1. Indledning. 1.1 Introduktion til ADHD. 1.2 Projektets formål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning. 1.1 Introduktion til ADHD. 1.2 Projektets formål"

Transkript

1 Resume ADHD /Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder/ er en tilstand karakteriseret ved uopmærksomhed, hyperaktivitet og/eller impulsivitet. ADHD skyldes af en kombination af en række genetiske og miljømæssige faktorer som interagerer i et komplekst samspil. /Sneum, 2008, s.35/ Børn med ADHD har ofte indlæringsvanskeligheder, motorisk uro, problemer med tidsfornemmelsen og forestillingsevne. Medicin som bruges ved behandlingen af ADHD /ritalin/ kan give bivirkninger og 30 % af børnene har ingen effekt af ritalin. Derfor kan kosten overvejes som en behandling til at reducere ADHD symptomerne hos børn. Ud fra rapporten af Institut for Human Ernæring, 2012 er det tilskud med fiskeolie og eliminations diæter der viste de mest positive resultater, men der mangler flere undersøgelser i dette område. Vi lever i det hyperkomplekse og foranderlige samfund, hvor elever skal udvikle fleksibilitet, selvansvar og evnen til at arbejde projektorienteret, løse konflikter og reflektere over sig selv. Disse krav er umulige at opnå for en der har ADHD, da de ofte har manglende fleksibilitet, ringe evne til at løse problemer og har det svært med at reflektere over den viden de præsenteres for. Målgruppen i projektet er børn i alderen 9-11 år der har ADHD og deres forældre. Jeg vil bruge den empiri som jeg har samlet i praktikken: jeg har undervist børn med ADHD i 5-6 klasse i idræt, sundhed og hjemmekundskab, har udarbejdet kostplaner for børn der har ADHD på Optimal Næring klinikken og har lavet interview med en familie som har et 10-årigt barn med ADHD. Jeg vil bruge paradigmer situationsbestemt. Jeg vil bruge det fortolkningsvidenskabelige og det kritiske paradigme i beskrivelsen af samtalen med familien og i interviewet med familien som har et barn med ADHD. I det kritiske paradigme overvejer man spørgsmål med hinanden og udvikler hinandens syn på fænomener og i det fortolkningsvidenskabelige paradigme skal jeg sætte mine fordomme på spil og udvikle det naturvidenskabelige fx ved formidlingen af viden om kost så som NNR og de 8 kostråd. Når man har et barn med ADHD skal familien, lærere og jeg, som professions bachelor, tage særlige hensyn til barnet, samt danne forståelse og tilegne sig viden om ADHD. Forældre føler ofte skyld, frustrationer og isoleres socialt. Studier af intervention i forhold til forældre viser at ved brug af psykoedukation alene, dvs. undervisning i og støtte af forældrene, har vist en positiv effekt i forhold til barnets og familiens funktion. Børn der er på medicinering kan nøjes med lavere doser medicin, når der sker en systematisk indsats i forhold til hjem og netværk. På en skole med børn med ADHD er man nødt til at sætte trygge rammer, hvor underviseren støtter eleven. Når man underviser børn med ADHD skal man bl. a. tage hensyn til den fysiske, psykiske og fysiologiske læringsstil. Jeg vil stræbe efter Antonovsky s definition af sundhed: Sundhed er at have en følelse af sammenhæng, dvs. en følelse af begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed både i motivationssamtalen og i undervisningen af børn med ADHD. At opnå denne følelse af sammenhæng kan være en udfordring for mange personer med ADHD, men man kan stræbe efter den og som PB kan man støtter denne følelse. Etiske overvejelser vil også tages i betragtning, navnene på de personer som har medvirket til bachelorprojekt skrivningen er ændret. Der vil opstå etiske dilemmaer når barnet får at vide at det har ADHD og man begynder at behandler det på en anden måde fx ved at ændre kosten. Der kan opstå en stigmatisering af børn med ADHD og deres familier fra forskellige mennesker. 1

2 Indhold 1.0 Indledning Introduktion til ADHD Projektets formål Baggrund og relevans herunder mulige årsager til hvorfor man nu ser flere børn med ADHD Projektet genstandsfelt og aktører Problemformulering Videnskabsteoretiske overvejelser og paradigmer Metode og afgrænsning ADHD Genetiske faktorer ved udviklingen af ADHD Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn Kosten, som muligvis forværrer ADHD-symptomerne Sukker Tilsætningsstoffer og salisylater Kost, der kan reducere ADHD-symptomer Eliminationsdiæter Essentielle fedtsyrer herunder fiskeolie Zink Jern Magnesium Konklusion om kosten herunder de 8 kostråd Ændringen af adfærd Case Ændring af adfærd og motivationssamtale Måltidernes psykiske udfordring hos børn med ADHD Ændringen af livsstil og specielle hensyn når man har et barn med ADHD Ross W. Greens A, B og C planer til problemløsning hos børn med ADHD Resultater af ændringen af adfærd Resultater af interview med en voksen med ADHD, som gennemgik kost og adfærdsændringer Pædagogiske overvejelser ved undervisningen af børn med ADHD Dannelse Læring og motivation Modstand mod læring Nuværende krav til undervisere Tilgenelse af kompetencer hos elever Kravene på arbejdsmarkedet Undervisning af eleverne i ernæring og sundhed på specialskolen Målet med undervisningen Induktiv læring Særlige hensyn ved undervisningen af børn med ADHD herunder Dunns teori om læringsstil Det fysiske læringsmiljø De fysiologiske elementer De psykologiske elementer De emotionelle og sociologiske elementer og konklusion af undervisningen Etiske problemer og overvejelser Perspektivering Konklusion Litteraturliste...38 Bilag 1 Interviewguide til ADHD interview Bilag 2 Interview med moderen og barn med ADHD Bilag 3 Tlbage meldning fra Interviewede personer Bilag 4 Eksempel på monitorering Bilag 5 Undervisningsplan Bilag 6 Eksempler fra undervisningen i idræt af elever på Eskolen i praktikperioden Bilag 7 Eksempel for en kostplan for 9 - årige barn der har ADHD Bilag 8 Eksempler på opskrifter hvis familien til barn med ADHD vælger eliminationsdieter. 2

3 1. Indledning 1.1 Introduktion til ADHD ADHD /Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder/ er en tilstand karakteriseret ved uopmærksomhed, hyperaktivitet og/eller impulsivitet, hvor genetiske faktorer er den vigtigste årsag til forekomsten af ADHD. Manglende forebyggende tiltag hos forældre kan være årsagen til udviklingen af ADHD hos børn: alkohol-, tobaksforbrug og infektioner under graviditeten. 1 Nerveinfektioner og bly- og kviksølvforgiftning kan fremprovokerer ADHD lignende symptomer. 2 ADHD skyldes en kombination af en række genetiske og miljømæssige faktorer som interagerer i et komplekst samspil. 3 ADHD diagnosen er klinisk, den stilles ud fra informationer fra anamnestiske interview med forældre og spørgeskemabesvarelser af barnets omgangskreds som fx forældre og lærere Projektets formål Jeg har valgt at skrive projektet om ADHD fordi jeg har indsamlet en del viden igennem mine praktikforløb, men også for at tilegne mig ny viden om dette emne. Børn med ADHD har brug for faste rammer og sunde vaner fra barndommen. Formålet med projektet er at danne sig en forståelse for formidlingen af viden om ADHD og kost ved behandlingen af ADHD og viden om Sundhedsstyrelsens kost anbefalinger, samt en ændring af adfærd og dagligsdagsliv hos forældrene. Formålet med projektet er også at uddybe kendskabet til særlige hensyn ved undervisningen af børn med ADHD. Derfor vil mit projekt indeholde kost anbefalinger til børn med ADHD, faktorer som kan øge trivslen for familien med et barn med ADHD og redegørelse for undervisning af børn med ADHD. Jeg har samlet min empiri til min bacheloropgave gennem praktik hos klinik Optimal Næring, som tilbyder kostvejledning med fokus på individet, og Eskolen (navnet er ændret), som er en speciel skole for børn der har indlæringsvanskeligheder og ADHD. På Optimal Nærings klinikken har jeg udarbejdet kostplaner for børn der har ADHD, samt dannet mig en forståelse for kostens betydning ved behandlingen af ADHD. På Eskolen har jeg undervist børn der har ADHD i de 8 kostråd, hjemmekundskab og idræt. 1 ADHD foreningen, Børnepjecen, 2008, s.3 2 Gerlach, 2007, s.16 3 Hansen og Sneum, 2008, s.35 4 Damm, 2012, s

4 1.3 Baggrund og relevans Ritalin bruges i behandlingen af ADHD og kan give bivirkninger som (>10 %) hovedpine og nervøsitet og bivirkninger (<10 %) som diarre, opkastning, vægttab, svimmelhed, abdominalsmerter, udslæt og takykardi. Ved langvarig brug af ritalin kan ses væksthæmning hos børn. 5 Ritalin hører til i top 10 over de hyppigst indberettede lægemiddelstoffer med bivirkninger. En betydelig andel af bivirkningsindberetningerne, der omhandlede methylphenidat i 2010, blev kategoriseret som alvorlige næsten 70 procent. Der var primært tale om kendte psykiske bivirkninger...fx angst, nedtrykthed, søvnproblemer, aggression og depression. 6 Antallet af børn og unge i alderen 6-18 år der har fået methylphenidat (ritalin) på recept er steget fra 1300 i år 2000 til i % af børnene har ingen effekt af ritalin. Derfor kan kosten overvejes af mig som professionsbachelor i ernæring og sundhed (PB) som en behandling til at reducere ADHD symptomerne hos børn Mulige årsager til hvorfor man nu ser flere børn med ADHD Vi lever i det hyperkomplekse og foranderlige samfund, som kræver omstillingsparate organisationsformer. Dette skal afspejles i uddannelsessystemet hvor elever skal udvikle lærings-, samarbejds- og kommunikationskompetencer og fleksibilitet. Undervisningen er blevet mere projektorienteret med gruppearbejde og elevmedansvar. 9 ADHD er måske et modebegreb. Der stilles flere faglige og tidsmæssige krav i skolen og familiestrukturer er blevet løsere. Disse ændringer kan fremlyse problemer hos børn med ADHD. Ovennævnte krav er umulige at opfylde for en der har ADHD, som har problemer med tidsfornemmelsen, fleksibilitet, selvansvar mm. I videnssamfundet og globaliseringen skal man kunne forholde sig til og sortere de informationer som vi udsættes for dagligt dvs. bevare opmærksomhed uden at reagere for impulsivt Lægemiddelstyrelsen, Produktresume for ritalin, 2011, s.1, Lægemiddelstyrelsen, Årsrapport for overvågning af bivirkninger 2010, s.7 og 9 7 Lægemiddelstyrelsen, Vurdering af sikkerheden af methylphenidat, 2010, s Institut for Human Ernæring, 2012, s.5 9 Brejnrod, 2009, s og Damm, 2012, s

5 1.4 Projektets genstandsfelt og aktører Målgruppen i projektet er børn i alderen 9-11 der har ADHD og deres forældre. Jeg vil bruge familien som har et 10-årigt barn med ADHD, som jeg lavede interview med, som et eksempel på hvor man kan udføre forandring af kost og adfærd og de er mine samarbejdspartnere. Aktørerne vil også være mine praktiksteder Optimal næring og Eskolen hvor jeg har undervist børn med ADHD i 5-6 klasse. Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelsstyrelsen, ADHD-foreningen og Institut for human ernæring vil være informationssteder hvor jeg vil hente informationer til projektet. 1.5 Problemformulering: Hvilken betydning har kosten på ADHD-symptomer hos børn? Hvordan kan motivationssamtalen om ændringen af kostvaner og livsstil foregå hos familier med et barn med ADHD i alderen 9-11? Hvordan kan jeg som professionsbachelor i ernæring og sundhed (PB) undervise børn med ADHD i 5-6 klasse i idræt, sundhed og hjemmekundskab? 1.6 Videnskabsteoretiske overvejelser og paradigmer Jeg vil bruge forskellige paradigmer situationsbestemt. Mine spørgsmål i mine interview vil også have naturvidenskabelige kontekst og viden fra ernæring og sundheds studiet om de 8 kostråd. Mit interview vil have en del aktionsforskning, dvs. den er forandrings- og handlingsorienteret selvom man fokuserer på situationen i nuet. 11 Jeg vil bruge det fortolkningsvidenskabelige paradigme dvs. den hermeneutiske fortolkning i mit bachelorforløb når jeg er i gang med motivationssamtalen om ændringen af adfærd og kvalitative interview. Hermeneutik er forståelseslære fra 1500-tallet. I motivationssamtalen om ændring af adfærd vil jeg bruge Gadamers forståelse som horisont sammensmeltning: at sætte sine fordomme på spil er at tage den anden alvorlig, - min opfattelse af situationen måske ikke er den eneste mulige. Det er mig som PB der har ansvaret for at kommunikationen lykkes, men inden jeg går i gang med den, må jeg danne mig et kendskab til identitet og erfaringer om situationen fra personernes side: Den professionelle skal være jordemoder for et spørgsmål, før han/hun kan være advokat for en sag Brinkmann, 2010, s Jensen, 2009, s

6 Denne hermeneutiske kompetence kan man danne sig gennem erfaringer, ligesom Aristoteles phronesis, hvor man handler situationsbestemt pga erfaringer. Gadamer nævner at vi forstår andre i kraft af vores fordomme, som man ikke kan undgå. Identitetsdannelsen og indsocialisering sker gennem fordomme, som stammer fra opvækst, læring, kultur og erfaringer. 13 Vi fortolker virkeligheder som er fortolket af andre forskere, forskningen ifølge Giddens bygger på en dobbelt fortolkning - dobbelt hermeneutik, dvs.at man ikke kan være neutral observatør med dataindsamlingen og personernes og mine virkeligheder er socialt konstruerede og subjektive. 14 Jeg vil bruge et empirisk analytisk paradigme, når jeg skal formidle viden om de 8 kostråd, mineraler og fysiologiske processer i kroppen ved ADHD. I det positivistiske paradigme kan de videnskabs metoder overføres til videnskaber om mennesker. Pålidelighed, gyldighed, præcision og generalisering hører til et emperisk-analytiske paradigme, med mulighed for at falsificere de teoretiske udsagn og hvor ethvert årsag/virkning forhold er betinget. Forskningen her er kumulativ, hvor den i fortolkningsvidenskabelige paradigmer er kulturel og historisk betinget. 15 Haberhams er den mest kendte repræsentant for det kritiske paradigme hvor skjulte sammenhænge og magt afsløres. 16 Ifølge ham styres livsverden af en kommunikativ fornuft og metoden her er samtalen, hvor vi forklarer og give grunde til vores handlinger. Man finder måske ikke sandheden, men kommer det sande nærmere og opnår en større bevidsthed overfor situationen som fører til forandringen. 17 Der eksisterer meninger omkring eliminationssdiæter kontra den traditionelle kost og fordele ved brug af ritalin kontra bivirkninger af dette. Denne teori brugte jeg i samtalen med familien som jeg lavede interview med: man overvejer spørgsmål med hinanden og udvikler hinandens syn på fænomener. Jeg var først en modstander af ritalin. Efter jeg havde hørt familiens synspunkt, at nogle gange blive de nødt til at bruge det for at drengen kunne lave lektier blev jeg mere åben for det. Vi fandt frem til at det er bedst at stræbe efter minimering af ritalin forbrug. En kritisk samfundsvidenskab skal ifl Haberhams sætte selvrefleksioner i gang og tager udgangspunkt i hermeneutikken men øge bevidsthed på sammenhænge med formål til at forandre dem. 13 Jensen, 2009, s.59 og Launsø og Rieper, 2011, s Launsø og Rieper, 2011, s.58-60, Launsø og Rieper, 2011, s Jensen, 2009, s.66 6

7 Haberhams bruger filosoffen Husserls definition af livsverden: den underforståelige betydnings horisont vi handler ud fra. Livsverden er fx kultur, fællesskaber og personlighed som deltager i gensidige forståelsesprocesser. Haberhams mener, at vi styres af penge og magt og ikke kun gennem samtalen. Han bruger sociologens Webers den instrumentale fornuft: markedsøkonomien stræber efter at opnå mål med de mest effektive midler. 18 Jeg vil bruge WHO sundhedsdefinition fra Ottawa Charter i 1986: sundhed er en tilstand af fysisk, psykisk og social velvære. Sundhed her er en ressource og for at opnå dette skal man først have dækket sine basale fysiske og sociale behov. 19 Den er idealistisk, dvs. hvis man har ADHD så kan man ikke være sund, men man kan stræbe efter det. Sundhedsdefinitionen sundhed som rigtig sundhedsadfærd kan bruges i bachelorforløbet, man kan ikke kurere ADHD, men med sund kost og livsstil stræbe efter at symptomerne på ADHD bliver mindre. 20 Jeg vil stræbe efter professor i medicinsk sociologi Antonovsky s definition af sundhed: sundhed handler om følelsen af livsmod og livsglæde og følelsen af at kunne mestre (hverdags) livets forskellige situationer. Sundhed er at have en følelse af sammenhæng - en følelse af begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. Begribelighed her er en fornemmelse af at verden er ordnet og sammenhængende. Dette kan være en udfordring for mange personer med ADHD. Ved håndterbarhed mærker man sin handlekraft og råder over ressourcerne for at klare de krav, som stilles og stimuli man bombarderes med. Når man har ADHD er det vigtigt at styrke personernes håndterbarhed idet ikke alle personer med ADHD kan klare stressorerne. Meningsfuldhed er fornemmelsen af at livet med alle dets udfordringer er værd at bruge sin energi på. Som PB styrker man personernes mod, livsglæde og handleevner. Derfor fokuserer han mest på sundhedsfremme og mestringsstrategier. I sundhedsfremme fokuseres der på hvad der holder folk raske isf hvad der gør dem syge. Man fokuserer på ressourcer og handlemuligheder isf risici. Antonovsky mener at stressorer: sygdom, kriser og tab er en del af livet. Når man udsættes for den rette mængde af stressorer sker der en udvikling og erfaringen til at løse problemer stiger. Lige som i WHO sundhedsdefinition nævner Antonovsky at sundhed fremmes gennem styringen af måde vi lever på og omsorg over sig selv og andre Bjernrod, 2010, 42 43,46 19 WHO, Saugstad, 2009, s Jensen, 2009, s.5-7 7

8 1.7 Metode og afgrænsning Jeg vil bruge semi-strukturerede kvalitative interview i opgaven, dvs. at inden jeg gik i gang med interviewet havde jeg fastlagt de temaer som interviewet skal omhandle så som ADHD, kost, medicin og ændringen af adfærd. Jeg havde udarbejdet en interviewguide som består af et hovedspørgsmål og et forslag til en rækkefølge for spørgsmålene 22 (se bilag 1). Interviewet foregik hjemme hos de interviewede personer. Et interview foregik med en mor og en 10 årige dreng med ADHD og det andet med en voksen kvinde med ADHD. De interviewede personer var godt i gang med kost og livsstil ændringer. I min bachelor opgave vil jeg afgrænse mig til at fokusere på familien som har et barn med ADHD og ikke den voksne. Nordic Nutrition Recomendation (NNR;2004) kostanbefalinger og sundhedsstyrelsens web vil jeg bruge i bachelorforløbet. Jeg vil bruge rapporten Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn fra Institut for Human Ernæring (IHE i kildehenvisning) 2012 ved behandlingen af ADHD symptomerne og sundhedsfremme og forebyggelse. Jeg vil bruge Winfood programmet hvor jeg lavede kostplaner og bilag med kostforslag som eksempel på et redskab til forældre der vælger eliminationsdiæter, som jeg lavede i praktikperioden for forældrene til børn med ADHD.Jeg havde tænkt mig at beskrive søvn og stress betydningen ved ADHD, men vil afgrænse mig. Jeg vil bruge helhedsmodellen 23 som pædagogisk undervisningsmodel, som jeg har brugt i undervisning af børnene på Eskolen. Jeg vil også bruge Rita Dunn s teori om læringsstil ved planlægning af undervisningen af børn med ADHD. Jeg har overvejet at beskrive og muligvis afprøve coaching og Birgitte Jepsen s coal grid model som metode hvor man skriver og diskuterer med familien og barnet med ADHD hvad de ønsker at bevare og fjerne og hvad de ønsker at tilføre eller undgå ved deres nye handlingsplan vedr. ændringen af adfærd 24 men jeg har afgrænset mig til metoder som motiverende samtale og ændringen af adfærd af Prochaska. Ross Greens A,B og C planer for løsningen af problemer ville jeg beskrive som en mulighed i samtaler med ADHD barnet og forældrene. Ved livsstil ændringen vil jeg bruge viden om fx måltidernes psykiske udfordringen af Damm. Jeg vil bruge studiebøger fra studieperioden, IT og forskellige bøger fra biblioteket om emnet ADHD. 22 Jensen og Johnsen, 2009, s Himm og Hippe, 2008, s ADHD foreningen, Børnepjecen, 2008, s IHE, 2012, s. 15 8

9 2. ADHD ADHD er en kognitiv funktionsnedsættelse, som giver problemer med at fortolke, huske, planlægge og orientere sig. 25 Ved ADHD har man ofte depressioner, adfærds-, søvnforstyrrelse, angst, tics og misbrug: 80% har en og 60% har mindst to samtidige psykiatriske lidelser. 3-5 % af alle skolebørn har ADHD. 26 ADHD rammer 4 drenge for hver pige. For at stille ADHD diagnosen skal symptomerne uopmærksomhed, overaktivitet og/eller impulsivitet have været til stede før 7-års alderen i minimum 6 måneder. Indlæringsproblemer følger ofte med Genetiske faktorer ved udviklingen af ADHD Genetiske faktorer menes at være den vigtigste årsag til forekomsten af ADHD (60-80 %). 28 Ved ADHD er generne for dopamin-genoptagelsesproteinet i synapsen og nogle dopamin-reseptor-gener er forbundet. Der er for lidt af signalstofferne dopamin og nordadrenalin i hjernen som er årsagerne til opmærksomheds og impulsitivitetsproblemerne ved ADHD. Hjerneskanninger af mennesker med ADHD viser, at de har en nedsat aktivitet i pandelapperne og i lillehjernen, men en øget aktivitet i området for bevægelse og sansning. 29 Scanningsbillede af blodgennemstrømningen i hjernen: Normal Frontallap ADHD Nedsat blodgennemstrømningen/metabolismen - frontallap - striatum - cerebellum Øget blodgennemstrømning/elektrisk aktivitet i Sansemotorisk cortex Sansemotorisk cortex Cerebellum 30 Ved ADHD er der forstyrrelser specielt i tre områder af hjernen: 1.I et område i bunden af hjernen, dvs.hjernestammen og de mest primitive dele af hjernen, hvor vågenhed reguleres ved hjælp af signalstofferne dopamin og nordadrenalin. Ved ADHD er vågenhed nedsat. 2. I hjernens pandelapper (frontallapperne) som styrer hjernen, modtager og regulerer impulser og står for funktioner som planlægning og overblik. Den nedsatte blodgennemstrømning og aktivitet i pandelapperne medfører nedsat evne til at skabe overblik og til at hæmme impulser. 3.I et område bag i hjernen, hvor signal-støj-forhold reguleres. Hjernens evne som har med orientering og sortering af indtryk er påvirket hos personer med ADHD Psykiatrifonden, Forside, Psykiske sygdomme, ADHD, Fakta om ADHD 28 ADHD foreningen, Børnepjecen, 2008, s.3 29 PsykiatriFondens Forlag,2007, s Billedet fra PsykiatriFondens Forslag, 2007, s. 14 9

10 Tre gener med betydning for det dopaminerge system: 1. DAT1-genet koder for dopamintransporteren, som styrer genoptagelse af dopamin fra synapsekløften tilbage til det præsynaptiske neuron. Nerveimpulsen kommer fra det præsynaptiske neuron og overføres til det postsynaptiske neuron. Synapsespalten (kløften) er spalten mellem de to membraner. Neurotransmitteren dopamin syntetiseres i den præsynaptiske nervecelle og lagres i særlige vesikler, hvorfra dopamin frigøres til den synaptiske spalte. 32 Transporten er det mest afgørende for dopaminniveauet i striatum, hvor transporterne forekommer med stor tæthed. Der er fundet en høj forekomst af en 10-repeat allel, som er DAT1 genet der indeholder 9 eller 10 gentagelser af en særlig sekvens på et kromosom, hos børn med ADHD og deres forældre. 10-repeat allellen er forbundet med en dopamintransporter, der er særlig effektiv ved genoptagelse af dopamin, som kan føre til mindskning af aktivitet i dopaminerge ruter COMT-genet koder for et enzym med en høj forekomst i det præfrontale kortex. COMT genet nedbryder dopamin og nordadrenalin og regulerer dopaminniveauet i det præfrontale kortex. En polymorfi, hvor der forekommer en substitution af aminosyrer i en bestemt region af genet, resulterer i, at homozygote (to kopier af samme allel) for aminosyren valin (val-val allel) har en høje aktivitet af COMT som fører til mindre dopamin til rådighed i synapserne. Val-val allellen er en høj-risiko allel ved ADHD. 3. DRD4-genet er koder for dopaminreceptorer. Forskellige studier (Svanson,2007) har vist en sammenhæng mellem 7-repeat allellen af DRD4-genet, som er grunden til en svækket respons på dopamin, og børn med ADHD. Dette gen spiller en rolle i kognitive og emotionelle funktioner, som medfører symptomer ved ADHD. Forskergruppen som ledes af Caspi og Moffit lavede en undersøgelse hos børn med ADHD, som viser at børn med forekomst af generne 7-repeat allel, af DRD4 og 10-repeat DAT 1, havde en lavere intelligensscore end dem der ikke havde disse gener. 34 Ved behandling af ADHD bruges centralstimulerende medicin som methylphenidat, den regulerer dopaminniveauer i hjernen: dopamintransporteren hæmmes og genoptagelse af dopamin og nordadrenalin hæmmes i det præsynaptiske neuron og på den måde er det forekomsten af nordadrenalin og dopamin der bevares i længere tid i synapsekløften PsykiatriFondens Forslag, 2007, s Simonsen og Møhl, 2010, s Hansen og Sneum, 2008, s Hansen og Sneum, 2008,s Hansen og Sneum, 2008,s

11 3. Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn. Ritalin kan give bivirkninger. Det er ikke systematisk undersøgt ved langvarig brug. Behandlingen med ritalin bør være begrænset og den er ikke indiceret til alle børn med ADHD. 36 Jeg har her brugt rapporten Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn, 2012 af Institut for human ernæring (IHE), der er udvalgt 69 relevante studier udfra en bred litteratursøgning på PubMed, Web of Science the Cochrane Library and PsycINFO, som beskriver resultatet af en ændring i kosten til børn med ADHD. Kostændringer kan ske på to måder: 1.) Man undgår elementer i kosten, der forværrer ADHD-symptomerne. 2.) Man indtager kostelementer, der reducerer ADHD-symptomerne. 3.1 Kosten, som muligvis forværrer ADHD-symptomerne Sukker og kunstige sødemidler, farvestoffer og nogle fødevarer blev undersøgt i nogle studier som kostelementer, der muligvis kan forværre ADHD-symptomer Sukker Flere undersøgelser viser en sammenhæng mellem et højt sukkerindtag og ADHD - lignende symptomer hos børn, men det er uklart : spiser de sukker, fordi de er hyperaktive eller er de hyperaktive, fordi de spiser sukker? Undersøgelserne giver ikke grundlag for at fraråde sukker til børn med ADHD for at reducere ADHDsymptomer. 38 Et af de 8 kostråd er: Spar på sukkeret. Sukker indeholder kalorier og ingen vitaminer og mineraler. Produkter som mange synes er sunde fx morgenmadsprodukter kan også indeholde sukker. Derfor er det vigtig at læse om ingredienserne på produktet inden man køber det. Anbefalingen for sukker er max 10 % af madens samlede E (energi), 39 dvs g sukker om dagen eller 3,5 spsk. Børn under 15 år bør max spise 25 sukkerknalder = ½ l cola på en dag, en sukkerknald = 2 g. 40 Der eksisterer en hypotese om, at et højt indtag af fenylalanin, som sødemidlet aspartam består af, kan forværre symptomerne ved ADHD: børn med ADHD der igen begyndte at spise varer med fenylalanin blev mere hyperaktive og uopmærksomme. 36 Lægemiddelstyrelsen, Produkt resume for Ritalin, 2011, s.3, 13, 15 og 5 37 IHE, 2012, s.5 38 IHE, s Fødevarerstyrelsen, Spar på sukker, Fødevarerstyrelsen, Madklassen,

12 3.1.2 Tilsætningsstoffer og salisylater Tilsætningsstoffer har ikke nogen ernæringsværdi, men tilsættes maden for at forbedre dens smag eller holdbarhed. Fire diætforsøg viste, at nogle børn oplevede bedring i deres adfærd, når de fulgte en diæt uden kunstige farvestoffer og uden naturlige salicylater. Ud af 11 fandt man 8 studier med en lille effekt på børnenes adfærd, når de blev udsat for farvestoffer. Det er uvist, hvilke farvestoffer der gav en mulig effekt, da børnene fik en blanding af dem. Konklusionen er, at farvestoffer formentlig har en lille effekt hos nogle børn, på linje med, hvad den seneste metaanalyse konkluderer. Benjamin Feingold forsøgte at udføre K-P-diæten til børn med hyperaktivitet. En K-P-diæt udelukker både kunstige farvestoffer og fødevarer med naturligt salicylater, som findes i fx appelsiner og tomater som medførte en forbedring på % hos disse børn. Man fandt ud af at børn med hyperaktivitet blev mere hyperaktive af acetylsalicylsyre end af placebo.to nye studier fandt at de børn, der reagerede mest på tilsætningsstofferne, havde en tendens til langsom nedbrydning af histamin. 41 Histamin findes i fx ost, spegepølse, surmælksprodukter og fede fisk. Man skal opbevare escolar og oliefisk koldt fordi ved opbevaring ved høj temperatur i lang tid kan bakterier danne så store mængder af histamin at man kan blive forgiftet Kost, der kan reducere ADHD-symptomer Eliminationsdiæter Ved en eliminationsdiæt fjerner man fødevarer som barnet måske ikke kan tåle og iagtager om barnet får det bedre. Efter nogle uger fremprovokerer man barnet igen for at se om barnet får det værre. I alle de publicerede studier oplevede nogle af børnene en stor bedring i deres ADHD symptomer ved at følge diæten på kort sigt, de blev ikke undersøgt på lang sigt. Ud fra den tilgængelige videnskabelige litteratur er det især tilskud med fiskeolie og eliminationsdiæter som har lovende muligheder for at reducere ADHD-symptomer hos børn via kosten. 43 Hvis proteiner fra mejeriprodukter og gluten fra korn ikke nedbrydes helt, pga. nedsat aktivitet af peptidaser - enzymer som skulle spalte peptiderne, kan dette føre til dannelsen af morfinpeptider. Hvis tarmen samtidigt er inflammeret og belastet kan disse ikke helt nedbrudte proteindele trænge igennem tarmvæggen ud i blodet og ind i hjernen, hvor de pga. lighed med visse af vore egne signalstoffer kan forstyrrer biokemien i hjernen. 41 IHE, 2012, s Fødevarerstyrelsen, Histamin, IHE, 2012, s

13 Dette kan påvirke indlæring, tale og motorik. Morfinpeptider dannes også fra nogle svampe- og bakterie kolonier i tarmsystemet. 44 En forsker i neurokemi fra Norge, Dr. Karl Reichelt, udførte et forsøg med 104 børn med ADHD eller ADD som viste, at alle børn havde øgede peptid mængder i urinen i forhold til kontrolgruppen. Urinprøven kan testes via Nordic Clinic 45 eller hos Optimal Næring. Børn, som er på mælkfri diet bør have tilskud af Calcium. Fra et til 10 år gives et tilskud på 500mg/dgl og fra 10 år på 750 mg/dgl. Et for lavt indtag af calcium i barndommen kan føre til udvikling af osteoporose i alderdommen. 46 I Pelssers studie så man en del børn, som havde svære ADHD symptomer inden studiet, opføre sig som raske børn, efter de var startet på diæt, både når forældrene og lærerne vurderede dem. I Schmidts diætforsøg var der nogle børn der ikke responderede på medicinsk behandling, men kun på diæt Essentielle fedtsyrer herunder fiskeolie. n-3 fedtsyrer, som kommer fra fx fisk eller fiskeolie, har en effekt på hjernen hvor de påvirker signalstoffer i hjernen og dermed muligvis ADHD-symptomerne. Man har fundet, at børn med ADHD har et lavt niveau af langkædede n-3 fedtsyrer i blodet sammenlignet med raske børn. En række af studierne viser en positiv effekt på ADHD-symptomerne efter tilskud af fiskeolie. Hvis Docosahexaensyre (DHA) har effekt på ADHDsymptomer via inkorporering i hjernen så skal der gå lang tid før de gavnlige effekter opstår. Studier, der varer uger viser hyppigere en positiv effekt. 48 Omega 3 eller n-3 har dette navn fordi dobbeltbindingen placeres efter det 3. C atom. Mennesker kan ikke selv danne disse polyumættede essentielle fedtsyrer og derfor skal de indtages med kosten. 49 Fedtsyrerne fra n-6 og n-3 kan ikke omdannes til hinanden, de kan forlænges og forkortes og derfor konkurerer de om de samme enzymsystemmer. For stort indtag af fedtsyrer af n-6 (linolsyre, som findes i majs, solsikker-olie) kan derfor medføre nedsat optagelse af de n-3 (som findes i fede fisk). Eicosapentaensyre (EPA, C20:5n-3) vil øges i kroppen hvis man spiser fede fisk og fiskeolier. Fedtsyrer fra kosten bygges ind i cellernes membraner. (DHA, C22:6n-3) findes som en del af fosfolipiderne i høj koncentration i centralnervesystemet og har betydning for den psykomotorisk udvikling Villefrance, 2007,s Nørby, 2012, s Astrup, 2008, s IHE, 2012, s IHE, 2012, s og Bremer, 2008, s Astrup, 2008, s

14 Indhold (g n-3 pr 100g): laks 3, sild 2,3, ørred 1,8 og torsk 0,2. 51 For at sikre fiskeolie indtag skal man spise fisk. Fisk er rige på jod, selen og D-vitamin. Især fed fisk får miljøforureninger fra industri og affaldsforbrænding som kviksølv og dioxin gennem deres føde. Både kviksølv og dioxin ophobes i kroppen og kan på lang sigt skade centralnervesystemet. Hvis man fjerner skindet og det underliggende fedt fra fisk får man færre dioxiner. Fødevarestyrelsens vurdering er at den ernæringsmæssige gevinst ved at spise fisk overstiger ulemperne ved forureningerne. Børn under 14 år bør ikke spiser store portioner af rovfisk som tun, sværdfisk, escolar, makrel/oliefisk, da de er sidst i fødekæden og derfor indeholder meget kviksølv. 52 Man kan også vælge at købe økologiske fisk pga. det vand, som kommer ud fra et økologisk dambrug er rent og rigt på ilt (<60 %), ikke skader naturen og at fiskenes foder er fremstillet af afgrøder fra økologiske landbrug. De fleste økologiske fisk bliver ikke syge og får ingen medicin Zink Man har i nogle studier, fx Toren, fundet at børn med ADHD har et lavere niveau af zink i blodet end raske børn. 54 Der er gennemført tre studier, hvor man forsøgte at symptomlindre ADHD med zinktilskud: to studier er fra Mellemøsten finder en effekt og et studie fra USA finder ingen effekt. Der mangler flere forsøg for at kunne konkludere om zinktilskud har en plads i behandlingen af ADHD. 55 Den daglige anbefaling for zink er 7mg for børn på 9 år og 11 mg for drenge og 8 mg for piger i alderen år. 56 Kilder til zink er fuldkorn, kød og skaldyr. 57 Man får Zink fra kosten, den er nødvendig for omsætning af essentielle fedtsyrer. Zinkmangel hos børn kan give problemer med opmærksomhed og koncentration. 58 Zink indgår i dannelsen af signalstoffer i hjernen fx dopamin og søvnhormonet melatonin Jern Jernmangel kan give kognitive problemer hos børn. Nogle studier har fundet lavere jerndepoter hos børn med ADHD end hos raske børn, men der mangler flere forsøg med jern hos børn med ADHD. 60 NNR for jern er 9 mg for 9-årige børn og 11mg for drenge og piger i alderen år Justesen at al, 2007, s Fødevarestyrelsen, tips om fisk, s.2 og 4 53 Dansk Akvakultur, 2012,s APA, Psycnet, IHE, 2012, s NNR, 2004, s Geissler, 2011, s IHE, 2012, s Nørby, 2012, s IHE, 2012, s NNR, 2004, s

15 Jernmangel, som opstå når jerndepoterne er udtømte, kan give irritabilitet. Jern optagelsen fremmes af Vit-C og muskelprotein (fisk og kød) og hæmmes af calcium og polyfenoler som findes i te. 62 Gode kilder til Jern, (mg i 100g): græskarkerner 15, hør-, sesamfrø 14,5, kyllingerlever, pinjefrø 9,2, linser 6,5, kikærter 6,4, okselever 6,1, hirse 4,8, kalvekød 1,4, brune ris 1, Magnesium Symptomerne på magnesiummangel er spontan muskelaktivitet og kramper. Det er fundet, at børn med ADHD havde et lavere niveau af magnesium i deres røde blodlegemer end raske børn. Der er kun offentliggjort to studier der undersøger effekten af magnesiumtilskud til børn med ADHD og de finder en effekt af behandlingen. Der mangler flere forsøg for at afgøre, om magnesiumtilskud kan bruges i behandlingen af ADHD. 64 NNR for magnesium er 280 mg for drenge og piger i alder år og 200 mg for børn i alderen 9 år. 65 Gode kilder til magnesium, (mg i 100g) er: græskarkerner 540, kakao 523, hørfrø 351, mandel 265, pinejfrø 233, havregryn 117 og frugt og grønt Konklusion om kosten Ud fra den tilgængelige videnskabelige litteratur er det især tilskud med fiskeolie og eliminationsdiæter der viser en reducering af ADHD-symptomer hos børn. Børn med ADHD er ikke ens, derfor virker kostændringer kun på en gruppe af børn med ADHD. 67 Eliminationsdiæter kan være en udfordring for familien fordi mælk er en vigtig kilde til kalk i de danske kostvaner, og en del af den danske madkultur. 68 Der er behov for nye og længerevarende studier. Det anbefales til børn med ADHD at spise en sund og varieret kost som støtter barnets sundhed, udvikling og læring. En sund kost indeholder også mindre sukker og færre farvestoffer. 69 Bräuner nævner at dårlige kostvaner er med til at skabe indlærings og adfærds problemer, irritabilitet, manglende social kompetence og ringe koncentrations og indlæringsevner hos børn som han undersøgte i Århus. 70 De 8 kostråd: Spis frugt og grønt - 6 om dagen (5 for børn) Spis fisk og fiskepålæg - flere gange om ugen. Spis kartofler, ris eller pasta og fuldkornsbrød - hver dag (glutenfri brød og glutenfri pasta ved glutenfri diæt) Spar på sukker - især fra sodavand, slik og kager 62 Astrup, 2008, s Hagerup, 2006, s IHE, 2012, s NNR, 2004, s Hagerup, 2006, s IHE, 2012, s Fødevarerstyrelsen, IHE, 2012, s Bräuner, 2010, s

16 Spar på fedtet især fra mejeriprodukter og kød Spis varieret Sluk tørsten i vand Vær fysisk aktiv - mindst 60 om dagen for børn. 71 Fødevarestyrelsen anbefaler, at børn på 9-10 år bør spise 5 st. frugt og grønt og efter 10år - 6 st. frugt og grønt omdagen, halvdelen af dem skal være grønsager, gerne de grove typer som kål, rodfrugter og bønner. Børn bør spiser fra et til to fiskemåltider om ugen, og fisk som pålæg næsten hver dag. Børn under 14 år bør højst spise 100 gram rovfisk om ugen pga. at rovfisk kan have et højt indhold af kviksølv. Fødevarestyrelsen anbefaler at spare på sukker. Vand indeholder mineralerne kalcium, jod og magnesium og er derfor den bedste måde at dække kroppens væskebehov på Ændringen af adfærd 4.1 Case: Som udgangspunkt tager jeg en familie jeg har lavet interview med, som har en 10-årig dreng Silas, som fik ADHD diagnosen for 1 år siden (se bilag 2). Familien er allerede gået i gang med kost og livsstils ændringer. For et år siden fik drengen et ritalinlignede stof mg om morgenen og 15 mg om aftenen. Silas fik bivirkninger af medicinen som tab af appetitten og han blev fjern og apatisk, når han fik mere end 15 mg. IP: Sidste år der fik du faktisk 20 mg om morgenen, da du var ovre hos moster Bente,...hun syntes du blev så underlig fjern. Hun siger at hun syntes medicinen laver dig om. Der er jo en hel klar bivirkning at han ikke er sulten når han får ritalin. Han mister appetitten. 73 Selv synes drengen at medicinen laver ham om. IP: Du siger nogle gange, at du syntes at den laver dig om? Silas: Det gør den, og det hader jeg. Familien gik i gang med eliminationsdiæter og vitamintilskud. Det viste sig at drengen har det bedre når han får lidt mælk, men ikke gluten: mere på tværs og sværere at komme i kontakt med Ændring af adfærd og motivationssamtale Ændringen af vaner består af seks stadier: førovervejelse, overvejelse, forberedelse, handling, vedligeholdelse og afslutning. 75 Familien er nået til vedligeholdelse og afslutnings stadierne, men jeg vil alligevel nævne de stadier i ændringen af adfærd som familien har gennemgået og hvad de evt. kunne gøre endnu bedre. Det er svært at ændre vores vaner da vanen ikke søger mod forandring, den foretages uden nærmere refleksion og er ofte styret af forhold som vi ikke er bevidst om. 71 Fødevarerstyrelsen, 8 kostråd, Fødervarerstyrelsen, Interview s Interview s.11 og 4 75 Prochaska, 2008, s.24 16

17 Tilegnelse af gode vaner fra barndommen er vigtig. Ifølge Aristotel dannes personlighed udfra vanerne. Det er vigtigt at familien oplever sit faktiske og det oplevede handlerum realistisk. Dem der ikke kan se handlerum de ser situationen som håbløs. 76 Det første skridt til forandring er at vide, hvilke stadium man befinder sig på og hvad styrer vores handlinger, dvs. en bevidstgørelse. I førovervejelses-stadiet vil personer ikke ændre deres adfærd. De ser ofte deres situation som håbløs og fralægger sig ansvaret. De kan forandre sig når det ydre pres er for stærkt, men så snart dette pres lettes, vender de tilbage til deres gamle mønstre. Ifølge Freud skal man starte med analyse og anerkendelse af modstand mod forandringer for at ændre adfærd. 77 Man kan indgå i en motivationssamtale med familien der har et barn med ADHD. Man kan lytte reflekterende og prøve at forstå familiens følelser og perspektiv uden at dømme. Det er vigtigt i en motivationssamtale at afklare den ambivalens der eksisterer med forandring og forstærke den diskrepans der kan være mellem familiens daværende handlemåder og familiens overordnede værdier. Det er vigtigt at afdække diskrepansen hos familien istf at der opstår en følelse af tvang fra mig som PB. Generelt overbevises folk lettere af hvad de hører sig selv sige end af hvad andre fortæller dem. Der kan under samtalen forekomme modstand, hvor familien vil argumentere imod og her er det vigtigt at jeg ændrer min fremgangsmåde og ikke argumentere videre for forandring. Ved den motiverende samtale er det vigtigt for mig at understøtte familiens mestringforventningen, dvs. troen på sine evner (self-efficacy) og at det lykkedes dem at gennemføre forandring. 78 Da familien første gang henvendte sig til en ernæringsterapeut havde de håb: Jeg vil sige at vi ikke havde nogen forventninger, men vi havde håb. 79 Mange mennesker i overvejelsesstadiet venter på når vilkårene for forandring vil være optimale. Derfor er det vigtigt, at personer begynder at fokusere på løsningen istf. problemerne. 80 Familien var allerede klar til forandringer da de henvendte sig til ernæringsterapeuten og derfor udsatte de ikke at gå i gang med forandringen. Når man afsender målrettet kommunikation er det vigtigt at lægge fokus på videns- og informationskløft hos modtageren. Informationsstyrken varierer fra meget informationssvage til meget informationsstærke borgere. Kommunikationsstyrken er knyttet til ressourcer som uddannelse, erhverv og socialt miljø. 81 Familien hører til de informationsstærke borgere som har ressourser som høj uddanelse og overskud til at foretage forandringer. 76 Saustad, 2009, s og Prochaska, 2008, s.16 og 42, Miller og Rollnick,2004, s Interviewet s Prochaska, 2008, s Sepstrup, 2006, s.103, 110 og

18 Ifølge Antonovsky afgør meningsfuldhed personens motivation. Folk lytter ikke kun med deres ører, men med deres erfaringer og identitet, og derfor skal jeg som PB have kendskab til dette. 82 Definition på motivation: de indre processer, som aktivirer, vejleder og fastholder adfærden. 83 En vellykket sundhedsformidling er afhængig af om personerne får mulighed for at bearbejde og personligt forholde sig til den viden, som de præsenteres for. Det er vigtigt både at formidle relevant viden og appellere til følelserne/ønsker, som kan føre til en personlig beslutning. Ifølge Lewin er motivationen en nøglefaktor, idet det er det eneste der skaber varig forandring. 84 Derfor er det vigtigt som PB at formidle relevant viden, som gerne skulle føre frem til en forpligtende beslutning. Det er vigtigt for forældrene at ændre deres indkøbsvaner. Har man købt sodavand, slik eller hvidt franskbrød så har barnet fri adgang derhjemme til disse varer. Det vil være en bedre ide at skifte dem med frugt og grønt. Man kan dele varer i forbudte og alternative og skrive dem på en seddel, så man undgår at købe forbudte og køber alternative. 85 Familien har begrænset adgang til cola og sodavand, de køber den ikke, derfor får Silas næsten aldrig disse varer. Forberedelse fører til handling. Når længevarende projekter lykkes skyldes det ofte en grundig forberedelse, hvor man leder efter en passende handlemåde. Den motiverende faktor i forberedelsen er en vision om hvordan livet vil forme sig, når familien fx ændre indkøbs-, spisevaner og adfærd. Man kan lave en liste over fordele ved ændring af kost og adfærd og altid have den for øje. Det er vigtigt at lave en handlingsplan, hvor man fx beslutter at ændre kost og finde gode sunde alternativer og tage en forpligtende beslutning selvom den kunne indeholde angst. I handlings- og vedligeholdelsesstadiet skal man se på forskelige spændende alternativer og at undgå mennesker som truer ens forandring. I vedligeholdelsesfasen kan handlingsplanen gennemgås og justeres i samarbejde med PB. 86 Det er vigtigt at følge fødevarestyrelsens anbefalinger, så Silas får 500g frugt og grønt om dagen, spiser varieret, motionerer en time om dagen, slukker tørsten i vand og får tilskud med fiskeolier som kan gavne ADHD symptomerne, væksten og læringen. Familien har skruet ned med sodavand, 82 Jensen og Johnsen, 2010, s. 88 og Lundgren, 2009, s Saugstad, 2009, s Bräuner, 2010, s Prochaska, 2008, s.101, 91-92, 108, 110, 148 og

19 selvom Silas har en stor sukkertrang. Selvom Silas får sukker så er det ikke raffineret sukker som ikke indeholder vitaminer og mineraler: Han får tit en bakke med nødder, blåbær, abrikoser, gulerødder, peberfrugt når han kommer hjem. Soya jogurt med frugt der er jo sukker i; jordbær, kiwi, her fik han lov til at få kager, banan, figenstang, rosiner sammen med nødder. Det ser ud til at han følger kostrådet spis frugt og at det blev fulgt af familien, men de skal passe på med at fx jogurter ofte indeholder sukker og prøve at sørge for at drengen får flere grøntsager. Vi prøver at spise varieret, men selvom Silas spiser grønsager som gulerødder, peberfrugter, broccoli nogen gange, er han ikke noget grønsagsbarn. Kan du godt lide grønsager Silas? Ja,... broccoli, agurker, gulerødder, salat IP: Og så har vi lige funder ud af at du elsker kartoffelmadder. 87 Når man ved hvilke grøntsager barnet kan lide kan man begynder at servere dem oftere og sørge for at barnet har adgang til dem. Kartoffel hører ikke til de grøntsager som barnet skal have i løbet af dagen, men det er en kilde til kulhydrater. Kulhydrater bør udgøre 55%, proteiner 10-20% og 25-35% fedt, hvor 5-10% af dem skal være polyumættede fedtsyrer, af det totale E indtag. 88 Familien skulle gerne forbedre sine vaner i forhold til Silas indtag af fisk. Fødevarestyrelsen anbefaler, at man spiser g fisk om ugen og varierer mellem fede og magre fiskearter. Det svarer til to hovedmåltider med fisk eller et hovedmåltid samt fisk som pålæg næsten dagligt. 89 Silas: Mor, kan vi godt få sushi til aftensmad? IP: Nej det kan vi ikke skat... IP: I form af makrel-madder, ja. Men vi spiser ikke særlig meget fisk. I: Er det fordi I ikke kan lide det? IP: Nej, det er fordi vi ikke har en fiskemand her i Valby vi gider at handler i Silas: Jeg elsker laks...i: Hvad med aftensmad? IP: Der spiser vi almindelig mad, alt fra spagetti og kødsovs, boller i karry, kyllingeretter, grønsagsretter. Vi spiser almindeligt. 90 Vores kostvaner styres ikke altid af en teoretisk generel viden. Når man spiser så er det vores præferencer og aversioner overfor den mad som er knyttet til vores smag, socialitet og følelser mere end til en abstrakt ernæringsbaseret viden Interview s.8 og 4 88 NNR, 2004, s. 193, 202 og Fødevarestyrelsen, tips om fisk, s.2 90 Interview s. 3, 8 og 7 91 Saugstad, 2009, s

20 4.3 Måltidernes psykiske udfordring hos børn med ADHD For mange familier er at spise sammen med et barn der har ADHD en udfordring. Ved måltidet stilles der krav til barnets opførsel, som kan have problemer med at sidde stille. I den danske kultur er de daglige måltider der hvor familien er samlet og forældrende har forestillinger om familiehygge ved et fælles måltid, men som ofte bliver til ubehagelige oplevelser med skænderier. Barnet med ADHD kan have problemer med indlæringen af regler, det vil prøve enten at overtage samtalen eller løbe væk. Forældrende skal derfor oftest opgive eller sænke deres ideale forestillinger ved måltidet. 92 altså lige præcis spisesituationerne er nogle af dem der er svære fordi Silas har svært ved at sidde stille ved bordet og har svært ved at spise. Der er desværre mange måltider der har handlet om at Silas ikke kom og satte sig ved bordet. Og nu er det kommet hertil at hvis han ikke kommer og sætter sig, så rydder jeg hans tallerken af. 93 Nogle gange har barnet brug for fred og så kan man aftale at han spiser når han har lyst til det. Børn med ADHD har oftest ingen fornemmelse om hvor lang tid måltidet vil vare og det føles som en uendelighed der vil plage ham. Derfor er det vigtig at fortælle barnet hvor lang tid det forventes af ham at blive siddende ved spisebordet ved at vise det på uret. Det er bedre at rose barnet og at det lykkedes ham at sidde ved spisebordet i nogle minutter istf. at fokusere på den tid han ikke kunne holde ud. 94 Her kan en timer hjælpe, der viser hvor lang tid der er tilbage af et givet stykke tid. Den kan også fås som app. til smartphone og som armbåndsur. 95 For et barn med motorisk uro er det almingeligt at pille servietten fra hinanden, tromme med bestikket, sparker til bordet eller vippe på stolen. Ventetiden ved bordet skal minimeres og telefonen skal være slukket under måltidet. Det kan godt betale sig at give en instruktion til barnet som er konkret omfattende. Han kan have sværet ved at forstå det underforstående i sproget. Det er en god ide at advare barnet i god tid før måltidet starter så barnet har tid til at skifte fokus. Det kan heller ikke betale at sige: nu spiser vi - du skal komme. Drengen kan muligvis ikke forestille sig at familien venter på ham. En desperat far til en dreng (ex fra bogen) tog et foto af familien som sidder og venter på drengen og viste det til drengen. Drengen forstod med det samme. 92 Damm 2012, s Interview s Damm 2012, s ADHD-foreningen, håndbog, 2012, s

Sundhedsfremme, forebyggelse og formidling Sabrina Jensen, 210039 Ankerhus seminarium Bachelorprojekt Maj, 2013

Sundhedsfremme, forebyggelse og formidling Sabrina Jensen, 210039 Ankerhus seminarium Bachelorprojekt Maj, 2013 1 Resumé Dette Bachelorprojekt er udarbejdet på baggrund af mine erfaringer, gjort som ansvarshavende på et mad værkstedshold, på en erhvervsskole. På mad værkstedet deltog fem elever, i alderen 18-21

Læs mere

Den overvægtige type-2 diabetes patient

Den overvægtige type-2 diabetes patient Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Den overvægtige type-2 diabetes patient Motivation til livsstilsændring Bachelorprojekt af Hold: S2007A Vejleder: Hanne Mette Sørensen Afleveret 05. Januar 2011 Antal

Læs mere

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER UD AF DEPRESSIONEN SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER Strategier, indsatser og værktøjer, der vil hele din depression, øge dit humør og skabe livsglæde på en naturlig måde. 1 Ud af depressionen

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune. Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik

Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune. Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik 1 Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune Inspiration til arbejdet med den

Læs mere

Livet er en gave. din opgave! Livsstilshåndbog LIVET ER EN GAVE DIN OPGAVE! 1

Livet er en gave. din opgave! Livsstilshåndbog LIVET ER EN GAVE DIN OPGAVE! 1 Livet er en gave din opgave! Livsstilshåndbog 1 Livet er en gave din opgave! Livsstilshåndbog 1 Kolofon: Redaktion: LivsstilsGruppen, Jytte Lindskov Jacobsen & Anna Rask Lynge Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Læs mere

ADHD Guide til De Utrolige År

ADHD Guide til De Utrolige År ADHD Guide til De Utrolige År ADHD GUIDE TIL DE UTROLIGE ÅR Indhold Kolofon Udgivelse Udgivelsesår Tekst Layout/design Vignetterne ISBN nummer Socialstyrelsen 2014 Center for ADHD 365 Mikkel Straarup Møller

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk Indholdsfortegnelse: Forord 3 Hvad er ADHD? 4 Årsager - hvad skyldes ADHD? 7 Diagnosticering af ADHD 8 Forekomst af

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

Bachelorprojekt- 7 sem. 2013/2014. Naturpædagogik

Bachelorprojekt- 7 sem. 2013/2014. Naturpædagogik University Collage Sjælland- Pædagoguddannelsen György Bihari, PR10s021, 10E Velj: Lotte Stegeager Gruppenummer, 43 Naturpædagogik Bachelorprojekt om hvordan Adventure Education og naturpædagogik kan hjælpe

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Gode råd til uddannelse og arbejde. Gravid med leddegigt. 9veje til et godt sexliv. Leddegigten skal ikke definere mig MED LEDDEGIGT

Gode råd til uddannelse og arbejde. Gravid med leddegigt. 9veje til et godt sexliv. Leddegigten skal ikke definere mig MED LEDDEGIGT Leddegigten skal ikke definere mig MED LEDDEGIGT Gode råd til uddannelse og arbejde Gravid med leddegigt 9veje til et godt sexliv Motion Sundhed Ferie Behandling Smertelindring Det sociale liv Parforhold

Læs mere

Små skridt til vægttab der holder

Små skridt til vægttab der holder Små skridt til vægttab der holder forudsætninger for, at de små skridt virker 1. Du er overvægtig. 2. Du har vejet det samme gennem længere tid. 3. Du har haft den gamle vane i længere tid. 4. Du bliver

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være Professionsbachelorprojekt Christine Lunding Tolversen i pædagogik Studienummer 23012 Juni 2006 Vejleder: Meritstuderende Sept. 03 Steinunn Skaptadottir RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE

Læs mere

Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet

Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet - En kvalitativ undersøgelse om ældre borgeres oplevelser under hjemmetræning. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning Bachelorprojekt Juni 2009 Udarbejdet

Læs mere

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overweight as a social problem in relation to the labor Bachelorprojekt DSH-O - 7. semester Januar 2014 Udarbejdet af: Karina Ciccolini Nielsen

Læs mere

PIGER HAR IDENTITETSFÆLLESSKAB OG EKSKLUSIVE RELATIONER...38 DRENGE HAR GODKENDELSE OG BEUNDRING I DERES KULTUR...38 PIGER HAR ANERKENDELSE OG

PIGER HAR IDENTITETSFÆLLESSKAB OG EKSKLUSIVE RELATIONER...38 DRENGE HAR GODKENDELSE OG BEUNDRING I DERES KULTUR...38 PIGER HAR ANERKENDELSE OG INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...4 BØRN OG VOKSEN RELATIONER...5 BØRN OG VOKSNES RELATIONER I FORHOLD TIL AKTIVITETER...6 DEN ANERKENDENDE RELATION MELLEM BØRN OG VOKSNE...7 BØRNS PERSONLIGE

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Meld dig ind i Diabetesforeningen

Meld dig ind i Diabetesforeningen Meld dig ind i Diabetesforeningen Ja tak, jeg vil gerne meldes ind i Diabetesforeningen og få mange fordele: Diabetes medlemsblad 6 gange årligt www.diabetes.dk Diafonen Rabat på foreningens mange kogebøger

Læs mere

Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785

Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785 Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785 Dato for eksamen 17. januar 2012 University College Sjælland Bachelorprojekt oktober

Læs mere

Respekt, medinddragelse og frihed

Respekt, medinddragelse og frihed Respekt, medinddragelse og frihed Januar 2011 Region Hovedstaden Psykiatri Respekt, medinddragelse og frihed Oplevelse af kognitiv miljøterapeutisk behandling blandt psykiatriske patienter med dobbeltdiagnoser

Læs mere