FACILITIES MANAGEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FACILITIES MANAGEMENT"

Transkript

1 FACILITIES MANAGEMENT FUP ELLER FAKTA? En quizbog med spørgsmål og svar fra FM-professoren PER ANKER JENSEN????????????

2 FACILITIES MANAGEMENT FUP ELLER FAKTA? En quizbog med spørgsmål og svar fra FM-professoren Per Anker Jensen Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management Engineering Produktionstorvet, Bygning 424 Danmarks Tekniske Universitet Juni 2013 ISBN Layout: Hedda Bank Grafisk Design Illustrationer: Kjeld Nielsen Tryk: Rosendahls a/s

3 1 FORORD Denne lille publikation er tænkt som en let tilgængelig og uhøjtidelig fagbog, der på en underholdende måde kan medvirke til at udbrede kendskabet til Facilities Management (FM) og bidrage til en fælles viden og opfattelse af en række overvejende faktuelle forhold inden for dette relativt nye fagområde. Den er udformet som en quizbog, hvor der stilles en række spørgsmål med svarmuligheder, hvoraf nogle er fup, mens andre er fakta. Bogen er udarbejdet af Per Anker Jensen, som er professor i Facilities Management ved Danmarks Tekniske Universitet og leder af Center for Facilities Management (CFM). Dette center har i perioden fra 2008 været støttet af Realdania og været et af flere forskningscentre inden for det byggede miljø, som Realdania har været med til at etablere. CFM ophører officielt med at være et Realdania forskningscenter medio Dog har Realdania tilkendegivet, at de fortsat vil yde en vis støtte til CFM s netværks og formidlingsaktiviteter i de kommende år. Publikationen udgives som et led i at markere dette skifte i CFM s status og uddeles til deltagerne i den offentlige event, der afholdes den 28. juni 2013 i denne anledning. Målgruppen for publikationen er for det første alle, der allerede arbejder inden for FM og som ønsker at genopfriske og opdatere deres faktuelle paratviden. For det andet er målgruppen nye personer, der bliver involveret i at arbejde med FM eller på anden måde kommer i berøring med FM og dermed får behov for at vide, hvad FM dækker over. For det tredje er målgruppen studerende, der uddanner sig inden for FM. For alle målgrupper kan publikationen forhåbentlig bidrage med en alternativ form for indlæring enten individuelt eller i en gruppesammenhæng. Det er håbet at publikationen kan være med til at skabe dialog og nysgerrighed til at dykke yderligere ned i de informationskilder, der findes om FM. Med henblik på dette er der ved svarene angivet referencer til de kilder, som er indeholdt i den afsluttende referenceliste.

4 2 Jeg vil gerne benytte mig af anledningen til at takke de personer, der har medvirket med ideér, forslag og kommentarer i forbindelse med udarbejdelse af bogen. Det gælder først og fremmest mine mangeårige samarbejdspartnere Kaj Toft, Kjeld Nielsen og Ole Emil Malmstrøm, der alle er veteraner inden for FM i Danmark, og som velvilligt har medvirket til at kvalitetssikre og komme med forbedringsforslag til bogens spørgsmål. Selv om bogen er tænkt som uhøjtidelig, så intenderer den dog samtidig at være et seriøst værk, og de svar, der angives som de rigtige, er efter min bedste opfattelse korrekte. Jeg påtager mig derfor det fulde moralske om end ikke det juridiske ansvar for eventuelle fejl og vil være glad for at blive gjort opmærksom på sådanne. Så tøv ikke med at kontakte mig på hvis du har kommentarer til publikationen. Per Anker Jensen Professor og centerleder

5 3 DEDIKATION Denne bog dedikeres til mindet om Kjeld Nielsen, arkitekt m.a.a., der døde den 8. april Han blev 69 år. Kjeld var en af de helt centrale pionerer i udviklingen af FM i Danmark. Jeg arbejdede første gang sammen med Kjeld på DFM s nøgletalsprojekt, der startede i 1992 med ham som projektleder, da han var formand for DFM. Projektet førte i 1996 til etableringen af DFM-nøgletal i dag DFM-benchmarking også med Kjeld som formand. På Danmarks Tekniske Universitet havde jeg fornøjelsen af at arbejde sammen med Kjeld fra 2005 på forskningsprojektet om FM Best Practice i Norden og som underviser på vores FM-kursus på ingeniøruddannelsen, hvor Kjeld var ekstern lektor. Kjeld var ligeledes engageret i forarbejdet til etablering af CFM, og da vi startede centret i 2008 blev Kjeld af DFM udpeget som vores kontakt til netværket. Kjeld deltog aktivt i CFM s forskerforum og ledelsesforum, herunder i vores studietur til Manchester i november 2009, som Kjeld skrev en beretning om i FM Update. Kjeld var redaktør af FM Update, og jeg havde som fast bidragsyder til magasinet løbende kontakt med ham. Da Kjeld døde var vi sammen midt i at planlægge en særudgave af FM Update om CFM. Vi startede planlægningen ved et møde i januar 2013 hjemme hos Kjeld, hvor vi forud for selve det faglige møde spiste en hyggelig frokost sammen med Kjeld s hustru Janne. En af de charmende egenskaber ved Kjeld var hans lyst og evne til at forene det faglige med det fornøjelige! Kjeld var jo uddannet arkitekt og hans kunstneriske åre gav sig bl.a. udtryk i, at han udarbejdede små, fine tegninger og akvareller på hans mange rejser rundt i verden. Jeg husker med glæde tilbage på at modtage nytårshilsen fra Kjeld med et udvalg af årets værker. Nogle af disse er anvendt som illustrationer i bogen med tilladelse fra Janne.

6 4 Sidste gang jeg mødtes med Kjeld var til et møde den 3. april 2013 om nærværende publikation. Forud for mødet spiste mødedeltagerne Kjeld, Ole Emil, Kaj og jeg frokost sammen i Faculty Club restauranten på DTU, hvor Kjeld begejstret berettede om sin nylige rundrejse med Janne i Marokko. Ved mødet var Kjeld som sædvanlig engageret og konstruktiv, og han gav en række forslag til forbedring af spørgsmål og formulering af nye. Bogen bærer således i høj grad hans faglige fingeraftryk. Æret være Kjeld Nielsens minde!

7 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FM FUP ELLER FAKTA SPØRGSMÅL FM generelt FM markedet FM standarder Organisation Sourcing Service Management Økonomi Strategi Vedligehold Space Management Arbejdspladsindretning Ejendomsdrift og renhold IKT Miljø og arbejdsmiljø Bæredygtighed CFM DFM DFM benchmarking NordicFM EuroFM 25

8 6 FACILITIES MANAGEMENT FUP ELLER FAKTA? 2. FM FUP ELLER FAKTA SVAR FM generelt FM markedet FM standarder Organisation Sourcing Service Management Økonomi Strategi Vedligehold Space Management Arbejdspladsindretning Ejendomsdrift og renhold IKT Miljø og arbejdsmiljø Bæredygtighed CFM DFM DFM benchmarking NordicFM EuroFM 36 REFERENCER 37

9 SPØRGSMÅL 7 1. FM FUP ELLER FAKTA SPØRGSMÅL 1.1 FM GENERELT Hvad er en facilitet? a. En bygning b. Noget der gør livet bekvemt og lettere c. En ejendom Hvilken form for disciplin er FM? a. En ledelsesdisciplin b. En byggeteknisk disciplin c. En økonomisk disciplin Hvad er der overordnede formål med FM? a. At reducere omkostningerne til FM ydelser b. At skabe størst mulig økonomisk værdi c. At understøtte aktiviteterne i en organisation Hvordan kan FM skabe merværdi? a. Ved at reducere omkostningerne til FM ydelser b. Ved at skabe mere optimale rammer for kernevirksomheden c. Ved at reducere virksomhedens miljøpåvirkninger

10 8 FACILITIES MANAGEMENT FUP ELLER FAKTA? 1.2 FM MARKEDET Svarene på følgende spørgsmål er baseret på undersøgelser af henholdsvis det danske og det europæiske FM marked for året Der sondres mellem det potentiale marked, som dækker samtlige FM aktiviteter uanset om de varetages internt eller outsourcet, og det faktiske outsourcede marked, hvor ydelser leveres af leverandørvirksomheder Hvor stor var det potentielle FM marked i Danmark? a. 40 mia. kr. b. 60 mia. kr. c. 80 mia. kr Hvor stor var det faktiske FM marked i Danmark? a. 17 mia. kr. b. 27 mia. kr. c. 37 mia. kr Hvor stor en andel af bruttonationalproduktet udgjorde det potentielle FM marked i de 5 største europæiske lande? a. 3 % b. 5 % c. 7 % Hvor stor en andel af det potentielle FM marked i de 5 største europæiske lande var outsourcet? a. 35 % b. 50 % c. 65 %

11 SPØRGSMÅL FM STANDARDER I Europa udarbejdes FM standarder af organisationen CEN og Dansk Standard (DS) overtager disse som danske standarder. Disse FM standarder betegnes DS/ EN x, hvor x er et løbenr. Desuden udarbejdes internationale standardarder af organisationen ISO. Der er tillige udarbejdet en fælles nordisk standard for rengøringskvalitet betegnet INSTA Hvornår blev de første europæiske CEN standarder for FM godkendt? a b c Hvor mange europæiske CEN standarder er godkendt indtil 2013? a. 6 b. 7 c DS/EN indeholder en taxonomi for FM. Hvad er det? a. Regler for bechmarking b. En klassifikationsstruktur c. Vejledning i at vægte FM ydelser i forbindelse med udbud Hvor mange internationale ISO standard for FM er godkendt før 2013? a. 0 b. 1 c Hvad kendetegner kvalitetskravene i INSTA 800? a. Krav til input b. Krav til proces c. Krav til output

12 10 FACILITIES MANAGEMENT FUP ELLER FAKTA? 1.4 ORGANISATION Hvad karakteriserer som det væsentligste en FM enhed som linjeorganisation? a. Den følger den linje, der udstikkes af den øverste ledelse b. Den er placeret på linje med de fleste øvrige enheder i virksomheden c. FM enheden måles på det økonomiske resultat, som enheden skaber Hvad karakteriserer som det væsentligste en FM enhed som stabsorganisation? a. Den fungerer som rådgiver og repræsentant for den øverste ledelse b. Den er placeret på virksomhedens hovedkontor c. Den skal være konkurrencedygtig i forhold til eksterne FM leverandører Hvornår kan det være hensigtsmæssig at udskille FM i et særskilt selskab? a. Når virksomheden er koncentreret i et stort hovedsæde b. Når virksomheden er divisionaliseret i mange særskilte selskaber c. Når virksomheden ekspanderer i udlandet

13 SPØRGSMÅL SOURCING Hvad er outsourcing kendetegnet ved? a. At en eller flere opgaver bliver udført i udlandet b. At en opgave bliver udført af en leverandør som en enkeltydelse c. At flere opgaver bliver ændret fra inhouse til ekstern leverance Hvad fastsætter lov om virksomhedsoverdragelse? a. At medarbejdere, hvis arbejde bliver outsourcet, skal ansættes af leverandøren b. At en leverandør, der overtager en virksomhed, indtræder i de rettigheder og forpligtelser, der gjaldt på overdragelsestidspunktet c. At medarbejdere, hvis arbejde bliver outsourcet, er sikret samme løn og arbejdsforhold, så længe de bliver i den nye virksomhed Hvad gælder EU s udbudsregler for? a. Alle offentlige tjenesteydelser b. Alle tjenesteydelser under offentlig kontrol, som overskrider en fastsat tærskelværdi c. Alle offentlige tjenesteydelser, hvor der er et europæisk marked Hvor ofte skal løbende tjenesteydelser udbydes i henhold til EU s udbudsregler? a. Mindst hver 4. år b. Mindst hver 5. år c. Mindst hver 6. år

14 12 FACILITIES MANAGEMENT FUP ELLER FAKTA? 1.6 SERVICE MANAGEMENT Hvad kendetegner service i forhold til fysiske produkter? a. Fysiske produkter kan lagerføres, mens service ikke kan lagerføres b Fysiske produkter er dyre, mens service er billig c. Fysiske produkter produceres af maskiner, mens service produceres af mennesker Hvad står forkortelsen SLA for i relation til servicekvalitet? a. Service Level Agreement b. Service Leverandør Ansvar c. Seneste Lovmæssige Afgørelse Hvem specificerer normalt SLAer? a. Kunden i forbindelse med et udbud b. Leverandøren i forbindelse med et tilbud c. En uafhængig konsulent i forbindelse med en forhandling Hvad står forkortelsen KPI for i relation til servicekvalitet? a. Kerne Produktions Indeks b. Kunde Præstations Indikator c. Key Performance Indicator Hvem måler og dokumenterer normalt opfyldelsen af KPIer? a. Kunden i løbet af en leverance b. Leverandøren i løbet af en leverance c. En uafhængig konsulent i løbet af en leverance

15 SPØRGSMÅL ØKONOMI Hvad står betegnelsen ABC for i relation til økonomistyring? a. En skolebog i dansk for begyndere b. Et teater i København c. Activity Based Costing Hvorfor kan det være en god idé at indføre intern husleje? a. For at skabe en bedre arealudnyttelse b. For at skabe en større omsætning i FM enheden c. For at udnytte et CAFM system Hvad karakteriserer som det væsentligste nøgletal? a. De vigtigste tal i et regnskab for en FM enhed b. Tal som giver mulighed for at sammenligne på tværs af FM enheder c. Tal som er krævet i henhold til regnskabsloven Hvad kan man bruge benchmarking til? a. At forbedre præstationen i en FM enhed b. At sikre at FM enheden leverer de ydelser, der er behov for c. At gøre FM enheden mere vigtig for virksomheden Hvad er totaløkonomi? a. En økonomisk beregning, hvor alle tænkelige aspekter indgår b. Et tilbud fra en totalentreprenør c. En økonomisk beregning, hvor investeringer og driftsudgifter sammenholdes Hvordan beregnes totaløkonomi? a. Som en beregning hvor fremtidige udgifter og evt. indtægter tilbagediskonteres b. Som en beregning hvor tilbagebetalingstiden for investeringer indgår c. Som en beregning hvor forretning og afskrivning af investeringer indgår Hvad er nuværdien for en bygning? a. Opførelsesudgiften i dag for en eksisterende bygning b. Summen af investeringer og driftsudgifter i en bestemt periode tilbagediskonteret til udgangsåret c. Ejendomsværdien vurderet i forhold til den aktuelle markedssituation

16 14 FACILITIES MANAGEMENT FUP ELLER FAKTA? 1.8 STRATEGI Hvad er en strategi for en virksomhed? a. Årsagen til at virksomheden eksisterer b. En plan for at nå langsigtede målsætninger c. Virksomhedens værdigrundlag Hvad er en ejendomsstrategi? a. En plan for udvikling af en ejendomsportefølje b. En plan for hvilke afdelinger der skal placeres i en ejendom c. En plan for ombygning af en ejendom Hvad er det vigtigste i en strategi for FM? a. Hvordan FM enheden kan vokse fremover b. Hvordan FM enheden på lang sigt bedst kan understøtte kernevirksomheden c. Hvordan FM enheden kan reduceres fremover Hvad er den væsentligste forskel på strategi og taktik a. Strategi har større økonomisk betydning end taktik b. Strategi er mere langsigtet end taktik c. Strategi er mere internt orienteret end taktik

17 SPØRGSMÅL VEDLIGEHOLD Hvorfor er det vigtigt at vedligeholde ejendomme? a. Undgå klager fra naboer b. For at sikre at ejendomme til stadighed opretholder deres ydeevne c. For at opnå en høj ejendomsvurdering Hvad er formentlig på kort sigt den billigste vedligeholdsmetode? a. Afhjælpende vedligehold også kaldet akut vedligehold b. Forebyggende vedligehold c. Oprettende vedligehold Hvad er formentlig på lang sigt den billigste vedligeholdsmetode? a. Afhjælpende vedligehold også kaldet akut vedligehold b. Forebyggende vedligehold c. Oprettende vedligehold Hvilken vedligeholdsplanlægning er formentlig billigst for kontor byggeri? a. Intervalbaseret vedligehold b. Tilstandsbaseret vedligehold c. Risikobaseret vedligehold 1.10 SPACE MANAGEMENT Hvad vedrører Space Management? a. Byplanlægning b. Arealanvendelse i forbindelse med en virksomheds bygninger c. Rumfart Hvad er et byggeprogram? a. Forslag til et byggeprojekt b. Et IT-værktøj til beregning af bygninger c. En kravspecifikation for et byggeprojekt Hvordan har DFM defineret samlet nettoareal i en bygning? a. Bruttoareal fratrukket konstruktionsareal b. Bruttoareal fratrukket konstruktionsareal og fordelingsareal c. Bruttoareal fratrukket konstruktionsareal, fordelingsareal og teknikrumsareal

18 16 FACILITIES MANAGEMENT FUP ELLER FAKTA? Hvad er et typisk brutto/nettoforhold i en kontorbygning? a. 1,1 b. 1,2 c. 1, Hvordan har DFM defineret disponerbart nytteareal i en bygning? a. Samlet nettoareal fratrukket fordelingsareal b. Samlet nettoareal fratrukket fordelingsareal og teknikrumsareal c. Samlet nettoareal fratrukket fordelingsareal, teknikrumsareal og fællesrumsareal Hvad er en typisk etagedybde på en enkeltkorridorbygning med cellekontorer? a m b m c m Hvor mange zoner parallelt med facaderne er der i en dobbeltkorridorbygning? a. 2 b. 3 c Hvad er Bygningsreglementets minimumskrav til loftshøjden i kontorer? a. 2,30 m b. 2,50 m c. 2,70 m

19 SPØRGSMÅL ARBEJDSPLADSINDRETNING Hvad er Bygningsreglementets minimumskrav til størrelsen af arbejdsrum? a. 7 m 2 b. 8 m 2 c. 9 m Hvad er Arbejdstilsynets minimumskrav til luftrum pr. beskæftiget i arbejdsrum uden mekanisk ventilation (ekskl. rumhøjde over 4 m)? a. 8 m 3 b. 10 m 3 c. 12 m Hvad er Arbejdstilsynets minimumskrav til luftrum pr. beskæftiget i arbejdsrum med mekanisk ventilation (ekskl. rumhøjde over 4 m)? a. 6 m 3 b. 8 m 3 c. 10 m Hvad anbefaler Indeklimahåndbogen fra SBi som areal pr. arbejdsplads? a m 2 b m 2 a m Hvad er Rullemarie? a. Et mobilt personligt arkiv b. Et mærke på kiks c. Hærens fjernstyrede robot til at fjerne bomber

20 18 FACILITIES MANAGEMENT FUP ELLER FAKTA? 1.12 EJENDOMSDRIFT OG RENHOLD Hvad er formålet med ejendomsdrift? a. At sikre at ejendomme er vel vedligeholdt b. At sikre at ejendommes energiforbrug er mindst muligt c. At sikre at ejendomme fungerer tilfredsstillende i brugsfasen Hvilke af følgende ydelser indgår ikke længere i DFM-benchmarkings definition af ejendomsdrift a. Forsyning b. Indvendig renhold c. Pasning, styring og overvågning Forsyning omfatter følgende ydelser? a. Tilførsel af energi og vand, som er nødvendig til ejendomsdriften b. Bortskaffelse af affald og vandafløb fra ejendommen c. Både tilførsel af energi og vand og bortskaffelse af affald og vandafløb Hvad er formålet med pasning, styring og overvågning? a. At fastholde ejendommen i en normal driftstilstand b. At forhindre indbrud c. At forebygge naturkatastrofer Hvad er formålet med renhold? a. At fjerne smuds og støv b. At opretholde et acceptabelt hygiejnisk kvalitetsniveau c. At sikre at rumoverflader fremstår rene

21 SPØRGSMÅL IKT Hvad står forkortelsen IKT for? a. Integreret Kommunikations Teknologi b. Intern Koordineret Teknologi c. Informations- og Kommunikations Teknologi Hvad står forkortelsen CAFM for? a. Computer Adapted FM b. Customer Aligned FM c. Computer Aided FM Hvad står forkortelsen GIS for? a. Grund Informations System b. Geographical Information System c. Grundejernes Investerings Selskab Hvad står forkortelsen CTS for? a. Central Teknisk System b. Central Tilstandskontrol og Styring c. Computer Technology System Hvad styrer CTS i en bygning? a. Forsyningsanlæg b. Brandalarmer c. Adgangskontrol Hvad omfatter BMS (Building Management System)? a. Det samme som CTS b. Intelligente Bygningsinstallationer (IBI) c. Både CTS og IBI

22 20 FACILITIES MANAGEMENT FUP ELLER FAKTA? 1.14 MILJØ OG ARBEJDSMILJØ Hvad adskiller konceptet Vugge til Vugge (Cradle to Cradle C2C) fra konceptet Vugge til grav i en bygnings livscyklus? a. C2C omfatter ikke kun processen frem til og med nedrivning men også bortskaffelse af byggeaffaldet b. C2C omfatter også genanvendelse af byggematerialer i nye produkter c. C2C omfatter også ændringer af bygninger til nye anvendelser Hvornår blev den tidligere obligatoriske Energi Ledelses Ordning (ELO) for bygninger erstattet af den nugældende Energi Mærknings Ordning (EMO)? a b c Indeklimasygen blev i 1983 defineret af WHO og forkortes på engelsk SBS. Hvad står forkortelsen SBS for? a. Sensibility Building Sickness b. Savage Building Surgery c. Sick Building Syndrome Hvad er legionærsyge? a. En lungesygdom som kan spredes med bakterier via bygningsinstallationer b. En hudsygdom som kan overføres via bygningsinstallationer c. En tropisk sygdom

23 SPØRGSMÅL BÆREDYGTIGHED Hvad er formålet med Bæredygtig FM? a. At sikre miljømæssig bæredygtighed b. At sikre økonomisk bæredygtighed c. At sikre både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed Hvad er den største barriere for Bæredygtig FM i henhold til engelsk forskning? a. Mangel på tekniske løsninger b. Manglende opbakning fra top ledelse c. At engangsservice er billigst Hvad indgår der om bæredygtighed i den europæiske standard DS/EN omhandlende FM benchmarking: a. Ingenting b. Vejledning i beregning af bæredygtig FM pr. medarbejder c. Eksempler på miljømæssige indikatorer

24 22 FACILITIES MANAGEMENT FUP ELLER FAKTA? 1.16 CFM Hvornår blev CFM etableret? a b c Hvor mange penge har Realdania givet i støtte til CFM? a. 20 mio. kr. b. 25 mio. kr. c. 30 mio. kr Hvor mange danske universiteter har medvirket i CFM s projekter? a. 3 b. 4 c Hvor mange publikationer har CFM i alt fået udgivet i ? a. Ca. 75 b. Ca. 150 c. Ca Hvor mange artikler har CFM fået udgivet i internationale videnskabelige journals i ? a. Ca. 10 b. Ca. 15 c. Ca Hvor mange artikler har CFM forskere skrevet til FM Update ? a. Ca. 10 b. Ca. 20 c. Ca. 30

25 SPØRGSMÅL DFM Hvornår blev DFM etableret? a b c Hvem var DFM s første formand? a. Kjeld Nielsen b. Ib Steen Olsen c. Ole Emil Malmstrøm Hvor mange år var Ole Emil Malmstrøm formand for DFM? a. 6 år b. 9 år c. 12 år Hvor mange virksomhedsmedlemmer havde DFM i 2012? a. Ca. 150 b. Ca. 200 c. Ca Hvor stor en omsætning havde DFM i 2012? a. Ca. 1 mio. kr. b. Ca. 2 mio. kr. c. Ca. 3 mio. kr Hvad hedder DFM s formand i 2013? a. Mogens Kronborg b. Henning Kornbo c. Mogens Kornbo

26 24 FACILITIES MANAGEMENT FUP ELLER FAKTA? 1.18 DFM-BENCHMARKING Hvornår blev DFM-benchmarking etableret som særskilt forening? a b c Hvem var den første formand for DFM-benchmarking? a. Kjeld Nielsen b. Kaj Toft c. Flemming Wulff Hansen Hvad hed foreningen DFM-benchmarking i starten? a. DFM-key b. DFM-statistik c. DFM-nøgletal Hvor mange virksomheder var medlem af DFM-benchmarking i 2012? a. 30 b. 60 c NORDICFM Hvornår startede NordicFM? a b c Hvor mange lande er medlem af NordicFM? a. 4 b. 5 c Hvem var den første formand for NordicFM? a. Ole Emil Malmstrøm b. Olav Egil Sæbøe c. Suvi Nenonen

27 SPØRGSMÅL EUROFM Hvornår blev EuroFM formelt etableret? a b c Hvad hed den første formand for EuroFM fra den formelle etablering? a. Alexander Keith b. Alexander The Great c. Keith Alexander Hvilke af følgende lande var repræsenteret som medstiftere af EuroFM? a. Storbritannien b. Holland c. Danmark Hvilke af følgende kan være medlem af EuroFM? a. Nationale FM foreninger b. Forsknings og uddannelsesinstitutioner c. IFMA chapters På hvilke af følgende måder kan virksomheder være tilknyttet EuroFM? a. Corporate Associates b. Sponsorer c. Medlem af nationale FM foreninger Den årlige europæiske FM konference EFMC blev på initiativ af CFM holdt i København i 2012 med DFM som national værstsorganisation. Hvor mange deltog i konferencen? a. Ca. 500 b. Ca. 600 c. Ca. 700

28 26 FACILITIES MANAGEMENT FUP ELLER FAKTA? 2. FM FUP ELLER FAKTA SVAR 2.1 FM GENERELT For uddybning af nedenstående svar henvises til Håndbog, kap. 1 (2.1.13), kap. 11 (2.1.4) og kap. 12 (2.1.5) Hvad er en facilitet? b. Noget der gør livet bekvemt og lettere Hvilken form for disciplin er FM? a. En ledelsesdisciplin Hvad er der overordnede formål med FM? c. At understøtte aktiviteterne i en organisation Hvordan kan FM skabe merværdi? a. Ved at reducere omkostningerne til FM ydelser b. Ved at skabe mere optimale rammer for kernevirksomheden c. Ved at reducere virksomhedens miljøpåvirkninger 2.2 FM MARKEDET For uddybning af nedenstående svar henvises til Håndbog, kap Hvor stor var det potentielle FM marked i Danmark? b. 60 mia. kr Hvor stor var det faktiske FM marked i Danmark? c. 37 mia. kr Hvor stor en andel af bruttonationalproduktet udgjorde det potentielle FM marked i de 5 største europæiske lande? b. 5 % Hvor stor en andel af bruttonationalproduktet udgjorde det potentielle FM marked i de 5 største europæiske lande? b. 50 %

29 SVAR FM STANDARDER For uddybning af nedenstående svar henvises til Håndbog, kap. 1 (2.3.13) og kap. 8 (2.5.5) samt Hvornår blev de første europæiske CEN standarder for FM godkendt? c Hvor mange europæiske CEN standarder er godkendt indtil 2013 b DS/EN indeholder en taxonomi for FM. Hvad er det? b. En klassifikationsstruktur Hvor mange internationale ISO standard for FM er godkendt før 2013? a Hvad kendetegner kvalitetskravene i INSTA 800? c. Krav til output 2.4 ORGANISATION For uddybning af nedenstående svar henvises til Håndbog, kap Hvad karakteriserer som det væsentligste en FM enhed som linjeorganisation? b. Den er placeret på linje med de fleste øvrige enheder i virksomheden Hvad karakteriserer som det væsentligste en FM enhed som stabsorganisation? a. Den fungerer som rådgiver og repræsentant for den øverste ledelse Hvornår kan det være hensigtsmæssig at udskille FM i et særskilt selskab? b. Når virksomheden er divisionaliseret i mange særskilte selskaber

30 28 FACILITIES MANAGEMENT FUP ELLER FAKTA? 2.5 SOURCING For uddybning af nedenstående svar henvises til Håndbog, kap Hvad er outsourcing kendetegnet ved? c. At flere opgaver bliver ændret fra inhouse til ekstern leverance Hvad fastsætter lov om virksomhedsoverdragelse? b. At en leverandør, der overtager en virksomhed, indtræder i de rettigheder og forpligtelser, der gjaldt på overdragelsestidspunktet Hvad gælder EU s udbudsregler for? b. Alle tjenesteydelser under offentlig kontrol, som overskrider en fastsat tærskelværdi Hvor ofte skal løbende tjenesteydelser udbydes i henhold til EU s udbudsregler? b. Mindst hver 5. år 2.6 SERVICE MANAGEMENT For uddybning af nedenstående svar henvises til Håndbog, kap Hvad kendetegner service i forhold til fysiske produkter? a. Fysiske produkter kan lagerføres, mens service ikke kan lagerføres Hvad står forkortelsen SLA for i relation til servicekvalitet? a. Service Level Agreement Hvem specificerer normalt SLAer? a. Kunden i forbindelse med et udbud Hvad står forkortelsen KPI for i relation til servicekvalitet? c. Key Performance Indicator Hvem måler og dokumenterer normalt opfyldelsen af KPIer? b. Leverandøren i løbet af en leverance

31 SVAR ØKONOMI For uddybning af nedenstående svar henvises til Håndbog, kap Hvad står betegnelsen ABC for i relation til økonomistyring? c. Activity Based Costing Hvorfor kan det være en god idé at indføre intern husleje? a. For at skabe en bedre arealudnyttelse Hvad karakteriserer som det væsentligste nøgletal? b. Tal som giver mulighed for at sammenligne på tværs af FM enheder Hvad kan man bruge benchmarking til? a. At forbedre præstationen i en FM enhed Hvad er totaløkonomi? c. En økonomisk beregning, hvor investeringer og driftsudgifter sammenholdes Hvordan beregnes totaløkonomi? a. Som en beregning hvor fremtidige udgifter og evt. indtægter tilbagediskonteres Hvad er nuværdien for en bygning? b. Summen af investeringer og driftsudgifter i en bestemt periode tilbagediskonteret til udgangsåret

32 30 FACILITIES MANAGEMENT FUP ELLER FAKTA? 2.8 STRATEGI For uddybning af nedenstående svar henvises til Håndbog, kap Hvad er en strategi for en virksomhed? b. En plan for at nå langsigtede målsætninger Hvad er en ejendomsstrategi? a. En plan for udvikling af en ejendomsportefølje Hvad er det vigtigste i en strategi for FM? b. Hvordan FM enheden på lang sigt bedst kan understøtte kernevirksomheden Hvad er den væsentligste forskel på strategi og taktik b. Strategi er mere langsigtet end taktik 2.9 VEDLIGEHOLD For uddybning af nedenstående svar henvises til Håndbog, kap Hvorfor er det vigtigt at vedligeholde ejendomme? b. For at sikre at ejendomme til stadighed opretholder deres ydeevne Hvad er formentlig på kort sigt den billigste vedligeholdsmetode? a. Afhjælpende vedligehold også kaldet akut vedligehold Hvad er formentlig på lang sigt den billigste vedligeholdsmetode? b. Forebyggende vedligehold Hvilken vedligeholdsplanlægning er formentlig billigst for kontor byggeri? b. Tilstandsbaseret vedligehold

33 SVAR SPACE MANAGEMENT For uddybning af nedenstående svar henvises til Håndbog, kap Hvad vedrører Space Management? b. Arealanvendelse i forbindelse med en virksomheds bygninger Hvad er et byggeprogram? c. En kravspecifikation for et byggeprojekt Hvordan har DFM defineret samlet nettoareal i en bygning? a. Bruttoareal fratrukket konstruktionsareal Hvad er et typisk brutto/nettoforhold i en kontorbygning? a. 1, Hvordan har DFM defineret disponerbart nytteareal i en bygning? c. Samlet nettoareal fratrukket fordelingsareal, teknikrumsareal og fællesrumsareal Hvad er en typisk etagedybde på en enkeltkorridorbygning med cellekontorer? b m Hvor mange zoner parallelt med facaderne er der i en dobbeltkorridorbygning? b Hvad er Bygningsreglementets minimumskrav til loftshøjden i kontorer? b. 2,50 m

34 32 FACILITIES MANAGEMENT FUP ELLER FAKTA? 2.11 ARBEJDSPLADSINDRETNING For uddybning af nedenstående svar henvises til Håndbog, kap Hvad er Bygningsreglementets minimumskrav til størrelsen af arbejdsrum? a. 7 m Hvad er Arbejdstilsynets minimumskrav til luftrum pr. beskæftiget i arbejdsrum uden mekanisk ventilation (ekskl. rumhøjde over 4 m)? c. 12 m Hvad er Arbejdstilsynets minimumskrav til luftrum pr. beskæftiget i arbejdsrum med mekanisk ventilation (ekskl. rumhøjde over 4 m)? b. 8 m Hvad anbefaler Indeklimahåndbogen fra SBi som areal pr. arbejdsplads? b m Hvad er Rullemarie? a. Et mobilt personligt arkiv 2.12 EJENDOMSDRIFT OG RENHOLD Hvad er formålet med ejendomsdrift? c. At sikre at ejendomme fungerer tilfredsstillende i brugsfasen Hvilke af følgende ydelser indgår ikke længere i DFM-benchmarkings definition af ejendomsdrift b. Indvendig renhold Forsyning omfatter følgende ydelser? c. Både tilførsel af energi og vand og bortskaffelse af affald og vandafløb Hvad er formålet med pasning, styring og overvågning? a. At fastholde ejendommen i en normal driftstilstand Hvad er formålet med renhold? b. At opretholde et acceptabelt hygiejnisk kvalitetsniveau

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Velkommen til DFM netværks årskonference 2014

Velkommen til DFM netværks årskonference 2014 Velkommen til DFM netværks årskonference 2014 2014 Fremtidens FM Strategi, partnerskab og rightsourcing som værdiskaber Årets gang i DFM netværk - Organisering - Årets aktiviteter i DFM netværk 2013 -

Læs mere

FM og bæredygtighed. Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU. Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital. Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU

FM og bæredygtighed. Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU. Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital. Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU FM og bæredygtighed 6. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU Jesper Ole Jensen, SBI/Aalborg universitet Program:

Læs mere

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Dato: 2. juli 2008 J.Nr. 07.01 KJN/ToS/pso Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Specialebeskrivelsen hører til Studieordning

Læs mere

Energirigtig drift og vedligehold via bedre styring og information

Energirigtig drift og vedligehold via bedre styring og information Energirigtig drift og vedligehold via bedre styring og information Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Disposition Præsentation Facilities Management som faglig synsvinkel Erfaringsoverførsel

Læs mere

OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik. Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning

OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik. Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik 1. NIRAS 1.200 ansatte Worldwide Bygherrerådgivning,

Læs mere

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 Deloitte/Weidekampsgade 6 Dagsorden for generalforsamling 2010 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Velkommen til årskonferencen 2013. FM fra strategi til praksis - med fokus på bæredygtige, tværfaglige helhedsløsninger

Velkommen til årskonferencen 2013. FM fra strategi til praksis - med fokus på bæredygtige, tværfaglige helhedsløsninger Velkommen til årskonferencen 2013 FM fra strategi til praksis - med fokus på bæredygtige, tværfaglige helhedsløsninger Velkommen til årskonferencen 2013 Velkomst ved bestyrelsesformand Mogens Kornbo Introduktion

Læs mere

Ejendomsstrategier og porteføljestyring

Ejendomsstrategier og porteføljestyring Ejendomsstrategier og porteføljestyring Per Anker Jensen Professor 31. marts 2014 Hvad er en strategi? Strategos - hærleder? Strategi er et spørgsmål om at vinde krigen og overleve! Niveauer i tilpasning

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

PROGRAM. 15:00 Velkomst og DFM eksempler på udbyttet af netværk. Mogens Kornbo / DFM-net

PROGRAM. 15:00 Velkomst og DFM eksempler på udbyttet af netværk. Mogens Kornbo / DFM-net 15:00 Velkomst og DFM eksempler på udbyttet af netværk PROGRAM Mogens Kornbo / DFM-net 15:30 Benchmarking cases Flemming Wulff Hansen / DFM-benchmarking 16:00 FM_ Trends og visioner Claus F. Christensen

Læs mere

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management kommer styrket ud af krisen Udvider eller fastholder budget trods generelle nedskæringer Stor og øget opmærksomhed på FM fra topledelsen

Læs mere

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Social- og Sundhedscentret, Brøndby Forord Det er mig en glæde, på Universitets- og Bygningsstyrelsens vegne, at kunne udsende denne pjece. Pjecen beskriver

Læs mere

Velkommen Velkommen til generalforsamling til i DFM netværk i

Velkommen Velkommen til generalforsamling til i DFM netværk i Velkommen Velkommen til generalforsamling til i DFM netværk i DFM 24. netværk marts 2015 2013 Årsberetning 2014 bestyrelsesformand Mogens Kornbo Organisering Bestyrelse Udvalg Sekretariat Årsberetning

Læs mere

Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, DTU Management Leder af Center for Facilities Management. Erfaringer fra 36 nordiske FM-cases

Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, DTU Management Leder af Center for Facilities Management. Erfaringer fra 36 nordiske FM-cases Facilities Management i Norden fra kostnadsbesparelse til verdiskaping Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, DTU Management Leder af Center for Facilities Management 1 Disposition Erfaringer

Læs mere

Dansk Facilities Management Netværk. Årskonference 2011 27. & 28. januar 2011. Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand, DFM

Dansk Facilities Management Netværk. Årskonference 2011 27. & 28. januar 2011. Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand, DFM Dansk Facilities Management Netværk Årskonference 2011 27. & 28. januar 2011 Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand, DFM DFM Årsplan 2011 DFM konference 2011 - fremtidens facilities management Uddrag fra programmet

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Årsberetning 2013. Bestyrelsesformand Mogens Kornbo

Årsberetning 2013. Bestyrelsesformand Mogens Kornbo 2013 Bestyrelsesformand Mogens Kornbo 2013 hovedpunkter Præsentationer Bestyrelsen Sekretariatet Udvalgene Medlemstal Årets aktiviteter Udvalgenes formænd har ordet Samarbejder Det videre arbejde DFM netværks

Læs mere

Facility Management Drift & vedligehold

Facility Management Drift & vedligehold DFM netværk og hvad er tendenserne inden for FM v/eva Kartholm, direktør DFM Facility Management Drift & vedligehold Agenda Begrebsafklaring DFMs foreninger Trends Strategisk fokus Trends her og nu + på

Læs mere

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud København 21. september 2011 Magnus Kuchler, ansvarlig for FM rådgivning Norden FM trends lige nu? Fortsat omkostningspres et bevis på konkurrenceevne.

Læs mere

Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle

Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle Hvordan skal cirkulær økonomi tænkes ind i et byggeri? v/anke Oberender, Centerleder for Videncenter for

Læs mere

Facilities Management 2016 Survey

Facilities Management 2016 Survey Facilities Management 2016 Survey FM: Professionalisme, netværk og værdiskabelse Eksempel på benchmarking: Areal til kommunale formål DK-Benchmark er 5,4 m² pr. borger i kommunen FM2016 Survey viser, at

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

INSTITUT FOR ENTREPRENØRSKAB OG RELATIONSLEDELSE

INSTITUT FOR ENTREPRENØRSKAB OG RELATIONSLEDELSE INSTITUT FOR ENTREPRENØRSKAB OG RELATIONSLEDELSE Dagsorden Resultater fra forprojekt Hovedprojektet: Formål og organisering Delprojekt 1: Fokusområder og observationer Forprojektet FM begrebet Hvad er

Læs mere

Dansk Facilities Management Generalforsamling 2011

Dansk Facilities Management Generalforsamling 2011 Dansk Facilities Management Generalforsamling 2011 Årsberetning 2010 11. Januar 2011 Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand DFM Status for 2010 Agenda 1. Præsentation af bestyrelse 2010 2. Medlemmer 3. Nationalt

Læs mere

M i byggeprojekter. pstartsmøde. orgergade 111 1. november 2012. tokholmsporten visualisering: BIG

M i byggeprojekter. pstartsmøde. orgergade 111 1. november 2012. tokholmsporten visualisering: BIG M i byggeprojekter pstartsmøde orgergade 111 1. november 2012 tokholmsporten visualisering: BIG Velkomst og præsentation Kommissorium Kort om baggrunden for initiativet Kommentar til baggrunden i almindelighed

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Brugerhensyn i uddannelse og forskning på bygningsområdet

Brugerhensyn i uddannelse og forskning på bygningsområdet Brugerhensyn i uddannelse og forskning på bygningsområdet Per Anker Jensen Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning Lektor, DTU Management 1 Disposition FM og byggeprocessen FM i de

Læs mere

Eksempler. DFM Benchmarking

Eksempler. DFM Benchmarking Eksempler DFM Benchmarking Kausalitet Formål med benchmarking At maksimere output i forhold til input At udføre det nødvendige output Output Kvalitet Mængde Tilfredshed Effektiv Normal Ineffektiv Input

Læs mere

Dansk Facilities Management netværk. Præsentation

Dansk Facilities Management netværk. Præsentation Dansk Facilities Management netværk Præsentation Facilities Management - hvad er det? Facilities Management understøtter kerneforretningen Med Facilities Management varetages alle sekundære funktioner

Læs mere

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger DFM præsentation Søren Andersen Facility Management Director Novozymes A/S 6. oktober 2011 2 Summary og anbefaling FM Deep Dive fra McKinsey

Læs mere

Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN

Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN Program 09.30: Velkomst og introduktion til projektets resultater

Læs mere

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder »BIM Universe - Håndtering og deling af information Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder as Kort om ALECTIA A/S Vores opfattelse af BIM Vores fokus Vores erfaringer Vores ønsker »Fakta om

Læs mere

NY BOG OM FM OG MERVÆRDI PRÆSENTERET VED EFMC 2012

NY BOG OM FM OG MERVÆRDI PRÆSENTERET VED EFMC 2012 NY BOG OM FM OG MERVÆRDI PRÆSENTERET VED EFMC 2012 Af PER ANKER JENSEN, Professor, Center for Facilities Management Realdania Forskning (CFM) Danmark Tekniske Universitet www.cfm.dtu.dk 18 Indledning Ved

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere

Opmåling af bygninger, areal- og volumenbegreber

Opmåling af bygninger, areal- og volumenbegreber Dansk standard DS 13000 1. udgave 2007-05-31 Opmåling af bygninger, areal- og volumenbegreber Measurement of buildings, concepts of area and volume DS 13000 København DS projekt: M213158 ICS: 91.010.30;

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse Facilities Management - State-of-the-art civilingeniør, driftschef

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015 Mig Rikke Brinkø Civilingeniør, PhD studerende PhD projekt: Sharing space in the

Læs mere

FRA VICEVÆRT TIL INNOVATOR UDVIKLINGSERFARINGER OG FREMTIDSPERSPEKTIVER

FRA VICEVÆRT TIL INNOVATOR UDVIKLINGSERFARINGER OG FREMTIDSPERSPEKTIVER FRA VICEVÆRT TIL INNOVATOR UDVIKLINGSERFARINGER OG FREMTIDSPERSPEKTIVER Indhold Præsentation af Poul, Petrine og Preben DR og FM historisk DR og FM: Seneste udbudsproces DR og FM de næste 3-5 år 2 Hvem

Læs mere

FM-uddannelse for drift og vedligeholdelse. Bliv certificeret i FM for Drift og Vedligehold

FM-uddannelse for drift og vedligeholdelse. Bliv certificeret i FM for Drift og Vedligehold Teknologisk Institut 2012 Uddannelse Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i programmet Eventuelle programændringer kan ses på vores hjemmeside: www.teknologisk.dk/uddannelser A72734-001 FM-uddannelse

Læs mere

DFM netværk. Hvordan får vi den service, vi har behov for? Charlotte Kyhl/29.01.2015

DFM netværk. Hvordan får vi den service, vi har behov for? Charlotte Kyhl/29.01.2015 DFM netværk Hvordan får vi den service, vi har behov for? Charlotte Kyhl/29.01.2015 Presentation title Date 2 Facts om de tre hovedopgaver, der løses af eksterne 9000 daglige kunder i vores 30 kantiner

Læs mere

DFM Konference 2014. Cases Right-Sourcing der har skabt værdi og tillid. 23. januar 2013. Preben Gramstrup fm3.dk. M: +45 23 20 27 45 @: preben@fm3.

DFM Konference 2014. Cases Right-Sourcing der har skabt værdi og tillid. 23. januar 2013. Preben Gramstrup fm3.dk. M: +45 23 20 27 45 @: preben@fm3. DFM Konference 2014 Cases Right-Sourcing der har skabt værdi og tillid 23. januar 2013 Preben Gramstrup fm3.dk M: +45 23 20 27 45 @: preben@fm3.dk fm3.dk 2014 1 Program Erfaringspunkter fra tre forskellige

Læs mere

Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver

Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver Dansk standard DS/INSTA 810 1. udgave 2011-08-08 Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver Requirements and recommendations for the provision of cleaning services DS/INSTA 810 København

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Greve Kommune. Ansvar og arbejdsdeling ved indkøb af varer og tjenesteydelser

Greve Kommune. Ansvar og arbejdsdeling ved indkøb af varer og tjenesteydelser Greve Kommune Ansvar og arbejdsdeling ved indkøb af varer og tjenesteydelser Opgaver og funktioner Opgaver Eventuel udlicitering af tjenesteydelser. (>1,438 mill. ekskl. moms i kontraktperioden = EU-udbud)

Læs mere

Kursuskatalog Efterår 2013

Kursuskatalog Efterår 2013 Kursuskatalog Efterår 2013 Forord Kære DFM er Jeg er meget glad for, for første gang at kunne præsenterer dig for et egentlig kursuskatalog fra DFM netværk. Kataloget er et resultat af kursusudvalgets

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Ballerup 12. maj 2014 v. Økonomi- og administrationschef Uffe Gebauer Thomsen

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management?

Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management? Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management? Hvem er jeg? Biolog fra Københavns Universitet i 1999 med speciale i lokal Agenda

Læs mere

BMS v/bent Ole Jonsen. Kontorhus Energiklasse 1 Energiberegning Besparelser Integreret løsning Tilbagebetalingstid Explorium

BMS v/bent Ole Jonsen. Kontorhus Energiklasse 1 Energiberegning Besparelser Integreret løsning Tilbagebetalingstid Explorium 76 BMS BMS v/bent Ole Jonsen Kontorhus Energiklasse 1 Energiberegning Besparelser Integreret løsning Tilbagebetalingstid Explorium 77 Kontorhus som energiklasse 1 Hvordan har vi gjort det 78 Eksempel på

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Udbud og bæredygtigt offentligt byggeri

Udbud og bæredygtigt offentligt byggeri Udbud og bæredygtigt offentligt byggeri AaK Bygninger stiller krav til bæredygtighed i de kommunale projekter v/bygningschef Peter Munk, Aalborg Kommune AaK Udvikling Befolkningsudviklingen 2016-2028 stiger

Læs mere

Asset management - hvad er det og hvad kan det?

Asset management - hvad er det og hvad kan det? TØF - hvad er det og hvad kan det? Erik Helms Nielsen, direktør En ingeniør krydser sit spor 1 Copyright Reliasset A/S, 2013 1 TØF En ingeniør krydser sit spor 2 En ingeniør krydser sit spor 3 Copyright

Læs mere

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program Facility Management Ernst & Young Benchmarking Program 1 Agenda Facility Management i TDC Organisering Nøgletal Genudbud Erfaringer med E & Y benchmarking program Ledelsesrapportering Løbende optimering

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum Fra sund fornuft til god forretning Realdania ErhvervsForum Den 9. november 2011 Aktivt ejerskab ATP Koncernen arbejder med samfundsansvar på flere niveauer Kunder og samfund Medarbejdere Miljø og klima

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS Kvalitetshåndbog for Houe Smed & VVS Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsrengøring på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kom godt i gang med standarder Kvalitetsledelse

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

1. Nationalt a) DFM formål og strategi b) Medlemsmøder og aktiviteter c) Kommunikation og Organisation d) Samarbejde med andre 2.

1. Nationalt a) DFM formål og strategi b) Medlemsmøder og aktiviteter c) Kommunikation og Organisation d) Samarbejde med andre 2. Dansk Facilities Management Generalforsamling 2010 Årsplan 2010 12. januar 2010 Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand DFM Hvad dbi bringer året t2010? 1. Nationalt a) DFM formål og strategi b) Medlemsmøder

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Samarbeid for økt effektivitet og mer kompetent FM Poul Henrik Due COWI og Dansk Facilities Management netværk Disposition Præsentation Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Resultater

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

En fælles ejendomsstrategi 2014 2017

En fælles ejendomsstrategi 2014 2017 Medarbejdere og brugere Kommunens opgaver, mål CEI Kommunens faciliteter En fælles ejendomsstrategi 2014 2017 - et område med perspektiv og visioner Egedal Kommune, december 2013 Besluttet i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

DISPOSITION REFLEKTIONER OG ERFARINGER

DISPOSITION REFLEKTIONER OG ERFARINGER DISPOSITION RESULTAT 3 NIVEAUER BAGGRUND: BYGHERREPROJEKTET DEN KOMMUNALE UDFORDRING HVAD ER FM? KOMMUNERNE OG FM EN PROFESSIONEL, STRATEGISK FORANKRET FM-FUNKTION PROCES REFLEKTIONER OG ERFARINGER RESULTAT

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

FM outsourcing i omskiftelige tider

FM outsourcing i omskiftelige tider FM outsourcing i omskiftelige tider Case: GN Store Nord DFM Konference 2010 Agenda FM anno 2010 hvilke faktorer er vigtige i omskiftelige tider? Case: GN Store Nord hvilke erfaringer har GN gjort sig med

Læs mere

Case fra Space Management på Gentofte Rådhus

Case fra Space Management på Gentofte Rådhus Case fra Space Management på Gentofte Rådhus Ved: - Steen Tougaard og - Mads W. Ambjørnsen DFM uddannelsesdag 2010 Gentofte Ejendomme kort om hvem vi er? Gentofte Kommune har ca. 70.000 indbyggere og er

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management i kommunerne. Kirsten Ramskov Galamba Cand. Scient, Ph.d. studerende

Bæredygtighed og Facilities Management i kommunerne. Kirsten Ramskov Galamba Cand. Scient, Ph.d. studerende Bæredygtighed og Facilities Management i kommunerne Kirsten Ramskov Galamba Cand. Scient, Ph.d. studerende Hvem er jeg? Uddannet Biolog fra Københavns Universitet i 1999 med speciale i lokal Agenda 21

Læs mere

TILGÆNGELIGE FRITLIGGENDE BOLIGER - INDLEDENDE SPØRGSMÅL

TILGÆNGELIGE FRITLIGGENDE BOLIGER - INDLEDENDE SPØRGSMÅL STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN TILGÆNGELIGE FRITLIGGENDE BOLIGER - INDLEDENDE SPØRGSMÅL SBI-ANVISNING 260 1. UDGAVE 2015 Tilgængelige fritliggende boliger indledende spørgsmål

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service. Af Bjørn Clausen-Ley

Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service. Af Bjørn Clausen-Ley Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service Af Bjørn Clausen-Ley Baggrund og problemstilling Økonom inden for FM på DTU DTU CAS bygningsdrift (FM) Nøgletalsanvendelse DTU i dag Kan man udvide anvendelsen

Læs mere

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Netværksmøde 9. april 2013 Carsten Riis Fredriksen Dansk Standard Agenda Hvem er Dansk Standard? Hvorfor benytte standarder? Hvad tilbyder vi? Eksempler

Læs mere

Fagkoordinator i COWI. Artikelforfatter i: Med ansvar for Bygningsautomation og Bygnings-IT. HVAC-magasinet. 25 år som CTS-entreprenør.

Fagkoordinator i COWI. Artikelforfatter i: Med ansvar for Bygningsautomation og Bygnings-IT. HVAC-magasinet. 25 år som CTS-entreprenør. Af Villy Falk Fagkoordinator i COWI Med ansvar for 25 år som CTS-entreprenør 15 år som CTS-rådgiver Medlem af bestyrelsen i: Danvaks automatikgruppe LonUser Group Denmark Artikelforfatter i: HVAC-magasinet

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram Vedr. Forøgelse af intensiv og opvågningskapaciteten på OUH samt bæredygtighedsvurdering Den 15. juli 2011 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere