4. kvartal Tema: Forsyninger/ Facilities Management Automatisér processerne med applikationer S. 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. kvartal 2011. Tema: Forsyninger/ Facilities Management Automatisér processerne med applikationer S. 7"

Transkript

1 4. kvartal 2011 Tema: Forsyninger/ Facilities Management Automatisér processerne med applikationer S. 7 GIS er med til at bane vejen for vedvarende energi S. 10 Langsigtet plan for vedligeholdelse af ledningsnettet S. 4 Bedre styr på faciliteterne er vejen til forbedret produktivitet og større overskud S. 18

2 Side 2 Kolofon og Leder Leder af Rune Homann Informi GIS A/S Jægersborg Allé Charlottenlund Ansvarshavende redaktør Klaus Gerlich Redaktion Redaktør Rune Homann Temaansvarlige Sofie Hermansen Rune Homann Redaktionen kan kontaktes på eller tel Grafisk Design Dix:Laumann:grafik Tryk KLS Grafisk Hus A/S Papir Svanemærket.150 g dobbeltbestrøget mat træfrit SILK papir, med vandlak på alle sider. Denne tryksag er 100 pct. CO 2 -neutral. CO 2 -udledningen på råvareforbruget til tryksagen er kompenseret ved opkøb af EU- og FN godkendte klimakvoter. Hvad er en god IT platform? En IT platform understøtter arbejdsprocesser bredt i en organisation, så man i stedet for at have mange forskellige systemer kan nøjes med at have få IT systemer, der er integreret med hinanden og arbejder sammen. Det giver større sammenhæng i arbejdsgangene på tværs i organisationen, hvad der er med til at styrke effektiviteten. Det bliver også lettere at opbygge informative og overskuelige dashboards, hvor nøglemedarbejdere får præsenteret de data, som er vigtige for lige præcis deres funktion. Har man implementeret en IT platform bredt i organisationen har man yderligere den fordel, at data kun er registreret ét sted man skal ikke lede efter data forskellige steder og måske rundt i forskellige afdelinger og have fat i lige den rette medarbejder for at få adgang til den viden man har behov for. ArcGIS platformen er et eksempel på en platform, der understøtter en lang række arbejdsprocesser og som med fordel kan bredes ud. Så kan flere medarbejdere tilgå de data, som de har behov for, for at kunne løse deres respektive opgaver på en god og ordentlig måde. Det kan du se og læse mere om i dette magasin. Men en god platform er meget mere end det. En god platform er nem selv at udvikle egne applikationer til, så man som organisation selv kan gå ind og optimere workflows, dér hvor det giver mening eller man kan få andre til det, hvis man ikke selv har ressourcerne til det. Det vil du også kunne se eksempler på i magasinet. En god platform er endnu mere end det. En god platform har mange partnere, der udvikler nye produkter til platformen, så man får udnyttet platformens muligheder optimalt. En lang række virksomheder over hele verden udvikler kontinuerligt nye produkter til ArcGIS platformen, som det er værd at kigge nærmere på. Canadiske Latitude Geographics har fx udviklet produktsuiten Geocortex, som Informi GIS netop er blevet forhandler af i Danmark. Geocortex gør det nemt og hurtigt at komme i gang med web-services og åbner bl.a. op for, at alle brugere kan lave GIS analyser også dem, der ikke sidder med GIS software til dagligt. Jeg håber du vil synes om dette nummer af GIS i Aktion. GIS i Aktion udkommer fire gange årligt. Næste nummer udkommer i 1. kvartal God læsning, god jul og godt nytår. Oplag Copyright 2011 Informi GIS A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Hel eller delvis gengivelse samt kopiering og videregivelse må kun finde sted med Informi GIS A/S forudgående skriftlige tilladelse. Forsidebillede: Burbo Offshore Windfarm i Liverpoolbugten består af 25 vindmøller. Burbo havmøllepark har en samlet kapacitet på 90 MW nok til at levere strøm til husstande (billede fra DONG Energy).

3 GIS i Aktion 4. Kvartal 2011 Side 3 Indhold Langsigtet plan for vedligeholdelse af ledningsnettet side 4 Automatisér processerne med applikationer side 7 Langsigtet plan for vedligeholdelse af ledningsnettet - side 4 GIS er med til at bane vejen for vedvarende energi side 10 GIS er med til at bane vejen for vedvarende energi - side 10 En lille forsyning med fjernvarme, el, vand og spildevand side 14 Vejen til den bedste styring af en forsyningsvirksomhed går gennem Informi GIS og Esri side 16 Bedre styr på faciliteterne er vejen til forbedret produktivitet og større overskud side 18 Er din FM klar til at levere merværdi? side 22 En lille forsyning med fjernvarme, el, vand og spildevand - side 14 Graffiti i Vangede kortlagt på GISdag side 24 Kursuskalender side 27 Graffiti i Vangede kortlagt på GISdag - side 24

4 Side 4 Langsigtet plan for vedligeholdelse af ledningsnettet Langsigtet plan for vedligeholdelse af ledningsnettet Med de nye renoveringsplaner har Kalundborg Forsyning fået et strategisk planlægningsværktøj, der potentielt kan kortlægge vedligeholdelsesindsatsen langt ud i fremtiden. Frits Klemmensen Tonie Hoffmann Vandsektorloven påbyder alle forsyninger at have en plan for, hvordan man har tænkt sig fremadrettet at vedligeholde sit ledningsnet. Derfor har de hos vandforsyningen i Kalundborg lavet et system, der ud fra en række parametre (fem i alt) indekserer hele ledningsnettet. Ud fra de indekstal som ledningsnettet har fået kan de se hvordan de fremover skal prioritere renoveringen af ledningsnettet. "Tanken med renoveringsplanerne er at brede det ud til Fjernvarme og Spildevandsforsyning efter samme skabelon og fremgangsmåde. Vi tror rigtig meget på det og ser det som en meget fornuftig løsning," fortæller Thomas Bergmann, leder af Plan og Projekt. Han er helt sikker på, at det vil hjælpe dem til at tage bedre strategiske beslutninger, så de fx kan koordinere gravearbejde bedre og renovere flere ledningsarter på én gang. En anden fordel er at de med klassificering af ledningsnettet, kan sætte rammebeløb på hver vej eller hvert område, og på den måde bedre planlægge omkostningerne for den fremadrettede vedligeholdelse og renovering. "Det er i høj grad økonomien, der styrer det hele nok endnu mere end førhen; nu har vi vandsektorlovgivningen, benchmarking og prisloft. Så det er rigtig godt at have en prioriteret liste over det fremtidige vedligehold og derfor ser jeg det som et strategisk planlægningsværktøj, der samtidig er meget operationelt." Efterhånden som den enkelte medarbejders individuelle viden kommer i spil og den viden bliver registreret i systemet vil forsyningen få en bedre og bedre datakvalitet og det er også centralt for at kunne have en så præcis viden som muligt om det fremtidige vedligehold. "Vi og systemet bliver hele tiden klogere efterhånden som vi arbejder med det og hele tiden får synliggjort vores viden. Det gør det også meget nemmere for folkene i marken, der egentlig har den lokale viden, at melde ind og komme med indsigelser, hvis der er noget som de er uenige i. For eksempel har de kendskab til ledningsstrækninger, der ofte ligger under vand og som derfor er mere udsatte, det vil ændre på indekstallet for den strækning, når vi får den viden," forklarer han. Han ser renoveringsplanerne som et værktøj, hvor de kan gå ind og planlægge projekter for de kommende år. De får også mulighed for at lave en prioriteret liste for hver forsyningsart og sammenligne listerne og lægge de projekter sammen, hvor der er sammenfald i forhold til gravearbejdet. En ikke uvæsentlig del af hele ideentt er, at man fremover altid vil have fuld dokumentation for de vedligeholdelsesmæssige beslutninger og man kan præcist redegøre for de forhold man har taget med i betragtning og dokumentere de kriterier man har forholdt sig til. "Vi oplever af og til, at myndighederne kommer med påbud om at man nu skal opprioritere fx miljøhensynet. Det vil selvfølgelig få en konsekvens for vores renoveringsplaner, men med dette værktøj er det meget nemt blot at gå ind og ændre på vægtningen og dermed tillægge miljøhensyn en højere værdi. Dermed kan vi på en forholdsvis enkel måde imødekomme de krav, der måtte komme i fremtiden." Thomas Bergmann er meget opmærksom på den gevinst det er, at have en langsigtet plan for, hvordan ledningsnettet skal vedligeholdes. Dels er planlagt vedligehold væsentlig billigere end akut, dels kan man opretholde en væsentlig højere forsyningssikkerhed, når man allerede nu kan begynde at se på hvilke indsatser, der skal iværksættes på lang sigt for at få mest muligt ud af de økonomiske midler. "Vi skal have gennemgået alle områder og klassificere dem, så vi har indekstal for hvert område og et budgettal i forhold til renovering. Og det er budgettallet der bestemmer rammerne langt hen ad vejen har jeg 20 eller 40 mio. at renovere for? Ud fra budgettallet og indekstallene kan jeg se præcis hvor langt jeg kan komme på min prioriterede liste. Hvor meget kan jeg lave hvert år i forhold til det budget jeg har? Det kan også være jeg kan se, at der skal flere penge til, hvis det ser

5 GIS i Aktion 4. Kvartal 2011 Side 5 Xxxxx "Det hele begynder at hænge rigtig godt sammen. Driftsafdelingen bliver gode til at komme ind med oplysninger til os bag skrivebordene. Så jo mere viden vi får fra dem jo mere kan vi også hjælpe dem senere hen. Samtidig bliver økonomifolkene meget afhængige af GIS systemets værdifastsættelse af ledningsnettet på den måde er GIS rykket ind i centrum af virksomheden på linje med økonomisystemet," fortæller Tonie Hoffmann. rigtig kritisk ud i visse områder og det bare vil gøre det værre at vente. Så har jeg en dokumentation for, hvorfor jeg skal bruge flere penge til vedligehold." Synliggør viden Tonie Hoffmann er GIS koordinator i Kalundborg Forsyning og skal blandt meget andet sørge for, at den rette viden er til stede i systemet. "Det handler for mig meget om at synliggøre viden i organisationen. Efterhånden som vi får det her op og køre vil der komme mange flere henvendelser fra vores driftsorganisation, fra vores folk ude i marken. De vil komme og sige at herovre i dette område er der mange flere brud end vores indekstal tyder på. Nu har vi pludselig noget at tale ud fra og så kan den enkelte medarbejders viden og erfaring virkelig komme i spil," fortæller hun. I dag er det sådan i Kalundborg Forsyning, i lighed med mange andre forsyninger, at de medarbejdere der arbejder ude i marken og egentlig kender de enkelte områder rigtig godt, ikke altid er lige gode til at melde al deres viden ind til medarbejdere, der sidder og vedligeholder oplysninger om ledningsnettet i et IT-system og de har måske heller ikke tidligere haft en grund til det. Der giver dog altid noget at snakke om, når man har et konkret kort at tale ud fra. Viden bliver pludselig meget konkret og håndgribelig og åbner op for at få skabt en kultur, hvor driftsfolkene hele tiden melder deres viden ind. "Jeg er overbevist om at denne synliggørelse af viden vil gøre, at driftsfolkene kan sige:"jeg undrer mig over at Kysttoften i område 2 har et Fysisk indeks på 6,4 og det andet område på 7,4, for Kysttoften ligger meget lavt og rørene er mere udsatte dér." Set fra et skrivebord er vi kun i stand til at sige, at denne ledning har denne alder og den er af dette materiale, og ud fra vores viden om ledningers nedbrydning kan vi så have en ide om hvordan dens tilstand er. Men der kan være andre forhold, som fx jordbundsforhold eller andet, der gør, at denne ledning har det dårligere end en tilsvarende ledning i den anden ende af byen. Men det er umuligt at vurdere fra et skrivebord, det er driftsfolkene, der ved den slags. De ved altid, at der hyppigere er problemer i ét bestemt område i forhold til et andet. Nogen steder i dette område er vi næsten i kote 0, så der ligger ledningerne i meget våd jord og det formindsker selvfølgelig levetiden og øger risikoen for skader. Al den viden kan vi virkelig få bragt i spil og synliggjort med dette nye system, og dermed kan vi få lagt den viden ned i GIS systemet."

6 Side 6 Langsigtet plan for vedligeholdelse af ledningsnettet Der sker også andre ændringer i organisationen efterhånden som GIS kommer til at spille den rolle for værdifastsættelsen af hele ledningsnettet, som det vil komme til fremover. Helt konkret nævner Tonie Hoffmann, at økonomifolkene pludselig bliver meget afhængige af GIS folkenes viden. "Det hele begynder at hænge rigtig godt sammen. Driftsafdelingen bliver gode til at komme ind med oplysninger til os bag skrivebordene. Så jo mere viden vi får fra dem jo mere kan vi også hjælpe dem senere hen. Samtidig bliver økonomifolkene meget afhængige af GIS systemets værdifastsættelse af ledningsnettet på den måde er GIS rykket ind i centrum af virksomheden på linje med økonomisystemet." De 5 indekstal Ideen med renoveringsplanerne er at dele forsyningsområdet op i mindre områder, så det bliver passende projektområder fx bliver et vejstykke til et planlagt renoveringsprojekt. Dernæst handler det om at tildele hvert område et indekstal baseret på fem forskellige værdier med forskellig vægtning. Indekstallet for hvert område vil dermed i store træk fortælle, hvordan vedligeholdelsesstanden af ledninger er i området. "I forbindelse med indekseringen har jeg sat noget budget på, når man skal planlægge hvilke områder der trænger mest og indekstallet indikerer at jo højere indeks jo værre ser det ud målt selvfølgelig på de ting vi umiddelbart kender til. Efterfølgende sorterer man efter indeks og så har du den rækkefølge du skal renovere i. Og så vil man gå ind og se om der er sammenfald til fjernvarme og spildevand, så man kan tage det hele på én gang," fortæller Frits Klemmensen, ingeniør med ansvar for vandforsyningen. Når han tildeler indekstal ser han blandt andet på ledningens fysiske tilstand (ledningens alder og materiale) og dens hydrauliske tilstand (er ledningerne for små eller for store i forhold til det de skal levere). Der bliver også taget højde for driftsforhold (er der kendskab til lækager og registrerede brud, velkendte driftsforstyrrelser og størrelse af vandspild), og der bliver taget højde for miljøforhold (er der forurening i området, som dermed øger risikoen ved et brud). Endelig bliver der set på konsekvenserne ved en eventuel lukning af ledningen og den gene en eventuel akut opgravning vil medføre (dette vedrører både hvor mange, der er afhængige af vand fra den pågældende ledning samt hvor befærdet eller svært tilgængeligt et område ledningen ligger i). "Hvert område ender med en værdi, og den tildeler jeg så en farve alt efter indeksværdien. Så kan vi visuelt se hvilke områder, der trænger mest. Når jeg sidder og kigger på mit område som er vandforsyningen, så kan jeg allerede nu få en rigtig god ide om, hvor mange meter ledning vi kan forvente der skal skiftes. Og så kan jeg se hvor meget det vil koste, baseret på en tildelt meterpris." Baggrunden for en vurdering af ledningsanlæggets tilstand er en omfattende dataindsamling, som beskriver følgende forhold for vandforsyningsanlægget: 1. Fysisk tilstand (F) for ledningernes alder og materiale (vægtes med 20 %) 2. Hydraulisk tilstand (H) ved ændring af ledningsdimensioner pga. ændret forbrug eller ændring af ledningers funktion i det samlede ledningsnet (vægtes med 10 %) 3. Driftsforhold (D) med kendskab til lækager og registrerede brud og størrelse af vandspild i sektion, samt velkendte driftsforstyrrelser (vægtes 40 %) 4. Miljøtilstand (M) for jordbundsforhold og risiko for forurening (vægtes med 20 %) 5. Konsekvens (K) ved lukning af ledninger, og det omfang en akut opgravning medfører i området, fx gerne i forhold til trafik (vægtes 10 %). Hvert af disse forhold tildeles et indeks, der hver især vægtes og summen giver mulighed for at lave en prioritering af de forskellige projektområder og deres vigtighed i renoveringssammenhæng. Indeksene tildeles en værdi mellem Værdien 0 gives, hvis der ikke er lavet nogen vurdering af indekset, mens værdien 1 er lig den bedste tilstand og 10 er lig med den dårligste tilstand. Renoveringsindekset (R) udregnes efter denne formel: R = 2 x F + 1 x H + 4 x D + 2 x M + K

7 Automatisér processerne med applikationer Side 7 Automatisér processerne med applikationer ArcGIS platformen giver gode muligheder for selv at udvikle applikationer, der er målrettet den enkeltes specifikke arbejdsopgaver - og her er der gode muligheder for effektiviseringsgevinster. Jacob Saugmann er udvikler hos Verdo i Randers. Han sidder blandt andet og udvikler en række mindre applikationer, der er med til at effektivisere en række arbejdsprocesser i organisationen. Han ser et meget stort potentiale i at automatisere mange af de lidt monotone aktiviteter, som sluger meget tid for den enkelte medarbejder. Et eksempel på en sådan applikation er Jacob Saugmann SpreadEm Deluxe, som er lavet specielt til de fiberforbindelser, som går ud til den enkelte husstand. I forbindelse med fibernet er det vigtigt at kunne identificere hver enkelt forbindelse ned på hustandsniveau og det kan være svært, når man skal forbinde fibrene til kunder i en etageejendom med fx 8 hustande, da fibrene ofte vil optræde som ét punkt på et kort. "Tidligere sad man og valgte hvert punkt manuelt og flyttede det lidt til siden, så man kunne identificere enkelte punkter fra hinanden. Nu kan man vælge et område på kortet og så spreder programmet automatisk tilslutningspunktet i alle etageejendomme i området. Det er vigtigt fordi du skal ind og koble den enkelte forbindelse til den nøjagtige adresse og til hver eneste lejlighed. Det er nødvendigt for at kunne identificere præcis hvem i ejendommen, der er kunde, hvem der ikke er kunde og hvilke tilbud man skal målrette til hvem. Det skal ses i modsætning til for eksempel vandforsyningen, der kun har ét tilslutningspunkt også i en etageejendom." I tele- og fiberbranchen bruger man viden om hver hvert enkelt modtagepunkt meget aktivt. Det bliver brugt til at kunne få demografiske data på kunder, se hvem der afmelder abonnementer og få mulighed for hurtigt at kontakte dem og høre mere om, hvorfor de ikke ønsker at være kunde længere. Sidst skal man også som forbruger kunne slå sin adresse op på nettet og få et præcist svar på om man kan få fibernet installeret. Det kræver at fiberforbindelsen er identificeret helt ud til det enkelte adressepunkt i systemet og hele den arbejdsgang er blevet væsentlig nemmere med programmet SpreadEm Deluxe. Præcise XY-koordinater i marken En anden applikation er Vertexer, der er lavet til opmålingsteknikerne. Når de skal finde stophaner ude i virkeligheden, skal de helst have en præcis angivelse af et punkt med ud, så de nemt kan finde den pågældende stophane. "Tidligere sad opmålingsteknikeren først længe herhjemme på kontoret og bearbejdede data og førte det over i en filbaseret geodatabase og manipulerede lidt på det, sådan at han kunne få punkterne i en tekstfil (cvs fil). Derefter læste han cvs filen ind i sit udstyr og kørte af sted. Og det er ret vigtigt at det er en præcis angivelse, for hvis stophanen nu ligger under Aarhusvej, så går det ikke at skulle grave alt for meget rundt efter den. Med det nye program skal han bare markere den række punkter fx stophaner som han er interesseret i og derefter bliver der automatisk genereret en liste med XYkoordinater for de enkelte punkter, som bliver indlæst i hans bærbare enhed. Den tager han med ud i marken og nu ved han meget præcist, hvor hvert enkelt punkt befinder sig." For Jacob består hele kunsten i at eftersøge og finde de steder, hvor man måske henter en halv, en eller to timer pr. arbejdsgang, fordi man på en eller anden måde har automatiseret en del eller hele processen. Og i sidste ende kan den slags tal virkelig løbe op, hvis det er en arbejdsgang, der forekommer ofte. Det kan også være med til at fjerne et dagligt eller ugentligt irritationsmoment hos den enkelte medarbejder, samt frigøre medarbejderressourcer til opgaver, som det måske er vigtigere at fokusere på.

8 Side 8 Automatisér processerne med applikationer Før Efter Tidligere sad medarbejderne og skulle sprede modtagepunkterne i en etageejendom manuelt. Med en specialapplikation bliver de spredt automatisk. Kunderettede tjenester Også indenfor kunderettede tjenester ser han et stort potentiale for at forbedre serviceniveaet ved hjælp af specialtilrettede applikationer, som han kan lave på ArcGIS platformen. Han er i øjeblikket ved at lave en SMS-tjeneste, som man som forbruger kan tilmelde sig, hvis man ønsker at modtage oplysninger om forsyningssituationen i et bestemt område. Ideen er at man som forbruger kan få direkte besked, hvis den adresse man har tilmeldt, oplever fx akutte nedbrud eller der er planlagte forstyrrelser i forsyningen af el, vand og varme. "Har vi en planlagt lukning kan vi som forsyning vælge et område på et kort, derefter bliver der automatisk genereret en SMS-besked til alle dem i det pågældende område, der har tilmeldt sig SMS-tjenesten. Det er selvfølgelig kun dem, der har tilmeldt sig ordningen, der vil få en SMS og det er kun dem, der er berørt af den planlagte lukning. Indtil videre har det ikke været muligt automatisk at gøre det på den måde og alt hvad jeg har hørt om af eksempler på noget tilsvarende, har ikke kunne ramme den præcise målgruppe på den måde. Det har ikke tidligere været muligt at Jacob er superbruger på ArcGIS platformen og er efterhånden begyndt at arbejde mere målrettet med udvikling - i dag er en stor del af hans arbejde helliget udvikling af applikationer og som GIS administrator at have ansvaret for databaser. isolere dem, der rent faktisk er berørt af lukningen ikke medmindre man gjorde det manuelt og det er et stort arbejde." I Verdo bruger de gerne det eksempel, at et sted som Randers Regnskov sikkert vil være meget interesseret i at høre nærmere, hvis man har en planlagt lukning af varmetilførslen i det område, da de er meget afhængige af at få leveret varme. Og her kan det fx være en fordel at kunne tilmelde sit mobilnummer til specifikke adressepunkter, da den ansvarlige driftsmedarbejder kan bo i Aarhus, men så alligevel vil modtage en SMS hvis han har tilmeldt sig ordningen på Randers Regnskovs adresse. Databaser: Ja tak Den største del af Jacob Saugmanns arbejde går med at forsøge at kæde data sammen på kryds og tværs. I øjeblikket er han ved at konsolidere så mange data som overhovedet muligt i databaser, da alt andet, ifølge ham, er helt umuligt at have med at gøre. "Alt hvad der kan komme i en database, det skal i en database. Det bliver en del nemmere at arbejde med og der kan man for alvor få mulighed for at kæde virksomhedsdata sammen med adressedata og det er ufattelig brugbart. Eksempelvis har jeg som et eksperiment hentet virksomhedsdata om institutioner, frisører og tandlæger ned og vist det i et kort til vandforsyningen. De kan bruge de oplysninger, når der springer et vandrør og de skal kontakte de erhvervsdrivende og få oplyst om de har vand eller ej. Så kan de gå ind i kortet og se hvor der ligger forskellige typer virksomheder, der er interessante for dem og få kontaktoplysninger lige med det samme. Det betyder at de ikke skal ind og slå op i en telefonbog og det sparer dem for virkelig meget tid. De er meget glade for det og jeg synes det er den rette måde at arbejde med data på. Vores telesælgere vil også gerne kunne se, hvor der ligger forskellige typer af virksomheder, så de kan målrette kampagner til den enkelte virksomhedstype," fortæller han.

9 GIS i Aktion 4. Kvartal 2011 Side 9 GIS opmålerne havde behov for hurtigt at kunne få valgte punkter eller linjer ud i en csv-fil, så de nemt kunne afsætte punkter til fx håndværkere. Forberedelsen af dette tog ca. 30 minutter før GIS opmålerne var klar til at køre ud og sætte punkterne af. Med applikationen VerteXer er hele processen skåret ned til 2 minutter. Det sparer meget tid, at virksomhedsoplysningerne kommer direkte op i kortet, så man ikke skal slå op i andre registre, når man skal kontakte en virksomhed. Det bliver brugt ved driftsforstyrrelser hvor der er behov for at kontakte erhvervsdrivende. Vejen til udvikling Vejen til at blive en rigtig dygtig udvikler er gået gennem en række kurser både hos Informi GIS, Esri og specielt Microsoft men dertil kræver det også lidt gå-på-mod og en række gode råd fra andre udviklere på Esri s forum. Han nævner også fordelen ved et Software Developer Kit (SDK), som er en extension til Visual Studio hvor der er masser af god hjælp at hente. "Det er altid en udfordring at lære noget nyt, men jeg synes at Esri er rigtig gode til at lave dokumentation af deres platform. Der er mange gode "Når man kigger på det, så er der mange effektiviseringsgevinster at hente, og der er også en masse små monotone arbejdsopgaver, som måske tit skal laves af den enkelte medarbejder, hvor en tilretninggør det hele meget nemmere, hurtigere og mere effektivt. Jeg ser et stort potentiale i at udvikle ekstra funktionalitet og skabe effektiviseringer mellem den enkelte bruger og ArcGIS platformen". hjælpedokumenter og der er mange samples man kan installere. Der er mange kodeeksempler og så fungerer deres forum også godt, hvor man kan få svar fra andre udviklere på de spørgsmål man har. Når man først har fundet de rigtige folk, så er der virkelig meget hjælp at hente. Selve Datamodellen (SDE tabeller) er også godt beskrevet og tilgængelige, og det er en fornøjelse som udvikler. Generelt er ArcGIS ret nemt at gå til, det har været nemmere end jeg havde forventet og der er mange gode ressourcer man kan benytte sig af på nettet. Platformen er dejlig åben, og når man først er kommet i gang, så er der en verden af muligheder for at udvide funktionaliteten eller effektivisere opgaver med SDK et. Monotont og tidskrævende arbejde kan automatiseres ved hjælp af SDK et, men der er visse udviklingsopgaver som er meget virksomhedsspecifikke og som det derfor bedst kan betale sig at udvikle selv." Jacob startede som teknisk designer i El-Forsyningen hos Verdo i februar 2007, hvor han skulle være med i konverteringen fra Geograf til ArcGIS platformen. Han blev efterfølgende i en periode udlånt til teleafdeling, hvor han dokumenterede kunder i Network Engineer. Efter 1½ år blev han flyttet over i GIS afdelingen, hvor han mere overordnet skulle arbejde med GIS. Han har siden været superbruger på ArcGIS platformen, men efterhånden er han begyndt at arbejde mere målrettet med udvikling, og i dag er en del af hans arbejde helliget udvikling af applikationer og som GIS administrator at have ansvaret for databaser. "Når man kigger på det, så er der mange effektiviseringsgevinster at hente, og der er også en masse små monotone arbejdsopgaver, som måske tit skal laves af den enkelte medarbejder, hvor en tilretning gør det hele meget nemmere, hurtigere og mere effektivt. Jeg ser et stort potentiale i at udvikle ekstra funktionalitet og skabe effektiviseringer mellem den enkelte bruger og ArcGIS platformen."

10 Side 10 GIS er med til at bane vejen for vedvarende energi GIS er med til at bane vejen for vedvarende energi I 2010 besluttede DONG Energy Renewables at samle alle GIS data vedrørende vindprojekter i én fælles geodatabase. Informationen blev struktureret efter DONG Energy s projektmodel og tilgås via en intuitiv Silverlight webbrugerflade. Det har skabt overblik over GIS data og status på projekterne på alle niveauer i organisationen. IT-løsningen er bygget i samarbejde med Informi GIS, som DONG Energy har et mangeårigt partnerskab med. Vindenergi i Danmark Siden 1980 erne er udviklingen indenfor vindenergi gået stærkt. En stor del af den el, vi producerer i Danmark, kommer fra vindmøller. Det svinger fra år til år, men i 2010 udgjorde el produceret af vindmøller næsten 22 pct. af den samlede danske elforsyning, ifølge Energistyrelsens årsstatistik. I 1991 fik Danmark, som det Anders Røpke første land i verden, en vindmøllepark på havet. Parken, der blev opført af DONG Energy, lagde samtidig grundstenen til selskabets lange erfaring og position som en af markedslederne indenfor offshore vindenergi. DONG Energy har opført fem af verdens 10 største havvindmølleparker. Det gør DONG Energy til det selskab, der har opført flest havvindmølleparker på verdensplan. Regeringen vil øge andelen af vedvarende energi til 30 pct. i Som et af verdens førende lande til at udnytte og producere vindenergi, vil udbygningen af vindmøller og i stigende grad havvindmøller være et vigtigt skridt for at nå det mål. Havvindmøller er centrale for DONG Energy og målet om at tredoble produktionskapaciteten af vedvarende energi inden år Vindprojekter i DONG Energy er baseret på GIS Kompleksiteten er ofte stor, når det drejer sig om vindenergiprojekter. For det første arbejder DONG Energy med mange forskellige projekter ad gangen, for det andet befinder de sig i forskellige faser, for det tredje er de fordelt over hele Europa og for det fjerde er mange forskellige faggrupper involveret. Hertil kommer, at faggrupperne alle har brug for adgang til data og analyser når som helst og hvor som helst og at denne skal være tilpasset deres individuelle behov. Derfor bruger DONG Energy en række IT-systemer og redskaber til at give overblik og beslutningsstøtte. Et af disse er et geografisk informations system (GIS). "I dag bruger vi GIS til at lave input til projekter, til at samle data fra de forskellige afdelinger og analyser, til at minimere risiko og give overblik over forretningen," fortæller Anders Røpke, GIS og Environmental Engineer i Renewables afdelingen, DONG Energy.

11 Horns Rev Havmøllepark er en af verdens største vindmølleparker på havet. Den består af 80 vindmøller med en samlet produktionskapacitet på 160 MW. Vindmøllerne producerer, hvad der svarer til strømforbruget i danske husstande. Horns Rev Havmøllepark er placeret i Nordsøen cirka 14 kilometer ud for Danmarks vestligste punkt, Blåvands Huk (billede fra DONG Energy).

12 Side 12 GIS er med til at bane vejen for vedvarende energi GIS er med til at bane vejen for vedvarende energi Burbo Offshore Windfarm i Liverpoolbugten består af 25 vindmøller. Burbo havmøllepark har en samlet kapacitet på 90 MW nok til at levere strøm til husstande (billede fra DONG Energy) Afdelingen Geosciences i DONG Energy Renewables er det globale hjemsted for de GIS-specialister, analytikere, projektledere mv. der er involveret i vindenergiprojekter. Afdelingen har brugt GIS til at lave analyser i flere år og for år tilbage blev den første webløsning udarbejdet. Men i efteråret 2010 besluttede de at udvide løsningen fra nogle desktop licenser til en storskala web løsning, baseret på Esri s ArcGIS 10 fra Informi GIS. "Vi stod i en situation, hvor vi havde en række udfordringer i forhold til data. For det første spurgte vi os selv: Hvor er analyserne, hvor er data? Nogle gange blev analyser bestilt og gemt på en lokal maskine og det var derfor svært at finde dem igen og næsten umuligt at dele dem mellem flere personer. Derfor havde vi, for det andet, også en udfordring i at få adgang til data. Det betød, at GISspecialisterne kunne bruge lang tid på at hjælpe folk med at finde deres egne data og på at lave helt simple kort til dem. For det tredje, spurgte vi: Hvordan kan vi håndtere og styre data fra op mod 30 forskellige projekter?" fortæller Anders Røpke. Renewables opdagede, at de udfordringer, der knyttede sig til et dårligt datagrundlag trak tråde ud i hele organisationen: Reduceret videndeling, dårlig udnyttelse af specialistkompetencer og usmidig kommunikation. "Fra et fagligt perspektiv havde vi for eksempel også den udfordring, at vi ikke kunne give ledelsen et porteføljeoverblik, udover de vindmølleparker, der allerede var i produktion. Og ved at vi købte de samme datasæt igen og igen, uden at genbruge dem, mistede vi også specialistviden," forklarer Anders Røpke.

13 GIS i Aktion 4. Kvartal 2011 Side 13 Derfor var et godt teknologisk fundament alene ikke tilstrækkeligt til at løse Renewables udfordringer. Løsningen skulle også tage højde for deres specifikke forretningsgange og -behov. Det teknologiske fundament Løsningen blev baseret på ArcGIS 10 til server, der med dens unikke geodatabase kan samle alle geografiske data ét sted. Den centraliserede datalagring og -håndtering er basis for, at editorerne kan kvalitetssikre data. Fordi data gemmes og opdateres centralt ved de, at der ikke er foretaget ændringer i data lokalt og dermed, at alle sidder med de samme, friske og kvalitetssikrede data. Centraliseringen giver også mere effektive arbejdsgange i forhold til data flow. Det skyldes blandt andet, at ArcGIS har en række datamodeller, der gør, at du kan sætte systemet op til at køre bestemte, ofte forekommende, processer automatisk. Hvor editorerne håndterer dataudfordringer i ArcGIS til server og geodatabasen i back end, ser langt de fleste indholdet via webløsningen. Her kan medarbejdere finde analyser, data, kort og meget mere. Indholdet er tilgængeligt via log-in og tilpasset de bestemte brugerprofiler og projektfaser. Analytikerne kan fx se de nyeste analyser for det specifikke projekt, de arbejder på, projektlederne kan følge alle deres aktuelle projekter og det samme kan GISspecialisterne, der ofte er ansvarlige for at opdatere data på tværs af projekter. De skræddersyede profiler og log-in mulighederne giver større sikkerhed og samtidig er det nemmere for de enkelte medarbejdere at overskue informationen, fordi de kun skal forholde sig til det, der er relevant for deres arbejde. Log ins gives personligt. Det er bl.a. vigtigt i forhold til projekter, der er i idéfasen og som kun udvalgte medarbejdere kender til. Tidligere havde DONG Energy kun information om projekter, der var i produktion. Det har ændret sig med den nye løsning, der således giver fx ledelsen et komplet helikopteroverblik over DONG Energys samlede havvindmølleprojekter globalt og fra ide til installation og drift. Selve løsningen er sat op med et stort kort i midten af skærmen. Til højre kan editorerne tilføje forskellige kort services som fx WTG positioner, geofysiske surveys og miljøundersøgelser. I toppen af skærmen er der redskaber til at lave bl.a. bufferzoner og opmålinger. I alle analyserne, der også vises på kortet, kan brugeren få baggrundsoplysninger ved at klikke på bestemte features, så man kan se hvad der gemmer sig bag prikkerne. Opsætningen har gjort det nemmere for medarbejderne selv at lave kort. Det har frigivet ressourcer, så GIS-specialisterne nu kan bruge mere tid på analyser og mindre tid på at hjælpe folk med at finde deres egne data eller lave enkle kort. "Det var naturligt for os at bruge GIS til at løse de her udfordringer. De folk, der sidder her både i Renewables og i resten af forretningen er virkelig verdens bedste til at lave off shore vind, men hvis man ikke har styr på sine data og ikke kan genbruge sine data, så er det jo lige meget. Og det hjælper GIS med. Det er både godt til at samle op på data og til at styrke vores samarbejde på tværs af faggrupper. Folk forstår lige pludselig hinanden, når de ser tallene visualiseret på et kort. Så det giver virkelig mening med GIS i den her branche og det er jeg personligt også glad for at være en del af." Understøtter forretningsgange Projektmodellen er rammen for webløsningen. Den fungerer som en interaktiv tidslinje, den strukturer data og sikrer, at Renewables forretningsgange gennemsyrer løsningen. "Projektmodellen er fællesnævneren i vores organisation. Vi bruger den overalt og har valgt at lægge den ind som det strukturerende element i webløsningen for at standardisere og industrialisere måden vi laver vindprojekter på, så det bliver ens på dem alle sammen," fortæller Anders Røpke. Det er første gang modellen er inkorporeret ind i en løsning, men det giver god mening ifølge Anders Røpke: "Det giver så meget mening, fordi alle vores data vedrører de enkelte faser. Det gør også, at du kan hoppe mellem de enkelte faser. Hvis du er i den fase vi kalder Execution kan du nemt gå tilbage til idéfasen og få adgang til det, du egentlig baserede dit design på. Du skal ikke ud at lede og bruge tid på det; du har det tilgængeligt med det samme. Samtidig ligger det ovre i idéfasen, så der er ikke risiko for at blande et design sammen med data for, hvor parken reelt blev bygget. Til gengæld har du mulighed for at sammenligne de to og det er en rigtig stor fordel og giver meget mere gennemsigtighed." En anden fordel er bedre videndeling: "Forestil dig, at du er ny medarbejder og får at vide, at du er på de her to projekter. Allerede ved at logge ind i GIS et kan du se hvor langt de to projekter er, uden at spørge nogen, og du kan få adgang til alt, der er sket op til; datamæssigt. For en portefølje manager, der fx er ansvarlig for UK, gælder det samme. Han vil kunne gå ind og se status på alle hans vindprojekter. Det giver et overblik som vi ikke har haft før. Også hvor det ikke er projektspecifikt, men hvor vi kommer op i helikopteren og får overblik over nuværende projekter og deres geografiske placering. Der er mange stordriftsfordele i det. Det kunne fx også være en indkøber, der skal ud og købe en ting som han så, via systemet, opdager kan bruges på flere projekter fordi de er nået til samme stadie. Så der er uanede muligheder i det." Alle faserne i projektmodellen gør brug af GIS analyser og redskaber og DONG har oplevet mulighed for besparelser i samtlige faser ved at anvende den nye webløsning. "Ved at samle alt på én platform, opdager man nemmere, når der er lavthængende frugter eller hvis der i det hele taget er nogle stordrift fordele ved GIS et," forklarer Anders Røpke. Alt i alt sikrer web baseret GIS, i samspil med en unik geodatabase, at DONG Energy bibeholder sin markedsledende position indenfor offshore vindenergi. Alle medarbejdere i DONG Energy Renewables har fået bedre forudsætninger for at dele information og viden gennem GIS. Dette sikrer, set fra et GISmæssigt synspunkt, en ideel projektudvikling, en optimeret projektgennemførsel og drift af DONG Energys vindparker.

14 Side 14 En lille forsyning med fjernvarme, el, vand og spildevand En lille forsyning med fjernvarme, Læsø Forsyning er en af landets mindste forsyninger, men der er masser af udfordring på jobbet for Varmemester Poul Lorentzen. Han har ansvaret for varmeværket, men en normal arbejdsdag indbefatter tæt kontakt til alle fire forsyningsarter, der er samlet på den standardiserede platform ArcGIS Læsø Forsyning er en af landets mindste forsyninger, men der er masser af udfordring Poul Lorenzen på jobbet for Varmemester Poul Lorenzen. Ved siden af driften af varmeværket står han for hele GIS delen dertil er der også en driftsleder for el, vand og spildevand. Med en lille bemanding er det daglige arbejde meget forskelligartet og lige for tiden er Læsø Forsyning berørt af to større projekter. Først og fremmest er der kommet et nyt søkabel fra fastlandet, der skal sikre el-forsyningen til øboerne og alle luftledninger er ved at være kabellagt i jorden. Det gamle søkabel fra Lyngså til Læsø har siden udlæggelsen i 1965 fungeret uden fejl, men lørdag den 18. juli 2009 indtraf der en fejl på søkablet. "18. juli, midt i den højeste sommer, fik vi en skade på kablet, så hele øen var uden strøm i 8-10 timer indtil vi fik startet en nødforsyning, som vi lånte af Energinet.dk. Under den efterfølgende reparation blev det konstateret, at kablets tilstand var dårligere end forventet," fortæller Poul Lorenzen om episoden. Det viste sig at armeringen på kablet var rustet bort, det vil med tiden føre til flere og flere fejl og til sidst ende med, at kablet slet ikke fungerer. Derfor var det nødvendigt med en udskiftning, og da man samtidig ville sikre øens fremtidige forsyning har man nu lagt et 60 KVkabel til afløsning for det gamle 20 KV-kabel. "Med det nyere kabel er vi lidt sikrere. Og da det er 60 KV mod det gamle 20 KV har vi flere muligheder rent kapacitetsmæssigt i fremtiden." Højspændingensledninger ligger i et ottetal rundt på øen, så beboerne kan forsynes fra begge sider, hvis der skulle ske nedbrud.

15 GIS i Aktion 4. Kvartal 2011 Side 15 el, vand og spildevand Statsskovebruget på Læsø forsyner varmeværketmed flis. Øverst: Luftledninger er sårbare overfor vejr og vind. Nederst tv: Et elskab står i vand. Nederst til højre: Læsø har en række vandboringer, der forsyner øboerne med vand. Fra luftledning til jordkabel Poul historie i Læsø Forsyning går 15 år tilbage, hvor han startede med at digitalisere alle ledningsplaner el, vand, spildevand og varme. Det hele er efterhånden flyttet til ArcGIS platformen, og det daglige arbejde byder både på projekterings- og dokumentationsopgaver. Specielt i forbindelse med det andet større projekt; kabellægning af luftledninger. "At være ledningsejer er en løbende proces. Der er hele tiden noget, der skal renoveres eller udskiftes. Vi har en del luftledning, som vi er ved at kabelægge, og jeg forventer vi kan være færdige med det projekt om et halvt års tid." Samtidig med kabellægningen af højspændingsledninger bliver lavspændingsnettet også kabellagt. Der er efterhånden kun 7-8 kilometer tilbage og det vil yderligere være med til, at forsyningssikkerheden bliver større. "Før i tiden havde vi omkring 50 kilometer luftledning højspænding og når vi fik en jordfejl på det, så skulle vi ud og gå i terrænet under trådene. Det kunne være i sne til knæene, for det var ofte i det værste vejr, at fejlene skete. Som regel var det træer, der væltede ned i ledningerne." Fakta om forsyningen I alt har Læsø Forsyning ca. 200 varmekunder i Byrum By. Ca. 300 kilometer vandledning forsyner forbrugere på øen med vand; 4 km råvand, 158 km forsyning og ca. 80 km private stik. 65 kilometer højspænding og 168 km lavspænding forsyner forbrugerne med el. Når det skete røg forsyningen til en række husstande, da der ikke var de muligheder for omkobling, som man har nu. Nu ligger højspændingen i et 8-tal rundt på øen. Dermed kan man forsyne den enkelte forbruger fra to sider skulle der ske en fejl det ene sted kan man forsyne fra den anden side. "Generelt må man nok sige, at vi er en meget lille forsyning, men vi har ret meget ledningsnet at holde syr på, fordi vores forbrugere ligger meget spredt. Det gælder dog ikke for fjernvarmen, hvor vi kun leverer i Byrum By midt på øen." Fakta om Læsø salt Geologi, plantevækst og kulturhistorie spiller sammen på Rønnerne, der er Danmarks næststørste marskområde og vadehav. Under Rønnerne findes tykke lerlag aflejret i havet lige efter istiden. Leret er vandstandsende og er kun dækket af ca. en meter tykke sandlag, der er aflejret af strøm og bølger. Når de lave dele af Rønnerne oversvømmes, fyldes sandet med havvand, ca. 3% saltholdigt. Da Læsø har et særdeles solrigt og tørt klima, fordamper noget af vandet gennem strandengens planter, og saltholdigheden i dette lokale grundvand stiger til 12-14% gennem sommeren. Det saltholddige grundvand er baggrunden for middelalderens indvinding af salt på Læsø en tradition der blev taget op igen i 1991 og som siden har udviklet sig til at blive en erhvervssucces for Læsø.

16 Side 16 Vejen til den bedste styring af en forsyningsvirksomhed går gennem Informi GIS og Esri Vejen til den bedste styring af en forsyningsvirksomhed går gennem Informi GIS og Esri Gartner Inc, verdensledende rådgivere indenfor forretningsanalyser, har igen i år udgivet deres rapport om energi- og forsyningsbranchen. Rapporten fokuserer på brugen af geografiske informations systemer (GIS) i branchen, og går tæt på de forskellige leverandører af software, der præger markedet. Rapporten starter med at fortælle, at der med det store fokus på Smart Grid og Advanced Distribution Management Systems (ADMS) også er et naturligt fokus på GIS. Mange forsyninger ser netop GIS som den samlende enhed, der vil komme til at spille en stadig større og mere central rolle når Smart Grid visionerne skal blive til realiteter. Udviklingen på markedet har generelt været den, hedder det videre, at forsyningsvirksomheder fra udelukkende at bruge GIS til på et kort at kunne se sit netværk, nu i stigende grad placerer GIS systemet helt centralt i organisationen. Med GIS som et forretningskritisk system, er det muligt at udnytte de geografiske oplysninger optimalt og bruge dem aktivt på tværs af organisationen. Det er på den måde også muligt at vende informationer ud på en geografisk brugergrænseflade, som er med til at højne informationsniveauet både internt og eksternt. Det vil således være muligt, og giver god forretningsmæssig mening, at bruge den geografiske viden i de forskellige afdelinger i organisationen. Foruden de helt overordnede fordele som ledningsog netregistrering, vil der kunne laves præcise vedligeholdelsesplaner, dertil kommer en række arbejdsgange, der bliver nemmere ved at integrere GIS med lager- og arbejdsordresystemer, kontrol- og overvågningssystemer, salgsafdelingens systemer, økonomisystemer, kundeinformation og marketingafdelingens systemer. Som det eneste af de 6 vurderede GIS systemer opnår platformen ArcGIS ratingen Strong Positive, der er den højeste karakter man kan få hos Gartner. I rapporten bliver der blandt andet lagt vægt på partnerskabet med Amazon og deres Elastic Compute Cloud (EC2), den stærkt forbedrede brugergrænseflade på ArcGIS 10, muligheden for tidsanalyser, bedre muligheder i forhold til brugen af 3D og ArcGIS Online, der kan tilgås via AcGIS.com og som giver mulighed for at arbejde med og dele kort online. Når platformen får den højeste rating, Strong Positive, hænger det også sammen med de mange muligheder, som ArcGIS åbner op for som platform. Videre bliver det nævnt som meget positivt, at der er et netværk af 2000 globale Business Partnere, der bliver ved med at udvikle nye specialiserede værktøjer, som alle brugere af ArcGIS efterfølgende kan få glæde af og der bliver lagt vægt på de mange Cloud-baserede muligheder, som platformen tilbyder og som ingen af de konkurrerende virksomheder kan tilbyde. "Forsyningsvirksomheder der er på udkig efter en virkelig stærk GIS platform, skal nøje overveje ArcGIS fra Esri. Det er en platform, der bliver understøttet af en bred vifte af partnere, som også udvikler applikationer dertil," hedder det sidst i bedømmelsen af ArcGIS platformen. Fakta Fakta om bedømmelsen Strong Positive Bedømmelsen Strong Positive gives af Gartner til produkter af strategisk værdi. Eksisterende kunder kan dermed, ifølge Gartner, trygt fortsætte med deres investeringer i det pågældende produkt, mens potentielle kunder bør anse dette produkt som en strategisk investering. De andre ratings er henholdsvis Positive, Promising, Caution, Strong Negative. Fakta om Marketscope MarketScope er en evaluering af en række produkter og gælder for en specifik tidsperiode, i dette tilflæde MarketScope giver et billede af hvordan leverandørerne på markedet lever op til en række forskellige kriterier, som Gartner har valgt at basere deres analyse på. Gartner støtter ikke en bestemt leverandør, et bestemt produkt eller serviceydelse. Fakta om Gartner Gartner, Inc. er verdensledende indenfor rådgivning og research de laver dybdegående analyser af forskellige markeder og brancher. Deres rapporter tilkendegiver typisk forskellige trends i brancher og fokuserer ofte på enkelte markeder, hvor de analyserer fremtidige udfordringer og behov eller sammenligner leverandører med hinanden for at finde de bedste. Gartner er en uafhængig rådgiver og repræsenterer ikke nogen bestemt leverandør. Rapporterne bliver læst af topledelsen og af IT-chefer, da rapporterne typisk har en teknologisk indgangsvinkel. Deres kunder er først og fremmest at finde indenfor IT, teknologi, telecom, forsyning og offentlige forvaltninger, kommuner og styrelser ligesom mange investorer også nærlæser rapporterne. De har over kunder i organisationer, 4000 konsulenter tilknyttet og researchere indenfor de forskellige fagområder i 80 lande. Hovedkvarteret ligger i Stamford, Connecticut, U.S.A.

17 GIS i Aktion 4. Kvartal 2011 Side 17 Evalueringskriterier Vægtning af evalueringskriteriet Kommentarer Markedesforståelse Lav Leverandørens evne til at forstå behov og ønsker i forsyningsvirksomheder og at omdanne det til brugbare produkter og services. Industri strategi Lav Leverandørens strategi i forhold til at tilføre ressourcer og kompetencer til produkter, der retter sig mod individuelle markedssegmenter indenfor forsyningsbranchen på globalt niveau. Innovation Standard Direkte tilførsel af kapital, ressourcer og kompetencer til innovation eller konsolidering. Produkter/services Høj Kerneprodukter og services fra leverandøren af GIS platformen der direkte henvender sig til forsyningsbranchen. Dette inkluderer både egenudviklede produkter, services og kompetencer og produkter, services og kompetencer som via partnerskaber og lignende aftaler tilbydes fra andre leverandører. Overordnet levedygtighed set ud fra et økonomisk, strategisk og organisatorisk perspektiv Standard Der bliver set på virksomhedens økonomiske tilstand, virksomhedens generelle succes på markedet og sandsynligheden for at man forsat vil investere i GIS platformen og fortsætte med at udvikle den. Marketing Execution Lav Virksomhedens evne til at føre produktet på markedet og skabe den rette opmærksomhed omkring det. Kundens oplevelse Høj Har virksomheden de rette relationer, services og produkter, der kan hjælpe forsyningsvirksomheder med at få succes. Specielt med hensyn til kvaliteten af den tekniske support og hvordan de bliver vejledt i forhold til produktet. Dette inkluderer også opbygningen af brugergrupper, Customer Support programmer, service-level agreements og lignende tiltag, der øger muligheden for at kunderne får det optimale ud af platformen. Bill Meehan om forsyningsvirksomheder og GIS Bill Meehan, Director of Utility Solutions hos Esri, fortæller her om, hvordan ArcGIS platformen tilfører forretningsmæssig værdi i forsyningsvirksomheder og også understøtter Smart Grid tankegangen. Bill Meehan: I forsyningsvirksomheder har vi identificeret fire mønstre, hvor vi ser GIS blive brugt og tilføre stor forretningsmæssig værdi. Helt grundlæggende skaber GIS Operationel Awareness, så man helt konkret kan se, hvor og i hvilke områder tingene går godt og hvor det går mindre godt eller måske endda går galt. Så har vi Data Management: I en forsyningsvirksomhed er der en enorm mængde data til rådighed, fx omkring hvor de forskellige ledninger, rør, transformatorer, stophaner og lignende befinder sig altså en viden om hele netværket. Der er brug for at have styr på den store mængde data hvor er hvad og hvordan relaterer de enkelte dele til hinanden. Som den tredje ting har vi, det vi kalder Workforce Management: For en forsyning handler det om at holde styr på alle de medarbejdere, der arbejder i marken med at undersøge, projektere og reparere hele det netværk, som er forsyningsvirksomhedens største aktiv. Hvor er hvem og hvad arbejder de med. Sidst men ikke mindst har vi Analysis: Det handler om hele tiden at kunne lave netværksanalyser så man altid ved, hvad der sker i netværket; hvordan er forbruget netop nu? Hvor er der mest pres på? hvor er der mindst pres på? Hvad vil der ske fremadrettet? Er der et mønster i forbruget i bestemte dele af området? Hvor har jeg problemer med infrastrukturen? Hvor vil jeg få det? GIS er et meget effektivt redskab til at styre infrastrukturen, overvåge den og foretage de nødvendige analyser, så man hele tiden er et skridt foran. ArcGIS er en platform, der kan bruges af alle afdelinger i forsyningen, da interne og eksterne data kan kombineres og give præcis den viden man har behov for. GIS i Aktion: Hvor er det Smart Grid og GIS passer sammen? Bill Meehan: Vi hører ofte om Smart Grid, der handler om at udnytte energien mere effektivt og at øge mængden af vedvarende men på den anden side også mere ustabil energi i netværket. Der vil med andre ord være en stor decentral produktion. I den forbindelse er der behov for at vide en masse om, hvor man fx bedst sætter solfangere op. Hvilke demografiske grupper i befolkningen vil med størst sandsynlighed anskaffe sig en elbil, en varmepumpe eller en vindmølle til egenproduktion? Hvor bor de henne og vil forsyningsselskabets netværk være stærkt nok til at kunne klare den øgede belastning i det område? Hvor er det vigtigt, at netværket bliver forstærket? Der vil med andre ord være behov for at kunne trække på en masse geografiske, demografiske og topografiske data for at kunne svare på spørgsmål af den type. For at kunne skabe et Smart Grid skal jeg have data, der hele tiden kan fortælle mig og mit netværk, hvordan tilstanden er i netværket og hvor jeg skal skalere op og ned. På den måde er Smart Grid og GIS tæt forbundet med hinanden du kan faktisk ikke have et Smart Grid uden GIS. Mange steder skal infrastrukturen forbedres for at kunne leve op til fremtidens krav, og dér er GIS et meget effektivt redskab, når der skal projekteres og planlægges, bygges og siden vedligeholdes infrastruktur.

18 Side 18 Bedre styr på faciliteterne er vejen til forbedret produktivitet og større overskud Bedre styr på faciliteterne er vejen til forbedret produktivitet og større overskud Facilities Management handler også om "kold" økonomi, teknik og rationalisering, men det handler om meget mere end det. Facilities Management kan oversættes til ledelse af faciliteter dermed bliver det tydeligere, at det også drejer sig om at skabe gode forhold for virksomhedens kostbareste ressourcer sammen med de fysiske faciliteter nemlig den enkelte medarbejder. At skabe et overblik over sine faciliteter og driften af dem samt sørge for at faciliteterne er med til at understøtte medarbejdernes produktivitet har fået et øget fokus i de sidste 25 år. Ingen er i tvivl om at medarbejdernes trivsel er helt afgørende for deres produktivitet. Derfor kan gode og velegnede rammer om medarbejderne direkte skabe værdi for virksomheden. Samtidig kan et bedre overblik over de fysiske rammer nedbringe omkostninger til rengøring, pleje og vedligehold med store summer. Men ifølge Bruce Forbes, stifter og ejer af den største virksomhed i branchen, ARCHIBUS, halter vi på det plan noget efter i Danmark. "Når jeg ser udover det danske Facilities Management landskab, så er man ikke helt så langt fremme, som mange andre steder og det slår formentlig igennem på bundlinien og kan i sidste ende betyde, at de virksomheder er mindre konkurrencedygtige end deres udenlandske konkurrenter," siger Bruce Forbes og fortsætter: "Et stort antal velkonsoliderede, og formentlig teknologisk dygtige, virksomheder bruger stadig Excel regneark, Word-dokumenter og gule sedler til at holde styr på deres ejendomme og faciliteter." Han understreger dog samtidig, at han også i udlandet støder på mange store virksomheder, der gør meget ud af at automatisere arbejdsprocesser, forenkle workflows og skabe selvbetjeningsløsninger hele vejen igennem virksomheden men hvor man endnu ikke har taget fat på de processer, der har med Facilities Management at gøre selvom der er et enormt potentiale. "Jeg har mange eksempler på, at man kan spare masser af penge ved at få bedre styr på den side af virksomhedens ressourceudnyttelse. Jeg ved også at opmærksomheden omkring det øges og at vi bevæger os i den rigtige retning. Udfordringen for en virksomhed er at Microsoft Excel, som vi nogle gange siger - halvt i spøg - er vores største konkurrent, ikke kan automatisere Facilities Management processer eller give dig et centraliseret, nøjagtigt, real-time billede af hvor effektivt virksomheden håndterer de fysiske rammer, som den råder over." Han henviser til forskning udført af det internationalt anerkendte analyseinstitut, Gartner, der viser, at mange virksomheder underudnyttelse kontorpladsen med helt op til 50% eller mere, og at mange omkostninger kan reduceres med 5% til 20% om året gennem implementering af en standardiseret Facilities Management løsning, der kan hjælpe en til at skabe sig et bedre overblik. "Excelark og lignende løsninger har sine åbenlyse begrænsninger. Det er umuligt at få et reelt overblik over dine omkostninger, du kan ikke automatisere dine arbejdsprocesser og du har heller ikke de samme analytiske muligheder, som du får med et godt og effektivt Facilities Management system."

19 GIS i Aktion 4. Kvartal 2011 Side 19 Bruce Forbes, stifter og ejer af den førende løsning indenfor Facilities Management, ARCHIBUS, lagde fornylig vejen forbi deres danske distributør, Informi GIS. Her talte han på et velbesøgt seminar om fremtiden indenfor Facilities Management Den typiske bruger ARCHIBUS er i dag et af de fem største privatejede IT-selskaber i verden og hver dag logger mere end 4 millioner brugere ind på en af deres løsninger for at håndtere mere end 5 millioner ejendomme i et af de 130 lande, som ARCHIBUS opererer i. Det gør virksomheden til den uden sammenligning største udbyder af software indenfor alle aspekter af Facilities Management. Bruce Forbes grundlagde ARHIBUS i 1976 og lige siden har teknologien indenfor Facilities Management i lighed med andre områder - bevæget sig i raketfart. Produktporteføljen omfatter i dag da også en meget bred vifte af software, der kan styre alt fra virksomhedens grønne regnskab til avanceret RFID teknologi, der kan fortælle dig hvem og hvad der er hvor i bygningen. Med så mange brugere er det svært at kredse sig ind på den typiske bruger, og det prøver Bruce Forbes da heller ikke. "ARCHIBUS bliver brugt af organisationer i alle størrelser og i alle sektorer af økonomien, både offentlige og private. Vores kunder omfatter multinationale koncerner som General Motors og Procter & Gamble og store universiteter og hospitaler, der alle er kendetegnet ved at vi har hjulpet dem med at lave større udrulninger af ARCHIBUS software, som har hjulpet dem til besparelser. Men vi har også produkter til små virksomheder og enkeltbrugerlicenser, der retter sig mod helt specifikke arbejdsopgaver," forklarer han. Specielt drejer det sig om IWMS løsninger, der er en fællesbetegnelse for en skalérbar løsning, der rummer mulighed for at automatisere en række workflows og processer og skabe et samlet overblik over ens ejendomsportefølje fra opkøb / byggestart over perioden med vedligeholdelse og til man afhænder bygningerne altså hele livscyklussen med alle relaterede omkostninger. "Fælles for organisationerne er at de alle er interesseret i at forbedre deres samlede økonomi på faciliteterne. De vil også gerne forbedre arbejdsmiljøet og medarbejdernes effektivitet og de ønsker at få et hurtigt afkast af deres investering." Mere GIS, mere Web og mere grønt Tendensen går i retning af, at man i højere integrerer IWMS løsningen med ERP systemet, for også på den måde at automatisere og effektivisere arbejdsprocesser og skabe et bedre overblik. Der øger muligheden for at den enkelte medarbejder kan få realtidsoplysninger og det gør adgangen til viden lettere og billigere. 4 millioner ARCHIBUS brugere i 130 lande styrer 5 millioner ejendomme. ARCHIBUS tilbyder løsninger til Desktop og Web indenfor Grønne bygninger, Arealanvendelse og Optimering, Infrastruktur, Bygningsdrift, Portefølje Management og meget mere.

20 Side 20 Vejen til forbedret produktivitet og større overskud ARCHIBUS er et enterprise Facilities Management system. Brugerfladen kan skræddersyes den enkelte bruger og systemet kan enkelt integreres med virksomhedens andre IT-systemer. Det er modulopbygget og understøtter alt fra Space Management til energibesparelser og håndtering af ejendomsporteføljen. Det er modulopbygget og skalerbart, så organisationen kan implementere moduler efter behov. Et integrated workplace management system (IWMS) er fællesbetegnelsen for løsninger, der rummer mulighed for at automatisere en række workflow og processer. Det giver mulighed for hurtigt at skabe dashboards med relevante KPI er. Med et IWMS kan man fra én og samme platform holde styr på ejendomsporteføljen, projektstyring, facilities og space management, vedligeholdelsesplaner og energiforbrug. "Web-baserede applikationer er der også i stor efterspørgsel efter. De gør også adgangen til oplysninger lettere og billigere og det kan være med til at øge antallet af effektive og brugervenlige selvbetjeningsløsninger i forhold til fejlindberetninger, serviceanmodninger og lignende." Et tredje eksempel som Bruce Forbes nævner er integration til GIS systemer, hvor han ser meget frem til at udbygge det allerede tætte samarbejde mellem ARCHIBUS og Esri. Han ser også en kraftig vækst i ønsket om at få dashboards, der kan levere relevante oplysninger til alle niveauer i organisationen. Det giver hurtig adgang til Key Performance Indicators og sikrer det bedste operationelle overblik for både topledelse og den enkelte medarbejder, der håndterer forskellige projekter. Sidst er der de stigende energipriser og ønsket om at nedbringe CO2-udslippet der gør energieffektviseringer til et emne, som alle på et eller andet tidspunkt er nødt til at forholde sig til. "Der er meget fokus på grønne bygninger, bæredygtighed og energieffektivisering og dér er mange skeptiske i forhold til om det kan betale sig. Jeg tror du er nødt til at se på det langsigtede afkast af din investering i forhold til de startomkostninger du har. Som samfund er vi nødt til at forholde os til vores ressourcer og rent økonomisk vil man opnå besparelser på sigt ved at arbejde målrettet med sin energieffektivitet og det har jeg altid ment var et af de vigtigste aspekter i IWMS løsninger, hvor du får muligheden for at skabe et overblik, som du ikke kan skabe på andre måder." Fremadrettet ser han IWMS blive stadig mere integreret med andre systemer som ERP og GIS - og han ser Facilities Management som fagområde for lor få topledelsens bevågenhed Ét overskueligt system Med ARCHIBUS får man ét software system til at holde styr på alle oplysninger om ens bygninger. Det gælder alt fra økonomi, tilstandsvurdering, akut og planlagt vedligeholdelse af bygninger og tekniske installationer til arealanvendelse og optimering samt flytning og håndtering af ind- og udlejning. ARCHIBUS er et gennemprøvet og overskueligt og det bliver tilrettet den specifikke brugers arbejdsopgaver. Alle data er samlet i én database, så man undgår dobbelt indtastning, minimerer fejl og optimerer anvendelse af de oplysninger man har i ARCHIBUS. "Vi har igennem 25 år arbejdet på at være helt i front med systemer indenfor Facilities Management og vi er i dag den største udbyder på markedet og har det mest omfattende produktkatalog. Det giver en enorm erfaring omkring hvad brugeren vil samtidig har vi over 2000 partnere, der alle arbejder på at forbedre mulighederne med ARCHIBUS. Derfor står vi så stærk i markedet i dag, siger Bruce Forbes.

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Illumi rigger den digitale logbog til

Illumi rigger den digitale logbog til Case A2SEA Illumi rigger den digitale logbog til Når offshore-specialisterne A2SEA planter kæmpe vindmøller midt ude på havet, bruger de Illumis digitale logbog til at logge geografiske og geologiske data.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

Informi GIS. Når viden skal ses. Kurt Andersen. Viceadministrerende direktør Fungerende chef for Intern IT

Informi GIS. Når viden skal ses. Kurt Andersen. Viceadministrerende direktør Fungerende chef for Intern IT Informi GIS Når viden skal ses Kurt Andersen Viceadministrerende direktør Fungerende chef for Intern IT Hvem er Informi GIS Hvad laver vi Agenda Hvordan har vi fokus på IT-infrastrukturen til optimering

Læs mere

BRFkredit, nu med virtualisering

BRFkredit, nu med virtualisering Driftschef Bent Reidar Andersen, BRFkredit BRFkredit, nu med virtualisering Serverplatformen hos BRFkredit er nu virtuel efter en omfattende servervirtualisering, der allerede efter to år giver BRFkredit

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR, INDLÆG VED KLAUS FAFNER KARL ERIK HANSEN RAMBØLL ENERGI GENERELT OM PROJEKTET Projektet er støttet af Dansk Fjernvarmes F&U-konto.

Læs mere

ABAX tillægsydelser. www.abax.dk. The difference is ABAX

ABAX tillægsydelser. www.abax.dk. The difference is ABAX ABAX tillægsydelser The difference is ABAX ABAX tillægsydelser Ønsker I at få endnu mere ud af jeres kørebog? Udvid jeres løsning med vores tillægsydelser! ABAX Flådekontrol Flådekontrol er et logistikværktøj

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

VandGraf VarmeGraf ElGraf Brugermøde

VandGraf VarmeGraf ElGraf Brugermøde VandGraf VarmeGraf ElGraf Brugermøde Ved Lars Bodin & Jesper Stahl Madsen Program Programændringer og fejlrettelser: Ny VandGraf brugervejledning! Forbedret Lukkeplan v/jsma Brugerdefinerede layout og

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Overvåg hele din IT infrastruktur med ét værktøj Som IT ansvarlig er din infrastruktur lig med dit image over for interne som eksterne kunder. Din mulighed for at reagere

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Usserød Å Projektet. Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser

Usserød Å Projektet. Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser Usserød Å Projektet Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser En ny vision for Usserød Å På et møde 22 marts 2011 vedtog borgmestrene fra Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg en ny Miljø og klimatilpasningsstrategi

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Udfordringer Automation Projektledelse Networking

Udfordringer Automation Projektledelse Networking Udfordringer Forsyningsvirksomhedernes udfordringer med anvendelse af it, for at effektivisere forretningen, øge forsyningssikkerheden og øge servicen over for kunderne Proceskonsulent Lene Jensen, COWI

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Den gode metode - brug af GIS som værktøj i VVM og andre analyser

Den gode metode - brug af GIS som værktøj i VVM og andre analyser DCEA Miljøvurderingsdage 2012 Den gode metode - brug af GIS som værktøj i VVM og andre analyser Signe Nepper Larsen, Natur og miljø, COWI 1 24 OKTOBER 2012 DCEA MV DAGE 2012 Brug af GIS i analyser af tekniske

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Lange kabler i elsystemet

Lange kabler i elsystemet Lange kabler i elsystemet De teknologiske udfordringer 1 Elsystemet - status Vekselstrøm i luftledninger som hovedparten af verdens elsystemer Teknisk relativt enkel og billig teknologi Modsat jævnstrøm

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

Frokost Krise Gasanlæg

Frokost Krise Gasanlæg Gode historier, som er skrevet og fortalt på FKG-workshops 21. maj 2014 Ad nye veje, til ældrepleje Vi får flere og flere ældre, men ikke flere ressourcer til plejen. (Den brændende platform). Rigtig meget

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Kunsten at have fuldkommen kontrol

Kunsten at have fuldkommen kontrol Kunsten at have fuldkommen kontrol ProArc giver dig fuldkommen kontrol over dine informationer under alle tekniske projekters faser lige fra planlægning og konstruktion til drift og vedligeholdelse uanset

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S MOF i NCC Holdninger Enkelhed Automatik Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S Hvem er NCC 2002: 25.000 ansatte i alt 4.300 ansatte i dk 40 mia. oms. i alt 7 mia. oms. i DK Side 2 Mange udfordringer

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne

BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne Intro Lidt om NIRAS Implementerings processen generelt BIM implementering i NIRAS Hospitalsbyggerierne BIM implementering i Hospitalsbyggerierne

Læs mere