Vores projektkoordinator Inger Nehm, som er ansvarlig for bl.a. vores EU-projekter, gik på barselsorlov i efteråret og vender tilbage sidst i 2008.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores projektkoordinator Inger Nehm, som er ansvarlig for bl.a. vores EU-projekter, gik på barselsorlov i efteråret og vender tilbage sidst i 2008."

Transkript

1 Forord Silkeborg Iværksættercenter har haft et godt år i 2007, hvilket bl.a. fremgik af Greens Analyser, som netop er blevet offentliggjort i Børsen, og som placerer Silkeborg som den 9. bedste kommune i landet for iværksættere. Den største forandring i år har været strukturreformen fra januar 2007, hvor de nye kommuner blev ansvarlige for erhvervsservicen over for iværksættere og mindre virksomheder. SilkeborgEgnens Erhvervsråd, Silkeborg Vækstforum og Kurby Silkeborg flyttede ind hos Silkeborg Iværksættercenter pr. 1. Januar 2007, og vi har haft glæde af samarbejdet ved bl.a. at lave fælles hjemmeside Vi har ydet iværksættervejledning og rådgivninger ved professionelle eksterne rådgivere 360 (396) gange i 2007 fordelt på 197 (139) personer. Iværksættervejledningen har herudover vejledt i en lang række telefoniske henvendelser. 55 personer - fordelt på 2 dagkurser á 6 uger og 2 aftenkurser á 8 uger - har gjort brug af vores tilbud om iværksætterkurser. Den faldende ledighed har med al tydelighed flyttet interessen fra dagkurserne mod aftenkurserne; hvor aftenkurserne var fyldt op, kunne dagkurserne kun tiltrække 7 kursister hver. Vi ved erfaringsmæssigt, at omkring 2/3 af aftenkursisterne etablerer virksomhed under eller umiddelbart efter kursusdeltagelsen, og at yderligere nogle opstarter egen virksomhed 1-2 år efter. Af andre aktiviteter kan nævnes Salg i Centrum, som blev afviklet i løbet af året i samarbejde med Væksthus Midtjylland. Projekt Jokeren som matcher ledige højere uddannede med små og mellemstore virksomheder med uløste udviklingsopgaver, samt Kompetencetænkning i netværk som har til formål at etablere erhvervsnetværk, der bringer lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner i samspil. Projekterne har alle været støttet af EU s Socialfond var også året, hvor vores iværksættervejleder gennem mange år, Thor Hansen, trak sig tilbage og overlod posten til Claus Saunte, der har stor erfaring inden for iværksætteri. Claus er faldet godt til og har allerede markeret sig positivt som iværksættervejleder, tovholder i ErhvervsSparring og som kollega. Vores projektkoordinator Inger Nehm, som er ansvarlig for bl.a. vores EU-projekter, gik på barselsorlov i efteråret og vender tilbage sidst i Silkeborg Iværksættercenter er medlem af foreningen Danske Udviklingsparker i kraft af, at vi driver egen udviklingspark for iværksættere inden for handel og service, hvor der har været fuldt udlejet i 2007 til 9 iværksættervirksomheder. Desuden driver vi nu på fjerde år i samarbejde med SilkeborgEgnens Erhvervsråd Silkeborg Industri- og Håndværkerhus (SIH), hvor stort set alle 4000 m2 i 2007 har været udlejet til 10 fremstillingsvirksomheder. Silkeborg marts 2008 Hans Bjørnholt direktør

2 Indholdsfortegnelse 1. Iværksætteri Iværksætterrådgivning Iværksætterkurser Silkeborg Iværksættercenter Udviklingspark Silkeborg Industri- og Håndværkerhus (SIH) Øvrige Iværksætteraktiviteter 5 2. Visioner for Socialfondsprojekter 8 2

3 1. Iværksætteri Hovedaktiviteterne på Silkeborg Iværksættercenter er rådgivning og kurser til iværksættere i forbindelse med opstarten og de første års drift af egen virksomhed, herunder sammen med iværksætteren at afklare, om forretningsidéen er bæredygtig. Den største forandring i 2007 har været strukturreformen fra januar 2007, hvor de nye kommuner blev ansvarlige for erhvervsservicen over for iværksættere og mindre virksomheder. En anden ændring har været det tættere samarbejde med SilkeborgEgnens Erhvervsråd, der fysisk har lejet sig ind på Silkeborg Iværksættercenter sammen med de to nye konsulenter for KurBy Silkeborg og Silkeborg Vækstforum. Silkeborg Iværksættercenter har i 2007 haft succes med - i tæt samarbejde med DANA og KPMG at matche iværksættere med erfarne sparringspartnere i erhvervsklubben under ErhvervsSparring. Iværksætterne melder tilbage, at sparringen er et vigtigt bidrag til udviklingen af og fremdriften i deres virksomhed. ErhvervsSparring har til formål at skabe netværk mellem iværksættere, og arrangerer møder og foredrag over hele landet. Lokalt har foredraget om Jyske Bank på det Blå Ocean arrangeret i samarbejde med Jyske Bank tiltrukket rigtig mange, mens deltagelsen til andre tider har været mere begrænset. Med ønsket om større lokal deltagelse i arrangementerne planlægges derfor en mere aktiv markedsføringsindsats i 2008, og har til det formål fået tilsagn om tilskud på kr fra Silkeborg Kommune. Silkeborg Iværksættercenter har i 2007 arbejdet videre med det totale servicekoncept, som giver iværksættere tilbud fra idéfasen til det tidspunkt, hvor den nyetablerede virksomhed er i god drift: rådgivning iværksætterkurser netværksdannelse iværksættermiljø og kultur lokaleudlejning til iværksættere (både kontorlokaler med værkstedsfaciliteter på Silkeborg Iværksættercenter og produktionslokaler på SIH, Silkeborg Industri- og Håndværkerhus) Nedenfor beskrives Silkeborg Iværksættercenters aktiviteter nærmere. 1.1 Iværksætterrådgivning Der har i 2007 været to forskellige former for rådgivning til iværksættere og mindre virksomheder på Silkeborg Iværksættercenter. Der skelnes mellem dem, fordi den ene form, iværksættervejledning, er den officielle, landsdækkende vejledning til iværksættere og mindre virksomheder, som udelukkende udføres af Silkeborg Iværksættercenters iværksættervejledere, medens den anden form, Virksomhedsrådgivning, varetages med eksterne, professionelle rådgivere. 3

4 Iværksættervejledningen tilbyder alle, der har en idé om at starte egen virksomhed hjælp til udarbejdelse af en forretningsplan samt med en vurdering af, om der er bæredygtighed i forretningsidéen. Derudover har vi som den lokale repræsentant for Væksthus Midtjylland mulighed for at henvise iværksættere og mindre virksomheder med særligt vækstpotentiale hertil med henblik på mere specialiseret og delvis betalt rådgivning. I 2007 har der været 197 personer til vejledning og rådgivning mod 139 personer i Etableringsandelen er ca. 70 %, hvilket svarer til de foregående år. De etablerede virksomheder ligger inden for et meget bredt udvalg af brancher og typer virksomheder, med hovedvægten på service- og handelsvirksomheder. Sideløbende med iværksættervejledningen tilbyder Silkeborg iværksættercenter, at iværksættere, private og mindre virksomheder kan komme direkte fra gaden og få hjælp under Virksomhedsrådgivning. Denne mulighed er en fortsættelse af det rådgivningstilbud, Silkeborg Iværksættercenter har haft siden 1992, og varetages af centrets eget personale og et eksternt team af revisorer, advokater og markedsføringseksperter m.fl. Rådgivningen, som er gratis, finder sted hver tirsdag, i 2007 i alt 41 gange. Virksomhedsrådgivning fungerer dog med stor fleksibilitet, idet vi har aftalt med rådgiverne, at vi kan formidle kontakt meget hurtigt i særlige tilfælde. Der har været ydet 360 vejledninger og rådgivninger i 2007 mod 396 året før. Hertil kommer kortere telefoniske vejledninger, som ikke er blevet registrerede. Rådgivningernes art er fordelt således i ca. tal: revisorer 40 % (budget, regnskab, finansiering, skat, moms m.m.) advokater 30 % (lejekontrakt, samarbejdsforhold, selskabsform, klausuler m.m.) markedsføring 10 % generelle og praktiske forhold 10 % IT, udvikling og beskyttelse, opfindelser 10 % 1.2 Iværksætterkurser Silkeborg Iværksættercenter har i 2007 gennemført 4 iværksætterkurser med i alt 55 deltagere, fordelt på 2 daghold af 6 ugers varighed og 2 aftenhold af hver 8 ugers varighed (en aften om ugen). Dagholdene som primært er for ledige har pga. det store stigning i beskæftigelsen kun haft 7 deltagere pr. hold, mens vi har måttet oprette venteliste til aftenholdene. Vi overvejer på dette grundlag at oprette færre dagkurser og flere aftenkurser i Ventelisten på aftenkurserne har vi forsøgt afhjulpet ved individuel vejledning/rådgivning. Formålet med dagkurserne er at give den enkelte deltager et meget grundigt indblik i flest mulige forhold, der gør sig gældende ved etablering og drift af egen virksomhed. Der lægges vægt på sammen med iværksætteren at tilvejebringe et så solidt beslutningsgrundlag, at deltageren får klarhed over, om der er basis for at blive selvstændig. Udgangspunktet er, at deltagerne har egne konkrete forretningsidéer. Sideløbende med undervisningen lægges der vægt på projektarbejde med disse idéer, hvorfor der gøres meget ud af f.eks. udarbejdelse af egen forretningsplan. Desuden er der afslutning under 4

5 eksamenslignende forhold med udstedelse af kursusbevis. I alt har 14 personer deltaget på kurserne, hvoraf alle fuldførte. Formålet med aftenkurserne er det samme, men i sagens natur er det ikke muligt at give en lige så grundig og omfattende undervisning som på dagskurserne. Der er afholdt 2 kurser i 2007, med i alt 42 deltagere. Målgruppen er personer, der har startet eller står foran at starte egen virksomhed, og som ønsker en oversigt over de væsentligste forhold ved virksomhedsstart. Der gennemgås økonomiske, juridiske samt salgs- og markedsføringsmæssige emner i relation til start og drift af egen virksomhed, og underviserne er private rådgivere fra lokalområdet, Silkeborg Iværksættercenter og iværksættere. Sideløbende med kurset har deltagerne mulighed for at arbejde med egen forretningsplan. De i alt 42 iværksætterkursister er fordelt ligeligt på køn med 22 mænd og 20 kvinder. Linie slettes. Mændene fordeler sig således inden for følgende typer af virksomheder: håndværk (7) IT (2) rådgivende ingeniør (3) coaching (2) handel (3) service (5) Kvinderne fordeler sig således inden for følgende typer af virksomheder: handel (6) service (6) bygge- og anlægsvirksomhed (1) rådgivning (5) restauration (2) Vi ved erfaringsmæssigt, at omkring 2/3 af kursisterne etablerer virksomhed under eller umiddelbart efter kursusdeltagelsen, og at yderligere nogle personer opstarter egen virksomhed 1-2 år efter. 1.3 Silkeborg Iværksættercenters Udviklingspark I udviklingsparken kan små og nystartede virksomheder leje sig ind på i øvrigt markedsmæssige vilkår i op til 3 år og drive deres virksomheder fra kontorer på Silkeborg Iværksættercenter og samtidig have mulighed for at anvende husets fællesfaciliteter. Overordnet er målsætningen at stimulere iværksættere og deres virksomheder til forbedrede vækst- og overlevelsesvilkår, så de efter nogle få år er blevet så etablerede, at de kan forlade centret og give plads til nye iværksættere. Silkeborg Iværksættercenters Udviklingspark bidrager derfor også i høj grad til den iværksætterkultur og det iværksættermiljø, der lægges vægt på på centret. 5

6 Udviklingsparken på Silkeborg Iværksættercenter er fuldt udlejet med løbende venteliste. I løbet af 2007 har følgende 11 firmaer boet til leje på ordinære markedsmæssige vilkår: Engholm Indretning indretningsarkitekt, der tilbyder rådgivning og totalløsninger inden for indretning til firmaer og private MEC (Midtjysk EDB Center) tilbyder IT-service og IT-support til erhvervskunders EDB-anlæg Effort Webdesign ApS IT-firma med speciale i webdesign og nethandel Sohn Data IT-firma, der udvikler og servicerer software til vægte og målesystemer Nerak tilbyder interne transportløsninger m.m. til industrien IKOM coach og konsulentvirksomhed G E T konsulentbistand vedr. salg og eksport Vikma innovation og teknisk projektledelse Shelltec teknologi til sikring af motoriserede værktøjer Denus udvikling og vejledning af CMS mm. Grafioso design og implementering af websites 1.4 Silkeborg Industri- og Håndværkerhus (SIH) Idéen er, at nye eller nystartede produktionsvirksomheder skal have tid (max. 5 år) og økonomisk plads til at udvikle sig til noget større. Det skal ske i et samspilsmiljø med andre virksomheder, hvor fællesskab, hurtig adgang til rådgivning og fælles investeringer (truck) kan fremme vækstmulighederne. Der har i 2007 været udlejet til 10 firmaer: Comfil A/S udvikler og producerer garner til industrielt brug baseret på termoplastfibre LeanderForm ApS udvikler og producerer/monterer vugger og børnemøbler m.v. KonditorXperten producerer konditorprodukter og brød af høj kvalitet til primært restaurationsbranchen, men også til virksomheder og private Klaus Jensen A/S tømrer og byggefirma Unik Lakering malerfirma med speciale i MC-lakering og autodele m.m. 6

7 Madkassen cateringfirma på højt kvalitetsniveau, med mad ud af huset EMMA Promotion udviklings- og handelsfirma V2 Tobacco produktion af snustobak KM 5 - IT service Frijsenborg industrielt designfirma 1.5 Øvrige iværksætteraktiviteter ErhvervsSparring Som tidligere nævnt har Silkeborg Iværksættercenter i samarbejde med den landsdækkende ErhvervsSparring stiftet ErhvervsSparring Silkeborg i november Baggrunden for ErhvervsSparring er, at erfarne erhvervsfolk skal overføre deres kompetencer og praktiske erfaring til iværksætterne, og dermed være med til at sikre, at iværksætterne træffer de rigtige valg. Silkeborg Iværksættercenter er tovholder for ErhvervsSparring Silkeborg, og en medarbejder dermed formand for bestyrelsen. I løbet af 2007 er der afholdt en del lokale medlemsaktiviteter. Lokalklubben har på dette tidspunkt ca. 40 iværksættermedlemmer og ca. 20 sparringspartnere som medlemmer. Desværre oplevede den landsdækkende forening ErhvervsSparring en konkurs i sommeren 2007, hvilket har betydet svære arbejdsbetingelser for den lokale klub, idet de lovede økonomiske ressourcer ikke har været til stede. Foreningen er nu reorganiseret endnu en gang med KPMG og DANA som bagland, og vi forventer i løbet af 2008 at få et overblik over klubbens økonomiske råderum og deraf følgende aktivitetsmuligheder. I slutningen af 2007 besluttede bestyrelsen for lokalforeningen at iværksætte en markedsføringskampagne med henblik på at få flere medlemmer i foreningen og har således planlagt en række aktiviteter i løbet af Hertil har Silkeborg Kommune beredvilligt doneret kr SilkeborgEgnens Erhvervsråd I 2006 indgik Silkeborg Iværksættercenter og SilkeborgEgnens Erhvervsråd en samarbejdsaftale, som bl.a. indebar, at SilkeborgEgnens Erhvervsråd fra årsskiftet har lejet sig ind i lokaler på centret og benytter sig af centrets administrative ressourcer (bogholderi, sekretærbistand, lønninger). Formaliseringen og udbygningen af samarbejdet mellem de to parter og andre erhvervsfremmeaktører til gavn for hele erhvervsudviklingen i den nye Silkeborg Kommune er kommet godt i gang, fungerer tilfredsstillende og udbygges løbende. Øvrige samarbejder I forbindelse med oprettelsen af Væksthus Midtjylland blev vi stillet midler herfra i udsigt har imidlertid vist, at Silkeborg Iværksættercenter ikke blev tilført midler til iværksætteri ad den 7

8 vej, og vi har derfor til delvis kompensation for 2007 opnået en særbevilling fra Silkeborg Kommune på kr På nuværende tidspunkt må det vurderes, at indtægten fra Væksthus Midtjylland i 2008 næppe kommer over kr Projekter Silkeborg Iværksættercenter har i samarbejde med Studiestart Østjylland afholdt 6 foredrag om iværksætteri på tekniske skoler, handelsskoler og gymnasier. Vi har desuden besøgt en del folkeskoler, ligesom vi har stillet os til rådighed for skoleprojekter med foredrag, møder og konkrete oplysninger. I 2007 har Silkeborg Iværksættercenter for syvende år i samarbejde med Jyske Bank og Silkeborg Kommunes skolevejleder gennemført Projekt selvstændig, hvor skoleelever fra 8. og 9. klasse får mulighed for at starte og drive et firma. Der blev godkendt 10 firmaer, som hver fik en kassekredit på op til kr fra Jyske bank. De unge kunne selv beholde et eventuelt overskud, men skulle føre regnskab og gøre rede for pengene og aktiviteterne. De unge kunne trække på vejledning fra Silkeborg Iværksættercenter og rådgivning fra banken under hele forløbet, og der har været møde med alle firmaerne 4 gange i løbet af året. Projekt Selvstændig følger skoleåret og blev derfor afsluttet i maj måned 2007, men en ny runde med 9 firmaer blev påbegyndt i august Projektet Salg i centrum, som sætter fokus på salg og markedsføring i mindre virksomheder i Østjylland er gennemført i 2007 i samarbejde med Væksthus Midtjylland. Blandt de 50 deltagere vurderer 83 % helt eller delvis at have nået deres mål med kurserne, og 76 % angiver, at projektet har været med til at sikre en mere målrettet markedsføringsindsats i deres virksomhed. Slutteligt har Silkeborg Iværksættercenter stået for to EU-projekter, som dog ikke primært vedrører iværksætteri. Projekt Jokeren havde til formål at koble ledige højereuddannede med virksomheder med udviklingsopgaver. Kurset er afviklet over 2 hold og bestod af 13 ugers undervisning efterfulgt af 11 ugers praktik med henblik på fastansættelse. Ialt 32 ledige har deltaget. 15 deltagere på første hold og samtlige deltagere på hold 2 opnåede arbejde eller praktikplads i forbindelse med projektet. Først når projektet afsluttes i 2008 opgøres, hvor mange ansættelser projektet har ført til. Projekt Kompetencetænkning i Netværk er medfinansieret af EU s socialfond. I løbet af 2007 har 85 ledere og ansatte med ledelsesansvar været involveret i projektet med henblik på at etablere erhvervsnetværk for HR- og personaleansvarlige i Silkeborg Kommune. Projektet, der ledes af Stig Skovbo, afsluttes ultimo april I 2007 har Silkeborg Iværksættercenter indgået i et konsortium med 5 andre uddannelsesinstitutioner i Silkeborg vedr. Kompetenceplatform med det formål at blive en lokal afdeling af det regionale projekt Kompetenceplatform. Kompetenceplatform er et projekt, der skal styrke små og mellemstore virksomheders brug af efter- og videreuddannelsessystemet. Dette skal i høj grad ske ved at styrke den uvildige rådgivning, som især erhvervsservicesystemet menes at kunne bidrage med. SilkeborgEgnens Erhvervsråd er tilknyttet dette projekt. 2. Visioner for

9 Silkeborg er gået ind i det nye år med en placering på Danmarks top-10 over iværksætterkommuner, og det er vi svært stolte over på Silkeborg Iværksættercenter. Vi ved også godt, at blandt de virksomheder vi har rådgivet, eksisterer hele 80% stadig efter 2 år. Vi tror på, at vores gode resultater skyldes kombinationen af de tilbud, vi har valgt at lægge vægt på i forhold til iværksætterne - nemlig gratis iværksærksættervejledning til udarbejdelse af forretningsplan iværksætterkurser gratis adgang til professionelle rådgivere sparringstilbud 2 velfungerende udviklingsparker værkstedsfaciliteter osv. - så det vil vi fortsat tilbyde. Meget tyder på, at den positive udvikling fortsætter. Vi har på det seneste haft mange henvendelser i iværksætterrådgivningen, vores aftenkursus i iværksætteri var overtegnet længe inden start, og ventelisten til begge vores udviklingsparker vidner ligeledes om en levende iværksættertrang i lokalområdet. Faktisk overvejer vi pt. at oprette yderligere aftenhold i løbet af Desuden vil vi gerne have mulighed for at udleje dobbelte så meget areal som vi disponerer over i dag. I 2008 vil vi desuden tilbyde kurser rettet mod IT-virksomheder med vækstambitioner om intellektuel ophavsret, global markedsføring, personligt salg og markedsføring, finansiering og netværksarbejde en kombination af emner, som vi tror på vil bidrage til de små virksomheders vækst. Vi agter endvidere i samarbejde med Væksthus Midtjylland at samle undervisningsmaterialet fra projektet Salg i Centrum til et salgsbart kompendium, der kan hjælpe endnu flere iværksættere og små virksomheder med at afsætte deres produkter og serviceydelser. 2.1 Socialfondsprojekter På Silkeborg Iværksættercenter har vi taget problemet med manglende arbejdskraft alvorligt og har - med støtte fra EU s Socialfond - gennemført 2 projektforløb med henblik på at aktivere veluddannede borgere fra den lokale arbejdskraftreserve til gavn for netop små og mellemstore virksomheder med udviklingsplaner - udviklingsplaner, som bogstavelig talt var lagt i skuffen på grund af manglende arbejdskraft. Fra at være på passiv forsørgelse er 52 af de 60 deltagere med højere uddannelser, som startede på projektforløbene, i dag en aktiv del af det lokale arbejdsmarked. Altså 52 nye, velkvalificerede medarbejdere til vores lokale virksomheder som resultat af en relativ kortvarig indsats og fuldt ud finansieret af EU. Det er jo næsten ikke til at tro. 26 ud af 28 ingeniører på det første projekt endte i fast, lønnet arbejde. Disse resultater førte til projekter som udvidede målgruppen til grupper af højtuddannede som ikke på samme måde er efterspurgt på arbejdsmarkedet. 9

10 Men også her lykkedes det over al forventning: 25 af de 32 bidrager i dag på arbejdsmarkedet med deres kompetencer herunder 4 personer fra det sidste hold, som endnu er i praktik. Og det på trods af deres manglende kontakt til arbejdsmarkedet og på trods af deres nogle gange meget lidt arbejdsmarkedsrettede uddannelsesvalg. Erfaringerne viser at det er muligt at inddrage den såkaldte arbejdskraftreserve i det lokale erhvervsliv. Vi har valgt et koncept bestående af 13 ugers kursus som forberedelse til 11 ugers praktik med henblik på fastansættelse. En række af vores erfaringer fra iværksætterkurser og rådgivning er anvendt med succes overfor denne målgruppe Selvom 51 flere i beskæftigelse er et rigtig godt resultat, er der langt endnu. Vi vil gerne finde endnu flere veje til at aktivere og øge den lokale arbejdsstyrke, og vi ønsker at vores erfaringer skal nå ud til alle, som kan drage nytte af dem. Derfor har vi flere projekter i tankerne med henblik på også at gøre andre grupper til et aktiv på arbejdsmarkedet - og forhåbentlig at udvikle endnu mere effektive måder at motivere og aktivere projektdeltagerne. De regionale socialfondsmidler, der tidligere blev administreret af amterne, uddeles nu gennem regionernes vækstfora. I region midtjylland har vækstforum besluttet at anvende 80% af socialfondsmidlerne på egne projekter og afsætte de resterende 20% i to såkaldt formålsbestemte puljer (oplevelsesøkonomi og kompetenceudvikling i 2008), som kan søges af andre aktører. Det er således ikke muligt at søge socialfondsmidler til ovenstående type projekter i Den faldende ledighed, stramninger og ny organisering af jobcentrene har desuden betydet at færre ledige får mulighed for at deltage i vore kurser, selvom de gerne vil og har en plan om at blive selvstændige. Silkeborg iværksættercenter vil gerne bidrage til skabelse af flere nye virksomheder og opkvalificering af folk på/til arbejdsmarkedet, men centret er klemt både med hensyn til at tilvejebringe de økonomiske ressourcer og i forhold til rekrutteringsgrundlaget for de kurser, der tidligere har været gennemført på centret. Det er imidlertid glædeligt at virketrangen og lysten til at blive selvstændig aldrig har været større godt hjulpet på vej af de positive økonomiske konjunkturer. Silkeborg iværksættercenter vil fortsat forsøge at imødekomme også nye typer af iværksætteres behov på bedst mulig måde. Som nævnt udbyder vi et særligt kursus for IT-iværksættere og har planer om en særlig indsats rettet mod iværksættere indenfor oplevelsesøkonomien, som vi får flere og flere af i iværksætterrådgivningen. Centret vil fortsat opretholde de brede generelle tilbud, men vil i stigende grad også udbyde mere specialiserede tilbud til iværksættere og små og mellemstore virksomheder. 10

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Danske udviklingsparker

Danske udviklingsparker Danske udviklingsparker Evaluering af danske udviklingsparkers eksisterende ydelser og deres effekter for iværksættere og mindre virksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Flere vækstiværksættere

Flere vækstiværksættere Januar 2006 Flere vækstiværksættere - vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 19. og 20. januar 2006 1 Strategi for Danmark som førende iværksættersamfund Iværksættere

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU på transportområdet Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk for Undervisningsministeriet 2008 Forord Side 3

Læs mere

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling 1. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 2 2. Indledning 8 2.1. Hvad viste midtvejsevalueringen? 8 2.2.

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Iværksætterindeks for nydanskere 2013

Iværksætterindeks for nydanskere 2013 Iværksætterindeks for nydanskere 2013 13169 Etnisk Erhvervsfremme INCUBA Science Park Katrinebjerg Bygning II, etage 3 Åbogade 15 8200 Aarhus N Tlf.: 70 22 01 96 www.etniskerhvervsfremme.dk www.entrepreneurshipindenmark.dk

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Danmarks bedste erhvervsservice?

Danmarks bedste erhvervsservice? Erhvervsservice Bornholm - Danmarks bedste? Bliv klogere på, hvem der kan hjælpe dig og din virksomhed videre med udvikling og vækst Center for Regionalog Turistmeforskning Business Center Bornholm DESTINATION

Læs mere

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Virksomheder i Vækst 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Marts 2014 Forord Danmark er et rigt land med overskud på betalingsbalancen og høj innovationsevne, men der er også advarselslamper,

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere