Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat Peggy Friis; Pernille Daub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat 2012-2013. Peggy Friis; Pernille Daub"

Transkript

1 Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller Peggy Friis; Pernille Daub

2 Rapport DTU Wind Energy E-0048 (DK) 2013 Af Peggy Friis; Copyright: Forsidefoto: Hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt med kildeangivelse På toppen af Envision prototypemøllen Peggy Friis Udgivet af: Rekvireres: Institut for Vindenergi, Frederiksborgvej 399, Bygning 118, 4000 Roskilde ISBN:

3 1. Forord Denne rapport er udarbejdet som en oversigt over Godkendelsessekretariat for Vindmøller s aktiviteter i 2012 og Indholdet af de enkelte delopgaver er primært fokuseret omkring administrationen af den tekniske certificeringsordning for Vindmøller. Der er overordnet beskrevet de opgaver Godkendelsessekretariatet har været beskæftiget med i den forgangne periode. For detaljer vedrørende fremtidige aktiviteter, henvises til ansøgningen for bevilling i Opgaverne har omfattet daglig administration, herunder varetagelse af sekretariatsfunktionen for Energistyrelsens Rådgivende Udvalg, ordningen vedrørende små vindmøller, ordningen vedrørende vedligehold og service, samt opgaver i forbindelse med udarbejdelse af nye godkendelsesregler for vindmøller. Dertil kommer Godkendelsessekretariatets informationsforpligtelse, herunder både deltagelse i oplysende aktiviteter, besvarelse af telefoniske henvendelser samt vedligehold af hjemmesiden. Godkendelsessekretariatet har endvidere tilknyttede eksperter fra DTU Vindenergi i danske og internationale standardiseringsudvalg. Godkendelsessekretariatets hjemmeside er Godkendelsessekretariatets arbejde er finansieret gennem EUDP-programmet med følgende projektreferencer: Godkendelsesordningen for vindmøller J.nr Godkendelsesordningen for vindmøller J.nr Risø Campus, februar 2014 Peggy Friis Pernille Daub Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

4 2. Indhold 1. Forord Indhold Summary Indledning Løbende driftsopgaver, vejledninger mv Rådgivende udvalg Lister over vindmøllecertifikater og -godkendelser samt projektcertifikater Certificerende og godkendende virksomheder Godkendelse af servicevirksomheder og opfølgning på serviceordningen Opfølgning på anmeldelse af skader, havarier og udfasning af udtjente møller Godkendelse og prøvning af småmøller på 25 kw eller derunder Datagrundlag, databehandling og CRM Generelt standardiseringsarbejde Bilag Registrerede Typecertifikater (A) Registrerede Typecertifikater (B) Registrerede Prototypecertifikater (C) Registrerede typecertifikater for møller <200m Registrerede typecertifikater for møller <40m 2 (Danske særregler) Registrerede prototypecertifikater for møller <200m Registrerede prototypecertifikater for møller <40m 2 (Danske særregler) Anmeldte møller <5m 2 (Danske særregler) Registrerede ombygnings godkendelser Registrerede Projektcertifikaterr Certificerede og godkendte servicefirmaer og antal møller de har i service Ejere med selvservice Akkrediterede Virksomheder Medlemsliste over Rådgivende udvalg S-588 Årsrapport IEC61400 seriens publikationer: S-588 Status Januar Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

5 14.10 V kw Havari og opfølgning Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

6 3. Summary This report is prepared as documentation for the activities in the Certification Secretariat of Wind Turbines in The secretariat performed duties under a contract with the DEA, where the contents of the tasks are focused on administration of the Danish Certification Scheme for Wind Turbines. Also, the report includes a general description of activities of the secretariat during the mentioned period. For details relating to future activities, please see the grant application for The tasks of the Secretariat has among other things consisted of daily administration, including ensuring the secretariat for the Advisory Committee, implementing the system of maintenance and service, development of new licensing rules for small wind turbines, and the approval and reviews of small wind turbines. Also it includes the secretariats information obligation including participation in meetings, answering questions by phone and and updating the webpage. In addition, the Secretariat and related experts from DTU Wind Energy participated in Danish and international standards committees. Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

7 4. Indledning Denne årsrapport beskriver de hovedopgaver, der er udført i perioden 1. januar 2012 til 31. december 2013 i henhold ansøgninger og tilsagn dækkende de respektive perioder. Den tekniske certificeringsordning har til formål at sikre, at en vindmølle, sammen med det anvendte fundament, er konstrueret, fremstillet, opstillet og vedligeholdt i overensstemmelse med fastsatte kvalitetsmæssige, energimæssige og sikkerhedsmæssige krav i bekendtgørelse nr. 73 af 25. januar Til at varetage administration og vedligehold af det tekniske godkendelsesgrundlag for ordningen, herunder koordinering af standardiseringsarbejdet, er oprettet Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller. Godkendelsessekretariatet fungerer tillige som viden center for godkendelsesordningen. Hovedopgaverne er grupperet på følgende måde: - Løbende driftsopgaver, vejledninger mv. - Det Rådgivende Udvalg - Lister over vindmøllecertifikater og -godkendelser samt projektcertifikater - Certificerende og godkendende virksomheder - Godkendelse af servicevirksomheder og opfølgning på serviceordningen - Opfølgning på anmeldelse af skader, havarier og udfasning af udtjente møller - Godkendelse og prøvning af småmøller på 25 kw eller derunder - Datagrundlag, databehandling og CRM - Generelt standardiseringsarbejde Arbejdet i har været fordelt mellem opgaver relateret til Godkendelsessekretariatets nye CRM system, herunder oprydning, struktur samt forbedring af datakvaliteten, aktiviteter relateret til sekretariatets oplysningsforpligtelse, bl.a. virksomhedsbesøg samt deltagelse i forskellige brancherelaterede events, fx temadage. Dertil kommer en lang række henvendelser fra forskellige interessenter, fx borgere, kommuner og private firmaer både telefonisk og via mail. En anden opgave der har fyldt meget i 2013 har været samarbejdet med Energistyrelsens Rådgivende Udvalg omkring udarbejdelse af en vejledning til Bekendtgørelse nr. 73 af 25. januar omkring teknisk certificering af vindmøller. Sekretariatet er ligeledes i 2013 begyndt at deltage i Energistyrelsens Vindgruppes månedsmøde en gang i kvartalet Nøgletal for vindkraften i Vindkraftproduktion 11,1 mia. kilowatt-timer (2013) 10,3 mia. kilowatt-timer (2012) Elforbrug (inklusiv tab i el-nettet) 33,5 mia. kilowatt-timer (2013) 34,1 mia. kilowatt-timer (2012) Vindkraftens andel af elforbruget i hele året 33,2 pct. (2013) 30,1 pct. (2012) Vindkraftens andel af elforbruget i december 54,8 pct. (2013) 33,5 pct. (2012) Vindkraftkapacitet ved årets udgang MW (2013) MW (2012) Vindens energiindhold Ca. 93 pct. af et normalår (2013) Ca. 102 pct. af et normalår (2012) Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

8 De 15 største vindmølleproducenter i 2013 og deres markedsandel var: Vestas Goldvind Enercon Siemens Suzlon GE Gamesa United Power Mingyang Nordex XEMC Envision DEC Sinovel Sewind 13,2 procent 10,3 procent 10,1 procent 8,0 procent 6,3 procent 4,9 procent 4,6 procent 3,9 procent 3,7 procent 3,4 procent 3,2 procent 3,1 procent 2,3 procent 2,3 procent 2,2 procent Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

9 5. Løbende driftsopgaver, vejledninger mv. Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller er oprettet af Energistyrelsen til at varetage administrationen af denne bekendtgørelse, herunder tilsyn med overholdelse af bekendtgørelsens bestemmelser. Godkendelsessekretariatet varetager endvidere vedligeholdelsen af det tekniske certificeringsgrundlag, herunder koordinering af standardiseringsarbejdet. Godkendelsessekretariatet fungerer tillige som Energistyrelsens informations- og videnscenter for den tekniske certificeringsordning. De løbende driftsopgaver i sekretariatet har blandt andet omfattet nedenstående: - Udarbejdelse af Bekendtgørelse og Vejledning samt administration heraf - Information om og formidling af ordningens indhold og omfang - Viden center om godkendelsesordningen og support i forbindelse med kommunale sager - Sekretariat for Det Rådgivende Udvalg - Registrering og opfølgning af typecertifikater og godkendelser for vindmøller og projekter - Vedligeholdelse af godkendelsesordningens hjemmeside og anden formidling - Overvåge udvikling af myndighedskrav, der er relevante for vindmølle godkendelse - Koordinering med arbejdstilsynet Periodens vigtigste dokumenter er afslutning og færdiggørelse af Bekendtgørelse nr. 73 af 25. januar 2013 om teknisk certificeringsordning for vindmøller, med tilhørende vejledning. Bekendtgørelsen er tilgængelig på retsinformation og på Godkendelsesordningens hjemmeside, og findes samme sted i engelsk oversættelse. Vejledningen er principielt afsluttet, men resterer at blive offentliggjort via retsinformation og oversættelse til engelsk pågår. Der findes et offentligt tilgængeligt udkast af vejledningen på Godkendelsesordningens hjemmeside. Alle udstedte certifikater bliver registreret hos godkendelsessekretariatet med henblik på både oplysning og overvågning. Lister over mølletyper, der er godkendt i henhold til den danske ordning er udgivet på Godkendelsessekretariatets hjemmeside. Her offentliggøres desuden lister over akkrediterede og bemyndigede virksomheder. Desuden forefindes de dokumenter, der tilsammen udgør det opdaterede godkendelsesgrundlag. I forbindelse med det øgede antal type-, prototype- og projektcertifikater af vindmøller og -anlæg samt opdateringer af oplysninger om servicevirksomheder er det af stor betydning, at ordningens hjemmeside holdes løbende opdateret, så data er til rådighed for brugerne af ordningen, herunder specielt elselskaber og kommuner. Da dette pt. er manuelt arbejde, er det en opgave der fylder en del i sekretariatets daglige arbejde. Med ikrafttrædelsen af bekendtgørelse nr. 73 den 25. januar 2013 hvor kildestøjsmåling blev et krav i forbindelse med møllens typecertificering, har der været en stigning i antallet af henvendelser vedrørende støj fra vindmøller fra kommuner og borgere, som ønskede uddybende information om emnet. Sekretariatet yder generel teknisk bistand til Energistyrelsen i forbindelse med ad hoc opgaver, ændringer af bekendtgørelse og besvarelse af henvendelser om teknisk godkendelse af vindmøller til ministerier og styrelse mv. Godkendelsessekretariatet deltager kvartalsvis i Energistyrelsens vindgruppemøder og bidrager blandt andet med teknisk bistand ved havmølle udbygningen og opfølgning af installerede anlæg. Der ydes teknisk support, for eksempel i forbindelse med rapporteringerne af groutproblematikken ved offshore fundamenterne. Sekretariatet overvåger udvikling af myndighedskrav, der er relevante Godkendelsesordningen, og herunder deltager med bidrag til bl.a. Trafikstyrelsen vedrørende afstandskrav til veje og baner, luftfartsafmærkning af vindmøller; samt gennemgang af Miljøstyrelsens vindmøllebekendtgørelse med tilhørende vejledninger. Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

10 Sekretariatet har bl.a. deltaget i arbejdsgrupperne for teknisk forskrifter for tilslutning af vindmøller i Danmark, koordineret af Energinet.dk. På foranledning af Energinet.dk har Godkendelsessekretariatet været projektleder for et måleprojekt på effektkvalititsmålinger på en 25 kw mølle i forhold til standarden IEC ; med henblik på at tilpasse standarden og nettilslutningsbetingelser til forholdene som møller opererer under ved tilslutning i lavspændingsnettet. Rapporten: Measurement of power quality characteristics of a small wind turbine of the type HSWind Viking 25 kw according to IEC Edition 2.0; GLGH A-0001-A blev udgivet den 2 juli Sekretariatet har været involveret i en lang række oplysnings aktiviteter rettet mod forskellige dele af den danske vindmølle branche. Deltagelse i forskellige udvalg og samarbejdsaktiviteter, der har relation til godkendelse af vindmøller (f.eks. tilsynsordninger og skadesanmeldelser). Sekretariatet har bl.a. deltaget på følgende temadage i : 2012: Temadag for Husstandsmøller, arrangeret af Danmarks Vindmølleforening Temadag omkring nettilslutning, arrangeret af Energinet.dk. 2013: Temadag for Husstandsmøller, arrangeret af Danmarks Vindmølleforening Temadag omkring serviceordningen, arrangeret af Danmarks Vindmølleforening Temadag for servicefirmaer, arrangeret af Intertek/DIC Temadag om BEK73 for den danske salgsafdeling, arrangeret af Siemens Wind Power Af øvrige aktiviteter kan fremhæves: Virksomhedsbesøg: Godkendelsessekretariatet har i løbet af både 2012 og 2013 været på forskellige virksomhedsbesøg, både som opfølgning på specifikke sager, samt generel oplysning omkring forskellige emner relateret til sekretariatets arbejde. Af virksomheder, der har haft besøg kan bl.a. nævnes Siemens Wind Power, Vestas Wind Systems, Ringkøbing Maskinfabrik, Wincon, samt Windturbs. Udvalget for vindmølleteknik (UVT): Udvalget for Vindmølleteknik er nedsat af Danmarks Vindmølleforening og består af forskellige repræsentanter for forsikringsselskaber, ejere, myndigheder samt andre udpeget direkte. De bliver ledet af Strange Skriver fra Danmarks Vindmølleforening. Sekretariatet er repræsenteret af Peggy Friis, der deltager på alle møder og Pernille Daub, der deltager når der er mulighed for det. Committee of Experts (CoE): Komiteen er nedsat af DNV til at rådgive DNV omkring type- og projekt certificering af vindmøller, samt andre emner relevante for deres arbejdsområde. Komiteen er udpeget af DNV og består udover DNV af repræsentanter fra de store fabrikanter, ejere, Codan forsikring samt Godkendelsessekretariatet. GL Fachausschuss Wind- und Meeresenergie: Godkendelsessekretariatet er i december 2013 udpeget som medlem af GL s tekniske udvalg for vind og havenergi. Fokuspunkter for arbejdet er vurdering og retningslinjer for certificering og professionelt tilstødende emner såsom tilbagevendende test supplerende oplysninger og forskningsprojekter. Projekt vedr. kildestøjsmåling: I 2013 søsatte EMD og Grontmij, Acoustica sammen med vindmølleindustrien et projekt omhandlende kildestøjsmåling af eksisterende møller under 1MW. Planen var udarbejdelse af et katalog af støjmålinger omfattende alle relevante mølletyper i Danmark eller så tæt på som muligt og derefter integrere løsningen i WindPRO. Godkendelsessekretariatet deltog i opstarts- Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

11 mødet og som medlem af en følgegruppe. Derudover stilles de relevante støjrapporter sekretariatet er i besiddelse af til rådighed for projektet. Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

12 6. Rådgivende udvalg For en løbende vurdering af Godkendelsesordningens faglige indhold og administration er der af Energistyrelsen nedsat et Rådgivende Udvalg med repræsentanter for vindmølleindustrien, vindmølleejere, net- og forsyningspligtige virksomheder, forsikringsselskaber, certificerende virksomheder, arbejdstilsynet og standardiserings- og forskningsinstitutter. Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller varetager de praktiske opgaver vedrørende udvalgets møder. Der har i 2012 været afholdt 2 møder i Rådgivende Udvalg og i møder. Datoer ses nedenfor. Hovedtemaet for 2012 møderne har været det lovarbejde, der udmundede i Bekendtgørelse 73 om teknisk certificeringsordning for vindmøller af 25. januar Efterfølgende har et hovedtema for 2013 møderne været udarbejdelse af vejledning til samme. Mødedatoer Mødedatoer Mødedokumenter og referater fra møderne er løbende blevet fremsendt til udvalget og Energistyrelsen. I perioden er der blevet udpeget et enkelt nyt medlem til udvalget, Erik Lund Lauridsen, der repræsenterer Arbejdstilsynet. Ved årsskiftet 2011/2012 fratrådte Udvalgets mangeårige formand Jørgen Knudsen fra SEAS-NVE. Han blev afløst af Jørgen Lemming fra Godkendelsessekretariatet, som i september 2013 gik på pension. Et enigt udvalg indstillede til Energistyrelsen at Per Hessellund Lauritsen fra Siemens overtog formandsposten. Udvalgets medlemmer bliver, efter indstilling fra Godkendelsessekretariatet, udpeget af Energistyrelsen for en 3 årig periode. Perioden for udvalgets medlemmer udløber ved årsskiftet 2013, og der er udarbejdet en liste med forslag til medlemmer med tilhørende indstillinger. En samlet liste over udvalgets medlemmer kan ses i Bilag Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

13 7. Lister over vindmøllecertifikater og -godkendelser samt projektcertifikater Sekretariatet indsamler, opbevarer og offentliggør lister over certifikater og godkendelser på sekretariatets hjemmeside, Listerne bliver løbende opdateret efterhånden som sekretariatet får dokumenterne ind og verificeret. Tabellen nedenfor viser certifikater og godkendelser knyttet til vindmøller og projekter. Antallet af den enkelte variant af certifikatet eller godkendelse knyttet sammen med reference til de bilagene med de detaljerede lister Antal Detaljerede lister findes i Bilag Typecertifikat (A) Typecertifikat (B) Prototypecertifikater (C) Typecertifikat <200m Typecertifikat <40m Prototypecertifikat <200m Prototypecertifikat <40m Anmeldte Møller <5m Ombygningsgodkendelser Projektcertifikater Der er en del arbejde forbundet med prototypecertifikater; idet disse udløber efter en periode på maksimalt 3 år. Det er ejerens ansvar at sikre at møllerne er opstillet på et gyldigt certifikat. Sekretariatet følger løbende op på at Bekendtgørelsens krav overholdes. Sekretariatet har i 2013 bl.a. haft specielt fokus på indsamling af projektcertifikater. Dels via mere generel oplysning om kravet for fremsendelse af projektcertifikater, og dels ved at sekretariatet har efterspurgt af certifikater på specifikke projekter. Dette har betydet en væsentlig stigning i antallet af registrerede projektcertifikater. Der arbejdes fortsat med registreringen af udstedte certifikater i Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

14 8. Certificerende og godkendende virksomheder Sekretariatet har registreret alle instanser der er anmeldt til at udføre opgaver relateret til godkendelsesordningen fordelt på nedenstående kategorier: Virksomheder godkendt eller akkrediteret til at udstede type- og projektcertifikater: Certificerende virksomheder indenfor: Antal Typecertifikater af møller under 200 m 2 3 Typecertifikater af vindmøller 5 Projektcertifikater af vindmøller 5 Særlige godkendelser (ombygning, flytning mv.) 5 Virksomheder godkendt til at udføre typeprøvning, herunder: Certificerede virksomheder indenfor: Antal Effektkurvemåling 3 Lastmålinger 3 Vingeafprøvning 1 Virksomheder godkendt til at udføre supplerende målinger samt kvalitetsstyringssystemer herunder godkendelse af servicevirksomheder i henhold til bekendtgørelsen: Certificerede virksomheder indenfor: Antal Støjmåling 3 Elkvalitetsmåling 1 Kvalitetsstyringscertificering af servicevirksomheder 6 Opfølgning på akkrediteringer og certifikater fra godkendte eller registrere virksomheder er initieret ved udgangen af 2013, idet det er planlagt at certifikaterne fremover skal fremgå af listerne, med udstedelses dato og udløbsdato. Alle ovenstående er ligeledes løbende blevet offentliggjort via sekretariatets hjemmeside, og kan derudover ses i Bilag Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

15 9. Godkendelse af servicevirksomheder og opfølgning på serviceordningen Vindmølleejerne skal sikre, at regelmæssigt vedligehold og service af møller gennemføres i henhold til de tilhørende manualer for drift og vedligehold. For vindmøller med et rotorareal over 40m 2 er det er krav at vindmølleejerne skal sikre, at regelmæssig vedligeholdelse og service af møller gennemføres af en certificeret eller godkendt servicevirksomhed, samt at dette indberettes til den systemansvarlige virksomhed (Energinet.dk). Servicevirksomhederne skal, for at leve op til kravene i Bekendtgørelse nr. 73, implementere et kvalitetsstyringssystem. De skal være certificeret i overensstemmelse med kravene i ISO 9001 eller godkendt af Energistyrelsen eller Godkendelsessekretariatet. Sidstnævnte fik mandat til at godkende servicevirksomheder og ejere med egen service i forbindelse med at Bekendtgørelse nr. 73 trådte i kraft. Alle udstedte certifikater bliver registreret hos Godkendelsessekretariatet med henblik på både oplysning og overvågning. Alle ovenstående er løbende blevet offentliggjort via sekretariatets hjemmeside, Sekretariatet registrer følgende certifikater og godkendelser i forbindelse med serviceordningen: - Virksomheder certificeret til at udføre service og vedligehold af et DANAK akkrediteret selskab - Virksomheder godkendt af Energistyrelsen / Godkendelsessekretariatet til at udføre service og vedligehold - Ejere godkendt til at udføre service og vedligehold på egen mølle, iht. 9 stk. 3 I alt 40 virksomheder har været certificerede eller godkendte til at udføre service i forbindelse med drift og vedligeholdelse af vindmøller opstillet i Danmark. Heraf har 27 servicevirksomheder været certificeret i perioden, mens13 har været godkendt af Energistyrelsen eller Godkendelsessekretariatet. Dertil kommer at 55 individuelle personer er, eller har været, godkendt under reglerne for service af egen mølle. En udførlig liste over certificerede og godkendte servicevirksomheder kan findes i Bilag 14.11, samt for ejere med egen service i Bilag Indberetning af den regelmæssige vedligeholdelse skal ske via Energinet.dk. Dette gælder både for servicevirksomheder og ejere med egen service. Iht. BEK 73 er indberetningen ejerens ansvar, men i praksis er det servicevirksomheden, der står for indberetningen. Ejere med selvservice udfylder som oftest en blanket, som fremsendes til Energinet.dk til indberetning. I dag bliver indberetningerne samlet af energinet.dk i excel-filer og sendt til sekretariatet månedligt, hvorefter de bliver læst ind i CRM systemet. Som led i udviklingen og tilpasningen af CRM systemet pågår der i øjeblikket en dialog mellem Energinet.dk, sekretariatet samt leverandøren af CRM systemet for at sikre en let og smidig udveksling af data.. Se mere i afsnit 12 CRM. Der har generelt været nogle udfordringer omkring godkendelse af ejere med selvservice. De søger ofte ikke rettidigt og kvaliteten af deres ansøgninger har været meget svingende og ofte mangelfulde. For at sikre at ansøgninger om tilladelse til at servicere egen mølle indeholder alle relevante data, har sekretariatet i 2013 udarbejdet et standard skema, der nu er tilgængeligt via hjemmesiden. Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

16 Et fokusområde for sekretariatet i 2014 bliver en opdatering af arbejdsgange omkring administrationen af serviceordningen. Denne kommer blandt andet til at indbefatte en opdatering af hjemmesiden, forskellige vejledninger og skemaer beregnet til at lette hverdagen for både brugere og administratorer af ordningen samt udveksling af data mellem sekretariatet og Energinet.dk. Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

17 10. Opfølgning på anmeldelse af skader, havarier og udfasning af udtjente møller I henhold til bekendtgørelse nr. 73 af 25. januar 2013 er det ejerens pligt at informere Godkendelsessekretariatet om større skader og skader af sikkerhedsmæssig betydning. Imidlertid er der flere ejere, som ikke er opmærksom på disse forhold, hvorfor Godkendelsessekretariatet igennem perioden har i gangsat en tættere opfølgning på dette punkt. I 2013 påbegyndte Godkendelsessekretariatet en udbygning af databasen med registrerede fejl og havarier. Der var en række uheld i forbindelse med stormene Allan og Bodil i oktober og december 2013 med deraf følgende havariopfølgning ind i Tabellen viser antallet af hændelser fordelt på emne de seneste 5 år. År Brand Totalt havari Nedfaldne Vinger Nedfaldne dele I alt I alt Stigningen i antallet af registrerede hændelser skyldes til dels det usædvanligt hårde vejr i slutningen af 2013, men afspejler også i høj grad sekretariatets indsats for at gøre både ejere, servicefirmaer og fabrikanter opmærksomme på indberetningskravet. Fordelingen af hændelser på møllestørrelsen givet ved størrelsen på den nominelle generatoreffekt fremgår af nedenstående tabel: kw Antal i 2009 Antal i 2010 Antal i 2011 Antal i 2012 Antal i , SUM I alt Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

18 Det er især de mindre møller under 200m 2 i overstrøget rotorareal der bidrager til stigningen af noterede hændelser, da 60 % af alle indberetninger i 2013 skyldtes disse mindre møller, der i daglig tale ofte refereres til som husstandsmøller. Fordelingen af indrapporterede hændelser på henholdsvis små (< 200m 2 ) og store (> 200m 2 ) møller for de sidste 5 års indrapporteringer ses nedenfor: Antal i Antal i Antal i Antal i Antal i I alt < 200m > 200m SUM Gennem samarbejdet i Udvalget for Vindmølleteknik (UVT) ved Danmarks Vindmølleforening, er der etableret et netværk med henblik på erfaringsudveksling og opfølgning på skader generelt, herunder hører også forebyggelse af potentielle skader. Som et eksempel på forebyggende arbejde kontaktede Godkendelsessekretariatet i 2013 alle 44 ejere af en vindmølle af typen V25-200kW og alle registrerede service virksomheder med henstilling om at gennemføre kontrol af tårnbolte efter 2 havarier af denne mølletype. V25-200kW data for de to havarede møller: - Generator 200 kw - Rotordiameter 25 m - Navhøjde 30 m - Driftstid 22 hhv. 24 år Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

19 I december 2013 kunne Godkendelsessekretariatet notere status på eftersynet af tårnboltene. Der var forhold ved 25 af i alt 44 møller, hvor der skulle korrigeres og foretages bolteudskiftninger. Der var 19 møller uden anmærkninger. Eftersyn af Antal bemærkninger Tårnbolte 14 Fundamentbolte 13 Både tårn-og fundamentbolte 7 Ingen bemærkninger 19 Mølle demonteret 1 Efterhånden er der mange møller, som er tæt på, eller har nået tidspunktet for udløb af design levetiden, typisk 20 år. Der er i bekendtgørelsen stillet krav om, at der skal gennemføres en særlig inspektion af møllen, ved udløb af designlevetiden. Dette arbejde blev, i forbindelse med vejledningen til BEK73 påbegyndt i 2013 i Det Rådgivende Udvalg, hvor det bl.a. blev besluttet at udarbejde nogle generelle retningslinjer omkring servicering af disse møller og løbende udarbejde nogle møllespecifikke eksempelark. Ved udgangen af 2013 var der 875 møller opstillet i Danmark over 20 år gamle. Dette tal øges hvert år, således at der i år 2017 er 2090 møller med en installeret effekt på 782 MW over 20 år (forudsat at der ikke bliver nedtaget møller undervejs). Se tabellen nedenfor. Årstal Antal Møller >20 år per år Installeret effekt MW > 20 år Før Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

20 11. Godkendelse og prøvning af småmøller på 25 kw eller derunder Der har både i 2012 og 2013 været stor interesse for vindmøller med et rotorareal under 200m 2, med mange henvendelser fra både producenter, importører og private, der ønskede at blive informeret om certificeringsordningen, enten i forbindelse med salg, køb eller opstilling af en mølle. Det er ikke ligetil at få godkendt eller certificeret de små møller i den etablerede internationale certificeringsordning, og fremadrettet forsøges der etableret flere muligheder for godkendelser og certificering der er gyldig i Danmark, koordineret med mulighederne på den internationale arena. Tabellen nedenfor viser antallet af typecertifikater og prototypecertifikater fordelt på de 3 forskellige typer af certifikater for de mindre møller efter BEK73. Status 31. december 2013 < 5 m 2 < 40 m 2 < 200 m 2 I alt Type certifikater Prototypes I alt Status 31. december 2012 < 5 m 2 < 40 m 2 < 200 m 2 I alt Type certifikater Prototypes I alt I 2012 var der stor interesse for møller under 40 m 2 og 6 kw; idet nettokøbsordningen betød at netop denne størrelse på møllerne var attraktiv. Disse møller, hvoraf hovedparten var import, blev i høj grad certificeret efter danske særregler for møller under 40 m 2. I 2013 rettede de danske producenter af de små møller opmærksomheden mod møller på mellem 10 og 25 kw og med en max tiphøjde på 25 m, idet de tekniske specifikationer stadig er dikteret af kravene givet ved planloven ved opstilling af husstandsmøller, modsat den tekniske designstandard, der definerer grænsen for de små møller ved 200 m 2. Der blev opstillet en lang række møller på prototypecertifikat, og flere virksomheder nåede ikke at blive etableret inden nettokøbsordningen blev lukket i slutningen af Hvilket resulterede i firmalukninger og en del opsamling for Godkendelsessekretariatet på møller og mølleejere med udløbne certifikater. I slutningen af 2013 påbegyndte Godkendelsessekretariatet en opfølgning på opstillede prototyper og testmøller mv., hvor godkendelsen var udløbet. Ligeledes har der været en del henvendelser omkring opstillede møller, der er certificeret, men som ikke performer efter hensigten, hvor ejerne henvender sig til Godkendelsessekretariatet for at få hjælp. Der har været en del havarier af de mindre møller i 2013, hvilket giver anledning til at overveje certificeringsgrundlaget, idet møllerne typisk opstilles meget tæt på bebyggelse (typisk er afstanden 20m ved max tiphøjde på 25m). Havarierne af de små møller stod for 60% af alle rapporterede hændelser i kw møllen er en Gaia af ældre dato hvor tipbremserne var under eftersyn. De 2 møller på 25 kw var dansk producerede prototyper under afprøvning, hvoraf den ene blev udsat for test under stormen Bodil. Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller

Godkendelse af husstandsmøller

Godkendelse af husstandsmøller Godkendelse af husstandsmøller Temadag om mini- og husstandsmøller Fredag den 14. september 2012 i Messe C i Fredericia Peggy Friis DTU Vindenergi Energistyrelsens Godkendelsessekretariat Energistyrelsens

Læs mere

Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat. Peggy Friis; Pernille Daub

Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat. Peggy Friis; Pernille Daub Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller 2014 Peggy Friis; Pernille Daub Rapport DTU Wind Energy E-0079 (DK) 2014 Af Peggy Friis; Pernille Daub Copyright: Forsidefoto: Udgivet

Læs mere

Regler for servicering af husstandsmøller i alle aldre og størrelser

Regler for servicering af husstandsmøller i alle aldre og størrelser Regler for servicering af husstandsmøller i alle aldre og størrelser Temadag om mini- og husstandsmøller Fredag d. 20. september, 2013 Messe C i Fredericia Peggy Friis DTU Vindenergi Energistyrelsens Godkendelsessekretariat

Læs mere

S-588 Statusrapport December 2014

S-588 Statusrapport December 2014 S588 Statusrapport December 2014 A01 Last og sikkerhed John Dalsgaard Sørensen MT 1 Design requirements for wind turbines IEC 614001 Ed.3 MT 2 Safety of small wind turbines IEC 614002 Ed. 3 WG 3 Design

Læs mere

Foredrag om vindmøllers levetid Vindtræf 2014 på DTU Campus Risø. Peter Hjuler Jensen Institut for Vindenergi, DTU

Foredrag om vindmøllers levetid Vindtræf 2014 på DTU Campus Risø. Peter Hjuler Jensen Institut for Vindenergi, DTU Foredrag om vindmøllers levetid Vindtræf 2014 på DTU Campus Risø Peter Hjuler Jensen Institut for Vindenergi, DTU Stikord fra programmet. En vindmølle ved næppe, den er designet og godkendt til at holde

Læs mere

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller 10. juli 2007 Oplæg til fremtidig dansk Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller Baggrund Den nuværende danske godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling

Læs mere

Husstandsvindmøller Typegodkendelse Test og dokumentation

Husstandsvindmøller Typegodkendelse Test og dokumentation Husstandsvindmøller Typegodkendelse Test og dokumentation Temadag omkring nettilslutning af elproducerende anlæg Den 1 juni 2011 Peggy Friis Risø DTU Godkendelsessekretariatet for Vindmøller SWT i godkendelsessystemet

Læs mere

Temadag om husstandsmøller

Temadag om husstandsmøller Temadag om husstandsmøller Typegodkendte husstandsmøller på det danske marked Fredag den 18. september 2015 i Fredericia Peggy Friis Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller (EGV) DTU Vindenergi

Læs mere

Dansk & International Standardisering. Peter Hauge Madsen Afdelingen for Vindenergi Forskningscenter Risø. Slide no.

Dansk & International Standardisering. Peter Hauge Madsen Afdelingen for Vindenergi Forskningscenter Risø. Slide no. Dansk & International Standardisering Peter Hauge Madsen Afdelingen for Vindenergi Forskningscenter Risø Standarder? Standarder er frivillige aftaler, som regulerer markedet for at fremme samhandelen.

Læs mere

Vindmøllers levetid. Erfa- og informationsmøde for mølleejere fredag den 23. september 2016 i Vingsted

Vindmøllers levetid. Erfa- og informationsmøde for mølleejere fredag den 23. september 2016 i Vingsted Vindmøllers levetid Erfa- og informationsmøde for mølleejere fredag den 23. september 2016 i Vingsted Peggy Friis; Pernille Daub; Davide Conti Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller DTU

Læs mere

S-588 Statusrapport Maj 2016

S-588 Statusrapport Maj 2016 S-588 Statusrapport Maj 2016 A01 Last og sikkerhed John Dalsgaard Sørensen DS 472:2007 Udgivet - /2018 Forudsætninger for vindmøllekonstruktion er i Danmark PT 61400-101 General requirements for wind turbine

Læs mere

Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Tirsdag den 8. februar 2005 kl. 10.00 16.00

Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Tirsdag den 8. februar 2005 kl. 10.00 16.00 Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Tirsdag den 8. februar 2005 kl. 10.00 16.00 Deltagere: Strange Skriver Jørgen Knudsen Truels Kjær Per H. Lauritsen

Læs mere

Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariatet for vindmøller 2010

Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariatet for vindmøller 2010 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 17, 2015 Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariatet for vindmøller 2010 Lemming, Jørgen Kjærgaard; Friis, Peggy Publication date: 2011 Document Version

Læs mere

Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariatet for vindmøller 2010. Risø-R-Report

Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariatet for vindmøller 2010. Risø-R-Report Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariatet for vindmøller 2010 Risø-R-Report Jørgen K. Lemming, Peggy Friis Risø-R-1802 (DA) December 2011 Forfatter: Jørgen K. Lemming, Peggy Friis Titel:

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Onsdag den 1. Oktober 2003 kl. 10.00 15.30

Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Onsdag den 1. Oktober 2003 kl. 10.00 15.30 Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Onsdag den 1. Oktober 2003 kl. 10.00 15.30 Deltagere: Strange Skriver Jens Wodstrup Jørgen Knudsen Nils E. Werner Jørgen

Læs mere

Årsrapport Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller 2009. Risø-R-Report

Årsrapport Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller 2009. Risø-R-Report Årsrapport Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller 2009 Risø-R-Report Jørgen Lemming Risø-R-1750 (DA) September 2010 Forfatter: Jørgen Lemming Titel: Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat

Læs mere

standardiseringsorganisation

standardiseringsorganisation Velkommen Dansk Standard som medlem er Danmarks officielle standardiseringsorganisation 220 medarbejdere Grundlagt i 1926 En erhvervsdrivende fond Mere end 220 S-udvalg Flere end 1900 eksperter Standardiseringsorganisationer

Læs mere

Vindmøller efter de er blevet 20 år Erfa- og informationsdag for mølleejere 2015

Vindmøller efter de er blevet 20 år Erfa- og informationsdag for mølleejere 2015 Vindmøller efter de er blevet 20 år Erfa- og informationsdag for mølleejere 2015 Peggy Friis Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller www.vindmoellegodkendelse.dk Vindmøller over 20 år 6391

Læs mere

Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Tirsdag den 24. april 2003 kl. 10.00 14.00

Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Tirsdag den 24. april 2003 kl. 10.00 14.00 Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Tirsdag den 24. april 2003 kl. 10.00 14.00 Deltagere: Nils E. Werner Jørgen Lemming(formand) Ole Sønderby Christer

Læs mere

Nettilslutning af vindmøller i Danmark

Nettilslutning af vindmøller i Danmark Nettilslutning af vindmøller i Danmark - et studie af godkendelsesproceduren for type- og projektgodkendelse af vindmøller i Danmark Præsentation af specialkursus v. Peter Hansen Stud.polyt., s041944 Rejseby

Læs mere

Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Tirsdag den 7. december 2004 kl. 10.00 14.00

Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Tirsdag den 7. december 2004 kl. 10.00 14.00 Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Tirsdag den 7. december 2004 kl. 10.00 14.00 Deltagere: Strange Skriver Jens Wodstrup Jørgen Knudsen Truels Kjær Per

Læs mere

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Mølleejeren: har pligt til at sikre, at vindmøllen er vedligeholdt og serviceret af en certificeret

Læs mere

Deltagere: Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 2 Kort præsentation af mødedeltagerne To af mødedeltagere præsenterede sig:

Deltagere: Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 2 Kort præsentation af mødedeltagerne To af mødedeltagere præsenterede sig: Referat af møde vedr. koordinering af krav til nettilslutning af vindmøller afholdt hos Elkraft System Onsdag den 7. juli 2004 fra kl. 14.00 til kl. 16.00 Deltagere: Jan Havsager Jørgen Lemming Jørgen

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 84 Offentlig Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller I medfør af 16, stk. 2, 68, stk. 1,

Læs mere

Dette jubilæumstidsskrift er udgivet af Dansk Standard i anledningen af S-588 Elproducerende vindmøllers 20 års jubilæum i 2009.

Dette jubilæumstidsskrift er udgivet af Dansk Standard i anledningen af S-588 Elproducerende vindmøllers 20 års jubilæum i 2009. S-588 Elproducerende vindmøller 20 års jubilæum 2009 Dette jubilæumstidsskrift er udgivet af Dansk Standard i anledningen af S-588 Elproducerende vindmøllers 20 års jubilæum i 2009. Der skal lyde en stor

Læs mere

Vejledningen henvender sig til såvel vindmølleleverandører som til vindmølleejere.

Vejledningen henvender sig til såvel vindmølleleverandører som til vindmølleejere. Energistyrelsens vejledning til bekendtgørelse 651 om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling, vedligeholdelse og service af vindmøller Indledning Bekendtgørelsen for den

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller Udkast af 16. februar 2007 (ændringer angivet med fed skrift) Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller I medfør af 16, stk. 2, 68, stk. 2

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. juni 2008 26. juni 2008. Nr. 651. Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling, vedligeholdelse og service af vindmøller I

Læs mere

Temadag Mini- og husstandsmøller i Danmark

Temadag Mini- og husstandsmøller i Danmark Temadag Mini- og husstandsmøller i Danmark Danske og internationale regler og standarder for teknisk godkendelse Peggy Friis Dansk godkendelses ordning Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for

Læs mere

Energistyrelsens vejledning til Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller Nr. 73 af 25. januar 2013

Energistyrelsens vejledning til Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller Nr. 73 af 25. januar 2013 13. marts 2014 Energistyrelsens vejledning til Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller Nr. 73 af 25. januar 2013 Indledning Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller

Læs mere

Godkendelse af vindmøller med et rotorareal på 40 m 2 og derunder og med en eleffekt på maksimalt 25 kw (Husstandsmøller).

Godkendelse af vindmøller med et rotorareal på 40 m 2 og derunder og med en eleffekt på maksimalt 25 kw (Husstandsmøller). 1. maj 2009 Godkendelse af vindmøller med et rotorareal på 40 m 2 og derunder og med en eleffekt på maksimalt 25 kw (Husstandsmøller). Som en undtagelse fra de gældende regler i bekendtgørelse nr. 651

Læs mere

Certificering Service og vedligehold

Certificering Service og vedligehold Certificering Service og vedligehold Normal og udvidet certificering af vindmølleservice og vedligeholdelsesvirksomheder Erik M. Christiansen 28 Januar 2009 Normal certificering Omfatter verifikation af:

Læs mere

Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Onsdag den 10.december 2003 kl. 10.00 15.30

Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Onsdag den 10.december 2003 kl. 10.00 15.30 Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Onsdag den 10.december 2003 kl. 10.00 15.30 Deltagere: Strange Skriver Danmarks Vindmølleforening Jens Wodstrup Brancheforeningen

Læs mere

ved godkendelse af vindmøller med en eleffekt på 25 kw og derunder og et rotorareal

ved godkendelse af vindmøller med en eleffekt på 25 kw og derunder og et rotorareal Energistyrelsen 19. marts 2010 Godkendelse af vindmøller med en eleffekt på 25 kw og derunder og et rotorareal på 200 m 2 og derunder. Som en undtagelse fra de gældende regler i bekendtgørelse nr. 651

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Notat vedrørende projektet EFP6 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Baggrund Et af projektets grundelementer er, at der skal foretages en subjektiv

Læs mere

Udvikling indenfor offshore standardisering og relateret udvikligsarbejde

Udvikling indenfor offshore standardisering og relateret udvikligsarbejde DANWEA - Ebeltoft - 27-28. november 2003 Udvikling indenfor offshore standardisering og relateret udvikligsarbejde Sten Frandsen Forskningscenter RISØ Nogle uafklarede emner i forb. med: Design basis for

Læs mere

Dansk udbygning med vindenergi 2014

Dansk udbygning med vindenergi 2014 MW Dansk udbygning med vindenergi 214 Dato: 22-4-215 I 214 dækkede dansk vindenergi hvad der svarer til mere end 39 pct. af det danske elforbrug. Det er ny verdensrekord. Udbygningen af vindenergi skuffede

Læs mere

Concilias. Uvildig sikringsrådgivning. Referat af møde i standardiseringsudvalget i. CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12.

Concilias. Uvildig sikringsrådgivning. Referat af møde i standardiseringsudvalget i. CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12. Referat af møde i standardiseringsudvalget i CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12. marts 2014 Deltagene lande med i alt 17 deltagere: Irland, Finland, Sverige, Norge, England, Tyskland, Tjekkiet, Frankrig,

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Morten Victor Petersen

Morten Victor Petersen husstandsvindmolle.org Husstandsvindmøller Morten Victor Petersen Brancheforeningen for Husstandsvindmøller 6. april 2011 DGF Gastekniske dage 2011 Indholdsfortegnelse Brancheforeningen Lovgivning Godkendte

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S info@trafikstyrelsen.dk Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S info@trafikstyrelsen.dk Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S info@trafikstyrelsen.dk Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 danish@windpower.org www.windpower.org Bemærkninger til nye

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark Udbygning med vind i Danmark Dato: 29-1-213 I 212 nåede vindkraft op på at levere mere end 1. GWh og dermed dække over 3 pct. af Danmarks elforbrug. Mængden af installeret vindkraft nåede også at passere

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer

KRAVSPECIFIKATION. Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer Miljøstyrelsen KRAVSPECIFIKATION Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer Bilag 4 til udbudsbetingelser, EU-udbud: 2015/S 177-321404 2 1. Indledning Miljøstyrelsen

Læs mere

18. marts 2016 J.nr. 46-44011 I-6 Typecertifikat DTU 2016-3 TC-A Solid Wind Power SWP10-14TG20. Mølle type: SWP10-14TG20 Udstedt til: Solid Wind Power A/S, Frejasvej 4, 6950 Ringkøbing. CVR: 34460183 Godkendelsesnummer:

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk certificeringssordning for vindmøller.

Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk certificeringssordning for vindmøller. HØR ING SN OT AT M IN IST ER IEL L E HØ R ING S P ART ER x. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk certificeringssordning for vindmøller. Den 14.

Læs mere

Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet. Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima

Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet. Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet og KSO ordningen Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima KSO ordningen 2011 Hovedoversigt for indlæg Hvad er KSO ordningen i dag Status for ordningen

Læs mere

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Netværksmøde 9. april 2013 Carsten Riis Fredriksen Dansk Standard Agenda Hvem er Dansk Standard? Hvorfor benytte standarder? Hvad tilbyder vi? Eksempler

Læs mere

Notat vedr. beredskab i forbindelse med uheld ved vindmøller

Notat vedr. beredskab i forbindelse med uheld ved vindmøller 12. juli 2012 Peggy Friis Notat vedr. beredskab i forbindelse med uheld ved vindmøller Indhold Indledning... 2 Forhold i forbindelse med uheld ved vindmøller... 3 Arbejdsulykke & akut sygdom... 3 Løbskkørsel/havari

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

2. Standardiseringsarbejdets karakter og omfang

2. Standardiseringsarbejdets karakter og omfang Standardiseringsarbejdets indhold 1. Arbejdets omfang Arbejdet omfatter standardisering på Sikkerhedsstyrelsens vegne inden for området sikkerhed af elektrisk materiel i udvalgte standardiseringskomiteer

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Quality management systems Guidelines for quality plans

Quality management systems Guidelines for quality plans Dansk standard DS/ISO 10005 3. udgave 2006-12-05 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10005:2006 Kvalitetsstyringssystemer Retningslinjer for kvalitetsaktivitetsplaner

Læs mere

Vindmøller i Danmark. Møde i Darum 25 februar 2015. Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy

Vindmøller i Danmark. Møde i Darum 25 februar 2015. Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy Vindmøller i Danmark Møde i Darum 25 februar 2015 Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy Introduktion af Niels-Erik Født Sydfalster Uddannelse civilingeniør (DTU) PhD (DTU) soldrevne køleanlæg Arbejdet 15

Læs mere

Temamøder: Nyt vindmølleprojekt Rønnede 9. okt 2014. Danmarks Vindmølleforening Helena Tinggaard, Business Manager, DK/NO

Temamøder: Nyt vindmølleprojekt Rønnede 9. okt 2014. Danmarks Vindmølleforening Helena Tinggaard, Business Manager, DK/NO Temamøder: Nyt vindmølleprojekt Rønnede 9. okt 2014 Danmarks Vindmølleforening Helena Tinggaard, Business Manager, DK/NO Agenda Prisudviklingen på vindmøller set i forhold til pris pr. kwh. Hvilke aktuelle

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Hvordan ser dit medlemskab ud?

Hvordan ser dit medlemskab ud? Udvalgsydelser 2015 Hvordan ser dit medlemskab ud? Dit medlemskab af et standardiseringsudvalg består af en kerneydelse, som er ens for alle udvalgsmedlemmer. Derudover har du og udvalget selv mulighed

Læs mere

EMD International A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg Ø, DENMARK tel.: +45 9635 4444 fax: +45 9635 4446 e-mail: emd@emd.dk web: www.emd.

EMD International A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg Ø, DENMARK tel.: +45 9635 4444 fax: +45 9635 4446 e-mail: emd@emd.dk web: www.emd. Redegørelse vedr. betydning for Nissum Bredning projekt hvis lokalplan 158 gennemføres (forslag om opførelse af 2 Envision møller). Af Per Nielsen Efter henvendelse fra Nissum Bredning vindmøllelaug og

Læs mere

CIRKEL ENERGI Præsenterer Evance Wind Iskra R9000. Temadag om mini- og husstandsmøller

CIRKEL ENERGI Præsenterer Evance Wind Iskra R9000. Temadag om mini- og husstandsmøller CIRKEL ENERGI Præsenterer Evance Wind Iskra R9000 Temadag om mini- og husstandsmøller Evance Winds Historie Grundlagt i 1999 stor vind fra Carter, alle arbejder stadig hos Evance. Forskning og udvikling

Læs mere

Introduktion til vindkraft

Introduktion til vindkraft DANSIS-møde 4. oktober 2006 Niels Raben DONG Energy Project Manager, M. Sc. E.E. Section Renewables Disposition DONG Energy og vindkraft Vindkraft et situationsbillede Vindkraft udfordringerne 2 DONG Energy

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Januar 2014 Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Indledning Resultatkontrakten er en kontrakt mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

VI s Regionsmøde i Ikast

VI s Regionsmøde i Ikast VINDMØLLEINDUSTRIEN VI s Regionsmøde i Ikast Vindmølleindustrien i global konkurrence og konsekvensen for danske arbejdspladser v/ Birger T. Madsen, BTM Consult ApS - Ikast 9.Marts 2010 Markeds status

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark. 8. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000

Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark. 8. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000 Teknisk grundlag for opstilling af vindmøller i Danmark 8. udkast til internationalisering af udgave af 15. april 2000 KAPITEL 1 Indledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Lovgrundlag og organisation

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning

Den rigtige vindkraftudbygning Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Forudsætninger for udbygningsplanen Realistiske møllestørrelser på land og hav de næste 10 år Forudsætningerne

Læs mere

Komponenter og delsystemer Videncenter for Vindmøllekomponenter. Peter Hjuler Jensen, Risø DTU

Komponenter og delsystemer Videncenter for Vindmøllekomponenter. Peter Hjuler Jensen, Risø DTU Komponenter og delsystemer Videncenter for Vindmøllekomponenter Peter Hjuler Jensen, Risø DTU Hvad og hvor er videncenter for vindmøllekomponenter? Initiativ til dannelse af videncenter for 4 år siden

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Anmeldelse af ændret metode til kompensation af havvindmølleparker ved påbudt nedregulering. 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Anmeldelse af ændret metode til kompensation af havvindmølleparker ved påbudt nedregulering. 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Anmeldelse af ændret metode til kompensation af havvindmølleparker ved påbudt nedregulering 19. februar 2016 HEP/HEP Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Organisation. Eksamen, juni Strategisk ledelse. Mandag den 9. juni Kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Organisation. Eksamen, juni Strategisk ledelse. Mandag den 9. juni Kl SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 9 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation Eksamen, juni 2008 Strategisk ledelse Mandag den 9. juni 2008 Kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler er tilladt Det

Læs mere

Kompetenceudviklingsudvalg

Kompetenceudviklingsudvalg itsmf Danmark Kompetenceudviklingsudvalg Kommissorium Version: 2.0 Status: Godkendt Dato: 10. januar 2011 Side 1 af 5 Versionshistorik Version Status Forfatter Dato Årsag 0.1 Draft Michael 20-01-09 Første

Læs mere

VI s Regionsmøde i Aalborg

VI s Regionsmøde i Aalborg VINDMØLLEINDUSTRIEN VI s Regionsmøde i Aalborg Vindmølleindustrien i global konkurrence og konsekvensen for danske arbejdspladser v/ Birger T. Madsen, BTM Consult ApS - Aalborg 8.Marts 2010 Markeds status

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032.

Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032. Side 1 af 97 Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark Juni 2014 Udgivelsesdato : 11. juni 2014 opdateret 7. oktober 2014 og 28. august 2015 Projekt

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark Til Energinet.dk Markedets aktører Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark 1. Indledning Dette notat beskriver kort den forventede udvikling i vindkapaciteten på land i Danmark samt de

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

Celleprojektet. Kort fortalt

Celleprojektet. Kort fortalt Celleprojektet Kort fortalt Marked og økonomisk effektivitet Forsyningssikkerhed Miljø og bæredygtighed 2 Forord Celleprojektet er et af Energinet.dk s store udviklingsprojekter. Projektet skal være med

Læs mere

Hvordan hjælper Vindmølleindustrien? ( og partnere) Jakob Lau Holst 11. Marts 2016

Hvordan hjælper Vindmølleindustrien? ( og partnere) Jakob Lau Holst 11. Marts 2016 Hvordan hjælper Vindmølleindustrien? ( og partnere) Jakob Lau Holst 11. Marts 2016 Nye standarder i vindindustrien Støttet af Industriens Fond 3 årigt projekt Formålet er at udvikle samarbejdsfladerne

Læs mere

Kriterier for fabrikantdrevne områder til prototypevindmøller

Kriterier for fabrikantdrevne områder til prototypevindmøller Kriterier for fabrikantdrevne områder til prototypevindmøller Dato: 07.06.10 Kriterier Behov for fabrikantdrevne områder frem til 2020 Hvad skal/bør afprøves på et fabrikantdrevet testområde Beskrivelse

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Tåsinge, Søby, Svendborg kommune, DANMARK 4,6 MW vindmøllepark 2 stk. Siemens SWT-2.3-93, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De to nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: december

Læs mere

Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter

Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter Dansk standard DS/ISO 11462-1 2. udgave 2007-03-08 Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter Guidelines for implementation of statistical

Læs mere

Husstandsmøller & Solcelleanlæg

Husstandsmøller & Solcelleanlæg Husstandsmøller & Solcelleanlæg Infoaften - Solid Wind Power, SWP 10 kw og SWP 25 kw Anders Ztorm, Adm. Direktør Solenergi Danmark A/S, Dagsorden 1. Præsentation af Solenergi Danmark 2. Politiske målsætninger

Læs mere

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 DS-information DS/ISO/TS 22004 2. udgave 2006-06-23 Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 Food safety management systems Guidance on the application of ISO 22000:2005

Læs mere

Siemens Power Generation 2005. All Rights Reserved. Siemens Wind Power

Siemens Power Generation 2005. All Rights Reserved. Siemens Wind Power Siemens Wind Power Produktions- og administrationsbygninger i Brande Siemens Wind Power s hovedkontor har ligget i Brande siden 1980 Den nuværende kontorbygning blev bygget i 2001 Udvidelse med 15,000

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1) BEK nr 1104 af 20/09/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Transport- og Energiministeriet,/nEnergistyrelsen, j. nr. 030203/3006-0015

Læs mere

VVM-anmeldelse for udvidelse af mølleområde Holmen (Holmen 2)

VVM-anmeldelse for udvidelse af mølleområde Holmen (Holmen 2) 06-06-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for udvidelse af mølleområde Holmen (Holmen 2) Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på igangsætning af mølleplanlægningen

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere