Notater til Projektetablering. Vidar Jon Bauge 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notater til Projektetablering. Vidar Jon Bauge 2005"

Transkript

1 Notater til Projektetablering Vidar Jon Bauge 2005 Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2005 Side 1 av 28

2 Indholdsfortegnelse Projektdefinition Planlægning Estimering Projekt, struktur og organisering Kontrol og rapportering Dokumentstyring og kontrol Risiko styring Team building, samarbejde og kommunikation Kvalitetsikring Projektkontoret Kommunikation Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2005 Side 2 av 28

3 Projektdefinition Hvordan startes et projekt? Hvordan kan man vide hvad man skal opnå? Hvordan skal dette opnås? Hvordan kan man vide om det er en god idé, i det hele taget? Hvordan kan man vide om kriteriene for success er opnået? Der er et grundlæggende behov for at alle deltagere har en fælles forståelse for hvad projektet handler om I den virkelige verden er man ofte nødt til at sætte i gang uden at have klarlagt punkter som mål, opgave, budget og finansiering. Som en grundlæggende forudsætning er det vigtigt at sikre sig hvem der er sponsor for projektet. Har de beføjelser nok til at gennemføre projektet, og allokere de nødvendige ressourcer. Sponsorene, dvs dem der tager initiativet til og finansierer projektet, har ofte et klart billede af hvad de ønsker gennemført, men uklare idéer om hvordan de skal udføres og hvilke fordele det indebærer. Projektdefinition Mandat 1. Har sponsorene myndighed til at gennemføre projektet? 2. Kan sponsorene skaffe de nødvendige ressourcer? 3. Er der andre organer der skal godkende projektet? Formål og Mål 1. Kan man definere klare, målbare mål for projektet? 2. Er målene fornuftige og opnåelige? 3. Er sponsorene enige? Virkeområde Hvad skal projektet omfatte? 1. Hvilke afdelinger, forretningsområder eller forretningsprocesser? 2. Vil der blive krav om ændringer i organisationen? 3. Hvilke forretnings processer vil blive påvirket, eller forblive uændret? Fordele Forretnings behov Projekt definition Projekt udførelse Tidlig i projektet, kan det være svært at afgøre alle fordele ved projektet. Under opstarten af projektet, vil projektledelsen arbejde med sponsorene på at klargøre de forventede fordele. Dette inkluderer alle fordele, ikke bare de økonomiske. Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2005 Side 3 av 28

4 Tidsrammer 1. Er der specielle krav til tidsplanlægnig f.eks. deadlines, leveringstider og -frister. 2. Når regner man med at begynde på arbejdet? Kontroll Hvordan vil projektet blive ledet og kontrolleret? 1. Hvem har det endelige ansvar for projektet? 2. Hvem er daglig leder? 3. Hvem udgør styregruppen? 4. Hvordan og hvor ofte regner deltagerne med at deltage i gruppen? Prioriteringer, gennemførbarhed og tilladelse Er alle enige om at starte projektet? 1. Kan målet virkelig nås? Kan man finde de nødvendige ressourcer og personel? 2. Er de vigtigste risici forstået og accepteret? 3. Er organisationens ledelse indforstået, og villig til at gå ind for projektet? Det er vigtig at alle implicerede ansatte har sat sig ind i projekt definitionen, og forstår den. Detaljerne bør fældes ned i et dokument, og vedtages. Dette dokumentet skal læses af alle implicerede parter. Det skal være muligt, under projektets forløb, at ændre i projektets definition som resultat af projektets arbejde. Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2005 Side 4 av 28

5 Planlægning Planlægning Definering af det arbejde der skal udføres, inkluderet specificering krav til ressourcer, afhængighed og tidsplanlægning. Beregning Beregning af forbrug af tid og arbejdsindsats der er påkrævet for hver type af ressource til hver del af det arbejde der skal udføres. Tildeling av ressourcer Tildeling af ressourcer normalt projektets personale. Tilgængelige ressourcer er næsten altid utilstrækkelige, og dette kræver som regel at der indgåes kompromisser når arbejdet skal planlægges, eller under selve udførelsen. Sådanne omlægniner kan godt indebære at perioder/faser i projektet forlænges. Måder at planlægge på Oppefra-ned (Top-down) Den klassiske metode er oppefra-ned (Top-down). Alt der kræves deles op i få, høj-niveau komponenter. Disse deles op i mindre enheder, der så planlægges i detalje. Detlaje planlægningen kan så foretages umiddelbart inden arbejde på området påbegyndes. Dette er den mest logiske metode, og indebærer at man tidlig får en overdnet plan der kan bruges i projekt definitionen og i en cost-benefit analyse Nedenfra-op (Bottom-up) Her starter man med en tidligere, fuldt detaljeret plan, og justerer detaljerne, beregningerne og afhængighederne. Dette indebærer allerede fra begyndelsen har en detaljeret plan, men også at en opsummering af projektet ikke er udgangspunktet, og derfor skal laves. Detaljering Ved nedenfra-op, har man allerede en detaljeret plan. Hvis man derimod planlægger oppefra-ned, skal man planlægge detaljeret efterhånden som projektets stadier skrider frem. Ellers kan man risikere at spille sin tid på detaljeret planlægning af begivenheder der ligger langt fremme i tid. Delt plan Planlægning Beregning Tildeling af ressourcer En god måde at håndtere en stor og kompleks plan på, er at dele den op. Del-planer håndterer dele af problemet. Ideelt set, har så hvert område sin leder, der pålægges ansvaret for den detaljerede plan for sit område og for at opfylde målsætningene herfor. Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2005 Side 5 av 28

6 Projektlederen skal stå for koordineringen af del planene, og skal have opmærksomhed på fælgende punkter, angående koordinering: Identificere og arbejde mod generelle milestones. Krydsafhængigheder. Koordinering af ressourcer når disse deles mellem flere del projekter (planer). Sikre kompabilitet og standarder. Aktivitets fokuseret plan Aktivitets fokuseret plan Aktivitets fokuseret plan Logisk struktur Eksempel Logisk Fase 1struktur Eksempel Fase 1 Definer projektet Fase 1 Aktivitet 1 Aktivitet Opgave 1 A Opgave AB Fase 1 Definer projektet Definer projektets anvendelse Definer projektets anvendelse Definer anvendelse Definer Opnå enighed anvendelse Aktivitet Opgave 2 B Forberede benefit analyse Opnå enighed Aktivitet 2Opgave C Forberede benefit analyse Lav benefit analyse Opgave CD Opgave D Lav Opnå benefit enighed analyse Opnå enighed Deler planlægningen op i opgaver, eller hvilke aktiviteter der skal udføres. Disse deles typisk op, og struktureres i kategorier. Et velkendt koncept der kaldes Work Breakdown structure WBS. Proces fokuseret plan Proces fokuseret plan Proces fokuseret plan Logisk struktur Eksempel Logisk Proces struktur 1 Lever Eksempel projektets målsætninger Proces 1 Del proces 1 Del proces Opgave 1 A Lever projektets målsætninger Definer projektets anvendelse Definer projektets anvendelse Definer anvendelse Opgave AB Definer [Alle aktiviteter anvendelse vedrørende Del proces 2 projektets anvendelse] Opgave B [Alle aktiviteter vedrørende Del proces Opgave 2 C Levere den optimale benefit projektets analyse anvendelse] Opgave CD Levere den optimale benefit Lav benefit analyse analyse Opgave D Lav [Alle benefit aktiviteter analyse vedrørende benefit analyse] [Alle aktiviteter vedrørende benefit analyse] Beskriver projektet i processer, der deles op i under processer. Dette er forenelig med at tænke og planlægge i workstreams. I disse diagrammer bruges verber, da de peger på ting der skal udføres. Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2005 Side 6 av 28

7 Leverings fokuseret plan Leverings fokuseret plan Logisk struktur Eksempel Fase 1 Fase 1 Lever Projektdefinition Stor Del aflevering 1 Definer projektets anvendelse Levering A Definition Levering B Definition afleveringsdokument Stor Del aflevering 2 Levering C Benefit analyse Levering D Benefit analyse Benefit analyse afleveringsdokument Istedenfor at fokusere på opgaver og funktioner, fokuseres det på de resultater der skal leveres. Derfor bruges der substantiver i stedet for verber i diagrammet. Begræsningerne i denne måden at gøre det på, ligger i brugen. Projektledere kan tænke på færdig aflevering i form af et dokument, heller end om resultatet er opnået. Resultat fokuseret plan Resultat fokuseret plan Logisk struktur Eksempel Fase 1 Fase 1 Lever Projekt defineret Stor Del aflevering Definer projektets anvendelse Levering A Forslag fremmet Levering B Enig om forslaget Stor Del aflevering 2 Levering C Benefit analyse Levering D Benefit defineret Enighed om Benefit analyse Man kan også lave en plan der fokuserer på resultaterne.dette vil, istedenfor at fokusere på det der bliver gjort eller leveret af dokumenter, fokusere på om man har opnået tilfredsstillende resultater af sit arbejde. Derfor vil man ofte se et successkriterium som at der er opnået enighed om resultatet af gruppens aktiviteter. For alle disse måder at planlægge på, gelder det at man skal identificere kritiske punkter milestone - hvor der er sat en målsætning. F.eks. ved færdiggørelsen af en komponent, aflevering etc. Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2005 Side 7 av 28

8 Fordele Ulemper Aktivitets fokuseret plan De fleste er vant til denne. Tilsyneladende meget arbejde uden målbart resultat Proces fokuseret plan Leverings fokuseret plan Forklarer godt hvordan ting gøres Henleder opmærksomheden på at levere det leverbare. Taber det trindvise overblik Kan tilskynde til at levere trivielle dokumenter istedenfor at fokusere på arbejdet. Resultat fokuseret plan Fokuserer på det vigtigste. Kan være vanskeligt at målet resultatet Milestone fokuseret Viser på en enkel måde kritisk information. Er i virkeligheden fokuseret på levering eller resultat. Vil ikke normalt rette opmærksomheden mod at opnå målene i de forskellige milestones. Projektets form Et projekt kan planlægges på mange måder. Planlægningen er afhængig af projektets formål, hvem der planlegger, projektets størrelse osv. Hvis man vælger en metode til at forme projektet, vil formen også afhænge af metoden. Antal faser Størrelsen på faserne Vandfaldsmetoden, overlappende eller iterative faser Vandfaldsmetoden Den klassiske metode til at organisere et projekt. Hver fase udgør et større segment. Arbejdet i hver fase færdiggøres og godkendes før man begynder på den næste. Der opstår ofte tidspilde i forbindelse med overgangen fra en fase til den næste, fordi der er kan opstå sager tæt på afleveringer og det tager tid at få startet den næste fase op. Et andet problem med vandfaldsmodellen er at det er svært at gå tilbage og ændre i arbejde fra tidligere faser. Fase 1 Aflevering Fase 2 Fase 3 Aflevering Fase 4 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Tidsspilde Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2005 Side 8 av 28

9 Overlappende faser For at undgå spils af tid i forbindelse med afslutning og opstart af faser, man man prøvet at overlappe faserne. Hvis en fase bygger på arbejde i den forrige, må man imidlertid sikre at der ikke udføres arbejde på det forkerte grundlag. For eksempel vis man påbegynder implementering før design er fuldført. Iterationer Dele af projektplanen vil blive gentaget indtil projektet er færdig. Der er to former for iterationer Gentage design, prototyping og evaluering så løsningen gradvis nærmer sig opfyldelsen af behovet. Frigør komponenter uden at vente på den færdige løsning. Iterative projekter er specielt egnet for eprojekter fordi: Nødvendig at levere hurtige resultater Start Hurtige ændringer i teknologi og forretnings processer Iterativ løsning med 2 niveauer for iterationer. Man kan lave iterationer på flere niveauer Svært at definere kravene nøjaktig uden prototyper. Design Nej Test Klar til levering? Ja Ja Implementer Nej Flere opgaver? Start Nej Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2005 Side 9 av 28

10 Et projekts form. Der er 7 logiske overlappende faser. Der er tre generelle stadier hvor man 1. stadie: Udarbejder systemet begrebsmæssige design. 2. stadie: Udarbejder detaljeret design og bygger systemet. Dette er det længste stadie, og kræver meget mere arbejde end de andre. 3. stadie: Systemet tages i brug. Planlægning Vision Definition Begrebsmæssig design Begrebsmæssig design Detaljeret design Byg løsning Før hver fase påbegyndes, er en nøje planlægning påkrævet. Dette er alltid koblet sammen med beregninger af bl.a. forbrug og ressourcer. Med god planlægning, en gennemtænkt Work Breakdown Structure (WBS), milestones og en god beskrivelse af afhængigheder, kan dette kalkuleres godt. De vigtigste formater for dette er GANTT og PERT diagrammer. Udvikling og testing Implementering Operation Vedligeholdelse og forbedring Pert diagram Projektets Arbejdsområde Projekt-definition Projekt-definition Godkent Projekt-definition Godkent Arbejdsområdet Godekendt Gantt diagram Gantt giver en grafisk oversigt over opgaverne, og er umiddelbart nemmere at læse for en uden kundskaber om projektstyring. Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2005 Side 10 av 28

11 Pert diagrammet viser mer detaljeret logikken og afhængigheder i et projekt. Afhængigheder De fleste værktøjer til projekthåndtering tager udgangspunkt i Finish-start afhængigheder mellem opgaver. Dette er imidlertid ikke alltid det optimale. Afhængighed Brug Eksempel Finish-start Finish-finish Start-start Start-finish Den næste opgave kan ikke påbegyndes før den forrige er fuldført. Du kan begynde på den næste opgave, men kan ikke fuldføre den før den forrige er fuldført. Den næste opgave kan først påbegyndes, når den har fået nogen output fra den forrige Forgængeren kan ikke blive færdig for forgængeren er fuldført Man skal være enige have en kontrakt. Fysisk umulig, kræver f.eks. at hardware er installeret. Begynde at lave en prototype inden design er fuldført. Interviews kan dokumenteres så snart man har det første. Kontrol påbegyndes så snart testing er kommet i gang. Bruges sjældent Milestones Milestones er nyttige til planlægning. De kan bruges til at måle om man har opnået mål på højt niveau, eller til identificere færdiggørelsen af konkrete, afgørende opgaver. Milestones indeholder i sig selv ingen opgaver, men beskriver målsætninger i projektet. Tidsplanlægning I udgangspunktet skal følgende identificere: 1) Hvornår skal en opgave påbegyndes og 2) Hvor lang tid tager det at løse den? Tidsforbrug kan i princippet så beregnes med formelen Varighed = 20 dages arbejde / 5 personer = 4 dage. Dette er ikke alltid gyldig: Varighed = Arbejdsmængde / Tildelte Ressourcer Kan 100 mennesker skrive en manual på 1 time?? Hvis man har 8 måneder til en opgave, ville man sætte en person til at arbejde 1 time daglig? Komplekse afhængigheder Del opgaverne ind i processer, og tilstræb afhængigheder her. Link faser til faser Link aktiviteter til aktiviteter Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2005 Side 11 av 28

12 Undgå links fra en delproces eller -plan til en anden. Estimering Der er mange metoder for at beregne hvad der skal bruges af ressourcer til et projekt. Beregningsteknikker indebærer altid overslag og gætterier, og vil ofte være baseret på tidligere erfaringer. Hvis oplysninger om tidligere erfaringer er struktureret, er de lettere at bruge. Tilnærminger til estimering Tilnærming Vi har gjort det før Erfaringer fra et lignende projekt er det bedste udgangspunkt, forudsat at man tager udgangspunkt i de faktiske resultater. I nogle tilfælde er det hensigtsmæssig at gentage planer, f.eks. for software leverandører eller ved rollout. Kvalificeret gæt Struktureret viden fra tidligere erfaringer Antal linjer kode Et kvalificeret gæt, baseret på egne og andres erfaringer og erfaringer fra mange tidligere projekter. Her ser man efter lignende erfaringer der kan overføres til det nuværende. Man bereger udfra en samling struktureret viden der bygger på erfaringer fra tidligere. Nøglen til successs ligger i en riktig klassificering af de faktorer der udgør tid og arbejdsindsats. Ud fra programmeringsteknik og programmeringsprog kan man beregne arbejdsindsatsen. Der er to mangler ved denne model: Hvordan beregne antal linjer kode? Der er mange andre faktorer end bare leveringen af kode. Nogle systemer er lette at bygge, men vanskelig at implementere. Arbejdsindsats er proportional med: Projektets omfang gange Fleksibilitet gange Organisationens kompleksitet Dette giver udgangspunkt for følgende spørgsmål: Hvor mange ting skal udføres? Hvor mange alternativer skal der være i løsningen? Hvor mange mennesker skal involveres i hvert alternativ for hver opgave der skal udføres? Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2005 Side 12 av 28

13 Kompleksitets Faktor Hvis en opgave skal udføres, så er der bare en ting at håndtere Ved to opgaver, skal man også håndtere overlapning, interaktioner, afhængigheder etc, det giver 3 ting 4 opgaver giver 15 aspekter Formelen: Antal aspekter = 2 n -1, hvor n er antal ting Gøre noget 10 gange så stort er 1023 gange så kompliceret Ting kan være: Antal systemer der skal udskiftes Antal integrerede komponenter Antal business processer der skal ændres Antal afdelinger der berøres etc En person bruger lang tid på en opgave 2 personer bruger kortere tid, men ikke halvdelen 3 personer er måske hurtigere, men kan det betale lønnen til tredjemand? Osv. Balance mellem arbejdsindsats og risici Den arbejdsinsats der lægges, kan balanceres imod de risici man tager ved at spare. Man vil bruge mere tid på at beregne drivstof forbruget til og fra månen, end til og fra næste by. Hvis man kan levere 80% af resultatet, med 20% af arbejdsindsatsen, vil man det, selvom antallet risici fordobles? Dette er specielt vigtigt for eprojekter, hvor hurtige resultater er afgørende. Det er almindeligt at møde 80% af kundens behov og undgå de 20% der er vanskelige og kræver en betydelig arbejdsindsats. Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2005 Side 13 av 28

14 Projekt, struktur og organisering De forskellige roller i projektgruppen vil variere efter projektets formål og dets forløb. Roller og ressourcer vil være identificeret i løbet under projektets planlægning og beregningsfase. Ofte vil et lille team udarbejde forretningsløsningen. Et større team vil blive sat til at føre denne ud i livet. Teamets struktur vil gennemgå forandringer i projektets forløb, der afspejler udviklingen i projektet. Nogen er fuldtids beskæftiget, andre på deltid og nogle træder til ved behov, bl.a. med special kompetence. Der er to vigtige dimmensioner for et team: Hvilken type ressource repræsenterer en person? Hvad kan vedkommende bidrage med? Heller end at betragte dette som et valg, kan man prøve at samle de ressourcer projektet behøver. Mennesker med forskellige ressourcer skal arbejde sammen, i forskellige teams, for at opnå målsætningen. Hvert team skal have sin egen leder. Mennesker der arbejder sammen i et team, vil arbejde loyalt sammen og der vil udveksles kundskaber mellem dem. Interaktioner mellem medarbejdere i et team, er den bedste måde at få belyst alle områder. Roller Der er mange roller i en projektgruppe. Nogle på fuld tid, andre på deltid, mens nogle vil optræde efter behov. Projektets sponsor Projektets Ansvarlige leder Styregruppen Regnskabsmedarbejder Projektleder Eksperter på forskellieg områder Slutbruger Jurister Kvalitetsmedarbejdere Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2005 Side 14 av 28

15 Proces eller funktionelt struktureret team Alle de store funktionelle aspekter ved projektet har fået sit eget team. Hvert team er sammensat af medlemmer med forskellig slags kompetence, færdigheder og forståelse for projektets mål. Proces eller funktionelt struktureret team Overordnet ledelse Styregruppe Ansvarlig leder Projektleder Funktionel Teamleder Funktionel Teamleder Teknisk Teamleder Team medlem Funktionel Teamleder Funktionel Teamleder Funktionel Teamleder Funktionel Teamleder Funktionel Teamleder Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2005 Side 15 av 28

16 Ressource orienteret struktur I denne strukturen er teamet bygget op efter type ressourcer. Lignende ressourcer er samlet i teams. Dette er nødvendigvis den mest effektive løsning, men mange medarbejder har det godt med denne løsningen. For en given opgave kan det være nødvendig at sætte sammen medlemmer fra forskellige teams. F.eks. prototyping kan kræve samarbejde mellem User team og Application team. Ressource orienteret struktur Styrende komité Projektets ejere Projektets sponsorer Ansvarlig leder Projektleder Projektets kontor BPR / Change facilitators User Teamleder Application Teamleder Teknisk Teamleder Bruger Team Krav specifikation Business Process redesign Management of change Business Design Prototyping Procedurer Accaptance testing Application Team Training/Coaching Application analysis & Design Custom dvelopment Prototyping Application testing Integration testing Technical Team Hardware, network and environment Operating system Database Data migration Backup & recovery Performance Operating procedures Operational testing Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2005 Side 16 av 28

17 Kontrol og rapportering Projektledelsen og teamlederne skal bære i stand til at kontrollere det arbejde der bliver udført af den enkelte. Dette kræver oplysninger som: Hvad den enkelte laver Hvor meget tid, ressourcer og penge der bruges Hvor effektivt arbejde og ressourceudnyttelsen er Hvilke problemer der kan opstå Holder målene hvad angår tidsfrister og beregnet frobrug af ressourcer? De ansvarlige for projektet, som styregruppen og sponsorene har behov for at følge med i oplysninger der sætter dem i stand til at Intervenere hvis der dukker op problemer Juster budgetter og tildelte ressourcer Vide når de skal gribe ind ved problemer Sikre at frister og projektets specifikationer overholdes Forståelse for hvad der opnås og hvornår. For at opnå dette, må projektlederen opnå følgende mål: Balancere mellem behovet for information og de følelsesmæssige konsekvenser dette har for medarbejderne Få kommunikeret klart og tydeligt hvorfor man samler ind oplysninger om den enkeltes tidsog ressourceforbrug Kontrol og rapport De vigtigste hjælpemidler Timesedler Timesedler er en meget brugt måde at indsamle data om arbejdet på. Timesedler kan udfyldes på papir eller elektronisk, gerne via . Timeseddelen indeholder en oversigt over hvilke projekter medarbejderen arbejder på, hvor mange timer der er lagt, og en beregning af hvor mange timers arbejde der genstår. Dette kan beregnes op imod tidsfrister. I tilæg er der plads til kommentarer og forslag og en oversigt over leveringer. Status over leveringer omfatter både afleverede, og leveringer beregnet ind i fremtiden. Informationssamlinger Alle store projekter må sætte op en metode til at samle ind dataene på. Dette er ofte en opgave for projektkontoret. Data kan lægges på en central server, hvor den enkelte kan lægge data. Alternativt kan data indsamles via eller vie en hjemmeside der er oprettet for projektet. Der findes værktøj til dette på markedet. Rapporter Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2005 Side 17 av 28

18 Der vil være store mængder information tilgængelig om projektet. Derfor kan det godt være en udfordring at udarbejde gode rapporter. Forskellige modtagere vil have et forskelligt behov for information. Allerede udført arbejd og overslag over færdiggørelsen Færdige leverancer og datoer for resterende leverancer Opnåede milestones og datoer for fremtidige milestones Forbrug målt op i mod budget Indtægter Analyse af risici Problemer der er opstået og problemer der er løst Større ændringer og ændringer der kræver godkendelse Resultater kan præsenteres i kurver og opsummerende GANTT diagrammer. En anden måde at præsentere fremskridt på er ved hjælp af milestones. Disse kan plottes ind i en kurve, så man får en grafisk præsentation af projektets status i forhold til milestones. Møder og kommunikation God kommunikation er vitalt for et projekt. Der vigtigt at der er god kommunikation mellem bl.a Projektlederen, sponsorene, styregruppen og den ansvarlige for projektet. Regelmæssige møder og rapporter er de mest almindelige kommunikationsformer med ledelsen. En typisk dagsorden kan bestå af Hvad er udført Hvor står vi nu Ud fra dette, hvordan ser fremtiden ud Hvilke problemer skal håndteres? Anbefalinger Møder bør have en fast dagsorden, og behovet for dem skal altid afvejes i mod andre opgaver for personalet. Der bør også være faste regler for hvem der beslutter hvad. Alle papirer til et møde må selvfølgelig sendes ud i god tid til deltagerne. Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2005 Side 18 av 28

19 Dokumentstyring og kontrol Alle projekter medfører produktion af dokumenter både til internt og eksternt brug. Der udarbejdes mange typer dokumenter til mange forskellige formål. Mange af disse dokumenterne vil være elektroniske. Eksterne Interne Permanente dokumenter Permanent dokumentation der leveres i forbindelse med projektet. Hjælpeinformation, manualer etc Permanent dokumentation til drift og vedligeholdelse af systemet. Dsegign og databasespecifikationer, kildekode, proces diagrammer Midlertidige dokumenter Midlertidige eksterne dokumenter i forbindelse med projektet. Diskussionspapirer, forslag, dokumenter til gennemsyn etc. Midlertidige dokumenter til intern kommunikation. Idéer, arbejdsdokumenter etc. Eksterne dokumenter må holde en høj kvalitet, mens interne dokumenter godt kan være uformelle eller ikke udfyllende Permanente dokumenter skal kunne opdateres når der er behov herfor, mens midlertidig dokumentation ikke vil blive opdateret. Noen systemer, f.eks. til e-handel, må være selv dokumenterende. Dette er tilsvarende værdifuldt for anden dokumentation: Analyse, design og udviklingsværktøjer bør være selv dokumenterende. Standarder for kildekode bør sikre at andre kan læse og forstå den. Procedurer kan præsenteres i forbindelse med arbejdsgange. Manualer og hjælpetekster kan indarbejdes i systemet, afhængigt af sammenhængen de præsenteres i. Dokumentation kan med fordel katalogiseres i 2 niveauer, så man får en tabel. Business Proces Teknologi Mennesker Flere... Dokumentation BP1 BP2 T1 T2 M1 M2 Vision Business krav Flere I begyndelsen, hvor dokumentationen ikke er omfattende, kan man godt undvære katalogisering, men det vil efterhånden blive nødvendig at definere en metode til at styre dokumenter på. For et lille system, kan dette klares med regneark, hvor man styrer dem i et hoveddokument. For større systemer vil det være hensigtsmæssig at bruge værktøjer til dokumentstyring. Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2005 Side 19 av 28

20 Hvis muligt, skal dokumenter overholde en standard man sætter for projektet. Dette kan bl.a. sikres ved hjælp af Skabeloner Modeller Eksempler på dokumenter. Projektkontoret vil som regel stå for driften af et Document management system. Preojektkontoret eller projektleder vil følge dokumenter med henblik på: Dokumenter der ikke er kommet så langt som planlagt. Fuldført arbejde hvor dokumentationen ikke er lavet. Konkurrerende behov for et dokument. Medarbejdere der ikke arbejder på den korrekte version af et dokument. Tilfredsstillende kontrol eller kvalitet i dokumenter. Ved projektets slut, bliver dokumenter behandlet efter sin natur: Midlertidige dokumenter bliver arkiveret for et tilfældes skyld. Permanente dokumenter arkiveres til senere brug. Eksterne dokumenter er afleveret, og skal vedligeholdes. Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2005 Side 20 av 28

21 Risiko styring Der<er risici ved alt, også projektarbejde. Afhængigt af systemets størrelse eller funktion, kan modtagers fortsatte eksistens være på spil. Ved udarbejdelse af kritiske systemer kan menneskeliv komme til skade eller gå tabt hvis kritiske komponenter svigter. En god projektleder vil vurdere risici konstant, og handle om nødvendig. Handle for at ungå risici, reducere sandsynligheden for problemer eller konsekvensene af dem. Udarbejde kriseplaner, så teamet er beredt til at handle på konsekvensene, og imødegå risici hvis de opstår. Sige sig enig i at det er acceptabelt at tage en chance, og håbe at der ikke opstår noget. Identificer risici Analyser sandsynlighed og konsekvens Undgå eller reducer Udarbejd kriseplan Overvåg og tag kontrol Procedure for at imødegå risici. Grundprincipper for at imødegå risici. Identificer alle realistiske mulige problemer. Analyser sandsynligheden for at de opstår, og hvilke konsekvenser de kan have. Tage beslutning om der skal gøre noget for at reducere chancen for at de opstår eller reducere konsekvensene. Om nødvendigt udarbejde planer for at håndtere problemer hvis de opstår. Overvåg konstant med tanke på risiko for problemer. Vurdere risici Formel: Sandsynlighed gange Udgifter hvis de opstår er lig med Forventede udgifter. Man kan reducere omkostningerne ved risici enten ved at reducere sandsynligheden for at de opstår eller ved at reducere konskvensene. Når man skal vurdere tiltag for at møde risici, skal man vurdere tiltagenes omkostninger imod kondekvensenes omkostninger og sandsynliheden for at de opstår. Under projekt definitionen bliver der kigget på de store linjer, og fokus for risiko vurdering vbil typisk være om der er så store risici at projektet må skrinlægges. Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2005 Side 21 av 28

22 Dette er ikke en opgave for en person alene, men må diskuteres blandt projektets deltagere eller være genstand for brainstorming eller andre gruppe aktiviteter. Alternativt kan man få hjælp af en der er ekspert på det området hvor man mener der kan være risici. For hver fase, vurderes risici mere detaljeret, og de bør registreres elektronisk. En sådan beskrivelse bør indeholde: En beskrivelse Sandsynlighed for problemer Beskrivelse af konsekvenser Et overslag over omkostninger hvis noget skulle opstå Hvilke tiltag der skal iværksættes og af hvem Eventuelle kriseplaner der skal udarbejdes. Risici kan dreje sig om sygdom blandt medarbejderne, mangelfuld business løsning, manglende delagelse, forståelse eller motivation fra brugerne, tekniske problemer, systemsvigt etc. I tilæg må man vurdere risici der er specifik for det aktuelle projekt. Risiko styring Dette skal betragtes som en proces der kører i hele projektets levetid. Så snart et register over risici er etableret, sammen med procedurer for disse, må alle deltagere i projektet være opmærksom på nye risici der kan opstå. Procedurer for at registrere risici bør være let tilgængelige, og feedback fra alle projektets deltagere bør påskønnes. Både projekt kontoret og projektlederen bør overvåge registrede risici kontinuerlig, og følge op ved at kontakte de ansvarlige og bede om status. En oversigt over risici skal rapporteres til den øverste projektledelsen sammen med andre oplysninger om projektets status. Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2005 Side 22 av 28

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted

Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted Agenda Dubex A/S Formålet med risikovurderinger Komponenterne Risikovurderinger Dubex A/S fakta og værdier Den førende sikkerhedspartner De bedste specialister

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE IT PROJEKTLEDELSE 14. marts 2014 Princip 1: Fortsat forretningsbegrundelse Ingen projekter gennemføres, med mindre der foreligger en godkendt Business Case! Styregruppeformanden

Læs mere

Hvad har vi lært? Projektplanlægning 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING. Målet (kvaliteten) er givet på forhånd. Nu skal det klarlægges

Hvad har vi lært? Projektplanlægning 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING. Målet (kvaliteten) er givet på forhånd. Nu skal det klarlægges Onsdag: PROJEKTPLANLÆGNING Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Projektledelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 07-11-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9,. Afbud: Henrik Jørgensen. Fraværende: Referent: Ole Madsen. Punkt 1. Referat. Der er udarbejdet

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog 1 Information Materialet er baseret på en kombination af det bedste fra de mest anerkendte

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

fra udvikler til leder med Pomodoro-teknikken Troels Richter 2009

fra udvikler til leder med Pomodoro-teknikken Troels Richter 2009 fra udvikler til leder med Pomodoro-teknikken Troels Richter 2009 Baggrund Professionel software udvikler gennem 9 år Knap 2 års erfaring som SCRUM Master (projektleder) Leder for 4-7 mand gennem det seneste

Læs mere

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 Det Naturvidenskabelige Fakultet ønsker at være kendt for involverende ledelse og for at inddrage medarbejdere i vigtige beslutninger og prioriteringer vedrørende uddannelsesudvikling

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMAexecution RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING Introduktion Er det egentlig præcist at tale om produktion når temaet er spiludvikling? For produktion dufter jo af faste procedurer, kendte milepæle, og definerede krav

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

Hvordan kan du som leder skabe de rigtige rammer for forankringen af udviklingsprojekter?

Hvordan kan du som leder skabe de rigtige rammer for forankringen af udviklingsprojekter? Hvordan kan du som leder skabe de rigtige rammer for forankringen af udviklingsprojekter? Om passende ledelsesmæssig opbakning Preventing Dropout 19. juni 2012 Temaer og form 1. Udvikling versus drift

Læs mere

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører Projektledelse midtconsult rådgivende ingeniører Indholdsfortegnelse Midtconsult samler trådene 3 Projektmodellen 4 De fire faser 6 Fase 1 - Idégenerering og tilbud 8 Fase 2 - Planlægning og specifikation

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Hvad har vi lært? 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI. Torsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé?

Hvad har vi lært? 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI. Torsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé? Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål)

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere