Sådan vinder du udbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan vinder du udbud"

Transkript

1 Gå-hjem møde, Esbjerg 18. marts 2013 Sådan vinder du udbud Bo Sandroos, adv. Sandroos advokatfirma page 1

2 Formålet med dagens gå hjem-møde 1. Øge byderens chancer for at vinde udbud 2. Give større viden om hvornår der ikke skal bydes 3. Øge sandsynligheden for at en vunden kontrakt lever op til forventningerne (lønsomhed m.v.) 2

3 Min baggrund Selvstændig advokat siden 2010 Rådgiver såvel ordregivere som leverandører Arbejder udelukkende inden for olie og gas, offshore vind og anden energiindustri Myndighedsforhold udbud kontrakter - tvisteløsning Baggrund som virksomhedsjurist Mærsk Olie og Gas, Denerco Oil Ledelse, konsulent inden for energiindustrien m. v. Se i øvrigt

4 Udbudsfaserne sammenhæng Strategiske overvejelser Udvælgelse (prækvalifikation) Bud, afklaring og forhandling Tildeling og kontraktsindgåelse Leverance [ 5 ] Mål: Vær opmærksom på jeres mål i alle faserne 1. At få betaling for dit arbejde 2. At undgå et ansvar der ikke rettelig er dit 3. At beskytte dit produkt 4. At få løst tvister uden skade på finansiel stilling eller renommé 4

5 Program Velkomst og introduktion Udbud i dag Udbudsfaserne (strategi og præ-kval.) Pause Udbudsfaserne (bud, forhandling og tildeling) Afslutning af faglig del

6 Udbud i dag Formålet med denne del af mødet er at give indsigt i - lidt historik om udbud i offshoresektoren, - den juridiske ramme for udbud på offshore-området i dag, samt - den nuværende udbudspraksis inden for offshoresektoren 6

7 Lidt historik Oprindeligt Udbud fra olie- og gasoperatørerne iht. indarbejdede procedurer Overholdelse af Joint Operating Agreement i D.U.C Achilles etableres (prækvalifikationssystem) Fra 1. januar EU s udbudsregler (forsyningsvirksomhedsdirektivet) indkøb og bygge/anlæg. Fra 1. juli 1994 tjenesteydelser (services) 28. juli EU-Kommissionen giver Danmark dispensation fra EU s udbudsregler inden for olie og gas efterforskning, samt olieproduktion (ikke gasproduktion) 7

8 Oversigt over retsgrundlaget for udbud Olie og gas Vind Offentlige myndigheder og virksomheder Forsyningsvirksomhedsdirektivet (direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004) Undtagelse: Kommissionsbeslutning af 28. juli 2011 (obs: gasproduktion) Udbudsdirektivet (direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004) Forsyningsvirksomhedsdirektivet Private virksomheder med særlige eller eksklusive rettigheder Forsyningsvirksomhedsdirektivet (direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004) Undtagelse: Kommissionsbeslutning af 28. juli 2011 Forsyningsvirksomhedsdirektivet 8

9 Udbudspraksis i dag Olie og gas Udgangspunktet: ikke EU-udbudspligt (men dog ved anskaffelser til gasproduktion) Andre udbudsformer Prækvalifikation ved f.eks. Achilles Udvælgelse af et antal bydere udbud, forhandling og tildeling Offshore vind Udgangspunkt: EU-udbudspligt for operatøren hvis over tærskelværdierne 1. Varekøb og tjenesteydelser: 2. Bygge- og anlægsarbejder: 3. Delydelser (tjenesteydelser og varer) 4. Delarbejder (bygge- og anlæg) kr kr kr kr 9

10 DK JOA (2009-revision) operatørens pligter ift. partnerne [ ] the Operator shall utilise all reasonable efforts to ensure that each contract is entered into under the best commercial practice and provides the most beneficial terms and rates for the goods and services based on various criteria depending on the contract in question such as e.g. price, quality, availability and reputation. Thus, under normal circumstances bids from several suppliers should be obtained. Derudover: a) f): konsultere med partnerne ved kontraktsværdi over 1. tærskelværdi g): søge Contracts Committee-godkendelse ved kontraktsværdi over 2. tærskelværdi h) søge Operating Committee-godkendelse ved kontraktsværdi over 3. tærskelværdi

11 Konkurrence-dokumenterne Ved EU-udbud Offentliggørelsen i EU-Tidende Prækvalifikations- pakken med kravene til leverandøren Udbudsgrundlaget Instructions to Tenderers Tekniske specifikationer Kontrakt Spørgsmål og svar Udbudsdirektiverne Ved andre typer af konkurrencemæssige udbud Prækvalifikations- pakken med kravene til leverandøren Udbudsgrundlaget Instructions to Tenderers Tekniske specifikationer Kontrakt Spørgsmål og svar 11

12 Fase 1 strategiske overvejelser 12

13 Fase 1 strategiske overvejelser Formålet med denne del af mødet er at give indsigt i - udbud som en af flere måder at vinde ordrer på, - ordregivers interesse ifm. udbud og hvordan leverandøren positionerer sig til at møde ordregivers forventninger, - gode råd ved tilbudsskrivning, samt - organisering af tilbudsarbejdet 13

14 Udbud en af flere måder at vinde ordrer på Canvassing cold calling uopfordret henvendelse Henvendelse fra kunden Afdækning af behov, mulige løsninger, komercielle forhold og kontrakt Uformelle udbud / konkurrence / parallelle forhandlingsforløb Formelle udbud EU-udbud 14

15 Ordregivers interesse Lavest mulig omkostning Størst mulig leveringssikkerhed 15

16 Gode råd ved bud Vær realistisk og ydmyg ift. egne kompetencer og konkurrencesituationen Win themes? hvad lægger ordregiver vægt på? Lavest pris, tid, levering, specialisterne Hvor står vi ift. vind-temaerne? Hvor står konkurrenter? Læs og forstå (og analyser) ordregivers udbud/forespørgsel Svar på opgaven og kun opgaven og løs opgaven Men vær også kritisk over for information fra ordregiver Siger et og gør noget andet. Læs mellem linierne hvad beder de i virkeligheden om? Benyt lejligheden til at få afklaret tvivl Formelle kanaler (spørgsmål og svar) Uformelle kanaler 16

17 Hvem er indkøberen eller den udbudsansvarlige Procedurer iht. samarbejdsaftale Ejere Moderselskab Partner 1 Ejere Moderselskab Partner 3 Operatøren Interessenter Systemintegrator/totalleverandør Ejere Moderselskab Partner 4 Leverandør Operatørens moder /ejer Underleverandør 17

18 Interessenter på ordregiver-side Stakeholder Indkøber Category manager Discipliningeniør 1 Discipliningeniør 3 Discipliningeniør 2 Discipliningeniør 4 Økonomi Risk management QA/QC Legal Ledelse Tema, fokus Pris, levering, generelt Pris, leverandørstruktur Teknologi Referencer, audits Tidsplan Faciliteter, audits Betalingsplan Soliditet i plan QA/QC Terms & Conditions Ledelse 18

19 Tjekliste Er forespørgslen inden for vores kerne-kompetencer? Har vi forstået forespørgslen? Har vi ressourcer til rådighed i den relevante periode? Er konkurrencen begrænset? Har vi en god historik med ordregiveren? Er vi prismæssigt i the competitive range? Har vi tilbuds-ressourcer til rådighed? 19

20 Organisering af tilbudsarbejdet Strategi Prækvalifikation Tilbud og forhandling Kontrakt Leverance Proces Ledelse Budgettering Beslutningstagning Databaser (Achilles etc.) Pakken Tilbudskoncepter Ansvarsfordeling v. udarbejdelse af tilbud ( Bid Team ) Ansvarsfordeling i forhandling Godkendelser Kvalitetskontrol Interne frister Mobilisering Screening: stop/go Analysis: stop/go Interne procedurer 20

21 Fase 2 prækvalifikation 21

22 Fase 2 prækvalifikation Formålet med denne del af mødet er at give indsigt i - hvad prækvalifikationen reelt er, og - hvordan man generelt sørger for at være godt klædt på til prækvalifikation 22

23 Prækvalifikation = adgangsbillet Akkredittering via databaser/portal Kvalifikationskriterier Samler, validerer og vedligeholder information Produkt Logistik Finans Referen ce HSE CSR Legal 23

24 Ordregivers vurderingstemaer 24

25 Forskellen Udvælgelse Er en kvalifikationsvurdering Afgøre om byders kvalifikationer et tilstrækkelige til at opfylde kontrakten Formelle forhold føre til afvisning? Egnet (teknisk og økonomisk) til at gennemføre kontrakten? Resultat: accept eller afvisning Tildeling Er en tildelingsvurdering Afgøre hvilken byder der skal have kontrakten, baseret på hvilket tilbud der er bedst (iht. til tildelingskriterierne) 25

26 Det ene eller det andet? Krav/kriterier - i tilfældig rækkefølge UDVÆLGELSE TILDELING Erfaring (referencer) X (X) Personalets kompetencer (CV ere) X (X) Projektorganisation Tidsplan X X Finansiel styrke (seneste 3 årsregnskaber) Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen X X Priser og rater X Forsikringer X (X) Oplysninger om ejerskab X Infrastruktur og anlæg / Company facilities X (X) Udstyrslister X Kvalitetssystem og HSE-procedurer X (x) Underleverandører Byders eksisterende commitments, belastning X X 26

27 Hvordan kan man bruge sine referencer, CV er, bedst muligt? Gode referencer er ikke bare gode referencer Anonyme referencer Kunderne lægger navn til Vi kan vise kundernes løsning Vi kan vise kundernes resultater Gode folk er ikke bare gode folk Generiske kompetencer Teamet har gjort det før Vi har gjort det for jer Team en del af tilbudsprocessen Gøre informationen relevant i det konkrete udbud 27

28 Pause 28

29 Fase 3 bud, afklaring og forhandling 29

30 Fase 3 bud, afklaring og forhandling Formålet med denne del af mødet er at give indsigt i - et par gode råd om skrivning af tilbud, - hvordan leverandøren prissætter sin ydelse, og - lidt om forhandlingsproces og teknik ved udbud 30

31 Succesfaktorer for offshoreleverandører Fundamentals Produkt og teknologi Metoder og processer End-to-end service Global dækning / Nordsø-dækning Terms & Conditions God logistik Hurtig eksekvering Konkurrencedygtig pris Standarder, certifikater Finansiel styrke Differentiators (= the factors that enable us to be pre-qualified) (= the factors that enable us to win the order) Folkene, relationer (kulturelt fit ) De bedste folk i branchen Resultater dokumenteret Evner at adressere kundens problem Evner at formulere værdien af løsningen IPR (patenter, etc.) Kommerciel fleksibilitet Vi kommer i betragtning (prækvalifikation) Vi vinder ordren (tildeling)

32 Hvordan skrives mange tilbud Vores virksomhed Vores produkter Vores resultater Værdien for kunden 32

33 Gode råd ved skrivning af tilbud Executive Summary, på side 1 én side. I følgebrevet? Sætter tone og retning Motiverer til at læse videre Sæt dig i kundens sted Tilgangen kan f. eks. være 1. Vores forståelse af jeres situation / jeres mål 2. Vores tilgang til at nå jeres mål værdiskabelsen (kriterierne) 3. Overblik over løsningen 4. Vores virksomhed Svar på det der bliver spurgt om 33

34 Hvad bliver der spurgt om? Aktivitet 1. Modifikationer 2. Vedligehold 3. Service 4. Kommissionering, igangkøring 5. Installation 6. Transport 7. Forsikring 8. QA/QC 9. Fremstilling 10.Udleje af personale 11.Dokumentation 12.Certificeringer af design 13.Detailed design 14.Konceptuelt design En del af udbuddet? For hver aktivitet vurdere om den er en del af udbuddet og vurdere hvorledes man prissætter Prissætning 34

35 Prissætning udvalgte elementer Garantier Omkostninger Estimat af ressourcer Fully costed Profitability Index Effort og dækningsbidrag Sikkerhedsstillelse Pris Betalingsplan (Milestones) Forbehold, afvigelser Klarhed over forbehold Estimeret pris /omkostn. Hvem prissætter? Hvem prissætter leverandørens tilbud leverandøren eller kunden? Særlige forsikringskrav 35

36 Forbehold og afvigelser Tekniske, kommercielle, juridiske Ordregiver typisk stille særlige krav om fremhævelse I formular el. lign. Værdiansættelse og -opgørelse Intern afklaring Liste over deviations Kommunikation til ordregiver Hvor i buddet? Fordele for ordregiver Konsekvenser kapitalisering 36

37 Forhandlingsproces Ved EU-udbud ofte detaljeret proces Beskrevet i Invitation to Tender Ordregiver leder forhandlingerne Faseopdeling - kadence af tid/sted for bud, afklaringsmøder, forhandling Short-listing iht. kriterierne - nyt bud, nye møder, tildeling Andre bud-former: løs proces Trial closing Spørge til ordregivers interne beslutningsproces: hvilke godkendelseskrav, commitment levels, tidsfrister, CEO/formand/bestyrelse godkende Scenarier 37

38 Forhandlingsstrategi og teknik i udbud Forberedelse Proritering Struktur på mødet Næste skridt Artikel om forhandling (3 sider) 38

39 Fase 4 tildeling og kontrakt 39

40 Fase 4 tildeling og kontrakt Formålet med denne del af mødet er at give indsigt i - hvordan ordregivere sædvanligvis vurderer bud og tildeler kontrakten, og - kommunikationen i den sidste fase af udbuddet 40

41 Tildelingskriterier Hvad er konkurrenceparameteret? Laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige bud Laveste pris = laveste pris Økonomisk mest fordelagtige bud Underkriterier f.eks. Tidsplan Der opdeles i delkriterier f.eks. Konsistens, Mobiliseringsvindue, Leveringstidspunkt, Mulighed for kontrol 41

42 Vægtning: kvantitative egenskaber (pris) Kvantitative egenskaber point (matematisk model) To metoder 1. Lineær metode Lineært forhold mellem prisniveau og antal point. OK at give 0 point til næstlaveste bud hvor ca % dyrere end laveste bud (men ikke hvor f.eks. blot 10% dyrere model ikke føre til urimeligt resultat) 2. Forholdsmæssig metode Fratræk i point der svarer til den relative prisforskel Lineær Pris Point Forholdsmæssig Pris Point ,

43 Vægtning: kvalitative egenskaber Kvalitative egenskaber point (karaktergivning) Tildelingskriterierne Metodevalg Mobilisering, back-up, responstid Teknisk kvalitet, materialevalg Leveringstid/tidsplan Point-tildeling 43

44 Kommunikationen i sidste fase Letter of Intent eller andet tilsagn Closing Plan Intern Drøftet med ordregiver/kunde Trial Closing Intern øvelse Drøftet med ordregiver/kunde F.eks. godkendelse fra CFO, Risk Manager, QA/QC Bestyrelsesgodkendelse Ejer/aktionær-godkendelse Partnere / Operating Committee Myndighedsgodkendelser Møder der skal afholdes Hvor er underskriverne fysisk, mail etc. 44

45 Eksempel fra praksis - Instructions to Tenderers Evaluation Criteria's Point scale Weight Total Point evaluation factor scale TF1: SCHEDULE OF PAYMENTS , TF2: SCHEDULE OF PRICES , Økonomi 30% TF3: SCHEDULE OF RATES , TF4: PROPOSED CONTRACT PROGRAMME , TF5: SUBCONTRACTORS AND - CONSULTANTS , TF6: TECHNICAL SUBMISSION , TF7: EQUIPMENT LIST , TF8: COMPANY FACILITIES , TF9: ORGANISATION AND KEY PERSONNEL , TF10: QUALITY MANAGEMENT SYSTEM , TF11: HSE PROGRAMME , HSEQ 20% TF12: TENDERERS COMMITMENTS , TF14: TENDERERS RESERVATIONS , Variation range 1-4 total 1,

46 Tender 1 Tender 2 Tender 3 Tender 4 Eksempel fra praksis - Evaluation Report TOPSIDE REBID TF # Criteria Point Weight Score Score Score Score Score Evaluation criteria Scale factor scale 1 Schedule of Payments % 0-5 5,00 4,89 4,40 3,92 2 Schedule of Prices % ,00 19,62 18,86 10,37 3 Schedule of Rates % 0-5 4,26 5,00 4,65 4,81 4 Proposed Contract Programme % ,50 5,50 6,00 4,00 5 Subcontractors and Subconsultants % 0-5 3,00 2,50 3,00 2,00 6 Technical Submission % ,00 6,00 4,50 2,50 7 Equipment List % 0-5 2,50 2,50 2,75 2,00 8 Company Facilities % 0-5 2,75 4,00 3,00 1,00 9 Organisation and Key Personnel % 0-5 2,75 2,50 3,00 1,00 10 Quality Management System % ,90 6,00 7,50 6,00 11 HES Programme % ,00 7,50 7,80 7,50 12 Tenderes Commitment % 0-5 4,00 4,00 4,00 2,50 14 Tenderes Reservations % 0-5 2,00 1,50 1,25 1,50 Sum 100% ,66 71,52 70,71 49,10 46

47 Opsummering 47

48 Opsummering Hold målene for øje i alle udbuddets faser Der er tæt sammenhæng mellem faserne Skab sikkerhed for at opgaven er forstået Vær bevidst om kernekompetencer Vær organiseret til udbud Hav altid opdateret prækvalifikations- pakke Klare ansvarsfordelinger, og proces Hvad er konkurrence-temaet se på kriterierne. Tænk! Vær realistisk og ydmyg 48

49 Implementering - hvor kan en rådgiver hjælpe med eksekveringen? Strategiske overvejelser Udvælgelse (prækvalifikation) Bud, afklaring og forhandling Tildeling og kontraktsindgåelse Leverance Contractual Principles Budprocessen Strategi(er) Projektledelse Opbygning af data-pakke Gennemgang af konkrete præ-kval. Projektledelse Skrivning af bud Budstrategi Forhandling Projektledelse Forhandling - Afvigelser - Forbehold - Jura + økonomi Lukning af aftalen Kontraktsfortolkning History of Events Forhandling Betaling Ansvar Løsning af tvister

50 Lidt om vores samarbejde med Olie Gas Danmark 50

51 Olie Gas Danmark er en brancheorganisation for de virksomheder i Danmark, der er beskæftiget direkte eller indirekte i upstream olie- og gassektoren. Det er såvel de olieproducerende virksomheder, som partnere, underleverandører og serviceselskaber. OGD tilbyder en fælles indgang til branchen for virksomhederne og for sektorens øvrige interessenter. Målet er at blive branchens mødested I samarbejde med Olie Gas Danmark afholder Sandroos advokatfirma en række faglige arrangementer og gå-hjem møder. Fokus er på juridiske og kommercielle forhold inden for offshoresektoren og møderne er åbne for alle med interesse for branchens forhold. 51

52 Organization Work Groups Board members (5 members) Franz Willum Sørensen, Chairman, DO Verner Andersen, Vice Chairman (Semco Maritime), DOI) Flemming Horn Nielsen, DO Anders Nyman, DO John Sørensen (Rambøll Danmark), DOI Board OGD secretariat Martin Peter Næsby, MD Esben Mortensen, Head of Secretariat Ulla Lena, Head of Communication Finance (consultant) Students Secretariat 1 MD Communication Sector development A Infrastructure & services B HSE C Skills & Capabilities D Committees setting out strategic scope Work Groups (members) March 18, 2013 page 52

53 Mange tak for opmærksomheden Kronprinsessegade 46E, 1306 København K

Offshorekontrakter og -forhandling

Offshorekontrakter og -forhandling Offshorekontrakter og -forhandling ENERGI PÅ HAVET 31. oktober 2011 Bo Sandroos, adv. 07/11/2011 1 Oversigt 1. Offshore kontrakter og forhandlinger 10 min. 2. Juridiske udfordringer de vigtigste 15 min.

Læs mere

Projektforhandlinger og -kontrakter

Projektforhandlinger og -kontrakter Projektforhandlinger og -kontrakter Master i Projektledelse, Syddansk Universitet September 2012 Session 1 - introduktion 1. Introduktion til modulet 2. Det juridiske rammeværk for kontrakter og projekter

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning 2. halvår 2014 KURSUSKATALOG Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning INDHOLD Shipley Denmark 3 Instruktører 4 I hvilken rækkefølge skal jeg tage kurserne? Kursus / Vindende Tilbudsskrivning

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet

1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet 1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet Konkurrencestyrelsen: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet Indholdsfortegnelse Executive Summary

Læs mere

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Forretningsplan Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Introduktion: Forretningsplanen - Hvordan kommer jeg i gang? Checkliste: Personlig Afklaring User Guide: Forretningsplanen Formular: Forretningsplanen

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen V EJLEDNING I K ONTRAKTSTYRING nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen Dette er en foreløbig arbejdskopi, som

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift 1. Formål Anskaffelse af outsourcet it-drift er næsten altid en kompliceret proces, med mange aktiviteter, der ofte er afhængige af hinanden, og mange beslutninger

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere