innovation klynger netværk triple helix Danmarks værdikæde karriere faglært arbejdskraft design branding vækst produktionscentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "innovation klynger netværk triple helix Danmarks værdikæde karriere faglært arbejdskraft design branding vækst produktionscentrum"

Transkript

1 industri produktion talenter kompetencer infrastruktur eksport innovation klynger netværk triple helix Danmarks produktionscentrum automation specialisering værdikæde karriere faglært arbejdskraft design forretningsmodeller strategi globalisering rammevilkår branding logistik produktivitet vækst

2

3 Trekantområdet er Danmarks stærkeste industriregion - en position, der blev grundlagt allerede i midten af 1800-tallet i røgen fra Fredericias jernstøberier. En tid, hvor bomuldsspinderierne gav Vejle tilnavnet Danmarks Manchester, mens mange af borgerne i Kolding, Vejen og Grindsted tjente til føden på Magarinefabrikken Alfa, De Danske Mejeriers Maskinfabrik eller en af de andre førende fabrikker inden for fødevareindustrien. I dag er industrien stadig en stærk driver i Trekantområdet. Vi har flere industriarbejdspladser end landets tre største byer tilsammen. Og det stærke udgangspunkt understøttes af vores gunstige beliggenhed og gode infrastruktur. Vi har en urokkelig tro på, at industrien også i fremtiden har en vigtig rolle at spille. Hvis den forstår at forny sig. Og det gør den i Trekantområdet. Vores virksomheder klarer sig bedre end produktionsvirksomheder andre steder. Mange er specialister inden for et af de traditionelle industrierhverv. Men de er også specialister i udvikling. Samtidig er vi frontløbere inden for design. Design handler om at tænke funktionalitet ind i alle produkter og processer, for at få mere konkurrencedygtige produkter, og for at kunne arbejde mere smart og effektivt. Denne særlige kombination af kompetencer gør, at vi i Trekantområdet former fremtidens produktionscentrum. Hvor produktion ikke kun handler om produkter, men i langt højere grad om at udvikle industrielle koncepter i verdensklasse.

4 Danmarks produktionscentrum Must win battles Optimering og udvikling af virksomheder til global konkurrence Effektivt samspil mellem erhvervsliv, uddannelse/forskning og kommuner Udvikling og tiltrækning af talenter og stærke kompetencer Trekantområdet er allerede Danmarks produktionscentrum Trekantområdet har den største industri-intensitet blandt landets største byer Operere effektivt som ét arbejdsmarked Synliggørelse af Trekantområdet som Danmarks mest attraktive erhvervsområde Trekantområdet har adgang til flest industriarbejdspladser indenfor pendlingsafstand i Danmark Trekantområdet har flere industriarbejdspladser end København, Aarhus og Odense tilsammen Værdien af produktionen i Trekantområdet (BNP) er den største i Danmark uden for Hovedstaden Industrien i Trekantområdet klarer sig bedre end landsgennemsnittet Trekantområdet er en velstående region. En velstand, der er opbygget gennem årtier, og der er baseret på en stærk forankring i industrisamfundet. Stærke produktionserhverv, en god infrastruktur og en central beliggenhed var vigtige aktiver for Trekantområdet i kampen om investeringer, eksportmarkeder og job i 60 erne, 70 erne, 80 erne og 90 erne. IRIS Group Hvor byer som Aarhus og København er blevet mere serviceintensive, har Trekantområdet fastholdt sin industrielle produktion, og det i sig selv udgør et potentiale, idet det hører med til historien, at flere industrivirksomheder i Trekantområdet har formået at øge produktionen og har oplevet en markant fremgang i produktiviteten. Teknologisk Institut

5 Danmarks produktionscentrum Trekantområdet har i mange årtier været Danmarks måske stærkeste industriregion. Stærke produktionserhverv, en god infrastruktur og en central beliggenhed var vigtige aktiver for Trekantområdet i kampen om investeringer, eksportmarkeder og job fra I dag er Trekantområdet fortsat stærkt specialiseret inden for industrierhverv. Specialiseringen ser endda ud til at stige. Det underbygger Trekantområdets position som Danmarks produktionscentrum. Men det illustrerer også vigtigheden af at sikre gode rammer for industrivirksomhederne, da de er grundlaget for en betydelig del af områdets beskæftigelse og velstandsudvikling. Trekantområdet er således også i dag Danmarks produktionscentrum med langt flere jobs i industrien end i landets største byer og med en central placering, der sikrer, at den største koncentration af industriarbejdspladser er indenfor pendlingsafstand. Dertil kommer, at industrien i Trekantområdet klarer sig bedre end landsgennemsnittet og er en stærkt medvirkende faktor til, at områdets BNP er det højeste i Danmark efter Hovedstaden. Har industrien en fremtid i Trekantområdet? I de senere år er Trekantområdets position blevet udfordret. Industrien fylder mindre og mindre i den danske økonomi og i resten af den vestlige verden. Dele af produktionen er blevet outsourcet til Østeuropa og Asien. Og overgangen til vidensamfundet stiller store krav til innovationsindsatsen og kompetenceniveauerne i virksomhederne. En række nye analyser peger samstemmende på, at der ikke desto mindre er grund til at tro på en fremtid for industri i Danmark og i Trekantområdet. Der findes en underskov af højproduktive, internationaliserede små og mellemstore industrivirksomheder, der trodser krisen. Succesfulde produktionsvirksomheder er komplekse størrelser, der ikke længere blot konkurrerer på at fremstille kvalitetsprodukter med brug af den nyeste teknologi. I dag er stærke produkter og brug af ny teknologi nemlig en basisforudsætning for at være på markedet. Men det er sjældent tilstrækkeligt til at skabe vækst eller blot at fastholde sin markedsposition. Succesfulde produktionsvirksomheder er i stedet karakteriseret ved en række fælles træk, der kan sammenfattes i fem overskrifter: Holistiske forretningskoncepter Kundeudviklende relationer Specialisering En stærk udviklingsfunktion Trimmet produktion Udfordringer for industrivirksomheder En analyse blandt industrivirksomheder i Trekantområdet peger på, at alle virksomheder på hver deres måde er udfordret af de nye industrielle drivkræfter og forretningsmodeller. De arbejder i større eller mindre omfang med netop at udvikle deres forretning og produkter, og det kræver typisk adgang til nye kompetencer, ny viden og i nogle tilfælde også nye partnerskaber. Virksomhederne peger selv på syv primære udfordringer for at kunne overleve og vækste i den globale konkurrence: Ledelse og strategi Adgang til kompetent faglært arbejdskraft Adgang til højtuddannet arbejdskraft Automatisering og procesoptimering Innovation og adgang til videninstitutioner Viden om internationalisering Optimering af værdikædesamarbejde Kompetencer og viden Et fælles træk for de udfordringer, industrivirksomheder står overfor, er det bagvedliggende behov for nye kompetencer og ny viden både på ledelses- og medarbejderniveau. Og her har mange industrivirksomheder vanskeligt ved at få adgang til de nødvendige kompetencer og den efterspurgte viden. Godt en fjerdedel af produktionsvirksomhederne i Trekantområdet har inden for det seneste år oplevet ikke at kunne rekruttere den arbejdskraft, de har behov for. Samtidig viser andre analyser, at det kan være svært ikke mindst for SMV er uden for de større byområder at tiltrække og fastholde velkvalificeret arbejdskraft. Tendenserne forstærkes af, at nogle industrivirksomheder begynder at berette om flaskehalse på trods af, at der stadig er ledig industriarbejdskraft. Dette er en konsekvens af, at de kompetencer, som industrien nu efterspørger, er under markant ændring i forhold til de kompetencer, der blev efterspurgt før krisen. Disse behov kan næppe blive tilgodeset alene gennem rekruttering af nyuddannede. Derfor et det afgørende, at der skabes rammer for en tæt strategisk dialog mellem virksomhederne, de ordinære uddannelsesinstitutioner, VEU udbydere på alle niveauer samt beskæftigelsesindsatsen, for at virksomhedernes forventninger kan blive afdækket i dybden og kan anvendes som grundlag for en strategisk tilgang til kompetenceforsyningen i Trekantområdet.

6 Centrale initiativer Samvirkende jobcentre Produktionsfokuseret Trekantområdet er Danmarks stærkeste industriregion med en høj grad af specialisering indenfor en række traditionelle industrierhverv samt transport/ logistik og energi/forsyning. Danish International Manufacturing Academy Attraktive rammevilkår Denne position som Danmarks produktionscentrum skal fastholdes og styrkes. Dansk Center for Industriel Ledelse Branding af Trekantområdet 2010 ernes succesfulde industrielle forretningsmodeller er meget anderledes end de typiske forretningsmodeller hos industrivirksomheder i 90 erne og starten af 00 erne. Det betyder også, at traditionelt ledede virksomheder (med begrænset kapacitet til omstilling) ofte har svært ved at fastholde deres positioner i markedet. IRIS Group Derfor er det afgørende, at der skabes rammer for en tæt strategisk dialog mellem virksomhederne, de ordinære uddannelsesinstitutioner, VEU udbydere på alle niveauer samt beskæftigelsesindsatsen, for at virksomhedernes forventninger kan blive afdækket i dybden og kan anvendes som grundlag for en strategisk tilgang til kompetenceforsyningen i Trekantområdet. Teknologisk Institut

7 Centrale initiativer Fælles for de centrale initiativer er, at de er udviklet i et tæt samspil med alle de relevante aktører. De bygger derfor på reelle behov og potentialer af afgørende betydning for Trekantområdets position som Danmarks produktionscentrum. Trekantområdets position som Danmarks produktionscentrum skal fortsat udvikles gennem et stadigt tættere samspil mellem kommuner, erhvervsliv og uddannelse og forskning. De centrale initiativer bygger derfor alle på aktiv involvering af de relevante aktører. Attraktive rammevilkår De seks kommuner har i en årrække samarbejdet om at skabe gunstige vilkår for erhvervslivet i Trekantområdet. Disse bestræbelser videreføres bl.a. i form af fælles fysisk planlægning, bedre og smidigere myndighedssagsbehandling, reduktion af dækningsafgiften og byggesagsgebyrer samt varetagelse af vores fælles interesse i at styrke Trekantområdets infrastruktur. Branding af Trekantområdet De seks kommuner har netop vedtaget en fælles brandingstrategi med udgangspunkt i en fælles grundfortælling og fælles visuel identitet. Fokus i den nye brandingstrategi er ikke mindst på markedsføring af Trekantområdet som Danmarks produktionscentrum. Produktionsfokuseret.. er et samarbejde imellem Trekantområdets enheder og Væksthuset med særligt fokus på at styrke innovationen og produktiviteten i produktionsvirksomhederne i Trekantområdet. Produktionsfokuseret er kort sagt fokuseret og intensiv målrettet små og mellemstore produktionsvirksomheder i Trekantområdet med fokus på afdækning af behov og udfordringer samt formidling af tilbud/ydelser i det lokale, regionale og nationale erhvervsfremmesystem. Produktionsfokuseret styrker udviklingsmulighederne i både den enkelte virksomhed og i Trekantområdets samlede produktionssektor. Den enkelte virksomhed serviceres gennem en målrettet indsats fra dedikerede erhvervskonsulenter, der har en særlig ekspertise i at vejlede og udfordre produktionsvirksomheder. Samvirkende jobcentre Trekantområdet er et naturligt arbejdskraftopland. Jobcentrene har derfor i en årrække haft et veludbygget samarbejde. For at få flere i arbejde og bedre at kunne imødekomme virksomhedernes behov efter arbejdskraft på både kort og længere sigt, er det dog nødvendigt at kvalificere og udbygge samarbejdet. Arbejdsmarkedsudvalgene i de seks kommuner har derfor taget initiativ til et tættere samarbejde mellem jobcentrene i Trekantområdet og i Haderslev Kommune. De samvirkende jobcentre sikrer én indgang for erhvervslivet i Trekantområdet i form af en fælles jobformidling, der sikrer, at virksomhederne får de rette medarbejdere med de rette kompetencer. Dernæst skal samarbejdets fokus rettes mod opkvalificering, idet der allerede nu opleves mangel på arbejdskraft i visse brancher, også indenfor industrien. Danish International Manufacturing Academy er et tæt samarbejde mellem Trekantområdets erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommuner om at styrke vækst, innovation og attraktive uddannelses- og jobmuligheder i industrien. DIMA skal sikre, at produktionsvirksomhederne i Trekantområdet har adgang til kompetent arbejdskraft både i form af nyuddannede og i form af efter- og videreuddannelse af den eksisterende arbejdsstyrke. DIMA bygger ovenpå og styrker synergien mellem de eksisterende aktører i Trekantområdet. Formålet med initiativet er at styrke virksomhedernes innovation og produktivitet gennem et tæt samspil om uddannelser- og efter/videreuddannelser og samtidig styrke de produktionsrettede uddannelsers image og tiltrækningskraft ved at synliggøre produktion som en attraktiv karrierevej og Trekantområdet som et attraktivt produktionscentrum. Danish International Manufacturing Academy spiller tæt sammen med projektet Hands on, der med støtte fra regionens uddannelsespulje netop er igangsat i samarbejde med Trekantområdets erhvervsskoler og som fokuserer på at styrke erhvervsuddannelsernes attraktivitet og optag af dygtige elever. Dansk Center for Industriel Ledelse Trekantområdet tager initiativ til etablering af Dansk Center for Industriel Ledelse, der er et nødvendigt nationalt svar på den strategiske og ledelsesmæssige udfordring, dansk industri står overfor. Hovedmålgruppen er små og mellemstore industrivirksomheder, der har ønske om og behov for at styrke forretningsudviklingen og forretningsmodellen. Dansk industri står over en betydelig ledelsesudfordring. Mange produktionsvirksomheder ikke mindst de ejerledede mangler ressourcer og strategiske ledelseskompetencer til at arbejde med forretningsmodeludvikling. Dansk Center for Industriel Ledelse skal etablere et unikt udviklingsmiljø, der bygger bro mellem ny viden og implementering af forretningsmodeller i SMVer.

8 Produktionsfokuseret PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER Produktionsfokuseret Lokal Lokal Lokal Kerneopgaver Lokal at sikre en enkelt og effektiv indgang for produktionsvirksomheder til erhvervsfremmesystemet at give kompetent vejledning og sparring til produktionsvirksomheder at styrke netværksdannelse, værdikædesamarbejder og klyngeudvikling at sikre bedre og skarpere indblik i produktionserhvervets udfordringer Lokal Organisation Styregruppe bestående af de seks erhvervschefer Tæt netværk mellem produktionsfokuserede erhvervskonsulenter i enheder, Væksthuset og Trekantområdet Danmarks sekretariat Fælles infrastruktur og værktøjskasse Trekantområdet Danmarks sekretariat koordinerer Lokal Fælles værktøjskasse Dialogkoncept CRM Videndeling Kompetenceudvikling Samarbejde med centrale aktører Evalueringsværktøj

9 Produktionsfokuseret Produktionsfokuseret skal sikre, at Trekantområdet er det mest attraktive sted at drive produktionsvirksomhed gennem en bedre og målrettet. Formål At styrke produktionsvirksomhedernes innovation og produktivitet At sikre Danmarks bedste til Trekantområdets mange produktionsvirksomheder At sikre produktionsvirksomhederne i Trekantområdet en enkelt og effektiv adgang til relevante tilbud og aktører i erhvervsfremmesystemet At styrke og synliggøre Trekantområdet som Danmarks Produktionscentrum Aktører Billund Erhvervsfremme, Business Fredericia, Business Kolding, Middelfart Erhvervscenter, UdviklingVejen, Vejle Kommune Erhvervsudvikling, Væksthus Syddanmark samt Trekantområdet Danmark. Rationale Produktionsfokuseret er kort sagt fokuseret og intensiv målrettet små og mellemstore produktionsvirksomheder i Trekantområdet med fokus på afdækning af behov og udfordringer samt formidling af tilbud/ydelser i det lokale, regionale og nationale erhvervsfremmesystem. Den enkelte virksomhed serviceres gennem en målrettet indsats fra dedikerede erhvervskonsulenter, der har en særlig ekspertise i at vejlede og udfordre produktionsvirksomheder. Samtidig sikrer den produktionsfokuserede, at Trekantområdets enheder samlet får et langt bedre og skarpere blik på produktionserhvervets udfordringer. Det indebærer ikke mindst bedre muligheder for at styrke netværksdannelse og klyngeudvikling gennem værdiskabende netværk og værdikædesamarbejder. Endelig skaber produktionsfokuseret skabe en mere enkel indgang til det samlede erhvervsfremmesystem, hvor virksomhederne hurtigt og effektivt kan blive matchet med de mest relevante tilbud. Organisering Hver af de seks enheder deltager i samarbejdet med mindst én dedikeret erhvervskonsulent, der fokuserer på produktionsvirksomhederne. Konsulenterne har særlig ekspertise ift. produktionsvirksomheder. Samarbejdet understøttes af en fælles infrastruktur: Et fælles koncept for virksomhedsdialog Et fælles CRM-system Netværk mellem de produktionsfokuserede erhvervskonsulenter Kompetenceudvikling Trekantområdet Danmark er ansvarlig for koordination af den produktionsfokuserede, herunder driften af den fælles infrastruktur. Dimensionering Målgruppen for den produktionsfokuserede er de godt 500 produktionsvirksomheder med medarbejdere i Trekantområdet. Disse virksomheder tilbydes alle et årligt besøg/samtale. Forventningen er, at godt 40% tilbydes udvidet vejledning.

10 Danish International Manufacturing Academy Hansenberg VEU-center Trekantområdet EUC Lillebælt AMU Syd EA Lillebælt SDU IBA SDE Samvirkende jobcentre IBC Uddannelse Kerneopgaver at skabe én indgang for erhvervslivet til kompetencer (og viden) indenfor produktion at styrke den strategiske dialog om udviklingstendenser indenfor produktion for at øge kapaciteten til at matche uddannelsesudbuddet med erhvervslivets nuværende og fremtidige behov at skabe en platform for konkrete tiltag og initiativer mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommuner at skabe en kraftdynamo, der kan tiltrække relevante uddannelser og kompetente undervisere, studerende/elever og medarbejdere Kommuner Erhvervsliv LO DI Arbejdsgiverne Erhvervsservice Industrivirksomhederne i Trekantområdet Fælles værdiskabelse Synliggøre at produktion er en attraktiv karrierevej Styrke de produktionsrettede uddannelsers image og tiltrækningskraft Styrke virksomhedernes innovation og produktivitet Sikre en bedre kompetenceforsyning til erhvervslivet i Trekantområdet Styrke og synliggøre Trekantområdet som et attraktivt produktionscentrum Trekantområdet Danmark Grundlæggende organisation Juridisk partnerskab Bestyrelse med repræsentation af alle partnere Funktionelle netværk Uafhængigt sekretariatet hos Trekantområdet Danmark

11 Danish International Manufacturing Academy Danish International Manufacturing Academy (forkortet DIMA) er et tæt samarbejde mellem Trekantområdets erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommuner om at styrke vækst, innovation og attraktive uddannelses- og jobmuligheder i industrien. DIMA skal sikre, at produktionsvirksomhederne i Trekantområdet har adgang til kompetent arbejdskraft både i form af nyuddannede og i form af efter- og videreuddannelse af den eksisterende arbejdsstyrke. Formål at synliggøre produktion som en attraktiv karrierevej at styrke de produktionsrettede uddannelsers image og tiltrækningskraft at styrke virksomhedernes innovation og produktivitet gennem et tæt samspil om uddannelser- og efter/videreuddannelser at sikre en høj kvalitet, sammenhæng og relevans i kompetenceforsyningen til erhvervslivet i Trekantområdet at styrke og synliggøre Trekantområdet som et attraktivt produktionscentrum Aktører De væsentligste produktionsrettede uddannelser i Trekantområdet er repræsenteret i DIMA. Det gælder Hansenberg, SDE, IBC, EUC Lillebælt, AMU Syd, VEU-center Trekantområdet, EA Lillebælt, IBA og SDU. Samtlige jobcentre og enheder i Trekantområdet er repræsenteret ligesom erhvervslivet og arbejdsmarkedet er repræsenteret af DI, LO og Arbejdsgiverne samt 4 direktører fra områdets industrivirksomheder. Rationale Adskillige analyser har vist, at virksomhederne har svært ved at orientere sig i det samlede udbud af uddannelse og efteruddannelse. DIMA kan ved at danne én indgang til uddannelse og efteruddannelse målrettet fremstillingsindustrien gøre det nemmere for virksomhederne at orientere sig i et komplekst udbud og dermed øge og kvalificere samspillet om kompetenceforsyning. DIMA kan skabe et samlet mødested for dialog og samarbejde om kompetenceforsyningen DIMA kan løfte og dagsordensætte spørgsmål om kompetenceforsyningen i en strategisk dagsorden om innovationsperformance og herigennem tydeliggøre behovet for kompetenceudvikling og derved også styrke uddannelsesinstitutionernes udbud Organisering DIMA organiseres som et triple helix samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner og erhvervslivet i Trekantområdet. Der etableres et uafhængigt sekretariat hos Trekantområdet Danmark med en bestyrelse med repræsentanter for de enkelte parter. Sekretariatet etablerer og drifter et antal funktionelle netværk: for uddannelsesinstitutionernes erhvervs- og salgskonsulenter for funktionsledere i industrien for uddannelsesinstitutioner om koordinering af udbud Perspektiver DIMA er også en platform for yderligere tiltag og initiativer, der konkret defineres og prioriteres i partnerskabet som fx: Industriens port til viden: Formidling af viden og forsknings- og innovationssamarbejder mellem erhvervsliv og uddannelses- og forskningsinstitutioner Inno-camps / maker-camps: Intensive lærings- og udviklingsforløb/-miljøer, hvor studerende og virksomheder mødes Partnerskaber med internationale kompetencehubs Internationalisering af uddannelserne: Fælles regional tilgang til internationale partnere, udvekslingsforløb m.m.

12 Dansk Center for Industriel Ledelse HOLISTISKE FORETNINGS- KONCEPTER Organisation Forankres på SPECIALISERING Kerneopgaver at opsamle relevant viden om industrielle forretningsmodeller at omsætte viden i konkrete værktøjer til SMVer at udvikle skræddersyede udviklingsforløb for SMVer inden for industriel forretningsudvikling at være kompetencecentrum for konsulenter og erhvervsfremmeaktører KUNDEUDVIKLENDE RELATIONER SDU, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse... med deltagelse af: Center for Ledelse Erhvervsserviceenhederne i Trekantområdet Trekantområdet Danmark STÆRK INTEGRERET UDVIKLINGS- ORGANISATION TRIMMET PRODUKTION Dansk industri står over en betydelig ledelsesudfordring. Mange produktionsvirksomheder ikke mindst de ejerledede mangler ressourcer og strategiske ledelseskompetencer til at arbejde med forretningsmodeludvikling... IRIS Group IRIS Groups og Syddansk Universitets analyse af industrielle vækstvirksomheder Fremtidens industri viser, at succes bygger på evnen til at udvikle, tilpasse og implementere forretningsmodeller. IRIS Group

13 Dansk Center for Industriel Ledelse Dansk Center for Industriel Ledelse er Trekantområdets nødvendige bidrag til styrkelse af de strategiske og ledelsesmæssige kompetencer i dansk industri. Formål Tanken med Dansk Center for Industriel Ledelse er at etablere et unikt udviklingsmiljø, der bygger bro mellem ny viden og implementering af forretningsmodeller i SMVer. Målet er således at etablere et nationalt kraftcenter, der skal; Opsamle relevant viden om industrielle forretningsmodeller og omsætte denne viden i konkrete værktøjer, der kan anvendes af en vifte af SMVer. Udvikle og gennemføre skræddersyede udviklingsforløb for industrielle SMVer (mindst 60 forløb på årsbasis). Udvikle metoder til forretningsmodeludvikling i SMVer med dokumenteret effekt, og som efterfølgende kan anvendes af virksomheder, rådgivere og uddannelsesinstitutioner. Det forventes, at virksomheder vil deltage i centrets aktiviteter på årsplan. Rationale Dansk industri har gennem de seneste to årtier samlet tabt ca arbejdspladser. Alligevel viser nyere data, at en del industrivirksomheder vokser og har succes. Analyser viser, at denne succes bygger på evnen til at udvikle, tilpasse og implementere forretningsmodeller. Hvorvidt industrivirksomheder oplever fremgang eller tilbagegang hænger således i høj grad sammen med den strategiske ledelseskapacitet, markeds- og værdikædeforståelse og tilgangen til at levere værdi for kunderne. Målgruppe og ydelser Dansk Center for Industriel Ledelse har to hovedmålgrupper: Industrivirksomheder i størrelsen ansatte, der har et betydeligt udviklingspotentiale og har behov for tilførsel af viden, inspiration og nye værktøjer inden for forretningsmodeludvikling og -implementering. Konsulenter i erhvervsfremmesystemet og private rådgivere, der arbejder med at udbyde hhv. uvildig sparring og rådgivning målrettet industrielle SMV-ledere. Forankring og organisering Centret forankres på SDU-Kolding, der varetager administrationen og danner ramme om centrets seminar- og undervisningsaktiviteter. Centrets kerneaktiviteter udvikles og udbydes i et samarbejde mellem tre aktører; SDU (Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse), med hovedansvar for administration, følgeforskning og opsamling af viden om forretningsmodeller. Center for ledelse, med hovedansvar for den praktiske gennemførelse af camps og for den løbende sparring og kontakt til deltagerne. Trekantområdet Danmark og de seks enheder i Trekantområdet, med ansvar for bl.a. opsøgende arbejde samt rekruttering af virksomheder og mentorer.

14

15 Trekantområdet Danmark Kolding Åpark 1 DK-6000 Kolding T

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Direktør Morten Rettig

Direktør Morten Rettig Direktør Morten Rettig Haugesund, 25. oktober 2017 Trekantområdet kort Området 420.000 indbyggere 3 større byområder Kolding 60.300 Vejle 55.876 Fredericia-Middelfart 55.663 BNP/indb.: 354.000 DKK Ledighed:

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Strategi Samarbejde: Uddannelse Kommunen Erhvervsliv Beskæftigelse! Vidensalonen 18.08.2016: Kommunaldirektør Henrik Beyer I DAG: 91.849 INDBYGGERE 3 GANGE HØJERE

Læs mere

Trekantområdet som produktionscentrum Hvad udfordrer industrivirksomhederne i området?

Trekantområdet som produktionscentrum Hvad udfordrer industrivirksomhederne i området? Januar, 2015 Trekantområdet som produktionscentrum Hvad udfordrer industrivirksomhederne i området? 1. Indledning Trekantområdets position som produktionscentrum Trekantområdet er en velstående region.

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Brandingstrategi for Trekantområdet

Brandingstrategi for Trekantområdet Brandingstrategi for Trekantområdet Kolding den 4. november 2014 Formål Formålet med brandingstrategien er at medvirke til, at Trekantområdet bliver synliggjort og kommunikeret som et attraktivt erhvervs-

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag.

Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag. Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag. Virksomheder i vækst Århus 16. september 2015 1 Disposition 1. Profil af det

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

FREMTIDENS INDUSTRI - HOVEDRESULTATER AF REG LAB ANALYSE

FREMTIDENS INDUSTRI - HOVEDRESULTATER AF REG LAB ANALYSE FREMTIDENS INDUSTRI - HOVEDRESULTATER AF REG LAB ANALYSE Analysen sætter fokus på industrielle vækst-smver Fire centrale spørgsmål: 1. Hvem er vækstvirksomhederne? Hvor mange er de? Hvor kommer de fra?

Læs mere

Automationsteknolog: Redegørelse for behov. Prækvalifikation efteråret 2015

Automationsteknolog: Redegørelse for behov. Prækvalifikation efteråret 2015 Automationsteknolog: Redegørelse for behov Prækvalifikation efteråret 2015 IBA Erhvervsakademi Kolding har valgt at indsende to anmodninger om prækvalifikation ved ansøgningsrunden 1. oktober 2015. Uddannelsen

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst KKR dialogforum Silkeborg, den10. september 2015 v/bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk Hvad ved vi? Hvor stort er det midtjyske vækstlag? Det midtjyske vækstlag

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Fremtidens industri i Danmark

Fremtidens industri i Danmark Fremtidens industri i Danmark En sammenhængende indsats overfor industrivirksomheder - Set fra det lokale perspektiv Kim Kofod Hansen, Randers Kommune Aarhus den 18. september 2012 1 Industry Smart Center

Læs mere

FREMTIDENS INDUSTRI. MEA 18. september

FREMTIDENS INDUSTRI. MEA 18. september FREMTIDENS INDUSTRI MEA 18. september Hvem står bag? Analysens baggrund og ambition Baggrund: Bekymring over den generelle nedgang i industriens beskæftigelse og værdiskabelse i Danmark. Accelererende

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål:

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål: DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE Opgavens indhold og formål: Opsøgende kontakt til lokale erhvervsdrivende med henblik på at øge kendskabet til kommunens mange tilbud, herunder understøtte kommunens strategi

Læs mere

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så?

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Agenda Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Hvorfor byregioner? Byregioner på vej. Fremtidens vækst vil efter al

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark 7. september, 2016 Niels B. Christiansen,

Læs mere

FREMTIDENS INDUSTRI - HOVEDRESULTATER AF REG LAB ANALYSE

FREMTIDENS INDUSTRI - HOVEDRESULTATER AF REG LAB ANALYSE FREMTIDENS INDUSTRI - HOVEDRESULTATER AF REG LAB ANALYSE Hvem står bag? Fokus på vækstlaget i dansk industri! Analysen sætter fokus på industrielle vækst-smver Fire centrale spørgsmål: 1. Hvem er vækstvirksomhederne?

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

:Erhvervsstrategi Trekantområdet :Fra industriel succesregion til førende klyngeøkonomi

:Erhvervsstrategi Trekantområdet :Fra industriel succesregion til førende klyngeøkonomi :Erhvervsstrategi Trekantområdet :Fra industriel succesregion til førende klyngeøkonomi :Trekantområdets :Styrker Til Vidensamfund :Trusler Fra Industrisamfund :Svagheder :Muligheder 01 :Styrker Mange

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk CFI Mission Udvikling, vækst og synlighed for Viborgs industriproduktion og -uddannelser Etablering af flere industri- og produktionsvirksomheder Skabelse af flere arbejdspladser CFI - Vision CFI er i

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet

Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet 22.05.2014 DAMVAD: Grundlagt i 2007, 3 x Gazelle København, Oslo, Tromsø, Stockholm Nordeuropæisk marked Akademiske partnere 50 medarbejdere

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion UDBUD OG INNOVATION Ved bordene om udbud og innovation blev der drøftet, hvordan kommunen kan gøre det mere attraktivt og nemmere for SMV er at byde på offentlige udbud. Grundlæggende ønskes en tættere

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE. - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup

ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE. - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup INTRODUKTION HOVEDRESULTATER Del 1) Brugernes udbytte af vejledningen

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Analysens baggrund og ambition

Analysens baggrund og ambition FREMTIDENS INDUSTRI Analysens baggrund og ambition Baggrund: Bekymring over den generelle nedgang i industriens beskæftigelse og værdiskabelse i Danmark. Accelererende outsourcing i de senere år. Manglende

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan For Syddjurs Kommune 2016-17 Syddjurs Kommunes erhvervspolitik Sammen skaber vi vækst og velfærd. Denne vision for Syddjurs Kommune vedtog Byrådet i 2014. Visionen forudsætter et

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til hele landet Et hurtigt kig på de proaktive virksomheder og hvad vi kan lære af dem..

Kvalificeret arbejdskraft til hele landet Et hurtigt kig på de proaktive virksomheder og hvad vi kan lære af dem.. Kvalificeret arbejdskraft til hele landet Et hurtigt kig på de proaktive virksomheder og hvad vi kan lære af dem.. V/ Afdelingschef Jakob Stouman - Oxford Research De dygtigste virksomheder er kendetgnet

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Hvad er meningen? Har de store virksomheder en underleverandørpolitik?

Hvad er meningen? Har de store virksomheder en underleverandørpolitik? Hvad er meningen? Har de store virksomheder en underleverandørpolitik? Lidt baggrund Verden er af lave WTF syndromet? Kernefamiliens relevans? Og hvad med erhvervslivet? Og det kommunale Danmark? Udfordringer

Læs mere