STATISTISKE MEDDELELSER 1980: 11. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1980

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATISTISKE MEDDELELSER 1980: 11. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1980"

Transkript

1 STATISTISKE MEDDELELSER 980: Fardsesuhed 979 Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 980

2 Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 955: 4, 66, 2 93: 4, 9, 3 956: 4, 67, 4 932: 4, 94, : 4, 74, 2 933: 4, 96, 5 959: 960:7 934: 4, 98, 3 960: 962:4 935: 4, 99, 5 96: 963:3 936: 4, 05, 3 962: 963: 937: 4, 07, 3 963: 964 : 938: 4, 09, 5 964: 965: 939: 4,, 4 965: 966:8 940: 4, 4, 4 966: 967: 94: 4, 7, 2 967: 970:6 942: 4, 20, 2 968: 97: 943: 4, 23, 3 969: 97:2 946: 4, 32, 3 970: 972:4 947: 4, 34, 3 97: 973: 948: 4, 36, 2 972: 974:2 949: 4, 40, 4 973: 975:2 950: 4, 45, 2 974: 975: 95: 4, 5, 3 975: 976:9 952: 4, 56, 3 976: 978:5 953: 4, 59, 4 977: 978:9 954: 4, 63, 3 978: 979:8 - ISBN u9 ISSN DEC 980 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET

3 Forord N ervarende hafte er en fortsattclse af den statistik om fardselsuheld, der siden 930 er offentliggjort i Statistiske Meddelelser Statistikkens grundlag har hele tiden varet indberetninger fra politier De mest grundlæggende andringer, der er foretaget siden statistikkens begyndelse, vedrorer uheldsklassifikation, statistikkens omfang samt selve indberetningssystemet Indtil 938 var klassificeringen af uheld ikke entydig I perioden rubriceredes uheldene ved deres hovedârsag, som bestemtes efter en juridisk vurdering Fra 967 er denne vurdering erstattet som klassificeringsgrundlag af en systematik, der ikke baseres p? skyldbegrebet, men derimod p5 en faktisk beskrivelse af omstandighederne ved uheldet Fra 930 til 958 omfattede statistikken sável uheld med personskade som materielskadeuheld Efter 958 indgár uheld alene med materiel skade ikke langere i statistikken, og fra 967 omfattes heller ikke uheld udelukkende med fodgaengere impliceret, uanset om der er sket personskade Til og med 975 er politiets indberetninger blevet sendt direkte til Danmarks Statistik Fra 976 er indberetningssystemet udvidet, sáledes at vejmyndighederne i amter og kommuner medvirker ved indberetningen, derved at disse myndigheder foretager en stedfastelse of uheldene benne omlagning er isar gennemfört for at forbedre mulighederne for lokal uheldsbekampelse, og systemandringen pávirker derfor ikke i sig sels den landsdakkende statistik Heller er udarbejdet af Danmarks Statistiks 3 kontor i afdelingen for samfardselsstatistik under medvirken af fuldmaegtig, candpolit John Kristensen og kontorfuldm egtig Inge Terkelsen, FA Danmarks Statzstzk z september 980 N V Skak-Nzelsen Ole Bruhn Johansen Pris: 8,00 kr mold 22% moms AARHUUS STIFTSBOGTRYKKERIE Udkommet z december 980

4 Indhold I Resumé 2 Statistiksystemets formal og indhold 2 Formal 22 Begreber og definitioner 23 Systemet og dets begrænsninger 24 Anvendelse af systemets data 3 Fmrdselsuheld med personskade 3 Personskader 32 Sæsonfordelinger 33 Implicerede elementer 34 Uheldenes omfang 35 Uheldssituationerne - 36 Implicerede furere 37 Uheld med spirituspavirkede impliceret 4 Spiritusuheld Contents 7 Summary 2 Purpose and contents of the statistical system 2 Purpose 22 Concepts and definitions 2 23 The system and its limitations 3 24 'tilization of the system's data 3 Road traffic accidents involving casualties 4 3 Casualties 9 32 Seasonal analyses Units involved Extent of accidents Accident situations Drivers and riders involved Accidents involving persons influenced by alcohol 33 4 Accidents involving persons influenced by alcohol Tabelafdeling 5 Antal uheld fordelt efter uheldssituation og forholdene pa uheldsstedet 52 Antal uheld fordelt efter uheldssituationsgruppe, klokkeslet, ugedag og maned 522 Antal uheld fordelt efter de implicerede elementers art, klokkeslet, ugedag og maned 523 Antal uheld og personskader fordelt efter ugedag, maned og klokkeslet 53 Antal personskader fordelt efter ugedag, bebyggelse og elementart 54 Antal uheld fordelt efter maned og forholdene pa uheldsstedet 55 Antal implicerede færdselselementer fordelt efter elementart, maned og registreringsforhold 56 Antal implicerede færdselselementer og personskader fordelt efter uheldssituation og elementart 57 Antal dræbte og tilskadekomne fordelt efter elementart, k4n, alder mv 58 Antal uheld med personbil impliceret fordelt efter uheldssituation, andre implicerede elementers art mv 582 Antal uheld med personbil impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pa uheldsstedet 583 Antal personskader i personbil fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pa uheldsstedet 584 Antal personskader i personbiler fordelt efter alder, placering i koretbjet og brugen af sikkerhedssele 585 Antal implicerede forere af personbil fordelt efter Ion, alder, forerbevisets alder, spirituspavirkning mv Tables section 5 Accidents by accident situation and circumstances at scene of accident 52 Accidents by group of accident situations and hour, day and month 522 Accidents by type of unit involved and hour, day and month 523 Accidents and casualties, by day, month and hour 53 Casualties by day, roadside buildings and type of unit 54 Accidents by month and circumstances at scene of accident 55 Traffic units involved, by type of unit, month and registration conditions 56 Traffic units involved and casualties, by accident situation and type of unit 57 Fatal and non fatal casualties, by type of unit, sex, age etc 58 Accidents involving private cars, by accident situation, type of other units involved etc 582 Accidents involving private cars, by type of other units involved and circumstances at scene of accident 583 Casualties in private cars, by type of other units involved and circumstances at scene of accident 584 Casualties in private cars, by age, seat occupied and use of seat belt 585 Private car drivers involved, by sex, age, driving licence years, level of alcohol etc

5 59 Antal uheld med varebil impliceret fordelt efter uheldssituation, andre implicerede elementers art mv Antal uheld med varebil impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pa uheldsstedet 593 Antal personskader i varebiler fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet Antal personskader i varebiler fordelt efter alder, placering i ktaretojet og brugen af sikkerhedssele Antal uheld med lastbil mv impliceret fordelt efter uheldssituation, andre implicerede elementers art m v Antal uheld med lastbil mv impliceret for- delt efter andre implicerede elementers art og forholdene pfi uheldsstedet 503 Amal personskader i lastbiler mv fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene ph uheldsstedet 8 5 Antal uheld med motorcykel impliceret fordelt efter uheldssituation, andre implicerede elementers art m v Antal uheld med motorcykel impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene ph uheldsstedet Antal personskader for motorcyklister fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene ph uheldsstedet Antal uheld med knallert impliceret fordelt efter uheldssituation, andre implicerede elementers art mv Antal uheld med knallert impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene ph uheldsstedet Antal personskader for knallertkorere fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pfi uheldsstedet Antal implicerede fgrere af knallert fordelt efter Ion, alder, spiritusphvirkning mv Antal uheld med cykel impliceret fordelt efter uheldssituation, andre implicerede elementers art mv Antal uheld med cykel impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene ph uheldsstedet Antal personskader for cyklister fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pfi uheldsstedet 0 54 Antal fodgængeruheld fordelt efter uheldssituation, andre implicerede elementers art mv Antal uheld med fodgængere impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene ph uheldsstedet Antal personskader for fodgængere impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene ph uheldsstedet Accidents involving light goods vehicles, by accident situation, type of other units involved etc 592 Accidents involving light goods vehicles, by type of other units involved and circumstances at scene of 72 accident 593 Casualties in light goods vehicles, by type of other units involved and circumstances at scene of accident 594 Casualties in light goods vehicles, by age, seat occupied and use of seat belt 50 Accidents involving heavy goods vehicles, by accident situation, type of other units involved etc 502 Accidents involving heavy goods vehicles, by type of other units involved and circumstances at scene of 80 accident 503 Casualties in heavy goods vehicles, by type of other units involved and circumstances at scene of accident 5 Accidents involving motor cycles, by accident situation, type of other units involved etc 52 Accidents involving motor cycles, by type of other units involved and circumstances at scene of accident 53 Motor cycle casualties by type of other units involved and circumstances at scene of accident 52 Accidents involving mopeds, by accident situation, type of other units involved etc 522 Accidents involving mopeds, by type of other units involved and circumstances at scene of accident 523 Moped casualties by type of other units involved and circumstances at scene of accident 524 Moped riders involved, by sex, age, level of alcohol etc 53 Accidents involving pedal cycles, by accident situation, type of other units involved etc 532 Accidents involving pedal cycles, by type of other units involved and circumstances at scene of accident 533 Pedal cycle casualties by type of other units involved and circumstances at scene of accident 54 Pedestrian accidents by accident situation, type of other units involved etc 542 Accidents involving pedestrians, by type of other units involved and circumstances at scene of accident 543 Pedestrian casualties by type of other units involved and circumstances at scene of accident

6 55 Antal uheld med forhindring pá eller uden for kgrebanen impliceret 56 Antal uheld med spirituspávirket forer eller fodgænger impliceret fordelt efter uheldssituation og forholdene pá uheldsstedet 562 Antal uheld med spirituspávirket forer eller fodgwnger impliceret fordelt efter uheldssituationsgruppe, klokkeslet, ugedag og máned 563 Antal uheld med spirituspávirket forer eller fodgænger impliceret fordelt efter elementart, klokkeslet, ugedag og máned 564 Antal personskader i uheld med spirituspávirket forer eller fodgænger impliceret 57 Antal implicerede personer fordelt efter brugen af sikkerhedssele eller styrthjelm og skadernes type 58 Antal uheld og personskader fordelt efter administrative enheder 6 International oversigt 6 Antal uheld og personskader i de nordiske lande Antal uheld og personskader i ECE-medlemslande Accidents involving obstacles on or off roadway Accidents involving driver, rider or pedestrian influenced by alcohol, by accident situation and circum- 08 stances at scene of accident 562 Accidents involving driver, rider or pedestrian influenced by alcohol, by group of accident situations, hour, day and month Accidents involving drover, rider or pedestrian influenced by alcohol, by type of unit, hour, day and 3 month 564 Casualties in accidents involving driver, rider or 4 pedestrian influenced by alcohol 57 Persons involved by use of seat belt or crash helmet and type of injury 5 58 Accidents and casualties by administrative districts 6 6 International summary 6 Accidents and casualties in the Nordic countries Accidents and casualties in ECE member countries Bilag Fortegnelse over uheldssituationer 2 Indberetningsskema 3 Uheldsbeskrivelse 4 Definitioner Stikordsregister Annex 36 List of accident situations 40 2 Report form 4 3 Description of accident 46 4 Definitions 47 Subject index

7 Resumé I 979 indberettede politiet 3500 færdselsuheld med 7200 personskader, heraf 730 dræbte I forhold til 978 faldt antallet of uheld og antallet of færdselsdræbte med 4 pct, medens antallet of personskader i alt faldt med 5 pct, jf tabel og figurerne og 2 Dette betyder, at vi skal tilbage til 958 for at finde et Ar med fierre dræbte i færdselsuheld, og tilbage til 953 for at finde et ár med fierre uheld og personskader Nedgangen i antallet of færdselsuheld og antallet af personskader var storm i landdistrikter end i bymæssig bebyggelse, idet faldet var pl 9-20 pct i landdistrikter mod 2-3 pct i bymæssig bebyggelse Omvendt faldt antallet of dræbte kun med 2 pct i land - distrikter mod 7 pct i bymæssig bebyggelse Af ärsager, der kan have haft betydning for det markante fald i antallet af færdselsuheld med person - skade, kan nævnes, at de generelle hastighedsbegrænsninger pr 5 marts 979 blev nedsat til 80 km/ time pâ landeveje og 00 km /time pâ motorveje, og at trafikmængden sandsynligvis er faldet fra 978 til 979 Fra medio 978 til medio 979 steg antallet af motorkoretojer med 2 pct Til trods for dette, mâ det imidlertid formodes, at der i 979 har vieret en mindre trafikmængde end i fret for, idet forbruget af motor - benzin er faldet med 6 pct i 979 i forhold til 978 Ganske vist Steg salget af flydende gas til motorkore- tojer med niesten 5 pct og dieselolie med knap 2 pct, men da benzindrevne biler udgjorde 92,7 pct af samtlige biler i 979 mod 93,4 pct i 978 er ændringen af benzinmotorer til andre brændstofformer kun af ringe betydning i denne sammenhæng Nedgangen i benzinforbruget mâ da primært være udtryk for en nedgang i trafikmængden, sely om det ikke kan afvises, at de nævnte hastighedsbegrænsninger, der blev indfort netop af energisparehensyn, ogsâ kan have haft nogen indflydelse pâ benzinforbruget Tre fjerdedele af de biler, der benytter dieselolie, udgores af hyrevogne, busser og lastbiler over 3 tons totalvægt Da antallet af disse koretojsarter er steget med over 4 pct fra medio 978 til medio 979, og da brugen af disse koretojer má antages at være mindre alhængig af ændringer i de internationale oliepriser end privatbilerne er det, máske endda stigende pá grund af nedgangen i privatbilismen, kan stigningen pá 2 pct i forbruget of dieselolie forklares ved et oget korselsarbejde af de nævnte bilarter I færdselsuheldsstatistikken kan det da ogst konstateres, at antallet af alle ovrige implicerede færdselselementer faldt fra 6 pct til 23 pct fra 978 til 979, jf tabel 2, medens antallet af implicerede hyrevogne, lastbiler og busser tilsammen steg med en hals procent, jf tabel 38 I árene 976 til 978 blev der konstateret en ten - dens mod fiere uheld i alt (inklusive materielskadeuheld), men med mindre alvorlige uheldskonsekvenser Tabel Antal uheld og personskader Accidents and casualties Amal uheld pr dag Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Antal personskader pr dag pr 000 Indbyggere pr uheld Antal Indberettede materielskadeuheld Antal skadeanmeldelser td forstkringsselskaberne' , ,4 5,48, , ,5 5,52, , ,0 5,37, , ,3 5,52, , ,9 5,60, , ,0 5,42, , ,6 5,56, , ,7 5,8, , ,4 4,90, , ,4 3,86, , ,3 4,4, , ,9 4,03, , , 4,03, , ,8 4,00, , ,2 3,37, ) Ktlde Forstknngsoplysnmgen 2) Definitionen af alvorligt og lettere tilskadekomne er ændret pr Januar 976

8 8 Tabel 2 Antal implicerede elementer Number of units involved Fa rdsels Elementer t alt Personbiler Varebder Last biler pr 000 enheder pr 000 enheder pr 000 enheder Romgerede tal Denne tendens fortsatte i bortset fra, at antallet af uheld er nogenlunde uændret i forhold til 978, idet de alvorligste uheldskonsekvenser, udtrykt ved antallet af draebte og alvorligt tilskadekomne tilsammen er faldet med 7 pct fra 978 til 979, og antallet af lettere tilskadekomne er faldet med 3 pct Til gengæld er de indberettede materielskadeuheld kun faldet med 8 pct, og de mindre materielskadeuheld, udtrykt ved antallet af skadeanmeldelser til forsikringsselskaberne er steget med /4 procent, jf tabel 3 Antallet af spiritusuheld har i de senere Ar været stadig stigende, og i 978 blev der konstateret det score antal spiritusuheld med personskade nogensinde, nemlig 300 uheld svarende til 20 pct af samtlige færdselsuheld med personskade, medens en tre- diedel af alle fxrdselsdraebte blev dræbt i spiritusuheld I 979 faldt imidlertid antallet af spiritusuheld med 5 pct, men spiritusuheldene udgjorde dog fort - sat næsten 20 pct of samtlige færdselsuheld med personskade Antallet af dræbte i disse uheld faldt med ikke mindre end 24 pct i forhold til Bret for og udgjorde i 979 saledes 29 pct af samtlige færdselsdræbte Spiritusuheld er valgt som Arets specialemne og behandles udforligt i afsnit 4 Antallet of dræbte born under 5 Ar var næsten uændret i forhold til Aret for og udgjorde næsten 2 pct of alle færdselsdræbte, medens personskader i alt hos born under 5 Ar fortsat udgjorde 3 pct af samtlige personskader, hvilket har været tilfældet i en Arrække

9 9 elementer Busser Motorcykler Knallerter pr 000 enheder pr 000 enheder pr 000 enheder Cykler Fodgaengere Andre faerdselselementer Andre elementer Tabel 3 Antal faardselsuheld Traffic accidents Antal uheld Personskadeuheld Dræbte og alvorligt nlskadekomne Lettere tilskadekomne Antal mdberettede matenelskadeuheld Antal skadeanmeldelser nl forstkrmgsselskaberne' Index 976 = ') Kilde: Forstkrmgsoplysnmgen

10 0 Figur Antal uheld og personskader Accidents and casualties Antal J E- - Personskader Uheld Figur 2 Antal dreebte ved fordselsuheld Persons killed in road traffic accidents Antat Draebte >

11 2 Statistiksystemets formal og indhold 2 Formal Formalet med indberetningssystemet for færdselsuheld er at skabe informationsgrundlag for beslutninger, der kan begrænse antallet af færdselsuheld Da uheldsbekæmpelse foregar bade lokalt og centrait samt ved anvendelse af forskellige metoder, er systemet indrettet tit at danne fiere typer af informa - tionsgrundlag, der sá vidt muligt er tilpasset de enkelte brugeres behov Nærværende færdselsuheldsstatistik er en sedan informationsmængde, hvis væsentligste formal er gennem en analyse af omstændighederne ved indtrufne færdselsuheld at danne grundlag for beslutninger om landsomfattende uheldsbekæmpelse, feks i form af lovgivning eller propaganda Endvidere kan statistikken indgá som led i de forskningsprojekter, der ofte er en forudstning for sadanne beslutninger I mangel of landsdækkende oplysninger fra hospitalerne er det et yderligere formal at tilvejebringe en summarisk belysning af personskadernes omfang og art med henblik pa etablering af skadeforebyggende foranstaltninger En videregaende statistisk behandling of personskadernes art og sundhedsmæssige konsekvenser vil kræve en specie] statistisk belysning pa grundlag af oplysninger, der ikke kan tilvejebringes gennem politiet, men som má bygge pá information fra hospitalerne Hospitalsstatistikken er imidlertid endnu ikke udbygget tit at opfylde dette behov 22 Begreber og definitioner Som færdselsuheld opfattes alene uheld indtruffet pa offentligt tilgængelig gade, vej, plads eller lignende omrade, som mindst ét af de implicerede elementer benyttede trafikalt, idet det endvidere er forudsat, at mindst et af de implicerede elementer var kurende I henhold hertil falder bla uheld, hvor alene fodgængere er implicerede samt jernbaneulykker, bortset fra ulykker i jernbaneoverskæringer, uden for begrebet færdselsuheld Uheldene opdeles efter de opstáede skaders art Hvis der er kommet en eller fiere personer til skade ved uheldet, karakteriseres dette som et personskadeuheld Hvis skaderne derimod er begrænset til kuretujer og andet materiel, betegnes uheldet som et materielskadeuheld, der som nævnt ikke indgár i nærværende færdselsuheldsstatistik Som dræbte medregnes i færdselsuheldsstatistikken alle dodsfald, som indtræffer indtil 30 dage efter uheldet, og som er en folge of uheldet Som tilskadekomne henregnes alle ovrige implicerede personer, der er blevet kvæstet ved uheld En del af skaderne betegnes som alvorlige En nærmere specifikation of disse skader fremgár of bilag 3 og 4 De for beskrivelsen af uheldsomstændighederne nudvendige oplysninger er inddelt i tre hovedgrupper: Uheldsoplysninger, elementoplysninger og per - sonoplysninger Uheldsoplysninger kan henfores tit uheldet som helhed, feks uheldstidspunkt og -sted, vejudformning, vejrlig og lignende En central faktor blandt uheldsoplysningerne er uheldssituationen Tilvejebringelsen af oplysninger om uheldssituationen tilsigter en sa vidt mulig objektiv beskrivelse af færdselsuheldsforlubet ved hjælp af selve Situationen umiddelbart for uheldet, uanset om de i uheldet implicerede paner matte have overtrádt færdselsloven De tit brug ved klassificeringen udarbejdede uheldssituationer omfatter i alt 64 typesituationer Disse 64 situationer er inddelt i 0 hovedgrupper, jf bilag Uheld, der ikke umiddelbart kan henfores tit en af de i situationsfortegnelsen anforte uheldssituationer, vil i reglen kunne rubriceres i en of uheldssituationernes hovedgrupper Som ovenfor anfort tilstræbes der ved klassificeringen i uheldssituationer en karakteristik af Situationen umiddelbart for uheldet og inden eventuelle afværgemanovrer er foretaget Det er saledes vigtigt at fastsla, at det ikke nodvendigvis er den skadeforvoldende kollision, der angives som uheldssituation, idet selve sammenstodet kan omfatte andre elementer end de i den uheldsskabende situation implicerede Dette har for eksempel betydning for uheld med fodgængere impliceret, idet der udover de fodgængere, som er impliceret i uheldssituationer i hovedgruppe 8, der ma betragtes som egentlige uheldssituationer med fodgængere, kan være fodgængere impliceret i andre uheldssituationer pa grund af et færdselselements afværgemanovre Det kan leks tanker, at et koretoj under overhaling for at undgá et frontalsammenstod korer op pá fortovet, hvorved en fodgænger bliver skadet Sely om uheldet rubriceres som situation 2 vil fodgængeren alligevel blive medregnet som impliceret

12 2 Vedrorende uheldssituationerne kan endvidere anfores, at uheld med mere end 2 implicerede færdselselementer, der ofte har karakter af uheld, der er afledt of et umiddelbart forud indtruffet uheld, og som principielt kunne inddeles i en række enkelte uheldssituationer, registreres som ét uheld under den uheldssituation, der efter de foreliggende oplysninger har været den indledende fase til det samlede uheld Ved uheld af denne karakter registreres dog samtlige implicerede elementer og den samlede personskade De i uheldssituationsfortegnelsen anforte situationer omfatter sáledes ogsá uheld med fiere elementer end angivet i selve standardsituationen Elementoplysninger vedrorer deis færdselselementer deis ovrige elementer Som færdselselement opfattes et i uheldet impliceret koretoj eller en fodgænger Oplysninger herom kan foruden specifikation of færdselselementets art indeholde angivelser of eventuelle former for faerdselsregulering for págældende element, eventuel benyttelse af cykelsti etc Som elementer i ovrigt henregnes forhindringer pá eller uden for korebanen, og oplysninger om sádanne elementer er begrænset til angivelse of elementets art, der eks kan være et træ, autoværn eller dyr Personoplysninger anfores for implicerede forere og fodgre gore samt eventuelle passagerer Ofte fore - ligger dog kun oplysninger om uskadte passagerer, nár disse befinder sig i koretojer med mindst én tilskadekommen Foruden oplysninger om evt tilskadekomst anfores tillige den págældendes alder og kon, samt om der var tale om spirt uspävirknisog, og om der blev benyttet sikkerhedssele eller styrthjelm osv En fuldstændig oversigt over de indsamlede oplysninger fremgár af bilag 3 23 Systemet og dots begraensninger Det nuværende statistiksystem, der blev indfort pr januar 976, er pá samme made som alle foregáende indberetningssystemer om færdselsuheld baseret pá dataindsamling udfort af politiet, hvis objektivitet og sagkyndighed er en absolut betingelse for opnáelsen af en sável pálidelig som detaljeret beskrivelse af omstændighederne ved indtrufne færdselsuheld Derudover er de tekniske forvaltninger i amtskommuner og kommuner inddraget i indberetningssystemet Disse myndigheders opgave er at páfore indberetningen en nojagtig kodning af uheldsstedet, saledes at dette senere kan identificeres entydigt for det págældende uheld Stedskodningen foretages pá grundlag af politiets beskrivelse af uheldsstedet samt ud fra det lokalkendskab, som den págældende vejmyndighed besidder I praksis er forretningsgangen ved indberetning om færdselsuheld den, at politiet udfylder en indberetning om omstændighederne ved uheldet, nár disse er tilstrækkeligt klarlagt I særlige tvivlstilfælde, feks nár det er usikkert, om en tilskadekommen kan overleve i 30 dage, kan der gá indtil 5 uger efter uheldet, for politiet kan afslutte indberetningen, der ved gennemskrivning udfærdiges i 4 eksemplarer Politiet beholder ét eksemplar og sender de tre ovrige til amtets tekniske forvaltning (for Kobenhavn og Frederiksberg kommuner disses tekniske forvaltninger) Hvis uheldet er sket pá en stats- eller amtsvej, foretages stedskodningen af amtet, og i forstnaevnte tilfælde orienteres Vejdirektoratet ved fremsendelse af et eksemplar af indberetningsskemaet Er uheldet derimod sket pá en kommunevej, videresendes indberetningen til stedskodning i kommunen Nár kodning af uheldssted er foretaget, sendes et blanketeksemplar til Danmarks Statistik, hvor blanketterne registreres pá magnetbánd, og indholdet krydsrevideres for sá vidt, det kan lade sig gore med de oplysninger, indberetningen omfatter Dette statistiksystem er i lighed med alle tidligere systemer begrænset til at omfatte uheld, der kommer til politiets kendskab En afgorende faktor for, om et uheld meldes til politiet, er dets konsekvenser Smáuheld pá parkeringspladser etc fár politiet nok kun i særdeles begrænset omfang oplysning om Stone materielskadeuheld medforer formentlig hyppigere, at politiet tilkaldes, men den andel af samtlige uheld af denne type, der kommer til politiets kendskab, má alligevel anses for at være meget lay Derimod gælder for uheld med personskade, at disse uheld i overvejende grad oplyses for politiet, om end det má erkendes, at rapporteringen heller ikke i dette tilfælde er fuldstændig Undersogelser foretaget pá hospitaler har sáledes kunnet pávise, at en del uheld med begrænset personskade - og blandt disse især singleuheld med knallerter eller cykler - ikke er blevet anmeldt til politiet Siden 958 har færdselsuheldsstatistikken alene været baseret pá indberetninger om uheld med personskade Pá dette grundlag er færdselsuheldsstatistikkens formal opfyldt, idet der med udgangspunkt i den altovervejende del af de alvorligste uheld i Danmark er foretaget en detaljeret analyse til belysning af en lang række uheldsrelevante faktorer Indforelsen af det nye indberetningssystem i 976 har ikke ændret statistikkens grundlag, som fortsat udelukkende er personskadeuheld Derimod er selve indberetningssystemet blevet ændret til ogsá at omfatte materielskadeuheld, hvorom der optages politirapport Denne udvidelse er en direkte konsekvens af vejmyndighedernes tilslutning til systemet, idet det ved lokal uheldsbekæmpelse ofte kan vere afgorende for vurderingen af et givet uheldssted, at der foreligger beskrivelser af sá mange uheld som muligt for det págældende sted, uanset om konsekvenserne ikke i alle tilfælde har været lige alvorlige

13 3 24 Anvendelse af systemets data Systemet omfatter som nevnt fire blanketkopier pr uheld Politiets blanket fungerer som bilag til politirapporten og er i 0vrigt en nyttig reference ved telefoniske foresp0rgsler fra de efterfolgende blanketmodtagere Vejmyndighedernes blanketter kan deis tjene som grundlag for manuelle udpegningssystemer til afsl -- ring of farlige steder deis benyttes som supplement til sadanne maskinelt udpegede steder, idet blanketterne indeholder en kort verbal beskrivelse af uheldet, som det kan vane hensigtsmessigt at konsultere, nar narmere specificerede uheld skai analyseres Den blanket, der gar til Danmarks Statistik, danner grundlag for al maskinel bearbejdning af de ferdselsuheldsdata, der opsamles af systemet Registreringen foretages for en minds uheldsindberetninger ad gangen Manedsbandene er normal[ ferdige ca 4 minder efter den mined, hvori uheldene skete Pi grundlag af hvert manedsband produceres en opgprelse, der indgar som en del af den statistik over fardselsuheld med personskade, der offentligg0res hver mined Endvidere dannes til brug for politiet en manedstabel over samtlige indberettede uheld i hver politikreds Nar tre manedsband for et kvartal foreligger, dannes et kvartalsband, hvoraf kopier sendes til Vejdatalaboratoriet og Radet for Trafiksikkerhedsforskning Vejdatalaboratoriet benytter disse bind som en del af grundlaget for et servicesystem, der tilbyder vej- myndighederne forskellige former for bearbejdning af uhelds- og trafikdata inden for deres respektive ansvarsomrader til brug ved arbejdet med den lokale uheldsbekempelse tidal for Trafiksikkerhedsforskning anvender materialet til at foretage specielle opg0relser til brug for forskningsprojekter, hvis behov ikke i alle tilfelde kan were tilgodeset i ferdselsuheldsstatistikken Danmarks Statistik foretager pa samme made som ved manedsbandene opg0relser beregnet til sivel offentliggorelse som til intern brug i de enkelte politikredse NAr alle uheld for et kalenderar er registreret, dannes det arsband med personskadeuheld, som er grundlaget for nerverende arsopgorelse over fardselsuheld Safremt der er 0nsker om oplysninger, der ikke fremgar af de publicerede tabeller, kan Danmarks Statistik tilbyde at foretage specielle tabelleringer pa servicebasis, hvorved forstas, at brugeren ma dekke omkostningerne ved fremstillingen Herudover kan names muligheden for at tilslutte materielskadeuheld, hvorom der ikke er optaget rapport, til systemet Safremt der lokalt treffes aftale mellem vejmyndighed og politi om, at der skai indberettes om samtlige uheld, som politiet fir kendskab til, kan servicetilbuddet benyttes pa den made, at indberetningen sker pa Danmarks Statistiks blanket, som derefter tilsluttes systemet, shades at bandene til Vejdatalaboratoriet kommer til at omfatte disse uheld

14 4 3 Fa:rdselsuheld med personskade 3 Personskader Fra 978 til 979 faldt antallet of personskader i alt med 5 pct For alle elementer har der veret tale om et fald i antallet af personskader, storst for implicerede i personbiler og pa motorcykler med et fald pá 9 pct og mindst i lastbiler mv med et fald pá 2 pct, jf tabellerne 3 og 32 Antallet af dræbte er faldet 4 pct i forhold til Aret for, og alvorligt tilskadekomne er faldet 7 pct, medens antallet of lettere tilskadekomne er faldet 3 pct Betragtes dræbte og alvorligt tilskadekomne under ét som de alvorligste uheldskonsekvenser, er der tale om en fortsættelse af den tendens mod relativt fiere let - tere tilskadekomne og færre alvorlige skader, hvilket har kunnet iagttages for hvert ár siden 976 Antallet af personskader for implicerede i lastbiler mv faldt som nevnt kun 2 pct i forhold cil 978, og antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i denne elementart steg endog med henholdsvis 29 pct og 4 pct Det ms dog bemærkes, at andelen af dræbte og alvorligt tilskadekomne af personskaderne i alt for denne elementart fortsat er mindre end for nogen anden elementart Til trods for et formentlig stadigt voksende brug af cykler er antallet af personskader blandt cyklister faldet med 8 pct, hvilket dækker over et bemærkelsesværdigt fald i antallet af dræbte pa ikke mindre end 33 pct, medens antallet af lettere tilskadekomne cyklister var næsten uendret For knallertkorere var faldet i antallet af dræbte ligeledes stort i forhold til 978, nemlig 23 pct, medens personskaderne i alt faldt 5 pct Til sammenligning mâ bemærkes, at antallet af knallerter i brug, svarende til antallet af knallertansvarsforsikringer, er faldet næsten 8 pct fra ultimo 978 til ultimo 979 Antallet af dræbte og tilskadekomne fodgængere var ligeledes faldet i forhold til Aret for, men dræbte fodgængere udgjorde dog næsten 20 pct af alle færdselsdræbte i 979 mod 8 pct i 978 Af skadetyperne for drebte og alvorligt tilskadekomne er den mest almindelige lesion i hovedregionen, der tegner sig for 53 pct af de dræbte og 50 pct af de alvorligt tilskadekomne Næsten 8 pct af de skadede med denne lesion blev dræbt, medens 5 pct med læsion i brystkasse og /eller underliv og over 20 pct med lesion i fiere kropsomrader blev dræbt, jf tabel 33 I forhold til 978 faldt antallet of personskader med skadetypen lesion i hovedregionen, samt skadetypen læsion of rygsojle og /eller bækken begge med 7 pct, medens læsion i brystkasse og /eller underliv faldt med 23 pct, og lesion i fiere kropsomrader faldt med 9 pct For personbilister alene faldt personskader med lesion i fiere kropsomrader med mere end 29 pct, medens antallet af dræbte personbilister med denne skadetype kun faldt med 8 pct, antallet af personskader med læsion i hovedregionen faldt over 20 pct og antallet af dræbte med denne skadetype faldt med knap 3 pct, jf bilagstabel 57 Læsion i hovedregionen udgjorde dog fortsat den sturste gruppe af alvorlige skader hos personbilister, idet næsten 59 pct of de alvorligt tilskadekomne og 45 pct of de dræbte havde denne læsion Det ms bemærkes, at fordelingen af de dræbte og tilskadekomne efter skadens type er foretaget pá grundlag af summariske oplysninger, som politiet har modtaget fra hospitalerne i forbindelse med den politimæssige behandling af uheldene Opdelingen kan saledes ikke i medicinsk henseende anses for at være en udtommende beskrivelse af skaderne, idet det ms haves i erindring, at skadernes sværhedsgrad og eventuelle folgevirkninger for de tilskadekomne ikke vil kunne bedommes endeligt pa det foreliggende grundlag, hvor indberetningerne om uheldene skai være afgivet inden 5 uger efter uheldstidspunktet Det forhold, at personer, der i indberetningen er karakteriseret som lettere tilskadekomne, indiægges pa hospital, kan bero pá, at de tilskadekomne umiddelbart efter uheldet er indlagt til observation, og at omstændighederne efter observationsperiodens udlob medforte, at vedkommende personer blev henffrt under lettere tilskadekomne Af de skadeáarsager, der har were[ muligt at specificere for de tilskadekomne bilisters vedkommende, var den hyppigste forekomne, at den tilskadekomne blev slynget mod rat, vindspejl ellign Over 50 pct af samtlige bilistskader havde denne ársag jf tabel 33 Arsagen til personskade hos motorcyklister er i 82 pct af tilfældene anffrt som styrt med koretojet, medens pct har pákorsel af motorcyklen som ársag For knallertkorere er Arsagen til 65 pct of personskaderne angivet som styrt og til 30 pct som pákorsel, medens de tilsvarende tal for cyklister er 53 pct styrt og 43 pct pákorsei Der er saledes en markant forskel i den

15 5 Tabel 3 Antal personskader fordelt after elementart Casualties by type of unit Personbil Varebil og lastbil mv') Motorcykel Knallert Cykel Fodga^nger ') Inkl k0ret0jer, der tkke er speaficeret t tabellen, f eks busser, traktorer og hestevogne Tabel 32 Relativ sendring i antal implicerede elementar og i antal personskader fordelt after elementart Relative change in number of units involved and number of casualties from 978 to 979, by type of traffic unit Antal implicerede elementer Personskader t alt Dræbte Alvorhgt nlskadekomne Lettere tilskadekomne pct /Endring i alt =4 =5 =4 =7 =3 Elementart Personbil =7 = =6 Varebil =0 =6 + 9 =8 =4 Lastbil mv Motorcykel =23 =9 20 =8 20 Knallert =5 =5 =23 =4 =5 Cykel =33 = - Fodgænger =3 =2 + 7 =4 =0 ' Inkl k0ret0jer, der tkke er speaficeret t tabellen, feks busser, traktorer og hestevogne angivne ársag til personskaderne hos de tre tohjulede koretf jsarter Fodgængere udgor stadigt den mest udsatte trafikantgruppe Af de implicerede fodgængere blev saledes næsten 7 pct draebt, medens kun 3 pct slap uskadt De tilsvarende andele af dræbte i andre elementarter udgor fra, til 4,5 pct, og andelen af uskadte fra 7 til 60 pct af de implicerede personer, som er medtaget pá politiets indberetninger, jf tabel 34 Da ikke alle uskadte passagerer registreres pá indberetningsblanketten, er andelen af uskadte bili - ster noget hojere end den i tabel 34 viste Der er endvidere ikke i tabellen anffrt oplysninger om lastbi- er mv, men det kan da nævnes, at andelen of uskadte i denne kategori i hvert fald er 80 pct I relation til antallet af indbyggere mált som middelfolketallet er aldersgrupperne mellem 5 og 24 Ar mest udsat for at komme til skade i trafikken Der er endvidere tydelig forskel pà andelen af personskader blandt mænd og kvinder Medens der i aldersgrupperne 0-4 Ar og 45 är og derover bliver skadet /2 gang sá mange mænd som kvinder, bliver der skadet mere end 3 gange sd mange i aldersgruppen 8-24 er Sammenlagt er der næsten dobbelt sd mange skadede mænd som kvinder, jf tabel 35 Medens antallet af dræbte i alt faldt med 4 pct,

16 6 Tabel 33 Antal personskader fordelt after skadens type, hospitalsbehandling, elementart og skadens irsag 979 Casualties by type of injury, hospital treatment, type of unit and cause of injury 979 Skadens type Personskader Hjernerystelse, krantebrud 2 Lesion af brystkasse, underlay 3 Lmsion af rygg le bsmieke, n 4 Lmston Lmsion Lmsion Alene skul- a hotte, af fiere Forbrmn- letder, arm, ben, kropps- dang terehand fod omrtder skade a 9 Personskaderialt 727 Drebte 730 Alvorligt tilskadekomne 9267 Lettere tilskadekomne Hospitalsbehandling Indlagt pá hospital 8846 Skadestuebehandlet 7534 Ikke skadestuebehandlet 837 Skadens ársag for personbtlaster 7399 Slynget mod rat, vindspejl 3777 Mort fra siden 844 Mort bagfra 60 Bil væltet 669 Slynget ud 25 Anden ársag 698 Skadens ársag for varebahster 697 Slynget mod rat, vindspejl 396 Mort fra siden 56 Mort bagfra 2 Bil væltet 66 Slynget ud 32 Anden ársag 35 Skadens ársag for lastbalkerere 253 Slynget mod rat, vindspejl 28 Mort fra siden 7 Mort bagfra 2 Bil væltet 38 Slynget ud 0 Anden ársag 48 Skadens ársag for motorcykhster 69 Styrtet 963 Pákort of andet element 30 Anden ársag 76 Skadens ársag for knallertkarere 2862 Styrtet 855 Mort of andet element 860 Anden ársag 47 Skadens ársag for cyklaster 2506 Styrtet 325 Mort af andet element 068 Anden ársag 3 Skadens drsag for fodgcengere 2079 Mort 920 Anden ársag

17 7 Tabel 34 Implicerede personar fordelt after elementart og personskade 979 Persons involved by type of unit and severity of casualty 979 Implicerede personer i alt Dræbte Alvorhgt nlskadekomne Lettere nlskadekomne Uskadte antal Elementart Personbil 4 774' Varebil 746' Motorcykel Knallert Cykel Fodgænger pct Relativ fordeling Personbil 00 2, Varebil 00, Motorcykel 00 4, Knallert 00 2, Cykel 00 2, Fodgænger 00 6, t Ekskl uskadte born i barnestol ' De implicerede personer pá cykel er anfort som antallet af implicerede cykler Tabel 35 Antal personskader fordelt after alder og ken 979 Casualties by age and sex 979 Herat 0-6 Sr 7-4 Sr 5-7 Sr 8-9 Sr Sr Sr Sr Ar Sr Sr 75árog derov Personskaderialt Pr 000 indbyggere 3,4, 2,7 0,5,7 6,5 3,2 2,4 2,2 2,3 2,6 2,3 Dræbte Pr 000 indbyggere 0, 0,0 0, 0,2 0,5 0,3 0, 0, 0, 0, 0,2 0,3 Alvorligt tilskadekomne Pr 000 indbyggere,8 0,6,5 6,0 6,3 3,3,6,2,2,3,5,4 Lettere tilskadekomne Pr 000 indbyggere,4 0,4, 4,3 5,0 2,9,5, 0,9 0,9 0,9 0,7 Ma:nd Personskaderialt Pr 000 indbyggere 4,5,3 3,3 4, 7,3 9,7 4,2 3, 2,6 2,7 3,2 3,2 Dræbte Pr 000 indbyggere 0,2 0, 0, 0,3 0,8 0,4 0,2 0, 0, 0, 0,3 0,4 Alvorligt tilskadekomne Pr 000 indbyggere 2,5 0,8,9 8,3 9,3 5, 2,,6,5,5,8,9 Lettere tilskadekomne Pr 000 indbyggere,8 0,5,2 5,5 7,2 4, 2,0,4,0,0, 0,9 Kvinder Personskaderialt Pr 000 indbyggere 2,3 0,8 2,0 6,8 5,9 3, 2,0,7,8 2,0 2,,8 Dræbte Pr 000 indbyggere 0, 0,0 0, 0,2 0,2 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0,2 Alvorligt tilskadekomne Pr 000 indbyggere,2 0,5, 3,6 3,0,5,0 0,8,0,,2, Lettere tilskadekomne Pr 000 indbyggere,0 0,3 0,9 3,0 2,7,5,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,5 Dræbte i færdselsuheld i procent af aldersgruppens antal dade i alt,3 3, 4,6 40,3 53,4 pct 3,7,3 4,7,6 0,9 0,6 0,3

18 8 Figur 3 Gennemsnitligt antal uheld pr dag fordelt efter mined 979 Accidents per day, by months of 979 Uhe d/dag A Arsgennemsnit 20 0 jan febr marts aprii maj funi Juli aug sept okt nov dec Figur 32 Gennemsnitligt antal uheld pr dag fordelt efter ugedag 979 Accidents per day, by days of the week, 979 Uheld/dag A Arsgennemsnit mandag tirsdag onsdag torsdag fredag bridal sençlag > Figur 33 Gennemsnitligt antal uheld pr time fordelt efter klokkeslet 979 Accidents per hour, by hours of the day, 979 Uheld/time A J Arsgennemsnit >

19 9 Tabel 36 Antal uheld og personskader foreleg efter ugedag og by- eller landomride 979 Accidents and casualties by day and urban or rural area 979 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lgrdag SOndag an al Uheld i alt Pr dag 36,9 35,6 34,0 38,5 38,7 46,8 36,9 27,8 Relativ fordeling Bymæssig bebyggelse Landdistrikt 68,4 3,6 73,0 27,0 72,3 27,7 7,4 28,6 73, 26,9 68,5 3,5 59,7 40,3 58,7 4,3 antal Personskader i alt Pr dag 47,2 43,4 4,4 46,5 47,8 59,8 5,6 39,9 Relativ fordeling Bymæssig bebyggelse Landdistrikt 63,4 36,6 68,5 3,5 68,2 3,8 66,6 33,4 69,5 30,5 64,0 36,0 54,2 45,8 53, 46,9 antal Drsebte i alt Pr dag 2,0,6 2,2,7,8 2,5 2,5,7 Relativ fordeling Bymæssig bebyggelse 44,0 47, 43,5 46, 47,3 47,7 37,4 40,2 Landdistrikt 56,0 52,9 56,5 53,9 52,7 52,3 62,6 59,8 pct pct pct forblev antallet af dræbte born 0-4 Ar næsten urndret fra Aret for, saledes at de dræbte born i 979 udgjorde næsten 2 pct af samtlige færdselsdræbte mod 0 pct i 978 Antallet af personskader i alt for denne aldersgruppe udgor fortsat ca 3 pct af samt - lige personskader, hvilket har været tilfældet i en Arrække 32 Sa3sonfordelinger I figur 3, 32 og 33 er foretaget sæsonfordeling af de stedfundne færdselsuheld pa save] máneds- som ugedags- og timebasis Der er ved opgorelserne ikke taget hensyn til den afhængighed, der kan være mellem máneds- og ugedagsfordelingerne, derved at de enkelte ugedage ikke optræder med samme hyppighed i hver máned For at eliminere virkningen af mänedernes forskellige længder er grundlaget for sæsonfordeling pá máneder det gennemsnitlige antal uheld pr dag For ugedags- og timefordelingerne er den aktuelle tidsenhed henholdsvis dag og time benyttet som fordelingsgrundlag Mánedsfordelingen i figur 3 viser, at antallet af uheld pr dag var ekstremt lavt i Januar i forhold til de ovrige máneder, og sammenlignet med Januar 978 er antallet of uheld i Januar 979 da ogsa faldet med mere end 42 pct Arsagen ma være januars kraftige snestorme, der formentlig resulterede i, at der generelt blev kort mindre, og at der i en periode endog var forbud mod al udkorsel i visse dele af landet Det storste antal færdselsuheld i 979 indtraf i tiden maj til September, der er den periode, der har den storste blandede trafik, idet brugen af de to- hjulede koretojer er mere vejrafhængig, end det er tilfældet for de andre elementarter Det laveste antal færdselsuheld i nævnte periode indtraf i juli, formentlig pga mindre myldretidstrafik i denne udpraegede feriemáned Ugedagsfordelingen viser, at fredag gennemgáende var den ugedag, hvor de fleste uheld indtraf, medens der skete færrest pa sondage, jf figur 32 Uheldenes folger var imidlertid alvorligere lordagsondag end om hverdagen, idet antallet af personskader pr uheld var stone lordage og sondage end pa ugens ovrige dage, jf tabel 36 En anden karakteristisk forskel pa de enkelte ugedage er, at andelen af uheld, der finder sted i landdistrikter er godt 40 pct pa lordage og sondage, men mindre end 30 pct pa hverdage, jf tabel 36 Af denne tabel fremgár ligeledes, at godt 68 pct af uheldene indtraf i bymaessig bebyggelse, og at disse uheld med - forte godt 63 pct af personskaderne, men kun havde 44 pct af de dræbte Omvendt er de 32 pct uheld i landdistrikterne de farligste med 56 pct af de dræbte Det bema rkes, at inddelingen i bymæssig bebyggelse og i landdistrikt hovedsageligt hviler pa skiltningen for 60 km /t- zonerne Timefordelingen viser, at der indtraf relativt flest uheld mellem Id 600 og 7, hvorimod det laveste gennemsnit konstateredes i tidsrummet fra kl 0300 til kl 0600, jf figur 33

20 20 Tabel 37 Antal uheld og personskader fordelt efter elementart 979 Accidents and casualties by type of unit involved 979 Uheld Med et element Imphceret Med to elementer Imphceret Med tre eller fiere elementer imphceret Uheld i alt Elementart Personbil Personbil, aim Hyrevogn Udlejningspersonbil Ambulance 0 9 Varebil kg totalvæggt kg totalvægt Lastbil mv Sololastbil over 3000 kg totalvægt Lastbil over 3000 kg totalvægt med anhænger Sættevognstog Bus Traktor, motorredskab Jernbanetog Rytter, hestevogn Motorcykel Knallert Cykel Fodgænger Forhindring Uoplyst t Implicerede elementer Der skelnes i færdselsuheldsstatistikken mellem faerdselselementer, som udgores af koret jer og fodgængere, og andre elementer, som udgores af forhindringer pa eller uden for korebanen, som feks dyr, afspaerringsmateriel, træer, lysmast og autoværn De hyppigst forekomne uheld med hensyn til antallet af implicerede elementer udgjordes af uheld med to implicerede faerdselselementer, idet 68 pct af uheldene havde denne konstellation, jf tabel 37, hvoraf endvidere fremgar, at pesonbiler var impliceret i 70 pct af samtlige uheld mod 72 pct i 978, medens den dernæst hyppigst forekomne elementart var knallert, som var impliceret i 22 pct af uheldene, hvilket er uændret i forhold til Aret for Af nævnte tabel fremgar yderligere, at de tohjulede kgretojsarter relativt oftere end biler er udsat for uheld med kun ét element impliceret, dvs singleuheld uden pakorsel affaste genstande I næsten 7 pct af de uheld, motorcykler er impliceret i, er der sáledes tale om et sadant uheld uden andet impliceret, me- dens de tilsvarende tal for knallerter og cykler er henholdsvis og 9 pct Forskellene i disse tal skyldes formentlig, at singleuheld med cykler og delvis ogsá knallerter pa grund af ringere fart i forhold til motorcykler ofte giver et mildere skadesforlob uden personskade eller med sa ubetydelige knubs, at uheldet ikke kommer til politiets kendskab Med henblik pa en ntbjere belysning af forskelle mellem de enkelte elementarter er der i tabel 38 foretaget en detaljeret opg relse over de i færdselsuheld implicerede elementer i relation til antallet af enheder af samme art ved árets begyndelse for 977, 978 og 979 I forhold til antallet af enheder af de enkelte elementarter er hyrevogne, busser og lastvognstog de hyppigst implicerede i færdselsuheld, hvilket dog ikke nodvendigvis er ensbetydende med, at de er de mest risikobelastede elementarter, idet den Arlige korselsmængde uden tvivl er sttórst for de nævnte elementarters vedkommende

Fardse1suhe1d. Road traffic accidents. Kobenhavn 1983 DANMARKS STATISTIK

Fardse1suhe1d. Road traffic accidents. Kobenhavn 1983 DANMARKS STATISTIK Fardsesuhed 982 Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 983 Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 956: 4, 67, 4 93: 4, 9, 3 957 58: 4, 74, 2 932: 4, 94,

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Udgivet af Danmarks Statistik Nov. 2002 69. årgang Oplag: 400 Danmarks Statistiks trykkeri, København ISBN 87-501-1259-7 ISSN 0070-3516 Pris:

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1982:8. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1982

STATISTISKE MEDDELELSER 1982:8. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1982 STATISTISKE MEDDELELSER 982:8 Fardsesuhed 98 Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 982 Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 956: 4, 67, 4 93: 4, 9,

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1981:7. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1981

STATISTISKE MEDDELELSER 1981:7. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1981 STATISTISKE MEDDELELSER 1981:7 Fardse1suhe1d 1980 Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1981 Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 1930: 4, 89, 1 1955: 4, 166,

Læs mere

Faerdselsuheld 1991. Road traffic accidents

Faerdselsuheld 1991. Road traffic accidents Faerdselsuheld 99 Road traffic accidents . Færdselsuheld 99 Udgivet of Danmarks Statistik November 99 9. árgang ISBN 0 0 0 ISSN 000 Pris:,00 kr. inkl. % moms Oplag: 00 Danmarks Statistiks trykkeri, Kobenhavn

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 1999

1. Færdselsuheld med personskade 1999 7 1. Færdselsuheld med personskade 1999 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 2000

1. Færdselsuheld med personskade 2000 7 1. Færdselsuheld med personskade 2000 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1964. Frdselsuheld DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Kobenhavn 1964 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET

Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1964. Frdselsuheld DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Kobenhavn 1964 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1964 Frdsels 1963 DET STATISTISKE DEPARTEMENT Kobenhavn 1964 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Tidligere publikationer om færdsels STATISTISKE MEDDELELSER 1930:

Læs mere

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2.

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2. 72 Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital efter færdselsulykke i perioden 1978 til 23. 4 23 35 3 25 2 22 21 2 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1978:5. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents. DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1978

STATISTISKE MEDDELELSER 1978:5. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents. DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1978 STATISTISKE MEDDELELSER 1978:5 Fardse1suhe1d 1976 Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1978 / Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 1930: 4, 89, 1 1953: 4, 159,

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1965. Fardse1suhe1d DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Kobenhavn 1965 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET

Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1965. Fardse1suhe1d DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Kobenhavn 1965 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 965 Fardsesuhed 964 DET STATISTISKE DEPARTEMENT Kobenhavn 965 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Tidligere publikationer om færdsels STATISTISKE MEDDELELSER 930:

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2008 Færdselsuheld 2008 Road traffic accidents Færdselsuheld 2008 Udgivet af Danmarks Statistik December 2009 76. årgang Oplag: 300 Printet hos ParitasDigitalService Trykt udgave: Pris:

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 75. årgang Oplag: 325 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 55,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 997 Road traffic accidents Færdselsuheld 997 Udgivet af Danmarks Statistik December 998 65. árgang ISBN 87 50 043 8 ISSN 0070 356 Pris: 4,00 kr. inkl. 5% moms Oplag: 500 Danmarks Statistiks

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1967:11. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1967 STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER 1967:11. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1967 STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 1967:11 Fardse1suhe1d 1966 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1967 STATISTIK AN $E BU TT E Tidligere publikationer om færdsels STATISTISKE MEDDELELSER 1930: 4, 89, 1 1949: 4, 140, 4 1931:

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

Færdselsuheld. Road traffic accidents. Kobenhavn 1985 DANMARKS STATISTIK

Færdselsuheld. Road traffic accidents. Kobenhavn 1985 DANMARKS STATISTIK Færdselsuheld Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 0:,, :,, :,, :,, :,, : 0: :,, 0: : :,, : : :,, : : :, 0, : : :, 0, : :

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 1 / 11 1 Indledning Formål med færdselsuheldsstatistikken er at indsamle og offentliggøre oplysninger om færdselsuheld for at danne et informationsgrundlag

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 1 Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 Overlæge Lars Binderup Larsen Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Tilskadekomne ved trafikulykker i 2005 Der blev i 2005 behandlet 4.805 tilskadekomne personer

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents DAN MARKS STATISTIK

Færdselsuheld Road traffic accidents DAN MARKS STATISTIK Færdselsuheld 995 Road traffic accidents DAN MARKS STATISTIK Færdselsuheld 995 Udgivet of Danmarks Statistik December 996 63. árgang ISBN 87 50 0976 6 ISSN 0070 356 Pris: 206,00 kr. inkl. 25% moms Oplag:

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004

Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004 101 Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Antal tilskadekomne 3230 3054 3238 3306 3447 3585 3546 3754 3512 3538 Number of injured Politiets

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Færdselsuheld Gentagelse Nul. Mindre end 'h af den anvendte enhed

Færdselsuheld Gentagelse Nul. Mindre end 'h af den anvendte enhed Færdselsuheld Udgivet af Danmarks Statistik November 0. Atgang ISBN 0 0 ISSN 000 Pris: 0,00 kr. inkl. % moms Oplag: 00 Danmarks Statistiks trykkeri, Kobenhavn Signaturforklaring Symbols NANA I? fti n'arr

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Fardselsuheld 1993 STATISTIK. Road traffic accidents DAN MARKS :--

Fardselsuheld 1993 STATISTIK. Road traffic accidents DAN MARKS :-- Fardselsuheld 99 Road traffic accidents DAN MARKS STATISTIK :, C : Færdselsuheld 99 Udgivet af Danmarks Statistik Januar 99. árgang ISBN 0 09 ISSN 000 Pris:,00 kr. inkl. % moms Oplag: 0 Danmarks Statistiks

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Hastighed og sikkerhed på motorvejene efter indførelse af 130 km/t Baggrund Vurdering af korttidseffekten

Hastighed og sikkerhed på motorvejene efter indførelse af 130 km/t Baggrund Vurdering af korttidseffekten Hastighed og sikkerhed på motorvejene efter indførelse af 130 km/t Lars Klit Reiff, projektleder, kompetencecenter for trafiksikkerhed, Vejdirektoratet (lk@vd.dk). Medforfattere: Tove Hels, DTU Transport;

Læs mere

UDKAST Analyse af færdselsuheld 2006-2010

UDKAST Analyse af færdselsuheld 2006-2010 UDKAST Analyse af færdselsuheld 2006-2010 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Analyse af færdselsuheld 2006-2010 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Resume...5 3 Deninitioner og afgrænsninger...6

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerede kryds

Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerede kryds Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerede kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Vejdirektoratet, Trafiksikkerhed og Miljø Dette paper beskriver resultater fra en før/efter-uheldsundersøgelse

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus...

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus... Uheldsanalyse 2010-2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 Indledning... 6 Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7 Fokusområde 1: For høj hastighed... 14 Fokusområde 2: Spiritus... 15 Fokusområde 3: Uopmærksomhed...

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

TEMAANALYSE DRÆBTE I TRAFIKKEN 2000-2009

TEMAANALYSE DRÆBTE I TRAFIKKEN 2000-2009 TEMAANALYSE DRÆBTE I TRAFIKKEN 2-29 DATO: December 211 FOTO: Modelfoto fra trafiksikkerhedskampagnen - Speed Event, Vejdirektoratet. ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. september 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christina

Læs mere

Uheldsbeskrivelse. Annex 3. Description of accident

Uheldsbeskrivelse. Annex 3. Description of accident 126 Bilag 3. Stedsbeskrivelse Uheldsbeskrivelse. Annex 3. Description of accident Scene of accident 1. Føre 1. Road surface condition 1 Tørt 1 Dry 2 Vådt 2 Wet 3 Glat 3 Slippery 2. Sigtforhold 2. Visibility

Læs mere

temaanalyse Ulykker i signalregulerede kryds 2001-2010

temaanalyse Ulykker i signalregulerede kryds 2001-2010 temaanalyse Ulykker i signalregulerede kryds 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606400 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 Ulykker i Signalregulerede kryds

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1971:12. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1971 BIBLIOTEKET

STATISTISKE MEDDELELSER 1971:12. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1971 BIBLIOTEKET STATISTISKE MEDDELELSER 97: Fardsesuhed 969 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 97 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Tidligere publikationer om faerdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 95: 4, 5, 3 93:

Læs mere

Bilag 1D: Undersøgelse af modulvogntogs nationalitet

Bilag 1D: Undersøgelse af modulvogntogs nationalitet Vejdirektoratet Side 1 1 INDLEDNING Som led i evalueringen af forsøget med modulvogntog er der gennemført to undersøgelser af nationaliteten på modulvogntog. Undersøgelserne er gennemført ved betalingsanlægget

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1971:1. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn BguoTEKET

STATISTISKE MEDDELELSER 1971:1. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn BguoTEKET STATSTSKE MEDDELELSER 97: Fardsesuhed 968 DANMARKS STATSTK Kobenhavn 97 V BguoTEKET Tidligere publikationer om færdselsuheld STATSTSKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 950: 4, 45, 93: 4, 9, 3 95: 4, 5, 3 93: 4,

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Formodet brandårsag: Påsat brand

Formodet brandårsag: Påsat brand Formodet brandårsag: Påsat brand 3. ÅRGANG NOVEMBER 28 NR. 3 Redningsberedskabet (brandvæsenet) rykker i gennemsnit ud til 17.5 brande om året. I 27 blev det til 18.276 udrykninger til brande. De kommunale

Læs mere

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler Effekt af blinkende grønne fodgængerer Af Bo Mikkelsen Aalborg Kommune Tidl. Danmarks TransportForskning Email: Bmi-teknik@aalborg.dk 1 Baggrund, formål og hypoteser Dette paper omhandler en undersøgelse

Læs mere

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 21. NOVEMBER 2012 Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 AF ANN-KATHRINE EJSING Resumé Blandt børn og unge i alderen 0-24 år skete der i 2011 270.000 ulykker, hvilket afspejler, at 13,6 pct. var udsat

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1966:8. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1966. CiT)a_J,OT EXET

STATISTISKE MEDDELELSER 1966:8. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1966. CiT)a_J,OT EXET STATISTISKE MEDDELELSER 1966:8 Fardse1suhe1d 1965 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1966 DANMARKS STATISTIK CiT)a_J,OT EXET Tidligere publikationer om færdsels STATISTISKE MEDDELELSER 1930: 4, 89, 1 1948: 4,

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej.

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. 8 GUG SKOLE Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. Figur 114. Skoleruter til Gug Skole. Vejene Sønder Tranders Vej, Solhøjsvej og Landlystvej

Læs mere

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW 1RWDWRP $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW Kolofon Notatet er udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Notatet kan rekvireres ved henvendelse til Center

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

Fortegnelse over uheldssituationer. Annex 1. List of accident situations

Fortegnelse over uheldssituationer. Annex 1. List of accident situations 127 Bilag 128 Bilag 1. Fortegnelse over uheldssituationer. Annex 1. List of accident situations Accident situations 1 0. One-vehicle accidents 011. Accident on right-hand side of road, while driving on

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1970:6. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1970 BIBLIOTEKET

STATISTISKE MEDDELELSER 1970:6. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1970 BIBLIOTEKET STATISTISKE MEDDELELSER 970:6 Fardsesuhed 967 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 970 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 949: 4, 40, 4

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Farumruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Farumruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

Uheldsbeskrivelse. Annex 2. Description of accident

Uheldsbeskrivelse. Annex 2. Description of accident 124 Bilag 2. Stedsbeskrivelse Uheldsbeskrivelse. Annex 2. Description of accident Scene of accident 1. Føre 1. Road surface condition 1 Tørt 1 Dry 2 Vådt 2 Wet 3 Glat 3 Slippery 2. Sigtforhold 2. Visibility

Læs mere

Transport. Transport. 1. Vejtransport. Statistisk Årbog 2004 Transport 351

Transport. Transport. 1. Vejtransport. Statistisk Årbog 2004 Transport 351 Transport Transport 1. Vejtransport Figur 1 Vejnettet Der var 71.951 km offentlig vej i Danmark pr. 1. januar 2003, hvoraf 84 pct. var kommuneveje. Længden af det offentlige vejnet er steget med næsten

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1972:4. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1972 BIBLIOTEKET

STATISTISKE MEDDELELSER 1972:4. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1972 BIBLIOTEKET STATSTSKE MEDDELELSER 972:4 Fardsesuhed 970 DANMARKS STATSTK Kobenhavn 972 DANMARKS STATSTK BBLOTEKET Tidligere publikationer om færdselsuheld STATSTSKE MEDDELELSER 930: 4 89 95: 4 5 3 93: 4 9 3 952: 4

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

CITY SENSE VIBORG INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Forudsætninger 3 1.2 Fejlkilder og usikkerheder 3

CITY SENSE VIBORG INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Forudsætninger 3 1.2 Fejlkilder og usikkerheder 3 VIBORG KOMMUNE CITY SENSE VIBORG AFRAPPORTERING, EFTERÅR 2015 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Forudsætninger

Læs mere

voldsofre i Odense Kommune

voldsofre i Odense Kommune 22 Anmeldelsesprocenten blandt hospitalsbehandlede voldsofre i Odense Kommune Læge, ph.d.-studerende Christian Færgemann Vicepolitiinspektør Ebbe Krogaard Baggrund Kun en mindre andel af alle skader forårsaget

Læs mere