2013 /2014 FOKUS SMART &GREEN ERHVERVSMAGASIN DANSK-TYSK HANDELSKAMMER WIRTSCHAFTSMAGAZIN DEUTSCH-DÄNISCHE HANDELSKAMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013 /2014 FOKUS SMART &GREEN ERHVERVSMAGASIN DANSK-TYSK HANDELSKAMMER WIRTSCHAFTSMAGAZIN DEUTSCH-DÄNISCHE HANDELSKAMMER"

Transkript

1 2013 /2014 ERHVERVSMAGASIN DANSK-TYSK HANDELSKAMMER WIRTSCHAFTSMAGAZIN DEUTSCH-DÄNISCHE HANDELSKAMMER FOKUS Megatrends Gode fremtidsudsigter for Danmark og Tyskland Sustainable Cities København og Berlin Urbanisering En år gammel trend Samsø Verdens første CO 2-negative ø Megatrends GutePerspektiven fürdeutschland unddänemark Sustainable Cities Berlin und Kopenhagen Urbanisierung Ein Jahre alter Trend Samsø Die ersteco 2-negative Insel der Welt

2 5123 >> Hvis du vilcruise, så købenbåd. smart er et Daimler varemærke smart cdi cabriolet fra kr. smart cdi coupé fra kr. Begge med et forbrug på 30,3 km/l ved blandet kørsel og en CO 2-emission på 86 g/km. Alle priser er vejledende og ekskl. levering. Bilen er vist med ekstraudstyr.

3 3 EDITORIAL ReinerPerau SmartisGreen andgreenissmart Fremtidsforskere har identificeret omkring 10 megatrends, dervil præge verden de næste30år. Til de økonomisk betydningsfulde hører urbanisering,klimabeskyttelse og ressourceknaphed. Underoverskriften Smart and Green har Handelskammereti år fokus på disse megatrends og de brancher, der beskæftiger sig med dem. Med Smart menes alle bestræbelser på at skabe en intelligent styring af komplekse enheder som for eksempel byer. Green er alt det, der skåner de naturlige ressourcer og beskytter miljøet. En central del af magasinet iårerbidrag fravores medlemsvirksomhederindenfor områderne Smart and Green. Vores virksomhedshistorierskal derfor også ses som udstillingsvindue for dansk og tysk erhvervsliv. Eksemplerne viser blandt andet tydeligt, at økonomi og økologi ikkeermodsætninger: Smart is Green and Green is Smart. Zukunftsforscher haben etwa 10 Megatrends identifiziert, die die Welt in den nächsten 30 Jahren prägen werden. Unter den wirtschaftlich bedeutsamen sind Urbanisierung,Klimaschutz und Ressourcenverknappung. Für das Jahresthema der Handelskammer behandeln wir diese Megatrends und die damit verbundenen Branchen unter dem Stichwort Smart and Green. Smart steht dabei für alle Bemühungen, komplexe Einheiten wie zum Beispiel Städteintelligent zu steuern. Green steht für alles, was die natürlichen Ressourcen schont und das Klima schützt. Zentraler Teil unseres diesjährigen Magazins ist das, was unsere Mitgliedsunternehmen im Bereich Smart and Green beitragen. So sind unsere Firmenbeispiele auch als Leistungsschau der deutschen und dänischen Wirtschaft zu sehen. Die Beispiele zeigen unter anderem deutlich, dass Ökonomie und Ökologie keine Gegensätze sind: Smart is Green and Green is Smart. Reiner Perau Adm. direktør, Dansk-Tysk Handelskammer Geschäftsführer,Deutsch-Dänische Handelskammer

4 4 INDHOLD INDHOLD SMARTAND GREEN SUSTAINABLE CITIES 6 Megatrends 10 No Building Is An Island 12 Egenbil vs.mobilitet efterbehov 14 Cradle-To-Cradle 16 Bæredygtigt landbrug 20 Nu bygger vistort! 22 Urbanisering 26 Grønne kontorer giver grøn bundlinje 28 The Blue Way 32 Smart Grid 34 Facility Management 36 Dansk pumpegigant med tyske dyder 38 Spar penge med miljøvenlige produkter 42 Dagslys 44 Vandbesparelse med højt afkast 46 Fjernvarme dansk best practice 50 Samsø 52 Kolding 62 Made In Denmark 64 ESCO 56 Smart City Copenhagen 58 Smart City Berlin 60 Wonderful Copenhagen HANDELSKAMMER 66 Medlemsfortegnelse 70 Highlights Highlights Legal &Tax Partners Premium Partners 2013

5 5 42 INHALT INHALT SMARTAND GREEN SUSTAINABLE CITIES 7 Megatrends 11 No Building Is An Island 12 Eigenes Auto vs. Mobilität nach Bedarf 14 Cradle-To-Cradle 17 Nachhaltige Landwirtschaft 21 Jetzt bauen wir groß! 24 Urbanisierung 27 Grüne Büros zahlen sich aus 29 The Blue Way 33 SmartGrid 34 Facility Management 37 Dänischer Pumpengigant mit deutschen Tugenden 39 Umwelt schonen und Geld sparen 43 Tageslicht 45 Wasser sparen mit hoher Rendite 47 Fernwärme best practice Dänemark 50 Samsø 52 Kolding 62 Made In Denmark 64 ESCO 56 Smart City Copenhagen 58 Smart City Berlin 60 Wonderful Copenhagen HANDELSKAMMER 66 Mitgliederverzeichnis 70 Highlights Highlights Legal &Tax Partners Premium Partners 2013

6 6 ECONOMIC VIEW ReinerPerau Adm. direktør/ Geschäftsführer Dansk-TyskHandelskammer/ Deutsch-DänischeHandelskammer Mega Megatrends talerfor Danmark og Tyskland Verdens byer investerer årligt 2 billioner euro i teknologi og infrastruktur.megatrendenurbanisering betyder samfundsøkonomisk set, at byerne bliver større, men også mere komplekse. Udfordringen bliver at videreudvikle og tilpasse logistik-, kommunikations-, energi- og vandsystemer til hinanden. Det er i høj grad denne tilpasning af systemerne, der gør en City rigtig Smart. En Smart City er samtidig også en GreenCity. De byer,der er længst fremme med udviklingen kan omsætte deres viden og best practices til forretninger. Således kan København nummer 1 på Green City-Index drage nytte af urbaniseringstrenden de næsteårtier. Det tyske forskningsinstitut Fraunhofer har udvalgt København som forskningsobjekt.i projektet Morgenstadt kigger instituttet på de mest innovative og grønne byer iverden. Berlin, derer nummer 8 på det europæiske Green-City-Index, er ligeledes en del af Morgenstadt.Den tyske hovedstad adskiller sig for eksempel ved en højere energieffektivitet i bygninger. Energiforbruget ligger her 40 procent under det europæiske gennemsnit. Tyske og danske virksomheder har store muligheder for at profitere af megatrenden klima. Ikke mindst fremmes udviklingen af Smart Grids, energieffektivitet og vedvarende energikilder med Tysklands beslutning om en grøn energiomstilling.tyske virksomheder er naturligvis også en del af denne udvikling,og de vil udvikle eksportkompetencer på baggrund af det grønne fokus. Danmark så tidligt mulighederne og handlede derefter.med den store andel af vindenergi og et nej tak til atomenergi har Danmark for længst nået det mål, som Tyskland har sat sig for En af ulemperne er de høje elomkostninger for forbrugerne. En af fordelene for Danmark har været, at der er opstået mange virksomheder,som har indtaget en international førerposition inden for grøn teknologi: Danfoss, Grundfos, Vestas, Siemens Wind Power og Rambøll er blot nogle eksempler på en stærk dansk branche. Kilde: Eurostat european commission (2011), Eurostat Pocketbooks: Energy, transport and environment indicators. Smart city solutions in the C40 network * Smart energy metering Smart transport cards Electric vehicles Real time transport information Smart building sensors and controls Real time transport displays Smart Grid Cycle hire programs/sharing Building energy management system Smart water metering Electric buses Electric trains Real time information for logistics Car clubs Outdoor lighting smart controls Implemented Authorised or awaiting authorisation Elpriser i husholdninger Priser ekskl. moms og afgifter Moms Andre afgifter Danmark Tyskland Cypern Belgien Sverige EU-27 * A network of the world's megacities taking action to reduce greenhouse gas emissions.

7 7 trends Megatrends sprechen für Deutschland und Dänemark Die Städteder Welt investieren jährlich etwa 2Billionen Euro intechnologie und Infrastruktur.Der Megatrend Urbanisierung bedeutet wirtschaftlich gesehen, dass Städte immer größer und damit komplexer werden. Logistik-, Kommunikations-, Energie- und Wassersysteme müssen weiterentwickelt und aufeinanderabgestimmtwerden. Es ist vor allem diese Abstimmung der Systeme aufeinander,die eine City richtig Smart macht. Eine Smart City ist dabei immer auch eine Green City. Und die Städte, die am weitesten entwickelt sind, können ihr Wissen und ihrebest practices auch in Geschäfteumsetzen. So kann Kopenhagen Nummer 1des Green City-Index inden nächsten Jahrzehnten vom Urbanisierungstrend profitieren. Kopenhagen wurde deshalb auch vom deutschen Fraunhofer Institut als Forschungsgegenstand ausgewählt. In seinem Morgenstadt-Projekt beschäftigt sich das Institut mit den innovativsten und grünsten Städten der Welt. Berlin Platz 8 im europäischen Green-City-Index gehört ebenfalls zum Morgenstadt-Projekt. Besonders gut schneidet die deutsche Hauptstadt zum Beispiel bei der Energieeffizienz der Wohngebäude ab.der Energieverbrauch liegt 40 Prozent unter dem europäischen Durchschnitt. Deutsche und dänische Unternehmen sind bestens positioniert, um vom Megatrend Klima zu profitieren. Nicht zuletzt forciert Deutschland mit dem Beschluss zur Energiewende die Entwicklung zu SmartGrids, Energieeffizienz und erneuerbaren Energiequellen. Deutsche Unternehmen sind naturgemäß in die Entwicklung eingebunden und werden hierüber auch Exportkompetenzen entwickeln. Dänemark hat das, was oft als deutscher Sonderweg gesehen wird, schon viel früher für sich entdeckt und danach gehandelt. Mit seinem hohen Anteil an Windenergie und seinem Verzicht auf Atomenergie ist Dänemark längst da, wo Deutschland 2022 sein will. Hierzu gehören als negativer Nebeneffekt übrigens hohe Kosten für die Stromverbraucher.Als positiven Nebeneffekt hat Dänemark viele Unternehmen hervorgebracht, die bei grünen Technologien Spitzenreiter sind: Danfoss, Grundfos, Vestas, Siemens Wind Power und Rambøll sind Beispiele für eine starke dänische Branche. Quelle: Eurostat european commission (2011), Eurostat Pocketbooks: Energy,transport and environment indicators. Smart city solutions in the C40 network* Smart energy metering Smart transport cards Electric vehicles Real time transport information Smart building sensors and controls Real time transport displays Smart Grid Cycle hire programs/sharing Building energy management system Smart water metering Electric buses Electric trains Real time information for logistics Car clubs Outdoor lighting smart controls Implemented Authorised or awaiting authorisation Strompreise für Haushalte Preise ohne MwSt. und Abgaben MwSt. Andere Abgaben DK DE Zypern Belgien Schweden EU-27 * A network of the world's megacities taking action to reduce greenhouse gas emissions.

8 Copenhagen Marriott Hotel Kalvebod Brygge 5, 1560 Copenhagen V For reservations please call:

9 ER ALT VÆK?* / ALLEs weg?** *Vi ertil for, at du ikke risikerer atstå tomhændet tilbage. Creditreform kan på forhånd fortælle dig, hvor der er noget athente. Brug vores kreditoplysninger til at få værdifulde informationer omdine tyske kunders betalingsevne. Creditreform inkasso, kreditoplysninger, direct marketing **Damit Sie nicht leer ausgehen, gibt es uns. Denn Creditreform sagt Ihnen vorher, wo etwas zuholen ist. Nutzen Sie unsere Wirtschaftsauskünfte, umsich über die Bonität Ihrer deutschen Kunden zu informieren. Creditreform Inkasso, Bonitätsprüfung, Direktmarketing. Creditreform Flensburg Hanisch KG Lise-Meitner-Str. 1 D Flensburg

10 10 CASE»Rambøll» Foto: Allan Mørk Rambøll: Energibesparelse kan også værefor dyrt Vibrugeralle energi: til madlavning,belysning,elektriske apparater og varme. Tidligere var der etstort spild afenergi på grund af ineffektive bygninger, derfor fokuserer vi nu på opvarmning af bygningerne, såvibrugerenergien mest miljø- og ressourcemæssigt rigtigt. Det betyder, at energien fremover kommerfra vedvarende energikilder, og at vi skal tænke innovativt for at opnå yderligere energibesparelser. Siden 1961 har det danske bygningsreglement indeholdt bestemmelser om at begrænse bygningers energiforbrug.kravene er blevet skærpet i takt med, at nye analyseværktøjer, byggematerialer og bygningskomponenter er blevet udviklet.det har presset byggeindustrien til at udvikle sig og resulteret i imponerende forbedringerafvores bygninger. Bygninger er godt isolerede I dag er facader, vinduer, døre og tage så velisolerede, at det er svært at reducere energispildet yderligere ved hjælp af isolering. Der bruges mere energi på at producere den ekstra isolering,end der kan spares i bygningens levetid. I stedet er det langt billigere at producere mere energi som så kan spildes. Energi findes ioverflod Vedvarende energi er ikke en mangelvare. Når nogen snakker om, at derfremovervil væremangel på energi, menerde, at dervil være mangel på fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas. Men, hvordan skal vi så fremover producere energi? Markedet har vist, at man kan hentebetydelige samfundsøkonomiskegevinster ved at producere el og varme i storskalaanlæg fremfor små anlæg.det gælder ikke kun ved etableringen af store anlæg, men især også i forhold til udgifterne til drift og vedligehold. Store energiproducerende anlæg Strøm produceret fra en vindmøllefarm er således omkring fem gange billigere,end hvis hver enkel bygning skal producere sin egenstrøm ved hjælp af en vindmølle. Detsamme gælderfor strøm og varme, dererproduceretved hjælp af solen. Fremtidens energisystemer består således af en række store energiproducerende anlæg,der distribuerer energien til bygninger gennem et el- og fjernvarmenet. Kun bygninger uden for byerne vil selv generere varme og el, da de er udenfor distributionsnettets rækkevidde. Bygningsreglementets energiramme for bygninger fra 1961 til Kilde: Strategi for reduktion af energiforbrug i bygninger Regeringen 2009 Varmeforbrug kwh/m 2 kwh/m AVRG 2009 BR 1961 BR 1979 BR 1995 BR 2006 BR 2010 BR 2015 BR 2020

11 11 no building is an island Rambøll: Energie sparen kann auch zu teuer werden Wir verbrauchen alle Energie obbeim Essen machen, für elektrische Geräte oder um zu heizen. Früher wurde in ineffizienten Gebäuden viel Energie verschwendet. Heute ist das Heizen Schwerpunkt der Überlegungen. Dabei sollen die Ressourcen bestmöglich genutzt werden und umweltfreundlich muss essein. Das bedeutet, dass künftig die Energie von erneuerbaren Energiequellen kommt und dass wir innovativ denken müssen, um weitere Einsparungen zu erreichen. Seit 1961 wurde durch die dänischen Baubestimmungen versucht, den Energieverbrauch von Gebäuden zu begrenzen. Die Anforderungen stiegen mit der Entwicklung neuer Analysewerkzeuge, Baumaterialien und Gebäudekomponenten. Dieser Druck auf die Baubranche hat zu einer enormen Verbesserung der Gebäude geführt. Gebäude sind gut isoliert Heute sind Fassaden, Fenster, Türen und Dächer so gut isoliert, dass der Energieverbrauch durch weitere Isolierung kaum noch zu senken ist. Es wird mehr Energie bei der Produktion der zusätzlichen Isolierung verbraucht, als später gespart wird. Es ist also günstiger, mehr Energie zu produzieren, die dann verschwendet werden kann. Energie gibt es im Überfluss Erneuerbare Energien sind nicht knapp.wenn jemand einen künftigen Energiemangel befürchtet, meint er knappe fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Naturgas. Aber wie sollen wir zukünftig Energie produzieren? Der Markt hat gezeigt, dass die Produktion in Großanlagen volkswirtschaftlich die beste Lösung ist. Das gilt nicht nur für die Etablierung, sondern auch in Bezug auf die Betriebs- und Instandhaltungskosten. Großanlagen zur Energieproduktion Der Strom, der auf einer Windfarm produziert wird, ist fünfmal billiger,als wenn jedes einzelne Gebäude seinen eigenen Strom produzieren müsste. Das Gleiche gilt für Wärme und Strom aus Sonnenenergie. Das Energiesystem der Zukunft besteht also aus einer Reihe energieproduzierender Großanlagen, die die Energie über Strom- und Fernwärmenetze an die Gebäude verteilen. Nur Gebäude außerhalb der Städte werden selbst Wärme und Strom generieren müssen, da diese nicht an das Distributionsnetz angeschlossen sein werden. Der Energierahmen der Baubestimmungen für Gebäude von 1961 bis Quelle: Strategi for reduktion af energiforbrug i bygninger Regeringen 2009 Heizenergieverbrauch kwh/m 2 kwh/m AVRG 2009 BR 1961 BR 1979 BR 1995 BR 2006 BR 2010 BR 2015 BR 2020

12 12 CASE Egenbil vs.mobilitet efter behov Eigenes Auto vs. Mobilität nach Bedarf Daimler: Appen Moovel finder denbedste og mest miljøvenlige transportløsning Daimler: Die App Moovel findet die beste und umweltfreundlichste Transportlösung Behovet for at væremobil er stigende ietsamfund, hvor der kræves en høj grad af fleksibilitet.færre ogfærre anskaffer sig dog egen bil på grund af højere omkostninger,mangel på parkeringspladser ogtrafiktunge veje. Ietforsøg på at løse denne udfordring,ogsamtidig tilbyde miljøvenlige løsninger, har Daimler udviklet forskellige mobilitetskoncepter efter mottoet Mobilitet efter behov. Koncepterne tilbyder brugeren en moderne, fleksibel og frem for alt let tilgængelig mobilitetsløsning.ved hjælp af en smartphone-app eller en hjemmeside kan brugeren vælge mellem forskellige transportmuligheder. Den nyeste teknologi Moovel fortæller eksempelvis brugeren, hvordan man bedst kommerfra Atil B. Moovel gør det muligt at danne sig et overblik over de transportmuligheder, der er i området, hvor brugerenbefindersig.appensammenlignerpriserpå offentlig transport med private alternativer, blandt andet ved at bruge den tyske hjemmeside mitfahrgelegenheit.de samt bus- og togportaler. Hjemmesiden mitfahrgelegenheit.de er eksempelvis førende formidler af samkørselsalternativer i Tyskland. Tanken bag denne portal supplerer grundidéen i Daimlers Car2gether - koncept. Grundlæggende går det ud på, at man tilbyder andre personerplads isin bil, hvad entenman skal ud på en kort eller en lang tur. Derudover indeholder appen en funktion, hvor man kan bestille en taxa. Udover samkørsel er der også mulighed for at leje en bil. Appen viser eksempelvis, om en nabo har registreret sig som udlejer af sin bil (Car2share), eller om en Smart for two befinder sig i nærheden(car2go). Den private bil skal stilles tilbage, efter man har brugt den, mens Car2go-bilerne kan afleveres på både offentlige eller særligt markerede parkeringspladser. I Tyskland er der sammenlagt Car2go-biler heriblandt omkring 1.000, der er batteridrevne. Tilsammen har kunder registreret sig til denne service. Car2go er også blevet belønnet med den italienske innovationspris for miljø og mobilitet. Um Urbanisierungsproblemen entgegenzuwirken und umweltfreundliche Lösungen anzubieten, hat Daimler verschiedene Mobilitätskonzepte entwickelt. Zwar gibt es einen steigenden Mobilitätsbedarf, doch wegen steigender Kosten, Parkplatznot und Staus legen sich immer weniger Leute ein eigenes Fahrzeug zu. Deswegen hat Daimler Konzepte entwickelt, die dem Motto Mobilität nach Bedarf folgen. Die einzelnen Konzepte haben gemeinsam, dass sie den Nutzern eine moderne, flexible und vor allem umgebungsnahe Transportmöglichkeit anbieten. Über eine Smartphone-App oder eine Webseite kann der Nutzer zwischen verschiedenen Transportlösungen wählen. Die neueste Technologie Moovel sagt dem Nutzer beispielsweise, wie er am besten vonanach Bkommt. Moovel gibt einen schnellen Überblick darüber,welche Transportmöglichkeiten sich in der Nähe befinden. Die App vergleicht Angebote von öffentlichen Verkehrsmitteln und private Angebote. Hierfür wird auf Portale wie Mitfahrgelegenheit.de oder auf Bus und Bahn zugegriffen. Mitfahrgelegenheit.de ist der Marktführer im Bereich der Mitfahrvermittlungen. Die Einbindung dieses Portals ergänzt die Grundidee von Daimlers Car2gether Konzept. Hier geht es darum, bei Kurz- und auch Langstrecken freie Reiseplätze anzubieten. Um die App zu komplettieren, gibt es auch eine Taxiruffunktion. Neben der Mitfahrgelegenheit gibt es auch die Möglichkeit, Autos zu mieten. Die App zeigt, ob sich beispielsweise ein Nachbar dafür registriert hat, sein privates Auto zu vermieten (Car2share) oder ob ein Smart for two in der Nähe abgestellt wurde (Car2go). Das private Auto muss nach der Nutzung wieder zurück gebracht werden. Die Car2go-Autos können wahlfrei an öffentlichen oder markierten Parkplätzen abgestellt werden. In ganz Deutschland gibt es insgesamt Car2go-Autos. Davon sind knapp batteriebetrieben. Insgesamt haben sich bisher über Kunden für diesen Service registriert. Car2go hat dafür den italienischen Innovationspreis für Umwelt und Mobilität erhalten.

13 13»Daimler AG» Foto: Daimler AG

14 14 CASE»Crowne Plaza Copenhagen Towers» Foto: Crowne Plaza Copenhagen Towers

15 CRADLE-TO-CRADLE 15 Crowne Plaza CopenhagenTowers Danmarks første CO 2 -neutrale hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Dänemarks erstes CO 2 -neutrales Hotel Ethotel er som regel en energislugerafdehelt store. Ikke destomindrebrugerdet firestjernede hotel Crowne Plaza CopenhagenTowers65procent mindreenergi end lignende hoteller. Det skyldes en bevidst indsats, som betyder, at hotellet er bygget til at være lavenergiklasse 2-certificeret. Dette indebærer 25 procent mindre energiforbrug i forhold til, hvad bygningsreglementet i Danmark egentlig foreskriver. Alle tekniske installationer er ligeledes valgt ud fra deres energiprofil. Disse installationer samt køle- og varmeteknik stammer alle fra Tyskland. Det er blevet en sport at jagte nye sociale og bæredygtige løsninger,som ikkegår på kompromis med komfort og kvalitet.det øger samtidig medarbejdernes arbejdsglæde, forbedrer kvaliteten for gæsterne og er økonomisk rentabelt, siger hotellets direktør Allan L. Agerholm. Fra bord til jord Køkkenet anvender tysk energibesparende induktionsteknologi. Al madaffald kværnes og suges ind i en liters tank i kælderen. Når tanken er fuld, bliver den tømt og fragtet til et biogasanlæg,hvor affaldet omdannes til biogas.restaffaldet bliversenere brugt til landbrugsgødning. Madenersåvidt muligt økologisk og lokalt produceretfor at undgå unødvendig CO 2 -udledning.crowne Plaza samarbejder med slagteriet Grambogård. Gæsterne kan derfor være sikre på, at det kød, der serveres kommer fra kvæg, grise og lam, der er opdrættet med fokus på dyrevelfærd. Det betaler sig Crowne Plazas grønne profil går igennem al tankegang i driften, udenatdet går ud over kvaliteten:gæsterne har belønnet hotellet ved at kåre det som Danmarks bedste hotel på rejseportalen TripAdvisor.Allerede før åbningen gjorde Crowne Plaza en målrettet indsats inden for socialt ansvar,idet hotellet tiltrådte FN s Global Compact-erklæring.Crowne Plaza har også sidenhen høstet mange priser, herunder certificeringer fra både Dansk StandardogISO. Hotels sind normalerweise große Energiefresser.Nicht so das Crowne Plaza Copenhagen Towers das 4-Sterne-Hotel verbraucht 65 Prozent weniger Energie als andere vergleichbare Hotels. Dies setzt ganzheitliche Entscheidungen voraus, die bereits beim Bau beginnen. Das Gebäude erfüllt die Vorgaben für die Zertifizierung als Niedrigenergiehaus 2. Das bedeutet 25 Prozent weniger Energieverbrauch als es die Bauvorschriften in Dänemark verlangen. Auch alle technischen Installationen wurden nach diesem Profil gewählt und kommen samt Kühl- und Wärmetechnik aus Deutschland. Es ist ein Sport geworden, neue soziale und nachhaltige Lösungen zu finden, die in Sachen Komfort und Qualität keine Kompromisse bedeuten. Sie erhöhen gleichzeitig die Arbeitsfreude der Mitarbeiter und verbessern die Qualität für die Gäste. Darüber hinaus lohnt es sich finanziell, sagt Hoteldirektor Allan L. Agerholm Cradle-to-cradle rundum nachhaltig Alle Essensabfälle werden zerkleinert und in einen Liter- Tank im Keller gesogen. Wenn der Tank voll ist, wirdder Abfall zu einer Biogasanlage gebracht und zu Biogas umgewandelt. Der Restabfall wird später zum Düngen in der Landwirtschaft verwendet. Die Lebensmittel sind weitestgehend ökologisch und werden lokal produziert. So wirdunnötiger CO 2 -Ausstoßvermieden. Das Crowne Plaza arbeitet mit einer ausgewählten Schlachterei zusammen. So können die Gäste sicher sein, dass das im Hotel servierte Fleisch von Rindern, Schweinen und Lämmern aus artgerechter Haltung stammt. Und es zahlt sich aus Crowne Plazas grünes Profil zieht sich durch alle Geschäftsprozesse. Die Qualität leidet nicht darunter: Die Gäste haben das Hotel zum besten Hotel Dänemarks im Reiseportal TripAdvisor gewählt. Soziale Verantwortung hat das Crown Plaza bereits vor der Eröffnung gezeigt, indem es der Global Compact-Erklärung der UN beigetreten ist. Das Crown Plaza hat bereits viele Preise gewonnen darunter die Zertifizierungen von Dansk Standard und ISO.

16 16 CASE Bæredygtigt landbrug Hvis dette æble var jorden svarer den orange prik til verdens samlede dyrkbare landbrugsareal.* Samlet areal 50,9 mia. hektar. 1,5 mia. hektar ~ 3 procent af det samlede areal Wenn dieser Apfel die Welt wäre würde der orange Punkt der gesamten bebaubaren landwirtschaftlichen Nutzfläche entsprechen. * Gesamtfläche 50,9 Mrd. Hektar. 1,5 Mrd. Hektar -3Prozent der Gesamtfläche. Bayer: Fødevareproduktionenerudfordringen Verdens befolkningstal er kraftigt stigende, og flere og flere søger mod storbyerne. Storbyerne bliver til Mega Cities. Enafudfordringerne bliver, hvordan færre landmænd skal forsørge flere mennesker ibyerne, når fødevareproduktionen samtidig trues af eksterne forandringer. Fødevarer fra moderne, bæredygtige landbrug er Bayers svar på fremtidens udfordringer. I 2050 forventes der at være 9 mia. mennesker på kloden. Dette indebærer,at verdens samlede fødevareproduktion skal øges med 60 procent for,at vi kan holde trit med den stigende befolkning. Ser man år tilbage i tiden, var der 0,5 hektar dyrkbar jord til rådighed pr. indbygger i verden. Det tal er i dag mere end halveret og vil i 2050 være faldet yderligere til 0,16 hektar. I dag skal én landmand forsørge 100 mennesker i byerne, mens han kæmper med skadedyrs- og sygdomsangreb på sine afgrøder samt stadig flere begrænsninger fra myndighederne. I 2050 vil den samme landmand skulle producere mad til dobbelt så mange. Vi kan kun øge produktionenaffødevarer med de nødvendige 60 procent, hvis vi anvender mere effektive dyrkningsmetoder og beskytter vores eksisterende afgrøder. En anden udfordring er,at den stigende velstand i store dele af verden øgerefterspørgslenpåblandt andet kød. Dette vil kræve en større produktion af planter.samtidig vil planter i stigende grad blive benyttet til produktion af energi, som dermed konkurrerer med fødevareproduktionen. Når klimaforandringer samtidig truer høsten med øget tørke, større regnfald og risiko for oversvømmelser, vil landmændene blive udfordret. Derfor er det essentielt at gøre afgrøderne i stand til at modstå de skiftende klimaforandringer. Europa er desuden ikke længere selvforsynende og importerer i dag fødevarer fra 35 mio. hektar landbrugsjord, hvilket svarer til et areal på størrelse med Tyskland. Hvis vi øger udbyttet fra vores europæiske marker med 0,5 procent om året, vil behovet for import falde med 5 mio.hektar.nedsætter vi derimod effektiviteten i vores lokale landbrug,stiger behovet for at importere fødevarer fra lande, der er fattigere end os og selv har brug for ressourcerne. Dette er ikke en bæredygtig løsning. Forskere hos Bayer CropScience Innovation Centre arbejder på at løse denne problematik. Planterne skal gøres i stand til at producere større udbytte,uanset de svingende klimaforhold. Dette gøres gennem planteforædling og ved at udvikle plantebeskyttelsesmidler, der gør afgrøder mere modstandsdygtige over for tørke, ukrudt, sygdomme og skadedyr. Det sikrer en mere effektiv og stabil produktion af sunde fødevarer.

17 17 Mega City: Chongqing,China»Bayer A/S» Foto: Bayer AG/Getty Images Eniatisit etuerosto: Magnis del Nisci an doluptat sustrud an Sent. Nachhaltige Landwirtschaft Bayer: Herausforderung Lebensmittelproduktion Die Weltbevölkerung wächst stetig und immer mehr Menschen ziehen in die Städte Großstädte werden zu Mega Cities. Weniger Landwirte müssen mehr Menschen in den Städten versorgen und gleichzeitig wird die Lebensmittelproduktion von externen Veränderungen bedroht. Bayers Antwort auf diese Herausforderung heißt moderne, nachhaltige Landwirtschaft wird eine Weltbevölkerung von 9 Mrd.Menschen erwartet. Um mit der wachsenden Bevölkerung mitzuhalten, muss die Lebensmittelproduktion um 60 Prozent erhöht werden. Vor 50 bis 60 Jahren standen weltweit ca. 0,5 Hektar bestellbare Erde pro Einwohner zur Verfügung.Heute ist es weniger als die Hälfte und wird 2050 wahrscheinlich weiter auf 0,16 Hektar sinken. Aktuell versorgt ein Landwirt 100 Menschen und kämpft außerdem mit Schädlings- und Krankheitsbefall seiner Kulturen und den zunehmenden Einschränkungen durch die Behörden müsste er für doppelt so viel Nahrung produzieren. Die Lebensmittelproduktion kann nur um die notwendigen 60 Prozent erhöht werden, wenn wir effektivere Bestellmethoden anwenden und die existierenden Ernten schützen. Eine weitere Herausforderung ist, dass der steigende Wohlstand in vielen Teilen der Erde die Nachfrage nach z. B. Fleisch steigen lässt. Dies fordert eine höhere Pflanzenproduktion. Außerdem werden Pflanzen zunehmend zur Energieproduktion genutzt, welche damit in Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion tritt. Wenn der Klimawandel gleichzeitigdie Ernte durch Trockenheit, starken Regen und Überschwemmungen bedroht, werden die Landwirte ernsthaft gefordert. Deshalb ist es wichtig, die Ernte widerstandsfähiger zu machen. Europa ist darüber hinaus nicht mehr selbstversorgend und importiert bereits heute Lebensmittel von 35 Mio.Hektar Ackerland. Das entspricht einem Gebiet so groß wie Deutschland. Wenn wir den Ertrag unserer europäischen Felder um 0,5 Prozent pro Jahr erhöhen, wirdder Importbedarfum5Mio.Hektar sinken. Senken wir allerdings die Effektivität unserer lokalen Landwirtschaft, steigt der Bedarf an Lebensmittelimporten aus Ländern, die ärmer sind als wir und selbst diese Ressourcen brauchen. Das ist keine nachhaltige Lösung. Die Forscher des Bayer CropScience Innovation Centers arbeiten daran, das Problem zu lösen. Pflanzen sollen in der Lage sein, einen größeren Ertrag zu produzieren. Dies soll durch Pflanzenveredelung und durch Pflanzenschutzmittel erreicht werden. Die Ernte wird so widerstandsfähiger gegen Trockenheit, Unkraut, Krankheiten und Schädlinge. Eine effektivere, stabilere Produktion gesunder Lebensmittel wird gesichert.

18 SATISFACTION GUARANTEED MEET TO SUCCEED Makeyour next meeting aguaranteed success. We strivetoensurethatyou do nothave to worry about anything.infact, we areso confident thatyour event at Crowne Plaza willbeasuccess thatwehaveintroduced our satisfaction guarantee *. If we do notliveuptoyour expectations, we promisetocompensateyou. Book your next meeting at cpcopenhagen.dk *For moreinformation about our satisfaction guarantee, visit cpcopenhagen.dk Go getsocial with us

19 SPOIL YOUR GUESTS WITH AGOOD SEAT JOINT-serien signalerer overskud med en egen afmålt elegance. Formsproget er komfortabelt, og funktionen er oplagt: En stol, der klæder sig på til jobbet med hjul, vippe og armlæn eller på fast fod for eftertanke på de bonede gulve. JOINT stolen fås med følgende siddeflade: stof, læder, gjorde samt netvæv (afbilledet). DESIGN: Anders Hermansen Showroom: ENGELBRECHTS A/S Skindergade København Tlf engelbrechts.com Åben hverdage fra kl. 08:30 til kl. 16:30

20 20 CASE»MAQS Law Firm» Foto: Siemens AG (top), IBC SOLAR (btm) NU BYGGER VI STORT! MAQS Law Firm: Tidenerinde til at satse på storesolcelleanlæg E ndansk lovændring iefteråret 2012 gjorde det mindre fordelagtigt for danskere atinvestere imindre solcelleanlæg (<6 kwp). Nu skal der istedet satses på større solcelleanlæg. Danske husejere har i de seneste år ikke tøvet med at installere solceller på deres tage. Men dårligere skattevilkår og en ændring i afregningsmetoderne som følge af en lovændring i november 2012 satte en stopper for den tendens. Istedet bliverder nu satset på at bygge størresolcelleanlæg,som producerer tilstrækkelig el til at dække over hundrede husstandes årlige forbrug og sparer miljøet for flere hundrede tonco 2.Investeringerne er et naturligt skridt i retningen mod at blive uafhængige af fossile brændstofferi2050, som både EU og den danske regering arbejder hen imod. Dog mangler der stadig et endegyldigt lovmæssigt regelsæt, der kan garantere investeringernes sikkerhed og finansieringen gennem bankerne. Her kan den danske regering med fordel lade sig inspirere af vores naboer mod syd. I Tyskland reguleres elproduktionen fra vedvarende energi nemlig af Erneuerbare Energien Gesetz (EEG). EEG trådte allerede ikraft imarts 2000 og har sidendaværet en kæmpesucces.loven fastsætter en fast afregningspris i 20 år, efter at anlægget er tilsluttetelnettet. Derudovererder på solcelleanlæg ligesom på vindenergi- og biogasanlæg en garanti for,at den producerede energi opkøbes, samt at anlægget tilsluttes det offentlige net. EEG giverensikkerhed, som har ført til, at mange internationale og institutionelle investorer har investeret i tilsvarende projekter. På den ene side har systemet gjort, at elproduktionen fra vedvarende energikilder er steget med mere end 20 procent, men på den anden side har de tyske forbrugere oplevet en stigning i elpriserne. De tyske politikere diskuterer for øjeblikket, om prisstigninger skal reguleres lovmæssigt. MAQS Law Firm: Große Photovoltaikanlagen sind en vogue M it einer dänischen Gesetzesänderung im Herbst 2012 wurden Investitionen in kleinere Photovoltaikanlagen (< 6kWp)durch Privatpersonen weniger rentabel. Investitionen in größere Photovoltaikanlagen, u. a. in Deutschland, sind jedoch weiterhin interessant. In den letzten Jahren gab es in Dänemark einen Verkaufsboom kleiner Solaranlagen an Privatpersonen. Seit der Gesetzesänderung vom November 2012, durch welche die Steuerbedingungen verschlechtert und eine Änderung der Abrechnungsmethode eingeführt wurden, sind diese Investitionen nicht länger so attraktiv. Derzeit werden in Dänemark größere Photovoltaikanlagen gebaut, die ausreichend Strom für den jährlichen Verbrauch von mehr als hunderthaushalten erzeugen und die hunderte Tonnen CO 2 einsparen. Der Klimaplan der Regierung sowie die langfristigen Energieziele Dänemarks über die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen 2050 und das verbindliche Ziel der EU,dass Strom aus erneuerbaren Energien im Jahre 2020 mindestens 20 Prozent des gesamten Energieverbrauches der EU decken soll, werden diese Entwicklung weiter fördern. Es bedarf allerdings noch einer endgültigen gesetzlichen Regelung,um die Sicherheit der Investitionen und die Finanzierung durch Banken zu gewährleisten. In Deutschland ist die Erzeugung von Strom aus regenerativen Energien durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz(EEG) aus dem Jahr 2000 geregelt. Das Gesetz sieht eine feste Einspeisevergütung für 20 Jahre ab dem Anschluss der jeweiligen Anlage an das Stromnetz vor.über den Einspeisetarif hinaus gilt für die Photovoltaikanlagen wie auch für Windkraft-und Biomasseanlagen dass die erzeugte Energie 20 Jahre lang abgenommen wird und der Anschluss an das öffentliche Netz garantiert ist. Dieses System hat den Stromanteil aus erneuerbaren Energiequellen auf über 20 Prozent gebracht. Die Verbraucher in Deutschland haben hierfür allerdings mit einer Erhöhung der Strompreise bezahlen müssen. Die Regelung ist deshalb derzeit in der Diskussion. Die durch das Gesetz erlangte Sicherheit führte dazu, dass viele internationale und institutionelle Anleger in entsprechende Projekte investiert haben.

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010 Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km ATLETIK & MOTION ANMELDUNG UND INFORMATION: www.grenzlauf.dk VORTRAINING JEDEN MONTAG um 18.00 Uhr bei den Grænsehallerne WILLKOMMEN ZUM GRENZLAUF

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 13.11.2017 Dato: Torsdag den 2. november 2017 kl. 15.30 Referat: Arbejdsmarkedsudvalg Referent: Andrea Graw-Teebken Sted: Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg Bilag: TOP 2

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk niveau B Thomas Steenbjerg

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet,

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet, Landsholdet 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre Med: SdU-landsholdet, FC Angeln 02 (Schleswig-Holstein-Liga) TSB Flensburg - ETSV Weiche Flensburg II - IF Tønning - IF Stjernen Flensborg (Verbandsliga)

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

BELTFOOD BELTFOOD. Das deutsch-dänische Netzwerk der Ernährungswirtschaft. det tysk-danske netværk for fødevareindustrien

BELTFOOD BELTFOOD. Das deutsch-dänische Netzwerk der Ernährungswirtschaft. det tysk-danske netværk for fødevareindustrien BELTFOOD Das deutsch-dänische Netzwerk der Ernährungswirtschaft BELTFOOD det tysk-danske netværk for fødevareindustrien Sjælland København Gemeinsam auf zu neuen Märkten! Sammen på nye markeder Der Bau

Læs mere

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis kultkit-kickoff 28. 11. 2015 Rønnebæksholm Næstved Velkomst Begrüßung Linda Frederiksen Kulturudvalgsformand i Næstved Kommune Vorsitzende

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning LOLA RENNT Et undervisningsforløb til film og bog Lærervejledning LOLA RENNT handler om Lola, der løber for livet, nærmere bestemt kæresten Mannis liv. Han skal bruge en masse penge meget hurtigt, ellers

Læs mere

Naturparker, borgere & friluftsliv i Tyskland

Naturparker, borgere & friluftsliv i Tyskland Naturparker, borgere & friluftsliv i Tyskland Keld Buciek Roskilde Universitet C e n t e r f o r N a t u r - o g Nationalparkforskning De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Ansøgning Reference Brev

Ansøgning Reference Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD Fokus på Tyskland Ihr Lieferant von METALL KOMPONENTEN Kort firma intro til Global Supplier 10 år gammel virksomhed, med hovedsæde i Hjørring Forretningsområde: Outsourcing af metal komponenter DNV/GL

Læs mere

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder MÅL: At styrke mit ordforråd i tysk At kunne lave en quiz om jul på tysk At kunne skrive og indtale en samtale om jul på tysk INDHOLD: Indhold 4 Find juleord

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

Slægtsforskning i Tyskland

Slægtsforskning i Tyskland Slægtsforskning i Tyskland Hvis man ikke har fødselssted og dato fra folketællinger, kan de måske findes i pasprotokoller. Når man har fødselsstedet og fødselsdatoen man søge i: http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Læs mere

Din leverandør af polte Ihr Lieferant von Jungsauen. Make a difference

Din leverandør af polte Ihr Lieferant von Jungsauen. Make a difference Din leverandør af polte Ihr Lieferant von Jungsauen Make a difference Sunde maver helt fra start er en forudsætning for topydelse i hele soens liv! Der stilles i dag store krav til resultaterne i soholdet.

Læs mere

Esben Dreesen

Esben Dreesen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse HHX Fag og niveau Lærer e- mailadresse Hold Tysk A Esben

Læs mere

Idékatalog Ideenkatalog

Idékatalog Ideenkatalog jung zusammen 2015 Idékatalog Ideenkatalog Forslag fra workshopsne i Leck & Aabenraa // Vorschläge des Workshops Landtag Schleswig-Holstein 31-07-2015 På jung zusammen 2015 var der syv workshopgrupper,

Læs mere

Newsletter No.1 November Erfolgreicher Kick-off Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes BeltLogistics

Newsletter No.1 November Erfolgreicher Kick-off Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes BeltLogistics Newsletter No.1 November 2013 Erfolgreicher Kick-off Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes BeltLogistics Am 30. Mai fand der erste Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes

Læs mere

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet 1. Introduktion 2. Undersøgelsens formål 3. Datagrundlag 4. Resultater o madoplevelsens relative betydning

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum Fra sund fornuft til god forretning Realdania ErhvervsForum Den 9. november 2011 Aktivt ejerskab ATP Koncernen arbejder med samfundsansvar på flere niveauer Kunder og samfund Medarbejdere Miljø og klima

Læs mere

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts?

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts? Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel Handleplan: Tønder Festival Fyrtårnsprojektets indhold? Handlungsplan: Tønder Festival Inhalt des Leuchtturmprojekts? Tønder Festival ønsker at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE Nykøbing, 13.10.2017 Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende Anbei sende ich Ihnen eine Ausschreibung für die Gestaltung eines Corporate Designs und einer Homepage

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk fortsættersprog, niveau B GWE/ANJ

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Vorwort // Forord. Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC. Året rundt med Professor dr. ABC. Impressum // Kolofon

Vorwort // Forord. Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC. Året rundt med Professor dr. ABC. Impressum // Kolofon MaleB Vorwort // Forord Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Erst hat der Professor Dr. ABC seine Wintermütze auf, dann trägt er Badehosen und plötzlich braucht er wieder

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger:

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger: Sådan syr du basisrækkerne: Murstenssyning. Sy først trin 1, derefter sy trin 2, Giv ikke slip på perlerne før du har fået startet rigtigt, ellers kan de sno sig, og så må du starte forfra igen. Gentag

Læs mere

Hovedudsagnsord i datid

Hovedudsagnsord i datid Hovedudsagnsord i datid Hvis du engang før har skullet lære at bøje tyske udsagnsord i datid, har du måske lært, at der fandtes "svage" og "stærke" verber, som i datid havde hver sit sæt endelser, som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hhx Tysk fortsættersprog

Læs mere

www.weinsberg.com simple clever smart S/DK/NO

www.weinsberg.com simple clever smart S/DK/NO www.weinsberg.com simple clever smart 2011 2012 S/DK/NO CaraBus Wer braucht schon Fahrplan und Haltestelle? Hvem har brug for en køreplan? Og stoppesteder? Wer braucht schon Fahrplan und Haltestelle? CaraBus

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com Hammer Inspiration Indhold / Contents / Inhalt 3 Retro 12 Cosmopolitan 21 Botany 27 Expressions 34 Urban 42 Stripes & Squares 47 Nature 52 Folklore 58 Ornaments 66 Potpourri COLORTEC DESIGNS: Retro, Cosmopolitan,

Læs mere

Der Arbeitsmarkt in der deutschdänishen. Arbejdsmarkedet i den dansk-tyske grænseregion

Der Arbeitsmarkt in der deutschdänishen. Arbejdsmarkedet i den dansk-tyske grænseregion Der Arbeitsmarkt in der deutschdänishen Grenzregion Arbejdsmarkedet i den dansk-tyske grænseregion Medlemmer / Mitglieder 1. Martina Würker, Vorsitzende der Geshäftsführung der Agentur für Arbeit, Flensburg

Læs mere

ÅRSMAGASIN DANSK-TYSK HANDELSKAMMER JAHRESMAGAZIN DEUTSCH-DÄNISCHE HANDELSKAMMER

ÅRSMAGASIN DANSK-TYSK HANDELSKAMMER JAHRESMAGAZIN DEUTSCH-DÄNISCHE HANDELSKAMMER 2010 JAHRESMAGAZIN ÅRSMAGASIN ANSK-TYSK HANELSKAMMER EUTSCH-ÄNISCHE HANELSKAMMER anmark og Tyskland konkurrencedygtige naboer eutschland und änemark wettbewerbsfähige Nachbarn Grønne løsninger Jørgen Mads

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

BERLIN über alles. Eine Stafette/Memoryspiel

BERLIN über alles. Eine Stafette/Memoryspiel BERLIN über alles Eine Stafette/Memoryspiel Spillet spilles som stafet med materialesættets 10 souvenirs og 10 udvalgte billedkort fra spillet Berlin Minimemo. De røde kort nedenfor passer til materialesættets

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Jeg skal have en kop kaffe. Erläuterungen

Jeg skal have en kop kaffe. Erläuterungen Jeg skal have en kop kaffe. Erläuterungen KB 1 5 Die unbestimmten Artikel Im Dänischen gibt es zwei unbestimmte Artikel: en und et. Welchen Artikel man verwendet, hängt vom Geschlecht des jeweiligen Substantivs.

Læs mere

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind Screening i tysk Navn: Vejledning Start med at læse teksten på side 1. Lav herefter de efterfølgende opgaver. Du skal lave alle opgaver. Du har 75 minutter til at lave screeningen. Tilladte hjælpemidler

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Susanne Krarup Schrøder

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik påat koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Præsentationsrunde prioritet 4 Präsentationsrunde Priorität t 4

Præsentationsrunde prioritet 4 Präsentationsrunde Priorität t 4 Præsentationsrunde prioritet 4 Präsentationsrunde Priorität t 4 Funktionelt samarbejde (institutionel kapacitet og interkulturel forståelse) Funktionelle Zusammenarbeit (institutionelle Kapazität und interkulturelles

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig Dansk Kirke i Sydslesvig Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet Dansk Kirke i Sydslesvig HVILKEN MENIGHED? Spørg præsten i det område, hvor du bor. Adresse: se adresselisten side 5. HVORDAN

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Sustainable Agriculture De globale udfordringer er store: Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Niels Bjerre, Agricultural Affairs Manager Hvad laver du? Jeg høster Jeg producerer

Læs mere

Neonweiß. Kopiark 28. Die Jahreszeiten

Neonweiß. Kopiark 28. Die Jahreszeiten Kopiark 28 Neonweiß Lyt til sangen og syng med. Skriv, hvilken årstid sangen foregår. Skriv, hvilke ord der bruges til at beskrive årstiden: Neonweiß gießt sich die Sonne übers Eis. Schattenlos eiskalte

Læs mere

Projektvorstellung Ausschuss für Umwelt, Agrar und Energiewirtschaft 31.10.2012

Projektvorstellung Ausschuss für Umwelt, Agrar und Energiewirtschaft 31.10.2012 Projektvorstellung Ausschuss für Umwelt Agrar und Energiewirtschaft.. GRENZWASSER - Gemeinsamer Hochwasserschutz im Zeichen des Klimawandels - GRÆNSEVAND - Fælles sikkerhed mod oversvømmelse i lyset af

Læs mere

Workshop 1. Ideværksted: Kulturmarkedsføring over grænsen Ideenwerkstatt: Kulturmarketing über Grenzen?

Workshop 1. Ideværksted: Kulturmarkedsføring over grænsen Ideenwerkstatt: Kulturmarketing über Grenzen? Workshop 1 Ideværksted: Kulturmarkedsføring over grænsen Ideenwerkstatt: Kulturmarketing über Grenzen? Workshop 1: grænseoverskridende kommunikation grenzübergreifende Kommunikation Thomas Waldner Geschäftsbereichsleiter

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Side 1 af 19 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Agentgodtgørelse og andre fælder juridiske basics ved opstart i Tyskland

Agentgodtgørelse og andre fælder juridiske basics ved opstart i Tyskland Agentgodtgørelse og andre fælder juridiske basics ved opstart i Tyskland Michael Haas og Lars Kjellsson Ericusspitze 4 20457 Hamburg T +49 (0) 40 30 10 07 0 Kurfürstendamm 186 10707 Berlin T +49 (0) 30

Læs mere

INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg

INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg Das Projekt Haus der Minderheiten erhält eine Förderung aus Mitteln des INTERREGProgramms 4A Syddanmark Schleswig K.E.R.N für den Zeitraum 2013-2015

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2010/12 Handelsskolen Silkeborg Hhx Tysk B Jenny

Læs mere

Serie P9511. En akset styring. Relæudgange Integreret strømforsygning 115/230 VAC. P DK_ Doku Art. Nr

Serie P9511. En akset styring. Relæudgange Integreret strømforsygning 115/230 VAC. P DK_ Doku Art. Nr Serie P9511 En akset styring Relæudgange Integreret strømforsygning 115/230 VAC P9511-000-DK_14-10-2010 Doku Art. Nr. 799000077 1. Tilslutninger ST1 13 polet stik ( indgange) Alle indgange skifter ved

Læs mere

Kreativitetsteknikker og praktiske øvelser til innovation. Angewandte Kreativitätstechniken und praktische Übungen

Kreativitetsteknikker og praktiske øvelser til innovation. Angewandte Kreativitätstechniken und praktische Übungen Kreativitetsteknikker og praktiske øvelser til innovation IHK Flensborg, Dansk-Tysk innovationsdag Angewandte Kreativitätstechniken und praktische Übungen IHK Flensborg, Deutsch-Dänischer Innovationstag

Læs mere

Wir sind heute stark aufgestellt. Unser Unternehmen hat ein AAA-Rating und wir sind für unsere starke Profilierung im Bereich CSR bekannt.

Wir sind heute stark aufgestellt. Unser Unternehmen hat ein AAA-Rating und wir sind für unsere starke Profilierung im Bereich CSR bekannt. Wir sind heute stark aufgestellt. Unser Unternehmen hat ein AAA-Rating und wir sind für unsere starke Profilierung im Bereich CSR bekannt. Dalby Mølle A/S ist heute eine private Mühle, die in schönster

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Können Sie mir bitte helfen? At spørge efter hjælp Sprechen Sie Englisch? At spørge efter om en person snakker engelsk Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie _[Sprache]_?

Læs mere

Unterrichtsmaterial NR. 1 2013/2014. Ein Teddy für gute Freunde. Seite 5 Rätselspass mit Piet. Seite 6 Kreuzworträtsel

Unterrichtsmaterial NR. 1 2013/2014. Ein Teddy für gute Freunde. Seite 5 Rätselspass mit Piet. Seite 6 Kreuzworträtsel nterrichtsmaterial N. 1 2013/2014 eiten 2-4 in eddy für gute Freunde eite 5 ätselspass mit Piet eite 6 Kreuzworträtsel Information Der Nordschleswiger www.nordschleswiger.dk Kære bonnent! Det er sidste

Læs mere

Leuchtturm: Tønder Kommune

Leuchtturm: Tønder Kommune Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel: Tønder Festival Handleplan: Tønder Festival er valgt som Tønder Kommunes Kulturelle Fyrtårn i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig i 2015. Tønder

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere