4. kvartal Tema: Forsyninger/ Facilities Management Automatisér processerne med applikationer S. 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. kvartal 2011. Tema: Forsyninger/ Facilities Management Automatisér processerne med applikationer S. 7"

Transkript

1 4. kvartal 2011 Tema: Forsyninger/ Facilities Management Automatisér processerne med applikationer S. 7 GIS er med til at bane vejen for vedvarende energi S. 10 Langsigtet plan for vedligeholdelse af ledningsnettet S. 4 Bedre styr på faciliteterne er vejen til forbedret produktivitet og større overskud S. 18

2 Side 2 Kolofon og Leder Leder af Rune Homann Informi GIS A/S Jægersborg Allé Charlottenlund Ansvarshavende redaktør Klaus Gerlich Redaktion Redaktør Rune Homann Temaansvarlige Sofie Hermansen Rune Homann Redaktionen kan kontaktes på eller tel Grafisk Design Dix:Laumann:grafik Tryk KLS Grafisk Hus A/S Papir Svanemærket.150 g dobbeltbestrøget mat træfrit SILK papir, med vandlak på alle sider. Denne tryksag er 100 pct. CO 2 -neutral. CO 2 -udledningen på råvareforbruget til tryksagen er kompenseret ved opkøb af EU- og FN godkendte klimakvoter. Hvad er en god IT platform? En IT platform understøtter arbejdsprocesser bredt i en organisation, så man i stedet for at have mange forskellige systemer kan nøjes med at have få IT systemer, der er integreret med hinanden og arbejder sammen. Det giver større sammenhæng i arbejdsgangene på tværs i organisationen, hvad der er med til at styrke effektiviteten. Det bliver også lettere at opbygge informative og overskuelige dashboards, hvor nøglemedarbejdere får præsenteret de data, som er vigtige for lige præcis deres funktion. Har man implementeret en IT platform bredt i organisationen har man yderligere den fordel, at data kun er registreret ét sted man skal ikke lede efter data forskellige steder og måske rundt i forskellige afdelinger og have fat i lige den rette medarbejder for at få adgang til den viden man har behov for. ArcGIS platformen er et eksempel på en platform, der understøtter en lang række arbejdsprocesser og som med fordel kan bredes ud. Så kan flere medarbejdere tilgå de data, som de har behov for, for at kunne løse deres respektive opgaver på en god og ordentlig måde. Det kan du se og læse mere om i dette magasin. Men en god platform er meget mere end det. En god platform er nem selv at udvikle egne applikationer til, så man som organisation selv kan gå ind og optimere workflows, dér hvor det giver mening eller man kan få andre til det, hvis man ikke selv har ressourcerne til det. Det vil du også kunne se eksempler på i magasinet. En god platform er endnu mere end det. En god platform har mange partnere, der udvikler nye produkter til platformen, så man får udnyttet platformens muligheder optimalt. En lang række virksomheder over hele verden udvikler kontinuerligt nye produkter til ArcGIS platformen, som det er værd at kigge nærmere på. Canadiske Latitude Geographics har fx udviklet produktsuiten Geocortex, som Informi GIS netop er blevet forhandler af i Danmark. Geocortex gør det nemt og hurtigt at komme i gang med web-services og åbner bl.a. op for, at alle brugere kan lave GIS analyser også dem, der ikke sidder med GIS software til dagligt. Jeg håber du vil synes om dette nummer af GIS i Aktion. GIS i Aktion udkommer fire gange årligt. Næste nummer udkommer i 1. kvartal God læsning, god jul og godt nytår. Oplag Copyright 2011 Informi GIS A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Hel eller delvis gengivelse samt kopiering og videregivelse må kun finde sted med Informi GIS A/S forudgående skriftlige tilladelse. Forsidebillede: Burbo Offshore Windfarm i Liverpoolbugten består af 25 vindmøller. Burbo havmøllepark har en samlet kapacitet på 90 MW nok til at levere strøm til husstande (billede fra DONG Energy).

3 GIS i Aktion 4. Kvartal 2011 Side 3 Indhold Langsigtet plan for vedligeholdelse af ledningsnettet side 4 Automatisér processerne med applikationer side 7 Langsigtet plan for vedligeholdelse af ledningsnettet - side 4 GIS er med til at bane vejen for vedvarende energi side 10 GIS er med til at bane vejen for vedvarende energi - side 10 En lille forsyning med fjernvarme, el, vand og spildevand side 14 Vejen til den bedste styring af en forsyningsvirksomhed går gennem Informi GIS og Esri side 16 Bedre styr på faciliteterne er vejen til forbedret produktivitet og større overskud side 18 Er din FM klar til at levere merværdi? side 22 En lille forsyning med fjernvarme, el, vand og spildevand - side 14 Graffiti i Vangede kortlagt på GISdag side 24 Kursuskalender side 27 Graffiti i Vangede kortlagt på GISdag - side 24

4 Side 4 Langsigtet plan for vedligeholdelse af ledningsnettet Langsigtet plan for vedligeholdelse af ledningsnettet Med de nye renoveringsplaner har Kalundborg Forsyning fået et strategisk planlægningsværktøj, der potentielt kan kortlægge vedligeholdelsesindsatsen langt ud i fremtiden. Frits Klemmensen Tonie Hoffmann Vandsektorloven påbyder alle forsyninger at have en plan for, hvordan man har tænkt sig fremadrettet at vedligeholde sit ledningsnet. Derfor har de hos vandforsyningen i Kalundborg lavet et system, der ud fra en række parametre (fem i alt) indekserer hele ledningsnettet. Ud fra de indekstal som ledningsnettet har fået kan de se hvordan de fremover skal prioritere renoveringen af ledningsnettet. "Tanken med renoveringsplanerne er at brede det ud til Fjernvarme og Spildevandsforsyning efter samme skabelon og fremgangsmåde. Vi tror rigtig meget på det og ser det som en meget fornuftig løsning," fortæller Thomas Bergmann, leder af Plan og Projekt. Han er helt sikker på, at det vil hjælpe dem til at tage bedre strategiske beslutninger, så de fx kan koordinere gravearbejde bedre og renovere flere ledningsarter på én gang. En anden fordel er at de med klassificering af ledningsnettet, kan sætte rammebeløb på hver vej eller hvert område, og på den måde bedre planlægge omkostningerne for den fremadrettede vedligeholdelse og renovering. "Det er i høj grad økonomien, der styrer det hele nok endnu mere end førhen; nu har vi vandsektorlovgivningen, benchmarking og prisloft. Så det er rigtig godt at have en prioriteret liste over det fremtidige vedligehold og derfor ser jeg det som et strategisk planlægningsværktøj, der samtidig er meget operationelt." Efterhånden som den enkelte medarbejders individuelle viden kommer i spil og den viden bliver registreret i systemet vil forsyningen få en bedre og bedre datakvalitet og det er også centralt for at kunne have en så præcis viden som muligt om det fremtidige vedligehold. "Vi og systemet bliver hele tiden klogere efterhånden som vi arbejder med det og hele tiden får synliggjort vores viden. Det gør det også meget nemmere for folkene i marken, der egentlig har den lokale viden, at melde ind og komme med indsigelser, hvis der er noget som de er uenige i. For eksempel har de kendskab til ledningsstrækninger, der ofte ligger under vand og som derfor er mere udsatte, det vil ændre på indekstallet for den strækning, når vi får den viden," forklarer han. Han ser renoveringsplanerne som et værktøj, hvor de kan gå ind og planlægge projekter for de kommende år. De får også mulighed for at lave en prioriteret liste for hver forsyningsart og sammenligne listerne og lægge de projekter sammen, hvor der er sammenfald i forhold til gravearbejdet. En ikke uvæsentlig del af hele ideentt er, at man fremover altid vil have fuld dokumentation for de vedligeholdelsesmæssige beslutninger og man kan præcist redegøre for de forhold man har taget med i betragtning og dokumentere de kriterier man har forholdt sig til. "Vi oplever af og til, at myndighederne kommer med påbud om at man nu skal opprioritere fx miljøhensynet. Det vil selvfølgelig få en konsekvens for vores renoveringsplaner, men med dette værktøj er det meget nemt blot at gå ind og ændre på vægtningen og dermed tillægge miljøhensyn en højere værdi. Dermed kan vi på en forholdsvis enkel måde imødekomme de krav, der måtte komme i fremtiden." Thomas Bergmann er meget opmærksom på den gevinst det er, at have en langsigtet plan for, hvordan ledningsnettet skal vedligeholdes. Dels er planlagt vedligehold væsentlig billigere end akut, dels kan man opretholde en væsentlig højere forsyningssikkerhed, når man allerede nu kan begynde at se på hvilke indsatser, der skal iværksættes på lang sigt for at få mest muligt ud af de økonomiske midler. "Vi skal have gennemgået alle områder og klassificere dem, så vi har indekstal for hvert område og et budgettal i forhold til renovering. Og det er budgettallet der bestemmer rammerne langt hen ad vejen har jeg 20 eller 40 mio. at renovere for? Ud fra budgettallet og indekstallene kan jeg se præcis hvor langt jeg kan komme på min prioriterede liste. Hvor meget kan jeg lave hvert år i forhold til det budget jeg har? Det kan også være jeg kan se, at der skal flere penge til, hvis det ser

5 GIS i Aktion 4. Kvartal 2011 Side 5 Xxxxx "Det hele begynder at hænge rigtig godt sammen. Driftsafdelingen bliver gode til at komme ind med oplysninger til os bag skrivebordene. Så jo mere viden vi får fra dem jo mere kan vi også hjælpe dem senere hen. Samtidig bliver økonomifolkene meget afhængige af GIS systemets værdifastsættelse af ledningsnettet på den måde er GIS rykket ind i centrum af virksomheden på linje med økonomisystemet," fortæller Tonie Hoffmann. rigtig kritisk ud i visse områder og det bare vil gøre det værre at vente. Så har jeg en dokumentation for, hvorfor jeg skal bruge flere penge til vedligehold." Synliggør viden Tonie Hoffmann er GIS koordinator i Kalundborg Forsyning og skal blandt meget andet sørge for, at den rette viden er til stede i systemet. "Det handler for mig meget om at synliggøre viden i organisationen. Efterhånden som vi får det her op og køre vil der komme mange flere henvendelser fra vores driftsorganisation, fra vores folk ude i marken. De vil komme og sige at herovre i dette område er der mange flere brud end vores indekstal tyder på. Nu har vi pludselig noget at tale ud fra og så kan den enkelte medarbejders viden og erfaring virkelig komme i spil," fortæller hun. I dag er det sådan i Kalundborg Forsyning, i lighed med mange andre forsyninger, at de medarbejdere der arbejder ude i marken og egentlig kender de enkelte områder rigtig godt, ikke altid er lige gode til at melde al deres viden ind til medarbejdere, der sidder og vedligeholder oplysninger om ledningsnettet i et IT-system og de har måske heller ikke tidligere haft en grund til det. Der giver dog altid noget at snakke om, når man har et konkret kort at tale ud fra. Viden bliver pludselig meget konkret og håndgribelig og åbner op for at få skabt en kultur, hvor driftsfolkene hele tiden melder deres viden ind. "Jeg er overbevist om at denne synliggørelse af viden vil gøre, at driftsfolkene kan sige:"jeg undrer mig over at Kysttoften i område 2 har et Fysisk indeks på 6,4 og det andet område på 7,4, for Kysttoften ligger meget lavt og rørene er mere udsatte dér." Set fra et skrivebord er vi kun i stand til at sige, at denne ledning har denne alder og den er af dette materiale, og ud fra vores viden om ledningers nedbrydning kan vi så have en ide om hvordan dens tilstand er. Men der kan være andre forhold, som fx jordbundsforhold eller andet, der gør, at denne ledning har det dårligere end en tilsvarende ledning i den anden ende af byen. Men det er umuligt at vurdere fra et skrivebord, det er driftsfolkene, der ved den slags. De ved altid, at der hyppigere er problemer i ét bestemt område i forhold til et andet. Nogen steder i dette område er vi næsten i kote 0, så der ligger ledningerne i meget våd jord og det formindsker selvfølgelig levetiden og øger risikoen for skader. Al den viden kan vi virkelig få bragt i spil og synliggjort med dette nye system, og dermed kan vi få lagt den viden ned i GIS systemet."

6 Side 6 Langsigtet plan for vedligeholdelse af ledningsnettet Der sker også andre ændringer i organisationen efterhånden som GIS kommer til at spille den rolle for værdifastsættelsen af hele ledningsnettet, som det vil komme til fremover. Helt konkret nævner Tonie Hoffmann, at økonomifolkene pludselig bliver meget afhængige af GIS folkenes viden. "Det hele begynder at hænge rigtig godt sammen. Driftsafdelingen bliver gode til at komme ind med oplysninger til os bag skrivebordene. Så jo mere viden vi får fra dem jo mere kan vi også hjælpe dem senere hen. Samtidig bliver økonomifolkene meget afhængige af GIS systemets værdifastsættelse af ledningsnettet på den måde er GIS rykket ind i centrum af virksomheden på linje med økonomisystemet." De 5 indekstal Ideen med renoveringsplanerne er at dele forsyningsområdet op i mindre områder, så det bliver passende projektområder fx bliver et vejstykke til et planlagt renoveringsprojekt. Dernæst handler det om at tildele hvert område et indekstal baseret på fem forskellige værdier med forskellig vægtning. Indekstallet for hvert område vil dermed i store træk fortælle, hvordan vedligeholdelsesstanden af ledninger er i området. "I forbindelse med indekseringen har jeg sat noget budget på, når man skal planlægge hvilke områder der trænger mest og indekstallet indikerer at jo højere indeks jo værre ser det ud målt selvfølgelig på de ting vi umiddelbart kender til. Efterfølgende sorterer man efter indeks og så har du den rækkefølge du skal renovere i. Og så vil man gå ind og se om der er sammenfald til fjernvarme og spildevand, så man kan tage det hele på én gang," fortæller Frits Klemmensen, ingeniør med ansvar for vandforsyningen. Når han tildeler indekstal ser han blandt andet på ledningens fysiske tilstand (ledningens alder og materiale) og dens hydrauliske tilstand (er ledningerne for små eller for store i forhold til det de skal levere). Der bliver også taget højde for driftsforhold (er der kendskab til lækager og registrerede brud, velkendte driftsforstyrrelser og størrelse af vandspild), og der bliver taget højde for miljøforhold (er der forurening i området, som dermed øger risikoen ved et brud). Endelig bliver der set på konsekvenserne ved en eventuel lukning af ledningen og den gene en eventuel akut opgravning vil medføre (dette vedrører både hvor mange, der er afhængige af vand fra den pågældende ledning samt hvor befærdet eller svært tilgængeligt et område ledningen ligger i). "Hvert område ender med en værdi, og den tildeler jeg så en farve alt efter indeksværdien. Så kan vi visuelt se hvilke områder, der trænger mest. Når jeg sidder og kigger på mit område som er vandforsyningen, så kan jeg allerede nu få en rigtig god ide om, hvor mange meter ledning vi kan forvente der skal skiftes. Og så kan jeg se hvor meget det vil koste, baseret på en tildelt meterpris." Baggrunden for en vurdering af ledningsanlæggets tilstand er en omfattende dataindsamling, som beskriver følgende forhold for vandforsyningsanlægget: 1. Fysisk tilstand (F) for ledningernes alder og materiale (vægtes med 20 %) 2. Hydraulisk tilstand (H) ved ændring af ledningsdimensioner pga. ændret forbrug eller ændring af ledningers funktion i det samlede ledningsnet (vægtes med 10 %) 3. Driftsforhold (D) med kendskab til lækager og registrerede brud og størrelse af vandspild i sektion, samt velkendte driftsforstyrrelser (vægtes 40 %) 4. Miljøtilstand (M) for jordbundsforhold og risiko for forurening (vægtes med 20 %) 5. Konsekvens (K) ved lukning af ledninger, og det omfang en akut opgravning medfører i området, fx gerne i forhold til trafik (vægtes 10 %). Hvert af disse forhold tildeles et indeks, der hver især vægtes og summen giver mulighed for at lave en prioritering af de forskellige projektområder og deres vigtighed i renoveringssammenhæng. Indeksene tildeles en værdi mellem Værdien 0 gives, hvis der ikke er lavet nogen vurdering af indekset, mens værdien 1 er lig den bedste tilstand og 10 er lig med den dårligste tilstand. Renoveringsindekset (R) udregnes efter denne formel: R = 2 x F + 1 x H + 4 x D + 2 x M + K

7 Automatisér processerne med applikationer Side 7 Automatisér processerne med applikationer ArcGIS platformen giver gode muligheder for selv at udvikle applikationer, der er målrettet den enkeltes specifikke arbejdsopgaver - og her er der gode muligheder for effektiviseringsgevinster. Jacob Saugmann er udvikler hos Verdo i Randers. Han sidder blandt andet og udvikler en række mindre applikationer, der er med til at effektivisere en række arbejdsprocesser i organisationen. Han ser et meget stort potentiale i at automatisere mange af de lidt monotone aktiviteter, som sluger meget tid for den enkelte medarbejder. Et eksempel på en sådan applikation er Jacob Saugmann SpreadEm Deluxe, som er lavet specielt til de fiberforbindelser, som går ud til den enkelte husstand. I forbindelse med fibernet er det vigtigt at kunne identificere hver enkelt forbindelse ned på hustandsniveau og det kan være svært, når man skal forbinde fibrene til kunder i en etageejendom med fx 8 hustande, da fibrene ofte vil optræde som ét punkt på et kort. "Tidligere sad man og valgte hvert punkt manuelt og flyttede det lidt til siden, så man kunne identificere enkelte punkter fra hinanden. Nu kan man vælge et område på kortet og så spreder programmet automatisk tilslutningspunktet i alle etageejendomme i området. Det er vigtigt fordi du skal ind og koble den enkelte forbindelse til den nøjagtige adresse og til hver eneste lejlighed. Det er nødvendigt for at kunne identificere præcis hvem i ejendommen, der er kunde, hvem der ikke er kunde og hvilke tilbud man skal målrette til hvem. Det skal ses i modsætning til for eksempel vandforsyningen, der kun har ét tilslutningspunkt også i en etageejendom." I tele- og fiberbranchen bruger man viden om hver hvert enkelt modtagepunkt meget aktivt. Det bliver brugt til at kunne få demografiske data på kunder, se hvem der afmelder abonnementer og få mulighed for hurtigt at kontakte dem og høre mere om, hvorfor de ikke ønsker at være kunde længere. Sidst skal man også som forbruger kunne slå sin adresse op på nettet og få et præcist svar på om man kan få fibernet installeret. Det kræver at fiberforbindelsen er identificeret helt ud til det enkelte adressepunkt i systemet og hele den arbejdsgang er blevet væsentlig nemmere med programmet SpreadEm Deluxe. Præcise XY-koordinater i marken En anden applikation er Vertexer, der er lavet til opmålingsteknikerne. Når de skal finde stophaner ude i virkeligheden, skal de helst have en præcis angivelse af et punkt med ud, så de nemt kan finde den pågældende stophane. "Tidligere sad opmålingsteknikeren først længe herhjemme på kontoret og bearbejdede data og førte det over i en filbaseret geodatabase og manipulerede lidt på det, sådan at han kunne få punkterne i en tekstfil (cvs fil). Derefter læste han cvs filen ind i sit udstyr og kørte af sted. Og det er ret vigtigt at det er en præcis angivelse, for hvis stophanen nu ligger under Aarhusvej, så går det ikke at skulle grave alt for meget rundt efter den. Med det nye program skal han bare markere den række punkter fx stophaner som han er interesseret i og derefter bliver der automatisk genereret en liste med XYkoordinater for de enkelte punkter, som bliver indlæst i hans bærbare enhed. Den tager han med ud i marken og nu ved han meget præcist, hvor hvert enkelt punkt befinder sig." For Jacob består hele kunsten i at eftersøge og finde de steder, hvor man måske henter en halv, en eller to timer pr. arbejdsgang, fordi man på en eller anden måde har automatiseret en del eller hele processen. Og i sidste ende kan den slags tal virkelig løbe op, hvis det er en arbejdsgang, der forekommer ofte. Det kan også være med til at fjerne et dagligt eller ugentligt irritationsmoment hos den enkelte medarbejder, samt frigøre medarbejderressourcer til opgaver, som det måske er vigtigere at fokusere på.

8 Side 8 Automatisér processerne med applikationer Før Efter Tidligere sad medarbejderne og skulle sprede modtagepunkterne i en etageejendom manuelt. Med en specialapplikation bliver de spredt automatisk. Kunderettede tjenester Også indenfor kunderettede tjenester ser han et stort potentiale for at forbedre serviceniveaet ved hjælp af specialtilrettede applikationer, som han kan lave på ArcGIS platformen. Han er i øjeblikket ved at lave en SMS-tjeneste, som man som forbruger kan tilmelde sig, hvis man ønsker at modtage oplysninger om forsyningssituationen i et bestemt område. Ideen er at man som forbruger kan få direkte besked, hvis den adresse man har tilmeldt, oplever fx akutte nedbrud eller der er planlagte forstyrrelser i forsyningen af el, vand og varme. "Har vi en planlagt lukning kan vi som forsyning vælge et område på et kort, derefter bliver der automatisk genereret en SMS-besked til alle dem i det pågældende område, der har tilmeldt sig SMS-tjenesten. Det er selvfølgelig kun dem, der har tilmeldt sig ordningen, der vil få en SMS og det er kun dem, der er berørt af den planlagte lukning. Indtil videre har det ikke været muligt automatisk at gøre det på den måde og alt hvad jeg har hørt om af eksempler på noget tilsvarende, har ikke kunne ramme den præcise målgruppe på den måde. Det har ikke tidligere været muligt at Jacob er superbruger på ArcGIS platformen og er efterhånden begyndt at arbejde mere målrettet med udvikling - i dag er en stor del af hans arbejde helliget udvikling af applikationer og som GIS administrator at have ansvaret for databaser. isolere dem, der rent faktisk er berørt af lukningen ikke medmindre man gjorde det manuelt og det er et stort arbejde." I Verdo bruger de gerne det eksempel, at et sted som Randers Regnskov sikkert vil være meget interesseret i at høre nærmere, hvis man har en planlagt lukning af varmetilførslen i det område, da de er meget afhængige af at få leveret varme. Og her kan det fx være en fordel at kunne tilmelde sit mobilnummer til specifikke adressepunkter, da den ansvarlige driftsmedarbejder kan bo i Aarhus, men så alligevel vil modtage en SMS hvis han har tilmeldt sig ordningen på Randers Regnskovs adresse. Databaser: Ja tak Den største del af Jacob Saugmanns arbejde går med at forsøge at kæde data sammen på kryds og tværs. I øjeblikket er han ved at konsolidere så mange data som overhovedet muligt i databaser, da alt andet, ifølge ham, er helt umuligt at have med at gøre. "Alt hvad der kan komme i en database, det skal i en database. Det bliver en del nemmere at arbejde med og der kan man for alvor få mulighed for at kæde virksomhedsdata sammen med adressedata og det er ufattelig brugbart. Eksempelvis har jeg som et eksperiment hentet virksomhedsdata om institutioner, frisører og tandlæger ned og vist det i et kort til vandforsyningen. De kan bruge de oplysninger, når der springer et vandrør og de skal kontakte de erhvervsdrivende og få oplyst om de har vand eller ej. Så kan de gå ind i kortet og se hvor der ligger forskellige typer virksomheder, der er interessante for dem og få kontaktoplysninger lige med det samme. Det betyder at de ikke skal ind og slå op i en telefonbog og det sparer dem for virkelig meget tid. De er meget glade for det og jeg synes det er den rette måde at arbejde med data på. Vores telesælgere vil også gerne kunne se, hvor der ligger forskellige typer af virksomheder, så de kan målrette kampagner til den enkelte virksomhedstype," fortæller han.

9 GIS i Aktion 4. Kvartal 2011 Side 9 GIS opmålerne havde behov for hurtigt at kunne få valgte punkter eller linjer ud i en csv-fil, så de nemt kunne afsætte punkter til fx håndværkere. Forberedelsen af dette tog ca. 30 minutter før GIS opmålerne var klar til at køre ud og sætte punkterne af. Med applikationen VerteXer er hele processen skåret ned til 2 minutter. Det sparer meget tid, at virksomhedsoplysningerne kommer direkte op i kortet, så man ikke skal slå op i andre registre, når man skal kontakte en virksomhed. Det bliver brugt ved driftsforstyrrelser hvor der er behov for at kontakte erhvervsdrivende. Vejen til udvikling Vejen til at blive en rigtig dygtig udvikler er gået gennem en række kurser både hos Informi GIS, Esri og specielt Microsoft men dertil kræver det også lidt gå-på-mod og en række gode råd fra andre udviklere på Esri s forum. Han nævner også fordelen ved et Software Developer Kit (SDK), som er en extension til Visual Studio hvor der er masser af god hjælp at hente. "Det er altid en udfordring at lære noget nyt, men jeg synes at Esri er rigtig gode til at lave dokumentation af deres platform. Der er mange gode "Når man kigger på det, så er der mange effektiviseringsgevinster at hente, og der er også en masse små monotone arbejdsopgaver, som måske tit skal laves af den enkelte medarbejder, hvor en tilretninggør det hele meget nemmere, hurtigere og mere effektivt. Jeg ser et stort potentiale i at udvikle ekstra funktionalitet og skabe effektiviseringer mellem den enkelte bruger og ArcGIS platformen". hjælpedokumenter og der er mange samples man kan installere. Der er mange kodeeksempler og så fungerer deres forum også godt, hvor man kan få svar fra andre udviklere på de spørgsmål man har. Når man først har fundet de rigtige folk, så er der virkelig meget hjælp at hente. Selve Datamodellen (SDE tabeller) er også godt beskrevet og tilgængelige, og det er en fornøjelse som udvikler. Generelt er ArcGIS ret nemt at gå til, det har været nemmere end jeg havde forventet og der er mange gode ressourcer man kan benytte sig af på nettet. Platformen er dejlig åben, og når man først er kommet i gang, så er der en verden af muligheder for at udvide funktionaliteten eller effektivisere opgaver med SDK et. Monotont og tidskrævende arbejde kan automatiseres ved hjælp af SDK et, men der er visse udviklingsopgaver som er meget virksomhedsspecifikke og som det derfor bedst kan betale sig at udvikle selv." Jacob startede som teknisk designer i El-Forsyningen hos Verdo i februar 2007, hvor han skulle være med i konverteringen fra Geograf til ArcGIS platformen. Han blev efterfølgende i en periode udlånt til teleafdeling, hvor han dokumenterede kunder i Network Engineer. Efter 1½ år blev han flyttet over i GIS afdelingen, hvor han mere overordnet skulle arbejde med GIS. Han har siden været superbruger på ArcGIS platformen, men efterhånden er han begyndt at arbejde mere målrettet med udvikling, og i dag er en del af hans arbejde helliget udvikling af applikationer og som GIS administrator at have ansvaret for databaser. "Når man kigger på det, så er der mange effektiviseringsgevinster at hente, og der er også en masse små monotone arbejdsopgaver, som måske tit skal laves af den enkelte medarbejder, hvor en tilretning gør det hele meget nemmere, hurtigere og mere effektivt. Jeg ser et stort potentiale i at udvikle ekstra funktionalitet og skabe effektiviseringer mellem den enkelte bruger og ArcGIS platformen."

10 Side 10 GIS er med til at bane vejen for vedvarende energi GIS er med til at bane vejen for vedvarende energi I 2010 besluttede DONG Energy Renewables at samle alle GIS data vedrørende vindprojekter i én fælles geodatabase. Informationen blev struktureret efter DONG Energy s projektmodel og tilgås via en intuitiv Silverlight webbrugerflade. Det har skabt overblik over GIS data og status på projekterne på alle niveauer i organisationen. IT-løsningen er bygget i samarbejde med Informi GIS, som DONG Energy har et mangeårigt partnerskab med. Vindenergi i Danmark Siden 1980 erne er udviklingen indenfor vindenergi gået stærkt. En stor del af den el, vi producerer i Danmark, kommer fra vindmøller. Det svinger fra år til år, men i 2010 udgjorde el produceret af vindmøller næsten 22 pct. af den samlede danske elforsyning, ifølge Energistyrelsens årsstatistik. I 1991 fik Danmark, som det Anders Røpke første land i verden, en vindmøllepark på havet. Parken, der blev opført af DONG Energy, lagde samtidig grundstenen til selskabets lange erfaring og position som en af markedslederne indenfor offshore vindenergi. DONG Energy har opført fem af verdens 10 største havvindmølleparker. Det gør DONG Energy til det selskab, der har opført flest havvindmølleparker på verdensplan. Regeringen vil øge andelen af vedvarende energi til 30 pct. i Som et af verdens førende lande til at udnytte og producere vindenergi, vil udbygningen af vindmøller og i stigende grad havvindmøller være et vigtigt skridt for at nå det mål. Havvindmøller er centrale for DONG Energy og målet om at tredoble produktionskapaciteten af vedvarende energi inden år Vindprojekter i DONG Energy er baseret på GIS Kompleksiteten er ofte stor, når det drejer sig om vindenergiprojekter. For det første arbejder DONG Energy med mange forskellige projekter ad gangen, for det andet befinder de sig i forskellige faser, for det tredje er de fordelt over hele Europa og for det fjerde er mange forskellige faggrupper involveret. Hertil kommer, at faggrupperne alle har brug for adgang til data og analyser når som helst og hvor som helst og at denne skal være tilpasset deres individuelle behov. Derfor bruger DONG Energy en række IT-systemer og redskaber til at give overblik og beslutningsstøtte. Et af disse er et geografisk informations system (GIS). "I dag bruger vi GIS til at lave input til projekter, til at samle data fra de forskellige afdelinger og analyser, til at minimere risiko og give overblik over forretningen," fortæller Anders Røpke, GIS og Environmental Engineer i Renewables afdelingen, DONG Energy.

11 Horns Rev Havmøllepark er en af verdens største vindmølleparker på havet. Den består af 80 vindmøller med en samlet produktionskapacitet på 160 MW. Vindmøllerne producerer, hvad der svarer til strømforbruget i danske husstande. Horns Rev Havmøllepark er placeret i Nordsøen cirka 14 kilometer ud for Danmarks vestligste punkt, Blåvands Huk (billede fra DONG Energy).

12 Side 12 GIS er med til at bane vejen for vedvarende energi GIS er med til at bane vejen for vedvarende energi Burbo Offshore Windfarm i Liverpoolbugten består af 25 vindmøller. Burbo havmøllepark har en samlet kapacitet på 90 MW nok til at levere strøm til husstande (billede fra DONG Energy) Afdelingen Geosciences i DONG Energy Renewables er det globale hjemsted for de GIS-specialister, analytikere, projektledere mv. der er involveret i vindenergiprojekter. Afdelingen har brugt GIS til at lave analyser i flere år og for år tilbage blev den første webløsning udarbejdet. Men i efteråret 2010 besluttede de at udvide løsningen fra nogle desktop licenser til en storskala web løsning, baseret på Esri s ArcGIS 10 fra Informi GIS. "Vi stod i en situation, hvor vi havde en række udfordringer i forhold til data. For det første spurgte vi os selv: Hvor er analyserne, hvor er data? Nogle gange blev analyser bestilt og gemt på en lokal maskine og det var derfor svært at finde dem igen og næsten umuligt at dele dem mellem flere personer. Derfor havde vi, for det andet, også en udfordring i at få adgang til data. Det betød, at GISspecialisterne kunne bruge lang tid på at hjælpe folk med at finde deres egne data og på at lave helt simple kort til dem. For det tredje, spurgte vi: Hvordan kan vi håndtere og styre data fra op mod 30 forskellige projekter?" fortæller Anders Røpke. Renewables opdagede, at de udfordringer, der knyttede sig til et dårligt datagrundlag trak tråde ud i hele organisationen: Reduceret videndeling, dårlig udnyttelse af specialistkompetencer og usmidig kommunikation. "Fra et fagligt perspektiv havde vi for eksempel også den udfordring, at vi ikke kunne give ledelsen et porteføljeoverblik, udover de vindmølleparker, der allerede var i produktion. Og ved at vi købte de samme datasæt igen og igen, uden at genbruge dem, mistede vi også specialistviden," forklarer Anders Røpke.

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETVÆRKETS GRÆNSER FORSVINDER INFORMATIONER MÅ SIKRES PÅ DATANIVEAU TEMA MOBIL SIKKERHED

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen teknikeren aldrig har set - Vedligeholdssystem giver besparelser

fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen teknikeren aldrig har set - Vedligeholdssystem giver besparelser januar 2013 - nr. 1 Den danske vedligeholdsforening Optimering OffIcielT fagmagasin for den danske vedligeholdsforening gennem vedligehold fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Velkommen til "Din virksomhed", som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore virksomheder. AF CHRISTIAN RINGHEIM, MARKEDSCHEF

Velkommen til Din virksomhed, som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore virksomheder. AF CHRISTIAN RINGHEIM, MARKEDSCHEF NOVEMBER 2003 INvirksomhed KUNDEBLAD FRA MICROSOFT DANMARK Microsoft Skru bare op for forventningerne til Velkommen til "Din virksomhed", som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

Næste station NNIT. hårdtslående NNIT er 26 EMA. Nye DSB-kolleger taler ud. 20 En ny kollega om dagen. Mød vores rekrutteringsfolk

Næste station NNIT. hårdtslående NNIT er 26 EMA. Nye DSB-kolleger taler ud. 20 En ny kollega om dagen. Mød vores rekrutteringsfolk NTERFACE NNIT MEDARBEjDERBlAD I Nr. 18 I SEPTEMBER 2012 22 Næste station NNIT Nye DSB-kolleger taler ud 20 En ny kollega om dagen. Mød vores rekrutteringsfolk hårdtslående NNIT er 26 Claus er verdensmester

Læs mere

Cloud computing i danske virksomheder

Cloud computing i danske virksomheder Cloud computing i danske virksomheder (Cloud Computing in Danish Companies) Copenhagen Business School, maj 2010 Speciale: HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse Udarbejdet af: Casper Thomsen Peter

Læs mere

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006 ESL Eksamens opgave Hold 16 Maj 2006 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Opgave 1 Risikoanalyse... 3 Indledning... 3 Udkast til en generisk model for IT-risikoanalyse... 3 Identifikation af risici... 4 Gennemførelse

Læs mere

RISIKOSTYRING MEGET MERE END BLOT IT-SIKKERHED DE NYE TRUSLER KAN SKADE TILLIDEN TIL VIRKSOMHEDEN ALVORLIGT TEMA: SIKKERHED & RISIKOSTYRING

RISIKOSTYRING MEGET MERE END BLOT IT-SIKKERHED DE NYE TRUSLER KAN SKADE TILLIDEN TIL VIRKSOMHEDEN ALVORLIGT TEMA: SIKKERHED & RISIKOSTYRING CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsikkerhedschef hos Saab: Et sikkerhedscenter giver Saab kortere søgetid og forbedret sikkerhed SYMANTEC MOBILE CENTER OF

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals!

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å a t f o r e n k l e h v e r d a g e n Få Kontrol over pengene Kundestyret udvikling I Mamut er vi optagede

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

momentum 05:08 Færdig som brandmand Få styr på licenserne Få overblik og spar penge Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv

momentum 05:08 Færdig som brandmand Få styr på licenserne Få overblik og spar penge Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv M i c r o s o f t Da n mark maj/08 05:08 momentum Få overblik og spar penge Få styr på licenserne Færdig som brandmand Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv oftware (Har du læst det med småt

Læs mere

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy K U N D E M A G A S I N F R A M I C R O S O F T D A N M A R K 0 1-2 0 0 7 W. CHAN KIM Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy ONLINE-HANDEL Banebrydende internetbutik er født til stordrift

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER #17 MARTS 2012 FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER LEDER EVA KARTHOLM, Direktør DFM netværk Kære medlem

Læs mere

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed Fokus Den levende virksomhed Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering er fremtidens vinder Fokus Tema: Ansvarshavende redaktør: Administrerende direktør Henning Hürdum Redaktion: Nordania

Læs mere

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING Hvordan finder jeg mere information om DM Software? Brochurer som denne tjener deres formål. Men dialog er nu en gang bedst, når den foregår mellem levende mennesker. Derfor er du meget velkommen til at

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge #1 2013 Du kender os som Logica. Nu hedder vi CGI. Martin Petersen, CGI Danmarks nye direktør: Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge CGI sætter fokus på, hvordan din virksomhed skaber udvikling

Læs mere