Hverdagen med ADHD. Digital Books

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hverdagen med ADHD. Digital Books"

Transkript

1

2 Hverdagen med ADHD ISBN Digital version 2 nd Edition, 1 st Issue Winter 2007 Tekst og koncept copyright H.W. Gade Fotografier af Paula S. Gade og forfatteren Digital Books Digital Books is a trademark of NORDISC, DK-2700 Broenshoej, Denmark Andre sundhedsbøger af forfatteren: Hverdagen med tidlig skade (2007) Hverdagen med et retarderet barn (2005) Hverdagen med Aspergers syndrom (2004) Hverdagen med Tourettes syndrom (2003) Indhold, Side 2

3 Hverdagen med ADHD En praktisk håndbog af H.W. Gade Tilegnet alle de søde og professionelle mennesker, der har hjulpet os igennem de første to år med vores barn og lært os at leve med og forstå en lille dreng med ADHD En særlig tak til Øresundsskolen og dens lærere og pædagoger. Indhold, Side 3

4 Indhold, Side 4

5 Indhold Hverdagen med ADHD... 3 Indhold... 5 Forord Indledning... 9 Hvad er ADHD?...9 ADHD er en uhelbredelig hjerneskade...9 ADHD er ofte arveligt...9 Myter...10 Dårlig opdragelse skaber ikke ADHD børn...10 Symptomer på ADHD adfærd...11 Uopmærksomhed...11 Hyperaktivitet / impulsivitet...12 Hyperaktivitet...12 Impulsivitet...12 Motorisk test...12 Andre Symptomer...13 Diagnose...13 Sammenhængen mellem forskellige psykiske handicaps Hvordan oplever et ADHD barn verden? Generelle funktionsvanskeligheder...16 Opmærksomhedsforstyrrelser...16 Motoriske problemer...18 Generelle problemer med sanseapparatet...20 Asocial adfærd...22 Hyperaktivitet...23 Hvordan føles hyperaktivitet?...23 Barnet ved ikke, hvad det selv gør...23 Hvad tricker barnets hyperaktivitet?...23 Hypoaktivitet (manglende aktivitet)...24 Lavt selvværd Hvordan takler du konflikterne i hverdagen? Hvad er barnets forudsætninger?...25 Barnets intellektuelle evner...25 Barnets motivation...26 Urolige eller utrygge omgivelser...26 Ryd op hele tiden...26 Barnets evne til at fastholde opmærksomheden...27 Problemer med berøring, lyde og lys...27 Løsninger på typiske konfliktsituationer...27 Morgen...27 Overgang fra én aktivitet til en anden...32 Hjem fra skole / aften...32 Andre konflikter og problemer...34 Generel konfliktforebyggelse...37 Motivation er det vigtigste af alt...37 Kommunikér så tydeligt som muligt...37 Lær barnet at læse og forstå andres kropssprog...37 Indhold, Side 5

6 Fysiske færdigheder...38 Et eksempel: Indøvning af tandbørstning Hvordan støtter vi et barn med ADHD? Livet med et handicappet barn...40 Generelle tanker om handicappede...40 Konflikter og problemer...40 Skolen og fritidshjemmet...42 Morgenmøde / første time...42 Samvær med andre børn...42 På legepladsen / frikvarter...42 I klasseværelset...43 Gys fritime!...43 Overgang fra én aktivitet til en anden...44 Barnet kan ikke altid finde ud af...45 Skoleteamet omkring barnet...45 På langt sigt...46 De 12 vigtigste regler Medicin Centralstimulerende medicin...48 Sovemedicin...50 Tics Hjælp og vejledning Foreninger...51 Litteratur...51 På dansk...51 På engelsk...52 Websider...52 På dansk...52 På engelsk...53 Stikordsregister Hverdagen med ADHD Indhold, Side 6

7 Forord Denne praktiske håndbog er resultatet af et meget givende tredages seminar arrangeret af ADHD foreningen i oktober Mine notater fyldte 5 tæt beskrevne sider, og da jeg kom hjem, lovede jeg min kone at renskrive dem, så hun også kunne få glæde af de mange gode råd. Men når du har et ADHD barn som vores, er tid en mangelvare, så der gik over en måned før notaterne og renskriften af dem atter kom på tale. Det var, da pædagogerne på hans skole bad vores altid hjælpsomme speciallæge om nogle pædagogiske redskaber til at holde vores barns voldsomme adfærd overfor de andre børn nede. På dette møde lovede jeg letsindigt pædagogerne, at de også kunne få den ikke-eksisterende renskrift af mine noter. En halv time senere i S-toget på vej hjem slog lynet ned: Jeg skulle naturligvis ikke blot renskrive mine notater, men skrive en kort, praktisk vejledning for nye ADHD forældre, pædagoger og ikke mindst den uforstående familie og de belærende venner. Med andre ord en håndbog der på en letforståelig og praktisk orienteret måde kan anvise en lang række redskaber og metoder til at standse konflikter og lette det svære samliv med et ADHD barn, både for barnet og os selv. Bogen består af fem dele. Kapitel 1, Indledning er en generel beskrivelse af ADHD. Kapitel 2, Hvordan oplever barnet verden, der bl.a. er baseret på foredrag af voksne med ADHD, er en rejse ind i den fremmede og uforståelige verden, hvor vores børn lever og kæmper med deres massive sanseforstyrrelser. Kapitel 3, Hvordan takler du konflikterne i hverdagen? gennemgår en lang række typiske konfliktsituationer, hvorfor de opstår og ikke mindst, hvordan man løser dem. Kapitel 4, Hvordan støtter vi et barn med ADHD? er primært til lærerne og pædagogerne. Kapitel 5, Medicin er en kort introduktion til de mest anvendte medicintyper til ADHD / Tourette. Denne nye udgave af Samvær med et DAMP barn er præget af mine erfaringer i gennem de snart 9 år, vi har været forældre til et svært handicappet barn. Der er i de forløbne år kommet meget ny viden om sammenhængen mellem ADHD, Tourette og autisme/aspergers syndrom. Disse tre sygdomme hænger intimt sammen, og de fleste børn med én diagnose har også en eller flere andre beslægtede lidelser. Hvor ADHD barnets hyperaktivitet bliver til Tourette tics med ufrivillige bevægelser og lyde. Eller det autistiske barns stereotyper bliver til Tourette tics eller ADHD hyperaktivitet. Det hænger sammen, og bliver mere og mere svært at overskue. Og så alligevel simpelt, fordi sygdommene er dele af en helhed, en samlet forstyrrelse af adfærd og tanker, krop og psyke. Det er vores børn, de er anderledes, men de har også en stor styrke i deres anderledes tænkemåde og tilgang til verden. Forord, Side 7

8 Jeg er lærebogsforfatter, dramatiker og musiker, men ikke læge. Men jeg er også far til et svært handicappet barn og har selv som jeg senere smerteligt måtte erkende både Aspergers syndrom og Tourette. Så jeg forstår mit barn med hans ni diagnoser. Og min søn, hans skolekammerater, mine venner fra ADHD, Tourette og Autist foreningerne og utallige timer på Internettet har været mine lærere og kilder. Samt ikke mindst to seminarer med professor Christopher Gillberg fra Göteborg på Rigshospitalet, hvor jeg lærte om de mange nye indfaldsvinkler til ADHD og sammenhængen mellem de forskellige neurologiske lidelser. Det kræver tid, tålmodighed og kærlighed og viden til at støtte det lille væsen, som ikke forstår verden. Ved at lære at forstå barnets anderledes sanser, er du med til at give barnet, de redskaber, der senere hen i livet kan give barnet det gode liv, som alle børn har krav på også vores! Henrik W. Gade Brønshøj d. 8. november 2007 Forord, Side 8

9 1. Indledning Hvad er ADHD? Hverdagen med ADHD Før vi selv adopterede et ADHD barn, ville jeg have svaret det er nogle hyperaktive, uartige drenge, der går i specialklasser. Det er, hvad de fleste mennesker stadig tror. Og jeg ville være forarget over, at små drenge skulle proppes med nervemedicin, bare fordi de var lidt urolige. Man bliver klogere. ADHD er en uhelbredelig hjerneskade ADHD, der også har en lang række andre forkortelser og navne, er en medfødt hjerneskade, der hæmmer og forvrænger barnets oplevelse af omverdenen. Sygdommen er i tæt familie med lidelser som Tourettes syndrom, autisme m.fl., som alle har hyperaktivitet og generelle sanseforstyrrelser. Ca. 5-8% af alle børn diagnosticeres med ADHD, autisme og lignende neurologiske betingede forstyrrelser, og antallet af disse børn har været stigende de senere år, en stigning, der blandt andet skyldes bedre værktøjer til at diagnosticere barnet på et tidligt tidspunkt. På grund af de udbredte fætter/kusine ægteskaber har også indvandrerbørn forhøjet risiko for ADHD og andre former for mentale forstyrrelser. ADHD er ofte arveligt 80% af børn med ADHD eller andre hyperkinetiske forstyrrelser [hyperaktivitet] har slægtninge med de samme problemer. Hvis et barn har ADHD, er risikoen for at et efterfølgende barn vil have ADHD 15% for en kommende søster og 25% for en kommende bror % af fædrene og 15-20% af mødrene udviser ADHD adfærd som voksne. Kønsfordelingen indenfor ADHD er 75% drenge og 25% piger. Da en del piger med ADHD er hypoaktive sløve og pæne/stille modsat hyperaktivitet bliver mange af disse piger desværre aldrig ordentlig diagnosticerede. Andre årsager til ADHD kan være føtalt alkoholsyndrom (moderen drikker under graviditet), narkomisbrug eller mere end 20 cigaretter om dagen under graviditet. Røde hunde og andre voldsomme virusangreb under graviditet kan også give alvorlige hjerneskader hos fostret. En vanskelig fødsel kan i sig selv fremkalde hjerneskader pga. manglende ilttilførsel til det nyfødte barn. 1. Indledning, Side 9

10 Myter Hverdagen med ADHD Forkert Hjernebetændelse, kighoste eller herpes kan give ADHD eller autisme. Forkert Allergi overfor mælk eller nødder kan påvirke ADHD. OBS! Mælkeallergi kan i visse tilfælde give ADHD-lignende symptomer, hvis barnet tvinges til at drikke mælk. Forkert Mæslingevaccine kan give autisme eller ADHD. Dårlig opdragelse skaber ikke ADHD børn Det er en næsten uudryddelig misforståelse, at ADHD adfærd skyldes dårlig opdragelse og socialt dårligt fungerende familier. Det er sandt, at kombinationen ADHD forældre og børn kan skabe store vanskeligheder i familien, men dette skyldes forældrenes og børnenes medfødte hjerneskader, ikke den manglende opdragelse i sig selv. Hvis ADHD barnet overflyttes til trygge og velfungerende omgivelser, vil det stadig og vedvarende udvise den samme ADHD adfærd, i modsætning til fx traumatiserede børn fra krigshærgede lande, der ofte bliver sig selv igen efter en længere periode i trygge omgivelser. 1. Indledning, Side 10

11 Symptomer på ADHD adfærd For at konstatere ADHD skal barnet ifølge American Psychiatric Association have mindst seks af symptomerne under afsnittet Uopmærksomhed og/eller seks af symptomerne under Hyperaktivitet/impulsivitet. Symptomerne skal være tilstede i mindst seks måneder. Det skal være tydeligt, at symptomerne vanskeliggør barnets sociale og indlæringsmæssige udvikling, og at barnet ikke svarer til sit aldersmæssige niveau (alderssvarende). Man skal være opmærksom på, at symptomerne i sig selv ikke behøver være ensbetydende med ADHD, da de samme symptomer kan optræde ved en række andre psykiske lidelser, fx Tourettes syndrom, tidlig skade eller autisme. VIGTIGT Selvom man ikke selv kan stille diagnosen (det kræver længere observation hos en børnepsykiater), skal man straks henvende sig til sin læge og bede om henvisning til en børnepsykiater, hvis ens barn har flere af disse symptomer over en længere periode. Barnet skal være mindst 4 år gammelt for at stille en pålidelig diagnose. Uopmærksomhed Distraheres let af store og små ting, der sker omkring barnet [letafledelighed]. Manglende koncentration når barnet leger svære lege (puslespil fx), lektier eller andre krævende aktiviteter. Har svært ved at forstå instruktioner og magter ikke at gennemføre en arbejdsopgave, selvom det hverken skyldes trods eller dårlig begavelse. Har meget svært ved at organisere og planlægge. Sjusket og mangelfuld løsning af opgaver. Hører tilsyneladende ikke efter, hvad man siger. Undgår aktiviteter, der kræver længere tids mental anstrengelse, lektier fx Glemmer ofte ting, der skal bruges i planlagt aktivitet, fx skolebøger eller tøj. Generelt glemsom. 1. Indledning, Side 11

12 Hyperaktivitet / impulsivitet Hyperaktivitet Løber målløst rundt, klatrer og griber efter tilfældige ting, som barnet får øje på. Kan ikke lege stille og roligt. Sidder uroligt på stolen, kan ikke holde hænder og fødder i ro. Er næsten altid i fuld fart, også i situationer, hvor børn normalt ville være rolige. Har svært ved at sidde stille og rejser sig hele tiden op. Snakker for meget og for længe. Impulsivitet Har voldsomme, tit uventede raseriudbrud. Kan ikke selv standse et raseriudbrud. Reagerer på skuffelse eller nederlag med hensynsløse raserianfald. Adlyder ikke en ordre fra en voksen, uanset hvor venligt den er formuleret. Reagerer trodsigt som et lille barn. Har meget svært ved at vente, til det bliver barnets tur. Afbryder andre, bryder ind i samtaler eller lege. Svarer på spørgsmål, inden den, der spørger er færdig med at tale. Motorisk test Følgende test er et eksempel på en simpel test, der kan antyde motoriske problemer. Den skal naturligvis følges op af en tilsvarende lægelig undersøgelse. Hvordan går barnet, hvordan springer det? Hoppe på 1 ben: 20 sekunder på højre, 20 sekunder på venstre, foden må ikke sættes ned. Gå på ydersiden af fødderne. Barnet må ikke gå abeagtigt eller forkrampet. Drej hånden i håndleddet i hurtig takt. 1. Indledning, Side 12

13 Klip en cirkel ud af et stykke pap. Hvis der klippes groft eller uregelmæssigt, er der problemer. Følg en labyrint. Tegn rundt om et kvadrat. Løb med indianer hop (løb i små hop med knæene bøjede opad). Ingen ADHD børn kan løbe på denne måde. Andre Symptomer Voldsomme humørsvingninger fra time til time er et andet typisk ADHD symptom. Der er også tit problemer med perception [sansning af omverdenen], hukommelse og motorik samt en lang række sanseforstyrrelser. Se yderlige oplysninger i kapitel 2: Hvordan oplever barnet verden. 40% af alvorligt adfærdsvanskelige børn under 7 år har ADHD. En del ADHD børn har Aspergers syndrom / autisme. Senere kommer måske Tourettes syndrom og indlæringsvanskeligheder samt motoriske problemer. Når et barn skulker fra gymnastik, har det ofte motoriske problemer (DCD). Børn over 10 år: Piger med spiseforstyrrelser og drenge, der begynder at drikke og stjæle tidligt, har ofte ADHD. Diagnose For at stille en grundig diagnose kræves der et helt team med læge(r) og psykolog(er), alle med ADHD kundskab. Herefter kommer en pædagogisk bedømmelse og til sidst fysioterapeut, talepædagog m.v. Når diagnosen er stillet, skal alle familiemedlemmer, lærere etc. informeres. Grundig oplysning til barnet og familien reducerer problemerne med op til 60%! Barnet skal informeres straks og det skal ikke kun have at vide, at det har ADHD, men skal samtidigt lære sine stærke sider at kende. Børn over 12 år skal informeres på en meget omhyggelig og struktureret måde. HUSK Børn med ADHD er ikke bare ADHD børn, men små personligheder, der er vidt forskellige. Informationen skal være både mundtlig og skriftlig og med samtlige nødvendige detaljer. Der skal henvises til interesseorganisationer, litteratur og websider. 1. Indledning, Side 13

14 Sammenhængen mellem forskellige psykiske handicaps Man kan anskueliggøre den tætte forbindelse mellem ADHD og beslægtede psykiske lidelser i grafisk form. Bemærk den nye tilføjelse af tidlig skade [reaktiv tilknytningsforstyrrelse] 1 og opsplitningen af autisme i Aspergers syndrom [autisme for normalbegavede børn] og autisme med retardering [infantil autisme, atypisk autisme]. Downs syndrom [mongoler] hører under retardering. ADHD og tidlig skade: Massive problemer med sansning af omverdenen. Hyperaktivitet og store problemer med at koncentrere sig. Har indlæringsvanskeligheder og problemer med at forstå de sociale spilleregler. En del børn med ADHD har også Aspergers syndrom udgave af denne bog 1. Indledning, Side 14

15 Tourettes Syndrom: Tvangsmæssige lyde og bevægelser, tvangstanker. Børnene er ikke nødvendigvis dårligt begavede, men hæmmes voldsomt i deres udvikling og sociale liv. Ca. 1/3 af alle ADHD børn har Tourettes syndrom. Aspergers syndrom: Barnet er normalt eller højt begavet. Har store problemer med at forstå andre menneskers kropssprog, følelser og tankegang. Barnet tror at alle andre tænker ligesom dem selv Taler som oftest et lidt pedantisk gammelmandssprog, men opfatter andres tale bogstaveligt. Er meget naive. Opfatter verden som små detaljer og ikke som en helhed. 70% af alle med Aspergers syndrom (let autisme) har ADHD. Autisme: Barnet er lukket ind i sin egen verden, sommetider uden sprog og kommunikation. Har ofte ADHD og Tourettes syndrom. Ca. 50% af alle børn med svær ADHD har autisme. Retardering som fx Downs syndrom: Nedsat intelligens i større eller mindre grad. Ved svær retardering optræder ADHD / Tourette blandet med socialt uhensigtsmæssig adfærd forårsaget af barnets manglende forståelse af omverdenen. Alle de disse lidelser skyldes fysiske eller genetisk/kemisk betingede hjerneskader og er alle uhelbredelige. 1. Indledning, Side 15

16 2. Hvordan oplever et ADHD barn verden? For velfungerende normale voksne, kan det være endog meget svært at forestille sig den verden, som et ADHD barn (eller voksen) lever i. Alle de sanseindtryk, man kender og tager for givet, opfattes af ADHD barnet på en for normale uforståelig måde. Det er derfor af største vigtighed for forældre og pædagoger, at sætte sig grundigt ind i den bizarre verden, der er den daglige virkelighed for alle ADHD børn og voksne. Generelle funktionsvanskeligheder Opmærksomhedsforstyrrelser Den vigtigste af ADHD barnets mange sanseforstyrrelser er den generelle opmærksomhedsforstyrrelse, der præger alle barnets daglige aktiviteter og reaktionsmønstre. Problemet kaldes også letafledelighed, og kan kort beskrives som: først vil Anders lege med sin bil, men så ser han storesøsters dukke. Den vil han så hellere lege med, men så ser han Lego æsken. Det er en uendelig række af sidespring, der kun standser, hvis barnet selv eller den voksne, bestemmer sig for, at nu har vi fundet det rigtige legetøj. Barnet oplever sin letafledelighed som forstyrrende og angstfyldt, men kan ikke stoppe den. Selv højtbegavede voksne med ADHD plages af tankeløse indkøb af tilfældige varer og dyre luksusting, som de ikke har brug for. Det er den egentlige kerne i ADHD barnets problem. Lav frustrations- og stresstærskel Som et resultat af letafledeligheden, får mange ADHD børn en unormalt lav frustrations og stresstærskel. Hvis man ikke kan finde sin yndlingsvideo, eksploderer man i raseri og begynder at vælte de andre videoer ned på gulvet. Hvis der kommer uventet besøg af morfader og mormor, stresses barnet så voldsomt, at det, som bedsteforældrene troede var en hyggelig eftermiddagsvisit, ender som et mareridt med forvirret løben rundt i stuen, ting der bliver kastes med og råben og skrigen. Barnet kommer i en slags (negativ) ekstase, der kun kan standses ved ny afledning og andre af trickene i næste kapitel. 2. Hvordan oplever et ADHD barn verden?, Side 16

17 Ureguleret aktivitetsniveau Et normalt barn lærer forholdsvis hurtigt at regulere sit aktivitetsniveau. Det er fx ikke særligt hensigtsmæssigt at løbe rundt om spisebordet, når man skal spise, eller at sætte sig og stirre ud i luften, når man er kommet op på kælkebakken. Denne selvstyring har et ADHD barn ikke og har derfor meget svært ved at tilpasse aktivitetsniveauet til en given situation. Mange problemer opstår gennem upassende aktivitetsniveauer, enten alt for vildt eller sløvt "drømmende", hvor de andre børn irriteret venter på, det er deres tur til at kælke. Barnet forstår ikke selv, hvorfor alle bliver sure på dem, og opfatter det som et nederlag. Impulsivitet Et normalt barn skanner hele tiden sine omgivelser, ofte på flere planer og ved brug af alle sanser. Ved pludselige hændelser, vil det normale barn reagere ved at koncentrere opmærksomheden omkring det, der sker og reagere logisk ud fra sin erfaring med lignende situationer, det tidlige har oplevet. Et ADHD barn lærer ikke af sine erfaringer. Dette faktum er så fantastisk for en normal tankegang, at familie og venner til en ADHD familie er særdeles mistroiske overfor påstanden om, at barnet ikke lærer af sine fejltagelser. Kun ved selv at konstatere, at Anders igen og igen slår storesøster, når hun går i vejen for ham, kan man ikke blot intellektuelt, men også følelsesmæssigt forstå, at Anders intet har lært af alle de forrige gange, han har slået hende og fået skældud. Hverken skældud eller erfaringer virker, da skældud ingen virkning har, hvis man ikke lærer af sine fejl. Impulsiviteten gør at ADHD barnet reagerer uden at nogen form for omtanke eller logik. (Dumme) storesøster går i vejen og nu slår jeg hende. Hvorfor græder storesøster? Hvorfor skælder far ud, jeg har jo ikke gjort noget, det er storesøster, der græder, ikke mig! Ved svær ADHD mangler barnet generelt forståelse for andres tanker og følelser). Den eneste virkning skældud har, er at barnet føler sig forulempet, ydmyget og uretfærdigt behandlet. Dette er meget svært at forstå logisk for et normalt menneske, men det er et grundvilkår for ADHD børn / voksne. 2. Hvordan oplever et ADHD barn verden?, Side 17

18 Leg kan også være uhyggelig Barnet tænker i "mono" Et ADHD barn kan ikke koncentrere sig om mere end én ting ad gangen. Hvis man spiller et computerspil, hører barnet som regel ikke, hvad du siger. Hvis der leges med biler, og et andet barn vil lege med fodboldspillet, opstår der straks en konflikt, fordi ADHD barnet ikke kan overskue flere aktiviteter samtidigt. Hukommelsesproblemer ADHD børn er meget glemsomme. De taber let tråden, når man taler med dem, og det, der lige er sagt, forsvinder straks og er glemt. Vigtige ting som at skulle i skole, hvilke lektier, man har for etc. bliver også tit glemt. Barnet glemmer gange om dagen: Hvad var det, jeg skulle? Det, der sker nu, fylder alt, og mange informationer bliver kun støj i hukommelsen (citater fra Boris, en voksen med ADHD) Motoriske problemer Mange, men ikke alle ADHD børn har udover opmærksomhedsforstyrrelserne problemer med deres krop. Før i tiden blev de motoriske problemer opfattet som eksempel på, hvor dumme (ADHD) børnene var, men det er meget vigtigt at forstå, at den dårligt fungerende motorik er en medfødt skade, der ikke forsvinder via gymnastik og indlæring. Og at de motoriske problemer ikke nødvendigvis betyder, at barnet er dårligt begavet. 2. Hvordan oplever et ADHD barn verden?, Side 18

19 Rør mig men kun hvis jeg selv vil Ringe motorik og koordinationsevne Et ADHD barn har ofte ingen kropsfornemmelse eller rumlig sans. Det giver omfattende problemer med omverdenen, særligt i skolen eller på legepladsen. Da barnet ikke har nogen fornemmelse af sin egen krop, falder det tit og slår sig tilsyneladende ikke - særligt føtalt alkoholskadede børn kan have en ekstremt høj smertetærskel (FAS børn har altid ADHD). Nogle børn falder med vilje, som for at afprøve kroppens forhold til rummet og gulvet. På legepladsen er der store problemer med at spille fodbold eller at sjippe. Barnet kaster bolden vilkårligt og får den nogen gange i hovedet, fordi bolden kastes lige op i luften. Selvom barnet kan trænes en lille smule i at ramme et mål, kastes bolden alligevel fuldstændigt tilfældigt de fleste gange. ADHD børn har massive problemer med spisning, de kan ikke tygge med lukket mund, griser og taber maden. Den dårligt fungerende finmotorik gør brug af kniv og gaffel særdeles problematisk, og en del børn løser simpelthen problemet ved at spise med en ske og fingrene. Dette er et socialt belastende fænomen, og gør ofte deltagelse i fællesspisning på skolen eller børnehaven til en prøvelse for både barnet, kammeraterne og pædagogerne. De motorisk skadede børn har svært ved at tage tøj på selv og må ofte hjælpes. VIGTIGT Køb altid sko med velcro bånd i stedet for snørebånd (og kom afsted til skole 10 minutter tidligere hver morgen). Mærkeligt nok ser det ud til, at de fleste ADHD børn ingen problemer har med computer og mus, og det er tit computerspil, der bliver den store lidenskab for det lille menneske, der pludselig oplever, at her er noget, han/hun virkelig kan. Så pas på med at tænke, at computerspil er skadelige, for med mådehold kan computeren blive et vigtigt redskab til udvikling af barnets finmotorik og indlæring af simple intellektuelle færdigheder gennem legen. 2. Hvordan oplever et ADHD barn verden?, Side 19

20 Automatiseringsvanskeligheder Automatisering [indlærte automatiske handlingsmønstre] er et stort problem for ADHD barnet, også indenfor motorik og sansning. Barnet skal tænke på hvert eneste led i en handling, og bruger ufattelig meget energi på at tænke over, hvad det gør. Et ADHD barn kan ikke lære et handlingsmønster udenad som et normalt barn, men må begynde forfra hver gang. For et normalt begavet ADHD barn er løsningen langsom og møjsommelig indlæring af hvert trin i handlingsmønstret (se også kapitel 3). Oplevelsen af manglende evne til at udføre automatiserede handlinger, er vildt frustrerende og kan føre til voldsomme reaktioner fra barnets side. Generelle problemer med sanseapparatet Udover opmærksomhedsforstyrrelser og dårlig motorik, er der en bred vifte af sanser, der er dårligt fungerende hos ADHD barnet. Ringe sanseintegration / -bearbejdning Samarbejdet mellem de forskellige sanser, som et normalt barn behersker allerede fra 3-4 års alderen, fungerer dårligt hos ADHD barnet, og bearbejdningen af de enkelte sansers informationer er også meget mangelfuld. Sammen med impulsiviteten og den manglende evne til lære af erfaringerne er de forvirrede og usammenhængende sanseindtryk en stadig kilde til uro og forvirring hos barnet. Sanseindtrykkene bliver ikke sorteret som hos et normalt barn, men bliver et meningsløst bombardement af barnets bevidsthed med uforståelige lyde, billeder, bevægelser og lugte. Der er ingen sammenhæng for barnet, og kun forvirring hersker. Høresansen Barnet er overfølsomt over for lyde og tricker ofte på bestemte lyde, fx kiwi, skid (så lærer forældrene ved samme lejlighed ikke at bande), ski (dem man står på), fri etc. Den uheldige lyd forhindrer barnet i at forstå meningen med sætningen og afleder straks samtalen over i en konflikt. Synssansen Der er en generel overfølsomhed over for lys hos visse ADHD børn. 2. Hvordan oplever et ADHD barn verden?, Side 20

21 Manglende stedsans ADHD børn har ingen stedsans og kan kun finde vej via pejlemærker, fx en sofa, et billede på væggen, et tæppe. Disse pejlemærker ender med at blive et indbygget og ufleksibelt landkort, der ikke må afviges. Når der bliver flyttet om på møbler, tæpper eller billeder, får barnet problemer med at finde rundt, indtil et nyt landkort har erstattet det tidligere. Følesansen Nogle ADHD børn er voldsomt overfølsomme over for berøring. Jeg ved ikke om den verdensberømte pianist Glenn Gould var ADHD, men han hadede berøringer i den grad, at da en pladeselskabsrepræsentant tilfældigt rørte hans skulder, lagde han sag an mod selskabet og nægtede at spille i to år. At få klippet negle og hår kan være et stort problem for nogle børn. Ingen tidsfornemmelse En anden uforståelig side af ADHD problematikken er, at børnene ingen tidsfornemmelse har. Særligt ved hyperaktivitet forsvinder tidsfornemmelsen totalt, og barnet ved bagefter ikke, hvad eller hvornår, der er sket noget. Eller hvorfor alle råber og skriger. Nogle uheldige forældre vil opleve ekstreme døgnrytmer, hvor ingen får søvn, eller at barnet sover om dagen. Sproglige problemer Særligt retarderede børn med ADHD har store vanskeligheder med brugen af sproget. Selvom sætningerne lyder korrekte, vil manglende indre symboler for ordene hæmme forståelsen at det, der bliver sagt ganske betydeligt. Der bliver svaret pænt på spørgsmålene, men barnet forstår ikke, hvad forældre / pædagog siger, og taler papegøjesprog, fx Godmorgen Anders, har du sovet godt, Godmorgen mor, jeg har da sovet godt, samme (sprogligt forkerte) svar hver gang. Et ADHD barn tænker altid i konkrete billeder. Sætninger med passive konstruktioner og indviklede indskudte abstrakte sætninger, høres slet ikke, med mindre, der er et konkret ord i den abstrakte sætning. Det tages derefter omgående for pålydende. Fx Jeg kunne da godt tænke mig at vinde en million i Lotto, så jeg var rigtigt ovenpå. Hvem er ovenpå, far? Du er da nede i stuen? 2. Hvordan oplever et ADHD barn verden?, Side 21

22 Asocial adfærd Hverdagen med ADHD Et af de alvorligste problemer for ADHD børn er deres asociale adfærd på grund af letafledeligheden og den manglende impulsstyring. Det er i samværet med andre børn, at de fleste akutte konflikter opstår. Børn med tidlig skade [omsorgssvigtede børn] har også store problemer med udadrettet voldelig adfærd. Barnet skaber konflikter hele tiden, men forstår det ikke Når ADHD barnet er sammen med mere en 1-2 børn, bliver det meget frustreret over de mange sanseindtryk. Dette giver sig lynhurtigt udslag i løben og skrigeri, og det ender tit med voldsomheder overfor de andre børn. Særligt besværligt er det naturligvis på specialskolerne, hvor autister, ADHD børn og andre med hyperaktivitet er samlede på legepladsen. Efter en konflikt går der kun kort tid før den næste, for børnene er så forvirrede af de mange stemmer og uro, at de snart igen løber rundt og vælter de andre af cyklerne eller kaster sand. Det er naturligvis angstprovokerende og meget, meget fysisk og åndeligt anstrengende for barnet, der ingenting forstår. Social blindhed kender ikke de sociale koder ADHD børn har store samspilsvanskeligheder i skolen og i hjemmet, når der kommer fremmede på besøg. Da de ikke forstår reglerne for socialt samvær eller de andres kropssprog, kommer det let til konflikter også på dette område. Se kapitel 3, om at læse andres kropssprog. Har få eller ingen legekammerater Da ADHD børn er så voldsomme, har de ulykkeligvis meget få eller ingen legekammerater, da de færreste normale børn vil acceptere, at blive slået eller kommanderet med af et tilsyneladende egoistisk og aggressivt barn. Ca. 60% af alle ADHD børn lider af følgesygdommen ODD, som viser sig ved vrede, negativitet, skænderier og svingende humør. Alle ADHD børn ønsker sig brændende en legekammerat, men har store vanskeligheder med at finde én, der vil lege med dem. Dette er en stor opgave for pædagogerne, da en legekammerat vil kunne give ADHD barnet det ekstra følelsesmæssige overskud, der gør det nemmere at leve med den permanente følelse af nederlag, som de fleste af disse børn har. Ironi og sprogligt drilleri er forbudt Et ADHD barn tager ironiske voksen bemærkninger for pålydende. Drilleri er uforståeligt og angstfremkaldende. 2. Hvordan oplever et ADHD barn verden?, Side 22

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010 Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010 Workshop om Børnesamtalen - børn med torsdag d.11.marts 2010 Inge Louv Socialrådgiver handicapkonsulent www.ingelouv.dk Kort gennemgang af grundlæggende forstyrrelser

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Hund og børn. Lær hunden børnesprog

Hund og børn. Lær hunden børnesprog Hund og børn Hund og børn Ifølge Danmarks Statistik har ca. 450.000 danske familier hund, og i en stor del af disse familier er der børn. Der findes ikke nogen specielt børneegnede racer, men nogle racer

Læs mere

UTIKA mellem dyr og mennesker Undervisning og Træning i Individuel Kommunikation og Adfærd

UTIKA mellem dyr og mennesker Undervisning og Træning i Individuel Kommunikation og Adfærd mellem dyr og mennesker At bide er en naturlig og sund hundeadfærd At bide er mange ting og ganske misforstået! Bid: Dybe sår, knuste knogler, blod Markering: Overfladiske skrammer forårsaget af at man

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Børn med social-kognitive vanskeligheder

Børn med social-kognitive vanskeligheder Børn med social-kognitive vanskeligheder Hvordan håndterer vi dette i spejderarbejdet? 01-03-2013 LIMBIS / Mikala Lousdal Liemann 1 Model for diagnoserne ADHD 3-12 af 100 Aggressiv adfærd ASF 3-15 af 1000

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Skjulte handicap efter hjerneskade

Skjulte handicap efter hjerneskade Skjulte handicap efter hjerneskade GODE RÅD TIL HJERNESKADEDE OG PÅRØRENDE HJERNESKADECENTRET BOMI PRAKTISKE RÅD TIL DIG OG DINE PÅRØRENDE Med denne folder henvender vi os først og fremmest til hjerneskaderamte

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

ADHD. og bedsteforældre

ADHD. og bedsteforældre ADHD og bedsteforældre Indledning 06 Hvad er ADHD? 08 Hvordan kommer ADHD til udtryk? 10 12 Andre psykiske lidelser eller risici 14 Styrker 15 Kønsforskelle Behandlingsmuligheder 16 Reaktioner og tanker

Læs mere

Hjælp dit barn med at gå i børnehave. og videre i livet

Hjælp dit barn med at gå i børnehave. og videre i livet Hjælp dit barn med at gå i børnehave. og videre i livet På opfordring vil vi som børnehave hermed give vores bud på, hvordan du bedst støtter dit barn i sit børnehaveliv og ruster det i videre forløb.

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Gode råd til kattens adfærd

Gode råd til kattens adfærd Gode råd til kattens adfærd Adfærdsproblemer hos katte Ind imellem udvikler kattens adfærd sig til at blive et problem for familien. Det kan være frustrerende, at katten pludselig bliver urenlig eller

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kom godt ud af det. - om håndtering af problemskabende adfærd

Kom godt ud af det. - om håndtering af problemskabende adfærd Kom godt ud af det - om håndtering af problemskabende adfærd Af aut. psykolog Bo Hejlskov Jørgensen, PsykologCompagniet, pædagogisk vejleder Hanne Veje, StøtteCompagniet og autismekonsulent Hanne Stolt,

Læs mere

Symptomer manglende fysisk funktionalitet hos et barn.

Symptomer manglende fysisk funktionalitet hos et barn. Osteopati ved indlæringsvanskeligheder. Om indlæringsvanskeligheder. Indlæringsvanskeligheder kan hindre et barn i at udvikles optimalt. På trods af at alle børn er selvstændige individer med hver sine

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra 1 2 Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra Nadia skal ikke bo hjemme mere. Hun skal flytte. Først til et børnehjem og så til en plejefamilie, som

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014 Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familier med ADHD Høj grad af arvelighed Familiens funktion Familiens forståelse af barnet

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

På kant med loven - med ADHD. Gode råd om håndtering af mennesker med ADHD i forbindelse med arrestation og/eller afhøring

På kant med loven - med ADHD. Gode råd om håndtering af mennesker med ADHD i forbindelse med arrestation og/eller afhøring På kant med loven - med ADHD Gode råd om håndtering af mennesker med ADHD i forbindelse med arrestation og/eller afhøring ADHD ADHD er en medfødt udviklingsforstyrrelse, hvor visse kognitive funktioner

Læs mere

Børn med særlige behov!

Børn med særlige behov! Ninna Olsen ninnaolsen84@gmail.com Børn med særlige behov! Hvordan rummer vi dem? Oplæg for FDF Roskilde d. 8/1 2014 Ninna Olsen Uddannet pædagog KFUM-spejder i 24 år Leder i 11 år, assistent 5 år Kursusleder

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusion af børn (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusionssyn Barnet er inkluderet når: * Fysisk inklusion har adgang til almengruppen og barnets behov for fysiske hjælpemidler er dækket * Akademisk

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

Ingen vidste noget Diagnose som 21årig

Ingen vidste noget Diagnose som 21årig Uopdragen? Når man er blevet skældt ud hele sin barndom, er det ikke opdragelse, men selvtillid, man mangler. Det kan 29årige Jan tale med om. Og nu ved han, at problemerne har en årsag: Jan har fået stillet

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Forklaring til de 6 sider med 10 spørgsmål.

Forklaring til de 6 sider med 10 spørgsmål. Forklaring til de 6 sider med 10 spørgsmål. Lav altid en udviklingsprofil ud fra Susanne Freltoftes: Udviklingsalder hos voksne udviklingshæmmede, inden du begynder på de 6 sider med 10 spørgsmål, da du

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive.

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. april 2013 Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. Du kender dem i skolen... Det er de elever, som vi i fortvivlelsens øjeblik kalder sårbare, nærtagende, sarte, langsomme, arrogante eller

Læs mere

Børn i flygtningefamilier

Børn i flygtningefamilier 6.6.2013 Side 1 Børn i flygtningefamilier Arbejdet med flygtningefamilier I praksis Side 2 Problemstillinger > Ofte fokus på den praktiske hjælp, mindre fokus på den psykosociale hjælp. > Lidt eller ingen

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

ADH og par D forh old

ADH og par D forh old ADHD og parforhold Forord 04 ADHD ven eller fjende? 06 Hvad er ADHD? 08 Hvordan kommer ADHD til udtryk i et parforhold? 10 10 typiske udfordringer i parforhold med ADHD 12 Dagligdagen 14 Omsorgen 16 Seksualitet

Læs mere

Sådan kommer ADHD til udtryk

Sådan kommer ADHD til udtryk Fakta om ADHD Bag om bogstaverne ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder det kan oversættes til forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD var tidligere en diagnose for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Forudsigelige regler og rutiner

Forudsigelige regler og rutiner 1 Forudsigelige regler og rutiner Der findes vidt forskellige opdragelsesstile, der spænder lige fra det meget strikse med kæft trit og retning til det helt laissez faire, hvor alt er tilladt. Man kan

Læs mere

PAform 14201/ Copyright ProKomm, 1997, All rights reserved

PAform 14201/ Copyright ProKomm, 1997, All rights reserved Adfærd side 1 Point 1..tror ikke, at du har forstand på det du laver..vil gerne løse mine opgaver i fællesskab med andre..skal nok hjælpe til - selv om jeg næsten ikke har tid..synes der gerne må ske noget

Læs mere

Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme

Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme Pressemeddelelse Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme - Et nyt hjælpemiddel kan forbedre tilværelsen for børn og voksne med sanseforstyrrelser og samtidig understøtte kommunernes og

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Patientinformation. Behandling af børn. der er gået for tidligt i pubertet. Børneambulatoriet 643

Patientinformation. Behandling af børn. der er gået for tidligt i pubertet. Børneambulatoriet 643 Patientinformation Behandling af børn der er gået for tidligt i pubertet Børneambulatoriet 643 Tidlig pubertet kan behandles Puberteten kan stoppes ved, at barnet hver 3. - 4. uge får en indsprøjtning,

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER. Demetrious Haracopos Center for Autisme

PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER. Demetrious Haracopos Center for Autisme PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER Demetrious Haracopos Center for Autisme Håndtering af problemadfærd og ledsagende af forstyrrelser Hos mennesker med autisme, ADHD og andre psykiske lidelser Af

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

ADHD. Birgit Laungaard Psykolog Handi info 20.05.2014

ADHD. Birgit Laungaard Psykolog Handi info 20.05.2014 ADHD og konflikthåndtering Birgit Laungaard Psykolog Handi info 20.05.2014 ADHD -karakteristika Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Hyperkinetisk forstyrrelse) Vanskeligheder inden for kerneområderne:

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

ADHD er for de fleste en livslang forstyrrelse, der kræver langvarig, tilbagevendende støtte

ADHD er for de fleste en livslang forstyrrelse, der kræver langvarig, tilbagevendende støtte D.Damm Dorte Damm 1 ADHD er for de fleste en livslang forstyrrelse, der kræver langvarig, tilbagevendende støtte D.Damm Multimodal behandling: Psykoedukation Tilpasning af omverdenen medicin Coaching Social

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år Børnehuset Tusenfryd, tjekliste til kompetenceplan/profilark Den intellektuelle sproglige Sprog klog 0-3 år 3-6 år Kan pludre, efterabe lyde Kan sige enkelte ord Kan svare på spørgsmål Kan pege på/vende

Læs mere

Intro Den kognitive Børnesamtale

Intro Den kognitive Børnesamtale Intro Den kognitive Børnesamtale Marts 2012 Christina Sommer www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk tlf. 31664661 Børn med og uden diagnoser * Autisme og Aspergers Syndrom - GUA * ADHD og ADD (opmærksomhedsforstyrrelse)

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend.

Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend. Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend. 1 Under samtale med Selmas mor observerer du, at Selmas mor har et tydeligt blåt mærke

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Materiale til spiller i OIK:

Materiale til spiller i OIK: Materiale til spiller i OIK: Du har valgt at spille ishockey i OIK!!!! Enten starter du nu som ny spiller, eller også har du været her i nogen tid, og har allerede fundet glæden ved at bruge fritiden på

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere