Vores projektkoordinator Inger Nehm, som er ansvarlig for bl.a. vores EU-projekter, gik på barselsorlov i efteråret og vender tilbage sidst i 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores projektkoordinator Inger Nehm, som er ansvarlig for bl.a. vores EU-projekter, gik på barselsorlov i efteråret og vender tilbage sidst i 2008."

Transkript

1 Forord Silkeborg Iværksættercenter har haft et godt år i 2007, hvilket bl.a. fremgik af Greens Analyser, som netop er blevet offentliggjort i Børsen, og som placerer Silkeborg som den 9. bedste kommune i landet for iværksættere. Den største forandring i år har været strukturreformen fra januar 2007, hvor de nye kommuner blev ansvarlige for erhvervsservicen over for iværksættere og mindre virksomheder. SilkeborgEgnens Erhvervsråd, Silkeborg Vækstforum og Kurby Silkeborg flyttede ind hos Silkeborg Iværksættercenter pr. 1. Januar 2007, og vi har haft glæde af samarbejdet ved bl.a. at lave fælles hjemmeside Vi har ydet iværksættervejledning og rådgivninger ved professionelle eksterne rådgivere 360 (396) gange i 2007 fordelt på 197 (139) personer. Iværksættervejledningen har herudover vejledt i en lang række telefoniske henvendelser. 55 personer - fordelt på 2 dagkurser á 6 uger og 2 aftenkurser á 8 uger - har gjort brug af vores tilbud om iværksætterkurser. Den faldende ledighed har med al tydelighed flyttet interessen fra dagkurserne mod aftenkurserne; hvor aftenkurserne var fyldt op, kunne dagkurserne kun tiltrække 7 kursister hver. Vi ved erfaringsmæssigt, at omkring 2/3 af aftenkursisterne etablerer virksomhed under eller umiddelbart efter kursusdeltagelsen, og at yderligere nogle opstarter egen virksomhed 1-2 år efter. Af andre aktiviteter kan nævnes Salg i Centrum, som blev afviklet i løbet af året i samarbejde med Væksthus Midtjylland. Projekt Jokeren som matcher ledige højere uddannede med små og mellemstore virksomheder med uløste udviklingsopgaver, samt Kompetencetænkning i netværk som har til formål at etablere erhvervsnetværk, der bringer lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner i samspil. Projekterne har alle været støttet af EU s Socialfond var også året, hvor vores iværksættervejleder gennem mange år, Thor Hansen, trak sig tilbage og overlod posten til Claus Saunte, der har stor erfaring inden for iværksætteri. Claus er faldet godt til og har allerede markeret sig positivt som iværksættervejleder, tovholder i ErhvervsSparring og som kollega. Vores projektkoordinator Inger Nehm, som er ansvarlig for bl.a. vores EU-projekter, gik på barselsorlov i efteråret og vender tilbage sidst i Silkeborg Iværksættercenter er medlem af foreningen Danske Udviklingsparker i kraft af, at vi driver egen udviklingspark for iværksættere inden for handel og service, hvor der har været fuldt udlejet i 2007 til 9 iværksættervirksomheder. Desuden driver vi nu på fjerde år i samarbejde med SilkeborgEgnens Erhvervsråd Silkeborg Industri- og Håndværkerhus (SIH), hvor stort set alle 4000 m2 i 2007 har været udlejet til 10 fremstillingsvirksomheder. Silkeborg marts 2008 Hans Bjørnholt direktør

2 Indholdsfortegnelse 1. Iværksætteri Iværksætterrådgivning Iværksætterkurser Silkeborg Iværksættercenter Udviklingspark Silkeborg Industri- og Håndværkerhus (SIH) Øvrige Iværksætteraktiviteter 5 2. Visioner for Socialfondsprojekter 8 2

3 1. Iværksætteri Hovedaktiviteterne på Silkeborg Iværksættercenter er rådgivning og kurser til iværksættere i forbindelse med opstarten og de første års drift af egen virksomhed, herunder sammen med iværksætteren at afklare, om forretningsidéen er bæredygtig. Den største forandring i 2007 har været strukturreformen fra januar 2007, hvor de nye kommuner blev ansvarlige for erhvervsservicen over for iværksættere og mindre virksomheder. En anden ændring har været det tættere samarbejde med SilkeborgEgnens Erhvervsråd, der fysisk har lejet sig ind på Silkeborg Iværksættercenter sammen med de to nye konsulenter for KurBy Silkeborg og Silkeborg Vækstforum. Silkeborg Iværksættercenter har i 2007 haft succes med - i tæt samarbejde med DANA og KPMG at matche iværksættere med erfarne sparringspartnere i erhvervsklubben under ErhvervsSparring. Iværksætterne melder tilbage, at sparringen er et vigtigt bidrag til udviklingen af og fremdriften i deres virksomhed. ErhvervsSparring har til formål at skabe netværk mellem iværksættere, og arrangerer møder og foredrag over hele landet. Lokalt har foredraget om Jyske Bank på det Blå Ocean arrangeret i samarbejde med Jyske Bank tiltrukket rigtig mange, mens deltagelsen til andre tider har været mere begrænset. Med ønsket om større lokal deltagelse i arrangementerne planlægges derfor en mere aktiv markedsføringsindsats i 2008, og har til det formål fået tilsagn om tilskud på kr fra Silkeborg Kommune. Silkeborg Iværksættercenter har i 2007 arbejdet videre med det totale servicekoncept, som giver iværksættere tilbud fra idéfasen til det tidspunkt, hvor den nyetablerede virksomhed er i god drift: rådgivning iværksætterkurser netværksdannelse iværksættermiljø og kultur lokaleudlejning til iværksættere (både kontorlokaler med værkstedsfaciliteter på Silkeborg Iværksættercenter og produktionslokaler på SIH, Silkeborg Industri- og Håndværkerhus) Nedenfor beskrives Silkeborg Iværksættercenters aktiviteter nærmere. 1.1 Iværksætterrådgivning Der har i 2007 været to forskellige former for rådgivning til iværksættere og mindre virksomheder på Silkeborg Iværksættercenter. Der skelnes mellem dem, fordi den ene form, iværksættervejledning, er den officielle, landsdækkende vejledning til iværksættere og mindre virksomheder, som udelukkende udføres af Silkeborg Iværksættercenters iværksættervejledere, medens den anden form, Virksomhedsrådgivning, varetages med eksterne, professionelle rådgivere. 3

4 Iværksættervejledningen tilbyder alle, der har en idé om at starte egen virksomhed hjælp til udarbejdelse af en forretningsplan samt med en vurdering af, om der er bæredygtighed i forretningsidéen. Derudover har vi som den lokale repræsentant for Væksthus Midtjylland mulighed for at henvise iværksættere og mindre virksomheder med særligt vækstpotentiale hertil med henblik på mere specialiseret og delvis betalt rådgivning. I 2007 har der været 197 personer til vejledning og rådgivning mod 139 personer i Etableringsandelen er ca. 70 %, hvilket svarer til de foregående år. De etablerede virksomheder ligger inden for et meget bredt udvalg af brancher og typer virksomheder, med hovedvægten på service- og handelsvirksomheder. Sideløbende med iværksættervejledningen tilbyder Silkeborg iværksættercenter, at iværksættere, private og mindre virksomheder kan komme direkte fra gaden og få hjælp under Virksomhedsrådgivning. Denne mulighed er en fortsættelse af det rådgivningstilbud, Silkeborg Iværksættercenter har haft siden 1992, og varetages af centrets eget personale og et eksternt team af revisorer, advokater og markedsføringseksperter m.fl. Rådgivningen, som er gratis, finder sted hver tirsdag, i 2007 i alt 41 gange. Virksomhedsrådgivning fungerer dog med stor fleksibilitet, idet vi har aftalt med rådgiverne, at vi kan formidle kontakt meget hurtigt i særlige tilfælde. Der har været ydet 360 vejledninger og rådgivninger i 2007 mod 396 året før. Hertil kommer kortere telefoniske vejledninger, som ikke er blevet registrerede. Rådgivningernes art er fordelt således i ca. tal: revisorer 40 % (budget, regnskab, finansiering, skat, moms m.m.) advokater 30 % (lejekontrakt, samarbejdsforhold, selskabsform, klausuler m.m.) markedsføring 10 % generelle og praktiske forhold 10 % IT, udvikling og beskyttelse, opfindelser 10 % 1.2 Iværksætterkurser Silkeborg Iværksættercenter har i 2007 gennemført 4 iværksætterkurser med i alt 55 deltagere, fordelt på 2 daghold af 6 ugers varighed og 2 aftenhold af hver 8 ugers varighed (en aften om ugen). Dagholdene som primært er for ledige har pga. det store stigning i beskæftigelsen kun haft 7 deltagere pr. hold, mens vi har måttet oprette venteliste til aftenholdene. Vi overvejer på dette grundlag at oprette færre dagkurser og flere aftenkurser i Ventelisten på aftenkurserne har vi forsøgt afhjulpet ved individuel vejledning/rådgivning. Formålet med dagkurserne er at give den enkelte deltager et meget grundigt indblik i flest mulige forhold, der gør sig gældende ved etablering og drift af egen virksomhed. Der lægges vægt på sammen med iværksætteren at tilvejebringe et så solidt beslutningsgrundlag, at deltageren får klarhed over, om der er basis for at blive selvstændig. Udgangspunktet er, at deltagerne har egne konkrete forretningsidéer. Sideløbende med undervisningen lægges der vægt på projektarbejde med disse idéer, hvorfor der gøres meget ud af f.eks. udarbejdelse af egen forretningsplan. Desuden er der afslutning under 4

5 eksamenslignende forhold med udstedelse af kursusbevis. I alt har 14 personer deltaget på kurserne, hvoraf alle fuldførte. Formålet med aftenkurserne er det samme, men i sagens natur er det ikke muligt at give en lige så grundig og omfattende undervisning som på dagskurserne. Der er afholdt 2 kurser i 2007, med i alt 42 deltagere. Målgruppen er personer, der har startet eller står foran at starte egen virksomhed, og som ønsker en oversigt over de væsentligste forhold ved virksomhedsstart. Der gennemgås økonomiske, juridiske samt salgs- og markedsføringsmæssige emner i relation til start og drift af egen virksomhed, og underviserne er private rådgivere fra lokalområdet, Silkeborg Iværksættercenter og iværksættere. Sideløbende med kurset har deltagerne mulighed for at arbejde med egen forretningsplan. De i alt 42 iværksætterkursister er fordelt ligeligt på køn med 22 mænd og 20 kvinder. Linie slettes. Mændene fordeler sig således inden for følgende typer af virksomheder: håndværk (7) IT (2) rådgivende ingeniør (3) coaching (2) handel (3) service (5) Kvinderne fordeler sig således inden for følgende typer af virksomheder: handel (6) service (6) bygge- og anlægsvirksomhed (1) rådgivning (5) restauration (2) Vi ved erfaringsmæssigt, at omkring 2/3 af kursisterne etablerer virksomhed under eller umiddelbart efter kursusdeltagelsen, og at yderligere nogle personer opstarter egen virksomhed 1-2 år efter. 1.3 Silkeborg Iværksættercenters Udviklingspark I udviklingsparken kan små og nystartede virksomheder leje sig ind på i øvrigt markedsmæssige vilkår i op til 3 år og drive deres virksomheder fra kontorer på Silkeborg Iværksættercenter og samtidig have mulighed for at anvende husets fællesfaciliteter. Overordnet er målsætningen at stimulere iværksættere og deres virksomheder til forbedrede vækst- og overlevelsesvilkår, så de efter nogle få år er blevet så etablerede, at de kan forlade centret og give plads til nye iværksættere. Silkeborg Iværksættercenters Udviklingspark bidrager derfor også i høj grad til den iværksætterkultur og det iværksættermiljø, der lægges vægt på på centret. 5

6 Udviklingsparken på Silkeborg Iværksættercenter er fuldt udlejet med løbende venteliste. I løbet af 2007 har følgende 11 firmaer boet til leje på ordinære markedsmæssige vilkår: Engholm Indretning indretningsarkitekt, der tilbyder rådgivning og totalløsninger inden for indretning til firmaer og private MEC (Midtjysk EDB Center) tilbyder IT-service og IT-support til erhvervskunders EDB-anlæg Effort Webdesign ApS IT-firma med speciale i webdesign og nethandel Sohn Data IT-firma, der udvikler og servicerer software til vægte og målesystemer Nerak tilbyder interne transportløsninger m.m. til industrien IKOM coach og konsulentvirksomhed G E T konsulentbistand vedr. salg og eksport Vikma innovation og teknisk projektledelse Shelltec teknologi til sikring af motoriserede værktøjer Denus udvikling og vejledning af CMS mm. Grafioso design og implementering af websites 1.4 Silkeborg Industri- og Håndværkerhus (SIH) Idéen er, at nye eller nystartede produktionsvirksomheder skal have tid (max. 5 år) og økonomisk plads til at udvikle sig til noget større. Det skal ske i et samspilsmiljø med andre virksomheder, hvor fællesskab, hurtig adgang til rådgivning og fælles investeringer (truck) kan fremme vækstmulighederne. Der har i 2007 været udlejet til 10 firmaer: Comfil A/S udvikler og producerer garner til industrielt brug baseret på termoplastfibre LeanderForm ApS udvikler og producerer/monterer vugger og børnemøbler m.v. KonditorXperten producerer konditorprodukter og brød af høj kvalitet til primært restaurationsbranchen, men også til virksomheder og private Klaus Jensen A/S tømrer og byggefirma Unik Lakering malerfirma med speciale i MC-lakering og autodele m.m. 6

7 Madkassen cateringfirma på højt kvalitetsniveau, med mad ud af huset EMMA Promotion udviklings- og handelsfirma V2 Tobacco produktion af snustobak KM 5 - IT service Frijsenborg industrielt designfirma 1.5 Øvrige iværksætteraktiviteter ErhvervsSparring Som tidligere nævnt har Silkeborg Iværksættercenter i samarbejde med den landsdækkende ErhvervsSparring stiftet ErhvervsSparring Silkeborg i november Baggrunden for ErhvervsSparring er, at erfarne erhvervsfolk skal overføre deres kompetencer og praktiske erfaring til iværksætterne, og dermed være med til at sikre, at iværksætterne træffer de rigtige valg. Silkeborg Iværksættercenter er tovholder for ErhvervsSparring Silkeborg, og en medarbejder dermed formand for bestyrelsen. I løbet af 2007 er der afholdt en del lokale medlemsaktiviteter. Lokalklubben har på dette tidspunkt ca. 40 iværksættermedlemmer og ca. 20 sparringspartnere som medlemmer. Desværre oplevede den landsdækkende forening ErhvervsSparring en konkurs i sommeren 2007, hvilket har betydet svære arbejdsbetingelser for den lokale klub, idet de lovede økonomiske ressourcer ikke har været til stede. Foreningen er nu reorganiseret endnu en gang med KPMG og DANA som bagland, og vi forventer i løbet af 2008 at få et overblik over klubbens økonomiske råderum og deraf følgende aktivitetsmuligheder. I slutningen af 2007 besluttede bestyrelsen for lokalforeningen at iværksætte en markedsføringskampagne med henblik på at få flere medlemmer i foreningen og har således planlagt en række aktiviteter i løbet af Hertil har Silkeborg Kommune beredvilligt doneret kr SilkeborgEgnens Erhvervsråd I 2006 indgik Silkeborg Iværksættercenter og SilkeborgEgnens Erhvervsråd en samarbejdsaftale, som bl.a. indebar, at SilkeborgEgnens Erhvervsråd fra årsskiftet har lejet sig ind i lokaler på centret og benytter sig af centrets administrative ressourcer (bogholderi, sekretærbistand, lønninger). Formaliseringen og udbygningen af samarbejdet mellem de to parter og andre erhvervsfremmeaktører til gavn for hele erhvervsudviklingen i den nye Silkeborg Kommune er kommet godt i gang, fungerer tilfredsstillende og udbygges løbende. Øvrige samarbejder I forbindelse med oprettelsen af Væksthus Midtjylland blev vi stillet midler herfra i udsigt har imidlertid vist, at Silkeborg Iværksættercenter ikke blev tilført midler til iværksætteri ad den 7

8 vej, og vi har derfor til delvis kompensation for 2007 opnået en særbevilling fra Silkeborg Kommune på kr På nuværende tidspunkt må det vurderes, at indtægten fra Væksthus Midtjylland i 2008 næppe kommer over kr Projekter Silkeborg Iværksættercenter har i samarbejde med Studiestart Østjylland afholdt 6 foredrag om iværksætteri på tekniske skoler, handelsskoler og gymnasier. Vi har desuden besøgt en del folkeskoler, ligesom vi har stillet os til rådighed for skoleprojekter med foredrag, møder og konkrete oplysninger. I 2007 har Silkeborg Iværksættercenter for syvende år i samarbejde med Jyske Bank og Silkeborg Kommunes skolevejleder gennemført Projekt selvstændig, hvor skoleelever fra 8. og 9. klasse får mulighed for at starte og drive et firma. Der blev godkendt 10 firmaer, som hver fik en kassekredit på op til kr fra Jyske bank. De unge kunne selv beholde et eventuelt overskud, men skulle føre regnskab og gøre rede for pengene og aktiviteterne. De unge kunne trække på vejledning fra Silkeborg Iværksættercenter og rådgivning fra banken under hele forløbet, og der har været møde med alle firmaerne 4 gange i løbet af året. Projekt Selvstændig følger skoleåret og blev derfor afsluttet i maj måned 2007, men en ny runde med 9 firmaer blev påbegyndt i august Projektet Salg i centrum, som sætter fokus på salg og markedsføring i mindre virksomheder i Østjylland er gennemført i 2007 i samarbejde med Væksthus Midtjylland. Blandt de 50 deltagere vurderer 83 % helt eller delvis at have nået deres mål med kurserne, og 76 % angiver, at projektet har været med til at sikre en mere målrettet markedsføringsindsats i deres virksomhed. Slutteligt har Silkeborg Iværksættercenter stået for to EU-projekter, som dog ikke primært vedrører iværksætteri. Projekt Jokeren havde til formål at koble ledige højereuddannede med virksomheder med udviklingsopgaver. Kurset er afviklet over 2 hold og bestod af 13 ugers undervisning efterfulgt af 11 ugers praktik med henblik på fastansættelse. Ialt 32 ledige har deltaget. 15 deltagere på første hold og samtlige deltagere på hold 2 opnåede arbejde eller praktikplads i forbindelse med projektet. Først når projektet afsluttes i 2008 opgøres, hvor mange ansættelser projektet har ført til. Projekt Kompetencetænkning i Netværk er medfinansieret af EU s socialfond. I løbet af 2007 har 85 ledere og ansatte med ledelsesansvar været involveret i projektet med henblik på at etablere erhvervsnetværk for HR- og personaleansvarlige i Silkeborg Kommune. Projektet, der ledes af Stig Skovbo, afsluttes ultimo april I 2007 har Silkeborg Iværksættercenter indgået i et konsortium med 5 andre uddannelsesinstitutioner i Silkeborg vedr. Kompetenceplatform med det formål at blive en lokal afdeling af det regionale projekt Kompetenceplatform. Kompetenceplatform er et projekt, der skal styrke små og mellemstore virksomheders brug af efter- og videreuddannelsessystemet. Dette skal i høj grad ske ved at styrke den uvildige rådgivning, som især erhvervsservicesystemet menes at kunne bidrage med. SilkeborgEgnens Erhvervsråd er tilknyttet dette projekt. 2. Visioner for

9 Silkeborg er gået ind i det nye år med en placering på Danmarks top-10 over iværksætterkommuner, og det er vi svært stolte over på Silkeborg Iværksættercenter. Vi ved også godt, at blandt de virksomheder vi har rådgivet, eksisterer hele 80% stadig efter 2 år. Vi tror på, at vores gode resultater skyldes kombinationen af de tilbud, vi har valgt at lægge vægt på i forhold til iværksætterne - nemlig gratis iværksærksættervejledning til udarbejdelse af forretningsplan iværksætterkurser gratis adgang til professionelle rådgivere sparringstilbud 2 velfungerende udviklingsparker værkstedsfaciliteter osv. - så det vil vi fortsat tilbyde. Meget tyder på, at den positive udvikling fortsætter. Vi har på det seneste haft mange henvendelser i iværksætterrådgivningen, vores aftenkursus i iværksætteri var overtegnet længe inden start, og ventelisten til begge vores udviklingsparker vidner ligeledes om en levende iværksættertrang i lokalområdet. Faktisk overvejer vi pt. at oprette yderligere aftenhold i løbet af Desuden vil vi gerne have mulighed for at udleje dobbelte så meget areal som vi disponerer over i dag. I 2008 vil vi desuden tilbyde kurser rettet mod IT-virksomheder med vækstambitioner om intellektuel ophavsret, global markedsføring, personligt salg og markedsføring, finansiering og netværksarbejde en kombination af emner, som vi tror på vil bidrage til de små virksomheders vækst. Vi agter endvidere i samarbejde med Væksthus Midtjylland at samle undervisningsmaterialet fra projektet Salg i Centrum til et salgsbart kompendium, der kan hjælpe endnu flere iværksættere og små virksomheder med at afsætte deres produkter og serviceydelser. 2.1 Socialfondsprojekter På Silkeborg Iværksættercenter har vi taget problemet med manglende arbejdskraft alvorligt og har - med støtte fra EU s Socialfond - gennemført 2 projektforløb med henblik på at aktivere veluddannede borgere fra den lokale arbejdskraftreserve til gavn for netop små og mellemstore virksomheder med udviklingsplaner - udviklingsplaner, som bogstavelig talt var lagt i skuffen på grund af manglende arbejdskraft. Fra at være på passiv forsørgelse er 52 af de 60 deltagere med højere uddannelser, som startede på projektforløbene, i dag en aktiv del af det lokale arbejdsmarked. Altså 52 nye, velkvalificerede medarbejdere til vores lokale virksomheder som resultat af en relativ kortvarig indsats og fuldt ud finansieret af EU. Det er jo næsten ikke til at tro. 26 ud af 28 ingeniører på det første projekt endte i fast, lønnet arbejde. Disse resultater førte til projekter som udvidede målgruppen til grupper af højtuddannede som ikke på samme måde er efterspurgt på arbejdsmarkedet. 9

10 Men også her lykkedes det over al forventning: 25 af de 32 bidrager i dag på arbejdsmarkedet med deres kompetencer herunder 4 personer fra det sidste hold, som endnu er i praktik. Og det på trods af deres manglende kontakt til arbejdsmarkedet og på trods af deres nogle gange meget lidt arbejdsmarkedsrettede uddannelsesvalg. Erfaringerne viser at det er muligt at inddrage den såkaldte arbejdskraftreserve i det lokale erhvervsliv. Vi har valgt et koncept bestående af 13 ugers kursus som forberedelse til 11 ugers praktik med henblik på fastansættelse. En række af vores erfaringer fra iværksætterkurser og rådgivning er anvendt med succes overfor denne målgruppe Selvom 51 flere i beskæftigelse er et rigtig godt resultat, er der langt endnu. Vi vil gerne finde endnu flere veje til at aktivere og øge den lokale arbejdsstyrke, og vi ønsker at vores erfaringer skal nå ud til alle, som kan drage nytte af dem. Derfor har vi flere projekter i tankerne med henblik på også at gøre andre grupper til et aktiv på arbejdsmarkedet - og forhåbentlig at udvikle endnu mere effektive måder at motivere og aktivere projektdeltagerne. De regionale socialfondsmidler, der tidligere blev administreret af amterne, uddeles nu gennem regionernes vækstfora. I region midtjylland har vækstforum besluttet at anvende 80% af socialfondsmidlerne på egne projekter og afsætte de resterende 20% i to såkaldt formålsbestemte puljer (oplevelsesøkonomi og kompetenceudvikling i 2008), som kan søges af andre aktører. Det er således ikke muligt at søge socialfondsmidler til ovenstående type projekter i Den faldende ledighed, stramninger og ny organisering af jobcentrene har desuden betydet at færre ledige får mulighed for at deltage i vore kurser, selvom de gerne vil og har en plan om at blive selvstændige. Silkeborg iværksættercenter vil gerne bidrage til skabelse af flere nye virksomheder og opkvalificering af folk på/til arbejdsmarkedet, men centret er klemt både med hensyn til at tilvejebringe de økonomiske ressourcer og i forhold til rekrutteringsgrundlaget for de kurser, der tidligere har været gennemført på centret. Det er imidlertid glædeligt at virketrangen og lysten til at blive selvstændig aldrig har været større godt hjulpet på vej af de positive økonomiske konjunkturer. Silkeborg iværksættercenter vil fortsat forsøge at imødekomme også nye typer af iværksætteres behov på bedst mulig måde. Som nævnt udbyder vi et særligt kursus for IT-iværksættere og har planer om en særlig indsats rettet mod iværksættere indenfor oplevelsesøkonomien, som vi får flere og flere af i iværksætterrådgivningen. Centret vil fortsat opretholde de brede generelle tilbud, men vil i stigende grad også udbyde mere specialiserede tilbud til iværksættere og små og mellemstore virksomheder. 10

Silkeborg Iværksættercenter. Årsberetning 2008. Forord

Silkeborg Iværksættercenter. Årsberetning 2008. Forord Silkeborg Iværksættercenter Årsberetning 2008 Forord Silkeborg Iværksættercenter har haft et godt år i 2008, hvilket bl.a. fremgik af en evaluering af udviklingsparker i Danmark lavet af Oxford Research

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt PROJEKTLEDELSE Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og kravene omfatter en hel

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

DRØMME OM AT STARTE EGEN

DRØMME OM AT STARTE EGEN GÅR DU MED DRØMME OM AT STARTE EGEN VIRKSOMHED? FIND SVARET HOS DIN LOKALE ERHVERVSSERVICE I DIN KOMMUNE vi er klar til at hjælpe dig godt i gang og videre I V KPIværksætterkontaktpunktet 2014 Du har en

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem September 2015 Kontrakt - udkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem Ballerup kommune Center for by, kultur og erhverv Hold an vej 7 2750 Ballerup og Væksthus

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr.

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr. Forretningsgrundlag & Strategi Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon 45 27 10 10 Mail info@erhverv.net CVR- nr.: 3079 0723 Grundlaget for Erhverv.nets virke Udgangspunktet er Loven om Erhvervsfremme,

Læs mere

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter.

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter. Opfølgning Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING DRØMMEN OM EGEN VIRKSOMHED Iværksætterforløbet for ledige er et intensivt træningsforløb

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer efterår 2016

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer efterår 2016 08.09.2016 Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer efterår 2016 Iværksætterkurser er kollektive arrangementer, som er målrettet potentielle og nye iværksættere, hvor der formidles nyttig viden

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

For iværksættere og virksomheder. 10spørgsmål. erhversservice i. Favrskov Kommune. Her finder du svarene!

For iværksættere og virksomheder. 10spørgsmål. erhversservice i. Favrskov Kommune. Her finder du svarene! For iværksættere og virksomheder om erhversservice i 10spørgsmål Favrskov Kommune Her finder du svarene! 2 Har du en god idé og vil starte egen virksomhed? 1Hvis du er en nystartet virksomhed eller overvejer

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Handle- og aktivitetsplan for Erhverv.net 2012

Handle- og aktivitetsplan for Erhverv.net 2012 Handle- og aktivitetsplan for Erhverv.net 2012 Tabellen nedenfor viser, at de kommuner, der er medlemmer af Erhverv.net, havde en lavere iværksætterrate og færre iværksættere pr. indbygger end Region Hovedstaden.

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 28 juli 2015 Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 Iværksætterkurser er kollektive arrangementer, som er målrettet potentielle og nye iværksættere, hvor der formidles nyttig viden

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Notat. Den Lokale Erhvervsservice i Halsnæs Kommune. til. Halsnæs Kommune Rådhuspladsen Frederiksværk. fra

Notat. Den Lokale Erhvervsservice i Halsnæs Kommune. til. Halsnæs Kommune Rådhuspladsen Frederiksværk. fra Notat 2012 Den Lokale Erhvervsservice i Halsnæs Kommune til Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk fra Væksthus Hovedstadsregionen Gribskovvej 4 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Vejledning...

Læs mere

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1 Kapital møder Vækst d. 16. november 2011 Væksthus Sjælland 1 Dagens program 12.00 ANKOMST OG REGISTRERING 12.45 VELKOMST OG INTRODUKTION v. Kim Linnemann, Væksthus Sjælland 13.00 SÅDAN FINDES EKSTERN EGENKAPITAL

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder 1. Motivering Midtjylland er Danmarks vigtigste eksport- og produktionsområde og har en historisk tradition for produktionskompetencer

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr. post til Region

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Dokumentation af efterspørgsel

Dokumentation af efterspørgsel Dokumentation af efterspørgsel i Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship Bilag til ansøgningen om prækvalifikation af nyt udbud 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilag

Læs mere

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode 4. Formål og

Læs mere

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse VÆKSTmidt Et program for virksomheder, der kan og vil vokse Erhvervsudviklingsstrategien og virksomhedsudvikling Erhvervsudviklingsstrategi Bl.a. delmål om: Iværksætterpotentiale i eksisterende virksomheder

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE <KONTRAKTHOLDER>

SAMARBEJDSAFTALE LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE <KONTRAKTHOLDER> 1 of 7 SAMARBEJDSAFTALE OM LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE OG Samarbejdsaftalens parter Samarbejdsaftalen er

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Initiativerne rettes mod ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser.

Initiativerne rettes mod ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser. Mere Iværksætteri i uddannelser Resume Der etableres en regional indsats til fortsat styrkelse af uddannelsesinstitutionernes fokus på at gøre karrierevejen som selvstændig synlig hos de studerende. Indsatsen

Læs mere

VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE

VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE VÆKSTBRIEFING 27. JANUAR 2017 1. Kompetencer i virksomheder med vækstambitioner 2. Stil krav til eksterne bestyrelsesmedlemmer og rådgivere 3. Hvordan og hvor? 4. Bestyrelse

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

PotentialePanelmøde Dato og år

PotentialePanelmøde Dato og år PotentialePanelmøde Dato og år Dagens program Kl. 15.45 Mødetid for panelet Kl. 16.00-16.45 Første deltager Firmanavn /person Kl. 16.45-17.00 Kort pause Kl.17.00-17.45 Anden deltager Firmanavn /person

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere November 2009 FORORD Vi skal alle være med til at sikre fremtidens vækst og velstand i Danmark. Alle har et ansvar og en rolle at spille, for at vi fortsat kan

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Velkommen til Generalforsamling Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Program 17.00: Velkomst v/ formand Franz Cuculiza Generalforsamling ifølge dagsorden 17.45: Foredrag: Nils Elmark, Fremtidsforsker

Læs mere

kurser forår 2011 Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond

kurser forår 2011 Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond kurser forår 2011 kurser hos kompetencefabrikken Det brede erhvervsfremmesystem skal udvikles til at løfte Region Sjællands virksomheder mod vækst. Region Sjælland har store erhvervsmæssige udfordringer,

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009

SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009 SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009 Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere