CRM: Kunden & Værdien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CRM: Kunden & Værdien"

Transkript

1 CRM: Kunden & Værdien Det er efterhånden en ukontroversiel påstand, at en god kunde/brugeroplevelse er en parameter, der har en stor, somme tider endda afgørende, forretningsmæssig betydning. At det i høj grad er lukrativt at have fokus på sine kunder bør heller ikke overraske; det er jo fra kunden, vores omsætning kommer. Desværre eksisterer der nogle uheldige misforståelser omkring dét at adressere sin kundeoplevelse, og de kan gøre stor skade, ikke bare på en virksomheds kundeoplevelse, men - via spildte investeringer og tabt eller ikke-realiseret omsætning - på virksomheden som helhed. Ifølge en undersøgelse foretaget af CBS formøbler danske virksomheder hvert år i størrelsesordenen 1 mia kroner på fejlslagne Customer Relationships Management (CRM)-projekter. Skræmmende - men andre undersøgelser, bl.a. fra Temkin Group og Harvard Business Review, viser utvetydigt, at det er både effektivt og økonomisk at have styr på sin CRM-strategi. Man skal derfor ikke lade sig skræmme væk fra emnet, men i stedet finde ud af, hvordan man navigerer i det. Til det formål kan det betale sig at komme i rette med nogle af de gængse misforståelser og fejlgreb inden for kunde/bruger-oplevelsesstrategi og CRM - derfor denne lille, håndholdte pamflet.

2 CRM-strategien selv CRM-strategien selv I mange virksomheder vil man ryste på hovedet af det første afsnit, og fremhæve at man har et dyrt og avanceret CRM-system og en CRMstrategi (desværre har mange virksomheder ikke sådan én, selv når CRM figurerer på budgetter og årsrapporter). Men lige som ejerskab af en GPS ikke er nogen garanti for at nå sin destination, så er det heller ikke nok at have et CRM-system, eller endda en strategi. Ikke hvis disse er udformet og/eller anvendes forkert. Først og fremmest er selve navnet "Customer Relationships Management" i sig selv med til at skabe og udbrede en misopfattelse af forholdet mellem virksomheden og dens kunder - en misopfattelse, der ligger i ordet "Management". Mange virksomheders idé om CRM er netop styret af "management" - det vil sige, at relationen til kunden er noget, man administrerer, registrerer og systematiserer. Kunderelationen bør være noget, man aktivt dyrker og stræber efter at forstå. En relation er ikke en checkbox, man sætter hak i og bogfører - kunder er ikke blot noget, man tæller Dette kræver, at virksomhedens strategi for kundeoplevelsen er designet fra kundens synpunkt og "indad" mod virksomheden - fokus skal lægges på den værdi, kunden oplever, og på at forstå kunden, dennes adfærd og behov, og den subjektive oplevelse. Det er fristende at se sig selv som virksomhed "indefra" og agere afsenderfokuseret over for kunden - men ser vi på forretninger, der betragter værdiskabelse som gensidig mellem virksomheden og kunden, viser det sig tydeligt på bundlinien.

3 Kundens behov Kundens behov Når der tales om kundebehov, adfærd, subjektivitet m.m., så er det muligvis noget, man har hørt før, nemlig i forbindelse med virksomhedens PR- og reklamearbejde. I den sammenhæng tales meget om disse ting, og om, hvordan man kan anvende sin viden derom til at "trykke på de rigtige knapper". Det er imidlertid nogle andre aspekter af menneskelig adfærd m.m., vi beskæftiger os med i kundestrategien. Det, vi stræber efter her, er at gøre kunden glad, gøre et godt indtryk, og skabe loyalitet. Den mest værdifulde kunderelation er baseret på reel værdi Dette er en del af grunden til, at PR-afdelingens aktiviteter ikke falder ind under denne kundestrategi; deres arbejde er overvejende rettet imod at hente nye kunder. Til gengæld er der en anden, ofte overset (og underbudgetteret) afdeling, der spiller en afgørende rolle her, nemlig kundeservice. Kundeservice har det med at være en lavstatusafdeling i en virksomhed, og der er også en tendens til at forsøge at effektivisere dens arbejde via f.eks. automatisering. Dette er yderst uheldigt, fordi netop denne afdeling har så stor betydning for kundetilfredshed og loyalitet. I mange virksomheder er dette et rigtig godt sted at tage fat. Kundeservice er ikke et nødvendigt onde, og kunderne er ikke fjender, hverken af personalet eller virksomheden Dette er et meget overset faktum, der bekræftes af undersøgelse efter undersøgelse: - det meste af en virksomheds omsætning kommer fra et forholdsvis lille antal loyale kunder. Én undersøgelse fra USA, foretaget af Gartner Group, udsiger at 80% af omsætningen kommer fra 20% af kunderne, en anden i Danmark viste, at visse virksomheder fik så meget som 99% af deres omsætning fra kun 10% af kunderne. Hvis man lægger til, at det er 4-6 gange dyrere at skaffe en ny kunde end at vedligeholde en eksisterende, og at det regnes for dobbelt så vanskeligt at lave et salg til en ny kunde, som til én, der allerede "handler i butikken", så står det klart, hvor værdifuld gengangerkunden er.

4 Hvad er loyalitet? Hvad er loyalitet? Vi brugte for lidt siden formuleringen "reel loyalitet" - ordet "reel" er taget med, fordi det er væsentligt at forstå, at der er tale om loyalitet i ordets egentlige betydning. Til illustration af, hvad det vil sige, kan vi kigge på det første, mange tænker på, når vi siger ordet "loyalitet", nemlig loyalitetsprogrammer, hvor man tilbyder kunderne medlemsskab i en slags kundeklub, og belønner dem med f.eks. rabatter og præmier. For de fleste virksomheder er dette ikke nogen særlig god loyalitetsstrategi, og det skyldes, at den ser loyalitet med afsenderøjne. Logikken er "hvis vi giver dig dette, har du grund til at handle mere hos os". Sådan ser det imidlertid ikke ud set fra et kundesynspunkt, og det er der et par grunde til - den første af dem er noget, mange vil finde overraskende: Pris & penge er næsten ligegyldige for den gode kunderelation (med mindre man er et discountsupermarked el.lign. forretning, hvis eneste eksistensberettigelse er at konkurrere på pris) Priser og kundeoplevelse bør ikke blandes sammen - de er del af samme helhed, men de er ikke to sider af samme sag Hvis man spørger en forretning, hvad man ser som den væsentligste årsag til, at man mister kunder til sine konkurrenter, så svarer 60-80%, at det er et spørgsmål om pris - den klassiske økonomiske teori om udbud & efterspørgsel. Dette er bare ikke i overensstemmelse med virkeligheden; spørger man i stedet kunderne, så viser undersøgelser, at prisen er en betydende faktor i mindre end 10% af tilfælde, hvor en kunde fravælger en given forretning. Resten udgøres overvejende af kundeoplevelsen. Pris er en meget dårlig måde at opbygge loyalitet på, og dermed er rabatter m.m. heller ikke egnet - om noget vænner man blot sine kunder til, at det kan betale sig at søge billigere alternativer. En anden grund til, at loyalitetsprogrammer ikke er så effektive, som man skulle tro, er spørgsmålet om, hvordan man bliver medlem. Hvis det er noget, man kan melde sig ind i (f.eks. COOP, eller de medlemsskaber mange webshops tilbyder), er der ikke noget, der forhindrer folk i at være medlem af adskillige, og "høste" i dem alle - men hvis et medlemsskab er noget, man tilbyder allerede loyale kunder, baseret på hvor ofte de handler, så risikerer man at udfordre loyaliteten ved at formalisere den. Endelig kan eksistensen af en eksklusiv kundeklub foranledige kunder til at "jage" eller game denne status, med henblik på at få mere ud af at være i den, end det kostede at komme ind. Rabatjagt ad bagdøren, med andre ord. Reel loyalitet er et bevidst og betydningsfuldt valg. Det er muligt, at kunden kan have svært ved at formulere, præcis hvorfor valget er truffet, men han er bevidst om sit tilhørsforhold til en given forretning, og vil stå ved den og endda fortælle om den til sin sociale omgangskreds. Kunderelationer, der er baseret på den gode kundeoplevelse, service m.m., er holdbare takket være det forhold, at loyaliteten er gensidig - forretningen behandler kunden godt, viser værdsættelse og leverer værdi, og kunden "betaler tilbage" ved at holde fast i "sin" forretning. Price is what you pay - Value is what you get Warren Buffett

5 Værdi & Glæde Værdi & Glæde Hvordan gør man så sine kunder glade og tilfører dem værdi? Lad os et øjeblik vende tilbage til kundeservice-afdelingen, som vi gik let hen over for lidt siden - der er nemlig noget væsentligt om kunder at lære der. De fleste henvendelser til kundeservice har karakter af en klage, d.v.s. kunden har et problem med en vare, i købssituationen eller lignende. Den klassiske reaktion på klager fra virksomhedens side er at formalisere og systematisere behandlingen, dels for at minimere tabet ved klagen selv, og dels for at holde omkostningerne ved kundeservice nede - f.eks. ved at opstille faste parametre for erstatning, prisnedslag etc. Problemet hermed er, at det formelle svar på klagen ikke er den primære relationsopbyggende faktor i en klagesituation. Det gør et godt indtryk på kunderne, at man behandler dem som individuelle mennesker og tager dem alvorligt på det niveau Med andre ord: En meget stor del af kundeglæde handler om at gøre et godt indtryk rent menneskeligt. For virksomheden er de kunder, og kan inddeles i kategorier og segmenter, men først og fremmest er kunderne mennesker, og reagerer som mennesker på de oplevelser, de møder. En strategi, der indarbejder forståelsen af dette, er noget næsten enhver virksomhed vil drage fordel af. Det samme gør sig gældende i forhold til spørgsmålet om værdi. Dette kan også handle om validering, om rettidighed, eller om den helhed eller "storytelling", kunderelationen indebærer, og er stærkt afhængig af kontekst. En god tommelfingerregel er imidlertid at forestille sig, hvad en kunde kunne tænkes at fortælle sine venner om, eller kollegerne på arbejdspladsen. Værdi har det med at handle om substans. værdi & glæde er ikke CSR-buzzwords og blår i øjnene - og man gør ikke et godt indtryk ved at lyve eller bortforklare Det vigtigste aspekt af de fleste klager er at blive valideret - at opleve, at éns problem bliver lyttet til og taget seriøst. Faktisk viser det sig, når man kigger efter, at en kunde, der har henvendt sig med en klage, og fået nedslag eller rabat, men en dårlig service rent menneskeligt, ofte fortsat er utilfreds. Omvendt ser vi, at en kunde, der henvender sig med en klage, og føler sig godt behandlet og taget alvorligt, er en mere loyal kunde end én, der aldrig har haft noget at klage over!

6 Strategien i virksomheden Strategien i virksomheden Til sidst vil vi kigge på den forståelse af kundestrategien, der måske er den største enkelt-årsag til, at strategien underprioriteres: Det er besværligt, det er dyrt, og det kræver, at man laver alting om. Dette behøver slet ikke være tilfældet. Meget afhænger selvfølgelig af, hvordan en virksomhed i forvejen er skruet sammen, og hvad mål og horisonter er, men det vigtigste, første skridt i processen træder frem, når man ser på, hvor de 4 pointer, der er fremhævet i det foregående, peger hen: Den kunde-inkluderende CRM-strategi er baseret på et værdisæt, der gennemtrænger virksomheden fra øverst til nederst At inkludere kunderne er ikke en udgift, og det er ikke en feel-good-skrøne, PR-afdelingen fortæller for at score billige point Det vil sige, at virksomhedens officielle kultur omkring kunder og kundeoplevelse trænger igennem, og kommer til udtryk i personalets interaktion med de mennesker, der kommer ind ad døren eller ringer. Culture eats strategy for breakfast Peter Drucker Et godt eksempel er internetvirksomheden Zappos, hvis succes er baseret på det bevidste valg af loyalitet som forretningsmodel - at indpode sine medarbejdere med den opfattelse, at det vigtigste er at give kunderne en god og tilfredsstillende oplevelse. Denne kulturbaserede strategi viste sig så effektiv, at virksomhedens eksplosive vækst i starten af 00'erne næsten udelukkende var drevet af "word of mouth", med minimale reklameomkostninger - i 2009 blev Zappos solgt til Amazon for 1,2 mia dollars. Naturligvis kan det ikke forventes, at alle virksomheder besidder ekspertise og specialviden til at iværksætte en kundecentreret strategi (og derfor denne lille pamflet, og ikke mindst den medfølgende kontaktinformation). Men at træffe det valg, at det skal være en del af virksomhedens værdisæt og dagligdag at skabe glade, tilfredse og loyale kunder, det kan gøres i dag. Lad os fortsætte med eksemplet kundeservice, og de ansatte og processer, der møder kunden direkte. Den gode kundestrategi kræver ikke, at man f.eks. skal sende sit personale på dyre efteruddannelser. Den vigtigste faktor for de ansattes varetagelse af den gode, konstruktive og loyalitetsskabende kundeoplevelse er, om virksomhedskulturen bakker dem op.

7 Hvad så nu? Så vidt denne "quick-guide" i kundefokuseret CRM - men hvad kan du, som virksomhed, så gøre nu? Tænk på spørgsmålet: "Vil jeg benytte mig af det potentiale, der er i at se min virksomheds værdiskabelse som min og mine kunders fælles interesse?" Er du nået dertil, at det er noget der interesserer dig, så er vi klar til at tale sammen. Måske føler du dig allerede klædt på til selv at tage fat, og tage virksomhedens CRM-strategi i fornyet øjesyn - og i så fald er jeg glad for, hvis jeg har været til hjælp. Skulle virksomheden imidlertid have brug for råd, vejledning og assistance, eller måske bare sparring, omkring den kundecentrerede værdikæde, så er Jesper W. of Copenhagen ikke længere væk end et telefonopkald eller en ... Jeg ser frem til at hjælpe din virksomhed med at få en endnu bedre, holdbar og værdifuld relation til jeres kunder!

af Bob Thompson, CEO i CustomerThink Corporation samt grundlægger af CRMGuru.com Hemmeligheden bag kunde-fastholdelse og øget indtjening

af Bob Thompson, CEO i CustomerThink Corporation samt grundlægger af CRMGuru.com Hemmeligheden bag kunde-fastholdelse og øget indtjening af Bob Thompson, CEO i CustomerThink Corporation samt grundlægger af CRMGuru.com Relationwise A/S Bredgade 4 1260 København K København Århus Tlf. 70 268 264 www.relationwise.dk Lund Indhold 1. Resume

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET Næsten halvdelen af alle salgsforsøg løber ud i sandet, mens eksisterende kunder siver, ofte uden at nogen egentlig kan forklare hvorfor. Begge dele er dyrt og i

Læs mere

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1.

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1. Fokus på vækst! Fokus på vækst! sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer af direktør Jesper Elling, je@sjp.dk og partner Jesper Krogh Jørgensen,

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information.

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten

Læs mere

SÅDAN LEVERER DU. God kundeservice! Over. gode råd til bedre

SÅDAN LEVERER DU. God kundeservice! Over. gode råd til bedre SÅDAN LEVERER DU God kundeservice! Over 10 gode råd til bedre K U N D E SE RVICE INTEGRERET KUNDESERVICE Hos Firmafon tænker vi på kundeservice hver dag. Hele tiden. Det gør vi fordi, det gør vores kunder

Læs mere

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM Fra idé over strategi og handling til virkelighed . Tilegnet mine forældre. Min mor for at have vist mig værdien af system og orden og have motiveret mig

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Kundeservice I WEBSHOPS

Kundeservice I WEBSHOPS Kundeservice I WEBSHOPS KUNDESERVICE I WEBSHOPS Hos Firmafon har vi givet håndslag på at kæmpe for god kundeservice I det håndslag ligger et stort ønske om at hjælpe vores kunder med at gøre deres kunder

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

(tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES:

(tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES: (tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES: Før i tiden mente man, at et højt karaktergennemsnit var en sikker vej til en succesfuld karriere. Sådan er det ikke længere nu kan en høj IQ tværtimod

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder!

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! 10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! Jacob Elton og Martin Bengaard Jensen og Jensen Marketing ApS People search for information - to find solutions. When they do and it fits their

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Henvisninger i Nykredit Forsikring

Henvisninger i Nykredit Forsikring Henvisninger i Nykredit Forsikring Kundetilfredshed og kundeloyalitet Afsluttende projekt HD 1. del, 4. semester Forår 2010 Vejleder: Jørgen Lægaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Problemformulering...

Læs mere

mentale forretningsgrundlag.

mentale forretningsgrundlag. Det mentale forretningsgrundlag Al ledelse handler om adfærd. Det er virksomhedens evne til skabe relationer ud fra markedets, kundernes og medarbejdernes behov og forventninger, der afgør styrken af et

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT?

RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT? CONSULTANTS FOR STRATEGIC FUTURES RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT? RENOVERINGER MED FOKUS PÅ ENERGI, LYS OG TILLID I Inwido har vi det privilegium at være Europas største producent af vinduer

Læs mere

SERVICE ER MARKETING. Stærke brands skabes ikke af det, en virksomhed siger, men af det, den gør. Søren Bechmann. Gyldendal Business

SERVICE ER MARKETING. Stærke brands skabes ikke af det, en virksomhed siger, men af det, den gør. Søren Bechmann. Gyldendal Business SERVICE ER MARKETING Stærke brands skabes ikke af det, en virksomhed siger, men af det, den gør Søren Bechmann Gyldendal Business 3 Service er marketing reklamens verden og virkelighedens Gennem flere

Læs mere