Søvn, søvnforstyrrelser og psykiske lidelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søvn, søvnforstyrrelser og psykiske lidelser"

Transkript

1 Søvn, søvnforstyrrelser og psykiske lidelser September 2014 Lone Baandrup, 1. res.læge, phd, postdoc Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning Psykiatrisk Center Glostrup

2 Normal søvn Normalitet omfatter et bredt spektrum stor variabilitet mht. Søvnlængde Søvnlatens (periode før søvnen indtræder) Antal opvågninger Søvnen ændrer sig med alderen Øget søvnlatens Reduceret søvnlængde Hyppigere opvågninger Søvnen ikke ensartet Non-REM søvn REM søvn Mange mennesker sover mere overfladisk og kortere end de synes, de burde uden at have en søvnsygdom 2

3 Det normale søvnmønster Typisk hypnogram for ung rask voksen 3

4 Normal søvnlængde Voksne gennemsnitlig varighed: 7-7,5 timer (6-9 timer) Ældre: Døgnrytmen fremskyndes med alderen Mindre amplitude i døgnrytmen Reduceret mængde dyb søvn 4

5 Normal søvn Søvnen reguleres i et samspil mellem døgnrytme og søvnbehov Varighed af søvn afhængig af, hvornår man sover i forhold til døgnrytmen Søvndybde afhænger af opbygget søvnbehov 5

6 Søvn homeostase 6

7 Søvnregulation 7

8 8

9 Insomni Definition: utilstrækkelig eller dårlig søvn Symptom Subjektive klager over Indsovningsvanskeligheder, Hyppige opvågninger eller Dårlig søvnkvalitet (ikke udhvilet) Sygdom Insomnisymptomer samt Betydelig forstyrrelse af social, arbejdsmæssig eller anden vigtig funktion 9

10 Følgetilstande - insomni 10

11 Klassifikationer Primær vs. sekundær Direkte relateret til psykiatrisk eller medicinsk lidelse, anden søvnsygdom, misbrug eller medikamina ( komorbid insomni ) Sekundær/komorbid insomni hyppigst overvej altid komorbiditet Sekundær insomni kan persistere efter behandling af udløsende sygdom (indlært/psykofysiologisk insomni) Indsovningsvanskeligheder (>½ time), gennemsovningsvanskeligheder (>45 min samlet opvågning eller 3 opvågninger/nat) eller for tidlig opvågning (<6 timer eller <80% af forventet) Akut eller kronisk (>1 mdr.) 11

12 Epidemiologi Hyppigste søvnsygdom Insomnisymptomer: 30-40% af voksne Insomnisygdomme: 5-10% af voksne Risikofaktorer Depressive symptomer (og vice versa) Kvinder lidt hyppigere (1,4:1) Alder Komorbide medicinske eller psykiatriske lidelser Fraskilt/separeret, lav indkomst, lav socioøkonomisk status, kroniske stressorer 12

13 Hyppigste insomni-typer 13

14 3 P model of insomnia Spielman

15 Hyppigste komorbide tilstande I Psykiatriske sygdomme Affektive lidelser (depression, dystymi, bipolar lidelse) Angstlidelser (GAD, panikangst, PTSD) Psykotiske lidelser (skizofreni) Misbrugslidelser Medicinske sygdomme Kardiovaskulære, pulmonale, neurologiske, GI, nefrologiske, endokrine og metaboliske, muskuloskeletale Anden søvnsygdom Søvnapnø RLS eller PLMS Døgnrytmeforstyrrelse (jetlag, skifteholdsarbejde, søvnfaseforstyrrelse) 15

16 Undersøgelse af søvnen Subjektivt Forskellige spørgeskemaer, rating scales, fx Pittsburgh Sleep Quality Index Søvndagbog Objektivt Polysomnografi - Undersøgelse af søvnstadier ud fra eeg, øjenbevægelser, respiration, ekg, ekstremitetsbevægelser - Anvendes hvis der ud fra symptomer er mistanke om primær søvnsygdom (fx obstruktiv søvnapnø) Aktigrafi - Undersøgelse af døgnrytmen ud fra aktivitetsmålinger - Anvendes for at kvantificere døgnrytmeforstyrrelser 16

17 Polysomnografi (PSG) 17

18 Søvnforstyrrelser v. depression Depression stærk risikofaktor for insomni Insomni stærk risikofaktor for efterfølgende udvikling af depression Insomni-klager hos 90% af ptt med depression diagnostisk kriterium (ledsagesymptom ICD-10) Komplekst samspil Insomni risikofaktor for manglende respons på AD behandling og recidiv efter remission 18

19 Søvnforstyrrelser v. depression Insomni hyppigst Hypersomni især hos yngre og v. atypisk depression Indsovningsproblemer Mange opvågninger i løbet af natten Nedsat søvnkvalitet (ikke udhvilet) Tidlig morgenopvågning (morgenvånde) Forværring efter søvn Tendens til dagssøvn Winkelman 2010; Abad

20 Polysomnografi (PSG) 20

21 Aktigrafi 21

22 PSG-fund v. depression Reduceret søvnlængde Reduceret søvneffektivitet Tid sover/tid i sengen Forlænget søvnlatens Tid indtil søvn fra gået i seng Mange opvågninger Reduceret REM-latens Tid indtil første REM-periode Øget mængde REM søvn først på natten Nedsat dyb søvn Winkelman 2010; Abad

23 Bipolar affektiv sindslidelse Nedsat søvnbehov hos ca. ½ af patienter i manisk fase diagnostisk kriterium specifikt Søvnforstyrrelser som prædiktor for manisk tilstand PSG-fund v. mani: reduceret søvnlængde, søvneffektivitet og søvnlatens Som ved depression (uni-/bipolar) Dog større tendens til hypersomni (manglende energi, fatigue) v. bipolar depression Winkelmann

24 Skizofreni - forskningsresultater 30-80% af patienter med skizofreni har søvnforstyrrelser, 3 typer Insomni (40-50%) Reversering af søvn-vågen cyklus Ændringer i søvnarkitektur målt med PSG - Reduceret dyb søvn - Forlænget søvnlatens - Reduceret REM søvn, REM latens - Reduceret søvneffektivitet - (Uspecifikke) Benson 2006; Krystal 2008; 24

25 Det normale søvnmønster Typisk hypnogram for ung rask voksen 25

26 Effekt af hypnotika på søvnmønsteret Benzodiazepiner (potenserer det GABAerge system): Øger samlet søvnlængde Reducerer søvnlatens Øger overfladisk søvn (N2) Reducerer REM søvn Reducerer dyb søvn (N3/SWS), dvs. delvis forværring af patologisk søvnmønster v. skizofreni Kun anbefalet til kortvarig behandling Hirshkowitz 2008; Hollister

27 Effekt af antipsykotika på søvnmønsteret Førstegenerations AP: Øget total søvnlængde og søvneffektivitet hos patienter med skizofreni Ingen effekt på søvnparametre hos raske kontroller Formodet effekt ved skizofreni gennem lindring af belastende psykotiske symptomer Andengenerations AP: Øget total søvnlængde og søvneffektivitet hos patienter og raske kontroller (clozapin, olanzapin, risperidon) Cohrs

28 Søvnforstyrrelser hos voksne med ADHD Forekomst ADHD hos skolebørn: 2-3% Hos 40-60% fortsætter symptomerne ind i voksenalderen 70% af voksne m. ADHD klager over symptomer tydende på døgnrytmeforstyrrelse Melatonin og korrekt timet lysterapi kan forsøges, evidensen bedst for behandling af børn, endnu ikke tilstrækkeligt undersøgt hos voksne til generel anbefaling Hyppig komorbiditet med andre søvnsygdomme, især RLS 28

29 Søvnforstyrrelser hos voksne med ADHD Aktigrafdata: Længere søvnlatens Reduceret søvneffektivitet Hos nogle også forsinket dim light melatonin onset Bivirkning til behandling med centralstimulantia Dosis for høj/lav (afprøv) Skift præparat (Strattera i stedet for Ritalin) Afdækning af symptomer i aftentimer uden medicin? 29

30 Hyppigste komorbide tilstande II Medikamina SSRI, SNRI (nattesved) Glucocorticoider (stimulerende effekt) Diuretika (pga. natlig vandladning) Levothyroxin (overdosering) Beta-agonister Beta-antagonister (mareridt) Statiner Centralstimulantia (Ritalin) Lamotrigin Dopaminerge agonister (Levodopa) Dopaminerge antagonister (antipsykotika akatisi) Misbrug (alkohol, koffein, nikotin) 30

31 Alkohol søvnforstyrrelser Insomni hyppigt Hos aktivt misbrugende (60%) I forbindelse med misbrugsophør Små mængder alkohol Initialt aktiverende Efterfølgende søvnfremmende effekt Større mængder Sederende Påvirkning søvnkvalitet: REM søvnen hæmmes Sidste halvdel natten: REM rebound med livlige evt. angstprovokerende drømme, fragmenteret søvn (øget antal opvågninger, reduceret mængde dyb søvn) Arnedt 2007; Kolla 2011; Stein

32 Alkohol - søvnforstyrrelser Ved alkoholabstinenser Mere alvorlig forstyrrelse af søvnen Længere søvnlatens, flere opvågninger, ringe søvneffektivitet, reduceret dyb søvn og REM rebound Ca. ½ har fortsat søvnforstyrrelser flere måneder efter ophør Søvnforstyrrelserne er relateret til risikoen for tilbagefald Bør monitoreres tæt og evt. behandles Non-farmakologisk Farmakologiske behandlingsmuligheder begrænsede - Ringe dokumentation AH, AD, AP, AE - Gabapentin: > Hypnotisk effekt, minimalt misbrugspotentiale, ingen interaktion, ingen monitorering af plasmakoncentration Arnedt 2007; Kolla 2011; Stein

33 Primære søvnsygdomme komorbidt til psykisk sygdom Obstruktiv søvnapnø Gentagne episoder med øvre luftvejsobstruktion under søvn Tæt sammenvævning af somatiske og psykiatriske symptomer Tæt relation til depression hos 7-63% OSA og DE begge forbundet med nedsat serotonerg neurotransmission Høj forekomst psykiatriske symptomer: træthed, glemsomhed, angst, depressive symptomer 33

34 OSA komorbidt til psykisk sygdom Risikofaktorer OSA hos psykiatriske patienter: Overvægt SGA (nedsat tonus øvre luftveje + sedation) Mandligt køn Langvarig AP behandling Brug af sedativa Behandling af depression komorbidt til OSA: CPAP-behandling reducerer depressive symptomer SSRI hverkende sederende el. vægtøgende Undgå bz Underdiagnosticering af OSA: Kernesymptomet træthed kan forveksles med negative symptomer, opgivenhed, medicinbivirkninger mv. 34

35 Døgnrytmeforstyrrelser komorbidt til psykisk sygdom Psykiatrisk komorbiditet hos 29-67% Udtalt emotionel belastning og funktionsforstyrrelse kan forveksles med psykisk sygdom Kausalitetsforhold uafklaret Samme tilgrundliggende biologiske dysfunktion (skizofreni, affektiv sindslidelse) 35

36 Søvnfaseforstyrrelser 36

37 Forsinket søvnfasesyndrom Symptomer: Kan ikke falde i søvn om aftenen Kan ikke komme op om morgenen Er træt det meste af dagen Mest frisk om aftenen 37

38 Normalt søvnmønster 38

39 Forsinket søvnfasesyndrom 39

40 Behandling af forsinket søvnfasesyndrom Lysbehandling om morgenen, umiddelbart efter opvågning (efter nadir), lux hvidt lys Flyttes gradvist tilbage Undgå lys om aftenen Melatonin ca. 10 timer efter 40

41 Lysbehandling af søvnfaseforstyrrelser 41

42 Behandling Psykologisk/adfærdsbehandling Farmakologisk 42

43 Specifikke teknikker Undervisning søvnhygiejne (søvnråd) Regelmæssig motion (ikke om aftenen) Begrænse alkohol- og koffeinindtag Undgå koffein og rygning om aftenen Regelmæssig søvn-vågen rytme (inkl. weekender) Undgå søvn i dagtiden Undgå spekulationer og konflikter i aftentimerne Passende temperatur i soveværelset Ingen støj og lys i soveværelset Fokuser på 1-2 råd ad gangen 43

44 Specifikke teknikker Stimulus-kontrol terapi At reassociere sengen med søvn og genoprette stabilt søvn-vågen mønster Gå kun i seng når søvnig Forlad sengen hvis søvnen ikke indfinder sig Brug kun sengen til søvn (dvs. ikke læse, se TV osv.) Stå op samme tid uanset søvnvarighed Ingen søvn om dagen 44

45 Specifikke teknikker Søvnrestriktionsterapi Begrænse tiden i sengen til faktisk søvntid Fastlæg søvnmængde vha. søvndagbog Fx: der rapporteres 6 timers søvn ud af 8 timer i sengen initialt begrænses tiden i sengen til 6 timer, tilpasses løbende afhængig af søvneffektiviteten Tid i sengen øges gradvist med min, når søvneffektiviteten (gns. 5 dage) er >0.85 NB: ikke under 4 timer, advar om træthed i begyndelsen (maskinbetjening, bilkørsel) 45

46 Specifikke teknikker Afspænding Øvelser til reduktion af muskelspændinger (afslapningsøvelser, vejrtrækningsøvelser) Øvelser til reduktion af forstyrrende tanker ved sengetid (meditation, visualiseringsøvelser) reduktion af arousal 46

47 Specifikke teknikker Kognitiv terapi Identificere, udfordre og erstatte dysfunktionelle tanker om søvnen/manglende søvn og konsekvenser i dagtiden Fx urealistiske søvnforventninger ( jeg skal have 8 timers søvn hver nat ) Fx fejlopfattelser vedr. årsager til insomni ( min søvnløshed skyldes en kemisk ubalance ) Fx fejlagtig forstærkning af konsekvenser af insomni ( jeg kan intet klare efter en dårlig nats søvn ) 47

48 Farmakologisk Overvej indikationen for hypnotika nøje Mindst mulige dosis, kort T½ Kort behandlingsvarighed (< 2 uger) Udskrivelse af få tabletter Udfærdige behandlingsplan og aftale om varighed Specielt varsom hos ældre øget risiko for bivirkninger NB - kørselsforbud 48

49 Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, SST 2008 (opdateret 2013) Indledning af en behandling med benzodiazepiner og benzodiazepinlignende mid-ler mod søvnløshed, skal som hovedregel kun ske i tilfælde, som belaster patienten alvorligt, og hvor tilstanden ikke er tilgængelig for anden form for behandling Kørselsforbud ved bz T½ > 10 timer samt i timerne efter indtagelse af korttidsvirkende præparat 49

50 Farmakologisk behandling Benzodiazepin-lignende præparater Benzodiazepiner Melatonin Sederende antidepressiva (Amitriptylin, Mirtazapin) Sederende antipsykotika (Truxal, Seroquel) Sederende antihistaminer (Phenergan) 50

51 Farmakologisk behandling Præparat Halveringstid Virkning Afhængighed Zopiclon 5 timer (7 timer for ældre) GABA-Areceptoragonist Ja Zolpidem 2-3 timer (NB: initial insomni) GABA-Areceptoragonist Ja Oxazepam 10 timer GABA-Areceptoragonist Ja Melatonin (døgnrytmeforstyrrelser, jet lag) Depot melatonin (Circadin) Primær insomni > 55 år, moderat effekt min MT1,MT2 nej 3,5-4 timer MT1,MT2 nej 51

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 10 Dette materiale er baggrund for facilitators oplæg om benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler. Det

Læs mere

Psykologisk behandling af søvnproblemers. Sundhedspsykologisk selskab Februar 2010 Henny Dyrberg

Psykologisk behandling af søvnproblemers. Sundhedspsykologisk selskab Februar 2010 Henny Dyrberg Psykologisk behandling af søvnproblemers Sundhedspsykologisk selskab Februar 2010 Søvn og livskvalitet Baggrund Søvnløshed er et udbredt problem, som medfører forringet livskvalitet Medicinsk behandling

Læs mere

Lars Bjerrum, praktiserende læge, lektor, ph.d. Almen Medicin, Syddansk Universitet

Lars Bjerrum, praktiserende læge, lektor, ph.d. Almen Medicin, Syddansk Universitet Medikamentel behandling af angst og søvnforstyrrelser Hvad er et rationelt brug af benzodiazepiner? Lars Bjerrum, praktiserende læge, lektor, ph.d. Almen Medicin, Syddansk Universitet Benzodiazepiner 13

Læs mere

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser De Affektive Teams Psykiatrien i Region Syddanmark Almenpsykiatrisk afdeling Odense, Universitetsfunktion & Almenpsykiatrisk

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Stress, depression og angst. Moderne opfattelse og behandling af depression. Urinvejsinfektioner en opdatering

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Stress, depression og angst. Moderne opfattelse og behandling af depression. Urinvejsinfektioner en opdatering w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 1 februar 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l

Læs mere

Depression hos kræftpatienter Symptombehandling

Depression hos kræftpatienter Symptombehandling Depression hos kræftpatienter Symptombehandling Denne symptombehandling er under større revision og forventes tilgængelig omkring medio december 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Definition og vigtigste

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner

Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner PSYKIATRI I ALMEN PRAKSIS 1281 Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner Viggo Rask Kragh Jørgensen I denne artikel gennemgår en praktiserende læge historien bag brug af benzodiazepiner og

Læs mere

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN Lægens vejledning Region Midtjylland Primær Sundhed Medicinteamet Grafisk tilrettelæggelse og foto: SOLOMET Graphic solutions www.solomet.dk Forord Gennem flere år har der

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010

Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010 Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010 1. Siden sidste nyhedsbrev har Kurt Stage valgt at trække sig som formand for DUAG. Det er vi kede af, men takker Kurt rigtigt meget for den store indsats han har gjort for

Læs mere

Forebyggelse & Depression

Forebyggelse & Depression Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 2. Indledning...5 2.1 Generelt om forløbsprogrammer...5 2.2 Forløbsprogram for depression...6 2.3

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Høringsudkast Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 Generelt om forløbsprogrammer... 5 Forløbsprogram

Læs mere

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DANSK HOVEDPINE SELSKAB R E FERENCEPROGRAM DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DA NSK HOVEDPINE SELSKAB 2010 1 Diagnose og organisering Oversigt over de vigtigste typer hovedpine

Læs mere

Specialfunktionsbeskrivelser. Psykiatri

Specialfunktionsbeskrivelser. Psykiatri Specialfunktionsbeskrivelser Psykiatri Økonomi- og Planlægningsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 67 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

Cardiorespiratorisk monitorering. Nordjysk praksisdag 12.9.2014 Jørgen Alving Søvnklinikken, Filadelfia

Cardiorespiratorisk monitorering. Nordjysk praksisdag 12.9.2014 Jørgen Alving Søvnklinikken, Filadelfia Cardiorespiratorisk monitorering Nordjysk praksisdag 12.9.2014 Jørgen Alving Søvnklinikken, Filadelfia Cardiorespiratorisk monitorering Airflow næse/mund Snorken Respiration thorax/abdomen Pulsfrekvens

Læs mere

Depression Vingsted 30.september 2010

Depression Vingsted 30.september 2010 Depression Vingsted 30.september 2010 Klinisk psykolog, specialist i psykoterapi og supervision Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Aarhus Universitetshospital, Risskov Indhold Symptomer og udredning

Læs mere

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om psykofarmaka Psykofarmaka er den fælles betegnelse for lægemidler, der hører til ATC-gruppe N05. Gruppen omfatter: Antipsykotika Litium

Læs mere

Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge

Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge Retningslinjen bør revideres senest: 2015 Forfatternes navne og titler: Tine Houmann, Overlæge (formand), Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Protokol. KRONOS-forsøget

Protokol. KRONOS-forsøget Protokol for KRONOS-forsøget Kan den af søvndeprivation inducerede antidepressive effekt hos patienter med major depression i duloxetin-behandling vedligeholdes ved hjælp af vedvarende stabilisering af

Læs mere

for angstlidelser hos voksne

for angstlidelser hos voksne Referenceprogram for angstlidelser hos voksne 2007 Referenceprogram for angstlidelser hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 47258 Udviklet af: Jane Kuchler Social- og sundhedsskolen Fyn jaku@sosufyn.dk 1 1. Uddannelsens sammenhæng i jobområde

Læs mere

guide NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Sov godt sider

guide NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Sov godt sider guide NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus bedre vaner Tab dig mindre stress Ro hele natten undgå depression 16 Sov godt sider Din søvn er vigtig Nedsætter puls og blodtryk En dejlig lang nattesøvn,

Læs mere

Fokus. Folketinget har gjort regning uden vært. Psykiske sygdomme. Behandlingsgarantien hænger i en tynd tråd. Søvn afgør depressives helbredelse

Fokus. Folketinget har gjort regning uden vært. Psykiske sygdomme. Behandlingsgarantien hænger i en tynd tråd. Søvn afgør depressives helbredelse Psykiske sygdomme Nyhedsmagasin om forebyggelse og behandling Fokus magasinet 50.000 syge venter ti år på en diagnose Normal levealder: 77,6 år Patienter med skizofreni: 60 år Side 8 Patienter med skizofreni

Læs mere

BU MEI. TCM som element i håndtering af stress og stressrelaterede søvnubalancer

BU MEI. TCM som element i håndtering af stress og stressrelaterede søvnubalancer BU MEI TCM som element i håndtering af stress og stressrelaterede søvnubalancer Skolen for Akupunktur og Traditionel Kinesisk Medicin * Aku-15 / *Espelundsvej 4 * 4330 Hvalsø Vejleder: Elsebeth Lægaard

Læs mere

Medicinafhængighed. Information og rådgivning. Sove- og nervemedicin

Medicinafhængighed. Information og rådgivning. Sove- og nervemedicin Medicinafhængighed Information og rådgivning Sove- og nervemedicin Udgivet af BenzoRådgivningen Landsforeningen Sind 2010 Redaktion Kirsten Midtgaard og Michael Lodberg Olsen Grafisk design: Kommunikationsbureauet

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere