SKIVES BØRNEKULTUBA. Læseplan for Børnekultur. skives børnekultuba. læseplan for børnekultur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVES BØRNEKULTUBA. Læseplan for Børnekultur. skives børnekultuba. læseplan for børnekultur"

Transkript

1 SKIVES BØRNEKULTUBA Læseplan for Børnekultur 1

2 Skives Børnekultuba Læseplan for skolerne i Skive Kommune Forord I Skive Kommune skal skolen være central i forhold til børns møde med kunst og kultur et møde der har afgørende betydning for deres opvækst og udvikling. Det er derfor glædeligt, at denne børnekulturlæseplan ser dagens lys og kan være med til at give inspiration og sætte rammer for en del af skolernes arbejde med børne- og ungdomskultur i en lokal og samtidig universel sammenhæng. Børn har brug for kultur til at sætte deres eget liv i perspektiv, lære sig selv og deres omverden at kende. Kunst og kultur udvikler børnenes mangeartede kompetencer i et samspil med de professionelle kunstnere, i mødet med kulturinstitutionerne og i et fælles samarbejde omkring projekter. Denne børnekulturlæseplan lægger op til, at alle børn kan være med til at skabe værdifulde kulturelle fællesskaber. Jeg håber, at alle vil tage godt imod den, og at den vil give anledning til mange spændende timer i vores skoler. Venlig hilsen Peder Christensen Formand for Børne- og Familieudvalget Skive Kommune 2

3 Vision Alle børn i Skive Kommune skal i deres skoletid møde kunsten og kulturen. Alle kulturinstitutioner skal bidrage til dette møde med børn. Alle kunstarter skal gøres tilgængelige for børn. Alle børn i Skives skoler skal være medlevende og medskabende i en æstetisk kultur gennem: At møde kunsten og kulturen. At være skabende og udtrykke sig i fællesskab med andre. Baggrund Kulturens betydning i folkeskolen beskrives i Folkeskolelovens formålspara graf:»folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.«endvidere er en lang række af skolens fag kulturbærende, æstetiske læreprocesser indgår i næsten alle fag, og endelig udtrykker Fælles Mål for elevernes alsidige, personlige udvikling det således:»de musiske, kreative og praktiske aktiviteter medvirker til, at alle elever får mulighed for at udvikle flest mulige sider af sig selv.«og»elevernes kreative sider skal udvikles i et tæt samspil med de øvrige færdigheder.«i Skive Kommunes skolepolitik er der også fokus på børnekulturen:»det er værdifuldt, at alle elever i Skives Skoler møder kunsten og kulturen, er skabende og udtrykker sig i fællesskab med andre.«3

4 Det formelle giver os således et godt grundlag for at arbejde med kultur for, med og af børn. Efter at der i nogle år har været overvejende fokus på de boglige færdigheder i folkeskolen, er der nu også bred politisk opmærksomhed om den kreative og skabende skole. En skole, hvor eleverne stifter bekendtskab med kunstens og kulturens mangfoldighed, og hvor de selv er skabende. Begge dele er vigtige både for elevernes personlige udvikling og deres identitetsdannelse. Det gør det enkelte menneskes liv rigere og kan også på sigt bidrage til innovation og udvikling af samfundet. Denne børnekulturlæseplan er udarbejdet i lyset af ovenstående af Børnekulturnetværket i Skive Kommunes skolevæsen. Læseplanen er tænkt som inspiration til at inddrage det kreative og skabende ikke blot i de praktisk musiske fag, men også i den øvrige del af fagrækken. Børnekulturlæseplanen er ikke en færdig undervisningsplan. Det sikres via teamets drøftelser og planlægning, at kulturelle tiltag for, med og af børn og unge indgår i alle klassers årsplaner, således at intentionerne i denne børnekulturlæseplan opfyldes. Til inspiration for arbejdet er der beskrevet tre temaer beregnet for henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, som man eventuelt kan gøre brug af kultur er et anliggende for hele skoleforløbet. Temaerne er valgt, så det skulle være muligt at inddrage dem i flere fag. Der opfordres til, at flere af projekterne går på tværs af klasser og årgange samt samspillet mellem kunstarter. Til hvert tema er der angivet en række idébobler til inspiration. Tanken er dog, at det enkelte lærerteam udformer temaet, så det passer til den enkelte klasse og de muligheder, der lokalt er til stede. Til hvert tema er også knyttet nogle ressourcer, man kan gøre brug af. Det kan være kulturinstitutioner, digitale ressourcer, lokaliteter, foreninger mm. Skolebibliotekerne og Skive Bibliotek er desuden naturlige ressourcer i samtlige temaer. Det er endvidere muligt at medtænke Ekskursionskanon for Skive Kommunes skoler i flere af temaerne. Denne kanon 4

5 beskriver ni lokale ekskursionsmål af usædvanlig værdi og er beskrevet særskilt. Læseplanen nævner desuden de årlige teaterforestillinger, skolekon certer og Med Skolen i Biografen, hvor eleverne møder den professionelle kunst. Der henvises til det undervisningsmateriale, der udarbejdes til de pågældende tilbud. Disse fremgår af listen over links bagest i dette skrift. Til hvert trin er knyttet et fælles kommunalt projekt. Det er projekter, som Børnekulturnetværket tilbyder og som man kan tilmelde sig med sine elever. Ofte vil et projekt bestå af et kort kursus for deltagende lærere og siden hen et projekt for klasserne. Endelig udbydes der med mellemrum regionale projekter, f.eks. via Kulturprinsen Skolerne gøres direkte opmærksom på disse projekter. Læseplanen følges op af et website med yderligere inspiration og links. 5

6 Indskoling Temaer Idebobler Ressourcer Herfra min verden går Mig selv, min familie, beklædning, mit hjem, min by, mit lokalsamfund, Danmark, historie, traditioner, forgængelighed Bedsteforældre, ældrecentre, lokalhistoriske arkiver, kulturhistoriske museer, mindesmærker, lokale præster, bedemænd klaedeskabet/index.htm (scenebyggeren) Sammen eller hver for sig Venskaber, samvær solistkor-orkester, individfællesskab, forening, dans, folkedans, kommunikation Skive Musikskole, lokale foreninger, klubber, danseskoler, harmonikalaug, udeaktiviteter, legeområder, marker, skov og strand, , sms, venskabsklasser (by-land) Mellem drøm og virkelighed Leg, identitet, fantasi, fortælling, den gode historie, drama, skyggespil, masker, løgn, sanser, eventyr, tro, symboler, tegn, visioner Legeområder, natur, kirker, mindesmærker, de mærkelige rum, fx beskyttelsesrum, Spøttrup Borg, Østergaard, Brokholm Naturcenter, Skive Kunstmuseum På skolen Årlige skolekoncerter Årlige teaterforestillinger Med skolen i biografen (Se beskrivelser s. 12) I klassen 6

7 Fælleskommunalt Cirkus: Der udbydes et fælleskommunalt cirkusprojekt med regelmæssige mellemrum. Foruden at udnytte de åbenbare muligheder cirkus har for at inddrage en lang række kunstneriske udtryksformer, skal projektet også være en vej til at opleve sin egen indsats som en del af en større samlet enhed. Projektet munder ud i en eller flere fælles forestillinger. Cirkus Charlie, Skive Musikskole, danseskoler 7

8 Mellemtrin Temaer: Idebobler: Ressourcer: Verden er stor Grønland, Norden og andre lande, verdensrummet, andre kulturer og kulturudtryk, folkeslag, påvirkning, kommunikation Kulturhistoriske museer, Naturcenter Brokholm (observatorium), venskabsforeninger, Kultur på Tværs, Skiveegnens Erhvervs og Turistcenter Tid Døgn, årstid, livscyklus, solhverv, tidevand, fortidnutid-fremtid, fritid og arbejdstid, tempo, hastighed, at vokse, udvikling, visioner, landskaber Kulturhistoriske museer, lokale kirker, strand, hede, Flyndersø, Naturcenter Brokholm (observatorium), sundhedsplejen, klubber og foreninger, forældres arbejdspladser, fritidsvejledere, juniorpraktikordning, (Fra hedebrug til tekstilfabrik og Bølling Sø), e-museum At sætte spor Skrift, tegn, udtryk (drama, billedkunst, musik) idol, berømtheder, aftryk, geologi, kulturlandskaber, graffiti, kalkmalerier, granitrelieffer Skives 11 stjerner, mindesmærker, Jenle, Fur Museum, kulturlandskaber, kirker, Skive Kunstmuseum, forfatterbesøg, fortællinger I klassen 8

9 På skolen Årlige skolekoncerter Årlige teaterforestillinger Med skolen i biografen (Se beskrivelser s. 12) Fælleskommunalt 5. klassernes musikdag: Der udbydes fælles kommunal musikdag for 5. klasserne hvert år. Arrangementet afholdes sædvanligvis i Kulturcenter Limfjords koncertsal. Programmet sammensættes i samarbejde med professionelle instruktører. Det musikalske materiale spænder vidt fra kor-satser, musicals, dans, rap, stomp, oplæsning mm. På selve dagen sammensættes det indøvede materiale med alle elever, og resultatet præsenteres afslutningsvis for indbudt publikum. Billedkunstprojekt: Der udbydes jævnligt et fælleskommunalt billedkunstprojekt med udgangspunkt i inspiration fra professionelle kunstnere til lærere og/eller elever. Alle elever får mulighed for at yde et bidrag til det fælles udtryk. Resultatet vil som oftest præsenteres i det offentlige rum. Læreruddannelsen i Skive, Skive Kunstmuseum, lokale kunstnere og kunsthåndværkere, Huskunstnerordningen, billedskolerne 9

10 Udskoling Temaer: Idebobler: Ressourcer: Hot nok? Personlighed, kommunikation, medier, dans/bevægelse, musik, trends, ikoner, livsstil Dramaskolen Viborg, Skive Musikskole, danseskoler, Ungdomsskolen-Skive, lokale præster, kirker, imamer, moskeer, livsstilsmagasiner, idrætsforeninger og fitness, byens erhvervsliv, Skive Egnens Erhvervs- og Turistcenter, filmproduktion med mobiltelefoner Facebook.com, arto.dk, myspace.com, skoletube.dk, youtube.com Mellem to verdener Overgang, at skabe sig selv at skabe verden, at forholde sig, påvirkning, tro/overtro, tolerance, grænser, modsætninger, det alternative, civilisation, nationalitet, internationalitet, demokrati Sundhedsplejen, kirker, lokale præster, andre trosretninger fx venskabsforeninger, politiske partier, hjælpeorganisationer, Huskunstnerordningen, forfatterværksted, Folketingets Ungdomsparlament, JP Mediarium, I klassen 10

11 At konstruere design, arkitektur, skulptur, identitet, kropskultur, planlægning, infrastruktur, broer, webdesign Skive Kunstmuseum, Skives 11 stjerner, The Animation Workshop i Viborg, bykunst i Skive, Krabbesholm Højskole, lokale kunstnere, byplanlæggere, arkitekter, ingeniører, tatovører, fitness, motionscentre, lokalhistoriske arkiver, På skolen Årlige skolekoncerter Årlige teaterforestillinger Med skolen i biografen (Se beskrivelser s. 12) Fælleskommunalt Kortfilms-projekt: Eleverne i overbygningen inviteres til at deltage i en film/ mediefestival, hvor eleverne får mulighed for at udtrykke sig gennem filmmediet samtidig med at deres begrebsforståelse om kortfilmgenren udvikles. 11

12 Levende Musik i Skolen Skive Kommune sikrer gennem samarbejdet med Levende Musik i Skolen, at alle børn hvert år oplever en skolekoncert med pædagogiske og professionelle musikere. Formålet med skolekoncerterne er at alle elever får mulighed for at opleve levende musik i skolen. Programmet spænder vidt fra jazz, blues til rock, gospel og klassisk musik. Der lægges op til at eleverne møder en musikalitet på en anderledes måde, end de ellers er vant til. Forud for koncerten er der forberedende materiale, hvor musiklærer og elever har mulighed for at fordybe sig i genren. Derved opnår man, at koncerten ikke kun bliver for børn, men også med og af børn. Årlige teaterforestillinger Alle elever i Skive Kommunes skolevæsen får gennem Børn og Unge Teater-ordning hvert år mulighed for at møde teater i børne- og ungdomshøjde udført af professionelle scenekunstnere. Baggrundsmateriale i form af anmeldelser og beskrivelser fremgår af Den Røde Brochure, som findes på Med skolen i biografen Med Skolen i Biografen er en skolebioordning, hvor underholdning møder undervisning. Ambitionen er at give skolen langt bedre vilkår for at anvende biografen som klasselokale og kvalificere filmundervisningen i skolen. På findes der undervisningsmaterialer til samtlige titler. Erfaringsudveksling Hvis du/i har ideer, metoder og/eller materialer i forhold til børnekultur i skolen, som denne læseplan ikke dækker, så del din viden med andre. Kontakt skoleafdelingen, som vil sørge for, at dine ideer vil blive lagt ud på det tilhørende website. 12

13 13

14 Ressourcer telefon og hjemmesider Skoleafdelingen: Mette Nielsen Kirsten Jørgensen Cirkus Charlie (Ejnar Trie) Østergaard (Vibeke Sparre rundvisning) / Billedskolerne: Sundsøre Billedskole (Karen Daugaard) Skive Billedskole (Helle Møller Nielsen) Børnekulturens netværk Teatercentrum Levende Musik i Skolen Kulturprinsen Museum Salling: Skive Kunstmuseum Skive Museum Sallingsund og Omegns Museum Spøttrup Borg Fur Museum Lokalhistorisk Arkiver: Skive Spøttrup Sallingsund Sundsøre Fur Kultur på tværs Skive Musikskole

15 Nil-projekter Hval-ressourcer Center for Undervisningsmidler Naturcenter Brokholm Huskunstnerordningen boern-unge-kunst/huskunstnerordningen/ Skiveegnens Erhvervsog Turistcenter E-Museum Den lille Mammut Aakjærselskabet Læreruddannelsen i Skive laereruddannelseskive.aspx Dramaskolen Viborg Ungdomsskolen Skive Ungdomsparlament Animation Workshop Viborg Krabbesholm Højskole Med Skolen i Biografen medskolenibiografen/medskolenibiografen.htm Det Danske Filminstitut 15

16 Uddrag af mål for det børnekulturelle i Skive Kommunes skolepolitik ( ): Det er målet: at alle elever får mulighed for at opleve og udtrykke sig gennem film, teater, musik, billedkunst og andre kunstneriske udtryksformer at fastholde og udvikle de eksiste rende ordninger m.h.t. børneteater, skolekoncerter og øvrige tilbud at alle elever i Skive Kommune er skabende og udtrykker sig i fælles skab med andre Forsidebillede: Flemming Damskov Layoutskives og foto: Skoleafdelingen m.fl. 16 børnekultuba

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen

Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Ministeriet for Børn og Undervisning 2012 Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Ministeriet for Børn og Undervisning 2012 Inspiration

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Informationsfolder om kulturtilbud til skolerne 2010/11

Informationsfolder om kulturtilbud til skolerne 2010/11 Informationsfolder om kulturtilbud til skolerne 2010/11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kulturbussen... 3 Huskunstnerordningen... 4 Musik... 5 Bornholms Musikskole... 5 Skolekoncerter... 5

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Referat fra Socialdemokraternes Kulturkonference 2013

Referat fra Socialdemokraternes Kulturkonference 2013 Referat fra Socialdemokraternes Kulturkonference 2013 Med Mogens Jensen som ordstyrer havde Socialdemokraterne inviteret kulturminister Marianne Jelved, børne- og undervisningsminister Christine Antorini,

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere