HALVÅRSRAPPORT 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALVÅRSRAPPORT 2013/14"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT 2013/14

2 HALVÅRSRAPPORT 2013/14 SMARTGUY GROUP A/S CVR-nr

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Hoved- og nøgletal 7 Ledelsesberetning 8 Ledelsespåtegning 16 Totalindkomstopgørelse 19 Koncernbalance 20 Egenkapitalopgørelse 22 Pengestrømsopgørelse 23 NOTER Segmentoplysninger 25 Nettoomsætning 26 Salgs- og distributionsomk. 26 Særlige poster 26 Vareforbrug 26 Personaleomkostninger 27 Af- og nedskrivninger 29 Anvendt regnskabspraksis 29 Selskabsoplysninger 31 Aktieinformation 31 3

4 4

5 LIFE IS HARD BUT WHAT THE F*%#?K SMILE (OH AND DRESS WELL) 5

6 6

7 KONCERNENS HOVED- & NØGLETAL 2013/ / /13 1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 KR) HOVEDTAL Nettoomsætning Bruttoresultat Indtjeningsbidrag før særlige poster (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af finansielle poster Årets resultat Totalindkomst Investeret kapital Nettoarbejdskapital (NWC) Egenkapital Balancesum Investeringer i materielle aktiver Nettorentebærende gæld (NIBD) Pengestrømme vedrørende drift Pengestrømme vedrørende investering Pengestrømme vedrørende finansiering Pengestrømme i alt Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Gennemsnitligt antal aktier Gennemsnitligt antal aktier, udvandet Antal aktier ultimo Regnskabsrelaterede nøgletal Marginnøgletal Bruttomargin (%) 44,7 48,6 48,8 EBITDA-margin (%) -6,4 5,5 1,2 Rentabilitetsnøgletal Afkast af investeret kapital (%) -42,5 8,3-16,2 Egenkapitalforrentning (%) -47,1 5,0-16,8 Finansielle risikonøgletal Finansiel gearing 0,71-0,36-0,03 Aktierelaterede nøgletal Aktuel EPS (kr.) -0,23 0,03-0,11 Udvandet EPS (kr.) -0,23 0,03-0,11 Indre værdi pr. aktie (kr.) 0,32 0,67 0,55 Cash Flow pr. aktie (kr.) -0,20 0,04 0,05 7

8 SOLID VÆKST UNDER UDFORDRENDE MARKEDSVILKÅR Nettoomsætningen i regnskabsårets første seks måneder udgjorde DKK 260,9 mio., svarende til en samlet vækst på 17,9 % i forhold til samme periode sidste år. Væksten i de nordiske markeder udgjorde 5,3 % i perioden og omsætningen på de øvrige markeder steg med 102,2 % sammenholdt med samme periode sidste år. Bruttoavancen udgjorde 44,7 % (48,6 % i samme periode sidste år). Salgs- og distributionsomkostninger udgjorde DKK 86,3 mio. i regnskabsårets første seks måneder svarende til 33,0 % af nettoomsætningen (25,6 % af nettoomsætningen i samme periode sidste år). Personaleomkostninger udgjorde DKK 37,3 mio. i regnskabsårets første seks måneder svarende til 14,3 % af nettoomsætningen (15,2 % af nettoomsætningen i samme periode sidste år). Administrationsomkostninger udgjorde DKK 9,9 mio. i regnskabsårets første seks måneder svarende til 3,8 % af nettoomsætningen (2,4 % af nettoomsætningen i samme periode sidste år.) Særlige poster relateret udflytning af lager fra Danmark til Polen udgjorde DKK 21,4 mio. i regnskabsårets første seks måneder. Projektet blev fuldført i perioden. Resultatet før afskrivninger og før særlige poster (EBITDA før særlige poster) udgjorde DKK -16,8 mio. i regnskabsårets første seks måneder svarende til en EBITDA margin på 6,4 %. EBITDA marginen udgjorde til sammenligning 5,5 % i samme periode sidste år. Af- og nedskrivninger i årets første seks måneder udgjorde DKK 23,6 mio. Heraf hidrører DKK 18,2 mio. fra en nedskrivning af ejendomme i Jyderup. 8

9 Periodens resultat inklusiv særlige poster og inklusiv nedskrivning af ejendomsværdier udgjorde DKK 65,7 mio. i perioden (DKK 8,6 mio. i samme periode sidste år). Pengestrømme fra driftsaktiviteter i regnskabsårets første seks måneder udgjorde DKK 52,7 mio. (DKK 9,6 mio. i samme periode sidste år). Pengestrømme vedrørende investeringer i regnskabsårets første seks måneder udgjorde DKK -11,7 mio. (DKK -4,8 mio. i samme periode sidste år). Pengestrømme vedrørende finansiering i regnskabsårets første seks måneder udgjorde DKK 24,0 mio. (DKK 93,5 mio. i samme periode sidste år). Koncernens nettoarbejdskapital (NWC) udgjorde DKK 59,8 mio. ved udgangen af regnskabsperioden (DKK 47,3 mio. ved udgangen af tilsvarende periode sidste år). Koncernens nettorentebærende gæld (NIBD) udgjorde DKK 63,7 mio. ved udgangen af regnskabsperioden (DKK 68,6 mio. ved udgangen af tilsvarende periode sidste år). For regnskabsåret 2012/13 fastholdes forventningerne om en samlet omsætning på DKK mio. og et EBITDA resultat før særlige poster på mellem DKK -30 og DKK -20 mio. Efter regnskabsperiodens afslutning er der gennemført en rettet emission med kontant kapitalforhøjelse I januar 2014 tilførtes et bruttoprovenu på DKK 43,4 mio. kroner. Ledelsen i SmartGuy Group A/S har iværksat en strategisk gennemgang med henblik på at teste eller bekræfte særskilte elementer af selskabets strategi, herunder markedspositionering og geografisk vækstfokus. 9

10 KEY PERFORMANCE INDICATORS TOTAL NORDEN ØVRIGE MARKEDER TRAFIK OG KUNDER Totale antal besøgende Ændring 38,8% 3,4% 163,9% Unikke besøgende Ændring 29,9% -1,2% 109,9% Antal aktive kunder Ændring 28,8% 14,1% 95,3% KONVERTERING Konvertingsrate 1,85% 2,41% 1,19% Ændring -5,8% 13,4% -15,3% Antal salgsordrer Ændring 30,8% 13,4% 123,7% INDKØBSKURV / EKSKL. MOMS Gnms. værdi af indkøbskurv Ændring -10,2% -7,7% -14,8% Gnms. antal varer pr. kurv 2,24 2,38 1,86 Ændring -12,5% -8,3% -22,0% Gnms. pris pr. vare Ændring 2,7% 0,6% 9,2% RETUROMSÆTNING Brutto detailomsætning (DKKt) Ændring 17,5% 4,7% 90,5% Returprocent (negativ) 19,8% 17,7% 26,2% Ændring pct. point -0,3% -0,5% -4,3% Netto-omsætning (DKKt) Ændring 17,9% 5,4% 102,2% Ændring vedører perioden Jul13-Dec13 sammenholdt med Jul12-Dec12. Brutto-detailomsætning er ekskl. moms. Konverteringsrate er antal ordre per totale besøg. Gnms. værdi af indkøbskurv er ekskl. moms. Antal aktive kunder er defineret som kunder der har handlet de seneste 12 måneder. Returprocent er returomsætning sammenholdt med brutto detailomsætning. 10

11 NYT NAVN NY FREMTID Det har været endnu et travlt halvår med en samlet omsætningsfremgang på 17,9 %, der er realiseret på trods af udfordrende vilkår indenfor for detailsalg af modetøj, såvel online som offline. Yderligere har koncernen formået at vækste antallet af aktive kunder med 28,8 % mens fremgangen i ordreantal udgjorde i alt 30,8 %. Modsat har halvåret vist en faldende værdi i den gennemsnitlige indkøbskurv som følge af en generel nedgang i antal varer per købsordre. Koncernen har realiseret et betragteligt tab i halvåret. To faktorer lagde et voldsomt pres på indtjeningsevnen i perioden. En mild vinter forårsagede en øget tendens til aggressive rabatniveauer i markedet og lagde et pres på bruttoavancen. Samtidig steg de salgsfremmende udgifter grundet tiltagende konkurrence indenfor online tøjsalg. INDKØRING AF NYT LAGER I POLEN GENNEMFØRT Koncernens flytning af lager og lagerprocesser blev tilendebragt i regnskabsperioden og koncernen har fra den 1. januar 2014 overført samtlige processer omkring varemodtagelse, varefotografering og varelager til den nye lokation i Polen. Omkostninger relateret til en indkøring af nyt lager udgjorde DKK 21,4 mio. i perioden. Disse omkostninger afspejler en periode med drift af lager på to lokationer. De samlede driftsomkostninger til implementering af lagerflytningen har udgjort i alt DKK 26,4 mio. fra projektets påbegyndelse i regnskabsåret 2012/13 til projektets afslutning i indeværende regnskabsperiode. Indkøringen af nyt lager forventes at medføre en årlig omkostningsbesparelse på DKK 25,0 mio., der vil kunne ses i andet halvår 2013/14 (januar juni 2014), hvor koncernens omkostninger til lagerdrift vil falde til et lavere niveau. ONE BRAND COMPANY Ledelsen i SmartGuy Group A/S har iværksat en strategisk gennemgang med henblik på at teste eller bekræfte særskilte elementer af selskabets strategi, herunder markedspositionering og geografisk vækstfokus. Som et led i at forbedre effektiviteten af koncernens salgs- og markedsføringsomkostninger, er det besluttet, at man på alle markeder konsoliderer samtlige eksisterende trafik- og salgsplatforme under ét fælles varemærke kaldet STYLEPIT. Konsolideringen er allerede gennemført på alle 11

12 markeder med undtagelse af det skandinaviske, der i andet kvartal migrerer til STYLEPIT. Dermed lukker koncernen SMARTGUY, SMARTGIRL, SMARTKIDS, SMARTMEN og STYLEDELUX, der samles under det nye STYLEPIT varemærke. Centraliseringen forventes at medføre en langt bedre udnyttelse af markedsføringsomkostninger og vil langsigtet skabe forudsætninger for nedbringelse af de løbende salgs- og markedsføringsomkostninger. Denne reducering forventes at ske gennem en anderledes fordeling af trafik, hvor størstedelen heraf i fremtiden vil komme via SEO trafik (Search Engine Optimization), sociale netværk samt direkte trafik til STYLEPIT. PRIVATE LABEL SmartGuy har igennem de seneste 12 måneder arbejdet aktivt med at etablere to private labels - STYLEPIT og CHEAPLOADER. De to brands kollektioner udgør på nuværende tidspunkt knap 2% af koncernens omsætning. Grundet den positive modtagelse i markedet, et stigende salg samt de marginaler, man oplever med de aktuelle kollektioner, er det besluttet at øge investeringerne i egne varemærker markant. Forventningen er derfor, at egne kollektioner i fremtiden skal udgøre en markant øget andel af koncernens totale omsætning samt øge den totale lønsomhed. Desuden forventes en positiv synergi i markedsbearbejdning mellem anvendelse af STYLEPIT som både domænenavn og som det primære varemærke i private label kollektionerne, da muligheden for at skabe den optimale trafik til egen hjemmeside forøges væsentligt. STYLEPIT og CHEAPLOADER henvender sig til unge, modebevidste mænd og kvinder og tilbyder produkter inden for forskellige kategorier som sko, jeans, jakker, T-shirts etc. med en meget attraktiv prissætning. OPKØB I november 2013 offentliggjorde SmartGuy Group A/S, at selskabet havde afgivet et betinget bud på 100 % af aktiekapitalen i internetvirksomheden Brandos AB i Sverige. Betingelsen om bl.a. en 100% ejerandel i det fremsatte indikative tilbud kunne dog ikke opnås, hvorfor SmartGuy Group A/S trak sig i december SmartGuy Group A/S ønsker at deltage proaktivt i en forventet konsolidering i markedet for online mode og selskabet vurderer løbende muligheder for opkøb der kan understøtte koncernens strategi. 12

13 INVESTERET KAPITAL OG KAPITALSTRUKTUR Koncernen har i indeværende regnskabsperiode gennemført en dagsværdiregulering af ejendomme i Jyderup således at disse er nedskrevet yderligere med DKK 18,2 mio. Koncernen havde per 31. december 2013 en ejendomsportefølje med en dagsværdi på DKK 60,7 mio. med langt størsteparten beliggende i Polen. Koncernen vil på sigt arbejde for at fokusere investeret kapital og det er ledelsens ambition, at ejendommen i Danmark sælges. Koncernens finansielle gearing udgør 71% ved udgangen af regnskabsperioden. Denne gearing er nedbragt betragteligt efter regnskabsperioden i forbindelse med en rettet emission af nye aktier. NY LEDELSE Koncernen har pr. 1. januar 2014 ansat Thomas Wandahl som ny administrerende direktør. Forventningerne til året er baseret på en afdæmpning af vækstmål i Rusland (stylepit.ru) og Ukraine (stylepit.ua). Disse markeder har i første halvår bidraget med markant vækst men forventes i andet halvår at være negativt påvirket af ugunstige valutakursbevægelser, makro-økonomiske forhold og den ustabile politiske situation i Ukraine. BEGIVENDHEDER EFTER STATUSDAGEN SmartGuy Group A/S har pr. 3. januar 2014 udstedt stk. nye aktier i SmartGuy Group A/S til kurs DKK 2,35 per aktie, hvilket efter balancedagen har tilført et bruttoprovenu på samlet DKK 43,4 mio. Efter registreringen af kapitalforhøjelsen vedrørende de stk. nye aktier udgør SmartGuy Group A/S aktiekapital nominelt DKK , fordelt på aktier a nominelt DKK 1. FORVENTNINGER TIL REGNSKABSÅREAT For regnskabsåret 2013/14 fastholdes forventningerne om en samlet omsætning på DKK mio. og et EBITDA resultat på mellem DKK -30 og DKK -20 mio. 13

14 2009/10 helår 21,7 22,0 H1 2013/ /11 helår H2 2012/13 ÅRLIG VÆKST I PROCENT 14,4 21,7 42,7 38,6 22,0 17,9 2009/10 helår 2010/11 helår 2011/12 helår H1 2012/13 H2 2012/13 H1 2013/14 REGNSKABSBERETNING Koncernens nettoomsætning for regnskabsårets første seks måneder udgjorde DKK 260,9 mio., svarende til en stigning på 17,9 % i forhold til samme periode sidste år. Omsætningsandelen der blev returneret i regnskabsperioden, udgjorde 19,6 % sammenholdt med 20,1 % i samme periode sidste år. Væksten i nettoomsætning er opnået gennem 5,4% fremgang på de nordiske markeder medens nettoomsætningen på de øvrige markeder steg med 102,2%. BRUTTOAVANCE Bruttoavancen udgjorde 44,7 % sammenholdt med 48,6 % i samme periode sidste år. Bruttoavancen har i perioden været påvirket af en mild vinter og en øget tendens til aggressive rabat niveauer i markedet. Kuransnedskrivninger og valutakursudviklingen på eksportmarkeder bidrog ligeledes negativt til bruttoavancen i perioden. Kuransnedskrivninger pr. 31.december 2013 udgjorde DKK 19,5 mio. sammenholdt med DKK 14,1 mio. pr. 31. december SmartGuys private label kollektioner, der blev lanceret ved udgangen af 2012 udgjorde knap 2 % af det samlede salg i perioden og havde derfor fortsat en begrænset indvirkning på avancerne. SALGS- OG DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER Salgsfremmende omkostninger udgjorde 19,7 % af nettoomsætningen i perioden sammenholdt med 13,0 % i samme periode sidste år. Udviklingen i salgsfremmende omkostninger er udtryk for en kombination af tiltagende konkurrence og en uhensigtsmæssig overvægt af tilkøbt PPC (pay-per-click) trafik i perioden, Forsendelse og øvrige salgs- og distributionsomkostninger udgjorde 13,4 % af nettoomsætningen i perioden sammenholdt med 12,5 % samme periode sidste år. Stigningen er afledt af en voksende omsætning på eksportmarkeder. PERSONALEOMKOSTNINGER Personaleomkostninger udgjorde 14,3% af nettoomsætningen i perioden sammenholdt med 15,3% i samme periode sidste år. Antallet af gennemsnitligt ansatte medarbejdere er vokset til 267 personer per 31. december 2013 sammenholdt med 257 personer per 31. december Opgørelsen af personaleomkostninger i perioden er korrigeret for drift af to sideløbende lagerlokationer i transitionsperioden mellem lagerdrift i Danmark og lagerdrift i Polen. En væsentlig andel af de særlige poster på DKK 21,4 mio. i regnskabsperioden består af ekstraordinære personaleomkostninger i forbindelse med flytningen af lager fra Danmark til Polen i perioden. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Administrationsomkostninger i perioden udgjorde DKK 9,9 mio. sammenholdt med DKK 5,3 mio. i tilsvarende periode sidste år. Stigningen i admini- 14

15 strationsomkostninger kan delvist tilskrives afholdte omkostninger i forbindelse med opkøbsaktiviteter. Koncernens EBITDA margin før særlige poster udgjorde -6,4% i perioden sammenholdt med 5,5% i samme periode sidste år. SEGMENTER VÆKST H1 2012/13 H1 2013/14 Norden 38,5% 5,2% Øvrige markeder 39,7% 102,2% Totalt 38,6% 17,9% Koncernen har oplevet en faldende vækstrate på det nordiske segment, hvor væksten i halvårsperioden udgjorde 5,2 % versus 38,5 % i det foregående år. Væksten på de øvrige markeder udgjorde 102,2 % i halvårsperioden og øvrige markeder har dermed kompenseret for stagnationen i kernemarkederne i Norden. SEGMENTER EBITDA H1 2012/13 H1 2013/14 Norden 8,1% -2,2% Øvrige markeder -12,5% -21,4% Totalt 5,5% -6,4% EBITDA marginen i Norden er mindsket med 10,3 pct.point sammenholdt med samme periode sidste år. EBITDA marginen i de øvrige markeder er mindsket 8,9 pct. point sammenholdt med samme periode sidste år. Forværringen i begge segmenter kan primært tilskrives en lavere bruttoavance og en forhøjelse af salgsfremmende omkostninger afledt af tiltagende konkurrence. ARBEJDSKAPITAL OG PENGESTRØMME Koncernens nettoarbejdskapital udgjorde DKK 59,8 mio. ved udgangen af perioden sammenholdt med DKK 47,3 mio. ved udgangen af første halvår sidste år. Kapitalbindingen i arbejdskapital steg således med 26,4% sammenholdt med en omsætningsfremgang på 17,9%. Varelageret udgjorde ved periodens udgang DKK 111,3 mio. sammenholdt med DKK 89,0 mio. ved udgangen af første halvår sidste år. Pengestrømme fra driften for de første seks måneder udgjorde DKK 57,5 mio. Heri er indeholdt særlige poster på DKK -21,4 mio. Pengestrømme fra investeringer udgjorde DKK - 11,7 mio., hvoraf materielle anlægsinvesteringer er koncentreret omkring færdiggørelsen af lageret i Polen i halvårsperioden. Pengestrømme fra finansiering udgjorde DKK 24,0 mio., idet der blev optaget et langfristet lån i tilknytning til ejendomme i Polen i perioden. Periodens samlede ændring i netto-likvider udgjorde DKK -45,2 mio., hvoraf DKK 20,8 mio. blev inddækket via nyt træk på driftskreditter. VÆRDIKÆDER I PROCENT AF NETTOOMSÆTNING H1 2013/14 H 12012/13 Personale Salgsfremmende omk. 48,6 44,7 5,5-3,8 Admin -14,3-12,5-12,9-19,7 Bruttoavance EBITDA margin Distribution og øvrige -2,4-15,3-13,4-6,4 15

16 LEDELSES PÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli 2013 til 31. december Halvårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af halvårsregnskaber" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til halvårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juli december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer. 28. februar 2014 Thomas Wandahl Adm. direktør Klaus Nyengaard Bestyrelsesformand Poul Kusk Bestyrelsesmedlem Niels Mikkelsen Christian Stadil Morten Windfeldt Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem 16

17 REGNSKAB NOTER TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 19 BALANCE 20 EGENKAPITALOPGØRELSE 21 PENGESTRØMSOPGØRELSE SEGMENTOPLYSNINGER NETTOOMSÆTNING SALGS- OG DISTRIBUTIONSOMK SÆRLIGE POSTER VAREFORBRUG PERSONALEOMK AF- OG NEDSKRIVNINGER ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 29 17

18 18

19 2013/ / /13 NOTE (1.000 KR) 1. halvår 1. halvår Hele året KONCERNENS TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 2 Nettoomsætning Vareforbrug Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Indtjeningsbidrag (EBITDA før særlige poster) Særlige poster Indtjeningsbidrag (EBITDA inkl. Særlige poster) Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Periodens resultat Poster, som kan blive omklassificeret til resultatet: Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder Nettodagsværdiregulering mv. af finansielle instrumenter Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst Totalindkomst Fordeling af årets resultat Moderselskabs aktionærer Minoritetsinteresser Fordeling af anden totalindkomst Moderselskabs aktionærer Minoritetsinteresser Resultat pr. aktie (EPS) EPS (kr.) (0,23) 0,03 (0,10) EPS, udvandet (kr.) (0,23) 0,03 (0,10) 19

20 NOTE (1.000 KR) KONCERNENS BALANCE AKTIVER PR. 31. DECEMBER Immaterielle aktiver Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Deposita Finansielle anlægsaktiver Udskudte skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger, handelsvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver

21 NOTE (1.000 KR) KONCERNENS BALANCE PASSIVER PR. 31. DECEMBER Virksomhedskapital Reserve for valutakursreguleringer Reserve for værdiregulering af sikringsinstrumenter Overført resultat Egenkapital i alt Anden gæld, langfristet Udskudt skat Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter Selskabsskat Langfristede gældsforpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld vedrørende retur Selskabsskat Skyldig moms Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Forpligtelser Passiver

22 KONCERNENS EGENKAPITALOPGØRELSE PR. 31. DECEMBER (1.000 KR) Reserve for Reserve for værdiregulering valutakurs- af sikrings- Overført Aktiekapital reguleringer instrumenter resultat Egenkapital Egenkapital pr Periodens resultat Anden totalindkomst Totalindkomst Regulering ifm. nyt moderselskab Omvendt overtagelse af børsplatform Kapitaludvidelse Omkostninger ifm. kapitaludvidelse Udbetalt udbytte 0 0 Reguleringer (15-15 Erhvervelse af minoritetsandel (fusioneret) Egenkapital pr Egenkapital pr Periodens resultat Anden totalindkomst Totalindkomst Udbetalt udbytte 0 0 Reguleringer 0 0 Egenkapital pr

23 2013/ / /13 NOTE (1.000 KR) 1. halvår 1. halvår Hele året KONCERNENS PENGESTRØMSOPGØRELSE Resultat af primær drift (EBIT) Af- og nedskrivninger Ændring i nettoarbejdskapital Pengestrømme vedrørende primær drift Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Betalt selskabsskat Pengestrømme vedrørende drift Køb af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver Ændring deposita Køb af virksomheder Køb af andre værdipapirer og kapitalandele Pengestrømme vedrørende investeringer Provenue optagelse af gæld Afdrag på prioritetsgæld/bankgæld Gæld til tilknyttet virksomhed Gæld til associeret virksomhed Provenue ved kapitalforhøjelse Omkostninger i forbindelse med kapitalforhøjelse Omkostninger i forbindelse med apportindskud Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvider Likvider primo Valutakursregulering likvider Likvider netto pr Likvider netto består af: Likvider Kassekreditter Likvider netto i pengestrømsopgørelsen er træk på kassekredit modregnet i likvider. 23

24 24

25 1. SEGMENTOPLYSNINGER (1.OOO KR) ØVRIGE 1. HALVÅR 2013/14 NORDEN MARKEDER TOTAL Nettoomsætning Vareforbrug Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Indtjeningsbidrag før særlige poster (EBITDA) EBITDA margin før særlige poster -2,2% -21,4% -6,4% ØVRIGE 1. HALVÅR 2012/13 NORDEN MARKEDER TOTAL Nettoomsætning Vareforbrug Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Indtjeningsbidrag før særlige poster (EBITDA) EBITDA margin før særlige poster 8,1% -12,5% 5,5% ØVRIGE 2012/13 NORDEN MARKEDER TOTAL Nettoomsætning Vareforbrug Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Indtjeningsbidrag før særlige poster (EBITDA) EBITDA margin før særlige poster 4,5% -17,5% 1,2% SmartGuy Group A/S koncernens ledelsesrapportering fordeler ikke balanceposter mellem segmenter. Segmentnoten er derfor opgjort før afskrivninger og uden fordeling af aktiver og passiver mellem rapporteringssegmenter. 25

26 2013/ / /13 2. NETTOOMSÆTNING (1.000 KR) 1. halvår 1. halvår Hele året Detailomsætning Retur Nettoomsætning SALGS- OG DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER (1.000 KR) Salgsfremmende omkostninger Forsendelse Øvrige salgs- og distributionsomkostninger SÆRLIGE POSTER (1.000 KR) Udgifter afholdt i perioden relateret til flytning af koncernens lager fra Danmark til Polen VAREFORBRUG (1.000 KR) Vareforbrug Nedskrivninger af varebeholdninger Tilbageførsel af nedskrivninger af varebeholdninger

27 2013/ / /13 6. PERSONALEOMKOSTNINGER (1.000 KR) 1. halvår 1. halvår Hele året Løn og gager Bidragsbaserede pensionsordninger Andre omkostninger til social sikring og personaleomkostninger Honarer til kontraktansatte medarbejdere og vikarer Aktiebaseret vederlæggelse Omkostningsrefusion medtaget fra offentlige myndigheder Aktiveret som udviklingsomkostning Overført til særlige poster Gennemsnitlig antal medarbejdere (antal) Vederlag til ledelsesmedlemmer Bestyrelse Bestyrelseshonorar Aktiebaseret vederlæggelse Direktion Løn og gager Bidragsbaserede pensionsordninger Øvrige langfristede personaleydelser Aktiebaseret vederlæggelse Samlet vederlag til ledelsesmedlemmer Registreret direktion hos Erhvervsstyrelsen Den anmeldte direktion i SmartGuy Group A/S udgøres af en enkelt direktør. Posten som administrerende direktør har været besat af en hovedaktionær i selskabet frem til den 1. januar Aktiebaseret vederlæggelse Vedtægterne for SmartGuy Group A/S giver bemyndigelse til udstedelse af aktietegningsretter ("tegningsretter" eller "warrants"). Bemyndigelsen vedtaget ved den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2013 giver ret at udstede op til stk. warrants. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse. De nærmere vilkår fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv udnyttelseskursen samt øvrige vilkår for warrants, dog således at udnyttelseskursen som minimum skal svare til et gennemsnit af lukkekurserne for Selskabets aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S i en periode på 20 handelsdage forud for udstedelsen af warrants. Warrants kan udstedes til medlemmer af Selskabets bestyrelse, Selskabets direktion, Selskabets medarbejdere, medarbejdere i Selskabets datterselskaber samt Selskabets samarbejdspartnere. Pr. 31. december 2013 er status, at bestyrelsen har tildelt i alt stk. warrants. 27

28 6. PERSONALEOMKOSTNINGER, FORTSAT (1.000 KR) Regnskabsmæssig behandling Aktieordningerne indregnes i regnskabet i overensstemmelse med bestemmelserne i IFRS 2. Udstedte tegningsretter De beregnede nutidsværdier af aktieordninger er baseret på Black & Scholes' model til værdiansættelse. Forudsætningerne for opgørelsen af nutidsværdien af udestående aktieordninger på tildelingstidspunktet er som følger: Aktiekurs Der benyttes aktiekursen på NASDAQ OMX på tidspunktet for tildeling Forventet volatilitet 35%. Den forventede volatilitet er baseret på historiske kurser Forventet løbetid 5 år Forventet udbytte pr. aktie 0% Risikofri rente 1,5% Udestående aktietegningsretter i SmartGuy Group A/S: Gns. udnyt- Markeds- Markeds- I alt telseskurs værdi værdi i alt DKK/Antal DKK/warrant DKK/warrant DKK Tildelt ,94 32, Tildelt ,94 34, Annulleret ,94 32, Tildelt ,00 50, Tildelt ,00 39, Tildelt ,20 36, Tildelt ,60 25, Annulleret ,94 32, Tildelt ,80 10, Annulleret ,20 32, Udnyttet ,80 10, Annulleret ,64 24, Udestående pr ,40 31, Udløbet - Udestående pr ,40 31, Udløbet ,16 36, Udestående pr ,04 19, Tildelt den ,31 0, Udestående pr ,39 0,

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

22. august 2014 Copenhagen Capital A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 15

22. august 2014 Copenhagen Capital A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 15 Copenhagen Capital A/S Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby CVR-nr.: 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 22. august 2014

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere