4. kvartal Tema: Forsyninger/ Facilities Management Automatisér processerne med applikationer S. 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. kvartal 2011. Tema: Forsyninger/ Facilities Management Automatisér processerne med applikationer S. 7"

Transkript

1 4. kvartal 2011 Tema: Forsyninger/ Facilities Management Automatisér processerne med applikationer S. 7 GIS er med til at bane vejen for vedvarende energi S. 10 Langsigtet plan for vedligeholdelse af ledningsnettet S. 4 Bedre styr på faciliteterne er vejen til forbedret produktivitet og større overskud S. 18

2 Side 2 Kolofon og Leder Leder af Rune Homann Informi GIS A/S Jægersborg Allé Charlottenlund Ansvarshavende redaktør Klaus Gerlich Redaktion Redaktør Rune Homann Temaansvarlige Sofie Hermansen Rune Homann Redaktionen kan kontaktes på eller tel Grafisk Design Dix:Laumann:grafik Tryk KLS Grafisk Hus A/S Papir Svanemærket.150 g dobbeltbestrøget mat træfrit SILK papir, med vandlak på alle sider. Denne tryksag er 100 pct. CO 2 -neutral. CO 2 -udledningen på råvareforbruget til tryksagen er kompenseret ved opkøb af EU- og FN godkendte klimakvoter. Hvad er en god IT platform? En IT platform understøtter arbejdsprocesser bredt i en organisation, så man i stedet for at have mange forskellige systemer kan nøjes med at have få IT systemer, der er integreret med hinanden og arbejder sammen. Det giver større sammenhæng i arbejdsgangene på tværs i organisationen, hvad der er med til at styrke effektiviteten. Det bliver også lettere at opbygge informative og overskuelige dashboards, hvor nøglemedarbejdere får præsenteret de data, som er vigtige for lige præcis deres funktion. Har man implementeret en IT platform bredt i organisationen har man yderligere den fordel, at data kun er registreret ét sted man skal ikke lede efter data forskellige steder og måske rundt i forskellige afdelinger og have fat i lige den rette medarbejder for at få adgang til den viden man har behov for. ArcGIS platformen er et eksempel på en platform, der understøtter en lang række arbejdsprocesser og som med fordel kan bredes ud. Så kan flere medarbejdere tilgå de data, som de har behov for, for at kunne løse deres respektive opgaver på en god og ordentlig måde. Det kan du se og læse mere om i dette magasin. Men en god platform er meget mere end det. En god platform er nem selv at udvikle egne applikationer til, så man som organisation selv kan gå ind og optimere workflows, dér hvor det giver mening eller man kan få andre til det, hvis man ikke selv har ressourcerne til det. Det vil du også kunne se eksempler på i magasinet. En god platform er endnu mere end det. En god platform har mange partnere, der udvikler nye produkter til platformen, så man får udnyttet platformens muligheder optimalt. En lang række virksomheder over hele verden udvikler kontinuerligt nye produkter til ArcGIS platformen, som det er værd at kigge nærmere på. Canadiske Latitude Geographics har fx udviklet produktsuiten Geocortex, som Informi GIS netop er blevet forhandler af i Danmark. Geocortex gør det nemt og hurtigt at komme i gang med web-services og åbner bl.a. op for, at alle brugere kan lave GIS analyser også dem, der ikke sidder med GIS software til dagligt. Jeg håber du vil synes om dette nummer af GIS i Aktion. GIS i Aktion udkommer fire gange årligt. Næste nummer udkommer i 1. kvartal God læsning, god jul og godt nytår. Oplag Copyright 2011 Informi GIS A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Hel eller delvis gengivelse samt kopiering og videregivelse må kun finde sted med Informi GIS A/S forudgående skriftlige tilladelse. Forsidebillede: Burbo Offshore Windfarm i Liverpoolbugten består af 25 vindmøller. Burbo havmøllepark har en samlet kapacitet på 90 MW nok til at levere strøm til husstande (billede fra DONG Energy).

3 GIS i Aktion 4. Kvartal 2011 Side 3 Indhold Langsigtet plan for vedligeholdelse af ledningsnettet side 4 Automatisér processerne med applikationer side 7 Langsigtet plan for vedligeholdelse af ledningsnettet - side 4 GIS er med til at bane vejen for vedvarende energi side 10 GIS er med til at bane vejen for vedvarende energi - side 10 En lille forsyning med fjernvarme, el, vand og spildevand side 14 Vejen til den bedste styring af en forsyningsvirksomhed går gennem Informi GIS og Esri side 16 Bedre styr på faciliteterne er vejen til forbedret produktivitet og større overskud side 18 Er din FM klar til at levere merværdi? side 22 En lille forsyning med fjernvarme, el, vand og spildevand - side 14 Graffiti i Vangede kortlagt på GISdag side 24 Kursuskalender side 27 Graffiti i Vangede kortlagt på GISdag - side 24

4 Side 4 Langsigtet plan for vedligeholdelse af ledningsnettet Langsigtet plan for vedligeholdelse af ledningsnettet Med de nye renoveringsplaner har Kalundborg Forsyning fået et strategisk planlægningsværktøj, der potentielt kan kortlægge vedligeholdelsesindsatsen langt ud i fremtiden. Frits Klemmensen Tonie Hoffmann Vandsektorloven påbyder alle forsyninger at have en plan for, hvordan man har tænkt sig fremadrettet at vedligeholde sit ledningsnet. Derfor har de hos vandforsyningen i Kalundborg lavet et system, der ud fra en række parametre (fem i alt) indekserer hele ledningsnettet. Ud fra de indekstal som ledningsnettet har fået kan de se hvordan de fremover skal prioritere renoveringen af ledningsnettet. "Tanken med renoveringsplanerne er at brede det ud til Fjernvarme og Spildevandsforsyning efter samme skabelon og fremgangsmåde. Vi tror rigtig meget på det og ser det som en meget fornuftig løsning," fortæller Thomas Bergmann, leder af Plan og Projekt. Han er helt sikker på, at det vil hjælpe dem til at tage bedre strategiske beslutninger, så de fx kan koordinere gravearbejde bedre og renovere flere ledningsarter på én gang. En anden fordel er at de med klassificering af ledningsnettet, kan sætte rammebeløb på hver vej eller hvert område, og på den måde bedre planlægge omkostningerne for den fremadrettede vedligeholdelse og renovering. "Det er i høj grad økonomien, der styrer det hele nok endnu mere end førhen; nu har vi vandsektorlovgivningen, benchmarking og prisloft. Så det er rigtig godt at have en prioriteret liste over det fremtidige vedligehold og derfor ser jeg det som et strategisk planlægningsværktøj, der samtidig er meget operationelt." Efterhånden som den enkelte medarbejders individuelle viden kommer i spil og den viden bliver registreret i systemet vil forsyningen få en bedre og bedre datakvalitet og det er også centralt for at kunne have en så præcis viden som muligt om det fremtidige vedligehold. "Vi og systemet bliver hele tiden klogere efterhånden som vi arbejder med det og hele tiden får synliggjort vores viden. Det gør det også meget nemmere for folkene i marken, der egentlig har den lokale viden, at melde ind og komme med indsigelser, hvis der er noget som de er uenige i. For eksempel har de kendskab til ledningsstrækninger, der ofte ligger under vand og som derfor er mere udsatte, det vil ændre på indekstallet for den strækning, når vi får den viden," forklarer han. Han ser renoveringsplanerne som et værktøj, hvor de kan gå ind og planlægge projekter for de kommende år. De får også mulighed for at lave en prioriteret liste for hver forsyningsart og sammenligne listerne og lægge de projekter sammen, hvor der er sammenfald i forhold til gravearbejdet. En ikke uvæsentlig del af hele ideentt er, at man fremover altid vil have fuld dokumentation for de vedligeholdelsesmæssige beslutninger og man kan præcist redegøre for de forhold man har taget med i betragtning og dokumentere de kriterier man har forholdt sig til. "Vi oplever af og til, at myndighederne kommer med påbud om at man nu skal opprioritere fx miljøhensynet. Det vil selvfølgelig få en konsekvens for vores renoveringsplaner, men med dette værktøj er det meget nemt blot at gå ind og ændre på vægtningen og dermed tillægge miljøhensyn en højere værdi. Dermed kan vi på en forholdsvis enkel måde imødekomme de krav, der måtte komme i fremtiden." Thomas Bergmann er meget opmærksom på den gevinst det er, at have en langsigtet plan for, hvordan ledningsnettet skal vedligeholdes. Dels er planlagt vedligehold væsentlig billigere end akut, dels kan man opretholde en væsentlig højere forsyningssikkerhed, når man allerede nu kan begynde at se på hvilke indsatser, der skal iværksættes på lang sigt for at få mest muligt ud af de økonomiske midler. "Vi skal have gennemgået alle områder og klassificere dem, så vi har indekstal for hvert område og et budgettal i forhold til renovering. Og det er budgettallet der bestemmer rammerne langt hen ad vejen har jeg 20 eller 40 mio. at renovere for? Ud fra budgettallet og indekstallene kan jeg se præcis hvor langt jeg kan komme på min prioriterede liste. Hvor meget kan jeg lave hvert år i forhold til det budget jeg har? Det kan også være jeg kan se, at der skal flere penge til, hvis det ser

5 GIS i Aktion 4. Kvartal 2011 Side 5 Xxxxx "Det hele begynder at hænge rigtig godt sammen. Driftsafdelingen bliver gode til at komme ind med oplysninger til os bag skrivebordene. Så jo mere viden vi får fra dem jo mere kan vi også hjælpe dem senere hen. Samtidig bliver økonomifolkene meget afhængige af GIS systemets værdifastsættelse af ledningsnettet på den måde er GIS rykket ind i centrum af virksomheden på linje med økonomisystemet," fortæller Tonie Hoffmann. rigtig kritisk ud i visse områder og det bare vil gøre det værre at vente. Så har jeg en dokumentation for, hvorfor jeg skal bruge flere penge til vedligehold." Synliggør viden Tonie Hoffmann er GIS koordinator i Kalundborg Forsyning og skal blandt meget andet sørge for, at den rette viden er til stede i systemet. "Det handler for mig meget om at synliggøre viden i organisationen. Efterhånden som vi får det her op og køre vil der komme mange flere henvendelser fra vores driftsorganisation, fra vores folk ude i marken. De vil komme og sige at herovre i dette område er der mange flere brud end vores indekstal tyder på. Nu har vi pludselig noget at tale ud fra og så kan den enkelte medarbejders viden og erfaring virkelig komme i spil," fortæller hun. I dag er det sådan i Kalundborg Forsyning, i lighed med mange andre forsyninger, at de medarbejdere der arbejder ude i marken og egentlig kender de enkelte områder rigtig godt, ikke altid er lige gode til at melde al deres viden ind til medarbejdere, der sidder og vedligeholder oplysninger om ledningsnettet i et IT-system og de har måske heller ikke tidligere haft en grund til det. Der giver dog altid noget at snakke om, når man har et konkret kort at tale ud fra. Viden bliver pludselig meget konkret og håndgribelig og åbner op for at få skabt en kultur, hvor driftsfolkene hele tiden melder deres viden ind. "Jeg er overbevist om at denne synliggørelse af viden vil gøre, at driftsfolkene kan sige:"jeg undrer mig over at Kysttoften i område 2 har et Fysisk indeks på 6,4 og det andet område på 7,4, for Kysttoften ligger meget lavt og rørene er mere udsatte dér." Set fra et skrivebord er vi kun i stand til at sige, at denne ledning har denne alder og den er af dette materiale, og ud fra vores viden om ledningers nedbrydning kan vi så have en ide om hvordan dens tilstand er. Men der kan være andre forhold, som fx jordbundsforhold eller andet, der gør, at denne ledning har det dårligere end en tilsvarende ledning i den anden ende af byen. Men det er umuligt at vurdere fra et skrivebord, det er driftsfolkene, der ved den slags. De ved altid, at der hyppigere er problemer i ét bestemt område i forhold til et andet. Nogen steder i dette område er vi næsten i kote 0, så der ligger ledningerne i meget våd jord og det formindsker selvfølgelig levetiden og øger risikoen for skader. Al den viden kan vi virkelig få bragt i spil og synliggjort med dette nye system, og dermed kan vi få lagt den viden ned i GIS systemet."

6 Side 6 Langsigtet plan for vedligeholdelse af ledningsnettet Der sker også andre ændringer i organisationen efterhånden som GIS kommer til at spille den rolle for værdifastsættelsen af hele ledningsnettet, som det vil komme til fremover. Helt konkret nævner Tonie Hoffmann, at økonomifolkene pludselig bliver meget afhængige af GIS folkenes viden. "Det hele begynder at hænge rigtig godt sammen. Driftsafdelingen bliver gode til at komme ind med oplysninger til os bag skrivebordene. Så jo mere viden vi får fra dem jo mere kan vi også hjælpe dem senere hen. Samtidig bliver økonomifolkene meget afhængige af GIS systemets værdifastsættelse af ledningsnettet på den måde er GIS rykket ind i centrum af virksomheden på linje med økonomisystemet." De 5 indekstal Ideen med renoveringsplanerne er at dele forsyningsområdet op i mindre områder, så det bliver passende projektområder fx bliver et vejstykke til et planlagt renoveringsprojekt. Dernæst handler det om at tildele hvert område et indekstal baseret på fem forskellige værdier med forskellig vægtning. Indekstallet for hvert område vil dermed i store træk fortælle, hvordan vedligeholdelsesstanden af ledninger er i området. "I forbindelse med indekseringen har jeg sat noget budget på, når man skal planlægge hvilke områder der trænger mest og indekstallet indikerer at jo højere indeks jo værre ser det ud målt selvfølgelig på de ting vi umiddelbart kender til. Efterfølgende sorterer man efter indeks og så har du den rækkefølge du skal renovere i. Og så vil man gå ind og se om der er sammenfald til fjernvarme og spildevand, så man kan tage det hele på én gang," fortæller Frits Klemmensen, ingeniør med ansvar for vandforsyningen. Når han tildeler indekstal ser han blandt andet på ledningens fysiske tilstand (ledningens alder og materiale) og dens hydrauliske tilstand (er ledningerne for små eller for store i forhold til det de skal levere). Der bliver også taget højde for driftsforhold (er der kendskab til lækager og registrerede brud, velkendte driftsforstyrrelser og størrelse af vandspild), og der bliver taget højde for miljøforhold (er der forurening i området, som dermed øger risikoen ved et brud). Endelig bliver der set på konsekvenserne ved en eventuel lukning af ledningen og den gene en eventuel akut opgravning vil medføre (dette vedrører både hvor mange, der er afhængige af vand fra den pågældende ledning samt hvor befærdet eller svært tilgængeligt et område ledningen ligger i). "Hvert område ender med en værdi, og den tildeler jeg så en farve alt efter indeksværdien. Så kan vi visuelt se hvilke områder, der trænger mest. Når jeg sidder og kigger på mit område som er vandforsyningen, så kan jeg allerede nu få en rigtig god ide om, hvor mange meter ledning vi kan forvente der skal skiftes. Og så kan jeg se hvor meget det vil koste, baseret på en tildelt meterpris." Baggrunden for en vurdering af ledningsanlæggets tilstand er en omfattende dataindsamling, som beskriver følgende forhold for vandforsyningsanlægget: 1. Fysisk tilstand (F) for ledningernes alder og materiale (vægtes med 20 %) 2. Hydraulisk tilstand (H) ved ændring af ledningsdimensioner pga. ændret forbrug eller ændring af ledningers funktion i det samlede ledningsnet (vægtes med 10 %) 3. Driftsforhold (D) med kendskab til lækager og registrerede brud og størrelse af vandspild i sektion, samt velkendte driftsforstyrrelser (vægtes 40 %) 4. Miljøtilstand (M) for jordbundsforhold og risiko for forurening (vægtes med 20 %) 5. Konsekvens (K) ved lukning af ledninger, og det omfang en akut opgravning medfører i området, fx gerne i forhold til trafik (vægtes 10 %). Hvert af disse forhold tildeles et indeks, der hver især vægtes og summen giver mulighed for at lave en prioritering af de forskellige projektområder og deres vigtighed i renoveringssammenhæng. Indeksene tildeles en værdi mellem Værdien 0 gives, hvis der ikke er lavet nogen vurdering af indekset, mens værdien 1 er lig den bedste tilstand og 10 er lig med den dårligste tilstand. Renoveringsindekset (R) udregnes efter denne formel: R = 2 x F + 1 x H + 4 x D + 2 x M + K

7 Automatisér processerne med applikationer Side 7 Automatisér processerne med applikationer ArcGIS platformen giver gode muligheder for selv at udvikle applikationer, der er målrettet den enkeltes specifikke arbejdsopgaver - og her er der gode muligheder for effektiviseringsgevinster. Jacob Saugmann er udvikler hos Verdo i Randers. Han sidder blandt andet og udvikler en række mindre applikationer, der er med til at effektivisere en række arbejdsprocesser i organisationen. Han ser et meget stort potentiale i at automatisere mange af de lidt monotone aktiviteter, som sluger meget tid for den enkelte medarbejder. Et eksempel på en sådan applikation er Jacob Saugmann SpreadEm Deluxe, som er lavet specielt til de fiberforbindelser, som går ud til den enkelte husstand. I forbindelse med fibernet er det vigtigt at kunne identificere hver enkelt forbindelse ned på hustandsniveau og det kan være svært, når man skal forbinde fibrene til kunder i en etageejendom med fx 8 hustande, da fibrene ofte vil optræde som ét punkt på et kort. "Tidligere sad man og valgte hvert punkt manuelt og flyttede det lidt til siden, så man kunne identificere enkelte punkter fra hinanden. Nu kan man vælge et område på kortet og så spreder programmet automatisk tilslutningspunktet i alle etageejendomme i området. Det er vigtigt fordi du skal ind og koble den enkelte forbindelse til den nøjagtige adresse og til hver eneste lejlighed. Det er nødvendigt for at kunne identificere præcis hvem i ejendommen, der er kunde, hvem der ikke er kunde og hvilke tilbud man skal målrette til hvem. Det skal ses i modsætning til for eksempel vandforsyningen, der kun har ét tilslutningspunkt også i en etageejendom." I tele- og fiberbranchen bruger man viden om hver hvert enkelt modtagepunkt meget aktivt. Det bliver brugt til at kunne få demografiske data på kunder, se hvem der afmelder abonnementer og få mulighed for hurtigt at kontakte dem og høre mere om, hvorfor de ikke ønsker at være kunde længere. Sidst skal man også som forbruger kunne slå sin adresse op på nettet og få et præcist svar på om man kan få fibernet installeret. Det kræver at fiberforbindelsen er identificeret helt ud til det enkelte adressepunkt i systemet og hele den arbejdsgang er blevet væsentlig nemmere med programmet SpreadEm Deluxe. Præcise XY-koordinater i marken En anden applikation er Vertexer, der er lavet til opmålingsteknikerne. Når de skal finde stophaner ude i virkeligheden, skal de helst have en præcis angivelse af et punkt med ud, så de nemt kan finde den pågældende stophane. "Tidligere sad opmålingsteknikeren først længe herhjemme på kontoret og bearbejdede data og førte det over i en filbaseret geodatabase og manipulerede lidt på det, sådan at han kunne få punkterne i en tekstfil (cvs fil). Derefter læste han cvs filen ind i sit udstyr og kørte af sted. Og det er ret vigtigt at det er en præcis angivelse, for hvis stophanen nu ligger under Aarhusvej, så går det ikke at skulle grave alt for meget rundt efter den. Med det nye program skal han bare markere den række punkter fx stophaner som han er interesseret i og derefter bliver der automatisk genereret en liste med XYkoordinater for de enkelte punkter, som bliver indlæst i hans bærbare enhed. Den tager han med ud i marken og nu ved han meget præcist, hvor hvert enkelt punkt befinder sig." For Jacob består hele kunsten i at eftersøge og finde de steder, hvor man måske henter en halv, en eller to timer pr. arbejdsgang, fordi man på en eller anden måde har automatiseret en del eller hele processen. Og i sidste ende kan den slags tal virkelig løbe op, hvis det er en arbejdsgang, der forekommer ofte. Det kan også være med til at fjerne et dagligt eller ugentligt irritationsmoment hos den enkelte medarbejder, samt frigøre medarbejderressourcer til opgaver, som det måske er vigtigere at fokusere på.

8 Side 8 Automatisér processerne med applikationer Før Efter Tidligere sad medarbejderne og skulle sprede modtagepunkterne i en etageejendom manuelt. Med en specialapplikation bliver de spredt automatisk. Kunderettede tjenester Også indenfor kunderettede tjenester ser han et stort potentiale for at forbedre serviceniveaet ved hjælp af specialtilrettede applikationer, som han kan lave på ArcGIS platformen. Han er i øjeblikket ved at lave en SMS-tjeneste, som man som forbruger kan tilmelde sig, hvis man ønsker at modtage oplysninger om forsyningssituationen i et bestemt område. Ideen er at man som forbruger kan få direkte besked, hvis den adresse man har tilmeldt, oplever fx akutte nedbrud eller der er planlagte forstyrrelser i forsyningen af el, vand og varme. "Har vi en planlagt lukning kan vi som forsyning vælge et område på et kort, derefter bliver der automatisk genereret en SMS-besked til alle dem i det pågældende område, der har tilmeldt sig SMS-tjenesten. Det er selvfølgelig kun dem, der har tilmeldt sig ordningen, der vil få en SMS og det er kun dem, der er berørt af den planlagte lukning. Indtil videre har det ikke været muligt automatisk at gøre det på den måde og alt hvad jeg har hørt om af eksempler på noget tilsvarende, har ikke kunne ramme den præcise målgruppe på den måde. Det har ikke tidligere været muligt at Jacob er superbruger på ArcGIS platformen og er efterhånden begyndt at arbejde mere målrettet med udvikling - i dag er en stor del af hans arbejde helliget udvikling af applikationer og som GIS administrator at have ansvaret for databaser. isolere dem, der rent faktisk er berørt af lukningen ikke medmindre man gjorde det manuelt og det er et stort arbejde." I Verdo bruger de gerne det eksempel, at et sted som Randers Regnskov sikkert vil være meget interesseret i at høre nærmere, hvis man har en planlagt lukning af varmetilførslen i det område, da de er meget afhængige af at få leveret varme. Og her kan det fx være en fordel at kunne tilmelde sit mobilnummer til specifikke adressepunkter, da den ansvarlige driftsmedarbejder kan bo i Aarhus, men så alligevel vil modtage en SMS hvis han har tilmeldt sig ordningen på Randers Regnskovs adresse. Databaser: Ja tak Den største del af Jacob Saugmanns arbejde går med at forsøge at kæde data sammen på kryds og tværs. I øjeblikket er han ved at konsolidere så mange data som overhovedet muligt i databaser, da alt andet, ifølge ham, er helt umuligt at have med at gøre. "Alt hvad der kan komme i en database, det skal i en database. Det bliver en del nemmere at arbejde med og der kan man for alvor få mulighed for at kæde virksomhedsdata sammen med adressedata og det er ufattelig brugbart. Eksempelvis har jeg som et eksperiment hentet virksomhedsdata om institutioner, frisører og tandlæger ned og vist det i et kort til vandforsyningen. De kan bruge de oplysninger, når der springer et vandrør og de skal kontakte de erhvervsdrivende og få oplyst om de har vand eller ej. Så kan de gå ind i kortet og se hvor der ligger forskellige typer virksomheder, der er interessante for dem og få kontaktoplysninger lige med det samme. Det betyder at de ikke skal ind og slå op i en telefonbog og det sparer dem for virkelig meget tid. De er meget glade for det og jeg synes det er den rette måde at arbejde med data på. Vores telesælgere vil også gerne kunne se, hvor der ligger forskellige typer af virksomheder, så de kan målrette kampagner til den enkelte virksomhedstype," fortæller han.

9 GIS i Aktion 4. Kvartal 2011 Side 9 GIS opmålerne havde behov for hurtigt at kunne få valgte punkter eller linjer ud i en csv-fil, så de nemt kunne afsætte punkter til fx håndværkere. Forberedelsen af dette tog ca. 30 minutter før GIS opmålerne var klar til at køre ud og sætte punkterne af. Med applikationen VerteXer er hele processen skåret ned til 2 minutter. Det sparer meget tid, at virksomhedsoplysningerne kommer direkte op i kortet, så man ikke skal slå op i andre registre, når man skal kontakte en virksomhed. Det bliver brugt ved driftsforstyrrelser hvor der er behov for at kontakte erhvervsdrivende. Vejen til udvikling Vejen til at blive en rigtig dygtig udvikler er gået gennem en række kurser både hos Informi GIS, Esri og specielt Microsoft men dertil kræver det også lidt gå-på-mod og en række gode råd fra andre udviklere på Esri s forum. Han nævner også fordelen ved et Software Developer Kit (SDK), som er en extension til Visual Studio hvor der er masser af god hjælp at hente. "Det er altid en udfordring at lære noget nyt, men jeg synes at Esri er rigtig gode til at lave dokumentation af deres platform. Der er mange gode "Når man kigger på det, så er der mange effektiviseringsgevinster at hente, og der er også en masse små monotone arbejdsopgaver, som måske tit skal laves af den enkelte medarbejder, hvor en tilretninggør det hele meget nemmere, hurtigere og mere effektivt. Jeg ser et stort potentiale i at udvikle ekstra funktionalitet og skabe effektiviseringer mellem den enkelte bruger og ArcGIS platformen". hjælpedokumenter og der er mange samples man kan installere. Der er mange kodeeksempler og så fungerer deres forum også godt, hvor man kan få svar fra andre udviklere på de spørgsmål man har. Når man først har fundet de rigtige folk, så er der virkelig meget hjælp at hente. Selve Datamodellen (SDE tabeller) er også godt beskrevet og tilgængelige, og det er en fornøjelse som udvikler. Generelt er ArcGIS ret nemt at gå til, det har været nemmere end jeg havde forventet og der er mange gode ressourcer man kan benytte sig af på nettet. Platformen er dejlig åben, og når man først er kommet i gang, så er der en verden af muligheder for at udvide funktionaliteten eller effektivisere opgaver med SDK et. Monotont og tidskrævende arbejde kan automatiseres ved hjælp af SDK et, men der er visse udviklingsopgaver som er meget virksomhedsspecifikke og som det derfor bedst kan betale sig at udvikle selv." Jacob startede som teknisk designer i El-Forsyningen hos Verdo i februar 2007, hvor han skulle være med i konverteringen fra Geograf til ArcGIS platformen. Han blev efterfølgende i en periode udlånt til teleafdeling, hvor han dokumenterede kunder i Network Engineer. Efter 1½ år blev han flyttet over i GIS afdelingen, hvor han mere overordnet skulle arbejde med GIS. Han har siden været superbruger på ArcGIS platformen, men efterhånden er han begyndt at arbejde mere målrettet med udvikling, og i dag er en del af hans arbejde helliget udvikling af applikationer og som GIS administrator at have ansvaret for databaser. "Når man kigger på det, så er der mange effektiviseringsgevinster at hente, og der er også en masse små monotone arbejdsopgaver, som måske tit skal laves af den enkelte medarbejder, hvor en tilretning gør det hele meget nemmere, hurtigere og mere effektivt. Jeg ser et stort potentiale i at udvikle ekstra funktionalitet og skabe effektiviseringer mellem den enkelte bruger og ArcGIS platformen."

10 Side 10 GIS er med til at bane vejen for vedvarende energi GIS er med til at bane vejen for vedvarende energi I 2010 besluttede DONG Energy Renewables at samle alle GIS data vedrørende vindprojekter i én fælles geodatabase. Informationen blev struktureret efter DONG Energy s projektmodel og tilgås via en intuitiv Silverlight webbrugerflade. Det har skabt overblik over GIS data og status på projekterne på alle niveauer i organisationen. IT-løsningen er bygget i samarbejde med Informi GIS, som DONG Energy har et mangeårigt partnerskab med. Vindenergi i Danmark Siden 1980 erne er udviklingen indenfor vindenergi gået stærkt. En stor del af den el, vi producerer i Danmark, kommer fra vindmøller. Det svinger fra år til år, men i 2010 udgjorde el produceret af vindmøller næsten 22 pct. af den samlede danske elforsyning, ifølge Energistyrelsens årsstatistik. I 1991 fik Danmark, som det Anders Røpke første land i verden, en vindmøllepark på havet. Parken, der blev opført af DONG Energy, lagde samtidig grundstenen til selskabets lange erfaring og position som en af markedslederne indenfor offshore vindenergi. DONG Energy har opført fem af verdens 10 største havvindmølleparker. Det gør DONG Energy til det selskab, der har opført flest havvindmølleparker på verdensplan. Regeringen vil øge andelen af vedvarende energi til 30 pct. i Som et af verdens førende lande til at udnytte og producere vindenergi, vil udbygningen af vindmøller og i stigende grad havvindmøller være et vigtigt skridt for at nå det mål. Havvindmøller er centrale for DONG Energy og målet om at tredoble produktionskapaciteten af vedvarende energi inden år Vindprojekter i DONG Energy er baseret på GIS Kompleksiteten er ofte stor, når det drejer sig om vindenergiprojekter. For det første arbejder DONG Energy med mange forskellige projekter ad gangen, for det andet befinder de sig i forskellige faser, for det tredje er de fordelt over hele Europa og for det fjerde er mange forskellige faggrupper involveret. Hertil kommer, at faggrupperne alle har brug for adgang til data og analyser når som helst og hvor som helst og at denne skal være tilpasset deres individuelle behov. Derfor bruger DONG Energy en række IT-systemer og redskaber til at give overblik og beslutningsstøtte. Et af disse er et geografisk informations system (GIS). "I dag bruger vi GIS til at lave input til projekter, til at samle data fra de forskellige afdelinger og analyser, til at minimere risiko og give overblik over forretningen," fortæller Anders Røpke, GIS og Environmental Engineer i Renewables afdelingen, DONG Energy.

11 Horns Rev Havmøllepark er en af verdens største vindmølleparker på havet. Den består af 80 vindmøller med en samlet produktionskapacitet på 160 MW. Vindmøllerne producerer, hvad der svarer til strømforbruget i danske husstande. Horns Rev Havmøllepark er placeret i Nordsøen cirka 14 kilometer ud for Danmarks vestligste punkt, Blåvands Huk (billede fra DONG Energy).

12 Side 12 GIS er med til at bane vejen for vedvarende energi GIS er med til at bane vejen for vedvarende energi Burbo Offshore Windfarm i Liverpoolbugten består af 25 vindmøller. Burbo havmøllepark har en samlet kapacitet på 90 MW nok til at levere strøm til husstande (billede fra DONG Energy) Afdelingen Geosciences i DONG Energy Renewables er det globale hjemsted for de GIS-specialister, analytikere, projektledere mv. der er involveret i vindenergiprojekter. Afdelingen har brugt GIS til at lave analyser i flere år og for år tilbage blev den første webløsning udarbejdet. Men i efteråret 2010 besluttede de at udvide løsningen fra nogle desktop licenser til en storskala web løsning, baseret på Esri s ArcGIS 10 fra Informi GIS. "Vi stod i en situation, hvor vi havde en række udfordringer i forhold til data. For det første spurgte vi os selv: Hvor er analyserne, hvor er data? Nogle gange blev analyser bestilt og gemt på en lokal maskine og det var derfor svært at finde dem igen og næsten umuligt at dele dem mellem flere personer. Derfor havde vi, for det andet, også en udfordring i at få adgang til data. Det betød, at GISspecialisterne kunne bruge lang tid på at hjælpe folk med at finde deres egne data og på at lave helt simple kort til dem. For det tredje, spurgte vi: Hvordan kan vi håndtere og styre data fra op mod 30 forskellige projekter?" fortæller Anders Røpke. Renewables opdagede, at de udfordringer, der knyttede sig til et dårligt datagrundlag trak tråde ud i hele organisationen: Reduceret videndeling, dårlig udnyttelse af specialistkompetencer og usmidig kommunikation. "Fra et fagligt perspektiv havde vi for eksempel også den udfordring, at vi ikke kunne give ledelsen et porteføljeoverblik, udover de vindmølleparker, der allerede var i produktion. Og ved at vi købte de samme datasæt igen og igen, uden at genbruge dem, mistede vi også specialistviden," forklarer Anders Røpke.

13 GIS i Aktion 4. Kvartal 2011 Side 13 Derfor var et godt teknologisk fundament alene ikke tilstrækkeligt til at løse Renewables udfordringer. Løsningen skulle også tage højde for deres specifikke forretningsgange og -behov. Det teknologiske fundament Løsningen blev baseret på ArcGIS 10 til server, der med dens unikke geodatabase kan samle alle geografiske data ét sted. Den centraliserede datalagring og -håndtering er basis for, at editorerne kan kvalitetssikre data. Fordi data gemmes og opdateres centralt ved de, at der ikke er foretaget ændringer i data lokalt og dermed, at alle sidder med de samme, friske og kvalitetssikrede data. Centraliseringen giver også mere effektive arbejdsgange i forhold til data flow. Det skyldes blandt andet, at ArcGIS har en række datamodeller, der gør, at du kan sætte systemet op til at køre bestemte, ofte forekommende, processer automatisk. Hvor editorerne håndterer dataudfordringer i ArcGIS til server og geodatabasen i back end, ser langt de fleste indholdet via webløsningen. Her kan medarbejdere finde analyser, data, kort og meget mere. Indholdet er tilgængeligt via log-in og tilpasset de bestemte brugerprofiler og projektfaser. Analytikerne kan fx se de nyeste analyser for det specifikke projekt, de arbejder på, projektlederne kan følge alle deres aktuelle projekter og det samme kan GISspecialisterne, der ofte er ansvarlige for at opdatere data på tværs af projekter. De skræddersyede profiler og log-in mulighederne giver større sikkerhed og samtidig er det nemmere for de enkelte medarbejdere at overskue informationen, fordi de kun skal forholde sig til det, der er relevant for deres arbejde. Log ins gives personligt. Det er bl.a. vigtigt i forhold til projekter, der er i idéfasen og som kun udvalgte medarbejdere kender til. Tidligere havde DONG Energy kun information om projekter, der var i produktion. Det har ændret sig med den nye løsning, der således giver fx ledelsen et komplet helikopteroverblik over DONG Energys samlede havvindmølleprojekter globalt og fra ide til installation og drift. Selve løsningen er sat op med et stort kort i midten af skærmen. Til højre kan editorerne tilføje forskellige kort services som fx WTG positioner, geofysiske surveys og miljøundersøgelser. I toppen af skærmen er der redskaber til at lave bl.a. bufferzoner og opmålinger. I alle analyserne, der også vises på kortet, kan brugeren få baggrundsoplysninger ved at klikke på bestemte features, så man kan se hvad der gemmer sig bag prikkerne. Opsætningen har gjort det nemmere for medarbejderne selv at lave kort. Det har frigivet ressourcer, så GIS-specialisterne nu kan bruge mere tid på analyser og mindre tid på at hjælpe folk med at finde deres egne data eller lave enkle kort. "Det var naturligt for os at bruge GIS til at løse de her udfordringer. De folk, der sidder her både i Renewables og i resten af forretningen er virkelig verdens bedste til at lave off shore vind, men hvis man ikke har styr på sine data og ikke kan genbruge sine data, så er det jo lige meget. Og det hjælper GIS med. Det er både godt til at samle op på data og til at styrke vores samarbejde på tværs af faggrupper. Folk forstår lige pludselig hinanden, når de ser tallene visualiseret på et kort. Så det giver virkelig mening med GIS i den her branche og det er jeg personligt også glad for at være en del af." Understøtter forretningsgange Projektmodellen er rammen for webløsningen. Den fungerer som en interaktiv tidslinje, den strukturer data og sikrer, at Renewables forretningsgange gennemsyrer løsningen. "Projektmodellen er fællesnævneren i vores organisation. Vi bruger den overalt og har valgt at lægge den ind som det strukturerende element i webløsningen for at standardisere og industrialisere måden vi laver vindprojekter på, så det bliver ens på dem alle sammen," fortæller Anders Røpke. Det er første gang modellen er inkorporeret ind i en løsning, men det giver god mening ifølge Anders Røpke: "Det giver så meget mening, fordi alle vores data vedrører de enkelte faser. Det gør også, at du kan hoppe mellem de enkelte faser. Hvis du er i den fase vi kalder Execution kan du nemt gå tilbage til idéfasen og få adgang til det, du egentlig baserede dit design på. Du skal ikke ud at lede og bruge tid på det; du har det tilgængeligt med det samme. Samtidig ligger det ovre i idéfasen, så der er ikke risiko for at blande et design sammen med data for, hvor parken reelt blev bygget. Til gengæld har du mulighed for at sammenligne de to og det er en rigtig stor fordel og giver meget mere gennemsigtighed." En anden fordel er bedre videndeling: "Forestil dig, at du er ny medarbejder og får at vide, at du er på de her to projekter. Allerede ved at logge ind i GIS et kan du se hvor langt de to projekter er, uden at spørge nogen, og du kan få adgang til alt, der er sket op til; datamæssigt. For en portefølje manager, der fx er ansvarlig for UK, gælder det samme. Han vil kunne gå ind og se status på alle hans vindprojekter. Det giver et overblik som vi ikke har haft før. Også hvor det ikke er projektspecifikt, men hvor vi kommer op i helikopteren og får overblik over nuværende projekter og deres geografiske placering. Der er mange stordriftsfordele i det. Det kunne fx også være en indkøber, der skal ud og købe en ting som han så, via systemet, opdager kan bruges på flere projekter fordi de er nået til samme stadie. Så der er uanede muligheder i det." Alle faserne i projektmodellen gør brug af GIS analyser og redskaber og DONG har oplevet mulighed for besparelser i samtlige faser ved at anvende den nye webløsning. "Ved at samle alt på én platform, opdager man nemmere, når der er lavthængende frugter eller hvis der i det hele taget er nogle stordrift fordele ved GIS et," forklarer Anders Røpke. Alt i alt sikrer web baseret GIS, i samspil med en unik geodatabase, at DONG Energy bibeholder sin markedsledende position indenfor offshore vindenergi. Alle medarbejdere i DONG Energy Renewables har fået bedre forudsætninger for at dele information og viden gennem GIS. Dette sikrer, set fra et GISmæssigt synspunkt, en ideel projektudvikling, en optimeret projektgennemførsel og drift af DONG Energys vindparker.

14 Side 14 En lille forsyning med fjernvarme, el, vand og spildevand En lille forsyning med fjernvarme, Læsø Forsyning er en af landets mindste forsyninger, men der er masser af udfordring på jobbet for Varmemester Poul Lorentzen. Han har ansvaret for varmeværket, men en normal arbejdsdag indbefatter tæt kontakt til alle fire forsyningsarter, der er samlet på den standardiserede platform ArcGIS Læsø Forsyning er en af landets mindste forsyninger, men der er masser af udfordring Poul Lorenzen på jobbet for Varmemester Poul Lorenzen. Ved siden af driften af varmeværket står han for hele GIS delen dertil er der også en driftsleder for el, vand og spildevand. Med en lille bemanding er det daglige arbejde meget forskelligartet og lige for tiden er Læsø Forsyning berørt af to større projekter. Først og fremmest er der kommet et nyt søkabel fra fastlandet, der skal sikre el-forsyningen til øboerne og alle luftledninger er ved at være kabellagt i jorden. Det gamle søkabel fra Lyngså til Læsø har siden udlæggelsen i 1965 fungeret uden fejl, men lørdag den 18. juli 2009 indtraf der en fejl på søkablet. "18. juli, midt i den højeste sommer, fik vi en skade på kablet, så hele øen var uden strøm i 8-10 timer indtil vi fik startet en nødforsyning, som vi lånte af Energinet.dk. Under den efterfølgende reparation blev det konstateret, at kablets tilstand var dårligere end forventet," fortæller Poul Lorenzen om episoden. Det viste sig at armeringen på kablet var rustet bort, det vil med tiden føre til flere og flere fejl og til sidst ende med, at kablet slet ikke fungerer. Derfor var det nødvendigt med en udskiftning, og da man samtidig ville sikre øens fremtidige forsyning har man nu lagt et 60 KVkabel til afløsning for det gamle 20 KV-kabel. "Med det nyere kabel er vi lidt sikrere. Og da det er 60 KV mod det gamle 20 KV har vi flere muligheder rent kapacitetsmæssigt i fremtiden." Højspændingensledninger ligger i et ottetal rundt på øen, så beboerne kan forsynes fra begge sider, hvis der skulle ske nedbrud.

15 GIS i Aktion 4. Kvartal 2011 Side 15 el, vand og spildevand Statsskovebruget på Læsø forsyner varmeværketmed flis. Øverst: Luftledninger er sårbare overfor vejr og vind. Nederst tv: Et elskab står i vand. Nederst til højre: Læsø har en række vandboringer, der forsyner øboerne med vand. Fra luftledning til jordkabel Poul historie i Læsø Forsyning går 15 år tilbage, hvor han startede med at digitalisere alle ledningsplaner el, vand, spildevand og varme. Det hele er efterhånden flyttet til ArcGIS platformen, og det daglige arbejde byder både på projekterings- og dokumentationsopgaver. Specielt i forbindelse med det andet større projekt; kabellægning af luftledninger. "At være ledningsejer er en løbende proces. Der er hele tiden noget, der skal renoveres eller udskiftes. Vi har en del luftledning, som vi er ved at kabelægge, og jeg forventer vi kan være færdige med det projekt om et halvt års tid." Samtidig med kabellægningen af højspændingsledninger bliver lavspændingsnettet også kabellagt. Der er efterhånden kun 7-8 kilometer tilbage og det vil yderligere være med til, at forsyningssikkerheden bliver større. "Før i tiden havde vi omkring 50 kilometer luftledning højspænding og når vi fik en jordfejl på det, så skulle vi ud og gå i terrænet under trådene. Det kunne være i sne til knæene, for det var ofte i det værste vejr, at fejlene skete. Som regel var det træer, der væltede ned i ledningerne." Fakta om forsyningen I alt har Læsø Forsyning ca. 200 varmekunder i Byrum By. Ca. 300 kilometer vandledning forsyner forbrugere på øen med vand; 4 km råvand, 158 km forsyning og ca. 80 km private stik. 65 kilometer højspænding og 168 km lavspænding forsyner forbrugerne med el. Når det skete røg forsyningen til en række husstande, da der ikke var de muligheder for omkobling, som man har nu. Nu ligger højspændingen i et 8-tal rundt på øen. Dermed kan man forsyne den enkelte forbruger fra to sider skulle der ske en fejl det ene sted kan man forsyne fra den anden side. "Generelt må man nok sige, at vi er en meget lille forsyning, men vi har ret meget ledningsnet at holde syr på, fordi vores forbrugere ligger meget spredt. Det gælder dog ikke for fjernvarmen, hvor vi kun leverer i Byrum By midt på øen." Fakta om Læsø salt Geologi, plantevækst og kulturhistorie spiller sammen på Rønnerne, der er Danmarks næststørste marskområde og vadehav. Under Rønnerne findes tykke lerlag aflejret i havet lige efter istiden. Leret er vandstandsende og er kun dækket af ca. en meter tykke sandlag, der er aflejret af strøm og bølger. Når de lave dele af Rønnerne oversvømmes, fyldes sandet med havvand, ca. 3% saltholdigt. Da Læsø har et særdeles solrigt og tørt klima, fordamper noget af vandet gennem strandengens planter, og saltholdigheden i dette lokale grundvand stiger til 12-14% gennem sommeren. Det saltholddige grundvand er baggrunden for middelalderens indvinding af salt på Læsø en tradition der blev taget op igen i 1991 og som siden har udviklet sig til at blive en erhvervssucces for Læsø.

16 Side 16 Vejen til den bedste styring af en forsyningsvirksomhed går gennem Informi GIS og Esri Vejen til den bedste styring af en forsyningsvirksomhed går gennem Informi GIS og Esri Gartner Inc, verdensledende rådgivere indenfor forretningsanalyser, har igen i år udgivet deres rapport om energi- og forsyningsbranchen. Rapporten fokuserer på brugen af geografiske informations systemer (GIS) i branchen, og går tæt på de forskellige leverandører af software, der præger markedet. Rapporten starter med at fortælle, at der med det store fokus på Smart Grid og Advanced Distribution Management Systems (ADMS) også er et naturligt fokus på GIS. Mange forsyninger ser netop GIS som den samlende enhed, der vil komme til at spille en stadig større og mere central rolle når Smart Grid visionerne skal blive til realiteter. Udviklingen på markedet har generelt været den, hedder det videre, at forsyningsvirksomheder fra udelukkende at bruge GIS til på et kort at kunne se sit netværk, nu i stigende grad placerer GIS systemet helt centralt i organisationen. Med GIS som et forretningskritisk system, er det muligt at udnytte de geografiske oplysninger optimalt og bruge dem aktivt på tværs af organisationen. Det er på den måde også muligt at vende informationer ud på en geografisk brugergrænseflade, som er med til at højne informationsniveauet både internt og eksternt. Det vil således være muligt, og giver god forretningsmæssig mening, at bruge den geografiske viden i de forskellige afdelinger i organisationen. Foruden de helt overordnede fordele som ledningsog netregistrering, vil der kunne laves præcise vedligeholdelsesplaner, dertil kommer en række arbejdsgange, der bliver nemmere ved at integrere GIS med lager- og arbejdsordresystemer, kontrol- og overvågningssystemer, salgsafdelingens systemer, økonomisystemer, kundeinformation og marketingafdelingens systemer. Som det eneste af de 6 vurderede GIS systemer opnår platformen ArcGIS ratingen Strong Positive, der er den højeste karakter man kan få hos Gartner. I rapporten bliver der blandt andet lagt vægt på partnerskabet med Amazon og deres Elastic Compute Cloud (EC2), den stærkt forbedrede brugergrænseflade på ArcGIS 10, muligheden for tidsanalyser, bedre muligheder i forhold til brugen af 3D og ArcGIS Online, der kan tilgås via AcGIS.com og som giver mulighed for at arbejde med og dele kort online. Når platformen får den højeste rating, Strong Positive, hænger det også sammen med de mange muligheder, som ArcGIS åbner op for som platform. Videre bliver det nævnt som meget positivt, at der er et netværk af 2000 globale Business Partnere, der bliver ved med at udvikle nye specialiserede værktøjer, som alle brugere af ArcGIS efterfølgende kan få glæde af og der bliver lagt vægt på de mange Cloud-baserede muligheder, som platformen tilbyder og som ingen af de konkurrerende virksomheder kan tilbyde. "Forsyningsvirksomheder der er på udkig efter en virkelig stærk GIS platform, skal nøje overveje ArcGIS fra Esri. Det er en platform, der bliver understøttet af en bred vifte af partnere, som også udvikler applikationer dertil," hedder det sidst i bedømmelsen af ArcGIS platformen. Fakta Fakta om bedømmelsen Strong Positive Bedømmelsen Strong Positive gives af Gartner til produkter af strategisk værdi. Eksisterende kunder kan dermed, ifølge Gartner, trygt fortsætte med deres investeringer i det pågældende produkt, mens potentielle kunder bør anse dette produkt som en strategisk investering. De andre ratings er henholdsvis Positive, Promising, Caution, Strong Negative. Fakta om Marketscope MarketScope er en evaluering af en række produkter og gælder for en specifik tidsperiode, i dette tilflæde MarketScope giver et billede af hvordan leverandørerne på markedet lever op til en række forskellige kriterier, som Gartner har valgt at basere deres analyse på. Gartner støtter ikke en bestemt leverandør, et bestemt produkt eller serviceydelse. Fakta om Gartner Gartner, Inc. er verdensledende indenfor rådgivning og research de laver dybdegående analyser af forskellige markeder og brancher. Deres rapporter tilkendegiver typisk forskellige trends i brancher og fokuserer ofte på enkelte markeder, hvor de analyserer fremtidige udfordringer og behov eller sammenligner leverandører med hinanden for at finde de bedste. Gartner er en uafhængig rådgiver og repræsenterer ikke nogen bestemt leverandør. Rapporterne bliver læst af topledelsen og af IT-chefer, da rapporterne typisk har en teknologisk indgangsvinkel. Deres kunder er først og fremmest at finde indenfor IT, teknologi, telecom, forsyning og offentlige forvaltninger, kommuner og styrelser ligesom mange investorer også nærlæser rapporterne. De har over kunder i organisationer, 4000 konsulenter tilknyttet og researchere indenfor de forskellige fagområder i 80 lande. Hovedkvarteret ligger i Stamford, Connecticut, U.S.A.

17 GIS i Aktion 4. Kvartal 2011 Side 17 Evalueringskriterier Vægtning af evalueringskriteriet Kommentarer Markedesforståelse Lav Leverandørens evne til at forstå behov og ønsker i forsyningsvirksomheder og at omdanne det til brugbare produkter og services. Industri strategi Lav Leverandørens strategi i forhold til at tilføre ressourcer og kompetencer til produkter, der retter sig mod individuelle markedssegmenter indenfor forsyningsbranchen på globalt niveau. Innovation Standard Direkte tilførsel af kapital, ressourcer og kompetencer til innovation eller konsolidering. Produkter/services Høj Kerneprodukter og services fra leverandøren af GIS platformen der direkte henvender sig til forsyningsbranchen. Dette inkluderer både egenudviklede produkter, services og kompetencer og produkter, services og kompetencer som via partnerskaber og lignende aftaler tilbydes fra andre leverandører. Overordnet levedygtighed set ud fra et økonomisk, strategisk og organisatorisk perspektiv Standard Der bliver set på virksomhedens økonomiske tilstand, virksomhedens generelle succes på markedet og sandsynligheden for at man forsat vil investere i GIS platformen og fortsætte med at udvikle den. Marketing Execution Lav Virksomhedens evne til at føre produktet på markedet og skabe den rette opmærksomhed omkring det. Kundens oplevelse Høj Har virksomheden de rette relationer, services og produkter, der kan hjælpe forsyningsvirksomheder med at få succes. Specielt med hensyn til kvaliteten af den tekniske support og hvordan de bliver vejledt i forhold til produktet. Dette inkluderer også opbygningen af brugergrupper, Customer Support programmer, service-level agreements og lignende tiltag, der øger muligheden for at kunderne får det optimale ud af platformen. Bill Meehan om forsyningsvirksomheder og GIS Bill Meehan, Director of Utility Solutions hos Esri, fortæller her om, hvordan ArcGIS platformen tilfører forretningsmæssig værdi i forsyningsvirksomheder og også understøtter Smart Grid tankegangen. Bill Meehan: I forsyningsvirksomheder har vi identificeret fire mønstre, hvor vi ser GIS blive brugt og tilføre stor forretningsmæssig værdi. Helt grundlæggende skaber GIS Operationel Awareness, så man helt konkret kan se, hvor og i hvilke områder tingene går godt og hvor det går mindre godt eller måske endda går galt. Så har vi Data Management: I en forsyningsvirksomhed er der en enorm mængde data til rådighed, fx omkring hvor de forskellige ledninger, rør, transformatorer, stophaner og lignende befinder sig altså en viden om hele netværket. Der er brug for at have styr på den store mængde data hvor er hvad og hvordan relaterer de enkelte dele til hinanden. Som den tredje ting har vi, det vi kalder Workforce Management: For en forsyning handler det om at holde styr på alle de medarbejdere, der arbejder i marken med at undersøge, projektere og reparere hele det netværk, som er forsyningsvirksomhedens største aktiv. Hvor er hvem og hvad arbejder de med. Sidst men ikke mindst har vi Analysis: Det handler om hele tiden at kunne lave netværksanalyser så man altid ved, hvad der sker i netværket; hvordan er forbruget netop nu? Hvor er der mest pres på? hvor er der mindst pres på? Hvad vil der ske fremadrettet? Er der et mønster i forbruget i bestemte dele af området? Hvor har jeg problemer med infrastrukturen? Hvor vil jeg få det? GIS er et meget effektivt redskab til at styre infrastrukturen, overvåge den og foretage de nødvendige analyser, så man hele tiden er et skridt foran. ArcGIS er en platform, der kan bruges af alle afdelinger i forsyningen, da interne og eksterne data kan kombineres og give præcis den viden man har behov for. GIS i Aktion: Hvor er det Smart Grid og GIS passer sammen? Bill Meehan: Vi hører ofte om Smart Grid, der handler om at udnytte energien mere effektivt og at øge mængden af vedvarende men på den anden side også mere ustabil energi i netværket. Der vil med andre ord være en stor decentral produktion. I den forbindelse er der behov for at vide en masse om, hvor man fx bedst sætter solfangere op. Hvilke demografiske grupper i befolkningen vil med størst sandsynlighed anskaffe sig en elbil, en varmepumpe eller en vindmølle til egenproduktion? Hvor bor de henne og vil forsyningsselskabets netværk være stærkt nok til at kunne klare den øgede belastning i det område? Hvor er det vigtigt, at netværket bliver forstærket? Der vil med andre ord være behov for at kunne trække på en masse geografiske, demografiske og topografiske data for at kunne svare på spørgsmål af den type. For at kunne skabe et Smart Grid skal jeg have data, der hele tiden kan fortælle mig og mit netværk, hvordan tilstanden er i netværket og hvor jeg skal skalere op og ned. På den måde er Smart Grid og GIS tæt forbundet med hinanden du kan faktisk ikke have et Smart Grid uden GIS. Mange steder skal infrastrukturen forbedres for at kunne leve op til fremtidens krav, og dér er GIS et meget effektivt redskab, når der skal projekteres og planlægges, bygges og siden vedligeholdes infrastruktur.

18 Side 18 Bedre styr på faciliteterne er vejen til forbedret produktivitet og større overskud Bedre styr på faciliteterne er vejen til forbedret produktivitet og større overskud Facilities Management handler også om "kold" økonomi, teknik og rationalisering, men det handler om meget mere end det. Facilities Management kan oversættes til ledelse af faciliteter dermed bliver det tydeligere, at det også drejer sig om at skabe gode forhold for virksomhedens kostbareste ressourcer sammen med de fysiske faciliteter nemlig den enkelte medarbejder. At skabe et overblik over sine faciliteter og driften af dem samt sørge for at faciliteterne er med til at understøtte medarbejdernes produktivitet har fået et øget fokus i de sidste 25 år. Ingen er i tvivl om at medarbejdernes trivsel er helt afgørende for deres produktivitet. Derfor kan gode og velegnede rammer om medarbejderne direkte skabe værdi for virksomheden. Samtidig kan et bedre overblik over de fysiske rammer nedbringe omkostninger til rengøring, pleje og vedligehold med store summer. Men ifølge Bruce Forbes, stifter og ejer af den største virksomhed i branchen, ARCHIBUS, halter vi på det plan noget efter i Danmark. "Når jeg ser udover det danske Facilities Management landskab, så er man ikke helt så langt fremme, som mange andre steder og det slår formentlig igennem på bundlinien og kan i sidste ende betyde, at de virksomheder er mindre konkurrencedygtige end deres udenlandske konkurrenter," siger Bruce Forbes og fortsætter: "Et stort antal velkonsoliderede, og formentlig teknologisk dygtige, virksomheder bruger stadig Excel regneark, Word-dokumenter og gule sedler til at holde styr på deres ejendomme og faciliteter." Han understreger dog samtidig, at han også i udlandet støder på mange store virksomheder, der gør meget ud af at automatisere arbejdsprocesser, forenkle workflows og skabe selvbetjeningsløsninger hele vejen igennem virksomheden men hvor man endnu ikke har taget fat på de processer, der har med Facilities Management at gøre selvom der er et enormt potentiale. "Jeg har mange eksempler på, at man kan spare masser af penge ved at få bedre styr på den side af virksomhedens ressourceudnyttelse. Jeg ved også at opmærksomheden omkring det øges og at vi bevæger os i den rigtige retning. Udfordringen for en virksomhed er at Microsoft Excel, som vi nogle gange siger - halvt i spøg - er vores største konkurrent, ikke kan automatisere Facilities Management processer eller give dig et centraliseret, nøjagtigt, real-time billede af hvor effektivt virksomheden håndterer de fysiske rammer, som den råder over." Han henviser til forskning udført af det internationalt anerkendte analyseinstitut, Gartner, der viser, at mange virksomheder underudnyttelse kontorpladsen med helt op til 50% eller mere, og at mange omkostninger kan reduceres med 5% til 20% om året gennem implementering af en standardiseret Facilities Management løsning, der kan hjælpe en til at skabe sig et bedre overblik. "Excelark og lignende løsninger har sine åbenlyse begrænsninger. Det er umuligt at få et reelt overblik over dine omkostninger, du kan ikke automatisere dine arbejdsprocesser og du har heller ikke de samme analytiske muligheder, som du får med et godt og effektivt Facilities Management system."

19 GIS i Aktion 4. Kvartal 2011 Side 19 Bruce Forbes, stifter og ejer af den førende løsning indenfor Facilities Management, ARCHIBUS, lagde fornylig vejen forbi deres danske distributør, Informi GIS. Her talte han på et velbesøgt seminar om fremtiden indenfor Facilities Management Den typiske bruger ARCHIBUS er i dag et af de fem største privatejede IT-selskaber i verden og hver dag logger mere end 4 millioner brugere ind på en af deres løsninger for at håndtere mere end 5 millioner ejendomme i et af de 130 lande, som ARCHIBUS opererer i. Det gør virksomheden til den uden sammenligning største udbyder af software indenfor alle aspekter af Facilities Management. Bruce Forbes grundlagde ARHIBUS i 1976 og lige siden har teknologien indenfor Facilities Management i lighed med andre områder - bevæget sig i raketfart. Produktporteføljen omfatter i dag da også en meget bred vifte af software, der kan styre alt fra virksomhedens grønne regnskab til avanceret RFID teknologi, der kan fortælle dig hvem og hvad der er hvor i bygningen. Med så mange brugere er det svært at kredse sig ind på den typiske bruger, og det prøver Bruce Forbes da heller ikke. "ARCHIBUS bliver brugt af organisationer i alle størrelser og i alle sektorer af økonomien, både offentlige og private. Vores kunder omfatter multinationale koncerner som General Motors og Procter & Gamble og store universiteter og hospitaler, der alle er kendetegnet ved at vi har hjulpet dem med at lave større udrulninger af ARCHIBUS software, som har hjulpet dem til besparelser. Men vi har også produkter til små virksomheder og enkeltbrugerlicenser, der retter sig mod helt specifikke arbejdsopgaver," forklarer han. Specielt drejer det sig om IWMS løsninger, der er en fællesbetegnelse for en skalérbar løsning, der rummer mulighed for at automatisere en række workflows og processer og skabe et samlet overblik over ens ejendomsportefølje fra opkøb / byggestart over perioden med vedligeholdelse og til man afhænder bygningerne altså hele livscyklussen med alle relaterede omkostninger. "Fælles for organisationerne er at de alle er interesseret i at forbedre deres samlede økonomi på faciliteterne. De vil også gerne forbedre arbejdsmiljøet og medarbejdernes effektivitet og de ønsker at få et hurtigt afkast af deres investering." Mere GIS, mere Web og mere grønt Tendensen går i retning af, at man i højere integrerer IWMS løsningen med ERP systemet, for også på den måde at automatisere og effektivisere arbejdsprocesser og skabe et bedre overblik. Der øger muligheden for at den enkelte medarbejder kan få realtidsoplysninger og det gør adgangen til viden lettere og billigere. 4 millioner ARCHIBUS brugere i 130 lande styrer 5 millioner ejendomme. ARCHIBUS tilbyder løsninger til Desktop og Web indenfor Grønne bygninger, Arealanvendelse og Optimering, Infrastruktur, Bygningsdrift, Portefølje Management og meget mere.

20 Side 20 Vejen til forbedret produktivitet og større overskud ARCHIBUS er et enterprise Facilities Management system. Brugerfladen kan skræddersyes den enkelte bruger og systemet kan enkelt integreres med virksomhedens andre IT-systemer. Det er modulopbygget og understøtter alt fra Space Management til energibesparelser og håndtering af ejendomsporteføljen. Det er modulopbygget og skalerbart, så organisationen kan implementere moduler efter behov. Et integrated workplace management system (IWMS) er fællesbetegnelsen for løsninger, der rummer mulighed for at automatisere en række workflow og processer. Det giver mulighed for hurtigt at skabe dashboards med relevante KPI er. Med et IWMS kan man fra én og samme platform holde styr på ejendomsporteføljen, projektstyring, facilities og space management, vedligeholdelsesplaner og energiforbrug. "Web-baserede applikationer er der også i stor efterspørgsel efter. De gør også adgangen til oplysninger lettere og billigere og det kan være med til at øge antallet af effektive og brugervenlige selvbetjeningsløsninger i forhold til fejlindberetninger, serviceanmodninger og lignende." Et tredje eksempel som Bruce Forbes nævner er integration til GIS systemer, hvor han ser meget frem til at udbygge det allerede tætte samarbejde mellem ARCHIBUS og Esri. Han ser også en kraftig vækst i ønsket om at få dashboards, der kan levere relevante oplysninger til alle niveauer i organisationen. Det giver hurtig adgang til Key Performance Indicators og sikrer det bedste operationelle overblik for både topledelse og den enkelte medarbejder, der håndterer forskellige projekter. Sidst er der de stigende energipriser og ønsket om at nedbringe CO2-udslippet der gør energieffektviseringer til et emne, som alle på et eller andet tidspunkt er nødt til at forholde sig til. "Der er meget fokus på grønne bygninger, bæredygtighed og energieffektivisering og dér er mange skeptiske i forhold til om det kan betale sig. Jeg tror du er nødt til at se på det langsigtede afkast af din investering i forhold til de startomkostninger du har. Som samfund er vi nødt til at forholde os til vores ressourcer og rent økonomisk vil man opnå besparelser på sigt ved at arbejde målrettet med sin energieffektivitet og det har jeg altid ment var et af de vigtigste aspekter i IWMS løsninger, hvor du får muligheden for at skabe et overblik, som du ikke kan skabe på andre måder." Fremadrettet ser han IWMS blive stadig mere integreret med andre systemer som ERP og GIS - og han ser Facilities Management som fagområde for lor få topledelsens bevågenhed Ét overskueligt system Med ARCHIBUS får man ét software system til at holde styr på alle oplysninger om ens bygninger. Det gælder alt fra økonomi, tilstandsvurdering, akut og planlagt vedligeholdelse af bygninger og tekniske installationer til arealanvendelse og optimering samt flytning og håndtering af ind- og udlejning. ARCHIBUS er et gennemprøvet og overskueligt og det bliver tilrettet den specifikke brugers arbejdsopgaver. Alle data er samlet i én database, så man undgår dobbelt indtastning, minimerer fejl og optimerer anvendelse af de oplysninger man har i ARCHIBUS. "Vi har igennem 25 år arbejdet på at være helt i front med systemer indenfor Facilities Management og vi er i dag den største udbyder på markedet og har det mest omfattende produktkatalog. Det giver en enorm erfaring omkring hvad brugeren vil samtidig har vi over 2000 partnere, der alle arbejder på at forbedre mulighederne med ARCHIBUS. Derfor står vi så stærk i markedet i dag, siger Bruce Forbes.

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

Illumi rigger den digitale logbog til

Illumi rigger den digitale logbog til Case A2SEA Illumi rigger den digitale logbog til Når offshore-specialisterne A2SEA planter kæmpe vindmøller midt ude på havet, bruger de Illumis digitale logbog til at logge geografiske og geologiske data.

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem. Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking

Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem. Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking FLIS er kommunernes system, og kommuner ne inddrages meget tæt i udviklingen af FLIS. Det har fra starten

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9

Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9 Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9 Effektive kundeoplevelser på tværs af alle kanaler med én integreret platform. Én platform dækker (alle) dine digitale behov Med Dynamicweb 9 får du adgang

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

BRFkredit, nu med virtualisering

BRFkredit, nu med virtualisering Driftschef Bent Reidar Andersen, BRFkredit BRFkredit, nu med virtualisering Serverplatformen hos BRFkredit er nu virtuel efter en omfattende servervirtualisering, der allerede efter to år giver BRFkredit

Læs mere

Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem (FLIS) Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking

Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem (FLIS) Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem (FLIS) Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking Peter Egelund, Projektdirektør, KOMBIT: FLIS er kommunernes system, og kommunerne inddrages meget

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål kunder

Ofte stillede spørgsmål kunder Vigtige opdateringer vedrørende maintenance plans Ofte stillede spørgsmål kunder Dette dokument giver svar på ofte stillede spørgsmål om de kommende ændringer af maintenance plans, i takt med at vi skifter

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

Fra vision til daglig drift. Hvordan kan IT-anvendelse understøtte forretningen?

Fra vision til daglig drift. Hvordan kan IT-anvendelse understøtte forretningen? Fra vision til daglig drift. Hvordan kan IT-anvendelse understøtte forretningen? v./ Bjarne Tom Pedersen GIS- & Opmålingschef v. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S (14 år i rådgiverbranchen, 16 år i forsyningsbranchen)

Læs mere

Mere end flådestyring

Mere end flådestyring www.toyota-forklifts.dk TOYOTA I_SITE Mere end flådestyring Hvordan kan jeg reducere omkostninger i forbindelse med skader? Hvad er min optimale flådestørrelse? Hvordan kan jeg øge min udnyttelsesgrad?

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Vindkraft. Fælles mål. Strategi

Vindkraft. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi for vindkraft Vindkraft Fælles mål I 2035 er de eksisterende landvindmøller nedtaget og erstattet af ca. 750 moderne møller på over 100 meters højde. Møllerne placeres så vidt muligt

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMAcontrol

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMAcontrol Den bedste løsning er den som bliver anvendt RISMAcontrol RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden.

Læs mere

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed visamlertrådene ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning ansvarlighed én leverandør, der samler trådene og skaber synergi De fleste ved, at der kan være meget at spare ved at samle

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Danva Forsyninstræf Marts 2015

Danva Forsyninstræf Marts 2015 Danva Forsyninstræf Marts 2015 Kalundborg Forsyning Hans-Martin Friis Møller, Direktør Top-Interessenterne 1 Sikker drift Kalundborg Forsyning A/S er et selvstændigt aktieselskab, som blev dannet januar

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

ABAX tillægsydelser. www.abax.dk. The difference is ABAX

ABAX tillægsydelser. www.abax.dk. The difference is ABAX ABAX tillægsydelser The difference is ABAX ABAX tillægsydelser Ønsker I at få endnu mere ud af jeres kørebog? Udvid jeres løsning med vores tillægsydelser! ABAX Flådekontrol Flådekontrol er et logistikværktøj

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Den bedste løsning er den som bliver anvendt

Den bedste løsning er den som bliver anvendt Den bedste løsning er den som bliver anvendt RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt har

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne Velkommen til IshØjFORsyning Vi sikrer dig rent vand i hanerne og leder spildevandet bort www.ishøjforsyning.dk Det eneste, vi har i hovedet, er vand! Ishøj Forsyning A/S blev etableret i 2010 som følge

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Informi GIS. Når viden skal ses. Kurt Andersen. Viceadministrerende direktør Fungerende chef for Intern IT

Informi GIS. Når viden skal ses. Kurt Andersen. Viceadministrerende direktør Fungerende chef for Intern IT Informi GIS Når viden skal ses Kurt Andersen Viceadministrerende direktør Fungerende chef for Intern IT Hvem er Informi GIS Hvad laver vi Agenda Hvordan har vi fokus på IT-infrastrukturen til optimering

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md Online Backup U ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! Med en hosted online backup løsning hos, er dine data i sikkerhed. Du kan derfor glemme alt om båndskifte og opbevaring af backup-bånd. Med online backup

Læs mere

GIS løsningen er et eksempel på, hvordan kommunernes data kan gøres mere tilgængelige og anvendes bedre og mere effektivt.

GIS løsningen er et eksempel på, hvordan kommunernes data kan gøres mere tilgængelige og anvendes bedre og mere effektivt. Vejdata og GIS i Hjørring Kommune. Teamleder, civilingeniør Ole Madsen Hjørring Kommune teom@hjoerringkom.dk Resume Tilvejebringelse og anvendelse af vejdata i forbindelse med konkrete drifts- eller planlægningsopgaver

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Analyse af Energikommissionens anbefalinger En survey blandt IDAs medlemmer, der er beskæftiget på energiområdet

Analyse af Energikommissionens anbefalinger En survey blandt IDAs medlemmer, der er beskæftiget på energiområdet Analyse af Energikommissionens anbefalinger ------------------------- En survey blandt IDAs medlemmer, der er beskæftiget på energiområdet April 2017 Tabel 1: Energikommissionen anbefaler, at forsyningssikkerhed

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

CLIQ Remote. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Remote. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Når tiden er en afgørende faktor Når man har ansvaret for indsatsen ved de ulykker, brande og naturkatastrofer som finder sted inden

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Triton 501 Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Det bedste fra to verdener CLIQ er et låsesystem baseret på en

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

GIS-værktøj til Konfliktanalyser

GIS-værktøj til Konfliktanalyser GIS-værktøj til Konfliktanalyser Søren Hinge-Christensen COWI 1 Baggrund Udviklet i samarbejde med Energinet.DK Energinet.DK mærker øget ønske om at få kabellagt transmissionsnettet Behov for landsdækkende

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Kan det tegnes, kan det laves

Kan det tegnes, kan det laves Kan det tegnes, kan det laves Der er ingen begrænsninger, hvis man vælger teknologien rapid prototyping til sine modeller og prototyper (se nederst fakta om teknologien). Men det betyder ikke, at modellen

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

SAS Education Services

SAS Education Services SAS Education Services Indhold SAS Datamodellering Education Service...2 Tour de SAS Education Service...3 SAS Visual Analytics Education Service...4 SAS Data Integration Education Service...6 SAS Metadata-sikkerhed

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser? OODBMS Vs. RDBMS 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?... 3 OODBMS i erhvervslivet... 4 Bagsiden af medaljen... 5 OODBMS i praksis... 6 Konklusion... 8 2 Hvorfor skal

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Caverion Energi og miljø

Caverion Energi og miljø Energi og miljø Kompetencer i afdelingen (Bent Ole Jonsen) Markedsschef Energi og Miljø Afdelingschef Atea IT Building System. Direktør Solar A/S, afdelingen Klima og Energi Tidligere resultater og arbejdsområder:

Læs mere

Er der stadig behov for brugeruddannelse?

Er der stadig behov for brugeruddannelse? Er der stadig behov for brugeruddannelse? Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 ER DET NØDVENDIGT MED BRUGERUDDANNELSE ANNO 2013? Er det virkelig stadig relevant at afholde it-brugerkurser. Er vi ikke nået

Læs mere

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed?

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? En virksomhed skal ikke have ret mange ansatte, før det er værd at investere i en server, der kan gøre det meget

Læs mere

Maj 2012. Fiberpartner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Optimerede PPC Kampagnen og Salg For Fiberpartner.com

Maj 2012. Fiberpartner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Optimerede PPC Kampagnen og Salg For Fiberpartner.com Hvordan E-Intelligence Optimerede PPC Kampagnen og Salg For Fiberpartner.com Maj 2012 Fiberpartner.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

v. Kurt Brinkmann Kristensen, Århus Vand A/S

v. Kurt Brinkmann Kristensen, Århus Vand A/S Dataanvendelse i en vandforsyning v. Kurt Brinkmann Kristensen, Århus Vand A/S og Jesper Hall, Alectia a/s Disposition Vandforsyningens tekniske k system Datagrundlag og registreringssystemer Planlægning

Læs mere

Et grønt skridt foran

Et grønt skridt foran DAB s grønne profil Et grønt skridt foran I DAB vægter vi hensyn til miljøet højt. Ikke blot i forhold til driften på hovedkontoret og lokalkontorerne, hvor vi i dag har et CO2 neutralt elforbrug, men

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere