Kan de danske mælkeproducenter konkurrere med deres europæiske kolleger? Indtryk fra netværket European Dairy Farmers (EDF)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan de danske mælkeproducenter konkurrere med deres europæiske kolleger? Indtryk fra netværket European Dairy Farmers (EDF)"

Transkript

1 Kan de danske mælkeproducenter konkurrere med deres europæiske kolleger? Indtryk fra netværket European Dairy Farmers (EDF) KvægKongres 2013 Herning, Danmark Steffi Wille-Sonk (European Dairy Farmers e.v.)

2 Indhold 1) EDF Cost of Production Sammenligning: de grundlæggende faktorer 2) Produktionssystemer og konkurrencesituationen i EDF landene 3) Detaljeret sammenligning af de danske EDF bedrifter

3 EDF CoP: Overordnet mål, hovedtræk og begrænsninger European Dairy Farmers: CoP sammenligningen er foranlediget af en klub af fremtidsorienterede mælkeproducenter (ca. 400 medlemmer) med en stor interesse i økonomi på bedrift-niveau. Koordineret indsamling af data: bedriftsdata fra mere end 300 bedrifter fra 18 forskellige lande ligger til grund for CoP analysen. Kendt udsnit: producenterne er velkendte og tilgængelige for feedback. Langvarige relationer er blevet opbygget. Driftsperspektiv: de samlede økonomiske omkostninger ved mælkeproduktion er opgjort inkl. anslået vederlag for egne produktionsfaktorer. Benchmarking: Målet er at støtte bedrifterne i deres europæiske benchmarkingaktiviteter ved at stille sammenlignelige tal til rådighed for at øge forståelsen af de funktionelle relationer mellem strukturer, lokale forhold, strategi og økonomisk succes. Begrænsninger og kompromiser: Udsnittet er lille, ikke-vægtet og ikke særligt udvalgt: undersøgelsen er ikke repræsentativ for Europa eller de enkelte lande. Bedriftsdata: regnskabsperioder varierer både mellem og inden for landene. Indsamlet data er ikke afstemt i forhold til regnskabsperioder.

4 EUR ct per kg ECM Vi beregner: samlede omkostninger, udbytte og samlet resultat for mælkebedriften Kvoteomkostninger Source: EDF Cost of Production Comparison 2012 by EDF STAR, not representative Andre omkostninger 50 Land omkostninger Ejendomsomk. Aflønning Direkte omkostninger Andre afkast Offentlige tilskud Udbytte fra dyrene Mælkeudbytte Alternative omk. + renteudgifter Afskrivningsomk. Kontante kapacitetsomk. Aflønning: 9,8 EUR/time Driftsresultat I: -3,5 ct/kg Samlet familieindkomst: 7,9 ct/kg ECM Omkring 31% af alle bedrifter har et positivt driftsresultat I: bedre end for sidste periode. Driftsresultat II inkl. enkeltbetalinger: +0,3 ct/kg ECM 0 COSTS A RETURNS COSTS B 312 malkekvægsbedrifter fra 16 lande, inkl. økologiske, kun EDF Europa, baseret på regnskabsperioder i 2., 3. eller 4. kvartal af 2010 eller 1. kvartal af 2011 (EDF CoP analysis 2012)

5 Det grundlæggende: værd at huske på Medarbejderens perspektiv: Har jeg penge nok til at leve? Familiens indkomst fra bedriften: kan bruges til at se, hvad der er tilbage til at betale renter og til udtagning (= aflønning af egne produktionsfaktorer). Driftsperspektiv: Er gården konkurrencedygtig på længere sigt? Kan den klare sig i konkurrencen om ressourcer? Er denne brug af ressourcer indbringende? Driftsresultat I: samlede omkostninger og afkast tæller! Brug det til at evaluere successen af din individuelle bedriftsstrategi. BEP II: Produktionsomkostninger og afkast fra andet end mælk tæller. Brug det til at evaluere din konkurrenceevne som ren råvare producent.

6 Indhold 1) EDF Cost of Production Sammenligning: de grundlæggende faktorer 2) Produktionssystemer og konkurrencesituationen i EDF landene 3) Detaljeret sammenligning af de danske EDF bedrifter

7 Produktionssystemerne er forskellige alt afhængig af rammebetingelserne: Input-Output-Ratio Kilde: EDF Cost of Production Sammenligning 2012 af EDF STAR, ikke repræsentativ Modsætninger: EDF Irland Meget gunstigt klima for græsning low-cost-systemer på 100% græsarealer EDF Sverige Mindre gunstige klimaforhold, høj standard fx i form af dyrevelfærd, fødevaresikkerhed omkostningsintensive highoutput-systemer Figur: gennemsnitlig input (omk. pr. ko) og output (mælkeudbytte pr. ko) af 312 EDF bedrifter fra regnskabsperiode 2., 3. eller 4. kvartal I 2010 eller 1. kvartal I 2011 (2012 EDF CoP analysis), nationale gennemsnit med mindre end 5 gårde bag, vises ikke

8 Costs in EUR/cow; Milk yield in kg ECM/cow Input-output ratio (omk. og udbytte/ko) and break-even-point II i EDF grupperne Quota costs Overheads Land costs Building costs Aflønning Labour+machinery costs Ejendomsomk. Direct costs Direkte Milk yieldomk. Land omk Kilde: EDF Cost of Production Sammenligning 2012 af EDF STAR, ikke repræsentativ Generalomk. Kvoteomk. Mælkeudbytte BEP II, ct/kg ECM 0 * * * * * UA IE CZ UK DE PL NL BE FR PT ES SK IT DK SE CAN SEorg CH Figur: gennemsnitlig input (omk. pr. ko) og output (mælkeudbytte pr. ko) sorteret efter BEP II (samlede omk. minus afkast fra andet end mælk, eksl. kvoter og enkeltbetaling): 332 EDF bedrifter fra regnskabsperiode 2., 3. eller 4. kvartal I 2010 eller 1. kvartal I 2011 (2012 EDF CoP analysis), nationale gennemsnit med mindre end 4 bedrifter bag, vises ikke. *mindre end 10 bedrifter

9 EUR ct/kg ECM Omk. og udbytte er afgørende: Driftsresultat I i EDF grupperne 90 Non-milk returns (excl. decoupled public payments) Milk Mælkeudbytte returns Afkast fra andet end mælk Total costs Kilde: EDF Cost of Production Sammenligning 2012 af EDF STAR, ikke repræsentativ Samlede omk EP I, ct/kg ECM IE CZ* UA* IT* UK DE CAN NL BE PL FR PT* ES SE DK SK SEorg* CH Figur: gennemsnitlig udbytte og omkostninger pr. Kg. mælk sorteret efter gennemsnitligt driftsresultat I (eksl. Enkeltbetalinger, samlet udbytte minus samlede omk.): 332 EDF bedrifter fra regnskabsperiode 2., 3. eller 4. kvartal I 2010 eller 1. kvartal I 2011 (2012 EDF CoP analysis), gennemsnit med mindre end 4 bedrifter bag, vises ikke. *mindre end 10 bedrifter.

10 in EUR ct je kg ECM Bedriftsforskelle: Break-even-point II i de nationale EDF grupper Kilde: EDF Cost of Production Sammenligning 2012 af EDF STAR, ikke repræsentativ 80 Milk quota costs, AVG Break-Even-Point II, AVG indicating MIN and MAX of Break-Even-Point II Milk price, received UA* IE CZ* UK DE PL NL BE FR PT* ES SK IT* DK SE SE org* CH CAN BEP II forskellene er større inden for de nationale grupper end mellem dem. Figur: gennemsnitlig BEP II, mælkepris modtaget og kvote omk. for nationale EDF grupper plus indenfor BEP II: 332 EDF bedrifter fra regnskabsperiode 2., 3. eller 4. kvartal I 2010 eller 1. kvartal I 2011 (2012 EDF CoP analysis), gennemsnit med mindre end 4 bedrifter bag, vises ikke. *mindre end 10 bedrifter.

11 Værd at huske på Der er meget forskellige betingelser for mælkeproduktion (fx klima, tilgængelighed af produktionsfaktorer) i Europa, hvilket medfører forskelle i struktur, strategi, produktionssystemer og økonomisk succes for malkekvægsbedrifterne. Der er store forskelle på bedrifternes økonomiske succes, men oftere inden for end mellem de nationale grupperinger. De irske og britiske EDF bedrifter med lav-input græsningssystemer fører an med hensyn til produktionsomkostninger: omkostningsledelse. For de danske EDF bedrifter ligger mælkeydelse pr. ko over gennemsnittet, men samtidig har de et højt inputniveau (samlede omkostninger pr. ko), hvilket resulterer i temmelig høje produktionsomkostninger og en lav rentabilitet - eftersom produktionsomkostningerne ikke opvejes af højere indtægter.

12 Indhold 1) EDF Cost of Production Sammenligning: de grundlæggende faktorer 2) Produktionssystemer og konkurrencesituationen i EDF landene 3) Detaljeret sammenligning af de danske EDF bedrifter

13 De danske CoP tal: Gennemsnit for nationalt udsnit Kilde: EDF Cost of Production Sammenligning 2012 af EDF STAR, ikke repræsentativ 5, ,500 4,000 3, Kvoteomk. Andre omk. Land omk. Ejendoms omk. Aflønning Udbytte: 41,1 ct/kg heraf fra mælk: 35,8 ct/kg 3,000 Direkte omk ,500 2,000 1, kg ECM/ko , , ,591 SE: kg ECM/ko DE: kg ECM/ko NL: kg ECM/ko FR: kg ECM/ko EUR pr. ko 0 EUR ct pr. kg Firgur: gennemsnit for de danske EDF bedrifter, 15 konventionelle bedrifter, bedrifter fra regnskabsperiode 2., 3. eller 4. kvartal I 2010 eller 1. kvartal I 2011 (2012 EDF CoP analysis)

14 Danske EDF bedrifter sammenlignet med udvalgte EDF lande (I) Kilde: EDF Cost of Production Sammenligning 2012 af EDF STAR, ikke repræsentativ EDF bedrifter i nationale grupper, fordeling på bedriftsstørrelse DK < Mælkeproduktion, ton/bedrift/år > < ,500 1,000-1,500 1,500-2,000 > 2,000 DE FR NL SE Bedriftsstørrelse betyder noget. Fordeling på bedriftsstørrelse varierer for de nationale grupper. De danske EDF bedrifter: flere større bedrifter. Figur: fordeling af bedrifter baseret på årlig mælkeproduktion pr. bedrift i de forskellige EDF grupper (DK 15 bedrifter, DE 36 bedrifter, NL 45 bedrifter, FR 39 bedrifter, SE 26 bedrifter).

15 Danske EDF bedrifter sammenlignet med udvalgte EDF lande (II) Kilde: EDF Cost of Production Sammenligning 2012 af EDF STAR, ikke repræsentativ Andre omk./kg ECM = ret høj Direkte omk./kg ECM = ret høj 150 DK = 100 % DE NL FR Aflønning/kg ECM = relativt lav, mest relevant for kontantomk. pga. den lave andel af familie arbejdskraft SE 0 Kvote omk./kg ECM = relevant men moderat Ejendoms/installations omk./kg ECM = ekstraordinært høje for vedligeholdelse, afskrivninger, renter Land omk./kg ECM = høj men ikke relevant for kontant-omk. pga. af den høje andel af ejet jord Figur: Relative udgifter til mælkeproduktion (EUR/kg ECM) i forskellige EDF grupper, gennemsnit af danske EDF bedrifter = 100%, andre gruppe-gennemsnit i forhold til DK gennemsnit (DK 15 bedrifter, DE 36 bedrifter, NL 45 bedrifter, FR 39 bedrifter, SE 26 bedrifter, kun konventionelle bedrifter, fra regnskabsperiode i 2., 3. eller 4. kvartal af 2010 eller i 1. kvartal 2011).

16 Danske EDF bedrifter sammenlignet med udvalgte EDF lande (III) Kilde: EDF Cost of Production Sammenligning 2012 af EDF STAR, ikke repræsentativ Input 0,65 ha/ko Agerjord 532 EUR/ha (A) Land input, ha/ko = relativt få hektar til foderareal, men dyre Græsarealer 291 EUR/ha (G) 150 NL: 681 EUR/ha (A), 613 EUR/ha (G) DE: 319 EUR/ha (A), 221 EUR/ha (G) FR: 156 EUR/ha (A), 131 EUR/ha (G) SE: 97 EUR/ha (A), 18 EUR/ha (G) DK = 100 % DE NL FR SE Kapital input EUR/ko NL: EUR/ko DE: EUR/ko FR: EUR/ko SE: EUR/ko 0 Arbejdskraft input 28 timer/ko Arbejdstimer 23,5 EUR betalt/time Arbejdskraft input, time/ko = få arbejdstimer, men dyre pga. størrelse, teknologi og outsourcing Kapital input, 1000 EUR/ko = meget bunden kapital fx pga. moderne arbejdskraftbesparende teknologier, hurtig vækst. NL og SE: > 19 EUR betalt/time DE og FR: < 14 EUR betalt/hyret time Figur: Relativ faktor input i forskellige EDF grupper, gennemsnit af danske EDF bedrifter = 100%, andre gruppe-gennemsnit i forhold til DK gennemsnit (DK 15 bedrifter, DE 36 bedrifter, NL 45 bedrifter, FR 39 bedrifter, SE 26 bedrifter, kun konventionelle bedrifter, bedrifter med begyndelsen af individuel regnskabsperiode i 2., 3. eller 4. kvartal af 2010 eller i 1. kvartal 2011), A = agerjord, G = græsarealer.

17 Værd at huske på Vigtige produktionsfaktorer, som fx jord og arbejdskraft, er stærkt efterspurgte og derfor forholdsvis dyre for de danske bedrifter. Høje priser tvinger producenterne til at bruge disse faktorer effektivt. I Danmark er meget kapital bundet op i mælkeproduktion som følge af kraftig vækst (også forbundet med stordriftsfordele) og investeringer i moderne (og arbejdskraftbesparende) teknologier, hvilket er ensbetydende med høje faste omkostninger. Det kræver et tilstrækkelig stort udbytte for at holde omkostninger på et konkurrencedygtigt niveau. For at opnå en bæredygtig reduktion af produktionsomkostningerne, er en yderligere intensivering (= mere mælk) nødvendig. Potentialet er der. Ikke sandt? Men: Høje faste omkostninger reducerer mulighederne for kortsigtede justeringer, der tager højde for markedssituationen (foder-/mælkepriser). Men markedsudsvingene (som kræver mere fleksibilitet) forventes at stige i fremtiden. Så hvad gør man?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

LØSDRIFTSFORENINGEN VINTERKURSUS

LØSDRIFTSFORENINGEN VINTERKURSUS LØSDRIFTSFORENINGEN VINTERKURSUS ANDERS ANDERSEN UDVIKLINGS- OG RÅDGIVNINGSCHEF TLF. 74365066 / 23282471 EDF Cost of Production Comparison: Benchmarking dairy farms Source: EDF Cost of Production Comparison

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Dansk landbrug og fødevareindustris. rammevilkår -sammendrag og konklusioner

Dansk landbrug og fødevareindustris. rammevilkår -sammendrag og konklusioner Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 210 Dansk landbrug og fødevareindustris konkurrenceevne og rammevilkår -sammendrag og konklusioner København 2012 ISBN 978-87-92591-09-8 (online, Sammendrag og konklusioner)

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

EU s regnskabsstatistik for jordbrug

EU s regnskabsstatistik for jordbrug EU s regnskabsstatistik for jordbrug - metoder og resultater vedrørende Danmark Steffen Møllenberg E-mail: steffen@sjfi.dk Juli 2001 Abstract Hvert år udarbejdes i Bruxelles (RICA) en fælles regnskabsstatistik

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Jóannes Jacobsen august 2012 Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Joannes Jacobsen, jj.cebr@cbs.dk CEBR Centre for Economic

Læs mere

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2006 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier TRYK: Special-Trykkeriet

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Økologisk mælkeproduktion

Økologisk mælkeproduktion Økologisk mælkeproduktion Strategier og foderforsyning ved 100 procent økologisk fodring Jakob Sehested og Troels Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2002 FØJO-rapport nr. 17/2002

Læs mere

April 2013. Ressourceproduktivitet i dansk industri. Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder

April 2013. Ressourceproduktivitet i dansk industri. Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder April 2013 Ressourceproduktivitet i dansk industri Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33456032 September 2012 Danske borgeres velstand er på niveau med den gennemsnitlige OECD-borgers, når man tager højde for købekraften i de enkelte lande.

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri

Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri Ressourceproduktivitet og konkurrenceevne i Erhvervsstyrelsen 11 december 2013 Forfattere: Martin Hvidt Thelle Rasmus Tangsgaard Varneskov Anders Oskar Kjøller-Hansen Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel university of copenhagen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel Publication date: 2013 Document

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Prisudviklingens effekt på likviditet og resultat i budgettet i dansk kvægbrug

Prisudviklingens effekt på likviditet og resultat i budgettet i dansk kvægbrug HD 2. del studiet i Regnskab og Økonomistyring Forside Aalborg Universitet 8. semester 2014 Prisudviklingens effekt på likviditet og resultat i - Belyst ved posterne mælke-, kraftfoder- og korn- samt grovfoderpris

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

PROBLEMET I DANSK TURISME

PROBLEMET I DANSK TURISME Turismenetværket PROBLEMET I DANSK TURISME KONSEKVENSER FOR DANMARK JUNI 2010 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eva R. Sunesen, Eske Stig Hansen og Martin H. Thelle Turismenetværket Dato:

Læs mere

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Januar 2013 Rapport #01 DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Partner Martin H. Thelle Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Sammenfatning 3 2 Investeringskrisen

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 INDHOLD OM ARLA 4 FORRETNINGSPRINCIPPER 6 VIRKSOMHEDSPRINCIPPER 8 Eksempel 10 FØDEVARESIKKERHED 12 ERNÆRING OG SUNDHED 14 MILJØ OG KLIMA

Læs mere