Sådan vinder du udbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan vinder du udbud"

Transkript

1 Gå-hjem møde, Esbjerg 18. marts 2013 Sådan vinder du udbud Bo Sandroos, adv. Sandroos advokatfirma page 1

2 Formålet med dagens gå hjem-møde 1. Øge byderens chancer for at vinde udbud 2. Give større viden om hvornår der ikke skal bydes 3. Øge sandsynligheden for at en vunden kontrakt lever op til forventningerne (lønsomhed m.v.) 2

3 Min baggrund Selvstændig advokat siden 2010 Rådgiver såvel ordregivere som leverandører Arbejder udelukkende inden for olie og gas, offshore vind og anden energiindustri Myndighedsforhold udbud kontrakter - tvisteløsning Baggrund som virksomhedsjurist Mærsk Olie og Gas, Denerco Oil Ledelse, konsulent inden for energiindustrien m. v. Se i øvrigt

4 Udbudsfaserne sammenhæng Strategiske overvejelser Udvælgelse (prækvalifikation) Bud, afklaring og forhandling Tildeling og kontraktsindgåelse Leverance [ 5 ] Mål: Vær opmærksom på jeres mål i alle faserne 1. At få betaling for dit arbejde 2. At undgå et ansvar der ikke rettelig er dit 3. At beskytte dit produkt 4. At få løst tvister uden skade på finansiel stilling eller renommé 4

5 Program Velkomst og introduktion Udbud i dag Udbudsfaserne (strategi og præ-kval.) Pause Udbudsfaserne (bud, forhandling og tildeling) Afslutning af faglig del

6 Udbud i dag Formålet med denne del af mødet er at give indsigt i - lidt historik om udbud i offshoresektoren, - den juridiske ramme for udbud på offshore-området i dag, samt - den nuværende udbudspraksis inden for offshoresektoren 6

7 Lidt historik Oprindeligt Udbud fra olie- og gasoperatørerne iht. indarbejdede procedurer Overholdelse af Joint Operating Agreement i D.U.C Achilles etableres (prækvalifikationssystem) Fra 1. januar EU s udbudsregler (forsyningsvirksomhedsdirektivet) indkøb og bygge/anlæg. Fra 1. juli 1994 tjenesteydelser (services) 28. juli EU-Kommissionen giver Danmark dispensation fra EU s udbudsregler inden for olie og gas efterforskning, samt olieproduktion (ikke gasproduktion) 7

8 Oversigt over retsgrundlaget for udbud Olie og gas Vind Offentlige myndigheder og virksomheder Forsyningsvirksomhedsdirektivet (direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004) Undtagelse: Kommissionsbeslutning af 28. juli 2011 (obs: gasproduktion) Udbudsdirektivet (direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004) Forsyningsvirksomhedsdirektivet Private virksomheder med særlige eller eksklusive rettigheder Forsyningsvirksomhedsdirektivet (direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004) Undtagelse: Kommissionsbeslutning af 28. juli 2011 Forsyningsvirksomhedsdirektivet 8

9 Udbudspraksis i dag Olie og gas Udgangspunktet: ikke EU-udbudspligt (men dog ved anskaffelser til gasproduktion) Andre udbudsformer Prækvalifikation ved f.eks. Achilles Udvælgelse af et antal bydere udbud, forhandling og tildeling Offshore vind Udgangspunkt: EU-udbudspligt for operatøren hvis over tærskelværdierne 1. Varekøb og tjenesteydelser: 2. Bygge- og anlægsarbejder: 3. Delydelser (tjenesteydelser og varer) 4. Delarbejder (bygge- og anlæg) kr kr kr kr 9

10 DK JOA (2009-revision) operatørens pligter ift. partnerne [ ] the Operator shall utilise all reasonable efforts to ensure that each contract is entered into under the best commercial practice and provides the most beneficial terms and rates for the goods and services based on various criteria depending on the contract in question such as e.g. price, quality, availability and reputation. Thus, under normal circumstances bids from several suppliers should be obtained. Derudover: a) f): konsultere med partnerne ved kontraktsværdi over 1. tærskelværdi g): søge Contracts Committee-godkendelse ved kontraktsværdi over 2. tærskelværdi h) søge Operating Committee-godkendelse ved kontraktsværdi over 3. tærskelværdi

11 Konkurrence-dokumenterne Ved EU-udbud Offentliggørelsen i EU-Tidende Prækvalifikations- pakken med kravene til leverandøren Udbudsgrundlaget Instructions to Tenderers Tekniske specifikationer Kontrakt Spørgsmål og svar Udbudsdirektiverne Ved andre typer af konkurrencemæssige udbud Prækvalifikations- pakken med kravene til leverandøren Udbudsgrundlaget Instructions to Tenderers Tekniske specifikationer Kontrakt Spørgsmål og svar 11

12 Fase 1 strategiske overvejelser 12

13 Fase 1 strategiske overvejelser Formålet med denne del af mødet er at give indsigt i - udbud som en af flere måder at vinde ordrer på, - ordregivers interesse ifm. udbud og hvordan leverandøren positionerer sig til at møde ordregivers forventninger, - gode råd ved tilbudsskrivning, samt - organisering af tilbudsarbejdet 13

14 Udbud en af flere måder at vinde ordrer på Canvassing cold calling uopfordret henvendelse Henvendelse fra kunden Afdækning af behov, mulige løsninger, komercielle forhold og kontrakt Uformelle udbud / konkurrence / parallelle forhandlingsforløb Formelle udbud EU-udbud 14

15 Ordregivers interesse Lavest mulig omkostning Størst mulig leveringssikkerhed 15

16 Gode råd ved bud Vær realistisk og ydmyg ift. egne kompetencer og konkurrencesituationen Win themes? hvad lægger ordregiver vægt på? Lavest pris, tid, levering, specialisterne Hvor står vi ift. vind-temaerne? Hvor står konkurrenter? Læs og forstå (og analyser) ordregivers udbud/forespørgsel Svar på opgaven og kun opgaven og løs opgaven Men vær også kritisk over for information fra ordregiver Siger et og gør noget andet. Læs mellem linierne hvad beder de i virkeligheden om? Benyt lejligheden til at få afklaret tvivl Formelle kanaler (spørgsmål og svar) Uformelle kanaler 16

17 Hvem er indkøberen eller den udbudsansvarlige Procedurer iht. samarbejdsaftale Ejere Moderselskab Partner 1 Ejere Moderselskab Partner 3 Operatøren Interessenter Systemintegrator/totalleverandør Ejere Moderselskab Partner 4 Leverandør Operatørens moder /ejer Underleverandør 17

18 Interessenter på ordregiver-side Stakeholder Indkøber Category manager Discipliningeniør 1 Discipliningeniør 3 Discipliningeniør 2 Discipliningeniør 4 Økonomi Risk management QA/QC Legal Ledelse Tema, fokus Pris, levering, generelt Pris, leverandørstruktur Teknologi Referencer, audits Tidsplan Faciliteter, audits Betalingsplan Soliditet i plan QA/QC Terms & Conditions Ledelse 18

19 Tjekliste Er forespørgslen inden for vores kerne-kompetencer? Har vi forstået forespørgslen? Har vi ressourcer til rådighed i den relevante periode? Er konkurrencen begrænset? Har vi en god historik med ordregiveren? Er vi prismæssigt i the competitive range? Har vi tilbuds-ressourcer til rådighed? 19

20 Organisering af tilbudsarbejdet Strategi Prækvalifikation Tilbud og forhandling Kontrakt Leverance Proces Ledelse Budgettering Beslutningstagning Databaser (Achilles etc.) Pakken Tilbudskoncepter Ansvarsfordeling v. udarbejdelse af tilbud ( Bid Team ) Ansvarsfordeling i forhandling Godkendelser Kvalitetskontrol Interne frister Mobilisering Screening: stop/go Analysis: stop/go Interne procedurer 20

21 Fase 2 prækvalifikation 21

22 Fase 2 prækvalifikation Formålet med denne del af mødet er at give indsigt i - hvad prækvalifikationen reelt er, og - hvordan man generelt sørger for at være godt klædt på til prækvalifikation 22

23 Prækvalifikation = adgangsbillet Akkredittering via databaser/portal Kvalifikationskriterier Samler, validerer og vedligeholder information Produkt Logistik Finans Referen ce HSE CSR Legal 23

24 Ordregivers vurderingstemaer 24

25 Forskellen Udvælgelse Er en kvalifikationsvurdering Afgøre om byders kvalifikationer et tilstrækkelige til at opfylde kontrakten Formelle forhold føre til afvisning? Egnet (teknisk og økonomisk) til at gennemføre kontrakten? Resultat: accept eller afvisning Tildeling Er en tildelingsvurdering Afgøre hvilken byder der skal have kontrakten, baseret på hvilket tilbud der er bedst (iht. til tildelingskriterierne) 25

26 Det ene eller det andet? Krav/kriterier - i tilfældig rækkefølge UDVÆLGELSE TILDELING Erfaring (referencer) X (X) Personalets kompetencer (CV ere) X (X) Projektorganisation Tidsplan X X Finansiel styrke (seneste 3 årsregnskaber) Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen X X Priser og rater X Forsikringer X (X) Oplysninger om ejerskab X Infrastruktur og anlæg / Company facilities X (X) Udstyrslister X Kvalitetssystem og HSE-procedurer X (x) Underleverandører Byders eksisterende commitments, belastning X X 26

27 Hvordan kan man bruge sine referencer, CV er, bedst muligt? Gode referencer er ikke bare gode referencer Anonyme referencer Kunderne lægger navn til Vi kan vise kundernes løsning Vi kan vise kundernes resultater Gode folk er ikke bare gode folk Generiske kompetencer Teamet har gjort det før Vi har gjort det for jer Team en del af tilbudsprocessen Gøre informationen relevant i det konkrete udbud 27

28 Pause 28

29 Fase 3 bud, afklaring og forhandling 29

30 Fase 3 bud, afklaring og forhandling Formålet med denne del af mødet er at give indsigt i - et par gode råd om skrivning af tilbud, - hvordan leverandøren prissætter sin ydelse, og - lidt om forhandlingsproces og teknik ved udbud 30

31 Succesfaktorer for offshoreleverandører Fundamentals Produkt og teknologi Metoder og processer End-to-end service Global dækning / Nordsø-dækning Terms & Conditions God logistik Hurtig eksekvering Konkurrencedygtig pris Standarder, certifikater Finansiel styrke Differentiators (= the factors that enable us to be pre-qualified) (= the factors that enable us to win the order) Folkene, relationer (kulturelt fit ) De bedste folk i branchen Resultater dokumenteret Evner at adressere kundens problem Evner at formulere værdien af løsningen IPR (patenter, etc.) Kommerciel fleksibilitet Vi kommer i betragtning (prækvalifikation) Vi vinder ordren (tildeling)

32 Hvordan skrives mange tilbud Vores virksomhed Vores produkter Vores resultater Værdien for kunden 32

33 Gode råd ved skrivning af tilbud Executive Summary, på side 1 én side. I følgebrevet? Sætter tone og retning Motiverer til at læse videre Sæt dig i kundens sted Tilgangen kan f. eks. være 1. Vores forståelse af jeres situation / jeres mål 2. Vores tilgang til at nå jeres mål værdiskabelsen (kriterierne) 3. Overblik over løsningen 4. Vores virksomhed Svar på det der bliver spurgt om 33

34 Hvad bliver der spurgt om? Aktivitet 1. Modifikationer 2. Vedligehold 3. Service 4. Kommissionering, igangkøring 5. Installation 6. Transport 7. Forsikring 8. QA/QC 9. Fremstilling 10.Udleje af personale 11.Dokumentation 12.Certificeringer af design 13.Detailed design 14.Konceptuelt design En del af udbuddet? For hver aktivitet vurdere om den er en del af udbuddet og vurdere hvorledes man prissætter Prissætning 34

35 Prissætning udvalgte elementer Garantier Omkostninger Estimat af ressourcer Fully costed Profitability Index Effort og dækningsbidrag Sikkerhedsstillelse Pris Betalingsplan (Milestones) Forbehold, afvigelser Klarhed over forbehold Estimeret pris /omkostn. Hvem prissætter? Hvem prissætter leverandørens tilbud leverandøren eller kunden? Særlige forsikringskrav 35

36 Forbehold og afvigelser Tekniske, kommercielle, juridiske Ordregiver typisk stille særlige krav om fremhævelse I formular el. lign. Værdiansættelse og -opgørelse Intern afklaring Liste over deviations Kommunikation til ordregiver Hvor i buddet? Fordele for ordregiver Konsekvenser kapitalisering 36

37 Forhandlingsproces Ved EU-udbud ofte detaljeret proces Beskrevet i Invitation to Tender Ordregiver leder forhandlingerne Faseopdeling - kadence af tid/sted for bud, afklaringsmøder, forhandling Short-listing iht. kriterierne - nyt bud, nye møder, tildeling Andre bud-former: løs proces Trial closing Spørge til ordregivers interne beslutningsproces: hvilke godkendelseskrav, commitment levels, tidsfrister, CEO/formand/bestyrelse godkende Scenarier 37

38 Forhandlingsstrategi og teknik i udbud Forberedelse Proritering Struktur på mødet Næste skridt Artikel om forhandling (3 sider) 38

39 Fase 4 tildeling og kontrakt 39

40 Fase 4 tildeling og kontrakt Formålet med denne del af mødet er at give indsigt i - hvordan ordregivere sædvanligvis vurderer bud og tildeler kontrakten, og - kommunikationen i den sidste fase af udbuddet 40

41 Tildelingskriterier Hvad er konkurrenceparameteret? Laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige bud Laveste pris = laveste pris Økonomisk mest fordelagtige bud Underkriterier f.eks. Tidsplan Der opdeles i delkriterier f.eks. Konsistens, Mobiliseringsvindue, Leveringstidspunkt, Mulighed for kontrol 41

42 Vægtning: kvantitative egenskaber (pris) Kvantitative egenskaber point (matematisk model) To metoder 1. Lineær metode Lineært forhold mellem prisniveau og antal point. OK at give 0 point til næstlaveste bud hvor ca % dyrere end laveste bud (men ikke hvor f.eks. blot 10% dyrere model ikke føre til urimeligt resultat) 2. Forholdsmæssig metode Fratræk i point der svarer til den relative prisforskel Lineær Pris Point Forholdsmæssig Pris Point ,

43 Vægtning: kvalitative egenskaber Kvalitative egenskaber point (karaktergivning) Tildelingskriterierne Metodevalg Mobilisering, back-up, responstid Teknisk kvalitet, materialevalg Leveringstid/tidsplan Point-tildeling 43

44 Kommunikationen i sidste fase Letter of Intent eller andet tilsagn Closing Plan Intern Drøftet med ordregiver/kunde Trial Closing Intern øvelse Drøftet med ordregiver/kunde F.eks. godkendelse fra CFO, Risk Manager, QA/QC Bestyrelsesgodkendelse Ejer/aktionær-godkendelse Partnere / Operating Committee Myndighedsgodkendelser Møder der skal afholdes Hvor er underskriverne fysisk, mail etc. 44

45 Eksempel fra praksis - Instructions to Tenderers Evaluation Criteria's Point scale Weight Total Point evaluation factor scale TF1: SCHEDULE OF PAYMENTS , TF2: SCHEDULE OF PRICES , Økonomi 30% TF3: SCHEDULE OF RATES , TF4: PROPOSED CONTRACT PROGRAMME , TF5: SUBCONTRACTORS AND - CONSULTANTS , TF6: TECHNICAL SUBMISSION , TF7: EQUIPMENT LIST , TF8: COMPANY FACILITIES , TF9: ORGANISATION AND KEY PERSONNEL , TF10: QUALITY MANAGEMENT SYSTEM , TF11: HSE PROGRAMME , HSEQ 20% TF12: TENDERERS COMMITMENTS , TF14: TENDERERS RESERVATIONS , Variation range 1-4 total 1,

46 Tender 1 Tender 2 Tender 3 Tender 4 Eksempel fra praksis - Evaluation Report TOPSIDE REBID TF # Criteria Point Weight Score Score Score Score Score Evaluation criteria Scale factor scale 1 Schedule of Payments % 0-5 5,00 4,89 4,40 3,92 2 Schedule of Prices % ,00 19,62 18,86 10,37 3 Schedule of Rates % 0-5 4,26 5,00 4,65 4,81 4 Proposed Contract Programme % ,50 5,50 6,00 4,00 5 Subcontractors and Subconsultants % 0-5 3,00 2,50 3,00 2,00 6 Technical Submission % ,00 6,00 4,50 2,50 7 Equipment List % 0-5 2,50 2,50 2,75 2,00 8 Company Facilities % 0-5 2,75 4,00 3,00 1,00 9 Organisation and Key Personnel % 0-5 2,75 2,50 3,00 1,00 10 Quality Management System % ,90 6,00 7,50 6,00 11 HES Programme % ,00 7,50 7,80 7,50 12 Tenderes Commitment % 0-5 4,00 4,00 4,00 2,50 14 Tenderes Reservations % 0-5 2,00 1,50 1,25 1,50 Sum 100% ,66 71,52 70,71 49,10 46

47 Opsummering 47

48 Opsummering Hold målene for øje i alle udbuddets faser Der er tæt sammenhæng mellem faserne Skab sikkerhed for at opgaven er forstået Vær bevidst om kernekompetencer Vær organiseret til udbud Hav altid opdateret prækvalifikations- pakke Klare ansvarsfordelinger, og proces Hvad er konkurrence-temaet se på kriterierne. Tænk! Vær realistisk og ydmyg 48

49 Implementering - hvor kan en rådgiver hjælpe med eksekveringen? Strategiske overvejelser Udvælgelse (prækvalifikation) Bud, afklaring og forhandling Tildeling og kontraktsindgåelse Leverance Contractual Principles Budprocessen Strategi(er) Projektledelse Opbygning af data-pakke Gennemgang af konkrete præ-kval. Projektledelse Skrivning af bud Budstrategi Forhandling Projektledelse Forhandling - Afvigelser - Forbehold - Jura + økonomi Lukning af aftalen Kontraktsfortolkning History of Events Forhandling Betaling Ansvar Løsning af tvister

50 Lidt om vores samarbejde med Olie Gas Danmark 50

51 Olie Gas Danmark er en brancheorganisation for de virksomheder i Danmark, der er beskæftiget direkte eller indirekte i upstream olie- og gassektoren. Det er såvel de olieproducerende virksomheder, som partnere, underleverandører og serviceselskaber. OGD tilbyder en fælles indgang til branchen for virksomhederne og for sektorens øvrige interessenter. Målet er at blive branchens mødested I samarbejde med Olie Gas Danmark afholder Sandroos advokatfirma en række faglige arrangementer og gå-hjem møder. Fokus er på juridiske og kommercielle forhold inden for offshoresektoren og møderne er åbne for alle med interesse for branchens forhold. 51

52 Organization Work Groups Board members (5 members) Franz Willum Sørensen, Chairman, DO Verner Andersen, Vice Chairman (Semco Maritime), DOI) Flemming Horn Nielsen, DO Anders Nyman, DO John Sørensen (Rambøll Danmark), DOI Board OGD secretariat Martin Peter Næsby, MD Esben Mortensen, Head of Secretariat Ulla Lena, Head of Communication Finance (consultant) Students Secretariat 1 MD Communication Sector development A Infrastructure & services B HSE C Skills & Capabilities D Committees setting out strategic scope Work Groups (members) March 18, 2013 page 52

53 Mange tak for opmærksomheden Kronprinsessegade 46E, 1306 København K

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Offshoreprojekter - og lidt om juraen

Offshoreprojekter - og lidt om juraen Offshoreprojekter - og lidt om juraen BØLGETRÆF 12. november 2011 Bo Sandroos 14/11/2011 1 Oversigt 1. Generelt om offshoreprojekter Bølgekraft som offshoreindustri 2. Lidt om juraen kan den hjælpe? 1.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring rstyring Ekspertise baseret påp global erfaring Semco Maritime er en førende entreprenør og ingeniørvirksomhed, der arbejder både offshore

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evaluering af tilbud Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evalueringen afslutter en udbudsproces Evalueringen skal danne grundlag for tildeling og afslag og dermed kontraktindgåelse

Læs mere

Agnete Gersing 11. MARTS 2015. Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for dig? Den nye udbudslov DEN NYE UDBUDSLOV

Agnete Gersing 11. MARTS 2015. Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for dig? Den nye udbudslov DEN NYE UDBUDSLOV 11. MARTS 2015 Agnete Gersing Den nye udbudslov Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for dig? DEN NYE UDBUDSLOV Agenda 1. Kort om baggrund 2. Væsentligste ændringer 3. Videre proces Kort

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter Udredning om mulighederne for risikoafdækning i Fjernvarmens Hus, 31. januar 2014 10-02-2014 1 Introduktion og oversigt over præsentation Baggrund for modeller og løsninger Modeller og løsninger De foreslåede

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015 - Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU 12. Marts 2015 1 Kort om Atea Børsnoteret på Oslo børs Samlet omsætning på 25 mia. NOK. - heraf 5,9 mia. DKK i Danmark (2014) Koncernen er

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler

Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler Advokat Ane Falck Glavind og Henrik Zangenberg Grundkursus i forhandling af komplekse IT-aftaler Der er mange penge på spil, når kunder forhandler komplekse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Offshorekontrakter og -forhandling

Offshorekontrakter og -forhandling Offshorekontrakter og -forhandling ENERGI PÅ HAVET 31. oktober 2011 Bo Sandroos, adv. 07/11/2011 1 Oversigt 1. Offshore kontrakter og forhandlinger 10 min. 2. Juridiske udfordringer de vigtigste 15 min.

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Offentlige udbud i Frankrig

Offentlige udbud i Frankrig 05/09/2006 Offentlige udbud i Frankrig Hvad er det juridiske grundlag for offentlige udbud? EU s udbudsdirektiver nr. 2004-17/CE og 2004/18/CE er implementeret I Frankrig gennem følgende tekster: a) Fransk

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262441-2011:text:da:html DK-Odense: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14.

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. Ordregivers evaluering af tilbud og annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. september 2009 Ordregivers evaluering og annullation

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Projektforhandlinger og -kontrakter

Projektforhandlinger og -kontrakter Projektforhandlinger og -kontrakter Master i Projektledelse, Syddansk Universitet September 2012 Session 1 - introduktion 1. Introduktion til modulet 2. Det juridiske rammeværk for kontrakter og projekter

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Årskonference Muligheder og udfordringer for Offshore industrien Maj 2011

Årskonference Muligheder og udfordringer for Offshore industrien Maj 2011 services for professional procurement be better informed, make better decisions Årskonference Muligheder og udfordringer for Offshore industrien Maj 2011 Forretningsidé Achilles Mission Achilles er en

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Denne korte håndbog giver et overordnet indblik i de samarbejdsmuligheder der findes for virksomheder i forbindelse med, at afgive tilbud

Læs mere

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune 19. November 2014 Velkommen Dagsorden Velkomst (Thomas) Præsentation af Indkøbssamarbejdet Sorø/ Ringsted (Thomas) Generelt om indkøb og udbud (Leon) Udbud

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål:

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål: Dato: 24. marts 2015 Sag: OK-15/00126-10 Sagsbehandler: /KHAR Annoncering: Bedre udbud kampagnen om den nye udbudslov Fast pris: 800.000 kr. (eksklusive annoncering og mediekøb) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Offshore Center Danmark

Offshore Center Danmark Offshore Center Danmark Tirsdag den 6. november 2012 Vækststrategi Global Partner erfaringer med deltagelse i Offshore Supply projektet Vore overvejelser i forbindelse med Offshore Supply Hvad vi arbejder

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden.

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. April 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. Indhold af begrundelse til tabende tilbudsgiver I Rettens

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

DAGENS EMNER - UDBUDSRET

DAGENS EMNER - UDBUDSRET DAGENS EMNER - UDBUDSRET 1. Hvilket regelsæt? 2. Den nye udbudslov 3. Udvælgelse af tilbudsgivere 4. Evaluering og tildeling 5. Udbud efter forhandling 6. Annullation af udbud 1 UDBUDSJUNGLEN Licitationsloven

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud Københavns Kommune Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud DFFU den 4. februar 2014 Af Emil Schütze, Specialkonsulent hos Teknik- og Miljøforvaltningen København, den 4. februar 2014 Side 2

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere