsæk til at hjælpe og aktivere eleverne i indskolingen. Vi ønsker også at spørge eleverne i udskolingen om, hvordan de kunne blive mere aktive i frikvartererne, og handle på dette. 3. Kommunikation Dette er et meget stor område og vi forsøger at samle det lidt. Vi er blevet enige om, at det er meget vigtigt at få afstemt forventningerne fra skoleårets start imellem forældre/elever og lærer. Vi er alle enige om, at intranettet er et godt redskab til generel information, og følsomme oplysninger skal stadig håndteres personligt eller via telefon. Der er nedsat et udvalg, som arbejder videre og indkredser området og finder ud af, hvad vi skal fokusere på, så vi får sat ind de rigtige steder. 4. Indeklima Der er nedsat et udvalg som skal arbejde videre ud fra det grundlag vi har udarbejdet. Det tekniske personale har taget fat flere steder og rengøringspersonalet har fokus på Højvangskolen forår 2007

9 Kom og se kunsten... 9 særligt udsatte områder som toiletter m.v. Sæbe forholdene på alle toiletter er sat i orden. Et klasselokale, hvor der var mug, er blevet sat i stand, så snart skolens tekniske personale blev opmærksom på det. Brusekabinerne i hallens omklædningsrum er blevet afkalket i sommerferien, så de er væsentligt forbedret. Dog må vi stadig sige, at det også er brugerne, der skal være en væsentlig medspiller på området. Efter weekenden kan omklædningsrummene være meget beskidte efter håndboldkampe m.v. Det vil der blive fulgt op på. Vi arbejder videre med de 4 områder på vores møde i november. Andre ting vi beskæftiger os med Udover de ovennævnte 4 områder er der mange andre ting, vi løbende skal tage stilling til. Vi har svaret på forskellige høringer som primært politikere og forvaltningen har bedt os om. Vi har desuden haft SFO en på dagsordenen for at få en orientering, samt en debat om hvad der arbejdes med. Vi har hele tiden fokus på trivslen på skolen mellem børnene, og har fået en orientering af trivselsudvalget om de nye tiltag. Kunst på mellemtrinnet af Carsten Laustsen, lærer på mellemtrinnet Gennem de sidste tre år har 6. årgangen arbejdet med malerier. Det er der efterhånden kommet ca. 20 flotte store malerier ud af. Her er der virkelig fantasi og knald på farverne. Billederne hænger på gangen fra biblioteket og danner ligesom en pil op mod mellemtrinnet, hvor de fortsætter på den anden side af dørene. Billederne er smadderflotte, og det er fantastisk at være billedkunstlærer for sådan nogle dygtige børn. Eleverne fortjener, at mor eller far lægger vejen forbi og nyder deres anstrengelser. Vi har kigget på de nye krav til læsevejledningen og læsehjælp på skolen. Vi har diskuteret hvor der er mest behov for at sætte ind og meget tyder på, at undervisningsmidler og lokaler har brug for et løft. Ledelsen vil nu vurdere, hvad der er muligt inden for skolens eget budget. Vi arbejder herudover på at evt. skaffe nogle af de mange ting, vi kunne ønske os ad andre veje, eller om vi kan søge ekstra midler, som kan hjælpe skolen til at blive endnu bedre. Kontakt os endelig Vi har gang i mange spændende ting og tiden er ofte ikke lang nok til alt det vi gerne vil, men vi gør hvad vi kan. Har I nogle input, tanker, bekymringer eller andet som vi i skolebestyrelsen kan gøre noget ved, så kontakt os endelig. Frugtkvater var jo noget vi var så heldige at få tildelt. Her var det også forældre, der kontaktede os og gjorde os opmærksomme på det, og vi håber børnene har været glade for de 2 måneder med gratis frugt. Skolebestyrelsesformand Birgit S. Ernstsen Højvangskolen efterår 2007

10 10 Trafik på Højvangskolen Besøg af politiet... Under denne proces bør man nærmest ikke forlade bilen. Alt for mange har i år valgt at bruge pladsen til parkering. Så opstår der vildt farlige trafikale situationer. Pludselig er pladsen fyldt op, og bilerne holder i kø. Det går ud over gående på Klokkeskovvej og forhindrer skolepatruljen i deres arbejde. Af færdselskontaklærer Carsten Laustsen Kys og Kør vej Ved Højvangskolen har vi en såkaldt kys-ogkør-vej. Reglerne for benyttelse af denne er: Kør ind Læs dit barn af Kys det farvel Kør igen Skolepatruljevagter: Skolepatruljen skal være på plads ved fodgængerfeltet på Klokkeskovvej og ved rundkørslen: Skolepatruljen består af frivillige elever fra skolens 6. og 7. klasse. De gør et flot stykke Carsten Laustsen og politiet Højvangskolen efterår 2007

11 Tenna blev nr Vi håber, at eleverne vil bruge dem i den mørke tid og dermed gøre dem mere synlige i trafikken. Hvis eleverne skal have gavn af vestene, skal de nok have lidt hjælp til at huske at tage dem på her i de mørke måneder. Så husk lys, cykelhjelm og refleksvest! Glade børn der lige har fået en refleksvest Tenna i cyklistfinalen! 19. juni drog Tenna og jeg til Århus-skolernes cyklistfinale. Her tilbragte Tenna en dag blandt ca. 40 ligesindede elever fra andre skoler i Århus. Alle kom fra 6. kl. og alle var lige generte i begyndelsen. Til frokost gad Tenna ikke sidde ved mig længere hun havde fundet andre venner, og det var jo kun dejligt. Tenna skulle løse en teoriopgave, cykle på en behændighedsbane og cykle en tur i kvarteret, før hun over middag kunne kåres som en flot nr. 4 sammen med ca. 36 andre elever! Vi cyklede sammen hjem til Stavtrup igen, og på vejen skød jeg lige et par billeder af en yderst modvillig vinder men jeg insisterede. Dokumentation skal der jo til i disse tider. arbejde for at hjælpe deres kammerater sikkert over vejen. For det får de: En tur i Bowlinghallen, en tivolitur og et mindre honorar. Som regel er der da også et stykke frugt, når vi mødes. Det er altså ikke lønnen alene, der bære arbejdet. Jeg er glad og stolt over at være leder for skolepatruljen, som er dygtige og ansvarsfulde unge mennesker. Der kan opstå smuttere, hvor patruljen ikke er på plads til tiden, men jeg betragter dem som individer i lære for at lære at passe et arbejde. Der skal være plads til at fejle - blot skal man være stor nok til at indrømme og forbedre sig. Vis skolepatruljen respekt og overhold deres anvisninger i trafikken. Refleksveste I uge 44 blev der uddelt 375 skrig-gule refleksveste primært til eleverne i indskolingen og til dels i mellemtrinnet. Vores skoleleder Jes hjalp til med uddelingen en tidlig morgen. Højvangskolen efterår 2007

12 12 På besøg hos Forskningscenter Foulum En FED oplevelse... Af Marianne Kammer, lærer i udskolingen 8. b har i indeværende skoleår et samarbejde kørende med Forskningscenter Foulum. Her arbejdes med overemnet Klimaforandringer og jordbrug. 8.b har i denne forbindelse sået forskellige vinterafgrøder, som får lov til at vokse i klimakamre på Foulum ved forskellige temperaturer. Vi vil herefter se, hvilken betydning temperaturstigningen som følge af den globale opvarmning har for afgrøderne. Vi blev budt velkommen af Anna Nielsen og startede dagen med et oplæg om de klimaforandringer, der er ved at ske på grund af den globale opvarmning. Oplægget var ved Jørgen E. Olesen en af deltagerne ved FN s klima panel, som sammen med den tidligere amerikanske vicepræsident Al Gore deler Nobels fredspris Men hvorfor er det lige at vi har den globale opvarmning og kan vi gøre noget for at stoppe den, var blandt andet spørgsmål der blev besvaret på turen til Foulum. På Forskningscenter Foulum arbejdes der jo med forskning indenfor jordbrug og herunder selvfølgelig også dyrebestande. Landbruget har stor indvirkning på den globale opvarmning da kvæg udskiller en stor mængde methan, som er en Hånden ind i koen Vil klimeforandringerne påvirke disse planter? drivhusgas. På spørgsmålet om, hvad vi kan gøre for at mindske udslippene af drivhusgasser, fik vi svaret Stop med at spise oksekød. Det vil sige ikke flere burgere fra McDonald. Ikke et svar unge mennesker bryder sig om at få. Dernæst fik vi forevist klimakamrene af seniorforsker Ingrid Thomsen, som vores afgrøder skal vokse i og endelig efter frokost fik vi en rundtur i kvægstaldene. Her så vi køer med en fistel (prop) i maven, som kunne tages ud, hvorefter der man kunne stikke sin hånd ind i maven på dem. Endelig så vi de nyfødte kalve. Alt i alt en rigtig spændende tur. 8.b s forsøg med vinterafgrøderne afslutter i december. Her får vi afgrøderne tilbage på skolen for at undersøge om der er forskel på afgrøderne, som har vokset ved forskellig temperatur. Til januar holdes der så en konference på Foulum, hvor vores resultater fremlægges. I sidst udkomne Kaskelot er der en artikel om baggrunden for samarbejdet. Der vil ligeledes i et senere blad være en artikel om ovennævnte samarbejde. Derudover vil der i lærernes fagblad Folkeskolen som udkommer den 2. november ligeledes være en artikel om 8.b s samarbejde med Foulum. Højvangskolen efterår 2007

13 Udendørs læsning... Frilæsning Når solen skinner i den varme del af skoleåret, er der flere klasser, der har givet begrebet frilæsning et ekstra dimension. Hvorfor sidde inde og lumre med en bog, når man kan læse 13 i det fri? Derfor kan man opleve en del elever rundt på skolens udearealer i solperioden, der har frilæsning i græsset. Amalie og Christina læser i udekøkkenet Mathias, Emil og Marcus læser i græsset Andreas og Oscar Højvangskolen efterår 2007

14 14 Udveksling i Skt. Petersborg Besøg i Rusland... På Højvangskolen har 8. b været på udvekslingstur til Skt. Petersborg en by i Rusland Camilla Skou og Stine Malmgaard fra 8.b har her skrevet om deres rejseoplevelser Vi har været på udvekslingstur i Sankt Petersborg i Rusland med vores klasse (8.b), og vi fulgtes med 8.a fra Beder skole. Vi startede med at møde tidligt om morgenen ved Højvangskolen. Derefter hentede bussen eleverne på Beder skole, og så gik det ellers mod Sjælland. De fleste af os fik nu den morgensøvn, vi blev snydt for. Vi sejlede fra Helsingør til Helsingborg, inden vi kørte i mange timer til Stockholm. Vi havde lidt tid til at køre rundt i Stockholm, inden vi skulle med færgen. Da vi kom op på færgen, skulle vi ind i vores kahytter. Vi havde ca. et kvarter til lige at stille vores ting, og så skulle vi op og have stor buffet. Da vi havde spist, skulle vi ned i vores kahytter og gøre os klar til at gå i seng. Der var mange der var trætte efter busturen. Næste dag blev vi vækket kl Vi skulle op og spise morgenmad, herefter skulle vi hurtigt ned til bussen, for at køre ud fra færgen. Vi skulle køre i Finland og hen til den Russiske grænse. Mange faldt i søvn. Da vi var ved grænsen, skulle vi alle ud for at have tjekket vores pas. Vi kørte videre og ind i Rusland. Husene var grimme, men der var mange flotte landområder. Da vi kom ind mod byen var der mange store, lejligheder, paladser og slotte. Senere på aftenen ankom vi til den russiske skole 555, hvor vi skulle mødes med vores værter. Vi havde vores kufferter med ind på skolen. Det var lidt hårdt, for vi skulle op af nogle trapper med det hele. Vi kom ind i en stor sal, hvor der stod nogle lærere og deres skole inspektør. De holdt en lille velkomsttale, og bagefter skulle vi sidde og vente indtil vi blev råbt op sammen med vores vært. Da alle var råbt op, sagde vi farvel til vores venner, og gik med værterne hjem. Hjemme ved værten fik man måske lidt at spise og så gik man i seng. Der var stramt program hver dag. Vi kom sent i seng, og skulle tidligt op. Så vi fik ikke meget søvn.. Vi oplevede mange flotte ting, som f.eks. Vinterpaladset, Sommerpaladset, Peterhof osv. Vi var i badeland der ovre, det var det sjoveste. Vi var med dem i skole, og der skulle vi have timer med vores egen klasse og nogle lærere derfra. Det var ikke sjovt, for lærerne gjorde det hele for en, og rettede hele tiden. Skolen var lavet af blå klinker, det så rimelig specielt ud. Vi fik varm mad oppe i skolen. Toiletterne på skolen var rigtig klamme. Der var ingen toiletpapir og heller ingen døre. Hjemme ved russerne var toiletterne delt op i to rum. I det ene var der bare et toilet, og i det andet var der håndvask og bad. Deres mad var meget anderledes, og mange glædede sig til at komme hjem og få dansk mad igen. Der var dog også en MacDonald s, som mange spiste meget på, da de ikke kunne lide maden hos deres vært. Når vi skulle til byen skulle vi med tog. Det lå langt nede under jorden, så man skulle køre rigtig lang tid på rulletrapper. Vi var i et russisk cirkus, det var rigtig stort og flot. De gør meget ud af deres cirkus, de havde også mange dyr med i showet. Men alt i alt var det en rigtig god tur, og vi fik mange nye venner og oplevelser! Højvangskolen efterår 2007

15 Koncert på legepladsen... Forårskoncerten I foråret afholdt Højvangskolen for første gang forårskoncert på legepladsen ved SFO. Det blev en stor succes. Mange elevbands fyrede den af fra musikscenen, og mange 15 klasser havde lavet sjove boder med forskellige forlystelser. Kantinen havde lavet dejlig mad, man kunne købe, og lærerne solgte øl, vand og is til alle i det dejlige solskinsvejr. Glad publikum Is og popcorn sælges Klar til at få en flødebolle i hovedet Ny pædagog Jesper Petersen Jeg hedder Jesper og er 46 år. Jeg er ny pædagog i Troldhøjen. Min klasse er 1b, og jeg er derfor i afd. A. Stavtrup er velkendt for mig, da jeg har arbejdet i Børnehøjen på Højvangsvej i 11 år. Her har jeg i alle årene arbejdet med både skolebørn og børnehavebørn. Jeg interesserer mig for træ- og udeværksteder, udeliv, boldspil... Jeg er meget glad for den varme velkomst, jeg har fået af alle børn og voksne og glæder mig til det videre arbejde i Troldhøjen. Højvangskolen efterår 2007

16 16 Nye lærere på Højvangskolen Velkommen... Thomas Frost Mit navn er Tomas Frost, er 34 år gammel og bor på Frederiksbjerg med min kæreste og vores 2½ år gamle søn. Er uddannet lærer fra Århus Dag- og Aften seminarium i år 2000 og startede umiddelbart efter stille og roligt ud med kun at under vise en elev, der var anbragt på et opholdsted for unge kriminelle. Det blev dog for ensomt og i 2001 fik jeg job på Nordgårdskolen. Der var jeg indtil sommeren Det var knapt så ensomt og enormt spændende. Jeg havde dog i mellemtiden åbnet en restaurant i Jærgergårdsgade, hvor jeg startede på fuld tid i sep. 2006, da min kompagnon gik på barsel. I januar blev jeg dog enig med familien derhjemme om at skippe restauranten. Derfor søgte jeg nye udfordringer inden for lærer faget og det har jeg nu fundet her på skolen i E- huset. Jens Hyldegaard På Højvangskolens gange, vil I i fremtiden kunne møde en knap 2 meter høj ung mand med kort lyst hår. Jeg hedder Jens Hylde gaard, og jeg skal være klasselærer for 5. b. Sammen med Glenny skal jeg varetage skolens måske vigtigste fag: sløjd :-) Jeg er uddannet fra Århus Dag- og Aftenseminarium og har dansk, samfundsfag, idræt og sløjd som mine liniefag. Jeg har været lærer i 4 år på Nordgårdskolen, og glæder mig nu til at tage udfordringen op på Højvangskolen. Jeg glæder mig meget til lære jer alle sammen at kende. Højvangskolen efterår 2007

17 Velkommen Stinne Nygaard Jensen Mit navn er Stinne Nygaard Jensen. Jeg er 28 år og er ny lærer her på Højvangskolen. Jeg er ansat som barselsvikar for Kristine Søndergaard og overtager hendes skema. Jeg vil være tilknyttet E-huset hovedsageligt E og 4. E. Derudover skal jeg undervise i idræt på 7. og 8. årgang. Jeg blev uddannet fra Århus Lærerseminarium i juni 2006 med liniefag i matematik, dansk, idræt og kristendom. Jeg valgte at supplere min læreruddannelse med en keramisk grunduddannelse fra Århus Kunstakademi. Det sidste års tid har jeg været i Tanzania, hvor jeg arbejdede på en skole for døve og hørehæmmede børn og opstartede et udvekslingsprojekt med en døve skole her i Danmark. Jeg var efterfølgende ansat som foredragsholder for kirkerne i Århus Vestre Provsti, hvor jeg fortalte om Tanzania og livet på døveskolen. Jeg glæder mig nu til nye udfordringer på Højvangskolen og ser frem til at samarbejde med elever, for ældre og kollegaer. Mette Juel Porat Jeg hedder Mette Juel Porat, er uddannet ved Århus Dagog Aftenseminarium i 2004 med liniefagene dansk, engelsk, billedkunst og sløjd og har faktisk lige siden været ansat (og senere fastansat) på Skæring Skole i indskolingsafdelingen. Gennem de sidste 3 år har jeg undervist i samtlige indskolingsfag, med undtagelse af musik og idræt og har desuden haft et skiftende antal ugentlige støttetimer. I den kommende tid er jeg vikar for Mette Albertsen og følger hendes skema i 1. E med fagene dansk og kristendom og 4., 7. og 8.E i engelsk. Jeg er blevet pænt stimuleret på info-siden; der er også meget nyt på en ny skole, men det opvejes let af den store portion venlighed og åbenhed jeg har mødt her de første dage tak for det! og så glæder jeg mig bare til at lære mine nye kollegaer og alt på Højvangskolen bedre at kende. Højvangskolen efterår 2007

18 18 1. a s første skoledag Andrea glæder sig til at komme i gang Første skoledag i 1. klasse Den store og helt specielle første skoledag finder sted i børnehaveklassen, hvor der er tradition for, at far og mor er med i skole. Men på Højvangskolen gør vi også lidt ekstra ud af den første skoledag i 1. klasse. Denne dag er for nogle børn lige så speciel, for nu skal de rigtig igang med at læse og regne og have mange andre nye fag. Højvangskolen forår 2007

19 Legepatrulje i indskolingen... Trivselstiltag på Højvangskolen 19 Legepatruljer og trivselsgrupper er nye trivselstiltag på Højvangskolen Af socialpædagog Signe Hutters og lærer Lisbet Brandt Det har været et rigtig godt frikvarter. Nogle af de store var med til at lege. Fra andre skoler har vi hørt, at det er en rigtig god ide, hvis de store børn hjælper de små i frikvartererne med at få gang i gode og sjove lege. Det gør de små glade, og de får det bedre i skolen. De børn, der er medlem af en legepatrulje, fortæller, at de nyder at kunne hjælpe de små. Nogle siger også, at de har fået det bedre med deres egne kammerater, fordi de lærer mere om, hvordan de kan sige ting til andre på en god måde. Derfor har vi besluttet at lave legepatruljer i indskolingen i dette skoleår. En legepatrulje består hos os af fire større børn, der parvis er udrustet med en rygsæk med legetøj, som børnene i indskolingen kan låne i frikvartererne. Det er vigtigt at pointere, at legepatruljernes opgave er at sætte gang i lege. De skal ikke løse konflikter. Det gør de voksne. Derfor har vi valgt navnet Legekammerater til vores lege patrulje. I samarbejde med elevrådet Ideen er blevet til virkelighed i samarbejde med elevrådet. På mellemtrinnet har alle børn således fået tilbud om at blive en legekammerat og at deltage i en logokonkurrence. Rigtig mange børn har heldigvis meldt sig. Så mange at vi har været nødt til at lave hold til forskellige perioder af skoleåret. Det er vi glade for. Årets første Legekammerater mødtes onsdag den 31. okt., hvor de blev klædt på til opgaven. Forældresamarbejde på en anden måde En god klasse er en, hvor forældrene laver noget sammen med børnene, og hvor vi alle har det rart sammen. Det er udtalelser som denne, der kommer frem til årgangssamtalerne, når vi følger op på skolens årlige trivselsundersøgelse. Børnene skal her forholde sig til, hvad der gør deres klasse til en god klasse. Udtalelser af denne karakter viser os, at forældres kendskab til hinanden og åbenhed omkring deres børn er med til at øge rummeligheden og forståelsen blandt både børn og voksne. Til disse samtaler giver børnene også udtryk for, at det nogle gange er svært at bevare traditioner i klassen, når de skifter fra en afdeling til en anden. Her har forældrene en meget vigtig funktion med at bringe en klassekultur videre og i at være rollemodeller for den. Trivselsgrupper Derfor har vi i år sat et udviklingsarbejde i gang omkring forældrenetværk og skolehjemsamarbejde i det, vi kalder Trivselsgrupper på 4. årgang. Det overordnede formål med disse er, at forældre gennem dialog øger eller er med til at bevare trivslen i deres børns klasser gennem hele skoleforløbet. Forældrene på 4. årgang har taget godt imod ideen og fortalt så positivt om den, at der allerede er flere klasser på mellemtrinnet, der også har ønsket at høre om / organisere sig i Trivselsgrupper. Vi håber på sigt at kunne se resultaterne af dette arbejde i form af endnu flere børn, der trives og måske også med målelig effekt i den årlige trivselsundersøgelse. Højvangskolen efterår 2007

20 Vigtige datoer Juleferien: 22. december-1. januar (nævnte dage incl.) Sidste skoledag inden juleferien 21. december kl (nærmere følger) Terminsprøver 9. klasse uge 51 Praktiske oplysninger Telefonbog Sted Telefon Skolens kontor Lærerværelse Tandlæge Læge Kantine Rengøring E-klasserne SFO Ungdomsskole Vinterferie uge 7 Kontorets åbningstider Mandag - fredag kl og Telefon: Fax: Formand for skolebestyrelsen Birgit Skou Ernstsen tlf Værdigrundlag Hovedopgave Højvangskolens hovedopgave er at give børnene en god skoletid præget af liv, lyst og læring. Børnene skal blive i stand til at tage vare på sig selv og hinanden samt indgå som ansvarlige, kritiske og aktive deltagere i et samfund karakteriseret ved stor foranderlighed. Derfor lægger vi særlig vægt på: fællesskab selvværd medindflydelse kreativitet Derfor vil vi: give børnene faglige, sociale og personlige udfordringer tage børnene alvorligt og vise dem respekt og tillid lære børnene at erkende egne styrker og begrænsninger stille krav til den enkelte give børnene mulighed for fordybelse og engagement lære børnene at løse problemer på forskellige måder lære børnene mange udtryksformer sikre at børnene inddrages i demokratiske processer

INDHOLD J U L E N 2 0 0 6

INDHOLD J U L E N 2 0 0 6 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Præsentation af den nye leder 3 Velkomsten til Højvangskolens nye skoleleder 4 Hvad laver vi i skolebestyrelsen? 6 7. AE havde temauge om biler 7 Bryllup på 3.

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Årsskrift 2012-2013 GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Indholdsfortegnelse Kolofon...4 Om Giersings Realskole...6 En byskole i udvikling...8 HVAD ER VIGTIGT?...10 Årets gang i

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

EngelsborgNyt. Fremtidens skole

EngelsborgNyt. Fremtidens skole EngelsborgNyt Fremtidens Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune - og på Engelsborgskolen Af Liselotte Bendixen, lærer og tovholder på Fremtidens skole, inklusion Lyngby-Taarbæk Kommune er godt i gang med et stort

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S.

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 5 MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 3 LEDER SKOLENS VÆRDIER TIL DEBAT INDHOLD AF BENEDIKTE

Læs mere

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Krudtuglen I dette nummer: Nyheder og nyt fra... Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Telefon: 56 18 25 00 Fax: 56 18 25 05 www.uglegaardsskolen.dk e-mail: uglegaardsskolen@solrod.dk

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

136 UD AF SFO ENS CA 220 BØRN MELDTE SIG TIL VINTERBADNING...S. 3 ENERGIRENOVERING FOR 2 MILLIONER SPARER ÅRLIGT EN KVART MILLION...S.

136 UD AF SFO ENS CA 220 BØRN MELDTE SIG TIL VINTERBADNING...S. 3 ENERGIRENOVERING FOR 2 MILLIONER SPARER ÅRLIGT EN KVART MILLION...S. 1 JANUAR 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE 136 UD AF SFO ENS CA 220 BØRN MELDTE SIG TIL VINTERBADNING...S. 3 ENERGIRENOVERING FOR 2 MILLIONER SPARER ÅRLIGT EN KVART MILLION...S. 12

Læs mere

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen BEKÆMPELSE AF MOBNING gode eksempler fra grundskolen Indhold SIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indledning 3 Kan lærerens opførsel legalisere mobning? 4 Klostermarksskolen Samhørighed via venskabsordning 6 Hellevad

Læs mere

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Temaer i 2013 Liv i Skolen 2013 God undervisning i skolen I dag ved vi meget om hvad

Læs mere

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1 Høng Privatskole værdier, der spirer! Årsskrift 2009/10 Høng Privatskole 1 Målsætning for Høng Privatskole Høng Privatskole er fra 1898 og har sine rødder i den Grundtvig/Koldske skole samt den private

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2014 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer... 8 Et godt værktøj til det

Læs mere

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

SKOLEBLAD FOR KRISTRUP SKOLE NR.3 2008. Kristrup Skole ønsker elever, forældre og samarbejdspartnere glædelig jul og godt nytår

SKOLEBLAD FOR KRISTRUP SKOLE NR.3 2008. Kristrup Skole ønsker elever, forældre og samarbejdspartnere glædelig jul og godt nytår SKOLEBLAD FOR KRISTRUP SKOLE NR.3 2008 Kristrup Skole ønsker elever, forældre og samarbejdspartnere glædelig jul og godt nytår Madkassen Skoleblad for Kristrup skole Udkommer 4 gange årligt i 500 eksemplarer

Læs mere

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Skoleblad - Rosenvængets Skole - Viborg Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Rosenknoppen side 1 Af Jane Hansen I denne uge er

Læs mere