Nyt fra Orbicon Leif Hansen. FN-byen tager form. Miljøpåvirkninger fra en Femern-forbindelse. Bolig+ banebrydende energineutralt etagebyggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Orbicon Leif Hansen. FN-byen tager form. Miljøpåvirkninger fra en Femern-forbindelse. Bolig+ banebrydende energineutralt etagebyggeri"

Transkript

1 Nyt fra Orbicon Leif Hansen # FN-byen tager form FM-system bedre kvalitet for samme penge Miljøpåvirkninger fra en Femern-forbindelse Bolig+ banebrydende energineutralt etagebyggeri SIDE 7 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 18

2 # Grønt lys Det er en forandringens tid. Ud over en begyndende optimisme i byggebranchen oplever vi et stigende fokus på bæredygtighed, energi og miljø. Der kommer flere og flere opgaver, som kræver, at vi bringer et bredt spektrum af vores kompetencer i spil. Det er meget tilfredsstillende at levere gennemtænkte og komplette løsninger, som kommer både kunden og samfundet som helhed til gode. Internt mærker vi også store forandringer som følge af fusionen. Det inspirerer at få nye kolleger, og vi får gang i flere opgaver, der går på tværs af organisationen og involverer kompetencer fra både byggeri- og miljøområdet. Vi er i Orbicon og Leif Hansen Engineering blevet enige om, at vi må have et fælles navn. Vi er to firmaer, der er blevet til ét. To firmaer, der har markeret sig inden for henholdsvis byggebranchen og miljøbranchen. For at bevare de to brands, og samtidig have ét navn, har vi beslutte at kalde os Orbicon Leif Hansen. Du vil også mærke en forandring i dette nummer af dialog. Vi favner nu bredere og vil gerne vise, hvad vi kan på tværs af hele organisationen Orbicon Leif Hansen. Du kan i dette nummer af Dialog læse om et par af projekterne. Blandt andet et state of the art vandværk med fokus på sikkerhed i forsyningen, et projekt omkring energibesparelser i offentlige bygninger og om den nye tribune i Parken, som nu står færdig. Der er efterspørgsel på økonomisk og miljømæssigt bæredygtige løsninger, og her har vi samlet nogle helt unikke kompetencer på det danske rådgivermarked. Det gør os i stand til at lave løsninger, som giver nytte og glæde mange år fremover. Lyset er lige ved at skifte fra gult til grønt og vi glæder os til de mange kommende opgaver omkring blandt andet energi, infrastruktur og grønt byggeri. Jesper Nybo Andersen og Lars Kragh

3 # Højspænding gennem Jylland Energinet.dk vil udvide kapaciteten i eltransmissionsnettet med en dobbelt 400kV højspændingsledning fra Kassø til Tjele gennem Midt- og Sønderjylland. Den 180 km lange højspændingsledning skal blandt andet gøre det muligt at få markant mere vindkraft ind i elsystemet. Konsekvenser for miljøet Orbicon Leif Hansen udarbejder VVM-redegørelsen for den nye linjeføring i samarbejde med et rådgiverteam, og med en 180 km ledning der går igennem ni kommuner, er der noget at se til. Linjeføringen kræver et kommuneplantillæg i hver kommune, og de nye master kan ikke bare sættes op, hvor de gamle står. Den nye linjeføring skal være klar, før de gamle master kan tages ned. Linjeføringen af de nye master kommer stort set til at følge den gamle linjeføring, men der er nogle særligt følsomme områder, hvor der måske skal gøres en særlig indsats. Man skulle umiddelbart tro, at det ville være den bedste løsning at grave en ny højspændingsforbindelse ned i jorden, så den ikke længere er synlig. Men det har vist sig at være problematisk at udføre 400kV forbindelser som lange jordkabler. Det kan gøre systemet ustabilt, og gå ud over forsyningssikkerheden, fortæller Steen Øgaard Dahl fra Orbicon Leif Hansen. Ved følsomme naturområder som Gamst Søenge, Bølling Sø og Nørre Ådal, må vi overveje, om der skal en anden linjeføring til, eller om vi skal lægge kablerne ned i jorden over korte afstande. På samme måde har vi en udfordring med et byudviklingsområde i Billund, fortsætter Steen Øgaard Dahl. Nyt design Den gamle ledningsføring er på 400 kv og hænger på H-master fra 1965, som er en gitterkonstruktion. Der bliver i øjeblikket arbejdet på et nyt mastedesign, hvor masten består af et rørformet skaft ligesom vindmøller. Denne udformning fylder mindre i landskabet end de gamle H-master. Det nye design trækker blandt andet på erfaringer fra indpasning af vindmøller i landskabet. Masten under udvikling går under betegnelsen Eagle-masten i to etager. Masterne kan udføres i forskellige højder og tilpasses det omgivende landskab. De nye master bærer to spor af 400 kv, og dermed bliver kapaciteten fordoblet i forhold til den gamle linjeføring. Det betyder, at nettet bedre kan håndtere udsving fra produktion af f.eks. vindmølle energi. Det er planen, at den 180 km lange ledning skal være klar til brug i Steen Øgaard Dahl, Det er Energinet.dk, der etablerer den nye linjeføring og Miljøcenter Århus og Miljøcenter Odense, der har ansvaret for at godkende den endelige VVM-redegørelse og udforme kommuneplantillæg. Se mere på

4 # En stjerne i København FN-byen i København har efterhånden fundet sit udseende. Det bliver en stjerneformet bygning, som kommer til at indtage sin helt egen ø ved Marmormolen i København. Orbicon Leif Hansen har afsluttet skitseringsfasen af den nye FN-by i København. En ny udformning, som er udarbejdet af 3xN-arkitekter i samarbejde med Orbicon Leif Hansen, er netop blevet godkendt af By & Havn. Fleksibelt og funktionelt Forslaget rummer en stor, åben lobby. Ud fra den går fem arme til at starte med. Hvis byggeriet skal udvides, kan der kobles tre arme mere på. Konceptet giver en høj grad af fleksibilitet, og rent logistisk bliver det let at komme fra den ene ende af bygningen til den anden. Vi er endt med en bygning, der arkitektonisk, funktionelt og miljømæssigt er helt i top, fortæller projektleder Jørn Jakob Jensen fra Orbicon Leif Hansen. Miljøaspekter er tænkt ind fra starten Bygningen skal afkøles med vand fra havnen, og for at bruge mindst mulig energi på at skulle afkøle bygningen har vi tilpasset vinduernes størrelse, sørget for en effektiv isolering og placeret bygningen optimalt i forhold til sol, vind og vejr. I forhold til klimatilpasning overvejes grønne tage, som reducerer belastningen af vores kloakker, samtidigt med at det reducerer opvarmningen af byerne, fortæller Jørn Jakob Jensen. Ud over alle disse konkrete tiltag ønsker By & Havn at LEED-certificere bygningen. Det betyder, at der skal overholdes forskellige krav til miljø og energiforbrug både i opbygningsfase og i bygningens drift, når den er færdig. Selve byggeriet går i gang til efteråret 2010 og efter to år er det planen, at den nye FN-by i København kan indvies. Jørn Jakob Jensen,

5 Den rumlige klimastrategi et grønt og blåt samarbejde med Henning Larsen Architects Orbicon Leif Hansen skal stå for et anderledes energiprojekt Den rumlige klimastrategi kombinerer de tekniske løsninger med det rumlige og arkitektoniske og giver konkrete anvisninger på, hvordan kommuners klimastrategi kan udmøntes. Klimatilpasningen kan tilføre byen værdi ved at bruge vandet som et attraktivt element i byen og føre natur ind til borgerne i byen. Men ingeniørens tekniske løsning gør det ikke alene. Den skal bringes i samspil med by, natur og borgere og her kommer arkitektens kompetencer på banen. Sammen har Henning Larsen Architects og Orbicon Leif Hansen skabt bæredygtige løsninger i forbindelse med nye byggerier. I samarbejde har vi også udviklet konceptet om den rumlige klimastrategi, der bringer byen, menneskene og naturen sammen i klimatilpasningen. Formålet med samarbejdet er at samtænke ingeniørens tekniske analyser med arkitektens rumlige og arkitektoniske ideer, for derigennem at skabe helstøbte løsninger for kommunen og den enkelte borger. Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, vi står overfor. En del af løsningen findes i den måde, vi planlægger vores byer på. Den rumlige klimastrategi er en metode, der omsætter de overordnede strategier til konkrete rumlige scenarier. Du kan downloade folderen fra vores hjemmeside eller kontakte Hauge Larsen. Hauge Larsen, Ungarn sparer på energien # med fokus på processerne omkring energibesparelser. Vi er i gang med at udvikle en drejebog til to regioner i Ungarn, som vil nedbringe energiforbruget i offentlige bygninger. Ikke kun tekniske løsninger Det med at afdække besparelsespotentialet og foretage de tekniske analyser er naturligvis det grundlæggende, men det er min erfaring, at det langt fra er det afgørende for, om projektet for alvor bliver en succes, fortæller Niels Erik Jensen fra Orbicon Leif Hansen. Gennem mange år har han hjulpet erhvervslivet med at spare på energien, men ud over den tekniske indsigt, lægger han meget vægt på processerne omkring implementering og involvering af de ansatte. Alt for ofte er der gennemført forkromede undersøgelser, som får lov til at samle støv på reolen. Her står vi i spidsen for et projekt, der skal udvikle en drejebog for, hvordan vi får processerne til at fungere, og vi afprøver den i praksis, fortæller Niels Erik Jensen. Projektet vil involvere kompetencer på tværs af virksomheden Orbicon Leif Hansen blandt andet inden for planlægning, processtyring og energimærkning. Mange besparelser Energiforholdene i Ungarn er meget anderledes. F.eks. er de afhængige af gas fra Rusland, og ved efterisolering, renovering af varmeanlæg osv. er der rigtig meget meget at hente på i forhold til herhjemme, fortsætter han. Niels Erik Jensen, Embedsmænd fra de to regioner har gennemført en workshop på Energiakademiet på Samsø. I løbet af 2010 gennemføres pilotprojekter på Gyôr-Moson-Sopron amtshospital i Gyôr og Bács-Kisum amts administrationsbygning i Kecskemét, hvor den udarbejdede drejebog skal implementeres. Derefter skulle projektet gerne udbredes til den resterende del af de to regioner.

6 # Lampe for lampe, seng for seng Hoteldrift tager hårdt på interiøret. Især hvis gæsterne er unge og interiøret er dansk design. Derfor rådgiver Orbicon Leif Hansen omkring indkøb og implementering af et Facility Management system til DanHostel Copenhagen, der gerne vil have bedre styr på drift og vedligehold. For der kan vindes mange ressourcer ved at registrere og planlægge. Styr på gæster Der kommer over gæster om året til DanHostel ved Københavns Havn. Der er over 1000 senge fordelt på de 15 etager. Det er alt i alt noget af en udfordring at holde styr på, om en seng eller lampe skal udskiftes, om tiden afsat til at gøre rent osv. er passende, og om standarden er, som den skal være, fortæller projektleder Peter Anker Olsen fra Orbicon Leif Hansen. DanHostel i København har en meget høj belægningsprocent, og det er derfor dyrt, hvis der er værelser, de ikke kan udleje, fordi der måske er en seng, der er gået i stykker. Et Facility Management System kan blandt andet være med til at identificere, hvilke dele det kan betale sig at have på lager, så en hurtig reparation kan udføres. Derudover kan systemet bruges til at planlægge og optimere arbejdsgange. Især hoteller med mange besøgende kan have stor glæde af et såkaldt FM-system, men det er noget relativt nyt herhjemme. Systemet bliver brugervenligt og rengøringspersonale og håndværkere vil indtaste via en PDA eller mobiltelefon. Hvis ikke alle kan finde ud af at bruge systemet, mister det sin værdi. Det kræver nemlig, at alt registreres lampe for lampe og seng for seng, fortæller Peter Anker Olsen. Peter Anker Olsen, Facility Management Facility Management er planlægning, gennemførelse og ledelse af drift og vedligehold, rengøring, værelsesbooking, indeklimastyring, affaldshåndtering og sikkerhed i en styret proces, som sikrer den valgte kvalitet til den bedste pris.

7 # Miljøpåvirkningerne fra Femern Bælt skal undersøges grundigt Et så stort byggerier som en ny forbindelse mellem Danmark og Tyskland påvirker omgivelserne, og disse påvirkninger skal undersøges, før byggeriet går i gang. Orbicon Leif Hansen er med til at belyse konsekvenser for fisk og fiskeri ved en tunnel eller bro over Femernbælt. Der er hele 25 mand beskæftiget som rådgivere på projektet, og syv af dem er fra Orbicon Leif Hansen, der også leder projektet. Dansk-tysk samarbejde Orbicon Leif Hansen leder konsortiet af rådgivere, der har arbejdet på højtryk det sidste års tid. Konsortiet skal undersøge konsekvenserne for fisk og fiskeri, og der er en stram tidsplan. Forundersøgelserne skal være afsluttet næste efterår og selve VVM en (lovpligtig vurdering af virkningerne på miljøet) skal være klar til foråret 2011, så byggetilladelsen kan være Femernbælt A/S i hænde til foråret 2012, hvor byggeriet går i gang. Forbindelsen skal stå færdig i De to andre firmaer i konsortiet er Institut für Angewandte Ökologie og Fiskeøkologisk Laboratorium, og de tre virksomheder har indgået i et joint venture under navnet FeBEC (Femern Belt Environmental Consultants). Bygherren Femern Bælt A/S følger udviklingen tæt. Det er utroligt vigtigt, at tidsplanen ikke skrider, da det kan forsinke hele byggeriet. Store erhvervsinteresser En ting er de økologiske konsekvenser for fiskelivet i bæltet. En anden ting er de økonomiske konsekvenser for fiskeriet, og hvordan de skal håndteres. Vi undersøger de potentielle effekter på de truede fiskearter der er i området det er blandt andet ålen, den efterårs- og den forårsgydende sild. Dernæst undersøger vi konsekvenserne for de fisk, der udgør grundlaget for fiskeri i området, og det er blandt andet den almindelige sild, brisling og torsk, fortæller Kristian Nehring Madsen. Sild, brisling og torsk udgør tilsammen omkring 80 procent af fiskene målt i biomasse og 90 procent af fangsten. Ud over erhvervsinteresser er disse fisk altså også af stor betydning for den økologiske tilstand. Kristian Nehring Madsen, VVM vurdering af virkninger på miljøet Gennem et EU-direktiv er vi forpligtet til at vurdere konsekvenserne for miljøet ved byggeri og anlæg, af visse typer. En VVM-redegørelse beskriver og vurderer konsekvenserne for: mennesker, dyreliv og planteliv jordbund, vand, luft, klima og landskab materielle goder og kulturarv De mærkede ål sættes ud igen. Fotos: Christian B. Hvidt, Orbicon Leif Hansen

8 # Varmegenindvinding i luften Virksomheden Foamtex i Bording sparer en halv million om året på varmeregningen og forbedrer miljø og arbejdsmiljø med et nyt varmegenindvindingssystem. Foamtex har gennem mange år haft et samarbejde med Orbicon om løsning af måle- og rådgivningsopgaver sidst med dimensioneringen af varmegenvindingsanlægget. Foamtex beskæftiger 55 medarbejdere og ejes af Fletco Tæpper, Danfloor og Hammer Tæpper, som aftager 85% af produktionen. Virksomheden lægger bagsidebeklædning på tæpper, og de klarer hele m 2 om dagen. Fyrer ikke længere for gråspurvene Maskinerne afgiver enorme mængder varm luft. Før i tiden udledte virksomheden 130 grader varm luft direkte ud af skorstenen. I stedet har man nu sat en varmeveksler på, der tager den varme luft fra produktionen til at varme den friske luft udefra op med. I alt bliver det til m 3 frisk luft i timen opvarmet til 21 grader og det kan mærkes på varmeregningen. Vi havde eksempelvis ikke tændt for varmen i produktionen henover hele vinteren, fortæller administrerende direktør Bruno Gade Nielsen. Indeklimaet startede det Det var et påbud fra Arbejdstilsynet, der startede det hele. Vi blev mødt med et krav om at forbedre arbejdsmiljøet i produktionen. Der skulle ventileres bedre. Det krav kunne have været efterkommet med en meget billigere løsning end den valgte. Men jeg synes, at skulle det være, så skulle det være en ordentlig og fremtidssikret løsning på alle parametre, fortsætter Bruno Gade Nielsen. Luften i produktionshallen opfylder i dag alle krav til indeklimaet, og det er blevet et mærkbart rarere stede at opholde sig. Forbedring af miljø og arbejdsmiljø Virksomheder med et stort forbrug af luft, har ofte et lige så stort potentiale for at spare energi og få forbedret indeklimaet. Der naturligvis tale om en temmelig stor investering, men den vil normalt være tilbagebetalt i løbet af få år som følge af energibesparelserne, fortæller maskiningeniør Per Winther- Rasmussen fra Orbicon Leif Hansen, som har været konsulent på projektet. Per Winther-Rasmussen, Havvindmølleparker som levested for fisk Miljøgruppen under Energistyrelsen undersøger, om havvindmølleparker udgør gode levesteder for fisk. Projektet er en opfølgning på miljøovervågningsprogrammerne for en af de to demonstrationshavvindmølleparker i Danmark. Havvindmølleparken Horns Rev 1, der er en af verdens største, og drives af Vattenfall, blev etableret i 2002, og dyrelivet har derfor for længst indfundet sig på de nye vindmøllestrukturer. Alt tyder på, at fiskene kan lide den beskyttelse og de gemmesteder, der er at finde her. Orbicon Leif Hansen og DTU Aqua har været på togt for at finde ud af, hvilke fisk der lever i området ved Horns Rev 1. Vi har været ude i området med net, skib og ekkolod for at undersøge, hvad der er af fisk i området og har fundet blandt andet taskekrabber og småtorsk, fortæller Jens Christensen fra Orbicon Leif Hansen. Små stenrev ved hver mølle Horns Rev består af 80 havvindmøller som står med 550 meters afstand. Omkring hver mølle er der et ca. 10 meter bredt bælte af store kampesten, og de kan udgøre levesteder for fisk og give plads til nye arter. Vindmøllerne er piloteret ned i havbunden, og for at forhindre sandflugt og erosion har man altså etableret dette bælte af kampesten, fortæller Jens Christensen. Fra sandbund til stenbund Før havvindmølleparken blev etableret udførte DTU Aqua en såkaldt baselineundersøgelse, der kortlægger, hvilke arter der er i området. Orbicon har siden etableringen af havvindmølleparken løbende foretaget undersøgelser af indvandringen af dyr på møllefundamenterne og erosionsbeskyttelsen og har bl.a. også registreret forekomsten af fiskearter i området. Horns Rev ligger ca. 14 km ud for Blåvands Huk ved den jyske vestkyst og er et sandrev. Et sandrev byder ikke på mange skjulesteder for fiskene, så her findes især fladfisk. Men nu er andre arter også kommet på banen. Når man går fra sandbund til stenbund, ændres livsbetingelserne for bl.a fiskene. Derfor forventer vi at finde andre fiskearter og muligvis også mere fiskeyngel, idet stenene giver bedre mulighed for at finde mad og skjul. Før havmølleparken fangede vi især hvilling, ising og rødspætter i området. Det er fisk, som typisk lever på eller nær sandbunden. Denne gang finder vi også typiske revfisk, som f.eks. havkarusser, fortæller Claus Steenberg fra DTU Aqua. Orbicon Leif Hansen og DTU Aqua vil drage ud igen til marts 2010 og en endelig rapport omkring fiskelivet ved Horns Rev Vindmøllepark vil være klar ved udgangen af Projektchef Simon B. Leonhard, eller Maks Klaustrup, Fotos: Jens Christensen, Christian B. Hvidt og Maks Klaustrup, Orbicon Leif Hansen

9 # Parkens nye tribune i brug De første 1000 sæder på den nye tribune blev indviet til Dansk Speedway Grand Prix i juni. De sidste 2900 pladser blev rullet ud fra den nye teleskoptribune, som i øvrigt er verdens største, til Britney Spears i juli. Nu er spilleromklædningen første gang taget i brug til kampen Danmark-Portugal. Alt i alt har der fra midten af juni været fuld fart på afleveringsforretningen, og hver dag byder på nye udfordringer, fortæller projektchef Bent N. Andersen fra Orbicon Leif Hansen. De enkelte dele i projektet den faste tribune, teleskoptribunen, boder, spilleromklædning, Parken Sport & Entertainments kontorer samt udlejningskontorerne er blevet færdige i etaper. Et skuffesystem Teleskoptribunen kan indrettes efter, hvor mange pladser der er brug for. Det er som et gigantisk skuffesystem med 19 skuffer, som er 80 m dybt. Så hiver man det antal skuffer ud, der er brug for til det pågældende arrangement., fortsætter Bent N. Andersen. Parken Sport & Entertainment er flyttet ind i starten af oktober og sidst på året kan udlejerne begynde at flytte ind. Logistisk puslespil Der har været arrangementer i Parken under hele perioden med nedrivning af den gamle tribune og opbygning af den nye. Umiddelbart skulle man tro, at det var under nedrivning og opbygning, at der var flest udfordringer med ikke at forstyrre arrangementerne i Parken. Men sådan forholder det sig ikke. Fakta om SuperBest-tribunen: m 2 kontorareal Heraf m 2 til udlejning Lejemålene er fra m 2 Nye omklædningsfaciliteter Nye VIP-lokaler Tribunen har plads til ca tilskuere af pladserne er på teleskoptribunen, som er verdens største Parkens nye totalkapacitet bliver på pladser En sikker vandforsyning Hjørring er et af de steder i landet, hvor der er mangel på rent grundvand. Hjørring Vandselskab har derfor fået dispensation til at rense vandet på Bagterp Vandværk med aktivt kul. Vandet bliver pumpet op fra et grundvandsmagasin, der delvist ligger under Hjørring by, og grundvandet er forurenet med blandt andet BAM, MTBE og klorerede opløsningsmidler. Antallet af forurenede boringer har været stigende de seneste år. En sikker løsning Der kommer blandt andet til at stå en ny filterbygning på grunden, og der er naturligvis stort fokus på sikkerheden, så brugerne har adgang til rent vand døgnet rundt. Bagterp Vandværk har pumpet i det samme område siden Der er gennem de seneste år ofret store summer på at finde nye og uforurenede kildepladser, men det har ikke været muligt at finde tilstrækkeligt med grundvand i den ønskede kvalitet. Der er langt til andre vandressourcer, så man er nødt til at bruge det, der er, og rense det, fortæller Henrik Bjørn fra Orbicon Leif Hansen. Alle kompetencer i huset Vi har sammensat et team af rådgivere der arbejder hhv. med byggeri og vandforsyning. Sammen har vi projekteret og udbudt filterbygning og rentvandsbeholder. Samtidig har vi udbudt både maskin- og el-entrepriserne samt udarbejdet styringsbeskrivelse for de ændringer, der skal foretages i det eksisterende SRO-anlæg, fortæller Henrik Bjørn. Da tidsplanen for udførelsen er meget stram og gennemførelse af byggeentreprisen er afgørende for, hvornår de øvrige entreprenører kan komme på banen, er det en stor fordel, at vi har alle kompetencerne i huset. Det letter koordineringen betydeligt. Det er især på falderebet, at det har været en logistisk udfordring. Med 200 mand på byggepladsen, der alle har travlt med at få deres dele færdige, har det krævet en høj grad af overblik, at få det hele til at køre, fortæller Bent N. Andersen. Bent N. Andersen, Henrik Bjørn,

10 En milepæl inden for energineutralt boligbyggeri # Orbicon Leif Hansen er med i Team+ der har vundet BOLIG+konkurrencen om det første energineutrale etagebyggeri herhjemme. En del af opgaven er at udvikle et koncept for, hvordan man kan bygge energineutralt boligbyggeri. Konceptet skal være tilgængeligt for alle og et af de grundlæggende krav, ud over at det skal være energineutralt er, at byggeriet skal have høj arkitektonisk kvalitet og være inden for et prisleje, der modsvarer konventionelt byggeri. Byggeriet skal ligge på den tidligere Kosangasgrund ved havnefrontetn i Nørresundby ved Aalborg. Vi samlede et team med Arkitema, Thornton Tomassetti, Espensen Rådgivende Ingeniører og Dong Energy, og fik senere Faktor 3 og BAUHOW med. Det er et bredt spektrum af deltagere, men vi har i samspil fundet en holistisk løsning, og er faktisk kommet så langt, at vi er klar til at sætte i gang med byggeriet, fortæller Lars Nordenhof fra Orbicon Leif Hansen. Det tilpassede elementbyggeri Byggeriet er fra fire til 10 etager, og vil bestå at 62 boliger, en café og et fællesrum. Prisen matcher konventionelt byggeri, og en del af løsningen er en ny form for elementbyggeri, som er udviklet af BAUHOW. Fordelen ved denne form for elementbyggeri er at den ikke bestemmer bygningens udformning men består af specialtilpassede elementer. Byggeriet vil stå færdigt i Lars Nordenhof, Om BOLIG+ BOLIG+-konkurrencen er sponseret af Realdania, Elsparefonden og Energistyrelsen. Konkurrenceforslagene kan ses på Utzon Centeret, Slotspladsen 4, Aalborg og i Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A, København. Udstillingen vil senere blive vist rundt omkring i landet. Se mere på Høj- og lavteknologi Solceller placeret strategisk i forhold til lyset kommer til at tilføre bygningen energi. Derudover bliver der i hver bolig et intelligent strømstyringssystem, der både tilpasser sig døgnrytmer og årstid om beboeren er på ferie, og om der bor en familie, singler eller seniorer. Ud over disse højteknologiske løsninger er der også indarbejdet gammeldags principper som luftkølede tørre- og svaleskabe. Forslaget er udformet, så det bruger mindst mulig energi i forhold til blandt andet lysindfald og klimaskærm og i det meste af bygningskroppen er der integreret solenergiproducerende anlæg.

11 Her finder du Danmarks nye miljø- og byggerådgiver Ballerup Lautrupvang 4B Tlf.: Esbjerg Niels Bohrs Vej 6 Tlf.: Helsingør Bøgeskovvej 6 Tlf.: Herning Birk Centerpark 40 Tlf.: Lyngby Raadvad 40 Tlf.: Odense Sivlandsvænget 29 Tlf.: Roskilde Ringstedvej 20 Tlf.: Vejle Enghavevej 2 Tlf.: Viborg Klostermarken 12 Tlf.: Ålborg Gasværksvej 4, 1 Tlf.: Århus Jens Juuls Vej 16 Tlf.: Leif Hansen International A/S New York 51 Madison Avenue Tlf.: Læs mere om Orbicon Leif Hansens nyeste projekter og services på: eller Gengivelse eller mangfoldigørelse af DIALOG eller dele heraf er ikke tilladt uden accept fra Orbicon Leif Hansen ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Orbicon Leif Hansen

50 år som ingeniørrådgiver Historien om Leif Hansen

50 år som ingeniørrådgiver Historien om Leif Hansen 50 år som ingeniørrådgiver Historien om Leif Hansen Milepæle 1959 En lille specialist Om grundlæggelsen af virksomheden, det første projekt og de første år. 1972-1989 Byggerådgiver i bred forstand Om nye

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd)

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Bilag 1 Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Energinet.dk skal foretage forundersøgelser på søterritoriet for at byggemodne et område til en havmøllepark

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Mere end 80 forskellige

Mere end 80 forskellige FREMTIDENS PARCELHUS Mere end 80 forskellige svanemærkede, sunde, lavenergihuse er på vej til danskerne. Fremtidens Parcelhuse er en udstilling af 86 parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Husene skal vise,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

Bæredygtighed i CAS. Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014

Bæredygtighed i CAS. Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014 Bæredygtighed i CAS Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014 Ganske kort om min baggrund Akademiingeniør-Byg i 1991, Lyngby Underviste 1 år på Teknisk skole i Gladsaxe

Læs mere

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 tegnestuen tegnestuen københavn// aalborg// 1987-2012 19 medarbejdere pt. tegnestuer/ københavn hjørring

Læs mere

Professionelle SOLCELLELØSNINGER

Professionelle SOLCELLELØSNINGER Til rådgivere, virksomheder og offentlige institutioner Professionelle SOLCELLELØSNINGER Tænk solceller ind i dit næste projekt 33180 solarelements Erhvervsfolder ny 2.indd 1 22/10/13 16.4906 Tænk solceller

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse, handel og service samt af offentlige institutioner. FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGS-

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse, handel og service samt af offentlige institutioner. FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGS-

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Energimærkning marts 2011 Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Baggrund og formål Fremme energibesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger 40 procent af

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Individuelt byggeri med personlighed og stil

Individuelt byggeri med personlighed og stil Individuelt byggeri med personlighed og stil MODERNE ENERGI KLASSISK Mere end 25 år med husbyggeri Hos Mester Byg A/S har direktør og indehaver Erik Laursen over 25 års erfaring i byggebranchen og omsætter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk 1 Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus 2 mth.dk Indledning Hvordan ville MT Højgaard håndtere byggepladslogistikken på Kolding Sygehus

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for jer.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

læs denne brochure, 2

læs denne brochure, 2 2 læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for dig.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Udvalgte referencer 2013

Udvalgte referencer 2013 Udvalgte referencer 2013 Solrød Center NØ Solrød Strand Konceptudvikling, budgetsætning, strategi og gennemførelse af ny lokalplan nyt projekt på ca. 4.200 m2, indeholdende 26 luksusboliger samt fødevarebutik

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Ådalen 6 Q 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-166226 Energikonsulent: Michael Sven Koch Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskonsulenten

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011

Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011 Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011 Befolkningsudvikling + økonomisk vækst + urbanisering + miljøudfordringer = Grøn vækst Vi er på vej ind i den antropogene

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til offentlige institutioner samt alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse samt handel og service. FORMÅLET MED ENERGI- MÆRKNINGSORDNINGEN

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jagtvej 141 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2200 København N BBR-nr.: 101-271455 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arsenalvej 41 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-10049 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nikolaikirkestræde 3 Postnr./by: 6800 Varde BBR-nr.: 573-029887 Energikonsulent: Mikael Roskjær Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Grønne

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

Energirenovering af etagebyggeriet

Energirenovering af etagebyggeriet Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energirenovering af etagebyggeriet Juni 2010 Titel Energirenovering af etagebyggeriet Udgave 1.

Læs mere