Version d. 6. marts Samlet Årsberetning 2008 for stabene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version d. 6. marts 2009. Samlet Årsberetning 2008 for stabene"

Transkript

1 Version d. 6. marts 2009 Samlet Årsberetning 2008 for stabene

2 Formål med årsberetningen for stabene Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og dialog. Derfor er det naturligt at alle aftaleholdere udformer en årsberetning og resultatopfølgning på aftalen Formålet med årsberetningen er bl.a. At styrke opfølgningen på mål og indsatser og dermed bidrage til kvalitetsudviklingen af vores serviceydelser At opfølgningen danner grundlag for en konstruktiv dialog og refleksion om årets resultater med relevante aktører, (medarbejdere, brugerbestyrelser, fagchefer, direktionen, politikere mv.) At skabe et overblik over aftaleholderens resultater på mål og indsatser samt organisationen set under et. At synliggøre de mange gode resultater og sikre sammenhæng mellem det vi siger vi vil og det vi gør. Målet er altså et fælles afsæt for dialog om resultaterne for de mange spændende mål og indsatser. Kom vi i mål hvad gjorde at det lykkedes og fik vi fejret succeserne. Hvilke læringspointer tager vi med ind i det nye år og hvordan kan vi forankre disse i hverdagen og videreformidle vores erfaringer til omverden. En samlede årsberetning for stabene De respektive stabe har udfyldt en årsberetning som offentliggøres. Direktionen opsummeret stabenes resultater i en årsberetning for stabene. Årsberetningen er indarbejdet i kommunens samlede Regnskab & Årsberetning for Med venlig hilsen Direktør Kai Winton Hansen 1

3 Indholdsfortegnelse FORMÅL MED ÅRSBERETNINGEN... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING FOR STABENE ØKONOMI FOR STABENE... 7 ØKONOMI REGNSKAB 2008 FOR ØKONOMISTABEN... 7 ØKONOMI REGNSKAB 2008 FOR HR... 8 ØKONOMI REGNSKAB 2008 FOR STAB EPO... 8 ØKONOMI REGNSKAB 2008 FOR STAB IKT... 9 ØKONOMI REGNSKAB 2008 FOR FÆLLESSEKRETARIATET... 9 BILAG TIL ÅRSBERETNINGER FOR STABENE BILAG 1: ÅRSBERETNINGER FOR ØKONOMI BILAG 2: ÅRSBERETNING FOR HR BILAG 3: ÅRSBERETNING FOR EPO BILAG 4: ÅRSBERETNINGER FOR IKT BILAG 5: ÅRSBERETNINGER FOR FÆLLESEKRETARIAT

4 1.0 Årsberetning for stabene De fem stabe fungerer som kompetencecentre og har hele organisationen som deres arbejdsområde. Stabene har tværgående opgaver som f.eks., økonomistyring, personaleudvikling, juridisk bistand, it-opgaver, projekter, understøttelse af de politiske processer og evaluering. Stabene er: Økonomi HR Evaluering, Projekt og Organisation (EPO) IKT Fællessekretariatet Politikker, mål og indsatser for 2008 Stabene har i deres aftaler en række politisk bestemte og tværgående indsatser. For at illustrere stabenes tværgående funktion er en række udvalgte indsatser, der har præget organisationen i 2008, beskrevet i henhold til tanken om balanceret opfølgning med de fem perspektiver: Økonomiperspektivet Ledelses- og personaleperspektivet Organisations og procesperspektivet Kvalitets og brugerperspektivet Evaluerings- og analyseperspektivet Økonomiperspektivet Dette perspektiv bliver beskrevet i det samlede regnskab for Herunder er blot skitseret de fuldt gennemførte politiske og faglige indsatser, der er til grund for kommunens økonomistyring. Økonomistyring Servicedriftsrammen er overholdt som en følge af højt prioriteret økonomistyring. Der er udviklet nyt økonomistyringskoncept, så der fremover bliver lavet budgetopfølgning fire gange om året. Tilpasningen sker på baggrund af erfaringerne fra Økonomisk driftsoptimering Der er udarbejdet katalog med konkrete effektiviseringsforslag og besparelsesmuligheder for Ledelsesinformation Der er nedsat styregruppe til valg af ledelsesinformationssystem, og der er gennemført udbud med valg af leverandør. Systemet bliver implementeret i 2009 på to områder: Økonomi og HR Ledelses- og personaleperspektivet Ledelsesudvikling Ledelsesudviklingsprojekt er blevet udsat pga. manglende afklaring af indhold. Målet er ikke nået. Projektlederuddannelser Der er iværksat to projektlederuddannelser, hvor medarbejdere fra hele organisationen deltager. Sygefravær/fastholdelsespolitik 2008 har været prøve år, hvor organisationen har skullet lære at arbejde systematisk med koncernmål. Målet er ikke nået endnu. Sundhedsfremme Sundhedskonsulenter har blandt andet stået for gennemførelsen af KRAM-kampagne og givet mange forskellige tilbud 3

5 om motion og kostvejledning for medarbejderne. Der er lavet sundhedsprofiler for udvalgte områder Trivselsundersøgelse Undersøgelsen er gennemført med tilfredsstillende resultat samt en tilfredsstillende svarprocent. Organisations- og procesperspektivet Servicering af det politiske system Fokus på udarbejdelse af dagsordener og materiale. Afholdt kurser for forskellige grupper og planlagte kurser for skriftlig fremstilling. Målet er ikke nået endnu. Lean De uddannede lean-konsulenter arbejder på at optimere arbejdsgange på udvalgte områder. Helpdesk Brugerportalen virker efter hensigten. Der bliver fortsat udviklet på portalen for at gøre den mere overskuelig. Konkurrenceudsættelse Afholdt temadrøftelse samt udarbejdet notat med fokus på fremtidig mulighed for yderligere konkurrenceudsættelse. Køb og salg af jord Projektet er i gang og forventes færdigt primo marts Forsinket pga. opslag af stilling af to omgange Kvalitets- og brugerperspektivet Brugerundersøgelser Der er gennemført flere brugerundersøgelser bl.a. på skoler, sundhedstjeneste, kostforplejning, telefonbetjening mv. Tilfredsstillende resultater samt en række forbedringsmuligheder. Kommunikation og branding Brugerundersøgelser af hjemmeside med tilfredsstillende resultat. Ny hjemmeside medio februar. Eksternt firma ved at undersøge kommunens branding potentiale. Kerneværdi for borgeren 31 aftaleholdere har fået del i pulje på og fået tildelt midler af tværgående styregruppe. Projekter er ved at blive evalueret. Lokalområdernes IT-infrastruktur Kommunen har etableret opkobling af institutioner i områder, der har gjort det attraktivt for eksterne leverandører at samgrave og dermed etablere løsninger for private. Evaluerings- og analyseperspektivet Evaluering af den politiske og administrative organisation Økonomiudvalget bestilte evaluering som eksternt firma foretog. Resultater med anbefalinger og justeringsforslag er bearbejdet i fremstilling til økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen. Årets væsentligste begivenheder Nedenstående gennemgang er de forskellige stabes egne kortfattede beretninger om, hvordan 2008 er gået, og hvad der har præget opgaverne. Økonomi Den første større opgave var regnskabsafslutningen for 2007, der var den første regnskabsafslutning i Faaborg- Midtfyn Kommune. Der er i 2008 indført ledelsestilsyn hos alle aftaleholdedere. - Budgetlægningen for blev gennemført. - Arbejdet med Økonomistabens økonomistyringskoncept blev igangsat med et par temadage. Der har været meget fokus på økonomistyring og sikker drift i Resultatet har bl.a. været, at Faaborg-Midtfyn Kommune kunne overholde servicedriftsrammen for 2008 og dermed slipper for sanktioner. Der har været brugt mange kræfter på økonomistyringen og 4

6 erfaringerne fra 2008 ligger til grund for et ændret økonomistyringskoncept i Ændringen går primært på, at der fremover bliver lavet budgetopfølgning fire gange om året Der er valgt et ledelsesinformationssystem, og der udarbejdet en finansiel strategi, der afventer godkendelse i økonomiudvalget. HR 2008 blev året, hvor forberedelserne til den elektroniske personalesag blev indledt. I overenstemmelse med Udviklingsstrategiens indsatsområde: Den digitale kommune, er HR således på vej til at overgå til elektroniske P-sager. Projektet rulles ud i løbet af 2009, og medarbejderne har ydet en kolossal indsats med sagsrensning og beskrivelse af diverse procedurer i forbindelse med overgangen. Med udgangspunkt i Udviklingsstrategiens ord om et liv i to tempi, har HR-staben og en arbejdsgruppe med repræsentanter fra HU udarbejdet en række delpolitikker, som har et anerkende og værdibaseret grundlag. Disse politikker er nu sendt i høring i FMK s MEDsystem. Den attraktive arbejdsplads er blevet understøttet med FMK s tilbud om personalegoder. Der blev afholdt en flot og velbesøgt personalemesse i efteråret, og rigtigt mange medarbejdere har taget i mod de mange tilbud. EPO Alle aftaleholdere har en aftale med direktionen. Der blev lavet statusopfølgning pr. sep. på samtlige aftaler som efterfølgende blev behandlet i udvalgene. Ca. 60 medarbejdere er uddannet med konkrete leankompetencer. Leankonsulenterne arbejdet på projekter indenfor deres respektive fagområder. Handleplan for dagrenovationsområdet blev udarbejdet og gennemført. Der blev i samarbejde med økonomistaben gennemført SKI-udbud for ledelsesinformationssystemet Der blev i samarbejde med arbejdsmarkedsområdet iværksat projekt knæk kurven mht. sygedagpenge, hvor målet er at nedbringe udgifterne til sygedagpenge. Resultaterne for 2008 viste en stagnation i antallet af længerevarende sager sammenlignet med 2007, hvor der var en stigning. Området bliver fortsat fulgt tæt. Der er desuden gennemført udbud af it-system for arbejdsmarkedsområdet. EPO har bistået HR med gennemførelse af trivselsundersøgelse for hele organisationen. Evalueringen vedr. den politiske styreform og administrative organisation er gennemført, og bliver behandlet politisk. Der er i forbindelse med kommende strategiseminar taget initiativ til reorganisering af processen omkring udviklingsstrategien samt involvering af koncernledelsen. I forhold til den oplevede kvalitet for brugerne, er der udarbejdet koncept for brugerundersøgelser og gennemført en række pilot-undersøgelser. Konceptet bliver efterfølgende tilpasset. Der er udarbejdet arbejdsgrundlag for direktionen samt resultatkontrakter IKT Etablering/udskiftning af hele kommunens serverplatform. Der er etableret en ny skoleplatform i samarbejde med repræsentanter fra skolerne. Automatisk brugeroprettelse er blevet en stor succes. Der har været henvendelser til portalen om oprettelse, ændring og sletning, siden opstart i marts

7 IT-staben har udviklet en ny telefonbog til brug på intranettet. En løsning som samtidig kan vise billeder af de medarbejdere som har valgt at billeder må offentliggøres på nettet. En stor- og målrettet udbygning af den trådløse infrastruktur på en lang række af kommunens institutioner er sket. Alle de steder som forbinder kommunens infrastruktur, er blevet opgraderet så det kan håndtere trådløs trafik og telefoni. Teknologisikring har været praktiseret for første gang i Der er blevet udskiftet/anskaffet ca. 800 arbejdspladser. Hertil kommer et tilsvarende antal i det pædagogiske netværk. Generelt er IT-stabens planer for 2008 blevet indfriet og målene er nået. Der er på enkelte områder opstået forsinkelser som følge af 3. parts leverandører f.eks. på den trådløse implementering. Omprioriteringer har også været nødvendige f.eks. er mange ressourcer anvendt til at etablere en ny løsning til det pædagogiske netværk. Det har været en løsning der har været arbejdet intenst med fra september 2008 og frem til d.d. Fællessekretariatet I 2008 har den administrative del af fællessekretariatets været præget af væsentlig mere stabilitet. Det har dog været nødvendigt at justere, flytte og omdefinere opgaver. Der bliver arbejdet på at finde en balance mellem hverdagens drift og de projekter der skal gennemføres. Håndtering af balancen mellem drift og projekter bliver et vigtigt fokus i På serviceområdet har der været en del sygemeldinger og udskiftning af personale. Området fungerer dog stabilt. Sammenfattende kan det siges, at trivslen blandt medarbejderne er i top, også selvom 2008 har været et år med mange hårde perioder. Trivselsundersøgelsen har vist en gruppe top motiverede og tilfredse medarbejdere. Udfordringer og udviklingstendenser På baggrund af opgørelsen over årets indsatser og årets vigtigste begivenheder har stabene vurderet hvilke udfordringer og udviklingstendenser, de ser for 2009 og frem. Økonomi En af de væsentlige udfordringer i 2009 bliver implementering af et Ledelsesinformationssystem. Hertil kommer det videre arbejde med økonomistyringen for at opnå sikker drift i kommunen. Det nye økonomistyringskoncept skal implementeres og evalueres i de sidste måneder i Der er behov for at styrke betjeningen i forhold til fagsekretariater det kræver ændring af opgavefordeling internt samt en bedre rolle afklaring i økonomistaben. Der er behov for bedre flow i forhold til samarbejdet med det politiske system og højere kvalitet i sagsfremstillinger mm. HR Lederudvikling og formulering af en rekrutteringsstrategi nu i lyset af den finansielle situation samt branding af Faaborg-Midtfyn som en attraktiv arbejdsplads. Derudover bidrag til lønkommissionens arbejde med forslag til de fremtidige offentlige lønsystemer. Der skal arbejdes mere kvalificeret med sygefravær og trivsel inden for særlige områder. 6

8 Der er hele tiden fokus på driften, og p.t. registreres tidsforbruget i forbindelse med lønproduktion. Derudover er der opmærksomhed på snitflader til systemer i ældreplejen, og SBSYS som middel til at få digitale p-sager, får også stor opmærksomhed. Der er brug for mere enkle procedurer i forbindelse med lønforhandling. EPO Dokumentation af ydelser samt effekt bliver mere og mere centralt i forbindelse med best practis, samspillet nationalt og i forbindelse med markedsføring i forhold til borgere, brugere og andre interessenter. EPO arbejder på arbejdsgange og projektskemaer vedr. indkøb af it-systemer for, at sikre størst mulig udnyttelse på tværs af organisationen det kan virke bureaukratisk på enkelte aftaleholdere men det har en klar økonomisk gevinst. IKT Professionalisering af den samlede indsats overfor den øvrige organisation samt kvalificering af medarbejderne indenfor IT og nøjere afstemning af forventninger og muligheder i forhold til de personalemæssige og tidsmæssige ressourcer, der er til stede i Staben. Effektivisering af it-systemer såvel overfor medarbejdere som overfor borgerne og fortsat udbygning af infrastrukturen ses i høj grad som et indsatsområde for at muliggøre udbygning af systemer og central drift til flest mulige institutioner og medarbejdere. Der er til stadighed behov for ar reklamere og forbedre kommunikationen i f.t. helpdesk systemet. Fællessekretariatet Fællessekretariatet arbejder målrettet med medarbejderudvikling. Kompetenceudvikling med flere medarbejdere, der deltager i kommunens projektstyringskurser Der bliver stadig fokuseret på samarbejdet på tværs mellem fagsekretariater og de øvrige stabe. 2.0 Økonomi for stabene Økonomi regnskab 2008 for økonomistaben Økonomi regnskab 2008 for Stab Økonomi Hele kr. I løbende priser Oprindeligt budget 2008 Korrigeret budget 2008 Regnskab 2008 Restkorr. årsbudget Økonomi U Økonomi I Netto Merforbrug og mindreindtægter er negative tal, mindreforbrug og merindtægter er positive tal. Regnskabsbemærkninger Der blev overført 1,826 mio. kr. fra 2007 til

9 I 2008 har Økonomistaben fået tilført et beløb fra direktionens udviklingspulje til en konsulentstilling. Økonomistabens budget er opdelt i en ekstern og intern del. Barselspulje og tjenestemandspensioner er flyttet fra HR-staben til Økonomistaben og indgår i den eksterne del. Barselspuljen fik overført et merforbrug fra 2007 til 2008 på 2,986 mio. kr. og der er i årets løb godkendt en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. Der er samlet set ydet kompensation for barselsudgifter på i alt 6,0 mio. kr., hvorefter der er et merforbrug ved årets udgang på ca. 0,8 mio. kr. Overførselsbeløbet på -0,925 mio. kr. fordeles på internt budget med 0,588 mio. kr. og på eksternt budget med -1,513 mio. kr. Økonomi regnskab 2008 for HR Økonomi regnskab 2008 for Stab HR Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Restkorr. I løbende priser budget 2008 budget årsbudget HR U HR I Netto Merforbrug og mindreindtægter er negative tal, mindreforbrug og merindtægter er positive tal. Regnskabsbemærkninger Der er overført 3,312 mio. kr. fra 2007 til I 2008 er områderne Barslespulje og tjenestemandpensioner omorganiseret fra HR til stab Økonomi. Overførselsbeløbet fra 2008 til 2009 fordeles på Internt budget (dvs. drift af HR) med 1,847 mio. kr. og på eksternt budget (dvs. poster med tilknytning til den øvrige del af organisationen f.eks. kursusvirksomhed) med 2,460 mio. kr. Økonomi regnskab 2008 for Stab EPO Økonomi regnskab 2008 for Stab EPO Hele kr. I løbende priser Oprindeligt budget 2008 Korrigeret budget 2008 Regnskab 2008 Restkorr. årsbudget EPO U EPO I Netto Merforbrug og mindreindtægter er negative tal, mindreforbrug og merindtægter er positive tal. Regnskabsbemærkninger Der er overført 0,922 mio. kr. fra 2007 til 2008, hvoraf ca. 0,1 mio. kr. er anvendt til dækning af 2 % besparelsen. Mindreforbrug på lønninger er anvendt til dækning af effektiviseringsmål og kompetanceudvikling. Der er givet en bevilling fra direktionens udviklingspulje på 0,5 mio. kr. til Lean. 8

10 Restbevillingen på 2,564 mio. kr. overføres til Økonomi regnskab 2008 for Stab IKT Økonomi regnskab 2008 for Stab IKT Hele kr. I løbende priser Oprindeligt budget 2008 Korrigeret budget 2008 Regnskab 2008 Restkorr. årsbudget IKT U IKT I Netto Merforbrug og mindreindtægter er negative tal, mindreforbrug og merindtægter er positive tal Regnskabsbemærkninger Der er overført 1,417 mio. kr. fra 2007 til Overførselsbeløbet er delvist anvendt til dækning af 2 % besparelsen og til effektiviseringsmål i alt 0,920 mio. kr. I året er der hos aftaleholdere hentet budget til dækning af afholdte udgifter til telefoni og hjemarbejdspladser ca. 1,4 mio. kr. Budget vedr. leasingrenter 0,990 mio. kr. er overflyttet fra IT til rentekonto. Der er udskudt en del opgaver fra 2008 til 2009, hvilket medfører overførsel fra 2008 til 2009 på 9,554 mio. kr. De primære poster er her: Diverse Kmd programmer, herunder jobcenterløsninger og ledelsesinformation, er budgetmæssigt blevet flyttet i starten af Beløb 3,8 mio. kr. Betaling af licenser vil beløbe sig til minimum 2,0 mio. kr. Betaling af leverandøromkostninger i forbindelse med udbygning af SAN. Beløb ca. 1.0 mio. kr. Økonomi regnskab 2008 for fællessekretariatet Økonomi regnskab 2008 for Fællessekretariatet Hele kr. I løbende priser Oprindeligt budget 2008 Korrigeret budget 2008 Regnskab 2008 Restkorr. årsbudget Fællessekr. U Fællessekr. I Netto Merforbrug og mindreindtægter er negative tal, mindreforbrug og merindtægter er positive tal. Regnskabsbemærkninger Der blev overført et overskud fra 2007 på kr. Regnskabsresultatet på de kr. fordeler sig i forhold til Fællessekretariatets aftale således: Færgedrift: kr., eget driftsbudget: kr., fællesudgifter: kr., samt forsikringer: kr. 9

11 Der er i forbindelse med Ø-færgen givet en tillægsbevilling på kr., da færgen jo er af ældre dato og der har været en række uforudsete nedbrud. Overskuddet på eget driftsbudget på kr. skyldes bl.a. at man midlertidig ikke har genbesat ledige stillinger. Overskuddet på fællesudgifter skyldes bl.a. at der har været udvist mådehold i udgifterne samt udskudt anskaffelser og vedligeholdelsesarbejder. Vedrørende forsikringer er der fra 2007 overført kr. og fra kr. til Skadefonden. Herudover vedrører ca. 3 mio. kr. udskudte risikostyringsprojekter, som først gennemføres i Fremadrettet på forsikringsområdet vil Skadefonden indtil videre blive fastholdt på mio. kr. Der vil blive søgt om en samlet overførsel på til

12 Bilag til årsberetninger for stabene - Hermed følger vedlagte bilag for stabenes årsberetning Resultat: hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 11

13 Bilag 1: Årsberetninger for økonomi Politisk indsats jf. bilag i aftalen 1. Økonomistyring Kommentarer fra Økonomi Servicedriftsrammen blev overholdt bl. a. som følge af en højt prioriteret økonomistyring Status d. 1. sep Sæt kun et Resultat Sæt kun et 2. Kobling ml. økonomistyring og aftalestyring Fælles projekt med EPO har været nedprioriteret Afventer 3. Ledelsesinformation Der er valgt ledelsesinformationssystem. Opgaven bliver i 2009 at få systemet implementeret 4. Finansiel strategi Er udarbejdet, men mangler godkendelse i Økonomiudvalg Faglig indsats Kommentarer fra Økonomi jf. bilag i aftalen 1. Økonomistyringskoncept Der er udarbejdet et nyt økonomistyringskoncept, som træder i kraft i Udarbejdet på baggrund af erfaringerne fra Servicerammen blev overholdt. 2. Styrkelse af teamets konsulentrolle og kontrollant rolle Der arbejdes løbende med at styrke rollerne og der er bl.a. sket en ændring i Øk-ledernes fordeling af opgaverne, hvilket gerne skulle styrke de enkelte teams. Status d. 1. sep Sæt kun et Resultat Sæt kun et Resultat: hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 12

14 Egen indsats Kommentarer fra Økonomi jf. bilag i aftalen 1. Vanskelige styrbare områder Vi er ikke helt færdige i forhold til at udarbejde pris * mængde - relationer 2. Lean projekter Det har haft for lidt fokus i 2008, men vil blive genoptaget i 2009 som led i den løbende effektivisering af arbejdsgange i økonomistaben Status d. 1. sep Sæt kun et Resultat Sæt kun et Politikker, mål og indsatser for 2008 Der har været meget fokus på økonomistyring og sikker drift i Resultatet har bl.a. været, at Faaborg-Midtfyn Kommune kunne overholde servicedriftsrammen for 2008 og dermed slippe for sanktioner. Der har været brugt mange kræfter på økonomistyringen og erfaringerne fra 2008 ligger til grund for et ændret økonomistyringskoncept i Årets væsentligste begivenheder Den første større opgave var regnskabsafslutningen for 2007, hvor der jo var tale om den første regnskabsafslutning i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er i 2008 indført ledelsestilsyn hos alle aftaleholdere. - Budgetlægningen for blev gennemført. - Arbejdet med Økonomistabens økonomistyringskoncept blev igangsat med et par temadag på Lundsgaard i Horne. Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser En af de væsentlige udfordringer i 2009 bliver implementering af et Ledelsesinformationssystem. Hertil kommer det videre arbejde med økonomistyringen for at opnå sikker drift i kommunen. Det nye økonomistyringskoncept skal implementeres og evalueres i de sidste måneder i Resultat: hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 13

15 Bilag 2: Årsberetning for HR Politisk indsats jf. bilag i aftalen 1. Sundhedsfremme 2. Sygefravær/ fastholdelsespolitik Kommentarer fra HR og personale Sundhedskonsulenterne har gjort et flot og synligt stykke arbejde i KRAM-dagen + de mange tilbud til medarbejderne om motion og kostvejledning. Derudover har de også gennemført sundhedsprofiler på udvalgte områder. På trods af en stor indsats på dette område, blev målet ikke nået. Til gengæld arbejdes der i 2009 mere kvalificeret med særlige områder indenfor sygefravær/trivsel har karakter af et prøveår, hvor organisationen skulle vænnes til at arbejde med området. Faglig indsats Kommentarer fra HR og personale jf. bilag i aftalen 1. Ledelsesudvikling P.g.a. manglende information fra KL vedr. betingelser for tilskud via trepartsmidlerne, er hele ledelsesudviklingsprojektet udsat. Det første informationsmøde er fastsat til 30. september. Der blev ikke nået noget resultat i 2008 jf. ovenfor. Der er i første kvartal 2009 et oplæg på vej til direktion og lederforum. 2. Den gode HR-service Der er udarbejdet ydelseskatalog, som har været i høring. Derudover mangler der en interessentanalyse, som skal igangsættes henover efteråret. Der mangler fortsat en interessentanalyse. 3. Trivselsundersøgelse Selvom trivselsundersøgelsen blev rykket fra maj til september, er det indtrykket, at den forløber planmæssigt. Trivselsundersøgelsen blev også gennemført i 2008 og med en tilfredsstillende svarprocent. Status d. 1. sep Sæt kun et Status d. 1. sep Sæt kun et Resultat Sæt kun et Resultat Sæt kun et Resultat: hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 14

16 4. Driftsoptimering HR mangler fortsat at harmonisere den arbejdsmetode, som HR skal anvende i FMK. Det kræver kompetenceudvikling af medarbejderne, og der er hele tiden fokus på at forenkle det komplicerede. Der arbejdes fortsat med LEAN-tankegang - nu i forbindelse med SBSYS for at forenkle hele driftssiden også når den bliver digital. 5. Lean Se ovenfor 6. APV-styringssystem Er blevet forsinket p.g.a. andre opgaver. Der tilkøbes nu en konsulent, så vi får leveret et færdigt styringssystem i stedet for at skulle opfinde en flad tallerken. Målet blev ikke nået i 2008; men indsatsen er medtaget i aftale Egen indsats Kommentarer fra HR og personale jf. bilag i aftalen 1. Arbejdsmiljø Der mangler igangsættelse af initiativer, men de forventes at blive udført i løbet af efteråret. Der blev afhold en vellykket temadag for sikkerhedsgrupperne. Status d. 1. sep Sæt kun et Resultat Sæt kun et Politikker, mål og indsatser for blev året, hvor forberedelserne til den elektroniske personalesag blev indledt. I overensstemmelse med Udviklingsstrategiens indsatsområde: Den digitale kommune, er HR således på vej til at overgå til elektroniske P-sager. Projektet rulles ud i løbet af 2009, og medarbejderne har ydet en kolossal indsats med sagsrensning og beskrivelse af diverse procedurer i forbindelse med overgangen. Resultat: hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 15

17 Med udgangspunkt i Udviklingsstrategiens ord om et liv i to tempi, har HR-staben og en arbejdsgruppe med repræsentanter fra HU udarbejdet en række delpolitikker, som har et anerkendende og værdibaseret grundlag. Disse politikker er nu sendt i høring i FMK s MEDsystem. Den attraktive arbejdsplads er blevet understøttet med FMK s tilbud om personalegoder. Der blev afholdt en flot og velbesøgt personalemesse i efteråret, og rigtigt mange medarbejdere har taget i mod de mange tilbud. Årets væsentligste begivenheder Se ovenfor. Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser Lederudvikling og formulering af en rekrutteringsstrategi nu i lyset af den finansielle situation samt branding af Faaborg-Midtfyn som en attraktiv arbejdsplads. Derudover bidrag til lønkommissionens arbejde med forslag til de fremtidige offentlige lønsystemer. Resultat: hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 16

18 Bilag 3: Årsberetning for EPO Politisk indsats jf. bilag i aftalen 1. Evaluering af den politiske og administrative organisation Kommentarer fra EPO Økonomiudvalget har behandlet det udarbejdede kommissorium for evalueringen og der er valgt leverandør til opgaven. Leverandøren skal jf. kommissoriet præsentere ØK og KB for anbefalinger m.m. januar Digitale projekter Undervisningsområdet har modtaget midlerne til digitale-tavler jf. prioritering i udviklingsstrategien herunder er 4S, Jobcenterløsning og mindre it-applikationer under implementering. Der endnu ikke nedsat en it-styregruppe hvilket opprioriteres i forbindelse med udarbejdelsen af IT-strategien. 3. Ledelsesinformation Der er nedsat en styregruppe som pt. har drøftelser med en række leverandører mht. funktionalitet, integration m.m. samt gevinster for organisationen. En beslutning i direktionen inden 1. nov. om strategi for LISsystem. Implementeringen af ledelsesinformation på 2-4 fagområder inden udgangen af (områderne er økonomi, HR, Beskæftigelse, ældre) 4. Økonomisk driftsoptimering I forbindelse med budgetprocedure for 2009 er der udarbejdet et katalog over konkrete effektiviseringsforslag/besparelsesmuligheder. Status d. 1. sep Sæt kun et Resultat Sæt kun et Faglig indsats jf. bilag i aftalen 1. Politisk styreform og politisk målformulering Kommentarer fra EPO Målformuleringsprocessen er gennemført med politikere, koncernledelse og lederforum. Der er afhold inspirationsmøde med formand og næste formand i de enkelte udvalg og der er fokus på understøttelse af det politiske niveau. Succeskriterier er i overvejende grad opfyldt for indsatsen. Status d. 1. sep Sæt kun et Resultat Sæt kun et Resultat: hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 17

19 2. Lean Der er gennemført 4 lean-udd. Forløb samt cafemøder for mere end 200 medarbejdere og ledere. Der er udarbejdet en folder som publiceres i seo./okt. vedr. resultater fra lean-forløbet. Pt. er der en stigende efterspørgsel fra institutioner og fagsekretariater på et femte kursusforløb, som pt. overvejes. 3. Konkurrenceudsættelse Økonomiudvalget har afholdt en temadrøftelse vedr. konkurrenceudsættelse. Der er udarbejdet et notat som beskriver Faaborg-Midtfyn Kommunes PLI (Privatleverandørindeks) og IKU (Indikator for konkurrenceudsættelse) samt proces for vurdering af konkrete 4. Oplevet kvalitet for brugerne Koncept fagområder. udarbejdet og behandles i direktionen og koncernledelsen primo oktober. 5. Fælles projektkultur Plan og kultur og EPO-staben har udarbejdet rammerne for to projektlederuddannelser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Konceptet er præsenteret på intranettet og i koncernledelsen. Pt. har cheferne tilmeldt 38 medarbejdere til uddannelsen som ligeledes indeholder et netværk for projektledere med fokus på videndeling og værktøjer 6. Dokumentation og evaluering Koncept projektværktøjer. for dokumentation og evaluering er under udarbejdelse og forventes behandlet i direktion og Koncernledelse nov. dec. 08 Jf. aftalen er der gennemført statusopfølgning på samtlige aftaler i sep./okt. 08 Resultat: hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 18

20 Politikker, mål og indsatser for 2008 Årets væsentligste begivenheder Aftalestyring: Tilrettelæggelse af aftaleprocessen således alle aftaleholdere har en aftale med direktionen Statusopfølgning: Der blev lavet statusopfølgning pr. sep. på samtlige aftaler som efterfølgende blev behandlet i udvalgene. LEAN: Der blev etableret et lean-uddannelsesforløb således ca. 60 medarbejdere har konkrete leankompetencer. Leankonsulenterne har alle løst konkrete problemer/udfordringer indenfor deres respektive fagområder i forbindelse med uddannelsen. FFV: Handleplan for dagrenovationsområdet blev udarbejdet og gennemført. Ledelsesinformation: Der blev gennemført SKI-udbud, men processen blev vanskeliggjort i de sidste faser, hvilket har forsinket projektet. EU-udbud: Der blev gennemført udbud af it-system for arbejdsmarkedsområdet. knæk kurven : Der blev i samarbejde med arbejdsmarkedsområdet iværksat projekt knæk kurven mht. sygedagpenge Trivselsundersøgelse: Planlægning og gennemførelse af trivselsundersøgelse Evaluering: Gennemførelse af evalueringen vedr. den politiske styreform og administrative organisation Udviklingsstrategi: Reorganisering af processen omkring udviklingsstrategien samt involvering af koncernledelsen Brugerundersøgelser: Udarbejdelse af koncept for brugerundersøgelser herunder gennemførelse af en række pilot-undersøgelser Udarbejdelse af arbejdsgrundlag for direktionen samt resultatkontrakter For yderligere begivenheder/projekter henvises til projektoversigten på intranettet under EPO-staben Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser Dokumentation af ydelser samt effekt bliver mere og mere centralt i forbindelse med best practis, samspillet nationalt og i forbindelse med markedsføring i forhold til borgere, brugere og andre interessenter. Resultat: hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 19

Stabene Status-opfølgning d. 1. september 2008

Stabene Status-opfølgning d. 1. september 2008 Stabene -opfølgning d. 1. september 2008 Formål med -opfølgningen Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via aftaler, evaluering og dialog. Derfor udformer alle aftaleholdere

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008 Version 20.3.09 Byggeri og miljø årsberetning 2008 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog,

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 IKT-staben

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 IKT-staben Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 2007 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative ramme...4

Læs mere

Version Fagområdet Borgerservice årsberetning 2008

Version Fagområdet Borgerservice årsberetning 2008 Version 6.3.2009 Fagområdet Borgerservice årsberetning 2008 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling

Læs mere

Midtfynsværkstederne Status-opfølgning d. 1. september 2008

Midtfynsværkstederne Status-opfølgning d. 1. september 2008 Midtfynsværkstederne -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering

Læs mere

Aastrup Skole årsberetning 2007

Aastrup Skole årsberetning 2007 Aastrup Skole årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

Tre Ege Skole Status-opfølgning d. 1. september 2008

Tre Ege Skole Status-opfølgning d. 1. september 2008 Tre Ege Skole -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering og dialog.

Læs mere

Forebyggelse og sundhed Status-opfølgning d. 1. september 2008

Forebyggelse og sundhed Status-opfølgning d. 1. september 2008 Forebyggelse og sundhed -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering

Læs mere

Byggeri og miljø Status-opfølgning d. 1. september 2008

Byggeri og miljø Status-opfølgning d. 1. september 2008 Byggeri og miljø -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering og

Læs mere

Plejecenter Egebo årsberetning 2007

Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

IT-staben. Aftale 2008

IT-staben. Aftale 2008 IT-staben Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Center for tilsyn og godk. af plejefamilier og opholdssteder Status-opfølgning d. 1. september 2008

Center for tilsyn og godk. af plejefamilier og opholdssteder Status-opfølgning d. 1. september 2008 Center for tilsyn og godk. af plejefamilier Status-opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling

Læs mere

Handlingsplan for. Forslag til it-strategi 2009-2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune @ @

Handlingsplan for. Forslag til it-strategi 2009-2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune @ @ Handlingsplan for Forslag til it-strategi 2009-2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune @ @ Version 28.5.2009 Oversigt over handlinger i it-strategien 2009-2012 Nr. Indsats (handling) Ansvarlig Budget Sættes Bemærkning

Læs mere

Plejecenter Nørrevænget Status-opfølgning d. 1. september 2008

Plejecenter Nørrevænget Status-opfølgning d. 1. september 2008 Plejecenter Nørrevænget -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering

Læs mere

Sundskolen Status-opfølgning d. 1. september 2008

Sundskolen Status-opfølgning d. 1. september 2008 Sundskolen -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering og dialog.

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Version d. 16. april 08. Samlet Årsberetning 2007 for stabene

Version d. 16. april 08. Samlet Årsberetning 2007 for stabene Version d. 16. april 08 Samlet Årsberetning 2007 for stabene Formål med årsberetningen for stabene Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Børnehaven Myretuen årsberetning 2007

Børnehaven Myretuen årsberetning 2007 Børnehaven Myretuen årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Trollegården årsberetning 2007

Trollegården årsberetning 2007 Trollegården årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Dagsorden: Samtaleteknik Generel orientering Projekter i udviklingsstrategien Brugerundersøgelse om stabe Puljer til komptetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Aftalestyringskoncept [01-01-2011-31-12-2012] Faaborg-Midtfyn Kommune er en aftalestyret organisation, hvor samtlige drifts-, anlægs- og finansieringsposter

Læs mere

Version Fagområdet Borgerservice årsberetning 2007

Version Fagområdet Borgerservice årsberetning 2007 Version 21.04.08 Fagområdet Borgerservice årsberetning Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via

Læs mere

Carl Nielsen Børnehave årsberetning 2007

Carl Nielsen Børnehave årsberetning 2007 Carl Nielsen Børnehave årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 EPO-staben

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 EPO-staben Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 EPO-staben 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Egen ramme...5 5.0 Den administrative ramme...6

Læs mere

Aftale for Direktionen

Aftale for Direktionen Aftale 2009 for Direktionen Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Dagtilbud Børn samt daginstitutioner

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Dagtilbud Børn samt daginstitutioner Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Dagtilbud Børn samt daginstitutioner Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Lederforum Torsdag den 29. januar 2009

Lederforum Torsdag den 29. januar 2009 Lederforum Torsdag den 29. januar 2009 Dagsorden: Den glade medarbejder Generel orientering Månedens gode historie Delpolitikker Status på sygefravær Markedsføring af MED-systemet Nyt økonomistyringskoncept

Læs mere

Version d Fagområdet Veje og forsyning årsberetning 2007

Version d Fagområdet Veje og forsyning årsberetning 2007 Version d. 21.04.08 Fagområdet Veje og forsyning årsberetning Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Tingager Plejecenter 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...3 5.0 Den administrative

Læs mere

Aftale 2010. for IT-staben

Aftale 2010. for IT-staben Aftale 2010 for IT-staben Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 AFTALENS PARTER, LØBETID OG SPILLEREGLER... 2 2.0 KERNEYDELSEN OG LOVGIVNING... 3 3.0 POLITIKKER, SERVICESTANDARDER OG KVALITETSSTANDARDER...

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Bilag 1 - Beskrivelse af driftsmål 2010 for Børne- og Unge Rådgivningen

Bilag 1 - Beskrivelse af driftsmål 2010 for Børne- og Unge Rådgivningen Bilag 1 - Beskrivelse af driftsmål 2010 for Børne- og Unge Rådgivningen Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien 2015-2016 Økonomiudvalg Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien Koncernmål (01-01-2015-31-12-2015) Motivation Den nye udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer sætter retning på

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Styrket samspil på det samlede børneområde

Styrket samspil på det samlede børneområde Styrket samspil på det samlede børneområde - procesplan Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 29-09-2010 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1. FORMÅLET

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere

side 1 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2009 Økonomiudvalg

side 1 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2009 Økonomiudvalg side 1 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2009 side 2 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2009 Borgerservice - åbningstid for personlig betjening

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap 1. Processen for formulering af målene i aftalen Kontrakt og aftaleprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere:

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 HR Staben

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 HR Staben Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 HR Staben 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative ramme...6

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) - Formulering

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Drifts- og udviklingsaftale 2015

Drifts- og udviklingsaftale 2015 Birkely Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Bo Smith Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Økonomistaben. Aftale 2008

Økonomistaben. Aftale 2008 Økonomistaben Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 6 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME... 7

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Kostforplejning

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Kostforplejning Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Kostforplejning 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...3 5.0 Den administrative

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Bakkegården. Aftale 2008

Bakkegården. Aftale 2008 Bakkegården Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Fagområde Plan - Kultur Status-opfølgning d. 1. september 2008

Fagområde Plan - Kultur Status-opfølgning d. 1. september 2008 Fagområde Plan - Kultur -opfølgning d. 1. september 2008 Formål med -opfølgningen Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via aftaler, evaluering og dialog. Derfor udformer

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: Making opportunities work Til: Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet BORGMESTERSEKRETARIATET Dato: 4. februar 2004 Tlf direkte: 4477 2010 Fax direk- 4477 2733 E-mail: tvk@balk.dk Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Læs mere

Kærdalen-Lindecentret

Kærdalen-Lindecentret Kærdalen-Lindecentret Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015.

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015. Nr. 13 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Børn, unge og uddannelse Initiativpriser og prisfest 2014 Aftaleholder: Direktionen Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således: Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 1 149.352 143.918 137.602-6.316 Budget ramme 1 149.352

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Område Vest Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Charlotte Fønss Gjørup Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI!

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! Kontraktstyringen i Skanderborg Kommune kæder central styring sammen med decentral ledelse. Byrådets mål for den kommunale service skal omsættes

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Aftale 2010. for Fællesindkøb

Aftale 2010. for Fællesindkøb Aftale 2010 for Fællesindkøb Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 AFTALENS PARTER, LØBETID OG SPILLEREGLER... 2 2.0 KERNEYDELSEN OG LOVGIVNING... 3 3.0 POLITIKKER, SERVICESTANDARDER OG KVALITETSSTANDARDER...

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Koncept for dialogbaseret aftalestyring i Holbæk Kommune

Koncept for dialogbaseret aftalestyring i Holbæk Kommune Koncept for dialogbaseret aftalestyring i Holbæk Kommune 2. udgave, opdateret november 2012 1 Forord Dialogbaseret aftalestyring skal skabe grundlaget for, at de politiske og administrative mål tydeliggøres,

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK

UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK IT-afdelingen Generelt om området IT-afdelingen løser service-, drifts- og udviklingsmæssige opgaver indenfor IT- og telefoniområdet. Det er visionen at skabe en kommunal forvaltning, hvor alle medarbejdere

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Resultatkontrakt for Bækholmskolen

Resultatkontrakt for Bækholmskolen Resultatkontrakt 2010-11 for Bækholmskolen Odense Kommune Børn- og Ungeforvaltningen 1. december 2009 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Bækholmskolen er indgået mellem Jørgen

Læs mere

Lederforum. Dagsorden: Onsdag den 23. april 2009. Arbejdsmiljø: Planlægning, instruktion og tilsyn

Lederforum. Dagsorden: Onsdag den 23. april 2009. Arbejdsmiljø: Planlægning, instruktion og tilsyn Lederforum Onsdag den 23. april 2009 Dagsorden: Arbejdsmiljø: Planlægning, instruktion og tilsyn Juridiske og økonomiske konsekvenser af overtrædelser Generel orientering Evaluering af styreform, organisation

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere