thy erhvervsforum Strategi Vækst og udvikling i Thy - gennem synlighed og handling we grow business

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "thy erhvervsforum Strategi 2014-2017 Vækst og udvikling i Thy - gennem synlighed og handling we grow business"

Transkript

1 thy erhvervsforum we grow business Strategi Vækst og udvikling i Thy - gennem synlighed og handling

2

3 Indholdsfortegnelse 1.0. Indledning 1.1. Den lokale virkelighed 1.2. Strategiprocessen og hvordan den implementeres 1.3. Mission, vision og indsatsområder for Thy Erhvervsforum Overordnede strategiske prioriteringer 1.4. Model for prioriteringer og indsatsområder 2.0. Indsatsområder 2.1. Bosætning & Oplevelser 2.2. Infrastruktur & Service 2.3. Klima & Energi 2.4. Fødevarer & Produktion 2.5. Innovation & Talentudvikling 3.0. Organisation 4.0. Samlet baseline Strategi

4 1.0. Indledning Thy Erhvervsforum er en medlemsforening, som skaber vækst og udvikling i Thisted Kommune, så området er attraktivt for både virksomheder og borgere. På grundlag af en bred, koordineret og sammenhængende erhvervsservice rådgiver og sparrer Thy Erhvervsforum de omkring små og store lokale virksomheder samt virksomheder, der ønsker at etablere sig i området. Martin Rune Hoxer Erhvervschef Thy Erhvervsforum Thy Erhvervsforum bidrager til, at der skabes nye arbejdspladser ved at tilbyde professionel iværksætterrådgivning fra Hanstholm, Thisted og Hurup. Gennem netværk, fundraising og vækstmidler tiltrækker Thy Erhvervsforum finansiering, som understøtter forretningsudviklingen i området. Desuden støtter Thy Erhvervsforum udvikling og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, og derfor er en konkret bopælsog brandingstrategi en del af Thy Erhvervsforums strategiske prioriteringer Den lokale virkelighed Virksomhederne i Thisted Kommune er i disse år påvirket af stigende international konkurrence, og finanskrisen har vist, hvor vigtigt det er at fokusere på omkostningsniveau, produktivitet og omstillingsevne, innovationsgrad og talentudvikling. Det betyder hos en række virksomheder, at kompetenceniveauet, servicebegrebet og det globale udsyn skal udvikles. Derfor vil der i strategiperioden blive fokuseret på innovation, service, iværksætteri og mulighederne i oplevelsesøkonomien. Evnen til at omstille sig betyder, at virksomhederne har behov for kvalificeret arbejdskraft, og udbuddet i Thisted Kommune skal derfor modsvare behovet for relevante kompetencer. I Thisted Kommune har vi en solid og alsidig erhvervsstruktur med godt arbejdspladser, og gennem årene har kommunen haft lavere ledighed end landsgennemsnittet. Men da flere unge flytter fra kommunen, betyder det, at beskæftigelsen og indtægtsgrundlaget for området falder. Det er derfor en hovedudfordring for Thy at få flere til at flytte til og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Derfor arbejder Thy Erhvervsforum i strategiperioden med indsatsområdet Bosætning & Oplevelser. Her er målet at brande oplevelsesmulighederne i Thy og de stedbundne potentialer, som området har med sine kystvendte aktiviteter samt landets første nationalpark. Thy har Danmarks førende konsumfiskerihavn i Hanstholm, og Thy Erhvervsforum understøtter udbygningen af havnen og forretningsudviklingen hos eksisterende og nye virksomheder, der er tilknyttet det maritime. For både de maritime virksomheder og for de øvrige erhverv arbejder Thy Erhvervsforum for, at vækst- og udviklingsprogrammerne bliver kendt og benyttet i lokale sammenhænge. Flere og flere unge flytter væk for at tage uddannelser, og det presser Thisted Kommune. Tendensen er, at de unge bliver i landets største byer og ikke bidrager til den nødvendige vækst i landets mindre kommuner. Thy Erhvervsforum arbejder aktivt sammen med områdets uddannelsesinstitutioner og Aalborg Universitet om at udveksle viden og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 4 Strategi

5 1.2. Strategiprocessen og hvordan den realiseres Strategi vækst og udvikling gennem synlighed og handling er udarbejdet på baggrund af det fusionsgrundlag, der blev til, da Thy Erhvervsforum blev etableret. Strategien tager udgangspunkt i de indsatsområder, der er identificeret, samt i strategimødet og strategi-seminaret afholdt i maj og august Til strategiseminaret d. 19. august var en række ressourcepersoner indbudt til at konkretisere strategiplanens handlingskatalog på de enkelte indsatsområder. Thy Erhvervsforum har en række strategiske prioriteringer, som fastlægger Thy Erhvervsforums virke. De strategiske prioriteringer er de vigtigste og tjener som sigtelinjer for handlinger på de enkelte indsatsområderne. Hvert af disse indsatsområde har nogle underliggende strategier for at opnå målene for indsatsområdet. Hvert år udarbejdes en eksekveringsplan med budgetoverslag for, hvilke handlinger der sættes i gang på hvert indsatsområde. På den måde fastholder vi de overordnede strategiske sigtelinjer, og de konkrete handlinger og tiltag eksekveres med størst mulig effekt for områdets vækst- og udviklingsmuligheder. Indsatsområdernes resultatmål er kvantificeret, så der stræbes efter bedre resultater år for år i strategiperioden Det vil nogle steder fremgå som en procentstigning og andre steder blot som en forøgelse. Thy Erhvervsforums organisering præsenteres samt de tilhørende planer, som skal understøtte, at strategien realiseres. Thy Erhvervsforum vil samarbejde med relevante aktører om at nå strategiplanens målsætninger. Det vil både ske gennem handlinger, samarbejde og konkret indflydelse Mission, vision og indsatsområder for Thy Erhvervsforum Mission og vision fungerer som pejlemærker for Thy Erhvervsforums arbejde (1). Vision - målet for Thy Erhvervsforum Mission - berettigelsen for Thy Erhvervsforum Thy Erhvervsforum skal skabe værdi for borgere og virksomheder via fokus på vækstpotentialerne på udvalgte indsatsområder. Thy Erhvervsforum skal arbejde for øget vækst og udvikling i Thisted Kommune, så området er attraktivt for både borgere og virksomheder. (1) Formuleringen af Thy Erhvervsforums mission, vision og indsatsområder er udsprunget af den fusionsproces, der har foregået i forbindelse med sammenlægningen af Thy Erhvervsråd og Hanstholm Havneforum samt møder, der er holdt med medlemmer og samarbejdspartnere i den proces. Strategi

6 Nedenfor ses en oversigt over de fem indsatsområder. Indsatsområder for Thy Erhvervsforum Bosætning og oplevelser Infrastruktur og service Klima og energi Fødevarer og produktion Innovation og talentudvikling Overordnede strategiske prioriteringer Det overordnede mål for Thy Erhvervsforum er at skabe vækst og udvikling i Thisted Kommune. Thy Erhvervsforum vil gennem samarbejde med sine medlemmer, Thisted Kommune og andre relevante aktører arbejde for at løse udfordringerne for områdets erhvervsudvikling. Det vil ske ved at: sikre en koordineret og sammenhængende erhvervsservice i Thisted Kommune, så der skabes et gunstigt erhvervsklima for både eksisterende og nye virksomheder. udvikle og tiltrække kvalificeret arbejdskraft sammen med Thisted Kommune, områdets virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre aktører ud fra en sammenhængende bosætnings- og brandingstrategi for området. tiltrække virksomheder og finansiering til området gennem netværk, fundraising samt vækst- og udviklingsmidler, der kan understøtte forretningsudviklingen for områdets virksomheder. skabe nye arbejdspladser gennem iværksætter- og virksomhedsrådgivning. fremme internationalisering i uddannelser og virksomheder i området, så de øgede omstillings- og kompetencekrav modsvares. Ressourcerne til indsatsområderne bliver løbende vurderet i forhold til opfyldelsen af de tværgående strategiske prioriteringer, der samlet understøtter det overordnede mål om at skabe vækst og udvikling i Thisted Kommune. Det gør Thy Erhvervsforum årligt ved at prioritere, hvad der skal sættes i gang ud fra de ressourcer og muligheder, der er til rådighed. 6 Strategi

7 Baseline Mission Vision Sikre en koordineret og sammenhængende erhvervsservice Målepunkt Strategiske prioriteringer Antal borgere og virksomheder Survey blandt medlemmerne Samarbejdsaftale med Thisted Kommune Fremme internationaliseringen Erhvervsklimaundersøgelse Erhvervsklimaundersøgelse Målemetode Tal fra Thisted Kommune Survey udsendes årligt Aftale gennemgås Dansk Industri Dansk Byggeri Udvikle og tiltrække kvalificeret arbejdskraft Tiltrække virksomheder gennem samarbejde Skabe nye arbejdspladser Uddannelsesniveau Antal nye virksomheder placeret i Thisted Kommune Antal iværksættere Antal eksportvirksomheder i Thisted Kommune Analyse fra Region Nordjylland Opslag i CVR / NN Erhverv CRM Survey Strategi

8 1.4. Model for prioriteringer og indsatsområder Vision Thy Erhvervsforum skal skabe værdi for borgere og virksomheder via fokus på vækstpotentialerne på udvalgte indsatsområder. Mission Thy Erhvervsforum skal arbejde for øget vækst og udvikling i Thisted Kommune, så området er attraktivt for både borgere og virksomheder. Strategiske prioriteringer Sikre en koordineret og sammenhængende erhvervsservice Udvikle og tiltrække kvalificeret arbejdskraft Tiltrække virksomheder gennem samarbejde Skabe nye arbejdspladser Fremme internationalisering Indsatsområder Bosætning & Oplevelser Infrastruktur & Service Klima & Energi Fødevarer & Produktion Innovation & Talentudvikling 8 Strategi

9 2.0. De fem indsatsområder Bosætning & Oplevelser Infrastruktur & Service Klima & Energi Fødevarer & Produktion Innovation & Talentudvikling Strategi

10 2.1. Bosætning & Oplevelser Baggrund og muligheder Thisted Kommune er Danmarks førende klimakommune med en lang række forskelligartede muligheder, der alle giver muligheder for at leve et aktivt liv i kommunen. Thisted Kommune er udfordret af den nuværende nettoudflytning fra kommunen, og der skal arbejdes aktivt for, at tendensen vendes eller mindskes, da vækst i bosætningen har en klar sammenhæng med vækst i erhvervet og for udvikling af hele området. Thy Erhvervsforum støtter alle tiltag, der arbejder for vækst i bosætningen og indgår derfor i projekter, der brander mulighederne gennem Nationalpark Thy, vores kulturliv og events, sportsaktiviteter og de kystvendte aktiviteter med havbadet i Vorupør og Cold Hawaii som spydspidser. Derudover arbejder vi med områdets foreningsliv og borgerinitiativer, så tiltagene tager sit naturlige afsæt i vores befolkning. Grundlaget for den aktive indsats skal lægges med en bosætningsstrategi, hvori der arbejdes med at markedsføre tilflytterkampagner, velkomstinitiativer, borgerinddragelse, netværksskabelse og aktiv inddragelse af områdets unikke attraktioner, gode uddannelsesinstitutioner, rige foreningsliv, events og stærke ressourcepersoner. Thy Erhvervsforum vil have et øget fokus på oplevelsesøkonomien og dermed på at skabe flere muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, udvikle projekter med fokus på innovation samt ekstraordinære events. 10 Strategi

11 Mål Øge bosætningen i Thisted Kommune samt graden af kendskab til Thy Strategier Samarbejde om branding med relevante aktører omkring events, sport, kultur og fritidsaktiviteter Skabe erhvervsudvikling med relation til områdets naturlige og stedbundne potentialer Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, kommunen og områdets erhvervsliv, så der skabes grundlag for, at nye medborgere bosætter sig i Thisted Kommune Baseline Bosætning & Oplevelser Målepunkt Indbyggertal Kendskabsgrad Målemetode Region Nordjylland VisitNordjylland Samarbejdspartnere Virksomheder, DanWEC, Thisted Kommune, Hanstholm Havn, EUC Nordvest, medlemmer af Thy Erhvervsforum, Nationalpark Thy, Thy Rock, Mors-Thy Håndbold, TFC Erhvervsklub, DI Thy-Mors, foreningsliv, AAU, Thy Turistforening og øvrige uddannelsesinstitutioner og brancheforeninger. Strategi

12 2.2. Infrastruktur & Service Baggrund og muligheder Det Blå Danmark vækster, og Thisted Kommune har med Hanstholm Havn, DanWEC og Testcenteret i Østerild en række fokuspunkter, som giver potentiale og relevans i forhold til udvidelse og udbygning af områdets infrastruktur. Hanstholm Havn beskæftiger i dag mere end årsværk, og forventningen er, at en havneudvidelse vil kunne skabe yderligere arbejdspladser i området. Thy Erhvervsforum vil arbejde aktivt med at forretningsudvikle den maritime sektor og støtteinitiativer, der kan give bedre infrastruktur og transportforbindelser både for dem, der pendler ind - og ud af kommunen. Indsatsområdet er tostrenget, da det både omfatter fokus på fysisk infrastruktur og fokus på serviceinfrastrukturen i Thisted Kommune. I Thisted Kommune skal der fokuseres på øget service og koordinering i alle sektorer. Thy Erhvervsforum vil fortsat stå for en koordineret og aktiv erhvervsservice, hvor en række af de tværgående indsatser skal prioriteres såsom at tiltrække virksomheder, finansiering, kvalificeret arbejdskraft, internationalisering og øget samarbejde. Øget service er også i fokus i de enkelte sektorer. Detailbranchen presses af den øgede internethandel, og merværdien for kunden skal derfor gå gennem den personlige service. Produktionsvirksomheder og den maritime sektor skal indstille sig på global konkurrence med øget fokus på service, fleksibilitet og kvalificeret arbejdskraft, så derfor skal erhvervsservicen koordineres, og servicen i de enkelte sektorer skal udvikles. 12 Strategi

13 Mål Udbygning af Hanstholm Havn samt forbedring af vejnettet mod Aalborg og Herning Skabe 1-2 iværksætterhuse/ pendlerhuse IT-infrastrukturen i hele kommunen forbedres Der indgås en fire-årig aftale med Thisted Kommune om varetagelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 Udvikling af 2-3 servicerelaterede projekttiltag i Thisted Kommune Strategier Indgå i samarbejde med Hanstholm Havn og Thisted Kommune for at varetage interesserne for udbygningen af Hanstholm Havn. Vi vil arbejde sammen med en bred vifte af aktører for at skabe en effektiv infrastruktur for området Arbejde for en bedre adgang til fibernet for alle hustande i kommunen Indgå samarbejde med erhvervsfremmeaktører omkring etablering af iværksætterhuse/pendlerhuse Udvikling af servicekoncepter og produkter, der giver vækst lokalt Baseline Infrastruktur & Service Målepunkt Udvidelse af Hanstholm Havn Samarbejdsaftale med Thisted Kommune Målemetode Start Tilskud Samarbejdspartnere Thisted Kommune, staten, Region Midtjylland, Region Nordjylland, virksomheder på Hanstholm Havn, Handelsstandsforeningerne i Thy, VisitNordjylland, AAU, Thisted Kommune, Væksthus Nordjylland, EUC Nordvest, Thy Uddannelsescenter og VUC Thy-Mors. Strategi

14 2.3. Klima & Energi Baggrund og muligheder Positionen som Danmarks førende klimakommune skal bl.a. føre til nye arbejdspladser og virksomheder samt en førerposition inden for bølgeenergi og vindkraft. Thy Erhvervsforum vil samarbejde med områdets virksomheder om at omlægge til vedvarende energi og grønne omstillinger i produktionen og dermed medvirke til, at omkostningsniveauet mindskes, og at konkurrenceevnen forbedres. Thisted Kommune har med Det Nationale Testcenter for store vindmøller, DanWEC og Passivhus Nordvest mulighed for at komme helt i front på klima- og energiområdet. Det kan tiltrække vidensinstitutioner såsom Aalborg Universitet og DTU samt tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 14 Strategi

15 Mål Øge beskæftigelsen i området relateret til følgeerhverv inden for klima og energi Strategier Vi vil udvikle erhvervsmulighederne inden for klima og energi gennem iværk-sætterrådgivning, projektfinansiering, vækst- og udviklingsmidler fra Væksthuset Baseline Klima & Energi Målepunkt Antal beskæftigede i den lokale klima og energisektor Målemetode Region Nordjylland Samarbejdspartnere Thisted Kommune, staten, Region Midtjylland, Region Nordjylland, virksomheder på Hanstholm Havn, Handelsstandsforeningerne i Thy, VisitNordjylland, AAU, Thisted Kommune, Væksthus Nordjylland, EUC Nordvest, Thy Uddannelsescenter og VUC Thy-Mors. Strategi

16 2.4. Fødevarer & Produktion Baggrund og muligheder Landbrug og fødevarer beskæftiger 10 % af arbejdsstyrken i Thisted Kommune og er dermed en vigtig sektor for kommunen. Thisted Kommune har en række veletablerede fødevarevirksomheder såsom Tican, Thisted Bryghus, Dragsbæk Margarinefabrik, Premier Is m.fl. Der er i de seneste år tillige kommet en underskov af fødevareproducenter, der alle brander sig på specialprodukter fremstillet i Thy. Disse produkter og virksomheder har sammen med de etablerede virksomheder et vækstpotentiale, og Thy Erhvervsforum vil gennem rådgivning og sparring omkring bl.a. vækst- og udvekslingsprogrammer understøtte deres forretningsudvikling. Derudover vil Thy Erhvervsforum arbejde med de udfordringer, som områdets produktionsvirksomheder oplever med overgangen fra videnlet produktion til videntung produktion. Det gør sig gældende i alle områdets styrkeområder såsom fødevarer, plastindustri, metal samt træ og møbler m.fl. Thy Erhvervsforum vil arbejde med automatisering, procesoptimering og rationaliseringer i produktionen. Vi vil skabe klynger og arbejde med kompetenceudvikling af medarbejderne på produktionsarbejdspladserne, så områdets produktionsvirksomheder skaber vækst og udvikler sig i den stadig stigende internationale konkurrence. 16 Strategi

17 Mål Antallet af fødevareproducenter i området er i vækst, og deres indtjening øges. Områdets produktionsvirksomheder samles i tematiske klynger, og der sker opkvalificering af medarbejderne, udvikling af nye eksportmarkeder samt skabes en bedre indtjening. Strategier Vi vil udvikle og brande fødevareprodukter fra området i samarbejde med lokale fødevareproducenter. Rådgivning til målgruppen udvikles i nye netværk og projekter Skabe og facilitere tematiske klynger Baseline Fødevarer & Produktion Målepunkt Antal virksomheder Antal beskæftigede Målemetode Region Nordjylland Beskæftigelsesregionen Samarbejdspartnere Produktionsvirksomheder i området, LandboThy, foreningen Regional Madkultur, Nationalpark Thy, Væksthus Nordjylland, andre kommuner og øvrige brancheforeninger. Strategi

18 2.5. Innovation & Talentudvikling Baggrund og muligheder Dansk Erhvervsfremme undersøger løbende innovationsgraden i danske virksomheder og har påvist en positiv sammenhæng mellem innovationsgraden og virksomhedernes vækst. Thy Erhvervsforum vil igangsætte udviklingsforløb med fokus på innovation og forretningsudvikling og dermed bidrage til, at innovationsgraden øges, og at relevant viden og innovationskampagner bringes ud til lokale virksomheder. Derudover vil Thy Erhvervsforum igangsætte netværk og understøtte klynger med fokus på innovation og kompetenceudviklingsforløb inden for en række tematiserede områder såsom automatisering, bæredygtigt byggeri, jern og metal, energi og fødevarer. Behovet for innovation stiller sammen med den stadig større internationale konkurrence krav om et højere kompetenceniveau hos medarbejderne. Der er derfor stigende krav til virksomhederne i Thisted Kommune om at talentudvikle medarbejdere og ledere. Thy Erhvervsforum vil gennem et aktivt samarbejde med områdets virksomheder og uddannelsesinstitutioner arbejde for stadig flere relevante uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder i området, så vi kan bibeholde og udvikle talenter og tiltrække den kvalificerede arbejdsstyrke, som virksomhederne har brug for. 18 Strategi

19 Mål Vi vil øge kompetenceniveauet i Thisted Kommune. 5% færre ufaglærte i 2017 mod Øge innovationsgraden hos områdets virksomheder. Strategier Promovering af erhvervsuddannelser. Samarbejde om markedsføring af uddannelsestiltag i området. Gennem virksomhedsrådgivning og deltagelse i uddannelses- og innovationskampagner skabes nye forretningsmuligheder. Baseline Målepunkt Kompetenceniveauet Målemetode Region Nordjylland Fødevarer & Produktion Innovationsgraden Ufaglærte i området Region Nordjylland Beskæftigelsesregionen Antal KVU / LVU Thy Uddannelsescenter Samarbejdspartnere Jobcenteret, AAU, Thisted Kommune, Væksthus Nordjylland, EUC Nordvest, Thy Uddannelsescenter, VUC Thy-Mors, SOSU STV, DI og fagforbund. Strategi

20 3.0. Organisation Udvidet organisationsdiagram Medlemmer Bestyrelse (9 + 2) Erhvervschef Centerleder / DanWEC Markedsføringskonsulent / sekretær Controllerfunktion (ekstern) Konsulent Konsulent Vækstkonsulent Erhvervskonsulent Erhvervskonsulent fra Væksthus Praktikant Nordjylland Organisering Der udarbejdes funktionsbeskrivelser for de ansatte. Medarbejderne deles op i indsatsteams, hvor snitflader med samarbejdspartnerne beskrives. F.eks. Thisted Kommunes erhvervsafdeling, Thy Turistforening, THI, Væksthus Nordjylland, EUC, AAU, DanWEC m.fl. 20 Strategi

21 Ledelse, udvikling og afrapportering Erhvervschefen varetager den daglige ledelse af Thy Erhvervsforum. Erhvervschefen afrapporterer til bestyrelsen på de kvartalsvise møder i et godkendt format svarende til eksekveringsplanens indsatser, mål og handlinger. Den daglige ledelse understøttes af brugen af MS Sharepoint, ibrugtagning af CRM-modul samt digitale tavlemøder via Trello. Derudover iagttages den vedtagne lederinstruks, og der udvikles en personalehåndbog, hvor APV (ArbejdsPladsVurdering), MUS (MedarbejderUdviklingsSamtale) og udviklingsplaner indgår. Dette sættes i gang sammen med denne strategi. Budget og evaluering Der udarbejdes et fireårigt budgetoverslag for den samlede strategi, og der udarbejdes årligt et budget for eksekveringsplanerne for henholdsvis 2014, 2015, 2016 og Planer og budgetter skal godkendes på Thy Erhvervsforums bestyrelsesmøde i december og forelægges generalforsamlingen i første kvartal det følgende år. Der udarbejdes en ekstern midtvejs- og slutevaluering for denne strategi i henholdsvis ultimo 2015 og primo Sidstnævnte med henblik på at udvikle en ny strategi for perioden Thy Erhvervsforums medlemsfordele Der henvises her til kataloget Medlemsfordele, som beskriver de muligheder, som virksomhederne har gennem deres medlemskab i Thy Erhvervsforum. Markedsføring og kommunikationsplan Der henvises til Thy Erhvervsforums markedsførings- og kommunikationsplan. Strategi

22 4.0. Samlet baseline Tabellen viser målepunkterne under hhv. mission, mission, de strategiske prioriteringer samt indsatsområderne. Mission Vision Målepunkt Strategiske prioriteringer Antal borgere og virksomheder Survey blandt medlemmerne Målemetode Tal fra Thisted Kommune Survey udsendes årligt Sikre en koordineret og sammenhængende erhvervsservice Udvikle og tiltrække kvalificeret arbejdskraft Tiltrække virksomheder gennem samarbejde Skabe nye arbejdspladser Indsatsområder Bosætning & Oplevelser Infrastruktur & Service Klima & Energi Fødevarer & Produktion Innovation & Talentudvikling Samarbejdsaftale med Thisted Kommune Fremme internationaliseringen Erhvervsklimaundersøgelse Erhvervsklimaundersøgelse Uddannelsesniveau Antal nye virksomheder placeret i Thisted Kommune Antal iværksættere Antal eksportvirksomheder i Thisted Kommune Indbyggertal Kendskabsgrad Udvidelse af Hanstholm Havn Samarbejdsaftale med Thisted Kommune Antal beskæftigede i den lokale klima- og energisektor Antal virksomheder Antal beskæftigede Kompetenceniveauet Innovationsgraden Ufaglærte i området Antal KVU / LVU Aftale gennemgås Dansk Industri Dansk Byggeri Analyse fra Region Nordjylland Opslag i CVR / NN Erhverv CRM Survey Region Nordjylland VisitNordjylland Start Tilskud Region Nordjylland Region Nordjylland Beskæftigelsesregionen Region Nordjylland Region Nordjylland Beskæftigelsesregionen Thy Uddannelsescenter 22 Strategi

23 Strategi

24 Mission Thy Erhvervsforum skal arbejde for øget vækst og udvikling i Thisted Kommune, så området er attraktivt for både borgere og virksomheder. Vision Thy Erhvervsforum skal skabe værdi for borgere og virksomheder via fokus på vækstpotentialerne på udvalgte indsatsområder. Strategiske prioriteringer Sikre en koordineret og sammenhængende erhvervsservice i Thisted Kommune, så der skabes et gunstigt erhvervsklima for både eksisterende og nye virksomheder. Udvikle og tiltrække kvalificeret arbejdskraft sammen med Thisted Kommune, områdets virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre aktører ud fra en sammenhængende bosætnings- og brandingstrategi for området. Tiltrække virksomheder og finansiering til området gennem netværk, fundraising samt vækst- og udviklingsmidler, der kan understøtte forretningsudviklingen for områdets virksomheder. Skabe nye arbejdspladser gennem iværksætter- og virksomhedsrådgivning. Fremme internationalisering i uddannelser og virksomheder i området, så de øgede omstillings- og kompetencekrav modsvares. Indsatsområder Klima & energi Bosætning & oplevelser Infrastruktur & service Fødevarer & produktion Innovation & talentudvikling Ring på , og vi tager også et møde med dig! Vi bor i Erhvervenes Hus i Hanstholm, hvor du kan leje mødelokaler eller kontorplads inkl. fibernet og adgang til mødefaciliteter. Vi dækker hele Thisted Kommune, idet vi også har fjernkontor i både Thisted og Hurup hver 14. dag. Thy Erhvervsforum Erhvervenes Hus Kai Lindbergs Gade 200 DK-7730 Hanstholm

Program og generalforsamling den 18. marts 2015 på Østerild Kro

Program og generalforsamling den 18. marts 2015 på Østerild Kro Program og generalforsamling den 18. marts 2015 på Østerild Kro Program 18.00 18.05 Velkomst v/ Martin Rune Hoxer, erhvervschef 18.05 19.00 Spisning og netværk 19.00 19.15 Flere højtuddannede til yderområderne,

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1):

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1): Fremtidig erhvervsindsats i Thisted Kommune oplæg fra arbejdsgruppe Baggrund Thisted Byråd besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012, at tilskuddene til Thy Erhvervsråd og Hanstholm Havneforum

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Velkommen til. Nytårskur januar 2017

Velkommen til. Nytårskur januar 2017 Velkommen til Nytårskur 2017 25. januar 2017 Arrangementer i 2017 i Vækst Jammerbugt & Erhvervsforeningen Nytårskur 25. januar Årlig inspirationsdag for detailbranchen 30. januar Kursus idigital markedsføring

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 4

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 4 FremKom 3 Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 4 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 4 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Thy-Mors. 2 Udfordring 4: FremKom 3

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Velkommen til Generalforsamling Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Program 17.00: Velkomst v/ formand Franz Cuculiza Generalforsamling ifølge dagsorden 17.45: Foredrag: Nils Elmark, Fremtidsforsker

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2017. Thisted Kommune

Erhvervspolitik 2015-2017. Thisted Kommune Erhvervspolitik 2015-2017 Thisted Kommune Produceret af Thisted Kommune Oktober 2015 1. Forord Vækst og udvikling er vigtige fokusområder for Thisted Kommunalbestyrelse. For at sikre vækst og udvikling

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

INDHOLD. 1. FremKom samarbejdet. 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3. Samarbejde Organisering og partnere

INDHOLD. 1. FremKom samarbejdet. 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3. Samarbejde Organisering og partnere FremKom 3 INDHOLD 1. FremKom samarbejdet Samarbejde Organisering og partnere 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3 2 FREMKOM SAMARBEJDET - ET TVÆRPOLITISK SAMARBEJDE MELLEM NORDJYSKE AKTØRER Regionsrådet

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Beskæftigelsesregion Nordjylland

Beskæftigelsesregion Nordjylland Brainstormingseminar 22. september 2008: Arbejdskraft, kompetencer og uddannelse - Styr på viden, behov og samarbejde Nordjylland i overskrifter Sammenhæng mellem: Erhvervsindsatsen Beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv - Furesøs kommende erhvervspolitik Preben Sandberg Pettersson Formand for Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Erhvervspolitik 2016-2019 Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Indledning Med Erhvervspolitikken 2016-2019 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet med at skabe de bedst mulige rammer for,

Læs mere

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 1

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 1 FremKom 3 Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 1 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 1 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Thy-Mors. 2 Udfordring 1: FremKom analysen

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Høringssvar fra Randers Erhvervs- & Udviklingsråd om Randers Kommunes erhvervspolitik Partnerskab for Vækst

Høringssvar fra Randers Erhvervs- & Udviklingsråd om Randers Kommunes erhvervspolitik Partnerskab for Vækst Randers, 20. feb. 2012 Høringssvar fra Randers Erhvervs- & Udviklingsråd om Randers Kommunes erhvervspolitik Partnerskab for Vækst Indledning Vækst kræver hårdt arbejde og samarbejde, og her i Randers

Læs mere

Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag.

Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag. Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag. Virksomheder i vækst Århus 16. september 2015 1 Disposition 1. Profil af det

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere