3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet som vikar.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar."

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra til Mad fra kl Afbud : Jens Hansen, Inge Kristiansen, Lilian Lauge, Lars Christiansen, Flemming Rylander. Bo Henriksen, Fraværende: 1. Velkomst, registrering.. Oprydning i dag? Alle valgt. Allan Kierulff bød velkommen. 2. Godkendelse af dagsorden. Godkendelse af referat fra Dagsorden godkendt. Referatet fra tilrettet med de modtagne afbud fra Lars Hansen, Inge Kristiansen, og Svend Erik Pedersen. 3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet som vikar. 4. Regnskabstal for måneden, november Regnskabstal vedlagt. Bilagskontrol. Regnskabstal taget til efterretning. Der har ikke været bilagskontrol i perioden F i Tal Roskildeegnen. Statistik og medlemsvandringer. Udtræk fra medlemsregistre. Statistik omdelt. Taget til efterretning. 6. Administrativ gruppe Referat, A-kassemøde den , Udbetalingsstatistik. (bilag 6.b) Anne Gregersen fortalte om de kurser der var omtalt i referatet og om de tiltag der var lavet som reklame for vores ledige medlemmer. Der har været lokal annonce for de ledige den 10 december. Flere mente, at aviserne ikke var så flinke til at fortælle om den faglige virkelighed. Måske kan vi få nogle tips og tricks af journalist i januar. Taget til efterretning 7. Faglige gruppe. Møde den 19 nov. Referat?

2 Mødet aflyst. Der er møde i morgen. 8.Ansøgninger / bevillingssager: Tyverialarm, Hvalsø? Indretning af kontorarbejdsplads på Roskildekontoret. Skrivebord, skærm m.m. efter ? Omkostning anslået til c kr. Der har været indbrud igen, nu for tredje gang i år. Det forslås, at vindue i dør blindes samt at der etableres videoovervågning. Pris undersøges på videoovervågning. Daglig ledelse arbejder videre med at få etableret løsning. Der er hæve-sænkebord på det lille mødelokale, så der mangler stor skærm der kan kombineres med de bærbare, så den anslåede udgift bliver mindre end kr. I forhold til et lille mødelokale, arbejdes der videre med løsning i forhold til det gamle rygelokale. 9.Meddelelser / orientering Hovedbestyrelsesreferat Referat fra personalemøde. c. Orientering fra daglig ledelse. d. Referat fra FPU.. e. Bestyrelsen:. e KARAnoveren, uddannelsesplan, hvordan går det.? e Udlån af nøgle til tillidsmænd der vil benytte servicekontorerne til mødeaktivitet på lukkedage. Lars bemærkede at der er store intentioner i hovedbestyrelsen. Ingen møder i perioden. c. HK forhandlinger afsluttet med det administrative personale. Skal nu til urafstemning. I-jo Virksomheden er solgt til Jørgen Mathiasen, så vi har fået vores indskud igen. KARAnoveren der er nu en udvikling i sagen omkring forhandlingsretten i forhold til driftsoperatørerne. Det er nu slået fast, at det er 3 F der har denne. Der er efterfølgende valgt tillidsmand og der er drøftelser på torsdag. Metal er fortsat ikke til sinds at flytte medlemmer retur. Kim Larsen orienterede om, at der er tale om en gammel sag, der er år gammel og om den historiske baggrund. Peter Nielsen mente, at man måtte spørge Metal om de mente om de var bedre end de gule. Laila Jensen mente, at forholdet kunne drøftes i LO Sektionen, når nu det var klart hvem der havde forhandlingsretten. Der er foreslået, at problemstillingen tages op i LO Sektionen. Vedtaget. d. Ingen bemærkninger. e

3 Kim Larsen fortalte kort om de uddannelsestiltag der er under opstart på genbrugspladser i KARAnoveren. Skitserede hvem der har været med fra virksomheden, VUC og med Karen Skipper som tovholder. Planen var at starte op her over nytår. Der er statusmøde på torsdag. Målet er at det er en åben og anerkendt uddannelse og at det bliver landsdækkende. e Forespørgsel på lån af nøgle på servicekontorerne. Michael Strømgren forudså problemer, når der nu blev lukkedage på servicekontorerne. Der vendes tilbage, hvis der opstår problemer med at få adgang til mødelokalerne for tillidsmændene. 10. Nyt fra LO, ESSJ, LBR m.m. Laila Jensen fortalte om at der køres videre med en bestyrelsesstyret sektion frem til sektionsmødet, og at bestyrelsen var enige om at bevare en lokalt forankret sektion. 11. Udsendte cirkulærer fra: til Ingen bemærkninger. 12. Udvalgsstruktur. Peter Nielsen har bedt om følgende punkt på dagsordenen: 1. Hvem og hvad skal op i de enkelte udvalg? 2. Hvem er formand for udvalget?. 3. Hvad eller hvem sætter retningslinjerne for d.i.v. udvalg??. Peter Nielsen vil gerne vide hvordan fordelingen er på opgaver og mente også at indstillingerne måtte være gennemarbejdet i udvalgene. Problemstillingen er affødt af drøftelserne omkring lønforhold på sidste bestyrelsesmøde. Der må være nogle retningslinjer på dette. AK: Udvalgene må selv udarbejde kommissorium. Det nævnte problem skulle have været i lønudvalg men af tidsmæssige årsager, kom det direkte i bestyrelsen grundet budgetlægningen. Debat: Vi må have en bedre proces i kommende budgetlægninger fremover. Vi kan have kommisorium for alle udvalg og det behøver ikke være på mange sider men ud fra udvalgenes eget valg. Det er et mål at gøre det efter førstkommende generalforsamling. I den forbindelse kunne der ske afstemninger af forventninger imellem ledelse og bestyrelse. Konklusion: Intentionen er at køre en proces hvor relevante udvalg skal involveres. Der arbejdes videre med oplæg fra udvalg 2 ( bestyrelses, vedtægts, kongresudvalget), formulere retningslinjer for udvalgsarbejdet til februarmødet. 13. Nyt fra udvalg. Festudvalget har lavet et rigtigt godt stykke arbejde i forbindelse med julearrangementet for medarbejdere og bestyrelse. Udvalgets næste opgave er jubilarfest. Integrationsudvalget er kommet på hjemmesiden.

4 Juletræsfesten er også blevet gennemført godt og hyggeligt. De fysiske rammer er næsten sprængt. Stor Ros til juletræsudvalget og især Lizette.. 14.Andet. Ingen punkter.. 15.Projekt. Er en kost er en kost?. Præsentation og beslutning om der skal arbejdes videre med en ligelønsundersøgelse blandt udvalgte medlemsgrupper. Projektbeskrivelse og udkast til spørgeskema vedlagt. Budget vil foreligge på mødet. Poul Christensen fremlagde intentionerne i projektet. Bestyrelsen drøftede mulighederne. Bestyrelsen besluttede at der nedsættes styregruppe bestående af 4 fra den faglige gruppe og at der nedsættes en arbejdsgruppe blandt tillidsfolkene på området. Budgetforslaget genfremsættes. 16. Kommunevalg Der er valg den 17 november 2008 til kommunalbestyrelser, byråd, regioner. Forbundscirkulærer 3391 fortæller om retningslinjerne for støtte fra Forbundet, efter krone til kroneprinsippet. Skal afdelingen være aktiv i den forbindelse? Debat: På regionsplan, er der planer om at lave politiske møder med ping er kendte politikere. Der er ikke sat penge af det på budgettet.. Hvis vi har nogle mennesker der vil stille op, skal vi vel støtte dem?. Starte i god tid frem for som sidst hvor det skete i sidste øjeblik. Beslutning: VI vil være aktive i denne forbindelse. DL sætter det på dagsordenen igen. 17. Generalforsamling. Forslag fra bestyrelsen? Der er tænkt på dirigent og John Friedrichen er spurgt sammen med meddirigent fra afdelingen. Vedtaget. Forslag må meget gerne være godt gennemarbejdede og gerne med 2 behandlinger i bestyrelsen. Bestyrelsen er velkomne til at bidrage til beretningen. Deadline for indlæg til dette er 9 januar. Punktet kommer med på de kommende dagsordner frem til og med aprilmødet. 18. Servicekatalog. Der er kommet et større værk, der omdeles på mødet, og som vi kan behandle på mødet i januar. Allan Kierulff fortalte om processen med udarbejdelsen af et katalog over de serviceydelser som medlemmerne kan forvente af en afdeling. Punktet genoptages på januarmødet. 19. Eventuelt. Materialet er udsendt alt for sent. DET SKAL UD EN UGE FØR SOM VEDTAGET.. Bestyrelsens forventninger er, at den er klædt godt på. Kritikken er berettiget og tages til drøftelse i DL.

5 20. Evaluering: Mødet slut kl Følgende punkter kan ikke offentliggøres. Ingen. 22. Referat. Underskriftsblad Referat godkendt og underskriftsblad underskrevet. Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Lars Nørbjerg Hansen, Michael Strømgren,, Anne Pedersen, Annette Nelausen, Lone Nielsen, Peter Nielsen, Linda Henriksen, Inge Kristiansen, Poul Erik Olsen, Kim Larsen, Svend Erik Petersen, John Petersen, John Gotfredsen, Verner Nødskou, Jens Hansen,Palle Carstensen, og Flemming Rylander. Suppleanter: Lilian Lauge, Marianne Andersen, Lars Christiansen, Peter Smith. Medarbejderrepræsentant : Anita Nielsen og suppleant herfor Bo Henriksen

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Det kan betale sig at gøre noget

Det kan betale sig at gøre noget Denne artikel er den tredje i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra LAP. Artiklen handler

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

Til stede: Mathias, Peter, Kristian, Kristian, Maria, Mie, Niki, Tanja, Martin, Merete, Louise, Stine. Formalia: o Valg af ordstyrer og referent

Til stede: Mathias, Peter, Kristian, Kristian, Maria, Mie, Niki, Tanja, Martin, Merete, Louise, Stine. Formalia: o Valg af ordstyrer og referent Til stede: Mathias, Peter, Kristian, Kristian, Maria, Mie, Niki, Tanja, Martin, Merete, Louise, Stine. Formalia: o Valg af ordstyrer og referent Mathias valgt som ordstyrer, Peter var storsindet nok til

Læs mere

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke 1 Det er blevet så moderne at google sig til al information. Har man lige glemt navnet eller stedet, filmen eller komponisten ja, så kan man rimelig hurtigt finde svaret på sin smart- eller iphone. Det

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T R E F E R A T 20. OKTOBER 2014 Forum Akademisk Råd AR (AR 4/2014) Mødedato: Torsdag d.

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

3. Spørgsmål og Palle var

3. Spørgsmål og Palle var Til bestyrelsen Referat af mødet den 14. september 2010 på kontoret Vesterbro 23. Fraværende Tina Holm og Mogens Blicher Hansenn 1. Fortsættelse af beboerrådgivningsordningenn (Carsten Borup Kristensen

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere