HALVÅRSRAPPORT 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALVÅRSRAPPORT 2013/14"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT 2013/14

2 HALVÅRSRAPPORT 2013/14 SMARTGUY GROUP A/S CVR-nr

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Hoved- og nøgletal 7 Ledelsesberetning 8 Ledelsespåtegning 16 Totalindkomstopgørelse 19 Koncernbalance 20 Egenkapitalopgørelse 22 Pengestrømsopgørelse 23 NOTER Segmentoplysninger 25 Nettoomsætning 26 Salgs- og distributionsomk. 26 Særlige poster 26 Vareforbrug 26 Personaleomkostninger 27 Af- og nedskrivninger 29 Anvendt regnskabspraksis 29 Selskabsoplysninger 31 Aktieinformation 31 3

4 4

5 LIFE IS HARD BUT WHAT THE F*%#?K SMILE (OH AND DRESS WELL) 5

6 6

7 KONCERNENS HOVED- & NØGLETAL 2013/ / /13 1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 KR) HOVEDTAL Nettoomsætning Bruttoresultat Indtjeningsbidrag før særlige poster (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af finansielle poster Årets resultat Totalindkomst Investeret kapital Nettoarbejdskapital (NWC) Egenkapital Balancesum Investeringer i materielle aktiver Nettorentebærende gæld (NIBD) Pengestrømme vedrørende drift Pengestrømme vedrørende investering Pengestrømme vedrørende finansiering Pengestrømme i alt Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Gennemsnitligt antal aktier Gennemsnitligt antal aktier, udvandet Antal aktier ultimo Regnskabsrelaterede nøgletal Marginnøgletal Bruttomargin (%) 44,7 48,6 48,8 EBITDA-margin (%) -6,4 5,5 1,2 Rentabilitetsnøgletal Afkast af investeret kapital (%) -42,5 8,3-16,2 Egenkapitalforrentning (%) -47,1 5,0-16,8 Finansielle risikonøgletal Finansiel gearing 0,71-0,36-0,03 Aktierelaterede nøgletal Aktuel EPS (kr.) -0,23 0,03-0,11 Udvandet EPS (kr.) -0,23 0,03-0,11 Indre værdi pr. aktie (kr.) 0,32 0,67 0,55 Cash Flow pr. aktie (kr.) -0,20 0,04 0,05 7

8 SOLID VÆKST UNDER UDFORDRENDE MARKEDSVILKÅR Nettoomsætningen i regnskabsårets første seks måneder udgjorde DKK 260,9 mio., svarende til en samlet vækst på 17,9 % i forhold til samme periode sidste år. Væksten i de nordiske markeder udgjorde 5,3 % i perioden og omsætningen på de øvrige markeder steg med 102,2 % sammenholdt med samme periode sidste år. Bruttoavancen udgjorde 44,7 % (48,6 % i samme periode sidste år). Salgs- og distributionsomkostninger udgjorde DKK 86,3 mio. i regnskabsårets første seks måneder svarende til 33,0 % af nettoomsætningen (25,6 % af nettoomsætningen i samme periode sidste år). Personaleomkostninger udgjorde DKK 37,3 mio. i regnskabsårets første seks måneder svarende til 14,3 % af nettoomsætningen (15,2 % af nettoomsætningen i samme periode sidste år). Administrationsomkostninger udgjorde DKK 9,9 mio. i regnskabsårets første seks måneder svarende til 3,8 % af nettoomsætningen (2,4 % af nettoomsætningen i samme periode sidste år.) Særlige poster relateret udflytning af lager fra Danmark til Polen udgjorde DKK 21,4 mio. i regnskabsårets første seks måneder. Projektet blev fuldført i perioden. Resultatet før afskrivninger og før særlige poster (EBITDA før særlige poster) udgjorde DKK -16,8 mio. i regnskabsårets første seks måneder svarende til en EBITDA margin på 6,4 %. EBITDA marginen udgjorde til sammenligning 5,5 % i samme periode sidste år. Af- og nedskrivninger i årets første seks måneder udgjorde DKK 23,6 mio. Heraf hidrører DKK 18,2 mio. fra en nedskrivning af ejendomme i Jyderup. 8

9 Periodens resultat inklusiv særlige poster og inklusiv nedskrivning af ejendomsværdier udgjorde DKK 65,7 mio. i perioden (DKK 8,6 mio. i samme periode sidste år). Pengestrømme fra driftsaktiviteter i regnskabsårets første seks måneder udgjorde DKK 52,7 mio. (DKK 9,6 mio. i samme periode sidste år). Pengestrømme vedrørende investeringer i regnskabsårets første seks måneder udgjorde DKK -11,7 mio. (DKK -4,8 mio. i samme periode sidste år). Pengestrømme vedrørende finansiering i regnskabsårets første seks måneder udgjorde DKK 24,0 mio. (DKK 93,5 mio. i samme periode sidste år). Koncernens nettoarbejdskapital (NWC) udgjorde DKK 59,8 mio. ved udgangen af regnskabsperioden (DKK 47,3 mio. ved udgangen af tilsvarende periode sidste år). Koncernens nettorentebærende gæld (NIBD) udgjorde DKK 63,7 mio. ved udgangen af regnskabsperioden (DKK 68,6 mio. ved udgangen af tilsvarende periode sidste år). For regnskabsåret 2012/13 fastholdes forventningerne om en samlet omsætning på DKK mio. og et EBITDA resultat før særlige poster på mellem DKK -30 og DKK -20 mio. Efter regnskabsperiodens afslutning er der gennemført en rettet emission med kontant kapitalforhøjelse I januar 2014 tilførtes et bruttoprovenu på DKK 43,4 mio. kroner. Ledelsen i SmartGuy Group A/S har iværksat en strategisk gennemgang med henblik på at teste eller bekræfte særskilte elementer af selskabets strategi, herunder markedspositionering og geografisk vækstfokus. 9

10 KEY PERFORMANCE INDICATORS TOTAL NORDEN ØVRIGE MARKEDER TRAFIK OG KUNDER Totale antal besøgende Ændring 38,8% 3,4% 163,9% Unikke besøgende Ændring 29,9% -1,2% 109,9% Antal aktive kunder Ændring 28,8% 14,1% 95,3% KONVERTERING Konvertingsrate 1,85% 2,41% 1,19% Ændring -5,8% 13,4% -15,3% Antal salgsordrer Ændring 30,8% 13,4% 123,7% INDKØBSKURV / EKSKL. MOMS Gnms. værdi af indkøbskurv Ændring -10,2% -7,7% -14,8% Gnms. antal varer pr. kurv 2,24 2,38 1,86 Ændring -12,5% -8,3% -22,0% Gnms. pris pr. vare Ændring 2,7% 0,6% 9,2% RETUROMSÆTNING Brutto detailomsætning (DKKt) Ændring 17,5% 4,7% 90,5% Returprocent (negativ) 19,8% 17,7% 26,2% Ændring pct. point -0,3% -0,5% -4,3% Netto-omsætning (DKKt) Ændring 17,9% 5,4% 102,2% Ændring vedører perioden Jul13-Dec13 sammenholdt med Jul12-Dec12. Brutto-detailomsætning er ekskl. moms. Konverteringsrate er antal ordre per totale besøg. Gnms. værdi af indkøbskurv er ekskl. moms. Antal aktive kunder er defineret som kunder der har handlet de seneste 12 måneder. Returprocent er returomsætning sammenholdt med brutto detailomsætning. 10

11 NYT NAVN NY FREMTID Det har været endnu et travlt halvår med en samlet omsætningsfremgang på 17,9 %, der er realiseret på trods af udfordrende vilkår indenfor for detailsalg af modetøj, såvel online som offline. Yderligere har koncernen formået at vækste antallet af aktive kunder med 28,8 % mens fremgangen i ordreantal udgjorde i alt 30,8 %. Modsat har halvåret vist en faldende værdi i den gennemsnitlige indkøbskurv som følge af en generel nedgang i antal varer per købsordre. Koncernen har realiseret et betragteligt tab i halvåret. To faktorer lagde et voldsomt pres på indtjeningsevnen i perioden. En mild vinter forårsagede en øget tendens til aggressive rabatniveauer i markedet og lagde et pres på bruttoavancen. Samtidig steg de salgsfremmende udgifter grundet tiltagende konkurrence indenfor online tøjsalg. INDKØRING AF NYT LAGER I POLEN GENNEMFØRT Koncernens flytning af lager og lagerprocesser blev tilendebragt i regnskabsperioden og koncernen har fra den 1. januar 2014 overført samtlige processer omkring varemodtagelse, varefotografering og varelager til den nye lokation i Polen. Omkostninger relateret til en indkøring af nyt lager udgjorde DKK 21,4 mio. i perioden. Disse omkostninger afspejler en periode med drift af lager på to lokationer. De samlede driftsomkostninger til implementering af lagerflytningen har udgjort i alt DKK 26,4 mio. fra projektets påbegyndelse i regnskabsåret 2012/13 til projektets afslutning i indeværende regnskabsperiode. Indkøringen af nyt lager forventes at medføre en årlig omkostningsbesparelse på DKK 25,0 mio., der vil kunne ses i andet halvår 2013/14 (januar juni 2014), hvor koncernens omkostninger til lagerdrift vil falde til et lavere niveau. ONE BRAND COMPANY Ledelsen i SmartGuy Group A/S har iværksat en strategisk gennemgang med henblik på at teste eller bekræfte særskilte elementer af selskabets strategi, herunder markedspositionering og geografisk vækstfokus. Som et led i at forbedre effektiviteten af koncernens salgs- og markedsføringsomkostninger, er det besluttet, at man på alle markeder konsoliderer samtlige eksisterende trafik- og salgsplatforme under ét fælles varemærke kaldet STYLEPIT. Konsolideringen er allerede gennemført på alle 11

12 markeder med undtagelse af det skandinaviske, der i andet kvartal migrerer til STYLEPIT. Dermed lukker koncernen SMARTGUY, SMARTGIRL, SMARTKIDS, SMARTMEN og STYLEDELUX, der samles under det nye STYLEPIT varemærke. Centraliseringen forventes at medføre en langt bedre udnyttelse af markedsføringsomkostninger og vil langsigtet skabe forudsætninger for nedbringelse af de løbende salgs- og markedsføringsomkostninger. Denne reducering forventes at ske gennem en anderledes fordeling af trafik, hvor størstedelen heraf i fremtiden vil komme via SEO trafik (Search Engine Optimization), sociale netværk samt direkte trafik til STYLEPIT. PRIVATE LABEL SmartGuy har igennem de seneste 12 måneder arbejdet aktivt med at etablere to private labels - STYLEPIT og CHEAPLOADER. De to brands kollektioner udgør på nuværende tidspunkt knap 2% af koncernens omsætning. Grundet den positive modtagelse i markedet, et stigende salg samt de marginaler, man oplever med de aktuelle kollektioner, er det besluttet at øge investeringerne i egne varemærker markant. Forventningen er derfor, at egne kollektioner i fremtiden skal udgøre en markant øget andel af koncernens totale omsætning samt øge den totale lønsomhed. Desuden forventes en positiv synergi i markedsbearbejdning mellem anvendelse af STYLEPIT som både domænenavn og som det primære varemærke i private label kollektionerne, da muligheden for at skabe den optimale trafik til egen hjemmeside forøges væsentligt. STYLEPIT og CHEAPLOADER henvender sig til unge, modebevidste mænd og kvinder og tilbyder produkter inden for forskellige kategorier som sko, jeans, jakker, T-shirts etc. med en meget attraktiv prissætning. OPKØB I november 2013 offentliggjorde SmartGuy Group A/S, at selskabet havde afgivet et betinget bud på 100 % af aktiekapitalen i internetvirksomheden Brandos AB i Sverige. Betingelsen om bl.a. en 100% ejerandel i det fremsatte indikative tilbud kunne dog ikke opnås, hvorfor SmartGuy Group A/S trak sig i december SmartGuy Group A/S ønsker at deltage proaktivt i en forventet konsolidering i markedet for online mode og selskabet vurderer løbende muligheder for opkøb der kan understøtte koncernens strategi. 12

13 INVESTERET KAPITAL OG KAPITALSTRUKTUR Koncernen har i indeværende regnskabsperiode gennemført en dagsværdiregulering af ejendomme i Jyderup således at disse er nedskrevet yderligere med DKK 18,2 mio. Koncernen havde per 31. december 2013 en ejendomsportefølje med en dagsværdi på DKK 60,7 mio. med langt størsteparten beliggende i Polen. Koncernen vil på sigt arbejde for at fokusere investeret kapital og det er ledelsens ambition, at ejendommen i Danmark sælges. Koncernens finansielle gearing udgør 71% ved udgangen af regnskabsperioden. Denne gearing er nedbragt betragteligt efter regnskabsperioden i forbindelse med en rettet emission af nye aktier. NY LEDELSE Koncernen har pr. 1. januar 2014 ansat Thomas Wandahl som ny administrerende direktør. Forventningerne til året er baseret på en afdæmpning af vækstmål i Rusland (stylepit.ru) og Ukraine (stylepit.ua). Disse markeder har i første halvår bidraget med markant vækst men forventes i andet halvår at være negativt påvirket af ugunstige valutakursbevægelser, makro-økonomiske forhold og den ustabile politiske situation i Ukraine. BEGIVENDHEDER EFTER STATUSDAGEN SmartGuy Group A/S har pr. 3. januar 2014 udstedt stk. nye aktier i SmartGuy Group A/S til kurs DKK 2,35 per aktie, hvilket efter balancedagen har tilført et bruttoprovenu på samlet DKK 43,4 mio. Efter registreringen af kapitalforhøjelsen vedrørende de stk. nye aktier udgør SmartGuy Group A/S aktiekapital nominelt DKK , fordelt på aktier a nominelt DKK 1. FORVENTNINGER TIL REGNSKABSÅREAT For regnskabsåret 2013/14 fastholdes forventningerne om en samlet omsætning på DKK mio. og et EBITDA resultat på mellem DKK -30 og DKK -20 mio. 13

14 2009/10 helår 21,7 22,0 H1 2013/ /11 helår H2 2012/13 ÅRLIG VÆKST I PROCENT 14,4 21,7 42,7 38,6 22,0 17,9 2009/10 helår 2010/11 helår 2011/12 helår H1 2012/13 H2 2012/13 H1 2013/14 REGNSKABSBERETNING Koncernens nettoomsætning for regnskabsårets første seks måneder udgjorde DKK 260,9 mio., svarende til en stigning på 17,9 % i forhold til samme periode sidste år. Omsætningsandelen der blev returneret i regnskabsperioden, udgjorde 19,6 % sammenholdt med 20,1 % i samme periode sidste år. Væksten i nettoomsætning er opnået gennem 5,4% fremgang på de nordiske markeder medens nettoomsætningen på de øvrige markeder steg med 102,2%. BRUTTOAVANCE Bruttoavancen udgjorde 44,7 % sammenholdt med 48,6 % i samme periode sidste år. Bruttoavancen har i perioden været påvirket af en mild vinter og en øget tendens til aggressive rabat niveauer i markedet. Kuransnedskrivninger og valutakursudviklingen på eksportmarkeder bidrog ligeledes negativt til bruttoavancen i perioden. Kuransnedskrivninger pr. 31.december 2013 udgjorde DKK 19,5 mio. sammenholdt med DKK 14,1 mio. pr. 31. december SmartGuys private label kollektioner, der blev lanceret ved udgangen af 2012 udgjorde knap 2 % af det samlede salg i perioden og havde derfor fortsat en begrænset indvirkning på avancerne. SALGS- OG DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER Salgsfremmende omkostninger udgjorde 19,7 % af nettoomsætningen i perioden sammenholdt med 13,0 % i samme periode sidste år. Udviklingen i salgsfremmende omkostninger er udtryk for en kombination af tiltagende konkurrence og en uhensigtsmæssig overvægt af tilkøbt PPC (pay-per-click) trafik i perioden, Forsendelse og øvrige salgs- og distributionsomkostninger udgjorde 13,4 % af nettoomsætningen i perioden sammenholdt med 12,5 % samme periode sidste år. Stigningen er afledt af en voksende omsætning på eksportmarkeder. PERSONALEOMKOSTNINGER Personaleomkostninger udgjorde 14,3% af nettoomsætningen i perioden sammenholdt med 15,3% i samme periode sidste år. Antallet af gennemsnitligt ansatte medarbejdere er vokset til 267 personer per 31. december 2013 sammenholdt med 257 personer per 31. december Opgørelsen af personaleomkostninger i perioden er korrigeret for drift af to sideløbende lagerlokationer i transitionsperioden mellem lagerdrift i Danmark og lagerdrift i Polen. En væsentlig andel af de særlige poster på DKK 21,4 mio. i regnskabsperioden består af ekstraordinære personaleomkostninger i forbindelse med flytningen af lager fra Danmark til Polen i perioden. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Administrationsomkostninger i perioden udgjorde DKK 9,9 mio. sammenholdt med DKK 5,3 mio. i tilsvarende periode sidste år. Stigningen i admini- 14

15 strationsomkostninger kan delvist tilskrives afholdte omkostninger i forbindelse med opkøbsaktiviteter. Koncernens EBITDA margin før særlige poster udgjorde -6,4% i perioden sammenholdt med 5,5% i samme periode sidste år. SEGMENTER VÆKST H1 2012/13 H1 2013/14 Norden 38,5% 5,2% Øvrige markeder 39,7% 102,2% Totalt 38,6% 17,9% Koncernen har oplevet en faldende vækstrate på det nordiske segment, hvor væksten i halvårsperioden udgjorde 5,2 % versus 38,5 % i det foregående år. Væksten på de øvrige markeder udgjorde 102,2 % i halvårsperioden og øvrige markeder har dermed kompenseret for stagnationen i kernemarkederne i Norden. SEGMENTER EBITDA H1 2012/13 H1 2013/14 Norden 8,1% -2,2% Øvrige markeder -12,5% -21,4% Totalt 5,5% -6,4% EBITDA marginen i Norden er mindsket med 10,3 pct.point sammenholdt med samme periode sidste år. EBITDA marginen i de øvrige markeder er mindsket 8,9 pct. point sammenholdt med samme periode sidste år. Forværringen i begge segmenter kan primært tilskrives en lavere bruttoavance og en forhøjelse af salgsfremmende omkostninger afledt af tiltagende konkurrence. ARBEJDSKAPITAL OG PENGESTRØMME Koncernens nettoarbejdskapital udgjorde DKK 59,8 mio. ved udgangen af perioden sammenholdt med DKK 47,3 mio. ved udgangen af første halvår sidste år. Kapitalbindingen i arbejdskapital steg således med 26,4% sammenholdt med en omsætningsfremgang på 17,9%. Varelageret udgjorde ved periodens udgang DKK 111,3 mio. sammenholdt med DKK 89,0 mio. ved udgangen af første halvår sidste år. Pengestrømme fra driften for de første seks måneder udgjorde DKK 57,5 mio. Heri er indeholdt særlige poster på DKK -21,4 mio. Pengestrømme fra investeringer udgjorde DKK - 11,7 mio., hvoraf materielle anlægsinvesteringer er koncentreret omkring færdiggørelsen af lageret i Polen i halvårsperioden. Pengestrømme fra finansiering udgjorde DKK 24,0 mio., idet der blev optaget et langfristet lån i tilknytning til ejendomme i Polen i perioden. Periodens samlede ændring i netto-likvider udgjorde DKK -45,2 mio., hvoraf DKK 20,8 mio. blev inddækket via nyt træk på driftskreditter. VÆRDIKÆDER I PROCENT AF NETTOOMSÆTNING H1 2013/14 H 12012/13 Personale Salgsfremmende omk. 48,6 44,7 5,5-3,8 Admin -14,3-12,5-12,9-19,7 Bruttoavance EBITDA margin Distribution og øvrige -2,4-15,3-13,4-6,4 15

16 LEDELSES PÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli 2013 til 31. december Halvårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af halvårsregnskaber" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til halvårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juli december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer. 28. februar 2014 Thomas Wandahl Adm. direktør Klaus Nyengaard Bestyrelsesformand Poul Kusk Bestyrelsesmedlem Niels Mikkelsen Christian Stadil Morten Windfeldt Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem 16

17 REGNSKAB NOTER TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 19 BALANCE 20 EGENKAPITALOPGØRELSE 21 PENGESTRØMSOPGØRELSE SEGMENTOPLYSNINGER NETTOOMSÆTNING SALGS- OG DISTRIBUTIONSOMK SÆRLIGE POSTER VAREFORBRUG PERSONALEOMK AF- OG NEDSKRIVNINGER ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 29 17

18 18

19 2013/ / /13 NOTE (1.000 KR) 1. halvår 1. halvår Hele året KONCERNENS TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 2 Nettoomsætning Vareforbrug Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Indtjeningsbidrag (EBITDA før særlige poster) Særlige poster Indtjeningsbidrag (EBITDA inkl. Særlige poster) Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Periodens resultat Poster, som kan blive omklassificeret til resultatet: Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder Nettodagsværdiregulering mv. af finansielle instrumenter Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst Totalindkomst Fordeling af årets resultat Moderselskabs aktionærer Minoritetsinteresser Fordeling af anden totalindkomst Moderselskabs aktionærer Minoritetsinteresser Resultat pr. aktie (EPS) EPS (kr.) (0,23) 0,03 (0,10) EPS, udvandet (kr.) (0,23) 0,03 (0,10) 19

20 NOTE (1.000 KR) KONCERNENS BALANCE AKTIVER PR. 31. DECEMBER Immaterielle aktiver Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Deposita Finansielle anlægsaktiver Udskudte skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger, handelsvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver

21 NOTE (1.000 KR) KONCERNENS BALANCE PASSIVER PR. 31. DECEMBER Virksomhedskapital Reserve for valutakursreguleringer Reserve for værdiregulering af sikringsinstrumenter Overført resultat Egenkapital i alt Anden gæld, langfristet Udskudt skat Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter Selskabsskat Langfristede gældsforpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld vedrørende retur Selskabsskat Skyldig moms Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Forpligtelser Passiver

22 KONCERNENS EGENKAPITALOPGØRELSE PR. 31. DECEMBER (1.000 KR) Reserve for Reserve for værdiregulering valutakurs- af sikrings- Overført Aktiekapital reguleringer instrumenter resultat Egenkapital Egenkapital pr Periodens resultat Anden totalindkomst Totalindkomst Regulering ifm. nyt moderselskab Omvendt overtagelse af børsplatform Kapitaludvidelse Omkostninger ifm. kapitaludvidelse Udbetalt udbytte 0 0 Reguleringer (15-15 Erhvervelse af minoritetsandel (fusioneret) Egenkapital pr Egenkapital pr Periodens resultat Anden totalindkomst Totalindkomst Udbetalt udbytte 0 0 Reguleringer 0 0 Egenkapital pr

23 2013/ / /13 NOTE (1.000 KR) 1. halvår 1. halvår Hele året KONCERNENS PENGESTRØMSOPGØRELSE Resultat af primær drift (EBIT) Af- og nedskrivninger Ændring i nettoarbejdskapital Pengestrømme vedrørende primær drift Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Betalt selskabsskat Pengestrømme vedrørende drift Køb af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver Ændring deposita Køb af virksomheder Køb af andre værdipapirer og kapitalandele Pengestrømme vedrørende investeringer Provenue optagelse af gæld Afdrag på prioritetsgæld/bankgæld Gæld til tilknyttet virksomhed Gæld til associeret virksomhed Provenue ved kapitalforhøjelse Omkostninger i forbindelse med kapitalforhøjelse Omkostninger i forbindelse med apportindskud Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvider Likvider primo Valutakursregulering likvider Likvider netto pr Likvider netto består af: Likvider Kassekreditter Likvider netto i pengestrømsopgørelsen er træk på kassekredit modregnet i likvider. 23

24 24

25 1. SEGMENTOPLYSNINGER (1.OOO KR) ØVRIGE 1. HALVÅR 2013/14 NORDEN MARKEDER TOTAL Nettoomsætning Vareforbrug Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Indtjeningsbidrag før særlige poster (EBITDA) EBITDA margin før særlige poster -2,2% -21,4% -6,4% ØVRIGE 1. HALVÅR 2012/13 NORDEN MARKEDER TOTAL Nettoomsætning Vareforbrug Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Indtjeningsbidrag før særlige poster (EBITDA) EBITDA margin før særlige poster 8,1% -12,5% 5,5% ØVRIGE 2012/13 NORDEN MARKEDER TOTAL Nettoomsætning Vareforbrug Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Indtjeningsbidrag før særlige poster (EBITDA) EBITDA margin før særlige poster 4,5% -17,5% 1,2% SmartGuy Group A/S koncernens ledelsesrapportering fordeler ikke balanceposter mellem segmenter. Segmentnoten er derfor opgjort før afskrivninger og uden fordeling af aktiver og passiver mellem rapporteringssegmenter. 25

26 2013/ / /13 2. NETTOOMSÆTNING (1.000 KR) 1. halvår 1. halvår Hele året Detailomsætning Retur Nettoomsætning SALGS- OG DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER (1.000 KR) Salgsfremmende omkostninger Forsendelse Øvrige salgs- og distributionsomkostninger SÆRLIGE POSTER (1.000 KR) Udgifter afholdt i perioden relateret til flytning af koncernens lager fra Danmark til Polen VAREFORBRUG (1.000 KR) Vareforbrug Nedskrivninger af varebeholdninger Tilbageførsel af nedskrivninger af varebeholdninger

27 2013/ / /13 6. PERSONALEOMKOSTNINGER (1.000 KR) 1. halvår 1. halvår Hele året Løn og gager Bidragsbaserede pensionsordninger Andre omkostninger til social sikring og personaleomkostninger Honarer til kontraktansatte medarbejdere og vikarer Aktiebaseret vederlæggelse Omkostningsrefusion medtaget fra offentlige myndigheder Aktiveret som udviklingsomkostning Overført til særlige poster Gennemsnitlig antal medarbejdere (antal) Vederlag til ledelsesmedlemmer Bestyrelse Bestyrelseshonorar Aktiebaseret vederlæggelse Direktion Løn og gager Bidragsbaserede pensionsordninger Øvrige langfristede personaleydelser Aktiebaseret vederlæggelse Samlet vederlag til ledelsesmedlemmer Registreret direktion hos Erhvervsstyrelsen Den anmeldte direktion i SmartGuy Group A/S udgøres af en enkelt direktør. Posten som administrerende direktør har været besat af en hovedaktionær i selskabet frem til den 1. januar Aktiebaseret vederlæggelse Vedtægterne for SmartGuy Group A/S giver bemyndigelse til udstedelse af aktietegningsretter ("tegningsretter" eller "warrants"). Bemyndigelsen vedtaget ved den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2013 giver ret at udstede op til stk. warrants. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse. De nærmere vilkår fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv udnyttelseskursen samt øvrige vilkår for warrants, dog således at udnyttelseskursen som minimum skal svare til et gennemsnit af lukkekurserne for Selskabets aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S i en periode på 20 handelsdage forud for udstedelsen af warrants. Warrants kan udstedes til medlemmer af Selskabets bestyrelse, Selskabets direktion, Selskabets medarbejdere, medarbejdere i Selskabets datterselskaber samt Selskabets samarbejdspartnere. Pr. 31. december 2013 er status, at bestyrelsen har tildelt i alt stk. warrants. 27

28 6. PERSONALEOMKOSTNINGER, FORTSAT (1.000 KR) Regnskabsmæssig behandling Aktieordningerne indregnes i regnskabet i overensstemmelse med bestemmelserne i IFRS 2. Udstedte tegningsretter De beregnede nutidsværdier af aktieordninger er baseret på Black & Scholes' model til værdiansættelse. Forudsætningerne for opgørelsen af nutidsværdien af udestående aktieordninger på tildelingstidspunktet er som følger: Aktiekurs Der benyttes aktiekursen på NASDAQ OMX på tidspunktet for tildeling Forventet volatilitet 35%. Den forventede volatilitet er baseret på historiske kurser Forventet løbetid 5 år Forventet udbytte pr. aktie 0% Risikofri rente 1,5% Udestående aktietegningsretter i SmartGuy Group A/S: Gns. udnyt- Markeds- Markeds- I alt telseskurs værdi værdi i alt DKK/Antal DKK/warrant DKK/warrant DKK Tildelt ,94 32, Tildelt ,94 34, Annulleret ,94 32, Tildelt ,00 50, Tildelt ,00 39, Tildelt ,20 36, Tildelt ,60 25, Annulleret ,94 32, Tildelt ,80 10, Annulleret ,20 32, Udnyttet ,80 10, Annulleret ,64 24, Udestående pr ,40 31, Udløbet - Udestående pr ,40 31, Udløbet ,16 36, Udestående pr ,04 19, Tildelt den ,31 0, Udestående pr ,39 0,

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Halvårsrapport 2015/16

Halvårsrapport 2015/16 Halvårsrapport 2015/16 Halvårsrapport 2015/16 CVR-nr. 27 43 99 77 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 07 Resume 09 Internettrafik og konvertering 10 Ledelsesberetning 14 Forventninger 18 Ledelsespåtegning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 Selskabsmeddelelse nr. 13 2014 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014

Selskabsmeddelelse nr København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 2014 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2012 Fjerritslev, 23. august 2012 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere