thy erhvervsforum Strategi Vækst og udvikling i Thy - gennem synlighed og handling we grow business

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "thy erhvervsforum Strategi 2014-2017 Vækst og udvikling i Thy - gennem synlighed og handling we grow business"

Transkript

1 thy erhvervsforum we grow business Strategi Vækst og udvikling i Thy - gennem synlighed og handling

2

3 Indholdsfortegnelse 1.0. Indledning 1.1. Den lokale virkelighed 1.2. Strategiprocessen og hvordan den implementeres 1.3. Mission, vision og indsatsområder for Thy Erhvervsforum Overordnede strategiske prioriteringer 1.4. Model for prioriteringer og indsatsområder 2.0. Indsatsområder 2.1. Bosætning & Oplevelser 2.2. Infrastruktur & Service 2.3. Klima & Energi 2.4. Fødevarer & Produktion 2.5. Innovation & Talentudvikling 3.0. Organisation 4.0. Samlet baseline Strategi

4 1.0. Indledning Thy Erhvervsforum er en medlemsforening, som skaber vækst og udvikling i Thisted Kommune, så området er attraktivt for både virksomheder og borgere. På grundlag af en bred, koordineret og sammenhængende erhvervsservice rådgiver og sparrer Thy Erhvervsforum de omkring små og store lokale virksomheder samt virksomheder, der ønsker at etablere sig i området. Martin Rune Hoxer Erhvervschef Thy Erhvervsforum Thy Erhvervsforum bidrager til, at der skabes nye arbejdspladser ved at tilbyde professionel iværksætterrådgivning fra Hanstholm, Thisted og Hurup. Gennem netværk, fundraising og vækstmidler tiltrækker Thy Erhvervsforum finansiering, som understøtter forretningsudviklingen i området. Desuden støtter Thy Erhvervsforum udvikling og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, og derfor er en konkret bopælsog brandingstrategi en del af Thy Erhvervsforums strategiske prioriteringer Den lokale virkelighed Virksomhederne i Thisted Kommune er i disse år påvirket af stigende international konkurrence, og finanskrisen har vist, hvor vigtigt det er at fokusere på omkostningsniveau, produktivitet og omstillingsevne, innovationsgrad og talentudvikling. Det betyder hos en række virksomheder, at kompetenceniveauet, servicebegrebet og det globale udsyn skal udvikles. Derfor vil der i strategiperioden blive fokuseret på innovation, service, iværksætteri og mulighederne i oplevelsesøkonomien. Evnen til at omstille sig betyder, at virksomhederne har behov for kvalificeret arbejdskraft, og udbuddet i Thisted Kommune skal derfor modsvare behovet for relevante kompetencer. I Thisted Kommune har vi en solid og alsidig erhvervsstruktur med godt arbejdspladser, og gennem årene har kommunen haft lavere ledighed end landsgennemsnittet. Men da flere unge flytter fra kommunen, betyder det, at beskæftigelsen og indtægtsgrundlaget for området falder. Det er derfor en hovedudfordring for Thy at få flere til at flytte til og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Derfor arbejder Thy Erhvervsforum i strategiperioden med indsatsområdet Bosætning & Oplevelser. Her er målet at brande oplevelsesmulighederne i Thy og de stedbundne potentialer, som området har med sine kystvendte aktiviteter samt landets første nationalpark. Thy har Danmarks førende konsumfiskerihavn i Hanstholm, og Thy Erhvervsforum understøtter udbygningen af havnen og forretningsudviklingen hos eksisterende og nye virksomheder, der er tilknyttet det maritime. For både de maritime virksomheder og for de øvrige erhverv arbejder Thy Erhvervsforum for, at vækst- og udviklingsprogrammerne bliver kendt og benyttet i lokale sammenhænge. Flere og flere unge flytter væk for at tage uddannelser, og det presser Thisted Kommune. Tendensen er, at de unge bliver i landets største byer og ikke bidrager til den nødvendige vækst i landets mindre kommuner. Thy Erhvervsforum arbejder aktivt sammen med områdets uddannelsesinstitutioner og Aalborg Universitet om at udveksle viden og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 4 Strategi

5 1.2. Strategiprocessen og hvordan den realiseres Strategi vækst og udvikling gennem synlighed og handling er udarbejdet på baggrund af det fusionsgrundlag, der blev til, da Thy Erhvervsforum blev etableret. Strategien tager udgangspunkt i de indsatsområder, der er identificeret, samt i strategimødet og strategi-seminaret afholdt i maj og august Til strategiseminaret d. 19. august var en række ressourcepersoner indbudt til at konkretisere strategiplanens handlingskatalog på de enkelte indsatsområder. Thy Erhvervsforum har en række strategiske prioriteringer, som fastlægger Thy Erhvervsforums virke. De strategiske prioriteringer er de vigtigste og tjener som sigtelinjer for handlinger på de enkelte indsatsområderne. Hvert af disse indsatsområde har nogle underliggende strategier for at opnå målene for indsatsområdet. Hvert år udarbejdes en eksekveringsplan med budgetoverslag for, hvilke handlinger der sættes i gang på hvert indsatsområde. På den måde fastholder vi de overordnede strategiske sigtelinjer, og de konkrete handlinger og tiltag eksekveres med størst mulig effekt for områdets vækst- og udviklingsmuligheder. Indsatsområdernes resultatmål er kvantificeret, så der stræbes efter bedre resultater år for år i strategiperioden Det vil nogle steder fremgå som en procentstigning og andre steder blot som en forøgelse. Thy Erhvervsforums organisering præsenteres samt de tilhørende planer, som skal understøtte, at strategien realiseres. Thy Erhvervsforum vil samarbejde med relevante aktører om at nå strategiplanens målsætninger. Det vil både ske gennem handlinger, samarbejde og konkret indflydelse Mission, vision og indsatsområder for Thy Erhvervsforum Mission og vision fungerer som pejlemærker for Thy Erhvervsforums arbejde (1). Vision - målet for Thy Erhvervsforum Mission - berettigelsen for Thy Erhvervsforum Thy Erhvervsforum skal skabe værdi for borgere og virksomheder via fokus på vækstpotentialerne på udvalgte indsatsområder. Thy Erhvervsforum skal arbejde for øget vækst og udvikling i Thisted Kommune, så området er attraktivt for både borgere og virksomheder. (1) Formuleringen af Thy Erhvervsforums mission, vision og indsatsområder er udsprunget af den fusionsproces, der har foregået i forbindelse med sammenlægningen af Thy Erhvervsråd og Hanstholm Havneforum samt møder, der er holdt med medlemmer og samarbejdspartnere i den proces. Strategi

6 Nedenfor ses en oversigt over de fem indsatsområder. Indsatsområder for Thy Erhvervsforum Bosætning og oplevelser Infrastruktur og service Klima og energi Fødevarer og produktion Innovation og talentudvikling Overordnede strategiske prioriteringer Det overordnede mål for Thy Erhvervsforum er at skabe vækst og udvikling i Thisted Kommune. Thy Erhvervsforum vil gennem samarbejde med sine medlemmer, Thisted Kommune og andre relevante aktører arbejde for at løse udfordringerne for områdets erhvervsudvikling. Det vil ske ved at: sikre en koordineret og sammenhængende erhvervsservice i Thisted Kommune, så der skabes et gunstigt erhvervsklima for både eksisterende og nye virksomheder. udvikle og tiltrække kvalificeret arbejdskraft sammen med Thisted Kommune, områdets virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre aktører ud fra en sammenhængende bosætnings- og brandingstrategi for området. tiltrække virksomheder og finansiering til området gennem netværk, fundraising samt vækst- og udviklingsmidler, der kan understøtte forretningsudviklingen for områdets virksomheder. skabe nye arbejdspladser gennem iværksætter- og virksomhedsrådgivning. fremme internationalisering i uddannelser og virksomheder i området, så de øgede omstillings- og kompetencekrav modsvares. Ressourcerne til indsatsområderne bliver løbende vurderet i forhold til opfyldelsen af de tværgående strategiske prioriteringer, der samlet understøtter det overordnede mål om at skabe vækst og udvikling i Thisted Kommune. Det gør Thy Erhvervsforum årligt ved at prioritere, hvad der skal sættes i gang ud fra de ressourcer og muligheder, der er til rådighed. 6 Strategi

7 Baseline Mission Vision Sikre en koordineret og sammenhængende erhvervsservice Målepunkt Strategiske prioriteringer Antal borgere og virksomheder Survey blandt medlemmerne Samarbejdsaftale med Thisted Kommune Fremme internationaliseringen Erhvervsklimaundersøgelse Erhvervsklimaundersøgelse Målemetode Tal fra Thisted Kommune Survey udsendes årligt Aftale gennemgås Dansk Industri Dansk Byggeri Udvikle og tiltrække kvalificeret arbejdskraft Tiltrække virksomheder gennem samarbejde Skabe nye arbejdspladser Uddannelsesniveau Antal nye virksomheder placeret i Thisted Kommune Antal iværksættere Antal eksportvirksomheder i Thisted Kommune Analyse fra Region Nordjylland Opslag i CVR / NN Erhverv CRM Survey Strategi

8 1.4. Model for prioriteringer og indsatsområder Vision Thy Erhvervsforum skal skabe værdi for borgere og virksomheder via fokus på vækstpotentialerne på udvalgte indsatsområder. Mission Thy Erhvervsforum skal arbejde for øget vækst og udvikling i Thisted Kommune, så området er attraktivt for både borgere og virksomheder. Strategiske prioriteringer Sikre en koordineret og sammenhængende erhvervsservice Udvikle og tiltrække kvalificeret arbejdskraft Tiltrække virksomheder gennem samarbejde Skabe nye arbejdspladser Fremme internationalisering Indsatsområder Bosætning & Oplevelser Infrastruktur & Service Klima & Energi Fødevarer & Produktion Innovation & Talentudvikling 8 Strategi

9 2.0. De fem indsatsområder Bosætning & Oplevelser Infrastruktur & Service Klima & Energi Fødevarer & Produktion Innovation & Talentudvikling Strategi

10 2.1. Bosætning & Oplevelser Baggrund og muligheder Thisted Kommune er Danmarks førende klimakommune med en lang række forskelligartede muligheder, der alle giver muligheder for at leve et aktivt liv i kommunen. Thisted Kommune er udfordret af den nuværende nettoudflytning fra kommunen, og der skal arbejdes aktivt for, at tendensen vendes eller mindskes, da vækst i bosætningen har en klar sammenhæng med vækst i erhvervet og for udvikling af hele området. Thy Erhvervsforum støtter alle tiltag, der arbejder for vækst i bosætningen og indgår derfor i projekter, der brander mulighederne gennem Nationalpark Thy, vores kulturliv og events, sportsaktiviteter og de kystvendte aktiviteter med havbadet i Vorupør og Cold Hawaii som spydspidser. Derudover arbejder vi med områdets foreningsliv og borgerinitiativer, så tiltagene tager sit naturlige afsæt i vores befolkning. Grundlaget for den aktive indsats skal lægges med en bosætningsstrategi, hvori der arbejdes med at markedsføre tilflytterkampagner, velkomstinitiativer, borgerinddragelse, netværksskabelse og aktiv inddragelse af områdets unikke attraktioner, gode uddannelsesinstitutioner, rige foreningsliv, events og stærke ressourcepersoner. Thy Erhvervsforum vil have et øget fokus på oplevelsesøkonomien og dermed på at skabe flere muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, udvikle projekter med fokus på innovation samt ekstraordinære events. 10 Strategi

11 Mål Øge bosætningen i Thisted Kommune samt graden af kendskab til Thy Strategier Samarbejde om branding med relevante aktører omkring events, sport, kultur og fritidsaktiviteter Skabe erhvervsudvikling med relation til områdets naturlige og stedbundne potentialer Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, kommunen og områdets erhvervsliv, så der skabes grundlag for, at nye medborgere bosætter sig i Thisted Kommune Baseline Bosætning & Oplevelser Målepunkt Indbyggertal Kendskabsgrad Målemetode Region Nordjylland VisitNordjylland Samarbejdspartnere Virksomheder, DanWEC, Thisted Kommune, Hanstholm Havn, EUC Nordvest, medlemmer af Thy Erhvervsforum, Nationalpark Thy, Thy Rock, Mors-Thy Håndbold, TFC Erhvervsklub, DI Thy-Mors, foreningsliv, AAU, Thy Turistforening og øvrige uddannelsesinstitutioner og brancheforeninger. Strategi

12 2.2. Infrastruktur & Service Baggrund og muligheder Det Blå Danmark vækster, og Thisted Kommune har med Hanstholm Havn, DanWEC og Testcenteret i Østerild en række fokuspunkter, som giver potentiale og relevans i forhold til udvidelse og udbygning af områdets infrastruktur. Hanstholm Havn beskæftiger i dag mere end årsværk, og forventningen er, at en havneudvidelse vil kunne skabe yderligere arbejdspladser i området. Thy Erhvervsforum vil arbejde aktivt med at forretningsudvikle den maritime sektor og støtteinitiativer, der kan give bedre infrastruktur og transportforbindelser både for dem, der pendler ind - og ud af kommunen. Indsatsområdet er tostrenget, da det både omfatter fokus på fysisk infrastruktur og fokus på serviceinfrastrukturen i Thisted Kommune. I Thisted Kommune skal der fokuseres på øget service og koordinering i alle sektorer. Thy Erhvervsforum vil fortsat stå for en koordineret og aktiv erhvervsservice, hvor en række af de tværgående indsatser skal prioriteres såsom at tiltrække virksomheder, finansiering, kvalificeret arbejdskraft, internationalisering og øget samarbejde. Øget service er også i fokus i de enkelte sektorer. Detailbranchen presses af den øgede internethandel, og merværdien for kunden skal derfor gå gennem den personlige service. Produktionsvirksomheder og den maritime sektor skal indstille sig på global konkurrence med øget fokus på service, fleksibilitet og kvalificeret arbejdskraft, så derfor skal erhvervsservicen koordineres, og servicen i de enkelte sektorer skal udvikles. 12 Strategi

13 Mål Udbygning af Hanstholm Havn samt forbedring af vejnettet mod Aalborg og Herning Skabe 1-2 iværksætterhuse/ pendlerhuse IT-infrastrukturen i hele kommunen forbedres Der indgås en fire-årig aftale med Thisted Kommune om varetagelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 Udvikling af 2-3 servicerelaterede projekttiltag i Thisted Kommune Strategier Indgå i samarbejde med Hanstholm Havn og Thisted Kommune for at varetage interesserne for udbygningen af Hanstholm Havn. Vi vil arbejde sammen med en bred vifte af aktører for at skabe en effektiv infrastruktur for området Arbejde for en bedre adgang til fibernet for alle hustande i kommunen Indgå samarbejde med erhvervsfremmeaktører omkring etablering af iværksætterhuse/pendlerhuse Udvikling af servicekoncepter og produkter, der giver vækst lokalt Baseline Infrastruktur & Service Målepunkt Udvidelse af Hanstholm Havn Samarbejdsaftale med Thisted Kommune Målemetode Start Tilskud Samarbejdspartnere Thisted Kommune, staten, Region Midtjylland, Region Nordjylland, virksomheder på Hanstholm Havn, Handelsstandsforeningerne i Thy, VisitNordjylland, AAU, Thisted Kommune, Væksthus Nordjylland, EUC Nordvest, Thy Uddannelsescenter og VUC Thy-Mors. Strategi

14 2.3. Klima & Energi Baggrund og muligheder Positionen som Danmarks førende klimakommune skal bl.a. føre til nye arbejdspladser og virksomheder samt en førerposition inden for bølgeenergi og vindkraft. Thy Erhvervsforum vil samarbejde med områdets virksomheder om at omlægge til vedvarende energi og grønne omstillinger i produktionen og dermed medvirke til, at omkostningsniveauet mindskes, og at konkurrenceevnen forbedres. Thisted Kommune har med Det Nationale Testcenter for store vindmøller, DanWEC og Passivhus Nordvest mulighed for at komme helt i front på klima- og energiområdet. Det kan tiltrække vidensinstitutioner såsom Aalborg Universitet og DTU samt tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 14 Strategi

15 Mål Øge beskæftigelsen i området relateret til følgeerhverv inden for klima og energi Strategier Vi vil udvikle erhvervsmulighederne inden for klima og energi gennem iværk-sætterrådgivning, projektfinansiering, vækst- og udviklingsmidler fra Væksthuset Baseline Klima & Energi Målepunkt Antal beskæftigede i den lokale klima og energisektor Målemetode Region Nordjylland Samarbejdspartnere Thisted Kommune, staten, Region Midtjylland, Region Nordjylland, virksomheder på Hanstholm Havn, Handelsstandsforeningerne i Thy, VisitNordjylland, AAU, Thisted Kommune, Væksthus Nordjylland, EUC Nordvest, Thy Uddannelsescenter og VUC Thy-Mors. Strategi

16 2.4. Fødevarer & Produktion Baggrund og muligheder Landbrug og fødevarer beskæftiger 10 % af arbejdsstyrken i Thisted Kommune og er dermed en vigtig sektor for kommunen. Thisted Kommune har en række veletablerede fødevarevirksomheder såsom Tican, Thisted Bryghus, Dragsbæk Margarinefabrik, Premier Is m.fl. Der er i de seneste år tillige kommet en underskov af fødevareproducenter, der alle brander sig på specialprodukter fremstillet i Thy. Disse produkter og virksomheder har sammen med de etablerede virksomheder et vækstpotentiale, og Thy Erhvervsforum vil gennem rådgivning og sparring omkring bl.a. vækst- og udvekslingsprogrammer understøtte deres forretningsudvikling. Derudover vil Thy Erhvervsforum arbejde med de udfordringer, som områdets produktionsvirksomheder oplever med overgangen fra videnlet produktion til videntung produktion. Det gør sig gældende i alle områdets styrkeområder såsom fødevarer, plastindustri, metal samt træ og møbler m.fl. Thy Erhvervsforum vil arbejde med automatisering, procesoptimering og rationaliseringer i produktionen. Vi vil skabe klynger og arbejde med kompetenceudvikling af medarbejderne på produktionsarbejdspladserne, så områdets produktionsvirksomheder skaber vækst og udvikler sig i den stadig stigende internationale konkurrence. 16 Strategi

17 Mål Antallet af fødevareproducenter i området er i vækst, og deres indtjening øges. Områdets produktionsvirksomheder samles i tematiske klynger, og der sker opkvalificering af medarbejderne, udvikling af nye eksportmarkeder samt skabes en bedre indtjening. Strategier Vi vil udvikle og brande fødevareprodukter fra området i samarbejde med lokale fødevareproducenter. Rådgivning til målgruppen udvikles i nye netværk og projekter Skabe og facilitere tematiske klynger Baseline Fødevarer & Produktion Målepunkt Antal virksomheder Antal beskæftigede Målemetode Region Nordjylland Beskæftigelsesregionen Samarbejdspartnere Produktionsvirksomheder i området, LandboThy, foreningen Regional Madkultur, Nationalpark Thy, Væksthus Nordjylland, andre kommuner og øvrige brancheforeninger. Strategi

18 2.5. Innovation & Talentudvikling Baggrund og muligheder Dansk Erhvervsfremme undersøger løbende innovationsgraden i danske virksomheder og har påvist en positiv sammenhæng mellem innovationsgraden og virksomhedernes vækst. Thy Erhvervsforum vil igangsætte udviklingsforløb med fokus på innovation og forretningsudvikling og dermed bidrage til, at innovationsgraden øges, og at relevant viden og innovationskampagner bringes ud til lokale virksomheder. Derudover vil Thy Erhvervsforum igangsætte netværk og understøtte klynger med fokus på innovation og kompetenceudviklingsforløb inden for en række tematiserede områder såsom automatisering, bæredygtigt byggeri, jern og metal, energi og fødevarer. Behovet for innovation stiller sammen med den stadig større internationale konkurrence krav om et højere kompetenceniveau hos medarbejderne. Der er derfor stigende krav til virksomhederne i Thisted Kommune om at talentudvikle medarbejdere og ledere. Thy Erhvervsforum vil gennem et aktivt samarbejde med områdets virksomheder og uddannelsesinstitutioner arbejde for stadig flere relevante uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder i området, så vi kan bibeholde og udvikle talenter og tiltrække den kvalificerede arbejdsstyrke, som virksomhederne har brug for. 18 Strategi

19 Mål Vi vil øge kompetenceniveauet i Thisted Kommune. 5% færre ufaglærte i 2017 mod Øge innovationsgraden hos områdets virksomheder. Strategier Promovering af erhvervsuddannelser. Samarbejde om markedsføring af uddannelsestiltag i området. Gennem virksomhedsrådgivning og deltagelse i uddannelses- og innovationskampagner skabes nye forretningsmuligheder. Baseline Målepunkt Kompetenceniveauet Målemetode Region Nordjylland Fødevarer & Produktion Innovationsgraden Ufaglærte i området Region Nordjylland Beskæftigelsesregionen Antal KVU / LVU Thy Uddannelsescenter Samarbejdspartnere Jobcenteret, AAU, Thisted Kommune, Væksthus Nordjylland, EUC Nordvest, Thy Uddannelsescenter, VUC Thy-Mors, SOSU STV, DI og fagforbund. Strategi

20 3.0. Organisation Udvidet organisationsdiagram Medlemmer Bestyrelse (9 + 2) Erhvervschef Centerleder / DanWEC Markedsføringskonsulent / sekretær Controllerfunktion (ekstern) Konsulent Konsulent Vækstkonsulent Erhvervskonsulent Erhvervskonsulent fra Væksthus Praktikant Nordjylland Organisering Der udarbejdes funktionsbeskrivelser for de ansatte. Medarbejderne deles op i indsatsteams, hvor snitflader med samarbejdspartnerne beskrives. F.eks. Thisted Kommunes erhvervsafdeling, Thy Turistforening, THI, Væksthus Nordjylland, EUC, AAU, DanWEC m.fl. 20 Strategi

21 Ledelse, udvikling og afrapportering Erhvervschefen varetager den daglige ledelse af Thy Erhvervsforum. Erhvervschefen afrapporterer til bestyrelsen på de kvartalsvise møder i et godkendt format svarende til eksekveringsplanens indsatser, mål og handlinger. Den daglige ledelse understøttes af brugen af MS Sharepoint, ibrugtagning af CRM-modul samt digitale tavlemøder via Trello. Derudover iagttages den vedtagne lederinstruks, og der udvikles en personalehåndbog, hvor APV (ArbejdsPladsVurdering), MUS (MedarbejderUdviklingsSamtale) og udviklingsplaner indgår. Dette sættes i gang sammen med denne strategi. Budget og evaluering Der udarbejdes et fireårigt budgetoverslag for den samlede strategi, og der udarbejdes årligt et budget for eksekveringsplanerne for henholdsvis 2014, 2015, 2016 og Planer og budgetter skal godkendes på Thy Erhvervsforums bestyrelsesmøde i december og forelægges generalforsamlingen i første kvartal det følgende år. Der udarbejdes en ekstern midtvejs- og slutevaluering for denne strategi i henholdsvis ultimo 2015 og primo Sidstnævnte med henblik på at udvikle en ny strategi for perioden Thy Erhvervsforums medlemsfordele Der henvises her til kataloget Medlemsfordele, som beskriver de muligheder, som virksomhederne har gennem deres medlemskab i Thy Erhvervsforum. Markedsføring og kommunikationsplan Der henvises til Thy Erhvervsforums markedsførings- og kommunikationsplan. Strategi

22 4.0. Samlet baseline Tabellen viser målepunkterne under hhv. mission, mission, de strategiske prioriteringer samt indsatsområderne. Mission Vision Målepunkt Strategiske prioriteringer Antal borgere og virksomheder Survey blandt medlemmerne Målemetode Tal fra Thisted Kommune Survey udsendes årligt Sikre en koordineret og sammenhængende erhvervsservice Udvikle og tiltrække kvalificeret arbejdskraft Tiltrække virksomheder gennem samarbejde Skabe nye arbejdspladser Indsatsområder Bosætning & Oplevelser Infrastruktur & Service Klima & Energi Fødevarer & Produktion Innovation & Talentudvikling Samarbejdsaftale med Thisted Kommune Fremme internationaliseringen Erhvervsklimaundersøgelse Erhvervsklimaundersøgelse Uddannelsesniveau Antal nye virksomheder placeret i Thisted Kommune Antal iværksættere Antal eksportvirksomheder i Thisted Kommune Indbyggertal Kendskabsgrad Udvidelse af Hanstholm Havn Samarbejdsaftale med Thisted Kommune Antal beskæftigede i den lokale klima- og energisektor Antal virksomheder Antal beskæftigede Kompetenceniveauet Innovationsgraden Ufaglærte i området Antal KVU / LVU Aftale gennemgås Dansk Industri Dansk Byggeri Analyse fra Region Nordjylland Opslag i CVR / NN Erhverv CRM Survey Region Nordjylland VisitNordjylland Start Tilskud Region Nordjylland Region Nordjylland Beskæftigelsesregionen Region Nordjylland Region Nordjylland Beskæftigelsesregionen Thy Uddannelsescenter 22 Strategi

23 Strategi

24 Mission Thy Erhvervsforum skal arbejde for øget vækst og udvikling i Thisted Kommune, så området er attraktivt for både borgere og virksomheder. Vision Thy Erhvervsforum skal skabe værdi for borgere og virksomheder via fokus på vækstpotentialerne på udvalgte indsatsområder. Strategiske prioriteringer Sikre en koordineret og sammenhængende erhvervsservice i Thisted Kommune, så der skabes et gunstigt erhvervsklima for både eksisterende og nye virksomheder. Udvikle og tiltrække kvalificeret arbejdskraft sammen med Thisted Kommune, områdets virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre aktører ud fra en sammenhængende bosætnings- og brandingstrategi for området. Tiltrække virksomheder og finansiering til området gennem netværk, fundraising samt vækst- og udviklingsmidler, der kan understøtte forretningsudviklingen for områdets virksomheder. Skabe nye arbejdspladser gennem iværksætter- og virksomhedsrådgivning. Fremme internationalisering i uddannelser og virksomheder i området, så de øgede omstillings- og kompetencekrav modsvares. Indsatsområder Klima & energi Bosætning & oplevelser Infrastruktur & service Fødevarer & produktion Innovation & talentudvikling Ring på , og vi tager også et møde med dig! Vi bor i Erhvervenes Hus i Hanstholm, hvor du kan leje mødelokaler eller kontorplads inkl. fibernet og adgang til mødefaciliteter. Vi dækker hele Thisted Kommune, idet vi også har fjernkontor i både Thisted og Hurup hver 14. dag. Thy Erhvervsforum Erhvervenes Hus Kai Lindbergs Gade 200 DK-7730 Hanstholm

Program og generalforsamling den 18. marts 2015 på Østerild Kro

Program og generalforsamling den 18. marts 2015 på Østerild Kro Program og generalforsamling den 18. marts 2015 på Østerild Kro Program 18.00 18.05 Velkomst v/ Martin Rune Hoxer, erhvervschef 18.05 19.00 Spisning og netværk 19.00 19.15 Flere højtuddannede til yderområderne,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020 Endelig version Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Udviklingsstrategi... 4 1.3 Masterplan... 5 1.4 Udviklingsplan for

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

8enest revideret d. 8/6-10. Fælles fynsk fokus. - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020

8enest revideret d. 8/6-10. Fælles fynsk fokus. - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020 8enest revideret d. 8/6-10 Fælles fynsk fokus - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020 Fynsk indhold 1. Formål...2 2. Fælles fynsk fokus...3 3. Fynsk organisering på erhvervsområdet

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 1 INDHOLD VÆKST KRÆVER SAMARBEJDE 3 FORORD 4 BYRÅDETS VISION 5 AMBITION FOR DEN ERHVERVSPOLITISKE INDSATS FREM MOD 2018 6 POLITISKE MÅLSÆTNINGER OG SUCCESKRITERIER 7 FOKUSERET

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere