Vores projektkoordinator Inger Nehm, som er ansvarlig for bl.a. vores EU-projekter, gik på barselsorlov i efteråret og vender tilbage sidst i 2008.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores projektkoordinator Inger Nehm, som er ansvarlig for bl.a. vores EU-projekter, gik på barselsorlov i efteråret og vender tilbage sidst i 2008."

Transkript

1 Forord Silkeborg Iværksættercenter har haft et godt år i 2007, hvilket bl.a. fremgik af Greens Analyser, som netop er blevet offentliggjort i Børsen, og som placerer Silkeborg som den 9. bedste kommune i landet for iværksættere. Den største forandring i år har været strukturreformen fra januar 2007, hvor de nye kommuner blev ansvarlige for erhvervsservicen over for iværksættere og mindre virksomheder. SilkeborgEgnens Erhvervsråd, Silkeborg Vækstforum og Kurby Silkeborg flyttede ind hos Silkeborg Iværksættercenter pr. 1. Januar 2007, og vi har haft glæde af samarbejdet ved bl.a. at lave fælles hjemmeside Vi har ydet iværksættervejledning og rådgivninger ved professionelle eksterne rådgivere 360 (396) gange i 2007 fordelt på 197 (139) personer. Iværksættervejledningen har herudover vejledt i en lang række telefoniske henvendelser. 55 personer - fordelt på 2 dagkurser á 6 uger og 2 aftenkurser á 8 uger - har gjort brug af vores tilbud om iværksætterkurser. Den faldende ledighed har med al tydelighed flyttet interessen fra dagkurserne mod aftenkurserne; hvor aftenkurserne var fyldt op, kunne dagkurserne kun tiltrække 7 kursister hver. Vi ved erfaringsmæssigt, at omkring 2/3 af aftenkursisterne etablerer virksomhed under eller umiddelbart efter kursusdeltagelsen, og at yderligere nogle opstarter egen virksomhed 1-2 år efter. Af andre aktiviteter kan nævnes Salg i Centrum, som blev afviklet i løbet af året i samarbejde med Væksthus Midtjylland. Projekt Jokeren som matcher ledige højere uddannede med små og mellemstore virksomheder med uløste udviklingsopgaver, samt Kompetencetænkning i netværk som har til formål at etablere erhvervsnetværk, der bringer lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner i samspil. Projekterne har alle været støttet af EU s Socialfond var også året, hvor vores iværksættervejleder gennem mange år, Thor Hansen, trak sig tilbage og overlod posten til Claus Saunte, der har stor erfaring inden for iværksætteri. Claus er faldet godt til og har allerede markeret sig positivt som iværksættervejleder, tovholder i ErhvervsSparring og som kollega. Vores projektkoordinator Inger Nehm, som er ansvarlig for bl.a. vores EU-projekter, gik på barselsorlov i efteråret og vender tilbage sidst i Silkeborg Iværksættercenter er medlem af foreningen Danske Udviklingsparker i kraft af, at vi driver egen udviklingspark for iværksættere inden for handel og service, hvor der har været fuldt udlejet i 2007 til 9 iværksættervirksomheder. Desuden driver vi nu på fjerde år i samarbejde med SilkeborgEgnens Erhvervsråd Silkeborg Industri- og Håndværkerhus (SIH), hvor stort set alle 4000 m2 i 2007 har været udlejet til 10 fremstillingsvirksomheder. Silkeborg marts 2008 Hans Bjørnholt direktør

2 Indholdsfortegnelse 1. Iværksætteri Iværksætterrådgivning Iværksætterkurser Silkeborg Iværksættercenter Udviklingspark Silkeborg Industri- og Håndværkerhus (SIH) Øvrige Iværksætteraktiviteter 5 2. Visioner for Socialfondsprojekter 8 2

3 1. Iværksætteri Hovedaktiviteterne på Silkeborg Iværksættercenter er rådgivning og kurser til iværksættere i forbindelse med opstarten og de første års drift af egen virksomhed, herunder sammen med iværksætteren at afklare, om forretningsidéen er bæredygtig. Den største forandring i 2007 har været strukturreformen fra januar 2007, hvor de nye kommuner blev ansvarlige for erhvervsservicen over for iværksættere og mindre virksomheder. En anden ændring har været det tættere samarbejde med SilkeborgEgnens Erhvervsråd, der fysisk har lejet sig ind på Silkeborg Iværksættercenter sammen med de to nye konsulenter for KurBy Silkeborg og Silkeborg Vækstforum. Silkeborg Iværksættercenter har i 2007 haft succes med - i tæt samarbejde med DANA og KPMG at matche iværksættere med erfarne sparringspartnere i erhvervsklubben under ErhvervsSparring. Iværksætterne melder tilbage, at sparringen er et vigtigt bidrag til udviklingen af og fremdriften i deres virksomhed. ErhvervsSparring har til formål at skabe netværk mellem iværksættere, og arrangerer møder og foredrag over hele landet. Lokalt har foredraget om Jyske Bank på det Blå Ocean arrangeret i samarbejde med Jyske Bank tiltrukket rigtig mange, mens deltagelsen til andre tider har været mere begrænset. Med ønsket om større lokal deltagelse i arrangementerne planlægges derfor en mere aktiv markedsføringsindsats i 2008, og har til det formål fået tilsagn om tilskud på kr fra Silkeborg Kommune. Silkeborg Iværksættercenter har i 2007 arbejdet videre med det totale servicekoncept, som giver iværksættere tilbud fra idéfasen til det tidspunkt, hvor den nyetablerede virksomhed er i god drift: rådgivning iværksætterkurser netværksdannelse iværksættermiljø og kultur lokaleudlejning til iværksættere (både kontorlokaler med værkstedsfaciliteter på Silkeborg Iværksættercenter og produktionslokaler på SIH, Silkeborg Industri- og Håndværkerhus) Nedenfor beskrives Silkeborg Iværksættercenters aktiviteter nærmere. 1.1 Iværksætterrådgivning Der har i 2007 været to forskellige former for rådgivning til iværksættere og mindre virksomheder på Silkeborg Iværksættercenter. Der skelnes mellem dem, fordi den ene form, iværksættervejledning, er den officielle, landsdækkende vejledning til iværksættere og mindre virksomheder, som udelukkende udføres af Silkeborg Iværksættercenters iværksættervejledere, medens den anden form, Virksomhedsrådgivning, varetages med eksterne, professionelle rådgivere. 3

4 Iværksættervejledningen tilbyder alle, der har en idé om at starte egen virksomhed hjælp til udarbejdelse af en forretningsplan samt med en vurdering af, om der er bæredygtighed i forretningsidéen. Derudover har vi som den lokale repræsentant for Væksthus Midtjylland mulighed for at henvise iværksættere og mindre virksomheder med særligt vækstpotentiale hertil med henblik på mere specialiseret og delvis betalt rådgivning. I 2007 har der været 197 personer til vejledning og rådgivning mod 139 personer i Etableringsandelen er ca. 70 %, hvilket svarer til de foregående år. De etablerede virksomheder ligger inden for et meget bredt udvalg af brancher og typer virksomheder, med hovedvægten på service- og handelsvirksomheder. Sideløbende med iværksættervejledningen tilbyder Silkeborg iværksættercenter, at iværksættere, private og mindre virksomheder kan komme direkte fra gaden og få hjælp under Virksomhedsrådgivning. Denne mulighed er en fortsættelse af det rådgivningstilbud, Silkeborg Iværksættercenter har haft siden 1992, og varetages af centrets eget personale og et eksternt team af revisorer, advokater og markedsføringseksperter m.fl. Rådgivningen, som er gratis, finder sted hver tirsdag, i 2007 i alt 41 gange. Virksomhedsrådgivning fungerer dog med stor fleksibilitet, idet vi har aftalt med rådgiverne, at vi kan formidle kontakt meget hurtigt i særlige tilfælde. Der har været ydet 360 vejledninger og rådgivninger i 2007 mod 396 året før. Hertil kommer kortere telefoniske vejledninger, som ikke er blevet registrerede. Rådgivningernes art er fordelt således i ca. tal: revisorer 40 % (budget, regnskab, finansiering, skat, moms m.m.) advokater 30 % (lejekontrakt, samarbejdsforhold, selskabsform, klausuler m.m.) markedsføring 10 % generelle og praktiske forhold 10 % IT, udvikling og beskyttelse, opfindelser 10 % 1.2 Iværksætterkurser Silkeborg Iværksættercenter har i 2007 gennemført 4 iværksætterkurser med i alt 55 deltagere, fordelt på 2 daghold af 6 ugers varighed og 2 aftenhold af hver 8 ugers varighed (en aften om ugen). Dagholdene som primært er for ledige har pga. det store stigning i beskæftigelsen kun haft 7 deltagere pr. hold, mens vi har måttet oprette venteliste til aftenholdene. Vi overvejer på dette grundlag at oprette færre dagkurser og flere aftenkurser i Ventelisten på aftenkurserne har vi forsøgt afhjulpet ved individuel vejledning/rådgivning. Formålet med dagkurserne er at give den enkelte deltager et meget grundigt indblik i flest mulige forhold, der gør sig gældende ved etablering og drift af egen virksomhed. Der lægges vægt på sammen med iværksætteren at tilvejebringe et så solidt beslutningsgrundlag, at deltageren får klarhed over, om der er basis for at blive selvstændig. Udgangspunktet er, at deltagerne har egne konkrete forretningsidéer. Sideløbende med undervisningen lægges der vægt på projektarbejde med disse idéer, hvorfor der gøres meget ud af f.eks. udarbejdelse af egen forretningsplan. Desuden er der afslutning under 4

5 eksamenslignende forhold med udstedelse af kursusbevis. I alt har 14 personer deltaget på kurserne, hvoraf alle fuldførte. Formålet med aftenkurserne er det samme, men i sagens natur er det ikke muligt at give en lige så grundig og omfattende undervisning som på dagskurserne. Der er afholdt 2 kurser i 2007, med i alt 42 deltagere. Målgruppen er personer, der har startet eller står foran at starte egen virksomhed, og som ønsker en oversigt over de væsentligste forhold ved virksomhedsstart. Der gennemgås økonomiske, juridiske samt salgs- og markedsføringsmæssige emner i relation til start og drift af egen virksomhed, og underviserne er private rådgivere fra lokalområdet, Silkeborg Iværksættercenter og iværksættere. Sideløbende med kurset har deltagerne mulighed for at arbejde med egen forretningsplan. De i alt 42 iværksætterkursister er fordelt ligeligt på køn med 22 mænd og 20 kvinder. Linie slettes. Mændene fordeler sig således inden for følgende typer af virksomheder: håndværk (7) IT (2) rådgivende ingeniør (3) coaching (2) handel (3) service (5) Kvinderne fordeler sig således inden for følgende typer af virksomheder: handel (6) service (6) bygge- og anlægsvirksomhed (1) rådgivning (5) restauration (2) Vi ved erfaringsmæssigt, at omkring 2/3 af kursisterne etablerer virksomhed under eller umiddelbart efter kursusdeltagelsen, og at yderligere nogle personer opstarter egen virksomhed 1-2 år efter. 1.3 Silkeborg Iværksættercenters Udviklingspark I udviklingsparken kan små og nystartede virksomheder leje sig ind på i øvrigt markedsmæssige vilkår i op til 3 år og drive deres virksomheder fra kontorer på Silkeborg Iværksættercenter og samtidig have mulighed for at anvende husets fællesfaciliteter. Overordnet er målsætningen at stimulere iværksættere og deres virksomheder til forbedrede vækst- og overlevelsesvilkår, så de efter nogle få år er blevet så etablerede, at de kan forlade centret og give plads til nye iværksættere. Silkeborg Iværksættercenters Udviklingspark bidrager derfor også i høj grad til den iværksætterkultur og det iværksættermiljø, der lægges vægt på på centret. 5

6 Udviklingsparken på Silkeborg Iværksættercenter er fuldt udlejet med løbende venteliste. I løbet af 2007 har følgende 11 firmaer boet til leje på ordinære markedsmæssige vilkår: Engholm Indretning indretningsarkitekt, der tilbyder rådgivning og totalløsninger inden for indretning til firmaer og private MEC (Midtjysk EDB Center) tilbyder IT-service og IT-support til erhvervskunders EDB-anlæg Effort Webdesign ApS IT-firma med speciale i webdesign og nethandel Sohn Data IT-firma, der udvikler og servicerer software til vægte og målesystemer Nerak tilbyder interne transportløsninger m.m. til industrien IKOM coach og konsulentvirksomhed G E T konsulentbistand vedr. salg og eksport Vikma innovation og teknisk projektledelse Shelltec teknologi til sikring af motoriserede værktøjer Denus udvikling og vejledning af CMS mm. Grafioso design og implementering af websites 1.4 Silkeborg Industri- og Håndværkerhus (SIH) Idéen er, at nye eller nystartede produktionsvirksomheder skal have tid (max. 5 år) og økonomisk plads til at udvikle sig til noget større. Det skal ske i et samspilsmiljø med andre virksomheder, hvor fællesskab, hurtig adgang til rådgivning og fælles investeringer (truck) kan fremme vækstmulighederne. Der har i 2007 været udlejet til 10 firmaer: Comfil A/S udvikler og producerer garner til industrielt brug baseret på termoplastfibre LeanderForm ApS udvikler og producerer/monterer vugger og børnemøbler m.v. KonditorXperten producerer konditorprodukter og brød af høj kvalitet til primært restaurationsbranchen, men også til virksomheder og private Klaus Jensen A/S tømrer og byggefirma Unik Lakering malerfirma med speciale i MC-lakering og autodele m.m. 6

7 Madkassen cateringfirma på højt kvalitetsniveau, med mad ud af huset EMMA Promotion udviklings- og handelsfirma V2 Tobacco produktion af snustobak KM 5 - IT service Frijsenborg industrielt designfirma 1.5 Øvrige iværksætteraktiviteter ErhvervsSparring Som tidligere nævnt har Silkeborg Iværksættercenter i samarbejde med den landsdækkende ErhvervsSparring stiftet ErhvervsSparring Silkeborg i november Baggrunden for ErhvervsSparring er, at erfarne erhvervsfolk skal overføre deres kompetencer og praktiske erfaring til iværksætterne, og dermed være med til at sikre, at iværksætterne træffer de rigtige valg. Silkeborg Iværksættercenter er tovholder for ErhvervsSparring Silkeborg, og en medarbejder dermed formand for bestyrelsen. I løbet af 2007 er der afholdt en del lokale medlemsaktiviteter. Lokalklubben har på dette tidspunkt ca. 40 iværksættermedlemmer og ca. 20 sparringspartnere som medlemmer. Desværre oplevede den landsdækkende forening ErhvervsSparring en konkurs i sommeren 2007, hvilket har betydet svære arbejdsbetingelser for den lokale klub, idet de lovede økonomiske ressourcer ikke har været til stede. Foreningen er nu reorganiseret endnu en gang med KPMG og DANA som bagland, og vi forventer i løbet af 2008 at få et overblik over klubbens økonomiske råderum og deraf følgende aktivitetsmuligheder. I slutningen af 2007 besluttede bestyrelsen for lokalforeningen at iværksætte en markedsføringskampagne med henblik på at få flere medlemmer i foreningen og har således planlagt en række aktiviteter i løbet af Hertil har Silkeborg Kommune beredvilligt doneret kr SilkeborgEgnens Erhvervsråd I 2006 indgik Silkeborg Iværksættercenter og SilkeborgEgnens Erhvervsråd en samarbejdsaftale, som bl.a. indebar, at SilkeborgEgnens Erhvervsråd fra årsskiftet har lejet sig ind i lokaler på centret og benytter sig af centrets administrative ressourcer (bogholderi, sekretærbistand, lønninger). Formaliseringen og udbygningen af samarbejdet mellem de to parter og andre erhvervsfremmeaktører til gavn for hele erhvervsudviklingen i den nye Silkeborg Kommune er kommet godt i gang, fungerer tilfredsstillende og udbygges løbende. Øvrige samarbejder I forbindelse med oprettelsen af Væksthus Midtjylland blev vi stillet midler herfra i udsigt har imidlertid vist, at Silkeborg Iværksættercenter ikke blev tilført midler til iværksætteri ad den 7

8 vej, og vi har derfor til delvis kompensation for 2007 opnået en særbevilling fra Silkeborg Kommune på kr På nuværende tidspunkt må det vurderes, at indtægten fra Væksthus Midtjylland i 2008 næppe kommer over kr Projekter Silkeborg Iværksættercenter har i samarbejde med Studiestart Østjylland afholdt 6 foredrag om iværksætteri på tekniske skoler, handelsskoler og gymnasier. Vi har desuden besøgt en del folkeskoler, ligesom vi har stillet os til rådighed for skoleprojekter med foredrag, møder og konkrete oplysninger. I 2007 har Silkeborg Iværksættercenter for syvende år i samarbejde med Jyske Bank og Silkeborg Kommunes skolevejleder gennemført Projekt selvstændig, hvor skoleelever fra 8. og 9. klasse får mulighed for at starte og drive et firma. Der blev godkendt 10 firmaer, som hver fik en kassekredit på op til kr fra Jyske bank. De unge kunne selv beholde et eventuelt overskud, men skulle føre regnskab og gøre rede for pengene og aktiviteterne. De unge kunne trække på vejledning fra Silkeborg Iværksættercenter og rådgivning fra banken under hele forløbet, og der har været møde med alle firmaerne 4 gange i løbet af året. Projekt Selvstændig følger skoleåret og blev derfor afsluttet i maj måned 2007, men en ny runde med 9 firmaer blev påbegyndt i august Projektet Salg i centrum, som sætter fokus på salg og markedsføring i mindre virksomheder i Østjylland er gennemført i 2007 i samarbejde med Væksthus Midtjylland. Blandt de 50 deltagere vurderer 83 % helt eller delvis at have nået deres mål med kurserne, og 76 % angiver, at projektet har været med til at sikre en mere målrettet markedsføringsindsats i deres virksomhed. Slutteligt har Silkeborg Iværksættercenter stået for to EU-projekter, som dog ikke primært vedrører iværksætteri. Projekt Jokeren havde til formål at koble ledige højereuddannede med virksomheder med udviklingsopgaver. Kurset er afviklet over 2 hold og bestod af 13 ugers undervisning efterfulgt af 11 ugers praktik med henblik på fastansættelse. Ialt 32 ledige har deltaget. 15 deltagere på første hold og samtlige deltagere på hold 2 opnåede arbejde eller praktikplads i forbindelse med projektet. Først når projektet afsluttes i 2008 opgøres, hvor mange ansættelser projektet har ført til. Projekt Kompetencetænkning i Netværk er medfinansieret af EU s socialfond. I løbet af 2007 har 85 ledere og ansatte med ledelsesansvar været involveret i projektet med henblik på at etablere erhvervsnetværk for HR- og personaleansvarlige i Silkeborg Kommune. Projektet, der ledes af Stig Skovbo, afsluttes ultimo april I 2007 har Silkeborg Iværksættercenter indgået i et konsortium med 5 andre uddannelsesinstitutioner i Silkeborg vedr. Kompetenceplatform med det formål at blive en lokal afdeling af det regionale projekt Kompetenceplatform. Kompetenceplatform er et projekt, der skal styrke små og mellemstore virksomheders brug af efter- og videreuddannelsessystemet. Dette skal i høj grad ske ved at styrke den uvildige rådgivning, som især erhvervsservicesystemet menes at kunne bidrage med. SilkeborgEgnens Erhvervsråd er tilknyttet dette projekt. 2. Visioner for

9 Silkeborg er gået ind i det nye år med en placering på Danmarks top-10 over iværksætterkommuner, og det er vi svært stolte over på Silkeborg Iværksættercenter. Vi ved også godt, at blandt de virksomheder vi har rådgivet, eksisterer hele 80% stadig efter 2 år. Vi tror på, at vores gode resultater skyldes kombinationen af de tilbud, vi har valgt at lægge vægt på i forhold til iværksætterne - nemlig gratis iværksærksættervejledning til udarbejdelse af forretningsplan iværksætterkurser gratis adgang til professionelle rådgivere sparringstilbud 2 velfungerende udviklingsparker værkstedsfaciliteter osv. - så det vil vi fortsat tilbyde. Meget tyder på, at den positive udvikling fortsætter. Vi har på det seneste haft mange henvendelser i iværksætterrådgivningen, vores aftenkursus i iværksætteri var overtegnet længe inden start, og ventelisten til begge vores udviklingsparker vidner ligeledes om en levende iværksættertrang i lokalområdet. Faktisk overvejer vi pt. at oprette yderligere aftenhold i løbet af Desuden vil vi gerne have mulighed for at udleje dobbelte så meget areal som vi disponerer over i dag. I 2008 vil vi desuden tilbyde kurser rettet mod IT-virksomheder med vækstambitioner om intellektuel ophavsret, global markedsføring, personligt salg og markedsføring, finansiering og netværksarbejde en kombination af emner, som vi tror på vil bidrage til de små virksomheders vækst. Vi agter endvidere i samarbejde med Væksthus Midtjylland at samle undervisningsmaterialet fra projektet Salg i Centrum til et salgsbart kompendium, der kan hjælpe endnu flere iværksættere og små virksomheder med at afsætte deres produkter og serviceydelser. 2.1 Socialfondsprojekter På Silkeborg Iværksættercenter har vi taget problemet med manglende arbejdskraft alvorligt og har - med støtte fra EU s Socialfond - gennemført 2 projektforløb med henblik på at aktivere veluddannede borgere fra den lokale arbejdskraftreserve til gavn for netop små og mellemstore virksomheder med udviklingsplaner - udviklingsplaner, som bogstavelig talt var lagt i skuffen på grund af manglende arbejdskraft. Fra at være på passiv forsørgelse er 52 af de 60 deltagere med højere uddannelser, som startede på projektforløbene, i dag en aktiv del af det lokale arbejdsmarked. Altså 52 nye, velkvalificerede medarbejdere til vores lokale virksomheder som resultat af en relativ kortvarig indsats og fuldt ud finansieret af EU. Det er jo næsten ikke til at tro. 26 ud af 28 ingeniører på det første projekt endte i fast, lønnet arbejde. Disse resultater førte til projekter som udvidede målgruppen til grupper af højtuddannede som ikke på samme måde er efterspurgt på arbejdsmarkedet. 9

10 Men også her lykkedes det over al forventning: 25 af de 32 bidrager i dag på arbejdsmarkedet med deres kompetencer herunder 4 personer fra det sidste hold, som endnu er i praktik. Og det på trods af deres manglende kontakt til arbejdsmarkedet og på trods af deres nogle gange meget lidt arbejdsmarkedsrettede uddannelsesvalg. Erfaringerne viser at det er muligt at inddrage den såkaldte arbejdskraftreserve i det lokale erhvervsliv. Vi har valgt et koncept bestående af 13 ugers kursus som forberedelse til 11 ugers praktik med henblik på fastansættelse. En række af vores erfaringer fra iværksætterkurser og rådgivning er anvendt med succes overfor denne målgruppe Selvom 51 flere i beskæftigelse er et rigtig godt resultat, er der langt endnu. Vi vil gerne finde endnu flere veje til at aktivere og øge den lokale arbejdsstyrke, og vi ønsker at vores erfaringer skal nå ud til alle, som kan drage nytte af dem. Derfor har vi flere projekter i tankerne med henblik på også at gøre andre grupper til et aktiv på arbejdsmarkedet - og forhåbentlig at udvikle endnu mere effektive måder at motivere og aktivere projektdeltagerne. De regionale socialfondsmidler, der tidligere blev administreret af amterne, uddeles nu gennem regionernes vækstfora. I region midtjylland har vækstforum besluttet at anvende 80% af socialfondsmidlerne på egne projekter og afsætte de resterende 20% i to såkaldt formålsbestemte puljer (oplevelsesøkonomi og kompetenceudvikling i 2008), som kan søges af andre aktører. Det er således ikke muligt at søge socialfondsmidler til ovenstående type projekter i Den faldende ledighed, stramninger og ny organisering af jobcentrene har desuden betydet at færre ledige får mulighed for at deltage i vore kurser, selvom de gerne vil og har en plan om at blive selvstændige. Silkeborg iværksættercenter vil gerne bidrage til skabelse af flere nye virksomheder og opkvalificering af folk på/til arbejdsmarkedet, men centret er klemt både med hensyn til at tilvejebringe de økonomiske ressourcer og i forhold til rekrutteringsgrundlaget for de kurser, der tidligere har været gennemført på centret. Det er imidlertid glædeligt at virketrangen og lysten til at blive selvstændig aldrig har været større godt hjulpet på vej af de positive økonomiske konjunkturer. Silkeborg iværksættercenter vil fortsat forsøge at imødekomme også nye typer af iværksætteres behov på bedst mulig måde. Som nævnt udbyder vi et særligt kursus for IT-iværksættere og har planer om en særlig indsats rettet mod iværksættere indenfor oplevelsesøkonomien, som vi får flere og flere af i iværksætterrådgivningen. Centret vil fortsat opretholde de brede generelle tilbud, men vil i stigende grad også udbyde mere specialiserede tilbud til iværksættere og små og mellemstore virksomheder. 10

Silkeborg Iværksættercenter. Årsberetning 2008. Forord

Silkeborg Iværksættercenter. Årsberetning 2008. Forord Silkeborg Iværksættercenter Årsberetning 2008 Forord Silkeborg Iværksættercenter har haft et godt år i 2008, hvilket bl.a. fremgik af en evaluering af udviklingsparker i Danmark lavet af Oxford Research

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING DRØMMEN OM EGEN VIRKSOMHED Iværksætterforløbet for ledige er et intensivt træningsforløb

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

DRØMME OM AT STARTE EGEN

DRØMME OM AT STARTE EGEN GÅR DU MED DRØMME OM AT STARTE EGEN VIRKSOMHED? FIND SVARET HOS DIN LOKALE ERHVERVSSERVICE I DIN KOMMUNE vi er klar til at hjælpe dig godt i gang og videre I V KPIværksætterkontaktpunktet 2014 Du har en

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

Konklusion... 7. Evalueringsrapport Innovation Østjylland. Er det forventede resultat nået?... 5. Er målgruppen nået?... 5

Konklusion... 7. Evalueringsrapport Innovation Østjylland. Er det forventede resultat nået?... 5. Er målgruppen nået?... 5 Evaluering - Innovation Østjylland April, 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Er projektet gennemført som beskrevet i ansøgningen?... 3 Rekruttering af virksomheder... 3 Koncept tilpasning... 4 Analyse

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Proces- og konceptmap 1-2 uger 1-2 uger 1 ½ -3 år Vækstforløbet Indflytning Udflytning Om Vækstforløbet Det er obligatorisk at indgå i et Vækstforløb, men forløbet tilpasses

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 28 juli 2015 Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 Iværksætterkurser er kollektive arrangementer, som er målrettet potentielle og nye iværksættere, hvor der formidles nyttig viden

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Velkommen til Generalforsamling Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Program 17.00: Velkomst v/ formand Franz Cuculiza Generalforsamling ifølge dagsorden 17.45: Foredrag: Nils Elmark, Fremtidsforsker

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Idébank 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Vil. Kanselv? IVÆRKSÆTTER 2015. selv! TIL DIG DER ØNSKER AT STARTE EGEN VIRKSOMHED I

Vil. Kanselv? IVÆRKSÆTTER 2015. selv! TIL DIG DER ØNSKER AT STARTE EGEN VIRKSOMHED I Vil selv! Kanselv? IVÆRKSÆTTER 2015 TIL DIG DER ØNSKER AT STARTE EGEN VIRKSOMHED I BILLUND FREDERICIA HEDENSTED HORSENS KOLDING MIDDELFART VEJEN VEJLE Sådan kommer du igang Det skal være trygt at være

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007 Punkt nr. 11 6.4 Iværksætterprogram

Læs mere

Erhvervspolitisk Kontaktudvalg Beslutningsprotokol. 08. december 2008 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Erhvervspolitisk Kontaktudvalg Beslutningsprotokol. 08. december 2008 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Erhvervspolitisk Kontaktudvalg Beslutningsprotokol 08. december 2008 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 54. Godkendelse af dagsorden 112 55. Orientering om status på samarbejdsaftaler

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Som indstillet, med bemærkning om, at Vækstforum ønsker at følge projektet halvårligt.

Som indstillet, med bemærkning om, at Vækstforum ønsker at følge projektet halvårligt. 9 1-01-76-8-07 4. Iværksætterprogram for vækstiværksættere - Handlingsplanens pkt. 6.4 Resumé Der igangsættes et iværksætterprogram målrettet især de ambitiøse og vækstpotentielle iværksættere med det

Læs mere

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme Oplæg på workshop d. 31. maj 2011 ved Integrationsprisforum i Vejle Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme v/ centerleder Mette Boel Hvad er visionerne? Flere nydanske iværksættere og virksomheder overlever

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Praktik i egen virksomhed Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Hvem er hun? Lone Stubdrup Aarhus Universitet 2005-2009 2009-2011 2011-2014 2014- Iværksætter, selvstændig

Læs mere

Mercantec. VFU I udlandet. MiniMerc

Mercantec. VFU I udlandet. MiniMerc VFU I udlandet MiniMerc Indhold: 1. Kort præsentation af MiniMerc 2. VFU i udlandet det praktiske 3. Elevkompetencer og forudsætninger 4. Erfaringer og effekt 5. Udfordringer og barrierer Mission MiniMerc

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere