Netbrev om SRP afsætning VØ IØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netbrev om SRP afsætning VØ IØ"

Transkript

1 Netbrev om SRP afsætning VØ IØ Indhold Hvorfor dette netbrev?... 2 SRP med udgangspunkt i emner eller temaer... 2 International økonomi fagets særtræk i SRP... 4 Virksomhedsøkonomi fagets særtræk i SRP... 5 Afsætning fagets særtræk i SRP... 6 Sprogfagens særtræk i SRP... 7 Eksempler på temaer/emner

2 Hvorfor dette netbrev? Denne særudgave af netbrevet er skrevet i fællesskab af de tre fagkonsulenter, Mads Achilles, Jens Ditlev og Anette Lind, og sætter fokus på studieretningsprojektet. En del af materialerne stammer fra de to SRP konferencer som UVM afholdt d. 31. august og d. 1. september. For at sikre et bedre samarbejde mellem de indgående fag har alle fag udarbejdet et kort notat om fagenes særtræk, som man med fordel kan læse i forbindelse med vejledningen af eleverne. Som inspiration indeholder dette netbrev om SRP en række forslag til, hvilke emner/temaer der kan være interessante at beskæftige sig med når fagene afsætning, international økonomi, virksomhedsøkonomi og sprog arbejder sammen to og to. SRP med udgangspunkt i emner eller temaer En vigtig pointe fra konferencerne er rådet om at lade opgaveformuleringerne tage udgangspunkt i emner og temaer i stedet for eksempelvis i virksomheder. Når opgaven tager udgangspunkt i en virksomhed kræver det ofte, at eleven henter den faglige argumentation fra empiri dvs laver spørgeskemaundersøgelser eller har adgang til internt materiale i virksomheden. Da dette sjældent kan lade sig gøre, bliver resultatet ofte argumentsvage opgaver, hvor der mangler belæg for påstande og handlingsanvisninger i opgaven. Ved at tage udgangspunkt i et emne eller tema opnår man flere fordele: Når udgangspunktet er et emne/tema inviterer det til et mere kvalificeret samarbejde mellem fag f.eks. økonomifagene imellem, men også mellem økonomi og sprogfag og dansk. Humanistiske fag kani højere grad leve op til de faglige mål i en opgave, der tager afsæt i et emne/tema. Eleven har større mulighed for at vise fordybelsei forhold til studieretningsprojektet som en genre. Dvs at forholde sig undersøgende til den stillede opgave, at anvende relevante studieteknikkerosv. Opgaver om emner/temaer gør det mere oplagt for eleven at skrive en sammenhængende og selvstændig opgave. Fordelene kan opnås ved at arbejde med en såkaldt One liner. I denne sammenhæng er en one liner én enkelt sætning, som indfanger opgavens hovedproblemstilling. Ved formuleringen af en one liner skal man sikre, at begge fag kan finde sig selv. Samtidig understøttes, at begge fag kommer til at spille en rolle i elevens opgave. Neden for er vist 2 eksempler på opgaveformuleringer. 2

3 Eksempel 1: Opgaveformulering i engelsk og afsætning, som tager udgangspunkt i temaet kulturfænomener Tween fænomenets betydning for virksomheders markedsføring Gør rede for Tween fænomenet i USA og hvilke konsekvenser det har for børn, at de tidligere bliver opfattet som voksne. Analyser, hvilke forhold producenter af kommunikationsteknologi skal tage højde for, når de markedsfører sig over for Tweens. Diskuter, hvilke promotionformer Nokia kan anvende i markedsføringen til Tweens på det amerikanske marked. Følgende bidrag skal inddrages i besvarelsen: Bilag 1: Media Awareness Network, Read 25 November 2010, How Marketers Target Kids Bilag 2: Clickz.com, 2 November 2006, Social Media Changes Engagement for Teens and Tweens Bilag 3: USA Today, 4 February 2009, It s Cooler Than Ever To Be A Tween Eksempel 2: Opgaveformulering i virksomhedsøkonomi og international økonomi, hvor udgangspunktet er temaet arbejdsmarkedet Hvordan påvirker flaskehalsproblemerne på det danske arbejdsmarked virksomhederne i byggebranchen i Danmark? Redegør for flaskehalsproblemer på det danske arbejdsmarked. Analyser konsekvenserne af situationen på arbejdsmarkedet for byggebranchens virksomheder og for samfundsøkonomien generelt. Diskuter, hvilke økonomiske politikker, der kan bringes i anvendelse for at sikre virksomhederne i byggebranchen den bedst tænkelige konkurrenceevne. 3

4 International økonomi fagets særtræk i SRP Generelt International økonomi er bredt favnende i forbindelse med valg af tema i studieretningsprojektet. Dette skyldes, at der kan undersøges samfundsøkonomiske temaer på både national, regionalt og globalt niveau. Fagets teori spiller en rolle fordi teorier bidrager til at forklare hvorfor, noget er som det er. Fagets metoder Der anvendes både kvalitative og kvantitative metoder som redskab til at beskrive empiri Behandle samfundsøkonomisk data, dvs. indsamle og bearbejde statisk materiale i overskuelig form og udlede konklusioner af artikler og redegørelser. Sammenholde empiri og teori Samspil med afsætning og virksomhedsøkonomi Der kan etableres frugtbart fagligt samspil, når opgaveformuleringen tager afsæt i et økonomisk fænomen eller et fænomen med økonomiske implikationer; fx energipriser, elasticitet, aktier, energiforsyning, olie, konjunktursvingninger, pengepolitik eller handelspolitik. Ligeledes kan samspillet centrerer sig om en virksomhed eller en branche, hvor international økonomi analyserer virksomhedens eller branchens omgivelser. Eksempler: Branche vilkår, økonomiske politikker, økonomiske nøgletal, konkurrenceevneforhold Samspil med sprog og samtidshistorie I forhold til sprogfagene samtidshistorie er det oplagt at tage et indholdsmæssigt afsæt i international økonomi i forhold til et bestemt land eller en region. Særligt at sætte fokus på temaer der særligt kendetegner det pågældende land eller regionen. Eksempler på samspil: økonomisk vækst, økonomiske kriser, velstand og velfærd eller temaer der fremhæver en særlig problemstilling i det pågældende land fx konkurrenceevne i Indien eller sundhedsreformer i USA. Samspil med matematik I forhold til matematik er det muligt ved hjælp af matematiske modeller at undersøge og dokumentere samfundsøkonomiske problemstilling. Eksempler på temaer: Ulighed i Danmark, Valutakursforholdet mellem Kina og USA, Finanspolitikse multiplikatorer, eller pengepolitik. Samspil med dansk Samspillet med dansk er hensigtsmæssigt i de tilfælde, hvor det er muligt at undersøge en samfundsøkonomisk problemstilling, der samtidig fremstilles i tekst eller billede på en for dansk analyserbar form. Eksempler på samspil. Udviklingsbistand analyseret via bistandsorganisationer hjemmesider. Velfærdsmodeller analyseret via diverse værker. International økonomi kan bidrage med empirisk dokumentation og økonomiske teorier og modeller som forklarende faktorer de fænomener der beskrives i de danskfaglige værker. 4

5 Virksomhedsøkonomi fagets særtræk i SRP Fagets særtræk Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag. Studieretningsprojekter i virksomhedsøkonomi handler om virksomhedens bæredygtighed i en markedsorienteret international økonomi. Faget beskæftiger sig bl.a. med fænomener som samfundsansvar, strategi, kommunikation af finansiel og ikke finansiel information, virksomhedsanalyse, beslutninger, investeringer, logistik, planlægning og budgettering. Fagets metode Som i de andre samfundsvidenskabelige fag på hhx, international økonomi og afsætning, anvendes samfundsvidenskabelig metode i studieretningsprojekter, hvor virksomhedsøkonomi indgår. Anvendelse af kvalitative og som kvantitative metoder Behandling af økonomiske informationer fra virksomheder og deres omverden Samspil med afsætning og international økonomi I studieretningsprojekter, som skrives i virksomhedsøkonomi og afsætning, tages der ofte afsæt i en konkret virksomhed. Erfaringsmæssigt skrives de bedste opgaver, hvis opgaveformuleringen ikke breder sig overfor mange stofområder, men tillader eleven at gå i dybden med et emne inden for fagene. Det kan f.ex være emner som Lean, logistik, branding, viral markedsføring, CRM, eksport, entrepreneurship, outsourcing, CSR, Værdikæden eller storytelling. Studieretningsprojekter i virksomhedsøkonomi og international økonomi tager ofte udgangspunkt i et emne eller et bestemt fænomen. Virksomhedsøkonomi anskuer emnet/fænomenet fra et virksomhedssynspunkt, hvorimod international økonomi har en samfundsøkonomisk synsvinkel. Relevante emner kunne være energipriser, handelspolitik, erhvervspolitik, konkurrenceevneforhold, konjunktursvingninger mm. Samspil med dansk og sprogfag I studieretningsprojekter med virksomhedsøkonomi og dansk/sprogfag bliver samarbejdet mest frugtbart, hvis man tager udgangspunkt i et fænomen eller et emne. Hvis man derimod vælger at tage udgangspunkt i en konkret virksomhed for derefter at arbejde videre med relevante emner inden for denne, vil man ofte opleve, at dansk/sprogfaget vil virke som et sært appendix til opgaven. Spændende emner indenfor virksomhedsøkonomi og dansk/sprogfag er alle former for kommunikation og kultur. Samspil med andre fag Sammen med samtidshistorie vil studieretningsprojekter ofte handle om en bestemt branche eller en virksomhed og dennes udvikling over en årrække. Forskellige historiske begivenheders indflydelse på virksomheders og branchers udvikling er ofte i fokus her. Studieretningsprojekter i virksomhedsøkonomi og matematik kan have fokus på optimering og analyse af økonomiske forhold. 5

6 Afsætning fagets særtræk i SRP Hvad er fagets særtræk? Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Studieretningsprojekter i afsætning handler om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse. Faget beskæftiger sig med virksomhedens forhold til den nationale og internationale omverden og med virksomhedens markedsføringsmæssige beslutninger. Fagets metode Som i de andre samfundsvidenskabelige fag på hhx, international økonomi og virksomhedsøkonomi, anvendes samfundsvidenskabelig metode i studieretningsprojekter, hvor afsætning indgår. Anvendelse af kvalitative og kvantitative metoder som redskab til at beskrive empiri Behandling af informationer om virksomheder og markeder, dvs. indsamling og bearbejdning af informationer og data i overskuelig form og udledning af konklusioner af artikler og redegørelser. Sammenholde empiri og teori. Samspil med virksomhedsøkonomi og international økonomi I studieretningsprojekter, som skrives i afsætning og virksomhedsøkonomi, tages der ofte afsæt i en konkret virksomhed. Erfaringsmæssigt skrives de bedste opgaver, hvis opgaveformuleringen ikke breder sig overfor mange stofområder, men tillader eleven at gå i dybden med et emne inden for fagene. Det kan f.ex være emner som Lean, logistik, branding, viral markedsføring, CRM, eksport, entrepreneurship, outsourcing, CSR, værdikæden eller storytelling. Studieretningsprojekter i afsætning og international økonomi tager ofte udgangspunkt i et emne eller et bestemt fænomen. Afsætning anskuer emnet/fænomenet fra et virksomhedssynspunkt, hvorimod international økonomi har en samfundsøkonomisk synsvinkel. Relevante emner kunne være energipriser, handelspolitik, erhvervspolitik, konkurrenceevneforhold, konjunktursvingninger mm. Samspil med dansk og sprogfag I studieretningsprojekter med afsætning og dansk/sprogfag bliver samarbejdet mest frugtbart, hvis man tager udgangspunkt i et fænomen eller et emne. Hvis man derimod vælger at tage udgangspunkt i en konkret virksomhed for derefter at arbejde videre med relevante emner inden for denne, vil man ofte opleve, at dansk/sprogfaget vil virke som et sært appendix til opgaven. Spændende emner indenfor afsætning og dansk/sprogfag er alle former for kommunikation branding, viral markedsføring, storytelling samt kulturelle markedsforhold. Samspil med andre fag Sammen med samtidshistorie vil studieretningsprojekter ofte handle om en bestemt branche eller en virksomhed og dennes udvikling over en årrække. Forskellige historiske begivenheders indflydelse på virksomheders og branchers udvikling er ofte i fokus her. Studieretningsprojekter i afsætning og matematik kan have fokus på markedsanalyse inden for et bestemt område. 6

7 Sprogfagens særtræk i SRP Hvert år skriver en del elever studieretningsprojekt, hvori der indgår fremmedsprog. Engelsk arbejder som obligatorisk fag på A niveau sammen med økonomifagene AØ, VØ og IØ, når der skrives studieretningsprojekt. 2. fremmedsprog har som studieretningsfag flere muligheder for samarbejde med andre fag, fx dansk, historie, kulturforståelse og økonomifagene. Det er også helt oplagt, at sprogfagene kan samarbejde med hinanden i komparative studier. Sprogfagenes identitet Sprogfagene bygger på tre søjler, som hele tiden er i spil og som er gensidigt afhængige af hinanden: sprogfag er færdighedsfag, sproglige kompetencer, vidensfag, samfundsforhold, historie, erhverv og kultur, og kulturfag, kultur og litteratur. Det betyder, at sprogfagene bruger tid på både sprogindlæring og indhold. Fagenes centrale arbejdsområde er sprog, kultur og samfundsforhold i bredeste forstand i de lande, hvor fremmedsprogene tales. Sprogfagene har altså en væsentlig indholdsside ud over sprogindlæringselementer og sprogfag har således meget at byde ind med ud over læsning af kilder på originalsproget (sprog som redskab). Kernestof Eleverne skal demonstrere viden og kunnen om faget. Således er eleverne i arbejdet med kernestoffet blevet introduceret til, hvordan man a. analyserer og fortolker forskellige teksttyper, b. anvender det erhvervede kendskab til fremmedsproget kultur, litteratur, historie, erhverv og samfundsforhold samt c. perspektiverer viden om kultur, erhvervs og samfundsforhold i lande, hvor fremmedsprogene tales, til andre kultur og samfundsforhold. Det er afgørende, at eleven får til opgave at analysere selve sprogområdet. Det er således ikke tilstrækkeligt, at elever beskriver sprogområder som fx Kina med engelske kilder. Hvis eleven vælger sådanne områder, der er perifere for sproget, er det nødvendigt med en parallelisering til sprogområdet, fx Kinas forhold til USA. I modsat fald vil eleven have svært ved at honorere sprogfagets faglige mål og kernestof. Kilder på fremmedsproget Når et fremmedsprog indgår i studieretningsprojektet, skal en del af kilderne være på det pågældende sprog. De fremmedsprogede kilder skal have et omfang og en tyngde i opgaven, der muliggør en evaluering i forhold til de faglige mål i faget. Kilderne kan være litterære tekster, fx romanuddrag der belyser en bestemt problemstilling eller fænomen, det kan være ikke litterære tekster, der giver mulighed for sagprosarelateret tekstarbejde, eller medietekster. Film og billeder kan ikke stå alene. En god måde at dokumentere anvendelsen af de fremmedsprogede kilder er at citere fra disse. Citaterne bør være centrale og vedkommende for analysen af kildematerialets problemstilling. Strukturering af SRP med sprog For at undgå, at sprogfag reduceres til redskabsfag, hvor indholdet defineres i det andet fag i SRPopgaven, kan man med held overveje at arbejde med selve strukturen i opgaveformuleringen. Eksempelvis kan man tage udgangspunkt i en beskrivelse og analyse af et fænomen eller en tendens i sprogområdet, hvorefter det andet fag aktivt inddrager denne viden om sprogområdet som baggrund for en videre analyse. For eksempel kan man bede eleven om at beskrive et kulturelt fænomen (ungdomskultur, forbrugerkultur, mediekultur, politisk kultur) i et sprogområde, hvorefter det andet fag på baggrund af denne viden beder eleven analysere og diskutere, hvilke konsekvenser denne viden har i en given problemstilling. Det kunne også dreje sig om redegørelse for og analyse af en udvikling i sprogområdet (fx politisk, samfundsmæssigt, historisk), hvorefter denne viden danner udgangspunkt for videre analyse i det andet fag. Endelig er det oplagt at elever arbejder med flere sprog i et SRP. Oplagte komparative analyser kunne være sammenligning af velfærdssystemer mellem to lande, sammenligning af litterære tendenser og værker, sammenligning af holdninger til et tema mv. 7

8 Fordelene ved denne måde at strukturere en SRP opgave med sprogfag på er mange. For det første opnår man en titel, der fuldt lever op til det faglige mål om at kombinere faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse. Eleven vil naturligt bevæge sig væk fra udelukkende at være et redskabsfag til også at analysere indhold i sprogområdet og det vil hermed være lettere at bringe flere faglige mål fra faget i spil. 8

9 Eksempler på temaer/emner Nedenfor ses eksempler på temaer og emner, der kan lægge op til fagligt samspil mellem de pågældende fag. Listen er naturligvis ikke udtømmende! Virksomhedsøkonomi International økonomi Arbejdsmarkedet Flaskehalse Økonomisk vækst Det finansielle marked Økonomiske kriser Konjunktursvingninger Renteudvikling Outsourcing Råvarer Priskonkurrenceevne Erhvervspolitik Globalisering og outsourcing EU s landbrugspolitik Valutakursudvikling Protektionisme Handel og udviklingsbistand Afsætning Virksomhedsøkonomi Strategi Prisfastsættelse Distributionskanaler Outsourcing Forsyningskæder Internationalisering CSR Den politiske forbruger Bæredygtighed Branding Konkurrenceforhold Kædedannelser Logistik Porters 5 forces E handel International økonomi Afsætning Arbejdsmarkedet Vindenergi Strukturel konkurrenceevne Porters erhvervspolitik Velfærdsydelser Sprog Afsætning Sociale medier Det grå guld Storytelling Branding Oplevelsesøkonomi E handel Entrepreneurship 9

10 Etisk markedsføring Minorities Fastfood Franchising Viral markedsføring Subkulturer /kulturfænomener Den politiske forbruger Globalisering Kommunikation til målgrupper International økonomi Sprog Arbejdsmarkedet Økonomisk vækst Det finansielle marked Økonomiske kriser Arbejdsmarkedet Indkomstfordeling Velfærdsmodeller Internationalt økonomisk samarbejde Sprog og virksomhedsøkonomi Kapitalfonde Distributionskanaler Outsourcing Internationalisering CSR Bæredygtighed Konkurrenceforhold Kædedannelser Logistik E handel Globalisering Etiske/sociale/finansielle regnskaber 10

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A Projekt internet og eksamen Faglig udredning for faget international økonomi A Forord I forbindelse med projektet it og eksamen har en arbejdsgruppe gennemført en faglig udredning for hhx faget international

Læs mere

Samfundsfag B - Htx Vejledning / Råd og vink

Samfundsfag B - Htx Vejledning / Råd og vink Samfundsfag B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Økonomi og matematik Studieplan Elsker du tal? Kunne du tænke dig at blive bedre til matematik? Blive bedre til at tænke logisk og analytisk? Og lyder økonomi

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014

Virksomhedsøkonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014 Virksomhedsøkonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold Fagkonsulent Sune Weile #15 august 2014 Nyhedsbrev Dansk stx/hf Dansk og innovation Vi hører af og til elever eller kursister stille spørgsmålet: Jamen, hvad skal vi bruge det til? Spørgsmålet er både

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

- virkelighedsnære undervisningsforløb

- virkelighedsnære undervisningsforløb Projekt: Erhvervslivskontakt - virkelighedsnære undervisningsforløb Niels Brock IBC-Kolding Tietgenskolen Aalborg Handelsskole Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat har ydet støtte til projektets gennemførelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse For Erhvervscase i as2hhi12 Termin maj-juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse hhx Fag og niveau Erhvervscase studieområde 2 Lærer Hold Jette Silberbauer Gad (JSGA) afsætning

Læs mere

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Samfundsfag A Stx Vejledning / Råd og vink

Samfundsfag A Stx Vejledning / Råd og vink Samfundsfag A Stx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale

Læs mere

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 2009 Det økonomiske fagområde på hhx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Evaluering Studieretningsprojektet i spansk 2008, hhx

Evaluering Studieretningsprojektet i spansk 2008, hhx Evaluering Studieretningsprojektet i spansk 2008, hhx 1. Indledning Spansk indgik i mange studieretningsprojekter (SRP) i hele landet. Den mest populære fagkombination var spansk og dansk/engelsk, men

Læs mere

Vejledning til faget samfundsfag

Vejledning til faget samfundsfag Vejledning til faget samfundsfag almen voksenuddannelse Samfundsfag 2 Indhold Indledning... 4 1. Identitet og formål... 5 1.1 Identitet... 5 1.2 Formål... 5 2. Faglige mål og fagligt indhold... 7 Niveau

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord...

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord... Indhold Om skriftlighed i samfundsfag... 2 Spørgeord og opgavetyper... 2 Redegørelse... 2 Spørgsmål med hv-ord... 2 Angiv og dokumentér... 3 Opstil hypoteser... 3 Eksempel på opgave og besvarelse... 4

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

Synliggørelse af fremmedsprog via fagligt sammenspil i et anvendelsesorienteret perspektiv.

Synliggørelse af fremmedsprog via fagligt sammenspil i et anvendelsesorienteret perspektiv. Synliggørelse af fremmedsprog via fagligt sammenspil i et anvendelsesorienteret perspektiv. Projekt nummer 127885 Ministeriet for Børn og Unge The shift from knowledge transmission to knowledge creation

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014

Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014 Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere