thy erhvervsforum Strategi Vækst og udvikling i Thy - gennem synlighed og handling we grow business

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "thy erhvervsforum Strategi 2014-2017 Vækst og udvikling i Thy - gennem synlighed og handling we grow business"

Transkript

1 thy erhvervsforum we grow business Strategi Vækst og udvikling i Thy - gennem synlighed og handling

2

3 Indholdsfortegnelse 1.0. Indledning 1.1. Den lokale virkelighed 1.2. Strategiprocessen og hvordan den implementeres 1.3. Mission, vision og indsatsområder for Thy Erhvervsforum Overordnede strategiske prioriteringer 1.4. Model for prioriteringer og indsatsområder 2.0. Indsatsområder 2.1. Bosætning & Oplevelser 2.2. Infrastruktur & Service 2.3. Klima & Energi 2.4. Fødevarer & Produktion 2.5. Innovation & Talentudvikling 3.0. Organisation 4.0. Samlet baseline Strategi

4 1.0. Indledning Thy Erhvervsforum er en medlemsforening, som skaber vækst og udvikling i Thisted Kommune, så området er attraktivt for både virksomheder og borgere. På grundlag af en bred, koordineret og sammenhængende erhvervsservice rådgiver og sparrer Thy Erhvervsforum de omkring små og store lokale virksomheder samt virksomheder, der ønsker at etablere sig i området. Martin Rune Hoxer Erhvervschef Thy Erhvervsforum Thy Erhvervsforum bidrager til, at der skabes nye arbejdspladser ved at tilbyde professionel iværksætterrådgivning fra Hanstholm, Thisted og Hurup. Gennem netværk, fundraising og vækstmidler tiltrækker Thy Erhvervsforum finansiering, som understøtter forretningsudviklingen i området. Desuden støtter Thy Erhvervsforum udvikling og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, og derfor er en konkret bopælsog brandingstrategi en del af Thy Erhvervsforums strategiske prioriteringer Den lokale virkelighed Virksomhederne i Thisted Kommune er i disse år påvirket af stigende international konkurrence, og finanskrisen har vist, hvor vigtigt det er at fokusere på omkostningsniveau, produktivitet og omstillingsevne, innovationsgrad og talentudvikling. Det betyder hos en række virksomheder, at kompetenceniveauet, servicebegrebet og det globale udsyn skal udvikles. Derfor vil der i strategiperioden blive fokuseret på innovation, service, iværksætteri og mulighederne i oplevelsesøkonomien. Evnen til at omstille sig betyder, at virksomhederne har behov for kvalificeret arbejdskraft, og udbuddet i Thisted Kommune skal derfor modsvare behovet for relevante kompetencer. I Thisted Kommune har vi en solid og alsidig erhvervsstruktur med godt arbejdspladser, og gennem årene har kommunen haft lavere ledighed end landsgennemsnittet. Men da flere unge flytter fra kommunen, betyder det, at beskæftigelsen og indtægtsgrundlaget for området falder. Det er derfor en hovedudfordring for Thy at få flere til at flytte til og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Derfor arbejder Thy Erhvervsforum i strategiperioden med indsatsområdet Bosætning & Oplevelser. Her er målet at brande oplevelsesmulighederne i Thy og de stedbundne potentialer, som området har med sine kystvendte aktiviteter samt landets første nationalpark. Thy har Danmarks førende konsumfiskerihavn i Hanstholm, og Thy Erhvervsforum understøtter udbygningen af havnen og forretningsudviklingen hos eksisterende og nye virksomheder, der er tilknyttet det maritime. For både de maritime virksomheder og for de øvrige erhverv arbejder Thy Erhvervsforum for, at vækst- og udviklingsprogrammerne bliver kendt og benyttet i lokale sammenhænge. Flere og flere unge flytter væk for at tage uddannelser, og det presser Thisted Kommune. Tendensen er, at de unge bliver i landets største byer og ikke bidrager til den nødvendige vækst i landets mindre kommuner. Thy Erhvervsforum arbejder aktivt sammen med områdets uddannelsesinstitutioner og Aalborg Universitet om at udveksle viden og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 4 Strategi

5 1.2. Strategiprocessen og hvordan den realiseres Strategi vækst og udvikling gennem synlighed og handling er udarbejdet på baggrund af det fusionsgrundlag, der blev til, da Thy Erhvervsforum blev etableret. Strategien tager udgangspunkt i de indsatsområder, der er identificeret, samt i strategimødet og strategi-seminaret afholdt i maj og august Til strategiseminaret d. 19. august var en række ressourcepersoner indbudt til at konkretisere strategiplanens handlingskatalog på de enkelte indsatsområder. Thy Erhvervsforum har en række strategiske prioriteringer, som fastlægger Thy Erhvervsforums virke. De strategiske prioriteringer er de vigtigste og tjener som sigtelinjer for handlinger på de enkelte indsatsområderne. Hvert af disse indsatsområde har nogle underliggende strategier for at opnå målene for indsatsområdet. Hvert år udarbejdes en eksekveringsplan med budgetoverslag for, hvilke handlinger der sættes i gang på hvert indsatsområde. På den måde fastholder vi de overordnede strategiske sigtelinjer, og de konkrete handlinger og tiltag eksekveres med størst mulig effekt for områdets vækst- og udviklingsmuligheder. Indsatsområdernes resultatmål er kvantificeret, så der stræbes efter bedre resultater år for år i strategiperioden Det vil nogle steder fremgå som en procentstigning og andre steder blot som en forøgelse. Thy Erhvervsforums organisering præsenteres samt de tilhørende planer, som skal understøtte, at strategien realiseres. Thy Erhvervsforum vil samarbejde med relevante aktører om at nå strategiplanens målsætninger. Det vil både ske gennem handlinger, samarbejde og konkret indflydelse Mission, vision og indsatsområder for Thy Erhvervsforum Mission og vision fungerer som pejlemærker for Thy Erhvervsforums arbejde (1). Vision - målet for Thy Erhvervsforum Mission - berettigelsen for Thy Erhvervsforum Thy Erhvervsforum skal skabe værdi for borgere og virksomheder via fokus på vækstpotentialerne på udvalgte indsatsområder. Thy Erhvervsforum skal arbejde for øget vækst og udvikling i Thisted Kommune, så området er attraktivt for både borgere og virksomheder. (1) Formuleringen af Thy Erhvervsforums mission, vision og indsatsområder er udsprunget af den fusionsproces, der har foregået i forbindelse med sammenlægningen af Thy Erhvervsråd og Hanstholm Havneforum samt møder, der er holdt med medlemmer og samarbejdspartnere i den proces. Strategi

6 Nedenfor ses en oversigt over de fem indsatsområder. Indsatsområder for Thy Erhvervsforum Bosætning og oplevelser Infrastruktur og service Klima og energi Fødevarer og produktion Innovation og talentudvikling Overordnede strategiske prioriteringer Det overordnede mål for Thy Erhvervsforum er at skabe vækst og udvikling i Thisted Kommune. Thy Erhvervsforum vil gennem samarbejde med sine medlemmer, Thisted Kommune og andre relevante aktører arbejde for at løse udfordringerne for områdets erhvervsudvikling. Det vil ske ved at: sikre en koordineret og sammenhængende erhvervsservice i Thisted Kommune, så der skabes et gunstigt erhvervsklima for både eksisterende og nye virksomheder. udvikle og tiltrække kvalificeret arbejdskraft sammen med Thisted Kommune, områdets virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre aktører ud fra en sammenhængende bosætnings- og brandingstrategi for området. tiltrække virksomheder og finansiering til området gennem netværk, fundraising samt vækst- og udviklingsmidler, der kan understøtte forretningsudviklingen for områdets virksomheder. skabe nye arbejdspladser gennem iværksætter- og virksomhedsrådgivning. fremme internationalisering i uddannelser og virksomheder i området, så de øgede omstillings- og kompetencekrav modsvares. Ressourcerne til indsatsområderne bliver løbende vurderet i forhold til opfyldelsen af de tværgående strategiske prioriteringer, der samlet understøtter det overordnede mål om at skabe vækst og udvikling i Thisted Kommune. Det gør Thy Erhvervsforum årligt ved at prioritere, hvad der skal sættes i gang ud fra de ressourcer og muligheder, der er til rådighed. 6 Strategi

7 Baseline Mission Vision Sikre en koordineret og sammenhængende erhvervsservice Målepunkt Strategiske prioriteringer Antal borgere og virksomheder Survey blandt medlemmerne Samarbejdsaftale med Thisted Kommune Fremme internationaliseringen Erhvervsklimaundersøgelse Erhvervsklimaundersøgelse Målemetode Tal fra Thisted Kommune Survey udsendes årligt Aftale gennemgås Dansk Industri Dansk Byggeri Udvikle og tiltrække kvalificeret arbejdskraft Tiltrække virksomheder gennem samarbejde Skabe nye arbejdspladser Uddannelsesniveau Antal nye virksomheder placeret i Thisted Kommune Antal iværksættere Antal eksportvirksomheder i Thisted Kommune Analyse fra Region Nordjylland Opslag i CVR / NN Erhverv CRM Survey Strategi

8 1.4. Model for prioriteringer og indsatsområder Vision Thy Erhvervsforum skal skabe værdi for borgere og virksomheder via fokus på vækstpotentialerne på udvalgte indsatsområder. Mission Thy Erhvervsforum skal arbejde for øget vækst og udvikling i Thisted Kommune, så området er attraktivt for både borgere og virksomheder. Strategiske prioriteringer Sikre en koordineret og sammenhængende erhvervsservice Udvikle og tiltrække kvalificeret arbejdskraft Tiltrække virksomheder gennem samarbejde Skabe nye arbejdspladser Fremme internationalisering Indsatsområder Bosætning & Oplevelser Infrastruktur & Service Klima & Energi Fødevarer & Produktion Innovation & Talentudvikling 8 Strategi

9 2.0. De fem indsatsområder Bosætning & Oplevelser Infrastruktur & Service Klima & Energi Fødevarer & Produktion Innovation & Talentudvikling Strategi

10 2.1. Bosætning & Oplevelser Baggrund og muligheder Thisted Kommune er Danmarks førende klimakommune med en lang række forskelligartede muligheder, der alle giver muligheder for at leve et aktivt liv i kommunen. Thisted Kommune er udfordret af den nuværende nettoudflytning fra kommunen, og der skal arbejdes aktivt for, at tendensen vendes eller mindskes, da vækst i bosætningen har en klar sammenhæng med vækst i erhvervet og for udvikling af hele området. Thy Erhvervsforum støtter alle tiltag, der arbejder for vækst i bosætningen og indgår derfor i projekter, der brander mulighederne gennem Nationalpark Thy, vores kulturliv og events, sportsaktiviteter og de kystvendte aktiviteter med havbadet i Vorupør og Cold Hawaii som spydspidser. Derudover arbejder vi med områdets foreningsliv og borgerinitiativer, så tiltagene tager sit naturlige afsæt i vores befolkning. Grundlaget for den aktive indsats skal lægges med en bosætningsstrategi, hvori der arbejdes med at markedsføre tilflytterkampagner, velkomstinitiativer, borgerinddragelse, netværksskabelse og aktiv inddragelse af områdets unikke attraktioner, gode uddannelsesinstitutioner, rige foreningsliv, events og stærke ressourcepersoner. Thy Erhvervsforum vil have et øget fokus på oplevelsesøkonomien og dermed på at skabe flere muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, udvikle projekter med fokus på innovation samt ekstraordinære events. 10 Strategi

11 Mål Øge bosætningen i Thisted Kommune samt graden af kendskab til Thy Strategier Samarbejde om branding med relevante aktører omkring events, sport, kultur og fritidsaktiviteter Skabe erhvervsudvikling med relation til områdets naturlige og stedbundne potentialer Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, kommunen og områdets erhvervsliv, så der skabes grundlag for, at nye medborgere bosætter sig i Thisted Kommune Baseline Bosætning & Oplevelser Målepunkt Indbyggertal Kendskabsgrad Målemetode Region Nordjylland VisitNordjylland Samarbejdspartnere Virksomheder, DanWEC, Thisted Kommune, Hanstholm Havn, EUC Nordvest, medlemmer af Thy Erhvervsforum, Nationalpark Thy, Thy Rock, Mors-Thy Håndbold, TFC Erhvervsklub, DI Thy-Mors, foreningsliv, AAU, Thy Turistforening og øvrige uddannelsesinstitutioner og brancheforeninger. Strategi

12 2.2. Infrastruktur & Service Baggrund og muligheder Det Blå Danmark vækster, og Thisted Kommune har med Hanstholm Havn, DanWEC og Testcenteret i Østerild en række fokuspunkter, som giver potentiale og relevans i forhold til udvidelse og udbygning af områdets infrastruktur. Hanstholm Havn beskæftiger i dag mere end årsværk, og forventningen er, at en havneudvidelse vil kunne skabe yderligere arbejdspladser i området. Thy Erhvervsforum vil arbejde aktivt med at forretningsudvikle den maritime sektor og støtteinitiativer, der kan give bedre infrastruktur og transportforbindelser både for dem, der pendler ind - og ud af kommunen. Indsatsområdet er tostrenget, da det både omfatter fokus på fysisk infrastruktur og fokus på serviceinfrastrukturen i Thisted Kommune. I Thisted Kommune skal der fokuseres på øget service og koordinering i alle sektorer. Thy Erhvervsforum vil fortsat stå for en koordineret og aktiv erhvervsservice, hvor en række af de tværgående indsatser skal prioriteres såsom at tiltrække virksomheder, finansiering, kvalificeret arbejdskraft, internationalisering og øget samarbejde. Øget service er også i fokus i de enkelte sektorer. Detailbranchen presses af den øgede internethandel, og merværdien for kunden skal derfor gå gennem den personlige service. Produktionsvirksomheder og den maritime sektor skal indstille sig på global konkurrence med øget fokus på service, fleksibilitet og kvalificeret arbejdskraft, så derfor skal erhvervsservicen koordineres, og servicen i de enkelte sektorer skal udvikles. 12 Strategi

13 Mål Udbygning af Hanstholm Havn samt forbedring af vejnettet mod Aalborg og Herning Skabe 1-2 iværksætterhuse/ pendlerhuse IT-infrastrukturen i hele kommunen forbedres Der indgås en fire-årig aftale med Thisted Kommune om varetagelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 Udvikling af 2-3 servicerelaterede projekttiltag i Thisted Kommune Strategier Indgå i samarbejde med Hanstholm Havn og Thisted Kommune for at varetage interesserne for udbygningen af Hanstholm Havn. Vi vil arbejde sammen med en bred vifte af aktører for at skabe en effektiv infrastruktur for området Arbejde for en bedre adgang til fibernet for alle hustande i kommunen Indgå samarbejde med erhvervsfremmeaktører omkring etablering af iværksætterhuse/pendlerhuse Udvikling af servicekoncepter og produkter, der giver vækst lokalt Baseline Infrastruktur & Service Målepunkt Udvidelse af Hanstholm Havn Samarbejdsaftale med Thisted Kommune Målemetode Start Tilskud Samarbejdspartnere Thisted Kommune, staten, Region Midtjylland, Region Nordjylland, virksomheder på Hanstholm Havn, Handelsstandsforeningerne i Thy, VisitNordjylland, AAU, Thisted Kommune, Væksthus Nordjylland, EUC Nordvest, Thy Uddannelsescenter og VUC Thy-Mors. Strategi

14 2.3. Klima & Energi Baggrund og muligheder Positionen som Danmarks førende klimakommune skal bl.a. føre til nye arbejdspladser og virksomheder samt en førerposition inden for bølgeenergi og vindkraft. Thy Erhvervsforum vil samarbejde med områdets virksomheder om at omlægge til vedvarende energi og grønne omstillinger i produktionen og dermed medvirke til, at omkostningsniveauet mindskes, og at konkurrenceevnen forbedres. Thisted Kommune har med Det Nationale Testcenter for store vindmøller, DanWEC og Passivhus Nordvest mulighed for at komme helt i front på klima- og energiområdet. Det kan tiltrække vidensinstitutioner såsom Aalborg Universitet og DTU samt tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 14 Strategi

15 Mål Øge beskæftigelsen i området relateret til følgeerhverv inden for klima og energi Strategier Vi vil udvikle erhvervsmulighederne inden for klima og energi gennem iværk-sætterrådgivning, projektfinansiering, vækst- og udviklingsmidler fra Væksthuset Baseline Klima & Energi Målepunkt Antal beskæftigede i den lokale klima og energisektor Målemetode Region Nordjylland Samarbejdspartnere Thisted Kommune, staten, Region Midtjylland, Region Nordjylland, virksomheder på Hanstholm Havn, Handelsstandsforeningerne i Thy, VisitNordjylland, AAU, Thisted Kommune, Væksthus Nordjylland, EUC Nordvest, Thy Uddannelsescenter og VUC Thy-Mors. Strategi

16 2.4. Fødevarer & Produktion Baggrund og muligheder Landbrug og fødevarer beskæftiger 10 % af arbejdsstyrken i Thisted Kommune og er dermed en vigtig sektor for kommunen. Thisted Kommune har en række veletablerede fødevarevirksomheder såsom Tican, Thisted Bryghus, Dragsbæk Margarinefabrik, Premier Is m.fl. Der er i de seneste år tillige kommet en underskov af fødevareproducenter, der alle brander sig på specialprodukter fremstillet i Thy. Disse produkter og virksomheder har sammen med de etablerede virksomheder et vækstpotentiale, og Thy Erhvervsforum vil gennem rådgivning og sparring omkring bl.a. vækst- og udvekslingsprogrammer understøtte deres forretningsudvikling. Derudover vil Thy Erhvervsforum arbejde med de udfordringer, som områdets produktionsvirksomheder oplever med overgangen fra videnlet produktion til videntung produktion. Det gør sig gældende i alle områdets styrkeområder såsom fødevarer, plastindustri, metal samt træ og møbler m.fl. Thy Erhvervsforum vil arbejde med automatisering, procesoptimering og rationaliseringer i produktionen. Vi vil skabe klynger og arbejde med kompetenceudvikling af medarbejderne på produktionsarbejdspladserne, så områdets produktionsvirksomheder skaber vækst og udvikler sig i den stadig stigende internationale konkurrence. 16 Strategi

17 Mål Antallet af fødevareproducenter i området er i vækst, og deres indtjening øges. Områdets produktionsvirksomheder samles i tematiske klynger, og der sker opkvalificering af medarbejderne, udvikling af nye eksportmarkeder samt skabes en bedre indtjening. Strategier Vi vil udvikle og brande fødevareprodukter fra området i samarbejde med lokale fødevareproducenter. Rådgivning til målgruppen udvikles i nye netværk og projekter Skabe og facilitere tematiske klynger Baseline Fødevarer & Produktion Målepunkt Antal virksomheder Antal beskæftigede Målemetode Region Nordjylland Beskæftigelsesregionen Samarbejdspartnere Produktionsvirksomheder i området, LandboThy, foreningen Regional Madkultur, Nationalpark Thy, Væksthus Nordjylland, andre kommuner og øvrige brancheforeninger. Strategi

18 2.5. Innovation & Talentudvikling Baggrund og muligheder Dansk Erhvervsfremme undersøger løbende innovationsgraden i danske virksomheder og har påvist en positiv sammenhæng mellem innovationsgraden og virksomhedernes vækst. Thy Erhvervsforum vil igangsætte udviklingsforløb med fokus på innovation og forretningsudvikling og dermed bidrage til, at innovationsgraden øges, og at relevant viden og innovationskampagner bringes ud til lokale virksomheder. Derudover vil Thy Erhvervsforum igangsætte netværk og understøtte klynger med fokus på innovation og kompetenceudviklingsforløb inden for en række tematiserede områder såsom automatisering, bæredygtigt byggeri, jern og metal, energi og fødevarer. Behovet for innovation stiller sammen med den stadig større internationale konkurrence krav om et højere kompetenceniveau hos medarbejderne. Der er derfor stigende krav til virksomhederne i Thisted Kommune om at talentudvikle medarbejdere og ledere. Thy Erhvervsforum vil gennem et aktivt samarbejde med områdets virksomheder og uddannelsesinstitutioner arbejde for stadig flere relevante uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder i området, så vi kan bibeholde og udvikle talenter og tiltrække den kvalificerede arbejdsstyrke, som virksomhederne har brug for. 18 Strategi

19 Mål Vi vil øge kompetenceniveauet i Thisted Kommune. 5% færre ufaglærte i 2017 mod Øge innovationsgraden hos områdets virksomheder. Strategier Promovering af erhvervsuddannelser. Samarbejde om markedsføring af uddannelsestiltag i området. Gennem virksomhedsrådgivning og deltagelse i uddannelses- og innovationskampagner skabes nye forretningsmuligheder. Baseline Målepunkt Kompetenceniveauet Målemetode Region Nordjylland Fødevarer & Produktion Innovationsgraden Ufaglærte i området Region Nordjylland Beskæftigelsesregionen Antal KVU / LVU Thy Uddannelsescenter Samarbejdspartnere Jobcenteret, AAU, Thisted Kommune, Væksthus Nordjylland, EUC Nordvest, Thy Uddannelsescenter, VUC Thy-Mors, SOSU STV, DI og fagforbund. Strategi

20 3.0. Organisation Udvidet organisationsdiagram Medlemmer Bestyrelse (9 + 2) Erhvervschef Centerleder / DanWEC Markedsføringskonsulent / sekretær Controllerfunktion (ekstern) Konsulent Konsulent Vækstkonsulent Erhvervskonsulent Erhvervskonsulent fra Væksthus Praktikant Nordjylland Organisering Der udarbejdes funktionsbeskrivelser for de ansatte. Medarbejderne deles op i indsatsteams, hvor snitflader med samarbejdspartnerne beskrives. F.eks. Thisted Kommunes erhvervsafdeling, Thy Turistforening, THI, Væksthus Nordjylland, EUC, AAU, DanWEC m.fl. 20 Strategi

21 Ledelse, udvikling og afrapportering Erhvervschefen varetager den daglige ledelse af Thy Erhvervsforum. Erhvervschefen afrapporterer til bestyrelsen på de kvartalsvise møder i et godkendt format svarende til eksekveringsplanens indsatser, mål og handlinger. Den daglige ledelse understøttes af brugen af MS Sharepoint, ibrugtagning af CRM-modul samt digitale tavlemøder via Trello. Derudover iagttages den vedtagne lederinstruks, og der udvikles en personalehåndbog, hvor APV (ArbejdsPladsVurdering), MUS (MedarbejderUdviklingsSamtale) og udviklingsplaner indgår. Dette sættes i gang sammen med denne strategi. Budget og evaluering Der udarbejdes et fireårigt budgetoverslag for den samlede strategi, og der udarbejdes årligt et budget for eksekveringsplanerne for henholdsvis 2014, 2015, 2016 og Planer og budgetter skal godkendes på Thy Erhvervsforums bestyrelsesmøde i december og forelægges generalforsamlingen i første kvartal det følgende år. Der udarbejdes en ekstern midtvejs- og slutevaluering for denne strategi i henholdsvis ultimo 2015 og primo Sidstnævnte med henblik på at udvikle en ny strategi for perioden Thy Erhvervsforums medlemsfordele Der henvises her til kataloget Medlemsfordele, som beskriver de muligheder, som virksomhederne har gennem deres medlemskab i Thy Erhvervsforum. Markedsføring og kommunikationsplan Der henvises til Thy Erhvervsforums markedsførings- og kommunikationsplan. Strategi

22 4.0. Samlet baseline Tabellen viser målepunkterne under hhv. mission, mission, de strategiske prioriteringer samt indsatsområderne. Mission Vision Målepunkt Strategiske prioriteringer Antal borgere og virksomheder Survey blandt medlemmerne Målemetode Tal fra Thisted Kommune Survey udsendes årligt Sikre en koordineret og sammenhængende erhvervsservice Udvikle og tiltrække kvalificeret arbejdskraft Tiltrække virksomheder gennem samarbejde Skabe nye arbejdspladser Indsatsområder Bosætning & Oplevelser Infrastruktur & Service Klima & Energi Fødevarer & Produktion Innovation & Talentudvikling Samarbejdsaftale med Thisted Kommune Fremme internationaliseringen Erhvervsklimaundersøgelse Erhvervsklimaundersøgelse Uddannelsesniveau Antal nye virksomheder placeret i Thisted Kommune Antal iværksættere Antal eksportvirksomheder i Thisted Kommune Indbyggertal Kendskabsgrad Udvidelse af Hanstholm Havn Samarbejdsaftale med Thisted Kommune Antal beskæftigede i den lokale klima- og energisektor Antal virksomheder Antal beskæftigede Kompetenceniveauet Innovationsgraden Ufaglærte i området Antal KVU / LVU Aftale gennemgås Dansk Industri Dansk Byggeri Analyse fra Region Nordjylland Opslag i CVR / NN Erhverv CRM Survey Region Nordjylland VisitNordjylland Start Tilskud Region Nordjylland Region Nordjylland Beskæftigelsesregionen Region Nordjylland Region Nordjylland Beskæftigelsesregionen Thy Uddannelsescenter 22 Strategi

23 Strategi

24 Mission Thy Erhvervsforum skal arbejde for øget vækst og udvikling i Thisted Kommune, så området er attraktivt for både borgere og virksomheder. Vision Thy Erhvervsforum skal skabe værdi for borgere og virksomheder via fokus på vækstpotentialerne på udvalgte indsatsområder. Strategiske prioriteringer Sikre en koordineret og sammenhængende erhvervsservice i Thisted Kommune, så der skabes et gunstigt erhvervsklima for både eksisterende og nye virksomheder. Udvikle og tiltrække kvalificeret arbejdskraft sammen med Thisted Kommune, områdets virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre aktører ud fra en sammenhængende bosætnings- og brandingstrategi for området. Tiltrække virksomheder og finansiering til området gennem netværk, fundraising samt vækst- og udviklingsmidler, der kan understøtte forretningsudviklingen for områdets virksomheder. Skabe nye arbejdspladser gennem iværksætter- og virksomhedsrådgivning. Fremme internationalisering i uddannelser og virksomheder i området, så de øgede omstillings- og kompetencekrav modsvares. Indsatsområder Klima & energi Bosætning & oplevelser Infrastruktur & service Fødevarer & produktion Innovation & talentudvikling Ring på , og vi tager også et møde med dig! Vi bor i Erhvervenes Hus i Hanstholm, hvor du kan leje mødelokaler eller kontorplads inkl. fibernet og adgang til mødefaciliteter. Vi dækker hele Thisted Kommune, idet vi også har fjernkontor i både Thisted og Hurup hver 14. dag. Thy Erhvervsforum Erhvervenes Hus Kai Lindbergs Gade 200 DK-7730 Hanstholm

Program og generalforsamling den 18. marts 2015 på Østerild Kro

Program og generalforsamling den 18. marts 2015 på Østerild Kro Program og generalforsamling den 18. marts 2015 på Østerild Kro Program 18.00 18.05 Velkomst v/ Martin Rune Hoxer, erhvervschef 18.05 19.00 Spisning og netværk 19.00 19.15 Flere højtuddannede til yderområderne,

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Velkommen til Generalforsamling Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Program 17.00: Velkomst v/ formand Franz Cuculiza Generalforsamling ifølge dagsorden 17.45: Foredrag: Nils Elmark, Fremtidsforsker

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem

Samarbejdsaftale. mellem Samarbejdsaftale mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande og Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og uddannelsesinstitutioner om aktiviteter i tilknytning til Uddannelsesby Herning Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Velkommen til nytårskur 2014

Velkommen til nytårskur 2014 Velkommen til nytårskur 2014 Mads Birk Kristoffersen Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Aftenens program Erhvervsudvikling i Sorø kommune Buffet og dialog om de omdelte emner Nytårshilsen

Læs mere

Erhvervsfremme i Silkeborg

Erhvervsfremme i Silkeborg Erhvervsfremme i Silkeborg 1. Sådan arbejder vi med erhvervsfremme 2. Opbygning af erhverv Silkeborg Hvem er jeg? Gregers Pilgaard, Cand.scient.pol. Udviklingschef i Silkeborg Kommune, Strategi & Udvikling

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Erhvervs-og byudvikling

Erhvervs-og byudvikling Erhvervs-og byudvikling set fra Glostrup Kommune 1. Del - Erhvervsudviklingen Af Niels Thede Schmidt-Hansen, erhvervschef i Glostrup Kommune 2. Del - Byudviklingen Af Rasmus Groth Hansen, byplanlægger

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Notat Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Indledning Dette notat sætter fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem. Erhvervsfremmesystemet har til formål at understøtte

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 1 INDHOLD VÆKST KRÆVER SAMARBEJDE 3 FORORD 4 BYRÅDETS VISION 5 AMBITION FOR DEN ERHVERVSPOLITISKE INDSATS FREM MOD 2018 6 POLITISKE MÅLSÆTNINGER OG SUCCESKRITERIER 7 FOKUSERET

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Markedsføringsgruppen

Markedsføringsgruppen Udvalgets sammensætning: Repræsentanter for kommunerne: Lone Jager Neldeberg - Ikast-Brande Kommune Mette Højborg - Herning Kommune Kristian Brøns Nielsen - Viborg Kommune Bo Kristensen - Syddjurs Kommune

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere