Egne oplevelser og tanker om ADHD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egne oplevelser og tanker om ADHD"

Transkript

1 Voksne med ADHD 1. Hvad betyder forkortelserne 2. Diagnosekriterier for børn 3. Nye kriterier for voksne? 4. Hvor mange fortsætter med lidelsen ind i voksenalder 5. Årsager 6. Hjernens opbygning og funktioner 7. Kan det ses i hjernen? 8. Medicin 1 9. Sygdomsudvikling fra barn til voksen 10. Kernesymptomerne hos voksne 11. Andre lidelser 12. Kvinder 13. Socialt 14. At blive forældre 15. Job 16. Styrker der letter livet 17. Psykoterapi 18. Medicin 2

2 Egne oplevelser og tanker om ADHD

3 ADHD gennem tiderne 1902 Børn med dårlig moral 1930 MBD 1957 Det hyperkinetiske børnesyndrom 1968 Hyperkinetisk barndomsreaktion 1970 Voksne med ADHD beskrives 1980 ADD 1992 Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed 2013 Første officielle ADHD kriterier for voksne

4 ADHD gennem tiderne 1845: Den store Bastian

5 ADHD gennem tiderne Taget ud af skolen som 14 årig Kunne ikke gennemføre lærlingeforløb Sendt ud at sejle Blev kaper under englandskrigen Blev spion for England Opdagelsesrejsende Sat i gældsfængsel i London pga. spil Sejler til Island og udråber sig til konge Fængslet af Englænderne Sendt til Tasmanien Hvalfanger Jörgen Jörgensen ( ) Prædikant Landbetjent Alkoholiseret

6 DAMP D: Deficits = forstyrrelse af / mangler i.. A: Attention = opmærksomhed M: Motor Control = Motorisk kontrol P: Perception = opfattelse og bearbejdning af sanseindtryk

7 ADHD A: Attention = opmærksomhed D: Deficit = nedsættelse/mangel/forstyrrelse H: Hyperactivity (Hyper = over/for meget) D: Disorder = lidelse

8 Tre typer? <15% Overvejende Hyperaktiv og Impulsiv 20-30% Overvejende uopmærksom Hyperaktiv Let distraheret af ydre stimuli Dårlig koncentration 50-75% Kombineret type Dagdrømmer Sløv og langsom Spacy Let til forvirring Svært at fokusere Wilens et al. (2002). Annu. Rev. Med. 53. pp

9 ADHD som en del af det normale ADHD Diagnose Neuro-Typiske (NT) A D H D Meget lidt: Gennemsnitlig: Uopmærksomhed Aktivitet Impulsivitet For meget:

10 Forekomst af ADHD 3-7% børn har ADHD 2-5% voksne har ADHD

11 ADHD i procent Hvor mange børn fortsætter med lidelsen? Fuld ADHD Delvis ADHD år 15 år 20 år 25 år 30 år Alder

12 Piger og drenge Ældre studier af forekomsten hos børn 10 : 1 Nyere studier af børn 3 : 1 DSM-5 (2013) 2 : 1 Voksne 2 : 1 DSM-5 (2013) 1,6 : 1

13 Arv + Miljø?? 60 70% Genetisk sårbarhed + For tidlig fødsel & lav fødselsvægt (ca % øget risiko) + Rygning under graviditet ( 10 cigaretter pr. dag øger risiko for ADHD med 20-60%). Nok pga. lav fødselsvægt. + For sen fødsel(>42 uger = 2 x forøget risiko for ADHD) + Vanskelig fødsel + Bly i blodet i høje doser + Alkohol under graviditet + Inkonsekvent / usammenhængende opdragelse + Barnets følelse af skyld ved hyppige forældrekonflikter? Mangel på Omega 3 fedtsyrer? Sprøjtemidler i små doser fra landbrug? Miljøgifte (fx PCB)? Imprægningeringsmidler (teflon mm.)? Stress (I de første 3 mdr. af graviditet)? TV? Stress I familien / institution? Atypiske mad allergier? Tilsætningsstoffer i mad

14 Hjernen

15 Hjernens opbygning

16 Hjernens funktioner

17 Hjernens opbygning

18 Hjerne-champignon

19 ADHD - neurobiologisk lidelse Nucleus accumbens Frontal Kortex Dopamin Noradrenalin Acethylcholin Ventral tegmentum

20 Nedsat aktivitet i Hypothalamus Regulerer: Søvn (75% har søvnproblemer) Døgnrytme Appetit og vægt Stress respons

21 Soveråd Snak med psykiater om melatoninpiller Tag ritalin til natten Kugledyne (se Brug lys-vækkeur- for at vågne.

22 PC spil om aftenen er for hjernen Lyset nedbryder melatonin som er vores søvnhormon Spil aktiverer hjernen, så det bliver svært at falde i søvn

23 Lys-terapi ved vinterdepression og søvnproblemer 5 dage - 30 minutter 40 cm lux

24 Skum fidus testen -at kunne se mening i at udsætte belønning

25 Hjernens belønningssystem Ændre adfærd for at få belønning Kunne udsætte en belønning Holde motivation og engagement ved løbende små belønninger Holde motivation og engagement ved udsigt til senere belønning Undlade at vælge en lille belønning nu og her, for at få en større senere

26 Tænk langsigtet Handling: For Imod Kortsigtede konsekvenser Langsigtede konsekvenser

27 Nedsat aktivitet i pandelapper og basalganglier

28 Nedsat aktivitet i pandelapper, og større aktivitet i motorisk kortex

29 EEG Direktøren sover Theta hjernebølger målt ved EEG BETA: Opmærksom/arbejde Alfa: Afslappet Theta: Døsig/halvsovende Delta1: Sover med drøm Delta2: Sover uden drømme

30 Hjernens funktioner Direktøren / Dirrigenten Opmærksomhed Arbejdshukommelse Kontrollerer impulser Tidsfornemmelse Overblik Udvælger Planlægger Maskinrummet Afstand Rummelighed Retning Kropsfornemmelse Hvor ting er Synsindtryk Problemløsning Styrer maskinrum Hæmmer Hørelse Hukommelse Hvad ting er Koordination af bevægelser

31 Direktøren bruges til at: Få en idé, altså at kunne danne indre forestillingsbilleder om et mål man vil opnå. Planlægge dvs. at kunne tænke i trin (først - så og til sidst) mens opmærksomheden er på slutmålet. At gå i gang med delhandlinger der i den rigtige rækkefølge fører til målet, under hensyn til omgivelsernes krav. Handlingerne skal løbende vurderes, så man tager stilling til om de fører til det ønskede mål, eller om der skal justeres undervejs.

32 Eksekutivfunktioner/styringsfunktioner Anvendes især i nye ukendte situationer, hvor gamle rutiner ikke kan anvendes Planlægning Kontrol af adfærd (afvejning af indre tilskyndelser ift. situationen) Dømmekraft Fleksibilitet i adfærd og tankegang =skift i bevidsthedsindhold Selv at igangsætte og fastholde målrettet adfærd/tænkning Evne til at bruge feedback til at ændre strategi/adfærd Selv-monitorering / rette fejl undervejs Hæmme automatisk respons/impuls (udskyde umiddelbar belønning) Bortfiltrere irrelevant information fra omverdenen Bortfiltrere egne irrelevante indskydelser og tanker Styrer andre hjerneprocesser Regulere følelser Arbejdshukommelse

33 Følelser Bremser / dæmper Udvælger Sorterer Undertrykker behov for belønning på kort sigt Skifter mellem bevidsthedsindhold Går efter umiddelbar belønning

34 Følelser Du står nu igen i en konflikt Vælg en løsning Råb! Flugt Midlertidig flugt Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig

35 Medicin

36 Ubehandlet ADHD er eksplosivt materiale

37 Medicinsk behandling af voksne med ADHD. Mange unge og voksne med ADHD profiterer af medicinsk behandling. Funktionen bedres: skole, socialt, job, partner, forælder Trang til alkohol/hash forsvinder/mindskes, misbrug afhjælpes Risikoen for at udvikle misbrug sænkes med 85% når unge behandles med medicin Medicinering er ofte en forudsætning for at kunne lære nye færdigheder Der findes mange forskellige præparater og der er brug for helt Individuelle løsninger, og opfølgning. Snak med jeres psykiater!

38 Behandlingseffekt 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 34% 56% 68% Adfærdsterapi uden medicin Medicin Medicin + adfærdsterapi

39 Medicinsk behandling af voksne med ADHD. Øget koncentration og vedholdenhed Mindre impulsivitet og hyperaktivitet Øget arbejdspræstation og præcision Bedre følelsesmæssig kontrol Færre aggressioner og mindre modstand Bedre til at indordne sig og til at følge regler Bedre arbejdshukommelse Færre konflikter med andre Forbedret accept fra og kontakt til kammerater Større forståelse for spillet ved sport Bedre til at køre bil Forbedret selvværd Bedre tidsfornemmelse

40 Alder ved start af misbrug Ubehandlet ADHD begynder misbrug v. gns. 19 år (11 år) NT begynder misbrug v. gns 22 år (13 år) Risiko for misbrug er forhøjet 2 x ved ubehandlet ADHD Kraftig stigning i misbrug fra 40 års alder = udbrændt og giver op

41 Risiko for misbrug (hash) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 42% 15% 10% 16% 5% 0% 8% NT ADHD + Medicin ADHD ingen medicin Medicin reducerer risikoen for misbrug med mere end 85%

42 Andel i % dømt for kriminalitet Voksne (15-40 år) med behandlingskrævende ADHD dømt for kriminalitet indenfor en 4 års periode Mænd Kvinder Ubehandlet Medicin Fra Lichtenstein et al. 2012

43 Problemer med at styre temperament Ingen vanskeligheder med at styre følelser Store vanskeligheder med at styre følelser 25% 25% 50% Vanskeligheder med at styre følelser

44 Medcinens effekt på temperament 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 100% 87% 30% 56% 20% 10% 0% Vanskeligheder med temperament før behandling Placebo Ritalin

45 Tag jeres pille! Methylphenidat (3-8 timer) Methylphenidat depot (15 timer) Atomoxetin (24 timer) Dexamfetamin (24 timer) Motion Sov om natten Spis sundt Obs på træthed Obs på sukker Spis fisk (omega 3)

46 Mean d,l-methylphenidate plasma levels (ng/ml) Sammenligning af MPH depotpræparater Ritalin 20 mg morg. + midd. Ritalin Uno 40 mg Medikinet CR 60 mg Concerta 54 mg Timer Fra Psykiater Erik Pedersen, Regionspsykiatrien Herning

47 Medicins virkning på hjernen Ubehandlet ADHD På Ritalin

48 Medicins virkning på hjernen Aktivitet i dagdrømme netværk ADHD uden medicin ADHD på medicin NT-Kontrolgr. Liddle et al. (2010) Journal of Child Psychology and Psychiatry

49 Hvad med langtidseffekten? Shaw et al. (2009). Am J. of Psychiatry.

50 Mulige bivirkninger af medicin Nedsat appetit Søvnforstyrrelser Mavepine Hovedpine Kvalme Mundtørhed Hjertebanken Svedture Let forhøjet blodtryk (ufarligt niveau) Mindre højde hos børn* Bivirkningerne er beskedne, og aftager hurtigt Bivirkninger af ikke at tage medicin Fortsat underpræstation Skamfølelse Vanskeligheder med parforhold (4,6 x) Økonomiske vanskeligheder Kan ikke gennemføre uddannelse Kan ikke holde på job (3 x) Kan ikke komme ud af misbrug (3-8x) Kriminalitet (>2,5 x) Alenemor/uønsket gravid i ung alder (42 x) Livet er kaos Selvskadende adfærd Angst, depression, OCD (85% får anden lidelse) Spiseforstyrrelser Lavt selvværd Stress Ensomhed Søvnforstyrrelser Problemer med temperament

51 Giv det tid! Det tager tid, at vænne sig til en rolig hjerne Det tager tid, at lære nye måder at leve livet på

52 Efter et døgns behandling Jeg mærker en fantastisk ro indvendigt. Den indre motor er holdt op med at køre, og jeg har for første gang i mit liv sovet natten igennem og er vågnet udhvilet om morgenen. 40-årig ufaglært gift mand

53 Efter en måneds behandling Jeg har stadigvæk roen indvendigt. Nu kan jeg sidde ned med familien et helt måltid igennem. Jeg kan koncentrere mig om en hel film på TV, avisen bliver læst, og jeg har sågar åbnet en bog. Der er kommet mere glæde i mit liv, og min selvtillid er vokset flere hundrede procent, fordi flere ting er begyndt at lykkes for mig. 40-årig ufaglært gift mand

54 Efter en måneds behandling Mit voksenliv er først startet nu. Jeg er i voksenlære. Jeg oplever mere glæde i dagligdagen, og har for første gang fået en fremtid. 28-årig enlig kvinde

55

56 Medicinen virker Hvis man tager den.. Det største problem er at ADHD kernesymptomerne betyder at mange ikke tager deres medicin fordi følelserne dominerer og der tænkes kortsigtet. hvis jeg tager medicin er jeg jo syg hvis jeg ikke tager medicin er jeg rask PROBLEM: Det er en del af lidelsen at det er svært at tage sin medicin. Samarbejd med din psykiater, og vær fleksibel

57 -hos voksne

58 Sådan kan ADHD opleves Konstant følelse af rastløshed Ubehag, når der ikke foregår noget interessant Bliver distraheret af uvedkommende tanker Glemmer aftaler og tid Handler pludseligt og uoverlagt Svært at beherske følelser, især ved modgang og frustration Kommer let i konflikt med kolleger og familie Har en følelse af, ikke at nå det man skal Hverdagen er anstrengende, man orker ikke det man burde, fordi det kræver ekstra overvejelse

59 Sådan kan ADHD opleves forts. Længere tid om at færdiggøre opgaver Får ikke lavet det man egentlig burde lave Dagdrømmeri Overarbejder/overaktiv for at undgå rolige stunder Opmærksomheden kan fanges af fx TV og PC Det er svært at skifte mellem opgaver Svært at slappe af

60 ADHD i hjemmet Hjemmet er kaotisk og rodet Impulsive indkøb Ting bliver væk fordi de ikke har faste pladser Man bruger meget tid på, at lede efter ting Det er svært at have hele familien samlet Problemer opstår ved måltider Svært at løse konflikter

61 Symptomerne gennem livet Voksen ADD Uopmærksom type + Indre uro Ung Svært at styre følelser ADHD Kombineret type med : Uopmærksomhed Hyperaktivitet Impulsivitet HD: Hyperaktiv og impulsiv Barn

62 Voksen Ung Barn ADHD fra barn til voksen Problemer i parforhold Arbejdsløshed / pengeproblemer Trafikulykker Lovovertrædelser Risiko adfærd Misbrug Selvskadende adfærd/cutting Angst, depression, tics, OCD Spiseforstyrrelser Rygning & Alkohol Lavt selvværd Dårlige familierelationer Skole & kammeratproblemer Ulykker & skader Stress i familie eller institution Genetisk sårbarhed

63 Opmærksomhed 5 typer: Selektiv opmærksomhed Fleksibel opmærksomhed Vedholdende opmærksomhed/koncentration Samtidig/delt opmærksomhed Arbejdshukommelsen

64 Opmærksomhed hos voksne Hyppige skift mellem at være opmærksom og uopmærksom Har svært ved at opretholde opmærksomhed om fx læse eller papirarbejde Er dårlig til at disponere tiden Har svært ved at færdiggøre opgaver / koncentrere sig Overspringshandlinger Bliver let distraheret og glemsom Mister og glemmer hvor ting er lagt Føler sig groggy og sløv om morgenen Svært ved at planlægge Opfatter ikke instruktioner Mister let overblik Vanskeligheder med indre FOR-IMOD dialog. Vanskeligheder med indre FØRST-SÅ dialog

65 Fona - effekten

66 Fona - effekten

67 Hyperaktivitet hos voksne Indre rastløshed og uro (ydre hos børn) Piller med hænder, rystende fødder, skifter stilling Trives bedst i selvvalgt aktivt arbejde Virker overvældende i selskab med andre Taler umådeholdent og upassende (om sig selv) Afbryder og er frembrusende Er højrøstet Svært at sidde stille når det kræves Svært at være tilpas aktiv i fritidsaktiviteter

68 Impulsivitet hos voksne Er følsom og bliver let irritabel / vred Afbryder og svarer på spørgsmål for tidligt Skifter job impulsivt Svært at vente på tur Kører for hurtigt, og forårsager ofte trafikulykker Ryger og har overdrevet kaffeforbrug (stimulerer dopaminsystemet) Får ikke tænkt før der handles Her og nu behovsstyret Følelser styrer tanker

69 Mere end 75% har andre vanskeligheder I gennemsnit 3 andre lidelser Misbrug (selvmedicinering fx hash virker beroligende) Tendens til afhængighed Angst Depression Vinterdepression (øget søvnbehov, øget appetit - især kuldydrat, vægtøgning) Bipolar affektiv sindslidelse Selvmordstanker Tvangstanker og tvangshandlinger Personlighedsforstyrrelser Autisme / Aspergers syndrom Læse og indlæringsvanskeligheder Søvnforstyrrelser (bytter om på døgnrytmen) Stress Tics Tourettes syndrom Lavt selvværd Udsættelsestvang

70 Kvinder Ofte skjult lidelse pga. manglende hyperaktivitet = sen diagnose Symptomer forværres under menstruation Mange kvinder har det bedst under graviditet Piger/kvinder har muligvis behov for højere doser pga. forhøjet omsætning af medicinen Fare for uønsket graviditet Mange skiftende sexpartnere Skamfølelse (hændelser i puberteten & kønsrolle) Medicinens virkning kan påvirkes (op/ned) af menstruation Kontakt lægen/psykiater så snart du ved du er blevet gravid Lavt selvværd Meget følsom Angst og depression (ofte før ADHD diagnosen) Selvskadende adfærd, for at dulme indre smerte Spiseforstyrrelser Arbejder hårdt for at skjule problemer, men det bliver sværere med stigende krav fra skole og omgivelser Bipolar affektiv sindslidelse (mani og depression)

71 Positive ting ved ADHD Tør udforske nye muligheder Innovator God til at få peak oplevelser Kan opsluges Kan kombinere tanker og se nye sammenhænge Handlingsorienteret og risikovillig Tænker alternativt ud af boksen Humoristisk Festens midtpunkt Social Spontan Energisk Kan få store positive følelser Elsker fysisk aktivitet

72 Socialt 1 Kan opfattes som genstridig og vanskelig at samarbejde med Risiko for kriminalitet og fængselsophold Mislykkede parforhold Her og nu orienteret Tendens til sort-hvid tænkning Humørsvingninger Følsom for krænkelser, og reagerer på krænkelser ved at krænke den anden Kan blive upopulære Kommer let i konflikter Ups I did it again

73 Socialt 2 Svært at se egen andel i konflikter, men lettere at se andres handlinger Løser konflikter ved at være ligeglade Ekstremt loyale overfor rigtige venner Ser ikke nonverbale tegn fra andre Kan udmatte andre (talepres, aktivitet, nye emner) Tendens til følelsesmæssig overreaktion Vanskeligheder med kommunikation (misforstået og misforstår) Fare for ensomhed Voksne med ADHD udmattes ofte i selskab med andre mennesker

74 Forældreskab % af børn til forældre med ADHD får også ADHD 47% af børnene får diagnosen oppositionel adfærdsforstyrrelse 34% af børnene får depression eller angst symptomer Høj grad af stress hos forældre Ryg ikke mens du er gravid (>10 cigaretter/dag giver 18-60% øget risiko for hyperaktiv / uopmærksom adfærd)

75 Forældreskab 2 Få hjælp til dine egne vanskeligheder først Styrk et positivt forhold til barnet ved at lave rare rolige ting sammen Få et roligt og forudsigeligt hjemmeliv med faste ritualer (spisning, praktiske gøremål, aktiviteter) Opstil klare regler Ros barnet ofte og straks Vær konsekvent med regler og ros Forsøg at forudse problemsituationer Vær afslappet Vær opmærksom på at institutions- og skoleliv stresser barnet Sørg for gode sovevaner og gode spisevaner uden for meget sukker Opsøg professionel vejledning og social støtte Forsøg ikke at være perfekt

76 Beskæftigelse og uddannelse 1 Ofte for sent til aftaler = stress Rod Ting bliver væk Svært at prioritere Svært at planlægge Pludselige indskydelser (tale og handling) Sort-hvid tænkning ved uenigheder Underpræsterer i forhold til intelligens og baggrund

77 Beskæftigelse og uddannelse 2 Impulsivitet kan medføre at personen påtager sig for store opgaver Hopper fra opgave til opgave Får ikke gennemført og afsluttet opgaver Mundtlige beskeder glemmes ofte (aftal skriftlige beskeder) Overspringshandlinger Keder sig efter 2-3 måneder

78 Beskæftigelse og uddannelse 3 Person Job Styrker / svagheder matches med Jobbets krav Stress tolerance ==> Stress belastning Interesse ==> Indhold Følsomhed for støj mm. ==> Fysiske omgivelser Behov for struktur ==> Struktur i arbejdet Evne til at arbejde hurtigt ==> Produktivitets krav Selvværd ==> Behov for ros og opmuntring Afledelighed ==> Fjern forstyrrelser

79 For meget, og så for lidt Intensitet Tid

80 Ugeskema-app

81 Enten rodet og impulsiv - Ubetænksomhed Mange projekter, men ingen gøres færdig Hastige handlinger Misbruget skal betales

82 -eller kompensering som the Altid orden på alt Overdreven focus på kalender, aftaler, orden og ryddelighed Marine type

83 Indre styrker Fokus på at få kontrol over livet Nej til sort-hvid tænkning (selvom det tager stressen her og nu) Motivation Målorienteret Vedholdenhed Fleksibilitet og kreativitet Optimisme Se på styrker Er motiveret for at løse problemer konstruktivt (problemlister, kalender, notesbog) Laver en ting ad gangen

84 Ydre styrker Finde den rette beskæftigelse Opsøger social støtte og hjælp fra andre (det kan give ro at være sammen med andre + letter humør) Mentor Anvender kalender Anvender notesbog og skriver opgaver ned og løser dem skridt for skridt Whiteboard med ugedage Mobiltlf. Alarm Sluk radio mm. Tager sin medicin

85 Tangles

86 Giv opmærksomheds- musklen en pause

87 Funktionsniveau forringes ved stress 1. Forringes ved øgede krav fx: Sidde stille i skolen Projektopgaver i skolen Øgede krav til selvstændighed med alder Uddannelseskrav Tempokrav Øget ansvar for egen social adfærd 2. Forringes ved livsovergange fx: Børnehave skole Skole ungdomsuddannelse/arbejde/kontanthjælp Forældres skilsmisse Flytte hjemmefra Kærester Parforhold Blive forældre

88 Hjælpemidler Mobil / Smartphone Kalender Notesbog Medicinæske med alarm Kugledyner Tænd sluk ure Wake-up light Diktafon White-board med ugedage

89 Copingstrategier der bør undgås Konfrontation Undgåelse / overspringshandlinger / false business Udskydelse Uplanlagt/impulsiv problemløsning (bliver ofte for følelsesmæssig voldsom) Manglende fleksibilitet Lone wolf strategier (snak med andre for at undgå sort-hvid tænkning)

90 Psykoterapi 1 Oplysning om lidelsen Aktiv læring af nye færdigheder (kalender mm.) Træning af færdigheder hjemme Kognitiv adfærdsterapi (selvværd, negative tanker) Individuelle samtaler om konkrete problemer Og ikke mindst erfaringsudveksling Mål: Bedre livskvalitet

91 Model af ADHD Kernesymptomer Opmærksomhed Hyperaktivitet Impulsivitet selvregulering Erfaringer: Nederlag Underpræstation Problemer med relationer Negative tanker Fx negative leveregler og lavt selvværd Følelser Depression Skyld og skam Angst Vrede Manglende anvendelse af kompenserende strategier på områderne: Organisering Planlægning Problemløsning Overspringshandlinger Udskydelse Undgåelse Distraktion Funktionsnedsættelse

92

93 Medicinen virker Hvis man tager den.. Det største problem er at ADHD kernesymptomerne betyder at mange ikke tager deres medicin fordi følelserne dominerer og der tænkes kortsigtet. hvis jeg tager medicin er jeg jo syg hvis jeg ikke tager medicin er jeg rask PROBLEM: Det er en del af lidelsen at det er svært at tage sin medicin. Samarbejd med din psykiater, og vær fleksibel

94 Spørgsmål og Snak

Værktøjer til støtte for unge og voksne med ADHD og ASF

Værktøjer til støtte for unge og voksne med ADHD og ASF Værktøjer til støtte for unge og voksne med ADHD og ASF Mandag den 25. november 2013 Aftenens indhold Intro til ADHD Intro til ASF (Autismespektrumforstyrrelse) Hjernen Eksekutive funktioner Værktøjer?

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov ADHD hos voksne Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Indhold Hvad er ADHD? 3 Voksne med ADHD kan med den rette forståelse og behandling i langt de fleste

Læs mere

Sådan kommer ADHD til udtryk

Sådan kommer ADHD til udtryk Fakta om ADHD Bag om bogstaverne ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder det kan oversættes til forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD var tidligere en diagnose for

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010 Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010 Workshop om Børnesamtalen - børn med torsdag d.11.marts 2010 Inge Louv Socialrådgiver handicapkonsulent www.ingelouv.dk Kort gennemgang af grundlæggende forstyrrelser

Læs mere

Må jeg få din opmærksomhed?

Må jeg få din opmærksomhed? Gravene 1, 1. sal, 8800 Viborg Tlf. 8660 1171 www.psykologcentret.dk Må jeg få din opmærksomhed? Opmærksomhed kan i vores moderne tidsalder betragtes som en knap ressource 3 4 Et utal af mennesker, situationer,

Læs mere

Unges trivsel. Et neuropsykiatrisk perspektiv. Overlæge Jakob Ørnberg

Unges trivsel. Et neuropsykiatrisk perspektiv. Overlæge Jakob Ørnberg Unges trivsel Et neuropsykiatrisk perspektiv Overlæge Jakob Ørnberg Ideologisk programerklæring Det enkelte menneske skal have mulighed for at udfolde sig og sine drømme i en gensidig forpligtigelse med

Læs mere

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014 Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familier med ADHD Høj grad af arvelighed Familiens funktion Familiens forståelse af barnet

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

ADHD. og bedsteforældre

ADHD. og bedsteforældre ADHD og bedsteforældre Indledning 06 Hvad er ADHD? 08 Hvordan kommer ADHD til udtryk? 10 12 Andre psykiske lidelser eller risici 14 Styrker 15 Kønsforskelle Behandlingsmuligheder 16 Reaktioner og tanker

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

ADHD. og ARBEJDSPLADSEN

ADHD. og ARBEJDSPLADSEN ADHD og ARBEJDSPLADSEN Hensigten med denne brochure 07 Fakta om ADHD 08 Hvordan OPLEVES ADHD typisk på arbejdspladsen? 12 Hvad kan du gøre som leder? 14 Information til kollegerne 20 Hvad kan du gøre som

Læs mere

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD ADHD hos voksne Jeg er ikke doven jeg har ADHd Jeg fandt ud af det ved en tilfældighed - læste en artikel om en dame i halvtredserne, der havde fundet ud af, at hun havde ADHD. Jeg var selv 28. Jeg gik

Læs mere

ADH og par D forh old

ADH og par D forh old ADHD og parforhold Forord 04 ADHD ven eller fjende? 06 Hvad er ADHD? 08 Hvordan kommer ADHD til udtryk i et parforhold? 10 10 typiske udfordringer i parforhold med ADHD 12 Dagligdagen 14 Omsorgen 16 Seksualitet

Læs mere

ADHD OG MEDICIN. Afdelingsygeplejerske, Mette Skat Persson.

ADHD OG MEDICIN. Afdelingsygeplejerske, Mette Skat Persson. ADHD OG MEDICIN Afdelingsygeplejerske, Mette Skat Persson. Disposition Præsentation: - Hvem er jeg ADHD: - Hvordan, hvornår og hvorfor diagnosticere - Hvad er ADHD kort - Og andet - Hele livet? Behandling:

Læs mere

Følgetilstande. muligheder ADHD? piger? 08. ADHD - piger. Hvad er. Forord. Symptomerne hos. pigerne 13. Hvordan viser ADHD sig hos.

Følgetilstande. muligheder ADHD? piger? 08. ADHD - piger. Hvad er. Forord. Symptomerne hos. pigerne 13. Hvordan viser ADHD sig hos. ADHD og piger Forord 04 Hvad er ADHD? 06 Hvordan viser ADHD sig hos piger? 08 De fire typer ADHD - piger 10 Symptomerne hos pigerne 13 Behandlings- muligheder 14 Følgetilstande 20 Jeg ville ønske, at min

Læs mere

Tine Houmann 1 ADHD OG KOMORBIDITET. Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet

Tine Houmann 1 ADHD OG KOMORBIDITET. Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet Tine Houmann 1 ADHD OG KOMORBIDITET Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet Tine Houmann 2 Komorbiditet ved ADHD Over 50%: Adfærdsforstyrrelser,

Læs mere

f o r e n i n g e n Voksne med ADHD

f o r e n i n g e n Voksne med ADHD f o r e n i n g e n Voksne med ADHD Fra kontroversiel til accepteret diagnose Udgiver ADHD-foreningen Kongensgade 68, 2. sal 5000 Odense C. Tlf: 70 21 50 55 Fax: 66 13 55 12 E-mail: info@adhd.dk Hjemmeside:

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

ADHD. Birgit Laungaard Psykolog Handi info 20.05.2014

ADHD. Birgit Laungaard Psykolog Handi info 20.05.2014 ADHD og konflikthåndtering Birgit Laungaard Psykolog Handi info 20.05.2014 ADHD -karakteristika Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Hyperkinetisk forstyrrelse) Vanskeligheder inden for kerneområderne:

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Skjulte handicap efter hjerneskade

Skjulte handicap efter hjerneskade Skjulte handicap efter hjerneskade GODE RÅD TIL HJERNESKADEDE OG PÅRØRENDE HJERNESKADECENTRET BOMI PRAKTISKE RÅD TIL DIG OG DINE PÅRØRENDE Med denne folder henvender vi os først og fremmest til hjerneskaderamte

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Intro Den kognitive Børnesamtale

Intro Den kognitive Børnesamtale Intro Den kognitive Børnesamtale Marts 2012 Christina Sommer www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk tlf. 31664661 Børn med og uden diagnoser * Autisme og Aspergers Syndrom - GUA * ADHD og ADD (opmærksomhedsforstyrrelse)

Læs mere

Børn med social-kognitive vanskeligheder

Børn med social-kognitive vanskeligheder Børn med social-kognitive vanskeligheder Hvordan håndterer vi dette i spejderarbejdet? 01-03-2013 LIMBIS / Mikala Lousdal Liemann 1 Model for diagnoserne ADHD 3-12 af 100 Aggressiv adfærd ASF 3-15 af 1000

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

ADHD hos unge. Udarbejdet af Børneneuropsykolog Dorte Damm, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov

ADHD hos unge. Udarbejdet af Børneneuropsykolog Dorte Damm, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov ADHD hos unge Udarbejdet af Børneneuropsykolog Dorte Damm, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Karakteristisk udvikling

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusion af børn (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusionssyn Barnet er inkluderet når: * Fysisk inklusion har adgang til almengruppen og barnets behov for fysiske hjælpemidler er dækket * Akademisk

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder.! Inge Lorenzen Psykolog, Firkløverskolen

Unge med psykiske vanskeligheder.! Inge Lorenzen Psykolog, Firkløverskolen Unge med psykiske vanskeligheder Inge Lorenzen Psykolog, Firkløverskolen Dagens program. Diagnoserne autisme og ADHD. Erfaringer fra gymnasier og HF med specialtilbud. Den gode undervisning eksempler.

Læs mere

Information om ADHD hos voksne

Information om ADHD hos voksne Information om ADHD hos voksne Lidelsen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er ADHD? 04 Hvorfor får nogle ADHD? 05 Hvilke symptomer er der på ADHD? 11 Forskellige

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

GOD SØVN. Sådan skaber du rammerne! E-Bog af Charlotte Bang. Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn

GOD SØVN. Sådan skaber du rammerne! E-Bog af Charlotte Bang. Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn GOD SØVN Sådan skaber du rammerne! Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn E-Bog af Charlotte Bang Sådan skaber du rammerne til god søvn! Hvis du sover godt og tilstrækkeligt om natten, og vågner hver morgen

Læs mere

Fuglsangcentret marts 2010 Jens Wilbrandtjensw@email.dk

Fuglsangcentret marts 2010 Jens Wilbrandtjensw@email.dk Fuglsangcentret marts 2010 Jens Wilbrandtjensw@email.dk Ud af 430 børn har forældrene til 262 givet tilsagn om, at deres børn må deltage.. hos 31 fandt man adfærdsmæssige risikotegn, der ville kunne føre

Læs mere

ADHD er for de fleste en livslang forstyrrelse, der kræver langvarig, tilbagevendende støtte

ADHD er for de fleste en livslang forstyrrelse, der kræver langvarig, tilbagevendende støtte D.Damm Dorte Damm 1 ADHD er for de fleste en livslang forstyrrelse, der kræver langvarig, tilbagevendende støtte D.Damm Multimodal behandling: Psykoedukation Tilpasning af omverdenen medicin Coaching Social

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD STYRK DIT BARNS SELVVÆRD HØREFORENINGEN, CASTBERGGÅRD KL. 10.30-12.00 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT OVERBLIK OVER FORMIDDAGEN Hvor kommer sårbarheden fra? Hvem får lavt selvværd? Hvordan får vi det løftet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelse l Kendetegnes af ændringer i stemningslejet sværhedsgraden forsænket eller forhøjet l Ikke bare almindelige

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Børn og angst. Angst hos børn - hvordan kan det forstås og hvad kan vi gøre i dagligdagen.

Børn og angst. Angst hos børn - hvordan kan det forstås og hvad kan vi gøre i dagligdagen. Børn og angst Angst hos børn - hvordan kan det forstås og hvad kan vi gøre i dagligdagen. Dorte Jensen Socialformidler Familieterapeut mpf Privatpraktiserende www.dj4700.dk og Behandler i Børne- og ungdomspsykiatrien

Læs mere

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri ADHD Starter før det 7 år, symptomer skal have stået på i mindst 6 måneder Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet: sidder uroligt,

Læs mere

Børn (fra 7 år) og unge i medikamentel behandling med centralstimulerende medicin (CS) - vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge

Børn (fra 7 år) og unge i medikamentel behandling med centralstimulerende medicin (CS) - vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge Børn (fra 7 år) og unge i medikamentel behandling med centralstimulerende medicin (CS) - vejledende retningslinjer for opfølgning hos egen læge På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center- Region Midtjylland,

Læs mere

Lev med ADHD - hele livet

Lev med ADHD - hele livet Lev med ADHD - hele livet Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Hvordan klarer de sig? 6 Hvad skyldes ADHD? 6 Hyppighed 8 Diagnose 8 Hvordan viser vanskelig hederne

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

SØVN OG SØVNFORSTYRRELSER HOS BØRN. ALLAN HVOLBY Afdelingslæge, Ph.d., forskningskoordinator Børnepsykiatrisk afdeling, Esbjerg

SØVN OG SØVNFORSTYRRELSER HOS BØRN. ALLAN HVOLBY Afdelingslæge, Ph.d., forskningskoordinator Børnepsykiatrisk afdeling, Esbjerg SØVN OG SØVNFORSTYRRELSER HOS BØRN ALLAN HVOLBY Afdelingslæge, Ph.d., forskningskoordinator Børnepsykiatrisk afdeling, Esbjerg Søvn og søvnforstyrrelser hos børn Introduktion - Indledning - søvnens faser

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Fysioterapi mod stress

Fysioterapi mod stress Fysioterapi mod stress Behandling til den Treenige hjerne Annette Sigshøj www.stress-ellertraumer Fysiske symptomer Hovedpine Muskelsmerter Rygsmerter Træthed Forstoppelse Diarre Smerter i brystet Forhøjet

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Eksamensangst 2014 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Ressourceøvelse Hvad var du god til som barn? I børnehaven? I skolen? I frikvarteret? På sportspladsen?... Noter ned & hold fast.

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Jerk W. Langer. Videnskabs-journalist Læge Forfatter. Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer. www.jerk.dk

Jerk W. Langer. Videnskabs-journalist Læge Forfatter. Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer. www.jerk.dk www.jerk.dk jerk@langer.dk Jerk W. Langer Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer OBS! - Omfattet af lov om ophavsrettigheder. - Må ikke kopieres. Videnskabs-journalist Læge Forfatter

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Et stykke vanskeligt arbejde

Et stykke vanskeligt arbejde Sårbare unge Mathias Lasgaard, psykolog, phd Lektor, Syddansk Universitet Seniorforsker ved CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Email: mlasgaard@health.sdu.dk Tlf. 2478 1157 Adr.:

Læs mere

Generel viden om søvn 12 18 år

Generel viden om søvn 12 18 år Generel viden om søvn 12 18 år www.sundhedstjenesten-egedal.dk God søvn gør dig glad og kvik. Viden om søvn er første skridt på vejen til god søvn. Der findes megen forskning vedrørende søvn og dens store

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

DEMENS, DEPRESSION OG

DEMENS, DEPRESSION OG DEMENS, DEPRESSION OG DELIR SYGEPLEJESKOLEN FEBRUAR 2011 Lone Vasegaard Demensklinikken OUH telefon: 6541 4163. mail: lone.vasegaard@ouh.regionsyddanmark.dk Verden opleves med hjernen, som skaber sanseindtrykkene.

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

Mindfulness i organisationer. v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm

Mindfulness i organisationer. v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm Mindfulness i organisationer v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm Vores sind Fortid Mig NU NU Dig Fremtid Grundindstillinger i mindfulness? Opmærksomt nærvær mellem stimulus og respons > disciplin i handling

Læs mere

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Spiseforstyrrelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Diagnoser Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser: Spiseforstyrrelser anorexi Bulimi Søvnforstyrrelser

Læs mere

Hvordan hænger det sammen? Hvad betyder det? Ungdomsliv. Hvem taler. Hvordan virker. Brug og misbrug. man med? ADHD-hjerne?

Hvordan hænger det sammen? Hvad betyder det? Ungdomsliv. Hvem taler. Hvordan virker. Brug og misbrug. man med? ADHD-hjerne? ADHD og misbrug Hvordan hænger det sammen? 04 Hvad betyder det? 05 Brug og misbrug 07 Hvordan virker usunde stimulanser på en ADHD-hjerne? 08 Ungdomsliv 10 Hvem taler man med? 11 04 ADHD er en forstyrrelse

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu. Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.dk Børne- og Ungeafdelingen PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling

Læs mere

Stress Symptomer og årsager

Stress Symptomer og årsager Stress Symptomer og årsager Stress koster penge: Stress koster 10 mia. kr. om året. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er en direkte følge

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker?

Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker? Kapitel 13 Hvem få r t ø m m e r m æ n d, o g h a r d e t b e t y d n i n g, h v o r n å r o g h v o r o f t e m a n d r i k k e r? Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Angstens Ansigter Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Edward Munch s : Skriget Angst Angst er en grundlæggende følelse som er en naturlig del af menneskets overlevelsesmekanismer

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Intro Den kognitive Børnesamtale

Intro Den kognitive Børnesamtale Intro Den kognitive Børnesamtale Sikon 2012 Christina Sommer www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk tlf. 31664661 Selvforståelsesforløb * Hvordan fungerer hjernen * Personlighed sociale evner * Kognitiv

Læs mere

På kant med loven - med ADHD. Gode råd om håndtering af mennesker med ADHD i forbindelse med arrestation og/eller afhøring

På kant med loven - med ADHD. Gode råd om håndtering af mennesker med ADHD i forbindelse med arrestation og/eller afhøring På kant med loven - med ADHD Gode råd om håndtering af mennesker med ADHD i forbindelse med arrestation og/eller afhøring ADHD ADHD er en medfødt udviklingsforstyrrelse, hvor visse kognitive funktioner

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Side 1 af 7 Forord Hvordan være sikker på, at en medarbejder har et problem med alkohol, medicin eller stoffer? Det kan være svært at vurdere,

Læs mere

ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer

ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer Delstudie under Odense Børnekohorte Professor Niels Bilenberg Børne- og ungdomspsykiatri,

Læs mere