Egne oplevelser og tanker om ADHD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egne oplevelser og tanker om ADHD"

Transkript

1 Voksne med ADHD 1. Hvad betyder forkortelserne 2. Diagnosekriterier for børn 3. Nye kriterier for voksne? 4. Hvor mange fortsætter med lidelsen ind i voksenalder 5. Årsager 6. Hjernens opbygning og funktioner 7. Kan det ses i hjernen? 8. Medicin 1 9. Sygdomsudvikling fra barn til voksen 10. Kernesymptomerne hos voksne 11. Andre lidelser 12. Kvinder 13. Socialt 14. At blive forældre 15. Job 16. Styrker der letter livet 17. Psykoterapi 18. Medicin 2

2 Egne oplevelser og tanker om ADHD

3 ADHD gennem tiderne 1902 Børn med dårlig moral 1930 MBD 1957 Det hyperkinetiske børnesyndrom 1968 Hyperkinetisk barndomsreaktion 1970 Voksne med ADHD beskrives 1980 ADD 1992 Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed 2013 Første officielle ADHD kriterier for voksne

4 ADHD gennem tiderne 1845: Den store Bastian

5 ADHD gennem tiderne Taget ud af skolen som 14 årig Kunne ikke gennemføre lærlingeforløb Sendt ud at sejle Blev kaper under englandskrigen Blev spion for England Opdagelsesrejsende Sat i gældsfængsel i London pga. spil Sejler til Island og udråber sig til konge Fængslet af Englænderne Sendt til Tasmanien Hvalfanger Jörgen Jörgensen ( ) Prædikant Landbetjent Alkoholiseret

6 DAMP D: Deficits = forstyrrelse af / mangler i.. A: Attention = opmærksomhed M: Motor Control = Motorisk kontrol P: Perception = opfattelse og bearbejdning af sanseindtryk

7 ADHD A: Attention = opmærksomhed D: Deficit = nedsættelse/mangel/forstyrrelse H: Hyperactivity (Hyper = over/for meget) D: Disorder = lidelse

8 Tre typer? <15% Overvejende Hyperaktiv og Impulsiv 20-30% Overvejende uopmærksom Hyperaktiv Let distraheret af ydre stimuli Dårlig koncentration 50-75% Kombineret type Dagdrømmer Sløv og langsom Spacy Let til forvirring Svært at fokusere Wilens et al. (2002). Annu. Rev. Med. 53. pp

9 ADHD som en del af det normale ADHD Diagnose Neuro-Typiske (NT) A D H D Meget lidt: Gennemsnitlig: Uopmærksomhed Aktivitet Impulsivitet For meget:

10 Forekomst af ADHD 3-7% børn har ADHD 2-5% voksne har ADHD

11 ADHD i procent Hvor mange børn fortsætter med lidelsen? Fuld ADHD Delvis ADHD år 15 år 20 år 25 år 30 år Alder

12 Piger og drenge Ældre studier af forekomsten hos børn 10 : 1 Nyere studier af børn 3 : 1 DSM-5 (2013) 2 : 1 Voksne 2 : 1 DSM-5 (2013) 1,6 : 1

13 Arv + Miljø?? 60 70% Genetisk sårbarhed + For tidlig fødsel & lav fødselsvægt (ca % øget risiko) + Rygning under graviditet ( 10 cigaretter pr. dag øger risiko for ADHD med 20-60%). Nok pga. lav fødselsvægt. + For sen fødsel(>42 uger = 2 x forøget risiko for ADHD) + Vanskelig fødsel + Bly i blodet i høje doser + Alkohol under graviditet + Inkonsekvent / usammenhængende opdragelse + Barnets følelse af skyld ved hyppige forældrekonflikter? Mangel på Omega 3 fedtsyrer? Sprøjtemidler i små doser fra landbrug? Miljøgifte (fx PCB)? Imprægningeringsmidler (teflon mm.)? Stress (I de første 3 mdr. af graviditet)? TV? Stress I familien / institution? Atypiske mad allergier? Tilsætningsstoffer i mad

14 Hjernen

15 Hjernens opbygning

16 Hjernens funktioner

17 Hjernens opbygning

18 Hjerne-champignon

19 ADHD - neurobiologisk lidelse Nucleus accumbens Frontal Kortex Dopamin Noradrenalin Acethylcholin Ventral tegmentum

20 Nedsat aktivitet i Hypothalamus Regulerer: Søvn (75% har søvnproblemer) Døgnrytme Appetit og vægt Stress respons

21 Soveråd Snak med psykiater om melatoninpiller Tag ritalin til natten Kugledyne (se Brug lys-vækkeur- for at vågne.

22 PC spil om aftenen er for hjernen Lyset nedbryder melatonin som er vores søvnhormon Spil aktiverer hjernen, så det bliver svært at falde i søvn

23 Lys-terapi ved vinterdepression og søvnproblemer 5 dage - 30 minutter 40 cm lux

24 Skum fidus testen -at kunne se mening i at udsætte belønning

25 Hjernens belønningssystem Ændre adfærd for at få belønning Kunne udsætte en belønning Holde motivation og engagement ved løbende små belønninger Holde motivation og engagement ved udsigt til senere belønning Undlade at vælge en lille belønning nu og her, for at få en større senere

26 Tænk langsigtet Handling: For Imod Kortsigtede konsekvenser Langsigtede konsekvenser

27 Nedsat aktivitet i pandelapper og basalganglier

28 Nedsat aktivitet i pandelapper, og større aktivitet i motorisk kortex

29 EEG Direktøren sover Theta hjernebølger målt ved EEG BETA: Opmærksom/arbejde Alfa: Afslappet Theta: Døsig/halvsovende Delta1: Sover med drøm Delta2: Sover uden drømme

30 Hjernens funktioner Direktøren / Dirrigenten Opmærksomhed Arbejdshukommelse Kontrollerer impulser Tidsfornemmelse Overblik Udvælger Planlægger Maskinrummet Afstand Rummelighed Retning Kropsfornemmelse Hvor ting er Synsindtryk Problemløsning Styrer maskinrum Hæmmer Hørelse Hukommelse Hvad ting er Koordination af bevægelser

31 Direktøren bruges til at: Få en idé, altså at kunne danne indre forestillingsbilleder om et mål man vil opnå. Planlægge dvs. at kunne tænke i trin (først - så og til sidst) mens opmærksomheden er på slutmålet. At gå i gang med delhandlinger der i den rigtige rækkefølge fører til målet, under hensyn til omgivelsernes krav. Handlingerne skal løbende vurderes, så man tager stilling til om de fører til det ønskede mål, eller om der skal justeres undervejs.

32 Eksekutivfunktioner/styringsfunktioner Anvendes især i nye ukendte situationer, hvor gamle rutiner ikke kan anvendes Planlægning Kontrol af adfærd (afvejning af indre tilskyndelser ift. situationen) Dømmekraft Fleksibilitet i adfærd og tankegang =skift i bevidsthedsindhold Selv at igangsætte og fastholde målrettet adfærd/tænkning Evne til at bruge feedback til at ændre strategi/adfærd Selv-monitorering / rette fejl undervejs Hæmme automatisk respons/impuls (udskyde umiddelbar belønning) Bortfiltrere irrelevant information fra omverdenen Bortfiltrere egne irrelevante indskydelser og tanker Styrer andre hjerneprocesser Regulere følelser Arbejdshukommelse

33 Følelser Bremser / dæmper Udvælger Sorterer Undertrykker behov for belønning på kort sigt Skifter mellem bevidsthedsindhold Går efter umiddelbar belønning

34 Følelser Du står nu igen i en konflikt Vælg en løsning Råb! Flugt Midlertidig flugt Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig

35 Medicin

36 Ubehandlet ADHD er eksplosivt materiale

37 Medicinsk behandling af voksne med ADHD. Mange unge og voksne med ADHD profiterer af medicinsk behandling. Funktionen bedres: skole, socialt, job, partner, forælder Trang til alkohol/hash forsvinder/mindskes, misbrug afhjælpes Risikoen for at udvikle misbrug sænkes med 85% når unge behandles med medicin Medicinering er ofte en forudsætning for at kunne lære nye færdigheder Der findes mange forskellige præparater og der er brug for helt Individuelle løsninger, og opfølgning. Snak med jeres psykiater!

38 Behandlingseffekt 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 34% 56% 68% Adfærdsterapi uden medicin Medicin Medicin + adfærdsterapi

39 Medicinsk behandling af voksne med ADHD. Øget koncentration og vedholdenhed Mindre impulsivitet og hyperaktivitet Øget arbejdspræstation og præcision Bedre følelsesmæssig kontrol Færre aggressioner og mindre modstand Bedre til at indordne sig og til at følge regler Bedre arbejdshukommelse Færre konflikter med andre Forbedret accept fra og kontakt til kammerater Større forståelse for spillet ved sport Bedre til at køre bil Forbedret selvværd Bedre tidsfornemmelse

40 Alder ved start af misbrug Ubehandlet ADHD begynder misbrug v. gns. 19 år (11 år) NT begynder misbrug v. gns 22 år (13 år) Risiko for misbrug er forhøjet 2 x ved ubehandlet ADHD Kraftig stigning i misbrug fra 40 års alder = udbrændt og giver op

41 Risiko for misbrug (hash) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 42% 15% 10% 16% 5% 0% 8% NT ADHD + Medicin ADHD ingen medicin Medicin reducerer risikoen for misbrug med mere end 85%

42 Andel i % dømt for kriminalitet Voksne (15-40 år) med behandlingskrævende ADHD dømt for kriminalitet indenfor en 4 års periode Mænd Kvinder Ubehandlet Medicin Fra Lichtenstein et al. 2012

43 Problemer med at styre temperament Ingen vanskeligheder med at styre følelser Store vanskeligheder med at styre følelser 25% 25% 50% Vanskeligheder med at styre følelser

44 Medcinens effekt på temperament 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 100% 87% 30% 56% 20% 10% 0% Vanskeligheder med temperament før behandling Placebo Ritalin

45 Tag jeres pille! Methylphenidat (3-8 timer) Methylphenidat depot (15 timer) Atomoxetin (24 timer) Dexamfetamin (24 timer) Motion Sov om natten Spis sundt Obs på træthed Obs på sukker Spis fisk (omega 3)

46 Mean d,l-methylphenidate plasma levels (ng/ml) Sammenligning af MPH depotpræparater Ritalin 20 mg morg. + midd. Ritalin Uno 40 mg Medikinet CR 60 mg Concerta 54 mg Timer Fra Psykiater Erik Pedersen, Regionspsykiatrien Herning

47 Medicins virkning på hjernen Ubehandlet ADHD På Ritalin

48 Medicins virkning på hjernen Aktivitet i dagdrømme netværk ADHD uden medicin ADHD på medicin NT-Kontrolgr. Liddle et al. (2010) Journal of Child Psychology and Psychiatry

49 Hvad med langtidseffekten? Shaw et al. (2009). Am J. of Psychiatry.

50 Mulige bivirkninger af medicin Nedsat appetit Søvnforstyrrelser Mavepine Hovedpine Kvalme Mundtørhed Hjertebanken Svedture Let forhøjet blodtryk (ufarligt niveau) Mindre højde hos børn* Bivirkningerne er beskedne, og aftager hurtigt Bivirkninger af ikke at tage medicin Fortsat underpræstation Skamfølelse Vanskeligheder med parforhold (4,6 x) Økonomiske vanskeligheder Kan ikke gennemføre uddannelse Kan ikke holde på job (3 x) Kan ikke komme ud af misbrug (3-8x) Kriminalitet (>2,5 x) Alenemor/uønsket gravid i ung alder (42 x) Livet er kaos Selvskadende adfærd Angst, depression, OCD (85% får anden lidelse) Spiseforstyrrelser Lavt selvværd Stress Ensomhed Søvnforstyrrelser Problemer med temperament

51 Giv det tid! Det tager tid, at vænne sig til en rolig hjerne Det tager tid, at lære nye måder at leve livet på

52 Efter et døgns behandling Jeg mærker en fantastisk ro indvendigt. Den indre motor er holdt op med at køre, og jeg har for første gang i mit liv sovet natten igennem og er vågnet udhvilet om morgenen. 40-årig ufaglært gift mand

53 Efter en måneds behandling Jeg har stadigvæk roen indvendigt. Nu kan jeg sidde ned med familien et helt måltid igennem. Jeg kan koncentrere mig om en hel film på TV, avisen bliver læst, og jeg har sågar åbnet en bog. Der er kommet mere glæde i mit liv, og min selvtillid er vokset flere hundrede procent, fordi flere ting er begyndt at lykkes for mig. 40-årig ufaglært gift mand

54 Efter en måneds behandling Mit voksenliv er først startet nu. Jeg er i voksenlære. Jeg oplever mere glæde i dagligdagen, og har for første gang fået en fremtid. 28-årig enlig kvinde

55

56 Medicinen virker Hvis man tager den.. Det største problem er at ADHD kernesymptomerne betyder at mange ikke tager deres medicin fordi følelserne dominerer og der tænkes kortsigtet. hvis jeg tager medicin er jeg jo syg hvis jeg ikke tager medicin er jeg rask PROBLEM: Det er en del af lidelsen at det er svært at tage sin medicin. Samarbejd med din psykiater, og vær fleksibel

57 -hos voksne

58 Sådan kan ADHD opleves Konstant følelse af rastløshed Ubehag, når der ikke foregår noget interessant Bliver distraheret af uvedkommende tanker Glemmer aftaler og tid Handler pludseligt og uoverlagt Svært at beherske følelser, især ved modgang og frustration Kommer let i konflikt med kolleger og familie Har en følelse af, ikke at nå det man skal Hverdagen er anstrengende, man orker ikke det man burde, fordi det kræver ekstra overvejelse

59 Sådan kan ADHD opleves forts. Længere tid om at færdiggøre opgaver Får ikke lavet det man egentlig burde lave Dagdrømmeri Overarbejder/overaktiv for at undgå rolige stunder Opmærksomheden kan fanges af fx TV og PC Det er svært at skifte mellem opgaver Svært at slappe af

60 ADHD i hjemmet Hjemmet er kaotisk og rodet Impulsive indkøb Ting bliver væk fordi de ikke har faste pladser Man bruger meget tid på, at lede efter ting Det er svært at have hele familien samlet Problemer opstår ved måltider Svært at løse konflikter

61 Symptomerne gennem livet Voksen ADD Uopmærksom type + Indre uro Ung Svært at styre følelser ADHD Kombineret type med : Uopmærksomhed Hyperaktivitet Impulsivitet HD: Hyperaktiv og impulsiv Barn

62 Voksen Ung Barn ADHD fra barn til voksen Problemer i parforhold Arbejdsløshed / pengeproblemer Trafikulykker Lovovertrædelser Risiko adfærd Misbrug Selvskadende adfærd/cutting Angst, depression, tics, OCD Spiseforstyrrelser Rygning & Alkohol Lavt selvværd Dårlige familierelationer Skole & kammeratproblemer Ulykker & skader Stress i familie eller institution Genetisk sårbarhed

63 Opmærksomhed 5 typer: Selektiv opmærksomhed Fleksibel opmærksomhed Vedholdende opmærksomhed/koncentration Samtidig/delt opmærksomhed Arbejdshukommelsen

64 Opmærksomhed hos voksne Hyppige skift mellem at være opmærksom og uopmærksom Har svært ved at opretholde opmærksomhed om fx læse eller papirarbejde Er dårlig til at disponere tiden Har svært ved at færdiggøre opgaver / koncentrere sig Overspringshandlinger Bliver let distraheret og glemsom Mister og glemmer hvor ting er lagt Føler sig groggy og sløv om morgenen Svært ved at planlægge Opfatter ikke instruktioner Mister let overblik Vanskeligheder med indre FOR-IMOD dialog. Vanskeligheder med indre FØRST-SÅ dialog

65 Fona - effekten

66 Fona - effekten

67 Hyperaktivitet hos voksne Indre rastløshed og uro (ydre hos børn) Piller med hænder, rystende fødder, skifter stilling Trives bedst i selvvalgt aktivt arbejde Virker overvældende i selskab med andre Taler umådeholdent og upassende (om sig selv) Afbryder og er frembrusende Er højrøstet Svært at sidde stille når det kræves Svært at være tilpas aktiv i fritidsaktiviteter

68 Impulsivitet hos voksne Er følsom og bliver let irritabel / vred Afbryder og svarer på spørgsmål for tidligt Skifter job impulsivt Svært at vente på tur Kører for hurtigt, og forårsager ofte trafikulykker Ryger og har overdrevet kaffeforbrug (stimulerer dopaminsystemet) Får ikke tænkt før der handles Her og nu behovsstyret Følelser styrer tanker

69 Mere end 75% har andre vanskeligheder I gennemsnit 3 andre lidelser Misbrug (selvmedicinering fx hash virker beroligende) Tendens til afhængighed Angst Depression Vinterdepression (øget søvnbehov, øget appetit - især kuldydrat, vægtøgning) Bipolar affektiv sindslidelse Selvmordstanker Tvangstanker og tvangshandlinger Personlighedsforstyrrelser Autisme / Aspergers syndrom Læse og indlæringsvanskeligheder Søvnforstyrrelser (bytter om på døgnrytmen) Stress Tics Tourettes syndrom Lavt selvværd Udsættelsestvang

70 Kvinder Ofte skjult lidelse pga. manglende hyperaktivitet = sen diagnose Symptomer forværres under menstruation Mange kvinder har det bedst under graviditet Piger/kvinder har muligvis behov for højere doser pga. forhøjet omsætning af medicinen Fare for uønsket graviditet Mange skiftende sexpartnere Skamfølelse (hændelser i puberteten & kønsrolle) Medicinens virkning kan påvirkes (op/ned) af menstruation Kontakt lægen/psykiater så snart du ved du er blevet gravid Lavt selvværd Meget følsom Angst og depression (ofte før ADHD diagnosen) Selvskadende adfærd, for at dulme indre smerte Spiseforstyrrelser Arbejder hårdt for at skjule problemer, men det bliver sværere med stigende krav fra skole og omgivelser Bipolar affektiv sindslidelse (mani og depression)

71 Positive ting ved ADHD Tør udforske nye muligheder Innovator God til at få peak oplevelser Kan opsluges Kan kombinere tanker og se nye sammenhænge Handlingsorienteret og risikovillig Tænker alternativt ud af boksen Humoristisk Festens midtpunkt Social Spontan Energisk Kan få store positive følelser Elsker fysisk aktivitet

72 Socialt 1 Kan opfattes som genstridig og vanskelig at samarbejde med Risiko for kriminalitet og fængselsophold Mislykkede parforhold Her og nu orienteret Tendens til sort-hvid tænkning Humørsvingninger Følsom for krænkelser, og reagerer på krænkelser ved at krænke den anden Kan blive upopulære Kommer let i konflikter Ups I did it again

73 Socialt 2 Svært at se egen andel i konflikter, men lettere at se andres handlinger Løser konflikter ved at være ligeglade Ekstremt loyale overfor rigtige venner Ser ikke nonverbale tegn fra andre Kan udmatte andre (talepres, aktivitet, nye emner) Tendens til følelsesmæssig overreaktion Vanskeligheder med kommunikation (misforstået og misforstår) Fare for ensomhed Voksne med ADHD udmattes ofte i selskab med andre mennesker

74 Forældreskab % af børn til forældre med ADHD får også ADHD 47% af børnene får diagnosen oppositionel adfærdsforstyrrelse 34% af børnene får depression eller angst symptomer Høj grad af stress hos forældre Ryg ikke mens du er gravid (>10 cigaretter/dag giver 18-60% øget risiko for hyperaktiv / uopmærksom adfærd)

75 Forældreskab 2 Få hjælp til dine egne vanskeligheder først Styrk et positivt forhold til barnet ved at lave rare rolige ting sammen Få et roligt og forudsigeligt hjemmeliv med faste ritualer (spisning, praktiske gøremål, aktiviteter) Opstil klare regler Ros barnet ofte og straks Vær konsekvent med regler og ros Forsøg at forudse problemsituationer Vær afslappet Vær opmærksom på at institutions- og skoleliv stresser barnet Sørg for gode sovevaner og gode spisevaner uden for meget sukker Opsøg professionel vejledning og social støtte Forsøg ikke at være perfekt

76 Beskæftigelse og uddannelse 1 Ofte for sent til aftaler = stress Rod Ting bliver væk Svært at prioritere Svært at planlægge Pludselige indskydelser (tale og handling) Sort-hvid tænkning ved uenigheder Underpræsterer i forhold til intelligens og baggrund

77 Beskæftigelse og uddannelse 2 Impulsivitet kan medføre at personen påtager sig for store opgaver Hopper fra opgave til opgave Får ikke gennemført og afsluttet opgaver Mundtlige beskeder glemmes ofte (aftal skriftlige beskeder) Overspringshandlinger Keder sig efter 2-3 måneder

78 Beskæftigelse og uddannelse 3 Person Job Styrker / svagheder matches med Jobbets krav Stress tolerance ==> Stress belastning Interesse ==> Indhold Følsomhed for støj mm. ==> Fysiske omgivelser Behov for struktur ==> Struktur i arbejdet Evne til at arbejde hurtigt ==> Produktivitets krav Selvværd ==> Behov for ros og opmuntring Afledelighed ==> Fjern forstyrrelser

79 For meget, og så for lidt Intensitet Tid

80 Ugeskema-app

81 Enten rodet og impulsiv - Ubetænksomhed Mange projekter, men ingen gøres færdig Hastige handlinger Misbruget skal betales

82 -eller kompensering som the Altid orden på alt Overdreven focus på kalender, aftaler, orden og ryddelighed Marine type

83 Indre styrker Fokus på at få kontrol over livet Nej til sort-hvid tænkning (selvom det tager stressen her og nu) Motivation Målorienteret Vedholdenhed Fleksibilitet og kreativitet Optimisme Se på styrker Er motiveret for at løse problemer konstruktivt (problemlister, kalender, notesbog) Laver en ting ad gangen

84 Ydre styrker Finde den rette beskæftigelse Opsøger social støtte og hjælp fra andre (det kan give ro at være sammen med andre + letter humør) Mentor Anvender kalender Anvender notesbog og skriver opgaver ned og løser dem skridt for skridt Whiteboard med ugedage Mobiltlf. Alarm Sluk radio mm. Tager sin medicin

85 Tangles

86 Giv opmærksomheds- musklen en pause

87 Funktionsniveau forringes ved stress 1. Forringes ved øgede krav fx: Sidde stille i skolen Projektopgaver i skolen Øgede krav til selvstændighed med alder Uddannelseskrav Tempokrav Øget ansvar for egen social adfærd 2. Forringes ved livsovergange fx: Børnehave skole Skole ungdomsuddannelse/arbejde/kontanthjælp Forældres skilsmisse Flytte hjemmefra Kærester Parforhold Blive forældre

88 Hjælpemidler Mobil / Smartphone Kalender Notesbog Medicinæske med alarm Kugledyner Tænd sluk ure Wake-up light Diktafon White-board med ugedage

89 Copingstrategier der bør undgås Konfrontation Undgåelse / overspringshandlinger / false business Udskydelse Uplanlagt/impulsiv problemløsning (bliver ofte for følelsesmæssig voldsom) Manglende fleksibilitet Lone wolf strategier (snak med andre for at undgå sort-hvid tænkning)

90 Psykoterapi 1 Oplysning om lidelsen Aktiv læring af nye færdigheder (kalender mm.) Træning af færdigheder hjemme Kognitiv adfærdsterapi (selvværd, negative tanker) Individuelle samtaler om konkrete problemer Og ikke mindst erfaringsudveksling Mål: Bedre livskvalitet

91 Model af ADHD Kernesymptomer Opmærksomhed Hyperaktivitet Impulsivitet selvregulering Erfaringer: Nederlag Underpræstation Problemer med relationer Negative tanker Fx negative leveregler og lavt selvværd Følelser Depression Skyld og skam Angst Vrede Manglende anvendelse af kompenserende strategier på områderne: Organisering Planlægning Problemløsning Overspringshandlinger Udskydelse Undgåelse Distraktion Funktionsnedsættelse

92

93 Medicinen virker Hvis man tager den.. Det største problem er at ADHD kernesymptomerne betyder at mange ikke tager deres medicin fordi følelserne dominerer og der tænkes kortsigtet. hvis jeg tager medicin er jeg jo syg hvis jeg ikke tager medicin er jeg rask PROBLEM: Det er en del af lidelsen at det er svært at tage sin medicin. Samarbejd med din psykiater, og vær fleksibel

94 Spørgsmål og Snak

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk Indholdsfortegnelse: Forord 3 Hvad er ADHD? 4 Årsager - hvad skyldes ADHD? 7 Diagnosticering af ADHD 8 Forekomst af

Læs mere

Lev med ADHD - hele livet

Lev med ADHD - hele livet Lev med ADHD - hele livet Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Hvordan klarer de sig? 6 Hvad skyldes ADHD? 6 Hyppighed 8 Diagnose 8 Hvordan viser vanskelig hederne

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

Værd at vide om ADHD. www.novartis.dk RIT-12/2009-38 RI.1871

Værd at vide om ADHD. www.novartis.dk RIT-12/2009-38 RI.1871 Værd at vide om ADHD www.novartis.dk RIT-12/2009-38 RI.1871 Før du læser videre Hæftet henvender sig til forældre til børn med ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), tidligere DAMP (Deficits

Læs mere

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD ADHD hos voksne Jeg er ikke doven jeg har ADHd Jeg fandt ud af det ved en tilfældighed - læste en artikel om en dame i halvtredserne, der havde fundet ud af, at hun havde ADHD. Jeg var selv 28. Jeg gik

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov ADHD hos voksne Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Indhold Hvad er ADHD? 3 Voksne med ADHD kan med den rette forståelse og behandling i langt de fleste

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

Jeg fik min første depression.

Jeg fik min første depression. Jeg fik min første depression. Det hele var for meget Gymnasiet, lektierne, fritidsjobbet, det sociale med familien og vennerne.. Allerede i starten af gymnasiet, havde jeg haft så mange nederlag, bogligt

Læs mere

Når en voksen har ADD Skrevet af Klavs Nicholson, psykiater

Når en voksen har ADD Skrevet af Klavs Nicholson, psykiater Når en voksen har ADD Skrevet af Klavs Nicholson, psykiater Copyright Klavs Nicholson, 2006 Udgave 1.2.0 En bog om de problemer en voksen med ADD møder i hverdagen, og hvordan man løser problemerne. Bogen

Læs mere

Indhold Indledning ADHD Diagnose og udredning

Indhold Indledning ADHD Diagnose og udredning Indhold Indledning 1 ADHD 2 Diagnose og udredning 3 Min egen ADHD-profil 4 Generelle forhold 5 Manglende tidsfornemmelse 5 Organisering og planlægning 6 Det sociale sammenspil 6 Behandling 7 Medicin 7

Læs mere

ADHD Guide til De Utrolige År

ADHD Guide til De Utrolige År ADHD Guide til De Utrolige År ADHD GUIDE TIL DE UTROLIGE ÅR Indhold Kolofon Udgivelse Udgivelsesår Tekst Layout/design Vignetterne ISBN nummer Socialstyrelsen 2014 Center for ADHD 365 Mikkel Straarup Møller

Læs mere

Tourettes syndrom En vejledning for forældre

Tourettes syndrom En vejledning for forældre Tourettes syndrom En vejledning for forældre af overlæge dr. med. Finn Ursin Knudsen Dette hæfte tilegnes Tourettebørnene og deres forældre 2 Finn Ursin Knudsen, overlæge dr. med. Tourette Klinikken ved

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

ADH og par D forh old

ADH og par D forh old ADHD og parforhold Forord 04 ADHD ven eller fjende? 06 Hvad er ADHD? 08 Hvordan kommer ADHD til udtryk i et parforhold? 10 10 typiske udfordringer i parforhold med ADHD 12 Dagligdagen 14 Omsorgen 16 Seksualitet

Læs mere

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2015 Kampen om opmærksomheden ADHD og mindfulness i specialpædagogikken Af Flemming Platz Modul nr.: 169014005 Vejleder: Jørgen Lyhne

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Litteraturliste side 15

Indholdsfortegnelse. Litteraturliste side 15 Tom Jensen Sønderborg Taekwondo Klub Afhandling til 4. dan Maj 2012 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og problemformulering side 3 2. Definition af Attention Deficit / Hyperactivity Disorder side 4 2.1.

Læs mere

Mette Ellermann. Ideer til det pædagogiske arbejde med unge med særlige behov og psykiske vanskeligheder

Mette Ellermann. Ideer til det pædagogiske arbejde med unge med særlige behov og psykiske vanskeligheder I n s p i r at i o n s h æ f t e Mette Ellermann Lene Broe Ideer til det pædagogiske arbejde med unge med særlige behov og psykiske vanskeligheder Redaktør: Forfattere: Copyright: Forside: Layout: Konsulentbistand:

Læs mere

STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I

STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I LEVEREGLER OM KONTROL OG PERFEKTIONISME (MANGE MED HØJE PRÆSTATIONSKRAV OG SVÆR SELVKRITIK FÅR PSYKISKE OG SEKSUELLE PROBLEMER PGA. KONTROLSKABENDE LEVEREGLER)

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

ADHD H O S B Ø R N: S Y M P T O M E R O G B E H A N D L I N G

ADHD H O S B Ø R N: S Y M P T O M E R O G B E H A N D L I N G 8 1 ADHD H O S B Ø R N: S Y M P T O M E R O G B E H A N D L I N G Af professor, overlæge, ph.d. Niels Bilenberg, Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus, Universitetsafdeling, Odense Som overlæge og forskningsleder

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

Voksne mænd med ADHD - Barrierer og muligheder

Voksne mænd med ADHD - Barrierer og muligheder De utilpassede Voksne mænd med ADHD - Barrierer og muligheder Erfaringer, observationer og casefortællinger fra Handicapidrættens Videnscenters projekt: Voksne mænd med ADHD, 2012-2013 De utilpassede

Læs mere

Klasseledelse og børn med særlige behov

Klasseledelse og børn med særlige behov Klasseledelse og børn med særlige behov 14.00 14.05 Velkommen og intro 14.05 14.30 Hjernen bag særlige behov 14.30 14.40 Klasseledelsens fokusområder 14.40 15.00 Praksiseksempler 15.00 15.10 Kort pause

Læs mere

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk RAFFINADERIET.DK stress - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred Håndbog om stress Anshv. redaktør: Direktør Else-Marie Stilling Tekst: Marie Gjerum,

Læs mere