HALVÅRSRAPPORT 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALVÅRSRAPPORT 2013/14"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT 2013/14

2 HALVÅRSRAPPORT 2013/14 SMARTGUY GROUP A/S CVR-nr

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Hoved- og nøgletal 7 Ledelsesberetning 8 Ledelsespåtegning 16 Totalindkomstopgørelse 19 Koncernbalance 20 Egenkapitalopgørelse 22 Pengestrømsopgørelse 23 NOTER Segmentoplysninger 25 Nettoomsætning 26 Salgs- og distributionsomk. 26 Særlige poster 26 Vareforbrug 26 Personaleomkostninger 27 Af- og nedskrivninger 29 Anvendt regnskabspraksis 29 Selskabsoplysninger 31 Aktieinformation 31 3

4 4

5 LIFE IS HARD BUT WHAT THE F*%#?K SMILE (OH AND DRESS WELL) 5

6 6

7 KONCERNENS HOVED- & NØGLETAL 2013/ / /13 1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 KR) HOVEDTAL Nettoomsætning Bruttoresultat Indtjeningsbidrag før særlige poster (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af finansielle poster Årets resultat Totalindkomst Investeret kapital Nettoarbejdskapital (NWC) Egenkapital Balancesum Investeringer i materielle aktiver Nettorentebærende gæld (NIBD) Pengestrømme vedrørende drift Pengestrømme vedrørende investering Pengestrømme vedrørende finansiering Pengestrømme i alt Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Gennemsnitligt antal aktier Gennemsnitligt antal aktier, udvandet Antal aktier ultimo Regnskabsrelaterede nøgletal Marginnøgletal Bruttomargin (%) 44,7 48,6 48,8 EBITDA-margin (%) -6,4 5,5 1,2 Rentabilitetsnøgletal Afkast af investeret kapital (%) -42,5 8,3-16,2 Egenkapitalforrentning (%) -47,1 5,0-16,8 Finansielle risikonøgletal Finansiel gearing 0,71-0,36-0,03 Aktierelaterede nøgletal Aktuel EPS (kr.) -0,23 0,03-0,11 Udvandet EPS (kr.) -0,23 0,03-0,11 Indre værdi pr. aktie (kr.) 0,32 0,67 0,55 Cash Flow pr. aktie (kr.) -0,20 0,04 0,05 7

8 SOLID VÆKST UNDER UDFORDRENDE MARKEDSVILKÅR Nettoomsætningen i regnskabsårets første seks måneder udgjorde DKK 260,9 mio., svarende til en samlet vækst på 17,9 % i forhold til samme periode sidste år. Væksten i de nordiske markeder udgjorde 5,3 % i perioden og omsætningen på de øvrige markeder steg med 102,2 % sammenholdt med samme periode sidste år. Bruttoavancen udgjorde 44,7 % (48,6 % i samme periode sidste år). Salgs- og distributionsomkostninger udgjorde DKK 86,3 mio. i regnskabsårets første seks måneder svarende til 33,0 % af nettoomsætningen (25,6 % af nettoomsætningen i samme periode sidste år). Personaleomkostninger udgjorde DKK 37,3 mio. i regnskabsårets første seks måneder svarende til 14,3 % af nettoomsætningen (15,2 % af nettoomsætningen i samme periode sidste år). Administrationsomkostninger udgjorde DKK 9,9 mio. i regnskabsårets første seks måneder svarende til 3,8 % af nettoomsætningen (2,4 % af nettoomsætningen i samme periode sidste år.) Særlige poster relateret udflytning af lager fra Danmark til Polen udgjorde DKK 21,4 mio. i regnskabsårets første seks måneder. Projektet blev fuldført i perioden. Resultatet før afskrivninger og før særlige poster (EBITDA før særlige poster) udgjorde DKK -16,8 mio. i regnskabsårets første seks måneder svarende til en EBITDA margin på 6,4 %. EBITDA marginen udgjorde til sammenligning 5,5 % i samme periode sidste år. Af- og nedskrivninger i årets første seks måneder udgjorde DKK 23,6 mio. Heraf hidrører DKK 18,2 mio. fra en nedskrivning af ejendomme i Jyderup. 8

9 Periodens resultat inklusiv særlige poster og inklusiv nedskrivning af ejendomsværdier udgjorde DKK 65,7 mio. i perioden (DKK 8,6 mio. i samme periode sidste år). Pengestrømme fra driftsaktiviteter i regnskabsårets første seks måneder udgjorde DKK 52,7 mio. (DKK 9,6 mio. i samme periode sidste år). Pengestrømme vedrørende investeringer i regnskabsårets første seks måneder udgjorde DKK -11,7 mio. (DKK -4,8 mio. i samme periode sidste år). Pengestrømme vedrørende finansiering i regnskabsårets første seks måneder udgjorde DKK 24,0 mio. (DKK 93,5 mio. i samme periode sidste år). Koncernens nettoarbejdskapital (NWC) udgjorde DKK 59,8 mio. ved udgangen af regnskabsperioden (DKK 47,3 mio. ved udgangen af tilsvarende periode sidste år). Koncernens nettorentebærende gæld (NIBD) udgjorde DKK 63,7 mio. ved udgangen af regnskabsperioden (DKK 68,6 mio. ved udgangen af tilsvarende periode sidste år). For regnskabsåret 2012/13 fastholdes forventningerne om en samlet omsætning på DKK mio. og et EBITDA resultat før særlige poster på mellem DKK -30 og DKK -20 mio. Efter regnskabsperiodens afslutning er der gennemført en rettet emission med kontant kapitalforhøjelse I januar 2014 tilførtes et bruttoprovenu på DKK 43,4 mio. kroner. Ledelsen i SmartGuy Group A/S har iværksat en strategisk gennemgang med henblik på at teste eller bekræfte særskilte elementer af selskabets strategi, herunder markedspositionering og geografisk vækstfokus. 9

10 KEY PERFORMANCE INDICATORS TOTAL NORDEN ØVRIGE MARKEDER TRAFIK OG KUNDER Totale antal besøgende Ændring 38,8% 3,4% 163,9% Unikke besøgende Ændring 29,9% -1,2% 109,9% Antal aktive kunder Ændring 28,8% 14,1% 95,3% KONVERTERING Konvertingsrate 1,85% 2,41% 1,19% Ændring -5,8% 13,4% -15,3% Antal salgsordrer Ændring 30,8% 13,4% 123,7% INDKØBSKURV / EKSKL. MOMS Gnms. værdi af indkøbskurv Ændring -10,2% -7,7% -14,8% Gnms. antal varer pr. kurv 2,24 2,38 1,86 Ændring -12,5% -8,3% -22,0% Gnms. pris pr. vare Ændring 2,7% 0,6% 9,2% RETUROMSÆTNING Brutto detailomsætning (DKKt) Ændring 17,5% 4,7% 90,5% Returprocent (negativ) 19,8% 17,7% 26,2% Ændring pct. point -0,3% -0,5% -4,3% Netto-omsætning (DKKt) Ændring 17,9% 5,4% 102,2% Ændring vedører perioden Jul13-Dec13 sammenholdt med Jul12-Dec12. Brutto-detailomsætning er ekskl. moms. Konverteringsrate er antal ordre per totale besøg. Gnms. værdi af indkøbskurv er ekskl. moms. Antal aktive kunder er defineret som kunder der har handlet de seneste 12 måneder. Returprocent er returomsætning sammenholdt med brutto detailomsætning. 10

11 NYT NAVN NY FREMTID Det har været endnu et travlt halvår med en samlet omsætningsfremgang på 17,9 %, der er realiseret på trods af udfordrende vilkår indenfor for detailsalg af modetøj, såvel online som offline. Yderligere har koncernen formået at vækste antallet af aktive kunder med 28,8 % mens fremgangen i ordreantal udgjorde i alt 30,8 %. Modsat har halvåret vist en faldende værdi i den gennemsnitlige indkøbskurv som følge af en generel nedgang i antal varer per købsordre. Koncernen har realiseret et betragteligt tab i halvåret. To faktorer lagde et voldsomt pres på indtjeningsevnen i perioden. En mild vinter forårsagede en øget tendens til aggressive rabatniveauer i markedet og lagde et pres på bruttoavancen. Samtidig steg de salgsfremmende udgifter grundet tiltagende konkurrence indenfor online tøjsalg. INDKØRING AF NYT LAGER I POLEN GENNEMFØRT Koncernens flytning af lager og lagerprocesser blev tilendebragt i regnskabsperioden og koncernen har fra den 1. januar 2014 overført samtlige processer omkring varemodtagelse, varefotografering og varelager til den nye lokation i Polen. Omkostninger relateret til en indkøring af nyt lager udgjorde DKK 21,4 mio. i perioden. Disse omkostninger afspejler en periode med drift af lager på to lokationer. De samlede driftsomkostninger til implementering af lagerflytningen har udgjort i alt DKK 26,4 mio. fra projektets påbegyndelse i regnskabsåret 2012/13 til projektets afslutning i indeværende regnskabsperiode. Indkøringen af nyt lager forventes at medføre en årlig omkostningsbesparelse på DKK 25,0 mio., der vil kunne ses i andet halvår 2013/14 (januar juni 2014), hvor koncernens omkostninger til lagerdrift vil falde til et lavere niveau. ONE BRAND COMPANY Ledelsen i SmartGuy Group A/S har iværksat en strategisk gennemgang med henblik på at teste eller bekræfte særskilte elementer af selskabets strategi, herunder markedspositionering og geografisk vækstfokus. Som et led i at forbedre effektiviteten af koncernens salgs- og markedsføringsomkostninger, er det besluttet, at man på alle markeder konsoliderer samtlige eksisterende trafik- og salgsplatforme under ét fælles varemærke kaldet STYLEPIT. Konsolideringen er allerede gennemført på alle 11

12 markeder med undtagelse af det skandinaviske, der i andet kvartal migrerer til STYLEPIT. Dermed lukker koncernen SMARTGUY, SMARTGIRL, SMARTKIDS, SMARTMEN og STYLEDELUX, der samles under det nye STYLEPIT varemærke. Centraliseringen forventes at medføre en langt bedre udnyttelse af markedsføringsomkostninger og vil langsigtet skabe forudsætninger for nedbringelse af de løbende salgs- og markedsføringsomkostninger. Denne reducering forventes at ske gennem en anderledes fordeling af trafik, hvor størstedelen heraf i fremtiden vil komme via SEO trafik (Search Engine Optimization), sociale netværk samt direkte trafik til STYLEPIT. PRIVATE LABEL SmartGuy har igennem de seneste 12 måneder arbejdet aktivt med at etablere to private labels - STYLEPIT og CHEAPLOADER. De to brands kollektioner udgør på nuværende tidspunkt knap 2% af koncernens omsætning. Grundet den positive modtagelse i markedet, et stigende salg samt de marginaler, man oplever med de aktuelle kollektioner, er det besluttet at øge investeringerne i egne varemærker markant. Forventningen er derfor, at egne kollektioner i fremtiden skal udgøre en markant øget andel af koncernens totale omsætning samt øge den totale lønsomhed. Desuden forventes en positiv synergi i markedsbearbejdning mellem anvendelse af STYLEPIT som både domænenavn og som det primære varemærke i private label kollektionerne, da muligheden for at skabe den optimale trafik til egen hjemmeside forøges væsentligt. STYLEPIT og CHEAPLOADER henvender sig til unge, modebevidste mænd og kvinder og tilbyder produkter inden for forskellige kategorier som sko, jeans, jakker, T-shirts etc. med en meget attraktiv prissætning. OPKØB I november 2013 offentliggjorde SmartGuy Group A/S, at selskabet havde afgivet et betinget bud på 100 % af aktiekapitalen i internetvirksomheden Brandos AB i Sverige. Betingelsen om bl.a. en 100% ejerandel i det fremsatte indikative tilbud kunne dog ikke opnås, hvorfor SmartGuy Group A/S trak sig i december SmartGuy Group A/S ønsker at deltage proaktivt i en forventet konsolidering i markedet for online mode og selskabet vurderer løbende muligheder for opkøb der kan understøtte koncernens strategi. 12

13 INVESTERET KAPITAL OG KAPITALSTRUKTUR Koncernen har i indeværende regnskabsperiode gennemført en dagsværdiregulering af ejendomme i Jyderup således at disse er nedskrevet yderligere med DKK 18,2 mio. Koncernen havde per 31. december 2013 en ejendomsportefølje med en dagsværdi på DKK 60,7 mio. med langt størsteparten beliggende i Polen. Koncernen vil på sigt arbejde for at fokusere investeret kapital og det er ledelsens ambition, at ejendommen i Danmark sælges. Koncernens finansielle gearing udgør 71% ved udgangen af regnskabsperioden. Denne gearing er nedbragt betragteligt efter regnskabsperioden i forbindelse med en rettet emission af nye aktier. NY LEDELSE Koncernen har pr. 1. januar 2014 ansat Thomas Wandahl som ny administrerende direktør. Forventningerne til året er baseret på en afdæmpning af vækstmål i Rusland (stylepit.ru) og Ukraine (stylepit.ua). Disse markeder har i første halvår bidraget med markant vækst men forventes i andet halvår at være negativt påvirket af ugunstige valutakursbevægelser, makro-økonomiske forhold og den ustabile politiske situation i Ukraine. BEGIVENDHEDER EFTER STATUSDAGEN SmartGuy Group A/S har pr. 3. januar 2014 udstedt stk. nye aktier i SmartGuy Group A/S til kurs DKK 2,35 per aktie, hvilket efter balancedagen har tilført et bruttoprovenu på samlet DKK 43,4 mio. Efter registreringen af kapitalforhøjelsen vedrørende de stk. nye aktier udgør SmartGuy Group A/S aktiekapital nominelt DKK , fordelt på aktier a nominelt DKK 1. FORVENTNINGER TIL REGNSKABSÅREAT For regnskabsåret 2013/14 fastholdes forventningerne om en samlet omsætning på DKK mio. og et EBITDA resultat på mellem DKK -30 og DKK -20 mio. 13

14 2009/10 helår 21,7 22,0 H1 2013/ /11 helår H2 2012/13 ÅRLIG VÆKST I PROCENT 14,4 21,7 42,7 38,6 22,0 17,9 2009/10 helår 2010/11 helår 2011/12 helår H1 2012/13 H2 2012/13 H1 2013/14 REGNSKABSBERETNING Koncernens nettoomsætning for regnskabsårets første seks måneder udgjorde DKK 260,9 mio., svarende til en stigning på 17,9 % i forhold til samme periode sidste år. Omsætningsandelen der blev returneret i regnskabsperioden, udgjorde 19,6 % sammenholdt med 20,1 % i samme periode sidste år. Væksten i nettoomsætning er opnået gennem 5,4% fremgang på de nordiske markeder medens nettoomsætningen på de øvrige markeder steg med 102,2%. BRUTTOAVANCE Bruttoavancen udgjorde 44,7 % sammenholdt med 48,6 % i samme periode sidste år. Bruttoavancen har i perioden været påvirket af en mild vinter og en øget tendens til aggressive rabat niveauer i markedet. Kuransnedskrivninger og valutakursudviklingen på eksportmarkeder bidrog ligeledes negativt til bruttoavancen i perioden. Kuransnedskrivninger pr. 31.december 2013 udgjorde DKK 19,5 mio. sammenholdt med DKK 14,1 mio. pr. 31. december SmartGuys private label kollektioner, der blev lanceret ved udgangen af 2012 udgjorde knap 2 % af det samlede salg i perioden og havde derfor fortsat en begrænset indvirkning på avancerne. SALGS- OG DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER Salgsfremmende omkostninger udgjorde 19,7 % af nettoomsætningen i perioden sammenholdt med 13,0 % i samme periode sidste år. Udviklingen i salgsfremmende omkostninger er udtryk for en kombination af tiltagende konkurrence og en uhensigtsmæssig overvægt af tilkøbt PPC (pay-per-click) trafik i perioden, Forsendelse og øvrige salgs- og distributionsomkostninger udgjorde 13,4 % af nettoomsætningen i perioden sammenholdt med 12,5 % samme periode sidste år. Stigningen er afledt af en voksende omsætning på eksportmarkeder. PERSONALEOMKOSTNINGER Personaleomkostninger udgjorde 14,3% af nettoomsætningen i perioden sammenholdt med 15,3% i samme periode sidste år. Antallet af gennemsnitligt ansatte medarbejdere er vokset til 267 personer per 31. december 2013 sammenholdt med 257 personer per 31. december Opgørelsen af personaleomkostninger i perioden er korrigeret for drift af to sideløbende lagerlokationer i transitionsperioden mellem lagerdrift i Danmark og lagerdrift i Polen. En væsentlig andel af de særlige poster på DKK 21,4 mio. i regnskabsperioden består af ekstraordinære personaleomkostninger i forbindelse med flytningen af lager fra Danmark til Polen i perioden. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Administrationsomkostninger i perioden udgjorde DKK 9,9 mio. sammenholdt med DKK 5,3 mio. i tilsvarende periode sidste år. Stigningen i admini- 14

15 strationsomkostninger kan delvist tilskrives afholdte omkostninger i forbindelse med opkøbsaktiviteter. Koncernens EBITDA margin før særlige poster udgjorde -6,4% i perioden sammenholdt med 5,5% i samme periode sidste år. SEGMENTER VÆKST H1 2012/13 H1 2013/14 Norden 38,5% 5,2% Øvrige markeder 39,7% 102,2% Totalt 38,6% 17,9% Koncernen har oplevet en faldende vækstrate på det nordiske segment, hvor væksten i halvårsperioden udgjorde 5,2 % versus 38,5 % i det foregående år. Væksten på de øvrige markeder udgjorde 102,2 % i halvårsperioden og øvrige markeder har dermed kompenseret for stagnationen i kernemarkederne i Norden. SEGMENTER EBITDA H1 2012/13 H1 2013/14 Norden 8,1% -2,2% Øvrige markeder -12,5% -21,4% Totalt 5,5% -6,4% EBITDA marginen i Norden er mindsket med 10,3 pct.point sammenholdt med samme periode sidste år. EBITDA marginen i de øvrige markeder er mindsket 8,9 pct. point sammenholdt med samme periode sidste år. Forværringen i begge segmenter kan primært tilskrives en lavere bruttoavance og en forhøjelse af salgsfremmende omkostninger afledt af tiltagende konkurrence. ARBEJDSKAPITAL OG PENGESTRØMME Koncernens nettoarbejdskapital udgjorde DKK 59,8 mio. ved udgangen af perioden sammenholdt med DKK 47,3 mio. ved udgangen af første halvår sidste år. Kapitalbindingen i arbejdskapital steg således med 26,4% sammenholdt med en omsætningsfremgang på 17,9%. Varelageret udgjorde ved periodens udgang DKK 111,3 mio. sammenholdt med DKK 89,0 mio. ved udgangen af første halvår sidste år. Pengestrømme fra driften for de første seks måneder udgjorde DKK 57,5 mio. Heri er indeholdt særlige poster på DKK -21,4 mio. Pengestrømme fra investeringer udgjorde DKK - 11,7 mio., hvoraf materielle anlægsinvesteringer er koncentreret omkring færdiggørelsen af lageret i Polen i halvårsperioden. Pengestrømme fra finansiering udgjorde DKK 24,0 mio., idet der blev optaget et langfristet lån i tilknytning til ejendomme i Polen i perioden. Periodens samlede ændring i netto-likvider udgjorde DKK -45,2 mio., hvoraf DKK 20,8 mio. blev inddækket via nyt træk på driftskreditter. VÆRDIKÆDER I PROCENT AF NETTOOMSÆTNING H1 2013/14 H 12012/13 Personale Salgsfremmende omk. 48,6 44,7 5,5-3,8 Admin -14,3-12,5-12,9-19,7 Bruttoavance EBITDA margin Distribution og øvrige -2,4-15,3-13,4-6,4 15

16 LEDELSES PÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli 2013 til 31. december Halvårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af halvårsregnskaber" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til halvårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juli december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer. 28. februar 2014 Thomas Wandahl Adm. direktør Klaus Nyengaard Bestyrelsesformand Poul Kusk Bestyrelsesmedlem Niels Mikkelsen Christian Stadil Morten Windfeldt Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem 16

17 REGNSKAB NOTER TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 19 BALANCE 20 EGENKAPITALOPGØRELSE 21 PENGESTRØMSOPGØRELSE SEGMENTOPLYSNINGER NETTOOMSÆTNING SALGS- OG DISTRIBUTIONSOMK SÆRLIGE POSTER VAREFORBRUG PERSONALEOMK AF- OG NEDSKRIVNINGER ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 29 17

18 18

19 2013/ / /13 NOTE (1.000 KR) 1. halvår 1. halvår Hele året KONCERNENS TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 2 Nettoomsætning Vareforbrug Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Indtjeningsbidrag (EBITDA før særlige poster) Særlige poster Indtjeningsbidrag (EBITDA inkl. Særlige poster) Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Periodens resultat Poster, som kan blive omklassificeret til resultatet: Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder Nettodagsværdiregulering mv. af finansielle instrumenter Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst Totalindkomst Fordeling af årets resultat Moderselskabs aktionærer Minoritetsinteresser Fordeling af anden totalindkomst Moderselskabs aktionærer Minoritetsinteresser Resultat pr. aktie (EPS) EPS (kr.) (0,23) 0,03 (0,10) EPS, udvandet (kr.) (0,23) 0,03 (0,10) 19

20 NOTE (1.000 KR) KONCERNENS BALANCE AKTIVER PR. 31. DECEMBER Immaterielle aktiver Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Deposita Finansielle anlægsaktiver Udskudte skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger, handelsvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver

21 NOTE (1.000 KR) KONCERNENS BALANCE PASSIVER PR. 31. DECEMBER Virksomhedskapital Reserve for valutakursreguleringer Reserve for værdiregulering af sikringsinstrumenter Overført resultat Egenkapital i alt Anden gæld, langfristet Udskudt skat Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter Selskabsskat Langfristede gældsforpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld vedrørende retur Selskabsskat Skyldig moms Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Forpligtelser Passiver

22 KONCERNENS EGENKAPITALOPGØRELSE PR. 31. DECEMBER (1.000 KR) Reserve for Reserve for værdiregulering valutakurs- af sikrings- Overført Aktiekapital reguleringer instrumenter resultat Egenkapital Egenkapital pr Periodens resultat Anden totalindkomst Totalindkomst Regulering ifm. nyt moderselskab Omvendt overtagelse af børsplatform Kapitaludvidelse Omkostninger ifm. kapitaludvidelse Udbetalt udbytte 0 0 Reguleringer (15-15 Erhvervelse af minoritetsandel (fusioneret) Egenkapital pr Egenkapital pr Periodens resultat Anden totalindkomst Totalindkomst Udbetalt udbytte 0 0 Reguleringer 0 0 Egenkapital pr

23 2013/ / /13 NOTE (1.000 KR) 1. halvår 1. halvår Hele året KONCERNENS PENGESTRØMSOPGØRELSE Resultat af primær drift (EBIT) Af- og nedskrivninger Ændring i nettoarbejdskapital Pengestrømme vedrørende primær drift Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Betalt selskabsskat Pengestrømme vedrørende drift Køb af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver Ændring deposita Køb af virksomheder Køb af andre værdipapirer og kapitalandele Pengestrømme vedrørende investeringer Provenue optagelse af gæld Afdrag på prioritetsgæld/bankgæld Gæld til tilknyttet virksomhed Gæld til associeret virksomhed Provenue ved kapitalforhøjelse Omkostninger i forbindelse med kapitalforhøjelse Omkostninger i forbindelse med apportindskud Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvider Likvider primo Valutakursregulering likvider Likvider netto pr Likvider netto består af: Likvider Kassekreditter Likvider netto i pengestrømsopgørelsen er træk på kassekredit modregnet i likvider. 23

24 24

25 1. SEGMENTOPLYSNINGER (1.OOO KR) ØVRIGE 1. HALVÅR 2013/14 NORDEN MARKEDER TOTAL Nettoomsætning Vareforbrug Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Indtjeningsbidrag før særlige poster (EBITDA) EBITDA margin før særlige poster -2,2% -21,4% -6,4% ØVRIGE 1. HALVÅR 2012/13 NORDEN MARKEDER TOTAL Nettoomsætning Vareforbrug Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Indtjeningsbidrag før særlige poster (EBITDA) EBITDA margin før særlige poster 8,1% -12,5% 5,5% ØVRIGE 2012/13 NORDEN MARKEDER TOTAL Nettoomsætning Vareforbrug Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Indtjeningsbidrag før særlige poster (EBITDA) EBITDA margin før særlige poster 4,5% -17,5% 1,2% SmartGuy Group A/S koncernens ledelsesrapportering fordeler ikke balanceposter mellem segmenter. Segmentnoten er derfor opgjort før afskrivninger og uden fordeling af aktiver og passiver mellem rapporteringssegmenter. 25

26 2013/ / /13 2. NETTOOMSÆTNING (1.000 KR) 1. halvår 1. halvår Hele året Detailomsætning Retur Nettoomsætning SALGS- OG DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER (1.000 KR) Salgsfremmende omkostninger Forsendelse Øvrige salgs- og distributionsomkostninger SÆRLIGE POSTER (1.000 KR) Udgifter afholdt i perioden relateret til flytning af koncernens lager fra Danmark til Polen VAREFORBRUG (1.000 KR) Vareforbrug Nedskrivninger af varebeholdninger Tilbageførsel af nedskrivninger af varebeholdninger

27 2013/ / /13 6. PERSONALEOMKOSTNINGER (1.000 KR) 1. halvår 1. halvår Hele året Løn og gager Bidragsbaserede pensionsordninger Andre omkostninger til social sikring og personaleomkostninger Honarer til kontraktansatte medarbejdere og vikarer Aktiebaseret vederlæggelse Omkostningsrefusion medtaget fra offentlige myndigheder Aktiveret som udviklingsomkostning Overført til særlige poster Gennemsnitlig antal medarbejdere (antal) Vederlag til ledelsesmedlemmer Bestyrelse Bestyrelseshonorar Aktiebaseret vederlæggelse Direktion Løn og gager Bidragsbaserede pensionsordninger Øvrige langfristede personaleydelser Aktiebaseret vederlæggelse Samlet vederlag til ledelsesmedlemmer Registreret direktion hos Erhvervsstyrelsen Den anmeldte direktion i SmartGuy Group A/S udgøres af en enkelt direktør. Posten som administrerende direktør har været besat af en hovedaktionær i selskabet frem til den 1. januar Aktiebaseret vederlæggelse Vedtægterne for SmartGuy Group A/S giver bemyndigelse til udstedelse af aktietegningsretter ("tegningsretter" eller "warrants"). Bemyndigelsen vedtaget ved den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2013 giver ret at udstede op til stk. warrants. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse. De nærmere vilkår fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv udnyttelseskursen samt øvrige vilkår for warrants, dog således at udnyttelseskursen som minimum skal svare til et gennemsnit af lukkekurserne for Selskabets aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S i en periode på 20 handelsdage forud for udstedelsen af warrants. Warrants kan udstedes til medlemmer af Selskabets bestyrelse, Selskabets direktion, Selskabets medarbejdere, medarbejdere i Selskabets datterselskaber samt Selskabets samarbejdspartnere. Pr. 31. december 2013 er status, at bestyrelsen har tildelt i alt stk. warrants. 27

28 6. PERSONALEOMKOSTNINGER, FORTSAT (1.000 KR) Regnskabsmæssig behandling Aktieordningerne indregnes i regnskabet i overensstemmelse med bestemmelserne i IFRS 2. Udstedte tegningsretter De beregnede nutidsværdier af aktieordninger er baseret på Black & Scholes' model til værdiansættelse. Forudsætningerne for opgørelsen af nutidsværdien af udestående aktieordninger på tildelingstidspunktet er som følger: Aktiekurs Der benyttes aktiekursen på NASDAQ OMX på tidspunktet for tildeling Forventet volatilitet 35%. Den forventede volatilitet er baseret på historiske kurser Forventet løbetid 5 år Forventet udbytte pr. aktie 0% Risikofri rente 1,5% Udestående aktietegningsretter i SmartGuy Group A/S: Gns. udnyt- Markeds- Markeds- I alt telseskurs værdi værdi i alt DKK/Antal DKK/warrant DKK/warrant DKK Tildelt ,94 32, Tildelt ,94 34, Annulleret ,94 32, Tildelt ,00 50, Tildelt ,00 39, Tildelt ,20 36, Tildelt ,60 25, Annulleret ,94 32, Tildelt ,80 10, Annulleret ,20 32, Udnyttet ,80 10, Annulleret ,64 24, Udestående pr ,40 31, Udløbet - Udestående pr ,40 31, Udløbet ,16 36, Udestående pr ,04 19, Tildelt den ,31 0, Udestående pr ,39 0,

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45 98

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

Resumé for 1. halvår 2013/14 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1.

Resumé for 1. halvår 2013/14 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1. Aarhus Elite A/S Indholdsfortegnelse Resumé for 1. halvår 2013/14 1 Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Totalindkomstopgørelse for 1. halvår 2013/14 12 Balance pr. 31.12.2013

Læs mere

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Copenhagen Capital A/S Nasdaq OMX : CPHCAP CVR-nr. : 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 21. august 2015 Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

22. august 2014 Copenhagen Capital A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 15

22. august 2014 Copenhagen Capital A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 15 Copenhagen Capital A/S Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby CVR-nr.: 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 22. august 2014

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07.

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07. SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011 Årsregnskab 2010/11 CVR-nummer 25286510 Årsrapport 2010/2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2011 Christian Bjerre Kusk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K KlimaInvest A/S c/o Dansk OTC Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby Nasdaq OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 www.klimainvest.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien 2012 ÅRSRAPPORT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Risikofaktorer 9 KlimaInvest aktien 11 Finanskalender 11 IR Politik 12 Corporate Governance

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 5 Årsberetning 6 Aktionærinformation

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2008 (9. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 DANTAX A/S CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 1/7 2013 30/6 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE - Ledelsesberetning... 1-6 Ledelsens regnskabspåtegning... 7 Den uafhængige revisors erklæringer... 8 Resultatopgørelse

Læs mere